SCHOOLGIDS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLGIDS 2014-2015"

Transcriptie

1 SCHOOLGIDS

2 Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor het individuele kind Van harte welkom op de site van

3 Inhoudsopgave 1. WOORD VOORAF DE SCHOOLSITUATIE Zakelijke gegevens Van het bestuur Stichting LOGOS De geschiedenis van de school SKCN met peuterspeelzaal Juultje en de BSO WAAR STAAN WE ALS SCHOOL VOOR? Missie en visie Een goede basis Omgaan met elkaar DE KWALITEIT VAN ONZE SCHOOL EEN OVERZICHT VAN HET ONDERWIJS OP DE SCHOOL Een globale indruk Handelingsgericht werken Leerlingvolgsysteem Opbrengstgericht werken Overgang naar het voortgezet onderwijs EXTRA LEERLINGENZORG Zorgroute Intern begeleider Remedial teacher Orthotheek Passend onderwijs Fysiotherapie Jeugdgezondheidszorg (School)maatschappelijk werk CONTACTEN MET OUDERS NIET BIJ KENNIS ALLEEN. DIVERSE ACTIVITEITEN VAKANTIES, VRIJE DAGEN EN ROOSTERZAKEN Vakantierooster Schooltijden Regelingen voor verlof en verzuim Gymnastiek en zwemmen DIVERSE REGELINGEN Verkeersveiligheid Ouderbijdrage Overblijven (TSO) Buitenschoolse Opvang (BSO) Christelijke Basisschool Juliana pag. 1 Schoolgids Cursusjaar

4 10.5 Verzekeringen Eten en drinken (Niet) op de fiets naar school Niet te vroeg en niet te laat op school Gedragscode Foto- en video-opnamen Klachtenregeling en Vertrouwenspersoon Orde en Regelmaat OVERIGE SCHOOLZAKEN Opgeven van leerlingen Verjaardagvieringen Zending/adoptiekinderen Lied van de week Huiswerk Lesuitval Sponsoring Rookbeleid en gebruik alcohol Hoofdluis Waar wij prijs op stellen: EXTERNE CONTACTEN Met andere scholen Andere instanties in Leerdam en omstreken HET BEVOEGD GEZAG (BESTUUR) VAN ONZE SCHOOL DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR) DE OUDERRAAD KLAS-CONTACTOUDERS DE GROEPSINDELING EN LEERKRACHTEN Namen en functies Het Julianateam: Leerkrachten : Beschikbaarheid schoolgids Per cursusjaar wordt de schoolgids opgemaakt. Deze is in te zien op de site van de school. Zo gewenst kunnen ouders een papieren versie opvragen. Daarnaast is er een exemplaar beschikbaar voor elke ouder die informatie vraagt over de school. De schoolgids wordt door de directie samengesteld. Meer informatie kunt u vinden op onze website: Christelijke Basisschool Juliana pag. 2 Schoolgids Cursusjaar

5 1. Woord vooraf Geachte ouders en belangstellenden, Voor u ligt de schoolgids van Christelijke Basisschool Juliana. Vanaf het schooljaar is een nieuwe situatie ontstaan betreffende de schoolsituatie van CBS Ichthus en CBS Juliana. CBS Ichthus was de overkoepelende naam voor de locaties de Regenboog in Schoonrewoerd en locatie Juliana in Leerdam. Per is de Regenboogschool in Schoonrewoerd afgebouwd en gestopt. De Ichthus-Juliana gaat alleen door zoals dat was voor 1 augustus Daarbij is opnieuw gekozen voor het gebruik van de naam Juliana. Een nieuw logo geeft dit ook aan. Het logo kenmerkt zich door de kleuren rood, wit en blauw. De Nederlandse driekleur en daarmee de verbondenheid met ons koningshuis en de naam van koningin Juliana. De naam Juliana wordt overkoepeld door symbolen. Symbolen om aan te geven dat er bescherming en zegen is voor de school. Een kenmerk van vertrouwen op Gods zorg en nabijheid. Onze school wil een gemeenschap zijn van kinderen, ouders en onderwijsgevenden. In die gemeenschap staat de liefde tot God en de naaste centraal. We willen de kinderen begeleiden bij het uitvoeren van de opdracht, die zij en wij hebben tegenover God en de medemens. Daarbij geldt de Bijbel als richtlijn. In deze gids wordt beschreven wat er in en rondom onze school gebeurt. Dat heeft twee bedoelingen: 1. Informatie voor alle betrokkenen. 2. 'Nieuwe' ouders kunnen, mede aan de hand van deze gids, afwegen of onze school de school is waar zij hun kinderen graag aan toevertrouwen. Deze gids beperkt zich tot de hoofdzaken en grote lijnen. Meer uitgebreide informatie kunt u vinden in het schoolplan. Deze kunt u op school inzien. Actuele informatie en mededelingen worden regelmatig gedaan per Nieuwsbrief. De website geeft aanvullend informatie vanuit de groepen (zie de aparte webblogs van de groepen) en over diverse activiteiten. We nodigen 'nieuwe' ouders graag uit voor een bezoek, zodat we u meer over de school kunnen vertellen. U kunt de sfeer proeven en d.m.v. een persoonlijk gesprek meer over de school te weten komen. Mochten er onduidelijkheden of vragen zijn, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. We hopen dat deze uitgave de goede samenwerking tussen ouders, kinderen, leerkrachten en andere betrokkenen extra ondersteunt. Namens alle teamleden, de directie Christelijke Basisschool Juliana pag. 3 Schoolgids Cursusjaar

