Als ik speel, geef ik me helemaal. magazine. Coraline Groen: N 2. een uitgave van staalbankiers. staalmagazine. September 2012 jaargang 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Als ik speel, geef ik me helemaal. magazine. Coraline Groen: N 2. een uitgave van staalbankiers. staalmagazine. September 2012 jaargang 9"

Transcriptie

1 september 2012 staalmagazine 1 N 2 magazine September 2012 jaargang 9 een uitgave van staalbankiers Coraline Groen: Als ik speel, geef ik me helemaal

2 COLOFON op de omslag 2 september 2012 staalmagazine 3 Inhoud Staal Magazine verschijnt drie maal per jaar en wordt verspreid onder cliënten en relaties van Staalbankiers. Jaargang 9, nr. 2. Hoofdredacteur Angela Looyé Eindredacteur Maureen Land, Maters & Hermsen Redactieraad Linda van Hesse Nicole van de Hoeve Maureen Land Angela Looyé Henrietta Smeekes Hans Smits Kosterus Wildschut Vormgeving Achmea Creatieve Diensten BEELDREDACTIE Mascha Baarda en Stephan van den Burg, Maters & Hermsen Lithografie en drukwerk Schuttersmagazijn BV Indien u vragen heeft of informatie wilt over in Staal Magazine behandelde onderwerpen, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon of Angela Looyé via telefoon nr (070) of Als u geen prijs stelt op het ontvangen van ons magazine dan kunt u dit aan uw contactpersoon doorgeven of schriftelijk aangeven bij: Staalbankiers, Postbus 327, 2501 CH Den Haag. 01 & 36 De droom van Coraline Groen: Coraline Groen (16) zit op de School voor Jong Talent van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Haar droom? Een beroemd violiste worden. Afgelopen maart won ze - samen met twee anderen - het Brittenconcours in Zwolle. Uit handen van Staalbankiers, sponsor van het concours, ontving ze haar prijs: een publieke masterclass van violiste Liza Ferschtman. Coraline: De masterclass was zo gaaf. Echt heel bijzonder. Lisa gaf veel technische aanwijzingen, maar ook een nieuwe interpretatie van het stuk waarmee ik won, van Tsjaikovsky, Meditation uit Souvenir d un lieu cher, opus 4, heet in het Russisch gedachte spinsels. Gedachten komen en gaan, als vanzelf, net als de noten. Als je daaraan denkt, ga je het stuk anders spelen. Mijn viool heb ik gekregen van het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds. Het is een viool met een gebruiksaanwijzing, je moet m echt open spelen. Hij klinkt heel mooi en omdat ik hem pas heb, valt er nog zoveel aan te ontdekken." Disclaimer Deze publicatie is uitsluitend bedoeld ter informatie en is geen aanbod noch een uit nodiging om een financieel instrument te kopen of te verkopen of om deel te nemen in een bepaalde beleggingstrategie. Elk voorbeeld gegeven in deze publicatie, geldt enkel ter nadere uitleg van het betreffende product. Aan deze voorbeelden kunnen geen rechten worden ontleend. Potentiële beleggers moeten zich bewust zijn van de risico s verbonden aan financiële instrumenten en moeten alleen overgaan tot een investeringsbeslissing met betrekking tot deze producten na voldoende beraad, in overleg met hun eigen adviseurs, waarbij in overweging moet worden genomen of deze producten passen binnen hun eigen risicoprofiel. Hoewel de in deze publicatie gestelde feiten en verstrekte opinies als juist worden verondersteld en zijn gebaseerd op betrouwbare bronnen, aanvaardt Staalbankiers geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade in welke vorm dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud daarvan. Staalbankiers wijst op de mogelijkheid dat bepaalde informatie in deze publicatie na verloop van tijd verouderd is. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Staalbankiers N.V., statutair ge vestigd te Den Haag aan de Lange Hout straat 8, 2511 CW, is ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer Staalbankiers is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële markten (www.afm.nl) te Amsterdam. Voor meer informatie over het toezicht op Staalbankiers N.V. kunt u bellen naar de toezichtlijn van de AFM Reproductie, geheel of gedeeltelijk, is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Staalbankiers. Deze publicatie is vervaardigd op 22 augustus Staalbankiers Column Pierre Huurman Nieuws Advertentie Staalbankiers Vraagbaak Multi Asset Fonds Stichting Geldersch Landschap & Staalbankiers Economie Europa: De droom van Van Rompuy Amerikaanse presidentsverkiezingen 2012 Financiën De innovatiebox Duurzaam ondernemen Portret van Kees Vos, SEG International Lifestyle Cliënten jagen hun dromen na Golfavonturen van Robert-Jan Derksen Gespot voor u! Cliënten jagen hun dromen na Goede doelen Het Oranje Fonds (& Goede Doelen Rally) 18 Groen 2 Maurits Groen kun je gerust een goeroe noemen op het gebied van duurzaamheid. Idealisme maakt inmiddels plaats voor de praktijk van alledag: groen ondernemen. Drie ondernemers en Maurits Groen aan het woord. 36 Mooi Gelderland Het Geldersch Landschap behoudt en beheert landgoederen, natuurterreinen, land huizen en kastelen. Een gesprek tussen Staalbankiers en de erfgoedstichting over het financieel beheer en hun samenwerking. Beste lezer, De wereld om ons heen is flink in beweging. Zo dendert de eurocrisis voort en worden tal van eurotoppen georganiseerd om deze te bedwingen. Tot nu toe zonder al te veel succes. Of de gemaakte afspraken tijdens de top van eind juni nu wel een doorbraak tot gevolg hebben, moet nog blijken, zo leest u op pagina 6. In de Verenigde Staten is de verkiezings strijd tussen Obama en Romney in volle gang. Een heel andere strijd dan wij in Nederland kennen. Natuurlijk zijn er politieke programma s, debatten, televisieinterviews, campagnetournees en vurige toespraken. Maar er zijn ook fundraising bonanzas, forse roddel en achterklap en pittige verkiezings spotjes waarin de zwaktes van de tegenpartij worden benadrukt. Al met al erg interessant om te volgen. Sinds kort kan dat via de nieuwsbrief van Staalbankiers. Hierin doet Michiel Vos, correspondent in de Verenigde Staten, verslag van de verkiezingsstrijd. U kunt zich voor deze nieuwsbrief aanmelden door dit door te geven aan uw bankier of een mailtje te sturen naar editorial Forward! door Angela Looyé In de nieuwsbrief leest u niet alleen over de Amerikaanse verkiezingsrace, maar ook over ontwikkelingen op de financiële markten en mondiale economie. En natuurlijk over Staalbankiers zelf. Want ook Staalbankiers staat niet stil. Stilstand is achteruitgang en we willen juist vóóruit. Nog beter, efficiënter en effectiever, met nog meer focus op bestaande en nieuwe relaties. Zonder een politieke voorkeur uit te spreken, kunnen we ons wat dat betreft prima vinden in de campagneslogan van Obama. Forward! Veel leesplezier! Angela Looyé is Hoofdredacteur van Staal Magazine P.S. Ideeën, vragen en/of opmerkingen over het magazine? Stuur ze naar

3 4 De afgelopen jaren hebben we een flink aantal beleggende cliënten mogen verwelkomen. Ook zijn cliënten steeds vaker bereid om het beschik bare beleggingsvermogen breder in te zetten. Dat is goed nieuws. En het dwingt ons om te blijven nadenken over manieren waarop we de cliënt zo goed en efficiënt moge lijk kunnen ondersteunen en adviseren. Eén van de manieren is om onze beleggingsmethodiek, Multi Asset Optimalisatie, beschikbaar te stellen voor bijna al onze cliënten. Multi Asset Optimalisatie is de kern van onze beleggingsstrategie en de belangstelling bij bestaande en nieuwe cliënten is groot. Daar om zijn wij bezig met het oprichten van een speciaal beleggingsfonds, het Multi Asset Optimalisatie beleggings fonds, waardoor ook kleinere vermogens kunnen worden belegd volgens deze succesvolle strategie. Wij willen namelijk geen risico s nemen met uw vermogen. Dat past niet bij ons. Een andere manier is Column Verandering door Pierre Huurman om ook naar onze eigen organisatie te kijken. Wat kan effi ciënter? Waar is nog een verbeter slag te maken? Onze groeimotoren zijn de mensen in de commercie. Die geven we nog meer tijd om met cliënten u dus - bezig te zijn. Administratieve zaken beleggen we voortaan centraal. Daar gaat u iets van merken. Bijvoorbeeld dat u telefonische betalingen alleen nog maar via onze Kantorendesk kunt doorgeven. Het is ook moge lijk dat u een nieuwe contact persoon krijgt, omdat we bezig zijn om de kantoren anders in te delen. Uiteindelijk doen we dit om nóg beter in staat te zijn om onze cliënt centraal te stellen, want dat is waar wij als Staalbankiers voor staan. Als nieuwe CEO voel ik de verantwoorde lijkheid en ik werk er samen met Gert-Jan Bruijnooge, onze CFO, hard aan om deze veranderingen zo soepel mogelijk plaats te laten vinden. Mocht u toch vragen hebben, schroom dan niet om contact op te nemen met uw bankier. Pierre Huurman is de Directievoorzitter van Staalbankiers nieuws Over op IBAN Vanaf 1 februari 2014 moet voor iedere betaling naar een land binnen het SEPA-gebied* het IBAN (International Bank Account Number) gebruikt worden. Dit maakt betalen binnen het SEPA-gebied makkelijker. Het IBAN is niet nieuw, voor een buitenlandse overboeking wordt dit nummer al gebruikt. Vanaf 1 februari 2014 moet het IBAN gebruikt worden voor alle betalingen naar een land binnen het SEPA-gebied, ook voor betalingen naar een begunstigde binnen Nederland. Het Nederlandse IBAN bestaat uit achttien posities en is samengesteld uit uw huidige rekeningnummer aangevuld met de landcode NL, twee posities voor een controlegetal en vier posities die de bank aanduiden. De volgorde van het IBAN is in elk land gelijk, alleen kan het aantal posities per land verschillen. Uw IBAN vindt u op uw rekeningafschrift van Staalbankiers. Het IBAN en BIC van Nederlandse rekeningnummers kunt u kosteloos opvragen via www. ibanbicservice.nl. U vult hier het rekeningnummer in en het bijbehorende IBAN en BIC verschijnen vervolgens in beeld. Voor het overboeken buiten Nederland dient u het IBAN op te vragen aan degene aan wie u geld overmaakt. Bij bedrijven staat dit nummer steeds vaker op de factuur vermeld. Vanaf medio 2013 zal er naast de huidige acceptgiro een geheel nieuwe acceptgiro worden geïntro duceerd, de Euro-Acceptgiro. Deze wordt voorzien van het IBAN van de incassant en het IBAN van de betaler. De huidige acceptgiro zal tot uiterlijk 1 februari 2014 gebruikt worden, hierna uitsluitend de Euro-Acceptgiro. In het vierde kwartaal van 2012 kunt u via webbankieren ook SEPA- overboekingen opgeven. Is dit een bedrag van maxi maal euro, dan zijn de kosten gedeeld (shared). Gaat het om een betaling naar een bankrekening binnen de EER, dan worden voor deze overboeking, net zoals voor de huidige binnenlandse overboeking, geen kosten in rekening gebracht. *SEPA staat voor Single Euro Payments Area, dat wil zeggen een uniforme Europese betaalmarkt. SEPA omvat de 27 lidstaten van de Europese Unie plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland (deze landen vormen samen de Europese Economische Ruimte), plus Zwitserland en Monaco. Cliënten van Staalbankiers kunnen hun telefonische (spoed)betalingsopdrachten voortaan doorgeven aan de Kantoren desk. De mede werkers van deze gespecialiseerde afdeling staan maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot uur voor u klaar om de betalings opdrachten uit te voeren. Spoedbetalingen kunt u tot uur aanleveren, Goede Doelen Rally 2012 Staalbankiers organiseert dit jaar alweer voor de zevende keer de Goede Doelen Rally voor haar relaties. De opbrengsten van de Rally gaan dit jaar naar het Oranje Fonds (meer over het Oranje Fonds op pagina 30 van dit magazine). Op 21 september rijden zo n 50 equipes mee in de meest uiteenlopende auto's. Van klassiek tot modern en van langzaam tot bij zonder. Er wordt een route gereden dwars door Midden Nederland eindigend in Restaurant De Gieser Wildeman in Noordeloos. Meer informatie vindt u op dan worden ze dezelfde dag nog verwerkt. U kunt bij de Kantorendesk ook terecht als u vragen heeft over webbankieren. Het team is bereikbaar via telefoonnummer U kunt ook een sturen naar Webbankieren: snel en kosteloos Graag wijzen wij u op de mogelijkheid van september 2012 staalmagazine nieuwsbrief Wij houden u graag op de hoogte van veranderingen. Dat doen we met Staal Magazine, op onze website en sinds kort ook per met een nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief, die ongeveer zes keer per jaar zal verschijnen, vindt u voor u interessante informatie en achtergronden bij de actualiteiten. Zo schrijft Michiel Vos, Verenigde Staten-correspondent voor diverse Nederlandse media, in de komende nieuwsbrieven vanuit Washing ton D.C. over de Amerikaanse presidents verkiezingen. In dit nummer van Staal Magazine (op pagina 25) vindt u trouwens ook al een bijdrage van Michiel Vos. Wilt u op de mailinglist van de nieuwsbrief van Staalbankiers? Geef dit dan door aan uw bankier of stuur een mailtje met uw gegevens naar Betalingsopdrachten via de Kantorendesk webbankieren. Dit is de snelste manier om uw bankzaken kosteloos te regelen en betalingsopdrachten uit te voeren. Wilt u gebruik maken van webbankieren? Neem dan contact op met uw bankier of stuur een met uw naam en rekeningnummer naar U krijgt de benodigdheden dan toegestuurd. 5

