Burgemeester (en wethouders)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Burgemeester (en wethouders)"

Transcriptie

1 Handhavingmatrix 2013 A. Overtredingen Drank- en Horecawet (DHw) Overtreding/andere bepalingen Artikel 2, tweede lid Maken van reclame voor alcoholhoudende drank in strijd met de regels gesteld krachtens het eerste lid (AMvB). Artikel 3 Uitoefenen van het horecaof slijtersbedrijf zonder vergunning, onafhankelijk van de vraag of vergunning wel of niet is aangevraagd. Artikel 4 DHw jº artikel 2:34b Apv: Schenktijden paracommerciële rechtspersonen. Artikel 4 DHw jº artikel 2:34c Apv: Bijeenkomsten bij paracommerciële Toezichthouder/ BOA Drank- en Horecawet Burgemeester (en wethouders) Opleggen last onder bestuursdwang. Toepassen bestuursdwang. Opleggen last onder dwangsom waarin wordt aangegeven dat de bedrijfsmatige verstrekking van alcoholhoudende dranken per direct moet worden beëindigd (maximum 1.250,- wanneer de vergunning nog niet is verleend en maximum van 2.500,- wanneer de vergunning niet is aangevraagd of geweigerd). Opleggen last onder bestuursdwang, tijdelijke sluiting. Toepassen bestuursdwang, tijdelijke sluiting. Opleggen last onder bestuursdwang, schorsing drank- en horecavergunning voor maximaal tien dagen Toepassen bestuursdwang, schorsing drank- en horecavergunning voor maximaal drie 1

2 rechtspersonen. Artikel 9, derde lid Het niet aanwezig hebben van een registratie van barvrijwilligers (paracommercieel rechtspersoon). Artikel 9, vierde lid Het niet aanwezig hebben van het reglement of een afschrift in de inrichting. Artikel 12, eerste lid Het verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse in een ander lokaliteit dan in de vergunning vermeld. Artikel 12, tweede lid Het verstrekken van sterke drank voor gebruik elders dan ter plaatse anders dan in een slijtlokaal. Toepassen bestuursdwang, zie boven. Opleggen last onder dwangsom (tot maximaal 1.250,-). Opleggen nieuwe last onder dwangsom (tot maximaal 2.500,-). Opleggen last onder bestuursdwang, schorsing drank- en horecavergunning voor maximaal twee Toepassen bestuursdwang, schorsing drank- en horecavergunning voor maximaal twee Opleggen last onder dwangsom (tot maximaal 1.250,-). Opleggen nieuwe last onder dwangsom (tot maximaal 2.500,-). Opleggen last onder bestuursdwang, schorsing drank- en horecavergunning voor maximaal twee Toepassen bestuursdwang, schorsing drank- en horecavergunning voor maximaal twee Toepassen bestuursdwang, schorsing drank- en horecavergunning voor maximaal drie 2

3 Toepassen bestuursdwang, schorsing drank- en horecavergunning voor maximaal drie Artikel 13, eerste lid Het verstrekken van alcoholhoudende drank in een horecalokaliteit of op terras voor gebruik elders dan ter plaatse. Artikel 13, tweede lid Het verstrekken van alcoholhoudende drank in een slijtlokaliteit voor gebruik ter plaatse. Dit geldt niet voor het proeven. Artikel 14, eerste lid Het gelijktijdig in gebruik hebben van een slijtlokaliteit voor het verrichten van andere bedrijfsactiviteiten dan die welke tot het slijtersbedrijf behoren dan toe te laten dat daarin zodanige activiteiten worden uitgeoefend. Artikel 14, tweede lid Het in gebruik hebben van Opleggen last onder bestuursdwang, schorsing drank- en horecavergunning voor maximaal vier Toepassen bestuursdwang, schorsing drank- en horecavergunning voor maximaal vier Opleggen last onder bestuursdwang, schorsing drank- en horecavergunning voor maximaal vier Toepassen bestuursdwang, schorsing drank- en horecavergunning voor maximaal vier Toepassen bestuursdwang, schorsing drank- en horecavergunning voor maximaal drie 3

4 een horecalokaliteit of een terras voor het uitoefenen van kleinhandel of zelfbedieningsgroothandel of het uitoefenen van de in het 3 e lid genoemde activiteiten, tenzij het betreft de verkoop van etenswaren die voor consumptie gereed zijn. Artikel 15, eerste lid Verboden bedrijfsactiviteiten (kleinhandel) uit te oefenen in een lokaliteit behorende tot de inrichting waar het horecabedrijf wordt uitgeoefend, tenzij het publiek slechts toegang heeft tot die lokaliteit zonder een lokaliteit te betreden waar alcoholhoudende drank aanwezig is. Artikel 15, tweede lid Rechtstreekse verbinding tussen slijterij en andere neringruimte. Toepassen bestuursdwang, schorsing drank- en horecavergunning voor maximaal drie Toepassen bestuursdwang, schorsing drank- en horecavergunning voor maximaal drie Toepassen bestuursdwang, schorsing drank- en horecavergunning voor maximaal drie 4

5 Artikel 16 Het aanwezig hebben van automaten voor bedrijfsmatige verstrekking van alcoholhoudende drank. Artikel 17 Verstrekken van alcoholhoudende drank (voor gebruik elders dan ter plaatse) anders dan in een gesloten verpakking. Artikel 18, eerste lid Verstrekken van zwakalcohol- houdende drank voor gebruik elders dan ter plaatse aan particulieren, anders dan in een slijtersbedrijf. Artikel 18, derde Onderscheid tussen alcoholhoudende en niet alcoholhoudende drank (m.u.v.) alcoholvrije alternatieven voor bier en wijn. Artikel 19, eerste lid Verbod op illegale bestelservice voor sterke Toepassen bestuursdwang, schorsing drank- en horecavergunning voor maximaal drie Toepassen bestuursdwang, schorsing drank- en horecavergunning voor maximaal drie Opleggen last onder bestuursdwang, inbeslagname drank. Toepassen bestuursdwang, inbeslagname drank. Toepassen bestuursdwang, schorsing drank- en horecavergunning voor maximaal drie 5

6 drank (incl. internetverkoop). Artikel 19, tweede lid Verbod op illegale bestelservice voor zwak alcoholhoudende drank (incl. internetverkoop). Artikel 20, eerste lid jº vierde lid Bedrijfsmatig of anders dan om niet verstrekken van alcoholhoudende drank aan een persoon van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt, dan wel welke drank kennelijk bestemd is voor een persoon die de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt. Artikel 20, eerste lid jº vierde lid, jº artikel 19a Bedrijfsmatig of anders dan om niet verstrekken van alcoholhoudende drank aan een persoon van wie Toepassen bestuursdwang, schorsing drank- en horecavergunning voor maximaal drie Toepassen bestuursdwang, schorsing drank- en horecavergunning voor maximaal drie Opleggen last onder bestuursdwang, schorsing drank- en horecavergunning voor maximaal vier Toepassen bestuursdwang, schorsing van drank- en horecavergunning voor een periode van maximaal vier Intrekken vergunning o.g.v. slecht levensgedrag. Opleggen last onder dwangsom tot sluiting van alcoholafdeling voor maximaal twee Toepassen bestuursdwang, sluiting van alcoholafdeling voor maximaal twee Definitieve sluiting van alcoholafdeling. 6

