Programmeerhandleiding voor het OMEGA ACTIVE-systeem. - Voor Off-line-programmering -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programmeerhandleiding voor het OMEGA ACTIVE-systeem. - Voor Off-line-programmering -"

Transcriptie

1 Programmeerhandleiding voor het OMEGA ACTIVE-systeem - Voor Off-line-programmering - Vertaalde Montageen bedieningshandleiding Versie 1.4, 04/2013

2 Voorwoord Voorwoord Deze programmeerhandleiding helpt u bij het programmeren en het doelmatige, veilige en voordelige gebruik van het OMEGA ACTIVE-systeem. Iedere persoon die dit systeem programmeert, bedient of afvoert, moet kennis hebben genomen van de volledige inhoud van deze programmeerhandleiding en van de andere benodigde bedienings- en montagehandleidingen en moet deze hebben begrepen. Afhankelijk van de configuratie van uw sluitsysteem hebt u nog andere bedienings- en montagehandleidingen nodig voor een algemeen begrip van het systeem. Zorg er a.u.b. voor dat deze programmeerhandleiding voor later gebruik, voor de gehele gebruiksduur van het systeem, binnen handbereik is. 2 Programmeerhandleiding OMEGA ACTIVE

3 Lay-outkenmerken Lay-outkenmerken Verschillende elementen van de programmeerhandleiding zijn voorzien van vastgelegde lay-outkenmerken. Zo kunt u gemakkelijk onderscheiden of het om normale tekst, opsommingen of handelingsstappen gaat. Tips met dit symbool bevatten aanvullende informatie over het economische gebruik. Programmeerhandleiding OMEGA ACTIVE 3

4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Lay-outkenmerken... 3 Voor uw veiligheid... 6 Fundamentele veiligheidsinstructies... 6 Aanwijzingen voor de omgang met batterijen... 9 Verklaring van de gevaarsaanduidingen Gebruik overeenkomstig de bestemming Uitvoeringen Producent Service Beschrijving Juiste deurbediening Transportinstructies Voor sluitcilinder Voor Beslagen Voorbeeld van een systeemoverzicht Manueel programmeren Principe van de programmering Autorisaties toekennen Autorisaties wissen Optionele mastermedia Programmering de online-modus Programmeerhandleiding OMEGA ACTIVE

5 Inhoudsopgave Toegangsapparaten openen Sluitcilinder openen Wandterminal openen Beslagen openen Programmeren met RF-stick Storingen oplossen Programmeren kort en bondig SYSTEM-MASTER vastleggen PROGRAM-MASTER autoriseren Sluitmedium autoriseren Autorisatie van een PROGRAM-MASTER wissen Programmering van optionele media Online-modus inschakelen (RF-INI-MASTER) Online-modus uitschakelen / inschakelen (RF-INI- MASTER) Geen draadloze verbinding gevonden Autorisatie van een sluitmedium wissen Autorisatie van alle sluitmedia wissen Programmeerhandleiding OMEGA ACTIVE 5

6 Voor uw veiligheid Voor uw veiligheid Fundamentele veiligheidsinstructies Volg alle waarschuwingen en aanwijzingen in deze handleiding op, wanneer u componenten van het systeem monteert, programmeert en gebruikt. Om gevaar voor verwondingen en levensgevaar te vermijden, moet u de volgende veiligheidsinstructies opvolgen: Levensgevaar Personen kunnen in gevaarlijke situaties de deuren niet openen en gewond raken of gedood worden. Gebruik de ACTIVE-sluitcilinder niet voor deuren met paniekfuncties, zoals bijv. nooddeuren, waarin een knopcilinder niet toegestaan is. Gebruik de ACTIVE-sluitcilinder alleen voor deursloten, waarbij knopsystemen toegestaan zijn. In geval van twijfel neemt u contact op met de fabrikant van de deuren of van de deursloten en gaat u na of de apparaten geschikt zijn voor uw deursysteem. Zorg ervoor dat de uitwerking van uw programmering geen mensen verwondt of in gevaar brengt. Controleer de door u uitgevoerde programmering op de gewenste functie. Zorg ervoor dat alle nodige systeembestanddelen foutloos functioneren. 6 Programmeerhandleiding OMEGA ACTIVE

7 Voor uw veiligheid Explosiegevaar Onderdelen van de systeembestanddelen die onder spanning staan, kunnen een explosie veroorzaken. Gebruik de systeembestanddelen niet in omgevingen met explosiegevaar. Verstikkingsgevaar Laat uw kinderen niet spelen met verpakkingsmateriaal en plastic zakken. Kinderen zouden deze over hun hoofd kunnen trekken en erin verstikken. Gevaar voor vergiftiging Kinderen kunnen kleine onderdelen zoals batterijen of schroeven inslikken. Bewaar de systeembestanddelen buiten het bereik van kinderen. Gevaar voor materiële schade Om materiële schade te vermijden, volgt u de volgende veiligheidsinstructies op: Laat reparatiewerkzaamheden steeds over aan gekwalificeerd en gespecialiseerd personeel. Gebruik alleen door CEStronics aanbevolen accessoires en reserveonderdelen. Gebruik alleen het bijbehorende of beschreven gereedschap voor de systeembestanddelen. Laat de systeembestanddelen niet op de vloer, op harde ondergronden of voorwerpen vallen. Bescherm de elektronische componenten van de systeembestanddelen tegen water en andere vloeistoffen. De systeembestanddelen bevatten hooggevoelige elektronische componenten, die door elektrostatische oplading kunnen worden beschadigd of gestoord. Programmeerhandleiding OMEGA ACTIVE 7

8 Voor uw veiligheid Demonteer de systeembestanddelen daarom niet in ruimten met elektrostatische oplading. Bewaar de sluitcilinder niet zonder dat een geladen batterij is ingezet. Gevaar door klimatologische invloeden Gebruik de systeembestanddelen niet in een corrosieve atmosfeer (chloor, ammoniak, kalkwater). Gebruik de systeembestanddelen alleen in ruimten, waarin de luchtvochtigheid minder dan 95 % bedraagt. Gebruik de systeembestanddelen niet in ruimten met een hoge stofvorming. Gebruik de systeembestanddelen niet in de omgeving van warmtebronnen. Stel de buitenknop uitsluitend bloot aan een temperatuur van 25 C tot +70 C. Stel de binnenknop ten hoogste bloot aan een temperatuur van 0 C tot +50 C. Functiestoringen U mag de leesinrichtingen van de systeembestanddelen niet afdekken met materialen die metaal bevatten. Zorg er bij de montage voor dat alle andere systeembestanddelen in foutloze toestand zijn. Functiestoringen aan de systeembestanddelen kunnen een negatieve invloed hebben op de werking van het volledige systeem. Gebruik eventueel ononderbroken stroomvoorzieningen (UPS), om een storingsbestendige werking van uw sluitsysteem te garanderen. 8 Programmeerhandleiding OMEGA ACTIVE

9 Voor uw veiligheid Aanwijzingen voor de omgang met batterijen Houd batterijen uit de buurt van kinderen. Indien een batterij werd ingeslikt, dient u onmiddellijk een arts te raadplegen. Plaats steeds uitsluitend nieuwe batterijen. Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen samen. Meng geen verschillende batterijtypes. Vervang de batterijen alleen door hetzelfde of een gelijkwaardig type. Controleer voor het plaatsen van de batterijen of de contacten in het apparaat en aan de batterijen zuiver zijn. Reinig deze eventueel. Let bij het plaatsen van de batterijen op de correcte polariteit (+/ ). Probeer nooit batterijen opnieuw op te laden. Er bestaat explosiegevaar! Batterijen mogen niet worden kortgesloten. Bewaar niewe batterijen op een koele, droge plaats. Rechtstreekse sterke warmte kan de batterijen beschadigen. Stel uw apparaten met batterijvoeding daarom niet bloot aan sterke hittebronnen. Gooi batterijen niet in een vuur. Neem uitgelopen batterijen onmiddellijk uit het apparaat. Reinig de contacten, voordat u nieuwe batterijen plaatst. Er bestaat gevaar voor brandwonden door batterijzuur! Verwijder lege batterijen uit het apparaat. Zet ter vervanging van de lege en uitgelopen batterijen binnen een uur nieuwe batterijen in. Voer uw oude batterijen in de batterij recycling. Programmeerhandleiding OMEGA ACTIVE 9

10 Voor uw veiligheid Verklaring van de gevaarsaanduidingen In de programmeerhandleiding vindt u de volgende categorieën van Aanwijzingen: LET OP Deze Aanwijzingen waarschuwen voor materiële schade of milieuschade. 10 Programmeerhandleiding OMEGA ACTIVE

11 Voor uw veiligheid Gebruik overeenkomstig de bestemming De individuele systeembestanddelen van het OMEGA ACTIVEsysteem dienen voor het ontgrendelen en vergrendelen van deuren met sloten, waarbij knopsystemen toegestaan zijn. Deze systeembestanddelen zijn uitsluitend bestemd voor dit doeleinde en mogen alleen daarvoor worden gebruikt. Iedere andere toepassing geldt als oneigenlijk en kan leiden tot materiële schade of zelfs tot lichamelijk letsel. De firma CEStronics GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadigingen die ontstaan door oneigenlijk gebruik. Uitvoeringen Deze Programmeerhandleiding is alleen van toepassing op: CEStronics OMEGA ACTIVE-systeem Producent De producent van de OMEGA ACTIVE-systeem is: CEStronics GmbH Friedrichstr Velbert Tel: +49 (0) Fax: +49 (0) Service Voor ondersteuning in geval dient u contact op met uw professionele partner in verbinding. Programmeerhandleiding OMEGA ACTIVE 11

12 Beschrijving Beschrijving Het OMEGA ACTIVE-systeem is een systeem voor de beveiliging van gebouwen en binnenruimten met gebruik van actuele technologieën. U kunt het systeem eenvoudig, veilig en intuïtief bedienen en programmeren, onafhankelijk van het uitbreidingsniveau. Uitrustingsvarianten Afhankelijk van de uitrusting van uw installatie bestaat het systeem uit: Wandterminals, beslagen en sluitcilinders. Deze componenten zijn de toegangsapparaten, die de toegang tot uw deuren vrijgeven of weigeren. Optioneel programmeerapparaat CP100. Dit apparaat vormt een bijkomende mogelijkheid om uw toegangsapparaten te programmeren. Met de optionele RF-Stick kunt u uw toegangsapparaten (wandterminals, beslagen en sluitcilinders) handmatig draadloos programmeren. Access Points. Dit zijn optionele interfaces tussen uw PC met de OMEGA-software en uw toegangsapparaten. Optionele PC met OMEGA-software. Met deze software beheert en programmeert u uw volledige, draadloos geïnstalleerde sluitsysteem. 12 Programmeerhandleiding OMEGA ACTIVE