4 6 ECONOMIE: EUROPA EN DE EURO september 2012 staalmagazine 7 De droom van Van Rompuy Bijna twintig eurotoppen in drie jaar tijd werden gewijd aan de eurocrisis. Telkens de belofte van een grote doorbraak gevolgd door twijfel en teleurstelling. Doorbreekt de top van afgelopen zomer dit patroon? Niet helemaal. Maar toch lijkt het dit keer anders. Tekst Hans Smits & Rody van der Pols Fotografie Hollandse Hoogte / Rex Features Het begint een vertrouwd beeld te worden. Na een nachtelijk debat op het scherpst van de snede verlaten de EU-leiders tegen het ochtendgloren de granieten bunker van EU-president Van Rompuy. Nog net op tijd om voor het openen van de financiële markten de zoveelste doorbraak in de eurocrisis te ontvouwen. De financiële markten halen opgelucht adem, de koersen beginnen te stijgen. Maar de inkt van de getekende documenten is nog niet droog of de euforie ebt alweer weg, waarna de twijfel begint te knagen. Wat zijn de gemaakte af spraken eigenlijk waard? En ja hoor, daar gaan de rentes op de Spaanse en Italiaans staatsleningen weer door het plafond Kleine of grote doorbraak? Zo was het patroon bij de vorige eurotoppen, zo ging het ook weer deze zomer: nog geen twee weken na de cruciale top van 29 juni passeerde de rente op Spaanse staatsobligaties alweer de symbolische (en op termijn onhoudbare) grens van 7 procent. Is Europa dan weer helemaal terug bij af? Dat zeker niet. Want wie de afspraken die zijn gemaakt op de top en in de nasleep daarvan tegen het licht houdt, moet concluderen dat er wel degelijk een doorbraak is bereikt. Of het om een kleine of een grote doorbraak gaat, dat moet in de komen de maanden blijken. Wat is er nu precies besloten op de laatste eurotop? De permanente opvolger van het tijdelijke noodfonds EFSF, namelijk de ESM (European Stability Mechanism), mag straks rechtstreeks financiële steun verlenen aan noodlijdende, Europese banken. Máár, die steun komt er niet voordat een streng bankentoezicht is geregeld, uitgevoerd door de Europese Centrale Bank (ECB). En: het noodfonds - en dus indirect de Europese regeringen - hebben niet langer de status van preferente schuldeiser in het geval van een faillissement. Dit ter geruststelling van private beleggers die bang waren dat zij als eerste geld zouden verliezen, wat voor een averechts effect op de markten zorgde. Er wordt 120 miljard euro (1% van het bbp van de hele Europese Unie) uitgetrokken voor economische stimu leringsmaatregelen; het zogenaamde groeipact. Deels is dit geld afkomstig uit Europese structuurfondsen, deels wordt het uitgezet via de Europese Investeringsbank (EIB) die een extra kapitaalinjectie van 10 miljard euro krijgt. Groeipact Wat is het belang van deze afspraken? Allereerst het groeipact : dit mogen we toch vooral beschouwen als een tegemoetkoming aan de Franse premier Hollande. Tijdens zijn verkiezingscampagne had hij de Fransen voorgehouden in te zetten op een impuls voor de economie en niet louter bezuinigingen. Goed voor de moraal, maar nu niet bepaald het medicijn voor de Europese ziekte. Anders is het met de afspraken die zijn gemaakt over de directe steun aan banken gekoppeld aan streng toezicht. Die zijn cruciaal. Waarom? Ze bieden een oplossing voor de vicieuze cirkel waarin vooral Spanje - maar tot op zekere hoogte ook Italië - gevangen zit, namelijk: banken die op de rand van het faillissement staan als gevolg van de waardeloze onderpanden (het gevolg van het uiteenspatten van de vastgoed bubbel). Om te overleven moeten zij geld lenen uit het noodfonds. De inefficiënte Spaanse banken betalen hiervoor wel een prijs: hun staat een forse reorganisatie te wachten Maar vanwege de Europese regels loopt deze lening via de overheid. Hierdoor verslechtert de overheidsbalans. De staatsschuld neemt toe, waardoor de regering nog harder moet bezuinigen om aan de Europese begrotingseisen te voldoen. Die bezuinigingen betekenen een verdere verslechtering van de economie (en het vertrouwen daarin). De overheid raakt nog meer in de problemen en kan op zijn beurt alleen aan kloppen bij de eigen wrakke banken. En zo zakken beide, in een dodelijke omstrengeling, steeds dieper weg in het financiële moeras. Om dit fatale automatisme te doorbreken, worden de noodlijdende banken straks rechtstreeks aan het financiële infuus van het noodfonds ESM gelegd. Dus zonder dat de overheden als tussenstation dienst doen. Daaraan is wel de eis gekoppeld dat deze banken onder toezicht komen van de ECB. Omdat het regelen van dit bankentoezicht minimaal tot het einde van dit jaar duurt (en misschien ook wel langer) en de Spaanse banken niet langer op kapitaal konden wachten, hebben de Europese ministers van Financiën op 10 juli aanvullende afspraken gemaakt: De Spaanse banken krijgen meteen 30 miljard euro aan steun bij wijze van stootkussen. De rest van de financiële hulp, tot maximaal 100 miljard euro, komt in een periode van achttien maanden beschikbaar, zodra het bankentoezicht door de ECB is geregeld. De inefficiënte Spaanse banken betalen hiervoor wel een prijs: hun staat een forse reorganisatie te wachten. Zo moeten

5 8 september 2012 staalmagazine 9 nieuwe bankdirecties worden aangesteld die onafhankelijk zijn van de lokale politiek, zodat dubieuze investeringen onder partijpolitieke druk tot het verleden behoren. Ook wordt het belonings- en bonussenbeleid aan banden gelegd. Daarnaast krijgt Spanje een jaar extra de tijd om de zware bezuinigingen en hervormingsmaatregelen door te voeren die het financieringstekort onder de 3% moeten brengen. Noord versus zuid De Europese ministers zaten nog niet op het vliegtuig terug naar huis of de commentatoren speculeerden al druk over de winnaar van deze topontmoetingen: het Noorden onder leiding van Angela Merkel of het Zuiden onder aanvoering van de Italiaanse premier Mario Monti en zijn Spaanse collega Mariano Rajoy. Welk kamp had de grootste buit binnengehaald? Daarover waren de meningen verdeeld. Had het Zuiden gewonnen vanwege de toegezegde hulp? Of had Merkel de belangrijkste prijs binnengesleept met de afspraak Het schrappen van de preferente status van het noodfonds is gunstig voor de obligaties van zwakke eurolanden als Spanje en Italië over Europees bankentoezicht? Voor beide valt iets te zeggen. Een betere analyse lijkt dan ook dat zowel Noord áls Zuid een beetje hebben gewonnen (en verloren). De belangrijkste winst voor Duitsland en zijn noordelijke bondgenoten : er komt één enkele toezichthouder voor Europese banken en financiële instellingen, mogelijk nog voor het einde van dit jaar. Feitelijk is dit de opmaat naar een volledig federale bankenunie, de eerste bouwsteen van de toekomstvisie op de eurozone van Herman van Rompuy. Niet geheel toevallig ontvouwde de EU-president dit plan voor een echte economische en monetaire unie aan de vooravond van de eurotop. De ECB bewaakt straks alle euro s via indringend en dwingend toezicht op systeembanken, de slagaders van de economie. Daarmee wordt de Europese greep op de zuidelijke economieën versterkt, geheel volgens de wens van Merkel cum suis: wel hulp, maar alleen onder zeer strikte voorwaarden. Vooruitlopend hierop wordt de Spaanse bankensector gesaneerd. De trojka (de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en het IMF) bezoekt het land elke drie maanden om te controleren of er serieus werk wordt gemaakt van het inkrimpen van het grote aantal bankkantoren en een versobering van de beloningsstructuur. Dit in ruil voor de eerste tranche van 30 miljard euro aan bankensteun. In de carrousel van financiële topposities blijven de noordelijke landen de lakens uitdelen. Zo neemt de Duitse minister Schäuble het stokje over van de Luxemburgse premier Juncker als voorzitter van de Eurogroep, het machtige gezelschap van de ministers van Financiën in de eurozone. Ook blijft de Duitser Regling hoofd van het Europese noodfonds, zeer tegen de zin van Madrid. Daarnaast wordt de Luxemburger Yves Mersch benoemd tot lid van de zeskoppige directie van de ECB, ten koste van de Spaanse kandidaat. Gelijke monniken De belangrijkste winst voor Spanje, Italië en de andere zwakke eurolanden: hun noodlijdende banken krijgen een kapitaalinjectie zonder dat dit ten koste gaat van een verdere verslechtering van de overheidsfinanciën. Voor zowel Monti en Rajoy een belang rijke trofee om mee naar huis te nemen na alle impopulaire bezuinigingsmaatregelen die ze hebben moeten doorvoeren. Ook voor Ierland is dit goed nieuws. De Ierse regering stond tot nu toe zelf borg voor de leningen aan zijn zwakke banken, maar zal in het kader van gelijke monniken, gelijke kappen ongetwijfeld aansturen op een nieuwe deal. Daardoor kan het zijn overheidsfinanciën sneller op orde brengen. Spanje en Italië houden de strenge trojka van EU, ECB en IMF voorlopig buiten de deur. Wel hebben ze een memorandum moeten tekenen waarin ze beloven te voldoen aan de begrotingsregels. Het schrappen van de preferente status van het noodfonds is gunstig voor de obligaties van zwakke eurolanden als Spanje en Italië. Aangezien de Europese regeringen niet langer een voorkeursbehandeling krijgen in het geval van een faillissement, lopen private beleggers minder risico. Alle ministers van Financiën hebben op de vergadering van 10 juli expliciet hun steun gegeven aan het flexibel en efficiënt inzetten van het noodfonds, inclusief het opkopen van obligaties van zwakke eurolanden. Een belangrijke toezegging aangezien ECB-president Mario Draghi begin juli liet weten dat het opkoopprogramma van de centrale bank in diepe slaap is en voorlopig ook blijft. Uit die richting hoeven Spanje en Italië dus geen hulp te verwachten. Beren op de weg Wie tussen de regels doorleest, kan de boodschap van de laatste eurotop samenvatten als: nu hulp voor de zwakke eurolanden, op de lange termijn federalisering van het economisch bestuur in Europa. In the long run is dat goed nieuws voor de stabiliteit van de euro. Maar voor het zover is, zal nog menig crisis bezworen moeten worden, vooral in de politieke arena. Want er kan nog van alles misgaan: De verklaring van de regeringsleiders is nog geen anderhalf A4'tje lang, terwijl het zeer complexe financieeleconomische materie betreft. Dit laat ruimte voor allerlei interpretatieverschillen waarover politici op een later moment kunnen gaan bakke leien. Zeker als er anti-europa sentimenten opspelen bij hun achterban. Voor het van kracht worden van het ESM is goed keuring nodig van de landen die 90 procent van het fonds fourneren. Lukt dat? De eurolanden zijn wel bereid de noodfondsen in te zetten om staatsobligaties op te kopen en zo de rente te drukken, maar alleen onder strikte voor waarden, en de besluitvorming dient unaniem te zijn. Eén stem tegen en het gaat niet door. Het ESM mag banken pas te hulp schieten zodra het Euro pese bankentoezicht is geregeld. Een complexe operatie. Lukt het de toch al overbelaste ECB wel om dit voor het einde van het jaar zoals is toegezegd te regelen? Zit er genoeg geld in het ESM om én zwakke overheden én gammele Europese banken te stutten? Laten de markten zich voldoende over tuigen door de genomen maatregelen? Of rijzen de rentes op de Spaanse en Italiaanse staatsobligaties opnieuw de pan uit? En wat dan? Van Rompuy versus de eurosceptici Hebben doemdenkers die de totale versplintering van de euro zone voorspellen dan toch ongelijk gekregen? Het is nog veel te vroeg om die vraag met een stellig ja te beantwoorden. Maar de kans dat het europroject definitief op de klippen loopt, lijkt in het licht van de recente afspraken een stuk kleiner geworden. De Europese knoop wordt steeds strakker aangetrokken en is zodoende steeds moeilijker te ontwarren. Bovendien blijken de Europese leiders op cruciale momenten toch flexibel genoeg om compromissen te sluiten. Het blijft een kwestie van drie stappen vooruit, twee achteruit, maar voorwaarts is nog steeds de richting. Zou het gedroomde federale Europa van Van Rompuy dan toch echt steeds dichterbij komen? Het Europese bankentoezicht dat nu werkelijkheid lijkt te worden, is een eerste stap. Worden de geesten langzaam rijp gemaakt voor een politieke en economische unie? Of krijgen de politici alsnog koudwatervrees en keren ze terug op hun schreden? Van Rompuy kan voorlopig zijn droom nog blijven dromen.

6 10 september 2012 staalmagazine 11 Dromen najagen Mensen die met hun passie bezig zijn en hun dromen verwezenlijken. Dat spreekt ons als Staalbankiers aan. Niet voor niets is onze pay-off Want je leeft maar één keer. Tekst Hilde Duyx Fotografie Ton Zonneveld ik met de bouw van een boomhut bezig ben, dan heb ik geen besef van tijd. Als Ik ga zo op in mijn creatie dat de uren en dagen voorbij vliegen. Het vertalen van een kinderwens in een bouw constructie maakt dat ik soms midden in de nacht wakker word met een nieuw idee. Het bouwen geeft me rust; het is fysiek en ik werk vaak in een prachtige omgeving. Ik houd van het creëren en de vrijheid van het zelfstandig ondernemerschap, maar ook van de controle en de focus. Boven alles is het fijn dat ik mensen blij kan maken met mijn boomhutten. Het is enorm bevredigend dat mijn opdrachtgevers me het vertrouwen geven om iets te bouwen voor hun kinderen. Ik ben er eindeloos mee bezig Ruim vijf jaar is Antoinette Blok (44) boomhuttenbouwer, na een commerciële carrière in het bedrijfsleven. Inmiddels wil ze niet anders meer. Ik heb nooit spijt gehad van mijn keuze. Ik droomde als klein meisje niet van een leven als boomhuttenbouwer, hoewel ik altijd van bouwen en ondernemen heb gehouden. Ik was eigenlijk best gelukkig bij mijn laatste werkgever Cap Gemini waar ik een commerciële IT-functie had. Toen ik bijna 40 werd, ging er echter toch iets kriebelen. Ik stelde mezelf vragen. Wat wil ik nou écht? Waar word ik gelukkig van? Ik had destijds net een boomhut gebouwd in onze tuin voor mijn twee zoontjes en ik kon er nog twee bouwen voor vrienden. Zo is het balletje gaan rollen. Ik merkte dat ik het niet meer wilde loslaten. Na een treehouse building workshop in Amerika heb ik besloten om er vol voor te gaan. De opdrachten kwamen binnen. En het voelde goed. Inmiddels heb ik vijftig hutten gebouwd in binnen- en buitenland. Ik heb inmiddels een goed netwerk opgebouwd - van boomverzorger tot constructiedeskundige - waarmee ik kan overleggen als ik er even niet uitkom. Dat geeft me een prettig gevoel. De komende jaren wil ik graag zo verder gaan, want ik leer nog iedere dag. Mijn droom is om een hut te bouwen boven het water. Hoog vind ik ook altijd spannend. Ik ben erg trots op een boomhut die ik laatst gebouwd heb, vier meter boven de grond, een tussenplatform erbij, een kabelbaan eraan, een bedstede erin. Echt een familieboomhut. Geweldig. Ik kan er eindeloos mee bezig zijn. Dit werk maakt me gelukkig. Meer informatie over Antoinette en haar werk vindt u op

7 12 Advertentie september 2012 staalmagazine 13 Wij begrijpen dat voor de wind gaan niet altijd met geld te maken heeft de Golfavonturen van Robert-jan Derksen Op naar de PGA-Tour Dromen willen verwezenlijken is één, dromen kunnen verwezenlijken is een ander verhaal. Dat laatste begrijpen wij als geen ander. Het is dus goed te weten dat er een private banker is die met u meeleeft. Die u onafhankelijk advies geeft in de volle breedte. En met een op uw lijf geschreven financiële planning, wordt uw doel ons doel. Voor een professioneel golfer is de PGA-Tour het hoogste wat je kunt bereiken. Het is de grootste Tour ter wereld, je speelt met de beste golfers en je kunt er het hoogste prijzengeld verdienen. Laatste kans Je kwalificeren voor deze Tour is echter niet makkelijk. Dit jaar is het de laatste keer dat de beste dertig van de PGA-Qualifying School (QS) zich kwalificeren voor de PGA-Tour. De kwalificatie gaat in maar liefst vier etappes: eerst is er de pre-qualifying, dan volgen de First Stage, de Second Stage en uiteindelijk de Final Stage. Een lang traject dus, en bovendien zullen veel Europeanen deze laatste kans grijpen en gaan meedoen. Dankzij mijn positie op de Europese Tour kan ik de pre-qualifying overslaan, vanaf oktober vindt de First Stage plaats over vier ronden. De top van deze stage gaat door Dit najaar staat voor Robert-Jan Derksen in het teken van kwalificatie voor de felbegeerde Amerikaanse PGA-Tour. Voor golfers het hoogst haalbare. Maar kwalificeren is geen gemakkelijke opgave. naar de Second Stage, die wordt gespeeld van 14 tot en met 17 november, eveneens over 4 ronden. Wie ook daar tot de besten behoort, mag van 28 november tot en met 3 december in Californië de Final Stage spelen over maar liefst zes rondes. Afwisseling Voor mij is het een grote uitdaging om dit te proberen. Spelen tussen de beste golfers ter wereld is super. Bovendien is het na zoveel jaren Europese Tour ook een mooie afwisseling om met andere spelers op andere banen te kunnen spelen. Met mijn ervaring met de Qualifying School op de European Tour en een goede voorbereiding maak ik een goede kans om me te kwalificeren. En als het niet lukt? Dan gaat de PGA-Tour helaas aan mij voorbij. In 2013 moet je je namelijk kwalificeren via de Nation Wide Tour, het wedstrijdcircuit voor golfprofessionals in de Verenigde Staten. Hiervoor moet je je eerst kwalificeren, vervolgens krijgt alleen de top van deze tour aan het einde van het jaar speelrecht op de PGA-Tour. Voor mij is deze weg geen optie, ik zal er dit najaar dus vol voor gaan! Derksen op Wentforth Club in Virginia Water, Engeland op 26 mei tijdens de derde ronde van de European Tour 2012, de BMW PGA Championship. Want je leeft maar één keer fotografie golfsupport.nl/phil Inglis