6 2. De schoolsituatie 2.1. Zakelijke gegevens Christelijke Basisschool Juliana in Leerdam wordt bezocht door 150 tot 180 leerlingen en heeft voor het schooljaar een indeling van acht groepen. Er zijn drie kleutergroepen en er is één combinatiegroep. Naam: CBS Juliana Adres: Kon. Emmalaan EA Leerdam Telefoon: Banknr.: NL52ABNA t.n.v. Cbs Ichthus, loc.juliana Richting: Protestants Christelij Brincode: 11 RJ Postadres: Koningin Emmalaan 45, 4141 EA Leerdam. Website: Directie/MT: Dhr. J.D. Verspuij Mw. C. van Reenen-Sterk Secr. med.: Mevr. G.N. Mulder 2.2 Van het bestuur Stichting LOGOS LOGOS, Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs, bestaat sinds 1 augustus De Stichting heeft ten doel de versterking van het christelijk onderwijs in de regio Gorinchem, Leerdam en Lingewaal. LOGOS is het Griekse woord voor WOORD. De achtergrond van deze naam is het oorspronkelijke in het Grieks geschreven evangelie van Johannes dat begint met: In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen. LOGOS heeft de volgende veertien scholen onder haar bestuur: Gorinchem: Cbs de Tamboerijn, Gorinchem oude binnenstad Cbs de Regenboog, Gorinchem Oost Cbs Samen Onderweg, Gorinchem west Beatrix de Burcht, Chr. school voor speciaal basisonderwijs, Gorinchem e.o. De Noordhoek, Chr. school voor praktijkonderwijs, Gorinchem e.o. De Cirkel, Chr. school voor zeer moeilijk lerende kinderen, Gorinchem e.o. Leerdam Cbs Juliana, Leerdam (Wijk Centrum-Oost) Cbs Klim Op, Leerdam (Wijk West) Cbs Kon. Wilhelmina, Leerdam (Wijk Noord) Lingewaal Cbs De Open Poort te Asperen Christelijke Basisschool Juliana pag. 4 Schoolgids Cursusjaar

7 Cbs De Wegwijzer te Heukelum Cbs De Hoeksteen te Spijk Cbs Het Kompas te Vuren Cbs School met de Bijbel te Herwijnen LOGOS heeft de volgende missie: LOGOS biedt op haar scholen kwalitatief goed onderwijs vanuit de Protestants Christelijke Identiteit, zoals beschreven in haar statuten. Ons onderwijs kenmerkt zich door een aanbod gericht op de mogelijkheden van het kind en het aanleren van de basisvaardigheden. Er is ruime aandacht voor het ontwikkelen van creatieve en sociale vaardigheden. De scholen bieden structuur en veiligheid en streven meetbare doelen na. Ze hebben oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en voeren een professioneel en betrouwbaar personeelsbeleid. Aan een goede samenwerking met alle participanten in en rond de school wordt actief gewerkt. Het motto van LOGOS luidt: Kwaliteit in breedte en diepte. De bestuurlijke bevoegdheid en de daarbij behorende verantwoordelijkheid ligt bij het College van Bestuur, dhr. G.H. Ordelman. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en het functioneren van het College van Bestuur en op de algemene zaken binnen de Stichting. Het jaarverslag van het voorafgaande kalenderjaar wordt jaarlijks uiterlijk op 30 juni vastgesteld door de Raad van Toezicht. De tekst van het jaarverslag is na 1 juli te lezen op U kunt LOGOS bereiken: LOGOS, Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs Meent AC Leerdam Telefoon: Website: 2.3 De geschiedenis van de school Juliana, Christelijke Basisschool In 1911 werd de Vereniging tot stichting en instandhouding van de Julianaschool te Leerdam opgericht. In 1913 werd de school geopend aan de Watertorenlaan met 68 leerlingen. In 1924 kwam bij de Julianaschool een afdeling ULO. Hieruit is later uiteindelijk het Prins Willem Alexander College ontstaan. Inmiddels Het HeerenlandenCollege. Na 1962 werd de afdeling ULO een aparte school en werd de Julianaschool weer alleen lagere school. De school had toen wel 360 leerlingen, verdeeld over 4 locaties: de oude Julianaschool, enkele noodlokalen aan de Kon. Emmalaan, de Bergstraatschool en één klas in het oude gebouw Maranatha. Na een grote verbouwing in 1970 konden alle klassen in één gebouw: de Julianaschool. In 1982 werd het gebouw weer grondig verbouwd: kleuterschool Kleutervreugd werd in het hoofdgebouw ondergebracht aan de Watertorenlaan. Bij elkaar waren er 6 lokalen. Christelijke Basisschool Juliana pag. 5 Schoolgids Cursusjaar

8 In 1985 ging de kleuterschool op in de Julianaschool tot één school voor Christelijk Basisonderwijs van 4 t/m 12 jaar. De school groeide uit haar jasje. Er was ruimte nodig voor meer groepen en voorzieningen. Een locatie voor nieuwbouw werd gevonden. Per september 2011 vindt de Julianaschool haar onderdak in de Amaliahof aan de Koningin Emmalaan 45. Het betreft een nieuw gebouwde multifunctionele accommodatie (MFA) met kinderopvang en buitenschoolse opvang op de begane grond en woningen er boven. Een prachtig en ruim onderkomen. We beschikken o.a. over 8 leslokalen met bijbehorende computer werkplekken, een gemeenschapsruimte c.q. speelzaal, een ruimte voor handvaardigheid en overblijven en enkele ruimtes voor (leerlingen)hulp en overleg. Er zijn twee fraaie speelplaatsen met een ingang aan de Kon. Emmalaan (hoofdingang) en de Prins Mauritsstraat. 2.4 SKCN met peuterspeelzaal Juultje en de BSO De schoolruimte van de Juliana wordt op de benedenverdieping van het complex van de Amaliahof gedeeld met SKCN. De Stichting Kinderopvang Centraal Nederland is een eigen onafhankelijke organisatie met kinderopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang. Daarvoor is de zuidwest zijde van de benedenverdieping van het complex ingericht en wordt een gedeelte van de ruimte beheerd door SKCN. Hierin vindt kinderopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang plaats. Peuteropvang Juultje (van 2 jaar en 4 maanden 4 jaar) Juultje omvat de peuteropvang van Stichting Peuterwerk in de Amaliahof. De peuterspeelzaal van 2,4 tot 4 jaar is gestart in februari In principe is de speelzaal op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag open. Op woensdagochtend is er ruimte voor peuters die via het consultatiebureau een VVE-indicatie hebben. Deze kinderen krijgen extra ondersteuning bij de taalontwikkeling. Christelijke Basisschool Juliana pag. 6 Schoolgids Cursusjaar

