OMEGA FLEX RF-schakelaar (Radio Switch) Montage- en gebruikershandleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OMEGA FLEX RF-schakelaar (Radio Switch) Montage- en gebruikershandleiding"

Transcriptie

1 OMEGA FLEX RF-schakelaar (Radio Switch) Montage- en gebruikershandleiding Vertaalde montage- en gebruikershandleiding Versie 1.3, 02/2015

2 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 Symbolen Voorwoord Uitvoeringen Fabrikant en service Doelgroep Voor uw veiligheid Verklaring van de gevareninstructies Correct gebruik CE-conformiteitsverklaring Fundamentele veiligheidsinstructies Inleiding Beschrijving Leveromvang Systeemonderdelen Optionele mastermedia Montage en inbedrijfstelling Deurslot bedienen Verlies van een master- of sluitmedium Onderhoud Zorg Vervangonderdelen Fouten oplossen Afvalbeleid Technische gegevens Verklaring van belangrijke begrippen Overzicht van de signalen Signalen op de sluitapparaten OMEGA FLEX RF-schakelaar Pagina 2 van 51

3 Inhoudsopgave 17 Programmeren kort en bondig Leermodus - inschakelen en uitschakelen Sluitapparaten aanleren Draadloze modus in- en uitschakelen Geen draadloze verbinding gevonden Optionele media rechten toekennen Sluitmedium rechten toekennen Rechten sluitmedium wissen Rechten van alle sluitmedia wissen Emergency Key gebruiken Aanwijzingen m. b. t. de fabrieksgarantie Trefwoordenlijst OMEGA FLEX RF-schakelaar Pagina 3 van 51

4 Symbolen 2 Symbolen De inhoudelijke elementen in deze gebruikershandleiding zijn voorzien van vaste symbolen: Bijkomende informatie over het voordelige gebruik van de OMEGA FLEX Radio Switch Verwijzing naar andere informatieproducten Instructies i.v.m. het correct omgaan met afval Procedurestappen. Tips met dit symbool vereisen een door u uit te voeren handeling. OMEGA FLEX RF-schakelaar Pagina 4 van 51

5 Voorwoord 3 Voorwoord Deze gebruikershandleiding helpt u bij de montage en het correcte, veilige en voordelige gebruik van de OMEGA FLEX RFschakelaar, hierna kortweg Radio Switch genoemd. Elke persoon die deze Radio Switch programmeert, bedient of als afval verwijdert, moet de volledige inhoud van deze gebruikershandleiding gelezen en begrepen hebben. Bewaar deze gebruikershandleiding gedurende de hele gebruiksduur binnen handbereik. Geef deze handleiding door aan de eindgebruiker. Maak steeds gebruik van de meest recente versie van deze handleiding. Updates kunt u steeds gratis downloaden op Uitvoeringen Deze montage- en gebruikershandleiding geldt uitsluitend voor: CEStronics OMEGA FLEX RF-schakelaar (Radio Switch), in alle varianten 3.1 Fabrikant en service De fabrikant van de Radio Switch is: CEStronics GmbH Friedrichstr Velbert Tel: +49 (0) Fax: +49 (0) Voor dienst na verkoop vragen wij u om contact op te nemen met uw vakhandelaar. OMEGA FLEX RF-schakelaar Pagina 5 van 51

6 Voorwoord 3.2 Doelgroep Deze handleiding is bestemd voor opgeleid montagepersoneel, onderhoudspersoneel en operatoren. De noodzakelijke vakkennis voor het correcte gebruik van het product zijn een voorwaarde voor het gebruik van deze handleiding. De hiervoor noodzakelijke producttraining wordt gegeven door uw vakhandelaar. Mocht dit nog niet gebeurd zijn, neem dan contact op met uw vakhandelaar om de producttraining alsnog te krijgen. LET OP Risico op ongewilde toestand van uw systeem Uw systeem kan onverwachte functies uitvoeren als u de mogelijkheden van het systeem niet precies kent. Indien u met het OMEGA-Flex systeem programmeert, moet u zich bewust zijn van de uitwerking van uw programmering. Anders zijn onverwachte resultaten mogelijk. Indien er functies van het OMEGA-Flex systeem zijn die u niet begrijpt, neem dan voor meer informatie contact op met uw vakhandelaar. Zorg ervoor dat u er zich steeds van vergewist dat de programmering wel degelijk het door u gewenste resultaat heeft. OMEGA FLEX RF-schakelaar Pagina 6 van 51

7 Voor uw veiligheid 4 Voor uw veiligheid 4.1 Verklaring van de gevareninstructies In deze montage- en gebruikershandleiding vindt u volgende gevareninstructiecategorieën: LET OP Opgelet! Deze instructies waarschuwen voor gevaren die kunnen leiden tot materiële of milieuschade. 4.2 Correct gebruik De Radio Switch en zijn bestanddelen dienen voor het ont- en vergrendelen van deuren met sloten voor binnen- en buitentoepassingen. Hij is uitsluitend voor dit doel bestemd en mag enkel hiervoor worden gebruikt. De Radio Switch mag zonder onze schriftelijke toestemming op geen enkele manier worden veranderd. Elk ander gebruik is in strijd met de gebruiksvoorwaarden en kan materiële schade of zelfs persoonlijke letsels tot gevolg hebben CEStronics GmbH is niet verantwoordelijk voor schade die het gevolg is van niet-correct gebruik. OMEGA FLEX RF-schakelaar Pagina 7 van 51

8 Voor uw veiligheid 4.3 CE-conformiteitsverklaring OMEGA FLEX RF-schakelaar Pagina 8 van 51

9 Voor uw veiligheid 4.4 Fundamentele veiligheidsinstructies Volg alle waarschuwingen en instructies in deze gebruikershandleiding goed op als u de Radio Switch monteert, programmeert en gebruikt. Om het risico op verwondingen en zelfs levensgevaar te vermijden, moet u volgende veiligheidsinstructies in acht nemen: Levensgevaar Personen kunnen in gevaarlijke situaties de deur niet openen en gekwetst of zelfs gedood worden. Gebruik de Radio Switch niet voor deuren met paniekfuncties, zoals bijv. nooddeuren, waarin een knopcilinder niet toegestaan is. Gebruik de Radio Switch alleen voor deursloten, waarbij knopsystemen toegestaan zijn. In geval van twijfel neemt u contact op met de fabrikant van de deur of van het deurslot en gaat u na of de apparaten geschikt zijn voor uw deursysteem Ontploffingsgevaar Stroomgeleidende delen van de Radio Switch kunnen een ontploffing veroorzaken. Gebruik de Radio Switch niet in zones waarin explosiegevaar bestaat Verstikkingsgevaar Laat uw kinderen niet met verpakkingsfolie en plastic zakken spelen. Kinderen kunnen ze over hun hoofd trekken en erin stikken Vergiftigingsgevaar Kinderen kunnen kleine delen zoals batterijen of schroeven inslikken. Bewaar de Radio Switch buiten het bereik van kinderen. OMEGA FLEX RF-schakelaar Pagina 9 van 51

10 Voor uw veiligheid Risico op materiële schade Om materiële schade te vermijden, dient u volgende veiligheidsinstructies te respecteren: Laat reparaties steeds door gekwalificeerde vakmensen uitvoeren. Hierdoor vermijdt u foutieve reparaties. Gebruik uitsluitend door CEStronics aanbevolen accessoires en vervangonderdelen. Hierdoor vermijdt u dat apparaten uitvallen en verzekert u zich van de goede werking ervan. Gebruik voor de bevestiging van de onderdelen van de Radio Switch geen boormachine of elektrische schroevendraaier. Onderdelen van de Radio Switch zouden hierdoor beschadigd kunnen worden. Voor hun montage moeten slot en beslag zich in onberispelijke toestand bevinden. Storingen in de werking van het slot kunnen de werking van de Radio Switch in het gedrang brengen. De cilinder moet bij de montage zonder te klemmen en zonder kracht te gebruiken door de openingen van de profielcilinder van beslag en slot gestoken kunnen worden. Mocht dit niet het geval zijn, richt u slot en beslag ten opzichte van elkaar uit om te vermijden dat cilinder bij de bevestiging geklemd en verbogen wordt. Gebruik geen smeermiddelen of oliën voor de Radio Switch. Deze kunnen in de Radio Switch binnendringen en hem beschadigen. Laat de delen van de Radio Switch niet op de grond, harde ondergrond of voorwerpen vallen. Hierdoor kunnen delen van de Radio Switch beschadigd geraken. Bescherm de elektronische componenten van de Radio Switch tegen water en andere vloeistoffen om beschadigingen te vermijden. OMEGA FLEX RF-schakelaar Pagina 10 van 51

11 Voor uw veiligheid De Radio Switch bevat uiterst gevoelige elektronische componenten die beschadigd en verstoord kunnen worden door elektrostatische lading. Demonteer de Radio Switch daarom niet in elektrostatisch geladen ruimten Gevaar door klimaatinvloeden Om beschadigingen en gevaren door klimaatinvloeden te vermijden, dient u aan volgende voorwaarden te voldoen: Gebruik de Radio Switch niet in corrosieve atmosfeer (chloor, ammoniak, kalkwater). Gebruik de Radio Switch enkel in ruimten waarin de luchvochtigheid minder dan 95 % bedraagt. Gebruik de Radio Switch niet in ruimten waarin veel stof wordt gevormd. Gebruik de Radio Switch niet in de buurt van warmtebronnen. Stel de Radio Switch enkel bloot aan temperaturen van 0 C tot +50 C Functiestoringen Het is verboden om de leesunits van de Radio Switch af te dekken met metaalhoudende materialen. Anders kunnen geen sluitmedia door de Radio Switch worden gelezen. OMEGA FLEX RF-schakelaar Pagina 11 van 51