13 Beschrijving Dimensionering U kunt de omvang van het systeem in hoge mate variëren: Als manuele installatie, waarbij u de programmering eenvoudig via een mastermedium manueel op het toegangsapparaat uitvoert. Als middelgroot sluitsysteem, waarbij u de complete programmering van het systeem aan uw PC met de OMEGAsoftware uitvoert en de gegevens via de RF-Stick aan elk toegangsapparaat overdraagt. Als groot sluitsysteem, waarbij u de volledige programmering van de installatie in de OMEGA-software op uw PC uitvoert en de gegevens onmiddellijk via de aangesloten Access Points doorstuurt. Daardoor ontstaan er praktisch geen afstandstijden voor de manuele programmering. U kunt het optionele programmeer-apparaat CP100 aanvullend gebruiken, om binnen de installatie toegangsapparaten te programmeren zonder draadloze verbinding. Het programmeerapparaat CP100 is in dit geval uw gegevenstransporteur tussen de PC en de toegangsapparaat. Het OMEGA ACTIVE-systeem maakt gebruik van actieve transpondertechnologie. Daardoor zijn in tegenstelling tot passieve transpondertechnologie, zoals wordt gebruikt in de 125 khz-serie, leesafstanden van uw sluitmedia van ca. 70cm in de drie richtingen mogelijk. Daardoor moet u uw sluitmedia niet meer in de hand nemen. U kunt alle OMEGA ACTIVE-transpondermedia als geautoriseerde sluitmedia op uw toegangsapparaten gebruiken. De OMEGA ACTIVE-toegangsapparaten hebben bijkomend een leesinrichting voor 125 khz-sluitmedia zoals Hitag en EM Daardoor kunnen ook uw sluitmedia uit de OMEGA 125 khzserie worden gelezen. Programmeerhandleiding OMEGA ACTIVE 13

14 Beschrijving U kunt uw toegangsapparaten alleen met geautoriseerde sluitmedia bedienen. U autoriseert een sluitmedium voor toegangsapparaten met mastermedia, met RF-Stick, met het programmeerapparaat CP100 of draadloos via de OMEGA-software. U krijgt toegang, door met een geautoriseerd sluitmedium in het leesgebied van uw toegangsapparaten te bewegen. De leesmodules in de toegangsapparaten herkennen uw geautoriseerd sluitmedium: Vervolgens worden bij sluitcilinders de buitenknop en sluithendel gekoppeld en de deur kan worden geopend door het draaien van de buitenknop. Bij de wandterminal WT-A-I of WT-A-II wordt daardoor het relais aangetrokken en uw aangesloten deur verleent de toegang. Andere uitrustingskenmerken van het systeem: Comfortabel besturen van het systeem Betrouwbare werking Beveiligd tegen sabotage Registratie van alle relevante gebeurtenissen Beveiligd tegen het onderscheppen van de communicatie Snelle reactietijd Aansturen van speciale functies Diagnosefuncties voor foutopsporing Integreerbaarheid in bestaande systemen van andere leveranciers. 14 Programmeerhandleiding OMEGA ACTIVE

15 Juiste deurbediening Juiste deurbediening AANWIJZING Beschadiging van de dubbele knopcilinder door verkeerde deurbediening is mogelijk. Gebruik uitsluitend de deurkruk/ greep voor het opentrekken en dichtduwen van de deur, zoals in de afbeelding te zien is. Trek de deur niet aan de sleutel open. Trek de deur niet aan de knop open. Programmeerhandleiding OMEGA ACTIVE 15

16 Transportinstructies Transportinstructies Voor sluitcilinder Sluitcilinders kunnen elkaar over en weer beïnvloeden indien ze te dicht naast elkaar liggen of als ze te dicht bij de sluitmedia liggen. Daardoor raakt de batterij ontladen. Teneinde een onderlinge beïnvloeding bij het transport van sluitcilinders te vermijden, dient aan volgende voorwaarden te worden voldaan: Zorg ervoor dat tussen de sluitcilinders een onderlinge afstand van minstens 5 cm bestaat. Transporteer de sluitcilinders niet samen met pasjes of sluitmedia. Transporteer de sluitcilinders alleen met gemonteerde leesinrichting. 16 Programmeerhandleiding OMEGA ACTIVE

17 Transportinstructies Voor Beslagen Beslagen kunnen elkaar over en weer beïnvloeden indien ze te dicht naast elkaar liggen of als ze te dicht bij de sluitmedia liggen. Daardoor raakt de batterij ontladen. Teneinde een onderlinge beïnvloeding bij het transport van beslagen te vermijden, dient aan volgende voorwaarden te worden voldaan: Zorg ervoor dat tussen de beslagen een onderlinge afstand van minstens 5 cm bestaat. Transporteer de beslagen niet samen met pasjes of sluitmedia. Transporteer de beslagen alleen met gemonteerde leesinrichting. Programmeerhandleiding OMEGA ACTIVE 17

18 Voorbeeld van een systeemoverzicht Voorbeeld van een systeemoverzicht SYSTEM-MASTER PROGRAM-MASTER Sluitmedium Toegangsapparaten Stel voor de programmering een overzicht of een sluitplan op. Zo kunt u op ieder ogenblik terugvinden met welke PROGRAM-MASTER u welk sluitmedium hebt geautoriseerd. 18 Programmeerhandleiding OMEGA ACTIVE

19 Voorbeeld van een systeemoverzicht Met de SYSTEM-MASTER werden de PROGRAM-MASTERS 1, 2 en 3 geautoriseerd. Met de PROGRAM-MASTER 1 werden de sluitmedia 1 en 2 geautoriseerd. Het sluitmedium 1 werd voor de toegangsterminal 1 en de sluitcilinder 2 geautoriseerd. Het sluitmedium 2 werd voor de toegangsterminal 3 geautoriseerd. Met de PROGRAM-MASTER 2 werden de sluitmedia 3 en 4 geautoriseerd. Het sluitmedium 3 werd voor de toegangsterminal 3 geautoriseerd. Het sluitmedium 4 werd voor de toegangsapparaten 4, 5 en 6 geautoriseerd. Met de PROGRAM-MASTER 3 werden de sluitmedia 5 en 6 geautoriseerd. Het sluitmedium 5 werd voor de sluitcilinder 6 geautoriseerd. Het sluitmedium 6 werd voor de IES-Beslag 7 geautoriseerd. AANWIJZING Misbruik bij verlies van een mastermedium is mogelijk. Laat bij verlies van een mastermedium de sluitcilinder resp. de toegangsterminal door vakkundig personeel opnieuw initialiseren. Deze zijn door CES of een gespecialiseerde partner van CES geïnstrueerd in de werking van het product. Bewaar alle mastermedia op een veilige plek. Een onbevoegde kan het sluitsysteem manipuleren. Alle autorisaties voor de sluitcilinder worden bij een nieuwe initialisatie gewist. Programmeerhandleiding OMEGA ACTIVE 19

20 Manueel programmeren Manueel programmeren Voor de manuele programmering hebt u de volgende componenten nodig: 1. Het sluitmedium van uw keuze 2. Het toegangsapparaat van uw keuze (sluitcilinder, beslag of wandterminal) 3. SYSTEM-MASTER 4. PROGRAM-MASTER ] 20 Programmeerhandleiding OMEGA ACTIVE

21 Manueel programmeren Met de sluitmedia (1) kunt u de OMEGA ACTIVEtoegangsapparaten bedienen (2). Naast OMEGA ACTIVEsluitmedia kunt u ook 125 khz-sluitmedia gebruiken. De toegangsapparaten (2) verlenen of weigeren de vrije toegang. Met de SYSTEM-MASTER (3) kunt u PROGRAM-MASTERS (4) voor het systeem autoriseren. Voor elk systeem is er exact één SYSTEM-MASTER en zijn er maximaal tien PROGRAM-MASTERS. Met de PROGRAM-MASTER (4) autoriseert u sluitmedia (1) voor uw toegangsapparaat. De programmering voor wandterminals en sluitcilinders is identiek. In deze programmeerhandleiding wordt bij wijze van voorbeeld de programmering van de sluitcilinders beschreven. Programmeerhandleiding OMEGA ACTIVE 21

22 Principe van de programmering Principe van de programmering De programmeríng van de verschillende bevoegdheden verloopt volgens het volgende principe: 1. Om te beginnen verleent u de SYSTEM-MASTER bevoegdheid voor uw toegangsapparaat. U kunt de SYSTEM-MASTER later voor nog meer toegangsapparaten bevoegdheid verlenen. 2. U verleent één of meer PROGRAM-MASTERS bevoegdheid voor uw toegangsapparaat. 3. U verleent de sluitmedia bevoegdheid voor één of meer toegangsapparaten. Tijdens de programmering worden verschillende akoestische en optische signalen gegeven. U kunt met de SYSTEM-MASTER maximaal tien PROGRAM- MASTERS voor uw systeem bevoegdheid verlenen. Met de SYSTEM-MASTER kunt u geen bevoegdheden aan sluitmedia verlenen, maar alleen aan PROGRAM-MASTERS en optionele Master-Media (zie ook bladzijde 23). Alleen met de PROGRAM-MASTER kunt u sluitmedia voor een sluitcilinder dan wel voor een toegangsterminal bevoegdheid verlenen. U kunt een sluitmedium ook voor meerdere toegangsapparaten bevoegdheid verlenen. AANWIJZING Het mastermedium kan door beschadigingen onbruikbaar worden. Zorg ervoor dat de mastermedia niet worden beschadigd. 22 Programmeerhandleiding OMEGA ACTIVE

23 Principe van de programmering Autorisaties toekennen AANWIJZING Ongewild wissen van de autorisaties is mogelijk. Houd de desbetreffende media altijd slechts zo lang voor de lezer als aangegeven is in de instructies. SYSTEM-MASTER autoriseren Om de SYSTEM-MASTER voor de toegangsapparaat vast te leggen, gaat u als volgt te werk: Draai de buitenknop van de sluitcilinder minstens één grendelpunt of raak de proximiteitssensor aan. Houd de SYSTEM-MASTER voor de lezer. Terwijl u de SYSTEM-MASTER voor de lezer houdt, brandt het groene LED-lampje. Verwijder de SYSTEM-MASTER kort. Na het verwijderen hoort u een kort signaal. Houd ter bevestiging de SYSTEM-MASTER opnieuw kort voor de lezer. Verwijder de SYSTEM-MASTER. Terwijl u de SYSTEM-MASTER voor de lezer houdt, brandt het groene LED-lampje. Na het verwijderen hoort u een lang signaal. De programmering is afgesloten. U kunt slechts één SYSTEM-MASTER voor een sluitcilinder resp. een toegangsterminal vastleggen. Wanneer u een andere SYSTEM-MASTER voor de lezer houdt, hoort u vier korte signalen achter elkaar en het rode LED-lampje knippert vier keer kort. Programmeerhandleiding OMEGA ACTIVE 23

24 Principe van de programmering PROGRAM-MASTER autoriseren Met de SYSTEM-MASTER kunt u nu tot vijf PROGRAM-MASTERS autoriseren. Daarbij gaat u als volgt te werk: Draai de buitenknop van de sluitcilinder minstens één grendelpunt of raak de proximiteitssensor aan. Houd de SYSTEM-MASTER voor de lezer. Terwijl u de SYSTEM-MASTER voor de lezer houdt, brandt het groene LED-lampje. Na het verwijderen hoort u een kort signaal. Houd de PROGRAM-MASTER kort voor de lezer. Terwijl u de PROGRAM-MASTER voor de lezer houdt, brandt het groene LED-lampje. Na het verwijderen hoort u een kort signaal. Indien u bijkomende PROGRAM-MASTERS wilt autoriseren, houdt u deze achtereenvolgens voor de lezer. Ga daarbij te werk zoals beschreven in de bovenstaande aanwijzingen. Houd tot slot de SYSTEM-MASTER kort voor de lezer. Terwijl u de SYSTEM-MASTER opnieuw voor de lezer houdt, brandt het groene LED-lampje. Na het verwijderen hoort u een lang signaal. De autorisatie van de PROGRAM-MASTERS is beëindigd. 24 Programmeerhandleiding OMEGA ACTIVE

