Programmeerhandleiding voor het OMEGA Mifare-systeem. - Voor Off-line-programmering -

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programmeerhandleiding voor het OMEGA Mifare-systeem. - Voor Off-line-programmering -"

Transcriptie

1 Programmeerhandleiding voor het OMEGA Mifare-systeem - Voor Off-line-programmering - Vertaalde Montageen bedieningshandleiding Versie 1.6, 04/2013

2 Voorwoord Voorwoord Deze programmeerhandleiding helpt u bij het programmeren en het doelmatige, veilige en voordelige gebruik van het OMEGA Mifare-systeem. Iedere persoon die dit systeem programmeert, bedient of afvoert, moet kennis hebben genomen van de volledige inhoud van deze programmeerhandleiding en van de andere benodigde bedienings- en montagehandleidingen en moet deze hebben begrepen. Afhankelijk van de configuratie van uw sluitsysteem hebt u nog andere bedienings- en montagehandleidingen nodig voor een algemeen begrip van het systeem. Zorg er a.u.b. voor dat deze programmeerhandleiding voor later gebruik, voor de gehele gebruiksduur van het systeem, binnen handbereik is. 2 Programmeerhandleiding OMEGA Mifare

3 Lay-outkenmerken Lay-outkenmerken Verschillende elementen van de programmeerhandleiding zijn voorzien van vastgelegde lay-outkenmerken. Zo kunt u gemakkelijk onderscheiden of het om normale tekst, opsommingen of handelingsstappen gaat. Tips met dit symbool bevatten aanvullende informatie over het economische gebruik. Programmeerhandleiding OMEGA Mifare 3

4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Lay-outkenmerken... 3 Voor uw veiligheid... 6 Fundamentele veiligheidsinstructies... 6 Aanwijzingen voor de omgang met batterijen... 9 Verklaring van de gevaarsaanduidingen Gebruik overeenkomstig de bestemming Uitvoeringen Producent Service Beschrijving Functies van de varianten Het deurslot bedienen Transportinstructies Voorbeeld van een systeemoverzicht Manueel programmeren Principe van de programmering Autorisaties toekennen Autorisaties wissen Optionele mastermedia Programmering met de OMEGA software Programmeerhandleiding OMEGA Mifare

5 Inhoudsopgave Toegangsapparaten openen Sluitcilinder openen Wandterminals openen Beslag openen Programmeren met programmeerkabel Overzicht van het programmeren via de kabel Storingen oplossen Programmeren kort en bondig SYSTEM-MASTER vastleggen PROGRAM-MASTER autoriseren Sluitmedium autoriseren Draadloze modus inschakelen (RF-INI-MASTER) Draadloze modus in- en uitschakelen Geen draadloze verbinding gevonden Programmering van optionele media Autorisatie van een PROGRAM-MASTER wissen Autorisatie van een sluitmedium wissen Autorisatie van alle sluitmedia wissen Programmeerhandleiding OMEGA Mifare 5

6 Voor uw veiligheid Voor uw veiligheid Fundamentele veiligheidsinstructies Volg alle waarschuwingen en aanwijzingen in deze handleiding op, wanneer u componenten van het systeem monteert, programmeert en gebruikt. Let erop dat u altijd de actueelste versie van deze handleiding gebruikt. Geactualiseerde versies vindt u onder Om gevaar voor verwondingen en levensgevaar te vermijden, moet u de volgende veiligheidsinstructies opvolgen: Levensgevaar Personen kunnen in gevaarlijke situaties de deuren niet openen en gewond raken of gedood worden. Gebruik sluitcilinder niet voor deuren met paniekfuncties, zoals bijv. nooddeuren, waarin een knopcilinder niet toegestaan is. Gebruik sluitcilinder alleen voor deursloten, waarbij knopsystemen toegestaan zijn. In geval van twijfel neemt u contact op met de fabrikant van de deuren of van de deursloten en gaat u na of de apparaten geschikt zijn voor uw deursysteem. Zorg ervoor dat de uitwerking van uw programmering geen mensen verwondt of in gevaar brengt. Controleer de door u uitgevoerde programmering op de gewenste functie. Zorg ervoor dat alle nodige systeembestanddelen foutloos functioneren. 6 Programmeerhandleiding OMEGA Mifare

7 Voor uw veiligheid Explosiegevaar Onderdelen van de systeembestanddelen die onder spanning staan, kunnen een explosie veroorzaken. Gebruik de systeembestanddelen niet in omgevingen met explosiegevaar. Verstikkingsgevaar Laat uw kinderen niet spelen met verpakkingsmateriaal en plastic zakken. Kinderen zouden deze over hun hoofd kunnen trekken en erin verstikken. Gevaar voor vergiftiging Kinderen kunnen kleine onderdelen zoals batterijen of schroeven inslikken. Bewaar de systeembestanddelen buiten het bereik van kinderen. Gevaar voor materiële schade Om materiële schade te vermijden, volgt u de volgende veiligheidsinstructies op: Laat reparatiewerkzaamheden steeds over aan gekwalificeerd en gespecialiseerd personeel. Gebruik alleen door CEStronics aanbevolen accessoires en reserveonderdelen. Gebruik alleen het bijbehorende of beschreven gereedschap voor de systeembestanddelen. Laat de systeembestanddelen niet op de vloer, op harde ondergronden of voorwerpen vallen. Bescherm de elektronische componenten van de systeembestanddelen tegen water en andere vloeistoffen. Programmeerhandleiding OMEGA Mifare 7