12 Inleiding 5 Inleiding 5.1 Beschrijving De Radio Switch is een eenvoudig systeem met draadloze besturing voor de organisatie van toegangen. Een complete functionerende set bestaat minstens uit een OMEGA FLEX sluitcilinder of IES-beslag in de variant /RF en een draadloze schakelaar. De elektronische sluitapparaat kan door ieder bestaand toegangscontrolesysteem of andere inrichtingen, die beschikken over een potentiaalvrije schakelaar als vrijgaveelement, via het Radio Switch worden aangestuurd. Het Radio Switch analyseert de potentiaalvrije schakelaar en stuurt de vrijgave voor de sluitapparaat door via een AESgecodeerd draadloos signaal. De afstand tussen het Radio Switch en de sluitapparaat kan tot 10 m bedragen, zodat een maximaal toepassingsbereik van de apparaten in het gebouw mogelijk is. Het Radio Switch werd zodanig geconstrueerd, dat het zowel in de standaard CES - behuizing als ook in bestaande apparaten van toegangscontrolesystemen kan worden geïntegreerd. De sluitapparaat beschikt naast de draadloze transceiver over een Mifare lees- en besturingsinrichting, zodat iedere Mifare Classic-transponder in geval van nood als sleutel kan worden gebruikt. Bij een stroomuitval of bij een defect van het toegangscontrolesysteem heeft de gebruiker dan een sluitapparaat met batterijvoeding en een Mifare transponder als (nood-) sleutel ter beschikking. De sluitapparaat kan dus een eenvoudig te monteren vervanging vormen voor elektrische deuropeners of andere actoren, zonder dat de deur moet worden bekabeld. OMEGA FLEX RF-schakelaar Pagina 12 van 51

13 Inleiding Andere toepassingsvoorbeelden zijn deurtelefoons, biometrische apparaten of schakelinrichtingen, die een eenvoudige toegangscontrole via mobiele telefoons mogelijk maken. Vanuit iedere mobiele of stationaire inrichting (zoals bijv. GSMmodems) kan de sluitapparaat via het Radio Switch worden aangestuurd. Op een Radio Switch kunnen tot vier sluitapparaaten worden aangesloten/aangemeld. U kunt mechanische sluitsystemen en de OMEGA FLEX-systeem met elkaar combineren. In dit geval kunt u transpondersleutels voor mechanische en elektronische cilinders van CEStronics gebruiken. 5.2 Leveromvang Controleer voor de montage en ingebruikneming de verpakkingsinhoud en de leveromvang. Controleer nieuwe apparaten op transportschade en meld dit eventueel onmiddellijk aan uw handelaar. Figuur 1, leveromvang 1 Radio Switch (behuizing: CES-Standard) 2 Spanningsvoorziening V AC/DC OMEGA FLEX RF-schakelaar Pagina 13 van 51

14 Inleiding 5.3 Systeemonderdelen U kunt volgens uw wensen bij een vakhandelaar naar keuze verschillende sluitmedia kopen. Figuur 2, mogelijke systeemonderdelen 1 Met de volgende sluitmedia kunt u de elektronische cilinder bedienen: transpondersleutel, sleutelhanger, sleutelhanger SlimLine, kaarten (optie). 2 Radio Switch 3 Sluitapparaaten (sluitcilinder, IES-beslaag) 4 SYSTEM-MASTER Met de SYSTEM-MASTER kunt u PROGRAM-MASTERS voor het systeem autoriseren. Voor elk systeem is er slechts één System-Master. 5 PROGRAM-MASTER: Met de PROGRAM-MASTERS kunt u sluitmedia voor de bediening van de sluitcilinder autoriseren. OMEGA FLEX RF-schakelaar Pagina 14 van 51

15 Inleiding 5.4 Optionele mastermedia Met optionele mastermedia kunnen bijkomende functies manueel worden ingesteld zonder dat bijkomende hulpmiddelen zoals pc of programmeertoestellen nodig zijn: SYSTEM-MASTER De SYSTEM-MASTER kent alle rechten toe op het hoogste berechtigingsniveau. Per systeem kan er slechts één geldige System-Master zijn. Met de System-Master kent u rechten toe aan max. tien Program-Masters. Om uw sluitsystemen te kunnen programmeren zijn in de basisversie per systeem een System- Master en een Program-Master nodig PROGRAM-MASTER Met de PROGRAM-MASTER kent u aan uw sluitmedia rechten toe en wist u ze. OMEGA FLEX RF-schakelaar Pagina 15 van 51

16 Inleiding TIME-MASTER Met de TIME-MASTER stelt u de openingsduur van het sluitsysteem in. Tijdens de openingsduur kent u aan uw sluitsysteem vrije toegang toe. Zodra de Time-Master herkend wordt, zendt het sluitsysteem elke seconde een akoestisch signaal uit tot de Time-Master uit het leesbereik wordt verwijderd. Het aantal signalen komt in seconden overeen met de lengte van de ingestelde tijd. Stel met de TIME-MASTER de openingstijd van uw toegangsapparaten in: Houd de TIME-MASTER voor de sluitcilinder of de wandterminal. Zodra de TIME-MASTER door de sluitcilinder of de toegangsterminal werd herkend, hoort u een akoestisch of ziet u een optisch signaal in een seconde-interval. Daardoor wordt de ingestelde openingstijd aangegeven. OMEGA FLEX RF-schakelaar Pagina 16 van 51

17 Inleiding RF-INI-MASTER Met de RF-INI-MASTER activeert u de Online-Modus bij /NETsystemen (draadloze modus). In deze modus moet uw sluitapparaaten worden verplaatst om verbinding te kunnen maken met een Radio Switch. Om uw toegangsapparaten in de draadloze modus (onlinemodus) te brengen, gaat u als volgt te werk: Houd de RF-INI-MASTER ca. twee seconden voor uw toegangsapparaat. U ontvangt een korte groene signalering en een kort akoestisch signaal als bevestiging. Om uw toegangsapparaten in de offline-modus te brengen, gaat u als volgt te werk: Houd de RF-INI-MASTER zolang voor uw toegangsapparaat, totdat de latere signalering is voltooid. U ontvangt een korte groene signalering voor vijf seconden en een akoestisch signaal als bevestiging. OMEGA FLEX RF-schakelaar Pagina 17 van 51

18 Inleiding RF-TRACE-MASTER Met de RF-TRACE-MASTER kunt u de kwaliteit van de draadloze verbinding tussen het Radio Switch en hun geautoriseerde toegangssystemen controleren. Hou de RF-TRACE-MASTER ongeveer twee seconden voor uw toegangssysteem. De functie wordt onmiddellijk uitgevoerd. De RF-TRACE-MASTER maakt volgende signalisatie van uw toegangssystemen mogelijk: Als de groene LED van uw OMEGA FLEX-cilinder, beslag of wandterminal met dubbele signalisatie knippert, is de draadloze verbinding van zeer goede kwaliteit. Als de groene LED van uw OMEGA FLEX-cilinder, beslag of wandterminal met enkelvoudige signalisatie knippert, is de draadloze verbinding van voldoende goede kwaliteit. OMEGA FLEX RF-schakelaar Pagina 18 van 51

19 Inleiding Als de rode en groene LED s afwisselend of tegelijk knipperen, is de draadloze verbinding zwak. Als de rode LED van uw OMEGA FLEX-cilinder, beslag of uw wandterminal knippert, is er geen draadloze verbinding. Controleer de draadloze verbinding op storingen. Tijdens de controle verloopt de signalisatie aan het Radio Switch zoals aan het sluitsysteem. OMEGA FLEX RF-schakelaar Pagina 19 van 51

20 Inleiding EMERGENCY-KEY De Emergency Key is een Master-sleutel die onafhankelijk van de instellingen van uw sluitapparaten een sluitautorisatie heeft. Met de Emergency Key heeft u te allen tijde toegang tot elk sluitapparaat van uw OMEGA FLEX-installatie. De Emergency Key is verkrijgbaar als sleutel, als sleutelhanger en als identificatiepasje. De Emergency Key beschikt altijd over de hoogste prioriteit en kan ook apparaten openen die in de blokkeerstand zijn gezet. LET OP Een onbevoegde kan de Emergency Key in zijn bezit krijgen en zich daarmee toegang verschaffen. Bewaar de Emergency Key op een veilige plek. Zorg ervoor dat hij niet in handen van onbevoegden komt. De autorisatie van de Emergency Key wordt met de hand gedaan via de SYSTEM-MASTER of via de draadloze programmering. OMEGA FLEX RF-schakelaar Pagina 20 van 51

21 Inleiding Toepassing bij een sluitcilinder: Ervoor houden = sluitapparaat geopend, signaal 1 x groen Nogmaals ervoor houden = sluitapparaat gesloten, signaal 2 x groen De Emergency Key is passend voor de brandweersleutelkluis. OMEGA FLEX RF-schakelaar Pagina 21 van 51

22 Montage en inbedrijfstelling 6 Montage en inbedrijfstelling Om de draadloze schakelaar in bedrijf te stellen dient u de volgende handelingen uit te voeren: 1. Monteer de draadloze schakelaar: Maak het afdekpaneel voorzichtig met een brede sleufschroevendraaier los. Neem het afdekpaneel er langs boven af. Nu kunt u de Radio Switch met behulp van de twee slobgaten (1) monteren. Figuur 3-4, Radio Switch monteren 2. Monteer uw sluitapparaten (beslag, sluitcilinder): Raadpleeg voor het inbouwen de handleidingen van de sluitapparaten. Figuur 5, sluitapparaaten monteren OMEGA FLEX RF-schakelaar Pagina 22 van 51

