SCHOOLGIDS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLGIDS 2014-2015"

Transcriptie

1 SCHOOLGIDS

2 Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor het individuele kind Van harte welkom op de site van

3 Inhoudsopgave 1. WOORD VOORAF DE SCHOOLSITUATIE Zakelijke gegevens Van het bestuur Stichting LOGOS De geschiedenis van de school SKCN met peuterspeelzaal Juultje en de BSO WAAR STAAN WE ALS SCHOOL VOOR? Missie en visie Een goede basis Omgaan met elkaar DE KWALITEIT VAN ONZE SCHOOL EEN OVERZICHT VAN HET ONDERWIJS OP DE SCHOOL Een globale indruk Handelingsgericht werken Leerlingvolgsysteem Opbrengstgericht werken Overgang naar het voortgezet onderwijs EXTRA LEERLINGENZORG Zorgroute Intern begeleider Remedial teacher Orthotheek Passend onderwijs Fysiotherapie Jeugdgezondheidszorg (School)maatschappelijk werk CONTACTEN MET OUDERS NIET BIJ KENNIS ALLEEN. DIVERSE ACTIVITEITEN VAKANTIES, VRIJE DAGEN EN ROOSTERZAKEN Vakantierooster Schooltijden Regelingen voor verlof en verzuim Gymnastiek en zwemmen DIVERSE REGELINGEN Verkeersveiligheid Ouderbijdrage Overblijven (TSO) Buitenschoolse Opvang (BSO) Christelijke Basisschool Juliana pag. 1 Schoolgids Cursusjaar

4 10.5 Verzekeringen Eten en drinken (Niet) op de fiets naar school Niet te vroeg en niet te laat op school Gedragscode Foto- en video-opnamen Klachtenregeling en Vertrouwenspersoon Orde en Regelmaat OVERIGE SCHOOLZAKEN Opgeven van leerlingen Verjaardagvieringen Zending/adoptiekinderen Lied van de week Huiswerk Lesuitval Sponsoring Rookbeleid en gebruik alcohol Hoofdluis Waar wij prijs op stellen: EXTERNE CONTACTEN Met andere scholen Andere instanties in Leerdam en omstreken HET BEVOEGD GEZAG (BESTUUR) VAN ONZE SCHOOL DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR) DE OUDERRAAD KLAS-CONTACTOUDERS DE GROEPSINDELING EN LEERKRACHTEN Namen en functies Het Julianateam: Leerkrachten : Beschikbaarheid schoolgids Per cursusjaar wordt de schoolgids opgemaakt. Deze is in te zien op de site van de school. Zo gewenst kunnen ouders een papieren versie opvragen. Daarnaast is er een exemplaar beschikbaar voor elke ouder die informatie vraagt over de school. De schoolgids wordt door de directie samengesteld. Meer informatie kunt u vinden op onze website: Christelijke Basisschool Juliana pag. 2 Schoolgids Cursusjaar

5 1. Woord vooraf Geachte ouders en belangstellenden, Voor u ligt de schoolgids van Christelijke Basisschool Juliana. Vanaf het schooljaar is een nieuwe situatie ontstaan betreffende de schoolsituatie van CBS Ichthus en CBS Juliana. CBS Ichthus was de overkoepelende naam voor de locaties de Regenboog in Schoonrewoerd en locatie Juliana in Leerdam. Per is de Regenboogschool in Schoonrewoerd afgebouwd en gestopt. De Ichthus-Juliana gaat alleen door zoals dat was voor 1 augustus Daarbij is opnieuw gekozen voor het gebruik van de naam Juliana. Een nieuw logo geeft dit ook aan. Het logo kenmerkt zich door de kleuren rood, wit en blauw. De Nederlandse driekleur en daarmee de verbondenheid met ons koningshuis en de naam van koningin Juliana. De naam Juliana wordt overkoepeld door symbolen. Symbolen om aan te geven dat er bescherming en zegen is voor de school. Een kenmerk van vertrouwen op Gods zorg en nabijheid. Onze school wil een gemeenschap zijn van kinderen, ouders en onderwijsgevenden. In die gemeenschap staat de liefde tot God en de naaste centraal. We willen de kinderen begeleiden bij het uitvoeren van de opdracht, die zij en wij hebben tegenover God en de medemens. Daarbij geldt de Bijbel als richtlijn. In deze gids wordt beschreven wat er in en rondom onze school gebeurt. Dat heeft twee bedoelingen: 1. Informatie voor alle betrokkenen. 2. 'Nieuwe' ouders kunnen, mede aan de hand van deze gids, afwegen of onze school de school is waar zij hun kinderen graag aan toevertrouwen. Deze gids beperkt zich tot de hoofdzaken en grote lijnen. Meer uitgebreide informatie kunt u vinden in het schoolplan. Deze kunt u op school inzien. Actuele informatie en mededelingen worden regelmatig gedaan per Nieuwsbrief. De website geeft aanvullend informatie vanuit de groepen (zie de aparte webblogs van de groepen) en over diverse activiteiten. We nodigen 'nieuwe' ouders graag uit voor een bezoek, zodat we u meer over de school kunnen vertellen. U kunt de sfeer proeven en d.m.v. een persoonlijk gesprek meer over de school te weten komen. Mochten er onduidelijkheden of vragen zijn, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. We hopen dat deze uitgave de goede samenwerking tussen ouders, kinderen, leerkrachten en andere betrokkenen extra ondersteunt. Namens alle teamleden, de directie Christelijke Basisschool Juliana pag. 3 Schoolgids Cursusjaar

6 2. De schoolsituatie 2.1. Zakelijke gegevens Christelijke Basisschool Juliana in Leerdam wordt bezocht door 150 tot 180 leerlingen en heeft voor het schooljaar een indeling van acht groepen. Er zijn drie kleutergroepen en er is één combinatiegroep. Naam: CBS Juliana Adres: Kon. Emmalaan EA Leerdam Telefoon: Banknr.: NL52ABNA t.n.v. Cbs Ichthus, loc.juliana Richting: Protestants Christelij Brincode: 11 RJ Postadres: Koningin Emmalaan 45, 4141 EA Leerdam. Website: Directie/MT: Dhr. J.D. Verspuij Mw. C. van Reenen-Sterk Secr. med.: Mevr. G.N. Mulder 2.2 Van het bestuur Stichting LOGOS LOGOS, Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs, bestaat sinds 1 augustus De Stichting heeft ten doel de versterking van het christelijk onderwijs in de regio Gorinchem, Leerdam en Lingewaal. LOGOS is het Griekse woord voor WOORD. De achtergrond van deze naam is het oorspronkelijke in het Grieks geschreven evangelie van Johannes dat begint met: In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen. LOGOS heeft de volgende veertien scholen onder haar bestuur: Gorinchem: Cbs de Tamboerijn, Gorinchem oude binnenstad Cbs de Regenboog, Gorinchem Oost Cbs Samen Onderweg, Gorinchem west Beatrix de Burcht, Chr. school voor speciaal basisonderwijs, Gorinchem e.o. De Noordhoek, Chr. school voor praktijkonderwijs, Gorinchem e.o. De Cirkel, Chr. school voor zeer moeilijk lerende kinderen, Gorinchem e.o. Leerdam Cbs Juliana, Leerdam (Wijk Centrum-Oost) Cbs Klim Op, Leerdam (Wijk West) Cbs Kon. Wilhelmina, Leerdam (Wijk Noord) Lingewaal Cbs De Open Poort te Asperen Christelijke Basisschool Juliana pag. 4 Schoolgids Cursusjaar