7 niet is vastgesteld dan deze de leeftijd 16 jaar heeft bereikt, dan wel welke drank kennelijk bestemd is voor een persoon die de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt. Het gaat hier om bedrijven waar de gemeente geen vergunnings-relatie mee heeft (winkelbedrijven). Artikel 20, tweede lid jº vierde lid Bedrijfsmatig of anders dan om niet verstrekken van sterke drank aan een persoon van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, dan wel welke drank kennelijk bestemd is voor een persoon die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Artikel 20, derde lid jº vierde lid Het in een slijtlokaal toelaten van een persoon van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt, anders Opleggen last onder bestuursdwang, schorsing drank- en horecavergunning voor maximaal vier Toepassen bestuursdwang, schorsing van drank- en horecavergunning voor een periode van maximaal vier Intrekken vergunning. Opleggen last onder bestuursdwang, schorsing van de drank- en horecavergunning voor maximaal vier Toepassen bestuursdwang, schorsing van de drank- en horecavergunning voor maximaal vier 7

8 dan onder toezicht van een persoon van 21 jaar of ouder. Artikel 20, vijfde lid Geen aanduiding leeftijdsgrenzen of aanduiding niet goed leesbaar. Artikel 20, zesde lid Het in een slijtlokaal of horeca-lokaliteit of op een terras toelaten van de aanwezigheid van een persoon die in kennelijke staat van dronkenschap of kennelijk onder invloed van andere psychotrope stoffen verkeert. Artikel 20, zevende lid Het in kennelijke staat van dronkenschap of kennelijk onder invloed van andere psychotrope stoffen dienst doen in een slijtlokaliteit of horecalokaliteit. Opleggen last onder dwangsom (maximum 1.250,-). Opleggen nieuwe last onder dwangsom (tot maximaal 2.500,-). Opleggen last onder bestuursdwang, schorsing van de drank- en horecavergunning voor maximaal twee Toepassen bestuursdwang, schorsing van de drank- en horecavergunning voor maximaal twee Opleggen last onder bestuursdwang, schorsing van de drank- en horecavergunning voor maximaal twee Toepassen bestuursdwang, schorsing van de drank- en horecavergunning voor maximaal vier Voornemen tot intrekken vergunning. Definitief intrekken van de drank- en horecavergunning in verband met slecht levensgedrag. 8

9 Artikel 21 Het bedrijfsmatig of anders dan om niet verstrekken van alcoholhoudende drank, indien redelijkerwijs moet worden vermoed dat dit tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid zal leiden. Artikel 22, eerste lid (onder a,b of c) DHw (evt. in combinatie met artikel 25 DHw): Verbod bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank te verstrekken in tankstations en winkels in wegrestaurants. Artikel 24, eerste lid Een horecalokaliteit of slijtlokaliteit voor het publiek geopend houden indien in de inrichting geen leidinggevende als vermeld op de vergunning aanwezig is. Artikel 24, tweede lid Het geopend houden van Voornemen tot trapsgewijze schorsing van de vergunning = opleggen last onder dwangsom. Schorsing van de drank- en horecavergunningen voor een periode van maximaal één week. Schorsing van de drank- en horecavergunningen voor een periode van maximaal vier Schorsing van de drank- en horecavergunningen voor een periode van maximaal twaalf Intrekken van de drank- en horecavergunning. Opleggen last onder bestuursdwang, inbeslagname drank. Toepassen bestuursdwang, inbeslagname drank. Nogmaals toepassen bestuursdwang, inbeslagname drank. Opleggen last onder bestuursdwang, intrekken van de drank- en horecavergunning in verband met schijnbeheer. Toepassen bestuursdwang, intrekken van de drank- en horecavergunning in verband met schijnbeheer. 9

10 een horecalokaliteit door een paracommerciële rechtspersoon, gedurende de tijd dat er alcoholhoudende drank wordt verstrekt en in die inrichting geen leidinggevende of barvrijwilliger aanwezig is. Artikel 24, derde lid Personen jonger dan 16 jaar dienst laten doen in een slijterij- of horecalokaliteit gedurende de tijd dat daarin drank wordt verstrekt. Artikel 25, eerste lid Verbod op illegale aanwezigheid van alcoholhoudende drank. Artikel 25, tweede lid Verbod op het illegaal nuttigen van alcoholhoudende drank in voor publiek geopende Opleggen last onder bestuursdwang, schorsing van de drank- en horecavergunning voor een periode van maximaal drie Toepassen bestuursdwang, schorsing van de drank- en horecavergunning voor een periode van maximaal drie Opleggen last onder bestuursdwang, schorsing van de drank- en horecavergunning voor een periode van maximaal drie Toepassen bestuursdwang, schorsing van de drank- en horecavergunning voor een periode van maximaal drie Intrekken vergunning, feitelijke sluiting. Opleggen last onder bestuursdwang (bijvoorbeeld in beslag nemen van drank of sluiten van het lokaal). Toepassen bestuursdwang. Opleggen last onder bestuursdwang (bijvoorbeeld in beslag nemen van drank of sluiten van het lokaal). 10

11 ruimte. Toepassen bestuursdwang. Artikel 25, derde lid Aanwezigheid van alcoholhoudende drank in vervoermiddel voor het rondtrekkend uitoefenen van kleinhandel. Opleggen last onder bestuursdwang (bijvoorbeeld in beslag nemen van drank). Toepassen bestuursdwang. Artikel 25a, eerste en tweede lid Verbod om in bepaalde inrichtingen of op bepaalde tijden bedrijfsmatig alcohol te verstrekken. Artikel 25b, eerste en tweede lid Het toelaten van personen tot horecalokaliteiten en op terrassen benden de in de verordening bepaalde leeftijd. Artikel 25c, eerste en tweede lid Bedrijfsmatig of anders dan om niet verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank in of vanuit detailhandel anders dan slijterijen. Opleggen last onder bestuursdwang, schorsing van de drank- en horecavergunning voor een periode van maximaal drie Toepassen bestuursdwang, schorsing van de drank- en horecavergunning voor een periode van maximaal drie Opleggen last onder bestuursdwang, schorsing van de drank- en horecavergunning voor een periode van maximaal drie Toepassen bestuursdwang, schorsing van de drank- en horecavergunning voor een periode van maximaal drie Opleggen last onder bestuursdwang, schorsing van de drank- en horecavergunning voor een periode van maximaal drie Toepassen bestuursdwang, schorsing van de drank- en horecavergunning voor een periode van maximaal drie 11

12 Artikel 25d, eerste en tweede lid DHw jº artikel 2:34d Apv: Bedrijfsmatig of anders dan om niet verstrekken van alcoholhoudende drank tegen een prijs die lager is dan 60% van de normale prijs. Artikel 25d, eerste en tweede lid Bedrijfsmatig of anders dan om niet verstrekken van alcoholhoudende drank tegen een prijs die lager is dan 70% Artikel 29, derde lid Vergunning of aanhangsel niet in de inrichting aanwezig hebben. Artikel 30 Het verzuimen om binnen 1 maand na verandering van de inrichting een wijziging te melden bij de Opleggen last onder bestuursdwang, schorsing van de drank- en horecavergunning voor een periode van maximaal drie Toepassen bestuursdwang, schorsing van de drank- en horecavergunning voor een periode van maximaal drie Opleggen last onder bestuursdwang, schorsing van de drank- en horecavergunning voor een periode van maximaal drie Toepassen bestuursdwang, schorsing van de drank- en horecavergunning voor een periode van maximaal drie Opleggen last onder dwangsom (maximum 1.250,-). Opleggen last onder bestuursdwang, schorsing van de drank- en horecavergunning voor een periode van maximaal twee Toepassen bestuursdwang, schorsing van de drank- en horecavergunning voor een periode van maximaal twee Opleggen last onder dwangsom (maximum 1.250,-). Opleggen last onder bestuursdwang, schorsing van de drank- en horecavergunning voor een 12

