OMEGA FLEX elektronische cilinder. Dubbelzijdig lezende knopcilinder F815DK-x-II. Montage- en gebruikershandleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OMEGA FLEX elektronische cilinder. Dubbelzijdig lezende knopcilinder F815DK-x-II. Montage- en gebruikershandleiding"

Transcriptie

1 elektronische cilinder Dubbelzijdig lezende knopcilinder F815DK-x-II Montage- en gebruikershandleiding Vertaalde montage- en gebruikershandleiding Versie 1.4, 02/2013

2 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 Symbolen Voorwoord Uitvoeringen Fabrikant en service Doelgroep Voor uw veiligheid Verklaring van de gevareninstructies Correct gebruik CE-conformiteitsverklaring Fundamentele veiligheidsinstructies Instructies voor de omgang met batterijen Inleiding Beschrijving Alternatieve uitvoeringen Varianten Opties Kleuren/Oppervlakken Functiematrix Leveromvang Systeemonderdelen Optionele mastermedia cilinder inbouwen Herkennen van de binnen- en buitenkant Montage langs de buitenkant van de deur Montage langs de binnenkant van de deur Deurslot bedienen Dubbelzijdig lezende knopcilinder F815DK-x-II Pagina 2 van 83

3 Inhoudsopgave 8 Batterij vervangen Batterijwaarschuwingssysteem Verlies van een master- of sluitmedium Zorg Onderhoud Vervangonderdelen Fouten oplossen Transportinstructies Afvalbeleid Technische gegevens Verklaring van belangrijke begrippen Overzicht van de signalen Programmeren kort en bondig SYSTEM-MASTER vastleggen PROGRAM-MASTER rechten toekennen Sluitmedium rechten toekennen Draadloze modus inschakelen (RF-INI-MASTER) Draadloze modus in- en uitschakelen Geen draadloze verbinding gevonden Optionele media rechten toekennen Rechten van een PROGRAM-MASTER wissen Rechten sluitmedium wissen Rechten van alle sluitmedia wissen Aanwijzingen m. b. t. de fabrieksgarantie Trefwoordenlijst Dubbelzijdig lezende knopcilinder F815DK-x-II Pagina 3 van 83

4 Symbolen 2 Symbolen De inhoudelijke elementen in deze gebruikershandleiding zijn voorzien van vaste symbolen: Bijkomende informatie over het voordelige gebruik van de -cilinder Verwijzing naar andere informatieproducten Instructies i.v.m. het correct omgaan met afval Procedurestappen. Tips met dit symbool vereisen een door u uit te voeren handeling. Dubbelzijdig lezende knopcilinder F815DK-x-II Pagina 4 van 83

5 Voorwoord 3 Voorwoord Deze gebruikershandleiding helpt u bij de montage en het correcte, veilige en voordelige gebruik van de elektronische cilinders, hierna kortweg -cilinder genoemd. Elke persoon die deze -cilinder programmeert, bedient of als afval verwijdert, moet de volledige inhoud van deze gebruikershandleiding gelezen en begrepen hebben. Bewaar deze gebruikershandleiding gedurende de hele gebruiksduur binnen handbereik. Geef deze handleiding door aan de eindgebruiker. Maak steeds gebruik van de meest recente versie van deze handleiding. Updates kunt u steeds gratis downloaden op Uitvoeringen Deze montage- en gebruikershandleiding geldt uitsluitend voor: CEStronics dubbelzijdig lezende knopcilinder F815DK-x-II, in alle varianten 3.1 Fabrikant en service De fabrikant van de -cilinder is: CEStronics GmbH Friedrichstr Velbert Tel: +49 (0) Fax: +49 (0) Voor dienst na verkoop vragen wij u om contact op te nemen met uw vakhandelaar. Dubbelzijdig lezende knopcilinder F815DK-x-II Pagina 5 van 83

6 Voorwoord 3.2 Doelgroep Deze handleiding is bestemd voor opgeleid montagepersoneel, onderhoudspersoneel en operatoren. De noodzakelijke vakkennis voor het correcte gebruik van het product zijn een voorwaarde voor het gebruik van deze handleiding. De hiervoor noodzakelijke producttraining wordt gegeven door uw vakhandelaar. Mocht dit nog niet gebeurd zijn, neem dan contact op met uw vakhandelaar om de producttraining alsnog te krijgen. LET OP Risico op ongewilde toestand van uw systeem Uw systeem kan onverwachte functies uitvoeren als u de mogelijkheden van het systeem niet precies kent. Indien u met het OMEGA-Flex systeem programmeert, moet u zich bewust zijn van de uitwerking van uw programmering. Anders zijn onverwachte resultaten mogelijk. Indien er functies van het OMEGA-Flex systeem zijn die u niet begrijpt, neem dan voor meer informatie contact op met uw vakhandelaar. Zorg ervoor dat u er zich steeds van vergewist dat de programmering wel degelijk het door u gewenste resultaat heeft. Dubbelzijdig lezende knopcilinder F815DK-x-II Pagina 6 van 83

7 Voor uw veiligheid 4 Voor uw veiligheid 4.1 Verklaring van de gevareninstructies In deze montage- en gebruikershandleiding vindt u volgende gevareninstructiecategorieën: LET OP Opgelet! Deze instructies waarschuwen voor gevaren die kunnen leiden tot materiële of milieuschade. WAARSCHUWING Instructies met het woord WAARSCHUWING waarschuwen voor gevaren waarbij mogelijk middelzware tot dodelijke verwondingen voorkomen. Dubbelzijdig lezende knopcilinder F815DK-x-II Pagina 7 van 83

8 Voor uw veiligheid 4.2 Correct gebruik De -cilinder en zijn bestanddelen dienen voor het ont- en vergrendelen van deuren met sloten voor binnen- en buitentoepassingen. Hij is uitsluitend voor dit doel bestemd en mag enkel hiervoor worden gebruikt. De knop van de OMEGA FLEX-cilinder mag tijdens het openen niet worden gebruikt om er de deur mee open te trekken. Elk ander gebruik is in strijd met de gebruiksvoorwaarden en kan materiële schade of zelfs persoonlijke letsels tot gevolg hebben CEStronics GmbH is niet verantwoordelijk voor schade die het gevolg is van niet-correct gebruik. Dubbelzijdig lezende knopcilinder F815DK-x-II Pagina 8 van 83

9 Voor uw veiligheid 4.3 CE-conformiteitsverklaring Dubbelzijdig lezende knopcilinder F815DK-x-II Pagina 9 van 83

10 Voor uw veiligheid 4.4 Fundamentele veiligheidsinstructies Volg alle waarschuwingen en instructies in deze gebruikershandleiding goed op als u de -cilinder monteert, programmeert en gebruikt. Om het risico op verwondingen en zelfs levensgevaar te vermijden, moet u volgende veiligheidsinstructies in acht nemen: Levensgevaar Personen kunnen in gevaarlijke situaties de deur niet openen en gekwetst of zelfs gedood worden. Als u de -cilinder bijv. gebruikt voor deuren met antipaniek-functies (vluchtdeuren enz.), moet uw cilinder correct uitgerust en voor dit doel toegelaten zijn. De -cilinder moet geschikt zijn voor uw deursysteem. Bij twijfel neemt u contact op met de fabrikant van de deur of het deurslot om te kijken of hij geschikt is Ontploffingsgevaar Stroomgeleidende delen van de -cilinder kunnen een ontploffing veroorzaken. Gebruik de -cilinder niet in zones waarin explosiegevaar bestaat Verstikkingsgevaar Laat uw kinderen niet met verpakkingsfolie en plastic zakken spelen. Kinderen kunnen ze over hun hoofd trekken en erin stikken Vergiftigingsgevaar Kinderen kunnen kleine delen zoals batterijen of schroeven inslikken. Bewaar de -cilinder buiten het bereik van kinderen. Dubbelzijdig lezende knopcilinder F815DK-x-II Pagina 10 van 83

11 Voor uw veiligheid Risico op materiële schade Om materiële schade te vermijden, dient u volgende veiligheidsinstructies te respecteren: Laat reparaties steeds door gekwalificeerde vakmensen uitvoeren. Hierdoor vermijdt u foutieve reparaties. Gebruik uitsluitend door CEStronics aanbevolen accessoires en vervangonderdelen. Hierdoor vermijdt u dat apparaten uitvallen en verzekert u zich van de goede werking ervan. Gebruik voor de bevestiging van de onderdelen van de -cilinder geen boormachine of elektrische schroevendraaier. Onderdelen van de -cilinder zouden hierdoor beschadigd kunnen worden. Gebruik enkel het bijbehorende, aanbevolen gereedschap om de knoppen te openen. Anders zouden delen van de knoppen beschadigd kunnen worden. Voor hun montage moeten slot en beslag zich in onberispelijke toestand bevinden. Storingen in de werking van het slot kunnen de werking van de -cilinder in het gedrang brengen. De -cilinder moet bij de montage zonder te klemmen en zonder kracht te gebruiken door de openingen van de profielcilinder van beslag en slot gestoken kunnen worden. Mocht dit niet het geval zijn, richt u slot en beslag ten opzichte van elkaar uit om te vermijden dat de OMEGA FLEX-cilinder bij de bevestiging geklemd en verbogen wordt. Gebruik geen smeermiddelen of oliën voor de cilinder. Deze kunnen in de -cilinder binnendringen en hem beschadigen. Laat de delen van de -cilinder niet op de grond, harde ondergrond of voorwerpen vallen. Hierdoor kunnen delen van de -cilinder beschadigd geraken. Bescherm de elektronische componenten van de OMEGA FLEX-cilinder tegen water en andere vloeistoffen om beschadigingen te vermijden. Dubbelzijdig lezende knopcilinder F815DK-x-II Pagina 11 van 83

12 Voor uw veiligheid Gebruik de elektronische knop van de binnenkant van de -cilinder niet voor buitentoepassingen. Hierdoor kunnen ze zichzelf uitschakelen en onbevoegden toegang verlenen. De -cilinder bevat uiterst gevoelige elektronische componenten die beschadigd en verstoord kunnen worden door elektrostatische lading. Demonteer de -cilinder daarom niet in elektrostatisch geladen ruimten Gevaar door klimaatinvloeden Om beschadigingen en gevaren door klimaatinvloeden te vermijden, dient u aan volgende voorwaarden te voldoen: Gebruik de -cilinder niet in corrosieve atmosfeer (chloor, ammoniak, kalkwater). Gebruik de -cilinder enkel in ruimten waarin de luchvochtigheid minder dan 95 % bedraagt. Gebruik de -cilinder niet in ruimten waarin veel stof wordt gevormd. Gebruik de -cilinder niet in de buurt van warmtebronnen. Stel de buitenknop enkel bloot aan temperaturen van 20 C tot +70 C. Stel de binnenknop enkel bloot aan temperaturen van -20 C bis +70 C Functiestoringen Het is verboden om de leesunits van de cilinder af te dekken met metaalhoudende materialen. Anders kunnen geen sluitmedia door de -cilinder worden gelezen. Dubbelzijdig lezende knopcilinder F815DK-x-II Pagina 12 van 83