23 Montage en inbedrijfstelling 3. Neem de draadloze schakelaar in gebruik. Zorg ervoor dat alle benodigde aansluitingen verbonden zijn: Figuur 6, aansluitingen verbonden 1 Niet gebruikt, voor uitbreidingen in de toekomst 2 USB-interface voor servicewerkzaamheden (firmwareupdates, enz.). 3 Aansluiting voor vrijgave-ingang, 1 maakcontact 4 Aansluiting voor spanningsvoorziening V AC/DC, 3 W 4. Sluit aan de vrijgave-ingang het apparaat aan waarmee u de autorisaties wilt uitvoeren (drukknop, hogerrangige controller, etc.): Figuur 7, autorisatie-apparaat ansluiten OMEGA FLEX RF-schakelaar Pagina 23 van 51

24 Montage en inbedrijfstelling 5. Laat uw sluitapparaten bij de draadloze schakelaar aanleren: Stel het Radio Switch in werking. Wacht de startfase van het Radio Switch af (ca. tien seconden). Breng het Radio Switch in de programmeermodus, door de knop (1) op de printplaat van het Radio Switch kort met een Combigereedschap te drukken. Figuur 8, sluitapparaaten aanleren Als resultaat verandert de signalisatie van het Radio Switch van rood in groen. Daarmee is het Radio Switch omgeschakeld naar de programmeermodus. De groene LED knippert periodiek gedurende maximaal drie minuten. Figuur 9, sluitapparaat aanleren Programmeer de sluitcilinder met de RF-INI-Master, door de RF-INI-Master voor de sluitapparaat te houden. Als resultaat geeft de cilinder de programmeermodus aan door het langer branden (2 s) van de groene LED. De RF-INI-Master moet reeds met de System- Master geprogrammeerd zijn. (zie ook bladzijde 44, Optionele media rechten toekennen ). Om de programmeermodus tot slot af te sluiten moet de knop worden bediend (1). Ter bevestiging knippert de groene LED van het Radio Switch vier keer kort achter elkaar. OMEGA FLEX RF-schakelaar Pagina 24 van 51

25 Montage en inbedrijfstelling Wanneer er geen apparaat wordt geprogrammeerd, dan knippert de rode LED vier keer kort achter elkaar en de vorige groepering wordt opnieuw hersteld. 6. Controleer na het aanleren de werking van de componenten en verhelp de fouten die u eventueel constateert. Door het sluiten van de contacten worden alle tot de groep behorende sluitelementen (sluitcilinders, beslagen) geopend. 7. Geef het signaal voor de autorisatie. Het Radio Switch (1) bevindt zich na het opstarten altijd in de niet-geautoriseerde modus, d.w.z. de rode LED brandt. Wanneer het contact (3) een seconde wordt gesloten, krijgt de sluitcapparaat (2) een vrijgave voor de duur van 10 seconden (Standaardinstelling, de tijd kan in de sluitapparaat worden gewijzigd). De vrijgave wordt op het Radio Switch gesignaleerd door het oplichten van de groene LED. Op de sluitapparaat (2) lichten dan eveneens de groene LED s op. Figuur 10, geef het signaal voor de autorisatie OMEGA FLEX RF-schakelaar Pagina 25 van 51

26 Deurslot bedienen 7 Deurslot bedienen LET OP Beschadiging van de knopcilinder door verkeerde deurbediening is mogelijk. Gebruik uitsluitend de deurkruk/greep voor het opentrekken en dichtduwen van de deur, zoals in de afbeelding te zien is. Trek de deur niet aan de sleutel open: Trek de deur niet aan de knop open: OMEGA FLEX RF-schakelaar Pagina 26 van 51

27 Deurslot bedienen Breng uw toegekende sluitmedium binnen het leesbereik van de OMEGA FLEX-cilinder (2). Deze afstand bedraagt ongeveer 20 mm. Figuur 11, sluitmedium correct gebruiken De sluitcilinder stuurt een kort signaal uit en signaleert hierdoor de vrijgave. Om het deurslot te openen, draait u de knop in de juiste richting. Gedurende deze vrijgavetijd reageert de sluitcilinder niet op andere sluitmedia. Figuur 12, niet-geautoriseerde sluitmedia Niet-geautoriseerde sluitmedia worden afgewezen (signaal: 4 x rood). OMEGA FLEX RF-schakelaar Pagina 27 van 51

28 Deurslot bedienen DESFire EV1 in de veiligheidsmodus (optie) De gegevensoverdracht tussen het sluitsysteem en het sluitmedium is versleuteld. Enkel de sluitmedia die door het systeem geïdentificeerd worden, hebben sluitrechten. Deze sluitsystemen (1) aanvaarden geen vreemde transponders (2) en reageren niet op sluitpogingen met andere sluitmedia. Een door CEStronics geproduceerd DESFire EV1-sluitmedium dat in veiligheidsmodus werkt, kan in andere systemen (3) die deze transponder nodig hebben, worden gebruikt. De multitoepassingsmogelijkheid van het sluitmedium is hierdoor gegarandeerd. Figuur 13, DESFire werkingsprincipe DESFire EV1 in standaardmodus Sluitmedia die in standaardmodus werken, gedragen zich als transponders volgens ISO Voor de identificatie wordt de UID van het sluitmedium gebruikt. Als u met de CEStronics-Software uw installaties beheert, kunt u beide DESFire EV1-varianten samen met de CEStronicssoftware gebruiken. OMEGA FLEX RF-schakelaar Pagina 28 van 51

29 Deurslot bedienen Breng uw toegekende sluitmedium binnen het leesbereik van de sluitcilinder. Deze afstand bedraagt ongeveer 20 mm. Figuur 14, sluitmedium correct gebruiken De leesmodule in de knop herkent het sluitmedium. De sluitcilinder stuurt een kort signaal uit en signaleert hierdoor de vrijgave. Binnen de vrijgavetijd kunt u de sluitprocedure uitvoeren. Tijdens deze vrijgavetijd reageert de sluitcilinder op geen andere sluitmedia. Figuur 15, niet-geautoriseerde sluitmedia Niet-geautoriseerde sluitmedia worden afgewezen (signaal: 4 x rood). OMEGA FLEX RF-schakelaar Pagina 29 van 51

30 Verlies van een master- of sluitmedium 8 Verlies van een master- of sluitmedium LET OP Risico op manipulaties. Een onbevoegd persoon kan in het bezit komen van een mastermedium en kan hiermee het sluitsysteem manipuleren. Bewaar alle mastermedia op een veilige, afgeschermde plek. Beveilig uw opslagplaats zodat de mastermedia niet in de handen van onbevoegden terechtkomen. LET OP Risico op manipulaties. In geval van verlies van een mastermedium kan een mogelijke vinder het sluitsysteem manipuleren. Laat in geval van verlies van een mastermedium de Radio Switch uitsluitend door CEStronics opnieuw initialiseren. Bij een initialisering worden alle rechten voor deze Radio Switch gewist. Bij verlies van een van de sluitmedia wendt u zich tot uw vakhandelaar. OMEGA FLEX RF-schakelaar Pagina 30 van 51

31 Onderhoud 9 Onderhoud Laat de Radio Switch halfjaarlijks uitsluitend door CEStronics of een vakhandelaar onderhouden en controleren of hij nog storingsvrij werkt. 10 Zorg Reinig de externe, toegankelijke delen van uw Radio Switch zoals knoppen, knophulzen, afdekkingen, plaatjes enz. met een zachte, lichtvochtige doek. LET OP Risico op beschadiging van het oppervlak van de Radio Switch. Gebruik geen reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten om beschadigingen aan uw sluitsystemen te vermijden. 11 Vervangonderdelen De Radio Switch heeft geen vervangonderdelen nodig. Voor support en naverkoopdienst neemt u contact op met uw vakhandelaar. OMEGA FLEX RF-schakelaar Pagina 31 van 51

32 Fouten oplossen 12 Fouten oplossen Symptoom Mogelijke oorzaken en oplossingen Deur gaat niet open als sluitmedium wordt voorgehouden. U heeft een sluitmedium zonder toegekende rechten gebruikt. Gebruik een toegekend sluitmedium (zie p. 45). De batterij is leeg. Vervang de batterij van de OMEGA FLEX-sluitapparaat tegen nieuwe batterijen (zie de handleiding van uw sluitapparaat). U heeft het sluitmedium te ver van het leestoestel verwijderd gehouden. Hou het sluitmedium dichter bij het leestoestel. De deur gaat niet open als de autorisatie draadloos wordt gegeven. Uw sluitapparaat is niet aangeleerd. Voer de inbedrijfstelling uit zoals beschreven op blz. 22 e.v. Als de fout niet kan worden verholpen, neem dan contact op met uw vakhandelaar. OMEGA FLEX RF-schakelaar Pagina 32 van 51

33 Afvalbeleid 13 Afvalbeleid Werp de OMEGA FLEX-cilinders, batterijen of onderdelen van de Radio Switch geenszins bij het normale huisvuil. Respecteer hiervoor de plaatselijk geldende nationale en regionale voorschriften. Onze verpakkingen zijn gemaakt van milieuvriendelijke, herbruikbare materialen. Concreet gaat het om: verpakkingen en inlegelementen van karton en inlegelementen en beschermfolie van polyethyleen (PE). Sorteer de verpakkingsonderdelen op een milieuvriendelijke manier. Informeer bij uw stad- of gemeentediensten naar mogelijkheden tot recycleren of een milieuvriendelijke verwerking van het afval van het apparaat. LET OP Risico op milieuschade door foutief afvalbeleid. Als de regels voor correct sorteren en verwerken van afval niet worden gerespecteerd, is milieuvervuiling mogelijk. Breng lege batterijen naar een batterijrecyclagepunt. Respecteer uw regionale voorschriften op het vlak van sorteren en verwerken van afval. OMEGA FLEX RF-schakelaar Pagina 33 van 51

