Corporate Citizenship in Peru: De zon als warmtebron 6. De schoonste kilometer is de. kilometer die je niet rijdt 20. Energieprobleem?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Corporate Citizenship in Peru: De zon als warmtebron 6. De schoonste kilometer is de. kilometer die je niet rijdt 20. Energieprobleem?"

Transcriptie

1 2012 De schoonste kilometer is de kilometer die je niet rijdt 20 Energieprobleem? Er is geen energieprobleem! 28 De luchthaven van de toekomst is een duurzame biotoop 34 Corporate Citizenship in Peru: De zon als warmtebron 6

2 Waarom MVO op papier? Inhoud Een papieren MVO magazine. Terwijl iedereen weet dat papierverbruik een serieuze bedreiging is voor de bossen. Dat roept vragen op! Wat Imtech betreft heeft duurzaamheid alles te maken met verantwoord gebruik van resources. Meestal kiezen we voor digitale communicatie, maar in het geval van een magazine toch ook voor papier. Zelfs de jongere generatie vindt dat een papieren magazine lekkerder leest dan een schermversie. Daar is niets mis mee, zolang Energie-efficiency prioriteit nummer 1 Imtech weet uitstekend in te spelen op de groeiende vraag van klanten naar GreenTech en neemt op dit gebied een leidende positie in Europa in. Een derde van onze GREENus 4 MVO-beleid: serieuzer, volwassener en ambitieuzer 6 SSDC Peru: De zon als warmtebron 16 Waste management: Het gaat niet om hoeveel afval je produceert, maar om hoeveel je reduceert 20 Groene vloot: De schoonste kilometer is de kilometer die je niet rijdt 40 GREENus projecten 44 Code of Sustainable Supply: Alle ambities voor de keten in één code het papier op een verantwoorde manier is opbrengsten van ruim 5,1 miljard euro is gebaseerd op geproduceerd. FSC-papier bijvoorbeeld, wat groene technologie en duurzaamheidsoplossingen. afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen. Dit MVO magazine is nóg duurzamer want het is gedrukt op 100% gerecycled papier. En de CO 2 -uitstoot die bij de productie van dit magazine vrijkwam is gecompenseerd door de aankoop van carbon credits. Deze komen voor een deel uit energiebesparende projecten van Imtech in Zuid-Afrika en zijn ingekocht via het Fair Climate Fund (zie Wij verzorgen oplossingen op het gebied van (duurzame) energie, energiebesparing, (decentrale) energiecentrales, milieuoplossingen, groene schepen en mobiliteitsverbetering. Energie-efficiency is voor ons prioriteit nummer 1. Daar is namelijk nog een flinke slag te slaan. Als wij een stadion vergroenen kunnen wij het energieverbruik bijvoorbeeld met 30% laten dalen. Dat is winst voor de klant én het milieu. Ook decentrale duurzame opwekking, in combinatie met smart grids, is een groene groeimarkt. GREENtech 12 Europese stadions worden groener 26 Smart energy cities: Een world wide web van energie 32 Britse waterbedrijven: Van grootverbruikers tot energieproducenten 34 De luchthaven van de toekomst: Duurzaamheid ís rocket science 38 Je eigen cloud: Het Nieuwe werken is een evolutie, geen revolutie 42 Groene schepen: Er is nog heel wat (milieu)winst te behalen pagina 18). Leest u liever de digitale versie? Wij bouwen bijvoorbeeld energiecentrales waarbij afval Bezoek dan onze website. wordt omgezet in energie. Onze klanten wekken vaak zo veel energie op dat zij niet alleen zelfvoorzienend zijn, maar zelfs energie aan het openbare net kunnen bijleveren. Dat we met onze technologische knowhow een voortrekkersrol vervullen, zie je ook terug in onze eigen bedrijfsvoering. Het afgelopen jaar hebben we onze eigen carbon footprint verder beperkt ten opzichte van onze groei en GREENvision 18 FairClimateFund: De tijd van verspilling is voorgoed voorbij 28 Energieprobleem? Er is geen energieprobleem! 22 Groen, groener, groenst hebben we met een eigen Code of Sustainable Supply grote stappen gezet in ketenverantwoordelijkheid. Daarnaast namen we talloze groene initiatieven. MVO is een vanzelfsprekend onderwerp op onze agenda. GREENprojects 9 Ghost G180H: Het eerste volledig hybride superjacht 10 Duurzame voorbeeldprojecten Colofon Technische dienstverlener Imtech (circa medewerkers, opbrengsten ruim 5,1 miljard euro, met 500 vestigingen in Europa en 100 vestigingen buiten Europa) neemt verantwoordelijkheid voor de gevolgen van haar activiteiten en beslissingen op de mens, het milieu en de maatschappij, en legt daarover verantwoording af. Imtech ontwikkelt zich snel tot een proactieve onderneming met een breed palet aan MVO-activiteiten. Niet alleen door betrokkenheid bij het realiseren van een verantwoorde, duurzame en leefbare samenleving. Ook door het verduurzamen van de eigen bedrijfsvoering en door talloze initiatieven te ontplooien op het gebied van duurzaamheid en corporate citizenship. Coverfotografie Imtech-medewerkers gaan in het kader van corporate citizenship de zonne-energie-industrie in Peru een boost geven. Eindredactie Trudy van Dijk, Anke van Houten, Pieter Koenders Redactionele productie De Nieuwe Lijn, Rotterdam Corrector Jan van de Staaij Vormgeving en lithografie Antonisse Vormgeving Fotografie Peter Arno Broer, Theo Berends, Getty Images, Maarten Laupman, Stephan van Leiden, Michelle Muus, Rens van Mierlo / Zero40 Studios (portretfoto Thomas Rau en interieurfoto s RAU Office), John Peters, Kusters Fotografie (pand WNF) en Paqui Garcia-Arias / Nikolaus Schölzel Drukkerij Grafisch Goed Oplage: Van dit magazine is ook een Engelse versie beschikbaar Redactieadres Imtech N.V. Group Communications t.a.v. drs. P.J.A. Koenders Postbus 399, 2800 AJ Gouda telefoon EU Ecolabel: FR/11/003 Dit magazine is CO 2 -neutraal geproduceerd. Dit magazine is op 100% gerecycled papier gedrukt en de CO 2 -uitstoot die toch nog bij de productie van dit magazine vrijkwam is gecompenseerd door de aankoop van carbon credits. Deze zijn afkomstig van de eigen MVO-partner NOVA uit Zuid-Afrika en worden geleverd door het FairClimateFund. Dr. ir. René van der Bruggen CEO Imtech N.V. 15 HafenCity Hamburg 21 Groene zorg (warmtekrachtcentrale) 31 Verkeersmanagement Kopenhagen 37 Katowice: duurzaam shoppen en reizen 46 Autowereld wordt groen 48 Afval = energie Bijlage: MVO rapportage zoals opgenomen in het Imtech Jaarverslag Ontbreekt de bijlage? Bezoek dan mvo magazine 2 mvo magazine 3