13 Voor uw veiligheid 4.5 Instructies voor de omgang met batterijen Om beschadigingen en milieuvervuiling te vermijden, moeten volgende voorwaarden gerespecteerd worden: Hou batterijen uit de buurt van kinderen. Indien een batterij ingeslikt werd, roep dan onmiddellijk de hulp van een arts in. Plaats uitsluitend nieuwe batterijen. Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen samen. Meng de batterijtypes niet met elkaar. Vervang de batterijen enkel door hetzelfde of een gelijkwaardig type. Controleer voor u de batterijen plaatst, of de contactpunten in het apparaat en aan de batterijen schoon zijn. Reinig de contactpunten indien nodig met alcohol of spiritus. Raak de contactpunten na het schoonmaken niet meer aan. Let bij het plaatsen van de batterijen op de correcte polariteit (+/ ). Probeer nooit om batterijen opnieuw op te laden. Er bestaat ontploffingsgevaar! De batterijen niet kortsluiten. Er bestaat ontploffingsgevaar! Werp batterijen niet in het vuur. Er bestaat ontploffingsgevaar! Bewaar de batterijen op een koele, droge plek. Rechtstreekse, felle warmte kan de batterijen beschadigen. Stel uw apparaten die op batterijen werken niet bloot aan sterke warmtebronnen. Verwijder de batterijen uit uw apparaten wanneer u ze gedurende een langere periode niet gebruikt. Dubbelzijdig lezende knopcilinder F815DK-x-II Pagina 13 van 83

14 Voor uw veiligheid Neem uitgelopen batterijen onmiddellijk uit het apparaat. Maak de contactpunten schoon voor u nieuwe batterijen plaatst. Er bestaat gevaar voor brandwonden door batterijzuur! Verwijder lege batterijen onmiddellijk uit het apparaat. Breng lege batterijen naar een batterij-recyclagepunt. Plaats de elektronische knoppen met de geplaatste batterijen pas op de sluitcilinder wanneer u de cilinder ook echt wil gebruiken. Door de plaatsing van de elektronische knoppen wordt energie uit de batterijen verbruikt. Dubbelzijdig lezende knopcilinder F815DK-x-II Pagina 14 van 83

15 Inleiding 5 Inleiding 5.1 Beschrijving Dubbele cilinder F815DK-X-II Versie met aan beide kanten een elektronische knop, buiten en binnen. De -cilinder is een flexibel, veilig systeem voor het toekennen van toegangsrechten. De -cilinder bestaat uit ten minste twee insteekbare elektronische knoppen en een sluitcilinder met een intelligent koppelingssysteem. Elektronische knoppen en sluitcilinders krijgen in de fabriek een kenmerkende eigenschap en functioneren enkel in de geleverde combinatie. Vervangen van elektronische knoppen en sluitcilinders is niet mogelijk. De gegevensoverdracht tussen de individuele componenten gebeurd versleuteld. Andere uitrustingskenmerken van de -cilinder: Onlineverbinding mogelijk: de -cilinder kan ook via draadloze OMEGA-netwerken geprogrammeerd worden (optie). Manuele, draadloze programmering met RF-stick mogelijk. Weersbestendige knoppen, geschikt voor onbeschermde buitentoepassingen (optie). Inzetbaar voor smalraamdeuren met geringe doornmaat (25 mm). Hoge bescherming tegen mechanische en elektrische aanvallen van buitenaf. Mechanische opties: boor- en trekbeveiliging (optie). Dubbelzijdig lezende knopcilinder F815DK-x-II Pagina 15 van 83

16 Inleiding Tweekleurige LED-lichtring op de -cilinder voor de optische signalisatie. Akoestische signaalgever (kan via software worden uitgeschakeld) voor statusweergave en meldingen. 5.2 Alternatieve uitvoeringen De -cilinder is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen: X = M Mifare-leesmogelijkheid X = L LEGIC-leesmogelijkheid Halve knopcilinder F815DK-X-½ Uitvoering met een elektronische knop aan één zijde, buitenkant. Blinde knopcilinder F802/13-X Dubbele knopcilinder met elektronische knop aan de buitenkant. Binnenkant blind, zonder draaiknop als bescherming tegen manipulaties. Dubbele knopcilinder F815DK-X Basisversie met elektronische knop voor de buitenkant en vastgekoppelde mechanische knop aan de binnenkant. Dubbelzijdig lezende knopcilinder F815DK-x-II Pagina 16 van 83

17 Inleiding Blinde anti-paniekcilinder F802/13-X-AP WAARSCHUWING Dubbele knopcilinder met elektronische knop aan de buitenkant. Binnenkant blind als bescherming tegen manipulaties. Geschikt voor gebruik bij sloten met anti-paniekfunctie die een vaste gedefinieerde sluithendelpositie nodig hebben. Deze cilinder mag enkel in sloten worden gebruikt waarvoor een toelating van de cilinder bestaat. Dubbele anti-paniekknopcilinder F815DK-X-AP WAARSCHUWING Dubbele knopcilinder met elektronische knop aan de buitenkant en mechanische knop aan de binnenkant, geschikt voor gebruik bij sloten met antipaniekfunctie die een vaste gedefinieerde sluithendelpositie nodig hebben. Deze cilinder mag enkel in sloten worden gebruikt waarvoor een toelating van de cilinder bestaat. Dubbelzijdig lezende knopcilinder F815DK-x-II Pagina 17 van 83

18 Inleiding 5.3 Varianten Voor de varianten zijn volgende opties mogelijk (bekijk voor de opties de huidige prijslijst): /N NoTime, programmering via RF signaal met RF- Stick, zonder tijdzones en gebeurtenissen /T Time, programmering via RF signaal met RF-Stick, met tijdzones en gebeurtenissen /NET Online via RF signaal in CEStronics RF-netwerk (RF-NET), voor koppeling in CEStronics RFnetwerk /RF /NV /TV zoals uitvoering /N, aansturing via CEStronics RFswitchpoint. Programmering met mastercards NoTime, voor koppeling in CEStronics V-NET virtueel netwerk Time, voor koppeling in CEStronics V-NET virtueel netwerk 5.4 Opties /SM /VdS /2VdS /WP Optie veiligheidsmodus met DESFire EV1- sluitmedia (enkel bij Mifare-ID-systemen) VDS of SKG***-versies, optie boor- en trekbeveiliging volgens VdS 2156 BZ+. 2Vds, aan beide kanten optie boor- en trekbeveiliging volgens VdS 2156 BZ+ voor dubbele cilinder. Weersbestendige uitvoering conform IP 65 voor sluitcilinders en knoppen. Max. totale lengte 125 mm. Verlengingen van meer dan 125 mm totale lengte mogelijk, op aanvraag en na haalbaarheidsstudie. Dubbelzijdig lezende knopcilinder F815DK-x-II Pagina 18 van 83

19 Inleiding 5.5 Kleuren/Oppervlakken Standaardversie bij levering: Roestvrijstaal-look /ST /HYG Softtouch-bekledingen van de knoppen voor een verbeterde haptiek, zwarte kleur. Antibacteriële bekleding van de knoppen. 5.6 Functiematrix anti-paniek dubbele cilinder halve cilinder blinde cilinder dubbele cilinder cilinder blinde cilinder /N /T /NET /RF /SM /VdS /2VdS deze handleiding Mogelijk Niet mogelijk Dubbelzijdig lezende knopcilinder F815DK-x-II Pagina 19 van 83

20 Inleiding 5.7 Leveromvang Controleer voor de montage en ingebruikneming de verpakkingsinhoud en de leveromvang. Neem de -cilinder uit de verpakking en verwijder al het verpakkingsmateriaal zoals folie, vulmateriaal en karton. Controleer nieuwe apparaten op transportschade en meld dit eventueel onmiddellijk aan uw handelaar. Voor elk geleverd Artikel ontvangt u de leveromvang zoals hieronder beschreven: Figuur 1, leveromvang per artikel 1 Elektronische knop (buitenknop), gebruiksklaar met batterij 2 Sluitcilinder 3 Elektronische knop (binnenknop), gebruiksklaar met batterij 4 Stulpschroef voor sluitcilinder 5 Batterijen voor de elektronische knoppen, geplaatst in beide elektronische knoppen Dubbelzijdig lezende knopcilinder F815DK-x-II Pagina 20 van 83

21 Inleiding Leveromvang van de gereedschapsset Bij elke nieuwe -installatie wordt eenmalig de volgende set gereedschap meegeleverd: Figuur 2, onderdelen van de gereedschapsset 1 Knopsleutel 2 TORX-bit (voor schroef met verzonken kop) 3 Ratelringsleutel 4 Set klemstukken (optioneel verkrijgbaar) De werkwijze: Plaats de knopsleutel (1) aan de achterkant van de knop om te verhinderen dat de knop meedraait. Plaats de ratelringsleutel (3) om de knophuls los te maken of vast te zetten; let daarbij op het slotsymbool. Zet de knophuls goed handvast aan (max. 12 Nm) of maak hem los, al naargelang wat u wilt doen. Dubbelzijdig lezende knopcilinder F815DK-x-II Pagina 21 van 83

22 Inleiding U kunt als extra hulpmiddel de optionele klemstukken (4) gebruiken om de knopsleutel (1) tegen wegglijden te beveiligen. De set klemstukken wordt niet automatisch meegeleverd en dient afzonderlijk te worden besteld. De gereedschapsset wordt samen met uw bestelde systeem geleverd. De gereedschapsset is los van de -cilinder verkrijgbaar en kan ook als afzonderlijk artikel worden besteld. Figuur 3, losmaken van de knophuls Dubbelzijdig lezende knopcilinder F815DK-x-II Pagina 22 van 83

23 Inleiding Figuur 4, vastzetten van de knophuls Dubbelzijdig lezende knopcilinder F815DK-x-II Pagina 23 van 83

24 Inleiding 5.8 Systeemonderdelen Deze componenten kunnen optioneel met uw cilinder worden gecombineerd: U kunt volgens uw wensen bij een vakhandelaar naar keuze verschillende sluitmedia kopen. Als standaard-pc kunt u via CEStronics een geschikt netbook kopen. Voor andere computers wendt u zich tot uw computerspeciaalzaak. Figuur 5, mogelijke systeemonderdelen 1 Met de volgende sluitmedia kunt u de elektronische cilinder bedienen: transpondersleutel, sleutelhanger, sleutelhanger SlimLine, kaarten (optie). 2 Elektronische knoppen met verschillende eigenschappen, afhankelijk van de bestelling (optie). 3 Sluitcilinder, aan twee kanten (voor dubbele knopcilinder). Dubbelzijdig lezende knopcilinder F815DK-x-II Pagina 24 van 83

25 Inleiding 4 Desktop-pc, laptop of netbook voor het opbouwen van draadloze netwerken met softwareprogrammering. 5 Combineerbare sluitsystemen met de FLEX-cilinder: OMEGA IES-beslagen, wandterminals en elektronische cilinders. 6 Access Points en repeaters voor de opbouw van draadloze netwerken (optie). 7 Desktop-reader voor het makkelijk inlezen van sluitmedia en mastermedia in combinatie met de software-suite (optie). 8 RF-stick, voor de kabelloze offline-programmering van softwarebeveiligde sluitsystemen. 9 Mastermedia. Met deze Master Cards kunt u de functionaliteit van uw -cilinder uitbreiden, zonder pc s of software te moeten gebruiken. U kunt mechanische sluitsystemen en de OMEGA FLEX-cilinder met elkaar combineren. In dit geval kunt u transpondersleutels voor mechanische en elektronische cilinders van CEStronics gebruiken. Plaats de elektronische knoppen met de geplaatste batterij pas op de sluitcilinder wanneer u hem daadwerkelijk wil gebruiken. Door het plaatsen van de elektronische knoppen wordt energie uit de batterij verbruikt. Dubbelzijdig lezende knopcilinder F815DK-x-II Pagina 25 van 83

