Programmeerhandleiding voor het OMEGA Mifare-systeem. - Voor Off-line-programmering -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programmeerhandleiding voor het OMEGA Mifare-systeem. - Voor Off-line-programmering -"

Transcriptie

1 Programmeerhandleiding voor het OMEGA Mifare-systeem - Voor Off-line-programmering - Vertaalde Montageen bedieningshandleiding Versie 1.6, 04/2013

2 Voorwoord Voorwoord Deze programmeerhandleiding helpt u bij het programmeren en het doelmatige, veilige en voordelige gebruik van het OMEGA Mifare-systeem. Iedere persoon die dit systeem programmeert, bedient of afvoert, moet kennis hebben genomen van de volledige inhoud van deze programmeerhandleiding en van de andere benodigde bedienings- en montagehandleidingen en moet deze hebben begrepen. Afhankelijk van de configuratie van uw sluitsysteem hebt u nog andere bedienings- en montagehandleidingen nodig voor een algemeen begrip van het systeem. Zorg er a.u.b. voor dat deze programmeerhandleiding voor later gebruik, voor de gehele gebruiksduur van het systeem, binnen handbereik is. 2 Programmeerhandleiding OMEGA Mifare

3 Lay-outkenmerken Lay-outkenmerken Verschillende elementen van de programmeerhandleiding zijn voorzien van vastgelegde lay-outkenmerken. Zo kunt u gemakkelijk onderscheiden of het om normale tekst, opsommingen of handelingsstappen gaat. Tips met dit symbool bevatten aanvullende informatie over het economische gebruik. Programmeerhandleiding OMEGA Mifare 3

4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Lay-outkenmerken... 3 Voor uw veiligheid... 6 Fundamentele veiligheidsinstructies... 6 Aanwijzingen voor de omgang met batterijen... 9 Verklaring van de gevaarsaanduidingen Gebruik overeenkomstig de bestemming Uitvoeringen Producent Service Beschrijving Functies van de varianten Het deurslot bedienen Transportinstructies Voorbeeld van een systeemoverzicht Manueel programmeren Principe van de programmering Autorisaties toekennen Autorisaties wissen Optionele mastermedia Programmering met de OMEGA software Programmeerhandleiding OMEGA Mifare

5 Inhoudsopgave Toegangsapparaten openen Sluitcilinder openen Wandterminals openen Beslag openen Programmeren met programmeerkabel Overzicht van het programmeren via de kabel Storingen oplossen Programmeren kort en bondig SYSTEM-MASTER vastleggen PROGRAM-MASTER autoriseren Sluitmedium autoriseren Draadloze modus inschakelen (RF-INI-MASTER) Draadloze modus in- en uitschakelen Geen draadloze verbinding gevonden Programmering van optionele media Autorisatie van een PROGRAM-MASTER wissen Autorisatie van een sluitmedium wissen Autorisatie van alle sluitmedia wissen Programmeerhandleiding OMEGA Mifare 5

6 Voor uw veiligheid Voor uw veiligheid Fundamentele veiligheidsinstructies Volg alle waarschuwingen en aanwijzingen in deze handleiding op, wanneer u componenten van het systeem monteert, programmeert en gebruikt. Let erop dat u altijd de actueelste versie van deze handleiding gebruikt. Geactualiseerde versies vindt u onder Om gevaar voor verwondingen en levensgevaar te vermijden, moet u de volgende veiligheidsinstructies opvolgen: Levensgevaar Personen kunnen in gevaarlijke situaties de deuren niet openen en gewond raken of gedood worden. Gebruik sluitcilinder niet voor deuren met paniekfuncties, zoals bijv. nooddeuren, waarin een knopcilinder niet toegestaan is. Gebruik sluitcilinder alleen voor deursloten, waarbij knopsystemen toegestaan zijn. In geval van twijfel neemt u contact op met de fabrikant van de deuren of van de deursloten en gaat u na of de apparaten geschikt zijn voor uw deursysteem. Zorg ervoor dat de uitwerking van uw programmering geen mensen verwondt of in gevaar brengt. Controleer de door u uitgevoerde programmering op de gewenste functie. Zorg ervoor dat alle nodige systeembestanddelen foutloos functioneren. 6 Programmeerhandleiding OMEGA Mifare

7 Voor uw veiligheid Explosiegevaar Onderdelen van de systeembestanddelen die onder spanning staan, kunnen een explosie veroorzaken. Gebruik de systeembestanddelen niet in omgevingen met explosiegevaar. Verstikkingsgevaar Laat uw kinderen niet spelen met verpakkingsmateriaal en plastic zakken. Kinderen zouden deze over hun hoofd kunnen trekken en erin verstikken. Gevaar voor vergiftiging Kinderen kunnen kleine onderdelen zoals batterijen of schroeven inslikken. Bewaar de systeembestanddelen buiten het bereik van kinderen. Gevaar voor materiële schade Om materiële schade te vermijden, volgt u de volgende veiligheidsinstructies op: Laat reparatiewerkzaamheden steeds over aan gekwalificeerd en gespecialiseerd personeel. Gebruik alleen door CEStronics aanbevolen accessoires en reserveonderdelen. Gebruik alleen het bijbehorende of beschreven gereedschap voor de systeembestanddelen. Laat de systeembestanddelen niet op de vloer, op harde ondergronden of voorwerpen vallen. Bescherm de elektronische componenten van de systeembestanddelen tegen water en andere vloeistoffen. Programmeerhandleiding OMEGA Mifare 7

8 Voor uw veiligheid De systeembestanddelen bevatten hooggevoelige elektronische componenten, die door elektrostatische oplading kunnen worden beschadigd of gestoord. Demonteer de systeembestanddelen daarom niet in ruimten met elektrostatische oplading. Gevaar door klimatologische invloeden Gebruik de systeembestanddelen niet in een corrosieve atmosfeer (chloor, ammoniak, kalkwater). Gebruik de systeembestanddelen alleen in ruimten, waarin de luchtvochtigheid minder dan 95 % bedraagt. Gebruik de systeembestanddelen niet in ruimten met een hoge stofvorming. Gebruik de systeembestanddelen niet in de omgeving van warmtebronnen. Functiestoringen U mag de leesinrichtingen van de systeembestanddelen niet afdekken met materialen die metaal bevatten. Zorg er bij de montage voor dat alle andere systeembestanddelen in foutloze toestand zijn. Functiestoringen aan de systeembestanddelen kunnen een negatieve invloed hebben op de werking van het volledige systeem. Gebruik eventueel ononderbroken stroomvoorzieningen (UPS), om een storingsbestendige werking van uw sluitsysteem te garanderen. 8 Programmeerhandleiding OMEGA Mifare

9 Voor uw veiligheid Aanwijzingen voor de omgang met batterijen Houd batterijen uit de buurt van kinderen. Indien een batterij werd ingeslikt, dient u onmiddellijk een arts te raadplegen. Plaats steeds uitsluitend nieuwe batterijen. Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen samen. Meng geen verschillende batterijtypes. Vervang de batterijen alleen door hetzelfde of een gelijkwaardig type. Controleer voor het plaatsen van de batterijen of de contacten in het apparaat en aan de batterijen zuiver zijn. Reinig deze eventueel. Let bij het plaatsen van de batterijen op de correcte polariteit (+/ ). Probeer nooit batterijen opnieuw op te laden. Er bestaat explosiegevaar! Batterijen mogen niet worden kortgesloten. Bewaar batterijen op een koele, droge plaats. Rechtstreekse sterke warmte kan de batterijen beschadigen. Stel uw apparaten met batterijvoeding daarom niet bloot aan sterke hittebronnen. Gooi batterijen niet in een vuur. Wanneer u uw apparaten gedurende een langere tijd niet gebruikt, dient u de batterijen te verwijderen. Neem uitgelopen batterijen onmiddellijk uit het apparaat. Reinig de contacten, voordat u nieuwe batterijen plaatst. Er bestaat gevaar voor brandwonden door batterijzuur! Verwijder lege batterijen uit het apparaat. Voer uw oude batterijen in de batterij recycling. Programmeerhandleiding OMEGA Mifare 9

10 Voor uw veiligheid Verklaring van de gevaarsaanduidingen In de programmeerhandleiding vindt u de volgende categorieën van gevaarsaanduidingen: VOORZICHTIG Aanwijzingen met het woord VOORZICHTIG waarschuwen voor gevaren, waarbij mogelijk lichte tot middelzware lichamelijke letsels optreden. Aanwijzingen LET OP LET OP- Aanwijzingen waarschuwen voor materiële schade of milieuschade. 10 Programmeerhandleiding OMEGA Mifare