34 Technische gegevens 14 Technische gegevens Figuur 16, afmetingen Figuur 17, aansluitingen 1 Niet gebruikt, voor uitbreidingen in de toekomst 2 USB-interface voor servicewerkzaamheden (firmwareupdates, enz.). 3 Aansluiting voor vrijgave-ingang, 1 maakcontact 4 Aansluiting voor spanningsvoorziening V AC/DC, 3 W OMEGA FLEX RF-schakelaar Pagina 34 van 51

35 Technische gegevens Afmetingen Radiofrequentie Leesbereik naar sluitapparaat Versleutelde gegevensoverdracht Spanningsvoorziening Stroomverbruik Vrijgaveingang Brede/Lengte: ca mm, Frame: ca. 19 mm 868 MHz Ca. 10 Meter AES 128 Bit V AC/DC 3 W 1 maakcontact Toegestane temperatuur 0 C bis +50 C Niet-toegestane atmosferen Luchtvochtigheid Niet geschikt voor gebruik in een corrosieve atmosfeer (chloor, ammoniak, kalkwater) 0 95 % RH, niet condenserend CE-controle EN ; EN ; EN ; EN ; EN ; EN OMEGA FLEX RF-schakelaar Pagina 35 van 51

36 Verklaring van belangrijke begrippen 15 Verklaring van belangrijke begrippen Draadloze autorisatie Leesmodule Mastermedia Profielcilinderopening PROGRAM- MASTER Sluitmedium SYSTEM-MASTER Transponder Draadloze autorisatie is het openen van een sluitapparaat met behulp van een draadloos signaal. De leesmodule is ingebouwd in de elektronische knop van de OMEGA FLEX-sluitapparaat. Hij herkent de sluitmedia. Media voor de programmering van de OMEGA FLEX-Radio Switch. Opening in het deurslot voor de profielcilinder. Mastermedia waaraan u rechten toekent om sluitmedia te programmeren. Medium waarmee u een elektronische OMEGA FLEX- sluitapparaat kunt onten vergrendelen. Mastermedium waarmee u aan PROGRAM-MASTER voor het systeem rechten kan toekennen. Voor elk systeem is er precies één SYSTEM- MASTER. Een transponder is een draadloos communicatie- of controlemedium dat inkomende signalen opneemt en er automatisch op antwoordt. OMEGA FLEX RF-schakelaar Pagina 36 van 51

37 Overzicht van de signalen 16 Overzicht van de signalen Normale werking met sluitmedia Betekenis Toegelaten toegang Niet-toegelaten toegangspoging Signaaltype Signaal Beeper LED groen Beeper LED rood 1 kort 1 kort 4 kort 4 kort Programmering met mastermedia Betekenis Start van de programmering Einde van de programmering Bevestiging van de programmering Bevestiging van het wissen Niet-toegelaten programmeerpoging Foutmelding bij verkeerde programmering Signaaltype Signaal Beeper LED groen Beeper LED groen Beeper LED groen Beeper LED groen Beeper LED rood Beeper LED rood 1 kort Blijft branden zolang het medium binnen het bereik is 1 lang Blijft branden zolang het medium binnen het bereik is 1 kort Blijft branden zolang het medium binnen het bereik is 2 kort, na 2 s. Blijft branden zolang het medium binnen het bereik is 2 kort 2 kort 1 lang 1 lang OMEGA FLEX RF-schakelaar Pagina 37 van 51

38 Overzicht van de signalen Programmering met RF-masterset Betekenis Leermodus inschakelen Leermodus uitschakelen Leermodus actief Leermodus bevestiging Signaaltype Signaal Beeper LED groen Beeper LED groen LED groen 1 kort LED groen 1 lang 1 kort, na het verlaten van het bereik Blijft branden zolang het medium binnen het bereik is 1 lang, na het verlaten van het bereik Blijft branden zolang het medium binnen het bereik is Storings- en foutmeldingen Betekenis Communicatiefout Signaaltype Signaal Beeper LED rood 3 (kort/lang 3 (kort/lang OMEGA FLEX RF-schakelaar Pagina 38 van 51

39 Overzicht van de signalen 16.1 Signalen op de sluitapparaten De signalering is voor alle soorten sluitapparaten gelijk (voorbeeld: sluitcilinder). Geautoriseerde toegang 1 x groen Niet geautoriseerde toegang 4 x rood Niet geautoriseerd mastermedium 1 x lang, rood Niet geautoriseerd mastermedium tijdens het inleren van de Systemmasterkaart 1 x lang, groen/rood OMEGA FLEX RF-schakelaar Pagina 39 van 51

40 Programmeren kort en bondig 17 Programmeren kort en bondig In dit programma-overzicht worden alle programmeerprocedures getoond. Voor meer informatie is de programmeerhandleiding van het OMEGA-systeem ter beschikking. Dit is gratis verkrijgbaar op LET OP Ongewild wissen van de autorisaties is mogelijk. Indien niets anders is aangegeven dient u de media ca. een seconde voor de lezer te houden. Houd de desbetreffende media altijd slechts zo lang voor de lezer als aangegeven is in de instructies. OMEGA FLEX RF-schakelaar Pagina 40 van 51

41 Programmeren kort en bondig 17.1 Leermodus - inschakelen en uitschakelen Figuur 18, Leermodus - inschakelen en uitschakelen (Radio Switch) OMEGA FLEX RF-schakelaar Pagina 41 van 51

42 Programmeren kort en bondig 17.2 Sluitapparaten aanleren Figuur 19, sluitapparaten aanleren (Radio Switch) OMEGA FLEX RF-schakelaar Pagina 42 van 51

43 Programmeren kort en bondig 17.3 Draadloze modus in- en uitschakelen Figuur 20, Draadloze modus omschakelen 17.4 Geen draadloze verbinding gevonden Figuur 21, draadloze verbinding controleren OMEGA FLEX RF-schakelaar Pagina 43 van 51

44 Programmeren kort en bondig 17.5 Optionele media rechten toekennen De programmering verloopt voor alle optionele media en sluitapparaten op dezelfde wijze. Hieronder wordt de programmering voor alle opties getoond aan de hand van het mastermedium TIME-MASTER als voorbeeld. Figuur 22, optionele mastermedia rechten toekennen OMEGA FLEX RF-schakelaar Pagina 44 van 51

45 Programmeren kort en bondig 17.6 Sluitmedium rechten toekennen Figuur 23, sluitmedium rechten toekennen OMEGA FLEX RF-schakelaar Pagina 45 van 51

46 Programmeren kort en bondig 17.7 Rechten sluitmedium wissen Figuur 24, rechten van een sluitmedium wissen OMEGA FLEX RF-schakelaar Pagina 46 van 51

47 Programmeren kort en bondig 17.8 Rechten van alle sluitmedia wissen Figuur 25, rechten van alle sluitmedia wissen 17.9 Emergency Key gebruiken Figuur 26, Emergency Key gebruiken OMEGA FLEX RF-schakelaar Pagina 47 van 51

48 Aanwijzingen m. b. t. de fabrieksgarantie 18 Aanwijzingen m. b. t. de fabrieksgarantie Overeenkomstig onze Algemene Verkoopsvoorwaarden vallen volgende schadegevallen niet onder de garantiebepalingen van de fabrikant: Schade aan externe mechanische onderdelen alsook schade die het gevolg is van normaal gebruik en slijtage. Schade door gebeurtenissen of invloeden van buitenaf. Schade door verkeerde bediening. Schade door niet uitgevoerde onderhoudsbeurten. Schade door overspanning. Schade door brand, water of rook. Alle technische gegevens en uitrustingskenmerken kunnen zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd. De informatie en gegevens uit deze documentatie kunnen zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CEStronics GmbH mag geen enkel deel van deze documenten voor welk doel dan ook worden vermenigvuldigd of verspreid CEStronics GmbH, Velbert/Germany Art. Nr.: BRO OMEGA FLEX RF-schakelaar Pagina 48 van 51

49 Trefwoordenlijst 19 Trefwoordenlijst A Aansluitingen 23 Adressen 50 Afvalbeleid 33 Afvalsorterings- en verwerkingsvoorschriften 33 Autorisatie 25 B Beschrijving 12 C CE-conformiteitsverklaring 8 CE-controle 35 CEStronics-software 28 Correct gebruik 7 D Doelgroep 6 Draadloze modus 17 Draadloze modus in- en uitschakelen 43 E Emergency Key 20, 47 F Fabrieksgarantie 48 Fouten oplossen 32 Functiestoringen 11 Fundamentele veiligheidsinstructies 9 G Garantie 48 Gegevensoverdracht 28 Gevareninstructies 7 Groeperen 24 H Huisvuil 33 I Initialisering 30 Inleiding 5 ISO K Klimaatinvloeden 11 L Leesmodule 29 Levensgevaar 9 Leveromvang 13 M Mastermedia 30 Montagepersoneel 6 Multi-toepassingsmogelijkheid 28 O Onderhoud 31 Ontploffingsgevaar 9 Operatoren 6 Opnieuw initialiseren 30 Optionele mastermedia 15 Optionele media rechten toekennen 44 P Producttraining 6 PROGRAM-MASTER 15 Programmeerhandleiding 40 Programmeeroverzicht 40 Programmeer-procedures 40 Programmeren 40 OMEGA FLEX RF-schakelaar Pagina 49 van 51

50 Trefwoordenlijst R Rechten sluitmedium wissen 46 RF-INI-MASTER 17 RF-TRACE-MASTER 18 Risico op materiële schade 10 S Service 5 Signalen 37 Signalen op de sluitapparaten 39 Sluitcilinder 13 Sluitmedia 14 Sluitmedium rechten toekennen 45 Sluitsysteem manipuleren 30 Symbolen 4 Systeemonderdelen 14 SYSTEM-MASTER 15 T Technische gegevens 34 TIME-MASTER 16 Transpondersleutel 14 U Uitvoeringen 5 Updates 5 V Vergiftigingsgevaar 9 Verlies van een mastermedium 30 Verstikkingsgevaar 9 Vervangonderdelen 31 Voorwoord 5 Vrijgavetijd 29 Z Zorg 31 OMEGA FLEX RF-schakelaar Pagina 50 van 51