13 burgemeester. Artikel 35, eerste lid Geen ontheffing verleend van het in artikel 3 gestelde verbod voor een bijzondere aangelegenheid van zeer tijdelijke aard voor een aaneengesloten periode van ten hoogste 12 dagen. Artikel 35, tweede lid Niet naleving van beperkingen of voorschriften van de ontheffing. Artikel 38 DHw Overtreding van verbod om onjuiste of onvolledige gegevens te verstrekken ter zake van aanvraag om een vergunning of een ontheffing. periode van maximaal twee Toepassen bestuursdwang, schorsing van de drank- en horecavergunning voor een periode van maximaal twee Opleggen last onder bestuursdwang, intrekken ontheffing. Toepassen bestuursdwang. Gunnen herstelperiode en voornemen tot weigeren vergunning. Na herstelperiode nog geen volledige en/of juiste gegevens ontvangen, dan vergunning of ontheffing weigeren. Artikel 45 DhW: Verbod voor degene die de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt, op voor het publiek toegankelijke Na constatering door toezichthouder/ BOA Drank- en Horecawet: 1 e keer: Proces verbaal. Doorsturen naar bureau Halt (doorverwijzen naar bureau Halt kan alleen wanneer daar een project aan ten grondslag ligt (bijv. Wakkere ouders) én dit door de driehoek is goedgekeurd. 13

14 plaatsen alcoholhoudende drank aanwezig te hebben of voor consumptie gereed te hebben. 2 e keer: Proces verbaal. Opleggen gebiedsontzegging. B. Overtredingen Algemene Plaatselijke Verordening Medemblik 2011(Apv) Artikel 2:28 Exploitatievergunning Artikel 2:29 en 2:30 Sluitingstijden conform ontheffingsbesluit sluitingsuur 4 e stap: 4 e stap: Geen aanvraag ingediend of vergunning is niet meer rechtsgeldig Rapport opstellen en overtreder waarschuwing uitreiken met vermelding termijn om aanvraag in te dienen. Opleggen last onder dwangsom. Bij voortduring van de overtreding opleggen hogere last onder dwangsom. Toepassen bestuurdwang, sluiting. Overtreding voorschriften vergunning Rapport opstellen en overtreder waarschuwing uitreiken met vermelding van termijn waarbinnen overtreding moet worden beëindigd. Opleggen last onder dwangsom. Bij voortduring van de overtreding opleggen hogere last onder dwangsom. Geen aanvraag ingediend of ontheffing is niet meer rechtsgeldig Rapport opstellen en overtreder waarschuwing uitreiken met vermelding termijn om aanvraag in te dienen. Opleggen last onder dwangsom. Bij voortduring van de overtreding opleggen hogere last onder dwangsom. Toepassen bestuurdwang, sluiting. Overtreding voorschriften ontheffing Bij eerste overtreding rapport opstellen en overtreder waarschuwing uitreiken met vermelding van de overtreding. Bij tweede overtreding binnen één jaar na de eerste overtreding sluiting bedrijf om uur tijdens vrijdag- en opvolgende zaterdagavond. Bij derde overtreding binnen één jaar na de eerste overtreding sluiting bedrijf om uur 14

15 4 e stap: tijdens vier achtereenvolgende vrijdag- en opvolgende zaterdagavonden. Bij elke vierde en volgende overtreding binnen één jaar na de eerste overtreding sluiting van een door burgemeester te bepalen aantal aaneengesloten weken op vrijdag- en zaterdagavond voor maximaal 26 Binnen de periode van één jaar na 4 e en volgende overtreding: intrekken ontheffing voor maximaal 26 aaneengesloten weken op vrijdag- en zaterdagavond. Na een derde overtreding binnen een periode van één jaar komt het horecabedrijf niet meer in aanmerking voor een ontheffing sluitingsuur tot uur. Artikel 2:31 sub a. Ordeverstoring Categorie 1 - schietincident - steekincident - aantreffen wapen(s) - geweld (door personeel en bezoekers) Categorie 2 - heling - discriminatie - overlast in en vanuit de inrichting (incl. terras) - hinderlijk gedrag Overtreding categorie 1 Direct bestuurlijke maatregel voorbereiden door intrekking van de exploitatievergunning en intrekking ontheffing sluitingsuur en opleggen last onder bestuursdwang. Opmaken bestuurlijke maatregel(en) en effectueren. Overtreding categorie 2 Rapport opstellen en overtreder waarschuwing uitreiken met vermelding van termijn waarbinnen overtreding moet worden beëindigd. Tegelijkertijd kenbaar maken het voornemen dat de exploitatievergunning en ontheffing sluitingsuur kunnen worden ingetrokken en/of bestuursdwang kan opleggen bij herhaling van de overtreding (inclusief zienswijze). Bij niet-nakoming van de waarschuwing en voortduring van de overtreding rapport opmaken en nemen van besluit tot intrekken van de vergunning en ontheffing en/of opleggen bestuursdwangbesluit. Afhankelijk van de aard van de overtreding kan de waarschuwing bij categorie 2 overtredingen worden overgeslagen. Dat kan zich voordoen als bijvoorbeeld de ondernemer zelf bij heling is betrokken. Tevens wordt de drank- en horecavergunning ingetrokken op grond van artikel 31, 15

16 Artikel 2:31 sub b. Aanwezigheid in een gesloten openbare inrichting lid 1, sub c. Aanwezig zonder ontheffing Rapport opstellen en overtreder waarschuwing uitreiken met vermelding van de overtreding. Kenbaar maken voornemen toepassen last onder dwangsom bij voortduren van de overtreding of bij een nieuwe overtreding (inclusief zienswijze). Bij niet nakomen van het voornemen en voortduring van de overtreding of een nieuwe overtreding rapport opmaken en opleggen last onder dwangsom. Aanwezig met ontheffing (overtreding voorschriften) Rapport opstellen en overtreder waarschuwing uitreiken met vermelding van de overtreding. Tegelijkertijd kenbaar maken het voornemen dat de ontheffing kan worden ingetrokken en bestuursdwang kan worden oplegd bij herhaling van de overtreding (inclusief zienswijze). Bij niet-nakoming van de waarschuwing en voortdurin van de overtreding rapport opmaken en nemen van besluit tot intrekken van de ontheffing en/of opleggen bestuursdwangebesluit. Artikel 2:32 Verwerven, verkopen of op enigerlei wijze overdragen van voorwerpen door een handelaar of een voor hem handelend persoon in een openbare inrichting Artikel 2:34b Artikel 2:34c Artikel 2:34d 4 e stap: Rapport opstellen en waarschuwing uitreiken met vermelding van overtreding. Opleggen last onder dwangsom. Opleggen hogere last onder dwangsom. Opleggen hogere last onder dwangsom. Zie artikel 4 DHw jº artikel 2:34b Apv. Zie artikel 4 DHw jº artikel 2:3 c Apv. Zie artikel 25d, eerste en tweede lid DHw jº artikel 2:34d Apv. Artikel 2:39 Speelgelegenheden Bij constatering van overtreding mondelinge waarschuwing door de toezichthouder inclusief schriftelijke bestuurlijke waarschuwing (inclusief constatering en termijn waarbinnen de 16