9 Wat houdt de peuterspeelzaal voor kinderen van 2,4 tot 4 jaar in? Uw kind speelt met andere kinderen onder begeleiding van ervaren peuterleidsters. Al spelend ontdekt het kind de wereld om zich heen en oefent allerlei vaardigheden. Elk kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier. Er is een goede samenwerking met de basisscholen en als een kind 4 jaar wordt, vindt er een informatieoverdracht plaats tussen peuterspeelzaal en de basisschool waar uw kind naartoe gaat. Peuterspeelzaal Juultje werkt met de Piramide-methode. Deze methode is er op gericht om de taal-denken sociaal-emotionele-ontwikkeling te stimuleren. Er wordt aangesloten bij de belevingswereld van het kind. Voor meer informatie voor de peuteropvang kunt u terecht bij: Trudy van Dalen Manager Stichting Peuterwerk Tel: / aanwezig: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag BSO Hofkanjers Stichting Kinderopvang Centraal Nederland (SKCN) uit Leerdam heeft met elke school in haar werkgebied een contract afgesloten voor buitenschools opvang. Werkwijze bso Hofkanjers (Leerdam Oost) Bso Hofkanjers is gevestigd in de Julianaschool aan de Koningin Emmalaan te Leerdam. De kinderen van deze school lopen door het gebouw naar de bso. Een pedagogisch medewerker haalt de kinderen van de Hobbitstee op van school. Bij aankomst op de bso krijgen de kinderen een gezond tussendoortje en drinken. Bso Hofkanjers biedt professionele begeleiding d.m.v. een gestructureerd dagprogramma, waarin er dagelijks een activiteit wordt aangeboden. Kinderen kunnen zich ook regelmatig inschrijven voor workshops, met als doel hobbyontwikkeling. Tevens is er ruimte voor ontspanning en vrij spel. Veel aandacht wordt geschonken aan de sociaal- emotionele ontwikkeling van kinderen, middels de Kanjermethode. Bij voldoende interesse biedt SKCN ook voorschoolse opvang aan. Buitenschoolse opvang valt onder de Wet Kinderopvang. De kinderopvangtoeslag kan worden aangevraagd, waardoor de ouderbijdrage aanzienlijk minder wordt. Zie Opvang tijdens vakantie en studiedagen Tijdens schoolvakanties is de bso de hele dag geopend. Tijdens studiedagen van school kan uw kind de hele dag of een dagdeel bij de bso terecht. Ook ouders die geen contract hebben met SKCN, kunnen gebruikmaken van opvang tijdens studiedagen van school, of kunnen incidenteel een dag (-deel) afnemen. Tevens is flexibele opvang mogelijk. Meer informatie: Joke Broer Manager KDV en BSO Tel / Aanwezig op maandag, woensdag en donderdag. SKCN Tiendweg 11-B 4142 EG Leerdam Tel Christelijke Basisschool Juliana pag. 7 Schoolgids Cursusjaar

10 3. Waar staan we als school voor? 3.1 Missie en visie Een betrouwbare en goede basis, Christelijk onderwijs Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor het individuele kind. In april 2011 hebben wij (het team en de medezeggenschapsraad) gesproken over de missie en de visie van onze school. De missie laat zien waar wij als school voor staan. De missie en visie zijn de leidraad voor alle beleidsterreinen. De levensbeschouwelijke visie De grondslag en inspiratiebron van onze school is de Bijbel. In woord en daad willen we de Bijbelse boodschap van geloof, hoop en liefde doorgeven en voorleven aan de kinderen. Hierbij laten we ons leiden door de christelijke verwachtingen, normen en waarden. Dit komt op onze school tot uitdrukking in de dagopening, door middel van liederen en Bijbelverhalen en door onze levenshouding. De school leert de kinderen goed met elkaar om te gaan en elkaar te accepteren en respecteren. Ook hebben we oog voor elkaar. We leven niet alleen en zijn ook verantwoordelijk voor elkaar. Missie Als christelijke school willen we een school zijn waarbinnen kinderen en hun ouders, leerkrachten, management en bestuurders in goede harmonie met elkaar samenwerken. We willen onderwijs bieden vanuit christelijke uitgangspunten aangepast aan de eisen van deze tijd op een manier waarbij recht wordt gedaan aan elk kind afzonderlijk en als groep als geheel. Op grond van deze missie vinden wij de volgende uitgangspunten belangrijk: - een goede sfeer in de klas en daarbuiten met als kernwoorden: naastenliefde, veiligheid, respect, eerlijkheid en verdraagzaamheid; - een totaalaanpak van hoofd (kennis), hart (beleven) en handen (toepassen); - een hoog kwaliteitsniveau voor wat betreft instructie -en klassenmanagement; - aandacht en zorg voor iedere individuele leerling; - nauwe samenwerking tussen kinderen en hun ouders, leerkrachten, management en bestuurders; - onderwijs dat "bij de tijd" blijft. Christelijke Basisschool Juliana pag. 8 Schoolgids Cursusjaar