3 GREENus MVO -beleid : Serieuzer, volwassen en ambitieuzer Als ik naar mijn tienerzoons kijk, zie ik dat ze het belangrijk vinden dat bedrijven fatsoenlijk omgaan met onze planeet, zegt Mark Salomons, voorzitter van Imtech s CSR Council. Ik sluit me daar van harte bij aan. Ook Imtech moet z n steentje bijdragen aan een duurzame samenleving en dat wordt een steeds serieuzere en meer meetbare inspanning. Dit jaar hebben we voor het eerst concrete, taakstellende doelen voor Imtech vastgesteld. Die zijn ambitieus, maar haalbaar. at ons MVO-beleid serieuzer wordt, merk je aan alles, zegt Mark Salomons, voorzitter van Imtech s eigen CSR Council. Terecht vormt MVO één van de acht belangrijke onderwerpen waarvoor afgelopen jaar een nieuw governance-model werd geïntroduceerd. Dit model is gericht op strategische controle met handhaving van het succesvolle decentrale businessmodel. Deze formule werkt prima, want het garandeert het delen van best practices en commitment uit de organisatie. De CSR Council heeft een integraal CSR-visiedocument opgesteld dat is goedgekeurd door de Directieraad van Imtech. CO 2 -targets In de CSR Council zitten vertegenwoordigers uit alle divisies van Imtech. Salomons: Sinds vorig jaar zijn grote stappen gezet naar meer aantoonbare en meetbare verbeteringen op milieugebied. Als voorbeeld noem ik de vermindering van onze CO 2 -uitstoot. In 2010 hebben we een nulmeting uitgevoerd van onze CO 2 -uitstoot. Daaruit bleek dat ons wagenpark voor ongeveer 80% de veroorzaker is van onze totale uitstoot. Daar gaan we dus op sturen. In 2015 moet onze totale uitstoot per kilometer met 15% verminderd zijn ten opzichte van het basisjaar, Dat gaan we bereiken door zuinigere en milieuvriendelijkere auto s en door voorlichting te geven over zuinig rijden. De CSR Council geeft het raamwerk en het is aan de divisies om de doelen te bereiken. Papier Het tweede onderwerp waar de CSR Council invulling aan heeft gegeven is het afvalbeleid. Grootste bestanddeel daarin is het papiergebruik, weet Salomons. Ook dat getal moet naar beneden. We drukken het papiergebruik per gram uit in een percentage van de opbrengsten; in 2010 was dat 15% en dat moet terug naar 11% in Dat kan bijvoorbeeld door printerinstellingen te veranderen en bewuster om te gaan met printerpapier. Het restafval moet voor 95% worden gerecycled. Dit jaar starten we een campagne om medewerkers bewuster om te leren gaan met het overige afval, ook tijdens bijvoorbeeld montagewerkzaamheden. Leveranciers Het derde onderwerp is ketenverantwoordelijkheid; daar hebben we belangrijke vooruitgang geboekt door een Code of Sustainable Supply te introduceren voor onze leveranciers (zie pagina 44). Verschillende grote leveranciers hebben die ook al getekend. Daarnaast zijn CSR-doelstellingen geformuleerd die te maken hebben met HR, klanttevredenheid en meer duurzame projecten voor onze klanten. De HR Council heeft bijvoorbeeld de doelstelling aangereikt het toch al lage ziekteverzuim van 4% verder te verminderen. Extra inspannen Salomons is ervan overtuigd dat Imtech op de goede weg is en ziet dat bevestigd in een bovengemiddelde plaats op de Transparantiebenchmark. Imtech stond in 2011 met een score van 109 op de zevende positie in de technologiesector. Binnen de technologiesector behoort Imtech tot de kopgroep. We moeten steeds meer doen om dezelfde plaats te behouden, dus we zullen ons extra moeten inspannen om verder te stijgen. Dat doen we natuurlijk graag. We gaan ervan uit dat we met onze taakstellende doelen op de goede weg zijn! Mark Salomons: Ik vind dat we volop moeten inzetten op innovatieve technologie om ons energieverbruik terug te dringen. Daarnaast moeten we decentraal duurzame energie gaan opwekken. Energie moet dáár gemaakt worden waar het nodig is. Als ik minister van Milieu was, zou ik dat mede voor elkaar zien te krijgen door de teruglevering van overschotten aan het net tegen vaste prijzen, te stimuleren. Dit geeft een enorme boost, net zoals in Duitsland gebeurt. mvo magazine 4 mvo magazine 5