8 Voor uw veiligheid De systeembestanddelen bevatten hooggevoelige elektronische componenten, die door elektrostatische oplading kunnen worden beschadigd of gestoord. Demonteer de systeembestanddelen daarom niet in ruimten met elektrostatische oplading. Gevaar door klimatologische invloeden Gebruik de systeembestanddelen niet in een corrosieve atmosfeer (chloor, ammoniak, kalkwater). Gebruik de systeembestanddelen alleen in ruimten, waarin de luchtvochtigheid minder dan 95 % bedraagt. Gebruik de systeembestanddelen niet in ruimten met een hoge stofvorming. Gebruik de systeembestanddelen niet in de omgeving van warmtebronnen. Functiestoringen U mag de leesinrichtingen van de systeembestanddelen niet afdekken met materialen die metaal bevatten. Zorg er bij de montage voor dat alle andere systeembestanddelen in foutloze toestand zijn. Functiestoringen aan de systeembestanddelen kunnen een negatieve invloed hebben op de werking van het volledige systeem. Gebruik eventueel ononderbroken stroomvoorzieningen (UPS), om een storingsbestendige werking van uw sluitsysteem te garanderen. 8 Programmeerhandleiding OMEGA Mifare

9 Voor uw veiligheid Aanwijzingen voor de omgang met batterijen Houd batterijen uit de buurt van kinderen. Indien een batterij werd ingeslikt, dient u onmiddellijk een arts te raadplegen. Plaats steeds uitsluitend nieuwe batterijen. Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen samen. Meng geen verschillende batterijtypes. Vervang de batterijen alleen door hetzelfde of een gelijkwaardig type. Controleer voor het plaatsen van de batterijen of de contacten in het apparaat en aan de batterijen zuiver zijn. Reinig deze eventueel. Let bij het plaatsen van de batterijen op de correcte polariteit (+/ ). Probeer nooit batterijen opnieuw op te laden. Er bestaat explosiegevaar! Batterijen mogen niet worden kortgesloten. Bewaar batterijen op een koele, droge plaats. Rechtstreekse sterke warmte kan de batterijen beschadigen. Stel uw apparaten met batterijvoeding daarom niet bloot aan sterke hittebronnen. Gooi batterijen niet in een vuur. Wanneer u uw apparaten gedurende een langere tijd niet gebruikt, dient u de batterijen te verwijderen. Neem uitgelopen batterijen onmiddellijk uit het apparaat. Reinig de contacten, voordat u nieuwe batterijen plaatst. Er bestaat gevaar voor brandwonden door batterijzuur! Verwijder lege batterijen uit het apparaat. Voer uw oude batterijen in de batterij recycling. Programmeerhandleiding OMEGA Mifare 9

10 Voor uw veiligheid Verklaring van de gevaarsaanduidingen In de programmeerhandleiding vindt u de volgende categorieën van gevaarsaanduidingen: VOORZICHTIG Aanwijzingen met het woord VOORZICHTIG waarschuwen voor gevaren, waarbij mogelijk lichte tot middelzware lichamelijke letsels optreden. Aanwijzingen LET OP LET OP- Aanwijzingen waarschuwen voor materiële schade of milieuschade. 10 Programmeerhandleiding OMEGA Mifare

11 Voor uw veiligheid Gebruik overeenkomstig de bestemming De individuele systeembestanddelen van het OMEGA Mifaresysteem dienen voor het ontgrendelen en vergrendelen van deuren met sloten, waarbij knopsystemen toegestaan zijn. Deze systeembestanddelen zijn uitsluitend bestemd voor dit doeleinde en mogen alleen daarvoor worden gebruikt. Iedere andere toepassing geldt als oneigenlijk en kan leiden tot materiële schade of zelfs tot lichamelijk letsel. De firma CEStronics GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadigingen die ontstaan door oneigenlijk gebruik. Uitvoeringen Deze Programmeerhandleiding is alleen van toepassing op: CEStronics OMEGA Mifare-systeem Producent De producent van de OMEGA Mifare-systeem is: CEStronics GmbH Friedrichstr Velbert Tel: +49 (0) Fax: +49 (0) Service Voor ondersteuning in geval dient u contact op met uw professionele partner in verbinding. Programmeerhandleiding OMEGA Mifare 11

12 Beschrijving Beschrijving Het OMEGA Mifare-systeem is een systeem voor de beveiliging van gebouwen en binnenruimten met gebruik van actuele technologieën. U kunt het systeem eenvoudig, veilig en intuïtief bedienen en programmeren, onafhankelijk van het uitbreidingsniveau. Uitrustingsvarianten Afhankelijk van de uitrusting van uw installatie bestaat het systeem uit: Wandterminals, beslagen en sluitcilinders. Deze componenten zijn de toegangsapparaten, die de toegang tot uw deuren vrijgeven of weigeren. Access Points. Dit zijn optionele interfaces tussen uw PC met de OMEGA-software en uw toegangsapparaten. Optionele PC met OMEGA-software. Met deze software beheert en programmeert u uw volledige, draadloos geïnstalleerde sluitsysteem. U programmeert en beheert bovendien met de OMEGAsoftware uw toegangsapparaten, indien u met de optionele programmeerkabel per PC werkt. Dimensionering U kunt de omvang van het systeem in hoge mate variëren: Als manuele installatie, waarbij u de programmering eenvoudig via een mastermedium manueel op het toegangsapparaat uitvoert. Als middelgroot sluitsysteem, waarbij u de complete programmering van het systeem aan uw PC met de OMEGAsoftware uitvoert en de gegevens via de programmeerkabel aan elk toegangsapparaat overdraagt. 12 Programmeerhandleiding OMEGA Mifare