17 (zie ook C Wet op de Kansspelen) Artikel 2:40 Kansspelautomaten (zie ook C Wet op de Kansspelen) Artikel 2:48 Verboden drankgebruik (in aangewezen gebied) Artikel 4:3 Incidentele festiviteiten 4 e stap: 4 e stap: 1e stap: 4 e stap: overtreding(en) moet zijn opgeheven) en het verzoek om de benodigde vergunning aan te vragen. Opleggen last onder dwangsom. Opleggen hogere last onder dwangsom. Opleggen hogere last onder dwangsom. Overschrijding aantal speelautomaten Bij constatering van overtreding mondelinge waarschuwing door de toezichthouder inclusief schriftelijke bestuurlijke waarschuwing (inclusief constatering en termijn waarbinnen de overtreding(en) moet zijn opgeheven) en het verzoek om de benodigde vergunning aan te vragen. Opleggen last onder dwangsom. Opleggen hogere last onder dwangsom. Opleggen hogere last onder dwangsom. Aanwezig hebben van speelautomaten in laagdrempelige inrichtingen Bij constatering van overtreding mondelinge waarschuwing door de toezichthouder en opstellen schriftelijke bestuurlijke waarschuwing (inclusief constatering, termijnen waarbinnen de overtreding(en) moet zijn opgeheven en eventuele sancties) en het verzoek om de benodigde vergunning aan te vragen. Ingeval van kansspelautomaten bevel tot verwijdering van de automaten. Opleggen last onder dwangsom. Opleggen hogere last onder dwangsom. Opleggen hogere last onder dwangsom. Bij constatering van overtreding mondelinge waarschuwing door de toezichthouder inclusief toelichting op de constatering en aangeven van eventuele sancties. Bij niet-nakoming van de overtreding en het voorduren van de overtreding wordt een strafbeschikking opgelegd. Tot en met 6 festiviteiten in de kern Medemblik en 12 in de overige kernen op jaarbasis Bij het uitvoeren van een controle in het kader van geluid door de Milieudienst en een hierbij geconstateerde overtreding, wordt een rapport opgemaakt inclusief een schriftelijke 17

18 bestuurlijke waarschuwing. De politie ontvangt een afschrift van het rapport en de bestuurlijke waarschuwing. Opleggen last onder dwangsom. De politie ontvangt een afschrift van deze beschikking. Opleggen hogere last onder dwangsom of toepassen bestuursdwang. De politie ontvangt een afschrift van deze beschikking. Meer dan 6 respectievelijk 12 festiviteiten op jaarbasis Bij ontvangst van een melding, dan wel constatering van vooraankondiging van de festiviteit wordt een mondelinge waarschuwing gegeven door de toezichthouder welke bevestigd wordt door een schriftelijke bestuurlijke waarschuwing. Opleggen last onder dwangsom. Opleggen hogere last onder dwangsom of toepassen bestuursdwang. C. Overtredingen Wet op de Kansspelen Artikel 30b Aanwezig hebben van speelautomaten zonder (geldige) vergunning (zie ook B APV, artikel 2:39 en 2:40) Bij constatering van een overtreding een mondelinge waarschuwing door de toezichthouder inclusief schriftelijke bestuurlijke waarschuwing (inclusief constatering, termijnen waarbinnen de overtreding(en) moet zijn opgeheven en eventuele sancties) en het verzoek om de benodigde vergunning aan te vragen. Opleggen last onder dwangsom. Opleggen hogere last onder dwangsom of toepassen bestuursdwang. 18

Bijlage 4: Sanctietabel Drank en Horeca

Bijlage 4: Sanctietabel Drank en Horeca Bijlage 4: Sanctietabel Drank en Horeca Overtreding artikel Drank- en Artikel 2, tweede lid Drank- en : Maken van reclame voor alcoholhoudende drank in strijd met de regels gesteld krachtens het eerste

Nadere informatie

Geen aanvraag ingediend (aanvraag kansrijk): - 1 e keer : Geen aanvraag ingediend (aanvraag niet kansrijk):

Geen aanvraag ingediend (aanvraag kansrijk): - 1 e keer : Geen aanvraag ingediend (aanvraag niet kansrijk): . Overtredingen Drank- en Horecawet Overtreding/andere bepalingen rtikel 3 : Uitoefenen horeca- of slijtersbedrijf zonder Drank- en horecawetvergunning Voedsel en Waren utoriteit (vergunning is niet aangevraagd)

Nadere informatie

Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet. Modelbeleid NHN Handhavingsbeleid Oplegnotitie + matrix

Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet. Modelbeleid NHN Handhavingsbeleid Oplegnotitie + matrix Implementatie Nieuwe Drank- en Modelbeleid NHN Handhavingsbeleid Oplegnotitie + matrix Versie 23 mei 2013 Oplegnotitie bij handhavingsmatrix Drank- en Horeca De regionale werkgroep wijziging Drank- en

Nadere informatie

Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013)

Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013) Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013) Artikel Beschrijving Omschrijving overtreding Maatregel(en) toezichthouder Maatregel(en) bestuur Artikel 3 Verbod zonder vergunning

Nadere informatie

Bijlage 1: Handhavingsmatrix voor een aantal artikelen uit de Drank- en Horecawet en Algemeen Plaatselijke Verordening

Bijlage 1: Handhavingsmatrix voor een aantal artikelen uit de Drank- en Horecawet en Algemeen Plaatselijke Verordening Bijlage 1: Handhavingsmatrix voor een aantal artikelen uit de en Algemeen Plaatselijke Verordening Grondslag Artikel 3 (horecaof slijtersbedrijf) Artikel 4, lid 1 jo. artikel 2.34 j en 2.34 k Apv Artikel

Nadere informatie

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per : Model VNG (laatst gewijzigd: 11-07-2012) Contactpersoon: Patrick Swinkels, 06-51205612 : Drank- en Horecawet, geldend per 1-1-2013 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning 3 Bedrijf exploiteert

Nadere informatie

Sanctietabel: behorend bij de Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet Edam-Volendam 2013

Sanctietabel: behorend bij de Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet Edam-Volendam 2013 Sanctietabel: behorend bij de Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet Edam-Volendam 2013 Last onder Openbaar Ministerie Bijzonderheden Overtredingen op grond van de Drank- en Horecawet 1. Artikel 2, lid

Nadere informatie

Bestuursdwang toepassing

Bestuursdwang toepassing 3 Bedrijf exploiteert zonder 3 Bedrijf exploiteert zonder Geen vergunning, wel zicht op Geen vergunning, geen zicht op bij < 50 week 2 weken 680 (vergunning nog niet verleend) 1 maximaal 1 week 1360 (vergunning

Nadere informatie

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per : Model VNG (laatst gewijzigd: 11-07-2012) Contactpersoon: Patrick Swinkels, 06-51205612 : Drank- en Horecawet, geldend per 1-1-2013 3 Bedrijf exploiteert zonder 3 Bedrijf exploiteert zonder Geen vergunning,

Nadere informatie

Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel

Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel : Algemene Plaatselijke Verordening Sint-Michielsgestel 2014 : Drank- en Horecawet, geldend per 1-1-2014 Regelgeving Artikel

Nadere informatie

Zijn er bijlagen bij deze brief? Bij deze brief treft u het aangepaste stappenplan overtredingen Drank- en Horecawet aan: I

Zijn er bijlagen bij deze brief? Bij deze brief treft u het aangepaste stappenplan overtredingen Drank- en Horecawet aan: I Aan de gemeenteraad van Tubbergen Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer 15.06162 Documentnummer U15.009324 Inlichtingen bij raadsgriffier Mevr. H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar Onderwerp Raadsbrief 2015, nr. 31

Nadere informatie

Handhavingsstrategie Drank- en horecawet Enschede =Middel. 3=Ernstig. Schriftelijke Waarschuwing/ 4 weken om een ontvankelijke aanvraag

Handhavingsstrategie Drank- en horecawet Enschede =Middel. 3=Ernstig. Schriftelijke Waarschuwing/ 4 weken om een ontvankelijke aanvraag CVDR Officiële uitgave Enschede. Nr. CVDR465_ 5 oktober 06 Handhavingsstrategie Drank en horecawet Enschede 04 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst Handhavingsstrategie Drank en Horecawet februari 04,

Nadere informatie

Sanctietabel behorend bij Handhavingsbeleid DHW en horeca-exploitatie Januari 2013

Sanctietabel behorend bij Handhavingsbeleid DHW en horeca-exploitatie Januari 2013 Sanctietabel behorend bij Handhavingsbeleid en horeca-exploitatie Januari 2013 : Algemene Plaatselijke Verordening Nieuwegein model-: model- van de VNG, met betrekking tot invullen verordeningsbevoegdheid