25 Principe van de programmering Sluitmedia autoriseren Om sluitmedia te autoriseren, kunt u iedere geautoriseerde PROGRAM-MASTER gebruiken. Daarbij gaat u als volgt te werk: Draai de buitenknop van de sluitcilinder minstens één grendelpunt of raak de proximiteitssensor aan. Houd de PROGRAM-MASTER voor de lezer. Terwijl u de PROGRAM-MASTER voor de lezer houdt, brandt het groene LED-lampje. Na het verwijderen hoort u een kort signaal. Houd het sluitmedium kort voor de lezer. Terwijl u het sluitmedium voor de lezer houdt, brandt het groene LED-lampje. Na het verwijderen hoort u een kort signaal. Indien u bijkomende sluitmedia wilt autoriseren, houdt u deze achtereenvolgens voor de lezer. Ga daarbij te werk zoals beschreven in de bovenstaande aanwijzingen. Om de programmering af te sluiten, houdt u de PROGRAM- MASTER voor de lezer. Terwijl u de PROGRAM-MASTER opnieuw voor de lezer houdt, brandt het groene LED-lampje. Na het verwijderen hoort u een lang signaal. De programmering is beëindigd. U kunt nu met elk geautoriseerd sluitmedium de sluitcilinder resp. de toegangsterminal ontgrendelen. Programmeerhandleiding OMEGA ACTIVE 25

26 Principe van de programmering Optionele mastermedia autoriseren Draai de buitenknop van de sluitcilinder minstens één grendelpunt of raak de proximiteitssensor aan. Houd de SYSTEM-MASTER voor de lezer. Terwijl u de SYSTEM-MASTER voor de lezer houdt, brandt het groene LED-lampje. Na het verwijderen hoort u een kort signaal. Houd het mastermedia ca. twee seconden kort voor de lezer. Terwijl u het mastermedia voor de lezer houdt, brandt het groene LED-lampje. Na het verwijderen hoort u een kort signaal. Indien u bijkomende mastermedia wilt autoriseren, houdt u deze achtereenvolgens voor de lezer. Ga daarbij te werk zoals beschreven in de bovenstaande aanwijzingen. Om de programmering af te sluiten, houdt u de SYSTEM- MASTER voor de lezer. Terwijl u de SYSTEM-MASTER opnieuw voor de lezer houdt, brandt het groene LED-lampje. Na het verwijderen hoort u een lang signaal. De programmering is beëindigd. 26 Programmeerhandleiding OMEGA ACTIVE

27 Principe van de programmering Autorisaties wissen Autorisatie van een PROGRAM-MASTER wissen Om de autorisatie van een PROGRAM-MASTER te wissen, hebt u de SYSTEM-MASTER nodig. Bij het wissen worden de autorisaties van de PROGRAM-MASTER en alle hiermee uitgevoerde autorisaties van sluitmedia gewist. Daarbij gaat u als volgt te werk: Draai de buitenknop van de sluitcilinder minstens één grendelpunt of raak de proximiteitssensor aan. Houd de SYSTEM-MASTER voor de lezer. Terwijl u de SYSTEM-MASTER voor de lezer houdt, brandt het groene LED-lampje. Na het verwijderen hoort u een kort signaal. Houd aansluitend de PROGRAM-MASTER ca. drie seconden voor de lezer. Terwijl u de PROGRAM-MASTER voor de lezer houdt, brandt het groene LED-lampje. Na enkele seconden hoort u een dubbel geluidssignaal. Verwijder nu de PROGRAM-MASTER van de lezer. Om de programmering af te sluiten, houdt u de SYSTEM- MASTER voor de lezer. Terwijl u de SYSTEM-MASTER voor de lezer houdt, brandt het groene LED-lampje. Na het verwijderen hoort u een lang signaal. De autorisatie van de PROGRAM-MASTER is nu gewist. Programmeerhandleiding OMEGA ACTIVE 27

28 Principe van de programmering De autorisatie van sluitmedia wissen U kunt de autorisatie van individuele sluitmedia of van alle sluitmedia wissen. Daarvoor hebt u de desbetreffende PROGRAM-MASTER nodig, waarmee de autorisatie werd toegekend. Om de autorisatie van individuele sluitmedia te wissen, gaat u als volgt te werk: Draai de buitenknop van de sluitcilinder minstens één grendelpunt of raak de proximiteitssensor aan. Houd de PROGRAM-MASTER voor de lezer. Terwijl u de PROGRAM-MASTER voor de lezer houdt, brandt het groene LED-lampje. Na het verwijderen hoort u een kort signaal. Houd het sluitmedium, waarvan u de autorisatie wilt wissen, zo lang voor de lezer tot u twee keer achter elkaar een signaal hoort. Terwijl u het sluitmedium voor de lezer houdt, brandt het groene LED-lampje. Verwijder na het signaal het sluitmedium van de lezer. Indien u de autorisatie van bijkomende sluitmedia wilt wissen, houdt u deze achtereenvolgens voor de lezer. Om het wissen af te sluiten, houdt u de PROGRAM-MASTER opnieuw kort voor de lezer. Terwijl u de PROGRAM-MASTER voor de lezer houdt, brandt het groene LED-lampje. Na het verwijderen hoort u een lang signaal. De autorisatie van het sluitmedium resp. van meerdere sluitmedia is nu gewist. 28 Programmeerhandleiding OMEGA ACTIVE

29 Principe van de programmering U kunt ook de autorisaties wissen van alle sluitmedia, die met een PROGRAM-MASTER werden toegekend. Daarbij gaat u als volgt te werk: Draai de buitenknop van de sluitcilinder minstens één grendelpunt of raak de proximiteitssensor aan. Houd de PROGRAM-MASTER voor de lezer. Terwijl u de PROGRAM-MASTER voor de lezer houdt, brandt het groene LED-lampje. Na ca. tien seconden hoort u een dubbel geluidssignaal. Voor deze sluitcilinder resp. de toegangsterminal zijn nu alle autorisaties gewist die door deze PROGRAM-MASTER werden toegekend. Verwijder de PROGRAM-MASTER van de lezer. Optionele mastermedia wissen Om de autorisatie van optionele mastermedia te wissen, gaat u als volgt te werk: Draai de buitenknop van de sluitcilinder minstens één grendelpunt of raak de proximiteitssensor aan. Houd de SYSTEM-MASTER voor de lezer. Terwijl u de SYSTEM-MASTER voor de lezer houdt, brandt het groene LED-lampje. Na het verwijderen hoort u een kort signaal. Houd de mastermedia voor de lezer. Terwijl u het sluitmedium voor de lezer houdt, brandt het groene LED-lampje. Na ca. drie seconden hoort u twee korte signalen. Verwijder het mastermedia van de lezer. Na het verwijderen hoort u twee korte signalen. De autorisatie van het mastermedia is nu gewist. Programmeerhandleiding OMEGA ACTIVE 29

30 Optionele mastermedia Optionele mastermedia Met optionele mastermedia kunnen andere functies manueel worden ingesteld, zonder dat er extra hulpmiddelen nodig zijn zoals een PC of programmeerapparaat. Ieder optioneel mastermedium vervult slechts één bepaalde bijkomende functie. SYSTEM-MASTER Met de SYSTEM-MASTER stelt u de installatietoewijzing in. De SYSTEM-MASTER kent alle autorisaties op het hoogste autorisatieniveau toe. Per installatie kan er slechts één geldige SYSTEM-MASTER zijn. Verder autoriseert u met de SYSTEM- MASTER de volgende bijkomende mastermedia voor uw sluitcilinders en wandterminals: TIME-MASTER RELEASE-MASTER BLOCK-MASTER Met de System-Master autoriseert u tot tien Program-Masters. Per installatie zijn er in de basisuitrusting respectievelijk één SYSTEM-MASTER en één PROGRAM-MASTER nodig om uw sluitapparaten te programmeren. 30 Programmeerhandleiding OMEGA ACTIVE

31 Optionele mastermedia PROGRAM-MASTER Met de PROGRAM-MASTER autoriseert en wist u uw sluitmedia. De programmering van de mastermedia SYSTEM- MASTER en PROGRAM-MASTER wordt beschreven op pagina 23. De programmering van de optionele mastermedia wordt bijkomend beschreven vanaf pagina 26. Programmeerhandleiding OMEGA ACTIVE 31

32 Optionele mastermedia TIME-MASTER Met de TIME-MASTER stelt u de openingtijd van uw toegangsapparaat in. De openingstijd is de periode na het inlezen van het sluitmedium, waarin het toegangsapparaat heeft ontgrendeld. Gedurende de openingstijd verleent uw toegangsapparaat de vrije toegang: De sluitcilinder kan gedurende deze tijd worden geopend. Bij wandterminals is het de tijd van het aangetrokken relais, waarbij de toegang door het aangetrokken relais wordt vrijgegeven. Stel met de TIME-MASTER de openingstijd van uw toegangsapparaten in: Draai de buitenknop van de sluitcilinder minstens één grendelpunt of raak de proximiteitssensor aan. Houd de TIME-MASTER voor de sluitcilinder of de wandterminal. Zodra de TIME-MASTER door de sluitcilinder of de toegangsterminal werd herkend, hoort u een akoestisch of ziet u een optisch signaal in een seconde-interval. Daardoor wordt de ingestelde openingstijd aangegeven. Voorbeeld: 5 x Beeper = 5 seconden openingstijd 32 Programmeerhandleiding OMEGA ACTIVE

33 Optionele mastermedia RELEASE-MASTER Met de RELEASE-MASTER kunt u uw toegangsapparaat in de vrijgavetoestand brengen. In de vrijgavetoestand worden geen sluitmedia gelezen. In deze toestand zijn de toegangsapparaten permanent geopend. De cilinder blijft permanent vrij geschakeld. Het relais van de wandterminal blijft permanent vrij geschakeld. Vrijgavetoestand instellen: Draai de buitenknop van de sluitcilinder minstens één grendelpunt of raak de proximiteitssensor aan. Houd de RELEASE-MASTER ca. twee seconden voor uw toegangsapparaat (Bevestiging signaal 1 x kort). Vrijgavetoestand beëindigen: Draai de buitenknop van de sluitcilinder minstens één grendelpunt of raak de proximiteitssensor aan. Houd de RELEASE-MASTER ca. vijf seconden voor uw toegangsapparaat (Bevestiging signaal 2 x kort). Uw sluitcilinder of beslag koppelt uit, het relais van de wandterminal slaat af. Wanneer u de hierna beschreven Block- Master voor uw toegangsapparaat houdt, dan wordt de vrijgavetoestand eveneens opnieuw opgeheven. De toegangsapparaat schakelt opnieuw om in de blokkeertoestand. Programmeerhandleiding OMEGA ACTIVE 33

34 Optionele mastermedia BLOCK-MASTER Met de BLOCK-MASTER brengt u uw sluitcilinders en wandterminals permanent in de blokkeertoestand. In de blokkeertoestand worden alle sluitmedia steeds afgewezen. De sluitcilinder blijft permanent geblokkeerd. Het relais van de wandterminal blijft permanent in de geblokkeerde toestand. Blokkeertoestand instellen: Draai de buitenknop van de sluitcilinder minstens één grendelpunt of raak de proximiteitssensor aan. Houd de BLOCK-MASTER ca. twee seconden voor uw toegangsapparaat (Bevestiging signaal 1 x kort). Blokkeertoestand beëindigen: Draai de buitenknop van de sluitcilinder minstens één grendelpunt of raak de proximiteitssensor aan. Houd de BLOCK-MASTER ca. vijf seconden voor uw toegangsapparaat (Bevestiging signaal 2 x kort). 34 Programmeerhandleiding OMEGA ACTIVE