13 Beschrijving Als groot sluitsysteem, waarbij u de volledige programmering van de installatie in de OMEGA Mifaresoftware op uw PC uitvoert en de gegevens onmiddellijk via de aangesloten Access Points doorstuurt. Daardoor ontstaan er praktisch geen afstandstijden voor de manuele programmering. Het OMEGA-systeem maakt gebruik van Mifare-Classic- Transpondertechnologie. Daardoor is het uitlezen van uw sluitmedia mogelijk op een afstand van ca. 20 mm bij sluitcilinders/beslagen en ca. 50 mm bij de wandterminals. U kunt alle Mifare Classic standaard 1k/4k-transponder-media en alle media die voldoen aan ISO en DESFire EV-1 als bevoegde sluitmedia voor uw toegangsapparaten toepassen. U kunt uw toegangsapparaten alleen met geautoriseerde sluitmedia bedienen. U autoriseert een sluitmedium voor toegangsapparaten met mastermedia of draadloos via de OMEGA Mifare-software. U krijgt toegang, door met een geautoriseerd sluitmedium in het leesgebied van uw toegangsapparaten te bewegen. De leesmodules in de toegangsapparaten herkennen uw geautoriseerd sluitmedium: Vervolgens worden bij de sluitcilinder de buitenknop en sluithendel gekoppeld en de deur kan worden geopend door het draaien van de buitenknop. Bij de wandterminal wordt daardoor het relais aangetrokken en uw aangesloten deur verleent de toegang. Programmeerhandleiding OMEGA Mifare 13

14 Beschrijving Andere uitrustingskenmerken van het systeem: Comfortabel besturen van het systeem Betrouwbare werking Beveiligd tegen sabotage Registratie van alle relevante gebeurtenissen Beveiligd tegen het onderscheppen van de communicatie Snelle reactietijd Aansturen van speciale functies Diagnosefuncties voor foutopsporing Integreerbaarheid in bestaande systemen van andere leveranciers. Functies van de varianten De hieronder voorgestelde varianten van de wandterminals zijn leverbaar: Type Funktie /N NoTime, programmering met programmeerapparaat, zonder tijdzones en gebeurtenissen /T Time, programmering met programmeerapparaat, met tijdzones en gebeurtenissen /NET Met RF-module voor koppeling in CEStronics RFnetwerk In voorbereiding: /N-V NoTime in virtueel netwerk, programmering zonder tijdzones en gebeurtenissen /T-V Time in virtueel netwerk, programmering met tijdzones en gebeurtenissen (Key Point) 14 Programmeerhandleiding OMEGA Mifare

15 Het deurslot bedienen Het deurslot bedienen LET OP Beschadiging van de dubbele knopcilinder door verkeerde deurbediening is mogelijk. Gebruik uitsluitend de deurkruk/ greep voor het opentrekken en dichtduwen van de deur, zoals in de afbeelding te zien is. Trek de deur niet aan de sleutel open. Trek de deur niet aan de knop open. Programmeerhandleiding OMEGA Mifare 15

16 Transportinstructies Transportinstructies Voor sluitcilinder Sluitcilinders kunnen elkaar over en weer beïnvloeden indien ze te dicht naast elkaar liggen of als ze te dicht bij de sluitmedia liggen. Daardoor raakt de batterij ontladen. Teneinde een onderlinge beïnvloeding bij het transport van sluitcilinders te vermijden, dient aan volgende voorwaarden te worden voldaan: Zorg ervoor dat tussen de sluitcilinders een onderlinge afstand van minstens 5 cm bestaat. Indien dat niet mogelijk is, dient u de batterij uit de sluitcilinder te verwijderen. Transporteer de sluitcilinders niet samen met pasjes of sluitmedia. Indien dat niet mogelijk is, dient u de batterij uit de sluitcilinder te verwijderen. Transporteer de sluitcilinders alleen met gemonteerde leesinrichting. Indien dat niet mogelijk is, dient u de batterij uit de sluitcilinder te verwijderen. 16 Programmeerhandleiding OMEGA Mifare

17 Transportinstructies Voor Beslagen Beslagen kunnen elkaar over en weer beïnvloeden indien ze te dicht naast elkaar liggen of als ze te dicht bij de sluitmedia liggen. Daardoor raakt de batterij ontladen. Teneinde een onderlinge beïnvloeding bij het transport van beslagen te vermijden, dient aan volgende voorwaarden te worden voldaan: Zorg ervoor dat tussen de beslagen een onderlinge afstand van minstens 5 cm bestaat. Indien dat niet mogelijk is, dient u de batterij uit de beslag te verwijderen. Transporteer de beslagen niet samen met pasjes of sluitmedia. Indien dat niet mogelijk is, dient u de batterij uit de beslag te verwijderen. Transporteer de beslagen alleen met gemonteerde leesinrichting. Indien dat niet mogelijk is, dient u de batterij uit de beslag te verwijderen. Programmeerhandleiding OMEGA Mifare 17

18 Voorbeeld van een systeemoverzicht Voorbeeld van een systeemoverzicht SYSTEM-MASTER PROGRAM-MASTER Sluitmedium Toegangsapparaten Stel voor de programmering een overzicht of een sluitplan op. Zo kunt u op ieder ogenblik terugvinden met welke PROGRAM-MASTER u welk sluitmedium hebt geautoriseerd. 18 Programmeerhandleiding OMEGA Mifare