11 Voor uw veiligheid Gebruik overeenkomstig de bestemming De individuele systeembestanddelen van het OMEGA Mifaresysteem dienen voor het ontgrendelen en vergrendelen van deuren met sloten, waarbij knopsystemen toegestaan zijn. Deze systeembestanddelen zijn uitsluitend bestemd voor dit doeleinde en mogen alleen daarvoor worden gebruikt. Iedere andere toepassing geldt als oneigenlijk en kan leiden tot materiële schade of zelfs tot lichamelijk letsel. De firma CEStronics GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadigingen die ontstaan door oneigenlijk gebruik. Uitvoeringen Deze Programmeerhandleiding is alleen van toepassing op: CEStronics OMEGA Mifare-systeem Producent De producent van de OMEGA Mifare-systeem is: CEStronics GmbH Friedrichstr Velbert Tel: +49 (0) Fax: +49 (0) Service Voor ondersteuning in geval dient u contact op met uw professionele partner in verbinding. Programmeerhandleiding OMEGA Mifare 11

12 Beschrijving Beschrijving Het OMEGA Mifare-systeem is een systeem voor de beveiliging van gebouwen en binnenruimten met gebruik van actuele technologieën. U kunt het systeem eenvoudig, veilig en intuïtief bedienen en programmeren, onafhankelijk van het uitbreidingsniveau. Uitrustingsvarianten Afhankelijk van de uitrusting van uw installatie bestaat het systeem uit: Wandterminals, beslagen en sluitcilinders. Deze componenten zijn de toegangsapparaten, die de toegang tot uw deuren vrijgeven of weigeren. Access Points. Dit zijn optionele interfaces tussen uw PC met de OMEGA-software en uw toegangsapparaten. Optionele PC met OMEGA-software. Met deze software beheert en programmeert u uw volledige, draadloos geïnstalleerde sluitsysteem. U programmeert en beheert bovendien met de OMEGAsoftware uw toegangsapparaten, indien u met de optionele programmeerkabel per PC werkt. Dimensionering U kunt de omvang van het systeem in hoge mate variëren: Als manuele installatie, waarbij u de programmering eenvoudig via een mastermedium manueel op het toegangsapparaat uitvoert. Als middelgroot sluitsysteem, waarbij u de complete programmering van het systeem aan uw PC met de OMEGAsoftware uitvoert en de gegevens via de programmeerkabel aan elk toegangsapparaat overdraagt. 12 Programmeerhandleiding OMEGA Mifare

13 Beschrijving Als groot sluitsysteem, waarbij u de volledige programmering van de installatie in de OMEGA Mifaresoftware op uw PC uitvoert en de gegevens onmiddellijk via de aangesloten Access Points doorstuurt. Daardoor ontstaan er praktisch geen afstandstijden voor de manuele programmering. Het OMEGA-systeem maakt gebruik van Mifare-Classic- Transpondertechnologie. Daardoor is het uitlezen van uw sluitmedia mogelijk op een afstand van ca. 20 mm bij sluitcilinders/beslagen en ca. 50 mm bij de wandterminals. U kunt alle Mifare Classic standaard 1k/4k-transponder-media en alle media die voldoen aan ISO en DESFire EV-1 als bevoegde sluitmedia voor uw toegangsapparaten toepassen. U kunt uw toegangsapparaten alleen met geautoriseerde sluitmedia bedienen. U autoriseert een sluitmedium voor toegangsapparaten met mastermedia of draadloos via de OMEGA Mifare-software. U krijgt toegang, door met een geautoriseerd sluitmedium in het leesgebied van uw toegangsapparaten te bewegen. De leesmodules in de toegangsapparaten herkennen uw geautoriseerd sluitmedium: Vervolgens worden bij de sluitcilinder de buitenknop en sluithendel gekoppeld en de deur kan worden geopend door het draaien van de buitenknop. Bij de wandterminal wordt daardoor het relais aangetrokken en uw aangesloten deur verleent de toegang. Programmeerhandleiding OMEGA Mifare 13

14 Beschrijving Andere uitrustingskenmerken van het systeem: Comfortabel besturen van het systeem Betrouwbare werking Beveiligd tegen sabotage Registratie van alle relevante gebeurtenissen Beveiligd tegen het onderscheppen van de communicatie Snelle reactietijd Aansturen van speciale functies Diagnosefuncties voor foutopsporing Integreerbaarheid in bestaande systemen van andere leveranciers. Functies van de varianten De hieronder voorgestelde varianten van de wandterminals zijn leverbaar: Type Funktie /N NoTime, programmering met programmeerapparaat, zonder tijdzones en gebeurtenissen /T Time, programmering met programmeerapparaat, met tijdzones en gebeurtenissen /NET Met RF-module voor koppeling in CEStronics RFnetwerk In voorbereiding: /N-V NoTime in virtueel netwerk, programmering zonder tijdzones en gebeurtenissen /T-V Time in virtueel netwerk, programmering met tijdzones en gebeurtenissen (Key Point) 14 Programmeerhandleiding OMEGA Mifare

15 Het deurslot bedienen Het deurslot bedienen LET OP Beschadiging van de dubbele knopcilinder door verkeerde deurbediening is mogelijk. Gebruik uitsluitend de deurkruk/ greep voor het opentrekken en dichtduwen van de deur, zoals in de afbeelding te zien is. Trek de deur niet aan de sleutel open. Trek de deur niet aan de knop open. Programmeerhandleiding OMEGA Mifare 15

16 Transportinstructies Transportinstructies Voor sluitcilinder Sluitcilinders kunnen elkaar over en weer beïnvloeden indien ze te dicht naast elkaar liggen of als ze te dicht bij de sluitmedia liggen. Daardoor raakt de batterij ontladen. Teneinde een onderlinge beïnvloeding bij het transport van sluitcilinders te vermijden, dient aan volgende voorwaarden te worden voldaan: Zorg ervoor dat tussen de sluitcilinders een onderlinge afstand van minstens 5 cm bestaat. Indien dat niet mogelijk is, dient u de batterij uit de sluitcilinder te verwijderen. Transporteer de sluitcilinders niet samen met pasjes of sluitmedia. Indien dat niet mogelijk is, dient u de batterij uit de sluitcilinder te verwijderen. Transporteer de sluitcilinders alleen met gemonteerde leesinrichting. Indien dat niet mogelijk is, dient u de batterij uit de sluitcilinder te verwijderen. 16 Programmeerhandleiding OMEGA Mifare

17 Transportinstructies Voor Beslagen Beslagen kunnen elkaar over en weer beïnvloeden indien ze te dicht naast elkaar liggen of als ze te dicht bij de sluitmedia liggen. Daardoor raakt de batterij ontladen. Teneinde een onderlinge beïnvloeding bij het transport van beslagen te vermijden, dient aan volgende voorwaarden te worden voldaan: Zorg ervoor dat tussen de beslagen een onderlinge afstand van minstens 5 cm bestaat. Indien dat niet mogelijk is, dient u de batterij uit de beslag te verwijderen. Transporteer de beslagen niet samen met pasjes of sluitmedia. Indien dat niet mogelijk is, dient u de batterij uit de beslag te verwijderen. Transporteer de beslagen alleen met gemonteerde leesinrichting. Indien dat niet mogelijk is, dient u de batterij uit de beslag te verwijderen. Programmeerhandleiding OMEGA Mifare 17

18 Voorbeeld van een systeemoverzicht Voorbeeld van een systeemoverzicht SYSTEM-MASTER PROGRAM-MASTER Sluitmedium Toegangsapparaten Stel voor de programmering een overzicht of een sluitplan op. Zo kunt u op ieder ogenblik terugvinden met welke PROGRAM-MASTER u welk sluitmedium hebt geautoriseerd. 18 Programmeerhandleiding OMEGA Mifare

19 Voorbeeld van een systeemoverzicht Met de SYSTEM-MASTER werden de PROGRAM-MASTERS 1, 2 en 3 geautoriseerd. Met de PROGRAM-MASTER 1 werden de sluitmedia 1 en 2 geautoriseerd. Het sluitmedium 1 werd voor de toegangsterminal 1 en de sluitcilinder 2 geautoriseerd. Het sluitmedium 2 werd voor de toegangsterminal 3 geautoriseerd. Met de PROGRAM-MASTER 2 werden de sluitmedia 3 en 4 geautoriseerd. Het sluitmedium 3 werd voor de toegangsterminal 3 geautoriseerd. Het sluitmedium 4 werd voor de toegangsapparaten 4, 5 en 6 geautoriseerd. Met de PROGRAM-MASTER 3 werden de sluitmedia 5 en 6 geautoriseerd. Het sluitmedium 5 werd voor de sluitcilinder 6 geautoriseerd. Het sluitmedium 6 werd voor de IES-Beslag 7 geautoriseerd. LET OP Misbruik bij verlies van een mastermedium is mogelijk. Laat bij verlies van een mastermedium de sluitcilinder resp. de toegangsterminal door vakkundig personeel opnieuw initialiseren. Deze zijn door CES of een gespecialiseerde partner van CES geïnstrueerd in de werking van het product. Bewaar alle mastermedia op een veilige plek. Een onbevoegde kan het sluitsysteem manipuleren. Programmeerhandleiding OMEGA Mifare 19