7 Cbs De Wegwijzer te Heukelum Cbs De Hoeksteen te Spijk Cbs Het Kompas te Vuren Cbs School met de Bijbel te Herwijnen LOGOS heeft de volgende missie: LOGOS biedt op haar scholen kwalitatief goed onderwijs vanuit de Protestants Christelijke Identiteit, zoals beschreven in haar statuten. Ons onderwijs kenmerkt zich door een aanbod gericht op de mogelijkheden van het kind en het aanleren van de basisvaardigheden. Er is ruime aandacht voor het ontwikkelen van creatieve en sociale vaardigheden. De scholen bieden structuur en veiligheid en streven meetbare doelen na. Ze hebben oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en voeren een professioneel en betrouwbaar personeelsbeleid. Aan een goede samenwerking met alle participanten in en rond de school wordt actief gewerkt. Het motto van LOGOS luidt: Kwaliteit in breedte en diepte. De bestuurlijke bevoegdheid en de daarbij behorende verantwoordelijkheid ligt bij het College van Bestuur, dhr. G.H. Ordelman. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en het functioneren van het College van Bestuur en op de algemene zaken binnen de Stichting. Het jaarverslag van het voorafgaande kalenderjaar wordt jaarlijks uiterlijk op 30 juni vastgesteld door de Raad van Toezicht. De tekst van het jaarverslag is na 1 juli te lezen op U kunt LOGOS bereiken: LOGOS, Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs Meent AC Leerdam Telefoon: Website: 2.3 De geschiedenis van de school Juliana, Christelijke Basisschool In 1911 werd de Vereniging tot stichting en instandhouding van de Julianaschool te Leerdam opgericht. In 1913 werd de school geopend aan de Watertorenlaan met 68 leerlingen. In 1924 kwam bij de Julianaschool een afdeling ULO. Hieruit is later uiteindelijk het Prins Willem Alexander College ontstaan. Inmiddels Het HeerenlandenCollege. Na 1962 werd de afdeling ULO een aparte school en werd de Julianaschool weer alleen lagere school. De school had toen wel 360 leerlingen, verdeeld over 4 locaties: de oude Julianaschool, enkele noodlokalen aan de Kon. Emmalaan, de Bergstraatschool en één klas in het oude gebouw Maranatha. Na een grote verbouwing in 1970 konden alle klassen in één gebouw: de Julianaschool. In 1982 werd het gebouw weer grondig verbouwd: kleuterschool Kleutervreugd werd in het hoofdgebouw ondergebracht aan de Watertorenlaan. Bij elkaar waren er 6 lokalen. Christelijke Basisschool Juliana pag. 5 Schoolgids Cursusjaar

8 In 1985 ging de kleuterschool op in de Julianaschool tot één school voor Christelijk Basisonderwijs van 4 t/m 12 jaar. De school groeide uit haar jasje. Er was ruimte nodig voor meer groepen en voorzieningen. Een locatie voor nieuwbouw werd gevonden. Per september 2011 vindt de Julianaschool haar onderdak in de Amaliahof aan de Koningin Emmalaan 45. Het betreft een nieuw gebouwde multifunctionele accommodatie (MFA) met kinderopvang en buitenschoolse opvang op de begane grond en woningen er boven. Een prachtig en ruim onderkomen. We beschikken o.a. over 8 leslokalen met bijbehorende computer werkplekken, een gemeenschapsruimte c.q. speelzaal, een ruimte voor handvaardigheid en overblijven en enkele ruimtes voor (leerlingen)hulp en overleg. Er zijn twee fraaie speelplaatsen met een ingang aan de Kon. Emmalaan (hoofdingang) en de Prins Mauritsstraat. 2.4 SKCN met peuterspeelzaal Juultje en de BSO De schoolruimte van de Juliana wordt op de benedenverdieping van het complex van de Amaliahof gedeeld met SKCN. De Stichting Kinderopvang Centraal Nederland is een eigen onafhankelijke organisatie met kinderopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang. Daarvoor is de zuidwest zijde van de benedenverdieping van het complex ingericht en wordt een gedeelte van de ruimte beheerd door SKCN. Hierin vindt kinderopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang plaats. Peuteropvang Juultje (van 2 jaar en 4 maanden 4 jaar) Juultje omvat de peuteropvang van Stichting Peuterwerk in de Amaliahof. De peuterspeelzaal van 2,4 tot 4 jaar is gestart in februari In principe is de speelzaal op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag open. Op woensdagochtend is er ruimte voor peuters die via het consultatiebureau een VVE-indicatie hebben. Deze kinderen krijgen extra ondersteuning bij de taalontwikkeling. Christelijke Basisschool Juliana pag. 6 Schoolgids Cursusjaar

9 Wat houdt de peuterspeelzaal voor kinderen van 2,4 tot 4 jaar in? Uw kind speelt met andere kinderen onder begeleiding van ervaren peuterleidsters. Al spelend ontdekt het kind de wereld om zich heen en oefent allerlei vaardigheden. Elk kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier. Er is een goede samenwerking met de basisscholen en als een kind 4 jaar wordt, vindt er een informatieoverdracht plaats tussen peuterspeelzaal en de basisschool waar uw kind naartoe gaat. Peuterspeelzaal Juultje werkt met de Piramide-methode. Deze methode is er op gericht om de taal-denken sociaal-emotionele-ontwikkeling te stimuleren. Er wordt aangesloten bij de belevingswereld van het kind. Voor meer informatie voor de peuteropvang kunt u terecht bij: Trudy van Dalen Manager Stichting Peuterwerk Tel: / aanwezig: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag BSO Hofkanjers Stichting Kinderopvang Centraal Nederland (SKCN) uit Leerdam heeft met elke school in haar werkgebied een contract afgesloten voor buitenschools opvang. Werkwijze bso Hofkanjers (Leerdam Oost) Bso Hofkanjers is gevestigd in de Julianaschool aan de Koningin Emmalaan te Leerdam. De kinderen van deze school lopen door het gebouw naar de bso. Een pedagogisch medewerker haalt de kinderen van de Hobbitstee op van school. Bij aankomst op de bso krijgen de kinderen een gezond tussendoortje en drinken. Bso Hofkanjers biedt professionele begeleiding d.m.v. een gestructureerd dagprogramma, waarin er dagelijks een activiteit wordt aangeboden. Kinderen kunnen zich ook regelmatig inschrijven voor workshops, met als doel hobbyontwikkeling. Tevens is er ruimte voor ontspanning en vrij spel. Veel aandacht wordt geschonken aan de sociaal- emotionele ontwikkeling van kinderen, middels de Kanjermethode. Bij voldoende interesse biedt SKCN ook voorschoolse opvang aan. Buitenschoolse opvang valt onder de Wet Kinderopvang. De kinderopvangtoeslag kan worden aangevraagd, waardoor de ouderbijdrage aanzienlijk minder wordt. Zie Opvang tijdens vakantie en studiedagen Tijdens schoolvakanties is de bso de hele dag geopend. Tijdens studiedagen van school kan uw kind de hele dag of een dagdeel bij de bso terecht. Ook ouders die geen contract hebben met SKCN, kunnen gebruikmaken van opvang tijdens studiedagen van school, of kunnen incidenteel een dag (-deel) afnemen. Tevens is flexibele opvang mogelijk. Meer informatie: Joke Broer Manager KDV en BSO Tel / Aanwezig op maandag, woensdag en donderdag. SKCN Tiendweg 11-B 4142 EG Leerdam Tel Christelijke Basisschool Juliana pag. 7 Schoolgids Cursusjaar