51 C. Ed. Schulte GmbH Zylinderschloßfabrik Friedrichstraße 243 D Velbert +49 (0) CEStronics GmbH Friedrichstraße 243 D Velbert +49 (0) CESlocks GmbH Mettmanner Str. 119 D Velbert +49 (0) CESrom srl. Str. Metalurgistilor 3 D RO Sibiu +40 (0) (0) CES Austria Repräsentanz Österreich Cesar A.Carcamo +43 (0660) CESfrance SARL 8 Impasse Charles Petit F Paris +33 (0) (0) CESnederland B.V. Lage Brink 9 NL BD Apeldoorn +31 (0) (0) CESitalia srl V.d. vecchie Fondamenta, 4 Straße d.a. Gründungen 4 I Egna / Neumarkt (BZ) CES Security Solutions Ltd. Unit 6-8 Revenge Road GB-Lordswood, Chatham Kent ME58UD +44 (0) CES MIDDLE EAST A.G.P Advanced German Products LLC Authorized General Distributor of CES in Middle East PO Box UAE Dubai +971 (0) (0)

OMEGA FLEX Radio sleutel. Gebruikershandleiding

OMEGA FLEX Radio sleutel. Gebruikershandleiding OMEGA FLEX Radio sleutel Gebruikershandleiding Vertaalde Gebruikershandleiding Versie 1.0, 01/2015 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 Symbolen... 4 3 Voorwoord... 5 3.1 Uitvoeringen... 5 3.2 Fabrikant en

Nadere informatie

Programmeerhandleiding voor het OMEGA LEGIC - systeem

Programmeerhandleiding voor het OMEGA LEGIC - systeem Programmeerhandleiding voor het OMEGA LEGIC - systeem Versie: 24.11.2005 Inhoud Inhoud Inhoud... 2 De systeembestanddelen... 3 Sluitcilinder of toegangsterminal programmeren... 5 Voorbeeld van een systeemoverzicht...

Nadere informatie

OMEGA FLEX Desktop Writer DTW. Gebruikershandleiding

OMEGA FLEX Desktop Writer DTW. Gebruikershandleiding OMEGA FLEX Desktop Writer DTW Gebruikershandleiding Vertaalde gebruikershandleiding Versie 1.1, 11/2014 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 Symbolen... 3 3 Voorwoord... 4 3.1 Uitvoeringen... 4 3.2 Fabrikant

Nadere informatie

CES OMEGA FLEX Desktop-Writer DTW. Gebruikershandleiding

CES OMEGA FLEX Desktop-Writer DTW. Gebruikershandleiding CES OMEGA FLEX Desktop-Writer DTW Gebruikershandleiding Vertaalde gebruikershandleiding Versie 0, 2017 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Symbolen... 3 3 Voorwoord... 4 3.1 Uitvoeringen...

Nadere informatie

CES OMEGA FLEX Veilig elegant en flexibel

CES OMEGA FLEX Veilig elegant en flexibel CEStronics CES OMEGA FLEX Veilig elegant en flexibel Elektronische deurbeslagen www.ces.eu/nl Een onderneming uit de CESGRUPPE Design komt samen met flexibiliteit Hoogwaardige uitstraling, zeer eenvoudige

Nadere informatie

OMEGA FLEX Programmeer-Set. Bedieningshandleiding

OMEGA FLEX Programmeer-Set. Bedieningshandleiding Programmeer-Set Bedieningshandleiding Vertaalde bedieningshandleiding Versie 1.1, 11/2014 Inhoudsopgave 1.1 Inhoudsopgave 1.2 Voorwoord... 3 1.3 Uitvoeringen... 3 1.4 Fabrikant en Service... 3 1.5 Doelgroep...

Nadere informatie

OMEGA Mifare Programmeer-Set. Korte bedieningshandleiding

OMEGA Mifare Programmeer-Set. Korte bedieningshandleiding OMEGA Mifare Programmeer-Set Korte bedieningshandleiding Vertaalde bedieningshandleiding Versie 1.0, 01/2012 Inhoudsopgave 1.1 Inhoudsopgave 1.1 Inhoudsopgave... 2 1.2 Gebruik overeenkomstig de bestemming...

Nadere informatie

OMEGA Programmeer-Set. Korte bedieningshandleiding

OMEGA Programmeer-Set. Korte bedieningshandleiding OMEGA Programmeer-Set Korte bedieningshandleiding Vertaalde bedieningshandleiding Versie 1.0, 06/2011 Inhoudsopgave 1.1 Inhoudsopgave 1.2 Gebruik overeenkomstig de bestemming... 3 1.3 Uitvoeringen... 3

Nadere informatie

Montage en ingebruikname

Montage en ingebruikname Montage en ingebruikname OMEGA LEGIC WT-L-I De informatie en gegevens in deze documentatie kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de firma CEStronics

Nadere informatie

OMEGA Mifare. Draadloze online toegangscontrole. www.ces.eu. A company of CESGRUPPE

OMEGA Mifare. Draadloze online toegangscontrole. www.ces.eu. A company of CESGRUPPE OMEGA Mifare Draadloze online toegangscontrole www.ces.eu A company of CESGRUPPE OMEGA Mifare 2 OMEGA Mifare is een uiterst flexibel online systeem voor toegangscontrole Een moderne toegangsbesturing in

Nadere informatie

OMEGA FLEX elektronische cilinder. Halve knopcilinder F815DK-x-½. Montage- en gebruikershandleiding

OMEGA FLEX elektronische cilinder. Halve knopcilinder F815DK-x-½. Montage- en gebruikershandleiding elektronische cilinder Halve knopcilinder F815DK-x-½ Montage- en gebruikershandleiding Vertaalde montage- en gebruikershandleiding Versie 1.3, 03/2013 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 Symbolen... 4 3 Voorwoord...

Nadere informatie

Montage en ingebruikname

Montage en ingebruikname Montage en ingebruikname OMEGA LEGIC WT-L-II De informatie en gegevens in deze documentatie kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de firma C. Ed.

Nadere informatie

RF-NET Access Point Montage- en bedieningshandleiding

RF-NET Access Point Montage- en bedieningshandleiding RF-NET Access Point Montage- en bedieningshandleiding Vertaalde Montageen bedieningshandleiding Versie 1.2, 06/2012 Voorwoord Voorwoord Deze montagehandleiding en gebruiksaanwijzing helpt u bij de montage

Nadere informatie

Elektronische dubbele knopcilinder 815DK-M. Montage- en bedieningshandleiding

Elektronische dubbele knopcilinder 815DK-M. Montage- en bedieningshandleiding Elektronische dubbele knopcilinder 815DK-M Montage- en bedieningshandleiding Vertaalde Montage- en bedieningshandleiding Versie 1.61, 03/2013 Voorwoord Voorwoord Deze gebruiksaanwijzing helpt u bij de

Nadere informatie

OMEGA FLEX elektronische cilinder. Anti-paniek knop-blindcilinder F802/13-x-AP. Montage- en gebruikershandleiding

OMEGA FLEX elektronische cilinder. Anti-paniek knop-blindcilinder F802/13-x-AP. Montage- en gebruikershandleiding elektronische cilinder Anti-paniek knop-blindcilinder F802/13-x-AP Montage- en gebruikershandleiding Vertaalde montage- en gebruikershandleiding Versie 1.1, 07/2012 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 Symbolen...

Nadere informatie

CES OMEGA FLEX. Montagehandleiding Langschild ILS SKG*** Elektronische beslagen. Nederlands. Versie V0X

CES OMEGA FLEX. Montagehandleiding Langschild ILS SKG*** Elektronische beslagen. Nederlands. Versie V0X CES OMEGA FLEX Elektronische beslagen Montagehandleiding Langschild ILS SKG*** Nederlands Versie V0X Inhoud 1 Montage 3 1.1 Belangrijke aanwijzingen m.b.t. de montage 3 1.2 Voorbereidingen op de montage

Nadere informatie

OMEGA ACTIVE. Handsfree, online en draadloos, toekomstgericht: Innovatieve toegangscontrole. www.ces.eu. A company of CESGRUPPE

OMEGA ACTIVE. Handsfree, online en draadloos, toekomstgericht: Innovatieve toegangscontrole. www.ces.eu. A company of CESGRUPPE OMEGA ACTIVE Handsfree, online en draadloos, toekomstgericht: Innovatieve toegangscontrole www.ces.eu A company of CESGRUPPE OMEGA ACTIVE 2 OMEGA ACTIVE is een uiterst flexibel, elektronisch systeem voor

Nadere informatie

OMEGA FLEX elektronische cilinder. Knop-blindcilinder F802/13-x. Montage- en gebruikershandleiding

OMEGA FLEX elektronische cilinder. Knop-blindcilinder F802/13-x. Montage- en gebruikershandleiding elektronische cilinder Knop-blindcilinder F802/13-x Montage- en gebruikershandleiding Vertaalde montage- en gebruikershandleiding Versie 1.3, 02/2013 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 Symbolen... 4 3 Voorwoord...