20 Manueel programmeren Manueel programmeren Voor de manuele programmering hebt u de volgende componenten nodig: Het sluitmedium van uw keuze Het toegangsapparaat van uw keuze (sluitcilinder, beslag of wandterminal) SYSTEM-MASTER PROGRAM-MASTER ] Met de sluitmedia (1) kunt u de OMEGA Mifaretoegangsapparaten bedienen (2). De toegangsapparaten (2) verlenen of weigeren de vrije toegang. Met de SYSTEM-MASTER (3) kunt u PROGRAM-MASTERS (4) voor het systeem autoriseren. Voor elk systeem is er exact één SYSTEM-MASTER en zijn er maximaal tien PROGRAM-MASTERS. Met de PROGRAM-MASTER (4) autoriseert u sluitmedia (1) voor uw toegangsapparaat. 20 Programmeerhandleiding OMEGA Mifare

21 Principe van de programmering Principe van de programmering De programmeríng van de verschillende bevoegdheden verloopt volgens het volgende principe: 1. Om te beginnen verleent u de SYSTEM-MASTER bevoegdheid voor uw toegangsapparaat. U kunt de SYSTEM-MASTER later voor nog meer toegangsapparaten bevoegdheid verlenen. 2. U verleent één of meer PROGRAM-MASTERS bevoegdheid voor uw toegangsapparaat. 3. U verleent de sluitmedia bevoegdheid voor één of meer toegangsapparaten. Tijdens de programmering worden verschillende akoestische en optische signalen gegeven. U kunt met de SYSTEM-MASTER maximaal tien PROGRAM- MASTERS voor uw systeem bevoegdheid verlenen. Met de SYSTEM-MASTER kunt u geen bevoegdheden aan sluitmedia verlenen, maar alleen aan PROGRAM-MASTERS en optionele Master-Media (zie ook bladzijde 29). Alleen met de PROGRAM-MASTER kunt u sluitmedia voor een sluitcilinder dan wel voor een toegangsterminal bevoegdheid verlenen. U kunt een sluitmedium ook voor meerdere toegangsapparaten bevoegdheid verlenen. LET OP Het mastermedium kan door beschadigingen onbruikbaar worden. Zorg ervoor dat de mastermedia niet worden beschadigd. Programmeerhandleiding OMEGA Mifare 21

22 Principe van de programmering Autorisaties toekennen LET OP Ongewild wissen van de autorisaties is mogelijk. Houd de desbetreffende media altijd slechts zo lang voor de lezer als aangegeven is in de instructies. SYSTEM-MASTER autoriseren Om de SYSTEM-MASTER voor de toegangsapparaat vast te leggen, gaat u als volgt te werk: Houd de SYSTEM-MASTER voor de lezer. Terwijl u de SYSTEM-MASTER voor de lezer houdt, brandt het groene LED-lampje. Verwijder de SYSTEM-MASTER kort. Na het verwijderen hoort u een kort signaal. Houd ter bevestiging de SYSTEM-MASTER opnieuw kort voor de lezer. Verwijder de SYSTEM-MASTER. Terwijl u de SYSTEM-MASTER voor de lezer houdt, brandt het groene LED-lampje. Na het verwijderen hoort u een lang signaal. De programmering is afgesloten. U kunt slechts één SYSTEM-MASTER voor een sluitcilinder resp. een toegangsterminal vastleggen. Wanneer u een andere SYSTEM-MASTER voor de lezer houdt, hoort u vier korte signalen achter elkaar en het rode LED-lampje knippert vier keer kort. 22 Programmeerhandleiding OMEGA Mifare

23 Principe van de programmering PROGRAM-MASTER autoriseren Met de SYSTEM-MASTER kunt u nu tot tien PROGRAM- MASTERS autoriseren. Daarbij gaat u als volgt te werk: Houd de SYSTEM-MASTER voor de lezer. Terwijl u de SYSTEM-MASTER voor de lezer houdt, brandt het groene LED-lampje. Na het verwijderen hoort u een kort signaal. Houd de PROGRAM-MASTER kort voor de lezer. Terwijl u de PROGRAM-MASTER voor de lezer houdt, brandt het groene LED-lampje. Na het verwijderen hoort u een kort signaal. Indien u bijkomende PROGRAM-MASTERS wilt autoriseren, houdt u deze achtereenvolgens voor de lezer. Ga daarbij te werk zoals beschreven in de bovenstaande aanwijzingen. Houd tot slot de SYSTEM-MASTER kort voor de lezer. Terwijl u de SYSTEM-MASTER opnieuw voor de lezer houdt, brandt het groene LED-lampje. Na het verwijderen hoort u een lang signaal. De autorisatie van de PROGRAM-MASTERS is beëindigd. Programmeerhandleiding OMEGA Mifare 23

24 Principe van de programmering Sluitmedia autoriseren Om sluitmedia te autoriseren, kunt u iedere geautoriseerde PROGRAM-MASTER gebruiken. Daarbij gaat u als volgt te werk: Houd de PROGRAM-MASTER voor de lezer. Terwijl u de PROGRAM-MASTER voor de lezer houdt, brandt het groene LED-lampje. Na het verwijderen hoort u een kort signaal. Houd het sluitmedium kort voor de lezer. Terwijl u het sluitmedium voor de lezer houdt, brandt het groene LED-lampje. Na het verwijderen hoort u een kort signaal. Indien u bijkomende sluitmedia wilt autoriseren, houdt u deze achtereenvolgens voor de lezer. Ga daarbij te werk zoals beschreven in de bovenstaande aanwijzingen. Om de programmering af te sluiten, houdt u de PROGRAM- MASTER voor de lezer. Terwijl u de PROGRAM-MASTER opnieuw voor de lezer houdt, brandt het groene LED-lampje. Na het verwijderen hoort u een lang signaal. De programmering is beëindigd. U kunt nu met elk geautoriseerd sluitmedium de sluitcilinder resp. de toegangsterminal ontgrendelen. 24 Programmeerhandleiding OMEGA Mifare

25 Principe van de programmering Optionele mastermedia autoriseren Houd de SYSTEM-MASTER voor de lezer. Terwijl u de SYSTEM-MASTER voor de lezer houdt, brandt het groene LED-lampje. Na het verwijderen hoort u een kort signaal. Houd het mastermedia kort voor de lezer. Terwijl u het mastermedia voor de lezer houdt, brandt het groene LED-lampje. Na het verwijderen hoort u een kort signaal. Indien u bijkomende mastermedia wilt autoriseren, houdt u deze achtereenvolgens voor de lezer. Ga daarbij te werk zoals beschreven in de bovenstaande aanwijzingen. Om de programmering af te sluiten, houdt u de SYSTEM- MASTER voor de lezer. Terwijl u de SYSTEM-MASTER opnieuw voor de lezer houdt, brandt het groene LED-lampje. Na het verwijderen hoort u een lang signaal. De programmering is beëindigd. Programmeerhandleiding OMEGA Mifare 25

26 Principe van de programmering Autorisaties wissen Autorisatie van een PROGRAM-MASTER wissen Om de autorisatie van een PROGRAM-MASTER te wissen, hebt u de SYSTEM-MASTER nodig. Bij het wissen worden de autorisaties van de PROGRAM-MASTER en alle hiermee uitgevoerde autorisaties van sluitmedia gewist. Daarbij gaat u als volgt te werk: Houd de SYSTEM-MASTER voor de lezer. Terwijl u de SYSTEM-MASTER voor de lezer houdt, brandt het groene LED-lampje. Na het verwijderen hoort u een kort signaal. Houd aansluitend de PROGRAM-MASTER voor de lezer. Terwijl u de PROGRAM-MASTER voor de lezer houdt, brandt het groene LED-lampje. Na enkele seconden hoort u een dubbel geluidssignaal. Verwijder nu de PROGRAM-MASTER van de lezer. Terwijl u de SYSTEM-MASTER voor de lezer houdt, brandt het groene LED-lampje. Na het verwijderen hoort u een lang signaal. De autorisatie van de PROGRAM-MASTER is nu gewist. 26 Programmeerhandleiding OMEGA Mifare