10 3. Waar staan we als school voor? 3.1 Missie en visie Een betrouwbare en goede basis, Christelijk onderwijs Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor het individuele kind. In april 2011 hebben wij (het team en de medezeggenschapsraad) gesproken over de missie en de visie van onze school. De missie laat zien waar wij als school voor staan. De missie en visie zijn de leidraad voor alle beleidsterreinen. De levensbeschouwelijke visie De grondslag en inspiratiebron van onze school is de Bijbel. In woord en daad willen we de Bijbelse boodschap van geloof, hoop en liefde doorgeven en voorleven aan de kinderen. Hierbij laten we ons leiden door de christelijke verwachtingen, normen en waarden. Dit komt op onze school tot uitdrukking in de dagopening, door middel van liederen en Bijbelverhalen en door onze levenshouding. De school leert de kinderen goed met elkaar om te gaan en elkaar te accepteren en respecteren. Ook hebben we oog voor elkaar. We leven niet alleen en zijn ook verantwoordelijk voor elkaar. Missie Als christelijke school willen we een school zijn waarbinnen kinderen en hun ouders, leerkrachten, management en bestuurders in goede harmonie met elkaar samenwerken. We willen onderwijs bieden vanuit christelijke uitgangspunten aangepast aan de eisen van deze tijd op een manier waarbij recht wordt gedaan aan elk kind afzonderlijk en als groep als geheel. Op grond van deze missie vinden wij de volgende uitgangspunten belangrijk: - een goede sfeer in de klas en daarbuiten met als kernwoorden: naastenliefde, veiligheid, respect, eerlijkheid en verdraagzaamheid; - een totaalaanpak van hoofd (kennis), hart (beleven) en handen (toepassen); - een hoog kwaliteitsniveau voor wat betreft instructie -en klassenmanagement; - aandacht en zorg voor iedere individuele leerling; - nauwe samenwerking tussen kinderen en hun ouders, leerkrachten, management en bestuurders; - onderwijs dat "bij de tijd" blijft. Christelijke Basisschool Juliana pag. 8 Schoolgids Cursusjaar

11 3.2 Een goede basis Ons doel is: goede resultaten in een kind- en oudervriendelijke omgeving. Goede resultaten Wij gaan ervan uit dat kinderen bij ons op school komen om te leren. Daar leggen we dan ook een heel duidelijk accent. Door doelgericht onderwijs richten we ons op het behalen van goede resultaten. De kerndoelen van het basisonderwijs zijn hierbij het uitgangspunt. D.m.v. het leerlingvolgsysteem (Cito & Parnassys) houden we dit door de jaren heen goed in de gaten. Uiteraard wordt ook tussentijds nagegaan of we de doelen bereiken. In de rapporten die de kinderen drie keer per jaar ontvangen leest u hier meer over. Bij de leerling- en groepsbesprekingen worden de resultaten geëvalueerd en kunnen aanvullende stappen worden gezet. Evenzeer dient er plaats te zijn voor het ontwikkelen van de creatieve gaven van ieder kind, waarbij rekening wordt gehouden met de eigen unieke mogelijkheden. Kindvriendelijk Ieder kind is waardevol en uniek in de ogen van God en van ons. Daarom willen we zo veel mogelijk aansluiten bij de mogelijkheden van het kind.er mag ruimte zijn voor de gezamenlijke en individuele ontwikkelingsmogelijkheden. Leren met en van elkaar. Het thuisvoelen op school en het welbevinden van een ieder zijn en blijven belangrijke aandachtspunten bij het aanbod van het programma. Daarom geldt ook: kind en kwaliteit zijn onze zorg! Oudervriendelijk Wij zien de school, met de gezinnen waaruit de kinderen komen, als een grote, sociale gemeenschap. Daarom vinden wij het heel belangrijk dat ouders met de school meeleven en dat we een goed contact met elkaar onderhouden. M.a.w. ouders zijn altijd welkom op school en worden betrokken bij verschillende activiteiten! Voor (extra) overleg maken we graag een afspraak. Meer dan 100 ouders leveren jaarlijks een extra bijdrage aan de diverse schoolactiviteiten. 3.3 Omgaan met elkaar De school wil een veilig en goed sociaal klimaat en omgang met elkaar bevorderen. Ieder kind moet zich bij ons op school veilig kunnen voelen. We willen structureel aandacht besteden aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden. Enkele belangrijke sociale vaardigheden zijn: - beleefd zijn; - een ander als gelijkwaardig zien, elkaar respecteren; - openstaan voor samenwerking; het kunnen oplossen van ruzies; - regels naleven en afspraken nakomen; - je verantwoordelijk voelen voor materialen; - positief contact maken met anderen; - zuinig en voorzichtig omgaan met andermans spullen; - rekening houden met anderen, je in een ander kunnen verplaatsen. We willen de kinderen begeleiden op hun weg naar zelfstandigheid, naar volwassenheid. Daarin gelden o.a. de volgende leerregels om te oefenen en daarmee ook het leefklimaat te bevorderen: Ik - ga met anderen om, zoals ik wil dat ze met mij omgaan; - mag de ander niet storen, pesten, uitlachen, uitschelden of pijn doen; - blijf van andermans spullen af, als hij/zij dat niet wil; - gebruik geen grove of ongepaste taal. Christelijke Basisschool Juliana pag. 9 Schoolgids Cursusjaar

12 Kinderen en... hun sociale talenten Structureel wordt aandacht besteed aan de sociale competentie van de kinderen. In de groepen wordt gewerkt met de methode Kinderen en... hun sociale talenten. Daarbij komen de bovengenoemde onderwerpen aan de orde. Leren over je gedrag, aardig doen, samen spelen en werken, een taak uitvoeren, omgaan met ruzie, elkaar helpen, naar elkaar luisteren, je eigen afval opruimen, enz. Vanaf het schooljaar maken we gebruik gaan van de observatiemethode Zien. De opbrengsten worden ook besproken met de ouders. 4. De kwaliteit van onze school. Wij vinden het geven van goed onderwijs heel belangrijk. De school werkt volgens het principe van het BHV-model. Met basisstof, herhalingsstof en verrijking/verdiepingsstof. We besteden voortdurend aandacht aan onze resultaten d.m.v. het afnemen van toetsen die landelijk genormeerd zijn. Daarnaast besteden we ook aandacht aan opbrengst gericht werken met effectieve leertijd en effectieve instructie (bereik je met je instructie ook werkelijk je doel?), klassenmanagement (een goede organisatie van het hele gebeuren in de klas), zelfstandig werken, handelingsgericht werken, e.d. De leerkrachten volg(d)en hiervoor na- en bijscholingscursussen. Er is voortdurende aandacht voor de ontwikkeling leerlingenzorg (werken met groepsplannen) en het ICT-onderwijs. We maken gebruik van digitale schoolborden. Ook het leerlingvolgsysteem is (digitaal) gemoderniseerd. Voor de leerlingen in de bovenbouw is in het ICT-beleidsplan opgenomen dat zij leren werken met Word, Excel en Powerpoint. In 2014 is het ICT-beleidsplan aangepast en geactualiseerd. Het gebruik van en het leren omgaan met de digitale mogelijkheden krijgt een steeds grotere plaats. De onderwijskundige vernieuwing heeft structureel de aandacht. We kijken daarbij, op grond van de resultaten, wat (extra) aandacht verdiend. In gr. 1 en 2 is het werken met Nieuwe Schatkist volledig ingevoerd. In 2015 wordt het extra woordenschatprogramma Logo 3000 aangeschaft en ingevoerd. In het schooljaar zijn we gestart met de nieuwe methode Timboektoe voor voortgezet technisch lezen. Vanaf is de nieuwste versie van de methode Taal in Beeld en Spelling in Beeld ingevoerd in gr. 4. In geldt dat voor gr. 5 en 6. In zijn gr. 7 en 8 aan de beurt. Vanaf gebruiken we voor begrijpend en studerend lezen de nieuwe methoden voor studievaardigheden Grip (gr. 4 t/m 8) en als extra voor het oefenen van studievaardigheden is de methode Blits aangeschaft. Christelijke Basisschool Juliana pag. 10 Schoolgids Cursusjaar

