Overige aanvraag Op uw aanvraag voor een Drank- en Horecavergunning op grond van de Drank- en Horecawet (DHW) heb ik afzonderlijk beschikt.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overige aanvraag Op uw aanvraag voor een Drank- en Horecavergunning op grond van de Drank- en Horecawet (DHW) heb ik afzonderlijk beschikt."

Transcriptie

1 Stichting Golfpark Spandersbosch T.a.v. het bestuur Sportpark Crailoo AA HILVERSUM POSTBUS GM HILVERSUM AFDELING: PUBLIEKSZAKEN BEZOEKADRES: OUDE ENGHWEG 23 (BEZOEK NA TELEFONISCHE AFSPRAAK) D A TU M O NS KENM E R K UW B R IE F VA N 27 november 2018 U W KENM E R K -- Dhr. F. de Vries TELE FOON B IJ LA G E N Concept Vergunning en aanhangsel B E TREFT Concept Exploitatievergunning voor het horecabedrijf: Sportpark Crailoo 26 (Golfpark Spandersbosch), 1222 AA HILVERSUM B E H A ND E LD D OO R Geacht bestuur, U heeft op 27 november 2018 een exploitatievergunning aangevraagd op grond van artikel 2 Horecaverordening Hilversum 2017 (HV) voor het bovengenoemd horecabedrijf in verband met een aanvraag voor een paracommerciële horecavergunning. Ik heb uw aanvraag beoordeeld en verleen de gevraagde exploitatievergunning. In deze brief vindt u hierover meer informatie. Overige aanvraag Op uw aanvraag voor een Drank- en Horecavergunning op grond van de Drank- en Horecawet (DHW) heb ik afzonderlijk beschikt. Wettelijk kader Op basis van artikel 2, eerste lid HV is het verboden zonder exploitatievergunning van de burgemeester een horecabedrijf te exploiteren. De exploitatie van een horecabedrijf mag geen nadelige invloed hebben op het woon- en leefklimaat in de omgeving alsmede de openbare orde, veiligheid, zedelijkheid en gezondheid in gevaar brengen. Volgens het zevende lid wordt een exploitatievergunning uitsluitend verleend aan en op naam gezet van de exploitant en is niet overdraagbaar. Belangenafweging Publicatie De aanvraag voor de exploitatievergunning wordt op 3 januari 2019 gepubliceerd in de Gooi- en Eembode en ter inzage gelegd in de digitale burgerleeskamer. Adviezen Er zijn geen nieuwe adviezen opgevraagd. Golfpark Spandersbosch heeft in 2011 een commerciële horecavergunning gekregen (werd uitbesteed aan Gerhardt catering). De nieuwe aanvraag betreft een aanvraag voor een paracommerciële horecavergunning. De lokaliteit en het terras blijven hetzelfde. Echter zijn er andere regels en voorschriften opgenomen voor paracommerciële horecabedrijven. Deze zijn opgenomen in de voorschriften. Zie besluit hieronder.

2 Bestemmingplan en horecabeleid De bestaande vestiging Golfpark Spandersbosch is passend in het bestemmingsplan Hilversum Buitengebied. Bedrijfskarakter Het bedrijf is een bestaande vestiging op Sportpark Crailoo 26 te Hilversum. Het karakter is een sportvereniging (Golfclub). Besluit Ik besluit de gevraagde exploitatievergunning aan u te verlenen. Het besluit vindt u in de bijlage. Overige opmerkingen De verantwoordelijkheid van de exploitant/leidinggevende(n) houdt niet op bij de voordeur. De exploitant/leidinggevende(n) moet(en) er op toezien dat overlast en verstoring van de openbare orde en veiligheid voorkomen wordt. Ik wil u wijzen op het Convenant Veilig en Gezond Uitgaan in Hilversum en het Protocol Ontzegging Collectieve Horecaontzegging in Hilversum. Kosten van deze vergunning De legeskosten van deze vergunning zijn 224,65. U krijgt een factuur van de gemeentelijke financiële administratie. Bezwaar Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de verzending van deze brief een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij de burgemeester (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). In het bezwaarschrift moeten in ieder geval uw naam, adres, dagtekening, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit vermeld worden. Het besluit treedt direct in werking, ook al wordt er bezwaar gemaakt. Wilt u voorkomen dat, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist, het besluit in werking treedt, dan kunt u aan de rechter een voorlopige voorziening (schorsing) vragen. Het adres is: de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden- Nederland, postbus 16005, 3500 DA Utrecht (telefoon: ). Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden (griffierecht). De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via Heeft u nog vragen? Heeft u nog vragen over deze brief? Neemt u dan contact op via of Vermeldt u altijd het zaaknummer

3 Exploitatievergunning Horecaverordening Hilversum 2017 datum verlening: kenmerk: De burgemeester van de gemeente Hilversum; gelet op artikel 2 van de Horecaverordening Hilversum 2017; Besluit: Een exploitatievergunning te verlenen voor het horecabedrijf aan: Stichting Golfpark Spandersbosch, statutair gevestigd in Hilversum, in de inrichting, gevestigd op het perceel: Sportpark Crailoo 26 (Golfpark Spandersbosch), 1222 AA HILVERSUM De vergunning geldt voor de volgende lokaliteit en terras: Situering in de inrichting en eventuele benaming: oppervlakte in m² Benedenlokaliteit Brasserie 175 m² Het bedrijf heeft een terras: Terras Brasserie 250 m² Exploitatievergunning: De punten van de te vergunnen activiteiten zijn bij elkaar opgeteld. De exploitatie valt in exploitatiecategorie A. De volgende activiteiten zijn toegestaan: Verstrekken van geringe voedingsmiddelen. Verstrekken van alcoholhoudende drank (vanaf uur tot en met uur) Openingstijd: uur tot sluitingstijd uur Exploiteren van een terras. Ten gehore brengen van achtergrondmuziek. Algemene voorschriften: Het bedrijf mag uitsluitend worden geëxploiteerd als een paracommercieel horecabedrijf in sportvereniging Golfpark Spandersbosch. Het is verboden om het bedrijf voor bezoekers geopend te hebben of aldaar bezoekers toe te laten of te laten verblijven buiten de in het besluit genoemde openingstijden. De exploitant moet zich houden aan de voorschriften van de milieuwetgeving, waaronder het opruimen van afval in de naaste omgeving van zijn pand (norm is 25 meter). Deze vergunning moet u direct kunnen tonen op verzoek van politie, de brandweer of een daartoe bevoegd functionaris. De door hen gegeven aanwijzingen moet u stipt en onmiddellijk opvolgen. Als de exploitatie van het bedrijf en het terras daarvoor aanleiding zou geven, heb ik steeds de bevoegdheid in te grijpen, hetzij door verdergaande beperkingen aan de exploitatievergunning te verbinden dan wel de vergunning in te trekken. Op grond van de HV en het sluitingstijdenbeleid is voor paracommerciële instellingen de maximaal toegestane openingstijd uur. Maximaal vier keer per jaar is een afwijkende sluitingstijd mogelijk. Dit dient per keer afzonderlijk te worden aangevraagd, waarbij de reden van de aanvraag vermeld wordt. Op grond van artikel 8 Verordening Drank en Horecawet Hilversum 2014 (Verordening DHW) zijn de schenktijden voor uw horecabedrijf alle dagen van de week van uur tot uur. Hiervan kan zes keer per jaar ontheffing verleend worden. Ook dit dient per keer afzonderlijk te worden aangevraagd, waarbij de reden van de aanvraag vermeld wordt.