19 Voorbeeld van een systeemoverzicht Met de SYSTEM-MASTER werden de PROGRAM-MASTERS 1, 2 en 3 geautoriseerd. Met de PROGRAM-MASTER 1 werden de sluitmedia 1 en 2 geautoriseerd. Het sluitmedium 1 werd voor de toegangsterminal 1 en de sluitcilinder 2 geautoriseerd. Het sluitmedium 2 werd voor de toegangsterminal 3 geautoriseerd. Met de PROGRAM-MASTER 2 werden de sluitmedia 3 en 4 geautoriseerd. Het sluitmedium 3 werd voor de toegangsterminal 3 geautoriseerd. Het sluitmedium 4 werd voor de toegangsapparaten 4, 5 en 6 geautoriseerd. Met de PROGRAM-MASTER 3 werden de sluitmedia 5 en 6 geautoriseerd. Het sluitmedium 5 werd voor de sluitcilinder 6 geautoriseerd. Het sluitmedium 6 werd voor de IES-Beslag 7 geautoriseerd. LET OP Misbruik bij verlies van een mastermedium is mogelijk. Laat bij verlies van een mastermedium de sluitcilinder resp. de toegangsterminal door vakkundig personeel opnieuw initialiseren. Deze zijn door CES of een gespecialiseerde partner van CES geïnstrueerd in de werking van het product. Bewaar alle mastermedia op een veilige plek. Een onbevoegde kan het sluitsysteem manipuleren. Programmeerhandleiding OMEGA Mifare 19

20 Manueel programmeren Manueel programmeren Voor de manuele programmering hebt u de volgende componenten nodig: Het sluitmedium van uw keuze Het toegangsapparaat van uw keuze (sluitcilinder, beslag of wandterminal) SYSTEM-MASTER PROGRAM-MASTER ] Met de sluitmedia (1) kunt u de OMEGA Mifaretoegangsapparaten bedienen (2). De toegangsapparaten (2) verlenen of weigeren de vrije toegang. Met de SYSTEM-MASTER (3) kunt u PROGRAM-MASTERS (4) voor het systeem autoriseren. Voor elk systeem is er exact één SYSTEM-MASTER en zijn er maximaal tien PROGRAM-MASTERS. Met de PROGRAM-MASTER (4) autoriseert u sluitmedia (1) voor uw toegangsapparaat. 20 Programmeerhandleiding OMEGA Mifare

21 Principe van de programmering Principe van de programmering De programmeríng van de verschillende bevoegdheden verloopt volgens het volgende principe: 1. Om te beginnen verleent u de SYSTEM-MASTER bevoegdheid voor uw toegangsapparaat. U kunt de SYSTEM-MASTER later voor nog meer toegangsapparaten bevoegdheid verlenen. 2. U verleent één of meer PROGRAM-MASTERS bevoegdheid voor uw toegangsapparaat. 3. U verleent de sluitmedia bevoegdheid voor één of meer toegangsapparaten. Tijdens de programmering worden verschillende akoestische en optische signalen gegeven. U kunt met de SYSTEM-MASTER maximaal tien PROGRAM- MASTERS voor uw systeem bevoegdheid verlenen. Met de SYSTEM-MASTER kunt u geen bevoegdheden aan sluitmedia verlenen, maar alleen aan PROGRAM-MASTERS en optionele Master-Media (zie ook bladzijde 29). Alleen met de PROGRAM-MASTER kunt u sluitmedia voor een sluitcilinder dan wel voor een toegangsterminal bevoegdheid verlenen. U kunt een sluitmedium ook voor meerdere toegangsapparaten bevoegdheid verlenen. LET OP Het mastermedium kan door beschadigingen onbruikbaar worden. Zorg ervoor dat de mastermedia niet worden beschadigd. Programmeerhandleiding OMEGA Mifare 21

22 Principe van de programmering Autorisaties toekennen LET OP Ongewild wissen van de autorisaties is mogelijk. Houd de desbetreffende media altijd slechts zo lang voor de lezer als aangegeven is in de instructies. SYSTEM-MASTER autoriseren Om de SYSTEM-MASTER voor de toegangsapparaat vast te leggen, gaat u als volgt te werk: Houd de SYSTEM-MASTER voor de lezer. Terwijl u de SYSTEM-MASTER voor de lezer houdt, brandt het groene LED-lampje. Verwijder de SYSTEM-MASTER kort. Na het verwijderen hoort u een kort signaal. Houd ter bevestiging de SYSTEM-MASTER opnieuw kort voor de lezer. Verwijder de SYSTEM-MASTER. Terwijl u de SYSTEM-MASTER voor de lezer houdt, brandt het groene LED-lampje. Na het verwijderen hoort u een lang signaal. De programmering is afgesloten. U kunt slechts één SYSTEM-MASTER voor een sluitcilinder resp. een toegangsterminal vastleggen. Wanneer u een andere SYSTEM-MASTER voor de lezer houdt, hoort u vier korte signalen achter elkaar en het rode LED-lampje knippert vier keer kort. 22 Programmeerhandleiding OMEGA Mifare

23 Principe van de programmering PROGRAM-MASTER autoriseren Met de SYSTEM-MASTER kunt u nu tot tien PROGRAM- MASTERS autoriseren. Daarbij gaat u als volgt te werk: Houd de SYSTEM-MASTER voor de lezer. Terwijl u de SYSTEM-MASTER voor de lezer houdt, brandt het groene LED-lampje. Na het verwijderen hoort u een kort signaal. Houd de PROGRAM-MASTER kort voor de lezer. Terwijl u de PROGRAM-MASTER voor de lezer houdt, brandt het groene LED-lampje. Na het verwijderen hoort u een kort signaal. Indien u bijkomende PROGRAM-MASTERS wilt autoriseren, houdt u deze achtereenvolgens voor de lezer. Ga daarbij te werk zoals beschreven in de bovenstaande aanwijzingen. Houd tot slot de SYSTEM-MASTER kort voor de lezer. Terwijl u de SYSTEM-MASTER opnieuw voor de lezer houdt, brandt het groene LED-lampje. Na het verwijderen hoort u een lang signaal. De autorisatie van de PROGRAM-MASTERS is beëindigd. Programmeerhandleiding OMEGA Mifare 23