13 De school doet mee aan extra impulsen betreffende techniek, kunst, cultuur en verkeer. In willen we voor verkeer het SchoolopSeef label behalen, om daarmee te voldoen aan de nodige praktische verkeersoefeningen en aandacht. Het zelfstandig werken en omgaan met meerbegaafdheid zijn aandachtspunten met het oog op de verschillende mogelijkheden van de leerlingen. Voor de leerlingenzorg en groepsaanpak is er een intensief meerjaren-kwaliteits-traject onder de noemer handelingsgericht werken (HGW) en opbrengst gericht werken (OGW). De leerkrachten zijn extra geschoold om goed te kijken naar de behoefte van de leerlingen en het maken van groepsplannen, waarin de (extra) aandacht wordt uitgewerkt in een plan van uitvoering. De plannen worden gemaakt voor de vakken lezen, rekenen en spelling en ook sociaal emotioneel. De zogenaamde oudergesprekken en kindgesprekken willen we eveneens een goede plaats geven en door ontwikkelen. Vroeg Engels Voor het 3 e jaar is er meer aandacht voor vroeg Engels. Er is een pilot Engels met inzet van een native speaker. Mogelijk een aanloop om op termijn in alle groepen Engelse les te geven. Op de Juliana worden de lessen inmiddels gegeven in gr. 1 t/m 5. Vanaf schooljaar zullen we overwegen om een methode Engels te gaan gebruiken voor alle groepen. Borging van een goede gang van zaken en het welbevinden van het kind. Drie keer per jaar ontvangen de leerlingen en ouders/verzorgers een rapport met een overzicht van de resultaten. Er is een nieuw eigentijds rapport. Uitslagen van toetsen maken we meer inzichtelijk voor de ouders. Deze worden op de contactavonden besproken. Ouders krijgen hiervoor een uitnodiging. Als u vragen hebt, kunt u buiten de schooltijden altijd contact opnemen met de groepsleerkracht. We stellen een goed overleg op prijs. Daarvoor worden ook informatieavonden en gesprekken gehouden. Als er wat bijzonders is, of als het minder goed gaat met uw kind, dan is er de stilzwijgende afspraak, dat we dat als leerkrachten of ouders aan elkaar melden. Bij geen reactie gaan we er vanuit dat er geen echte problemen zijn en het welbevinden redelijk tot goed verloopt. Talentgericht en Sociaal Oké! We hebben een mooie en goede onderwijsaccommodatie met royale lokalen en prima werkruimten. Graag willen we dit benutten voor een goede leeromgeving met eigentijds onderwijs en aandacht voor het individuele kind. We willen steeds meer handelingsgericht werken en rekening houden met de mogelijkheden van de kinderen. We willen dit door-ontwikkelen om zo goed mogelijk oog te hebben voor het welbevinden en de sociale vaardigheden en de talenten van de kinderen. We noemen dat Sociaal Oké en Talentgericht-werken. Christelijke Basisschool Juliana pag. 11 Schoolgids Cursusjaar

14 5. Een overzicht van het onderwijs op de school. 5.1 Een globale indruk Het accent bij de kleuters ligt op spelen. Vooral in groep 1 is dat heel belangrijk. Door spelend leren doen de leerlingen ervaringen op. Drie belangrijke uitgangspunten zijn bij ons: rust, reinheid en regelmaat. In groep 1-2 gaat het o.a. om de volgende aandachtsgebieden: - sociale en emotionele vaardigheden, speel- en werkgedrag - motorische ontwikkeling: buitenspelen, bewegingsonderwijs in het speellokaal - zintuiglijke waarneming - muzikale en beeldende vorming, tekenen, handvaardigheid, dramatische expressie - spraak- en taal-denk ontwikkeling - voorbereidend rekenen en wereldoriëntatie Er wordt gewerkt met verschillende thema s van de methode Schatkist Nieuw van uitgeverij Zwijsen. Aanvullend wordt er gebruik gemaakt van de methode Piramide van Cito. De thema s sluiten aan bij de belevingswereld van het jonge kind. Spelenderwijs worden de kinderen verder geholpen in hun ontwikkeling. Met het gebruik van de thema s uit Schatkist in een vaste jaargang wordt ervoor gezorgd dat alle tussendoelen ruimschoots aan bod komen. In 2015 starten we met Logo Een speciaal woordenschatprogramma met extra oefeningen voor de kleuters. In groep 2 worden de kleuters gericht voorbereid op groep 3: ze oefenen met taal- en rekenspelletjes, leren letters en doen schrijfoefeningen. Vanaf groep 3 werken we meer volgens het jaarklassensysteem. Dit houdt in dat we de leerstof aanbieden aan groepen kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd. Daarbij proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met individuele verschillen. Het is belangrijk dat de zelfstandigheid wordt bevorderd en dat de kinderen zelf actief problemen (leren) oplossen. In groep 3 maakt het spelen echt plaats voor leren. Vooral het lezen neemt hier een belangrijke plaats in. Daarnaast wordt ook veel aandacht besteed aan rekenen t/m 10 en taal/schrijfonderwijs. Ook aan de expressievakken wordt aandacht besteed. Wekelijks staat dit op het rooster tot en met groep 8. Dat geldt ook voor het gymnastiekonderwijs. Voor groep 3 en 4 is er ook zwemonderwijs. In groep 4 worden al deze vakgebieden nog verder uitgewerkt, het rekenen wordt vooral geautomatiseerd (denk o.a. aan de tafels van vermenigvuldiging). Voor deze groep is belangrijk dat de basis betreffende lezen, taal en rekenen stevig wordt gelegd. Er is ook een eenvoudige vorm van kennismaking met de vakken geschiedenis en natuuronderwijs. Christelijke Basisschool Juliana pag. 12 Schoolgids Cursusjaar