4 Voorschriften betreffende het terras: De ingang van het horecabedrijf moet volledig vrij gehouden worden. Op het trottoir dient een vrije doorloopruimte van minimaal 1,50 meter te zijn. De doorloop mag op geen enkele manier worden belemmerd. Obstakels waaronder begrepen fietsen, bloembakken en reclameborden, dienen onmiddellijk verwijderd te worden. De openingstijd van het terras zijn gelijk aan die van het horecabedrijf. Alleen aan personen die gebruik maken van de terraszitplaatsen mag drank en/of eetwaren worden verstrekt. Het gebruik van zogenaamde sta-tafels is niet toegestaan. Indien op aanwijzing van een daartoe bevoegd functionaris het terras tijdelijk moet worden ontruimd ten behoeve van werken van openbaar nut of in het belang van de openbare orde en veiligheid (ook brand- en verkeersveiligheid), heeft u in dit geval geen recht op schadevergoeding. Het is niet toegestaan mechanische- en/of livemuziek ten gehore te brengen op het terras anders dan bij een kennisgeving incidentele festiviteit. DEZE VERGUNNING MOET OP EEN ZICHTBARE PLAATS IN DE INRICHTING AANWEZIG ZIJN. KOPIE GEZONDEN AAN: Politie Midden Nederland; Brandweer Gooi en Vechtstreek, diverse gemeentelijke teams: horeca, milieu, handhaving, belastingen, archief.

5 AANHANGSEL Exploitatievergunning datum verlening vergunning: datum verlening nieuw aanhangsel: kenmerk: kenmerk: Aanhangsel bij de vergunning voor het uitoefenen van het horecabedrijf: Stichting Golfpark Spandersbosch Sportpark Crailoo 26 (Golfpark Spandersbosch) 1222 AA HILVERSUM De leidinggevenden zijn: DIT AANHANGSEL MOET OP EEN ZICHTBARE PLAATS IN DE INRICHTING AANWEZIG ZIJN. KOPIE AAN: Politie Midden Nederland; gemeentelijke teams: horeca, handhaving, archief

Stichting Golfpark Spandersbosch T.a.v. het bestuur Sportpark Crailoo AA HILVERSUM. Dhr. F. de Vries

Stichting Golfpark Spandersbosch T.a.v. het bestuur Sportpark Crailoo AA HILVERSUM. Dhr. F. de Vries Stichting Golfpark Spandersbosch T.a.v. het bestuur Sportpark Crailoo 26 1222 AA HILVERSUM POSTBUS 9900 1201 GM HILVERSUM AFDELING: PUBLIEKSZAKEN BEZOEKADRES: OUDE ENGHWEG 23 (BEZOEK NA TELEFONISCHE AFSPRAAK)

Nadere informatie

uw aanvraag ons kenmerk datum bijlage 21 februari 2017 BOX mei 2017 diverse

uw aanvraag ons kenmerk datum bijlage 21 februari 2017 BOX mei 2017 diverse Postadres: Bank: NL18RABO0108700550 Postbus 450 BTW- nr: 806385297.B.01 5830 AL BOXMEER Telefoon: 0485 585 911 Kantooradres: Fax: 0485 572 432 Raadhuisplein 1 E-mail: gemeente@boxmeer.nl 5831 JX Boxmeer

Nadere informatie

Sector Klantcontactcentrum

Sector Klantcontactcentrum Sector Klantcontactcentrum Postadres: Gemeente Almelo Postbus 5100 7600 GC Almelo Dart en Biljart vereniging Quick t.a.v. de heer G.H. Egberts Haarspit 20 7671 NC VRIEZENVEEN Bezoekadres: Haven Zuidzijde

Nadere informatie

Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras)

Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras) BIJLAGE 1D Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras) Exploitatievergunning ex artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke verordening van de gemeente Sittard-Geleen De burgemeester van Sittard-Geleen;

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIEREN HORECA (gemeente Middelburg) (paracommerciële bedrijven)

AANVRAAGFORMULIEREN HORECA (gemeente Middelburg) (paracommerciële bedrijven) Zaaknummer:... Vereniging/stichting:... Adres:... Contactpersoon:... Telefoonnummer/GSM:... In te vullen door gemeente AANVRAAGFORMULIEREN HORECA (gemeente Middelburg) (paracommerciële bedrijven) drank-

Nadere informatie

Bij het aanvraagformulier moet u de volgende stukken overleggen:

Bij het aanvraagformulier moet u de volgende stukken overleggen: Aanvraagformulier Drank- en Horecavergunning Model A Voor het verstrekken van alcoholhoudende dranken dient u in het bezit te zijn van een drank- en horecavergunning op grond van artikel 3 van de Drank-

Nadere informatie

Uitleg Op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet is het verboden zonder vergunning het horecabedrijf of slijtersbedrijf uit te oefenen.