11 3.2 Een goede basis Ons doel is: goede resultaten in een kind- en oudervriendelijke omgeving. Goede resultaten Wij gaan ervan uit dat kinderen bij ons op school komen om te leren. Daar leggen we dan ook een heel duidelijk accent. Door doelgericht onderwijs richten we ons op het behalen van goede resultaten. De kerndoelen van het basisonderwijs zijn hierbij het uitgangspunt. D.m.v. het leerlingvolgsysteem (Cito & Parnassys) houden we dit door de jaren heen goed in de gaten. Uiteraard wordt ook tussentijds nagegaan of we de doelen bereiken. In de rapporten die de kinderen drie keer per jaar ontvangen leest u hier meer over. Bij de leerling- en groepsbesprekingen worden de resultaten geëvalueerd en kunnen aanvullende stappen worden gezet. Evenzeer dient er plaats te zijn voor het ontwikkelen van de creatieve gaven van ieder kind, waarbij rekening wordt gehouden met de eigen unieke mogelijkheden. Kindvriendelijk Ieder kind is waardevol en uniek in de ogen van God en van ons. Daarom willen we zo veel mogelijk aansluiten bij de mogelijkheden van het kind.er mag ruimte zijn voor de gezamenlijke en individuele ontwikkelingsmogelijkheden. Leren met en van elkaar. Het thuisvoelen op school en het welbevinden van een ieder zijn en blijven belangrijke aandachtspunten bij het aanbod van het programma. Daarom geldt ook: kind en kwaliteit zijn onze zorg! Oudervriendelijk Wij zien de school, met de gezinnen waaruit de kinderen komen, als een grote, sociale gemeenschap. Daarom vinden wij het heel belangrijk dat ouders met de school meeleven en dat we een goed contact met elkaar onderhouden. M.a.w. ouders zijn altijd welkom op school en worden betrokken bij verschillende activiteiten! Voor (extra) overleg maken we graag een afspraak. Meer dan 100 ouders leveren jaarlijks een extra bijdrage aan de diverse schoolactiviteiten. 3.3 Omgaan met elkaar De school wil een veilig en goed sociaal klimaat en omgang met elkaar bevorderen. Ieder kind moet zich bij ons op school veilig kunnen voelen. We willen structureel aandacht besteden aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden. Enkele belangrijke sociale vaardigheden zijn: - beleefd zijn; - een ander als gelijkwaardig zien, elkaar respecteren; - openstaan voor samenwerking; het kunnen oplossen van ruzies; - regels naleven en afspraken nakomen; - je verantwoordelijk voelen voor materialen; - positief contact maken met anderen; - zuinig en voorzichtig omgaan met andermans spullen; - rekening houden met anderen, je in een ander kunnen verplaatsen. We willen de kinderen begeleiden op hun weg naar zelfstandigheid, naar volwassenheid. Daarin gelden o.a. de volgende leerregels om te oefenen en daarmee ook het leefklimaat te bevorderen: Ik - ga met anderen om, zoals ik wil dat ze met mij omgaan; - mag de ander niet storen, pesten, uitlachen, uitschelden of pijn doen; - blijf van andermans spullen af, als hij/zij dat niet wil; - gebruik geen grove of ongepaste taal. Christelijke Basisschool Juliana pag. 9 Schoolgids Cursusjaar

12 Kinderen en... hun sociale talenten Structureel wordt aandacht besteed aan de sociale competentie van de kinderen. In de groepen wordt gewerkt met de methode Kinderen en... hun sociale talenten. Daarbij komen de bovengenoemde onderwerpen aan de orde. Leren over je gedrag, aardig doen, samen spelen en werken, een taak uitvoeren, omgaan met ruzie, elkaar helpen, naar elkaar luisteren, je eigen afval opruimen, enz. Vanaf het schooljaar maken we gebruik gaan van de observatiemethode Zien. De opbrengsten worden ook besproken met de ouders. 4. De kwaliteit van onze school. Wij vinden het geven van goed onderwijs heel belangrijk. De school werkt volgens het principe van het BHV-model. Met basisstof, herhalingsstof en verrijking/verdiepingsstof. We besteden voortdurend aandacht aan onze resultaten d.m.v. het afnemen van toetsen die landelijk genormeerd zijn. Daarnaast besteden we ook aandacht aan opbrengst gericht werken met effectieve leertijd en effectieve instructie (bereik je met je instructie ook werkelijk je doel?), klassenmanagement (een goede organisatie van het hele gebeuren in de klas), zelfstandig werken, handelingsgericht werken, e.d. De leerkrachten volg(d)en hiervoor na- en bijscholingscursussen. Er is voortdurende aandacht voor de ontwikkeling leerlingenzorg (werken met groepsplannen) en het ICT-onderwijs. We maken gebruik van digitale schoolborden. Ook het leerlingvolgsysteem is (digitaal) gemoderniseerd. Voor de leerlingen in de bovenbouw is in het ICT-beleidsplan opgenomen dat zij leren werken met Word, Excel en Powerpoint. In 2014 is het ICT-beleidsplan aangepast en geactualiseerd. Het gebruik van en het leren omgaan met de digitale mogelijkheden krijgt een steeds grotere plaats. De onderwijskundige vernieuwing heeft structureel de aandacht. We kijken daarbij, op grond van de resultaten, wat (extra) aandacht verdiend. In gr. 1 en 2 is het werken met Nieuwe Schatkist volledig ingevoerd. In 2015 wordt het extra woordenschatprogramma Logo 3000 aangeschaft en ingevoerd. In het schooljaar zijn we gestart met de nieuwe methode Timboektoe voor voortgezet technisch lezen. Vanaf is de nieuwste versie van de methode Taal in Beeld en Spelling in Beeld ingevoerd in gr. 4. In geldt dat voor gr. 5 en 6. In zijn gr. 7 en 8 aan de beurt. Vanaf gebruiken we voor begrijpend en studerend lezen de nieuwe methoden voor studievaardigheden Grip (gr. 4 t/m 8) en als extra voor het oefenen van studievaardigheden is de methode Blits aangeschaft. Christelijke Basisschool Juliana pag. 10 Schoolgids Cursusjaar