8 14 september 2012 staalmagazine 15 Financiën Nieuwe formule voor innovatieve ondernemers Het Lenteakkoord draait aan alle knoppen tegelijk: extra belasting voor grootverdieners, een btw-verhoging naar 21 procent en beperking van de hypotheekrenteaftrek. Toch is er zelfs in economisch mindere tijden voordeel te behalen. De innovatiebox beloont innovatieve ondernemers. Tekst Sarah Leers Illustratie Stephan van den Burg Wat houdt de innovatiebox in? Als een bedrijf als innovatief wordt aangemerkt, kan het aanspraak maken op een lager belastingtarief op een deel van het resultaat. Een bedrijf dat winst maakt, moet volgens de wet 20 tot 25 procent vennootschapsbelasting betalen. Komt een bedrijf in aanmerking voor de innovatiebox, dan kan het deel van de winst dat met innovatieve activiteiten wordt behaald, onder het lage tarief van 5 procent vallen. Wanneer is een bedrijf innovatief genoeg voor de innovatiebox? Dat kan op twee manieren. In de eerste plaats is een bedrijf innovatief als het een octrooi of patent heeft op een product of proces. In de tweede plaats kan een bedrijf als innovatief worden aangemerkt wanneer het gebruikmaakt van de WBSO, de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk. Dit houdt in dat medewerkers binnen het bedrijf zich bezighouden met onderzoek naar en het doorvoeren van innovaties. Voldoet een bedrijf aan een van deze twee voorwaarden, dan wordt het aangemerkt als innovatief en kan het gebruikmaken van de innovatiebox. Wanneer komt een bedrijf in aanmerking voor de WBSO? Dat beoordeelt het Agentschap NL. In hun brochure staat wat onder speur- en ontwikkelings werk wordt verstaan. Zo moet de innovatie een technische ontwikkeling zijn. Een nieuw onderwijsprogramma valt hier dus niet onder, maar nieuwe software die bijdraagt aan onderwijs wel. Daarnaast moet het gaan om een ontwikkeling die ook nieuw is voor het bedrijf. Als een bedrijf bijvoorbeeld bepaalde procesonderdelen aan elkaar knoopt, dan kan dat wel innovatief zijn, maar is dat feitelijk niet iets nieuws. Ook het ontwikkelen van een nieuwe website valt niet onder de WBSO, maar weer wél als je kunt aantonen dat deze website bijdraagt aan betere processen. Stel: een bedrijf heeft een octrooi of patent of het maakt gebruik van de WBSO. Welk deel van de winst valt onder innovatie? Dat is lastig te meten, maar de Belastingdienst heeft een systeem om dat te berekenen. De fiscus kijkt hoe het bedrijf is opgebouwd. Welk deel van de winst werd behaald door productie, welk deel door inkoop en welk deel door sales? Op het aandeel van Research&Development in de winst van het bedrijf kan de innovatiebox worden toegepast. De Belastingdienst stelt dat voor vijf jaar vast, dat heet een vaststellingsovereenkomst. Hoe groot kan het voordeel zijn? Dat verschilt natuurlijk per bedrijf. Maar het voordeel kan flink oplopen. Een onderneming met een grote winst van vijf à zes miljoen euro kan dankzij de innovatiebox een belastingvoordeel behalen van een miljoen over vijf jaar. Ook voor een middelgroot bedrijf zijn de bedragen substantieel. Is er een limiet? De overheid wil innovatie stimuleren, dus aan dit belastingvoordeel zijn vooralsnog geen grenzen gesteld. In 2007 werd de octrooibox in het leven geroepen, een belastingvoordeel voor bedrijven met een octrooi of patent. Daar maakten echter maar weinig bedrijven gebruik van. De regeling werd in 2010 aangepast en heet sindsdien innovatiebox. Voor de innovatiebox is momenteel een budget van 625 miljoen beschikbaar. Hoe weet een bedrijf of het voor de innovatiebox in aanmerking komt? Door een quickscan te laten doen door belasting adviseurs die gespecialiseerd zijn in de innovatie box. Zij bekijken de mogelijkheden om als bedrijf hiervoor in aanmerking te komen. Sommige bedrijven vallen al wel onder de WBSO omdat ze onderzoek doen naar innovaties. Die bedrijven kunnen een voordeel behalen doordat ze een deel van de loonbelasting terugkrijgen. Er zijn ook bedrijven die nog geen WBSO hebben, maar al wel inno vatief zijn. Voor hen is het belangrijk om te onderzoeken of ze voor de WBSO in aanmerking kunnen komen, zodat ze vervolgens ook korting krijgen op de vennootschaps belasting. Omdat bedrijven vaak niet precies weten wat de mogelijkheden zijn, doen ze er in alle gevallen goed aan om advies in te winnen. Zijn er nog andere manieren waarop innovatieve bedrijven voordeel kunnen behalen? Als een bedrijf investeert in bedrijfsmiddelen voor speur- en ontwikkelingswerk, zoals een nieuwe machine die bijdraagt aan het innovatieonderzoek, dan kan het aanspraak maken op de extra aftrek Research&Development (RDA). Met deze regeling kun je de investeringen in bedrijfsmiddelen voor speur- en ontwikkelingswerk en kosten van Research&Development aftrekken van de belasting. Welke misvattingen bestaan er over de innovatiebox? Veel ondernemers denken dat de WBSO een administratieve rompslomp is. Dat het uitzoekwerk meer kost dan dat het oplevert. Een bedrijf moet goed afwegen of dat vooroordeel klopt, want er valt vaak veel mee te winnen. Wat betreft de innovatiebox: van tevoren valt niet te zeggen wat het voordeel kan zijn. Dat is afhanke lijk van de uitkomsten van de afspraken met de Belastingdienst. In die zin moet een onder nemer bereid zijn een risico te nemen. Een quickscan en een haalbaarheidsanalyse door een gespecialiseerde adviseur kunnen daarom een aanrader zijn. Met dank aan Tom Meuleman, de Jong & Laan accountants belastingadviseurs,

9 16 FINANCIëN: DUURZAME ONDERNEMERS september 2012 staalmagazine 17 Arne Aiking en André Polm (Clean Light BV) Geert Hein Verbeek (Yard Capital) Maurits Groen (mauritsgroen mgmc) Achou Zhang (Court Garden Hotel) Groen ondernemen heeft de toekomst Duurzaam ondernemen is al lang niet meer een kwestie van idealisme. Wie koerst op continuïteit, gaat zuinig om met mens en milieu. Drie duurzame entrepreneurs én een groene inspirator over een trend die niet te stuiten is. Tekst Sakia Klaassen Fotografie Jurgen Huiskes Angelina Jolie heeft er één, evenals Brad Pitt. Voor de UNHCR-ambassadeurs is een solar LED-lamp onmisbaar in gebieden zonder elektriciteit. De Neder landse zonnelamp WakaWaka is sinds zijn introductie in mei 2012 bezig met een heuse opmars. Vanuit Indonesië tot Zimbabwe komen aanvragen binnen voor proefexemplaren bij het Haarlemse bedrijf Off-Grid Solutions. Eigenaar Maurits Groen, die het bedrijf oprichtte met zijn compagnon Camille van Gestel, is er een beetje confuus van. Ze worden letterlijk uit onze handen gerukt. Vliegende start Vorige week nog werd hij gebeld door een Italiaanse multinational, razend enthousiast over de WakaWaka. Of Groen het een goed idee vond om Andrea Bocelli te vragen voor een bene fietconcert? Een blinde zanger die een optreden geeft om Afrika te verlichten. Prachtig toch? Met een goed idee én de juiste contacten kan het hard gaan, weet de nummer 4 van Trouws Duurzame Top 100. Dat hij een van de eerste exemplaren overhandigde aan Bill Clinton, gaf de WakaWaka meteen een vliegende start. Maurits Groen is al dertig jaar boegbeeld en inspirator van milieuvriendelijk Nederland. In de jaren tachtig was hij hoofdredacteur van Milieudefensie. Later richtte hij een eigen communicatiebureau op en maakte tv- en radioprogramma s over natuur en milieu. Als aanjager en inspirator haalde hij sinds 2006 viermaal Al Gore naar Nederland. In 2011 startte hij verschillende bedrijven, waarvan Off-Grid Solutions er een is. Veilig huiswerk maken Dat er een markt is voor een solar LED-lamp, wist Groen. Anderhalf miljard mensen moeten het stellen zonder elektrisch licht. Zij hebben slechts de beschikking over een kerosinelamp. Ongelukken met deze brandstof verminken jaarlijks zes miljoen kinderen. Zonne-energie is veilig en kost niets. Voor ongeveer zeven euro levert de WakaWaka dagelijks zestien uur goed leeslicht. De nieuwe Nederlandse chip in het zonnepaneel is twee keer zo efficiënt als bestaande modellen. Kinderen in ontwikkelingslanden kunnen daarmee voortaan veilig hun huiswerk maken. Het lijkt alsof deze successen Groen komen aanwaaien. Maar duurzaamheid is een kwestie is van de zeer lange adem. De aanhouder wint: In 1980 maakte ik voor het blad van Milieudefensie

10 18 september 2012 staalmagazine 19 een special over duurzaam bouwen. De techniek was er toen al om elk huis of kantoor in z n eigen energie te laten voorzien. Onlangs gaf ik opnieuw een lezing over dit onderwerp. Er was nog niets veranderd! De overheid streeft nu naar energieneutraal bouwen in Dat had veertig jaar eerder gekund. Verbijsterend. Goodwill Achou en haar man Dongxu Zhang kunnen de bevindingen van Maurits Groen alleen maar beamen. Deze ondernemers startten precies een jaar geleden een duurzaam hotel in Den Haag. In ruim vier maanden sloopten ze een voormalig departements gebouw en bouwden het met duurzame materialen op. Daar mee maakte het pand een sprong van milieulabel G naar A-plus. Aan alles is dan ook gedacht: van energie besparing en isolatie tot waterbesparing en materiaalgebruik. Zelfs het ontbijt dat het Court Garden Hotel serveert, is honderd procent biologisch. De zonnelamp wordt letterlijk uit onze handen gerukt Andere hotels hebben misschien een duurzame bedrijfsvoering, het Haagse logement is het enige dat deze filosofie doorvoert tot in het gebouw en in de voeding, stelt de eigenaresse trots. De opzet van het hotel roept veel sympathie op, vooral bij ngo s en andere bedrijven die een groen label belangrijk vinden. Van de gasten vindt 85 procent het duurzaamheidsaspect belangrijk. De grootste hobbels om te nemen waren de certificeringen van het hotel. Het ontvangen van een Europees Ecolabel is bijna niet te doen als je niet universitair geschoold bent, grapt Zhang. Een aan jager was het Groencertificaat dat het project kreeg. Hierdoor verkregen we speciale rentekortingen en subsidies. Al met al zou ze iedere ondernemer aanraden om een duurzame start te maken. De gedachte is vaak dat het veel geld kost, maar de goodwill, besparing en subsidie die het oplevert, maakt het meer dan goed. Voor Court Garden Hotel betekent dit dat het binnen een jaar een naam wist op te bouwen en een bezetting heeft van zeventig procent. Niet slecht, gezien de huidige economische situatie. Malle windmolens Duurzaam ondernemen werd heel lang weggezet in de hoek van idealisme. Terwijl het in feite de meest logische manier van ondernemen is, stelt Maurits Groen. Een bedrijf wil levensvatbaar zijn. Dan is het vanzelfsprekend dat zorgvuldig wordt omgesprongen met grondstoffen, personeel, de omgeving. Wie aan de langere termijn denkt, weet dat dit kosten bespaart. Daarom ben ik ook zo dol op familie bedrijven. Zij kijken in de regel heel bewust wat er nodig is om te blijven functioneren, ze zijn gericht op de continuïteit. Dan is het een kleine stap naar duurzaam ondernemen. Nuchtere cijferaars weten bijvoorbeeld dat duurzame energie een solide investering is. De energieprijs stijgt voortdurend, met zonnepanelen heb je een gegarandeerd rendement van tien procent. Ga daar maar aanstaan met aandelen ING of KPN. Toch wordt de sector in Dit hotel roept veel sympathie op bij ngo's Nederland gemakkelijk in een kwaad daglicht gesteld. VVD-lijsttrekker Rutte stelde voor de zomer dat die malle windmolens volledig op subsidie draaien. Groen: Wat dacht je van de overheidsbijdrage die direct en indirect wordt geleverd aan fossiele brandstoffen? Die bedraagt 5,2 miljard euro per jaar. Bovendien leidt de opwekking van stroom uit kolen of gas tot vervuiling en dus tot kosten. En die worden tot nu toe niet in de energieprijs meegenomen. Mickey Mouse-transacties Geert Hein Verbeek werkte als fiscaal jurist bij een bank en kwam zo in aanraking met de energiemarkt. In een corporate omgeving waren dat aanvankelijk Mickey Mousetransacties, blikt hij terug. Maar ik vond het leuk. Je moet in deze branche zelf creatief zijn en zoeken naar oplossingen. Hij hielp agrariërs bij het financieren van een windturbine op hun erf en deed uiteenlopende grotere energieprojecten, van zonnepanelen tot warmtekoudeopslag. Het smaakte naar meer. Ik wilde altijd al eigen ondernemer zijn, nu had ik een product gevonden dat bij me paste. Met twee andere collega s, Raymond van den Ende en Kevin Dijers, startte hij Yard Capital. Het bedrijf investeerde in verschillende windparken, onder meer in Delfzijl en Zoetermeer. Daarnaast regelde Yard de financiering voor en participeerde in diverse windparken in geheel Nederland. Idealisme is in het geval van Yard Energy Finance niet de doorslaggevende drijfveer. Je hoort het wel heel vaak in de energiehoek. Dat je er geld mee verdient, lijkt soms op de achtergrond te staan voor deze mensen. Voor ons geldt dat niet. We doen alleen een project als het financieel haalbaar is. Natuurlijk is het leuk dat we werkzaam zijn op een duurzame markt en dat wij een bijdrage leveren aan een beter milieu is een mooie bijkomstigheid. De idealisten gaven het startschot, Yard regelt het harde stuk : de financiën. Yard ondersteunt en adviseert investeerders en doet waar mogelijk zelf mee. Projecten ontwikkelen doet Gert-Hein Verbeek niet. Dat zijn jarenlange trajecten die te veel risico s dragen. De regelgeving verandert namelijk om de paar jaar. Een advies aan beginnende ondernemers heeft de fiscaal jurist Alleen als het financieel haalbaar is niet. Behalve misschien: if you can t stand the heat, stay out of the kitchen. De fiscale spelregels veranderen voortdurend, daar moet je mee om kunnen gaan. Het is aan fiscaal juristen om hier ook kansen in te zien. Chemielobby In de nabije toekomst gaat de vervuiler steeds meer betalen, voorspelt Maurits Groen. Dat Shell in juni protest aantekende tegen de dalende prijzen van emissierechten, ziet hij als een teken aan de wand. De multinational heeft geïnvesteerd in broeikasgasbesparende technologie en wil nu dat de overheid vervuiling beprijst. Bedrijven die hier al jaren mee bezig zijn, staan op een voorsprong. Groen herinnert zich nog hoe hij 1985 bij Albert Heijn langs ging om te praten over milieuvriendelijke producten. De consument wil het niet, kreeg de milieuvoorvechter toen te horen. Toch ging het bedrijf praten met telers en maakte langetermijnafspraken over meer duurzame teeltwijzen. Bijna dertig jaar later heeft AH het eigen label puur en eerlijk en blijkt er wel degelijk een markt. Voorlopig is de chemielobby nog sterk genoeg om duurzame projecten te blokkeren, constateert André Polm. Hij is financiële man bij Clean Light BV in Wageningen, een bedrijf dat aan gewasbescherming doet met ultraviolet licht. Schimmels en infecties ontstaan doordat in kassen bepaalde elementen uit UV-straling worden gefilterd, ontdekte de Zweeds-Nederlandse uitvinder Arne Aiking. Dagelijks een korte belichting met Clean Light zorgt ervoor dat tomaten, aardbeien en rozen minder last hebben van schimmels, virussen en bacteriën zodat minder chemische middelen nodig zijn voor het kweken van deze gewassen. Zieke planten Clean Light moet het vooral hebben van mondtot-mondreclame, zegt Polm. Distributeurs krijgen óók provisie op chemische bestrijdingsmiddelen en deze chemielobby is machtig. Verstandig vindt hij het verzet van de chemiebranche niet. Normaal raken schimmels na verloop van tijd immuun tegen chemische bestrijdingsmiddelen. Met als gevolg dat voor Over tien jaar zijn we een groot bedrijf veel geld een nieuw middel wordt ontwikkeld. Door Clean Light duurt het langer voor deze resistentie optreedt. Ze zouden het product dus eigenlijk moeten omarmen omdat hun middelen hierdoor effectiever kunnen werken. Clean Light richt zich vooral op Nederland, Duitsland en België. Maar het grootste succes behaalde het product in Denemarken, waar de belangrijkste rozenkweker van het land het product heeft omarmd. Hij nodigt collegarozenkwekers hun zieke planten bij hen in de kas te zetten. Een blijk van vertrouwen in ons product. Over tien jaar verwacht Polm dat Clean Light een groot bedrijf is geworden. Zelfs een overname acht hij niet onwaarschijnlijk. Door een grote partij in de bestrijdingsmiddelen markt, een Bayer, BASF of Koppert. De eerste gebruikers geloven zo in ons product dat we denken dat Clean Light een belangrijke plek zal verwerven op het gebied van gewasbescherming. Met als resultaat dat ons drinkwater en ons voedsel minder chemieresten zal bevatten.