15 In groep 5 komen de vakken van wereldverkenning, aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs er bij. Ook is er aandacht voor het houden van spreekbeurten. In groep 6 wordt dit onderwijs nog wat verder uitgewerkt. Bij aardrijkskunde richten we ons op Nederland en komt kaartkennis om de hoek kijken. Bij rekenen starten we met de breuken en het cijferen. Het inzichtelijk en begrijpend lezen wordt steeds belangrijker. In groep 7 krijgt het vak Engels meer aandacht. Bij aardrijkskunde wordt het gezichtsveld vergroot met Europa of de wereld. Onze vaderlandse geschiedenis komt thematisch/chronologisch aan de orde. Groep 8 borduurt hierop verder. De eindtoets Basisonderwijs vraagt een degelijke ondergrond op alle vakgebieden. Bij het technisch lezen gaan we er vanuit dat iedere leerling leest op AVIplus niveau. Voor Aardrijkskunde wordt nog meer wereldwijd gekeken en ook een bredere maatschappelijke kennis komt aan de orde. Bij onze doelstellingen gaan we uit van het bereiken van de kerndoelen zoals die door het ministerie geformuleerd zijn. Wij hebben bij de vakgebieden methoden gekozen die ruim voldoen aan de kerndoelen. Alle leerstof komt daarin systematisch aan de orde. Iedere groepsleerkracht is daarvoor verantwoordelijk. We controleren d.m.v. het leerlingvolgsysteem en de eindtoets of we de kerndoelen van het basisonderwijs bereiken. Het leren vindt overwegend op school plaats. Soms kunnen de kinderen, bij een overhoring vanaf groep 5, ook thuis leren. Af en toe vragen we ouders om thuis te helpen bij het lezen of woordjes leren. Maar we vinden ook dat kinderen thuis voldoende moeten kunnen spelen. In groep 7/8 is er meer huiswerk. Dit is vooral een voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Een overzicht van de gebruikte methoden: Godsdienst: Startpunt Sociaal gedrag Kinderen en hun sociale talenten Kleuters Schatkist en Logo 3000 Lezen: Veilig Leren Lezen voor aanvankelijk lezen Voortgezet Technisch Lezen Timboektoe Begrijpend en studerend Lezen Grip (gr. 4-8) Studievaardigheden Blits (gr. 5-8) Schrijven Pennenstreken (gr.3-6) Nederlandse Taal Veilig leren lezen (gr.3) en Taal in Beeld (gr. 4 t/m 8) Rekenen/Wiskunde Wereld in Getallen Verkeer Wijzer door het verkeer Aardrijkskunde De blauwe planeet Geschiedenis Bij de tijd Natuur en Techniek Natuurlijk Engels Hello World + pilot Vroeg Engels ICT Volgens ICT-beleidsplan Bewegingsonderwijs Planmatig Bewegingsonderwijs Zwemonderwijs Methode: Schoolzwemwerkplan Laco Tekenen en Handvaardigheid Tekenvaardig, Handvaardig en Moet je doen Muziek Moet je doen Muziek Kunst en cultuurbeschouwing Programma Kunstmenu en Moet je doen Drama Christelijke Basisschool Juliana pag. 13 Schoolgids Cursusjaar

16 5.2 Handelingsgericht werken Zoals al eerder in deze schoolgids vermeld hebben wij gekozen voor het onderwijsconcept van Handelings Gericht Werken (HGW) gekoppeld aan de 1-zorgroute en het jaarklassensysteem. In dit stukje vertellen we u iets meer over HGW en in Hoofdstuk 6 Extra leerlingenzorg gaan we nog wat nader in op de 1-zorgroute. Handelingsgericht werken (HGW) beoogt de kwaliteit van ons onderwijs en de begeleiding voor alle leerlingen te verbeteren. Bij HGW / 1-zorgroute gaat het om zeven uitgangspunten, die met elkaar samenhangen. Uitgangspunten van HGW: 1.De onderwijsbehoeften van het kind staan centraal We benoemen de onderwijsbehoeften van de kinderen en vertalen dit naar een passend onderwijsaanbod. Onderwijsbehoeften geven aan wat een kind nodig heeft om onderwijsdoelen te bereiken; bijvoorbeeld welke instructie, begeleiding en aanpassingen zijn er nodig. 2. Wisselwerking De ontwikkeling van een kind vindt altijd plaats in wisselwerking met de omgeving: in interactie met zijn ouders, leerkracht en andere kinderen. Kind en omgeving beïnvloeden elkaar voortdurend. Het gaat om dit kind, in deze groep, bij deze leerkracht op deze school en van deze ouders. Dit biedt aanknopingspunten om tot een betere afstemming van het onderwijs op de onderwijsbehoeften van het kind te komen. 3. Positieve aspecten van groot belang We richten ons op positieve kwaliteiten: Wat kan dit kind goed? Wat zijn stimulerende factoren? Wat vindt het leuk? Welke aanpak werkt wel? Waarin is de leerkracht sterk? Waarin zijn de ouders sterk? We benutten deze positieve kwaliteiten in het onderwijs naar leerlingen. We kijken ook vooral naar wanneer het wel goed gaat. 4. Gericht op constructief samenwerken Constructieve communicatie tussen school en ouders is effectief als het gaat om het verbeteren van het welzijn, de werkhouding, het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen en hun schoolprestaties. Samenwerking tussen leerkracht, kind, ouders, interne en externe begeleiders is hierbij van groot belang. Christelijke Basisschool Juliana pag. 14 Schoolgids Cursusjaar

17 5. Doelgericht Bij HGW werken we sterk doelgericht: waar willen we naartoe en wat hebben we daarvoor nodig? Wat willen we met onze school, ons team, deze groep, deze leerling en deze ouders bereiken? 6. Leerkracht belangrijk De leerkracht is verantwoordelijk voor het onderwijs aan zijn leerlingen. De leerkrachtvaardigheden krijgen veel aandacht. Hierbij werken we aan effectieve leertijd, effectieve instructie en klassenmanagement zodat het onderwijs zo goed mogelijk afgestemd kan worden op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. We streven ernaar om vroegtijdig leerlingen te signaleren die extra aandacht nodig hebben zodat we zoveel mogelijk preventief kunnen werken. We kijken hierbij vooruit (proactief). Bijvoorbeeld: welke cruciale leermomenten in de leerlijn komen de komende periode aan bod en welke leerlingen hebben hierbij extra instructie en begeleiding nodig? 7. Systematisch en transparant Bij HGW gaat het om planmatig handelen waarbij we volgens een vaste cyclus werken. We werken op basis van groepsoverzichten en groepsplannen. We verzamelen gegevens over de groep kinderen in een groepsoverzicht, waardoor we kunnen bekijken wat ze nodig hebben. Deze onderwijsbehoeften clusteren we zoveel mogelijk (in 3 groepen). We maken hier een groepsplan voor. We gaan hiermee aan het werk en het wordt na een bepaalde periode geëvalueerd, waarna de cyclus weer opnieuw begint. Christelijke Basisschool Juliana pag. 15 Schoolgids Cursusjaar

18 5.3 Leerlingvolgsysteem Leerlingvolgsysteem We volgen de ontwikkeling van onze kinderen op verschillende gebieden: Cognitieve ontwikkeling Dat wat kinderen op school aan kennis verwerven, noemen we de cognitieve ontwikkeling. Op de basisschool worden de kinderen al vanaf de onderbouw op hun kennis getoetst. Voor veel ouders is het idee dat je kleuter al getoetst wordt wel even wennen maar in de praktijk merken we dat de kleuters het vragenspel van de juf vaak erg leuk vinden. Laten zien wat je (al) weet, wordt door de kleuters als heel normaal ervaren. Over de acht schooljaren heen, vormen de toetsen uit het CITO leerlingvolgsysteem voor ons een belangrijke bron van informatie over de ontwikkeling van het kind. Naast de CITO toetsen leveren de toetsen die gekoppeld zijn aan onze methodes (de zogenaamde methodegebonden toetsen) natuurlijk ook veel informatie. Alle toetsen worden opgenomen in de jaarlijkse toetskalender en de resultaten, de leeropbrengsten, worden vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem Parnassys. In Parnassys worden alle resultaten opgeslagen en met dit instrument kunnen we alle ontwikkelingen snel en duidelijk inzichtelijk maken en kunnen we bovendien goed analyseren waar opmerkelijke verschillen vandaan komen en kunnen we op basis van die gegevens waar nodig bijsturen en daarmee steeds ons onderwijs zo goed mogelijk op maat blijven maken. Met de gegevens in Parnassys wordt vertrouwelijk omgegaan. De toetsafnames vinden verspreid over het jaar plaats. Als alle opgaven gemaakt zijn, wordt dit door de leerkracht nagekeken en gescoord. Cito kent een score van A, B, C, D en E. A is voor leerkrachten een signaal dat het kind de stof zeer goed beheerst en meer uitdaging nodig heeft. Een B-score laat zien dat het kind de stof goed beheerst. Een C-score is een score die past bij een gemiddelde leerling. Een D en E-score laat zien dat leerlingen moeite hebben met bepaalde stof. We maken een foutenanalyse van de leerlingen die in de D (zwak tot matig) en E (zwak tot zeer zwak) categorie vallen bij spelling en rekenen. Aan de hand van observaties, groepswerk en toetsuitslagen van Cito wordt er een basisplan opgesteld of bijgesteld Indien nodig wordt er een plus-zorgplan geschreven Er vinden 3x per jaar groepsbesprekingen plaats over de vorderingen van de leerlingen. De sociaal emotionele ontwikkeling Op het niveau van de sociaal-emotionele ontwikkeling volgen we ook nauwgezet hoe de kinderen zich ontwikkelen. We hechten veel waarde aan het ontwikkelen van de sociale vaardigheden en we besteden daar op allerlei manieren heel veel aandacht aan. Als leerlingvolgsysteem op het gebied van de sociaalemotionele ontwikkeling gebruiken we ZIEN. Christelijke Basisschool Juliana pag. 16 Schoolgids Cursusjaar