26 Inleiding 5.9 Optionele mastermedia Voor bijkomende informatie staat de programmeerhandleiding voor het OMEGAsysteem ter beschikking. Deze kunt u gratis vinden op Met optionele mastermedia kunnen bijkomende functies manueel worden ingesteld zonder dat bijkomende hulpmiddelen zoals pc of programmeertoestellen nodig zijn: SYSTEM-MASTER De SYSTEM-MASTER kent alle rechten toe op het hoogste berechtigingsniveau. Per systeem kan er slechts één geldige System-Master zijn. Met de System-Master kent u rechten toe aan max. tien Program-Masters. Om uw sluitsystemen te kunnen programmeren zijn in de basisversie per systeem een System- Master en een Program-Master nodig PROGRAM-MASTER Met de PROGRAM-MASTER kent u aan uw sluitmedia rechten toe en wist u ze. Dubbelzijdig lezende knopcilinder F815DK-x-II Pagina 26 van 83

27 Inleiding TIME-MASTER Met de TIME-MASTER stelt u de openingsduur van het sluitsysteem in. Tijdens de openingsduur kent u aan uw sluitsysteem vrije toegang toe. Zodra de Time-Master herkend wordt, zendt het sluitsysteem elke seconde een akoestisch signaal uit tot de Time-Master uit het leesbereik wordt verwijderd. Het aantal signalen komt in seconden overeen met de lengte van de ingestelde tijd RF-INI-MASTER Met de RF-INI-MASTER activeert u de Online-Modus bij /NETsystemen (draadloze modus). In deze modus moet uw sluitsysteem worden verplaatst om verbinding te kunnen maken met een online draadloos netwerk. Dubbelzijdig lezende knopcilinder F815DK-x-II Pagina 27 van 83

28 Inleiding RF-TRACE-MASTER Met de RF-TRACE-MASTER kunt u de kwaliteit van de draadloze verbinding tussen het Access Point en hun toegangssystemen controleren. Hou de RF-TRACE-MASTER ongeveer twee seconden voor uw toegangssysteem. De functie wordt onmiddellijk uitgevoerd. De RF-TRACE-MASTER maakt volgende signalisatie van uw toegangssystemen mogelijk: Als de groene LED van uw -cilinder, beslag of wandterminal met dubbele signalisatie knippert, is de draadloze verbinding van zeer goede kwaliteit. Als de groene LED van uw -cilinder, beslag of wandterminal met enkelvoudige signalisatie knippert, is de draadloze verbinding van voldoende goede kwaliteit. Als de rode en groene LED s afwisselend of tegelijk knipperen, is de draadloze verbinding zwak. Als de rode LED van uw -cilinder, beslag of uw wandterminal knippert, is er geen draadloze verbinding. Controleer de draadloze verbinding op storingen. Tijdens de controle verloopt de signalisatie aan het Access Point zoals aan het sluitsysteem. Dubbelzijdig lezende knopcilinder F815DK-x-II Pagina 28 van 83

29 -cilinder inbouwen 6 -cilinder inbouwen 6.1 Herkennen van de binnen- en buitenkant Voor de montage moet u de binnen- en buitenkant van de -cilinder herkennen. De sluitcilinder heeft twee markeringen om de binnen- van de buitenkant te onderscheiden: Figuur 6, markeringen aan de sluitcilinder Buitenkant Binnenkant Dubbelzijdig lezende knopcilinder F815DK-x-II Pagina 29 van 83

30 -cilinder inbouwen LET OP Beschadiging van de -cilinder mogelijk. Materiële schade van de -cilinder mogelijk bij niet vakkundig uitgevoerde montage. De montage van de -cilinder mag enkel worden uitgevoerd door vakkundige personen. Deze personen moeten door CEStronics of een CEStronics-vakhandelaar over het product een opleiding hebben gekregen. Controleer voor de montage of het cilinderlichaam de juiste lengte voor het deurslot heeft. Meet hiervoor de dikte van het deurblad en de lengte van het sluitlichaam. WAARSCHUWING Risico op verwondingen. Door storingen is het mogelijk dat personen in gevaarlijke situaties de deur niet kunnen openen, met kwetsuren en mogelijk zelfs de dood tot gevolg. De -cilinder moet voor uw deursysteem geschikt en toegelaten zijn. Bij twijfel neemt u contact op met de fabrikant van de deur of het deurslot om te achterhalen of ze geschikt zijn. De -cilinder wordt gedeeltelijk voorgemonteerd en met een geplaatste batterij geleverd. Dubbelzijdig lezende knopcilinder F815DK-x-II Pagina 30 van 83

31 -cilinder inbouwen U kunt de -cilinder op verschillende manieren monteren: Montage van de sluitcilinder langs de binnen- of buitenkant, Programmering van de rechten voor of na de montage. Hierna worden twee aanbevolen montagewijzen beschreven: Montage langs de buitenkant van de deur Montage langs de binnenkant van de deur U programmeert de -cilinder met geplaatste buitenknop eerst op een tafel, waarna u hem dan langs de buitenkant inbouwt. Na de montage plaatst u enkel nog de binnenknop (zie p. 32). Monteer de sluitcilinder met de opgeplaatste binnenknop. Dan plaatst u de buitenknop en programmeert u de rechten na de montage. Hierdoor monteert u langs de binnenkant. (zie p. 40). LET OP Risico op beschadiging van de cilinder. De -cilinder kan bij de montage met een boormachine of een accuschroevendraaier beschadigd worden. Gebruik voor de montage van de OMEGA FLEX-cilinder geen accuschroevendraaier of boormachine. Gebruik uitsluitend het vermelde gereedschap. Dubbelzijdig lezende knopcilinder F815DK-x-II Pagina 31 van 83

32 -cilinder inbouwen 6.2 Montage langs de buitenkant van de deur Plaats de elektronische knoppen met de geplaatste batterijen pas op de sluitcilinder als u hem ook daadwerkelijk wil gaan gebruiken. Door het plaatsen van de elektronische knoppen wordt energie uit de batterijen verbruikt. U heeft volgend gereedschap nodig: Knopsleutel Ratelringsleutel Schroevendraaier met TORX-Bit-inzetstuk Kies deze montagewijze als u de programmering van de -cilinder voor de montage wenst uit te voeren (bijv. als tafelprogrammering, zie ook p. 68, Programmeren kort en bondig ). Ken uw rechten voor de -cilinder toe (bijv. als tafelprogrammering, zie ook p. 68, Programmeren kort en bondig ). LET OP Risico op buitensluiten. De deur kan bij de montage dichtslaan, waarna u de deur niet meer kunt openen. Zorg er bij de montage voor dat de deur niet kan dichtvallen. U moet tijdens de montage over een toegelaten sluitmedium beschikken om de deur te kunnen openen. Controleer voor de montage of u de rechten correct heeft toegekend. Dubbelzijdig lezende knopcilinder F815DK-x-II Pagina 32 van 83

33 -cilinder inbouwen Elektronische knop opplaatsen Maak de knophuls van de elektronische knop tegen de richting van de wijzers van de klok los. Figuur 7, knophuls losmaken en op elektronische knop plaatsen Steek de elektronische knop op de sluitcilinder, zoals u kunt zien op figuur 7. Let op de juiste positie van beide merktekens (figuur 7). Let op de juiste uitlijning van de markeringen aan de sluitcilinder en aan de elektronische knop (figuur 6, p. 29). Als u de elektronische knop correct geplaatst heeft, kwiteert de buitenknop de verbinding met een 3 seconden durend oplichten van de rode en groene LED. Als u de verkeerde knop geplaatst heeft, ziet en hoort u om de twee seconden een kort licht- en geluidsignaal. Plaats in dit geval de andere knop. Dubbelzijdig lezende knopcilinder F815DK-x-II Pagina 33 van 83

34 -cilinder inbouwen LET OP Risico op beschadiging van de elektronische knop. De elektronische knop kan beschadigd geraken als u hem niet aan de metalen flens aanraakt de printplaatjes kunnen hierdoor mechanisch beschadigd worden. Raak de elektronische knop aan de metalen flens aan, zoals u kunt zien in figuur 8. Figuur 8, elektronische knop enkel aan de metalen flens aanraken Beweeg eventueel de twee gemarkeerde klauwen naar hun uiterste positie, anders kunt u de elektronische deurknop niet plaatsen. Figuur 9, klauwen volledig naar buiten brengen Dubbelzijdig lezende knopcilinder F815DK-x-II Pagina 34 van 83

35 -cilinder inbouwen Schroef de knophuls van de elektronische knop weer stevig vast. Figuur 10, knophuls vastschroeven Sluitcilinder plaatsen Plaats de sluitcilinder langs de buitenkant in de profielcilinderopening. Figuur 11, sluitcilinder met elektronische knop plaatsen Plaats de stulpschroef in het deurslot en schroef deze eerst zodanig vast dat ze gelijk komt met de afdekplaat. Dubbelzijdig lezende knopcilinder F815DK-x-II Pagina 35 van 83

36 -cilinder inbouwen Figuur 12, stulpschroef monteren Voor u uw montage kunt controleren, moet u eerst de binnenknop plaatsen: Binnenknop plaatsen Maak de knophuls van de binnenknop tegen de richting van de wijzers van de klok los. Figuur 13, knophuls losmaken en elektronische knop plaatsen Plaats de binnenknop op de sluitcilinder, zoals u kunt zien in figuur 13. Dubbelzijdig lezende knopcilinder F815DK-x-II Pagina 36 van 83

37 -cilinder inbouwen Let op de juiste positie van beide merktekens (figuur 13). Let op de juiste uitlijning van de markeringen aan de sluitcilinder en aan de binnenknop (figuur 6, pagina 29). Als u de binnenknop correct geplaatst heeft, kwiteert de binnenknop de verbinding met een 3 seconden durend oplichten van de rode en groene LED. Als u de verkeerde knop geplaatst heeft, ziet en hoort u om de twee seconden een kort licht- en geluidsignaal. Plaats in dit geval de andere knop. LET OP Risico op beschadiging van de elektronische knop. De elektronische knop kan beschadigd geraken als u hem niet aan de metalen flens aanraakt de printplaatjes kunnen hierdoor mechanisch beschadigd worden. Raak de elektronische knop aan de metalen flens aan, zoals u kunt zien in figuur 14. Figuur 14, elektronische knop enkel aan de metalen flens aanraken Dubbelzijdig lezende knopcilinder F815DK-x-II Pagina 37 van 83

38 -cilinder inbouwen Beweeg eventueel de twee gemarkeerde klauwen naar hun uiterste positie, anders kunt u de elektronische deurknop niet plaatsen. Figuur 15, klauwen volledig naar buiten brengen Schroef de knophuls van de elektronische knop van de binnenknop weer stevig vast. Figuur 16, knophuls vastschroeven Controleer dan of uw montage mechanisch zonder problemen werkt: Om de werking te kunnen controleren, moeten binnen- en buitenknop correct geplaatst zijn. Draai aan de elektronische knoppen, om te controleren of de sluithendel soepel en probleemloos werkt. Om de sluitfunctie te controleren, gebruikt u uw sluitmedium waaraan u rechten heeft toegekend. Dubbelzijdig lezende knopcilinder F815DK-x-II Pagina 38 van 83