13 De school doet mee aan extra impulsen betreffende techniek, kunst, cultuur en verkeer. In willen we voor verkeer het SchoolopSeef label behalen, om daarmee te voldoen aan de nodige praktische verkeersoefeningen en aandacht. Het zelfstandig werken en omgaan met meerbegaafdheid zijn aandachtspunten met het oog op de verschillende mogelijkheden van de leerlingen. Voor de leerlingenzorg en groepsaanpak is er een intensief meerjaren-kwaliteits-traject onder de noemer handelingsgericht werken (HGW) en opbrengst gericht werken (OGW). De leerkrachten zijn extra geschoold om goed te kijken naar de behoefte van de leerlingen en het maken van groepsplannen, waarin de (extra) aandacht wordt uitgewerkt in een plan van uitvoering. De plannen worden gemaakt voor de vakken lezen, rekenen en spelling en ook sociaal emotioneel. De zogenaamde oudergesprekken en kindgesprekken willen we eveneens een goede plaats geven en door ontwikkelen. Vroeg Engels Voor het 3 e jaar is er meer aandacht voor vroeg Engels. Er is een pilot Engels met inzet van een native speaker. Mogelijk een aanloop om op termijn in alle groepen Engelse les te geven. Op de Juliana worden de lessen inmiddels gegeven in gr. 1 t/m 5. Vanaf schooljaar zullen we overwegen om een methode Engels te gaan gebruiken voor alle groepen. Borging van een goede gang van zaken en het welbevinden van het kind. Drie keer per jaar ontvangen de leerlingen en ouders/verzorgers een rapport met een overzicht van de resultaten. Er is een nieuw eigentijds rapport. Uitslagen van toetsen maken we meer inzichtelijk voor de ouders. Deze worden op de contactavonden besproken. Ouders krijgen hiervoor een uitnodiging. Als u vragen hebt, kunt u buiten de schooltijden altijd contact opnemen met de groepsleerkracht. We stellen een goed overleg op prijs. Daarvoor worden ook informatieavonden en gesprekken gehouden. Als er wat bijzonders is, of als het minder goed gaat met uw kind, dan is er de stilzwijgende afspraak, dat we dat als leerkrachten of ouders aan elkaar melden. Bij geen reactie gaan we er vanuit dat er geen echte problemen zijn en het welbevinden redelijk tot goed verloopt. Talentgericht en Sociaal Oké! We hebben een mooie en goede onderwijsaccommodatie met royale lokalen en prima werkruimten. Graag willen we dit benutten voor een goede leeromgeving met eigentijds onderwijs en aandacht voor het individuele kind. We willen steeds meer handelingsgericht werken en rekening houden met de mogelijkheden van de kinderen. We willen dit door-ontwikkelen om zo goed mogelijk oog te hebben voor het welbevinden en de sociale vaardigheden en de talenten van de kinderen. We noemen dat Sociaal Oké en Talentgericht-werken. Christelijke Basisschool Juliana pag. 11 Schoolgids Cursusjaar

14 5. Een overzicht van het onderwijs op de school. 5.1 Een globale indruk Het accent bij de kleuters ligt op spelen. Vooral in groep 1 is dat heel belangrijk. Door spelend leren doen de leerlingen ervaringen op. Drie belangrijke uitgangspunten zijn bij ons: rust, reinheid en regelmaat. In groep 1-2 gaat het o.a. om de volgende aandachtsgebieden: - sociale en emotionele vaardigheden, speel- en werkgedrag - motorische ontwikkeling: buitenspelen, bewegingsonderwijs in het speellokaal - zintuiglijke waarneming - muzikale en beeldende vorming, tekenen, handvaardigheid, dramatische expressie - spraak- en taal-denk ontwikkeling - voorbereidend rekenen en wereldoriëntatie Er wordt gewerkt met verschillende thema s van de methode Schatkist Nieuw van uitgeverij Zwijsen. Aanvullend wordt er gebruik gemaakt van de methode Piramide van Cito. De thema s sluiten aan bij de belevingswereld van het jonge kind. Spelenderwijs worden de kinderen verder geholpen in hun ontwikkeling. Met het gebruik van de thema s uit Schatkist in een vaste jaargang wordt ervoor gezorgd dat alle tussendoelen ruimschoots aan bod komen. In 2015 starten we met Logo Een speciaal woordenschatprogramma met extra oefeningen voor de kleuters. In groep 2 worden de kleuters gericht voorbereid op groep 3: ze oefenen met taal- en rekenspelletjes, leren letters en doen schrijfoefeningen. Vanaf groep 3 werken we meer volgens het jaarklassensysteem. Dit houdt in dat we de leerstof aanbieden aan groepen kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd. Daarbij proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met individuele verschillen. Het is belangrijk dat de zelfstandigheid wordt bevorderd en dat de kinderen zelf actief problemen (leren) oplossen. In groep 3 maakt het spelen echt plaats voor leren. Vooral het lezen neemt hier een belangrijke plaats in. Daarnaast wordt ook veel aandacht besteed aan rekenen t/m 10 en taal/schrijfonderwijs. Ook aan de expressievakken wordt aandacht besteed. Wekelijks staat dit op het rooster tot en met groep 8. Dat geldt ook voor het gymnastiekonderwijs. Voor groep 3 en 4 is er ook zwemonderwijs. In groep 4 worden al deze vakgebieden nog verder uitgewerkt, het rekenen wordt vooral geautomatiseerd (denk o.a. aan de tafels van vermenigvuldiging). Voor deze groep is belangrijk dat de basis betreffende lezen, taal en rekenen stevig wordt gelegd. Er is ook een eenvoudige vorm van kennismaking met de vakken geschiedenis en natuuronderwijs. Christelijke Basisschool Juliana pag. 12 Schoolgids Cursusjaar