11 20 september 2012 staalmagazine 21 Gespot voor u! In deze rubriek aandacht voor bedrijven en interessante initiatieven van cliënten van Staalbankiers. Voor gentlemen & avonturiers The Society Shop kleedt mannen met gevoel voor stijl en status. Zowel mannen die de wereld aan hun voeten hebben liggen als mannen die de wereld nog gaan veroveren. Droom van een boomhut Kinderwens wordt werkelijkheid: bouw een boomhut in uw tuin. Wie daar zelf geen tijd voor heeft, kan zich laten helpen door Antoinette Blok. Zij ontwerpt en bouwt boom hutten door het hele land, bij voorkeur van natuurlijke en gebruikte materialen. Het begon allemaal toen Blok bezig was met het ontwerpen en bouwen van een boomhut voor haar eigen jongens. Ze werd geïnspireerd om deze passie te professionaliseren, dat idee werd versterkt door het gegeven dat boomhutten een trend zijn. De ontwerpster betrekt de kinderen voor wie de hut is bij het ontwerp, waardoor ze er volop mee zullen spelen als die eenmaal staat. Het is hun eigen veilige plek, waar ze zich even terug kunnen trekken of helemaal uit kunnen leven. Lees het artikel over Antoinette Blok op pagina 10 in dit Staal Magazine of ga naar Gentleman of avonturier, The Society Shop is er sinds 1934 voor de modebewuste en stijlvolle man. De collecties zijn zo samengesteld dat die zich in verschillende fases van zijn leven kan vinden in het aanbod. Dat aanbod is zowel tijdloos en exclusief als upper casual. Bij The Society Shop vindt u bekende klassieke Italiaanse modemerken zoals Brioni, Corneliani en Lorenzini. Maar ook meer eigentijdse klassiekers vormen de collectie, zoals Fred Perry en Citizen of Humanity. Daarnaast is er het eigen label, SOC13TYmet exclusieve en persoonlijke pakken waarvan er nooit meer dan 250 worden gemaakt en maatpakken (met het 1 of 1 label). 13 secrets maken de Soci3ty pakken persoonlijk; zo kunt u uw eigen kleur voering kiezen en uw naam in uw pak laten zetten. Prettige bijkomende details aan elk pak: matching stripes op schouders en revers, een sous-bras, een stofknoopje aan de onderzijde van de pantalon en voldoende ruimte voor uw smartphone. Eigenaars Hans Beers en Martin Groen stellen naast hun filosofie over stijl en status ook vak kennis en persoonlijke aandacht voor hun klanten centraal in elke Society Shop. The Society Shop biedt bovendien een business to business service, voor kleding passend bij het imago van uw (eigen) bedrijf. Op z n Braziliaans Voor de meeste schoonheidssalons is waxen een extra service. Zo niet voor The Wax Bar: hier wordt louter en alleen gewaxt. Zowel vrouwen als mannen kunnen er terecht voor een professionele ontharingsbehandeling. Het brein achter The Wax Bar is Sophie van den Haak. In Singapore waar het idee vandaan komt zag zij hoe professioneel het waxen werd aangepakt. In andere wereldsteden als Londen en Miami zag zij bovendien dat ontharen ook voor mannen steeds belangrijker wordt. Daarop besloot ze het concept Geïnteresseerd? biedt uitgebreid informatie. naar Nederland te halen. Rotterdam had de primeur, hier opende The Wax Bar op 15 juni 2011 haar deuren. In april van dit jaar kwam daar een vestiging in Den Haag bij en in Amersfoort verschijnt eind deze zomer een derde vestiging. Van den Haak zegt de klant snelheid, hygiëne en kwaliteit te gaan bieden. Iedereen kan er met of zonder afspraak terecht. Waarom dit concept ook in Nederland een succes wordt? Een glad lijf is tegenwoordig de norm, aldus Van den Haak.

12 22 economie september 2012 staalmagazine 23 De Amerikaanse presidentsverkiezingen 2012 Obama vs. Romney Amerikaanse kiezers willen een sterkere economie, de presidentskandidaten willen dat ook. Maar tussen droom en daad liggen nog wat bezwaren - zowel economisch als politiek van aard. Tekst Hans Smits & Sebastiaan van der Lubben Fotografie Hollandse Hoogte & Alexandra Pelosi Opiniepeiler Gallup wilde begin dit jaar weten wat Amerikanen uit hun slaap hield. Welk onderwerp vindt de Amerikaanse kiezer nu echt belangrijk? Deze verkiezingen gaan volgens het electoraat nauwelijks om partij-ideologie (het thema van 2008) of het karakter van de kandidaten. Alle Amerikanen - aanhangers van uitdager Mitt Romney (Republikein), onafhankelijke kiezers en aanhang van Barack Obama (Democraat) - maken zich zorgen over de economie. De kiezer wil banen en een lagere staatsschuld. Ze willen dat er een eind komt aan de instabiele economie. Maar om de economische problemen het hoofd te bieden, is politieke wil en vooral consensus nodig. En dat laatste is lastig. De Amerikaanse grondwet bindt de president aan een strikte scheiding der machten. Republikein of Democraat hij zal voor beleid en wetgeving altijd medestanders in het Congres moeten vinden. Dat Congres bleek de afgelopen vier jaar hopeloos verdeeld. Beide partijen zetten elkaar en de president in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat regel matig de voet dwars. Bij de Health Care Act (de volks verzekering tegen ziektekosten), het banenplan van Obama, bezuinigingen op de overheidsfinanciën - Democraten en Republikeinen gunden elkaar het licht niet in de ogen. Binnen de Republikeinse partij roert ook nog eens een conservatieve minderheid voortdurend de trom; de Tea Party is voor Mister Goodhair (Romney s bijnaam vanwege zijn goed gekapte haardos) een factie om heel scherp in de gaten te houden. Cliffhanger De politieke uitdaging is groot (zie ook aan het eind van dit artikel de bijdrage van Michiel Vos), de economische

13 24 september 2012 staalmagazine 25 problemen die óf Obama óf Romney moet aan pakken, zorgwekkend. Ga maar na: Amerika lijdt onder een werkloosheid van om en nabij de acht procent, een econo mische groei van minder dan twee procent en een schuld die vele malen hoger is dan de problematische schuldenposities van een aantal eurolanden. Voor elke dollar die de federale overheid uitgeeft, keert via belastingen en accijnzen 60 cent terug in de staatskas. Zelfs Griekenland doet het beter met 80 cent voor elke uitgegeven euro. Amerika scoort met haar netto schuld, uitgedrukt in per centage van het bnp, slechter dan Spanje en Ierland na Grieken land de zorgenkindjes in de eurozone. Tel daar de Wie aan die politieke unie leiding gaat geven, Obama of Romney, maakt voor de uitdagingen en zelfs de oplossingen, niet zo veel uit toenemende vergrijzing met dito zorgkosten bij op en de uitdaging voor willekeurig welke president is gigantisch. Want op de achtergrond dreigt voortdurend de fiscal cliff. Die fiscale klif is in een complexe politieke uitruil tussen Democraten en Republikeinen: het gaat om bestedingen versus belastingen. De cliff is als een soort financiële uit gaven begrenzer in het leven geroepen: wanneer overheids uitgaven blijven stijgen en een plafond raken, mag de over heid niets meer uitgeven. Geen uitkeringen, geen loon aan ambtenaren, helemaal niets. En dat plafond komt weer lang zaam in zicht. Om dat plafond niet te raken, moeten de uit gaven omlaag of het plafond omhoog. En voor beide zullen Republikeinen en Democraten, in al hun onderlinge ver deeld heid, om de tafel moeten. Volgend jaar zal Amerika ook moeten nadenken over austerity of strenge economische maat regelen, belastingverhoging en het schrappen in de uit gaven. Overigens, blijkt uit Gallups peilingen, heeft een meer derheid van de ondervraagden (54 procent) geen moeite met hogere belastingen. Healthcare Het Amerikaanse begrotingstekort is opgelopen van 1,2 pro cent van het bnp in 2007 naar 8,6 procent van het bnp nu. Deel van die schuld zijn financiële maatregelen om banken en verzekeraars overeind te houden, gebundeld in de Troubled Asset Relief Program (TARP). Pogingen om met een Congresbrede overeenstemming drastisch in de uitgaven te snijden, mislukten vorig jaar. Het zogenoemde Super Comité, bijeengeroepen door Democraten en Republikeinen, probeerden vorig jaar daags voor het bereiken van het uit gaven plafond tevergeefs overeenstemming te bereiken. Ze besloten om het plafond nog maar eens te verhogen. Gevolg: de schuld van Amerika blijft gestaag oplopen tot tachtig, negentig procent van het bnp. Analisten verwachten dat ook dit jaar het plafond wordt verhoogd. De schuld kruipt langzaam richting honderd procent van het bnp. En het eind van de groeiende staatsschuld is niet in zicht. De toenemende vergrijzing kost het land veel geld. Ruim 16 procent van het bnp gaat op aan zorgkosten. Andere landen kunnen voor de helft een stelsel van algemene dekking onderhouden, Amerika heeft twee keer zo veel nodig om de kosten van ouderen en een selecte groep armen te dragen. De gewraakte Health Care Act is weliswaar afgelopen juni door het Hooggerechtshof goedgekeurd (met een minimale meer derheid), de zorgkosten zullen er niet door dalen. Als aan de uitgavenkant niet kan worden gekort vanwege die toenemende vergrijzing of de politieke onwil om drastisch te schrappen in overheidsbestedingen, dan zal de federale overheid meer inkomsten moeten genereren om uit de problemen te komen. Daarvoor is meer vertrouwen nodig, meer bestedingen van consumenten en producenten en meer export. Vertrouwen Maar ook aan de inkomstenkant zijn er structurele problemen. Arbeid vormt in Amerika een steeds kleiner deel van het bnp. Vanaf de jaren tachtig is het arbeidsdeel van de nationale inkomsten gestaag gedaald, van 68 procent in de jaren tachtig naar 62 procent vlak voor de crisis begon in De winsten van bedrijven zijn in diezelfde periode juist gestegen: van 8,6 procent van het bnp in de jaren tachtig tot 14,3 procent recentelijk. Dat is goed nieuws voor beleggers. De vraag is echter hoe beleidsmakers (lees: de nieuwe president) met deze trend zullen omgaan. Het belasten van (bedrijfs)winsten en dividend zijn aanlokkelijke maatregelen om het tekort op het Amerikaanse bnp aan te vullen. Zeker als het aandeel arbeid in het bnp nog verder daalt. Maar onder druk van mondialisering (export van banen naar lageloonlanden) en verdergaande mechanisering is een beleidsoplossing voor de werkloosheid op korte termijn onmogelijk. Nu is Amerika geen geïsoleerd land. Het staat via export in contact met de rest van de wereld. Maar de mondiale situatie werkt momenteel niet erg mee. China, de opkomende economieën, Europa ze hebben allemaal te maken met de crisis. En geboden oplossingen zijn voor de verschillende markten niet overtuigend genoeg. De vele Europese topbijeen komsten wekken niet bepaald het vertrouwen van marktpartijen en laten evenmin het begin van een visie zien waarmee de markten verder willen en kunnen. De Amerikaanse en mondiale situatie kan kort worden samengevat: het politieke en financiële vertrouwen staat onder druk. Toch is er ook hoop: de dollar is nog altijd s werelds reservemunt. De Amerikaanse federale overheid is een politieke unie waar maatregelen om de economie te stimuleren snel zijn genomen. Wie aan die politieke unie leiding gaat geven, Obama of Romney, maakt voor de uitdagingen en zelfs de oplossingen, niet zo veel uit. Zoveel keus heeft Amerika niet: het moet meer verdienen of minder uitgeven. En voor beide is politieke consensus een vereiste. Uitslag van de verkiezingen: 6 november. If you break it, you own it Michiel Vos is correspondent en documentairemaker in de Verenigde Staten. Hij is getrouwd met Alexandra Pelosi, ook documentairemaakster van onder andere Journeys with George over George Bushs campagne in Om Amerika te repareren, is politieke wil nodig. En die ontbreekt. Wie kan depolariseren? Ja, dat is de dollar question. Obama heeft het geprobeerd, maar het is niet gelukt. Op zijn Health Care Act kreeg hij van de Repu bli keinen nul votes. Hij wilde een bipartisan politiek bedrijven met Republikeinen dus. Daar moet hij nu op terugkomen. Dat lukt niet. Zijn tweede termijn zal veel directiever zijn; hij zal meer willen bereiken - herkozen wordt hij na die tweede termijn toch niet meer. Je ziet in zo n tweede presi dentstermijn in Amerika vaak meer daadkracht, meer ondanks dan dankzij de oppositie. Romney heeft sterke papieren. Hij wil op een bedrijfsmatige manier de economie repareren. Obama kan de schuld van de ellende niet meer afschuiven op voor ganger Bush. Dat heeft hij nu drie jaar gedaan. Amerikanen zeggen terecht: If you break it, you own it. Maar ook Obama zal een tot op het bot verdeeld Amerika treffen. En: hij zit in zijn eerste termijn. Hij wil her kozen worden. Vaststaat dat er puin moet worden geruimd. Deze econo mische crisis raakt namelijk heel Amerika. Daar in is niemand ver deeld.