24 Principe van de programmering Sluitmedia autoriseren Om sluitmedia te autoriseren, kunt u iedere geautoriseerde PROGRAM-MASTER gebruiken. Daarbij gaat u als volgt te werk: Houd de PROGRAM-MASTER voor de lezer. Terwijl u de PROGRAM-MASTER voor de lezer houdt, brandt het groene LED-lampje. Na het verwijderen hoort u een kort signaal. Houd het sluitmedium kort voor de lezer. Terwijl u het sluitmedium voor de lezer houdt, brandt het groene LED-lampje. Na het verwijderen hoort u een kort signaal. Indien u bijkomende sluitmedia wilt autoriseren, houdt u deze achtereenvolgens voor de lezer. Ga daarbij te werk zoals beschreven in de bovenstaande aanwijzingen. Om de programmering af te sluiten, houdt u de PROGRAM- MASTER voor de lezer. Terwijl u de PROGRAM-MASTER opnieuw voor de lezer houdt, brandt het groene LED-lampje. Na het verwijderen hoort u een lang signaal. De programmering is beëindigd. U kunt nu met elk geautoriseerd sluitmedium de sluitcilinder resp. de toegangsterminal ontgrendelen. 24 Programmeerhandleiding OMEGA Mifare

25 Principe van de programmering Optionele mastermedia autoriseren Houd de SYSTEM-MASTER voor de lezer. Terwijl u de SYSTEM-MASTER voor de lezer houdt, brandt het groene LED-lampje. Na het verwijderen hoort u een kort signaal. Houd het mastermedia kort voor de lezer. Terwijl u het mastermedia voor de lezer houdt, brandt het groene LED-lampje. Na het verwijderen hoort u een kort signaal. Indien u bijkomende mastermedia wilt autoriseren, houdt u deze achtereenvolgens voor de lezer. Ga daarbij te werk zoals beschreven in de bovenstaande aanwijzingen. Om de programmering af te sluiten, houdt u de SYSTEM- MASTER voor de lezer. Terwijl u de SYSTEM-MASTER opnieuw voor de lezer houdt, brandt het groene LED-lampje. Na het verwijderen hoort u een lang signaal. De programmering is beëindigd. Programmeerhandleiding OMEGA Mifare 25

26 Principe van de programmering Autorisaties wissen Autorisatie van een PROGRAM-MASTER wissen Om de autorisatie van een PROGRAM-MASTER te wissen, hebt u de SYSTEM-MASTER nodig. Bij het wissen worden de autorisaties van de PROGRAM-MASTER en alle hiermee uitgevoerde autorisaties van sluitmedia gewist. Daarbij gaat u als volgt te werk: Houd de SYSTEM-MASTER voor de lezer. Terwijl u de SYSTEM-MASTER voor de lezer houdt, brandt het groene LED-lampje. Na het verwijderen hoort u een kort signaal. Houd aansluitend de PROGRAM-MASTER voor de lezer. Terwijl u de PROGRAM-MASTER voor de lezer houdt, brandt het groene LED-lampje. Na enkele seconden hoort u een dubbel geluidssignaal. Verwijder nu de PROGRAM-MASTER van de lezer. Terwijl u de SYSTEM-MASTER voor de lezer houdt, brandt het groene LED-lampje. Na het verwijderen hoort u een lang signaal. De autorisatie van de PROGRAM-MASTER is nu gewist. 26 Programmeerhandleiding OMEGA Mifare

27 Principe van de programmering De autorisatie van sluitmedia wissen U kunt de autorisatie van individuele sluitmedia of van alle sluitmedia wissen. Daarvoor hebt u de desbetreffende PROGRAM-MASTER nodig, waarmee de autorisatie werd toegekend. Om de autorisatie van individuele sluitmedia te wissen, gaat u als volgt te werk: Houd de PROGRAM-MASTER voor de lezer. Terwijl u de PROGRAM-MASTER voor de lezer houdt, brandt het groene LED-lampje. Na het verwijderen hoort u een kort signaal. Houd het sluitmedium, waarvan u de autorisatie wilt wissen, zo lang voor de lezer tot u twee keer achter elkaar een signaal hoort. Terwijl u het sluitmedium voor de lezer houdt, brandt het groene LED-lampje. Verwijder na het signaal het sluitmedium van de lezer. Indien u de autorisatie van bijkomende sluitmedia wilt wissen, houdt u deze achtereenvolgens voor de lezer. Om het wissen af te sluiten, houdt u de PROGRAM-MASTER opnieuw kort voor de lezer. Terwijl u de PROGRAM-MASTER voor de lezer houdt, brandt het groene LED-lampje. Na het verwijderen hoort u een lang signaal. De autorisatie van het sluitmedium resp. van meerdere sluitmedia is nu gewist. U kunt ook de autorisaties wissen van alle sluitmedia, die met een PROGRAM-MASTER werden toegekend. Daarbij gaat u als volgt te werk: Houd de PROGRAM-MASTER voor de lezer. Terwijl u de PROGRAM-MASTER voor de lezer houdt, brandt het groene LED-lampje. Na ca. tien seconden hoort u een Programmeerhandleiding OMEGA Mifare 27

28 Principe van de programmering dubbel geluidssignaal. Voor deze sluitcilinder resp. de toegangsterminal zijn nu alle autorisaties gewist die door deze PROGRAM-MASTER werden toegekend. Verwijder de PROGRAM-MASTER van de lezer. Optionele mastermedia wissen Om de autorisatie van optionele mastermedia te wissen, gaat u als volgt te werk: Houd de SYSTEM-MASTER voor de lezer. Terwijl u de SYSTEM-MASTER voor de lezer houdt, brandt het groene LED-lampje. Na het verwijderen hoort u een kort signaal. Houd de mastermedia voor de lezer. Terwijl u het sluitmedium voor de lezer houdt, brandt het groene LED-lampje. Na ca. drie seconden hoort u twee korte signalen. Verwijder het mastermedia van de lezer. Na het verwijderen hoort u twee korte signalen. De autorisatie van het mastermedia is nu gewist. 28 Programmeerhandleiding OMEGA Mifare