27 Principe van de programmering De autorisatie van sluitmedia wissen U kunt de autorisatie van individuele sluitmedia of van alle sluitmedia wissen. Daarvoor hebt u de desbetreffende PROGRAM-MASTER nodig, waarmee de autorisatie werd toegekend. Om de autorisatie van individuele sluitmedia te wissen, gaat u als volgt te werk: Houd de PROGRAM-MASTER voor de lezer. Terwijl u de PROGRAM-MASTER voor de lezer houdt, brandt het groene LED-lampje. Na het verwijderen hoort u een kort signaal. Houd het sluitmedium, waarvan u de autorisatie wilt wissen, zo lang voor de lezer tot u twee keer achter elkaar een signaal hoort. Terwijl u het sluitmedium voor de lezer houdt, brandt het groene LED-lampje. Verwijder na het signaal het sluitmedium van de lezer. Indien u de autorisatie van bijkomende sluitmedia wilt wissen, houdt u deze achtereenvolgens voor de lezer. Om het wissen af te sluiten, houdt u de PROGRAM-MASTER opnieuw kort voor de lezer. Terwijl u de PROGRAM-MASTER voor de lezer houdt, brandt het groene LED-lampje. Na het verwijderen hoort u een lang signaal. De autorisatie van het sluitmedium resp. van meerdere sluitmedia is nu gewist. U kunt ook de autorisaties wissen van alle sluitmedia, die met een PROGRAM-MASTER werden toegekend. Daarbij gaat u als volgt te werk: Houd de PROGRAM-MASTER voor de lezer. Terwijl u de PROGRAM-MASTER voor de lezer houdt, brandt het groene LED-lampje. Na ca. tien seconden hoort u een Programmeerhandleiding OMEGA Mifare 27

28 Principe van de programmering dubbel geluidssignaal. Voor deze sluitcilinder resp. de toegangsterminal zijn nu alle autorisaties gewist die door deze PROGRAM-MASTER werden toegekend. Verwijder de PROGRAM-MASTER van de lezer. Optionele mastermedia wissen Om de autorisatie van optionele mastermedia te wissen, gaat u als volgt te werk: Houd de SYSTEM-MASTER voor de lezer. Terwijl u de SYSTEM-MASTER voor de lezer houdt, brandt het groene LED-lampje. Na het verwijderen hoort u een kort signaal. Houd de mastermedia voor de lezer. Terwijl u het sluitmedium voor de lezer houdt, brandt het groene LED-lampje. Na ca. drie seconden hoort u twee korte signalen. Verwijder het mastermedia van de lezer. Na het verwijderen hoort u twee korte signalen. De autorisatie van het mastermedia is nu gewist. 28 Programmeerhandleiding OMEGA Mifare

29 Optionele mastermedia Optionele mastermedia Met optionele mastermedia kunnen andere functies manueel worden ingesteld, zonder dat er extra hulpmiddelen nodig zijn zoals een PC of programmeerapparaat. Ieder optioneel mastermedium vervult slechts één bepaalde bijkomende functie. SYSTEM-MASTER Met de SYSTEM-MASTER stelt u de installatietoewijzing in. De SYSTEM-MASTER kent alle autorisaties op het hoogste autorisatieniveau toe. Per installatie kan er slechts één geldige SYSTEM-MASTER zijn. Met de System-Master autoriseert u tot tien Program-Masters. Per installatie zijn er in de basisuitrusting respectievelijk één SYSTEM-MASTER en één PROGRAM-MASTER nodig om uw sluitapparaten te programmeren. Programmeerhandleiding OMEGA Mifare 29

30 Optionele mastermedia PROGRAM-MASTER Met de PROGRAM-MASTER autoriseert en wist u uw sluitmedia. De programmering van de Master-media SYSTEM- MASTER en PROGRAM-MASTER wordt op bladzijde 22 getoond. Die programmering van de optionele Master-media wordt bovendien vanaf bladzijde 61 in het hoofdstuk Programmeren kort en bondig getoond. TIME-MASTER Met de TIME-MASTER stelt u de openingtijd van uw toegangsapparaten in. De openingstijd is de periode na het inlezen van het sluitmedium, waarin het toegangsapparaat heeft ontgrendeld. Gedurende de openingstijd verleent uw toegangsapparaat de vrije toegang: De toegangsapparat kan gedurende deze tijd worden geopend. 30 Programmeerhandleiding OMEGA Mifare

31 Optionele mastermedia Bij wandterminals is het de tijd van het aangetrokken relais, waarbij de toegang door het aangetrokken relais wordt vrijgegeven. Stel met de TIME-MASTER de openingstijd van uw toegangsapparaten in: Houd de TIME-MASTER voor de sluitcilinder, Beslag of de wandterminal. Zodra de TIME-MASTER door de sluitcilinder of de toegangsterminal werd herkend, hoort u een akoestisch of ziet u een optisch signaal in een seconde-interval. Daardoor wordt de ingestelde openingstijd aangegeven. Voorbeeld: 5 x Beeper = 5 seconden openingstijd RF-INI-MASTER Met de RF-INI-MASTER brengt u uw toegangsapparaat in de draadloze modus. In deze toestand probeert uw toegangsapparaat een verbinding te maken met de OMEGAserver, om nieuwe programmeeropdrachten te ontvangen. Eveneens worden de opgeslagen gebeurtenissen van de toegangsapparaat doorgestuurd. Om uw toegangsapparaten in de draadloze modus (onlinemodus) te brengen, gaat u als volgt te werk: Programmeerhandleiding OMEGA Mifare 31

32 Optionele mastermedia Draai de buitenknop van de sluitcilinder minstens één grendelpunt of raak de proximiteitssensor aan. Houd de RF-INI-MASTER ca. twee seconden voor uw toegangsapparaat. U ontvangt een korte groene signalering en een kort akoestisch signaal als bevestiging. Draai de buitenknop van de sluitcilinder minstens één grendelpunt of raak de proximiteitssensor aan. Houd de RF-INI-MASTER weer langer voor uw toegangsapparaat. U ontvangt een korte groene signalering voor vijf seconden en een akoestisch signaal als bevestiging. De draadloze modus is nu ingeschakeld. Om uw toegangsapparaten in de offline-modus te brengen, gaat u als volgt te werk: Draai de buitenknop van de sluitcilinder minstens één grendelpunt of raak de proximiteitssensor aan. Houd de RF-INI-MASTER zolang voor uw toegangsapparaat, totdat de latere signalering is voltooid. U ontvangt een korte groene signalering voor vijf seconden en een akoestisch signaal als bevestiging. Na een korte pauze worden opnieuw twee korte akoestische signalen. Dan de groene signaal gaat uit en het akoestische signaal wordt beëindigd. De offline-modus is nu ingeschakeld. 32 Programmeerhandleiding OMEGA Mifare

33 Optionele mastermedia RF-TRACE-MASTER Met de RF-TRACE-MASTER kunt u de kwaliteit van de draadloze verbinding tussen de OMEGA-server en uw toegangsapparaten controleren. De RF-TRACE-MASTER maakt de volgende signalering van uw toegangsapparaten mogelijk: Wanneer het groene LED-lampje van uw toegangsapparaat knippert, dan is er een draadloze verbinding van goede kwaliteit tot stand gebracht. Wanneer het rode LED-lampje van uw toegangsapparaat knippert, dan is de draadloze verbinding niet in orde en moet deze worden gecontroleerd op fouten. Wanneer de rode en groene LED-lampjes afwisselend of gelijktijdig knipperen, dan is de draadloze verbinding zwak beschikbaar. Om de draadloze verbindingskwaliteit van uw toegangsapparaat te controleren, gaat u als volgt te werk: Draai de buitenknop van de sluitcilinder minstens één grendelpunt of raak de proximiteitssensor aan. Houd de RF-TRACE-MASTER ca. twee seconden voor uw toegangsapparaat. De functie wordt onmiddellijk uitgevoerd. Aanwijzingen voor het oplossen van storingen bij draadloze transmissies vindt u op pagina 55. Programmeerhandleiding OMEGA Mifare 33

34 Programmering met de OMEGA software Programmering met de OMEGA software U kunt uw sluitsystemen bijkomend draadloos aansturen en beheren. Uw volledige sluitsysteem kan daardoor op comfortabele wijze compleet worden beheerd en geprogrammeerd (zie ook afbeelding op bladzijde 35). Deze componenten hebt u nodig voor de draadloze programmering: Een actuele standaard-pc (Nr. 1,2) met het besturingssysteem Windows XP of Windows 7, kloksnelheid min. 1 GHz, min. 1 GB RAM, beschikbare schijfruimte min. 1 GB. Netwerkkaart met TCP/IP-protocol (voor de installatie met Access Points). CD-ROM-player voor de installatie van software vanaf een informatiedrager. Een vrije USB-port voor die optionele RF-Stick. Een bestaande internet-verbinding om van OMEGAquicksupport gebruik te maken. Beeldscherm met een resolutie van minstens pixel of Pixel (netbook-resolutie). CEStronics Suite-software. Een geldige licentie voor de Software-Suite. OMEGA Access Points (No. 3, maximaal tien sluitapparaten per Access Point). Minstens één sluitapparaat (No. 4). In de plaats van de Access Points (3) kan de RF-stick (5) als aanvulling op Access Points of exclusief worden gebruikt. 34 Programmeerhandleiding OMEGA Mifare

Programmeerhandleiding voor het OMEGA ACTIVE-systeem. - Voor Off-line-programmering -