Nadere informatie

mogelijk met aanzegging sluiting (maatwerk) Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete

mogelijk met aanzegging sluiting (maatwerk) Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete Bijlage 1 Overtreding / Prioriteit Exploitatie zonder registratie barvrijwilligers in bestuursreglement in Verbod verstrekking alcohol voor gebruik elders dan in de aangegeven lokaliteit of terras Verbod

Nadere informatie

* minimale hoogte dwangsom/hoogte bestuurlijke boete in euro's * maximum dwangsombedrag: 3 x opgelegde dwangsom. Regelgeving

* minimale hoogte dwangsom/hoogte bestuurlijke boete in euro's * maximum dwangsombedrag: 3 x opgelegde dwangsom. Regelgeving DHW 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning DHW 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning Geen vergunning, wel zicht op legalisatie Geen vergunning, geen zicht op legalisatie

Nadere informatie

Bestuursdwang toepassing. 3 Last onder dwangsom (ter info: leges voor drankvergunning 2015 bedraagt 692,70 )

Bestuursdwang toepassing. 3 Last onder dwangsom (ter info: leges voor drankvergunning 2015 bedraagt 692,70 ) Sanctietabel behorend bij Handhavingsbeleid en horeca-exploitatie : Drank- en Horecawet 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning Geen

Nadere informatie

1. Bestuurlijke waarschuwing - Voornemen met hersteltermijn 1 bekend maken - Termijn zienswijze bekend maken - Afschrift aan Politie

1. Bestuurlijke waarschuwing - Voornemen met hersteltermijn 1 bekend maken - Termijn zienswijze bekend maken - Afschrift aan Politie Categorie 1 en strafrechtelijke sanctiemiddelen Categorie 1-overtredingen zijn ernstige overtredingen maar er is geen sprake van een acute (gevaar)situatie. Een overtreding kan ook als categorie 1 worden

Nadere informatie

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Inleiding Het toezicht op en de handhaving van de Drank- Horecawet (DHW) is per 1 januari 2013 overgedragen aan de gemeente. Voorheen werd deze taak

Nadere informatie

Handhavingsprotocol Toezicht Drank- en Horecawet

Handhavingsprotocol Toezicht Drank- en Horecawet Handhavingsprotocol Toezicht Drank- en Horecawet Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet in werking getreden. In deze wet is het toezicht opgedragen aan de door de burgemeester aangewezen ambtenaren.

Nadere informatie

Sanctietabel behorend bij Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014 Categorie 1 = spoedeisend

Sanctietabel behorend bij Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014 Categorie 1 = spoedeisend Sanctietabel behorend bij Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014 Categorie 1 = spoedeisend APV: Algemene Plaatselijke Verordening Houten DHW: Drank- en Horecawet Categorie 2 = ernstige, maar geen sprake

Nadere informatie

Sanctiestrategie Drank en Horecawet Almere 2014

Sanctiestrategie Drank en Horecawet Almere 2014 Sanctiestrategie Drank en Horecawet Almere 2014 Deze sanctiestrategie uit 2014 is in 2015 ongewijzigd bijgevoegd aan het Werkplan, om de volgende reden: Bij het optreden tegen ernstige en mag van de gemeente

Nadere informatie

Sanctietabel behorend bij Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014 Categorie 1 = spoedeisend

Sanctietabel behorend bij Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014 Categorie 1 = spoedeisend Sanctietabel behorend bij Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014 Categorie 1 = spoedeisend APV: Algemene Plaatselijke Verordening Houten DHW: Drank- en Horecawet Categorie 2 = ernstige, maar geen sprake

Nadere informatie

Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken Horecawet van toepassing is (2007)

Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken Horecawet van toepassing is (2007) Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2007 / 83 Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken van toepassing is (2007) Publicatiedatum 30 mei 2007

Nadere informatie

Bevoegdheid burgemeester/college

Bevoegdheid burgemeester/college Vergunning / ontheffing Artikel 1:4, tweede lid, van de Apv - Voorschriften De aan de vergunning/ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen worden niet nagekomen. Exploitatie openbare inrichtingen

Nadere informatie

Bijlage 5. Behoort bij Uitvoeringskader Horeca onderdeel Drank- en Horecawet. Sanctietabel Drank en Horecawet e.a. regelgeving 2015.

Bijlage 5. Behoort bij Uitvoeringskader Horeca onderdeel Drank- en Horecawet. Sanctietabel Drank en Horecawet e.a. regelgeving 2015. Bijlage 5 Behoort bij Uitvoeringskader Horeca onderdeel Drank- en Horecawet Sanctietabel Drank en Horecawet e.a. regelgeving 2015 Gemeente Zeist 1 Woord vooraf Hieronder is het handhavingsbeleid vormgegeven

Nadere informatie

Drank- en Horecawet 2013

Drank- en Horecawet 2013 Onderwerp : Bijlage02: Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet 2013 Registratienummer : at13003237 Registratiecode : *at13003237* Auteur : Saskia Wilmink Drank- en Horecawet 2013 Handhavingsprotocol gemeenten

Nadere informatie

Toelichting op sanctietabel

Toelichting op sanctietabel Bijlage 1 Toelichting op sanctietabel Art. 3 DHW Drankverstrekking zonder vergunning Het uitoefenen van een horeca- of slijtersbedrijf zonder vergunning is niet toegestaan (art. 3 DHW eventueel i.c.m.

Nadere informatie

Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Vaststelling 19 december 2013

Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Vaststelling 19 december 2013 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 123 Naam Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Publicatiedatum 18 december 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregel bij besluit van

Nadere informatie

Beleidsregel Horecahandhaving

Beleidsregel Horecahandhaving Beleidsregel Horecahandhaving 1. Inleiding Een horecabedrijf moet voldoen aan verschillende regels. De belangrijkste regels staan in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening Beesel), Wet op de kansspelen

Nadere informatie

Sanctiematrix Drank- en Horecawet gemeente Borsele 2015

Sanctiematrix Drank- en Horecawet gemeente Borsele 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Borsele. Nr. 8494 7 september 05 Sanctiematrix Drank- en Horecawet gemeente Borsele 05 De burgemeester van de gemeente Borsele, overwegende, dat de gemeenteraad

Nadere informatie

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Inleiding Dit handhavingsmodel is opgesteld naar aanleiding van de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW). Deze maakt de burgemeester verantwoordelijk voor het toezicht op

Nadere informatie

Bijlage 1 (Toe)zicht op alcohol (toezichtarrangement) 1. Inleiding

Bijlage 1 (Toe)zicht op alcohol (toezichtarrangement) 1. Inleiding Bijlage 1 (Toe)zicht op alcohol (toezichtarrangement) 1. Inleiding Het toezicht op alcohol is een taak die nieuw is voor het gemeentebestuur. Om die rol goed te kunnen vervullen is het van belang de toezichthouders

Nadere informatie

4. Bijzondere uitgangspunten (toezichtprioriteiten) van Drank- en Horecawet

4. Bijzondere uitgangspunten (toezichtprioriteiten) van Drank- en Horecawet Bijlage 1 (Toe)zicht op alcohol (toezichtarrangement) 1. Inleiding Het toezicht op alcohol door de gemeente wordt uitgebreid. De taken die in dit kader door de VWA werden gedaan, worden in de pilot toezicht

Nadere informatie

Handhavinguitvoeringsprogramma Drank- en Horecawet Gemeente Roermond

Handhavinguitvoeringsprogramma Drank- en Horecawet Gemeente Roermond Handhavinguitvoeringsprogramma 2015-2017 Drank- en Horecawet Gemeente Roermond 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Kader... 4 Algemene handhavingsinstrumenten:... 4 Handhavingsinstrumenten