35 Optionele mastermedia De optionele transponderkaarten RF-INI- MASTER en RF-TRACE-MASTER hebben geen autorisatie door de SYSTEM-MASTER nodig. De functie van de beide kaarten wordt onmiddellijk uitgevoerd door de kaart ervoor te houden. Het wissen van de functie wordt uitgevoerd door de kaart er opnieuw voor te houden. RF-INI-MASTER Met de RF-INI-MASTER brengt u uw toegangsapparaat in de draadloze modus. In deze toestand probeert uw toegangsapparaat een verbinding te maken met de OMEGAserver, om nieuwe programmeeropdrachten te ontvangen. Eveneens worden de opgeslagen gebeurtenissen van de toegangsapparaat doorgestuurd. Om uw toegangsapparaten in de draadloze modus (onlinemodus) te brengen, gaat u als volgt te werk: Draai de buitenknop van de sluitcilinder minstens één grendelpunt of raak de proximiteitssensor aan. Houd de RF-INI-MASTER ca. twee seconden voor uw toegangsapparaat. U ontvangt een korte groene signalering en een kort akoestisch signaal als bevestiging. Draai de buitenknop van de sluitcilinder minstens één grendelpunt of raak de proximiteitssensor aan. Programmeerhandleiding OMEGA ACTIVE 35

36 Optionele mastermedia Houd de RF-INI-MASTER weer langer voor uw toegangsapparaat. U ontvangt een korte groene signalering voor vijf seconden en een akoestisch signaal als bevestiging. De draadloze modus is nu ingeschakeld. Om uw toegangsapparaten in de offline-modus te brengen, gaat u als volgt te werk: Draai de buitenknop van de sluitcilinder minstens één grendelpunt of raak de proximiteitssensor aan. Houd de RF-INI-MASTER zolang voor uw toegangsapparaat, totdat de latere signalering is voltooid. U ontvangt een korte groene signalering voor vijf seconden en een akoestisch signaal als bevestiging. Na een korte pauze worden opnieuw twee korte akoestische signalen. Dan de groene signaal gaat uit en het akoestische signaal wordt beëindigd. De offline-modus is nu ingeschakeld. RF-TRACE-MASTER Met de RF-TRACE-MASTER kunt u de kwaliteit van de draadloze verbinding tussen de OMEGA-server en uw toegangsapparaten controleren. De RF-TRACE-MASTER maakt de volgende signalering van uw toegangsapparaten mogelijk: 36 Programmeerhandleiding OMEGA ACTIVE

37 Optionele mastermedia Wanneer het groene LED-lampje van uw toegangsapparaat knippert, dan is er een draadloze verbinding van goede kwaliteit tot stand gebracht. Wanneer het rode LED-lampje van uw toegangsapparaat knippert, dan is de draadloze verbinding niet in orde en moet deze worden gecontroleerd op fouten. Wanneer de rode en groene LED-lampjes afwisselend of gelijktijdig knipperen, dan is de draadloze verbinding zwak beschikbaar. Om de draadloze verbindingskwaliteit van uw toegangsapparaat te controleren, gaat u als volgt te werk: Draai de buitenknop van de sluitcilinder minstens één grendelpunt of raak de proximiteitssensor aan. Houd de RF-TRACE-MASTER ca. twee seconden voor uw toegangsapparaat. De functie wordt onmiddellijk uitgevoerd. Wanneer het groene LED-lampje van uw toegangsapparaat knippert, dan is uw draadloze verbinding in orde. Wanneer het rode LED-lampje van uw toegangsapparaat knippert, dan is uw draadloze verbinding niet in orde en moet deze worden gecontroleerd. Wanneer de rode en groene LED-lampjes afwisselend of gelijktijdig knipperen, dan is de draadloze verbinding zwak beschikbaar en moet deze eveneens worden gecontroleerd op volledige functionaliteit en betrouwbaarheid. Aanwijzingen voor het oplossen van storingen bij draadloze transmissies vindt u op pagina 55. Programmeerhandleiding OMEGA ACTIVE 37

38 Programmering de online-modus Programmering de online-modus U kunt uw sluitsystemen bijkomend draadloos aansturen en beheren (zie ook afbeelding op bladzijde 39). Deze componenten hebt u nodig voor de draadloze programmering: Standaard PC (1, 2) met besturingssysteem Windows XP of Windows 7, CPU-snelheid min. 1 GHz, Min. 1 GB RAM, beschikbare schijfruimte min. 1 GB Netwerkkaart (TCP/IP) CD-ROM-drive voor installatie van de software Een vrije USB-port voor die optionele RF-Stick Een bestaande Internet-verbinding voor de OMEGA Quicksupport Beeldscherm met een resolutie van minstens 1024 x 768 pixels OMEGA ACTIVE Access Points (No. 3, maximaal tien sluitapparaten per Access Point). OMEGA-software Minstens één sluitapparaat (No. 4) Een geldige licentie voor de Software-Suite. In de plaats van de Access Points (3) kan de RF-stick (5) als aanvulling op Access Points of exclusief worden gebruikt. 38 Programmeerhandleiding OMEGA ACTIVE

39 Programmering de online-modus Opzetten van een draadlos network Opzetten van een systeem voor manuele programmering Programmeerhandleiding OMEGA ACTIVE 39

40 Programmering de online-modus Om uw toegangsapparaten in de draadloze modus (onlinemodus) te brengen, gaat u als volgt te werk (zie ook bladzijde 62): Draai de buitenknop van de sluitcilinder minstens één grendelpunt of raak de proximiteitssensor aan. Houd de RF-INI-MASTER ca. twee seconden voor uw toegangsapparaat. U ontvangt een korte groene signalering en een kort akoestisch signaal als bevestiging. Draai de buitenknop van de sluitcilinder minstens één grendelpunt of raak de proximiteitssensor aan. Houd de RF-INI-MASTER weer langer voor uw toegangsapparaat. U ontvangt een korte groene signalering voor vijf seconden en een akoestisch signaal als bevestiging. De draadloze modus is nu ingeschakeld. Om uw toegangsapparaten in de offline-modus te brengen, gaat u als volgt te werk: Draai de buitenknop van de sluitcilinder minstens één grendelpunt of raak de proximiteitssensor aan. Houd de RF-INI-MASTER zolang voor uw toegangsapparaat, totdat de latere signalering is voltooid. U ontvangt een korte groene signalering voor vijf seconden en een akoestisch signaal als bevestiging. Na een korte pauze worden opnieuw twee korte akoestische signalen. Dan de groene signaal gaat uit en het akoestische signaal wordt beëindigd. De offline-modus is nu ingeschakeld. 40 Programmeerhandleiding OMEGA ACTIVE

41 Toegangsapparaten openen Toegangsapparaten openen Sluitcilinder openen Passieve sluitmedia (125 khz-serie) Draai de buitenknop enkele grendelstappen. Houd uw geautoriseerd sluitmedium (1) binnen twee seconden voor de buitenknop (2) van de sluitcilinder. De leesmodule in de buitenknop herkent het sluitmedium. De lichtring van de sluitcilinder signaleert de vrijgave door het groene LED-lampje. De koppeling tussen de buitenknop en de sluithendel wordt tot stand gebracht. Draai de buitenknop, om de deur te openen. Laat de knop na het openen van de deur meteen weer los. U behoeft de knop niet terug te draaien. Programmeerhandleiding OMEGA ACTIVE 41

42 Toegangsapparaten openen Actieve sluitmedia (OMEGA ACTIVE-serie) Beweeg met uw geautoriseerd sluitmedium (1) binnen het leesgebied van de sluitcilinder. Deze afstand bedraagt ca. 70 cm. U moet het sluitmedium daarbij niet in de hand houden. De leesmodule in de buitenknop herkent het sluitmedium. Draai de buitenknop enkele grendelstappen. De sluitcilinder geeft een kort signaal en signaleert daardoor de vrijgave. Binnen de vrijgavetijd kunt u het sluitproces uitvoeren. Gedurende deze vrijgavetijd reageert de sluitcilinder niet op andere sluitmedia. Om het deurslot te openen, draait u de buitenknop in de desbetreffende richting (2). Laat de knop na het openen van de deur meteen weer los. U behoeft de knop niet terug te draaien. Wanneer u een sluitmedium gebruikt, dat niet werd geprogrammeerd voor de vrijgave van de sluitcilinder, knippert de rode lamp in de LED-ring van de sluitcilinder vier keer en weerklinkt er vier keer achter elkaar een akoestisch signaal. De koppeling tussen de sluithendel en de buitenknop wordt niet tot stand gebracht. U kunt de buitenknop vrij draaien, zonder het deurslot te kunnen ontgrendelen. 42 Programmeerhandleiding OMEGA ACTIVE

43 Toegangsapparaten openen Wandterminal openen Passieve sluitmedia (125 khz-serie) Om het sluitproces uit te voeren, houdt u uw geautoriseerd sluitmedium (1) ca. één seconde dicht voor de leesinrichting (2). De wandterminal signaleert de vrijgave door een groen LEDlampje. Uw aangesloten deursysteem opent. Binnen de ingestelde vrijgavetijd krijgt u toegang. Gedurende deze vrijgavetijd reageert de wandterminal of de lezer met groot bereik niet op andere sluitmedia. Programmeerhandleiding OMEGA ACTIVE 43

44 Toegangsapparaten openen Actieve sluitmedia (OMEGA ACTIVE-serie) Beweeg met uw geautoriseerd sluitmedium (1) binnen het leesgebied. Deze afstand bedraagt ca cm bij de wandterminals (2). De wandterminal signaleert de vrijgave door een groen LEDlampje. Uw aangesloten deursysteem opent. Binnen de ingestelde vrijgavetijd krijgt u toegang. Gedurende deze vrijgavetijd reageert de wandterminal of de lezer met groot bereik niet op andere sluitmedia. Wanneer u een sluitmedium gebruikt, dat niet werd geprogrammeerd voor de vrijgave van de wandterminal, dan knippert het rode LED-lampje van de wandterminal vier keer en weerklinkt er vier keer achter elkaar een akoestisch signaal. De koppeling met uw aangesloten deursysteem wordt niet tot stand gebracht. U krijgt geen toegang. 44 Programmeerhandleiding OMEGA ACTIVE

45 Toegangsapparaten openen Beslagen openen Passieve sluitmedia (125 khz-serie) 1. Raak de proximiteitssensor aan (1). 2. Houd uw geautoriseerd sluitmedium (2) binnen twee seconden voor het buitenschild (3) van het beslag. De leesmodule in het buitenschild herkent het sluitmedium. De verlichte indicatie van de leesmodule signaleert de vrijgave met een groene LED en een korte zoemtoon. De koppeling tussen de deurkruk en het slot is tot stand gebracht. Bedien de deurkruk van het buitenschild, om de deur te openen. Wanneer u een sluitmedium gebruikt, dat niet werd geprogrammeerd voor de vrijgave van het beslag, knippert de rode verlichte indicatie van het beslag vier keer en weerklinkt er vier keer achter elkaar een akoestisch signaal. De koppeling tussen deurkruk en slot wordt niet tot stand gebracht. U kunt de deurkruk vrij draaien, zonder het deurslot te kunnen ontgrendelen. Programmeerhandleiding OMEGA ACTIVE 45

46 Toegangsapparaten openen Actieve sluitmedia (OMEGA ACTIVE-serie) Beweeg met uw geautoriseerd sluitmedium (2) binnen het leesgebied van het beslag (3). Deze afstand bedraagt ca. 70 cm. U moet het sluitmedium daarbij niet in de hand houden. Raak de proximiteitssensor aan (1). De leesmodule in het buitenschild herkent het sluitmedium. De verlichte indicatie van de leesmodule signaleert de vrijgave met een groene LED en een korte zoemtoon. De koppeling tussen de deurkruk en het slot is tot stand gebracht. Bedien de deurkruk van het buitenschild, om de deur te openen. 46 Programmeerhandleiding OMEGA ACTIVE