4 GREENus ssdc Peru: De zon als warmtebron Het kan er vreselijk koud zijn, maar er is ook extreem veel zonnekracht. Sterker nog, er is geen plek ter wereld waar meer potentiële zonne-energie aanwezig is dan in Peru. Imtech combineert deze natuurkracht binnen het SSDC-project 2012 met technologische kennis. Wij zetten zonnetechnologie in voor verwarming van woningen en warmwatervoorzieningen in de regio rond Arequipa, vertelt Javier Llanos, directeur van de divisie Imtech Spain. We werken samen met lokale zonne-energiebedrijven. Zo hebben de lokale mensen straks alle nodige kennis in huis om het project zélf te vervolgen. We nemen MVO serieus, en dan moét je gewoon je avier Llanos, directeur van Imtech Spain, is trots op de mooie dingen die zijn mensen gaan doen in Peru. Het project is onderdeel van Imtech s van Imtech. Als Spanjaarden droegen wij de projecten rond biodiesel en waterzuivering in Zuid-Afrika een warm hart toe. Maar we hadden grote steentje bijdragen programma Shared Success in Developing Countries (SSDC). Binnen dat aarzeling om hier echt mee te doen, vanwege potentiële taalproblemen. Voor programma onderneemt Imtech maatschappelijke activiteiten in ontwikkelings- ons kleefden daar te grote risico s aan. Daarom hebben we gevraagd of we landen, waaraan de technologische expertise van Imtechers vanzelfsprekend een Spaanstalig SSDC-project konden uitvoeren. gekoppeld is. Llanos legt uit: Onze kennis van technologie zetten we in door onder meer prototypen van zonne-energiesystemen te ontwerpen, aan te leggen en te testen op prestaties en efficiëntie. We gaan daarbij samenwerken Motivatie Over de motivatie om zulke projecten te doen zegt Llanos: Ik vind dat we als met lokale zonne-energiebedrijven: het gaat immers om kennisdeling. Een tweede project is het aanleggen van speciale zonnesystemen voor scholen en een gezondheidspost. Dat is nodig, omdat de scholen s ochtends veel te Imtech het goede voorbeeld moeten geven. Imtech is een succesvol bedrijf, en wat is er mooier dan je succes te delen? Bovendien nemen we MVO serieus, en dan móet je gewoon je steentje bijdragen. Voor Spanje ligt een project in We gaan samen systemen en oplossingen ontwikkelen die kleinschalig inzetbaar zijn. We werken samen met lokale ondernemers, maar ook met de Veel animo Om de benodigde specialisten te werven heeft Imtech Spain zes maanden koud zijn en de zorg moeilijker kan worden geleverd als het water bevroren is. een ontwikkelingsland in Latijns-Amerika voor de hand. De keuze had ook op universiteit van San Pablo (UCSP) in Arequipa in Peru. Zo geven we een boost geleden een oproep gedaan onder de medewerkers. Llanos: Het aantal We richten ons daarnaast op kennisoverdracht aan lokale ondernemers om Chili of Bolivia kunnen vallen, maar het is dus Peru geworden. Bij dit project aan de hele markt. We gaan in juni met een groep van acht specialisten naar reacties was hartverwarmend. Tientallen mensen meldden zich aan, terwijl we een impuls te geven aan technologische innovaties bij de productie komen verschillende bijzonderheden samen, die het een echte uitdaging Peru. Eigenlijk hadden we dat in april willen doen, maar dan is het regen- er maar acht nodig hebben. Het was nog een klus om de juiste selectie te van zonne-energie. maken! seizoen. In Peru kun je dan niet goed werken, zeker niet in de regio rond maken en mensen zo min mogelijk teleur te stellen, lacht hij. De deelnemers Taal Llanos is blij dat Imtech Spain na eerdere succesvolle internationale SSDC- Kennis overdragen We gaan samenwerken met lokale zonne-energiebedrijven. We hebben er Arequipa die op de grote hoogte van vier kilometer ligt. We willen het project in augustus afronden. Op dat moment moeten de lokale mensen alle nodige kennis in huis hebben om het zelf te vervolgen. zijn afkomstig uit allerlei business units in Spanje. Monteurs, maar ook engineers, elektriciens en mensen die kunnen overleggen met de lokale energiebedrijven. Want we zullen natuurlijk ook een lokaal netwerk moeten projecten aan de beurt is om zijn steentje bij te dragen aan het MVO-beleid daarom bewust voor gekozen om onze kennis breed beschikbaar te stellen. opbouwen om alle formele procedures goed te doorlopen. mvo magazine 6 mvo magazine 7