15 In groep 5 komen de vakken van wereldverkenning, aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs er bij. Ook is er aandacht voor het houden van spreekbeurten. In groep 6 wordt dit onderwijs nog wat verder uitgewerkt. Bij aardrijkskunde richten we ons op Nederland en komt kaartkennis om de hoek kijken. Bij rekenen starten we met de breuken en het cijferen. Het inzichtelijk en begrijpend lezen wordt steeds belangrijker. In groep 7 krijgt het vak Engels meer aandacht. Bij aardrijkskunde wordt het gezichtsveld vergroot met Europa of de wereld. Onze vaderlandse geschiedenis komt thematisch/chronologisch aan de orde. Groep 8 borduurt hierop verder. De eindtoets Basisonderwijs vraagt een degelijke ondergrond op alle vakgebieden. Bij het technisch lezen gaan we er vanuit dat iedere leerling leest op AVIplus niveau. Voor Aardrijkskunde wordt nog meer wereldwijd gekeken en ook een bredere maatschappelijke kennis komt aan de orde. Bij onze doelstellingen gaan we uit van het bereiken van de kerndoelen zoals die door het ministerie geformuleerd zijn. Wij hebben bij de vakgebieden methoden gekozen die ruim voldoen aan de kerndoelen. Alle leerstof komt daarin systematisch aan de orde. Iedere groepsleerkracht is daarvoor verantwoordelijk. We controleren d.m.v. het leerlingvolgsysteem en de eindtoets of we de kerndoelen van het basisonderwijs bereiken. Het leren vindt overwegend op school plaats. Soms kunnen de kinderen, bij een overhoring vanaf groep 5, ook thuis leren. Af en toe vragen we ouders om thuis te helpen bij het lezen of woordjes leren. Maar we vinden ook dat kinderen thuis voldoende moeten kunnen spelen. In groep 7/8 is er meer huiswerk. Dit is vooral een voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Een overzicht van de gebruikte methoden: Godsdienst: Startpunt Sociaal gedrag Kinderen en hun sociale talenten Kleuters Schatkist en Logo 3000 Lezen: Veilig Leren Lezen voor aanvankelijk lezen Voortgezet Technisch Lezen Timboektoe Begrijpend en studerend Lezen Grip (gr. 4-8) Studievaardigheden Blits (gr. 5-8) Schrijven Pennenstreken (gr.3-6) Nederlandse Taal Veilig leren lezen (gr.3) en Taal in Beeld (gr. 4 t/m 8) Rekenen/Wiskunde Wereld in Getallen Verkeer Wijzer door het verkeer Aardrijkskunde De blauwe planeet Geschiedenis Bij de tijd Natuur en Techniek Natuurlijk Engels Hello World + pilot Vroeg Engels ICT Volgens ICT-beleidsplan Bewegingsonderwijs Planmatig Bewegingsonderwijs Zwemonderwijs Methode: Schoolzwemwerkplan Laco Tekenen en Handvaardigheid Tekenvaardig, Handvaardig en Moet je doen Muziek Moet je doen Muziek Kunst en cultuurbeschouwing Programma Kunstmenu en Moet je doen Drama Christelijke Basisschool Juliana pag. 13 Schoolgids Cursusjaar

16 5.2 Handelingsgericht werken Zoals al eerder in deze schoolgids vermeld hebben wij gekozen voor het onderwijsconcept van Handelings Gericht Werken (HGW) gekoppeld aan de 1-zorgroute en het jaarklassensysteem. In dit stukje vertellen we u iets meer over HGW en in Hoofdstuk 6 Extra leerlingenzorg gaan we nog wat nader in op de 1-zorgroute. Handelingsgericht werken (HGW) beoogt de kwaliteit van ons onderwijs en de begeleiding voor alle leerlingen te verbeteren. Bij HGW / 1-zorgroute gaat het om zeven uitgangspunten, die met elkaar samenhangen. Uitgangspunten van HGW: 1.De onderwijsbehoeften van het kind staan centraal We benoemen de onderwijsbehoeften van de kinderen en vertalen dit naar een passend onderwijsaanbod. Onderwijsbehoeften geven aan wat een kind nodig heeft om onderwijsdoelen te bereiken; bijvoorbeeld welke instructie, begeleiding en aanpassingen zijn er nodig. 2. Wisselwerking De ontwikkeling van een kind vindt altijd plaats in wisselwerking met de omgeving: in interactie met zijn ouders, leerkracht en andere kinderen. Kind en omgeving beïnvloeden elkaar voortdurend. Het gaat om dit kind, in deze groep, bij deze leerkracht op deze school en van deze ouders. Dit biedt aanknopingspunten om tot een betere afstemming van het onderwijs op de onderwijsbehoeften van het kind te komen. 3. Positieve aspecten van groot belang We richten ons op positieve kwaliteiten: Wat kan dit kind goed? Wat zijn stimulerende factoren? Wat vindt het leuk? Welke aanpak werkt wel? Waarin is de leerkracht sterk? Waarin zijn de ouders sterk? We benutten deze positieve kwaliteiten in het onderwijs naar leerlingen. We kijken ook vooral naar wanneer het wel goed gaat. 4. Gericht op constructief samenwerken Constructieve communicatie tussen school en ouders is effectief als het gaat om het verbeteren van het welzijn, de werkhouding, het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen en hun schoolprestaties. Samenwerking tussen leerkracht, kind, ouders, interne en externe begeleiders is hierbij van groot belang. Christelijke Basisschool Juliana pag. 14 Schoolgids Cursusjaar