19 Voor de vakgebieden Rekenen en Lezen en sociaal emotioneel werken we volgens het concept van Handelingsgericht Werken (HGW) waarbij we zoveel mogelijk met (sub)groepsplannen werken waarmee we kinderen met vergelijkbare problematiek op dezelfde wijze ondersteunen en begeleiden. 5.4 Opbrengstgericht werken Tweemaal per jaar worden de toetsgegevens van het leerlingvolgsysteem teambreed besproken. Tijdens deze besprekingen willen we zicht krijgen op de ontwikkelingen en samen nadenken over de manier waarop we de opbrengsten kunnen verhogen en het onderwijs aan de leerlingen kunnen verbeteren. Per periode worden er doelen gesteld om naar toe te werken. 5.5 Overgang naar het voortgezet onderwijs. Na groep 8 gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. N.a.v. de rapporten op school, de gehouden toetsen en de indruk van de groepsleerkracht geven we een advies. Dit is een taak van de leerkracht van groep 8 die dit zo nodig bespreekt met de directie en in het leerlingenoverleg. In het advies zit meer dan alleen 'goed kunnen leren'. Kinderen moeten ook willen. Het advies wordt besproken met de ouders en de leerling. Naar aanleiding daarvan wordt de schoolkeuze bepaald. De school kan voor zorgleerlingen een extra onderzoek inzetten. Wij gebruiken het zogenaamde Drempelonderzoek. Dit onderzoek ondersteunt mede het advies. Jaarlijks wordt door de leerlingen van groep 8 meegedaan met de Cito-eindtoets. Het gemiddelde resultaat kwam uit op een score van 538,7 (2014). De twee voorgaande jaren was de score 538,4 (2013) en 535,1 (2012). Het landelijk gemiddelde is ongeveer 535. Ons streven is om minimaal deze score te kunnen bereiken. De aandacht voor een degelijke en goede basiskennis vinden we, naast een goed welbevinden van de leerlingen, belangrijk. Het eerste jaar krijgen we van het vervolgonderwijs alle resultaten en kunnen we zien of ons advies juist geweest is. Vaak komen leerlingen zelf hun rapport even op school laten zien. Advies po naar vo. Hoe komt het advies tot stand? Werkhouding / resultaten in gr. 8. Gesprekken met ib-er en de leerkracht van gr. 7. Cito en toetsuitslagen voorgaande jaren / LVS. Resultaat en andere informatie uit het dossier; bij voorbeeld: leerrendement, leervermogen, interesse, motivatie, sociaal emotionele ontwikkeling. Christelijke Basisschool Juliana pag. 17 Schoolgids Cursusjaar

20 6. Extra leerlingenzorg 6.1 Zorgroute Voor de begeleiding van de kinderen maken we gebruik van de 1- zorgroute. Het concept van HGW gaat hand in hand met het systeem van de 1-zorgroute. Centraal in 1-zorgroute staat dat passend onderwijs geboden wordt, waarin alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen op basis van hun mogelijkheden en talenten. In 1-zorgroute gaan we uit van de volgende uitgangspunten: In 1-zorgroute staat afstemming van het onderwijs op de onderwijsbehoeften van de leerlingen centraal. Leerlingen verschillen in onderwijsbehoeften. Deze verschillen worden gerespecteerd. De leerkracht werkt en denkt vanuit onderwijsbehoeften in plaats van het benoemen van tekorten of defecten die een kind heeft. In 1-zorgroute streven we naar een verschuiving in de richting van preventief naar proactief denken en handelen. Dus leerlingen vroegtijdig signaleren die extra aandacht nodig hebben en het aanbod af te stemmen op deze leerlingen. Bij het omgaan met de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen in een groep kiezen we als insteek het werken met groepsplannen. In het groepsplan geeft de leerkracht doelgericht aan hoe zij de komende periode met de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen in haar groep omgaat. Leerkrachten zijn beter in staat om vanuit een groepsplan het onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften te realiseren. Binnen de 1-zorgroute staat handelingsgericht werken centraal. Handelingsgericht werken kent een cyclus die bestaat uit 4 fasen: Waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren. Na fase 4 is de cyclus rond en volgt ter inleiding van een nieuwe cyclus de volgende groepsbespreking. De groepsbesprekingen worden gedaan door de leerkracht en de Intern Begeleider (IB-er). Bij de groepsbespreking wordt het afgelopen groepsplan geëvalueerd en er wordt gekeken naar het concept voor het volgend groepsplan. De cyclus Handelingsgericht werken wordt 2 maal per schooljaar uitgevoerd en heeft een vaste plek in de zorgstructuur van school. Christelijke Basisschool Juliana pag. 18 Schoolgids Cursusjaar

SCHOOLGIDS 2013-2014

SCHOOLGIDS 2013-2014 SCHOOLGIDS 2013-2014 Locatie Julianaschool Koningin Emmalaan 45 4141 EA Leerdam 0345 614317 Locatie De Regenboog Noorderwoerd 2 4145 NV Schoonrewoerd 0345-641990 www.cbs-ichthus.nl Eigentijds onderwijs

Nadere informatie

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd?

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd? Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Zalmplaatschool BRIN 10QX 00 Directeur Nico Bakker Adres Aalreep 8-10 Telefoon 010-4167408 E-mail directie@ Bestuur

Nadere informatie

Ondersteuningstoewijzing gaat over de wijze waarop leerlingen die extra ondersteuning behoeven die ondersteuning kunnen ontvangen.

Ondersteuningstoewijzing gaat over de wijze waarop leerlingen die extra ondersteuning behoeven die ondersteuning kunnen ontvangen. 4.3. Ondersteuningstoewijzing: de route Ondersteuningstoewijzing gaat over de wijze waarop leerlingen die extra ondersteuning behoeven die ondersteuning kunnen ontvangen. 4.3.1. Route bij verwijzing, gemeenschappelijk

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 2017-2018 Naam school: CBS t Kompas Radewijk Ingevuld op: 1 oktober 2017 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening We hebben in ons team 1 interne begeleider

Nadere informatie

SCHOOLGIDS KIND EN KWALITEIT ZIJN ONZE ZORG

SCHOOLGIDS KIND EN KWALITEIT ZIJN ONZE ZORG SCHOOLGIDS 2016 2017 KIND EN KWALITEIT ZIJN ONZE ZORG Van harte welkom op de site van www.cbsjuliana.nl Inhoudsopgave 1. WOORD VOORAF... 3 2. DE SCHOOLSITUATIE... 4 2.1 Zakelijke gegevens... 4 2.2 Van

Nadere informatie

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Met handelingsgericht werken opbrengstgericht aan de slag 1. Inleiding Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Wat is de samenhang tussen handelingsgericht werken (HGW) en opbrengstgericht werken (OGW)?