Programmeerhandleiding voor het OMEGA ACTIVE-systeem. - Voor Off-line-programmering - Programmeerhandleiding voor het OMEGA ACTIVE-systeem - Voor Off-line-programmering - Vertaalde Montageen bedieningshandleiding Versie 1.4, 04/2013 Voorwoord Voorwoord Deze programmeerhandleiding helpt

Nadere informatie

802/13 LEGIC/815 ½ LEGIC

802/13 LEGIC/815 ½ LEGIC OMEGA LEGIC 815DK F LEGIC 815DK II LEGIC 802/13 LEGIC/815 ½ LEGIC De informatie en gegevens in deze documentatie kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Zonder uitdrukkelijke toestemming

Nadere informatie

Noodstroomapparaat voor het OMEGA ACTIVE- systeem. Gebruiksaanwijzing

Noodstroomapparaat voor het OMEGA ACTIVE- systeem. Gebruiksaanwijzing Noodstroomapparaat voor het OMEGA ACTIVE- systeem Gebruiksaanwijzing Voorwoord Voorwoord Deze gebruiksaanwijzing helpt u bij het doelmatige, veilige en voordelige gebruik van het noodstroomapparaat. Iedere

Nadere informatie

Programmeerhandleiding voor het OMEGA LEGIC - systeem

Programmeerhandleiding voor het OMEGA LEGIC - systeem Programmeerhandleiding voor het OMEGA LEGIC - systeem Versie: 24.11.2005 Inhoud Inhoud Inhoud... 2 De systeembestanddelen... 3 Sluitcilinder of toegangsterminal programmeren... 5 Voorbeeld van een systeemoverzicht...

Nadere informatie

CES OMEGA FLEX Desktop-Writer DTW. Gebruikershandleiding

CES OMEGA FLEX Desktop-Writer DTW. Gebruikershandleiding CES OMEGA FLEX Desktop-Writer DTW Gebruikershandleiding Vertaalde gebruikershandleiding Versie 0, 2017 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Symbolen... 3 3 Voorwoord... 4 3.1 Uitvoeringen...

Nadere informatie

OMEGA Programmeer-Set. Korte bedieningshandleiding

OMEGA Programmeer-Set. Korte bedieningshandleiding OMEGA Programmeer-Set Korte bedieningshandleiding Vertaalde bedieningshandleiding Versie 1.0, 06/2011 Inhoudsopgave 1.1 Inhoudsopgave 1.2 Gebruik overeenkomstig de bestemming... 3 1.3 Uitvoeringen... 3

Nadere informatie

Omega Active. Een uiterst flexibel, elektronisch systeem voor toegangscontrole

Omega Active. Een uiterst flexibel, elektronisch systeem voor toegangscontrole Omega Active Omega Active Een uiterst flexibel, elektronisch systeem voor toegangscontrole Een moderne toegangsbesturing in gebouwen vereist innovatieve oplossingen die zich flexibel aanpassen aan de meest

Nadere informatie

OMEGA FLEX elektronische cilinder. Dubbele knopcilinder F815DK-x, F915DK-x. Montage- en gebruikershandleiding

OMEGA FLEX elektronische cilinder. Dubbele knopcilinder F815DK-x, F915DK-x. Montage- en gebruikershandleiding OMEGA FLEX elektronische cilinder Dubbele knopcilinder F815DK-x, F915DK-x Montage- en gebruikershandleiding Vertaalde montage- en gebruikershandleiding Versie 1.9, 01/2015 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

OMEGA Mifare Programmeer-Set. Korte bedieningshandleiding

OMEGA Mifare Programmeer-Set. Korte bedieningshandleiding OMEGA Mifare Programmeer-Set Korte bedieningshandleiding Vertaalde bedieningshandleiding Versie 1.0, 01/2012 Inhoudsopgave 1.1 Inhoudsopgave 1.1 Inhoudsopgave... 2 1.2 Gebruik overeenkomstig de bestemming...

Nadere informatie

OPERTIS elock express Systeemmanagement

OPERTIS elock express Systeemmanagement Prestatiekenmerken van de -software: Systeembeheer: Databank: SQLite Gelijktijdige gebruikers: 1 Gegevensbeveiliging: Talen: Gebruiksmogelijkheid: Cliëntopties: Overzichten van de stamgegevens: Sluitschema's:

Nadere informatie

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4 Art.-Nr.: Art.-Nr.: Montage handleiding Inhoud Algemene omschrijving...p. Montage handleiding en functies...p. Instellingen van magneet contacten...p. Aansluiting met draadloos magneet contact...p. Aansluiting

Nadere informatie

51KC-P. ELLsys. 1. Verkorte handleiding ELLsys 51KC-P. 2. Onderdelen (Standaard word de cilinder volledig geassembleerd geleverd)

51KC-P. ELLsys. 1. Verkorte handleiding ELLsys 51KC-P. 2. Onderdelen (Standaard word de cilinder volledig geassembleerd geleverd) 1. Verkorte handleiding private-knopcilinder met intelligentknop. Eenzijdige elektronische autorisatie. standaardlengte 30/30mm (Lengte vanaf 26/26 mogelijk). Eén elektronische knop en één mechanische

Nadere informatie

OMEGA FLEX Programmeer-Set. Bedieningshandleiding

OMEGA FLEX Programmeer-Set. Bedieningshandleiding Programmeer-Set Bedieningshandleiding Vertaalde bedieningshandleiding Versie 1.1, 11/2014 Inhoudsopgave 1.1 Inhoudsopgave 1.2 Voorwoord... 3 1.3 Uitvoeringen... 3 1.4 Fabrikant en Service... 3 1.5 Doelgroep...

Nadere informatie

OMEGA FLEX elektronische cilinder. Dubbelzijdig lezende knopcilinder F815DK-x-II. Montage- en gebruikershandleiding

OMEGA FLEX elektronische cilinder. Dubbelzijdig lezende knopcilinder F815DK-x-II. Montage- en gebruikershandleiding elektronische cilinder Dubbelzijdig lezende knopcilinder F815DK-x-II Montage- en gebruikershandleiding Vertaalde montage- en gebruikershandleiding Versie 1.4, 02/2013 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 Symbolen...

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R 2 0 1 6 0 8 2 4 INHOUDSOPGAVE 1. Software in 3 stappen geïnstalleerd...1 Stap 1: Downloaden van de software...1 Stap 2: Starten met de installatie...2

Nadere informatie

OMEGA ACTIVE Access Point 247510F Montage- en bedieningshandleiding

OMEGA ACTIVE Access Point 247510F Montage- en bedieningshandleiding OMEGA ACTIVE Access Point 247510F Montage- en bedieningshandleiding Vertaalde Montageen bedieningshandleiding Versie 1.26, 11/2014 Voorwoord Voorwoord Deze montagehandleiding en gebruiksaanwijzing helpt

Nadere informatie

omega active a d v i e s m o n t a g e s e r v i c e o n d e r h o u d

omega active a d v i e s m o n t a g e s e r v i c e o n d e r h o u d omega active a d v i e s m o n t a g e s e r v i c e o n d e r h o u d Een uiterst flexibel, elektronisch systeem voor toegangscontrole Een moderne toegangsbesturing in gebouwen vereist innovatieve oplossingen

Nadere informatie

OMEGA FLEX Radio sleutel. Gebruikershandleiding

OMEGA FLEX Radio sleutel. Gebruikershandleiding OMEGA FLEX Radio sleutel Gebruikershandleiding Vertaalde Gebruikershandleiding Versie 1.0, 01/2015 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 Symbolen... 4 3 Voorwoord... 5 3.1 Uitvoeringen... 5 3.2 Fabrikant en

Nadere informatie

Handboeak SMARTCD.G2 02.2015

Handboeak SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Voorgeschreven gebruik... 3 2 Veiligheidsadviezen... 4 3 Leveromvang... 5 4 Aansluiting op een pc/laptop... 6 5 Opladen van de accu's... 7 6 Inbedrijfstelling... 8 7 Configuratie van de

Nadere informatie

OMEGA Mifare. Draadloze online toegangscontrole. www.ces.eu. A company of CESGRUPPE

OMEGA Mifare. Draadloze online toegangscontrole. www.ces.eu. A company of CESGRUPPE OMEGA Mifare Draadloze online toegangscontrole www.ces.eu A company of CESGRUPPE OMEGA Mifare 2 OMEGA Mifare is een uiterst flexibel online systeem voor toegangscontrole Een moderne toegangsbesturing in

Nadere informatie

OMEGA FLEX RF-NET Access Point Montage- en bedieningshandleiding

OMEGA FLEX RF-NET Access Point Montage- en bedieningshandleiding RF-NET Access Point Montage- en bedieningshandleiding Vertaalde Montageen bedieningshandleiding Versie 1.2, 11/2014 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 Symbolen... 3 3 Voorwoord... 4 3.1 Uitvoeringen... 4