Nadere informatie

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Inleiding Het toezicht op en de handhaving van de Drank- Horecawet (DHW) is per 1 januari 2013 overgedragen aan de gemeente. Voorheen werd deze taak

Nadere informatie

Overzicht sanctiemogelijkheden per artikel van de Drank- en Horecawet

Overzicht sanctiemogelijkheden per artikel van de Drank- en Horecawet Intrekking vergunning/ ontheffing e/of schorsing (1) Bestuurlijke boete (2) Dwangsom/bestuursdwang (3) Strafrecht (4) Three strikes out (5) Bijlage 2 Overzicht sanctiemogelijkheden per artikel van de Drank-

Nadere informatie

OVERZICHT SANCTIEMOGELIJKHEDEN PER ARTIKEL VAN DE DRANK- EN HORECAWET

OVERZICHT SANCTIEMOGELIJKHEDEN PER ARTIKEL VAN DE DRANK- EN HORECAWET I r k k i v e r g u n n i n g / o n t h e f f i n g e / o f B Bestuurlijke boete (2) D Dwangsom/bestuursdwang (3) S Strafrecht (4) Three strikes out (5) Bijlage 2 bij 'Preventie- en handhavingsplan 2014-2018

Nadere informatie

Beleidsregel handhaving Dranken Horecawet

Beleidsregel handhaving Dranken Horecawet 1 ^J gemeentelij Heemskerk Beleidsregel handhaving Dranken Horecawet November 2015 BIVO/2015/30133 IIII III II MM IIII Z01868B87D7 $ JjS^_ BELEIDSREGEL HANDHAVING DRANK- EN HORECAWET Inhoudsopgave Beleidsregel

Nadere informatie

Sanctiebesluit Leiderdorp 2016 Drank en horeca

Sanctiebesluit Leiderdorp 2016 Drank en horeca GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leiderdorp. Nr. 282 2 januari 2017 Sanctiebesluit Leiderdorp 2016 Drank en horeca Inleiding Een eerder Sanctiebesluit van gemeente Leiderdorp, relatief kort

Nadere informatie

Handhavingsmodel horeca en alcohol

Handhavingsmodel horeca en alcohol Handhavingsmodel horeca en alcohol Inleiding De Drank- en Horecawet (DHW) die op 1 januari 2013 inging, geeft aan dat er in 2013 een handhavingsmodel met betrekking tot de DHW moet worden vastgesteld.

Nadere informatie

Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras)

Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras) BIJLAGE 1D Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras) Exploitatievergunning ex artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke verordening van de gemeente Sittard-Geleen De burgemeester van Sittard-Geleen;

Nadere informatie

Sanctiebeleid Drank- en Horeca Oostzaan De gemeente Oostzaan is verantwoordelijk voor de handhaving van de Drank- en Horecawet (DHW).

Sanctiebeleid Drank- en Horeca Oostzaan De gemeente Oostzaan is verantwoordelijk voor de handhaving van de Drank- en Horecawet (DHW). GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oostzaan. Nr. 62801 6 november 2014 Sanctiebeleid Drank- en Horeca Oostzaan 2014-2015 Inleiding De gemeente Oostzaan is verantwoordelijk voor de handhaving van

Nadere informatie

Rapportage toezicht. Drank- en Horecawet. 19 maart Frans van Zoest, Projectleider. Dirk Klein, BOA coordinator

Rapportage toezicht. Drank- en Horecawet. 19 maart Frans van Zoest, Projectleider. Dirk Klein, BOA coordinator Rapportage toezicht Drank- en Horecawet 2014 19 maart 2015 Frans van Zoest, Projectleider Dirk Klein, BOA coordinator Deze notitie kijkt terug op het toezicht op de Drank- en Horecawet in 2014 zoals dat

Nadere informatie

Vaststelling Drank- en Horecaverordening Breda 2014

Vaststelling Drank- en Horecaverordening Breda 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Breda. Nr. 3867 9 december 2013 Vaststelling Drank- en Horecaverordening Breda 2014 Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Breda maken bekend dat de gemeenteraad

Nadere informatie

Handhavingsstrategie Drank en Horeca Gemeente Amstelveen

Handhavingsstrategie Drank en Horeca Gemeente Amstelveen Handhavingsstrategie Drank en Horeca Gemeente Amstelveen Handhavingsstappenplan op grond van de Drank en Horecawet, Algemene Plaatselijke Verordening en de Wet op de kansspelen Aangepast: 9 mei 06 Z-06/050495

Nadere informatie

Horecastappenplan gemeente Someren

Horecastappenplan gemeente Someren Horecastappenplan gemeente Someren Horecastappenplan gemeente Someren Titel: Horecastappenplan gemeente Someren Versie: [Vul handmatig versienummer, bij voorkeur synchroon aan versienr. Verseon] Datum:

Nadere informatie

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 De raad van de gemeente Bussum; gelezen het voorstel van de burgemeester d.d. xxx, nummer xxx; gelet op de artikelen

Nadere informatie

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. pagina 1 van 21 (Tekst geldend op: 01-01-2013) Wet van 7 oktober 1964, tot regeling van de uitoefening van de bedrijven en de werkzaamheid, waarin of in het kader waarvan alcoholhoudende drank wordt verstrekt

Nadere informatie

Tabel 1. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Tabel 1. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Tabel 1. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wettelijke grondslag Omschrijving Categorie Afmetingen Hoogte dwangsom Maximum Begunstigingstermijn ineens of per tijdseenheid (wordt dan vermeld) Artikel

Nadere informatie

Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013

Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013 Onderwerp: Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013 Ons kenmerk: 13RB000204 Nr. 7 De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 8 oktober

Nadere informatie

Overtredingen Bestuurlijke maatregelen Openbaar Ministerie Wettelijke grondslag

Overtredingen Bestuurlijke maatregelen Openbaar Ministerie Wettelijke grondslag A. ADMINISTRATIEVE TEKORTKOMINGEN DRANK- EN HORECAWET Het niet aangeven van de taptijden (alleen bij exces 1, bijvoorbeeld principieel weigeren vermelding taptijden op te hangen. Indien geen exces is sprake

Nadere informatie

Handhavingsprotocol. Horeca

Handhavingsprotocol. Horeca Handhavingsprotocol Horeca Voorne Putten en Goeree Overflakkee Handhavingsafspraken tussen politie, OM en de gemeenten op Voorne Putten en Goeree-Overflakkee Bernisse Brielle Westvoorne Goeree-Overflakkee

Nadere informatie

Horecasanctiebeleid Gemeente Lelystad

Horecasanctiebeleid Gemeente Lelystad Horecasanctiebeleid Gemeente Lelystad Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. Drank en Horecawet Integrale wettekst 1-1-2013 Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut!