47 Programmeren met RF-stick Programmeren met RF-stick Met de optionele RF-stick kunt u uw toegangsapparaten (sluitcilinder, IES-beslag, wandterminal) draadloos manueel programmeren. Het draadloze bereik van de RF-stick bedraagt tot tien meter. De RF-stick is verkrijgbaar in drie verschillende pakketten: RF-stick (Art. nr V) RF-stick - set (Art. nr V) RF-stick - programmeerpakket (Art. nr V) Bevat enkel de RF-stick met een CD-ROM, voor de functionele uitbreiding van bestaande online en offline installaties Bevat de OMEGA ACTIVE RF-stick, de RFstick Master, de OMEGA ACTIVE System Master, een CD-ROM met de CEStronics - softwaresuite als back-upmedium en een USB-stick met de programmabestanden en licenties Bevat een netbook incl. voorgeïnstalleerde CEStronics - softwaresuite met licentie voor één werkstation, de OMEGA ACTIVE RF-stick, de RF-stick Master, de OMEGA ACTIVE System Master, een USB-stick met het licentiebestand en de gegevensbestanden en een CD-ROM met de Softwaresuite als back-upmedium Programmeerhandleiding OMEGA ACTIVE 47

48 Programmeren met RF-stick De RF-stick is de opvolger van het programmeerapparaat CP 100, de CP 100 kan verder worden gebruikt. Met de RF-stick start u het programmeerproces. Daarvoor moet de RF-stick bekend zijn voor uw sluitapparaat, d.w.z. de RF-stick moet voor de programmering op uw sluitapparaat aangemeld (geautoriseerd) zijn. Voor de autorisatie van de programmering hebt u altijd de RF- STICK-MASTER nodig. Een RF-STICK-MASTER autoriseert RFsticks. De RF-stick is steeds gebonden aan uw installatielicentie. Een sluitapparaat kan tot tien RF-STICK- MASTERS beheren. Het mogelijke aantal RF-stick-Masters per installatie is beperkt tot tien. De RF-stick wordt aangesloten op uw PC. U moet hem met de meegeleverde drivers van de OMEGA-software installeren. Als alternatief kunt u de RF-stick ook op een netbook installeren, dan bent u onafhankelijk van uw PC-werkstation en kunt u de programmering ter plaatse op uw toegangsapparaten uitvoeren. Dit stelt een foutloze installatie van de Softwaresuite voorop. 48 Programmeerhandleiding OMEGA ACTIVE

49 Programmeren met RF-stick Nieuwe gegevensbestanden van de USB-stick laden Afhankelijk van het pakket dat u hebt ontvangen, is de ingebruikname verschillend: Bij het pakket RF-stick (art. nr V) gebruikt u uw bestaande installatie en uw bestaande software-installatie verder. U moet eventueel alleen de drivers voor de RF-stick installeren, zie ook pagina 52. Bij het pakket RF-stick - set (art. nr V) ontvangt u een complete set voor een nieuwe installatie van de softwaresuite met licenties en gegevensbestanden en alle benodigde autorisatie-masters. Bij het pakket RF-stick - programmeerpakket (art. nr V) ontvangt u een netbook met voorgeïnstalleerde CEStronics -softwaresuite met een licentie voor één werkstation en alle benodigde autorisatie-masters. Programmeerhandleiding OMEGA ACTIVE 49

50 Programmeren met RF-stick Voordat u met de RF-stick en de ACTIVE-client kunt werken, moet u uw gegevensbestanden (= installatiegegevens; databank) laden. Deze gegevensbestanden ontvangt u bij de aankoop samen met het licentiebestand, opgeslagen op de meegeleverde USB-stick. De gegevensbestanden moeten bij de pakketten RF-stick -set en RF-stick -programmeerpakket worden geïmporteerd. Bij het pakket RF -stick worden uw reeds aanwezige gegevens verder gebruikt, u hoeft niets te importeren. De hierna beschreven werkwijze geldt alleen voor nieuwe, ongebruikte software-installaties. Lees hiervoor ook de bedieningshandleiding van de OMEGA-software, hoofdstuk Installaties importeren. Deze vindt u gratis op Om voor het eerst een nieuw gegevensbestand te importeren, gaat u als volgt te werk: Start de ACTIVE-client, tot het aanmeldingsvenster verschijnt. Meld u niet aan. Steek de USB-stick in een vrije USB-poort. De gegevensbestanden worden automatisch geladen. Wacht het laadproces af, tot de melding Gereed verschijnt. Meld u bij de ACTIVE-client aan. Ga verder met uw gewenste bewerking. Wanneer u de RF-stick nogmaals insteekt, wordt het laadproces niet herhaald. Het laadproces wordt slechts één keer uitgevoerd. 50 Programmeerhandleiding OMEGA ACTIVE

51 Programmeren met RF-stick Om met de RF-stick te kunnen werken, gaat u als volgt te werk: Autoriseer de RF-STICK-MASTER op uw toegangsapparaat: Programmeerhandleiding OMEGA ACTIVE 51

52 Programmeren met RF-stick Steek de RF-stick in een vrije USB-poort op uw PC (of netbook). De driver wordt automatisch geïnstalleerd. Indien dit niet het geval is, installeert u de driver manueel (U hebt daarvoor administratorrechten nodig op uw PC): Start de hardwareherkenning van uw besturingssysteem (Windows-XP of Windows 7/32-Bit), om de driver vanuit dit bestandspad te installeren. Voer daarvoor deze functie uit: Open de systeembesturing > Apparaten en printers > Apparaat toevoegen. Open dit bestandspad voor de hardware-installatie: C:\Programme\Omega\Driver\Active\RfStick\ Volg de instructies van uw besturingssysteem voor de installatie. Daarmee is de installatie afgesloten en u kunt de RF-stick nu gebruiken: Start de OMEGA ACTIVE-software en meld u aan. Na enkele seconden krijgt u in de statusbalk de beide statusmeldingen Installatie gereed en RF-stick gereed. Indien de beide statusmeldingen niet worden weergegeven, dan herhaalt u de driverinstallatie of neemt u contact op met uw systeembeheerder om de storing op te lossen. Wanneer u de beide statusmeldingen ontvangt: Voer uw wijzigingen aan uw sluitsysteem uit. U krijgt vervolgens een nieuwe statusmelding Programmering noodzakelijk. Druk in het menu Overige op de knop Wijzigingen programmeren. 52 Programmeerhandleiding OMEGA ACTIVE

53 Programmeren met RF-stick Of ga in de menubalk naar de vermelding Programmeren en klik op de knop Alle apparaten opnieuw programmeren. U krijgt twee nieuwe statusmeldingen in de statusbalk: Programmering loopt en RF-stick gereed voor programmering. Houd de RF-STICK-MASTER voor uw toegangsapparaat. Activeer uw toegangsapparaat eventueel door kort aan de buitenknop te draaien (Bij IES-beslagen: Leg een vinger op de leessensor). Om een storingsvrije gegevensoverdracht te verzekeren, mogen er tijdens de gegevensoverdracht geen hindernissen tussen uw toegangsapparaat en de RF-stick aanwezig zijn, die de draadloze overdracht kunnen storen, anders wordt de overdracht afgebroken. Als de afstand tussen de RF-stick en het toegangsapparaat te groot is (groter dan tien meter), dan signaleert uw toegangsapparaat de ontbrekende verbinding met een lang geluidssignaal en brandende rode LED s. Bij het herkennen van de RF-STICK-MASTER geeft uw toegangsapparaat een lang geluidssignaal en de groene LED s branden gedurende ca. vijf seconden. Wanneer de overdracht begint, knipperen de groene LED s tot aan het einde van de gegevensoverdracht. De voortgangsindicator in het venster van de software bij Programmeerstatus geeft het algemene verloop van de gegevensoverdracht weer. Na een complete gegevensoverdracht wordt de programmeeropdracht uit de lijst Programmeerstatus verwijderd. Programmeerhandleiding OMEGA ACTIVE 53

54 Programmeren met RF-stick Signalen van de sluitcilinder bij een aangesloten RF-stick Signalen Groene LED s (ca. 2 sec.) + Kort akoestisch signaal Lang akoestisch signaal Groene LED s (ca. 5 sec.) + Lang akoestisch signaal Groene LED s knipperen kort + Groene LED s (ca. 2 sec.) + Kort akoestisch signaal Rode LED s (ca. 5 sec.) + Lang akoestisch signaal Actie RF-STICK-MASTER ervoor gehouden: Autorisatie is succesvol RF-STICK-MASTER nogmaals ervoor gehouden: Autorisatie afgebroken Afgebroken overdracht Gegevensoverdracht loopt momenteel + Bevestiging afsluiting gegevensoverdracht Verbinding verloren, gegevensoverdracht afgebroken Signalen van de RF-stick Signalen Groene LED Rode LED, knippert Rode LED, knippert + Groene LED, knippert Actie Verbinding met OMEGA-Server tot stand gebracht Geen verbinding met OMEGA- Server tot stand gebracht Gegevens worden overgedragen 54 Programmeerhandleiding OMEGA ACTIVE

55 Storingen oplossen Storingen oplossen Symptoom Ik krijg geen draadloze verbinding. Mogelijke oorzaak en oplossing De OMEGA-software (Software-Suite) is niet volledig geïnstalleerd. Controleer de werking van de OMEGAserver. De netwerkconfiguratie is niet correct ingesteld. Controleer de netwerkinstellingen van uw PC. De stroomtoevoer van de Access Points is onderbroken. Controleer de stroomtoevoer van uw Access Points. Het draadloze bereik van de Access Points is overschreden. Controleer de toegestane afstand. De toegangsapparaten openen niet. Begrens de foutopsporing met behulp van het optionele mastermedium RF-TRACE-MASTER (zie pagina 36): - Ligt de functiestoring aan de toegangsapparaten - Of aan uw PC-netwerk? U hebt een ongeautoriseerd sluitmedium gebruikt. Gebruik een geautoriseerd sluitmedium. Programmeerhandleiding OMEGA ACTIVE 55

56 Storingen oplossen Symptoom De toegangsapparaten openen niet wanneer het sluitmedium ervoor wordt gehouden. Mogelijke oorzaak en oplossing De batterij is leeg. Vervang de batterij van de sluitcilinder of eventueel van het sluitmedium door een nieuwe batterij. Controleer de stroomtoevoer van de wandterminal. Het sluitmedium is te ver van het toegangsapparaat verwijderd. Houd het sluitmedium in het leesgebied van het toegangsapparaat. De sluitcilinder is niet geprogrammeerd. Programmeer de autorisaties voor het desbetreffende toegangsapparaat (zie pagina 57). Er is een onderbreking in de schakeluitgang van de wandterminal opgetreden. Controleer de schakeluitgang en de aangesloten apparaten van de wandterminal. De leesinrichtingen zijn afgeschermd door metalen voorwerpen. Verwijder metalen voorwerpen van de leesinrichtingen. Indien de fout toch niet kan worden opgelost, neem dan contact op met uw gespecialiseerde partner. 56 Programmeerhandleiding OMEGA ACTIVE

Programmeerhandleiding voor het OMEGA Mifare-systeem. - Voor Off-line-programmering -

Programmeerhandleiding voor het OMEGA Mifare-systeem. - Voor Off-line-programmering - Programmeerhandleiding voor het OMEGA Mifare-systeem - Voor Off-line-programmering - Vertaalde Montageen bedieningshandleiding Versie 1.6, 04/2013 Voorwoord Voorwoord Deze programmeerhandleiding helpt

Nadere informatie

OMEGA Programmeer-Set. Korte bedieningshandleiding

OMEGA Programmeer-Set. Korte bedieningshandleiding OMEGA Programmeer-Set Korte bedieningshandleiding Vertaalde bedieningshandleiding Versie 1.0, 06/2011 Inhoudsopgave 1.1 Inhoudsopgave 1.2 Gebruik overeenkomstig de bestemming... 3 1.3 Uitvoeringen... 3

Nadere informatie

OMEGA Mifare Programmeer-Set. Korte bedieningshandleiding

OMEGA Mifare Programmeer-Set. Korte bedieningshandleiding OMEGA Mifare Programmeer-Set Korte bedieningshandleiding Vertaalde bedieningshandleiding Versie 1.0, 01/2012 Inhoudsopgave 1.1 Inhoudsopgave 1.1 Inhoudsopgave... 2 1.2 Gebruik overeenkomstig de bestemming...