Uitleg Op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet is het verboden zonder vergunning het horecabedrijf of slijtersbedrijf uit te oefenen. gemeente Nieuwkoop afdeling Publiekszaken nieuwkoop Horeca Ter Aar B.V. De heer P.W. van Breda C.J.A. Koelemanstraat 24 2461 WD TER AAR VERZONDEN 0 1 SEP2016 datum 29 augustus 2016 uw brief/kenmerk 5 april

Nadere informatie

Reden van het besluit:

Reden van het besluit: Onder een coffeeshop wordt in deze vergunning verstaan: een horecabedrijf in het bezit van vergunning voor het verstrekken van uitsluitend alcoholvrije drank waar handel in cannabisproducten plaatsvindt

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de artikelen 26, 29, 30a en 35 van de Drank en Horecawet;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de artikelen 26, 29, 30a en 35 van de Drank en Horecawet; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1088 18 januari 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 10 januari 2013, VGP/3149009

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIEREN HORECA (gemeente Middelburg)

AANVRAAGFORMULIEREN HORECA (gemeente Middelburg) Zaaknummer:... Horecabedrijf:... Adres:... Telefoonnummer/GSM:... In te vullen door gemeente AANVRAAGFORMULIEREN HORECA (gemeente Middelburg) drank- en horecavergunning (schenken alcoholische dranken)

Nadere informatie

Bij het aanvraagformulier moet u de volgende stukken overleggen:

Bij het aanvraagformulier moet u de volgende stukken overleggen: Aanvraagformulier Drank- en Horecavergunning Model B Voor het verstrekken van alcoholhoudende dranken dient u in het bezit te zijn van een drank- en horecavergunning op grond van artikel 3 van de Drank-

Nadere informatie

U Dienstverlening

U Dienstverlening Zuídplas Brasserie Geen Idee V.O^F^ T.a.v, de heer R.J. Ouwendijk en mevrouw G. Ouwendijk Klein Hitland 2 2911 BR NIEUWERKERKAAN DEN IJSSEL lil li III lil verzenddatum afdeling 9 FEB 2016 U16.001245 Dienstverlening

Nadere informatie

Op 15 november 2016 heb ik uw aanvraag voor een drank- en horecavergunning ontvangen. Hieronder leest u mijn besluit.

Op 15 november 2016 heb ik uw aanvraag voor een drank- en horecavergunning ontvangen. Hieronder leest u mijn besluit. gemeente Nieuwkoop afdeling Publiekszaken nieuwkoop Buurtsupermarkt van der Horst t.h.o.d.n. Spar J. van der Horst De heer J.J. van der Horst Strooplikker 19 2461 CW TER AAR datum lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Nadere informatie

Aanvraagformulier Drank- en Horecavergunning

Aanvraagformulier Drank- en Horecavergunning De burgemeester van de gemeente Meierijstad Werkatelier VTH Postbus 10.001 5460 DA VEGHEL Aanvraagformulier Drank- en Horecavergunning MODEL B De aanvraag ter verkrijging van een vergunning op grond van

Nadere informatie

Uitleg Op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet is het verboden zonder vergunning het horecabedrijf of slijtersbedrijf uit te oefenen.

Uitleg Op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet is het verboden zonder vergunning het horecabedrijf of slijtersbedrijf uit te oefenen. gemeente Nieuwkoop afdeling Publiekszaken nieuwkoop Bistro Bar 't Leeuwtje De heer K.N. de Jong Simon van Capelweg 109B 2431 AE NOORDEN datum uw brief/kenmerk registratienummer behandeld door betreft bijlage(n)

Nadere informatie

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per : Model VNG (laatst gewijzigd: 11-07-2012) Contactpersoon: Patrick Swinkels, 06-51205612 : Drank- en Horecawet, geldend per 1-1-2013 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning 3 Bedrijf exploiteert

Nadere informatie

Omschrijving aanvraag De aanvraag betreft buurtfeest t Bultje op 9 september 2017 van tot uur.

Omschrijving aanvraag De aanvraag betreft buurtfeest t Bultje op 9 september 2017 van tot uur. .. Buurtvereniging 't Bultje De heer R.T. van der Zwaag Halvenne 34 5595 HG LEENDE Uw kenmerk: Medewerker: H. Gruijters Doorkiesnummer: 040-2241440 Uw brief van: Bijlagen: Datum: 31 augustus 2017 Zaaknummer:

Nadere informatie

Aanvraagformulier Drank- en Horecavergunning

Aanvraagformulier Drank- en Horecavergunning Aan de burgemeester van de gemeente Veghel Afdeling Vergunningen en Handhaving Postbus 10.001 5460 DA VEGHEL Aanvraagformulier Drank- en Horecavergunning MODEL A De aanvraag ter verkrijging van een vergunning

Nadere informatie

Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013

Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013 Onderwerp: Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013 Ons kenmerk: 13RB000204 Nr. 7 De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 8 oktober

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER DRANK- EN HORECAWETVERGUNNING voor paracommerciële rechtspersonen (model B)

AANVRAAGFORMULIER DRANK- EN HORECAWETVERGUNNING voor paracommerciële rechtspersonen (model B) AANVRAAGFORMULIER DRANK- EN HORECAWETVERGUNNING voor paracommerciële rechtspersonen Deze aanvraag zenden aan: Burgemeester van Amersfoort t.a.v. Vergunningenloket Postbus 4000 3800 EA Amersfoort Voor informatie

Nadere informatie

Vaststelling Drank- en Horecaverordening Breda 2014

Vaststelling Drank- en Horecaverordening Breda 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Breda. Nr. 3867 9 december 2013 Vaststelling Drank- en Horecaverordening Breda 2014 Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Breda maken bekend dat de gemeenteraad

Nadere informatie

Zuídplas. 2-9 FEB 201İ onderwerp Drank- en horecavergunning. gemeente

Zuídplas. 2-9 FEB 201İ onderwerp Drank- en horecavergunning. gemeente Brasserie Geen dee V.O.F. T.a.v. de heer R.J. Ouwendijk en mevrouw G. Ouwendijk Klein Hitland 2 29 BR NEUWERKERKAAN DEN JSSEL verzenddatum 2-9 FEB 20İ Drank- en horecavergunning uw kenmerk bijlagen 2 afdeling