Nadere informatie

Handhavingsprotocol. Horeca

Handhavingsprotocol. Horeca Handhavingsprotocol Horeca Voorne Putten en Goeree Overflakkee Handhavingsafspraken tussen politie, OM en de gemeenten op Voorne Putten en Goeree-Overflakkee vastgesteld door het college van burgemeester

Nadere informatie

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. Wet van 7 oktober 1964, tot regeling van de uitoefening van de bedrijven en de werkzaamheid, waarin of in het kader waarvan alcoholhoudende drank wordt verstrekt Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIEREN HORECA (gemeente Middelburg) (paracommerciële bedrijven)

AANVRAAGFORMULIEREN HORECA (gemeente Middelburg) (paracommerciële bedrijven) Zaaknummer:... Vereniging/stichting:... Adres:... Contactpersoon:... Telefoonnummer/GSM:... In te vullen door gemeente AANVRAAGFORMULIEREN HORECA (gemeente Middelburg) (paracommerciële bedrijven) drank-

Nadere informatie

Toelichting bij de Sanctiematrix Drank- en Horecawet en verwante artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leidschendam-Voorburg

Toelichting bij de Sanctiematrix Drank- en Horecawet en verwante artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leidschendam-Voorburg Bijlage 8.6 Toelichting bij de Sanctiematrix Drank- en Horecawet en verwante artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leidschendam-Voorburg De in de sanctiematrix Drank- en Horecawet

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Preventie en Handhaving Alcohol

Uitvoeringsplan Preventie en Handhaving Alcohol Uitvoeringsplan Preventie en Handhaving Alcohol 2014-2017 Gemeente Waterland Juni 2014 Inhoudsopgave Inleiding 1. Preventie 2. Handhaving 3. Sanctiestrategie Inleiding In het Preventie- en Handhavingsplan

Nadere informatie

Sanctiestrategie Drank- en Horecawet in Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren

Sanctiestrategie Drank- en Horecawet in Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren Sanctiestrategie Drank- en Horecawet in Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren Wijdemeren 2014 Versie 21 mei 2014 Inhoud Inleiding. 3 Sanctiestrategie 4 1. Handhavingsbevoegdheid.4 2. Uitgangspunten handhavend

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 185 Beschikking van de Minister van Justitie van 2 mei 2000, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Drank- en Horecawet, zoals

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL HORECA HELMOND 2015

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL HORECA HELMOND 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Helmond. Nr. 74481 12 augustus 2015 BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL HORECA HELMOND 2015 De burgemeester van Helmond; Besluit: I. vast te stellen de Beleidsregel

Nadere informatie

NOTA UITVOERINGSREGELS HANDHAVING HORECA EN ALCOHOLVERSTREKKERS

NOTA UITVOERINGSREGELS HANDHAVING HORECA EN ALCOHOLVERSTREKKERS NOTA UITVOERINGSREGELS HANDHAVING HORECA EN ALCOHOLVERSTREKKERS PURMEREND 2013 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Kader... 2 1.3 Reikwijdte... 2 1.4 Doel... 3 1.5 Leeswijzer... 3 2

Nadere informatie

VERORDENING DRANK EN HORECAWET

VERORDENING DRANK EN HORECAWET VERORDENING DRANK EN HORECAWET Gooise Meren 2017 Versie definitief 1.0 14 maart 2017 1 Kerngegevens Op grond van de Drank- en Horecawet zijn gemeenten verplicht om in ieder geval ten aanzien van de schenktijden

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Nr. 9 De raad van de gemeente Marum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 april 2011, nr. 11.04.09.; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet, de Drank- en Horecawet en

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 184 Wet van 13 april 2000 tot wijziging van de Drank- en Horecawet Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau,

Nadere informatie

Inhoudsopgave B E L E I D S R E G E L H O R E C A H A N D H A V I N G 2 0 0 2

Inhoudsopgave B E L E I D S R E G E L H O R E C A H A N D H A V I N G 2 0 0 2 12 juni 2002 Inhoudsopgave Geregistreerd onder nummer BIVO/2010/29815 Wettelijke grondslag: Drank- en horecawet 1 1. Inleiding Een bestuursorgaan kan beleidsregels vaststellen. Titel 4.3 van Algemene

Nadere informatie

Sanctiestrategie DHW en horeca-exploitatie Gemeente Nieuwegein

Sanctiestrategie DHW en horeca-exploitatie Gemeente Nieuwegein Sanctiestrategie DHW en horeca-exploitatie Gemeente Nieuwegein Vastgesteld door de burgemeester van Nieuwegein op 24 maart 2015 Inhoud Inleiding... 3 1. Prioriteiten in toezicht... 4 2. Handhavingsbevoegdheid...

Nadere informatie

Gelet op artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en artikel 4 en 25a van de Drank- en Horecawet;

Gelet op artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en artikel 4 en 25a van de Drank- en Horecawet; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Edam-Volendam. Nr. 13147 4 februari 2016 Drank- en Horecaverordening gemeente Edam-Volendam 2016 Voorstel no. 10-2016 G Agenda no. 6 De raad van Edam-Volendam;

Nadere informatie

gelet op art 147 en 149 van de Gemeentewet en artikel 4, 20 en 23 van de Drank- en Horecawet.

gelet op art 147 en 149 van de Gemeentewet en artikel 4, 20 en 23 van de Drank- en Horecawet. No: Onderwerp: Vaststellen Drank- en Horecaverordening gemeente Hattem De raad der gemeente Hattem; gelezen het vorstel van et college d.d. 9 maart 2004, no.. gelet op art 147 en 149 van de Gemeentewet

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Exploitatievergunning horecabedrijf

AANVRAAGFORMULIER Exploitatievergunning horecabedrijf Aanvraag voor het verkrijgen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe Ondergetekende, ondernemer van de hieronder genoemde

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIEREN HORECA (gemeente Middelburg)

AANVRAAGFORMULIEREN HORECA (gemeente Middelburg) Zaaknummer:... Horecabedrijf:... Adres:... Telefoonnummer/GSM:... In te vullen door gemeente AANVRAAGFORMULIEREN HORECA (gemeente Middelburg) drank- en horecavergunning (schenken alcoholische dranken)

Nadere informatie

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Horeca Evenementen Paracommercie Slijterijen Supermarkten Voorwoord Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet in werking getreden. Deze nieuwe wet maakt mij

Nadere informatie

Handhavingprotocol Drank- en Horecawet gemeente Dongeradeel. December 2014

Handhavingprotocol Drank- en Horecawet gemeente Dongeradeel. December 2014 Handhavingprotocol Drank- en Horecawet gemeente Dongeradeel December 2014 1 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Relatie met het Preventie- en Handhavingplan it ken net 3 3. Uitgangspunten bij handhaving 3 4. Omschrijving

Nadere informatie

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Wijdemeren Officiële naam regeling Sanctiestrategie Drank en Horeca 2016 Citeertitel Sanctiestrategie Drank en Horeca 2016

Nadere informatie

Bijlage bij: Uitvoeringsnota Horeca 2014, Vergunningverlening, toezicht en handhaving. Afdeling VKH, 20 januari 2014 Z-2014/ D-2014/016532

Bijlage bij: Uitvoeringsnota Horeca 2014, Vergunningverlening, toezicht en handhaving. Afdeling VKH, 20 januari 2014 Z-2014/ D-2014/016532 Handhavingsstrategie Drank en Horeca Handhavingsstappenplan op grond van de Drank- en Horecawet, Algemene Plaatselijke Verordening en Wet op de kansspelen Afdeling VKH, 20 januari 204 Bijlage bij: Uitvoeringsnota

Nadere informatie

Gemeentebreed Interventieteam

Gemeentebreed Interventieteam Gemeentebreed Interventieteam Team Toezicht en Handhaving 1 teammanager 8 coördinatoren (1 toezichthouder Drank- en Horecawet) 4 juristen 30 toezichthouders BOA gecertificeerd (3 toezichthouders Drank-

Nadere informatie

Handhaving Verordening Drank- en Horecawet

Handhaving Verordening Drank- en Horecawet Handhaving Verordening Drank- en Horecawet 20 september 2012 Michiel van Baardewijk (gemeente Lingewaard) Marian Gacsbaranyi (NVWA) Programma Van beleid tot toezicht Toezicht op Prijsacties Toezicht op

Nadere informatie

Handhavingsprotocol Horeca District De Eilanden Vastgesteld in het BJO d.d 05062008 1 van 34

Handhavingsprotocol Horeca District De Eilanden Vastgesteld in het BJO d.d 05062008 1 van 34 1 Overtredingen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening 1 artikel 2.3.1.2, lid 1 of 2 APV Het exploiteren van een horecabedrijf/inrichting zonder of zonder geldige vergunning c.q. proefvergunning

Nadere informatie

Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet. Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting

Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet. Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting Versie 23 mei 2013 Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet De burgemeester van, Overwegende