14 26 september 2012 staalmagazine 27 Dromen najagen Mensen die met hun passie bezig zijn en hun dromen verwezenlijken. Dat spreekt ons als Staalbankiers aan. Niet voor niets is onze pay-off Want je leeft maar één keer. Tekst Hilde Duyx Fotografie Ton Zonneveld Pure liefde voor de Ferrari Vishna Kanhai, directeur van NBC Kanvast, heeft twee grote passies: onroerend goed en mooie auto s. Hij maakte van het één zijn werk en van het andere zijn hobby. toeval kwam ik jaren geleden in aanraking met een Ferrari. Het was meteen raak: ik was op slag verliefd. Bij En niet alleen ik, ook mijn vrouw en dochter waren verkocht. Puur toeval. Sindsdien gaan wij zo n drie tot vier keer per jaar racen, bijvoorbeeld op het circuit van Zandvoort of Assen. Het liefst in een Ferrari, want die auto is heilig voor ons. Een tijdloze wagen, prachtig om te zien en fantastisch om in te rijden. We gaan zelfs regelmatig naar de Ferrarifabriek om te leren hoe je het beste in deze auto kunt rijden. We houden alle drie van de spanning, de snelheid. Hoe beteugel je het gevaar? Tijdens onze raceweekenden zijn we niet aanspreekbaar. Dan telt voor ons alleen het racen, haha. We hebben zelf ook een aantal mooie en exclusieve auto s in ons bezit. Zoals een MG-raceauto waarvan er maar één is gemaakt en een hele bijzondere groene Bentley, die werd gereden tijdens de 24 uur van Le Mans. Ook een gele Lamborghini en natuurlijk een rode Ferrari staan in onze garage. Iedere ochtend loop ik er even naartoe. Dan kijk ik hoe ze erbij staan, soms rijd ik een rondje in één van de auto s. Het is pure liefde, ik krijg er nooit genoeg van. Enorme drive Dat ik deze hobby kan uitoefenen en bekostigen, komt door een succesvolle carrière in het vastgoed mijn andere grote passie. Oorspronkelijk kom ik uit de medische wereld. Zeventien jaar lang heb ik gewerkt aan een vaccin voor meningitis. Dat was hard werken ik maakte lange dagen in het laboratorium en ik had weinig tijd voor een sociaal leven. Toen het vaccin eenmaal af was, voelde ik dat het tijd was voor iets nieuws. In die tijd hadden mijn vrouw en ik net een oude boerderij verbouwd. Geweldig vond ik dat. Van niets het huis had niet eens een dak iets moois maken. We begonnen klein: eerst kochten we een huis om te verhuren. Dat groeide. Daarna stapten we over op commercieel vastgoed. Ook dat ging goed. En nu werken we ook in Amerika, waar we grote villa s bouwen in Orlando, Florida. Je moet dan echt denken aan huizen met een oppervlakte van tweeduizend vierkante meter, voor de superrijken en voor celebrities als Jennifer Lopez. Bij ieder nieuw huis volg ik mijn hart. Ik heb een enorme drive om wat ik doe goed te doen, om mezelf te verbeteren. Ik doe nooit iets waarvan ik het gevoel heb dat ik het niet kan, want ik wil kwaliteit leveren. En als het dan lukt, dan is er die passie. Alles komt samen, het resultaat is perfect. Maar die spanning voordat een huis af is, daar leef ik op. Er zijn altijd momenten dat ik denk, dit komt nooit meer goed. Een orkaan die de bouw plat legt. Een deadline die we niet gaan halen. Toch zet ik altijd door en geef ik nooit op. Ik zoek in mijn leven de spanning op. In mijn werk en op de racebaan. Zo leef ik, zo ben ik gelukkig.

15 28 Portret september 2012 staalmagazine 29 Van betweter tot business man In het begin van zijn carrière maakte onder nemer Kees Vos (38) het zichzelf soms moeilijk. Maar die eigenzinnig heid was de basis voor zijn succes, want hij leidt nu een succesvol managementbureau voor sporters en artiesten. Ik zat in de jaren negentig op de middelbare school in Bussum. Na het gymnasium en mijn studie Bedrijfseconomie aan de VU in Amsterdam netjes te hebben afgerond, was het niet zo eenvoudig om aan een baan te komen. Voor grote ondernemingen had ik niet het juiste cv. Ik zat nooit in commissies of studentenverenigingen, had geen netwerken opgebouwd. Ik zag het belang er niet van in. Ik dacht: dat komt vanzelf, ik ben slim genoeg. Ik heb misschien wel 45 sollicitatiegesprekken gevoerd, alle zonder resultaat. Soms ontstond er een hevige discussie. Dan vond ik dat ze rare vragen stelden en onlogische procedures volgden. Dat zei ik ook tegen ze, ik was in die tijd heel eigenwijs. Toen ik bij detacherings bedrijf Vitae kwam werken, liepen er allemaal jonge mensen rond. Ze droegen geen pakken, het was er niet zo formeel. Dat beviel me. Maar na een paar maanden kreeg ik toch onenigheid met het management. Ik ben toen met studie vriend Jeroen Meerum Terwogt een eigen organisatieadviesbureau begonnen: MT&V (Meerum Terwogt & Vos). Met de achterliggende Tekst Marcel Gansevoort Fotografie Jan Willem Steenmeijer gedachte: als ik alles beter weet, kan ik maar beter zelf advies gaan geven. In een mum van tijd hadden we veel klanten en rolden we vanzelf in de personeelsbemiddeling. Veel bedrijven hadden capaciteitsproblemen, dus moesten we personeel leveren. Ons bedrijf groeide flink. Daarnaast richtten we een investeringstak op, waarmee we veel bedrijfjes hebben gekocht, opgestart en weer verkocht. Jerry Maguire In 2000 ben ik met mijn jeugdvriend Alex Kroes een managementbureau begonnen. Het moest vanaf de grond worden opgebouwd. Iedereen zei dat het een mission impossible was, omdat we geen ervaring hadden en niet uit de sportwereld kwamen. We lieten ons mede inspireren door de film Jerry Maguire, waarin Tom Cruise een sportagent speelt die zich losweekt van een grote organisatie en voor zichzelf begint. Ik was altijd met sport bezig. Ik heb redelijk hoog gevoetbald, maar was niet goed genoeg voor het betaalde voetbal. We zijn als Sports Entertainment Group (SEG) begonnen met Ik dacht: als ik alles beter weet, kan ik maar beter zelf advies gaan geven. voetballers, later gingen we ook wielrenners, basketballers en artiesten begeleiden. Het grootste deel van mijn tijd zit in het leiden van dit bedrijf. Daarnaast ben ik persoonlijk begeleider van Robin van Persie. Het is een dynamische business. Leuker dan het fabriceren van paperclips, hoewel je met paperclips misschien veel meer kunt verdienen. Wedstrijd Ik ben nu 38 jaar, waarvan vijftien jaar ondernemer. Ik heb mezelf dingen aangeleerd en afgeleerd. Waarom ik succes heb? Ik ben redelijk slim, sociaal, kan analytisch denken, snel hoofdzaken van bijzaken onderscheiden en ben to-the-point. En ik ben bereid om hard te werken. Zeven dagen per week. Mijn priveleven is verweven met mijn werk en vice versa. Mijn slechtste eigenschap? Ik ben ongeduldig. Ik wil te snel te veel. Nee, ruzie maak ik niet meer. Dat is echt iets uit mijn jeugd. Ik zag alles als een wedstrijdje, wilde van iedereen winnen. Dat varieerde van een potje tennis tot een discussie. Dat was jeugdige bravoure. Dat heb ik snel afgeleerd toen ik voor mezelf begon. Ondernemer Ik ben geen manager, meer een ondernemer. Een manager wil het beste uit z n mensen halen; motiveren, aandacht geven. Ondernemen is kansen pakken op het gebied van nieuwe klanten, andere netwerken. Dat is ook de charme van ons bedrijf; iedereen is hier onder nemer. Daardoor hoef ik ook niet zo te managen. Een van de kenmerken van ons bedrijf is dat we transparant werken. Als je klanten vertelt wat je weet, hoef je niet meer na te denken over wat je eerder hebt gezegd. Dat is ook de aanpak van Robert Kropman van Staalbankiers. Ik heb hem in 2006 via via leren kennen. Ik houd niet van het formele gedoe. Bij banken is dat vaak wel het geval. Robert is een uitzondering, hij is een verademing in de manier van omgaan. Het klikte meteen. Hij is misschien een vreemde eend in de bijt in de bankwereld en daarom zo prettig om mee samen te werken. Het gaat mij niet eens zozeer om de toegevoegde waarde die een bank levert; daarin verschillen ze niet zoveel. Het persoonlijke contact geeft voor mij de doorslag. Media Ik maak hele leuke dingen mee. Ik ga naar de mooiste sportevenementen, concerten en premières. Elke dag is er wel iets waar ik heen kan. De buitenwereld vindt dat ik een sexy beroep heb. Als je er middenin zit, is het niet zo spectaculair. Maar het is geen saai leven, dat klopt. Wat me wel eens stoort is dat er zo simpel wordt gedacht over ons werk. Dan hoor je in de media dat wij miljoenen verdienen over de ruggen van voetballers. Maar dat zijn de excessen die een paar keer per jaar voorkomen en zeker niet bij ons. Ons bureau is heel breed. Wij zijn managers van spelers en begeleiden ze vaak hun hele carrière. Dat beeld in de media klopt dus niet. Ik weet ook niet hoe ik dat kan veranderen. Wat de toekomst brengt? Ik denk niet zoveel na over mijn toekomst. Dat bekijk ik van jaar tot jaar. Op dit moment vind ik dit leuk en ik zie nog genoeg uitdagingen. Misschien gaan we als bedrijf iets doen met golf, tennis of racen, maar het is erg afhankelijk van wie je tegenkomt. Naar dat soort kansen ben ik continu op zoek. Ik ontdek, ik leer. Zolang er nieuwe dingen op mijn pad komen, blijft het interessant. Achtergrond Sports Entertainment Group International helpt getalenteerde en bekende sporters en artiesten om hun carrière verder gestalte te geven. Dat varieert van contractonderhandelingen tot het verzorgen van administratieve zaken als belastingaangiftes en verzekeringen. Het bedrijf groeit sterk. Er werken vijftig medewerkers bij SEG International, verspreid over twaalf vestigingen in heel Europa, met in totaal 450 klanten.

16 GOEDE DOELEN: het oranje fonds 30 september 2012 staalmagazine 31 Niemand hoeft eenzaam te zijn De opbrengst van de Goede Doelen Rally van Staalbankiers op 21 september gaat naar het Oranje Fonds. Staal Magazine sprak met directeur Ronald van der Giessen van het fonds, dat dit jaar z n tiende verjaardag viert. Van kloven in de samenleving trekken wij ons helemaal niets aan. Tekst Hilde Duyx Fotografie het Oranje Fonds Gelukkig zijn er heel veel mensen die zich actief inzetten voor de buurt Burendag 2011 Niet veel mensen kunnen zeggen dat ze een paar keer per maand optrekken met het kroonprinselijk paar. Voor Ronald van der Giessen, directeur van het Oranje Fonds, is het echter gewoon onderdeel van zijn werk. Als actief beschermpaar bezoeken Prins Willem Alexander en Prinses Maxima regel matig projecten die gesteund worden door het Oranje Fonds, vergezeld door Van der Giessen. We komen werkelijk overal, vertelt hij. De ene week zitten we bij mensen in de huis kamer koffie te drinken, een week later bezoeken we een klein schooltje in Friesland. Het maakt me blij om de resultaten van ons werk te zien. Buitenlandse vrouwen die zich thuis beginnen te voelen door onze taalcoaches. Buren die elkaar actief opzoeken. Schoolverlaters die toch hun diploma halen. Ik realiseer me iedere dag dat ik een geweldige baan heb en ik zie dat ook bij ons beschermpaar terug. Het is geen toeval dat Willem Alexander en Maxima zo betrokken zijn bij het Oranje Fonds. Het fonds werd in 2002 aan hen geschonken, als nationaal huwelijksgeschenk. De doelstelling: mensen bij elkaar brengen. We zijn er voor alle mensen in ons land die behoefte hebben aan meer contact en verbondenheid in hun leven ook als het alleen maar gaat om een kopje koffie drinken bij de buren, legt Van der Giessen uit. Wij vinden dat niemand in Nederland zich eenzaam zou moeten voelen en trekken ons niets aan van kloven in de samenleving. Iedereen is druk met z n eigen leven, wat ook logisch is, maar we hoeven elkaar niet uit het oog te verliezen. Gelukkig zijn er heel veel mensen die zich actief inzetten voor de buurt en voor mensen die hulp van anderen goed kunnen gebruiken. Deze initiatiefnemers steunen wij, met geld, kennis en ervaring. Vier het Leven Het Oranje Fonds kent vele programma s en initiatieven, zoals de landelijk bekende Burendag. Van der Giessen zelf is erg trots op het Groeiprogramma dat jonge, sociale ondernemers een intensief training- en coachprogramma biedt. Met de hulp van een persoonlijke coach uit het bedrijfsleven versterken deze ondernemers hun organisatie. Kijk naar Stichting Vier het Leven, zegt hij. Een geweldig initiatief van twee dames uit Noord-Holland. Zij koppelen oudere cultuurliefhebbers die slecht ter been zijn of niemand hebben om mee naar het theater te gaan, aan mensen die wél met ze In het kort Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds op sociaal gebied. Jaarlijks besteedt het 31 miljoen euro aan de doelstelling om mensen dichter bij elkaar te brengen en betrokkenheid in de samenleving te bevorderen. Hiervan besteedt het Oranje Fonds bijna 27 miljoen euro aan directe financiële bijdragen in bijna 6500 sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Door deze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij. Zie voor meer informatie