Nadere informatie

Noodstroomapparaat voor het OMEGA ACTIVE- systeem. Gebruiksaanwijzing

Noodstroomapparaat voor het OMEGA ACTIVE- systeem. Gebruiksaanwijzing Noodstroomapparaat voor het OMEGA ACTIVE- systeem Gebruiksaanwijzing Voorwoord Voorwoord Deze gebruiksaanwijzing helpt u bij het doelmatige, veilige en voordelige gebruik van het noodstroomapparaat. Iedere

Nadere informatie

802/13 LEGIC/815 ½ LEGIC

802/13 LEGIC/815 ½ LEGIC OMEGA LEGIC 815DK F LEGIC 815DK II LEGIC 802/13 LEGIC/815 ½ LEGIC De informatie en gegevens in deze documentatie kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Zonder uitdrukkelijke toestemming

Nadere informatie

Programmeerhandleiding voor het OMEGA LEGIC - systeem

Programmeerhandleiding voor het OMEGA LEGIC - systeem Programmeerhandleiding voor het OMEGA LEGIC - systeem Versie: 24.11.2005 Inhoud Inhoud Inhoud... 2 De systeembestanddelen... 3 Sluitcilinder of toegangsterminal programmeren... 5 Voorbeeld van een systeemoverzicht...

Nadere informatie

OMEGA FLEX Programmeer-Set. Bedieningshandleiding

OMEGA FLEX Programmeer-Set. Bedieningshandleiding Programmeer-Set Bedieningshandleiding Vertaalde bedieningshandleiding Versie 1.1, 11/2014 Inhoudsopgave 1.1 Inhoudsopgave 1.2 Voorwoord... 3 1.3 Uitvoeringen... 3 1.4 Fabrikant en Service... 3 1.5 Doelgroep...

Nadere informatie

Omega Active. Een uiterst flexibel, elektronisch systeem voor toegangscontrole

Omega Active. Een uiterst flexibel, elektronisch systeem voor toegangscontrole Omega Active Omega Active Een uiterst flexibel, elektronisch systeem voor toegangscontrole Een moderne toegangsbesturing in gebouwen vereist innovatieve oplossingen die zich flexibel aanpassen aan de meest

Nadere informatie

OMEGA FLEX elektronische cilinder. Dubbele knopcilinder F815DK-x, F915DK-x. Montage- en gebruikershandleiding

OMEGA FLEX elektronische cilinder. Dubbele knopcilinder F815DK-x, F915DK-x. Montage- en gebruikershandleiding OMEGA FLEX elektronische cilinder Dubbele knopcilinder F815DK-x, F915DK-x Montage- en gebruikershandleiding Vertaalde montage- en gebruikershandleiding Versie 1.9, 01/2015 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4 Art.-Nr.: Art.-Nr.: Montage handleiding Inhoud Algemene omschrijving...p. Montage handleiding en functies...p. Instellingen van magneet contacten...p. Aansluiting met draadloos magneet contact...p. Aansluiting

Nadere informatie

OMEGA ACTIVE Access Point 247510F Montage- en bedieningshandleiding

OMEGA ACTIVE Access Point 247510F Montage- en bedieningshandleiding OMEGA ACTIVE Access Point 247510F Montage- en bedieningshandleiding Vertaalde Montageen bedieningshandleiding Versie 1.26, 11/2014 Voorwoord Voorwoord Deze montagehandleiding en gebruiksaanwijzing helpt

Nadere informatie

omega active a d v i e s m o n t a g e s e r v i c e o n d e r h o u d

omega active a d v i e s m o n t a g e s e r v i c e o n d e r h o u d omega active a d v i e s m o n t a g e s e r v i c e o n d e r h o u d Een uiterst flexibel, elektronisch systeem voor toegangscontrole Een moderne toegangsbesturing in gebouwen vereist innovatieve oplossingen

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig alarmlicht met sirene. Telefoonnummer WoonVeilig 0900-388 88 88

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het Egardia alarmlicht met sirene. Website Egardia www.egardia.com Klantenservice

Nadere informatie

Elektronische dubbele knopcilinder OMEGA ACTIVE 815DK-II-A. Montage- en bedieningshandleiding

Elektronische dubbele knopcilinder OMEGA ACTIVE 815DK-II-A. Montage- en bedieningshandleiding Elektronische dubbele knopcilinder OMEGA ACTIVE 815DK-II-A Montage- en bedieningshandleiding Vertaalde Montage- en bedieningshandleiding Versie 1.51, 11/2014 Voorwoord Voorwoord Deze gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

OPERTIS elock express Systeemmanagement

OPERTIS elock express Systeemmanagement Prestatiekenmerken van de -software: Systeembeheer: Databank: SQLite Gelijktijdige gebruikers: 1 Gegevensbeveiliging: Talen: Gebruiksmogelijkheid: Cliëntopties: Overzichten van de stamgegevens: Sluitschema's:

Nadere informatie

SmartHome Huiscentrale

SmartHome Huiscentrale installatiehandleiding SmartHome Huiscentrale Vervanging voor Egardia Huiscentrale (model GATE-01) INSTALLATIEHANDLEIDING SMARTHOME HUISCENTRALE Website Egardia www.egardia.com Klantenservice Meer informatie

Nadere informatie

51KC-P. ELLsys. 1. Verkorte handleiding ELLsys 51KC-P. 2. Onderdelen (Standaard word de cilinder volledig geassembleerd geleverd)

51KC-P. ELLsys. 1. Verkorte handleiding ELLsys 51KC-P. 2. Onderdelen (Standaard word de cilinder volledig geassembleerd geleverd) 1. Verkorte handleiding private-knopcilinder met intelligentknop. Eenzijdige elektronische autorisatie. standaardlengte 30/30mm (Lengte vanaf 26/26 mogelijk). Eén elektronische knop en één mechanische

Nadere informatie

CES OMEGA FLEX Desktop-Writer DTW. Gebruikershandleiding

CES OMEGA FLEX Desktop-Writer DTW. Gebruikershandleiding CES OMEGA FLEX Desktop-Writer DTW Gebruikershandleiding Vertaalde gebruikershandleiding Versie 0, 2017 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Symbolen... 3 3 Voorwoord... 4 3.1 Uitvoeringen...

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht

installatiehandleiding Alarmlicht installatiehandleiding Alarmlicht INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig alarmlicht. Telefoonnummer WoonVeilig 0900-388 88 88 E-mail WoonVeilig klantenservice@woonveilig.nl

Nadere informatie

Handboeak SMARTCD.G2 02.2015

Handboeak SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Voorgeschreven gebruik... 3 2 Veiligheidsadviezen... 4 3 Leveromvang... 5 4 Aansluiting op een pc/laptop... 6 5 Opladen van de accu's... 7 6 Inbedrijfstelling... 8 7 Configuratie van de

Nadere informatie

gebruikershandleiding Elektronisch slot met noodsleutel think safe

gebruikershandleiding Elektronisch slot met noodsleutel think safe gebruikershandleiding Elektronisch slot met noodsleutel think safe 2 Gebruikershandleiding elektronisch slot met noodsleutel think safe Belangrijke aandachtspunten Lees de handleiding voordat u het elektronische

Nadere informatie

Programmer CP 100. Korte gebruiksaanwijzing

Programmer CP 100. Korte gebruiksaanwijzing Programmer CP 100 Korte gebruiksaanwijzing Inleiding Inleiding Verschillende elementen van deze gebruiksaanwijzing zijn voorzien van vastgelegde lay-outkenmerken. Zo kunt u gemakkelijk onderscheiden of

Nadere informatie

OMEGA FLEX elektronische cilinder. Dubbelzijdig lezende knopcilinder F815DK-x-II. Montage- en gebruikershandleiding

OMEGA FLEX elektronische cilinder. Dubbelzijdig lezende knopcilinder F815DK-x-II. Montage- en gebruikershandleiding elektronische cilinder Dubbelzijdig lezende knopcilinder F815DK-x-II Montage- en gebruikershandleiding Vertaalde montage- en gebruikershandleiding Versie 1.4, 02/2013 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 Symbolen...

Nadere informatie

SmartHome Huiscentrale

SmartHome Huiscentrale installatiehandleiding SmartHome Huiscentrale Vervanging voor WoonVeilig Huiscentrale (model WV-1716) INSTALLATIEHANDLEIDING SMARTHOME HUISCENTRALE Website WoonVeilig www.woonveilig.nl Klantenservice Meer

Nadere informatie

Nederlandstalige handleiding Autoalarm AS5

Nederlandstalige handleiding Autoalarm AS5 Nederlandstalige handleiding Autoalarm AS5 Inhoud verpakking: Alarmunit Sirene Handzender ( 2 stuks) Kabels incl. zekeringen Zoekfunctie Stil alarm Startblokkering Paniek functie Anti carjacking Aansturing

Nadere informatie

OMEGA FLEX RF-NET Access Point Montage- en bedieningshandleiding

OMEGA FLEX RF-NET Access Point Montage- en bedieningshandleiding RF-NET Access Point Montage- en bedieningshandleiding Vertaalde Montageen bedieningshandleiding Versie 1.2, 11/2014 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 Symbolen... 3 3 Voorwoord... 4 3.1 Uitvoeringen... 4

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding 353000 Module Toetsenbord Sfera Installatiehandleiding 06/12-01 PC 2 Module Toetsenbord Sfera Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Mededelingen en tips 4 Installatiehandleiding 2 Beschrijving 5 2.1 Hoofdfuncties

Nadere informatie

Handleiding Code Combi B 30

Handleiding Code Combi B 30 Handleiding Code Combi B 30 Lees deze instructies aandachtig door voordat u het slot gebruikt. Met de bijgevoegde noodsleutel kunt u altijd het slot openen; ook als de elektronica onverhoopt niet functioneert.