29 Optionele mastermedia Optionele mastermedia Met optionele mastermedia kunnen andere functies manueel worden ingesteld, zonder dat er extra hulpmiddelen nodig zijn zoals een PC of programmeerapparaat. Ieder optioneel mastermedium vervult slechts één bepaalde bijkomende functie. SYSTEM-MASTER Met de SYSTEM-MASTER stelt u de installatietoewijzing in. De SYSTEM-MASTER kent alle autorisaties op het hoogste autorisatieniveau toe. Per installatie kan er slechts één geldige SYSTEM-MASTER zijn. Met de System-Master autoriseert u tot tien Program-Masters. Per installatie zijn er in de basisuitrusting respectievelijk één SYSTEM-MASTER en één PROGRAM-MASTER nodig om uw sluitapparaten te programmeren. Programmeerhandleiding OMEGA Mifare 29

30 Optionele mastermedia PROGRAM-MASTER Met de PROGRAM-MASTER autoriseert en wist u uw sluitmedia. De programmering van de Master-media SYSTEM- MASTER en PROGRAM-MASTER wordt op bladzijde 22 getoond. Die programmering van de optionele Master-media wordt bovendien vanaf bladzijde 61 in het hoofdstuk Programmeren kort en bondig getoond. TIME-MASTER Met de TIME-MASTER stelt u de openingtijd van uw toegangsapparaten in. De openingstijd is de periode na het inlezen van het sluitmedium, waarin het toegangsapparaat heeft ontgrendeld. Gedurende de openingstijd verleent uw toegangsapparaat de vrije toegang: De toegangsapparat kan gedurende deze tijd worden geopend. 30 Programmeerhandleiding OMEGA Mifare

31 Optionele mastermedia Bij wandterminals is het de tijd van het aangetrokken relais, waarbij de toegang door het aangetrokken relais wordt vrijgegeven. Stel met de TIME-MASTER de openingstijd van uw toegangsapparaten in: Houd de TIME-MASTER voor de sluitcilinder, Beslag of de wandterminal. Zodra de TIME-MASTER door de sluitcilinder of de toegangsterminal werd herkend, hoort u een akoestisch of ziet u een optisch signaal in een seconde-interval. Daardoor wordt de ingestelde openingstijd aangegeven. Voorbeeld: 5 x Beeper = 5 seconden openingstijd RF-INI-MASTER Met de RF-INI-MASTER brengt u uw toegangsapparaat in de draadloze modus. In deze toestand probeert uw toegangsapparaat een verbinding te maken met de OMEGAserver, om nieuwe programmeeropdrachten te ontvangen. Eveneens worden de opgeslagen gebeurtenissen van de toegangsapparaat doorgestuurd. Om uw toegangsapparaten in de draadloze modus (onlinemodus) te brengen, gaat u als volgt te werk: Programmeerhandleiding OMEGA Mifare 31

32 Optionele mastermedia Draai de buitenknop van de sluitcilinder minstens één grendelpunt of raak de proximiteitssensor aan. Houd de RF-INI-MASTER ca. twee seconden voor uw toegangsapparaat. U ontvangt een korte groene signalering en een kort akoestisch signaal als bevestiging. Draai de buitenknop van de sluitcilinder minstens één grendelpunt of raak de proximiteitssensor aan. Houd de RF-INI-MASTER weer langer voor uw toegangsapparaat. U ontvangt een korte groene signalering voor vijf seconden en een akoestisch signaal als bevestiging. De draadloze modus is nu ingeschakeld. Om uw toegangsapparaten in de offline-modus te brengen, gaat u als volgt te werk: Draai de buitenknop van de sluitcilinder minstens één grendelpunt of raak de proximiteitssensor aan. Houd de RF-INI-MASTER zolang voor uw toegangsapparaat, totdat de latere signalering is voltooid. U ontvangt een korte groene signalering voor vijf seconden en een akoestisch signaal als bevestiging. Na een korte pauze worden opnieuw twee korte akoestische signalen. Dan de groene signaal gaat uit en het akoestische signaal wordt beëindigd. De offline-modus is nu ingeschakeld. 32 Programmeerhandleiding OMEGA Mifare

33 Optionele mastermedia RF-TRACE-MASTER Met de RF-TRACE-MASTER kunt u de kwaliteit van de draadloze verbinding tussen de OMEGA-server en uw toegangsapparaten controleren. De RF-TRACE-MASTER maakt de volgende signalering van uw toegangsapparaten mogelijk: Wanneer het groene LED-lampje van uw toegangsapparaat knippert, dan is er een draadloze verbinding van goede kwaliteit tot stand gebracht. Wanneer het rode LED-lampje van uw toegangsapparaat knippert, dan is de draadloze verbinding niet in orde en moet deze worden gecontroleerd op fouten. Wanneer de rode en groene LED-lampjes afwisselend of gelijktijdig knipperen, dan is de draadloze verbinding zwak beschikbaar. Om de draadloze verbindingskwaliteit van uw toegangsapparaat te controleren, gaat u als volgt te werk: Draai de buitenknop van de sluitcilinder minstens één grendelpunt of raak de proximiteitssensor aan. Houd de RF-TRACE-MASTER ca. twee seconden voor uw toegangsapparaat. De functie wordt onmiddellijk uitgevoerd. Aanwijzingen voor het oplossen van storingen bij draadloze transmissies vindt u op pagina 55. Programmeerhandleiding OMEGA Mifare 33