39 -cilinder inbouwen Als de sluithendel niet soepel werkt, moet u de sluitcilinder weer uit de profielcilinderopening halen. Los de vastgestelde problemen op. Controleer daarna weer de storingsvrije werking van het deurslot. Als het deurslot niet storingsvrij werkt, neem dan contact op met de fabrikant van het deurslot. Controleer met het sluitmedium waaraan u rechten heeft toegekend ten slotte of de -cilinder storingsvrij werkt. Figuur 17, werking controleren Als de knop correct gemonteerd is en aan een sluitmedium rechten werden toegekend, signaleert de -cilinder de toegang met een eenmalig groen licht- en een kort akoestisch signaal. Draai de stulpschroef vaster aan. Draai de knophuls van de elektronische knop slechts vast met de ratelringsleutel. Gebruik de meegeleverde knopsleutel om te vermijden dat de knop meedraait. Dubbelzijdig lezende knopcilinder F815DK-x-II Pagina 39 van 83

40 -cilinder inbouwen 6.3 Montage langs de binnenkant van de deur Plaats de elektronische knop met de geplaatste batterijen pas op de sluitcilinder als u hem ook daadwerkelijk wil gaan gebruiken. Door het plaatsen van de elektronische knop wordt energie uit de batterijen verbruikt. U heeft volgend gereedschap nodig: Knopsleutel Ratelringsleutel Schroevendraaier met TORX-Bit-inzetstuk Kies deze montagewijze als u de programmering van de -cilinder tijdens de montage wenst uit te voeren Binnenknop plaatsen Maak de knophuls van de binnenknop tegen de richting van de wijzers van de klok los. Figuur 18, knophuls losmaken en elektronische knop plaatsen Dubbelzijdig lezende knopcilinder F815DK-x-II Pagina 40 van 83

41 -cilinder inbouwen Plaats de binnenknop op de sluitcilinder, zoals u kunt zien in figuur 18. Let op de juiste positie van beide merktekens op de sluitcilinder (figuur 6, p. 27). Als u de binnenknop correct geplaatst heeft, kwiteert de binnenknop de verbinding met een 3 seconden durend oplichten van de rode en groene LED. Als u de verkeerde knop geplaatst heeft, ziet en hoort u om de twee seconden een kort licht- en geluidsignaal. Plaats in dit geval de andere knop. LET OP Risico op beschadiging van de elektronische knop. De elektronische knop kan beschadigd geraken als u hem niet aan de metalen flens aanraakt de printplaatjes kunnen hierdoor mechanisch beschadigd worden. Raak de elektronische knop aan de metalen flens aan, zoals u kunt zien in figuur 19. Figuur 19, elektronische knop enkel aan de metalen flens aanraken Dubbelzijdig lezende knopcilinder F815DK-x-II Pagina 41 van 83

42 -cilinder inbouwen Beweeg eventueel de twee gemarkeerde klauwen naar hun uiterste positie, anders kunt u de elektronische deurknop niet plaatsen. Figuur 20, klauwen volledig naar buiten brengen Schroef de knophuls van de elektronische knop van de binnenknop weer stevig vast Sluitcilinder plaatsen Controleer voor de montage de positie van het deurbeslag en het deurslot. Controleer de buiten- en binnenpositie van de sluitcilinder (figuur 6, p. 29). Als de sluitcilinder soepel in de profielcilinderopening kan worden geschoven, kunt u verdergaan met de montage. Indien niet, gaat u als volgt te werk: Corrigeer de positie van het deurslot. Neem indien nodig contact op met de fabrikant van het deurslot. Controleer opnieuw de positie van het deurbeslag en van het deurslot met de sluitcilinder. Schuif vervolgens de sluitcilinder langs de binnenkant in de profielcilinderopening (figuur 21). Dubbelzijdig lezende knopcilinder F815DK-x-II Pagina 42 van 83

43 -cilinder inbouwen Figuur 21, sluitcilinder langs binnen plaatsen Plaats de stulpschroef in het deurslot en schroef deze eerst zodanig vast dat ze gelijk komt met de afdekplaat. Figuur 22, stulpschroef monteren Plaats vervolgens de buitenknop: Buitenknop plaatsen Plaats de buitenknop op de sluitcilinder, zoals u ziet in figuur 23. Let op de juiste positie van beide merktekens (figuur 23). Dubbelzijdig lezende knopcilinder F815DK-x-II Pagina 43 van 83

44 -cilinder inbouwen Figuur 23, elektronische knop plaatsen Let op de juiste uitlijning van de markeringen aan de sluitcilinder en aan buitenknop (figuur 6, pagina 29). Als u de buitenknop correct geplaatst heeft, kwiteert de buitenknop de verbinding met een 3 seconden durend oplichten van de rode en groene LED. Als u de verkeerde knop geplaatst heeft, ziet en hoort u om de twee seconden een kort licht- en geluidsignaal. Plaats in dit geval de andere knop. LET OP Risico op beschadiging van de elektronische knop. De elektronische knop kan beschadigd geraken als u hem niet aan de metalen flens aanraakt de printplaatjes kunnen hierdoor mechanisch beschadigd worden. Raak de elektronische knop aan de metalen flens aan, zoals u kunt zien in figuur 24. Dubbelzijdig lezende knopcilinder F815DK-x-II Pagina 44 van 83

45 -cilinder inbouwen Figuur 24, elektronische knop enkel aan de metalen flens aanraken Beweeg eventueel de twee gemarkeerde klauwen naar hun uiterste positie, anders kunt u de elektronische deurknop niet plaatsen. Figuur 25, klauwen volledig naar buiten brengen Schroef de knophuls van de elektronische knop van de binnenknop weer stevig vast. Figuur 26, Knophuls monteren Controleer dan of uw montage mechanisch zonder problemen werkt: Dubbelzijdig lezende knopcilinder F815DK-x-II Pagina 45 van 83

46 -cilinder inbouwen Om de werking te kunnen controleren, moeten binnen- en buitenknop correct geplaatst zijn. Ken uw rechten voor de -cilinder toe (zie p. 68, Programmeren kort en bondig ). Controleer de correct toekenning van de rechten met de sluitmedia waaraan u rechten heeft toegekend. Draai aan de elektronische knoppen om de sluitfunctie te controleren. Om de sluitfunctie te controleren, gebruikt u uw sluitmedium waaraan u rechten heeft toegekend. Als de sluithendel niet soepel werkt, moet u de elektronische knoppen weer weghalen. Los de vastgestelde problemen op. Controleer daarna weer de storingsvrije werking van het deurslot. Als het deurslot niet storingsvrij werkt, neem dan contact op met de fabrikant van het deurslot. Dubbelzijdig lezende knopcilinder F815DK-x-II Pagina 46 van 83

47 -cilinder inbouwen Controleer met het sluitmedium waaraan u rechten heeft toegekend ten slotte of de -cilinder storingsvrij werkt. Figuur 27, werking controleren Als de knop correct gemonteerd is en aan een sluitmedium rechten werden toegekend, signaleert de -cilinder de toegang met een eenmalig groen licht- en een kort akoestisch signaal. Draai de stulpschroef vaster aan. Draai de knophuls van de elektronische knop slechts vast met de ratelringsleutel. Gebruik hiervoor de meegeleverde knopsleutel en de ratelringsleutel. Dubbelzijdig lezende knopcilinder F815DK-x-II Pagina 47 van 83

48 Deurslot bedienen 7 Deurslot bedienen LET OP Risico op beschadiging van de cilinder. Door een verkeerde bediening van de deur kunt u de -cilinder beschadigen. Gebruik enkel de deurgreep om de deur open te trekken en te sluiten, zoals u op de afbeelding kunt zien. Open de deur niet door aan de sleutel te trekken. Open de deur niet door aan de knop te trekken. Dubbelzijdig lezende knopcilinder F815DK-x-II Pagina 48 van 83

49 Deurslot bedienen Om het deurslot te openen, heeft u een sluitmedium nodig. Voor de vrijgave van de -cilinder moet hieraan het passende recht toegekend zijn. Hoe u rechten aan sluitmedia toekent, leest u in het hoofdstuk Programmeren kort en bondig op p Mifare en Legic-sluitmedia Breng uw toegekende sluitmedium binnen het leesbereik van de -cilinders. Deze afstand bedraagt ongeveer 20 mm. ca. 20 mm Figuur 28, sluitmedium correct gebruiken De leesmodule in de knop herkent het sluitmedium. De -cilinder stuurt een kort signaal uit en signaleert hierdoor de vrijgave. Binnen de vrijgavetijd kunt u de sluitprocedure uitvoeren. Tijdens deze vrijgavetijd reageert de -cilinder op geen andere sluitmedia. Om het deurslot te openen, draait u de knop in de juiste richting. Laat de knop na het openen van de deur onmiddellijk weer los. U hoeft de knop niet terug te zetten. Als u een sluitmedium gebruikt dat niet geprogrammeerd werd voor de vrijgave van de -cilinder, knippert de lichtring van de -cilinder vier keer rood en hoort u vier keer na elkaar een akoestisch signaal. De koppeling tussen Dubbelzijdig lezende knopcilinder F815DK-x-II Pagina 49 van 83

50 Deurslot bedienen sluithendel en knop wordt niet tot stand gebracht. U kunt vrij aan de knop draaien zonder het deurslot te kunnen ontgrendelen DESFire EV1-transponder (sluitmedia) U kunt DESFire EV1-sluitmedia in twee verschillende modi gebruiken: DESFire EV1 in de veiligheidsmodus (optie) Zie ook figuur 29, volgende bladzijde: Sluitsystemen en sluitmedia die in veiligheidsmodus werken (1), worden exclusief door CEStronics geproduceerd en met individuele sleutels en speciale firmware geprogrammeerd. De gegevensoverdracht tussen het sluitsysteem en het sluitmedium is versleuteld. Enkel de sluitmedia die door het systeem geïdentificeerd worden, hebben sluitrechten. Hierdoor is een zeer hoge bescherming tegen manipulaties gegarandeerd. Deze sluitsystemen (1) aanvaarden geen vreemde transponders (2) en reageren niet op sluitpogingen met andere sluitmedia. Een door CEStronics geproduceerd DESFire EV1-sluitmedium dat in veiligheidsmodus werkt, kan in andere systemen (3) die deze transponder nodig hebben, worden gebruikt. De multitoepassingsmogelijkheid van het sluitmedium is hierdoor gegarandeerd. Dubbelzijdig lezende knopcilinder F815DK-x-II Pagina 50 van 83

51 Deurslot bedienen Figuur 29, DESFire werkingsprincipe DESFire EV1 in standaardmodus Sluitmedia die in standaardmodus werken, gedragen zich als transponders volgens ISO Voor de identificatie wordt de UID van het sluitmedium gebruikt. Als u met de CEStronics-Software uw installaties beheert, kunt u beide DESFire EV1-varianten samen met de CEStronicssoftware gebruiken. Breng uw toegekende sluitmedium binnen het leesbereik van de -cilinder. Deze afstand bedraagt ongeveer 20 mm. ca. 20 mm Figuur 30, sluitmedium correct gebruiken De leesmodule in de knop herkent het sluitmedium. Dubbelzijdig lezende knopcilinder F815DK-x-II Pagina 51 van 83