5 Trots Op de vraag of er ook commerciële kansen liggen in Peru antwoordt Llanos: Natuurlijk kijken we ook met een schuin oog naar de Latijns-Amerikaanse markt. Maar dat is niet het hoofddoel. Imtech wint er niets bij, behalve dan dat we trots mogen zijn op de bijdrage die we kunnen leveren aan het verbeteren van de lokale leefomstandigheden in een ontwikkelingsland. Ik vind het mooi om te zien dat Imtechers zo enthousiast kunnen raken om naast hun gewone werk iets voor de wereld te doen. Ook zetten we zo MVO in Spanje beter op de kaart. GREENproject Publiciteit In de jaren dat Imtech ervaring heeft opgedaan met SSDC is gebleken dat er onder medewerkers grote belangstelling is voor de verrichtingen van het SSDC-team. Ook de projecten in Peru zullen gepaard gaan met de nodige publiciteit. Social media zullen hierin een belangrijke rol spelen, net als de online community Pifworld. Pifworld: de wereld veranderen op jouw manier Imtech werkt samen met Pifworld op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Pifworld is een digitale wereld waarin je je eigen rol kunt kiezen om een echte bijdrage te leveren aan ontwikkelingssamenwerking. Pifworld noemt zichzelf a tool to change the world your way. Het idee is dat iedereen wel iets bij te dragen heeft aan een betere wereld. Met Pifworld kun je dat op de manier doen die het beste bij je past. Bovendien kun je wat je doet, virtueel delen met je vrienden. Op Pifworld vind je allerlei projecten en goede doelen waar je aan bij kunt dragen. Zo heeft Imtech drie problemen omarmd, te weten: de productie van groene energie, in een soort kleiputten, geld inzamelen voor een auto voor lokale ondernemer Oscar, zodat hij mensen kan bereiken bij verschillende waterprojecten, en de vergroening van een SOS Kinderdorp. Er zijn allerlei rollen beschikbaar die je naar eigen wens kunt kiezen. Je kunt geld geven, je als vrijwilliger ter plekke nuttig maken, bloggen over onderwerpen die de wereld verbeteren. Maar je kunt natuurlijk ook fundraiser worden, of zelfs als team captain een team van fundraisers opzetten. Keuze genoeg! Bezoek voor meer informatie: Javier Llanos: Als ik het mocht zeggen, zou ik beginnen met educatie over het milieu. Beginnend in het onderwijs, maar ook met publiekscampagnes. Mensen zijn veel te weinig bezig met het milieu. In Spanje is het waterverbruik een groot probleem. Zeker dit jaar is het veel te droog en wordt de situatie zorgelijk. Iedereen móet weten hoe belangrijk het is dat we zuiniger zijn met energie en water! Eerste volledig hybride superjacht De Ghost G180H is een ecologisch hoogstandje. Het luxe jacht dat gemaakt is van duurzame materialen verbruikt 30% minder energie dan vergelijkbare luxe jachten. Bij volledige bezetting zijn bij een stationair bedrijf zelfs besparingen tot 50% mogelijk. Naast een zuinig voortstuwingssysteem zit het jacht vol slimme snufjes om energie te besparen. De ramen zijn bijvoorbeeld bedekt met een keramische film die tot 80% zonnewarmte blokkeert. Het duurzame jacht werd ontwikkeld door Ghost Yachts, de Italiaanse ontwerpstudio Gloss Design en Imtech (Imtech Marine). Imtech is verantwoordelijk voor het ontwerp en de integratie van nagenoeg de volledige technologie. Het Spaanse SSDC-team bestaat uit adviseurs en technici die nauw zullen samenwerken met de plaatselijke partijen. mvo magazine 8 mvo magazine 9

6 GREENprojects Greentech is core business voor Imtech. Op gebieden als energiebesparing, energieopwekking, verkeersoplossingen, groene schepen en duurzame ICT maken we keer op keer enorme groene slagen voor onze klanten. Dat is goed voor het milieu, voor de maatschappij en voor s Wereld eerste hybride zeeveerboten Groen en geluidloos de haven in- en uitvaren en op volle zee in de meest-zuinig-stand verder. Imtech voorziet de twee nieuwe veerboten van het Schotse bedrijf Caledonian Maritime Assets Limited (CMAL) van een uniek energiemanagementsysteem dat dit mogelijk maakt. De groene Imtech-technologie zorgt voor een brandstofbesparing en een afname van de CO 2 -uitstoot van minstens 20%. De veerboten, die straks de eerste hybride zeeveerboten ter wereld zijn, kunnen 150 passagiers en 23 auto s of twee vrachtwagens vervoeren en zullen korte routes gaan varen in het gebied rond het Schotse Clyde en Hebrides. Schoolvoorbeelden van energie-efficiëntie Britse onderwijsinstellingen stellen steeds hogere eisen aan energie-efficiëntie, energiebesparing, CO 2 -uitstoot en veiligheid. Slimme en groene Imtech-technologie helpt hen aan die eisen te voldoen. Een mooi voorbeeld hiervan is het East Park Design Centre van de Loughborough University. Dit centrum met een collegezaal, ruimtes voor seminars, workshops, laboratoria en kantoren wordt niet alleen een architectonisch hoogstandje. Het centrum wordt ook een energie-efficiënt gebouw met onder meer een hightech energy monitoring system. Imtech verzorgt daarnaast energie-efficiënte (klimaat)oplossingen voor universiteiten, hogescholen en privé-instellingen in onder meer Nottingham, Cambridge, Basildon, Wisbech, Peterborough en Birmingham. de portemonnee. Driedubbel winst dus. Verduurzaming Nederlandse overheid De Nederlandse overheid neemt het voortouw als het gaat om de verduurzaming van de vastgoedsector en vraagt Imtech hierbij steeds vaker als partner. Zo verzorgde Imtech onlangs alle greentech oplossingen in het nieuwe stadhuis van de gemeente Zaanstad van innovatieve warmte-/koudeopslag tot sprinklers en de meet- en regeltechniek. Recent werd Imtech onder meer betrokken bij de duurzame technologische renovatie en uitbreiding van het provinciekantoor in Haarlem en het nieuwe stadhuis van de gemeente Weert. Daarnaast verzorgt Imtech voor de Rijksgebouwendienst de komende vier jaar het groene technische beheer en onderhoud van ruim m² kantoorhuisvesting. Hoog en zuinig Torre de Cristal is niet alleen een van de grootste kantoorgebouwen in Madrid. Het is met een lengte van 250 meter en 52 etages ook nog eens de hoogste toren van Spanje. Imtech verzorgt binnen een meerjarig contract het multidisciplinair onderhoud voor de kantoorruimten en de zes verdiepingen tellende parkeergarage. Energie-efficiency heeft daarbij hoge prioriteit. Dit leidde in 2011 tot een reductie van de CO 2 -uitstoot van maar liefst ruim ton. Unieke energieoplossingen voor Stockholm Waterfront In het centrum van Stockholm verrijst Stockholm Waterfront. Een modern complex voor (internationale) congressen en evenementen, maar ook een hotel met 418 kamers en een eersteklas kantorencomplex met panoramisch uitzicht over het water en de stad. In het pand zijn verschillende unieke energieoplossingen verwerkt. De dubbele beglazing van de gevel fungeert bijvoorbeeld niet alleen als geluidsbarrière, maar ook als grote zonnecollector die zorgt voor verwarming. Koeling vindt plaats dankzij een enorme voorraad ijs (250 ton) in combinatie met koud water uit het Klara Sjö (Lake Klara). Imtech (NVS) implementeert de klimaattechnologie, water- en sanitaire voorzieningen in het congrescentrum. Deutsche Post in één klap groen Imtech voert de komende 15 jaar het energiebeheer uit van 800 kantoren van Deutsche Post. Het is met 400 miljoen euro niet alleen de grootste order uit de geschiedenis van Imtech, maar ook de grootste opdracht ooit op gebied van energie-efficiëntie in Duitsland. Op basis van een energy contracting-model krijgt Imtech de complete verantwoordelijkheid voor de levering, het onderhoud en het beheer van alle energievoorzieningen. Dat legt de grootste postbezorger van Duitsland bepaald geen windeieren. De jaarlijkse besparing op de energierekening kan oplopen tot wel 25% en de beperking van de uitstoot van schadelijke emissies zoals CO 2 is ongeveer ton per jaar. FC Groningen voorziet huishoudens van energie De Euroborg, de thuishaven van voetbalclub FC Groningen, wordt een belangrijke link in een nieuw groen energienetwerk in de Noord- Nederlandse stad Groningen. Samen met nabijgelegen woningen, het bedrijventerrein Europapark en een windpark zal het stadion in 2020 aan huishoudens groene energie leveren. Dat is genoeg om de hele stad Groningen van Feed Design Lab Veilig, gezond, divers, op maat samengesteld én betaalbaar. De kwaliteitseisen aan diervoeding zijn hoog. Om hieraan te voldoen zijn onlangs de eerste stappen gezet om een Feed Design Lab op te richten in het Nederlandse tuinbouw-kennisgebied Greenport Venlo. Het Feed Design Lab is een community of practise met een innovatieprogramma, een living lab (een proeffabriek) en trainingscentrum. Een unieke omgeving waar innovatie centraal staat. Zo kunnen er in de praktijk nieuwe diervoedingen ontwikkeld worden. Maar ook slimme innovaties om bijvoorbeeld organische reststromen te verwerken tot hoogwaardig eiwit. Ook Imtech is partner. Bezoek voor meer informatie: stroom te voorzien. De initiatiefnemer van het project is de Energy Valley Top Club (EVTC). Een groene denktank voor de energiesector die het noorden van Nederland als hét voorbeeld van energiebesparing op de kaart wil zetten. Imtech is, naast onder meer BAM, Gasunie, GasTerra, Groningen Seaports, Essent, FC Groningen en Energy Valley, groenpartner binnen de EVTC. Schoner, slimmer en veiliger op de weg met Imflow Eind 2011 lanceerde Imtech Imflow, het eerste commercieel verkrijgbare platform voor coöperatieve intelligente transportsystemen (ITS). Het biedt gemeentes, wegbeheerders, hulpdiensten en logistieke ondernemers de mogelijkheid om de veiligheid te vergroten, uitstoot te verminderen, het brandstofverbruik terug te dringen en betrouwbaardere reistijden in stedelijk gebied te realiseren. Bijvoorbeeld door prioriteit bij kruisingen te organiseren. Maar ook door adviezen te geven over het naderen en passeren van kruisingen. Zo wordt het wegverkeer schoner, slimmer en veiliger. Imflow ontving een internationale prijs voor de beste en meest innovatieve verkeersoplossing. mvo magazine 10 mvo magazine 11