34 Programmering met de OMEGA software Programmering met de OMEGA software U kunt uw sluitsystemen bijkomend draadloos aansturen en beheren. Uw volledige sluitsysteem kan daardoor op comfortabele wijze compleet worden beheerd en geprogrammeerd (zie ook afbeelding op bladzijde 35). Deze componenten hebt u nodig voor de draadloze programmering: Een actuele standaard-pc (Nr. 1,2) met het besturingssysteem Windows XP of Windows 7, kloksnelheid min. 1 GHz, min. 1 GB RAM, beschikbare schijfruimte min. 1 GB. Netwerkkaart met TCP/IP-protocol (voor de installatie met Access Points). CD-ROM-player voor de installatie van software vanaf een informatiedrager. Een vrije USB-port voor die optionele RF-Stick. Een bestaande internet-verbinding om van OMEGAquicksupport gebruik te maken. Beeldscherm met een resolutie van minstens pixel of Pixel (netbook-resolutie). CEStronics Suite-software. Een geldige licentie voor de Software-Suite. OMEGA Access Points (No. 3, maximaal tien sluitapparaten per Access Point). Minstens één sluitapparaat (No. 4). In de plaats van de Access Points (3) kan de RF-stick (5) als aanvulling op Access Points of exclusief worden gebruikt. 34 Programmeerhandleiding OMEGA Mifare

Programmeerhandleiding voor het OMEGA LEGIC - systeem

Programmeerhandleiding voor het OMEGA LEGIC - systeem Programmeerhandleiding voor het OMEGA LEGIC - systeem Versie: 24.11.2005 Inhoud Inhoud Inhoud... 2 De systeembestanddelen... 3 Sluitcilinder of toegangsterminal programmeren... 5 Voorbeeld van een systeemoverzicht...

Nadere informatie

Nederlandse vertaling van de Duitse originele handleiding

Nederlandse vertaling van de Duitse originele handleiding Nederlandse vertaling van de Duitse originele handleiding STAHLWILLE Elektromechanische moment-/momentsleutel met draaiingshoekfunctie MANOSKOP 714 Stand 04/2014 Inleiding in de handleiding Voorwoord Deze

Nadere informatie

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814 Regina Plus 40T Regina Plus 90T A190146 A190196 V1/0814 A190146 420 Ø 220 A190196 312 Ø 270 460 360 1 2 3 9 4 8 7 5 6 10 13 11 12 NL/B NEDERLANDS Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Lees voor

Nadere informatie

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 Gebruikershandleiding Versie 1.0 en over de gebruikershandleiding Nederlands Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

Software gebruiksaanwijzing. ENiQ Access Management. ENiQ Device Management

Software gebruiksaanwijzing. ENiQ Access Management. ENiQ Device Management Software gebruiksaanwijzing ENiQ Access Management ENiQ Device Management V1.0 april 2015 Inhoudsopgave 1 Informatie over de handleiding en de fabrikant... 5 1.1 Handleiding binnen bereik houden... 5 1.2

Nadere informatie

devolo dlan 200 AV USB extender

devolo dlan 200 AV USB extender devolo dlan 200 AV USB extender 2010 devolo AG Aken (Duitsland) Alle informatie in deze documentatie is na zorgvuldige controle samengesteld, geldt echter niet als toezegging van producteigenschappen.

Nadere informatie

Starter System. 01/2015 1.1 (SW v3.2)

Starter System. 01/2015 1.1 (SW v3.2) 01/2015 1.1 (SW v3.2) Inhoudsopgave 2 / 58 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 4 1.1 Beschrijving... 4 1.2 Leveromvang... 4 1.3 Specificaties... 5 1.4 Symbolen... 5 1.5 Veiligheidsaanwijzingen... 6 2 Inbedrijfstelling...

Nadere informatie

Eycasa deur & huis draadloos videosysteem

Eycasa deur & huis draadloos videosysteem Eycasa deur & huis draadloos videosysteem Gebruikershandleiding Versie 09/2014 Nederlands vertaling van de originele Duitse handleiding. Bewaren voor toekomstig gebruik! 1 Inleiding Geachte klant, Hartelijk

Nadere informatie

Tips voor deze handleiding. Doelgroep. Persoonlijk

Tips voor deze handleiding. Doelgroep. Persoonlijk Tips voor deze handleiding Hou deze handleiding steeds binnen handbereik en in de buurt van uw PC. Bewaar deze gebruikshandleiding zorgvuldig om ze in geval van doorverkoop aan de nieuwe eigenaar te kunnen

Nadere informatie

Montage- en gebruikershandleiding. Draadloze alarmcentrale HM-Sec-Cen HM-Sec-Cen-B

Montage- en gebruikershandleiding. Draadloze alarmcentrale HM-Sec-Cen HM-Sec-Cen-B Montage- en gebruikershandleiding Draadloze alarmcentrale HM-Sec-Cen HM-Sec-Cen-B 2 1. Uitgave Nederlands 03/2009 Documentatie 2008 eq-3 Ltd., Hong Kong Alle rechten voorbehouden. Zonder schriftelijke

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. MEDION AKOYA E6215 MD 97466 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4567907

Uw gebruiksaanwijzing. MEDION AKOYA E6215 MD 97466 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4567907 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor MEDION AKOYA E6215 MD 97466. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de MEDION AKOYA E6215 MD 97466 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2 ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001 Handleiding Version 1.2 en over deze handleiding Nederlands Deze handleiding hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING RUGGED RAID

GEBRUIKERSHANDLEIDING RUGGED RAID GEBRUIKERSHANDLEIDING RUGGED RAID Klik hier voor toegang tot een up-to-date online versie van dit document. Daar vindt u de meest recente inhoud en ook uitvouwbare illustraties, eenvoudigere navigatie