52 Deurslot bedienen De -cilinder stuurt een kort signaal uit en signaleert hierdoor de vrijgave. Binnen de vrijgavetijd kunt u de sluitprocedure uitvoeren. Tijdens deze vrijgavetijd reageert de -cilinder op geen andere sluitmedia. Om het deurslot te openen, draait u de knop in de juiste richting. Laat de knop na het openen van de deur onmiddellijk weer los. U hoeft de knop niet terug te zetten. Als u een sluitmedium gebruikt dat niet geprogrammeerd werd voor de vrijgave van de -cilinder, knippert de lichtring van de -cilinder vier keer rood en hoort u vier keer na elkaar een akoestisch signaal. De koppeling tussen sluithendel en knop wordt niet tot stand gebracht. U kunt vrij aan de knop draaien zonder het deurslot te kunnen ontgrendelen. Dubbelzijdig lezende knopcilinder F815DK-x-II Pagina 52 van 83

53 Batterij vervangen 8 Batterij vervangen 8.1 Batterijwaarschuwingssysteem De cilinders hebben een batterijwaarschuwingssysteem. Bij geringer wordende capaciteit van de batterij worden de volgende waarschuwingssignalen gegeven: De actuele batterijcapaciteit is afhankelijk van de mate van ontlading tot dusver en de momentele temperatuur. Waarschuwingsniveau: Extra signaal van de rode LED, bij elke bediening: Reden: Uw reactie: 1 1 x 1,5 sec. Batterijcapaciteit wordt zwakker Nieuwe batterij aanschaffen en spoedig vervangen 2 2 x 1,5 sec. Batterijcapaciteit bijna uitgeput Batterij snel vervangen 3 3 x 1,5 sec. Het apparaat kan op elk moment uitvallen Batterij is leeg Batterij moet onmiddellijk worden vervangen Dubbelzijdig lezende knopcilinder F815DK-x-II Pagina 53 van 83

54 Batterij vervangen Als het alarm in werking treedt dat aankondigt dat de batterij leeg loopt, moet u de batterij in de elektronische knop van de -cilinder vervangen. U hoort het low-battery-alarm als het vermogen van de batterij zwakker wordt. In dit geval hoort u bij elke sluitpoging een zeer lang akoestisch signaal. De batterij bevindt zich in de elektronische knop van de -cilinder. De sluitcilinder heeft geen batterij, maar krijgt zijn voeding via de stroomtoevoer van de knoppen. Vervang steeds de batterijen in beide knoppen, opdat de stroomtoevoer steeds gegarandeerd blijft. LET OP Risico op buitensluiten. Als de batterij volledig leeg is, kan de deur niet meer worden geopend. Vervang daarom de batterij onmiddellijk na het eerste low-battery-alarm. Bij een batterijwissel blijft de programmering in het geheugen van de -cilinder behouden. Dubbelzijdig lezende knopcilinder F815DK-x-II Pagina 54 van 83

55 Batterij vervangen Om de batterij te vervangen, moet u de knophuls afschroeven. Ga hiervoor als volgt te werk: LET OP Risico op beschadiging van de cilinder is mogelijk. Verkeerd geplaatste batterijen kunnen onherstelbare schade veroorzaken aan uw OMEGA FLEX-cilinder. Plaats de batterij enkel met de juiste polariteit in uw -cilinder. Mocht er zich een verkeerd geplaatste batterij in uw -cilinder bevinden, laat deze dan door uw vakhandelaar controleren. Gebruik alleen de batterijen vermeld in het hoofdstuk "Technische gegevens" op pagina 64. Plaats de ratelringsleutel om de knophuls los te maken; let daarbij op het slotsymbool. Figuur 31, losmaken van de knophuls Dubbelzijdig lezende knopcilinder F815DK-x-II Pagina 55 van 83

56 Batterij vervangen LET OP Risico op beschadiging van de elektronische module. Als u de batterij met een voorwerp uit het batterijvak neemt, kunt u de batterij zelf, de behuizing van de elektronische module of de elektronica beschadigen. Verwijder de batterij enkel met de hand. Figuur 32, bandje losmaken Maak het bandje van de batterij los tot u het kunt grijpen. Trek voorzichtig aan de band tot u de batterij heeft verwijderd. Hou hierbij de elektronische module aan de antenne vast. Figuur 33, batterij uitnemen Druk het bandje weer op de bodem van het batterijvak zodat bij het plaatsen van de nieuwe batterij het bandje onder de nieuwe batterij komt te liggen. Plaats de nieuwe batterij met de juiste polariteit. Dubbelzijdig lezende knopcilinder F815DK-x-II Pagina 56 van 83

57 Batterij vervangen Figuur 34, nieuwe batterij plaatsen De juiste polariteit staat ook aangegeven op de bodem van het batterijvak. Druk de nieuwe batterij voorzichtig tot op de bodem van het batterijvak. Bij een correct geplaatste batterij signaleert de elektronische knop het tot stand gebrachte batterijcontact met een kort signaal. Leg de rest van het bandje om de batterij heen in het batterijvak, zodat u de knophuls weer kunt bevestigen. Plaats de ratelringsleutel om de knophuls vast te zetten; let daarbij op het slotsymbool. Figuur 35, vastzetten van de knophuls Dubbelzijdig lezende knopcilinder F815DK-x-II Pagina 57 van 83

58 Verlies van een master- of sluitmedium 9 Verlies van een master- of sluitmedium LET OP Risico op manipulaties. Een onbevoegd persoon kan in het bezit komen van een mastermedium en kan hiermee het sluitsysteem manipuleren. Bewaar alle mastermedia op een veilige, afgeschermde plek. Beveilig uw opslagplaats zodat de mastermedia niet in de handen van onbevoegden terechtkomen. LET OP Risico op manipulaties. In geval van verlies van een mastermedium kan een mogelijke vinder het sluitsysteem manipuleren. Laat in geval van verlies van een mastermedium de -cilinder uitsluitend door CEStronics opnieuw initialiseren. Bij een initialisering worden alle rechten voor deze -cilinder gewist. Bij verlies van een van de sluitmedia wendt u zich tot uw vakhandelaar. Dubbelzijdig lezende knopcilinder F815DK-x-II Pagina 58 van 83

59 Zorg 10 Zorg Reinig de externe, toegankelijke delen van uw sluitsystemen zoals knoppen, knophulzen, afdekkingen, plaatjes enz. met een zachte, lichtvochtige doek. LET OP Risico op beschadiging van het oppervlak van de -cilinder. Gebruik geen reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten om beschadigingen aan uw sluitsystemen te vermijden. Bij normaal gebruik zijn de contacten van de elektronische knoppen en cilinder onderhoudsvrij. Door montage- of onderhoudswerkzaamheden kan het gebeuren dat de contacten vies worden. Het reinigen van de contacten kan gedaan worden met alcohol of brandspititus. LET OP Beschadiging van het contactoppervlak van de cilinder mogelijk. Bij het gebruik van harde reinigingsvoorwerpen zoals glasvezelstiften, kan de oppervlakte behandeling van de contacten beschadigd worden. Gebruik uitsluitend zachte reinigingsvoorwerpen zoals wattenstaafjes voor het reinigen van de contacten. Dubbelzijdig lezende knopcilinder F815DK-x-II Pagina 59 van 83

60 Onderhoud 11 Onderhoud Laat de -cilinder halfjaarlijks uitsluitend door CEStronics of een vakhandelaar onderhouden en controleren of hij nog storingsvrij werkt. Vervang de batterijen volgens een vast onderhoudsplan. Vervang steeds de batterijen in beide knoppen zodat de stroomtoevoer behouden blijft. Voorzie tijdig vervangbatterijen. 12 Vervangonderdelen De -cilinder heeft geen vervangonderdelen nodig. Voor support en naverkoopdienst neemt u contact op met uw vakhandelaar. Dubbelzijdig lezende knopcilinder F815DK-x-II Pagina 60 van 83

61 Fouten oplossen 13 Fouten oplossen Symptoom Mogelijke oorzaken en oplossingen Deur gaat niet open als sluitmedium wordt voorgehouden. U heeft een sluitmedium zonder toegekende rechten gebruikt. Gebruik een toegekend sluitmedium (zie p. 73). De batterij is leeg. Vervang de batterij van de OMEGA FLEX-cilinder tegen nieuwe batterijen (zie p. 51 e.v.). U heeft het sluitmedium te ver van de elektronische knop verwijderd gehouden. Hou het sluitmedium dichter bij de knop. De knop is niet correct geplaatst. Plaats de knop zoals beschreven op p. 40 e.v.. Controleer of de knop correct geplaatst is. Als de fout niet kan worden verholpen, neem dan contact op met uw vakhandelaar. Dubbelzijdig lezende knopcilinder F815DK-x-II Pagina 61 van 83

62 Transportinstructies 14 Transportinstructies -cilinders kunnen elkaar beïnvloeden als ze te dicht naast elkaar of te dicht bij sluitmedia liggen. Hierdoor ontlaadt de batterij. Om wederzijdse beïnvloeding bij het transport van OMEGA FLEX-cilinders te vermijden, respecteert u volgende voorwaarden: Transporteer de -cilinders zo veel mogelijk in hun originele verpakking. Plaats de elektronische knoppen met de geplaatste batterij pas op de sluitcilinder wanneer u hem daadwerkelijk wil gebruiken. Door het plaatsen van de elektronische knoppen wordt energie uit de batterij verbruikt. Dubbelzijdig lezende knopcilinder F815DK-x-II Pagina 62 van 83

63 Afvalbeleid 15 Afvalbeleid Werp de -cilinders, batterijen of onderdelen van de -cilinder geenszins bij het normale huisvuil. Respecteer hiervoor de plaatselijk geldende nationale en regionale voorschriften. Onze verpakkingen zijn gemaakt van milieuvriendelijke, herbruikbare materialen. Concreet gaat het om: verpakkingen en inlegelementen van karton en inlegelementen en beschermfolie van polyethyleen (PE). Sorteer de verpakkingsonderdelen op een milieuvriendelijke manier. Informeer bij uw stad- of gemeentediensten naar mogelijkheden tot recycleren of een milieuvriendelijke verwerking van het afval van het apparaat. LET OP Risico op milieuschade door foutief afvalbeleid. Als de regels voor correct sorteren en verwerken van afval niet worden gerespecteerd, is milieuvervuiling mogelijk. Breng lege batterijen naar een batterijrecyclagepunt. Respecteer uw regionale voorschriften op het vlak van sorteren en verwerken van afval. Dubbelzijdig lezende knopcilinder F815DK-x-II Pagina 63 van 83

64 Technische gegevens 16 Technische gegevens Figuur 36, afmetingen Elektronische knop (buitenkant) Artikelnummer ID-System Mifare: ID-System LEGIC: Bruikbare transpondermedia Lezerbereik Radiofrequentie Mifare LEGIC Versleutelde gegevensoverdracht Afmetingen knoppen buiten binnen Elektronische knop (binnenkant) F815DK-M-II/N (Variant /N) F815DK-L-II/N (Variant /N, vanaf ongeveer K3/2012) Mifare Classic Standard 1k/4K en alle media ISO 14443, DESFire EV1 prime, advant Ongeveer 20 mm 868 MHz AES 128 Bit Lengte: ca. 49 mm, Diameter: ca. 30 mm Lengte: ca. 49 mm, Diameter: ca. 30 mm Dubbelzijdig lezende knopcilinder F815DK-x-II Pagina 64 van 83

OMEGA FLEX elektronische cilinder. Dubbele knopcilinder F815DK-x, F915DK-x. Montage- en gebruikershandleiding

OMEGA FLEX elektronische cilinder. Dubbele knopcilinder F815DK-x, F915DK-x. Montage- en gebruikershandleiding OMEGA FLEX elektronische cilinder Dubbele knopcilinder F815DK-x, F915DK-x Montage- en gebruikershandleiding Vertaalde montage- en gebruikershandleiding Versie 1.9, 01/2015 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