7 GREENtech De jeugdige voetballiefhebber Rolf Merz kon nog niet vermoeden dat hij tientallen jaren later door heel Europa mee zou werken aan de verduurzaming van grote voetbalstadions. Inmiddels is het een feit. De toekomst voor efficiëntere stadions ziet er zonnig uit, Europese stadions steeds groener zegt Merz, die directeur is van het Imtech Competence Centre sports facilities and arenas. En dat is zowel voor de planeet als voor stadionbezoekers heel goed nieuws. Stadions die door Imtech zijn vergroend: erduurzaming van stadions past perfect in Imtech s beleid om gebouwen in het algemeen te vergroenen. Stadions vervullen daarbij een bakenfunctie, volgens Rolf Merz. Ten eerste omdat het per definitie grote gebouwen zijn waar veel bezuinigingsrendement op te behalen is. Ten tweede omdat veel mensen wel iets met voetbal hebben. Het zijn dus heel aansprekende voorbeelden van Imtech s kunnen. Ik maak het maar al te vaak mee dat de ogen van opdrachtgevers gaan glimmen zodra het over voetbal gaat. Groene garantie Maar heeft de wens om zo n stadion te verduurzamen nou een financiële of een MVO-achtergrond? Merz: Als wij stadions energiezuiniger maken gaan milieuwinst en geldbesparingen hand in hand. Eén kiloton CO 2 -reductie levert een kostenbesparing van euro op. In Duitsland speelt er nog een extra aspect mee en dat is het afschaffen van kernenergie. In 2022 worden alle kerncentrales gesloten, en die zorgen nu nog voor ruwweg een derde van de Duitse energiebehoefte. Dat betekent dat we idealiter die behoefte gaan we vaak de garantie dat er 30% energie zal worden bespaard en daarbovenop een bepaald aantal kiloton CO 2 -uitstoot. Daarnaast garanderen we een terugverdientijd van maximaal vier jaar. Het is een verhaal dat graag gehoord wordt, en terecht. Inmiddels hebben we al veel Europese stadions groener gemaakt (zie kader) en besprekingen hierover in Rusland zijn vergevorderd. Onze stadionexpertise is een krachtig instrument om aan klanten uit te leggen wat Imtech doet. Het hele pakket Wat maakt nu dat juist Imtech hier zo goed in is? Dat komt doordat hierin veel expertises samenkomen, vindt Merz. We hebben eigen onderzoekscentra in de Duitse steden München en Hamburg waar we alle benodigde voorstudies doen en simulatiemodellen maken. Ook hebben we diepgaande kennis over alle systemen die we kunnen koppelen en waar we energie kunnen besparen. Dat gaat van elektriciteit tot klimaat en ICT. Andere bedrijven kunnen een opdrachtgever alleen helpen op onderdelen, Imtech verzorgt het en CO 2 én de terugverdientijd. Ik heb het letterlijk meegemaakt dat een opdrachtgever na het horen van die belofte binnen vijf minuten groen licht gaf om een project uit te voeren. Maatwerk Op de vraag of het energie-efficiënte stadion voor Imtech een formule wordt die je vaker kunt toepassen, antwoordt Merz: De winst in het energie besparen in stadions behaal je altijd op verschillende manieren. Om je een indruk te geven: bij ons meest recente voorbeeld, de Allianz Arena in München (het stadion van Bayern München), heb je het over tientallen verschillende maatregelen. Natuurlijk kun je die vaak herhalen bij andere stadions, maar tegelijkertijd is ieder stadion uniek. Ik schat in dat ongeveer de helft van de te nemen maatregelen standaard is; de rest is maatwerk. Dat heeft onder andere te maken met de vorm van het gebouw, de hoeveelheid en soorten evenementen, en de aard van de aanwezige voorzieningen. Het stadion waar we hier zijn bijvoorbeeld (de Esprit Arena in Düsseldorf, zie foto) heeft, zoals Imtech Arena (HSV Hamburg) Allianz Arena (Bayern München en TSV 1860) Mercedes Benz Arena (Stuttgart) Arena Auf Schalke (Schalke 04, Gelsenkirchen) SAP Arena (Mannheim) ISS Dome (Düsseldorf) Olympisch Stadion 2012 (Londen) Euroborg Arena (FC Groningen) besparen. Imtech kan dat. Als wij een stadion onder handen nemen, geven hele pakket. Bovendien garanderen we de genoemde besparingen in energie meer arena s, een nogal steil naar boven toelopende tribune, maar ook een mvo magazine 12 mvo magazine 13