Nadere informatie

Exploitatievergunning (terras) aanvragen / wijzigen

Exploitatievergunning (terras) aanvragen / wijzigen Exploitatievergunning (terras) aanvragen / wijzigen Met dit formulier vraagt u een exploitatievergunning aan op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening 2016 van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht (artikel

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Aan de burgemeester van de gemeente Zwijndrecht t.a.v. afdeling Gemeentewinkel Postbus AA ZWIJNDRECHT

Aanvraagformulier. Aan de burgemeester van de gemeente Zwijndrecht t.a.v. afdeling Gemeentewinkel Postbus AA ZWIJNDRECHT Aanvraagformulier Exploitatievergunning horecabedrijf Wanneer u een inrichting gaat exploiteren die valt onder de reikwijdte van artikel 2:28 e.v. van de Algemene Plaatselijke Verordening, dient u in het

Nadere informatie

* UM * Broodjeszaak Effe Anders

* UM * Broodjeszaak Effe Anders e-mail: brandweer, poli tie, Belei d-hhv. Papier: OND-fin UM1607189 * UM1607189* Broodjeszaak Effe Anders ons kenmerk : UM1607189 zaaknummer : ZK16003573 uw kenmerk : uw brief van : afdeling : Publiekszaken

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER DRANK- EN HORECAVERGUNNING (MODEL B - PARACOMMERCIEEL)

AANVRAAGFORMULIER DRANK- EN HORECAVERGUNNING (MODEL B - PARACOMMERCIEEL) AANVRAAGFORMULIER DRANK- EN HORECAVERGUNNING (MODEL B - PARACOMMERCIEEL) Aanvraag voor een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een horecabedrijf door een

Nadere informatie

Formulier melding vergunningvrije horeca & aanvraag drank- en horecavergunning horecabedrijven

Formulier melding vergunningvrije horeca & aanvraag drank- en horecavergunning horecabedrijven Formulier melding vergunningvrije horeca & aanvraag drank- en horecavergunning horecabedrijven Melding als bedoeld in artikel 2:28b van de Algemene Plaatselijke Verordening Schiedam en aanvraag van een

Nadere informatie

(vergunning geen zicht op. nog niet legalisatie

(vergunning geen zicht op. nog niet legalisatie 1. DHW 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsg. ) 2. DHW 14, lid 2 en 15, lid 1 Verbod kleinhandel in horecalokaliteit of op terras 3. DHW 20, lid 1* Verkoop alcohol persoon < 16 jaar termijn Geen 2 weken

Nadere informatie

* UM * Akkermans Leisure & Golf

* UM * Akkermans Leisure & Golf e-mail: politie, br andw eer, Belei d-hhv, Ond- fin ( per post) * * Akkermans Leisure & Golf ons kenmerk : zaaknummer : ZK16000402 uw kenmerk : uw brief van : 29 januari 2016 afdeling : Publiekszaken contactpersoon

Nadere informatie

Drank- en Horecaverordening gemeente Rijnwaarden 2013

Drank- en Horecaverordening gemeente Rijnwaarden 2013 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rijnwaarden. Nr. 415 6 januari 2014 Drank- en Horecaverordening gemeente Rijnwaarden 2013 Drank- en Horecaverordening gemeente Rijnwaarden 2013 Nr. De raad van

Nadere informatie

Hilversum. De Vereniging Vrienden van 't Gooi t.a.v. het bestuur Postbus BB HUIZEN. Geacht bestuur,

Hilversum. De Vereniging Vrienden van 't Gooi t.a.v. het bestuur Postbus BB HUIZEN. Geacht bestuur, De Vereniging Vrienden van 't Gooi t.a.v. het bestuur Postbus 1080 1270 BB HUIZEN POSTBUS 9900 1201 GM HILVERSUM AFDELING BELEIDSONTWIKKELING BEZOEKADRES: OUDE ENGHWEG 23 DATUM 30 juni 2014 ONS KENMERK

Nadere informatie

Plaatselijke Verordening

Plaatselijke Verordening (aikueente Bronckhorst Plaatselijke Verordening Besluit, 31 maart 2017 Wij verlenen een vergunning en/of ontheffing voor een ontheffing drank- en horeca tijdens de kermis in Halle. Activiteit : Drank en

Nadere informatie

Besluit, 18 mei 2017 Wij verlenen een vergunning en/of ontheffing voor ontheffing Drank- en horecawet : Drank en horeca (evenement)

Besluit, 18 mei 2017 Wij verlenen een vergunning en/of ontheffing voor ontheffing Drank- en horecawet : Drank en horeca (evenement) P l a atselijke Veror deni n g Besluit, 18 mei 2017 Wij verlenen een vergunning en/of ontheffing voor ontheffing Drank- en horecawet 17-06- 2017. Activiteit : Drank en horeca (evenement) Start evenement

Nadere informatie

Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013)

Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013) Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013) Artikel Beschrijving Omschrijving overtreding Maatregel(en) toezichthouder Maatregel(en) bestuur Artikel 3 Verbod zonder vergunning

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201706395 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het wijzigen van de bestemming van de cafetaria Hoflandplein 17 naar cafe Adres: Hoflandplein 17

Nadere informatie

Vergunningaanvraag Drank en horecawet Model A. Aan: Gemeente Sint Anthonis Team Vergunningen Postbus ZG SINT ANTHONIS

Vergunningaanvraag Drank en horecawet Model A. Aan: Gemeente Sint Anthonis Team Vergunningen Postbus ZG SINT ANTHONIS Vergunningaanvraag Drank en horecawet Model A Aan: Gemeente Sint Anthonis Team Vergunningen Postbus 40 5845 ZG SINT ANTHONIS De aanvraag ter verkrijging van een vergunning op grond van artikel 3 van de

Nadere informatie

Bestuursdwang toepassing

Bestuursdwang toepassing 3 Bedrijf exploiteert zonder 3 Bedrijf exploiteert zonder Geen vergunning, wel zicht op Geen vergunning, geen zicht op bij < 50 week 2 weken 680 (vergunning nog niet verleend) 1 maximaal 1 week 1360 (vergunning