Nadere informatie

Noodstroomapparaat voor het OMEGA ACTIVE- systeem. Gebruiksaanwijzing

Noodstroomapparaat voor het OMEGA ACTIVE- systeem. Gebruiksaanwijzing Noodstroomapparaat voor het OMEGA ACTIVE- systeem Gebruiksaanwijzing Voorwoord Voorwoord Deze gebruiksaanwijzing helpt u bij het doelmatige, veilige en voordelige gebruik van het noodstroomapparaat. Iedere

Nadere informatie

802/13 LEGIC/815 ½ LEGIC

802/13 LEGIC/815 ½ LEGIC OMEGA LEGIC 815DK F LEGIC 815DK II LEGIC 802/13 LEGIC/815 ½ LEGIC De informatie en gegevens in deze documentatie kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Zonder uitdrukkelijke toestemming

Nadere informatie

OMEGA FLEX elektronische cilinder. Dubbelzijdig lezende knopcilinder F815DK-x-II. Montage- en gebruikershandleiding

OMEGA FLEX elektronische cilinder. Dubbelzijdig lezende knopcilinder F815DK-x-II. Montage- en gebruikershandleiding elektronische cilinder Dubbelzijdig lezende knopcilinder F815DK-x-II Montage- en gebruikershandleiding Vertaalde montage- en gebruikershandleiding Versie 1.4, 02/2013 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 Symbolen...

Nadere informatie

OMEGA FLEX elektronische cilinder. Dubbele knopcilinder F815DK-x. Montage- en gebruikershandleiding

OMEGA FLEX elektronische cilinder. Dubbele knopcilinder F815DK-x. Montage- en gebruikershandleiding elektronische cilinder Dubbele knopcilinder F815DK-x Montage- en gebruikershandleiding Vertaalde montage- en gebruikershandleiding Versie 1.3, 02/2013 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 Symbolen... 4 3 Voorwoord...

Nadere informatie

CES systeem SP. Wettelijk beschermd konventioneel profiel op basis van een technisch patent. A company of CESGRUPPE

CES systeem SP. Wettelijk beschermd konventioneel profiel op basis van een technisch patent. A company of CESGRUPPE CES systeem SP Wettelijk beschermd konventioneel profiel op basis van een technisch patent www.ces.eu A company of CESGRUPPE Sluitsysteemtechnologie met patentbescherming Het SP profiel is een konventioneel

Nadere informatie

OMEGA FLEX RF-NET Access Point Montage- en bedieningshandleiding

OMEGA FLEX RF-NET Access Point Montage- en bedieningshandleiding RF-NET Access Point Montage- en bedieningshandleiding Vertaalde Montageen bedieningshandleiding Versie 1.2, 11/2014 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 Symbolen... 3 3 Voorwoord... 4 3.1 Uitvoeringen... 4

Nadere informatie

Programmeerhandleiding voor het OMEGA Mifare-systeem. - Voor Off-line-programmering -

Programmeerhandleiding voor het OMEGA Mifare-systeem. - Voor Off-line-programmering - Programmeerhandleiding voor het OMEGA Mifare-systeem - Voor Off-line-programmering - Vertaalde Montageen bedieningshandleiding Versie 1.6, 04/2013 Voorwoord Voorwoord Deze programmeerhandleiding helpt

Nadere informatie

CES Systeem DU. Innovatief sluitsysteem met 3D-profilering. Veiligheid zonder compromis. A company of CESGRUPPE

CES Systeem DU. Innovatief sluitsysteem met 3D-profilering. Veiligheid zonder compromis.  A company of CESGRUPPE CES Systeem DU Innovatief sluitsysteem met 3D-profilering Veiligheid zonder compromis www.ces.eu A company of CESGRUPPE Innovatieve sluitsysteemtechnologie met gepatenteerde beveiliging Het CES systeem

Nadere informatie

OMEGA Mifare-wandterminals WT-M-I/WT-M-II. Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing

OMEGA Mifare-wandterminals WT-M-I/WT-M-II. Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing OMEGA Mifare-wandterminals WT-M-I/WT-M-II Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing Vertaalde Montage- en bedieningshandleiding Versie 1.42, 09/2012 Voorwoord Voorwoord Deze montagehandleiding en gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

OMEGA FLEX. Toegangsmanagement voor elke toepassing (ID systeem Mifare en Legic) www.ces.eu. A company of CESGRUPPE

OMEGA FLEX. Toegangsmanagement voor elke toepassing (ID systeem Mifare en Legic) www.ces.eu. A company of CESGRUPPE OMEGA FLEX Toegangsmanagement voor elke toepassing (ID systeem Mifare en Legic) www.ces.eu A company of CESGRUPPE OMEGA FLEX 2 OMEGA FLEX past bij elke organisatie Moderne toegangsbesturing in gebouwen

Nadere informatie

OMEGA FLEX elektronische cilinder. Dubbele knopcilinder F815DK-x, F915DK-x. Montage- en gebruikershandleiding

OMEGA FLEX elektronische cilinder. Dubbele knopcilinder F815DK-x, F915DK-x. Montage- en gebruikershandleiding OMEGA FLEX elektronische cilinder Dubbele knopcilinder F815DK-x, F915DK-x Montage- en gebruikershandleiding Vertaalde montage- en gebruikershandleiding Versie 1.9, 01/2015 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

OMEGA ACTIVE Access Point 247510F Montage- en bedieningshandleiding

OMEGA ACTIVE Access Point 247510F Montage- en bedieningshandleiding OMEGA ACTIVE Access Point 247510F Montage- en bedieningshandleiding Vertaalde Montageen bedieningshandleiding Versie 1.26, 11/2014 Voorwoord Voorwoord Deze montagehandleiding en gebruiksaanwijzing helpt

Nadere informatie

815DK-½-A 802/13-A 815DK-MK-A

815DK-½-A 802/13-A 815DK-MK-A Elektronische cilinder 815DK-½-A 802/13-A 815DK-MK-A Montage- en bedieningshandleiding Vertaalde Montage- en bedieningshandleiding Versie 1.61, 11/2014 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 Symbolen... 4 3 Voorwoord...

Nadere informatie

OMEGA FLEX elektronische cilinder. Dubbele knopcilinder F815DK-x. Montage- en gebruikershandleiding

OMEGA FLEX elektronische cilinder. Dubbele knopcilinder F815DK-x. Montage- en gebruikershandleiding elektronische cilinder Dubbele knopcilinder F815DK-x Montage- en gebruikershandleiding Vertaalde montage- en gebruikershandleiding Versie 1.1, 08/2012 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 Symbolen... 4 3 Voorwoord...

Nadere informatie

Elektronische dubbele knopcilinder OMEGA ACTIVE 815DK-II-A. Montage- en bedieningshandleiding

Elektronische dubbele knopcilinder OMEGA ACTIVE 815DK-II-A. Montage- en bedieningshandleiding Elektronische dubbele knopcilinder OMEGA ACTIVE 815DK-II-A Montage- en bedieningshandleiding Vertaalde Montage- en bedieningshandleiding Versie 1.51, 11/2014 Voorwoord Voorwoord Deze gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Programmeerhandleiding voor het OMEGA ACTIVE-systeem. - Voor Off-line-programmering -

Programmeerhandleiding voor het OMEGA ACTIVE-systeem. - Voor Off-line-programmering - Programmeerhandleiding voor het OMEGA ACTIVE-systeem - Voor Off-line-programmering - Vertaalde Montageen bedieningshandleiding Versie 1.4, 04/2013 Voorwoord Voorwoord Deze programmeerhandleiding helpt

Nadere informatie

Omega Active. Een uiterst flexibel, elektronisch systeem voor toegangscontrole

Omega Active. Een uiterst flexibel, elektronisch systeem voor toegangscontrole Omega Active Omega Active Een uiterst flexibel, elektronisch systeem voor toegangscontrole Een moderne toegangsbesturing in gebouwen vereist innovatieve oplossingen die zich flexibel aanpassen aan de meest

Nadere informatie

OMEGA FLEX wandlezer WT-I/WT-II. Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing

OMEGA FLEX wandlezer WT-I/WT-II. Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing OMEGA FLEX wandlezer WT-I/WT-II Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing Vertaalde Montage- en bedieningshandleiding Versie 1.2, 03/2013 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 Symbolen... 4 3 Voorwoord... 5 3.1

Nadere informatie

Bedrijfshandleiding. Programmeerstation ES0780

Bedrijfshandleiding. Programmeerstation ES0780 Programmeerstation ES0780 elock NL Inhoud 1 Inleiding...4 Over deze handleiding...4 Toelichting op de symbolen en de signaalwoorden...4 Doelgroep...4 OPERTIS Support...4 Actualiteit van de informatie...4

Nadere informatie

51KC-P. ELLsys. 1. Verkorte handleiding ELLsys 51KC-P. 2. Onderdelen (Standaard word de cilinder volledig geassembleerd geleverd)

51KC-P. ELLsys. 1. Verkorte handleiding ELLsys 51KC-P. 2. Onderdelen (Standaard word de cilinder volledig geassembleerd geleverd) 1. Verkorte handleiding private-knopcilinder met intelligentknop. Eenzijdige elektronische autorisatie. standaardlengte 30/30mm (Lengte vanaf 26/26 mogelijk). Eén elektronische knop en één mechanische

Nadere informatie

CONFIGURATIEHANDLEIDING Evolution

CONFIGURATIEHANDLEIDING Evolution CONFIGURATIEHANDLEIDING Evolution 1. Inleiding. De Evolution productlijn bestaat uit een aantal volledig op elkaar afgestemde toegangscontrole producten. De opzet van deze productlijn is zodanig dat deze

Nadere informatie

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4 Art.-Nr.: Art.-Nr.: Montage handleiding Inhoud Algemene omschrijving...p. Montage handleiding en functies...p. Instellingen van magneet contacten...p. Aansluiting met draadloos magneet contact...p. Aansluiting

Nadere informatie

omega active a d v i e s m o n t a g e s e r v i c e o n d e r h o u d

omega active a d v i e s m o n t a g e s e r v i c e o n d e r h o u d omega active a d v i e s m o n t a g e s e r v i c e o n d e r h o u d Een uiterst flexibel, elektronisch systeem voor toegangscontrole Een moderne toegangsbesturing in gebouwen vereist innovatieve oplossingen