OMEGA FLEX Radio sleutel. Gebruikershandleiding

OMEGA FLEX Radio sleutel. Gebruikershandleiding OMEGA FLEX Radio sleutel Gebruikershandleiding Vertaalde Gebruikershandleiding Versie 1.0, 01/2015 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 Symbolen... 4 3 Voorwoord... 5 3.1 Uitvoeringen... 5 3.2 Fabrikant en

Nadere informatie

802/13 LEGIC/815 ½ LEGIC

802/13 LEGIC/815 ½ LEGIC OMEGA LEGIC 815DK F LEGIC 815DK II LEGIC 802/13 LEGIC/815 ½ LEGIC De informatie en gegevens in deze documentatie kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Zonder uitdrukkelijke toestemming

Nadere informatie

OMEGA FLEX Desktop Writer DTW. Gebruikershandleiding

OMEGA FLEX Desktop Writer DTW. Gebruikershandleiding OMEGA FLEX Desktop Writer DTW Gebruikershandleiding Vertaalde gebruikershandleiding Versie 1.1, 11/2014 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 Symbolen... 3 3 Voorwoord... 4 3.1 Uitvoeringen... 4 3.2 Fabrikant

Nadere informatie

Programmeerhandleiding voor het OMEGA Mifare-systeem. - Voor Off-line-programmering -

Programmeerhandleiding voor het OMEGA Mifare-systeem. - Voor Off-line-programmering - Programmeerhandleiding voor het OMEGA Mifare-systeem - Voor Off-line-programmering - Vertaalde Montageen bedieningshandleiding Versie 1.6, 04/2013 Voorwoord Voorwoord Deze programmeerhandleiding helpt

Nadere informatie

Programmeerhandleiding voor het OMEGA LEGIC - systeem

Programmeerhandleiding voor het OMEGA LEGIC - systeem Programmeerhandleiding voor het OMEGA LEGIC - systeem Versie: 24.11.2005 Inhoud Inhoud Inhoud... 2 De systeembestanddelen... 3 Sluitcilinder of toegangsterminal programmeren... 5 Voorbeeld van een systeemoverzicht...

Nadere informatie

Programmeerhandleiding voor het OMEGA ACTIVE-systeem. - Voor Off-line-programmering -

Programmeerhandleiding voor het OMEGA ACTIVE-systeem. - Voor Off-line-programmering - Programmeerhandleiding voor het OMEGA ACTIVE-systeem - Voor Off-line-programmering - Vertaalde Montageen bedieningshandleiding Versie 1.4, 04/2013 Voorwoord Voorwoord Deze programmeerhandleiding helpt

Nadere informatie

Digitale sluitcilinder 3061 VdS-Version

Digitale sluitcilinder 3061 VdS-Version Stand: Juni 2006 Inhoudsopgave 1.0 Werkingsprincipe 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Openen en sluiten aan de buitenkant 3 1.3 Openen en sluiten aan de binnenkant 3 2.0 Speciale uitvoeringen 4 2.1 FH-versie 4 2.2

Nadere informatie

Open je wereld met. Elektronische toegangscontrole ENiQ

Open je wereld met. Elektronische toegangscontrole ENiQ Open je wereld met Elektronische toegangscontrole ENiQ De volgende generatie elektronische toegangscontrole DOM is al jaren de betrouwbare partner voor elektronische toegangscontrolesystemen. De onderneming

Nadere informatie

51KC-P. ELLsys. 1. Verkorte handleiding ELLsys 51KC-P. 2. Onderdelen (Standaard word de cilinder volledig geassembleerd geleverd)

51KC-P. ELLsys. 1. Verkorte handleiding ELLsys 51KC-P. 2. Onderdelen (Standaard word de cilinder volledig geassembleerd geleverd) 1. Verkorte handleiding private-knopcilinder met intelligentknop. Eenzijdige elektronische autorisatie. standaardlengte 30/30mm (Lengte vanaf 26/26 mogelijk). Eén elektronische knop en één mechanische

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl

www.klikaanklikuit.nl www.klikaanklikuit.nl START-LINE ZENDER AEX-701 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen DRAADLOZE SIGNAALREPEATER Lees

Nadere informatie

OMEGA FLEX Programmeer-Set. Bedieningshandleiding

OMEGA FLEX Programmeer-Set. Bedieningshandleiding Programmeer-Set Bedieningshandleiding Vertaalde bedieningshandleiding Versie 1.1, 11/2014 Inhoudsopgave 1.1 Inhoudsopgave 1.2 Voorwoord... 3 1.3 Uitvoeringen... 3 1.4 Fabrikant en Service... 3 1.5 Doelgroep...

Nadere informatie

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4 Art.-Nr.: Art.-Nr.: Montage handleiding Inhoud Algemene omschrijving...p. Montage handleiding en functies...p. Instellingen van magneet contacten...p. Aansluiting met draadloos magneet contact...p. Aansluiting

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING Evolution

MONTAGEHANDLEIDING Evolution MONTAGEHANDLEIDING Evolution Technische specificaties. Buitenschild Afmetingen Materiaal; 310mm x 50mm x 12mm (l x b x d) Aluminium met polycarbonaat en nylon onderdelen Sloten; Nemef 4918 Kaartlezer technologie;

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AEX-701 SIGNAALVERSTERKER

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AEX-701 SIGNAALVERSTERKER GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AEX-701 SIGNAALVERSTERKER * A B C * D * Afbeelding van de AC-1000 Stekkerdoosschakelaar, en de YCT-102 Afstandsbediening (beide niet inbegrepen) A: Voetplaatje met uitsparingen

Nadere informatie

Switch. Handleiding 200.106.110117

Switch. Handleiding 200.106.110117 Switch Handleiding 200.106.110117 Hartelijk dank voor uw aanschaf van deze uitbreiding van uw Plugwise systeem. Met de Switch kunt u draadloos de elektrische stroom naar de apparaten in uw Plugwise netwerk

Nadere informatie

PASSIEVE SMART CARD-TECHNOLOGIE DIGITALE CILINDERS 3061 SC SIMONS VOSS 79

PASSIEVE SMART CARD-TECHNOLOGIE DIGITALE CILINDERS 3061 SC SIMONS VOSS 79 PASSIEVE SMART CARD-TECHNOLOGIE DIGITALE CILINDERS 3061 SC SIMONS VOSS 79 80 PASSIEVE SMART CARD-TECHNOLOGIE DIGITALE CILINDERS SC DUBBELE-KNOPCILINDERS 3061 SC COMFORT Digitale cilinder SC met ingekapselde

Nadere informatie

Adapters en verloopmoeren van metaal

Adapters en verloopmoeren van metaal Adapters en verloopmoeren van metaal Bedieningshandleiding Extra talen www.stahl-ex.com Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens...3 1.1 Fabrikant...3 1.2 Gegevens over de bedieningshandleiding...3 1.3 Andere

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

Mauer GmbH Technologie voor beveiliging. Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard

Mauer GmbH Technologie voor beveiliging. Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard Informatie over de bediening: Mauer GmbH Technologie voor beveiliging Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard Bedieningsinstructies Lees deze instructies aandachtig door voordat u het slot

Nadere informatie

OMEGA FLEX RF-NET Access Point Montage- en bedieningshandleiding

OMEGA FLEX RF-NET Access Point Montage- en bedieningshandleiding RF-NET Access Point Montage- en bedieningshandleiding Vertaalde Montageen bedieningshandleiding Versie 1.2, 11/2014 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 Symbolen... 3 3 Voorwoord... 4 3.1 Uitvoeringen... 4

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS A C B 1 2 1 2 G D E A: LED-indicator B: Kinderbeveiliging C: LED-indicator D: Aan/uit-toetsen E: Groeptoets (kanaal 1 en

Nadere informatie

Omega Active. Een uiterst flexibel, elektronisch systeem voor toegangscontrole

Omega Active. Een uiterst flexibel, elektronisch systeem voor toegangscontrole Omega Active Omega Active Een uiterst flexibel, elektronisch systeem voor toegangscontrole Een moderne toegangsbesturing in gebouwen vereist innovatieve oplossingen die zich flexibel aanpassen aan de meest

Nadere informatie

AEX-701 SIGNAALVERSTERKER

AEX-701 SIGNAALVERSTERKER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 AEX-701 SIGNAALVERSTERKER *Op www.klikaanklikuit.nl vind u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen COMPATIBILITEIT Deze signaalversterker werkt met alle KlikAanKlikUit zenders

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl

www.klikaanklikuit.nl www.klikaanklikuit.nl START-LINE ZENDER AMST-606 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen DRAADLOOS DEUR/RAAM CONTACT Lees

Nadere informatie

OMEGA Mifare. Draadloze online toegangscontrole. www.ces.eu. A company of CESGRUPPE

OMEGA Mifare. Draadloze online toegangscontrole. www.ces.eu. A company of CESGRUPPE OMEGA Mifare Draadloze online toegangscontrole www.ces.eu A company of CESGRUPPE OMEGA Mifare 2 OMEGA Mifare is een uiterst flexibel online systeem voor toegangscontrole Een moderne toegangsbesturing in

Nadere informatie

gebruikershandleiding Elektronisch slot met noodsleutel think safe

gebruikershandleiding Elektronisch slot met noodsleutel think safe gebruikershandleiding Elektronisch slot met noodsleutel think safe 2 Gebruikershandleiding elektronisch slot met noodsleutel think safe Belangrijke aandachtspunten Lees de handleiding voordat u het elektronische

Nadere informatie

Wandlezer online. Ethernet / RS485. Virtueel netwerk met offline cilinders. Ethernet / RS485. Programmeer station. Ethernet / VPN VPN

Wandlezer online. Ethernet / RS485. Virtueel netwerk met offline cilinders. Ethernet / RS485. Programmeer station. Ethernet / VPN VPN Wandlezer online Ethernet / RS485 Virtueel netwerk met offline cilinders Programmeer station Ethernet / RS485 Service apparaat VPN Ethernet / VPN Ethernet Online systeem d.m.v. Wi-Fi VPN Ethernet Ethernet

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR A B C A: LED-indicator B: Verbindingsknop C: Kinderbeveiliging 1 [1] Plaatsen stekkerblok schakelaar Plaats de stekker van het stekkerblok in

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat INLEIDING Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor Rapid 100E. Lees ze eerst grondig door alvorens u het apparaat in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat de veiligheidsvoorschriften, de voorschriften

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 ACDB-6600AC DRAADLOZE DEURBEL EN DRUKKNOP

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 ACDB-6600AC DRAADLOZE DEURBEL EN DRUKKNOP GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 ACDB-6600AC DRAADLOZE DEURBEL EN DRUKKNOP OMSCHRIJVING Omdat deze deurbel op batterijen werkt, kunt u de gong eenvoudig meenemen naar een andere kamer of mee naar buiten nemen

Nadere informatie

FUMK50020 Draadloos mini-magneetcontact Secvest

FUMK50020 Draadloos mini-magneetcontact Secvest FUMK50020 Draadloos mini-magneetcontact Secvest NL Installatiehandleiding Draadloos mini-magneetcontact 14 Version 1.0 390350 09-2014 - 44 - Inhoud Voorwoord...- 46 - Aanwijzingen over de batterij...-

Nadere informatie

Montage- en gebruiksaanwijzing

Montage- en gebruiksaanwijzing Montage en gebruiksaanwijzing Cooper Safety BV Postbus 3397 4800 DJ Breda Nederland Tel. +31 (0)76 750 53 00 Fax +31 (0)76 587 14 22 www.coopersafety.nl Pagina 1 1. Algemene opmerkingen 1.1 Korte beschrijving