Nadere informatie

OMEGA FLEX Desktop Writer DTW. Gebruikershandleiding

OMEGA FLEX Desktop Writer DTW. Gebruikershandleiding OMEGA FLEX Desktop Writer DTW Gebruikershandleiding Vertaalde gebruikershandleiding Versie 1.1, 11/2014 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 Symbolen... 3 3 Voorwoord... 4 3.1 Uitvoeringen... 4 3.2 Fabrikant

Nadere informatie

Elektronische dubbele knopcilinder OMEGA ACTIVE 815DK-II-A. Montage- en bedieningshandleiding

Elektronische dubbele knopcilinder OMEGA ACTIVE 815DK-II-A. Montage- en bedieningshandleiding Elektronische dubbele knopcilinder OMEGA ACTIVE 815DK-II-A Montage- en bedieningshandleiding Vertaalde Montage- en bedieningshandleiding Versie 1.51, 11/2014 Voorwoord Voorwoord Deze gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

testo 330i Rookgas-meetinstrument Inbedrijfstelling en veiligheid

testo 330i Rookgas-meetinstrument Inbedrijfstelling en veiligheid testo 330i Rookgas-meetinstrument Inbedrijfstelling en veiligheid www.testo-international.com/330imanuals 2 1 Inbedrijfstelling 1 Inbedrijfstelling 1.1. App installeren Voor de bediening van het meetinstrument

Nadere informatie

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity 1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity Installatiehandleiding Versie 1.2 - januari 2007 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Technische

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MZ serie Instructies voor het vervangen van de harde schijf 7429170005 7429170005 Documentversie: 1.0 - Mei 2007 www.packardbell.com Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Programmer CP 100. Korte gebruiksaanwijzing

Programmer CP 100. Korte gebruiksaanwijzing Programmer CP 100 Korte gebruiksaanwijzing Inleiding Inleiding Verschillende elementen van deze gebruiksaanwijzing zijn voorzien van vastgelegde lay-outkenmerken. Zo kunt u gemakkelijk onderscheiden of

Nadere informatie

Montagevoorschriften

Montagevoorschriften Montagevoorschriften BCU Mont_BCU1_NL.Doc 1/9 Inhoudsopgave 1. Montage van de onderdelen... 3 2. Aansluitingen van de 8 polige stekker... 3 3. Aansluitingen van de 10 polige stekker... 4 4. Opstarten...

Nadere informatie

Mauer GmbH Technologie voor beveiliging. Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard

Mauer GmbH Technologie voor beveiliging. Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard Informatie over de bediening: Mauer GmbH Technologie voor beveiliging Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard Bedieningsinstructies Lees deze instructies aandachtig door voordat u het slot

Nadere informatie

WAARSCHUWING: STIKGEVAAR: kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen tot 3 jaar. Waarschuwingen

WAARSCHUWING: STIKGEVAAR: kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen tot 3 jaar. Waarschuwingen WAARSCHUWING: STIKGEVAAR: kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen tot 3 jaar. Waarschuwingen Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik. Easi-Scope 2 bevat een ingebouwde oplaadbare

Nadere informatie

Wandlezer online. Ethernet / RS485. Virtueel netwerk met offline cilinders. Ethernet / RS485. Programmeer station. Ethernet / VPN VPN

Wandlezer online. Ethernet / RS485. Virtueel netwerk met offline cilinders. Ethernet / RS485. Programmeer station. Ethernet / VPN VPN Wandlezer online Ethernet / RS485 Virtueel netwerk met offline cilinders Programmeer station Ethernet / RS485 Service apparaat VPN Ethernet / VPN Ethernet Online systeem d.m.v. Wi-Fi VPN Ethernet Ethernet

Nadere informatie

Bee-Bot Oplaadbare, kindvriendelijk, programmeerbare vloerrobot

Bee-Bot Oplaadbare, kindvriendelijk, programmeerbare vloerrobot Bee-Bot Oplaadbare, kindvriendelijk, programmeerbare vloerrobot GEBRUIKERS- HANDLEIDING www.tts-shopping.com Bee-Bot is een bekroonde programmeerbare vloerrobot met een eenvoudige, kindvriendelijke lay-out,

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW

AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW HERCULES DJCONTROLWAVE OVERZICHT De Hercules DJControlWave is een 2-decks DJ-controller met Bluetooth draadloze technologie. Hiermee kunt u uiterst

Nadere informatie

gebruikershandleiding Elektronisch slot met noodsleutel think safe

gebruikershandleiding Elektronisch slot met noodsleutel think safe gebruikershandleiding Elektronisch slot met noodsleutel think safe 2 Gebruikershandleiding elektronisch slot met noodsleutel think safe Belangrijke aandachtspunten Lees de handleiding voordat u het elektronische

Nadere informatie

FUMK50020 Draadloos mini-magneetcontact Secvest

FUMK50020 Draadloos mini-magneetcontact Secvest FUMK50020 Draadloos mini-magneetcontact Secvest NL Installatiehandleiding Draadloos mini-magneetcontact 14 Version 1.0 390350 09-2014 - 44 - Inhoud Voorwoord...- 46 - Aanwijzingen over de batterij...-

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding 353000 Module Toetsenbord Sfera Installatiehandleiding 06/12-01 PC 2 Module Toetsenbord Sfera Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Mededelingen en tips 4 Installatiehandleiding 2 Beschrijving 5 2.1 Hoofdfuncties

Nadere informatie

ES-K1A. Draadloze keypad. www.etiger.com

ES-K1A. Draadloze keypad. www.etiger.com ES-K1A Draadloze keypad www.etiger.com NL Voorwoord Hartelijk dank voor uw aankoop van de ES-K1A. De ES-K1A is een keypad waarmee u uw alarmsysteem kunt inschakelen en uitschakelen, ook in de Thuismodus.

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het Egardia alarmlicht met sirene. Website Egardia www.egardia.com Klantenservice

Nadere informatie

Het lokale netwerk configureren

Het lokale netwerk configureren Het lokale netwerk configureren Als u een lokaal netwerk wilt configureren, dient u eventueel de netwerkinstellingen van de PC s te configureren die via de router of het access point met elkaar moeten

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen.

Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen. Handleiding WAARSCHUWING Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen. Open de behuizing van uw Trevler nooit, om

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig alarmlicht met sirene. Telefoonnummer WoonVeilig 0900-388 88 88

Nadere informatie

Inhoud Veiligheidsadviezen... 4 Ingebruikname... 6 Gebruik... 7

Inhoud Veiligheidsadviezen... 4 Ingebruikname... 6 Gebruik... 7 Inhoud Veiligheidsadviezen... 4 Bedoeld gebruik...4 Algemeen...4 Op de juiste wijze omgaan met batterijen...5 Nooit zelf repareren...5 Ingebruikname... 6 Inhoud verpakking controleren...6 Batterij plaatsen...6

Nadere informatie

Draadloze Installatie Handleiding

Draadloze Installatie Handleiding Draadloze Installatie Handleiding VOOR INSTALLATEURS Alles wat u moet weten INHOUDSOPGAVE Page A Directe modus... 44 B "Draadloze bus" modus... 46 C Groepsopdracht gebruiken met de "Draadloze bus... 48

Nadere informatie

Elektronische dubbele knopcilinder 815DK-M. Montage- en bedieningshandleiding

Elektronische dubbele knopcilinder 815DK-M. Montage- en bedieningshandleiding Elektronische dubbele knopcilinder 815DK-M Montage- en bedieningshandleiding Vertaalde Montage- en bedieningshandleiding Versie 1.61, 03/2013 Voorwoord Voorwoord Deze gebruiksaanwijzing helpt u bij de

Nadere informatie

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER Snel installatiegids DA-30501 Inhoud Vóór gebruik... 2 1. Informatie over de DA-30501... 2 2. Systeemeisen... 2 3. Overzicht... 2 Aan de slag... 3 1. De batterij van de

Nadere informatie

OMEGA FLEX wandlezer WT-I/WT-II. Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing

OMEGA FLEX wandlezer WT-I/WT-II. Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing OMEGA FLEX wandlezer WT-I/WT-II Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing Vertaalde Montage- en bedieningshandleiding Versie 1.2, 03/2013 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 Symbolen... 4 3 Voorwoord... 5 3.1

Nadere informatie

Digitale sluitsysteem 3060

Digitale sluitsysteem 3060 Stand: Januari 2004 Inhoudsopgave 1.0 Algemeen werkingsprincipe 3 2.0 De componenten van het digitale sluit- en organisatiesysteem 3060 3 2.1 Software LDB 3 2.2 Programmering 4 2.3 Digitale cilinder 3061

Nadere informatie

HANDBOEK SMART READER

HANDBOEK SMART READER HANDBOEK SMART READER Stand per: juni 2008 Inhoudsopgave 1. BEPALINGEN... 4 1.1 PICTOGRAMMEN / AFBEELDINGEN...4 1.2 WIJZE VAN WEERGAVE...4 2. PRODUCTINFORMATIE... 4 2.1 OVERZICHT...4 2.2 BESCHRIJVING VAN

Nadere informatie

Montage en ingebruikname

Montage en ingebruikname Montage en ingebruikname OMEGA LEGIC WT-L-I De informatie en gegevens in deze documentatie kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de firma CEStronics

Nadere informatie

OMEGA Mifare-wandterminals WT-M-I/WT-M-II. Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing

OMEGA Mifare-wandterminals WT-M-I/WT-M-II. Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing OMEGA Mifare-wandterminals WT-M-I/WT-M-II Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing Vertaalde Montage- en bedieningshandleiding Versie 1.42, 09/2012 Voorwoord Voorwoord Deze montagehandleiding en gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Handleiding Code Combi B 30

Handleiding Code Combi B 30 Handleiding Code Combi B 30 Lees deze instructies aandachtig door voordat u het slot gebruikt. Met de bijgevoegde noodsleutel kunt u altijd het slot openen; ook als de elektronica onverhoopt niet functioneert.