17 5. Doelgericht Bij HGW werken we sterk doelgericht: waar willen we naartoe en wat hebben we daarvoor nodig? Wat willen we met onze school, ons team, deze groep, deze leerling en deze ouders bereiken? 6. Leerkracht belangrijk De leerkracht is verantwoordelijk voor het onderwijs aan zijn leerlingen. De leerkrachtvaardigheden krijgen veel aandacht. Hierbij werken we aan effectieve leertijd, effectieve instructie en klassenmanagement zodat het onderwijs zo goed mogelijk afgestemd kan worden op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. We streven ernaar om vroegtijdig leerlingen te signaleren die extra aandacht nodig hebben zodat we zoveel mogelijk preventief kunnen werken. We kijken hierbij vooruit (proactief). Bijvoorbeeld: welke cruciale leermomenten in de leerlijn komen de komende periode aan bod en welke leerlingen hebben hierbij extra instructie en begeleiding nodig? 7. Systematisch en transparant Bij HGW gaat het om planmatig handelen waarbij we volgens een vaste cyclus werken. We werken op basis van groepsoverzichten en groepsplannen. We verzamelen gegevens over de groep kinderen in een groepsoverzicht, waardoor we kunnen bekijken wat ze nodig hebben. Deze onderwijsbehoeften clusteren we zoveel mogelijk (in 3 groepen). We maken hier een groepsplan voor. We gaan hiermee aan het werk en het wordt na een bepaalde periode geëvalueerd, waarna de cyclus weer opnieuw begint. Christelijke Basisschool Juliana pag. 15 Schoolgids Cursusjaar

18 5.3 Leerlingvolgsysteem Leerlingvolgsysteem We volgen de ontwikkeling van onze kinderen op verschillende gebieden: Cognitieve ontwikkeling Dat wat kinderen op school aan kennis verwerven, noemen we de cognitieve ontwikkeling. Op de basisschool worden de kinderen al vanaf de onderbouw op hun kennis getoetst. Voor veel ouders is het idee dat je kleuter al getoetst wordt wel even wennen maar in de praktijk merken we dat de kleuters het vragenspel van de juf vaak erg leuk vinden. Laten zien wat je (al) weet, wordt door de kleuters als heel normaal ervaren. Over de acht schooljaren heen, vormen de toetsen uit het CITO leerlingvolgsysteem voor ons een belangrijke bron van informatie over de ontwikkeling van het kind. Naast de CITO toetsen leveren de toetsen die gekoppeld zijn aan onze methodes (de zogenaamde methodegebonden toetsen) natuurlijk ook veel informatie. Alle toetsen worden opgenomen in de jaarlijkse toetskalender en de resultaten, de leeropbrengsten, worden vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem Parnassys. In Parnassys worden alle resultaten opgeslagen en met dit instrument kunnen we alle ontwikkelingen snel en duidelijk inzichtelijk maken en kunnen we bovendien goed analyseren waar opmerkelijke verschillen vandaan komen en kunnen we op basis van die gegevens waar nodig bijsturen en daarmee steeds ons onderwijs zo goed mogelijk op maat blijven maken. Met de gegevens in Parnassys wordt vertrouwelijk omgegaan. De toetsafnames vinden verspreid over het jaar plaats. Als alle opgaven gemaakt zijn, wordt dit door de leerkracht nagekeken en gescoord. Cito kent een score van A, B, C, D en E. A is voor leerkrachten een signaal dat het kind de stof zeer goed beheerst en meer uitdaging nodig heeft. Een B-score laat zien dat het kind de stof goed beheerst. Een C-score is een score die past bij een gemiddelde leerling. Een D en E-score laat zien dat leerlingen moeite hebben met bepaalde stof. We maken een foutenanalyse van de leerlingen die in de D (zwak tot matig) en E (zwak tot zeer zwak) categorie vallen bij spelling en rekenen. Aan de hand van observaties, groepswerk en toetsuitslagen van Cito wordt er een basisplan opgesteld of bijgesteld Indien nodig wordt er een plus-zorgplan geschreven Er vinden 3x per jaar groepsbesprekingen plaats over de vorderingen van de leerlingen. De sociaal emotionele ontwikkeling Op het niveau van de sociaal-emotionele ontwikkeling volgen we ook nauwgezet hoe de kinderen zich ontwikkelen. We hechten veel waarde aan het ontwikkelen van de sociale vaardigheden en we besteden daar op allerlei manieren heel veel aandacht aan. Als leerlingvolgsysteem op het gebied van de sociaalemotionele ontwikkeling gebruiken we ZIEN. Christelijke Basisschool Juliana pag. 16 Schoolgids Cursusjaar

19 Voor de vakgebieden Rekenen en Lezen en sociaal emotioneel werken we volgens het concept van Handelingsgericht Werken (HGW) waarbij we zoveel mogelijk met (sub)groepsplannen werken waarmee we kinderen met vergelijkbare problematiek op dezelfde wijze ondersteunen en begeleiden. 5.4 Opbrengstgericht werken Tweemaal per jaar worden de toetsgegevens van het leerlingvolgsysteem teambreed besproken. Tijdens deze besprekingen willen we zicht krijgen op de ontwikkelingen en samen nadenken over de manier waarop we de opbrengsten kunnen verhogen en het onderwijs aan de leerlingen kunnen verbeteren. Per periode worden er doelen gesteld om naar toe te werken. 5.5 Overgang naar het voortgezet onderwijs. Na groep 8 gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. N.a.v. de rapporten op school, de gehouden toetsen en de indruk van de groepsleerkracht geven we een advies. Dit is een taak van de leerkracht van groep 8 die dit zo nodig bespreekt met de directie en in het leerlingenoverleg. In het advies zit meer dan alleen 'goed kunnen leren'. Kinderen moeten ook willen. Het advies wordt besproken met de ouders en de leerling. Naar aanleiding daarvan wordt de schoolkeuze bepaald. De school kan voor zorgleerlingen een extra onderzoek inzetten. Wij gebruiken het zogenaamde Drempelonderzoek. Dit onderzoek ondersteunt mede het advies. Jaarlijks wordt door de leerlingen van groep 8 meegedaan met de Cito-eindtoets. Het gemiddelde resultaat kwam uit op een score van 538,7 (2014). De twee voorgaande jaren was de score 538,4 (2013) en 535,1 (2012). Het landelijk gemiddelde is ongeveer 535. Ons streven is om minimaal deze score te kunnen bereiken. De aandacht voor een degelijke en goede basiskennis vinden we, naast een goed welbevinden van de leerlingen, belangrijk. Het eerste jaar krijgen we van het vervolgonderwijs alle resultaten en kunnen we zien of ons advies juist geweest is. Vaak komen leerlingen zelf hun rapport even op school laten zien. Advies po naar vo. Hoe komt het advies tot stand? Werkhouding / resultaten in gr. 8. Gesprekken met ib-er en de leerkracht van gr. 7. Cito en toetsuitslagen voorgaande jaren / LVS. Resultaat en andere informatie uit het dossier; bij voorbeeld: leerrendement, leervermogen, interesse, motivatie, sociaal emotionele ontwikkeling. Christelijke Basisschool Juliana pag. 17 Schoolgids Cursusjaar