17 32 september 2012 staalmagazine 33 Vraagbaak mee willen gaan. Inmiddels organiseert Vier het Leven door heel Nederland compleet verzorgde sociaal-culturele activiteiten voor ouderen, waarmee ze op een hele fijne manier eenzaamheid aanpakken. In sommige gevallen is kennis en ervaring geven en delen genoeg om mensen vooruit te helpen, bewijst het Groeiprogramma. We zijn er niet alleen voor het geld, zegt Van der Giessen dan ook. We werken bijvoorbeeld samen met de top van de ABN AMRO, die ons coaches stuurt om sociale ondernemers te helpen nieuwe projecten te realiseren of om hun ondernemingsplan aan te scherpen. Dat niet zomaar iedereen voor steun van het fonds in aanmerking komt, is belangrijk om op te merken, zegt Van der Giessen. Een project moet ook zonder ons levensvatbaar zijn. Aantoonbaar draagvlak, daar selecteren we erg scherp op. Bescheiden Ondanks de crisis, gaat het goed met het Oranje Fonds. Giften lopen op, het aantal fondsen op naam groeit en banden met het bedrijfsleven worden aangehaald. Bovendien voert het Oranje Fonds een conservatief vermogensbeleid. We zijn bescheiden in onze toekomstverwachting, legt Van der Giessen uit. Dat betekent dat we in slechte tijden nooit de diepte induiken. Staalbankiers speelt hierbij een belangrijke rol. Door hun no-nonsense aanpak en door echt goed te luisteren naar onze wensen, zijn wij in staat om ieder jaar weer alle overheadkosten en salarissen vanuit onze ver mogens - opbrengsten te betalen. Dat betekent dat het geld dat wij ontvangen van de Nationale Postcode Loterij, de Lotto en uit giften en legaten, rechtstreeks naar de mensen en pro jecten in het land kunnen gaan. Want daar doen we het immers voor. Door mee te doen aan de Goede Doelen Rally op 21 september aanstaande steunt u het Oranje Fonds. Lees meer over de rally op pagina 5 of ga naar wwww.goededoelenrally.nl. Cultureel Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven die mensen bij elkaar brengen. Dit doen we in Nederland en in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Stichting Vier het Leven is één van die initiatieven. Ze organiseren compleet verzorgde sociaal culturele activiteiten voor ouder en, en pakken zo op een positieve manier eenzaamheid aan. Fotobijschriften: 1 - Kunst beweegt, Zaandam 2 - Vier het leven 3 - Voor elkaar in de buurt 4 - Ronald van der Giessen, directeur van het Oranje Fonds Trackers maken vaak deel uit van een beleg gingsportefeuille, maar wat is een tracker precies? Tracker komt van het Engelse werkwoord to track, dat volgen betekent. In dit geval is het woord een verkorte benaming van Indextrackers. Deze beleggings fondsen hebben tot doel een bepaalde beursindex zo goed mogelijk te volgen, bijvoorbeeld een grondstoffenindex of de Nederlandse AEX. Het aanbod van trackers wordt snel groter. Indextrackers zijn doorgaans passieve fondsen, ze volgen de bewegingen van de sector, valuta of index op de voet. Hier tegenover staan actief beheerde beleggingsfondsen. Deze actief beheerde beleggingsfondsen hebben een fondsmanager die met zijn team de onderliggende index probeert te verslaan. De fondsmanager moet daarvoor extra risico nemen. Dit kan resulteren in extra winst, maar ook in extra verlies. Hoe kun je goede trackers selecteren? Trackers die een onderliggende index één op één volgen, zijn het Uw vraag ons antwoord eenvoudigst en het meest transparant. De transacties die worden gedaan, zijn puur om de marktbewegingen te kopiëren. Een tracker die de Dow Jones Index volgt, heeft dezelfde samenstelling als deze index, een fysieke replicatie. Dit is voor een belegger goed te beoordelen. Er zijn ook complexere trackers, die de onderliggende door Nicole van de Hoeve Illustratie Mireille Schaap index gedeeltelijk aankopen of het rendement op de te volgen index door een tegenpartij laten uitkeren. Dit noem je synthetische of swap trackers. Er zijn veel punten waarop Staalbankiers trackers selecteert. Daarbij zijn de tracking error en het tegenpartijenrisico de belang rijkste. De tracking error geeft aan in hoeverre het rendement van de Trackers kunnen dienen om de porte feuille in balans te brengen Meer informatie over trackers kunt u krijgen bij uw portefeuillemanager of bankier. tracker afwijkt van het rendement van de te volgen index. Dit verschil kan ontstaan door beheer- en transactiekosten en verschillen in samenstelling. Een tegenpartijenrisico ontstaat als men werkt met afgeleide producten. Er ontstaat dan een tegenpartij die het rendement op de te volgen index garandeert. Er bestaat altijd de mogelijkheid dat deze tegenpartij niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Waar kijkt Staalbankiers naar bij de selectie van trackers? Trackers kunnen dienen om de porte feuille in balans te brengen en een bredere spreiding te realiseren. Ze zijn goedkoper dan actieve fonds en en de fondsmanager neemt alleen het risico van de onderliggen de index. Men hoeft immers alleen maar te volgen. Staalbankiers kijkt naar trackers die een toegevoegde waarde hebben in het verbeteren van de risico/rendementsverhouding van uw portefeuille en naar trackers die transparant en goedkoop zijn. Op bouw van de tracker (fysiek of swap), tegenpartijrisico, verhandel baarheid en tracking error zijn criteria waar wij bij de selectie op beoordelen.

18 34 september 2012 staalmagazine 35 Financiën Kiezen voor risicospreiding investmentsdirecteur Thijs van der Kevie Aandelen en staatsobligaties. Maar ook vastgoed, grondstoffen, hedge funds en private equity. De multi asset strategie draait om spreiding van risico. Dat werpt zijn vruchten af. Met een neutraal beleggingsprofiel hebben we in de eerste helft van 2012 een rendement van 6,9 procent gehaald, zegt Staalbankiers investments directeur Thijs van der Kevie. Tekst Rody van der Pols & Jan Joost Aten Fotografie Jan Willem Steenmeijer Vermogen opbouwen. Gewoon als spaarpotje of als aanvulling op het pensioen. Dat willen we allemaal wel. Maar wat doe je: sparen of beleggen? Beleggen lijkt momenteel niet de beste manier om vermogen op te bouwen. Wil je hogere rendementen behalen dan loop je ook grotere risico s. Helemaal in deze onzekere tijd. En beleg je vermogen in een defensieve portefeuille, dan is de kans op een hoger rendement juist klein. Is het niet verstandiger om je geld dan maar op een spaarrekening te zetten? Sparen levert momenteel weinig op, zegt Thijs van der Kevie. Toch maar beleggen dan? Sinds 2009 werkt Staalbankiers met een manier om rendement te halen met beleggen, maar ook het risico zo veel mogelijk te beperken: de multi asset strategie. Spreiding Deze beleggingsstrategie, door Staalbankiers Multi Asset Optimalisatie genoemd, houdt in dat de belegger investeert in een groot aantal beleggingscategorieën. Daar horen niet alleen traditionele categorieën als aandelen en staats obligaties bij, maar ook vastgoed, grondstoffen (goud), hedge funds en private equity. Door die bredere spreiding wordt de kans groter dat het verwachte rendement wél wordt gehaald, terwijl het risico van de portefeuille niet toeneemt. De crux daarbij is om het vermogen te spreiden over beleggings categorieën die onderling weinig correlatie vertonen. Dit wil zoveel zeggen als: zodra de ene beleggingscategorie in waarde daalt, de andere niet automatisch wordt meegezogen (of omgekeerd). Wie al zijn geld op één beleggingscategorie of zelfs een aandeel zet, kan veel winnen, maar ook veel verliezen. Maar wie zijn geld slim verdeelt over allerlei soorten beleggingscategorieën kan erop vertrouwen dat er altijd wel een paar bij zitten die scoren. Rendement Door deze spreiding wordt de verhouding tussen risico en rendement veel beter, vat de Staalbankiers investmentsdirecteur samen. En de resultaten vormen het sprekende bewijs. Want die waren de moeilijke omstandigheden in acht genomen goed. Van der Kevie: Met een neutraal beleggingsprofiel hebben we in het eerste halfjaar van 2012 toch een rendement van 6,9 procent weten te halen. Stukken beter dan welke spaarrekening ook. Onze cliënten zijn erg tevreden over de multi asset benadering, voegt Van der Kevie eraan toe. Beperkt risico Risicospreiding is één pijler van de multi asset filosofie, de focus op een lange termijn doelstelling is de andere. De gedachte hierachter is dat marktfluctuaties op de korte termijn vrijwel niet te voorspellen zijn. Al helemaal in deze onzekere tijd. Doelstellingen voor vermogensbeheer bepaal je Door spreiding wordt de verhouding tussen risico en rendement beter voor langere termijn en daar moet je ook je strategie op afstemmen. Hoe? Door een afgewogen beleggingsportefeuille samen te stellen die past bij de rendementsdoelstelling en het bijbehorende beleggingsprofiel van de cliënt. Van der Kevie: Je kunt wel inzetten op enorme winsten, maar als je één keer goed onderuit gaat, dan haal je dat vrijwel nooit meer in. We willen het beste voor onze cliënten. Daarom kiezen wij voor de multi asset strategie. Staalbankiers is bezig met de voorbereiding van een Multi Asset Fonds. Dit is een pakket van investeringen geselecteerd volgens de multi asset strategie waarin cliënten rechtstreeks kunnen participeren (ook met kleinere vermogens van onder de euro). Wij houden u op de hoogte van de ontwik keling en introductie van het Staalbankiers Multi Asset Fonds dit najaar. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. Genoemde rendementen zijn na aftrek van kosten.

19 36 september 2012 staalmagazine 37 Mooi Gelderland Begin dit jaar mocht Staalbankiers de Stichting Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen verwelkomen als cliënt. Erwin Sprenkeler en Ton Roozen praten met Linda van Hesse van Staalbankiers over het werk van de stichting en hun samenwerking. Tekst Hilde Duyx Fotografie Mark Prins Op de foto v.l.n.r Ton Roozen, Linda van Hesse en Erwin Sprenkeler. Ze treffen elkaar in een prachtige kamer met uitzicht op de tuinen, in één van de landhuizen die het Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen beheert: Huis Zypendaal in Arnhem. Op de tafel staat een klein schatkistje, met daarin op kleine kaartjes de dromen en wensen vermeld die de stichting nog heeft voor de toekomst, zoals de renovatie van een bibliotheek met oude boeken. Het kistje zit helemaal vol, maar toch is de stichting genoodzaakt om goed na te denken over volgende projecten. Ook wij voelen de crisis, vertelt Erwin Sprenkeler, hoofd Financiën & Control bij de stichting. Hierdoor kijk je nog kritischer naar je uitgaven en moet je soms geduld hebben voordat je een nieuw project kunt starten. Tegelijkertijd zoeken we altijd naar nieuwe manieren om inkomsten te generen, zoals het exploiteren van bezit, zonder daarbij onze drijfveren uit het oog te verliezen. Die drijfveren zijn simpel te verwoorden. De stichting staat voor het behoud, het beheer en de ontwikkeling van natuur, landschap en het culturele erfgoed in Gelderland. Daarbij beschermen en beheren zij bijna hectare natuur en landschap en meer dan 650 historische gebouwen, waaronder kastelen, historische landhuizen en landgoederen met karakteristieke boerderijen. Ook zorgen ze ervoor dat bedreigde planten- en dierensoorten behouden blijven. Om dit alles mogelijk te maken moet er geld verdiend worden. We hebben dan ook bewust gekozen voor het genereren van inkomsten uit het bezit, zegt plaatsvervangend directeur Ton Roozen. Door traditionele vormen van beheer en gebruik van het landschap doe je recht aan de landschappe lijke en cultuurhistorische waarde van een gebied. Als beheerder zijn wij in staat om erfgoed, ecologie en economie op een verant woorde wijze te combineren. Daar zijn we trots op. Nieuwe bank In ieder geval tot en met 2013 krijgt de stichting een bijdrage van de provinciale overheid die 25 procent van de inkomsten bedraagt. De overige 75 procent haalt de stichting zelf binnen uit de opbrengsten van huren en openstellingen, bijdragen van begunstigers en uit legaten en giften. In 2014 loopt onze overeenkomst met de provincie af en ontkomen we niet aan verdere bezuinigingen, vertelt Erwin Sprenkeler. De omvang daarvan is nog niet helemaal duidelijk. Gelukkig hebben we tijd om ons daarop voor te bereiden. We werken efficiënter, genereren meer inkomsten en verkennen nieuwe markten. Zo onderzoeken we of enkele van onze gebouwen ook voor recreatief gebruik geschikt zijn en proberen we nog meer samen te werken met andere terreinbeheerders. En natuurlijk hebben we eind vorig jaar een tender uitgeschreven voor een nieuwe bank. Toen kwam Staalbankiers om de hoek kijken. Linda van Hesse, senior banker Institutionele relaties, ontving het nieuws van de tender met genoegen. Zelf werkte ze jaren lang voor Staalbankiers in Oosterbeek, midden in Gelderland dus. Daarnaast merkte ze al snel dat ze met een goed georganiseerde, professionele club te Andersom moest het echter ook nog klikken. En dat deed het Linda van hesse maken had. Ze hebben hun zaken goed voor elkaar. Duurzaam heid staat uiteraard hoog in het vaandel en ik vind dat ze respectvol met nalatenschappen omgaan. Kortom, een stichting die wij graag in de boeken wilden. Andersom moest het echter ook nog klikken. En dat deed het. Erwin Sprenkeler: We waren onder de indruk van de presentatie. De medewerkers van Staalbankiers hadden goed onderzoek gedaan en legden uit waarom ze bepaalde keuzes maakten. Die transparantie sprak aan. Daarnaast heeft de organisatie een zeer defensief risicoprofiel. We willen niet in de krant komen met berichten over risicovolle beleggingen, maar gaan juist verant woord om met ons vermogen. Dat begreep Staalbankiers als geen ander.