8 dak dat gesloten kan worden. Nu wil je dat het op de zitplaatsen rond de 20 graden Celsius wordt en op het veld tussen de 10 en 15 graden Celsius. Onze energie-efficiënte oplossing zorgt voor de gewenste temperatuur op elke plek, zonder onnodig andere plekken te verwarmen. Verder zijn er tientallen andere maatregelen denkbaar; je kunt bijvoorbeeld regenwater verzamelen om het veld te besproeien. We kijken tot op detailniveau naar de besparingen die mogelijk zijn. Daarbij praten we met iedereen: van de technici tot de cateraars. We kijken altijd naar alle processen die er op en rond het stadion zijn. Zo maken we stadions steeds slimmer. GREENproject Als wij een stadion onder handen nemen, geven we de garantie dat er 30% energie zal worden bespaard Toekomst Merz ziet een zonnige toekomst voor deze tak van sport. Niet alleen tonen individuele voetbalclubs interesse, we zij ook in gesprek met de Deutsche Fußbal Liga om vergroening onderdeel te maken van de licentieprocedure. In de nabije toekomst betekent dit 18 groene stadions in de Fußbal Liga. Op langere termijn willen we ons ook gaan richten op grote multifunctionele vrijetijdscomplexen voor onder meer sportwedstrijden, concerten en evenementen. De vergroening komt er kort gezegd op neer dat we via een milieuprogramma maatregelen nemen om energie, water en afval te besparen en door slimmer transport de CO 2 -uitstoot verder verlagen. Laatst hebben we een onderzoek uitgevoerd voor onze eigen Imtech Arena van HSV Hamburg. Daaruit bleek dat al veel bezoekers met het openbaar vervoer komen. Ons doel is om dat binnen vijf jaar naar 70% te krijgen. Dat betekent dat we het stadion beter aan laten sluiten op het openbaar vervoer, wandel- en fietspaden verbeteren en fietsenstallingen uitbreiden. Allianz Arena van FC Bayern München. Energiepronkstuk Hamburgse HafenCity Mooie pluim Kort en goed: stadions zijn fantastische referentieobjecten. Nog in januari kregen we, bij de ondertekening van het contract voor de Allianz Arena, een mooie pluim van de club. Tijdens de persconferentie zei FC Bayern Münchenvoorzitter Karl Heinz Rummenigge: Bayern München heeft de verantwoordelijkheid op zich genomen om de Allianz Arena het meest energie-efficiënte stadion ter wereld te maken en Imtech is onze exclusieve partner die dit mogelijk maakt. We willen het business-to-business-potentieel van Bayern München te gelde maken via hoofdsponsoren zoals Audi en Adidas. Merz voelt zich overduidelijk als een vis in het water in zijn functie. Ik voel me bevoorrecht dat mijn dagelijkse werk eruit bestaat om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van het milieu. Een nadeel? Omdat ik in zo veel stadions onze technologie aan de man breng, kan ik geen fanatiek supporter van één bepaalde club meer zijn, besluit hij lachend. Rolf Merz: Als ik minister van Milieu was zou ik zorgen voor een versnelde uitvoering van onze Duitse wet gericht op 30% energiebesparing in 2020 en integrale energiebesparing verplicht stellen. Alles wat je om je heen ziet verbruikt energie; de kunst is om al die verschillende verbruikers wat minder te laten verbruiken. Dat zet vooralsnog veel meer zoden aan de dijk dan grootscheepse investeringen in alternatieve energie. Het nieuwe hoofdkwartier van mediaconcern en uitgeverij Der Spiegel, waar zo n mensen werken, is dé blikvanger van de HafenCity (de oude houthaven) in de Duitse stad Hamburg. Het kantorencomplex is aan drie kanten omringd door water, waardoor de glazen gevels boven het water lijken te zweven. Even bijzonder als het uiterlijk is de groene technologie die in het gebouw verwerkt is. De dubbele gevel zorgt bijvoorbeeld voor natuurlijke airconditioning en de restwarmte en -koude wordt in het complex zelf opgeslagen en hergebruikt. Het gebouw verbruikt per vierkante meter slechts 100 KWh, vier keer minder dan bij een doorsnee gebouw. Imtech verzorgde het duurzame, energiezuinige technisch totaalconcept, inclusief engineering en implementatie. mvo magazine 14 mvo magazine 15