Nadere informatie

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per : Model VNG (laatst gewijzigd: 11-07-2012) Contactpersoon: Patrick Swinkels, 06-51205612 : Drank- en Horecawet, geldend per 1-1-2013 3 Bedrijf exploiteert zonder 3 Bedrijf exploiteert zonder Geen vergunning,

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER DRANK- EN HORECAVERGUNNING (MODEL A - COMMERCIEEL)

AANVRAAGFORMULIER DRANK- EN HORECAVERGUNNING (MODEL A - COMMERCIEEL) AANVRAAGFORMULIER DRANK- EN HORECAVERGUNNING (MODEL A - COMMERCIEEL) Aanvraag voor een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een horecabedrijf of slijtersbedrijf

Nadere informatie

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 De raad van de gemeente Bussum; gelezen het voorstel van de burgemeester d.d. xxx, nummer xxx; gelet op de artikelen

Nadere informatie

Bijlage 1: Sanctietabel behorend bij het Alcohol- en Horecasanctiebeleid Altena 2019

Bijlage 1: Sanctietabel behorend bij het Alcohol- en Horecasanctiebeleid Altena 2019 Begunstigings-termijn Sanctie per Bestuursdwang toepassing Sanctiemiddel (geadviseerd) Categorie Toelichting Overtreding Artikel Regelgeving Bijlage : Sanctietabel behorend bij het Alcohol- en Horecasanctiebeleid

Nadere informatie

verordening Drank- en horecawet blaricum 2014 gelezen het voorstel van het college van B&W d.d. 29 oktober 2013;

verordening Drank- en horecawet blaricum 2014 gelezen het voorstel van het college van B&W d.d. 29 oktober 2013; CVDR Officiële uitgave van Blaricum. Nr. CVDR314712_1 29 januari 2019 verordening Drank- en horecawet blaricum 2014 De raad van de gemeente Blaricum gelezen het voorstel van het college van B&W d.d. 29

Nadere informatie

Over de voortgang van de behandeling van uw aanvraag delen wij u het volgende mee.

Over de voortgang van de behandeling van uw aanvraag delen wij u het volgende mee. Uw kenmerk: EX20150011 Ons nummer: U15.009295 *U15.009295* Behandeld door: A. van der Heide Telefoon: 14 0515 Watersportcentrum Friesland Gouden Boaijum 10 8621 CV HEEG Onderwerp: Ontwerp exploitatievergunning

Nadere informatie

Bijlage 4: Sanctietabel Drank en Horeca

Bijlage 4: Sanctietabel Drank en Horeca Bijlage 4: Sanctietabel Drank en Horeca Overtreding artikel Drank- en Artikel 2, tweede lid Drank- en : Maken van reclame voor alcoholhoudende drank in strijd met de regels gesteld krachtens het eerste

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Exploitatievergunning horecabedrijf

AANVRAAGFORMULIER Exploitatievergunning horecabedrijf Aanvraag voor het verkrijgen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe Ondergetekende, ondernemer van de hieronder genoemde

Nadere informatie

Drank- en Horecaverordening Koggenland 2014. i ļ win in mil ni i ii wumi mi HII in m D13.003645

Drank- en Horecaverordening Koggenland 2014. i ļ win in mil ni i ii wumi mi HII in m D13.003645 m Drank- en Horecaverordening Koggenland 2014 i ļ win in mil ni i ii wumi mi HII in m D13.003645 DRANK- EN HORECAVERORDENING 2014 Verordening afdeling 8a model-apv: bijzondere bepalingen over horecabedrijven

Nadere informatie

Aanvraagformulier Drank- en Horecavergunning paracommerciële rechtspersoon (Model B) Rechtspersoon/rechtspersonen Rechtspersoon A

Aanvraagformulier Drank- en Horecavergunning paracommerciële rechtspersoon (Model B) Rechtspersoon/rechtspersonen Rechtspersoon A Aanvraagformulier Drank- en Horecavergunning paracommerciële rechtspersoon (Model B) Rechtspersoon/rechtspersonen Rechtspersoon A Naam Vestigingsplaats Rechtspersoon/rechtspersonen Rechtspersoon B Naam

Nadere informatie

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE VERGUNNINGEN DRANK- EN HORECAWET. Marken

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE VERGUNNINGEN DRANK- EN HORECAWET. Marken INHOUD: Verleende vergunningen drank- en horecawet blz 1 Verleende evenementenvergunningen blz 2 Verleende omgevingsvergunningen blz 3 Verleende vergunning voedselinzameling blz 3 Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

Nadere informatie

Aanvraagformulier Exploitatievergunning

Aanvraagformulier Exploitatievergunning Gemeente Alblasserdam t.a.v. afdeling Publiekszaken postbus 2 2950 AA Alblasserdam Aanvraagformulier Exploitatievergunning Wanneer u een inrichting gaat exploiteren die valt onder de reikwijdte van artikel

Nadere informatie

NADERE REGELS TERRASSEN Artikel 2:10 Apv

NADERE REGELS TERRASSEN Artikel 2:10 Apv NADERE REGELS TERRASSEN Artikel 2:10 Apv Vastgesteld door het college Gepubliceerd in de Zandvoortse Courant Inwerkingtreding Registratienr: 2013/09/001579 Auteur: Telefoon: Fax: E-mail: Internet: Postadres:

Nadere informatie

Nadere regels voor terrassen 2013

Nadere regels voor terrassen 2013 Nadere regels voor terrassen 2013 Het college van Waalwijk, gelezen het voorstel van afdeling RSO d.d. 27 november 2012; overwegende dat het wenselijk is ter bescherming van het bepaalde in artikel 2:10

Nadere informatie

De belangrijkste overwegingen om deze gedoogbeschikking te verstrekken zijn:

De belangrijkste overwegingen om deze gedoogbeschikking te verstrekken zijn: ~ besluit Fysieke Leefomgeving Retouradres: Postbus 10007, 8000 GA Zwolle De heer R. Lensink Noordsingel 45 8091 XD Wezep Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon 14038 www.zwolle.nl