20 38 september 2012 staalmagazine 39 Inmiddels is er een partnership ontstaan tussen beide partijen, waarbij over en weer met elkaar wordt meegedacht. Staalbankiers helpt mee in het streven naar financiële onafhankelijkheid van de overheid en geeft adviezen over de te maken keuzes. Maar het is niet zo dat ik Erwin moet vertellen wat ze precies moeten doen, zegt Linda Hesse. Dat weten ze zelf heel goed. Ik merk wel heel duidelijk dat de stichting deelgenoot wil zijn van ons beleid en onze beleggingskeuzes. Dat is fijn. Op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn ze heel erg ver. Logisch ook, voor een natuur- en erfgoedorganisatie, maar minder logisch is hun commerciële slagvaardigheid. Die zit misschien deels in de genen veel historische land goederen zijn altijd al gericht geweest op het generen van inkomsten maar de mensen die bij de stichting werken weten het bewust ook heel goed te verkopen. Het is makkelijk om meegetrokken te worden in dat enthousiasme, waardoor de samenwerking prettig verloopt. Grote restauraties De komende jaren staan voor de stichting in het teken van het waarborgen van de continuïteit en kwaliteit van het werk. In andere woorden: we willen natuurgebieden en historische monumenten in Gelderland blijven beheren en beschermen zoals we dat graag doen, zegt Ton Roozen. Onze projecten lopen door. Ook voor Stichting Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen in cijfers 1929 De Stichting Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen wordt opgericht landgoederen en terreinen bezit het Geldersch Landschap. Ook wij voelen de crisis Erwin Sprenkler Wij willen natuurgebieden en historische monu menten in Gelder land blijven beheren en beschermen Ton Roozen onze begunstigers, bijna donateurs, willen we laten zien dat we Gelderland mooier willen en kunnen maken. Door de jaren heen hebben we verschillende grote restauraties uitgevoerd en ook nieuwe natuurgebieden ingericht. Kijk maar eens naar de kastelen Waardenburg en Neder hemert, die we volledig hebben hersteld, en de restauratie van de Chinese kamer op Verwolde. Landgoed Schaffelaar en landgoed Staverden zijn andere mooie voorbeelden, waar we het park hebben gerestaureerd en een oranjerie opnieuw hebben neergezet. Met donaties kunnen we dat blijven doen en kunnen we wellicht ook de wensen uit ons schatkistje realiseren. Het zou toch geweldig zijn als we voor 2014 bijzondere onderdelen van kasteel en landgoed Rosendael in oude staat kunnen her stellen, wanneer het kasteel 700 jaar bestaat. Daar gaan we voor. 32 landhuizen & kastelen vormen het bezit aan onroerend goed. Hiervan zijn 7 kastelen opengesteld voor het publiek. En er zijn ook nog 2 bezoekerscentra. 160 Medewerkers werken er bij het instituut: 110 vast plus nog 50 seizoenskrachten. Dat zijn onder andere conservatoren, medewerkers van de bouwdienst, bosmedewerkers, toezichthouders en kantoormedewerkers. 600 vrijwilligers steken hun handen jaarlijks belangeloos uit de mouwen uit liefde voor het Gelderse landschap donateurs betalen om natuur en cultureel erfgoed in stand te houden. Ruim 70 bedrijfsrelaties 20 miljoen euro is de omzet van de Stichting Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen. Ook donateur worden van Stichting Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen? Meer informatie vindt u op

Michiel Verbeek, januari 2013

Michiel Verbeek, januari 2013 Michiel Verbeek, januari 2013 1 2 Eens of oneens? De bankiers zijn schuldig aan de kredietcrisis. De huidige economische crisis is het gevolg van de kredietcrisis van 2008. Als een beurshandelaar voor

Nadere informatie

belastingbesparing met de innovatiebox

belastingbesparing met de innovatiebox Innovatiebox belastingbesparing met de innovatiebox Wat innovatie is, hoeven we u niet uit te leggen. Als ondernemer doet u niet anders. Wel willen we u graag wijzen op de fiscale voordelen ervan. Met

Nadere informatie

Eén manier van betalen in Europa

Eén manier van betalen in Europa Eén manier van betalen in Europa Op 1 februari 2014 is de Europese betaalmarkt een feit. Zorg ervoor dat u ruim op tijd klaar bent voor de nieuwe manier van betalen. De Europese betaalmarkt Op 1 februari

Nadere informatie

Europa in crisis. George Gelauff. Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering

Europa in crisis. George Gelauff. Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering Europa in crisis George Gelauff Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering Opzet Baten en kosten van Europa Banken en overheden Muntunie en schulden Conclusie 2 Europa in crisis Europa veruit

Nadere informatie

Gemiddelde hypotheekrentes in 2012 met NHG

Gemiddelde hypotheekrentes in 2012 met NHG rente rente Datum: 2 januari 2013 Terugblik renteontwikkeling 2012: de hypotheekmarkt is dood 2012 was een heel saai jaar. Er waren maar heel weinig wijzigingen in de hypotheekrentes. Je kunt wel zeggen

Nadere informatie

Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is.

Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is. Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is. Goedendag! Als ik even de aandacht mag, ja! Dank u. Dan geef ik nu het woord aan mezelf. Als ik mij eerst eens even mag introduceren.

Nadere informatie

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank.

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. 1 Over op IBAN en SEPA Op dezelfde manier betalen in heel Europa, dat is het doel van SEPA (Single Euro Payments Area). Vanaf

Nadere informatie

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015:

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015: Pensioen blad voor ondernemers april 2015 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 wat vinden we van ons pensioenfonds 4 Premie in 2015: pensioenpremie blijft gelijk 5 Welk pensioenloon

Nadere informatie

Belastingregelingen voor innovatieve ondernemers

Belastingregelingen voor innovatieve ondernemers Belastingregelingen voor innovatieve ondernemers De overheid vindt het belangrijk om innovatieve ondernemers te ondersteunen. Daarom zijn er een aantal fiscale stimuleringsmaatregelen ontwikkelt. Wij bespreken

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Op de financiële markten keerde de rust enigszins terug in het vierde kwartaal. In de VS hield de zogenoemde fiscal cliff de beleggers nog wel geruime tijd in haar

Nadere informatie

Belangrijke wijzigingen in het betalingsverkeer

Belangrijke wijzigingen in het betalingsverkeer Belangrijke wijzigingen in het betalingsverkeer November 2015 Introductie Staalbankiers scherpt haar private banking strategie verder aan met een nadrukkelijke focus op haar kernactiviteiten vermogensbeheer

Nadere informatie

Tarieven Private Banking VOLGENDE >>

Tarieven Private Banking VOLGENDE >> Tarieven Private Banking VOLGENDE >> Tarieven Private Banking Staalbankiers per 1 juli 2013 Staalmeester Rekening Staal Signatuur Rekening Staal Rekening Vreemde valuta rekening Pakketprijs 60,- per kwartaal

Nadere informatie

Ik ben de Hamer. Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is. HET BESTUUR VAN DE EUROPESE UNIE GROEP 7 8

Ik ben de Hamer. Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is. HET BESTUUR VAN DE EUROPESE UNIE GROEP 7 8 Ik ben de Hamer Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is. Aangeboden door Dit verhaal is onderdeel van de Europese Verhalenkoffer. www.eu.nl -> onderwijs Goedendag! Als

Nadere informatie

Verder gaan is elke stap zorgvuldig zetten.

Verder gaan is elke stap zorgvuldig zetten. Integrale aanpak Verder gaan is elke stap zorgvuldig zetten. Integrale aanpak Risicobeheersing staat aan de basis van elk beleggingsbeleid. Omdat het renterisico het belangrijkste risico voor pensioenfondsen

Nadere informatie

ONLINE SAMENWERKEN IN HET DNA VAN ACCOUNTANTSKANTOOR JOINSON & SPICE

ONLINE SAMENWERKEN IN HET DNA VAN ACCOUNTANTSKANTOOR JOINSON & SPICE Exact Online CASE STUDY ONLINE SAMENWERKEN IN HET DNA VAN ACCOUNTANTSKANTOOR JOINSON & SPICE www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY INZICHT DELEN OM TE GROEIEN JOINSON & SPICE is druk.

Nadere informatie

Tarieven Business Banking. 220000150_Tarievenoverzicht Business banking.indd 1 11-02-14 08:58

Tarieven Business Banking. 220000150_Tarievenoverzicht Business banking.indd 1 11-02-14 08:58 Tarieven Business Banking 220000150_Tarievenoverzicht Business banking.indd 1 11-02-14 08:58 220000150_Tarievenoverzicht Business banking.indd 2 11-02-14 08:58 Tarieven Business Banking Staalbankiers Staal

Nadere informatie

AEG deel 3 Naam:. Klas:.

AEG deel 3 Naam:. Klas:. AEG deel 3 Naam:. Klas:. 1-Video Grensverleggend Europa; Het moet van Brussel. a-in welke Europese stad staat Jan Jaap v.d. Wal? b-beschrijf in het kort waarom een betere Europese samenwerking nodig was.

Nadere informatie

Tarievenoverzicht beleggingsdienstverlening VOLGENDE >>

Tarievenoverzicht beleggingsdienstverlening VOLGENDE >> Tarievenoverzicht beleggingsdienstverlening 2014

Nadere informatie

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET TEKST: JUDITH KATZ, KARIN BOJORGE ILLUSTRATIE EN INFOGRAPHICS: MAREN BRUIN FORUM-ONDERZOEK WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET Wat vinden ondernemers nou het leukste aan het

Nadere informatie

CASH is SEPA-proof! U kunt eenvoudig uw eigen IBAN en BIC codes opvragen via de website:

CASH is SEPA-proof! U kunt eenvoudig uw eigen IBAN en BIC codes opvragen via de website: Er vinden de komende tijd grote veranderingen plaats binnen het Europese betalingsverkeer, welke ook gevolgen hebben voor het gebruik van CASH. Wij willen u graag op de hoogte stellen dat CASH deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Hans van Rooij VERSTAG

Hans van Rooij VERSTAG Hans van Rooij VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van

Nadere informatie

Naslagwerk Economie van Duitsland. Hoofdstuk 8: Financiële stelsel. 8.1 Overzicht

Naslagwerk Economie van Duitsland. Hoofdstuk 8: Financiële stelsel. 8.1 Overzicht Naslagwerk Economie van Duitsland 8.1 Overzicht Het Duitse bankenstelsel is anders georganiseerd dan in de meeste andere landen. Naast een centrale bank, de Bundesbank, de reguliere zaken en retailbanken

Nadere informatie

www.mitsubishi-mobielplus.nl - 2014 MOBIEL+ AUTOFINANCIERINGEN

www.mitsubishi-mobielplus.nl - 2014 MOBIEL+ AUTOFINANCIERINGEN www.mitsubishi-mobielplus.nl - 2014 MOBIEL+ AUTOFINANCIERINGEN MOBIEL+ AUTOFINANCIERINGEN FINANCIEREN? EEN PRIMA OPTIE! Mobiel+ Autofinancieringen biedt verschillende financieringsvormen die helemaal kunnen

Nadere informatie

Toelichting op uw jaaroverzicht

Toelichting op uw jaaroverzicht Bedenk je toekomst Toelichting op uw jaaroverzicht Inzicht in uw producten met mijnaegon.nl De visie achter onze beleggingsbeslissingen Toekomstverwachtingen Aegon in de prijzen Inzicht in uw producten

Nadere informatie

16 juli 2015. Onderzoek: Akkoord Griekenland

16 juli 2015. Onderzoek: Akkoord Griekenland 16 juli 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie

Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015

Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015 Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015 4 Onderwerpen: 1. De financiële crisis van 2008 2. Geldschepping 3. Hoe staan de landen er economisch voor? 4. De

Nadere informatie

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig De tijd vliegt voorbij en voor je weet zijn we al weer een jaar verder. Ik zeg wel eens: mensen overschatten wat je in een jaar kunt doen, maar onderschatten wat je in 3 jaar kan realiseren. Laten we naar

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

Outlook 2016. Figuur 1: Invloed van Chinese groei op wereldwijde groei. (bron: Capital Economics) december 2015 Pagina 2 van 7

Outlook 2016. Figuur 1: Invloed van Chinese groei op wereldwijde groei. (bron: Capital Economics) december 2015 Pagina 2 van 7 Outlook 2016 Inleiding 2016 is in China het jaar van de aap. Apen zijn de genieën van de Chinese dierenriem. Ze leven in groepen, zijn intelligent en geestig. Niets is voor hen te moeilijk. Als het wel

Nadere informatie

E F F E C T U E E L. augustus 2011-18. Slachtoffer van eigen succes? Hilaire van den Bergh

E F F E C T U E E L. augustus 2011-18. Slachtoffer van eigen succes? Hilaire van den Bergh E F F E C T U E E L augustus 2011-18 Slachtoffer van eigen succes? Hilaire van den Bergh Hilaire van den Bergh werkt bij BCS Vermogensbeheer B.V. te Rotterdam. De inhoud van deze publicatie schrijft hij

Nadere informatie

Consument minder ver dan retailer denkt De 10 retailtrends van 2013

Consument minder ver dan retailer denkt De 10 retailtrends van 2013 Consument minder ver dan retailer denkt De 10 retailtrends van 2013 accepteren en adapteren nieuwe diensten en technologieën steeds sneller. Zij zien vooral veel in het gebruik van een zelfscankassa, Click

Nadere informatie

Ik ben Steenkool. Nooit meer oorlog groep 7-8. De Steenkool, een beetje Limburg is hem niet vreemd. En hij is niet zo goed in Engels.

Ik ben Steenkool. Nooit meer oorlog groep 7-8. De Steenkool, een beetje Limburg is hem niet vreemd. En hij is niet zo goed in Engels. De Steenkool, een beetje Limburg is hem niet vreemd. En hij is niet zo goed in Engels. Hi! I am de steenkool. De cole of de stone. I am black, zwart. And I kan fire geven. Jongens, dat is wat die Europese

Nadere informatie

DE EUROPESE UNIE EERSTE EN DE WERKVORM IN HET KORT

DE EUROPESE UNIE EERSTE EN DE WERKVORM IN HET KORT DE EUROPESE UNIE JANUARI 2016 - POLITIEK IN PRAKTIJK #1 EERSTE EN WAT HEB JE NODIG Grote letters A, B en C Aftelklok (op digibord) 50 sterren, uitgeprint op geel papier Circa 4 grote enveloppen Een prijsje

Nadere informatie

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven?

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven? Werving U wilt nieuwe vrijwilligers werven. Mensen die één keer aan een actie meedoen, mensen waar u af en toe een beroep op kunt doen, of mensen die voor langere tijd willen meewerken. U wilt hen in elk

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Algemeen Mijnwerkersfonds Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management) uitgevoerd.

Nadere informatie

Eindexamen vwo maatschappijwetenschappen 2013-I

Eindexamen vwo maatschappijwetenschappen 2013-I Opgave De eurocrisis Bij deze opgave horen de teksten 9 en. Inleiding De situatie rond de gemeenschappelijke munt, de euro, is tien jaar na de introductie verre van stabiel (mei 2012). In tekst 9 beschrijft

Nadere informatie

Inleiding regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst

Inleiding regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst Inleiding regeerakkoord 2017-2021 Vertrouwen in de toekomst Inleiding Mensen in Nederland hebben veel vrijheid. Nederlanders vormen een sterke groep. Iedereen kan proberen om verder te komen in zijn leven.

Nadere informatie

Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken. beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt

Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken. beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt van onze dienstverlening. Deze tijd vraagt om transparantie. Wij regelen

Nadere informatie

Van groei- of financieringsvraagstuk naar warme zakelijke en persoonlijke relaties en toekomstbestendige groei

Van groei- of financieringsvraagstuk naar warme zakelijke en persoonlijke relaties en toekomstbestendige groei Van groei- of financieringsvraagstuk naar warme zakelijke en persoonlijke relaties en toekomstbestendige groei 7 Vragen om jezelf te stellen als je je balans in het financieren van toekomstbestendige groei

Nadere informatie

Energy Services heeft nieuws voor u!

Energy Services heeft nieuws voor u! Energy Services heeft nieuws voor u! Mobiele App voor uw Energiezaken Energiebesparende technieken en duurzame energie Nieuwe website, met nog meer informatie Energiebesparing in kantoren, bedrijfshallen

Nadere informatie

Wat u moet weten over beleggen

Wat u moet weten over beleggen Rabo BedrijvenPensioen Wat u moet weten over beleggen Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Uw werkgever betaalt pensioenpremies voor het Rabo BedrijvenPensioen. In deze brochure leest u hoe we deze

Nadere informatie

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN Exact Online CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN MDM accountants & belastingadviseurs uit Den Haag is hard op

Nadere informatie

25-01-2015, Jaargang 2, Editie 4. Mario Draghi slaagt voor zijn eerste examen

25-01-2015, Jaargang 2, Editie 4. Mario Draghi slaagt voor zijn eerste examen 25-01-2015, Jaargang 2, Editie 4 Mario Draghi slaagt voor zijn eerste examen Het is alweer ruim twee jaar geleden, dat Mario Draghi een verdere verdieping van de crisis in Europa afwendde. Hij deed dat

Nadere informatie

Allereerst wil ik u een gezegend, gezond en gelukkig Nieuwjaar toewensen! En uiteraard hoop en wens ik dat het uw ondernemingen goed gaat.