Nadere informatie

Bee-Bot Oplaadbare, kindvriendelijk, programmeerbare vloerrobot

Bee-Bot Oplaadbare, kindvriendelijk, programmeerbare vloerrobot Bee-Bot Oplaadbare, kindvriendelijk, programmeerbare vloerrobot GEBRUIKERS- HANDLEIDING www.tts-shopping.com Bee-Bot is een bekroonde programmeerbare vloerrobot met een eenvoudige, kindvriendelijke lay-out,

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v 4.0 AWST-6000 DRAADLOZE BEWEGINGSMELDER VOOR BINNEN

GEBRUIKSAANWIJZING v 4.0 AWST-6000 DRAADLOZE BEWEGINGSMELDER VOOR BINNEN GEBRUIKSAANWIJZING v 4.0 AWST-6000 DRAADLOZE BEWEGINGSMELDER VOOR BINNEN OMSCHRIJVING Deze draadloze bewegingsmelder kunt u overal in huis plaatsen, zonder gedoe met draden of hoge spanning. Zodra er beweging

Nadere informatie

TSE ELEKTRONISCH DEURSLOT

TSE ELEKTRONISCH DEURSLOT TSE ELEKTRONISCH DEURSLOT Overzicht van programma en mogelijkheden TSE set 4001 PINCODE TSE set 5001 PINCODE TSE set 5002 FINGERSCAN TSE set 5003 E/KEY Mogelijke codecombinaties 1 miljoen 1 miljoen 1 miljoen

Nadere informatie

Montage instructie Mechanisch codeslot. Montage instructie Mechanisch codeslot met krukbediening Type KNSV 5150 SCP

Montage instructie Mechanisch codeslot. Montage instructie Mechanisch codeslot met krukbediening Type KNSV 5150 SCP Mechanisch codeslot met krukbediening Type KNSV 5150 SCP Mechanisch codeslot Situatie : Op bestaand DIN slot Mechanisch codeslot met krukbediening Type KNSV 5150 SCP Mechanisch codeslot Situatie : Met

Nadere informatie

GfS Push Bar Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Opbouw GfS Push Bar Alarm...p. 3. Installatie GfS Push Bar Alarm...p. 4

GfS Push Bar Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Opbouw GfS Push Bar Alarm...p. 3. Installatie GfS Push Bar Alarm...p. 4 Art.-Nr.: Montage handleiding GfS Push Bar Alarm Inhoud Algemene omschrijving...p. 2 Opbouw GfS Push Bar Alarm...p. 3 Installatie GfS Push Bar Alarm...p. 4 Functies GfS Push Bar Alarm...p. 5 Art.-Nr.:

Nadere informatie

TECHNISCHE HANDLEIDING

TECHNISCHE HANDLEIDING Pagina 1 van 6 Pagina 2 van 6 INHOUDSOPGAVE 1. OMSCHRIJVING... 3 2. ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 3 3. TECHNISCHE GEGEVENS... 3 4. INSTALLATIE EN BEDIENING... 3 5. ONDERHOUD... 5 6. ALGEMENE VOORWAARDEN...

Nadere informatie

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MZ serie Instructies voor het vervangen van de harde schijf 7429170005 7429170005 Documentversie: 1.0 - Mei 2007 www.packardbell.com Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 ABST-604 DRAADLOZE SCHEMERSENSOR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 ABST-604 DRAADLOZE SCHEMERSENSOR GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 ABST-604 DRAADLOZE SCHEMERSENSOR OMSCHRIJVING De ABST-604 draadloze schemersensor kunt u overal plaatsen, zowel binnen als buiten, zonder gedoe met installatiedraden. De zender

Nadere informatie

Montagevoorschriften

Montagevoorschriften Montagevoorschriften BCU Mont_BCU1_NL.Doc 1/9 Inhoudsopgave 1. Montage van de onderdelen... 3 2. Aansluitingen van de 8 polige stekker... 3 3. Aansluitingen van de 10 polige stekker... 4 4. Opstarten...

Nadere informatie

Digitale bagageweger. nr. 200-630. Lees deze gebruikshandleiding aandachtig door a.u.b., voordat u het apparaat gebruikt! 7

Digitale bagageweger. nr. 200-630. Lees deze gebruikshandleiding aandachtig door a.u.b., voordat u het apparaat gebruikt! 7 Digitale bagageweger nr. 200-630 Lees deze gebruikshandleiding aandachtig door a.u.b., voordat u het apparaat gebruikt! 7 Veiligheidsinstructies Lees de in de onderhavige gebruikshandleiding opgenomen

Nadere informatie

OMEGA Mifare Programmeer-Set. Korte bedieningshandleiding

OMEGA Mifare Programmeer-Set. Korte bedieningshandleiding OMEGA Mifare Programmeer-Set Korte bedieningshandleiding Vertaalde bedieningshandleiding Versie 1.0, 01/2012 Inhoudsopgave 1.1 Inhoudsopgave 1.1 Inhoudsopgave... 2 1.2 Gebruik overeenkomstig de bestemming...

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 AMST-606 DRAADLOOS MAGNEETCONTACT

GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 AMST-606 DRAADLOOS MAGNEETCONTACT GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 AMST-606 DRAADLOOS MAGNEETCONTACT OMSCHRIJVING Dit draadloze magneetcontact kan op iedere gewenste plaats bevestigd worden, zonder gedoe met draden of hoge spanning. Met het

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het Egardia alarmlicht met sirene. Website Egardia www.egardia.com Klantenservice

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MB Series Instructies voor het vervangen van het vasteschijfstation 7440930005 7440930005 Documentversie: 1.0 - Februari 2008 www.packardbell.com Veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Spanning Capaciteit (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spanning Capaciteit (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Product Zink-luchtbatterij Modelnaam IEC Nominaal Nominaal Diameter Hoogte Gewicht Spanning Capaciteit (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 AWST-8802 DRAADLOZE DUBBELE WANDSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 AWST-8802 DRAADLOZE DUBBELE WANDSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 AWST-8802 DRAADLOZE DUBBELE WANDSCHAKELAAR OMSCHRIJVING Deze draadloze wandschakelaar kan op iedere gewenste plaats bevestigd worden, zonder gedoe met draden of hoge spanning.

Nadere informatie

MEUBELSLOTEN (LOCKERSLOTEN) TC-LS100 LS100.130214 VERGRENDELINGEN. t 088 500 2800 f 088 500 2899 13

MEUBELSLOTEN (LOCKERSLOTEN) TC-LS100 LS100.130214 VERGRENDELINGEN. t 088 500 2800 f 088 500 2899 13 MEUBELSLOTEN (LOCKERSLOTEN) MODELLEN LS100ZA, LS100ZB, LS100ZC, LS100ZD, LS100WA, LS100WB, LS100WC, LS100WD 1. INHOUDSOPGAVE 1 Inhoudsopgave 2 Bedieningselement 3 Slot met bevestigingsmaterialen 4 Installatie

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MZ serie Instructies voor het vervangen van de wireless LAN kaart 7429160005 7429160005 Documentversie: 1.0 - Mei 2007 www.packardbell.com Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v 1.0 APIR-2150 DRAADLOZE BEWEGINGSMELDER

GEBRUIKSAANWIJZING v 1.0 APIR-2150 DRAADLOZE BEWEGINGSMELDER GEBRUIKSAANWIJZING v 1.0 APIR-2150 DRAADLOZE BEWEGINGSMELDER OMSCHRIJVING Deze draadloze bewegingsmelder kunt u zowel binnen als buiten bevestigen, zonder gedoe met draden of hoge spanning. Zodra er beweging

Nadere informatie

TYRECONTROL A-186. Gebruikershandleiding (NL)

TYRECONTROL A-186. Gebruikershandleiding (NL) TYRECONTROL A-186 Gebruikershandleiding (NL) 2 Uitvoering De TYRECONTROL dient speciaal voor de controle op de banden van uw voertuig. De TYRECONTROL heeft de volgende functies: - Het meten en opslaan

Nadere informatie

Installatie & Onderhoudsinstructies 10-2015

Installatie & Onderhoudsinstructies 10-2015 Installatie & Onderhoudsinstructies 1 10-2015 VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK Om veiligheid en een lange levensduur van dit product te garanderen, zal u de bijgesloten instructies strikt in acht moeten nemen.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING ADB-17

GEBRUIKSAANWIJZING ADB-17 GEBRUIKSAANWIJZING ADB-17 ADB-17 De ADB-17 is een draadloze deurbel die bij diverse toepassingen kan worden gebruikt. Zo kan de ADB-17 worden gebruikt als (nieuwe) deurbel of hulpbel bij zieken en hulpbehoevenden.

Nadere informatie

MEUBELSLOTEN (LOCKERSLOTEN) DS300 / DS400 1/13. t 0183 30 28 00 f 0183 30 28 46 01 INHOUDSOPGAVE

MEUBELSLOTEN (LOCKERSLOTEN) DS300 / DS400 1/13. t 0183 30 28 00 f 0183 30 28 46 01 INHOUDSOPGAVE MEUBELSLOTEN (LOCKERSLOTEN) ELEKTRISCHE INHOUDSOPGAVE 1 Inhoudsopgave 2 Bedienings element 3 Slot met bevestigings elementen 4 Installatie informatie 4 Preparatie van de deur 4 Installtatie 5 Draairichting

Nadere informatie

3 WEG- OMSCHAKELKLEP. Installatie- en gebruikershandleiding. voor warmtapwaterlading. USV 1" bu USV 5/4" bu USV 6/4" bi

3 WEG- OMSCHAKELKLEP. Installatie- en gebruikershandleiding. voor warmtapwaterlading. USV 1 bu USV 5/4 bu USV 6/4 bi Installatie- en gebruikershandleiding NL 3 WEG- OMSCHAKELKLEP voor warmtapwaterlading USV 1" bu USV 5/4" bu USV 6/4" bi A.u.b. eerst lezen Deze handleiding bevat belangrijke aanwijzingen voor het gebruik

Nadere informatie

ACDB-6600C DRAADLOZE DEURBEL

ACDB-6600C DRAADLOZE DEURBEL GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.2 ACDB-6600C DRAADLOZE DEURBEL *Op www.klikaanklikuit.nl vind u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen OMSCHRIJVING Omdat deze deurbel op batterijen werkt, kunt u de gong

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 WST-8800 WANDSCHAKELAAR ENKEL

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 WST-8800 WANDSCHAKELAAR ENKEL GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 WST-8800 WANDSCHAKELAAR ENKEL * A B C D E F G Verlichting: Aan / Uit / Dimmen Electrische zonwering: Open / Dicht / Stoppen * Afbeelding van de HDR-105 Halogeendimmer/schakelaar

Nadere informatie

Smoke Alarm FERION 4000 O

Smoke Alarm FERION 4000 O Smoke Alarm FERION 4000 O nl Smoke Alarm Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Graphics 4 2 Inleiding 6 3 Montage 7 4 Onderhoud 9 5 Technische specificaties 10 6 Klantenservice 12 Bosch Sicherheitssysteme

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MZ serie Instructies voor het vervangen van de CD/DVD speler 7429150005 7429150005 Documentversie: 1.0 - Mei 2007 www.packardbell.com Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig alarmlicht met sirene. Telefoonnummer WoonVeilig 0900-388 88 88

Nadere informatie

Handleiding GASTRO SUNRAIN GASTRO SUNSHINE. voor klanten. Hartelijk dank!