Nadere informatie

Programmer CP 100. Korte gebruiksaanwijzing

Programmer CP 100. Korte gebruiksaanwijzing Programmer CP 100 Korte gebruiksaanwijzing Inleiding Inleiding Verschillende elementen van deze gebruiksaanwijzing zijn voorzien van vastgelegde lay-outkenmerken. Zo kunt u gemakkelijk onderscheiden of

Nadere informatie

testo 330i Rookgas-meetinstrument Inbedrijfstelling en veiligheid

testo 330i Rookgas-meetinstrument Inbedrijfstelling en veiligheid testo 330i Rookgas-meetinstrument Inbedrijfstelling en veiligheid www.testo-international.com/330imanuals 2 1 Inbedrijfstelling 1 Inbedrijfstelling 1.1. App installeren Voor de bediening van het meetinstrument

Nadere informatie

Open je wereld met. Elektronische toegangscontrole ENiQ

Open je wereld met. Elektronische toegangscontrole ENiQ Open je wereld met Elektronische toegangscontrole ENiQ De volgende generatie elektronische toegangscontrole DOM is al jaren de betrouwbare partner voor elektronische toegangscontrolesystemen. De onderneming

Nadere informatie

Intelligent Electronic Shield OMEGA FLEX IES. Montage- en bedieningshandleiding

Intelligent Electronic Shield OMEGA FLEX IES. Montage- en bedieningshandleiding Intelligent Electronic Shield OMEGA FLEX IES Montage- en bedieningshandleiding Vertaalde Montage- en bedieningshandleiding Versie 1.2, 11/2014 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 Symbolen... 5 3 Voorwoord...

Nadere informatie

CONFIGURATIEHANDLEIDING WANDLEZER NE39

CONFIGURATIEHANDLEIDING WANDLEZER NE39 CONFIGURATIEHANDLEIDING WANDLEZER NE39 Radaris Evolution. Configuratiehandleiding NE39. Versie: 3.1 Revisie: 20100927-1 - De producten van Nemef zijn onderhevig aan veranderingen welke zonder voorafgaande

Nadere informatie

ES-S7B. Buitensirene.

ES-S7B. Buitensirene. ES-S7B Buitensirene www.etiger.com Inhoud van de verpakking 1 x ES-S7B 1 x 12V adapter 1 x back-upbatterij (ingebouwd) 1 x siliconen frame Schroeven, pluggen en siliconen doppen Documentatie Belangrijke

Nadere informatie

OMEGA Mifare IES-RF-Master-Set. Montage- en bedieningshandleiding

OMEGA Mifare IES-RF-Master-Set. Montage- en bedieningshandleiding OMEGA Mifare IES-RF-Master-Set Montage- en bedieningshandleiding Vertaalde Montage- en bedieningshandleiding Versie 1.21, 05/2013 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 Symbolen... 4 3 Voorwoord... 5 3.1 Uitvoeringen...

Nadere informatie

Afbeelding: 24V-uitvoering, 433MHz

Afbeelding: 24V-uitvoering, 433MHz Afbeelding: 24V-uitvoering, 433MHz Radiografische ontvanger E18 1-kanaal AM-radiografische ontvanger in 433 MHz of 868 MHz. 12V of 24V AC/DC (zie etiket op de ontvanger). Potentiaalvrije relaisuitgang

Nadere informatie

Adapters en verloopmoeren van metaal

Adapters en verloopmoeren van metaal Adapters en verloopmoeren van metaal Bedieningshandleiding Extra talen www.stahl-ex.com Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens...3 1.1 Fabrikant...3 1.2 Gegevens over de bedieningshandleiding...3 1.3 Andere

Nadere informatie

Missie van vertrouwen sluitsystemen op maat. www.ces.eu

Missie van vertrouwen sluitsystemen op maat. www.ces.eu Missie van vertrouwen sluitsystemen op maat www.ces.eu Veiligheid een kwestie van precisie Veiligheid is onze core business. Al meer dan 170 jaar beschermen wij de bezittingen van onze klanten. Onze jarenlange

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS A C B 1 2 1 2 G D E A: LED-indicator B: Kinderbeveiliging C: LED-indicator D: Aan/uit-toetsen E: Groeptoets (kanaal 1 en

Nadere informatie

Smoove Origin RTS. Instalatiehandleiding

Smoove Origin RTS. Instalatiehandleiding Smoove Origin RTS Instalatiehandleiding Smoove Origin RTS Andere afdekramen apart te verkrijgen n Keuze uit 9 verschillende afdekramen (Pure, Zwart, Silver, Silver mat, Licht Bamboe, Amber Bamboe, Kersen,

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR A B C A: LED-indicator B: Verbindingsknop C: Kinderbeveiliging 1 [1] Plaatsen stekkerblok schakelaar Plaats de stekker van het stekkerblok in

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

Montagevoorschriften

Montagevoorschriften Montagevoorschriften BCU Mont_BCU1_NL.Doc 1/9 Inhoudsopgave 1. Montage van de onderdelen... 3 2. Aansluitingen van de 8 polige stekker... 3 3. Aansluitingen van de 10 polige stekker... 4 4. Opstarten...

Nadere informatie

ES-S8A. Sirene op zonne-energie.

ES-S8A. Sirene op zonne-energie. ES-S8A Sirene op zonne-energie www.etiger.com Inhoud van de verpakking 1 x ES-S8A Schroeven en pluggen Documentatie Presentatie Wat is de ES-S8A? De ES-S8A is een draadloze sirene op zonneenergie die geschikt

Nadere informatie

Intelligent Electronic Shield. OMEGA Mifare IES. Montage- en bedieningshandleiding

Intelligent Electronic Shield. OMEGA Mifare IES. Montage- en bedieningshandleiding Intelligent Electronic Shield OMEGA Mifare IES Montage- en bedieningshandleiding Vertaalde Montage- en bedieningshandleiding Versie 1.32, 05/2013 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 Symbolen... 4 3 Voorwoord...

Nadere informatie

OPERTIS elock express Systeemmanagement

OPERTIS elock express Systeemmanagement Prestatiekenmerken van de -software: Systeembeheer: Databank: SQLite Gelijktijdige gebruikers: 1 Gegevensbeveiliging: Talen: Gebruiksmogelijkheid: Cliëntopties: Overzichten van de stamgegevens: Sluitschema's:

Nadere informatie

Digitale bagageweger. nr. 200-630. Lees deze gebruikshandleiding aandachtig door a.u.b., voordat u het apparaat gebruikt! 7

Digitale bagageweger. nr. 200-630. Lees deze gebruikshandleiding aandachtig door a.u.b., voordat u het apparaat gebruikt! 7 Digitale bagageweger nr. 200-630 Lees deze gebruikshandleiding aandachtig door a.u.b., voordat u het apparaat gebruikt! 7 Veiligheidsinstructies Lees de in de onderhavige gebruikshandleiding opgenomen

Nadere informatie

Programmeertransponder 3067

Programmeertransponder 3067 Stand:Februari 2004 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 2.0 Beveiligingskaart 3 3.0 Programmeeraanwijzingen 4 3.1 Foutmeldingen 4 3.2 Eerste programmering 4 3.3 Transponder lezen 5 3.4 Nieuwe transponder toevoegen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit / Dimmen * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl

www.klikaanklikuit.nl www.klikaanklikuit.nl START-LINE ZENDER AEX-701 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen DRAADLOZE SIGNAALREPEATER Lees

Nadere informatie

Digitale sluitsysteem 3060

Digitale sluitsysteem 3060 Stand: Januari 2004 Inhoudsopgave 1.0 Algemeen werkingsprincipe 3 2.0 De componenten van het digitale sluit- en organisatiesysteem 3060 3 2.1 Software LDB 3 2.2 Programmering 4 2.3 Digitale cilinder 3061

Nadere informatie

CEMO motorcilinder. CES motorcilinder Geschikt voor netwerk met online-besturing.

CEMO motorcilinder. CES motorcilinder Geschikt voor netwerk met online-besturing. CEMO motorcilinder CES motorcilinder Geschikt voor netwerk met online-besturing www.ces.eu CEMO motorcilinder De CEMO motorcilinder van CES-tro- Maatvoering nics vergrendelt en ontgrendelt deuren en andere

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT OMSCHRIJVING Deze LED spot met ingebouwde ontvanger is draadloos en dus overal te bevestigen. Met een KlikAanKlikUit zender naar keuze kunt u het lampje

Nadere informatie

3 WEG- OMSCHAKELKLEP. Installatie- en gebruikershandleiding. voor warmtapwaterlading. USV 1" bu USV 5/4" bu USV 6/4" bi

3 WEG- OMSCHAKELKLEP. Installatie- en gebruikershandleiding. voor warmtapwaterlading. USV 1 bu USV 5/4 bu USV 6/4 bi Installatie- en gebruikershandleiding NL 3 WEG- OMSCHAKELKLEP voor warmtapwaterlading USV 1" bu USV 5/4" bu USV 6/4" bi A.u.b. eerst lezen Deze handleiding bevat belangrijke aanwijzingen voor het gebruik

Nadere informatie

ES-K1A. Draadloze keypad. www.etiger.com

ES-K1A. Draadloze keypad. www.etiger.com ES-K1A Draadloze keypad www.etiger.com NL Voorwoord Hartelijk dank voor uw aankoop van de ES-K1A. De ES-K1A is een keypad waarmee u uw alarmsysteem kunt inschakelen en uitschakelen, ook in de Thuismodus.