Juni 2011. Duurzaamheid als intrinsieke drive. MVO en stakeholdersbelangen. Carbon footprint-reductie

Juni 2011. Duurzaamheid als intrinsieke drive. MVO en stakeholdersbelangen. Carbon footprint-reductie Juni 2011 Duurzaamheid als intrinsieke drive MVO en stakeholdersbelangen Carbon footprint-reductie Van waterstof tot energie Afvalstromen gebruiken als energiebron Inhoud 4 Imtech s MVO-beleid: Duurzaamheid

Nadere informatie

ondernemen in smallingerland Duurzaam

ondernemen in smallingerland Duurzaam duurzaam ondernemen in smallingerland Planet Enthousiasme Innovatie Inzicht Minder afval Toekomstbestendig Duurzaam Mobiliteit Ervaringen delen Energiebesparing Verantwoord Kostenbesparing Profit Transparantie

Nadere informatie

management Koplopers in duurzaamheid SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON

management Koplopers in duurzaamheid SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON management Koplopers in duurzaamheid SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON mei 2014 INHOUD COLOFON mei 2014 06 10 18 28 34 05 voorwoord Energie: de mogelijkheid om iets te veranderen 06 windenergie In 2020

Nadere informatie

5TIPS GROEN ZAKENDOEN

5TIPS GROEN ZAKENDOEN EEN COMMERCIËLE BIJLAGE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Leasemaatschappij en Een groener wagenpark in Nederland Herman Wij ffels: Een duurzaam beleid hoeft niet duur te zij n

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2011/2012 Amsterdam ArenA. Vanzelfsprekend duurzaam.

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2011/2012 Amsterdam ArenA. Vanzelfsprekend duurzaam. DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2011/2012 Amsterdam ArenA. Vanzelfsprekend duurzaam. Projectdirecteur Henk van Raan: Wat hier gebeurt, is uniek in de stadionwereld Ajax-trainer Frank de Boer: Fantastisch dat de ArenA

Nadere informatie

management Energie-ambities van corporate Nederland SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON

management Energie-ambities van corporate Nederland SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON management Energie-ambities van corporate Nederland SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON december 2013 U wilt lage energiekosten. INHOUD COLOFON december 2013 06 05 voorwoord Duurzame energie, dat is waar

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen VERSLAG OVER 2013 Colofon & contactgegevens Dit is het MVO-verslag 2013 van E.ON Benelux. Informatie die ontbreekt in dit verslag is terug te vinden in het E.ON Sustainability

Nadere informatie

Voorwoord Wiert-Jan de Raaf Wethouder Grashoff Havenbedrijf Rotterdam 4-5 stadsregio Rotterdam 6-7 Honda 8-9 RAC

Voorwoord Wiert-Jan de Raaf Wethouder Grashoff Havenbedrijf Rotterdam 4-5 stadsregio Rotterdam 6-7 Honda 8-9 RAC INHOUD Voorwoord Wiert-Jan de Raaf 2 Wethouder Grashoff 3 Havenbedrijf Rotterdam 4-5 stadsregio Rotterdam 6-7 Honda 8-9 RAC 10-11 Auto Hoogenboom 12-13 Autobedrijf Victoria 14-15 Ford, Ardea Auto 16-17

Nadere informatie

inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 licht leveren in plaats van lampjes Interview met Thomas Rau 5

inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 licht leveren in plaats van lampjes Interview met Thomas Rau 5 mvo jaarverslag 2012 inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 licht leveren in plaats van lampjes Interview met Thomas Rau 5 BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid

Nadere informatie

Inhoud. Kerngegevens. Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 28.

Inhoud. Kerngegevens. Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 28. Inhoud Kerngegevens Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 26.840 14 86 7,3 795 2009 28.464 15 85 7,3-3 5 6 6 7 9 9 0 Inleiding 0.1

Nadere informatie

Hoofd Q 85% + 85% vermenigvuldigen

Hoofd Q 85% + 85% vermenigvuldigen Nieuwe energie Hoofd Q 85% + 85% vermenigvuldigen Nuon Maatschappelijk Verslag 2009 2009 in één oogopslag Nuon produceert en levert gas, elektriciteit, warmte en koude en helpt haar klanten om energie

Nadere informatie

Corporate social responsibility

Corporate social responsibility Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid Corporate social responsibility investeren in een duurzame toekomst juli

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken Duurzaamheidsverslag Keuzes maken 4 Profiel van onze organisatie 6 Voorwoord 8 Over dit verslag 10 Stakeholderconsultatie 2005 4-13 1 14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Nuon 15 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Attached feliciteert KLM met haar 90 e verjaardag. Graag brengen we een toast uit op nog eens 90 jaar vol inspiratie in welke taal dan ook!

Attached feliciteert KLM met haar 90 e verjaardag. Graag brengen we een toast uit op nog eens 90 jaar vol inspiratie in welke taal dan ook! 阿 泰 奇 德 (Attached) 热 烈 祝 贺 荷 航 成 立 90 周 年 无 论 您 使 用 何 种 语 言, 都 请 举 杯, 为 荷 航 下 一 个 令 人 振 奋 的 90 年 祝 福! Attached félicite KLM pour son 90 ème anniversaire. Nous serions heureux de porter un toast aux prochaines

Nadere informatie

Duurzaamheid in de Aanbieding. Kansen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen voor retailers en hun leveranciers

Duurzaamheid in de Aanbieding. Kansen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen voor retailers en hun leveranciers Duurzaamheid in de Aanbieding Kansen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen voor retailers en hun leveranciers Colofon Ernst & Young Retail & Consumer Products Sector Postbus 7883 1008 AB Amsterdam

Nadere informatie

Mest, afval en rioolslib. Groen gas: Duurzame n rgi 4 heeft g ldhong r. Magazine ter inspiratie van E.ON-relaties. MAART 2011newton.