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. 7 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning 7

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

De Schakel in het kort.

De Schakel in het kort. CBS De Schakel De Schakel in het kort. Wij zijn een Christelijke school! Tien groepen; groep 1 t/m 8 en groep 1 t/m 5 Twee locaties: Hoofdgebouw Dependance Botter 40-77 Kennemerland 17 Uitgangspunten:

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Cbs. Het Middelpunt BRIN 09YO Directeur Dhr. J. Oudshoorn Adres Cromme Meth 70, 3191 TG Hoogvliet Telefoon 010-4168762 E-mail

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring (20KY00) School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring 20KY Directeur

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool De Arnhorst Velp 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Spectrum Algemene gegevens School Het Spectrum BRIN 27xk Directeur Dhr. J. Ligthart Adres Robert van t Hoffstraat 10, 3059 PN Rotterdam Telefoon 010-2222842

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Opbrengst-en handelingsgericht werken Ad Kappen, Gerdie Deterd Oude Weme Programma 16.00 16.15 17.30 17.45 18.30 20.30 opening Marielle lezing ogw

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Inhoudsopgave Schoolondersteuningsprofiel 04NS00 Christelijke Montessorischool Toelichting... 3! DEEL I! INVENTARISATIE... 6! 1! Typering van de school... 7! 2! Kwaliteit basisondersteuning... 7! 3! Basisondersteuning...

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs Sonnevanck (20RD00) Directeur Martine - Remijn Adres Zwartewaalstraat 38 3081

Nadere informatie

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal 4.4 De leerlingenzorg Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Ieder kind is nieuwsgierig en in principe leergierig. Om de ontwikkelingen en leervorderingen van een kind te volgen,

Nadere informatie

Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs. 24 maart 2010

Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs. 24 maart 2010 Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs 24 maart 2010 Programma Wat is een ontwikkelingsperspectief (OPP) Voor wie een OPP? Waarom van een OPP? Wanneer een OPP opstellen? Hoe

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

SBO 3 BOOR ZORGPLAN 2013-2014

SBO 3 BOOR ZORGPLAN 2013-2014 SBO 3 BOOR ZORGPLAN 2013-2014 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Visie op zorg... 4 Opbrengstgericht werken en passend onderwijs... 5 De structuur van de zorg... 9 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Charlois (18OR00) Charlois 18OR00 Directeur Lydia van den Hoonaard Adres Clemensstraat 117 3082 CE ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw Schoolondersteuningsprofiel SO Het Mozaïek onderbouw 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld:

Nadere informatie

Overzicht voorbereiden / verwerken plaatsing (zie ook bijlage)

Overzicht voorbereiden / verwerken plaatsing (zie ook bijlage) De intakefase Vóór plaatsing. Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften zijn alleen toelaatbaar tot sbo de Blinker indien het SWV PO 31.04 een toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven. De procedure

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Blyvliet (18WG00) Blyvliet 18WG00 Directeur Marjan. Dekker Adres Hillevliet 96 3074 KD ROTTERDAM Telefoon 0104849228

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Het Mozaiëk Algemene gegevens School BRIN Directeur Adres CBS Het Mozaiëk 12 XS Jaap Valkhoffplein 5, 3023 PV Rotterdam Telefoon 0102440891 E-mail Bestuur

Nadere informatie

De Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad (MR) De Medezeggenschapsraad (MR) De wet medezeggenschap in het onderwijs schrijft voor elke school een medezeggenschapsraad voor. De medezeggenschapsraad (kortweg MR) bestaat uit een personeelsgeleding (PMR)

Nadere informatie

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling Groeidocument GROEIDOCUMENT Dossiernummer (niet invullen door school) Toestemming van ouder(s)/verzorger(s)* Ouder(s)/verzorger(s)* hebben kennis genomen van de inhoud van dit Groeidocument. Ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Schalm (18ZU00) De Schalm 18ZU00 Directeur Hiske de Koning Adres Katendrechtsestraat 61 3072 NS ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2016-2017 Naam school: De Fontein Leerlingaantal: 251 Klassendeler: 27 Brinnummer: 24 DX De Fontein is een Christelijke basisschool. We lezen en werken

Nadere informatie

Wat weet de leerkracht van uw kind?

Wat weet de leerkracht van uw kind? Wat weet de leerkracht van uw kind? Uitleg termen / afkortingen IB-er Balans heeft 4 IB-ers. Dit zijn de mensen die de zorg rondom leerlingen coördineren en de RT-ers aansturen. Zij ondersteunen de leerkrachten

Nadere informatie

Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers

Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers Studiedag LOWAN 16 november 2011 Thea Manders Miriam Baltussen Inhoud 1. Terug- en vooruitblik 2. Het toezichtkader 3. Het kwaliteitsonderzoek 4. Vragen

Nadere informatie

Handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken Handelingsgericht werken HGW en Passend Onderwijs: kansen en belemmeringen? De week van de IB-er 5 november 2012, Zwolle Noëlle Pameijer, school/kinderpsycholoog, SWV Annie M.G. Schmidt 1 Doelen bijdrage

Nadere informatie

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d.

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d. 1 ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook de creativiteit en de sociaal-emotionele ontwikkeling belangrijk

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

Schoolspecifiek ondersteuningsplan basisschool de Beiaard

Schoolspecifiek ondersteuningsplan basisschool de Beiaard Schoolspecifiek ondersteuningsplan basisschool de Beiaard 2016-2017 1. Inleiding De Beiaard is een school, waar ieder kind wordt gezien Deze missie sluit naadloos aan bij die van het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Steven Stemerding Algemene gegevens School Steven Stemerding BRIN 12GJ Directeur Marloes Snel Adres Slingeplein 10 Telefoon 010-4808635 E-mail Bestuur Basisondersteuning

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Aanleiding In april 2013 is er een vragenlijst uitgezet onder de ouders van obs de Dubbele Punt om de ouders te bevragen

Nadere informatie

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? Samen op weg... Agenda 1. Passend Onderwijs algemeen Ouders School 2. Onderwijs in Best 3. Onderwijs op deze school Kind 4. Gedeelde verantwoordelijkheid Passend

Nadere informatie

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank Ondersteuning van leerlingen op CBS De Rank Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Onze uitgangspunten en ambitie... 2 3. De organisatie van de zorg op De Rank... 2 4. Wanneer spreken we van leerlingen die ondersteuning

Nadere informatie

intern begeleider Sasja Dijkstra

intern begeleider Sasja Dijkstra Schoolondersteuningsprofiel School: Evangelische basisschool De Oase Contact gegevens: Hovens Grevestraat 1 1333 KX ALMERE 036-5376523 www.ebsdeoase.nl deoase@haal.nl Directie en IB: directeur Jelle Admiraal

Nadere informatie

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6 Groep 8 Algemene informatieavond Groep 8 Maud Wagemans Nieuwstadt, September 4 Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Basisschool Burg Willeme Schoolstraat 9