Nadere informatie

Sanctiestrategie DHW en horeca-exploitatie Gemeente Nieuwegein

Sanctiestrategie DHW en horeca-exploitatie Gemeente Nieuwegein Sanctiestrategie DHW en horeca-exploitatie Gemeente Nieuwegein Vastgesteld door de burgemeester van Nieuwegein op 4 maart 2014 Inhoud Inleiding... 3 1. Handhavingsbevoegdheid... 4 2. Uitgangspunten handhavend

Nadere informatie

Toelichting. Algemeen

Toelichting. Algemeen Toelichting Algemeen Inleiding Deze verordening bevat medebewindbepalingen die zijn gebaseerd op artikel 4 en artikel 25d lid 1 onder a van de Drank- en Horecawet (DHW). Een nieuwe afdeling 8A wordt ingevoegd

Nadere informatie

2. Plan van aanpak. Schema e melding overlast Politie voert een controle uit.

2. Plan van aanpak. Schema e melding overlast Politie voert een controle uit. Plan van aanpak van en door de burgemeester van de gemeente Hattem om op te treden bij verstoring van de openbare orde rondom horecabedrijven in de gemeente Hattem. 1. Inleiding In de omgeving van horecabedrijven

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet Koggenland 2013

Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet Koggenland 2013 Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet Koggenland 2013 *D13.003656* D13.003656 De burgemeester van Koggenland, Overwegende dat het wenselijk is om beleidsregels vast te stellen voor de

Nadere informatie

Betreft "Drank- en Horecaverordening gemeente Stein 2004"

Betreft Drank- en Horecaverordening gemeente Stein 2004 Stein Gemeenteblad Afdeling A 2004, no. Agendapunt Bijlagen 1 Concept-raadsvoorstel Aan De Raad Betreft "Drank- en Horecaverordening gemeente Stein 2004" Inleiding De per 1 november 2000 gewijzigde Drank-

Nadere informatie

SANCTIEBELEID DRANK EN HORECA GEMEENTE ZANDVOORT 2013

SANCTIEBELEID DRANK EN HORECA GEMEENTE ZANDVOORT 2013 SANCTIEBELEID DRANK EN HORECA GEMEENTE ZANDVOORT 2013 Vastgesteld door de burgemeester en het college : d.d. 3 december 2013 Gepubliceerd in de Zandvoortse Courant : d.d. 12 december 2013 Inwerkingtreding

Nadere informatie

HANDHAVINGSPROTOCOL HORECA GEMEENTE GRONINGEN Onderdeel van de Horecanota Gemeente Groningen 2005

HANDHAVINGSPROTOCOL HORECA GEMEENTE GRONINGEN Onderdeel van de Horecanota Gemeente Groningen 2005 HANDHAVINGSPROTOCOL HORECA GEMEENTE GRONINGEN 2010 Onderdeel van de Horecanota Gemeente Groningen 2005 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE GRONINGEN en de burgemeester, ieder voor zover het hun

Nadere informatie

EXPERTISECENTRUM HORECARECHT

EXPERTISECENTRUM HORECARECHT EXPERTISECENTRUM HORECARECHT Fairtradewinkel + bier- en wijnverkoop Tweede en derde tekstballon In deze factsheet wordt in de tweede en derde tekstballon de indruk gewekt dat hier sprake zou kunnen zijn

Nadere informatie

Aanvraagformulier Drank- en Horecavergunning

Aanvraagformulier Drank- en Horecavergunning De burgemeester van de gemeente Meierijstad Werkatelier VTH Postbus 10.001 5460 DA VEGHEL Aanvraagformulier Drank- en Horecavergunning MODEL B De aanvraag ter verkrijging van een vergunning op grond van

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE SKF KANTINE

BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE SKF KANTINE BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE SKF KANTINE Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol

Nadere informatie

Bij het aanvraagformulier moet u de volgende stukken overleggen:

Bij het aanvraagformulier moet u de volgende stukken overleggen: Aanvraagformulier Drank- en Horecavergunning Model B Voor het verstrekken van alcoholhoudende dranken dient u in het bezit te zijn van een drank- en horecavergunning op grond van artikel 3 van de Drank-

Nadere informatie

DRANK- EN HORECAVERORDENING GEMEENTE EDAM-VOLENDAM 2014

DRANK- EN HORECAVERORDENING GEMEENTE EDAM-VOLENDAM 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Edam-Volendam. Nr. 81237 24 december 2014 DRANK- EN HORECAVERORDENING GEMEENTE EDAM-VOLENDAM 2014 Agenda no. 10 De raad van de gemeente Edam- Volendam; Gelezen

Nadere informatie

Met een ontheffing mag u na middernacht sluiten. Hiervoor moet u wel aan een aantal eisen voldoen:

Met een ontheffing mag u na middernacht sluiten. Hiervoor moet u wel aan een aantal eisen voldoen: 1. 1 van 5 Bureau Beleid en Juridische Ondersteuning Contactpersoon : T.J. Ton Telefoonnr. : 0229-252497 E-mail : gemeente@hoorn.nl Uw brief van : - Uw kenmerk : Ons kenmerk : 09.58919 Bijlage(n) : 1 Onderwerp

Nadere informatie

Doorschenken en openbare dronkenschap; een overzicht van relevante wetsartikelen. Sandra van Ginneken, Adviseur DHW

Doorschenken en openbare dronkenschap; een overzicht van relevante wetsartikelen. Sandra van Ginneken, Adviseur DHW Doorschenken en openbare dronkenschap; een overzicht van relevante wetsartikelen Sandra van Ginneken, Adviseur DHW Doorschenken Art. 252 WvS: verkopen en doorschenken aan dronken klanten en jongeren dronken

Nadere informatie

WET- EN REGELGEVING...5

WET- EN REGELGEVING...5 Nota uitvoeringsregels handhaving horeca en alcoholverstrekkers Beemster 2014 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 1.1 Aanleiding...3 1.2 Kader...3 1.3 Reikwijdte...3 1.4 Doel...4 1.5 Leeswijzer...4 2 WET- EN

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet gemeente Edam-Volendam

Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet gemeente Edam-Volendam Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet gemeente Edam-Volendam Opdrachtgever: Burgemeester Sectie Algemeen Juridische Zaken Vastgesteld op 16 maart 2016 De burgemeester van Edam-Volendam,

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Drank- en Horecawet

Informatiebijeenkomst Drank- en Horecawet Informatiebijeenkomst Drank- en Horecawet Programma 19:00 Welkomstwoord 19:05 De nieuwe Drank- en Horecawet 19:35 Presentatie over alcoholmatiging 20:00 Wijzigingen Alcoholverstrekking in de APV 21:00

Nadere informatie

Alcohol in de Sportkantine

Alcohol in de Sportkantine Dit bestuursreglement is vastgesteld in de bestuursvergadering van 12 januari 2015. Zevenhuizen, Voorzitter: R.J. Holman Handtekening: Secretaris: H. Meijer Handtekening: Preambule In overweging nemende

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Horecabeleid

Uitvoeringsregels Horecabeleid Uitvoeringsregels Horecabeleid Beleidsregels voor de uitvoering van het horecabeleid, de hoofdstukken in de Algemene plaatselijke verordening waarin de horecaexploitatievergunning en terrasvergunning alsmede

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT TOS BERGEIJK 'ALCOHOL IN TENNISPAVILJOEN'

BESTUURSREGLEMENT TOS BERGEIJK 'ALCOHOL IN TENNISPAVILJOEN' BESTUURSREGLEMENT TOS BERGEIJK 'ALCOHOL IN TENNISPAVILJOEN' Preambule In overweging nemende dat: TOS Bergeijk op basis van de gemaakte afspraken bij de afgifte van de vergunning voor horeca-activiteiten

Nadere informatie