Handleiding GASTRO SUNRAIN GASTRO SUNSHINE. voor klanten. Hartelijk dank! voor klanten GASTRO SUNRAIN GASTRO SUNSHINE Hartelijk dank! U hebt gekozen voor een kwaliteitsproduct van de firma LEINER. Lees deze handleiding a.u.b zorgvuldig door, zodat u lang plezier kunt beleven

Nadere informatie

BeoLab 8002. Handleiding

BeoLab 8002. Handleiding BeoLab 8002 Handleiding Dagelijks gebruik 3 Wanneer u klaar bent met het installeren van de luidsprekers, zoals beschreven op de volgende pagina s, kunt u het hele systeem aansluiten op de netstroom.

Nadere informatie

ACDB-7000BC DEURBEL MET DRUKKNOPZENDER

ACDB-7000BC DEURBEL MET DRUKKNOPZENDER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.3 ACDB-7000BC DEURBEL MET DRUKKNOPZENDER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen OMSCHRIJVING Deze deurbel ontvanger kan worden gebruikt

Nadere informatie

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe Bedankt voor het aanschaffen van het SingStar Microphone Pack. Lees voor u dit product gaat gebruiken

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z)

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z) Gebruiksaanwijzing NL OV-BaseCore7(Z) Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing: Om het risico op elektrische schokken te beperken, mag u de behuizing of de achterkant niet verwijderen. Alle onderdelen

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING. Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding.

GEBRUIKSHANDLEIDING. Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. GEBRUIKSHANDLEIDING Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. 2 3 Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. Inleiding 4 Inhoud verpakking 5 Bevestigen van de Doorsafe

Nadere informatie

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen.

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Introductie: Bedankt voor het aanschaffen van deze UHF- PLL 40 kanaals rondleidingsysteem en draadloze

Nadere informatie

VOLTCRAFT Multitester MS 258 II 3 in 1

VOLTCRAFT Multitester MS 258 II 3 in 1 Versie 04/04 Bestnr. 12 15 44 VOLTCRAFT Multitester MS 258 II 3 in 1 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

TSE BASIC Serie 3000 TSE HOME Serie 4000 TSE BUSINESS Serie 5000 TSE SYSTEM Serie 6000

TSE BASIC Serie 3000 TSE HOME Serie 4000 TSE BUSINESS Serie 5000 TSE SYSTEM Serie 6000 TSE BASIC Serie 3000 TSE HOME Serie 4000 TSE BUSINESS Serie 5000 TSE SYSTEM Serie 6000 Overzicht van programma en mogelijkheden De TSE productenreeks op een rij! TSE 3000 BASIC TSE Set 4001 PINCODE TSE

Nadere informatie

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60 Professional Supplies Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050 CaterChef 120 CaterChef 60 CaterChef 30 GEBRUIKSAANWIJZING Lees deze instructies aandachtig door alvorens het apparaat te gebruiken. 688050-51-52

Nadere informatie

C40. Compressor Cooler Instruction Manual 4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière à compression Notice d emploi 18

C40. Compressor Cooler Instruction Manual 4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière à compression Notice d emploi 18 .book Seite 1 Donnerstag, 14. Oktober 2004 3:22 15 GB D F E I NL DK N S FIN Compressor Cooler Instruction Manual 4 Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière à compression Notice d emploi 18 Nevera

Nadere informatie

Sunis WireFree io zonsensor

Sunis WireFree io zonsensor Sunis WireFree io zonsensor Installatiehandleiding Artikelnummer 88245 - 2 - Sunis WireFree io zonsensor Inhoudsopgave Pagina Omschrijving 4 Productvoordelen 4 Veiligheid 4 Specifieke veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER

Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER Voorwoord Hartelijk dank voor het gebruik van de MOPAS BT Transponder. Wij hebben met de grootste zorg deze applicatie en het device ontwikkeld om personen in staat

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl

www.klikaanklikuit.nl www.klikaanklikuit.nl START-LINE ZENDER AKCT-510 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 3.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen SLEUTELHANGER AFSTANDSBEDIENING

Nadere informatie

Montage- en bedieningshandleiding DOM Guardian S. EDV-Nr. 298550 / 0 / d / 09.13

Montage- en bedieningshandleiding DOM Guardian S. EDV-Nr. 298550 / 0 / d / 09.13 Montage- en bedieningshandleiding DOM Guardian S EDV-Nr. 298550 / 0 / d / 09.13 Notitie Inhoud Inhoud GELEVERDE ONDERDELEN... 2 PRODUCTBESCHRIJVING... 3 VOOR UW VEILIGHEID... 4 BELANGRIJKE OPMERKINGEN...

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN

GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN 2 GARANTIE Op het apparaat is 24 maanden garantie vanaf koopdatum. Uitgesloten van garantie zijn: verlichting, schade en gevolgschade ontstaan door een gebrekkig

Nadere informatie

Inhoudsopgave STANLEY TLM65 1

Inhoudsopgave STANLEY TLM65 1 Inhoudsopgave Instrument Instellen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Overzicht - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Display - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

ES-K1A. Draadloze keypad. www.etiger.com

ES-K1A. Draadloze keypad. www.etiger.com ES-K1A Draadloze keypad www.etiger.com NL Voorwoord Hartelijk dank voor uw aankoop van de ES-K1A. De ES-K1A is een keypad waarmee u uw alarmsysteem kunt inschakelen en uitschakelen, ook in de Thuismodus.

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Opberglade ESS 3060-10 Lees beslist de gebruiks- en montagehandleiding voordat u uw apparaat plaatst, nl-nl installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en

Nadere informatie

MEUBELSLOTEN (LOCKERSLOTEN) TC-LS200 LS200.130214. t 088 500 2800 f 088 500 2899 21

MEUBELSLOTEN (LOCKERSLOTEN) TC-LS200 LS200.130214. t 088 500 2800 f 088 500 2899 21 MEUBELSLOTEN (LOCKERSLOTEN) MODELLEN LS200ZA, LS200ZB, LS200ZC, LS200ZD, LS200WA, LS200WB, LS200WC, LS200WD 1. INHOUDSOPGAVE 1 Inhoudsopgave 2 Bedieningselement 3 Slot met bevestigingsmaterialen 4 Installatie

Nadere informatie

INSTALLATIE. ekey TOCAnet. Biometrisch toegangssysteem netwerkversie

INSTALLATIE. ekey TOCAnet. Biometrisch toegangssysteem netwerkversie INSTALLATIE ekey TOCAnet Biometrisch toegangssysteem netwerkversie Inhoud INHOUD...FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. CONTROLELIJST...3 OVERZICHT VAN HET APPARAAT...5 INSTALLATIE...6 BEDIENING...7 FOUTMELDINGEN...9

Nadere informatie

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing CECH-ZHD1 7020228 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

Keystone OM13 - EPI-2 driedraads module Handleiding voor installatie en onderhoud

Keystone OM13 - EPI-2 driedraads module Handleiding voor installatie en onderhoud Voor installatie moeten deze instructies volledig zijn gelezen en begrepen Inhoud 1 Optionele module 13: driedraads module.. 1 2 Installatie... 2 3 OM13-module instellen en configureren... 8 4 OM13-pakketten...

Nadere informatie

ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR

ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

EML-1000 ENERGIEMETER VOOR ICS-1000

EML-1000 ENERGIEMETER VOOR ICS-1000 GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 EML-1000 ENERGIEMETER VOOR ICS-1000 *Op www.klikaanklikuit.nl vind u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen OMSCHRIJVING Deze energiemeter kan worden gebruikt in combinatie

Nadere informatie

Elmasonic S. Ultrasoonreinigingsapparaat. MSK Tel: 088-0067600 Email: info@msk.nl www.msk.nl

Elmasonic S. Ultrasoonreinigingsapparaat. MSK Tel: 088-0067600 Email: info@msk.nl www.msk.nl Gebruiksaanwijzing Elmasonic S Ultrasoonreinigingsapparaat MSK Tel: 088-0067600 Email: info@msk.nl www.msk.nl Lees aandachtig de bijgevoegde handleiding en bewaar deze voor de service na verkoop. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

www.burg.biz Elektronisch deurslot Comfortabele veiligheid. Elektronisch ideaal voor particuliere en zakelijke deuren.

www.burg.biz Elektronisch deurslot Comfortabele veiligheid. Elektronisch ideaal voor particuliere en zakelijke deuren. Comfortabele veiligheid. Elektronisch deurslot ideaal voor particuliere en zakelijke deuren. Geniaal veilig. Geniaal eenvoudig. www.burg.biz De perfecte combinatie van veiligheid en eenvoud. SETS Optimaal

Nadere informatie

Xesar. De veelzijdige beveiliging

Xesar. De veelzijdige beveiliging Xesar De veelzijdige beveiliging Xesar Het sluitsysteem voor complexe toepassingen Xesar De veelzijdige beveiliging voor professionele toepassingen Xesar is een eigen innovatie van EVVA. Het elektronische

Nadere informatie

Contactdooscombinatie AMAXX

Contactdooscombinatie AMAXX Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing Contactdooscombinatie AMAXX NL Algemeen Informatie over de montagehandleiding en gebruiksaanwijzing Doelmatig gebruik Lees deze handleiding vóór de montage en het

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. FL 70 Premium-Liner Selection Pro

Gebruikershandleiding. FL 70 Premium-Liner Selection Pro Gebruikershandleiding FL 70 Premium-Liner Selection Pro TECHNISCHE GEGEVENS: Zelfnivelleerbereik ±3 Nauwkeurigheid ±1 mm / 10 m Werkbereik zonder ontvanger 30 m* met ontvanger 80 m Gebruiksduur met Li-Ion

Nadere informatie

Powerpack. gebruikshandleiding

Powerpack. gebruikshandleiding Powerpack gebruikshandleiding 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding De RMA powerpack is een hulpmiddel voor de begeleiding. Het vergemakkelijkt het duwen van een rolstoel gebruiker. De hulpmotor is niet ontworpen

Nadere informatie

Handleiding LifeGuard

Handleiding LifeGuard Handleiding LifeGuard I Introductie De LifeGuard bestaat uit een basisstation en een armband, die gebruikt kunnen worden als alarm bij onderdompeling in water en bij verdwalen. Ga naar www.manual-guide.com

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing elektronisch slot TeamLock 4

Gebruiksaanwijzing elektronisch slot TeamLock 4 ELEKTRONISCH SLOT MET MINSTENS 111.000.000 ECHTE INSTELMOGELIJKHEDEN Gebruiksaanwijzing elektronisch slot TeamLock 4 Het elektronisch slot TeamLock 4 is een elektronisch sluitsysteem, waarin max. 64 openingscodes

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM-1000 INBOUWSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM-1000 INBOUWSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM-1000 INBOUWSCHAKELAAR Verlichting: Aan / Uit A B C D * E F * Afbeelding van de YCT-102 (niet inbegrepen) A: Verbind-knop B: Indicator (spannings- en verbindstatus) C: Zekeringhouder

Nadere informatie

INSTALLATIE INSTRUCTIES

INSTALLATIE INSTRUCTIES Scherm min. 5 kg DQ Regular 1000 DQ Regular 700 INSTALLATIE INSTRUCTIES INHOUD: 1. Belangrijke veiligheidsinstructie s. 2. Specificaties en afmetingen. 3. Anti-afknel / Auto-omkeer functie. 4. Meegeleverde

Nadere informatie