Nadere informatie

Aanvraagformulier Drank- en horecavergunning gemeente Harderwijk

Aanvraagformulier Drank- en horecavergunning gemeente Harderwijk Aanvraagformulier Drank- en horecavergunning gemeente Harderwijk Aanvraag ter verkrijging van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet. Het betreft model A (commerciële horeca)

Nadere informatie

Sanctietabel Drank en Horecawet en horeca-exploitatie Gemeente IJsselstein 03 december 2013

Sanctietabel Drank en Horecawet en horeca-exploitatie Gemeente IJsselstein 03 december 2013 ALGEMEEN DHW 3 Bedrijf exploiteert zonder Geen vergunning, wel zicht op 2a Last onder dwangsom 750 (ter info: leges voor drankvergunning 2013 bedraagt 541,60 ) week maatwerk, zie toelichting in bijlage

Nadere informatie

Aanvraagformulier Drank- en Horecavergunning horecabedrijf of slijtersbedrijf (Model A) Horecabedrijf of slijtersbedrijf. : het horecabedrijf

Aanvraagformulier Drank- en Horecavergunning horecabedrijf of slijtersbedrijf (Model A) Horecabedrijf of slijtersbedrijf. : het horecabedrijf Aanvraagformulier Drank- en Horecavergunning horecabedrijf of slijtersbedrijf (Model A) Horecabedrijf of slijtersbedrijf De vergunning wordt aangevraagd voor de uitoefening van? het horecabedrijf het slijtersbedrijf

Nadere informatie

DRANK- EN HORECAWET. Model B

DRANK- EN HORECAWET. Model B DRANK- EN HORECAWET Model B De aanvraag ter verkrijging van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een horecabedrijf door een paracommerciële rechtspersoon

Nadere informatie

Burgemeester (en wethouders)

Burgemeester (en wethouders) Handhavingmatrix 2013 A. Overtredingen Drank- en Horecawet (DHw) Overtreding/andere bepalingen Artikel 2, tweede lid Maken van reclame voor alcoholhoudende drank in strijd met de regels gesteld krachtens

Nadere informatie

Aanvraag Drank- & Horecawet Model B

Aanvraag Drank- & Horecawet Model B Aan de burgemeester van de gemeente Nijkerk 1 Aanvraag Drank- & Horecawet Model B Aanvraag ter verkrijging van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, namens burgemeester en wethouders,

Met vriendelijke groet, namens burgemeester en wethouders, Emphasis T.a.v. de heer P.J.A. Engelvaart Eendekooi 19 5151 RL Drunen Uw brief -- Ons kenmerk Z-HZ-WABO-2014-0611/PZ3 Nadere informatie Servicelijn 14 0164, servicelijn@woensdrecht.nl Onderwerp bij een

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1061443 Datum: Behandeld door: 15 februari 2013 S.T.W. Reus Afdeling/Team: Vergunningen, Toezicht en HandhavingA/BA Onderwerp: Vaststelling Verordening

Nadere informatie

Plaatselijke Verordening

Plaatselijke Verordening gemeente Bronckhorst Plaatselijke Verordening Besluit, 25 april 2017 Wij verlenen een vergunning en/of ontheffing voor ontheffing drank- en horeca 13-05- 2017. Activiteit Drank en horeca (evenement) Datum

Nadere informatie

Model B (aanvraagformulier paracommercieel horecabedrijf)

Model B (aanvraagformulier paracommercieel horecabedrijf) Model B (aanvraagformulier paracommercieel horecabedrijf) De aanvraag ter verkrijging van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een horecabedrijf door

Nadere informatie

Deregulering in het fysiek domein

Deregulering in het fysiek domein Deregulering in het fysiek domein 4. Sluitingstijden horeca AFDELING 8: TOEZICHT OP HORECABEDRIJVEN Artikel 2:27 Begripsomschrijvingen In deze afdeling wordt verstaan onder: 1. Horecabedrijf: a. de voor

Nadere informatie

DRANK- EN HORECAWET AANVRAAGFORMULIER MODEL B

DRANK- EN HORECAWET AANVRAAGFORMULIER MODEL B DRANK- EN HORECAWET AANVRAAGFORMULIER MODEL B De aanvraag ter verkrijging van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een horecabedrijf door een paracommerciële

Nadere informatie

Aanvraagformulier drank- en horecavergunning

Aanvraagformulier drank- en horecavergunning Aanvraagformulier drank- en horecavergunning Aanvraag ter verkrijging van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een horecabedrijf of slijtersbedrijf door

Nadere informatie

Regelgeving Artikel Overtreding Toelichting Stap 1: Stap 2: Stap 3: Stap 4: Categorie

Regelgeving Artikel Overtreding Toelichting Stap 1: Stap 2: Stap 3: Stap 4: Categorie Bijlage 1: actie eerste actie tweede in euro's bij < 50 in euro's bij > 50 3 Exploitatie van een nieuw Aanzegging dat pand Indien nog geopend: APV 2:28 horecabedrijf zonder per onmiddellijke toepassen

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, namens burgemeester en wethouders,

Met vriendelijke groet, namens burgemeester en wethouders, Mevrouw D. de Kock Mutsestraat 6 4641 SJ OSSENDRECHT Uw brief -- Ons kenmerk Z-HZ-WABO-2013-0504/PZ3 Nadere informatie Servicelijn 14 0164, servicelijn@woensdrecht.nl Onderwerp bij Mutsestraat 6 Datum

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 12012. Drank- en Horecaverordening 2013. 5 maart 2014. Officiële uitgave van gemeente Lisse. Artikel 1 Begripsbepalingen

GEMEENTEBLAD. Nr. 12012. Drank- en Horecaverordening 2013. 5 maart 2014. Officiële uitgave van gemeente Lisse. Artikel 1 Begripsbepalingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Lisse. Nr. 12012 5 maart 2014 Drank- en Horecaverordening 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: - alcoholhoudende

Nadere informatie

2. KvKnummer: èn Vestigingsnummer: Bestuurslid 1 Naam en voornamen: Straatnaam en huisnummer: Postcode en plaatsnaam: Telefoonnummer:

2. KvKnummer: èn Vestigingsnummer: Bestuurslid 1 Naam en voornamen: Straatnaam en huisnummer: Postcode en plaatsnaam: Telefoonnummer: MODEL B: AANVRAAGFORMULIER DRANK- EN HORECAWETVERGUNNING PARA-COMMERCIEEL HORECABEDRIJF (art. 4 DHW) Aanvraag ter verkrijging van een vergunning het horecabedrijf uit te oefenen (art. 3 van de Drank- en

Nadere informatie

DRANK- EN HORECAWET Aanvraag drank- en horecawet vergunning(model A)

DRANK- EN HORECAWET Aanvraag drank- en horecawet vergunning(model A) DRANK- EN HORECAWET Aanvraag drank- en horecawet vergunning(model A) Aanvraag ter verkrijging van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een horecabedrijf

Nadere informatie

Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel

Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel : Algemene Plaatselijke Verordening Sint-Michielsgestel 2014 : Drank- en Horecawet, geldend per 1-1-2014 Regelgeving Artikel

Nadere informatie

U dient dit formulier volledig ingevuld en ondertekend in te leveren of te sturen aan:

U dient dit formulier volledig ingevuld en ondertekend in te leveren of te sturen aan: DRANK- EN HORECAWET Model A Aanvraag ter verkrijging van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een horecabedrijf of slijtersbedrijf door natuurlijke personen

Nadere informatie

Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer 19 januari U Raadsbrief 2016, nr januari 2016

Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer 19 januari U Raadsbrief 2016, nr januari 2016 Aan de gemeenteraad van Tubbergen Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer 19 januari 2016 16.02425 U16.001235 Inlichtingen bij De raadsgriffier Mevrouw H.J.M.J van Limbeek-ter Haar Bijlagen 1 Onderwerp

Nadere informatie

* UM * Cafetaria Loek Jansen

* UM * Cafetaria Loek Jansen e-mail: politie, br andw eer, belei d-hhv. Post: ON d-fi n UM1604845 * UM1604845* Cafetaria Loek Jansen ons kenmerk : UM1604845 zaaknummer : uw kenmerk : uw brief van : 22 september 2015 afdeling : Publiekszaken

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gorinchem Korte samenvatting van de inhoud en voorstel

Raadsvoorstel: Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gorinchem Korte samenvatting van de inhoud en voorstel Raadsvoorstel: 2014-1172 Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gorinchem 2014 1. Korte samenvatting van de inhoud en voorstel Datum: 31 maart 2014 Portefeuillehouder: A.C. Barske Raadsbijeenkomst: 6 mei

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER DRANK- EN HORECAVERGUNNING PARACOMMERCIËLE HORECABEDRIJF

AANVRAAGFORMULIER DRANK- EN HORECAVERGUNNING PARACOMMERCIËLE HORECABEDRIJF gemeente Hardinxveld-Giessendam AANVRAAGFORMULIER DRANK- EN HORECAVERGUNNING PARACOMMERCIËLE HORECABEDRIJF NADERE INLICHTINGEN Gemeente Hardinxveld-Giessendam, Afdeling BurgerBalie, cluster Vergunningen

Nadere informatie

Infoblad drank- en horecawet model A

Infoblad drank- en horecawet model A Infoblad drank- en horecawet model A Beschrijving Een drank- en horecavergunning geeft toestemming tot het uitoefenen van het horeca- of slijtersbedrijf. Om een café, restaurant, kantine of slijtersbedrijf

Nadere informatie

Aanvraagformulier exploitatievergunning & drank- en horecavergunning horecabedrijven

Aanvraagformulier exploitatievergunning & drank- en horecavergunning horecabedrijven Aanvraagformulier exploitatievergunning & drank- en horecavergunning horecabedrijven Aanvraag voor het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening

Nadere informatie

1. Naam en adres van de inrichting waarvoor de vergunning moet gelden

1. Naam en adres van de inrichting waarvoor de vergunning moet gelden DRANK- EN HORECAWET AANVRAAG HORECAVERGUNNING (ART 3 DHW paracommercieel) Let op: leest u eerst de lijst onder punt 10, voordat u het aanvraagformulier invult en indient. Alleen een volledige aanvraag

Nadere informatie

Beleidsregel Horecahandhaving

Beleidsregel Horecahandhaving Beleidsregel Horecahandhaving 1. Inleiding Een horecabedrijf moet voldoen aan verschillende regels. De belangrijkste regels staan in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening Beesel), Wet op de kansspelen

Nadere informatie

Ons kenmerk: Montfoort: oktober 2013 Onderwerp: Nieuwe Drank- en Horecawet Verzonden: Bijlagen: 2

Ons kenmerk: Montfoort: oktober 2013 Onderwerp: Nieuwe Drank- en Horecawet Verzonden: Bijlagen: 2 Aan de commerciële en para commerciële horecaondernemers van Montfoort Uw kenmerk: Uw BSN: Ons kenmerk: 12968 Montfoort: oktober 2013 Onderwerp: Nieuwe Drank- en Horecawet Verzonden: Bijlagen: 2 Geachte

Nadere informatie

Gegevens van de inrichting waar het horecabedrijf zich zal vestigen: adres: postcode en vestigingsplaats: telefoonnummer:

Gegevens van de inrichting waar het horecabedrijf zich zal vestigen: adres: postcode en vestigingsplaats: telefoonnummer: Publiekshal Het Rond 1, Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.nl Postbus 513, 3700 AM Zeist www.zeist.nl www.twitter.com/gemeentezeist Gemeente Zeist AANVRAAGFORMULIER DRANK- EN HORECAVERGUNNING / EXPLOITATIEVERGUNNING

Nadere informatie

toepassing * Maximum: 3 x opgelegde dwangsom.

toepassing * Maximum: 3 x opgelegde dwangsom. HANDHAVINGS A MENWERKING : Model VNG (laatst gewijzigd: 11-07-2012) Contactpersoon: Patrick Swinkels, 06-51205612 : Drank- en Horecawet, geldend per 1-1-2013 hüronfmeer 1360 (vergunning nog niet verleend)

Nadere informatie

Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Den Haag,aanpassing horecabepalingen

Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Den Haag,aanpassing horecabepalingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente 's-gravenhage. Nr. 77058 13 juni 2016 Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Den Haag,aanpassing horecabepalingen De raad van de

Nadere informatie

VERORDENING DRANK EN HORECAWET

VERORDENING DRANK EN HORECAWET VERORDENING DRANK EN HORECAWET Gooise Meren 2017 Versie definitief 1.0 14 maart 2017 1 Kerngegevens Op grond van de Drank- en Horecawet zijn gemeenten verplicht om in ieder geval ten aanzien van de schenktijden

Nadere informatie

Aanvraag Drank- en Horecawetvergunning

Aanvraag Drank- en Horecawetvergunning Aanvraag Drank- en Horecawetvergunning Model A De aanvraag ter verkrijging van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een horecabedrijf of slijtersbedrijf

Nadere informatie

Ons kenmerk: Behandeld door: Verzenddatum: D. Veen

Ons kenmerk: Behandeld door: Verzenddatum: D. Veen Van Drie Beheer B.V. t.a.v. de heer J. van Drie Utrechtsestraatweg 114 3445 AX Woerden : Omgevingsvergunning - uitgebreid Utrechtsestraatweg 25 in Woerden Uw kenmerk: Uw brief van: Bezoekadres Blekerijlaan

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 maart 2012, met overneming van de daarin vermelde motieven;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 maart 2012, met overneming van de daarin vermelde motieven; De raad van de gemeente Etten-Leur; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 maart 2012, met overneming van de daarin vermelde motieven; Gelet op titel Va van de Wet op de kansspelen (Stb.

Nadere informatie

DRANK- EN HORECAWET Aanvraag drank- en horecawet vergunning(model A)

DRANK- EN HORECAWET Aanvraag drank- en horecawet vergunning(model A) DRANK- EN HORECAWET Aanvraag drank- en horecawet vergunning(model A) Aanvraag ter verkrijging van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een horecabedrijf

Nadere informatie

Kvk-nummer of vestigingsnummer: Indien er sprake is van een rechtspersoon, de handelsnaam invullen: a. Naam en voornamen:

Kvk-nummer of vestigingsnummer: Indien er sprake is van een rechtspersoon, de handelsnaam invullen: a. Naam en voornamen: Model A Aanvraag vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een horecabedrijf of slijtersbedrijf door natuurlijke personen of rechtspersonen (geen paracommerciële

Nadere informatie

Dordrecht. Milieudienst Zuid-Holland Zuid Vergunningen en Handhaving. Partycenter Joy t.a.v. de heer J.P. Sittek BZ DORDRECHT

Dordrecht. Milieudienst Zuid-Holland Zuid Vergunningen en Handhaving. Partycenter Joy t.a.v. de heer J.P. Sittek BZ DORDRECHT Milieudienst Zuid-Holland Zuid Vergunningen en Handhaving ordrecht Postbus 8 3300 AA ordrecht Partycenter Joy t.a.v. de heer J.P. Sittek 1 54 3311 BZ ORRECHT Bezoekadres (Alleen op afspraak) 250 te ordrecht

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Vaststellen verordening Drank- en horecawet Datum: 19 november 2013 Portefeuillehouder: Decosnummer: 135 Informant:

Nadere informatie

Rechtspersoon / rechtspersonen (u kunt vraag 7 overslaan) o Besloten vennootschap o Naamloze vennootschap o Anders

Rechtspersoon / rechtspersonen (u kunt vraag 7 overslaan) o Besloten vennootschap o Naamloze vennootschap o Anders AANVRAAGFORMULIER Drank- en horecavergunning en/of exploitatievergunning voor een horecabedrijf Model A Kruis aan welke vergunning(en) u met dit formulier aanvraagt: Een vergunning op grond van artikel

Nadere informatie

Derde wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Veenendaal

Derde wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Veenendaal GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Veenendaal Nr. 223939 18 december 2017 Derde wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Veenendaal De raad van de gemeente Veenendaal; gelezen het

Nadere informatie

I. De bijlage bij het Interventiebeleid Drank- en Horecawet gemeente Dinkelland wordt vervangen door de bijlage bij dit besluit.

I. De bijlage bij het Interventiebeleid Drank- en Horecawet gemeente Dinkelland wordt vervangen door de bijlage bij dit besluit. Gemeenteblad de gemeente Dinkelland Jaargang: 2016 Nummer: 15 Uitgifte: 4 maart 2016 Besluit de burgemeester d.d. 19 januari 2016, nr. I16.017487, tot verging de bijlage bij het Interventiebeleid Drank-

Nadere informatie

Bevoegdheid burgemeester/college

Bevoegdheid burgemeester/college Vergunning / ontheffing Artikel 1:4, tweede lid, van de Apv - Voorschriften De aan de vergunning/ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen worden niet nagekomen. Exploitatie openbare inrichtingen

Nadere informatie

Loes Peters 3417

Loes Peters 3417 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Loes Peters 3417 Loes.Peters@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering portefeuillehouder Egbert Buiter onderwerp Verordening Paracommercie

Nadere informatie

Actie na 3 e *) constatering. Actie na 4 e *) constatering. Bestuursdwang tot stoppen met schenken. Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete

Actie na 3 e *) constatering. Actie na 4 e *) constatering. Bestuursdwang tot stoppen met schenken. Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete Stappenplan Drank- en Horecawet en Verordening Drank- en Horecawet Hilversum 2018 Recidivetermijn 24 maanden Let wel besluit bestuurlijke boete 12 maanden Object 1. Zonder Drank- en Horecawet Artikel 3

Nadere informatie

* UM * UM Kockstraat 55 te Steenbergen. Steenbergen, 10 december Geachte heer/mevrouw,

* UM * UM Kockstraat 55 te Steenbergen. Steenbergen, 10 december Geachte heer/mevrouw, Ond-fin. Per e-mail: Politie, br andw eer, Belei d/hhv * * ons kenmerk : zaaknummer : uw kenmerk : uw brief van : 12 mei 2015 afdeling : Publiekszaken contactpersoon : Albertine Ferket-van Ooi telefoonnr.

Nadere informatie