Nadere informatie

Tips voor deze handleiding. Doelgroep. Persoonlijk

Tips voor deze handleiding. Doelgroep. Persoonlijk Tips voor deze handleiding Hou deze handleiding steeds binnen handbereik in de buurt van uw PC. Bewaar deze gebruikshandleiding zorgvuldig om ze in geval van doorverkoop aan de nieuwe eigenaar te kunnen

Nadere informatie

Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX met Bluetooth Wireless Technology

Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX met Bluetooth Wireless Technology Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX met Bluetooth Wireless Technology Installatiehandleiding SWebBox20-IA-nl-12 Versie 1.2 NL SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Gebruikershandleiding AHA /ERC 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION Belangrijk! Defibtech is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van dit materiaal,

Nadere informatie

Aanbouw- en bedieningshandleiding

Aanbouw- en bedieningshandleiding Aanbouw- en bedieningshandleiding TOUCH1200 Stand: V3.20140812 30322537-02-NL Lees en volg deze bedieningshandleiding op. Bewaar deze bedieningshandleiding voor gebruik in de toekomst. Impressum Document

Nadere informatie

All-In-One PC/ Entertainment Center met Touchscreen. MEDION Akoya. Handleiding

All-In-One PC/ Entertainment Center met Touchscreen. MEDION Akoya. Handleiding All-In-One PC/ Entertainment Center met Touchscreen MEDION Akoya Handleiding POS Beschrijving van het componente kijk Blz A Aan/uit-schakelaar 18 B Helderheid van het scherm instellen 25 C Aan/uit-schakelaar

Nadere informatie

Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX

Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX Gebruiksaanwijzing SWebBox-BNL111033 98-0015833 Version 3.3 NL SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting bij deze handleiding.....................

Nadere informatie

Monitoring van meetgegevens met testo Saveris Small Business Edition. Gebruiksaanwijzing

Monitoring van meetgegevens met testo Saveris Small Business Edition. Gebruiksaanwijzing Monitoring van meetgegevens met testo Saveris Small Business Edition Gebruiksaanwijzing 2 1 Inhoud 1 Inhoud 1 Inhoud... 3 2 Veiligheid en milieu... 7 2.1. Bij dit document... 7 2.2. Veiligheid garanderen...

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING D2 USB 3.0

GEBRUIKERSHANDLEIDING D2 USB 3.0 GEBRUIKERSHANDLEIDING D2 USB 3.0 KLIK HIER OM DE ACTUELE ONLINE VERSIE van dit document te openen voor de meest recente inhoud en functies zoals uitvouwbare illustraties, eenvoudigere navigatie en zoekmogelijkheden.

Nadere informatie

dlan 200 AV Wireless G

dlan 200 AV Wireless G dlan 200 AV Wireless G 2009 devolo AG, Aken (Duitsland) Alle informatie in deze documentatie is na zorgvuldige controle samengesteld, geldt echter niet als toezegging van producteigenschappen. devolo is

Nadere informatie

Secvest IP Draadloze alarmcentrale Installatie- en bedieningshandleiding (NL)

Secvest IP Draadloze alarmcentrale Installatie- en bedieningshandleiding (NL) Secvest IP Draadloze alarmcentrale Installatie- en bedieningshandleiding (NL) 02032012 FUAA10011 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 1 2. Voorwoord 2 3. Conformiteit 2 4. Betekenis van de

Nadere informatie

Draadloze telefoon. Gebruiksaanwijzing

Draadloze telefoon. Gebruiksaanwijzing Draadloze telefoon Gebruiksaanwijzing Inhoud 1. Welkom 6 2. De telefoon leren kennen 7 2.1 De inhoud van de verpakking controleren 7 2.2 Werking van de telefoon 8 2.3 Verklaring van de onderdelen 9 2.4

Nadere informatie

BW 900. Gebruiksaanwijzing

BW 900. Gebruiksaanwijzing BW 900 Gebruiksaanwijzing Inhoud Draadloos systeem BW 900 Inhoud Veiligheidsinformatie... 4 Reglementair gebruik... 4 Neem de onderstaande aanwijzingen voor het BW 900-systeem in acht... 4 Gerelateerde

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Tobii C-serie C8 C12 C15 CEye

Gebruikershandleiding Tobii C-serie C8 C12 C15 CEye Gebruikershandleiding Tobii C-Series Gebruikershandleiding Tobii C-serie C8 C12 C15 CEye Celebrating Communication s De inhoud kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de website van Tobii,

Nadere informatie

Winkhaus bluesmart ins en outs

Winkhaus bluesmart ins en outs Winkhaus bluesmart ins en outs Voor installateurs, eindgebruikers en Winkhaus dealers Algemene informatie en installatievoorschriften voor Winkhaus bluesmart elektronica en software Versie 19-12-14_AHT

Nadere informatie

Performance SSD PC. MEDION Akoya P5365 D. Handleiding MD 8815

Performance SSD PC. MEDION Akoya P5365 D. Handleiding MD 8815 Performance SSD PC MEDION Akoya P5365 D Handleiding MD 8815 Aansluitingen achterzijde Voorkant A B C D O N E F G H P I M R T L K B S J De aansluitingen die hier staan afgebeeld zijn symbolisch Belangrijk:

Nadere informatie

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide. LG-D405n. www.lg.com MFL68143341 (1.0)

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide. LG-D405n. www.lg.com MFL68143341 (1.0) NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-D405n MFL68143341 (1.0) www.lg.com NEDERLANDS Gebruikershandleiding De schermafbeeldingen en illustraties wijken

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide

Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-V700 MFL68506209 (1.0) www.lg.com NEDERLANDS Gebruikershandleiding De schermafbeeldingen en illustraties wijken mogelijk

Nadere informatie