Nadere informatie

FUMK50020 Draadloos mini-magneetcontact Secvest

FUMK50020 Draadloos mini-magneetcontact Secvest FUMK50020 Draadloos mini-magneetcontact Secvest NL Installatiehandleiding Draadloos mini-magneetcontact 14 Version 1.0 390350 09-2014 - 44 - Inhoud Voorwoord...- 46 - Aanwijzingen over de batterij...-

Nadere informatie

gebruikershandleiding Elektronisch slot met noodsleutel think safe

gebruikershandleiding Elektronisch slot met noodsleutel think safe gebruikershandleiding Elektronisch slot met noodsleutel think safe 2 Gebruikershandleiding elektronisch slot met noodsleutel think safe Belangrijke aandachtspunten Lees de handleiding voordat u het elektronische

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings-

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl START-LINE ZENDER AGST-8800 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING Item 70151 Versie 1.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen DRAADLOZE WANDSCHAKELAAR

Nadere informatie

Aanvulling op de technische handleiding. MOVIMOT -opties MLU.1A, MLG.1A, MBG11A, MWA21A. Uitgave 06/2008 16663675 / NL. www.sew-eurodrive.

Aanvulling op de technische handleiding. MOVIMOT -opties MLU.1A, MLG.1A, MBG11A, MWA21A. Uitgave 06/2008 16663675 / NL. www.sew-eurodrive. Aandrijfelektronica \ Aandrijfautomatisering \ Systeemintegratie \ Service SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D-76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970 sew@sew-eurodrive.com

Nadere informatie

Draadloze bussysteem Draadloze handzender comfort. 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. 3 Functie. Best.nr. : 0527 00

Draadloze bussysteem Draadloze handzender comfort. 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. 3 Functie. Best.nr. : 0527 00 Best.nr. : 0527 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Als de handleiding niet wordt opgevolgd,

Nadere informatie

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies 1 2 Inhoud 1. Veiligheidsinstructies... 3 2. Gebruik volgens de voorschriften... 4 3. Omschrijving... 4 4. Toepassingstabel... 4 5. Montage... 4 5.1 Omschrijving van de onderdelen... 5 5.2 Meeneemring

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl

www.klikaanklikuit.nl www.klikaanklikuit.nl START-LINE ZENDER AKCT-510 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 3.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen SLEUTELHANGER AFSTANDSBEDIENING

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies. Veiligheidsinstructies. Uitsluitend in droge ruimte gebruiken. Gebruik uitsluitend niet veranderde originele onderdelen

Veiligheidsinstructies. Veiligheidsinstructies. Uitsluitend in droge ruimte gebruiken. Gebruik uitsluitend niet veranderde originele onderdelen Inhoudsapgave Veiligheidsinstructies... 56 Verklaring van display en toetsen... 57 Algemeen... 58 Reglementaire toepassing... 58 Montage... 59 Verklaring van functies en begrippen... 60 Programmeren van

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl

www.klikaanklikuit.nl www.klikaanklikuit.nl START-LINE ZENDER AMST-606 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen DRAADLOOS DEUR/RAAM CONTACT Lees

Nadere informatie

KERN YKB-01N Versie 2.1 09/2009 NL

KERN YKB-01N Versie 2.1 09/2009 NL KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Gebruiksaanwijzing Thermische Printer KERN YKB-01N

Nadere informatie

Wandlezer online. Ethernet / RS485. Virtueel netwerk met offline cilinders. Ethernet / RS485. Programmeer station. Ethernet / VPN VPN

Wandlezer online. Ethernet / RS485. Virtueel netwerk met offline cilinders. Ethernet / RS485. Programmeer station. Ethernet / VPN VPN Wandlezer online Ethernet / RS485 Virtueel netwerk met offline cilinders Programmeer station Ethernet / RS485 Service apparaat VPN Ethernet / VPN Ethernet Online systeem d.m.v. Wi-Fi VPN Ethernet Ethernet

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-060 FITTING-ONTVANGER

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-060 FITTING-ONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-060 FITTING-ONTVANGER A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet inbegrepen) A: Fitting voor gloeilamp B: Zoekmode-knop C: Indicator 1 [1] Uitschakelen

Nadere informatie

GT909NL. Gebruikershandleiding

GT909NL. Gebruikershandleiding GT909NL Gebruikershandleiding Rhodelta b.v. Escudostraat 2 2991 XV Barendrecht Tel. +31 102927461 Fax + 31 104795755 www.rhodelta.nl info@rhodelta.nl 1.0 HANDZENDER OMSCHRIJVING GT889 GT969CH GT889: handzender

Nadere informatie

Montage- en bedieningshandleiding. Huisstation opbouw Vrij spreken 1250..

Montage- en bedieningshandleiding. Huisstation opbouw Vrij spreken 1250.. Montage- en bedieningshandleiding Huisstation opbouw Vrij spreken 1250.. Apparatuurbeschrijving Het huisstation opbouw Vrij spreken is een voorgemonteerde eenheid, die deel uitmaakt van het Gira deurcommunicatiesysteem.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA3-1500R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA3-1500R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA3-1500R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS Waar moet u op letten? Het KlikAanKlikUit systeem De set APA3-1500R is eenvoudig uit te breiden met andere KlikAanKlikUit

Nadere informatie

EM8690-R1 Draadloze rookmelder

EM8690-R1 Draadloze rookmelder EM8690-R1 Draadloze rookmelder EM8690 R1 Draadloze rookmelder 2 NEDERLANDS Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 2.0 LED indicator... 3 3.0 Instellingen... 3 3.1 Eerste gebruik... 3 3.2 Zelf test... 3 3.3

Nadere informatie

PHONIRO MAIN ENTRANCE

PHONIRO MAIN ENTRANCE INSTALLATIEHANDLEIDING PHONIRO MAIN ENTRANCE MODEL 08 VEILIG ZEKER EFFECTIEF Wij bieden meer mensen een veiliger en waardiger oude dag. Phoniro Systems Nederland BV. Postbus 51 4020 BB Maurik Telefoon:

Nadere informatie

ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR

ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. Schakelactor

Bedieningshandleiding. Schakelactor Bedieningshandleiding Schakelactor 1289 00 Inhoudsopgave Apparatuurbeschrijving...4 Bedieningselementen en aanduidingen...5 Aansluitklemmen...7 Montage... 8 Instellen van de bedrijfsstand...9 Omschakelen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM-1000 INBOUWSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM-1000 INBOUWSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM-1000 INBOUWSCHAKELAAR Verlichting: Aan / Uit A B C D * E F * Afbeelding van de YCT-102 (niet inbegrepen) A: Verbind-knop B: Indicator (spannings- en verbindstatus) C: Zekeringhouder

Nadere informatie

HANDLEIDING CIFERO XT CODEKLAVIER

HANDLEIDING CIFERO XT CODEKLAVIER HANDLEIDING CIFERO XT CODEKLAVIER April 2014 TECHNISCHE GEGEVENS Aansluitspanning 12 tot 24V AC/DC ±20% Stroomverbruik in rust o bij gelijkspanning 20mA DC o bij wisselspanning 80mA AC Maximaal stroomverbruik

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING. Art. 866 DRIVERCARD 06DE1939A - 03/04. Cobra is a registered trade mark by DELTA ELETTRONICA

GEBRUIKSHANDLEIDING. Art. 866 DRIVERCARD 06DE1939A - 03/04. Cobra is a registered trade mark by DELTA ELETTRONICA GEBRUIKSHANDLEIDING Art. 866 DRIVERCARD 12 Cobra is a registered trade mark by DELTA ELETTRONICA 06DE1939A - 03/04 1 06DE1939A.pmd 1 GARANTIE Garantie bepaling INHOUD Introductie... pagina 2 1. DriverCard

Nadere informatie

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity 1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity Installatiehandleiding Versie 1.2 - januari 2007 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Technische

Nadere informatie

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

Universele Werklamp GT-AL-02

Universele Werklamp GT-AL-02 Universele Werklamp GT-AL-02 GEBRUIKSAANWIJZING V/09/09 Lees deze handleiding voor het eerste gebruik van deze werklamp door en leef voor uw eigen bescherming in ieder geval de veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

MS Semen Storage Pro

MS Semen Storage Pro MS Semen Storage Pro 150 4508425 NL MS Semenstorage PRO 150 Gebruiksaanwijzing... 3 4508425/11-01-2016/F Inhoud MS Semen Storage Pro 150... 1 Bepalingen... 3 Introductie... 4 MS Semen Storage... 5 Aanbevelingen...

Nadere informatie

Handleiding Monty-alarmzender

Handleiding Monty-alarmzender Handleiding Monty-alarmzender Voorwoord Hartelijk dank voor het gebruik van de Monty-alarmzender. Wij hebben met de grootste zorg deze applicatie en het device ontwikkeld, om u in staat te stellen alarm

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl START-LINE ONTVANGER ACDB-7000C LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen DRAADLOZE DEURBEL ONTVANGER

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AILS-3500 OPBOUWSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AILS-3500 OPBOUWSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AILS-3500 OPBOUWSCHAKELAAR Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U heeft een kwalitatief hoogwaardig product in handen, waarvan u veel plezier en comfort

Nadere informatie

EM8695 Draadloze gasmelder

EM8695 Draadloze gasmelder EM8695 Draadloze gasmelder 2 NEDERLANDS EM8695 - Draadloze gasmelder Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 2.0 Algemeen... 3 3.0 Eerste gebruik... 3 4.0 Gasdetector aanmelden... 3 5.0 Installatie... 4 6.0

Nadere informatie

ES-D1A. Draadloze bewegingsdetector. www.etiger.com

ES-D1A. Draadloze bewegingsdetector. www.etiger.com ES-D1A Draadloze bewegingsdetector www.etiger.com NL Inhoud van de verpakking 1 x PIR bewegingsdetector 1 x steun 1 x gebruikershandleiding 1. Detectievenster 2. LED-lampje 3. Steun Vóór het eerste gebruik

Nadere informatie