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. MEDION E82723 MD

Uw gebruiksaanwijzing. MEDION E82723 MD U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor MEDION E82723 MD 90136. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de MEDION E82723 MD 90136 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Inhoudstafel pagina. Gebruikte symbolen, inbouw batterij / batterij vervangen.. 3

Inhoudstafel pagina. Gebruikte symbolen, inbouw batterij / batterij vervangen.. 3 Inhoudstafel pagina Flash-versie TULOX 100, Typ 4.17.0010.0 2 Gebruikte symbolen, inbouw batterij / batterij vervangen.. 3 Openen / Openen na vierogen-identificatie / Sluiten, blokkeertijd 4 Code veranderen,

Nadere informatie

Gefeliciteerd met uw nieuwe autoalarm! Inhoud

Gefeliciteerd met uw nieuwe autoalarm! Inhoud Gefeliciteerd met uw nieuwe autoalarm! Lees de gebruikershandleiding voor gebruik zorgvuldig door en maak u vertrouwd met de verschillende functies van uw autoalarm. Deze handleiding beschrijft de functies

Nadere informatie

Handleiding SmartCD Stand: januari 2006

Handleiding SmartCD Stand: januari 2006 Handleiding SmartCD Stand: januari 2006 Inhoudsopgave 1.0 Veiligheidsvoorschriften 3 2.0 Inleiding 3 3.0 Aansluiting aan een pc/laptop 3 3.1 Laden van de accu's 4 4.0 Configuratie van de Bluetooth-verbinding

Nadere informatie

Programmeer- en bedieningsinstructies

Programmeer- en bedieningsinstructies KNSV-6000 elektronisch KNSV-6020 elektronisch KNSV-7000 elektronisch Programmeer- en bedieningsinstructies CODES - DE BASIS BEDIENINGSINSTRUCTIES De door de fabriek ingestelde mastercode is #1234. Deze

Nadere informatie

1. Onderdelen en functies

1. Onderdelen en functies Inhoud 1. Onderdelen en functies... 2 1.1 Bicycle Interface... 2 1.2 Koppelstukken voor Fietsaansluiting van Bicycle Interface... 3 1.2.1 Koppelstuk Li-ion Laderplugaansluiting... 3 1.2.2 Koppelstuk NiMH

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

Snel beginnen Starter System 3.2

Snel beginnen Starter System 3.2 3.2 Inhoudsopgave ii / 12 Inhoudsopgave 1 Leveromvang... 3 2 Voorwaarden... 4 3 De eerste stappen... 5 4 Informatie en hulp... 12 1 Leveromvang 3 / 12 1 Leveromvang Voor de bediening van het sluitsysteem

Nadere informatie

Dat houdt in; gebruikersnaam en wachtwoord van beide dienen exact hetzelfde te zijn.

Dat houdt in; gebruikersnaam en wachtwoord van beide dienen exact hetzelfde te zijn. Inleiding Heeft u problemen dat de e boeken niet meer overgezet worden vanuit uw Windows of Macintosh computer naar uw ebook Reader, geeft de Reader een melding dat hij gemachtigd is voor een andere gebruiker,

Nadere informatie

Elektrische muurbeugel

Elektrische muurbeugel E HANDLEIDING Elektrische muurbeugel IR ontvanger programmeren: (AB = afkorting voor afstandsbediening) STAP 1: Druk en houd voor 5 seconden ingedrukt totdat de LED gaat knipperen en aan blijft, dan druk

Nadere informatie

Nederlandstalige handleiding Autoalarm AS5

Nederlandstalige handleiding Autoalarm AS5 Nederlandstalige handleiding Autoalarm AS5 Inhoud verpakking: Alarmunit Sirene Handzender ( 2 stuks) Kabels incl. zekeringen Zoekfunctie Stil alarm Startblokkering Paniek functie Anti carjacking Aansturing

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht

installatiehandleiding Alarmlicht installatiehandleiding Alarmlicht INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig alarmlicht. Telefoonnummer WoonVeilig 0900-388 88 88 E-mail WoonVeilig klantenservice@woonveilig.nl

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl

www.klikaanklikuit.nl www.klikaanklikuit.nl START-LINE ZENDER AEX-701 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen DRAADLOZE SIGNAALREPEATER Lees

Nadere informatie

Metaal RTS codeklavier

Metaal RTS codeklavier Metaal RTS codeklavier Installatiehandleiding Metaal RTS codeklavier Artikelnummer 1841116 Metaal RTS codeklavier n Robuuste metalen behuizing. n 2 Kanalen. n 5 Gebruikerscodes (per kanaal). n Dikte 28

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MX series Instructies voor het vervangen van de harde schijf www.packardbell.com Belangrijke veiligheidsinstructies U moet alle instructies zorgvuldig lezen voor u begint

Nadere informatie

FlexSCAN Installatie

FlexSCAN Installatie FlexSCAN Installatie Copyright Copyright 2007 Dicon development center BV. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerde gegevensbestand,

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MB Series Instructies voor het vervangen van het vasteschijfstation 7440930005 7440930005 Documentversie: 1.0 - Februari 2008 www.packardbell.com Veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Trevler AIR handleiding. Opmerkingen

Trevler AIR handleiding. Opmerkingen AIR Handleiding WAARSCHUWING Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen. Open de behuizing van uw Trevler nooit,

Nadere informatie

Inhoudsopgave Veiligheidsadviezen... 2 Toepassing/bedoeld gebruik... 4 Inhoud... 5 Overzicht van het apparaat... 5 Gebruik... 8

Inhoudsopgave Veiligheidsadviezen... 2 Toepassing/bedoeld gebruik... 4 Inhoud... 5 Overzicht van het apparaat... 5 Gebruik... 8 Inhoudsopgave Veiligheidsadviezen... 2 Over deze handleiding... 2 In deze handleiding gebruikte symbolen en waarschuwingswoorden... 2 Houd apparaten met batterijvoeding buiten bereik van kinderen... 3

Nadere informatie

Inhoud. Opmerking! Let op:

Inhoud. Opmerking! Let op: Inhoud Veiligheidsadviezen... 2 Beveiliging van gegevens... 2 Plaats van opstelling... 3 Omgevingsvoorwaarden... 3 Aansluiten... 3 Elektromagnetische emissie... 3 Bedrading... 3 Recycleren en verwijderen...

Nadere informatie

Montage en ingebruikname

Montage en ingebruikname Montage en ingebruikname OMEGA LEGIC WT-L-II De informatie en gegevens in deze documentatie kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de firma C. Ed.

Nadere informatie

EM e-domotica deurcontact

EM e-domotica deurcontact EM6570 - e-domotica deurcontact 2 NEDERLANDS EM6570 - e-domotica deurcontact Waarschuwingen en aandachtspunten Als gevolg van Europese regelgeving kan een draadloos product in sommige Europese lidstaten

Nadere informatie

Installatie & Ondersteuning. Zyxel router

Installatie & Ondersteuning. Zyxel router Installatie & Ondersteuning Zyxel router Inhoudsopgave: 1. Welkom 2. Aansluiten 2.1 De router 2.2 In de doos 2.3 Aansluiten 2.4 Installeren 3. Vagen & Garantie 3.1 Veelgestelde vragen 3.2 Reset van de

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING. Art. 866 DRIVERCARD 06DE1939A - 03/04. Cobra is a registered trade mark by DELTA ELETTRONICA

GEBRUIKSHANDLEIDING. Art. 866 DRIVERCARD 06DE1939A - 03/04. Cobra is a registered trade mark by DELTA ELETTRONICA GEBRUIKSHANDLEIDING Art. 866 DRIVERCARD 12 Cobra is a registered trade mark by DELTA ELETTRONICA 06DE1939A - 03/04 1 06DE1939A.pmd 1 GARANTIE Garantie bepaling INHOUD Introductie... pagina 2 1. DriverCard