20 6. Extra leerlingenzorg 6.1 Zorgroute Voor de begeleiding van de kinderen maken we gebruik van de 1- zorgroute. Het concept van HGW gaat hand in hand met het systeem van de 1-zorgroute. Centraal in 1-zorgroute staat dat passend onderwijs geboden wordt, waarin alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen op basis van hun mogelijkheden en talenten. In 1-zorgroute gaan we uit van de volgende uitgangspunten: In 1-zorgroute staat afstemming van het onderwijs op de onderwijsbehoeften van de leerlingen centraal. Leerlingen verschillen in onderwijsbehoeften. Deze verschillen worden gerespecteerd. De leerkracht werkt en denkt vanuit onderwijsbehoeften in plaats van het benoemen van tekorten of defecten die een kind heeft. In 1-zorgroute streven we naar een verschuiving in de richting van preventief naar proactief denken en handelen. Dus leerlingen vroegtijdig signaleren die extra aandacht nodig hebben en het aanbod af te stemmen op deze leerlingen. Bij het omgaan met de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen in een groep kiezen we als insteek het werken met groepsplannen. In het groepsplan geeft de leerkracht doelgericht aan hoe zij de komende periode met de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen in haar groep omgaat. Leerkrachten zijn beter in staat om vanuit een groepsplan het onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften te realiseren. Binnen de 1-zorgroute staat handelingsgericht werken centraal. Handelingsgericht werken kent een cyclus die bestaat uit 4 fasen: Waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren. Na fase 4 is de cyclus rond en volgt ter inleiding van een nieuwe cyclus de volgende groepsbespreking. De groepsbesprekingen worden gedaan door de leerkracht en de Intern Begeleider (IB-er). Bij de groepsbespreking wordt het afgelopen groepsplan geëvalueerd en er wordt gekeken naar het concept voor het volgend groepsplan. De cyclus Handelingsgericht werken wordt 2 maal per schooljaar uitgevoerd en heeft een vaste plek in de zorgstructuur van school. Christelijke Basisschool Juliana pag. 18 Schoolgids Cursusjaar

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave 1. De school 2 1.1 Naam 2 1.2 Woord vooraf 2 1.3 Grondslag en doelstelling van de vereniging 2 1.4 Identiteit 3 1.5 Directie 3 1.6 Situering van de school 5 1.7 Schoolgrootte

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl Schoolgids 2014-2015 o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl 1 Gegevens OBS Het Spectrum Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN. Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs. Inhoudsopgave

SCHOOLGIDS. Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN. Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs. Inhoudsopgave SCHOOLGIDS Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. De school 1.1 Algemene informatie 1.2 Woord vooraf 1.3 Grondslag en

Nadere informatie

Zorgplan. Inhoudsopgave

Zorgplan. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Visie/missie/doelen van de Dr. Schaepmanstichting pag. 3 t/m 5 3. Uitwerking voor de Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma pag. 6 4. 1-zorgroute als zorgstructuur pag.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El Schoolondersteuningsprofiel cbs de Spreng-El 1. Inleiding... 3 2. Algemene gegevens:... 4 Onderwijsvisie / schoolconcept.... 5 Pedagogische huisstijl... 6 Didactisch ontwerp... 6 Onderwijstijd.... 7 Kengetallen

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Jenaplanschool EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Aartseveen 70 3755 VE Eemnes 035-538 98 91 www.hobbitstee.nl Voorwoord Uw dochter of zoon gaat naar één van de

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne SCHOOLGIDS 2014 2015 Beste ouders / verzorgers, Voor het eerst naar school of overstappen van de ene naar de andere school: Een grote stap voor

Nadere informatie

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens.

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Schoolgids van de Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Een gereformeerde basisschool waar ieder kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord. De schoolnaam, DE HANDPALM, heeft

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Schoolgids B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Woord vooraf Met veel plezier presenteren wij u onze schoolgids. U vindt hierin praktische informatie, maar ook achtergronden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.1 Schoolbeschrijving 2 1.2 Naam en logo 7 1.3 Bestuursvorm en organisatiestructuur 8 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 9 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 9 2.2 Wat

Nadere informatie

Schoolgids. 2013-2014 Deel 1 ( t Spectrum) Bezoekadres: Hereweg 1d 9321 CL Peize. Postadres: Postbus 5 9320 AA Peize

Schoolgids. 2013-2014 Deel 1 ( t Spectrum) Bezoekadres: Hereweg 1d 9321 CL Peize. Postadres: Postbus 5 9320 AA Peize Schoolgids 2013-2014 Deel 1 ( t Spectrum) Bezoekadres: Hereweg 1d 9321 CL Peize Postadres: Postbus 5 9320 AA Peize Tel. : 050-5033612 E-mail : info@spectrumpeize.nl Website : www.spectrumpeize.nl OBS t

Nadere informatie