Nadere informatie

w-lantv 50n Beknopte handleiding Een stap voor stap gids over hoe u draadloos TV kunt kijken. Lees dit eerst!

w-lantv 50n Beknopte handleiding Een stap voor stap gids over hoe u draadloos TV kunt kijken. Lees dit eerst! handleiding Een stap voor stap gids over hoe u draadloos TV kunt kijken. Lees dit eerst! Specificaties onder voorbehoud. 2008-2009 PCTV Systems S.à r.l. 8420-20056-01 R1 Meegeleverd Access Point USB Stick

Nadere informatie

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER Snel installatiegids DA-30501 Inhoud Vóór gebruik... 2 1. Informatie over de DA-30501... 2 2. Systeemeisen... 2 3. Overzicht... 2 Aan de slag... 3 1. De batterij van de

Nadere informatie

Multi Level Software Sloten

Multi Level Software Sloten Multi Level Software Sloten EM2050 EM3050 EM3550 Gebruikershandleiding V01 NE M LOCKS BV Vlijtstraat 40 7005 BN Doetinchem Nederland www.m-locks.com 2 www.m-locks.com Multi Level Software Locks V01 NE

Nadere informatie

Het lokale netwerk configureren

Het lokale netwerk configureren Het lokale netwerk configureren Als u een lokaal netwerk wilt configureren, dient u eventueel de netwerkinstellingen van de PC s te configureren die via de router of het access point met elkaar moeten

Nadere informatie

IRISPen Air 7. Verkorte handleiding. (Android)

IRISPen Air 7. Verkorte handleiding. (Android) IRISPen Air 7 Verkorte handleiding (Android) Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRISPen Air TM 7. Lees deze handleiding aandachtig door voor u deze scanner en de bijbehorende

Nadere informatie

Quickstart KPN USB-modem. Handleiding

Quickstart KPN USB-modem. Handleiding Quickstart KPN USB-modem Handleiding Inleiding De KPN USB-modem is een 3G multimode modem in USB-stick formaat, geschikt voor GSM-, GPRS-, EDGE-, UMTS en/of HSDPA-netwerken. De modem kan dankzij de USB-interface

Nadere informatie

Handleiding 1/6. Numeriek toetsenblok Oortelefoon Draagtasje Handleiding

Handleiding 1/6. Numeriek toetsenblok Oortelefoon Draagtasje Handleiding Handleiding INHOUD VAN DE VERPAKKING Optische draadloze minimuis Twee oplaadbare batterijen (Ni-MH AAA type, 1,2 V) RF-zender/ontvanger Kabel voor opladen minimuis USB-verlengkabel Numeriek toetsenblok

Nadere informatie

Inhoud Veiligheidsadviezen... 4 Ingebruikname... 6 Gebruik... 7

Inhoud Veiligheidsadviezen... 4 Ingebruikname... 6 Gebruik... 7 Inhoud Veiligheidsadviezen... 4 Bedoeld gebruik...4 Algemeen...4 Op de juiste wijze omgaan met batterijen...5 Nooit zelf repareren...5 Ingebruikname... 6 Inhoud verpakking controleren...6 Batterij plaatsen...6

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW

AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW HERCULES DJCONTROLWAVE OVERZICHT De Hercules DJControlWave is een 2-decks DJ-controller met Bluetooth draadloze technologie. Hiermee kunt u uiterst

Nadere informatie

SmartHome Huiscentrale

SmartHome Huiscentrale installatiehandleiding SmartHome Huiscentrale Vervanging voor WoonVeilig Huiscentrale (model GATE-01) INSTALLATIEHANDLEIDING SMARTHOME HUISCENTRALE Website WoonVeilig www.woonveilig.nl Klantenservice Meer

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding ICY1801TP Thermostat Programmer Installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing I.C.Y. B.V. Introductie De Thermostat Programmer vergemakkelijkt het programmeren van de Timer-Thermostaat, doordat u één keer

Nadere informatie

Mauer GmbH Technologie voor beveiliging. Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard

Mauer GmbH Technologie voor beveiliging. Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard Informatie over de bediening: Mauer GmbH Technologie voor beveiliging Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard Bedieningsinstructies Lees deze instructies aandachtig door voordat u het slot

Nadere informatie

FUMK50020 Draadloos mini-magneetcontact Secvest

FUMK50020 Draadloos mini-magneetcontact Secvest FUMK50020 Draadloos mini-magneetcontact Secvest NL Installatiehandleiding Draadloos mini-magneetcontact 14 Version 1.0 390350 09-2014 - 44 - Inhoud Voorwoord...- 46 - Aanwijzingen over de batterij...-

Nadere informatie

ES-K1A. Draadloze keypad. www.etiger.com

ES-K1A. Draadloze keypad. www.etiger.com ES-K1A Draadloze keypad www.etiger.com NL Voorwoord Hartelijk dank voor uw aankoop van de ES-K1A. De ES-K1A is een keypad waarmee u uw alarmsysteem kunt inschakelen en uitschakelen, ook in de Thuismodus.

Nadere informatie

Bestnr. 95 62 56 Hyundai video pen VP 02 HD8

Bestnr. 95 62 56 Hyundai video pen VP 02 HD8 Bestnr. 95 62 56 Hyundai video pen VP 02 HD8 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R 2 0 1 6 0 8 2 4 INHOUDSOPGAVE 1. Software in 3 stappen geïnstalleerd...1 Stap 1: Downloaden van de software...1 Stap 2: Starten met de installatie...2

Nadere informatie

Digitale sluitsysteem 3060

Digitale sluitsysteem 3060 Stand: Januari 2004 Inhoudsopgave 1.0 Algemeen werkingsprincipe 3 2.0 De componenten van het digitale sluit- en organisatiesysteem 3060 3 2.1 Software LDB 3 2.2 Programmering 4 2.3 Digitale cilinder 3061

Nadere informatie

OMEGA Mifare. Draadloze online toegangscontrole. www.ces.eu. A company of CESGRUPPE

OMEGA Mifare. Draadloze online toegangscontrole. www.ces.eu. A company of CESGRUPPE OMEGA Mifare Draadloze online toegangscontrole www.ces.eu A company of CESGRUPPE OMEGA Mifare 2 OMEGA Mifare is een uiterst flexibel online systeem voor toegangscontrole Een moderne toegangsbesturing in

Nadere informatie

Internet Veiligheidspakket van KPN Handleiding Windows XP, Vista, 7,8 Versie 13.04.19

Internet Veiligheidspakket van KPN Handleiding Windows XP, Vista, 7,8 Versie 13.04.19 Internet Veiligheidspakket van KPN Handleiding Windows XP, Vista, 7,8 Versie 13.04.19 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Systeemeisen... 4 3 Installatie... 5 4 Gebruik en instellingen... 12 4.1 Algemeen...

Nadere informatie

Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen.

Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen. Handleiding WAARSCHUWING Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen. Open de behuizing van uw Trevler nooit, om

Nadere informatie

Draadloze Installatie Handleiding

Draadloze Installatie Handleiding Draadloze Installatie Handleiding VOOR INSTALLATEURS Alles wat u moet weten INHOUDSOPGAVE Page A Directe modus... 44 B "Draadloze bus" modus... 46 C Groepsopdracht gebruiken met de "Draadloze bus... 48

Nadere informatie

Programma Eco stand 8-SYMBOOL DISPLAY

Programma Eco stand 8-SYMBOOL DISPLAY BEDIENINGS INSTRUCTIES 8-SYMBOOL AFSTANDBEDIENING Kinder slot Tijd Signaal indicator Thermostatische stand Batterij Countdown F or C Programma Eco stand Temperatuur Dubbele brander 8-SYMBOOL DISPLAY INSTELLING

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT OMSCHRIJVING Deze LED spot met ingebouwde ontvanger is draadloos en dus overal te bevestigen. Met een KlikAanKlikUit zender naar keuze kunt u het lampje

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing elektronisch slot TeamLock 4

Gebruiksaanwijzing elektronisch slot TeamLock 4 ELEKTRONISCH SLOT MET MINSTENS 111.000.000 ECHTE INSTELMOGELIJKHEDEN Gebruiksaanwijzing elektronisch slot TeamLock 4 Het elektronisch slot TeamLock 4 is een elektronisch sluitsysteem, waarin max. 64 openingscodes

Nadere informatie

WAARSCHUWING: STIKGEVAAR: kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen tot 3 jaar. Waarschuwingen

WAARSCHUWING: STIKGEVAAR: kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen tot 3 jaar. Waarschuwingen WAARSCHUWING: STIKGEVAAR: kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen tot 3 jaar. Waarschuwingen Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik. Easi-Scope 2 bevat een ingebouwde oplaadbare

Nadere informatie

OMEGA ACTIVE. Handsfree, online en draadloos, toekomstgericht: Innovatieve toegangscontrole. www.ces.eu. A company of CESGRUPPE

OMEGA ACTIVE. Handsfree, online en draadloos, toekomstgericht: Innovatieve toegangscontrole. www.ces.eu. A company of CESGRUPPE OMEGA ACTIVE Handsfree, online en draadloos, toekomstgericht: Innovatieve toegangscontrole www.ces.eu A company of CESGRUPPE OMEGA ACTIVE 2 OMEGA ACTIVE is een uiterst flexibel, elektronisch systeem voor

Nadere informatie

Montagevoorschriften

Montagevoorschriften Montagevoorschriften BCU Mont_BCU1_NL.Doc 1/9 Inhoudsopgave 1. Montage van de onderdelen... 3 2. Aansluitingen van de 8 polige stekker... 3 3. Aansluitingen van de 10 polige stekker... 4 4. Opstarten...

Nadere informatie

Würth-scanner 5.0 USB

Würth-scanner 5.0 USB Würth-scanner 5.0 USB Gebruiksaanwijzing 1. Beschrijving van de Würth-scanner 5.0 USB 2. Beknopte gebruiksaanwijzing 3. Uitlezen van de scanner en gegevensoverdracht 4. Beschrijving van de leds op de Würth-scanner

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING. Art. 866 DRIVERCARD 06DE1939A - 03/04. Cobra is a registered trade mark by DELTA ELETTRONICA

GEBRUIKSHANDLEIDING. Art. 866 DRIVERCARD 06DE1939A - 03/04. Cobra is a registered trade mark by DELTA ELETTRONICA GEBRUIKSHANDLEIDING Art. 866 DRIVERCARD 12 Cobra is a registered trade mark by DELTA ELETTRONICA 06DE1939A - 03/04 1 06DE1939A.pmd 1 GARANTIE Garantie bepaling INHOUD Introductie... pagina 2 1. DriverCard

Nadere informatie

Versie: juni installatiehandleiding. Alarmlicht LXA-8A

Versie: juni installatiehandleiding. Alarmlicht LXA-8A installatiehandleiding Alarmlicht LXA-8A INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig alarmlicht. Telefoonnummer WoonVeilig 088 383 88 38 E-mail WoonVeilig klantenservice@woonveilig.nl

Nadere informatie

CONFIGURATIEHANDLEIDING Evolution

CONFIGURATIEHANDLEIDING Evolution CONFIGURATIEHANDLEIDING Evolution 1. Inleiding. De Evolution productlijn bestaat uit een aantal volledig op elkaar afgestemde toegangscontrole producten. De opzet van deze productlijn is zodanig dat deze

Nadere informatie

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity 1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity Installatiehandleiding Versie 1.2 - januari 2007 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Technische

Nadere informatie

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

IRISPen Air 7. Verkorte handleiding. (ios)

IRISPen Air 7. Verkorte handleiding. (ios) IRISPen Air 7 Verkorte handleiding (ios) Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRISPen TM Air 7. Lees deze handleiding aandachtig door voor u deze scanner en de bijbehorende software

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

PowerView Motorisation

PowerView Motorisation PowerView Motorisation Smart shades that simplify your life Scène Snelstart gids Een briljante evolutie in The Art of Window Styling. Deze gids helpt je op weg met je PowerView aankoop. STAP 1 INSTALLEER

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows 2000 en XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows 2000 en XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Inleiding Stel de Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de dichte

Nadere informatie

ELEKTRONISCH SLOT MET MINSTENS 111.000.000 ECHTE INSTELMOGELIJKHEDEN EIGENSCHAPPEN VAN HET SLOT, FABRIEKSINSTELLINGEN

ELEKTRONISCH SLOT MET MINSTENS 111.000.000 ECHTE INSTELMOGELIJKHEDEN EIGENSCHAPPEN VAN HET SLOT, FABRIEKSINSTELLINGEN ELEKTRONISCH SLOT MET MINSTENS 111.000.000 ECHTE INSTELMOGELIJKHEDEN Master-programmeeraanwijzing van het elektronisch slot TeamLock 4 Het elektronisch slot TeamLock 4 is een elektronisch sluitsysteem,