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Hugo de Grootschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Hugo de Grootschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Hugo de Grootschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Hugo de Grootschool. Iedere school stelt een SOP op, dit

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ Visie Christelijke basisschool Het Fundament wil een school zijn: - waar ieder kind uniek

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Openbare Montessori Basisschool Tuinstad Schiebroek/ Ter Bregge (17FY00) Algemene gegevens School BRIN Tuinstad Schiebroek 17FY00 Directeur René

Nadere informatie

De inrichting van de organisatie, een overzicht van de betrokkenen en een overzicht van de zorgniveaus. De cyclus handelings gericht werken

De inrichting van de organisatie, een overzicht van de betrokkenen en een overzicht van de zorgniveaus. De cyclus handelings gericht werken Zorg op de Overlaet Voor u ligt het zorgplan van de Overlaet. In dit document maken we inzichtelijk dat we planmatig omgaan met zorg. Het document is als volgt opgesteld: Onderdeel 1: Onderdeel 2: Onderdeel

Nadere informatie

Criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 1

Criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 1 Criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 1 Inleiding De scholen in een samenwerkingsverband stellen minstens eenmaal in de vier jaar een

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong Schoolondersteuningsprofiel De Zevensprong 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht In werking vanaf 1 augustus 2014 Samen aan de slag voor de beste onderwijsplek voor uw kind! Aannamebeleid EWS, J.D. Pagina 1 Inleiding Vanaf 1 augustus 2014

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. 1-Zorgroute. Opbrengstgericht werken

KWALITEITSKAART. 1-Zorgroute. Opbrengstgericht werken KWALITEITSKAART Opbrengstgericht werken PO Deze kaart biedt een aantal indicatoren om bij de uitvoering van de stappen uit 1-zorgroute op groepsniveau en op schoolniveau de kwaliteit te monitoren en te

Nadere informatie

Masterclass Handelingsgericht Werken voor IB ers en rekenspecialisten

Masterclass Handelingsgericht Werken voor IB ers en rekenspecialisten Masterclass Handelingsgericht Werken voor IB ers en rekenspecialisten 15 september 2010 9.00 16.00 Berber Klein Henk Logtenberg & Liesbeth van Well Agenda (1) 1. Introductie 1.1: Voorstellen 1.2: Warming

Nadere informatie

Beleid ouderbetrokkenheid

Beleid ouderbetrokkenheid VAN OUDERBETROKKENHEID NAAR PARTNERSCHAP Beleid ouderbetrokkenheid 2013 C B S PR I N S M A U R I T S D I R K S L A N D 1 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 Belang ouderbetrokkenheid... 4 1.1 Wat is het

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Mare (18SV00) De Mare 18SV00 Directeur Reinder. Eggens Adres Grift 50 3075 SB ROTTERDAM Telefoon 0102917514 E-mail

Nadere informatie

onderwijs, de ontwikkelingen op een rij

onderwijs, de ontwikkelingen op een rij onderwijs, de ontwikkelingen op een rij Veel scholen zijn begonnen met het werken met groepsplannen. Anderen zijn zich aan het oriënteren hierop. Om groepsplannen goed in te kunnen voeren is het belangrijk

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding. School-ondersteuningsprofiel RKBS De Hoeksteen april

Inhoud. 1. Inleiding. School-ondersteuningsprofiel RKBS De Hoeksteen april Inhoud 1. Inleiding 2. Schoolgegevens 3. Ambitie 4. Leerlingpopulatie 5. Onderwijsconcept 6. Basisondersteuning 7. Onderwijsarrangementen 8. Onderwijs- en Vormingsrendement 9. Passend onderwijs 10. Conclusies

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

OBS Giessen-Oudekerk

OBS Giessen-Oudekerk School-ondersteuningsprofiel OBS Giessen-Oudekerk 2015-2016 EC-Rotonde Schoolondersteuningsprofiel OBS Giessen-Oudekerk 2015-2016 1 Inhoud. Versie 2015-2016 1. Inleiding. 3 2. Schoolgegevens. 3 3. Visie

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016 Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016 Naam school: De Fontein Leerlingaantal: 270 Klassendeler: 25 Brinnummer: 24 DX De Fontein is een groeiende, moderne, Christelijke basisschool.

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR IKC Het Sterrenbos

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR IKC Het Sterrenbos SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 IKC Het Sterrenbos 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van IKC Het Sterrenbos. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Pantarijn (18UM00) Pantarijn 18UM00 Directeur Bert - Hoogwerf Adres Dubbelstraat 6 3073 LG ROTTERDAM Telefoon 0104851184

Nadere informatie

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur Evaluatie 10-04-2017 Versie: 1 10-04-2017 19-04-2017 Jaarlijks, 04-2018 5 blz. Samenvatting; In dit

Nadere informatie

Cornelis Haak School

Cornelis Haak School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Cornelis Haak School Algemene gegevens School Cornelis Haak School BRIN 11BY Directeur J. Ligthart Locatieleider R. Liefhebber Adres Algiersstraat 6, 3067 MZ

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 RKBS De Hoeksteen Braillestraat 2 1561 JP Krommenie T: 075-6284336 E: info@de-hoeksteen.nl Schoolplan De Hoeksteen 2015-2019. Pagina 1 Inleiding. Hier treft u

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg pag.: 1 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is ouders te informeren over de werkwijze op onze school t.a.v.. Tevens is het een werkvoorschrift voor het personeel bij de omgang met zorgleerlingen.

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

4. De zorg. 4.1 De gewone zorg en het leerlingvolgsysteem

4. De zorg. 4.1 De gewone zorg en het leerlingvolgsysteem 4. De zorg 4.1 De gewone zorg en het leerlingvolgsysteem Ieder kind is anders en iedereen moet voldoende aandacht krijgen. Om de vorderingen bij te houden gebruiken wij observatielijsten en toetsen. Bij

Nadere informatie

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Protocol Overgang Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht wordt aangegeven dat het onderwijs moet worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling. Hierbij

Nadere informatie

Het leerlingaantal op de Montinischool is de afgelopen jaren stabiel gebleken, zo rond de 275 leerlingen. We maken geen gebruik van leerling weging.

Het leerlingaantal op de Montinischool is de afgelopen jaren stabiel gebleken, zo rond de 275 leerlingen. We maken geen gebruik van leerling weging. NOTITIE PASSEND ONDERWIJS MONTINISCHOOL. Passend onderwijs Montinischool 2014-2015 In de afgelopen jaren heeft de Montinischool een brede deskundigheid opgebouwd op het gebied van extra ondersteuning binnen

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

Beleidsplan. Ieder kind telt. Werken volgens de 1-zorgroute

Beleidsplan. Ieder kind telt. Werken volgens de 1-zorgroute Beleidsplan Ieder kind telt Werken volgens de 1-zorgroute November 2012 Voorwoord 3 Schematisch overzicht van de 1-zorgroute 4 Handelingsgericht werken op groepsniveau 5 Waarnemen 5 1. Groepsoverzicht

Nadere informatie

Oppenhuizen, 28-10-2015. Schoolbeleid cbs It Harspit voor tablets (Snappet)

Oppenhuizen, 28-10-2015. Schoolbeleid cbs It Harspit voor tablets (Snappet) Chr. Basisschool It Harspit waar T OP-timaal presteren EN T WELbevinden de aandacht krijgen die een kind verdient! P. Walmastrjitte 8 8625 HE Oppenhuizen Telefoon: (0515) 55 96 88 E-mail: ih@palludara.nl

Nadere informatie