Mest, afval en rioolslib. Groen gas: Duurzame n rgi 4 heeft g ldhong r. Magazine ter inspiratie van E.ON-relaties. MAART 2011newton. newton 1 MAART 2011newton Magazine ter inspiratie van E.ON-relaties kennis mensen zaken dialoog inspiratie e.on newton 11 Groen gas: Mest, afval en rioolslib Duurzame nrgi 4 heeft gldhongr Rotterdam ambitieus

Nadere informatie

4-5 6. Opvolger De EU wil haar Raamwerk voor Klimaat

4-5 6. Opvolger De EU wil haar Raamwerk voor Klimaat dinsdag 10 september 2014 - jaargang 17 nummer 7 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Grootste zonnepark De zonnecentrale met 4.600 panelen van landbouwbedrijf

Nadere informatie

BLIK OP MVO TIEN TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

BLIK OP MVO TIEN TRENDS EN ONTWIKKELINGEN BLIK OP MVO TIEN TRENDS EN ONTWIKKELINGEN AANDACHT VOOR MVO ZET FORS DOOR IN NEDERLAND P.8 MVO LIJKT (VOORLOPIG) CRISISBESTENDIG P.10 MVO ALS KOSTENPOST DEFINITIEF VERLEDEN TIJD P.12 STERKE STIJGING VRAAG

Nadere informatie

Bouwen wij wel voor onze kinderen?

Bouwen wij wel voor onze kinderen? Rondetafelgesprek: Thomas Rau waarschuwt de overheid TnT: Co 2 -neutraal en het meest duurzame kantoor van nederland HET GRoEnE BoUwEn Minister Van der Laan: Een wereld te winnen Sokkerwei: schoolvoorbeeld

Nadere informatie

(Printversie) MVO Verslag 2011

(Printversie) MVO Verslag 2011 (Printversie) MVO Verslag 2011 MVO Verslag 2011 Essent MVO Verslag 2011 4 Inhoud Voorwoord... 7 1. Het profiel van Essent... 9 1.1 De kerncijfers... 9 1.2 Essent en klimaatverandering... 9 1.3 De bestuurlijke

Nadere informatie

Mobiliteit Het vliegwiel van vooruitgang. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Gebrek aan arbeidsmobiliteit beperkt ons allemaal

Mobiliteit Het vliegwiel van vooruitgang. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Gebrek aan arbeidsmobiliteit beperkt ons allemaal Vierde kwartaal 2014 3,50 Magazine voor deelnemers van Members Benefits Mobiliteit Het vliegwiel van vooruitgang Gebrek aan arbeidsmobiliteit beperkt ons allemaal Duurzame mobiliteit gaat verder dan hybride

Nadere informatie

De kansen van duurzaamheid DSM behoort al meer dan 15 jaar tot de topklanten van KPN en Getronics Echte helden: inspirerende collega s

De kansen van duurzaamheid DSM behoort al meer dan 15 jaar tot de topklanten van KPN en Getronics Echte helden: inspirerende collega s HENK WIELAND PROGRAMMAMANAGER SALES PERFORMANCE & PROGRAMS NR 07 NOVEMBER 2010 De kansen van duurzaamheid DSM behoort al meer dan 15 jaar tot de topklanten van KPN en Getronics Echte helden: inspirerende

Nadere informatie

Duurzame auto s testen

Duurzame auto s testen dinsdag 7 mei 2013 - jaargang 16 nummer 4 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Duurzame auto s testen Maar liefst dertig duurzaam aangedreven auto

Nadere informatie

stakeholder value Wie doet het licht uit? de toekomst van duurzame energie in Nederland: een stakeholder aanpak

stakeholder value Wie doet het licht uit? de toekomst van duurzame energie in Nederland: een stakeholder aanpak stakeholder value Wie doet het licht uit? de toekomst van duurzame energie in Nederland: een stakeholder aanpak Wie doet het licht uit? De toekomst van duurzame energie in Nederland: een stakeholder aanpak

Nadere informatie

De essentie van vertrouwen

De essentie van vertrouwen De essentie van vertrouwen ASR Jaarverslag 2011 Profiel ASR kiest er bewust voor om de andere verzekeraar te zijn. De verzekeraar die mensen financieel bewuster wil maken. Dit doen we door voortdurend

Nadere informatie

Strategisch Plan April 2014

Strategisch Plan April 2014 Strategisch Plan April 2014 Inhoud Onze ambitie 3 Trendanalyse 4 Strategie 6 Doelstellingen 9 Betrouwbaar 10 Blijvend betrouwbare en veilige netten 11 Veilig werken 14 Vakmanschap en leiderschap 15 Betaalbaar

Nadere informatie

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam 2010-2014

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam 2010-2014 Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam 2010-2014 Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Programma Duurzaam pag 3 Programma Duurzaam pag 4 Leeswijzer Voor u ligt het programma Duurzaam

Nadere informatie

Company review 2013. Progressing together. See what counts.

Company review 2013. Progressing together. See what counts. Progressing together See what counts. Zien wat er echt toe doet In 2014 hebben we onze merknaam veranderd van De Lage Landen naar DLL. Een belangrijke stap op onze weg naar wereldwijd succes. We zijn uitgegroeid

Nadere informatie

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Programma Duurzaam pag 3 Programma Duurzaam pag 4 Leeswijzer Voor u ligt het programma Duurzaam van het college

Nadere informatie