Nadere informatie

OMEGA FLEX Radio sleutel. Gebruikershandleiding

OMEGA FLEX Radio sleutel. Gebruikershandleiding OMEGA FLEX Radio sleutel Gebruikershandleiding Vertaalde Gebruikershandleiding Versie 1.0, 01/2015 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 Symbolen... 4 3 Voorwoord... 5 3.1 Uitvoeringen... 5 3.2 Fabrikant en

Nadere informatie

Snel beginnen Starter System 3.2

Snel beginnen Starter System 3.2 3.2 Inhoudsopgave ii / 12 Inhoudsopgave 1 Leveromvang... 3 2 Voorwaarden... 4 3 De eerste stappen... 5 4 Informatie en hulp... 12 1 Leveromvang 3 / 12 1 Leveromvang Voor de bediening van het sluitsysteem

Nadere informatie

Art-No NL Handleiding

Art-No NL Handleiding Art-No. 18141 NL Handleiding Art-No. 18142 Digitale momentsleutel Art.nr. 18141 3/8 aandrijving, 17-170 Nm Art.nr. 18142 1/2 aandrijving, 20-200 Nm Handleiding Inhoud verpakking: Momentsleutel Batterijen,

Nadere informatie

Programmeertransponder 3067

Programmeertransponder 3067 Stand:Februari 2004 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 2.0 Beveiligingskaart 3 3.0 Programmeeraanwijzingen 4 3.1 Foutmeldingen 4 3.2 Eerste programmering 4 3.3 Transponder lezen 5 3.4 Nieuwe transponder toevoegen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z)

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z) Gebruiksaanwijzing NL OV-BaseCore7(Z) Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing: Om het risico op elektrische schokken te beperken, mag u de behuizing of de achterkant niet verwijderen. Alle onderdelen

Nadere informatie

Het instellen van de ControlBox 3.0 moet worden uitgevoerd door gekwalificeerde mensen.

Het instellen van de ControlBox 3.0 moet worden uitgevoerd door gekwalificeerde mensen. Gebruikers handleiding Algemeen De ControlBox 3.0 bedient een standaard High Security Slot (HSS). Er zijn 3 opties om de firmware in te stellen. Zowel het type als de modus moeten worden geselecteerd:

Nadere informatie

Telfort USB-Modem Quick Start Handleiding

Telfort USB-Modem Quick Start Handleiding Telfort USB-Modem Quick Start Handleiding Telfort HSDPA USB-Modem Quick Start Handleiding NL V3.0 Pag. 1 van 6 Inleiding De Telfort USB-Modem is een 3G multimode modem in USB-stick formaat, geschikt voor

Nadere informatie

Gefeliciteerd met uw nieuwe autoalarm! Inhoud

Gefeliciteerd met uw nieuwe autoalarm! Inhoud Gefeliciteerd met uw nieuwe autoalarm! Lees de gebruikershandleiding voor gebruik zorgvuldig door en maak u vertrouwd met de verschillende functies van uw autoalarm. Deze handleiding beschrijft de functies

Nadere informatie

Problemen met HASP oplossen

Problemen met HASP oplossen Problemen met HASP oplossen Hoofdvestiging: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright en handelsmerken: 2005-2013, Trimble Navigation Limited.

Nadere informatie

Wandlezer online. Ethernet / RS485. Virtueel netwerk met offline cilinders. Ethernet / RS485. Programmeer station. Ethernet / VPN VPN

Wandlezer online. Ethernet / RS485. Virtueel netwerk met offline cilinders. Ethernet / RS485. Programmeer station. Ethernet / VPN VPN Wandlezer online Ethernet / RS485 Virtueel netwerk met offline cilinders Programmeer station Ethernet / RS485 Service apparaat VPN Ethernet / VPN Ethernet Online systeem d.m.v. Wi-Fi VPN Ethernet Ethernet

Nadere informatie

2. Uw digitale fotocamera en de computer

2. Uw digitale fotocamera en de computer 67 2. Uw digitale fotocamera en de computer Fotograferen met een digitale fotocamera is vandaag de dag erg populair. Het voordeel van een digitale camera is dat u de foto s direct kunt bekijken op uw camera.

Nadere informatie

Inhoudstafel pagina. Gebruikte symbolen, inbouw batterij / batterij vervangen.. 3

Inhoudstafel pagina. Gebruikte symbolen, inbouw batterij / batterij vervangen.. 3 Inhoudstafel pagina Flash-versie TULOX 100, Typ 4.17.0010.0 2 Gebruikte symbolen, inbouw batterij / batterij vervangen.. 3 Openen / Openen na vierogen-identificatie / Sluiten, blokkeertijd 4 Code veranderen,

Nadere informatie

4 Installatie van het stuurprogramma

4 Installatie van het stuurprogramma 1 Introductie Bedankt voor het aanschaffen van de Trust 100MB Speedshare PCI Card. De Trust 100MB Speedshare PCI card stelt u in staat om uw PC aan te sluiten op een Local Access Network (LAN) en/of een

Nadere informatie

Elektronisch slot 7202

Elektronisch slot 7202 Elektronisch slot 722 Gebruikershandleiding nr. 9999-4- Inhoud:. Belangrijke opmerkingen. Verklaring van terminologie.2 Algemeen 2. Het elektronisch slot openmaken 3. Het elektronisch slot sluiten 4. Onderbreking

Nadere informatie

Handleiding Monty-alarmzender

Handleiding Monty-alarmzender Handleiding Monty-alarmzender Voorwoord Hartelijk dank voor het gebruik van de Monty-alarmzender. Wij hebben met de grootste zorg deze applicatie en het device ontwikkeld, om u in staat te stellen alarm

Nadere informatie

MEDIA NAV. Handleiding voor het online downloaden van content

MEDIA NAV. Handleiding voor het online downloaden van content MEDIA NAV Handleiding voor het online downloaden van content In deze handleiding leest u hoe u software- en contentupdates voor het navigatiesysteem kunt uitvoeren. Hoewel de schermafbeeldingen nog niet

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 ACDB-6600AC DRAADLOZE DEURBEL EN DRUKKNOP

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 ACDB-6600AC DRAADLOZE DEURBEL EN DRUKKNOP GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 ACDB-6600AC DRAADLOZE DEURBEL EN DRUKKNOP OMSCHRIJVING Omdat deze deurbel op batterijen werkt, kunt u de gong eenvoudig meenemen naar een andere kamer of mee naar buiten nemen

Nadere informatie

istorage datashur Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Pagina 1 www.e-quipment.eu

istorage datashur Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Pagina 1 www.e-quipment.eu Gebruikershandleiding Pagina 1 www.e-quipment.eu istorage datashur Gebruikershandleiding Copyright istorage Limited 2011, 2012. Alle rechten voorbehouden. Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS A C B 1 2 1 2 G D E A: LED-indicator B: Kinderbeveiliging C: LED-indicator D: Aan/uit-toetsen E: Groeptoets (kanaal 1 en

Nadere informatie

MEUBELSLOTEN (LOCKERSLOTEN) DS300 / DS400 1/13. t 0183 30 28 00 f 0183 30 28 46 01 INHOUDSOPGAVE

MEUBELSLOTEN (LOCKERSLOTEN) DS300 / DS400 1/13. t 0183 30 28 00 f 0183 30 28 46 01 INHOUDSOPGAVE MEUBELSLOTEN (LOCKERSLOTEN) ELEKTRISCHE INHOUDSOPGAVE 1 Inhoudsopgave 2 Bedienings element 3 Slot met bevestigings elementen 4 Installatie informatie 4 Preparatie van de deur 4 Installtatie 5 Draairichting

Nadere informatie

FLEXERIA AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKERSHANDLEIDING TC-GTA100 GTA t f

FLEXERIA AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKERSHANDLEIDING TC-GTA100 GTA t f FLEXERIA AFSTANDSBEDIENING INLEIDING De Flexeria afstandsbediening is een lichte, compacte afstandsbediening voor gebruik in combinatie met de Flexeria motorcilinder, oplegslot en deurcontroller. De afstandsbediening

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing CODE COMBI K VDS-KL.1

Gebruiksaanwijzing CODE COMBI K VDS-KL.1 Gebruiksaanwijzing CODE COMBI K VDS-KL.1 Code Combi K is een electronisch cijfer/combinatieslot voor VDS gekeurde toepassingen. Het slot heeft tweede code voor nood- en/of controle openingen. Voordat U

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware installatie. LC201 Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware installatie. LC201 Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps LC201 Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps Inleiding Stel de Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het product niet in direct zonlicht of in de dichte

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR A B C A: LED-indicator B: Verbindingsknop C: Kinderbeveiliging 1 [1] Plaatsen stekkerblok schakelaar Plaats de stekker van het stekkerblok in

Nadere informatie

Handleiding SmartCD Stand: januari 2006

Handleiding SmartCD Stand: januari 2006 Handleiding SmartCD Stand: januari 2006 Inhoudsopgave 1.0 Veiligheidsvoorschriften 3 2.0 Inleiding 3 3.0 Aansluiting aan een pc/laptop 3 3.1 Laden van de accu's 4 4.0 Configuratie van de Bluetooth-verbinding

Nadere informatie

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP + DECT TELEFOON ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska Suomi Magyar Español

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings-

Nadere informatie

RECORDING PEN GEBRUIKSAANWIJZING

RECORDING PEN GEBRUIKSAANWIJZING RECORDING PEN GEBRUIKSAANWIJZING 1. Bedieningsknop 2. Camera 3. Microfoon 4. Reset schakelaar 5. Statusindicator 6. Balpen 7. Wisselen van Foto A naar Video V 8. USB Dit is de eerste balpen voorzien van

Nadere informatie

Installatie & Ondersteuning. Zyxel router

Installatie & Ondersteuning. Zyxel router Installatie & Ondersteuning Zyxel router Inhoudsopgave: 1. Welkom 2. Aansluiten 2.1 De router 2.2 In de doos 2.3 Aansluiten 2.4 Installeren 3. Vagen & Garantie 3.1 Veelgestelde vragen 3.2 Reset van de

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Jablotron 100 serie

Gebruikers handleiding Jablotron 100 serie Gebruikers handleiding Jablotron 100 serie 1.1 Bediening en informatie van uw beveiligingssysteem Het JABLOTRON 100 systeem kan worden bedient met verschillende soorten bediendelen, die tevens informatie

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl

www.klikaanklikuit.nl www.klikaanklikuit.nl START-LINE ZENDER AEX-701 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen DRAADLOZE SIGNAALREPEATER Lees

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING

INSTALLATIE HANDLEIDING INSTALLATIE HANDLEIDING REKENSOFTWARE MatrixFrame MatrixFrame Toolbox MatrixGeo 1 / 9 SYSTEEMEISEN Werkstation met minimaal Pentium 4 processor of gelijkwaardig Beeldschermresolutie 1024x768 (XGA) Windows

Nadere informatie

FP400-serie. Klassieke microprocessorgestuurde brandmeld- en detectiepanelen. Gebruikershandleiding

FP400-serie. Klassieke microprocessorgestuurde brandmeld- en detectiepanelen. Gebruikershandleiding FP400-serie Klassieke microprocessorgestuurde brandmeld- en detectiepanelen Gebruikershandleiding Versie 2.3 / Juni 2004 Aritech is een merknaam van GE Interlogix. http://www.geindustrial.com/ge-interlogix/emea

Nadere informatie