Allereerst wil ik u een gezegend, gezond en gelukkig Nieuwjaar toewensen! En uiteraard hoop en wens ik dat het uw ondernemingen goed gaat. Toespraak bij het Nieuwjaarsontbijt van de Building Society, door Commissaris van de Koningin, drs. Ank Bijleveld-Schouten, op 10 januari 2012 te Delden. Dames en heren, Allereerst wil ik u een gezegend,

Nadere informatie

Vragenlijst Aegon Beheerd Beleggen

Vragenlijst Aegon Beheerd Beleggen Aegon Beheerd Beleggen Vragenlijst Aegon Beheerd Beleggen Wat fijn dat u uw huidige beleggingsrekening wilt omzetten naar Aegon Beheerd Beleggen. Voordat we uw rekening kunnen omzetten, vragen wij u deze

Nadere informatie

De kortste weg naar uw (spaar)doel

De kortste weg naar uw (spaar)doel De kortste weg naar uw (spaar)doel Veel van de leuke dingen in het leven hebben een ding met elkaar gemeen: ze kosten geld. En hoe groter uw persoonlijke wensenlijst, hoe meer geld u nodig heeft. Optimaal

Nadere informatie

INVINCO BENELUX. Hoe ver gaat de Euro nog zakken?

INVINCO BENELUX. Hoe ver gaat de Euro nog zakken? Hoe ver gaat de Euro nog zakken? 2 Soms zijn signalen zo duidelijk dat de uitkomst haast voorspelbaar is. Dat is wat de beleggers willen zien: goed tips! Wij hebben een zeer interessante optiestrategie

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

Uw Flexibel Directie Pensioen in de praktijk. Praktische informatie bij uw pensioen

Uw Flexibel Directie Pensioen in de praktijk. Praktische informatie bij uw pensioen Uw Flexibel Directie Pensioen in de praktijk. Praktische informatie bij uw pensioen Inhoud Welkom! 3 Contact met Apeldoorn. 4 Veranderingen in uw persoonlijke situatie. 6 Beleggingen en uw Flexibel Directie

Nadere informatie

HET VERHAAL VAN KATRIN

HET VERHAAL VAN KATRIN HET VERHAAL VAN KATRIN Katrin begon heroïne te gebruiken toen ze ongeveer 12 was. In het begin deed ze dat nog af en toe. We hadden er niet genoeg geld voor. Door een ingrijpende gebeurtenis ging ze steeds

Nadere informatie

Publiekssymposium Eerlijke Bankwijzer

Publiekssymposium Eerlijke Bankwijzer Page 1 of 5 U bevindt zich hier: Home Ministeries Financiën Documenten en publicaties Toespraken Publiekssymposium Eerlijke Bankwijzer Publiekssymposium Eerlijke Bankwijzer Toespraak 27-01-2011 Toespraak

Nadere informatie

Kijktip: NOS Persconferentie Rutte en Samsom over regeerakkoord

Kijktip: NOS Persconferentie Rutte en Samsom over regeerakkoord Kijktip: NOS Persconferentie Rutte en Samsom over regeerakkoord Korte omschrijving werkvorm: De leerlingen bekijken een filmpje van de NOS, van maandag 29 oktober. Daarna beantwoorden ze vragen over dit

Nadere informatie

Einddatumgericht Beleggen

Einddatumgericht Beleggen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Einddatumgericht Beleggen Een goede balans tussen rendement en risico Einddatumgericht Beleggen Bouwen aan een goed pensioen betekent voor u een afweging maken

Nadere informatie

DINEREN IN DE HOFTRAMMM

DINEREN IN DE HOFTRAMMM DINEREN IN DE HOFTRAMMM De bijzondere creatie van Bobby van Galen en Pierre Wind Foto s en tekst: Martien Versteegh Eigenaar en gastheer Bobby van Galen heet u van harte welkom Het begon met een droom

Nadere informatie

Wie bestuurt de Europese Unie?

Wie bestuurt de Europese Unie? Wie bestuurt de Europese Unie? De Europese Unie (EU) is een organisatie waarin 28 landen in Europa samenwerken. Eén ervan is Nederland. Een aantal landen werkt al meer dan vijftig jaar samen. Andere landen

Nadere informatie

Wat betekent SEPA voor uw steun aan ons? Het betalingsverkeer. in Nederland verandert

Wat betekent SEPA voor uw steun aan ons? Het betalingsverkeer. in Nederland verandert Wat betekent SEPA voor uw steun aan ons? Het betalingsverkeer in Nederland verandert Het betalingsverkeer in Nederland verandert SEPA (Single Euro Payments Area) komt eraan. Het is de nieuwe Europese manier

Nadere informatie

Onderzoek finance & sales 2014. Bedrijven laten (onnodig) geld liggen.

Onderzoek finance & sales 2014. Bedrijven laten (onnodig) geld liggen. Relatie finance & sales - onderzoek Credit Expo en Graydon 2014 Graydon Nederland 2014 Onderzoek finance & sales 2014. Bedrijven laten (onnodig) geld liggen. Voorwoord Graydon Nederland 2014 Sturen op

Nadere informatie

Concurrentiekracht van de Nederlandse ondernemer

Concurrentiekracht van de Nederlandse ondernemer samenvatting onderzoek Concurrentiekracht van de Nederlandse ondernemer Kwalitatief internationaal onderzoek onder ondernemers in buurlanden over zakendoen met Nederlandse bedrijven Hoe is het gesteld

Nadere informatie

Het betalingsverkeer. in Nederland verandert. Wat betekent SEPA voor uw steun aan ons?

Het betalingsverkeer. in Nederland verandert. Wat betekent SEPA voor uw steun aan ons? Het betalingsverkeer in Nederland verandert Wat betekent SEPA voor uw steun aan ons? Het betalingsverkeer in Nederland verandert SEPA komt eraan. Het is de nieuwe Europese manier van betalen. Iedereen

Nadere informatie

HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT

HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT Exact Online CASE STUDY HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT En daarna dat van ondernemers Onze branche staat

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management)

Nadere informatie

Visie ING Investment Office Oktober 2017

Visie ING Investment Office Oktober 2017 Visie ING Investment Office Oktober 2017 Bob Homan 21 september 2017 Kernfactoren die financiële markten bepalen 3 pijlers + sentiment Economie Sentiment Waardering Liquiditeit Hoe staat de economie ervoor?

Nadere informatie

Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 9-9-2011.

Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 9-9-2011. Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 9-9-2011. 447 miljard dollar gaat Obama uitgeven voor banen. Tijd 09:03 uur. Vanaf vijf voor negen gaat de FTI snel omhoog van 281,20 tot nu 282,80. Dat is zuur

Nadere informatie

Vragenlijst Aegon Beheerd Beleggen Levensloop

Vragenlijst Aegon Beheerd Beleggen Levensloop Aegon Beheerd Beleggen Vragenlijst Aegon Beheerd Beleggen Levensloop Wat fijn dat u uw huidige beleggingsrekening wilt omzetten naar Aegon Beheerd Beleggen Levensloop. Voordat we uw rekening kunnen omzetten,

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO

Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO Deze uitvaartverzekering is onderdeel van uw ABN AMRO Pakketverzekering. Waarvoor is deze verzekering? Met deze verzekering betalen we een bedrag als degene die verzekerd

Nadere informatie

HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN

HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN Exact Online CASE STUDY HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY ONDERSCHEIDENDE KWALITEITEN LEIDEN TOT SUCCES VOOR ZOWEL ONDERNEMER ALS ZIJN

Nadere informatie

Einddatumgericht Beleggen

Einddatumgericht Beleggen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Einddatumgericht Beleggen Allianz DGA Pakket Einddatumgericht Beleggen Bouwen aan een goed pensioen betekent voor u een afweging maken tussen rendement en risico.

Nadere informatie

Investering grootste drempel om energie te besparen

Investering grootste drempel om energie te besparen Digitale nieuwsbrief juni 2013 MKB Green Deals in trek bij ondernemers De MKB Green Deals blijken een succes. Er doen 625 mkb-bedrijven mee aan het project, samen goed voor een besparingspotentieel vergelijkbaar

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Zet de geldmachine aan

Hoofdstuk 1 Zet de geldmachine aan Hoofdstuk 1 Zet de geldmachine aan De praktijk Mijn verzekeraar stopte met het uitkeren van geld, terwijl ik helemaal niet in staat was om te werken. Stel dat je partner overlijdt en je daardoor mentaal

Nadere informatie

HC zd. 42 nr. 31. dia 1

HC zd. 42 nr. 31. dia 1 HC zd. 42 nr. 31 weinig mensen zullen zeggen dat ze leven voor het geld geld maakt niet gelukkig toch zeggen we er graag achteraan: wel handig als je het hebt want waar leef ik voor? een christen mag zeggen:

Nadere informatie

Spelenderwijs LEAN Startup leren!

Spelenderwijs LEAN Startup leren! Spelenderwijs LEAN Startup leren! 28 mei Breda Playing Lean - leer en oefen de principes van LEAN Startup in 90 min.! Playing LEAN is een bordspel dat is geïnspireerd op de bestseller 'The Lean Startup

Nadere informatie

Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken. van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt

Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken. van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt orthodontist Daniël van der Meulen samen met veertien assistentes intensief

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

+ + Het meest gebruikte professionele overnameplatform van Nederland. Effectief platform. + TRENDS 2014 De overnamemarkt veert weer op

+ + Het meest gebruikte professionele overnameplatform van Nederland. Effectief platform. + TRENDS 2014 De overnamemarkt veert weer op 04 01 COVER.indd 1 25-11-13 09:07 Effectief platform Brookz groei, durfkapitaal & bedrijfsovername groei, durfkapitaal & bedrijfsovername Top 30 Fiscaal advies + TRENDS 2014 De overnamemarkt veert weer

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

4e kwartaal 2016 Den Haag, januari 2017

4e kwartaal 2016 Den Haag, januari 2017 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2016 Den Haag, januari 2017 Samenvatting cijfers per 31 december 2016 Dekkingsgraad (UFR): 101,4% Beleidsdekkingsgraad: 98,9% Belegd vermogen: 23,1 miljard Rendement 2016: 12,7%

Nadere informatie

Economie en financiële markten

Economie en financiële markten Economie en financiële markten Bob Homan ING Investment Office Den Haag, 11 oktober 2013 Vraag 1: Begraafplaats Margraten gesloten vanwege. 1. Bezuinigen bij de Nederlandse overheid 2. Op last van Europese

Nadere informatie

Boek 4 Hoofdstuk 7: De overheid en ons inkomen

Boek 4 Hoofdstuk 7: De overheid en ons inkomen Boek 4 Hoofdstuk 7: De overheid en ons inkomen Valt het mee of tegen? a Als Yara een appartement koopt moet ze een hypotheek afsluiten. Hiervoor betaalt ze iedere maand een bepaald bedrag. Dit zijn haar

Nadere informatie

Dienstenwijzer Jos van Boom Advies

Dienstenwijzer Jos van Boom Advies Dienstenwijzer Jos van Boom Advies Algemeen Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en is gespecialiseerd in verzekeringen. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze

Nadere informatie

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Inleiding Door de opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologieën is het voor huishoudens eenvoudiger en goedkoper geworden om de vrije besparingen,

Nadere informatie

Kwartaal Update. Gold&Discovery Fund. Er lijkt een einde gekomen aan de zware correctie in grondstofgerelateerde. januari 2012

Kwartaal Update. Gold&Discovery Fund. Er lijkt een einde gekomen aan de zware correctie in grondstofgerelateerde. januari 2012 Kwartaal Update Gold&Discovery Fund januari 2012 In de eerste maand van dit jaar steeg goud bijna 11%, zilver 21%, terwijl de koperprijs 12% steeg. De waarde van onze portfolio steeg zelfs circa 18%. Hiermee

Nadere informatie

Verwijder deze afbeelding en voeg een nieuwe in. Politieke inflatie

Verwijder deze afbeelding en voeg een nieuwe in. Politieke inflatie Verwijder deze afbeelding en voeg een nieuwe in. Politieke inflatie Januari 2017 Achmea Investment Management Zeist Brexit, Trumpflation, en de markt wil het graag geloven Bron: Achmea IM, Bloomberg 2

Nadere informatie

Sparen. Omdat het nu groeit en u straks de vruchten plukt

Sparen. Omdat het nu groeit en u straks de vruchten plukt Sparen Omdat het nu groeit en u straks de vruchten plukt Bankier op uw manier Gemak en deskundigheid vormen samen de kern van onze dienstverlening. U beslist hoe en wanneer u uw bankzaken regelt: via het

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

ABN AMRO Risicoverzekering

ABN AMRO Risicoverzekering Voorwaarden 1304 ABN AMRO Risicoverzekering Wat staat er in deze voorwaarden? Blad 1: Algemene afspraken Blad 3: Wat mag u van ons verwachten? Blad 5: Wat verwachten wij van u? Blad 6: Wat mag u veranderen

Nadere informatie

Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO

Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO Deze uitvaartverzekering is onderdeel van uw ABN AMRO Pakketverzekering. Waarvoor is deze verzekering? Met deze verzekering betalen wij een bedrag als degene die verzekerd

Nadere informatie

Verdien geld met innovatie. Welke mogelijkheden heeft u? whitepaper

Verdien geld met innovatie. Welke mogelijkheden heeft u? whitepaper 26.01.16 Verdien geld met innovatie Welke mogelijkheden heeft u? whitepaper In dit whitepaper: Als ondernemer bent u op zoek naar mogelijkheden om de toegevoegde waarde van uw bedrijf te vergroten. U denkt

Nadere informatie

ING International Survey. De ik -generatie: Grip op financiële doelstellingen en eigen dromen nastreven

ING International Survey. De ik -generatie: Grip op financiële doelstellingen en eigen dromen nastreven april 2014 De ik -generatie: Grip op financiële doelstellingen en eigen dromen nastreven Deze enquête is samengesteld door Ipsos namens ING Grote belangstelling voor geldzaken, maar het beheren van geld

Nadere informatie

Geachte Tweede Kamer commissieleden voor cultuur,

Geachte Tweede Kamer commissieleden voor cultuur, Aan de leden van de commissie cultuur Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 8 november 2012, Amsterdam Geachte Tweede Kamer commissieleden voor cultuur, Op 21 november 2012 staat

Nadere informatie

Passie 2.0. Teamgeest helpt bij scoren. Inkt door de aderen. Concurrenten op afstand

Passie 2.0. Teamgeest helpt bij scoren. Inkt door de aderen. Concurrenten op afstand Passie 2.0 Teamgeest helpt bij scoren Inkt door de aderen ZuidamUithof Drukkerijen spreekt met medewerkers over hun ambities, drijfveren en overtuigingen. Leidinggevenden spelen daar op in, zodat medewerkers

Nadere informatie

Beleggingsmodel Fondsen

Beleggingsmodel Fondsen Beleggingsmodel Fondsen De meest comfortabele manier van beleggen Steeds afgestemd op het actuele beursklimaat Keuze uit verschillende risico s en rendementen Gecombineerde beleggingsexpertise van ABN

Nadere informatie

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties Preek Gemeente van Christus, Het staat er een beetje verdwaald in dit hoofdstuk De opmerking dat ook Jezus doopte en leerlingen maakte. Het is een soort zwerfkei, je leest er ook snel overheen. Want daarna

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting www.jooplengkeek.nl Rechtsvormen Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting 1 Rechtsvormen Natuurlijk persoon Een mens met rechten

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

Advieswijzer. Verdien geld met innovatie. 26-01-2016 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Verdien geld met innovatie. 26-01-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Verdien geld met innovatie 26-01-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Als ondernemer bent u op zoek naar mogelijkheden om de toegevoegde waarde van uw bedrijf te vergroten. U denkt na over hoe

Nadere informatie