Nadere informatie

Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0. Handleiding

Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0. Handleiding Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0 Handleiding Versie 1.1 Inhoudsopgave 1 Om te beginnen 1.1 Veiligheidsmaatregelen 1.2 Systeemvereisten 1.3 Inhoud verpakking 2 Handleiding driver

Nadere informatie

voorschrift Voor de installateur Interface 0-10 V --> ebus AAN DE INSTALLATEUR

voorschrift Voor de installateur Interface 0-10 V --> ebus AAN DE INSTALLATEUR Installatie voorschrift AAN DE INSTALLATEUR Voor de installateur Installatiehandleiding Met het toestel dat u gaat plaatsen, installeert u een kwaliteitsproduct. Ondanks de bekendheid met het AWBconcept

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SILVERCREST MD-20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3256215

Uw gebruiksaanwijzing. SILVERCREST MD-20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3256215 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

HANDLEIDING CIFERO XT CODEKLAVIER

HANDLEIDING CIFERO XT CODEKLAVIER HANDLEIDING CIFERO XT CODEKLAVIER April 2014 TECHNISCHE GEGEVENS Aansluitspanning 12 tot 24V AC/DC ±20% Stroomverbruik in rust o bij gelijkspanning 20mA DC o bij wisselspanning 80mA AC Maximaal stroomverbruik

Nadere informatie

FLEXERIA AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKERSHANDLEIDING TC-GTA100 GTA t f

FLEXERIA AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKERSHANDLEIDING TC-GTA100 GTA t f FLEXERIA AFSTANDSBEDIENING INLEIDING De Flexeria afstandsbediening is een lichte, compacte afstandsbediening voor gebruik in combinatie met de Flexeria motorcilinder, oplegslot en deurcontroller. De afstandsbediening

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows 2000 en XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows 2000 en XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Inleiding Stel de Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de dichte

Nadere informatie

Quickstart KPN USB-modem. Handleiding

Quickstart KPN USB-modem. Handleiding Quickstart KPN USB-modem Handleiding Inleiding De KPN USB-modem is een 3G multimode modem in USB-stick formaat, geschikt voor GSM-, GPRS-, EDGE-, UMTS en/of HSDPA-netwerken. De modem kan dankzij de USB-interface

Nadere informatie

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING SBM3 / 125.505 SBM4 / 125.510 SBM6 / 125.520 INHOUDSOPGAVE 1. DOEL en BEREIK 2. AANSPRAKELIJKHEID 3. AANWIJZINGEN 4. BASISEIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

Radio codeklavier RTS

Radio codeklavier RTS Radio codeklavier RTS Installatiehandleiding Radio codeclavier RTS Artikelnummer 1841030 Radio codeklavier RTS n Oplichtende toetsen bij bediening. n Keuze tussen 4, 5 of 6 cijfer combinatie. n Verschillende

Nadere informatie

Binnenontvanger verlichting RTS - opbouw. Installatiehandleiding

Binnenontvanger verlichting RTS - opbouw. Installatiehandleiding Binnenontvanger verlichting RTS - opbouw Installatiehandleiding - 2 - Binnenontvanger verlichting RTS - opbouw Inhoudsopgave Pagina Samenstelling 4 Veiligheid 5 Montage 5 Benodigd gereedschap 5 Aanbevolen

Nadere informatie

Handleiding. Kast-en meubelslot BS80MLM41. Technische gegevens:

Handleiding. Kast-en meubelslot BS80MLM41. Technische gegevens: Handleiding Kast-en meubelslot BS80MLM Het elektronische kast- en meubelslot BS80MLM is een elektronisch meubelslot. De sloten zijn volgens EN 6000-6-:007 met betrekking tot elektromagnetische immuniteit

Nadere informatie

MOD-I-XP. Vooraanzicht. Kenmerken. MOD-I-XP_ _NL Technische wijzigingen voorbehouden Pagina 1 van 8. Modem voor externe gegevensoverdracht

MOD-I-XP. Vooraanzicht. Kenmerken. MOD-I-XP_ _NL Technische wijzigingen voorbehouden Pagina 1 van 8. Modem voor externe gegevensoverdracht Vooraanzicht Kenmerken ISDN-industriemodem (digitaal gebruik) voor externe gegevensoverdracht in systeemoplossingen met de Frigodata XP-software Aansluiting op de gateway GTW-XP via lintkabel Aansluiting

Nadere informatie

Art-No NL Handleiding

Art-No NL Handleiding Art-No. 18141 NL Handleiding Art-No. 18142 Digitale momentsleutel Art.nr. 18141 3/8 aandrijving, 17-170 Nm Art.nr. 18142 1/2 aandrijving, 20-200 Nm Handleiding Inhoud verpakking: Momentsleutel Batterijen,

Nadere informatie

Bestnr. 94 14 14 TechniSat Installatiehandleiding PCI/PCIe/USB 2.0 producten

Bestnr. 94 14 14 TechniSat Installatiehandleiding PCI/PCIe/USB 2.0 producten Bestnr. 94 14 14 TechniSat Installatiehandleiding PCI/PCIe/USB 2.0 producten Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

HANDLEIDING SMARTCD Version: december 2007

HANDLEIDING SMARTCD Version: december 2007 HANDLEIDING SMARTCD Version: december 2007 INHOUDSOPGAVE 1.0 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 3 2.0 INLEIDING 3 3.0 AANSLUITING AAN EEN PC/LAPTOP 3 3.1 Laden van de accu's 4 4.0 CONFIGURATIE VAN DE BLUETOOTH-VERBINDING

Nadere informatie

VRIJ PROGRAMMEERBAAR BEVOEGDHEDEN MET EEN MUISKLIK VERLENEN LSM BUSINESS/LSM PROFESSIONAL: OP DATABANK GEBASEERD MULTIUSER- EN CLIENTCOMPATIBEL

VRIJ PROGRAMMEERBAAR BEVOEGDHEDEN MET EEN MUISKLIK VERLENEN LSM BUSINESS/LSM PROFESSIONAL: OP DATABANK GEBASEERD MULTIUSER- EN CLIENTCOMPATIBEL SOFTWARE LSM BASIC: VRIJ PROGRAMMEERBAAR BEVOEGDHEDEN MET EEN MUISKLIK VERLENEN TOEGANGSCONTROLE, TIJDZONESTURING EN REGISTRATIE LSM BUSINESS/LSM PROFESSIONAL: OP DATABANK GEBASEERD MULTIUSER- EN CLIENTCOMPATIBEL

Nadere informatie

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K /2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K /2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212420/2 2008-2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Met de Nokia Extra Power DC-11/ DC-11K (hierna DC-11 genoemd) kunt u de batterijen van twee compatibele

Nadere informatie

Montagehandleiding. Dubbele antenne. Stand: V

Montagehandleiding. Dubbele antenne. Stand: V Montagehandleiding Dubbele antenne Stand: V1.20160504 3030248960-02-NL Lees en volg deze bedieningshandleiding op. Bewaar deze bedieningshandleiding voor gebruik in de toekomst. Impressum Document Copyright

Nadere informatie

Quha Zono. Gebruikershandleiding

Quha Zono. Gebruikershandleiding Quha Zono Gebruikershandleiding 2 Powerknop / Indicatorlampje USB poort Montagebevestiging Welkom bij Quha Zono muis. Deze gebruikershandleiding leidt u door de functies en mogelijkheden van uw apparaat.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. One Touch Automatische blikopener KC26

Gebruiksaanwijzing. One Touch Automatische blikopener KC26 Gebruiksaanwijzing One Touch Automatische blikopener KC26 Overzicht 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Startknop 2 Deksel batterijvak 3 Batterijvak Schakelaar voor het losmaken van vastgeklemde 4 blikken 5 Voorste deksel

Nadere informatie

HANDLEIDING PROGRAMMEERUNIT RE-01

HANDLEIDING PROGRAMMEERUNIT RE-01 HANDLEIDING PROGRAMMEERUNIT RE-01 Behorende bij firmwareversie 2.0 Release: 17-10-2011 De producten van Nemef zijn onderhevig aan veranderingen welke zonder voorafgaande aankondiging kunnen worden doorgevoerd.

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MB Series Instructies voor het vervangen van een draadloos LAN-netwerkkaart 7440900005 7440900005 Documentversie: 1.0 - Februari 2008 www.packardbell.com Veiligheidsinstructies

Nadere informatie

w-lantv 50n Beknopte handleiding Een stap voor stap gids over hoe u draadloos TV kunt kijken. Lees dit eerst!

w-lantv 50n Beknopte handleiding Een stap voor stap gids over hoe u draadloos TV kunt kijken. Lees dit eerst! handleiding Een stap voor stap gids over hoe u draadloos TV kunt kijken. Lees dit eerst! Specificaties onder voorbehoud. 2008-2009 PCTV Systems S.à r.l. 8420-20056-01 R1 Meegeleverd Access Point USB Stick

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION W5000

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION W5000 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PAVILION W5000. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PAVILION W5000 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie