Betaal ik meer voor mijn slee?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Betaal ik meer voor mijn slee?"

Transcriptie

1 Zaterdag 17 en zondag 18 december 2011 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen Ook in 2011 verkoos u Jobat.be tot Site van het Jaar Bezoek onze site en steun Music For Life 2012 Betaal ik meer voor mijn slee? Duurdere bedrijfswagen vooral voor wie dicht bij werk woont jobs op Jobat.be

2 EDITO 2012 In deze laatste Jobat-krant van 2011 wensen we u graag het allerbeste voor volgend jaar. Gemeende wensen, want het heeft er alle schijn van dat 2012 in vele opzichten een vreemd jaar zal worden nu de economische groei in zowat heel Europa vertraagt. Sommige regio s, waaronder België, kijken tijdens de laatste kwartalen van 2011 zelfs tegen een klein krimpscanario aan. Maar niet alleen voor ons land, dat de voorbije maanden een steeds zwakker positie door de financiële markten toegedicht kreeg, dreigt een terugval. Ook traditioneel sterke merken zoals Nederland en Denemarken doen het plots minder goed. Voor de hele eurozone lopen de groeiprognoses uiteen van 0,2 procent groei volgens de Oeso, tot een krimp van 0,8 procent volgens de Amerikaanse investeringsbank Goldman Sachs. In 2013 zou de groei weer normaliseren. Wat betekent dit voor volgend jaar? Allicht dat veel bedrijven (nu al) op de rem gaan staan. Besparen waar er bespaard kan worden en omzichtig omspringen met de personeelsstroom. Het positieve is dat het aantal jobs dat de VDAB ontvangt al sinds mei 2011 het niveau van voor de crisis overstijgt. De werkloosheidcijfers volgen die trend niet. Er zijn nu nog steeds meer werklozen dan begin De crisis van toen is dus nog niet volledig verteerd en er kondigt zich al 50-plussers een nieuwe moeilijke periode aan. Als die zich doorzet, zullen de herstructureringen van 2009 zich herhalen vanaf het najaar Dat wordt een flinke kluif voor onze nieuwbakken regering die niet meer de middelen heeft van toen om de crisis te bestrijden. Hetzelfde geldt voor de financiële buffer bij bedrijven. Het wordt dan ook bijzonder uitkijken naar hoe er, ondanks alle voornemens, in de praktijk zal worden omgesprongen met het brugpensioen, dat - als het van Di Rupo I afhangt - vanaf nu werkloosheid met bedrijfstoeslag zal heten. Dat geeft de werkloze alleszins een minder aangenaam gevoel. Na lezing van het regeerakkoord lijkt het er sterk op dat de onderhandelaars een economisch moeilijk 2012 al hebben ingecalculeerd. Wat lezen we onder Brugpensioenen in geval van collectief ontslag? Dat voor bedrijven in moeilijkheden de afwijkende minimumleeftijd in 2012 op 52 jaar komt, en geleidelijk aan op 55 jaar in 2018 (door een jaarlijkse verhoging met 6 maanden tussen 2012 en 2018). Voor de bedrijven in herstructurering komt de afwijkende minimumleeftijd op 55, maar pas in Wat volgend jaar betreft: niets nieuws onder de zon dus. De reden daarvoor? De onderhandelaars beseffen ook dat 2012 geen makkelijk jaar wordt én dat onze arbeidsmarkt niet klaar is voor een grote groep werkzoekende 50-plussers die niet klaargestoomd is om, zoals dat heet, employable te zijn. Bovendien zijn het vlug alweer verkiezingen en hoge werkloosheidscijfers zijn geen goed campagnemateriaal. WIM VERDOODT HOOFDREDACTEUR JOBAT Onze arbeidsmarkt is niet klaar voor een grote groep werkzoekende De jobsite van het jaar steunt Music For Life Naar goede gewoonte bedenkt ook Jobat een jaarlijkse actie om van Music For Life een zo groot mogelijk succes te maken. Dit jaar richt Jobat zich tot de bezoekers van Jobat.be, deze week verkozen tot jobsite van het jaar. Tussen 17 en 23 december schenkt Jobat voor elke bezoeker aan zijn website 1 eurocent aan Music For Life. Surf dus naar Jobat.be, lever zo je bijdrage aan Music For Life, en maak van de gelegenheid gebruik om onze nieuwe jobsite te ontdekken. ARBEIDSVRAAG Mijn werkgever organiseert geen officiële evaluaties. Is hij dat verplicht? Werkgevers zijn wettelijk niet verplicht hun werknemers maandelijks of jaarlijks te evalueren. Evenmin wordt een loonsverhoging wettelijk gekoppeld aan een evaluatie. Of je een officiële evaluatie kan afdwingen van jouw werkgever, zal dus afhangen van wat hierover werd overeengekomen in jouw arbeidsovereenkomst. Of nog, wat hierover binnen de onderneming in het arbeidsreglement of enige ander document (policy) werd vastgelegd. Indien binnen de onderneming waar je werkt een evaluatieprocedure is uitgestippeld, moet jouw werkgever deze logischerwijze volgen. Is hierin eveneens vastgelegd dat bijvoorbeeld op jaarbasis doelstellingen zullen vastgelegd worden en wordt hieraan een loonsverhoging verbonden, dan begaat jouw werkgever in principe een fout wanneer hij zich niet zou houden aan de evaluatieprocedure en/of de verhoging niet zou uitbetalen in het geval waar ze verschuldigd is. Ambitie Uiteraard moet in België elke werkgever verplicht wettelijk vastgelegde minimumlonen uitbetalen aan zijn werknemers zoals deze meestal per activiteitensector (en functie) zijn vastgelegd. In het verlengde hiervan worden binnen de meeste activiteitensectoren (de paritaire comités) ook regels vastgelegd in collectieve arbeidsovereenkomsten (cao s) betreffende de indexatie en conventionele verhogingen van lonen. Het spreekt voor zich dat de werkgever deze verhogingen eveneens verplicht moet toekennen. Worden in deze cao s regels of afspraken vastgelegd omtrent de evaluatie van werknemers, dan is de werkgever evenzeer verplicht deze te volgen. Los van het juridische, zijn er zowel voor de werkgever als werknemer voordelen aan het evalueren van medewerkers volgens een vastgelegd en transparant evaluatieproces waarbij finaal de verdiensten van elke medewerker erkend worden. De kwaliteit van een evaluatieproces zal afhankelijk zijn van de aangepastheid ervan aan de cultuur en de doelstellingen van het bedrijf. Voordelen voor de werknemers zijn bijvoorbeeld: een duidelijke omkadering van de functie, transparante doelstellingen, de mogelijkheid om ambities en motivaties kenbaar te maken, erkenning voor het werk, visie op de evolutie binnen de functie en het bedrijf en een rechtvaardig salaris- en promotiebeleid. IRIS TOLPE, MANAGER LEGAL DEPARTEMENT, INFORMATION & KNOWHOW BIJ SECUREX JOBAT.BE/RECHTEN-PLICHTEN

3 02 03 Anseel & Denys Frederik Anseel en Jan Denys bekijken de arbeidsmarkt beurtelings door een kritische bril. De leidinggevenden die Jobpunt beschuldigden, negeren onderzoek dat aantoont dat gerichte rekrutering slechts een beperkt middel is om diversiteit te realiseren Schiet niet op de pianist De Standaard opende dinsdag (13/12) met een scherp stuk over Jobpunt Vlaanderen. Jobpunt is het selectiebureau dat de Vlaamse overheid begeleidt om vacatures in te vullen. Het artikel liet anoniem een aantal leidende ambtenaren aan het woord die Jobpunt beschuldigden dat diversiteit bij de selectie van kandidaten geen prioriteit is en dat de campagne om allochtonen te bereiken een slag in het water was. Het is duidelijk dat met 2,7 procent de Vlaamse administratie nog lang niet het eigen streefcijfer van 4 procent allochtone werknemers bereikt heeft. De anonieme leidinggevenden wassen de handen in onschuld. Ze negeren daarbij onderzoek dat aantoont dat een gerichte rekrutering slechts een beperkt middel is om diversiteit in het werknemersbestand te realiseren. Er zijn tal van managementpraktijken (mentoring, promotiebeleid, maatschappelijke betrokkenheid, prestatiebeoordeling) waardoor het lijnmanagement zelf een grotere impact zou kunnen hebben op het aantrekken en behouden van allochtone werknemers. Daarnaast lijkt men er zich niet van bewust in welke precaire positie selectiebureaus zich bevinden. Wetenschappers ontdekten decennia terug de paradox van adverse impact. Men stelt vast dat allochtonen gemiddeld lager scoren op een aantal selectie-instrumenten. Dit betekent niet dat zij minder intelligent zouden zijn, wel dat bepaalde culturele of demografische factoren ervoor zorgen dat zij minder goed presteren in sollicitaties. Dit maakt het voor selectiebureaus niet gemakkelijk. Afrekening Net die instrumenten die wetenschappelijk gezien de meest voorspellende waarde hebben (vaardigheidstests, assessmentcenters, gestructureerde interviews), blijken allochtonen te benadelen. Er is echter wettelijk bepaald dat bij de overheid elke kandidaat aan alle selectiecriteria moet voldoen en dat er niet aan positieve discriminatie wordt gedaan. Dit betekent dat, net zoals bij alle andere bedrijven die geen positieve discriminatie toepassen, allochtone sollicitanten ondervertegenwoordigd kunnen zijn als uitkomst van een sollicitatieprocedure. Om dit probleem aan te pakken test één van onze beste jonge onderzoeksters in haar doctoraat sinds twee jaar nieuwe instrumenten uit die minderheidsgroepen op geen enkele manier benadelen. Zij doet dit... in samenwerking met Jobpunt Vlaanderen! Het is net één van de grote verdiensten van Jobpunt dat zij zich bewust zijn van dit adverse impact-gevaar en actief mee zoeken met wetenschappers naar nieuwe selectiemethodes. Jobpunt onderscheidt zich hiermee van vele kantoren op de private markt en positioneert zich net als voortrekker op het vlak van diversiteit. Het is onterecht om via anonieme getuigenissen op de pianist te schieten in wat eerder op een interne afrekening lijkt. Frederik Anseel is professor organisatiepsychologie Universiteit Gent en hoofd onderzoeksgroep VIGOR. BANDWERK

4 ACTUA Regionalisering is geen doel op zich Tekst: Maud Oeyen / Foto: Bart Dewaele zal een tijdje duren voor de hele wetgevende procedure is afgerond, maar het zal nog veel langer duren voor we zullen zien wat de Het concrete gevolgen zijn van het nieuwe beleid. Want dat moet toch een langetermijnbeleid worden, stelt Frank Hendrickx, onderzoeker aan het Instituut voor Arbeidsrecht van de K.U.Leuven. Op zich is het geen slechte zaak dat het arbeidsrecht en de sociale zekerheid Belgische materie blijven - je moet geen bevoegdheden overhevelen naar de deelstaten als dat niet nodig is - maar het is wel van belang dat er dan op federaal niveau de juiste beslissingen worden genomen. Hendrickx verwijst in het bijzonder naar het Belgische ontslagrecht, dat dringend aan herziening toe is. Het Grondwettelijk Hof zegt dat het onderscheid tussen arbeiders en bedienden ongrondwettelijk is. We hebben nog maar anderhalf jaar om daar iets aan te doen. De federale overheid moet daar dus snel werk van maken. Het is de bedoeling om de juiste beslissingen te nemen op het juiste niveau. Regionalisering mag geen doel op zich zijn. Complexiteit Eenzelfde geluid klinkt bij het ondernemersplatform VKW. Hoofdeconoom Geert Janssens: Regionalisering mag enkel een middel zijn om iets beters te bereiken. Natuurlijk zijn er verschillen tussen de regionale arbeidsmarkten in België, maar uiteindelijk gaat het wel over één Belgische arbeidsmarkt. Jo Libeer, gedelegeerd bestuurder van Voka, baart het wél zorgen dat het arbeidsrecht, de sociale zekerheid en het loonbeleid federale materies blijven. Het is positief dat het doelgroepenbeleid en de dienstencheques naar de regio s komen. We zullen een beter loopbaanbeleid kunnen uitbouwen en beter kunnen inspelen op de noden van de Vlaamse arbeidsmarkt. Maar het reglementaire kader blijft federaal, en het is mogelijk dat we daar vrij snel op de limieten van het systeem zullen lopen. Volgens Libeer valt het niet uit te sluiten dat er verschillende interpretaties zullen ontstaan over dat reglementaire kader. Neem nu de passende dienstbetrekking. Je voelt nu al aan dat daar in het noorden van het land een andere interpretatie over bestaat dan in het zuiden. Ik heb de indruk dat de VDAB op een slimme manier omgaat met die definitie. Ik koester niet de ambitie om het arbeidsrecht te hervormen, maar er zijn toch een aantal aspecten die in de toekomst aanleiding kunnen geven tot noodzakelijke volgende stappen. Het zijn die noodzakelijke volgende stappen die Jean-Marie De Baene, hoofd van de studiedienst van het Vlaams ABVV, de kriebels bezorgen. Kijk naar de RSZ-kortingen voor doelgroepen. Door deze te regionaliseren, maakt men eigenlijk een opening om ook andere aspecten van het RSZ-beleid Limieten Dat arbeidsrecht, sociale zekerheid en loonkosten federaal blijven, impliceert volgens Janssens dat een eengemaakt beleid onvermijdelijk is. Maar hoe meer men regionaliseert, hoe meer divergentie men gaat creëren. Wanneer maatregelen haaks op elkaar beginnen te staan, gaat de efficiëntie eronder lijden. Janssens benadrukt dat het soms gewoon gemakkelijker is om zaken federaal - aan de bron - te regelen. We moeten er bijvoorbeeld voor zorgen dat arbeid minder belast wordt en dat het verschil tussen werken en niet werken groter wordt. Je kan wel proberen om daar wat aan te sleutelen op Vlaams niveau, met jobkortingen en dergelijke, maar die maatregelen blijven erg ad hoc. Ik koester niet de ambitie om het arbeidsrecht te hervormen, maar er zijn toch een aantal aspecten die in de toekomst aanleiding kunnen geven tot noodzakelijke volgende stappen Jo Libeer, Voka De afspraken over de zesde staatshervorming, die ook het arbeidsmarktbeleid regionaliseert, in het regeerakkoord van Di Rupo I zijn ondertekend. In het middenveld lopen de interpretaties echter nu al uiteen. Ook over het hoe en wanneer van de uitvoering van het akkoord rijzen heel wat vragen. Het wordt knap lastig Het vlinderakkoord mag dan goedgekeurd zijn, daarmee is het arbeidsmarktbeleid in België nog niet hervormd. De gemaakte afspraken moeten eerst in wetgeving worden omgezet, en dat belooft nog niet zo eenvoudig te worden, denkt politicoloog Carl Devos (UGent). staatshervormingsakkoord is op veel punten een raamakkoord. Er staan zaken in die vrij precies geregeld worden, terwijl Het andere afspraken relatief algemeen blijven, hoe felbevochten ze misschien ook zijn. De uitvoering van het akkoord zal volgens mij verschrikkelijk veel tijd en energie kosten. Devos ziet een immense lawine van overleg, onderhandelingen, afspraken en akkoorden op het beleid afkomen. In het vlinderakkoord staat dat de men de RVA zal herstructureren. Voortaan zal er een vertegenwoordiger van de regionale diensten voor arbeidsbemiddeling - in Vlaanderen dus de VDAB - deelnemen aan de vergaderingen van het beheerscomité van de RVA. Allemaal goed en wel, maar er zullen dan toch ook samenwerkingsakkoorden moeten komen tussen de RVA en de VDAB. Nog een voorbeeld: Het akkoord vermeldt in één zinnetje dat programma s rond startbanen, stagebonussen en werkhervattingstoelages worden overgeheveld naar de regio s. Ook daar zullen bijkomende afspraken nodig zijn. Vlaams regeerakkoord Volgens Devos zal de afbakening van bepaalde begrippen in de toekomst eveneens tot discussie leiden. Zo blijven arbeidsrecht en sociale zekerheid federaal, maar waar be-

5 04 05 Over de regionalisering van het arbeidmarktbeleid is al heel wat inkt gevloeid. Ondertussen is het institutioneel akkoord voor de zesde staatshervorming ondertekend, maar de precieze impact ervan op het arbeidsmarktbeleid blijft erg onduidelijk. En er zijn ook nog praktische bezwaren. ginnen en eindigen die materies? De ene vindt dat een bepaalde maatregel behoort tot het arbeidsrecht en dat de regio s er moeten afblijven, de andere beschouwt die maatregel dan weer als een aspect van het doelgroepenbeleid Om ruzie te vermijden, moet men die termen zeer duidelijk definiëren. Ook de sociale verkiezingen van volgend voorjaar kunnen roet in het eten gooien. Devos: Aan de invoering van de gemaakte afspraken zal nog veel sociaal overleg te pas moeten komen, maar daarvoor zullen de sociale partners tijdens hun verkiezingen geen tijd en energie hebben. Dat wil zeggen dat je eigenlijk pas in de tweede helft van 2012 kan beginnen te discussiëren. Een krappe timing, want in 2014 volgen er alweer verkiezingen, voor het Vlaamse, Europese én federale niveau. Na die moeder aller verkiezingen moet de Vlaamse regering kunnen starten met het invullen van haar nieuwe bevoegdheden, wat de nodige voorbereiding vereist. De Vlaamse overheid zal er plots heel wat bevoegdheden en ambtenaren bijkrijgen. Die nieuwe bevoegdheden zullen over te dragen. We horen de werkgevers nú al zeggen dat ook de structurele RSZ-verminderingen voor de lagere lonen een zaak zijn waar de regio s zich over moeten kunnen uitspreken. We vrezen dat op termijn de druk zal toenemen om nog een stap verder te gaan. De Baene geeft toe dat er verschillende maatregelen nodig zijn om de specifieke regionale problemen aan te pakken, zoals de grotere jongerenwerkloosheid in Brussel en Wallonië en de grotere werkloosheid onder vijftigplussers in Vlaanderen. Het is niet zo dat een gedifferentieerd beleid tot nu toe onmogelijk was. Op basis van overleg kan men al inspelen op de verschillende arbeidsmarktsituaties. Een overdracht van RSZ-middelen is natuurlijk een andere zaak. Op die manier zijn we misschien wel vertrokken voor een overdracht van heel het loonbeleid. Dit alles leidt ook weer tot meer differentiatie en een grotere complexiteit voor bedrijven met verschillende vestigingen. Het ABVV is tevreden dat alles wat te maken heeft met het arbeidsrecht, de cao s en het loonoverleg federaal blijven. Het is goed dat de solidariteit behouden blijft. Bovendien is het goed dat door de overdracht van enkele bevoegdheden de homogeniteit van het arbeidsmarktbeleid verbetert. Wij zeggen bijvoorbeeld al langer dat de PWA s eigenlijk een bemiddelingsinstrument zijn en dus tot de bevoegdheden van de Gewesten behoren. Maar ook De Baene stelt zich nog vragen over de uiteindelijke uitvoering van het akkoord. Vlaanderen zal middelen bijkrijgen voor haar arbeidsmarktbeleid. We zullen heel scherp toezien op de manier waarop deze middelen worden verdeeld over de verschillende maatregelen. Kijk naar de dienstencheques: gezien het enorme belang van deze sector - in heel België gaat het om , vaak kortgeschoolde, werknemers - zal het Vlaamse gewest hier in de toekomst voldoende budgettair op moeten inzetten. Federaal minister van Werk Monica De Coninck laat alvast weten dat zij zo snel mogelijk aan tafel wil gaan zitten met de bevoegde regionale ministers en alle betrokkenen om over de uitvoering van het akkoord te spreken. Vlaams minister van Werk Philippe Muyters wenst niet te reageren voor het institutioneel akkoord in wetteksten is gegoten. Volgens politiek commentator Carl Devos (UGent) kan dat nog enige tijd duren (zie artikel hieronder). opgenomen moeten worden in het Vlaams regeerakkoord van Het valt dus te hopen dat de hervorming is afgerond lang voordat die verkiezingen plaatsvinden. Maar erg gerust is Devos er niet in. Er moet veel gebeuren op twee jaar tijd. Ik ben heel erg benieuwd naar de manier waarop en het tempo waarmee ze dit allemaal uitgevoerd gaan krijgen. Het wordt verdorie knap lastig. De uitvoering van het vlinderakkoord zal verschrikkelijk veel tijd en energie kosten Carl Devos, politicoloog UGent Wat zegt het vlinderakkoord over het arbeidsmarktbeleid? Ook na de zesde staatshervorming blijven arbeidsrecht en sociale zekerheid federale materies, net als de voorzieningen voor het sociaal overleg en het loonbeleid. Wat gaat er dan wel naar de Gewesten? Controle op beschikbaarheid De Gewesten zullen voortaan de actieve en passieve beschikbaarheid van de werklozen controleren en indien nodig de daarbij horende sancties opleggen. Tot nu toe was het de federale RVA die op basis van informatie van de regionale diensten voor arbeidsbemiddeling moest beslissen over een eventuele sanctie. Het normatief kader voor regelgeving inzake passende betrekking, actief zoekgedrag, administratieve controle en sancties blijft federaal. Voortaan zijn het de Gewesten die autonoom bepalen welke studies en beroepsopleidingen een uitkeringsgerechtigde werkloze met behoud van zijn uitkeringen kan aanvatten. De Gewesten zullen ook mogen bepalen welke werkzoekenden voor deze maatregel in aanmerking komen. Doelgroepenbeleid De RSZ-kortingen voor doelgroepen en de activering van werkloosheidsuitkeringen worden geregionaliseerd. Structurele RSZ-verminderingen blijven federaal. De budgetten voor het doelgroepenbeleid worden volledig overgeheveld naar de Gewesten. Eens de regio beslist heeft hoe ze de beschikbare budgetten zal inzetten, zal de administratieve en financiële verwerking van die beslissing nog steeds via de federale organen de RSZ en de RVA gebeuren. De dienstencheques worden geregionaliseerd, al blijven de aspecten in verband met het arbeidsrecht federaal (bijvoorbeeld de arbeidsvoorwaarden in de sector). Het Ervaringsfonds wordt overgeheveld naar de Gewesten. Arbeidsbemiddeling De programma s voor de arbeidsmarktbegeleiding van leefloners gaan naar de Gewesten. De arbeidsbemiddelaars van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA s) en de bijhorende middelen worden overgeheveld naar de Gewesten. Outplacement wordt geregionaliseerd (al blijven ook hier de aspecten in verband met het arbeidsrecht federale materie).

6 BEDRIJFSWAGENS Nieuwe berekening heeft vreemde effecten De oude, huidige, berekening van het voordeel van alle aard (VVAA) brengt zowel de CO2-uitstoot als de afstand van het woon-werkverkeer in rekening. De fiscus beschouwt dat woon-werkverkeer als privégebruik van de wagen en heft op dit voordeel in natura een belasting. Hoe groot die belasting is, hangt af van hoever je van je werk woont. Wie minder dan 25 kilometer van kantoor woont, wordt momenteel forfaitair belast op privékilometers. Voor wie verder woont, is dat kilometer. Officiële gegevens over hoeveel werknemers met een bedrijfswagen er minder of meer dan 25 kilometer van het werk wonen, bestaan niet. Op basis van een Vlaamse mobiliteitsstudie is de verhouding naar schatting 70/30. In de nieuwe berekening valt het woon-werkverkeer weg als parameter. Dat zorgt voor heel wat verrassingen. De nieuwe formule (zie kader), die volgens RSZ-cijfers van toepassing is op ongeveer bedrijfswagens, houdt geen rekening meer met de afstand tussen woonplaats en werkplek, maar wel met de catalogusprijs van de wagen. Dat is inclusief btw én opties, maar exclusief eventuele kortingen bij aankoop. Die kortingen komen in de praktijk vaak voor aangezien de meeste bedrijven die bedingen naargelang de grootte van hun wagenpark. Verrassing één is dat de nieuwe berekening vaak voordelig uitvalt (zie overzicht populairste bedrijfswagens) voor werknemers die meer dan 25 kilometer van hun werkplek wonen. Vooral wanneer ze met één van de meest populaire kleine of middenklassewagens met een lage CO2-uitstoot rijden, daalt het voordeel van alle aard waarop ze belast worden. Wie met dezelfde wagen rijdt, maar dicht bij het werk woont, ziet het voordeel van alle aard bijna altijd stijgen. Gezien de 70/30-verhouding betalen wel meer werknemers meer belasting dan minder. 700 miljoen euro Tekst: Barbara Vandenbussche Het verschil tussen dichtbij of veraf wonen valt weg, maar doordat beiden uit een verschillend regime komen, heeft dat andere effecten, zegt Stéphane Verwilghen van leasingmaatschappij Arval en voorzitter van Renta, de Belgische Federatie van Voertuigen Verhuurders. Er wordt nu rekening gehouden met de kostprijs van de wagen, wat heel andere bedragen oplevert. Voor het gros van de werknemers met een familiewagen uit de middenklasse, wat zowat de mediaan der bedrijfswagens is, zal er een lichte stijging zijn van het voordeel van alle aard met 10 tot 15 procent. Voor heel kleine auto s zal er een daling te zien zijn. Maar de bovenste helft bedrijfswagens (volgens catalogusprijs) zullen 30 tot zelfs 200 procent meer belast worden. Met de nieuwe belasting op bedrijfswagens wil Di Rupo I jaarlijks 700 miljoen euro binnenrijven. De huidige regelgeving levert ongeveer 500 miljoen euro op. De 200 miljoen extra zal de fiscus vooral halen uit de bedrijfswagens die duurder zijn dan de mediaan. De taks op goedkopere bedrijfswagens zal slechts licht toenemen of zelfs dalen. De voorbije jaren was er al een shift naar kleinere auto s als gevolg van de groene fiscaliteit, zegt Gerry Van Aken van LeasePlan Belgium. De nieuwe regels kunnen voor werknemers die toen kozen voor een extra zuinige auto verrassende effecten hebben. Ze kregen immers vaak extra budget voor opties als ze een auto met een lage CO2- uitstoot kozen. Nu worden ze getroffen omdat die opties plots mee belast worden, terwijl ze die wagen niet van vandaag op morgen kunnen teruggeven. Omdat de catalogusprijs nu sterk meespeelt in de berekening van de kostprijs voor de werknemer, zal die allicht meer uitkijken naar goedkopere wagens. Voor zover de transportbehoefte, professioneel én privé, dat toelaat, nuanceert Van Aken. Je zal als technieker maar beschikken over een grote break voor je materiaal. Als je die wagen ook privé gebruikt, wordt dat een dure zaak. Klemgezet Werknemers die kozen voor een zuinige wagen en daardoor extra budget kregen voor opties, worden nu getroffen Gerry Van Aken, LeasePlan Belgium Toch is de catalogusprijs in de ons omringende landen een relatief vaak voorkomende maatstaf voor heffingen op bedrijfswagens, benadrukt Stéphane Verwilghen. Er valt beleidsmatig zeker iets voor te zeggen, ware het niet dat de nieuwe maatregel wordt losgelaten op het volledige bestaande wagenpark, waardoor bestuurders klem worden gezet met de wagen die ze gekozen hebben op basis Di Rupo I wil volgend jaar 200 miljoen extra belastingen heffen op bedrijfswagens. Om die miljoenen te vinden, wordt de berekening van het voordeel dat een bedrijfswagen oplevert, aangepast. Wie dicht bij kantoor woont, betaalt daardoor bijna altijd meer. Wie veraf woont, maakt veel kans om minder te betalen. van de bestaande wetgeving. Bovendien zou de maatregel vanaf 1 januari 2012 ingaan, maar ligt er nog niets definitief vast. Al onze rekenmechanismen moeten hier nog aan aangepast worden. Hoeveel werknemers zelf betalen voor hun bedrijfswagen, hangt af van de car policy van de onderneming. Wie geen eigen maandelijke bijdrage betaalt voor het gebruik van de bedrijfswagen (zichtbaar op de loonbrief, red.), wordt via de jaarlijkse personenbelasting belast op het volledige belastbaar voordeel. Betaalt de werknemer wel een maandelijkse bijdrage, dan wordt die afgetrokken van het berekende belastbaar voordeel. Nieuw voor werkgevers is dat ze vanaf 2012 een percentage van het VVAA op de bedrijfswagen moeten boeken als bijkomende verworpen uitgave, een niet-aftrekbare kost vastgelegd op 17 procent van het VVAA. We verwachten dat 66 tot 75 procent van de kostprijs van de nieuwe regeling voor de werknemer zal zijn en 25 tot 33 procent voor de werkgever, meent Verwilghen. Het is echter nog te vroeg om daar preciezere uitspraken over te doen. Nieuwe formule Het voordeel van alle aard voor bedrijfswagens wordt vanaf 2012 berekend aan de hand van de catalogusprijs (incl. btw en opties, excl. korting) en een CO2-coëfficient. Die bedraagt 5,5%, verhoogd of verlaagd met 0,1% per gram CO2-uitstoot boven of onder de 95 gram (115 gram voor benzinewagens). Een dieselwagen met een uitstoot van 130 gram zit 35 gram boven het referentiepunt zodat de CO2-coëfficiënt met 3,5% verhoogd wordt. De minimale CO2-coëfficiënt bedraagt 4%, de maximale 18%. Na vermenigvuldiging met de cataloguswaarde wordt het verkregen bedrag vermenigvuldigd met een correctiefactor van zes zevende (6/7). Het belastbaar voordeel bedraagt minstens euro per jaar (bedrag 2012).

7 De 10 populairste bedrijfswagens VW Golf 1.6 TDi 105 Blue Motion Cataloguswaarde (BTW incl.): ,28 CO2-uitstoot (g): 99 CO2-coëfficiënt: 5,9% BMW 318 D Touring 100kW(Automaat) Cataloguswaarde (BTW incl.): ,99 CO2-uitstoot (g): 119 CO2-coëfficiënt: 7,9% Voordeel van alle aard (per maand) verschil (EUR) 97,76 (5.000 privé-km) +2, ,64 (7.500 privé-km) -46,64 Voordeel van alle aard (per maand) verschil (EUR) 117,51 (5.000 privé-km) +55,16 172,67 176,27 (7.500 privé-km) -3,60 VW Passat Var. 1.6 CR TDi 105 Cataloguswaarde (BTW incl.): ,43 CO2-uitstoot (g): 114 CO2-coëfficiënt: 7,4% BMW X3 xdrive 20d 120kW (Automaat) Cataloguswaarde (BTW incl.): ,57 CO2-uitstoot (g): 148 CO2-coëfficiënt: 10,8% Voordeel van alle aard (per maand) verschil (EUR) 112,58 (5.000 privé-km) +34,03 146,60 168,86 (7.500 privé-km) -22,26 Voordeel van alle aard (per maand) verschil (EUR) 146,15 (5.000 privé-km) +176,84 322,99 219,23 (7.500 privé-km) +103,77 BMW 520d 120 kw (Automaat) Cataloguswaarde (BTW incl.): ,83 CO2-uitstoot (g): 123 CO2-coëfficiënt: 8,3% Volvo V Drive 115 Kinetic Cataloguswaarde (BTW incl.): ,07 CO2-uitstoot (g): 119 CO2-coëfficiënt: 7,9% Voordeel van alle aard (per maand) verschil (EUR) 121,46 (5.000 privé-km) 246, ,19 182,19 (7.500 privé-km) +64,46 Voordeel van alle aard (per maand) verschil (EUR) 117,51 (5.000 privé-km) 178,86 +61,15 176,27 (7.500 privé-km) +2,40 Volkswagen Golf Var. 1.6 CR TDi Cataloguswaarde (BTW incl.): CO2-uitstoot (g): 109 CO2-coëfficiënt: 6,9% Renault Grand Scenic 1.5 Dci 110 Cataloguswaarde (BTW incl.): ,13 CO2-uitstoot (g): 128 CO2-coëfficiënt: 8,8% Voordeel van alle aard (per maand) verschil (EUR) 107,64 (5.000 privé-km) +6,85 114,49 161,46 (7.500 privé-km) -46,97 Voordeel van alle aard (per maand) verschil (EUR) 126,40 (5.000 privé-km) +34,39 160,79 189,60 (7.500 privé-km) -28,81 Skoda Octavia Combi 1.6 TDi 105 Ambi DPF Cataloguswaarde (BTW incl.): ,99 CO2-uitstoot (g): 119 CO2-coëfficiënt: 7,9% Audi A3 Sportback 1.6 Tdi e Cataloguswaarde (BTW incl.): ,70 CO2-uitstoot (g): 102 CO2-coëfficiënt: 6,2% Voordeel van alle aard (per maand) verschil (EUR) 117,51 (5.000 privé-km) 120,98 +3,47 176,27 (7.500 privé-km) -55,29 Voordeel van alle aard (per maand) verschil (EUR) 100,73 (5.000 privé-km) 105,94 +5,21 151,09 (7.500 privé-km) -45,15 Bron: Arval

8 WERKBEELD Winterpret Foto s: Bart Dewaele Sinds 25 november palmt de tiende editie van Winterpret de Brusselse binnenstad in. Tweehonderdvijftig kleine chalets vormen samen een kerstmarkt die zich twee kilometer lang door het centrum slingert. Je koopt er glühwein, jenever, choucroute of chocolademelk, smoutebollen of churros, kaarsen, speelgoed, juwelen of mutsen. Op de Grote Markt vergapen toeristen en Brusselaars zich aan een spektakel van klank en licht en op de Kunstberg legde CitySki een skipiste aan. Ook een sleepiste van echt ijs, barokke draaimolens en een reuzenrad mochten niet ontbreken. De schaatsbaan op de Vismarkt is zestig meter lang en heeft een oppervlakte van meer dan duizend vierkante meter. Engelse touroperators verkozen de Brusselse kerstmarkt tot origineelste kerstmarkt van Europa. Winterpret is nog te bezoeken tot en met 1 januari. (mo) JOBAT.BE/WERKBEELD

9 MENSEN Help, mijn zoon spuit jointjes Medicatie, paddenstoelen, aanstekergas, alcohol, cannabis, online games,... Drugs en verslavingen roepen ook vandaag nog veel vragen op, zowel bij gebruikers zelf als bij ouders, vrienden en hulpverleners. Iedere dag staan er bij de Druglijn mensen klaar om via mail of telefoon een antwoord te bieden op die vragen. Onder hen ook een vijftiental vrijwilligers, opgeleid voor de job. Tekst: Maud Oeyen / Illustratie: Joke Van Camp Hij had ons beloofd om er mee te stoppen, maar we hebben van zijn vrienden gehoord dat hij toch nog cannabis rookt. Ik geef hem geen zakgeld meer, maar nu koopt hij drugs met het geld dat hij zelf heeft verdiend tijdens de vakantie. En als ik er een opmerking over maak, dan zegt hij dat hij het heus niet zo vaak doet en dat ik toch ook alcohol drink. Alsof dat hetzelfde is! Een ongeruste moeder doet aan de telefoon haar relaas tegen Frank, een 62-jarige vrijwilliger van de Druglijn. Behoedzaam antwoordt hij op haar vragen en wijst hij op mogelijke gevaren, terwijl hij ondertussen relativeert. Hoe gaat het met zijn schoolresultaten? Heeft uw zoon veel vrienden? Wat zijn z n hobby s? Wanneer ouders ons bellen met zo n verhaal, proberen we het probleem altijd in het juiste perspectief te plaatsen, vertelt Jasper, een andere vrijwilliger die mee het gesprek beluistert. Druggebruik hoeft niet altijd tot problemen te leiden, maar het is uiteraard wel altijd een reden tot bezorgdheid. Het is dus van belang dat ouders de alarmsignalen herkennen. Daarom peilen we altijd naar job, studie, sociale contacten en fysieke verschijning. De tijd dat ouders nauwelijks iets wisten over drugs, is voorbij. Vaak weet men toch wel - vooral bij cannabis - waar het over gaat. De grappige uitspraak Ik heb cannabis gevonden, mijn zoon spuit jointjes!, horen we hier niet meer, zegt Jasper. Maar ondanks dat reageren ouders heel verschillend. Het is een kwestie van waarden. De ene ouder laat begaan, de andere is radicaal tegen. Sommigen zien automatisch doembeelden van zoon of dochter in de goot, terwijl anderen er misschien te licht overgaan. Cannabis is niet zomaar een pretsigaret, het is en blijft een drug. Taboe en schaamte De Druglijn, onderdeel van de Vereniging voor Alcoholen andere Drugproblemen (VAD), krijgt niet alleen telefoon van familie en vrienden van gebruikers, maar ook van scholen, dokters, hulpverleners, journalisten en - vooral - gebruikers zelf. Vaak gaat het om gebruikers die beseffen dat ze een probleem hebben en die op zoek zijn naar oplossingen. We helpen hen om hun weg te vinden in de hulpverlening, legt Jasper uit. Soms bellen ook mensen die gestopt zijn met gebruiken en die te kampen krijgen met afkickverschijnselen. Iemand die dagelijks geblowd heeft, kan bijvoorbeeld moeite hebben met slapen en daar erg nerveus over worden. Zij vragen zich af of dat normaal is, hoe lang dat aansleept en wat ze eraan kunnen doen. Hoe dan ook mag de beller er zeker van zijn dat hij onbekend blijft. Jasper: Anonimiteit is belangrijk omdat de taboes en de schaamte nog vaak groot blijven. En veel drugs zijn tenslotte illegaal. Wanneer mensen dat nodig vinden, zullen we hen wel aanraden om de politie te contacteren, maar zelf geven we nooit gegevens door. Meestal hebben we die trouwens niet eens. De Druglijn fungeert dan ook enkel als aanspreekpunt en biedt zelf geen therapie aan, verduidelijkt Jasper. We gaan gebruikers niet begeleiden. We geven antwoord op concrete vragen en zorgen voor relevante doorverwijsadressen. Uit het gesprek kunnen we meestal wel afleiden waar de persoon in kwestie het best terecht kan. Zelf zullen we nooit contact opnemen met een externe dienst. Heb ik een probleem? Omdat ze de gebruikers niet begeleiden, weten de vrijwilligers van de Druglijn vaak niet hoe het met hen afloopt. Toch is dat volgens Jasper niet ontmoedigend. Natuurlijk is het jammer dat je een bepaald probleem niet kan opvolgen - ook al omdat het een goede bron van feedback zou zijn - maar we kunnen ons daar wel bij neerleggen. Tijdens een telefoongesprek of conversatie krijg je trouwens al veel feedback. Dat het contact via telefoon en zo beperkt blijft, heeft volgens Jasper ook voordelen. Wanneer ik hier vertrek, zet ik alles van me af. Thuis zit ik er niet over te piekeren. Al zijn er soms wel verhalen die aan me blijven kleven. Jasper wijst op de soms erg dramatische gesprekken met ouders die echt al alles hebben geprobeerd om hun kind te helpen. Vaak is er een enorm verschil in verwachtingen. Het probleem is overduidelijk, maar de gebruiker ziet geen probleem. Ouders willen ondanks alles helpen, maar soms moeten jongeren eerst met verantwoordelijkheden geconfronteerd worden voor ze tot inzicht komen. Op een gegeven moment moet je als ouder durven afstand nemen. Dat is verschrikkelijk moeilijk. De Druglijn ontvangt jaarlijks zo n vierduizend telefoontjes. Iedere dag komt er ook een tiental nieuwe vragen binnen per . Die worden na twee à drie werkdagen Wanneer mensen dat nodig vinden, zullen we hen wel aanraden om de politie te contacteren, maar zelf geven we nooit gegevens door. Meestal hebben we die trouwens niet eens beantwoord door een van de zes vaste medewerkers of vijftien vrijwilligers van de Druglijn. Die vrijwilligers - vaak studenten of mensen die aan het einde van hun carrière gekomen zijn - engageren zich om ten minste een keer per week gedurende drie uur de telefooncentrale te bezetten. Voor de verplaatsing krijgen ze een vergoeding. Jasper, student Wijsbegeerte aan de VUB, begon in november 2010 aan zijn opleiding tot vrijwilliger. In het laatste jaar van zijn lerarenopleiding - hij behaalde eerder al een diploma als leerkracht zedenleer - moest hij gedurende een heel semester stage lopen. Onder de noemer alternatieve stage kon ik mijn vrijwilligerswerk bij de Druglijn ook laten meetellen. Dat is de finale voorzet geweest. Wie zich kandidaat stelt als vrijwilliger, moet wel wat geduld oefenen. Tussen de start van de opleiding en het zelfstandig beantwoorden van telefoons en s, verstrijken gemakkelijk drie maanden. De ondersteuning zit hier heel goed, en dat is ook nodig, bevestigt Jasper. Als vrijwilliger weet je eigenlijk niet goed waar je aan begint. De opleiding bestaat uit acht vormingssessies, waarbij de kandidaten informatie krijgen over drank, drugs en pillen en over de juridische aspecten van druggebruik. Ze krijgen belangrijke communicatietechnieken aangeleerd en maken kennis met het landschap van de hulpverlening in Vlaanderen. Na de theoretische lessen volgen meeluisterstages en beantwoordstages, en pas daarna mogen de vrijwilligers alleen aan de slag. Zes keer per jaar volgt er voor iedereen een bijscholing. De vrijwilligers van de Druglijn blijven liever anoniem. De namen in dit artikel zijn fictief. Zin om te helpen? De DrugLijn zoekt extra vrijwilligers. Bel of check

10 BEROEPSGEHEIM Karel Van Eetvelt, Unizo-topman Voor iemand die uit een politiek nest komt en lichamelijke opvoeding studeerde, was het een eigenaardige keuze om aan de slag te gaan bij werkgeversorganisaties: eerst de Bouwunie en daarna Unizo. Eigenlijk ben ik er door toeval ingerold, maar het duurde niet lang of mijn ambitie groeide. Toen Kris Peeters bij Unizo vertrok, heb ik al het mogelijke gedaan om hem te kunnen opvolgen. Ik bereidde me heel goed voor op mijn assessment; ik ontwikkelde een visie die mensen kon overtuigen. Geconfronteerd met het bedrijfsleven, kweekte ik al snel veel respect voor het werk dat ondernemers verzetten. Ik zag het als mijn verdomde plicht om een lans te breken voor het entrepreneurschap. Mensen zijn soms jaloers op wat ondernemers bereikt hebben, maar beseffen niet welke offers ze hebben moeten brengen om op dat punt te komen. Bedrijfsleiders werken zeven dagen op zeven. Consensus Ik geloof meer in consensus dan in compromissen. Compromissen sluiten, betekent maar al te vaak: voor ieder wat wils en al die stukjes samen leggen tot een puzzel. Bij een consensus vertrek je eerder van iets nieuws, waarmee je aan de toekomst bouwt. Het hangt van de mensen rond de tafel af of dit lukt. Hoe dichter die mensen bij de realiteit staan, hoe makkelijker. Aan de top van de middenveldorganisaties zie ik wel mensen met realiteitszin. Het middenkader, daarentegen, is vaak wat wereldvreemd. Te veel met de theorie bezig. Ze hebben weinig voeling met het terrein. Ik verplicht mijn mensen om stage te lopen bij bedrijven. Enkel zo kunnen ze te weten komen wat daar leeft. Unizo heeft een voorbeeldfunctie binnen de kmo-wereld. In het hr-beleid bijvoorbeeld tonen wij dat het kan: 55-plussers die voor meerwaarde zorgen, allochtonen in visibele functies, kantoren met flex desks. Omdat we nood hebben aan creativiteit, zit Unizo volop in een omslag, die afgestemd is op de naar afwisseling verlangende Generatie Y. We gaan richting Het Nieuwe Werken, maar stapsgewijs. Iedereen moet de kans krijgen om daarin mee te groeien. Vernieuwing is een stokpaardje van me. Beweging houdt je wakker en alert. Scouts Ik hamer op resultaten. Die zijn belangrijker dan onze naam in de krant Het zijn die grote, strategische lijnen die ik als gedelegeerd bestuurder probeer te bewaken. Ik ben te veel met lobbywerk bezig om fulltime ceo te zijn. Daarom heb ik met Jan Sap iemand naast me die de operationele werking aanstuurt. Hij is een veel beter diplomaat dan ik. Soms heeft een organisatie als Unizo iets van een scoutsvereniging. Die sfeer van veel goede wil, mag gerust behouden blijven, maar tegelijk hamer ik op resultaten. Die zijn belangrijker dan onze naam in de krant. In plaats van langs de zijlijn te staan roepen, kunnen we beter achter de schermen punten binnenhalen. Als medewerkers een nieuw project voorstellen, kunnen ze me enkel met een goed uitgewerkt businessplan overtuigen. (pvd)

11 10 11 MIJN LOON Wat doe je voor job? Met drie collega s doen we onderzoek naar kiezelwieren, dat zijn microscopisch kleine eencellige algen die aan de basis staan van de voedselpiramide. We onderzoeken nieuwe soorten en brengen verschuivingen in kaart in het kader van de opwarming van de aarde. Kiezelwieren zien eruit als Camembert doosjes en zijn niet groter dan een tiende of zelfs maar een honderdste van een millimeter. De microscopische wieren produceren met z n allen meer zuurstof dan alle regenwouden samen BART VAN DE VIJVER (38), AARTSELAAR Beroep: wetenschappelijk onderzoeker Plantentuin Meise Privé: samenwonend, geen kinderen Brutoloon: euro Nettoloon: euro Extra: tweetaligheidspremie (166 euro bruto per maand) Doe je je job graag? Ik ben gepassioneerd door het zoeken naar wat er in de natuur zit. Soms voel ik me als een detective, het geeft een kick als ik iets nieuws ontdek. Zo heb ik al eens een kiezelwier naar een vriendin genoemd en zijn er al drie naar mij genoemd. Je kan het werk routinematig doen, maar als je wil haal je heel wat uit deze job. Ik zie de helft van de wereld, en buitenlandse collega s vang ik op bij mij thuis. Dat betaal ik zelf, want die multiculturele uitwisseling vind ik uiterst boeiend. Wat vind je van je inkomen? Als ik rijk wilde worden, had ik geen onderzoeker moeten worden. Veel Nederlandse collega s verdienen bijvoorbeeld meer. Ik ben een vastbenoemde federale ambtenaar, het is niet dat ik iets extra krijg als ik een nieuwe soort ontdek (lacht). Wat neemt de grootste hap uit je budget? De verwarmingskosten. Waar geef je met plezier geld aan uit? We reizen graag en vinden het fijn om er af en toe een weekendje tussenuit te knijpen. Van tijd tot tijd een beter restaurant uitproberen, is ook een van onze favoriete bezigheden. Wat zou je doen als je de lotto wint? Dan zou ik een gespecialiseerde elektronenmicroscoop kopen. Die kost euro. Nu moet ik naar Londen als ik er een wil gebruiken. Al is dat natuurlijk ook niet slecht. (mr) LUNCHTIME Grieks tafelen ***** Griekenland is dit jaar gastland op de Brusselse kerstmarkt en de sirtaki weerklinkt dan ook quasi onophoudelijk over het voor de gelegenheid van wit-blauwe vlaggetjes voorziene Sint-Katelijneplein. Geen sirtaki noch vlaggetjes te bespeuren echter in het nabijgelegen Grieks restaurant Strofilia op de Varkensmarkt, dat meteen opvalt door zijn hip interieur met opvallende accenten, zoals de muur van wijnkistjes en de kleurrijke zuilen van blokkendozen die je zou kunnen interpreteren als een postmoderne versie van hun traditionele Dorische tegenhangers. Strofilia - Grieks voor wijnpers - is een zogenaamde ouzerie: op de kaart geen tradionele menu s met voor- en hoofdgerechten, maar wel vele verschillende hapjes of mezze die tegelijkertijd besteld kunnen worden. In Griekenland zoeken mensen een ouzerie op om samen met vrienden te ontspannen, niet zelden onder het genot van een glaasje ouzo. Tzatziki en tarama Ik krijg een tafeltje in de achterin gelegen grote zaal, die in tegenstelling tot de heldere ruimte voorin een meer traditionele maar gezellige sfeer uitstraalt, met zijn afgekapte muren en warm licht. De gastvrouw brengt wijn en een mand met brood en olijventapenade. Strofilia biedt een uitgebreide kaart, met zowel warme als koude mezze en naast vlees en vis ook vegetarische hapjes met groenten of kaas. Ik proef van een lamsstoofpotje met aubergines (15 euro) en van kruidige varkensblokjes met knolselderpuree (14 euro). Als bijgerechten verschijnen kritharaki (Griekse pasta) en gebakken aardappelblokjes. Op de kaart ook klassiekers als tzatziki (6 euro), tarama (niet met een felroze maar wel met een natuurlijke, bijna witte kleur) en feta met olijfolie en oregano (6 euro). Twee à drie gerechten volstaan wellicht om je honger te stillen. Wie na de middag nog veel werk moet verzetten, kan hier voor een heel lichte lunch opteren. Na de mezze volgt heerlijk zoet Grieks gebak met een bolletje ambachtelijk vanille-ijs. Op aanraden van de gastvrouw neem ik er een glas tentura bij, een traditionele likeur die de aroma s van kaneel, kruidnagel en nootmuskaat combineert. Strofilia is open tussen 12u en 14.30u en tussen 19u en 23.30u. Op zaterdagmiddag en op zondag blijft het restaurant gesloten. (mo) STROFILIA VARKENSMARKT BRUSSEL jobat.be/lunchtime

12 Twijfel brengt je hier niet ver Voor de zesde en laatste keer zamelt de Music For Life-actie van Studio Brussel geld in voor het goede doel. Dit jaar gaat de opbrengst naar de bestrijding van diarree, vooral in Nepal. Alle hulp is welkom, want de situatie ter plaatse is vaak schrijnend. Tekst: Michiel Leen / Foto: Rode Kruis-Vlaanderen Tom Van Cakenberghe Voor de laatste editie van inzamelingsactie Music For Life haalt Studio Brussel alles uit de kast. Het Glazen Huis waarin presentatoren Tomas De Soete, Siska Schoeters en Sam De Bruyn zich laten opsluiten, doet in een week tijd de drie locaties aan waar het in voorgaande jaren te bekijken was. Op 17 december wordt de aftrap gegeven op het Leuvense Martelarenplein, waar het in 2006 allemaal begon. Vervolgens wordt een Glazen Verhuis op touw gezet om het Huis op het Gentse Woodrow Wilsonplein te krijgen, om aan het einde van de week af te sluiten op de Antwerpse Groenplaats. Ook dit jaar staat de actie volledig in het teken van een stille ramp, een humanitaire problematiek die onder de radar blijft, maar daarom niet minder slachtoffers maakt. Stonden eerder onder andere de strijd tegen landmijnen en malaria centraal, ditmaal is het de beurt aan diarree, wereldwijd de grootste doodsoorzaak bij kleine kinderen. Volgens cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie eist de ziekte wereldwijd elk jaar het leven van anderhalf miljoen kinderen. Vooral erg jonge kinderen zijn het slachtoffer: in Afrika en Zuid-Azië is de ziekte verantwoordelijk voor 80 procent van de kindersterfte. En dat terwijl de oplossingen relatief eenvoudig lijken. Want alle ludieke acties en van de pot gerukte woordgrapjes ten spijt, is de situatie op het terrein nog altijd schrijnend. Dries Goeminne, die als country delegate toeziet op de uitvoering van projecten waarbij Rode Kruis-Vlaanderen betrokken is, is blij dat de onsexy diarreeproblematiek eindelijk wat meer aandacht krijgt. Hoewel Rode Kruis-Vlaanderen al jaren samenwerkt met het Nepalese Rode Kruis, staat het land niet op de shortlist met prioritaire partners. Middelen vinden voor Nepal is niet altijd evident. Al zijn die wel nodig, klinkt het. De diarreeproblematiek is zo complex dat je aan langetermijnoplossingen moet kunnen werken. Idealiter bestrijk je met de middelen die je krijgt het hele spectrum dat bij ontwikkelingshulp komt kijken: de onderliggende oorzaken aanpakken én ervoor zorgen dat de mensen klaar zijn om onverwachte noodsituaties op te vangen. Middelen vrijmaken voor een dergelijke langetermijnaanpak is niet evident. Dankzij acties als Music For Life kunnen we dat wel doen. Geen toilet De oplossingen lijken redelijk eenvoudig: betere hygiëne en proper water. Zoals zo vaak is dat gemakkelijker gezegd dan gedaan. Nepal heeft zijn geografie tegen. Veel dorpen liggen erg afgelegen; er geraken kost je gemakkelijk een dag of drie. Als je er ziek wordt, heb je echt een probleem. Bovendien krijg je als inwoner van zo n afgelegen dorp maar moeilijk informatie beet over betere hygiëne. Hoe geïsoleerder de mensen wonen, hoe traditioneler ze leven en denken. Zo geloven veel mensen er dat je een kind met diarree geen water meer mag geven, omdat het al constant vocht verliest. Terwijl uitdroging net leidt tot sterfte. Veel kinderen lopen er ook vuil bij, omdat niemand weet dat je ze moet wassen. Het is niet gemakkelijk om dat gedrag te veranderen. Ook de infrastructuur stelt problemen. De toegang tot waterleidingen en toiletten is niet evident. Ongeveer 15 miljoen Nepalezen hebben nog steeds geen toilet, wat grote gevolgen heeft voor de volksgezondheid en milieuverontreiniging. Ongeveer 80 procent van de mensen heeft toegang tot redelijk drinkbaar water, maar dan nog is de kwaliteit niet even ideaal. Ze kunnen moeilijk geloven dat het uitgerekend dat water is dat hen ziek maakt. Dus leiden we lokale Rode-Kruisafdelingen op om het water te testen en de mensen te leren dat ze hun drinkwater eerst moeten koken. Gelukkig zijn de effecten van die ingrepen, hoe klein ook, meteen zichtbaar. Elke kleine druppel die je bijdraagt, heeft zijn nut, zegt Goeminne overtuigd. Op macroniveau is de situatie complexer: we hebben niet de invloed om de grote ongelijkheid en armoede in Nepal alomvattend aan te pakken. Met de middelen die we hebben, kunnen we in een bepaald dorp de levenssituatie wel drastisch verbeteren, maar we hebben niet altijd het geld om dat ook in het volgende dorp te doen. Maar alles wat we doen, heeft wel een duurzaam en blijvend effect op de mensen voor wie we het doen. Alleen hebben we momenteel niet de middelen om het voor iedereen te doen. Maar dat neemt niet weg dat er al mooie resultaten geboekt zijn. Goeminne Studeerde politieke wetenschappen met een specialisatie in non-profit management. Na zijn studies werkte hij in de standen- en tentoonstellingsbouw. Ik wilde na mijn studies ook wel eens met mijn handen werken. Daarna ben ik actief op zoek gegaan naar een job in de ontwikkelingssamenwerking. Het is niet de meest evidente sector om in binnen te geraken. Eerst heb ik vrijwilligers-

13 COLUMN Decibels JOBAT.BE/COLUMN Een kind bij een waterpomp in Kathmandu (Nepal). Toegang tot drinkbaar water verlaagt de kans op diarree met 47 procent. Wie in een ontwikkelingsland zijn handen wast met zeep maakt 32 procent minder kans op diarree. werk gedaan. Tevoren was ik consultant voor het International centre for reproductive health van Marleen Temmerman. In 2006 ging ik voor het Rode Kruis aan de slag in Rwanda en Burundi en sinds juni 2009 ben ik in Nepal actief. Als country delegate kun je ook maar beter beschikken over een aantal specifieke eigenschappen, zo blijkt. Soft skills zijn erg belangrijk, heb ik gemerkt. Je moet diplomatisch kunnen optreden. Bovendien moet je mensen kunnen leiden en managen. Dat vergt flexibiliteit. Veel beslissingen neem je zelf, on the spot. Vaak moet je zelf belangrijke keuzes maken. Twijfel brengt je hier niet ver. Je moet er ook over waken dat ontwikkelingssamenwerking niet ontaardt in afhankelijkheid. Door de doorgedreven samenwerking met lokale afdelingen van het Rode Kruis wordt dat vermeden. Ik ben hier dan ook niet als baas, ik stel zelf niemand te werk. Extreme armoede Een gewone job is het niet, vindt Goeminne. Wanneer ik hier tijdens mijn werk geconfronteerd wordt met grote miserie, blijft dat s avonds niet op mijn bureau liggen. Het beinvloedt je hele leven. Je woont hier tenslotte voor je werk. Van een cultuurschok heeft Goeminne naar eigen zeggen nooit last gehad. In het verleden heb ik vrijwilligerswerk gedaan in de Filippijnen en India, dus ik heb wel wat ervaring. Je moet je aanpassen. Je mag met je Westerse mentaliteit en methodologie je lokale partners niet choqueren. Je moet Nepal heeft zijn geografie tegen. Veel dorpen liggen erg afgelegen. Als je er ziek wordt, heb je echt een probleem Dries Goeminne, Rode Kruis-Vlaanderen ook onthouden dat religie hier verweven is met alle aspecten van het dagelijkse leven. Zo werden we betrokken bij het feest voor de Hindoegodin Lakshmi, de godin van het succes. Voor onze partners is het heel belangrijk dat ook wij interesse en respect tonen voor die gebruiken. De extreme armoede hier is heel confronterend, net als de ronduit middeleeuwse levensomstandigheden in sommige dorpen. Ook de discriminatie tussen bepaalde bevolkingsgroepen, een uitloper van het Hindoeïstische kastensysteem, heeft onvoorstelbare uitlopers. In sommige dorpen mogen vrouwen tijdens hun menstruatieperiode het huis niet in en moeten ze bij de dieren in de stal slapen. Maar de schrijnende toestanden doen Goeminne de moed niet verliezen, integendeel. Als ik dergelijke situaties zie, voel ik net de motivatie om ertegenaan te gaan en iets te veranderen. Niet wie het hardst werkt, geniet het meeste aanzien bij Rex Textiles, maar wie het hardst roept hoeveel werk hij verzet, hoe weinig dat ook moge zijn. De luidsten zijn de meest luien van het bedrijf. Onder het mom van wat niet is gezegd, is niet gedaan, verwoorden sommige werknemers werkelijk al hun professionele handelingen. Facturiste Marleen verschuift geen twee magneten op het advalvasbord zonder het aan minstens evenveel mensen te zeggen. Francis van de Service schrijdt na het vullen van de gemeenschappelijke nietjesmachine de werkvloer over als redde hij het godganse team van een fusie, faillissement en firmaovername tegelijk. En Dirk van Debiteurenbeheer vertelt elk telefoongesprek gevoerd met een klant, daarna volledig na aan zijn collega s, met versprekingen erop en eraan, alsof de eigenlijke babbel slechts een generale repetitie was. Lode Vaneeck, de zwijgzaamheid en noeste arbeid zelve, heeft eens getimed dat het in het totaal slechts vier minuten en tien seconden per werkdag volkomen stil is op kantoor. Dat is minder lang dan hij zijn adem kan inhouden onder water. Hij berekent dat als iedereen op basis van geproduceerde decibels zou worden betaald, Francis met een Porsche zou rijden, hijzelf met een verroeste vouwfiets. Terwijl zijn maandomzet de kostprijs van een échte Porsche bedraagt en met Francis rendement in het allerbeste geval de achterbankverwarming zou kunnen worden bekostigd. Niet alleen de werkprestaties worden schijnbaar vergroot door ze keer op keer te benoemen, ook de Onder het mom van wat niet is gezegd, is niet gedaan, verwoorden sommige werknemers werkelijk al hun professionele handelingen veelpraters zelf lijken er groter door, duidelijker aanwezig. Ze lopen met steeds wijdere passen door het bedrijf, naast de stillen die zich voortbewegen over een almaar smallere strook vasttapijt. Ongeschreven verkeerswetten lijken er wel te ontstaan, die bij een botsing immer een verontschuldiging van de introverte, haast onzichtbare eisen. Als Francis wordt gepromoveerd tot servicemanager en niet hij, is de maat vol voor de veel productievere Lode Vaneeck die met zijn zwijgzame lotgenoten een ludieke protestactie organiseert op de parking. Voortaan brullen alle schuchtere types er tijdens de middagpauze door een megafoon wat zij de voorbije uren gedaan hebben voor het bedrijf, tot in de details. Ceo Theysen die Lodes boodschap begrijpt, besluit hem de kans te geven om een grote klant binnen te rijven, waarna hij alsnog promotie kan maken. Maar bij de start van zijn powerpointpresentatie blijkt Lode zijn stem kwijt door de lange schreeuwactie. Geen klinker krijgt hij uitgebracht als hij oog in oog staat met de potentiële megaklant die beledigd het zaaltje verlaat, terwijl de slides zonder uitleg voorbijflitsen, als ongemonteerde shots van een stomme film. Die avond in bad lijken de drukke stemmen van zijn collega s door het wateroppervlak te priemen. Lode houdt exact vier minuten en tien seconden zijn adem in, tot ze verdwijnen, als één voor één vermorzelde, van vleugels ontdane waterjuffers. Ruth Lasters is leerkracht Frans in Borgerhout. Vorig jaar verscheen haar tweede roman Feestelijk Zweet. Om de beurt schrijven zij en San F. Yezerskiy de werkweek van zich af.

14 Jobat.be opnieuw verkozen tot Site van het Jaar Voor het tweede jaar op rij verkoos u Jobat.be tot jobsite van het jaar. Wij zijn u daar zeer dankbaar voor. Deze massieve schouderklop is voor ons het beste bewijs dat u apprecieert wat wij doen: voortdurend investeren in de meest gebruiksvriendelijke en responsieve jobsite van het moment. Zo heeft onze jobsite maar liefst vier gezichten. Welk gezicht u te zien krijgt, hangt af van wie u bent. Onze site past zich automatisch aan. Geruisloos, zonder dat u het ziet. Maar u merkt het wél. Dat merken wij dan weer aan onze bezoekcijfers. Zowel in oktober als november was Jobat.be met gemiddeld unieke bezoekers per dag de drukst bezochte Belgische jobsite. Ook daarvoor bedankt dé jobsite van 2011 u hartelijk. Wat ons betreft: graag tot volgend jaar. Het Jobat-team De 4 gezichten van Jobat.be Je bent actief op zoek naar een job en je schuimt daarvoor verschillende jobsites af? Dan is de nieuwe Jobat.be iets voor jou. Onze startpagina laat je meteen de job zoeken die bij je past. Bovendien onthouden wij je voorkeuren en laten we je steeds je laatste zoekopdrachten zien, net als je bewaarde jobs -die je rustig kan herbekijken- en de jobs die bij je profiel passen. Als je je registreert, kan je ook jobs ontvangen per nieuwsbrief, je cv ter beschikking stellen van werkgevers en je sollicitaties beheren.

15 De nieuwe Jobat-site is ook aangepast voor wie vooral via Google informatie zoekt. Zoek je bijvoorbeeld info over vaderschapsverlof, dan kom je op Jobat.be meteen terecht op een heldere overzichtspagina boordevol actuele en praktische informatie over je rechten en plichten ter zake. Ben je graag op de hoogte van de actualiteit? Dan is onze nieuwe actuarubriek iets voor jou. Je vindt er het laatste nieuws en de leukste weetjes over de arbeidsmarkt. Om het je gemakkelijk te maken, hebben we onze nieuwspagina s grondig hertekend. Je kan nu ook reageren op artikels en je vindt bij elk artikel jobs die je op het lijf geschreven zijn. Je leeft mobiel. Voor jou is je ipad, iphone of smartphone het toestel bij uitstek om te surfen, én om een nieuwe job te zoeken. Dan hebben we goed nieuws voor jou. Ook Jobat.be staat niet stil. Dankzij de nieuwe html 5-technologie past onze mobiele site zich nu helemaal en perfect aan aan de grootte van je beeldscherm.

16 De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) is het grootste drinkwaterbedrijf in Vlaanderen. VMW levert drinkwater aan 2,8 miljoen klanten in 170 Vlaamse gemeenten, verdeeld over de provincies West- en Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg. Als integraal waterbedrijf is de VMW ook actief in de uitbouw van gemeentelijke rioleringsnetten en werkt industriewaterprojecten uit op maat van bedrijven. Wij zoeken (m/v):» Projectingenieur (ing.)» Juridisch medewerker Brussel Brussel Jouw functie: je bent verantwoordelijk voor de opvolging van de bouw- en renovatieprojecten voor de cel gebouwen. Je bepaalt de planning en het budget van de projecten. Je leidt de projecten tijdens de ontwerp- en uitvoeringsfase. Je geeft advies bij technische problemen. Je stuurt het team van toezichters aan. Jouw profiel: master, bij voorkeur richting bouwkunde of een andere richting met ervaring in bouwkundige opdrachten. Jouw functie: je ondersteunt de juristen van de juridische afdeling door het voorbereiden van dossiers inzake o.a. klachten behandeling en geschillen. Je staat in voor de nodige administratieve ondersteuning en voor de opmaak van rapporten en statistieken. Je verzorgt ook het administratief beheer van de verzekeringsportefeuille. Jouw profiel: bachelor, bij voorkeur richting rechtspraktijk.» Diensthoofd productie» Technisch medewerker en toevoer onderhoud Oost- en West-Vlaanderen Jouw functie: je zorgt voor het plannen, coördineren en optimaliseren van de activiteiten van de dienst Productie en Toevoer. Je staat in voor de optimale werking van de productie- en toevoer infrastructuur en voor de automatisatie en de telecontrole van de productie, berging en toevoer. Je stuurt de medewerkers aan en je begeleidt hen bij de uitvoering van werken aan o.a. toevoerleidingen en watertorens. Jouw profiel: master in de industriële wetenschappen, bij voorkeur richting elektromechanica of elektronica. West-Vlaanderen Jouw functie: je organiseert mede het onderhoud van gebouwen en terreinen door het aansturen en opvolgen van onderhoudswerken die worden uitgevoerd door eigen medewerkers of door externe aannemers. Je voert technisch-administratieve controles uit en je verzekert de kwaliteit van het opgeleverde werk. Je organiseert prijsvragen voor leveringen en werken door derden. Jouw profiel: bachelor, bij voorkeur richting bouwkunde of architectuur.» Hoofd sectoraal met het openbaar vervoer» Adjunct-hoofd sectoraal dienstencentrum fietsvergoeding. dienstencentrum Oost-Vlaanderen Jouw functie: je bent verantwoordelijk voor het leiden van de activiteiten van het sectoraal dienstencentrum. Je wordt hierin bijgestaan door het leidinggevend team van het SDC dat instaat voor de operationele aansturing en begeleiding van de medewerkers bij de uitvoering van werken aan het distributie- en rioleringsnet en bij de administratieve dienstverlening naar de klanten toe. Jouw profiel: master, bij voorkeur richting bouwkunde, mechanica of elektromechanica. AANBOD: een stabiele tewerkstelling in een dynamische omgeving opleidings- en doorgroeimogelijkheden een aantrekkelijk brutomaandsalaris maaltijdcheques ecocheques hospitalisatieverzekering gratis woon-werkverkeer INTERESSE? Stuur vóór 30 december 2011 uw kandidatuur per post naar de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, Vooruitgangstraat 189, 1030 Brussel, of via naar Oost-Vlaanderen en Limburg Jouw functie: je bereidt routinematige werken aan het distributie- en rioleringsnet voor en je volgt de uitvoering van deze werken op. Je staat in voor de operationele aansturing en begeleiding van de medewerkers van het SDC en voor het toezicht op werken uitgevoerd door derden (externe aannemers), waarbij je de kwaliteit van het opgeleverde werk verzekert. Jouw profiel: bachelor, bij voorkeur richting bouwkunde, mechanica of elektromechanica. De VMW wil de samenleving waarvoor zij zich inzet, zo goed mogelijk weerspiegelen. Bij de aanwerving van medewerkers willen wij gelijke kansen geven aan alle kandidaten, ongeacht hun afkomst, geslacht of eventuele handicap.

17 } Limburg, een sterk merk jouw werk? Limburg is de laatste jaren uitgegroeid tot een sterk merk! Wil ook jij meewerken aan de realisatie van dat sterk merk? Teken dan voor projecten die iets kunnen betekenen voor de Limburger. Het provinciebestuur staat niet alleen voor de provinciale administratie met haar diverse boeiende beleidsdomeinen maar ook voor het Domein Bokrijk, het Provinciaal Dommelhof Neerpelt, Z33, de Provinciale Bibliotheek Limburg, het Provinciaal Gallo-Romeins Museum, Provincie Limburg Opleiding en Training, en zo veel meer. Momenteel zijn wij op zoek naar volgende nieuwe collega s (m/v): proces manager ICT (contractuele functie op niveau bestuurssecretaris) Jouw profiel Je blinkt uit met je kennis en inzicht in IT-infrastructuren. De daaraan gekoppelde bedrijfsprocessen op het gebied van ITIL en/of andere gerelateerde methodieken hebben geen geheimen voor je. Problemen kan je diepgaand analyseren om de daadwerkelijke oorzaken van kwaliteitsproblemen en te hoge kosten van processen aan te wijzen. Je hebt de drive en het enthousiasme om samen met collega s de kwaliteit van onze processen te verbeteren. Ervaring binnen het vakgebied is een meerwaarde. Jouw uitdaging Is het verbeteren van werkprocessen binnen een ICT-organisatie jouw passie? Als procesmanager-ict analyseer, verbeter en beheer je de ICT-processen binnen onze organisatie. Verder vertaal je toekomstige wensen, opdrachten en projecten van de verschillende afdelingen in voorstellen voor nieuwe en gewijzigde procesinrichting. Algemene toelatingsvoorwaarden Als je geïnteresseerd bent, je voldoet aan algemene toelatingsvoorwaarden en beschikt over een masterdiploma, dan verwachten wij jouw kandidatuur. Bezoldiging Brutomaandloon op niveau bestuurssecretaris tussen minimum 2 815,00 en maximum 4 663,76. coördinator samenwerkingsverband GIS Limburg (contractuele functie op niveau bestuurssecretaris) Jouw profiel Je bent op de hoogte van het GIS-beleid op Vlaams niveau, ontwikkelt hieromtrent een visie en zet deze visie planmatig en gestructureerd om in de dagelijkse praktijk. Je werkt graag samen met partnerorganisaties en stimuleert hen om hun ambities in te vullen en hun competenties verder te ontwikkelen. Je beschikt over de nodige conceptuele en inhoudelijke kennis van GIS. Jouw uitdaging Als coördinator van het samenwerkingsverband GIS Limburg ben je communicatief en treed je op als moderator van debatten. Je bent sterk in het organiseren van overlegen studiemomenten. Je voert marktprospecties uit en verleent advies i.v.m. GISopportuniteiten. In nauw overleg met de partners bouw je een globale visie uit rond lokale GIS-ondersteuning in Limburg. Deze visie is afgestemd op het Vlaamse GDIdecreet. Je initieert en begeleidt projecten die voortvloeien uit en kaderen binnen de vooropgestelde visie. Specifieke toelatingsvoorwaarden Je beschikt over 2 jaren praktische ervaring in het werken met GIS. Algemene toelatingsvoorwaarden Als je geïnteresseerd bent, je voldoet aan algemene toelatingsvoorwaarden en beschikt over een masterdiploma, dan verwachten wij jouw kandidatuur. Bezoldiging Brutomaandloon op niveau bestuurssecretaris tussen minimum 2 815,00 en maximum 4 663,76. verantwoordelijke digitale werkomgeving (contractuele functie op niveau deskundige) Jouw profiel Je bent een krak in het analyseren en het modelleren van werkprocessen en hebt hierbij oog voor procesoptimalisering, risicobeheer en administratieve vereenvoudiging. Je werkt klantgericht en past je werkwijze aan afhankelijk van de context waarin je werkt. Je bent erg pc-vaardig en kantoortoepassingen en procesmodelleringstools kennen nauwelijks geheimen voor je. Jouw uitdaging Als verantwoordelijke digitale werkomgeving modelleer, digitaliseer en automatiseer je werkprocessen binnen onze Directie Ruimte. Je ontwikkelt processen en beheert decentraal en in nauw overleg met de Beheerscel en de Afdeling ICT het dossieropvolgingssysteem, de toegangen, de databanken en de beveiligingsstructuur van de directie. Voor ICT-gerelateerde vragen en rapportage ben je het eerste aanspreekpunt binnen de directie en verwijs je waar nodig door naar de Afdeling ICT. Algemene toelatingsvoorwaarden Als je geïnteresseerd bent, je voldoet aan algemene toelatingsvoorwaarden en beschikt over een bachelordiploma, dan verwachten we jouw kandidatuur. Bezoldiging Brutomaandloon tussen minimum 2 228,82 en maximum 3 755,49. deskundige servicedesk (contractuele werfreserve op niveau deskundige) Jouw profiel Je bent communicatievaardig in woord en schrift, hebt een enthousiaste attitude en pikt snel dingen op. Je maakt heldere analyses van complexe ondersteuningsvragen en kiest de beste methode of procedure om te komen tot een gewenste oplossing. Op een creatieve wijze zoek je naar mogelijkheden om de dienstverlening van de servicedesk te verbeteren en stel je hiervoor de nodige procedures mee op. Je beschikt over een uitgebreide kennis van besturingssystemen, hardware en netwerkprotocols. Jouw uitdaging Als deskundige binnen de servicedesk beheer je mee de telefonische en elektronische servicedesk. Je voert uitbreidingen en aanpassingen van het netwerk uit, installeert nieuwe servers volgens de standaardprocedures. Fouten in het netwerk en hardware detecteer je en los je efficiënt op in een minimum van tijd, met een beperkte hinder voor de gebruiker. Je bouwt mee aan de veiligheidsstrategie van het provinciale netwerk. Algemene toelatingsvoorwaarden Als je geïnteresseerd bent, je voldoet aan algemene toelatingsvoorwaarden en beschikt over een bachelordiploma, dan verwachten we jouw kandidatuur. Bezoldiging Brutomaandloon tussen minimum 2 228,82 en maximum 3 755,49. Ons aanbod een dynamische, multidisciplinaire omgeving met tal van opleidingskansen en loopbaanmogelijkheden een interessante verlofregeling maaltijdcheques gratis hospitalisatieverzekering Examenprogramma Limburg werft kleurenblind m/v! We gaan altijd op dezelfde manier te werk als je bij ons solliciteert: in twee proeven gaan we na of je geschikt bent voor een bepaalde functie. De eerste is een schriftelijke proef waarin gepeild wordt naar jouw vakkennis en relevante competenties. In een tweede proef houden we een gesprek om jou en je talenten beter te leren kennen. Uit de resultaten daarvan kiest het provinciebestuur wie uiteindelijk wordt aangeworven. Het provinciebestuur biedt personen met een beperking ondersteunende maatregelen aan om deze eerder vermelde proeven te kunnen uitvoeren. Gelieve hiervoor vooraf contact op te nemen. Interesse? Kandidaturen (per functie sollicitatiebrief met duidelijke vermelding van de beoogde vacature, uitgebreid curriculum vitae en kopie diploma) moeten ten laatste op 23 januari 2012 per brief worden verstuurd aan Provincie Limburg, Directie HRM, Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt. Een uitgebreide functiebeschrijving, informatie over de algemene toelatingsvoorwaarden en andere informatie kan je vinden op of opvragen bij mevrouw Rebecca Huysmans, tel of per provincie Limburg Universiteitslaan 1 B-3500 HASSELT limburg.be/vacatures

18 Slim netwerk getekend door Oda, 6 jaar, dochter van Karel, ingenieur bij Eandis Zit innoveren in je genen? Technisch of IT-talent? Bouw met ons mee aan de energienetwerken van de toekomst! Beste wensen voor 2012, een nieuwe start? Surf naar Eandis brengt dag en nacht elektriciteit en aardgas tot bij u, thuis of op het werk Operations Manager JAVA levert, als koffiebranderij en belangrijke speler op de nationale institutionele foodservicemarkt, een totaalassortiment food- en non-foodproducten aan ziekenhuizen, bejaardentehuizen, scholen, bedrijfsrestaurants, traiteurs en commerciële ketens. Onze sterke punten zijn de zeer hoge servicegraad, het menudekkend assortiment en de hoge klantgerichtheid. Java werkt met de modernste technieken, is bovendien ISO gecertificeerd en draagt kwaliteit, traceerbaarheid en voedselveiligheid hoog in het vaandel. Voor ons distributiecentrum en kantorencomplex in Rotselaar, zijn wij op zoek naar de volgende collega s (m/v): TAKEN: Coördineren van de afdelingen transport, warehouse, production en logistics support Verantwoordelijk voor de planning, uitvoering en controle van de totale goederenstroom Analyseren van de bestaande logistieke processen en initiëren en implementeren van concrete verbeteringsprojecten Garanderen dat de klant de dienstverlening krijgt waarop hij recht heeft door het halen van de afgesproken SLA s en KPI s Aansturen van de managers: leiden, ontwikkelen, coachen en bepalen van opleidingsnoden en doelstellingen Creëren van een aangename werkomgeving en personeelswelzijn Management verzorgen bij Walking Around Je zet de lijnen uit, maar bewaakt ook consequent de uitvoering ervan Budgetten opstellen en operationele statistieken ontwikkelen en onderhouden Overleg voeren met andere managers en directieleden Meewerken aan werkgroepen die de bedrijfsprocessen continu trachten te optimaliseren Durven in vraag te stellen, te vernieuwen en te verbeteren Rapporteren aan de zaakvoerder Na een inloopperiode en een positieve evaluatie maak je mogelijk deel uit van het directieteam. Aankoopmanager TAKEN: Je vertrouwd maken met de markt, de producten en de bedrijfsorganisatie Richting geven aan het aankoopbeleid van de organisatie zonder de optimale synergie van het geheel uit het oog te verliezen Aansturen van een team van 7 medewerkers Uitbouwen van Europese samenwerkingsakkoorden met verschillende partners Beheren en opvolgen van aankoopgroeperingen Zoeken naar nieuwe leveranciers en meedenken in klantenbehoeftes Superviseren van het assortimentsbeleid in nauwe samenwerking met de Category Manager Evalueren van leveranciers op leverings- en kwaliteitsbetrouwbaarheid Meewerken aan werkgroepen die de bedrijfsprocessen continu trachten te optimaliseren doorheen de volledige supply chain Durven in vraag te stellen, te vernieuwen en te verbeteren Rapporteren aan de Business Unit Manager Foodservice. PROFIEL: Ervaring in de voedingssector of affiniteit met logistieke processen zijn een meerwaarde 5 à 10 jaar succesvolle ervaring in een aankoopomgeving, bij voorkeur in food Uitstekende communicatieve vaardigheden Sterk analytisch vermogen en kwaliteitsgevoelig met toekomst- Vlot drietalig (N/F/E) Goede kennis MS Office (Word en Excel) Bachelor/ PROFIEL: Je hebt visie, bent besluitvaardig AANBOD: Een en boeiende communiceert en dynamische open en helder werksfeer met in alle een bedrijf afdelingen Je bent een peoplemanager perspectieven. die door Een zijn aantrekkelijk laagdrempeligheid loon in sfeer verhouding brengt tot en uw ervaring masteropleiding en capaciteiten. of gelijkwaardig Sterke persoonlijkheid Klantgericht en peoplemanager mensen overtuigt van veranderingsprocessen Een firmawagen. Je bent Een streng hospitalisatieverzekering. en rechtvaardig Je bent Passie voor food en coachen van medewerkers. analytisch en een goed organisator, maar ook energiek, proactief en kwaliteitsgevoelig Je denkt innovatief en sterk oplossings- HOE SOLLICITEREN? en klantgericht Indien Ervaring uw interesse de voedingssector overeenkomt of met het gevraagde profiel, affiniteit met logistieke processen zijn stuur een dan meerwaarde zo vlug mogelijk Je bent uw vlot cv drietalig met sollicitatiebrief (N/F/E) en hebt naar: JAVA bvba, t.a.v. Diane een goede kennis van MS Office (Word Van Winghe, en Excel) Wingepark Je genoot 10, een 3110 hogere Rotselaar opleiding. of mail naar: AANBOD: Een boeiende, dynamische en veelzijdige job in een bedrijf met toekomstperspectieven die elke dag nieuwe uitdagingen en kansen biedt Een aantrekkelijk loon in verhouding tot je ervaring en capaciteiten Een firmawagen Een hospitalisatieverzekering. HOE SOLLICITEREN? Indien jouw kandidatuur overeenkomt met het gevraagde profiel, stuur dan zo vlug mogelijk je curriculum vitae en sollicitatiebrief naar JAVA bvba t.a.v. Diane Van Winghe, Wingepark 10, 3110 Rotselaar of mail naar: Graag duidelijk vermelden voor welke functie je solliciteert.

19 We want to make dishes that look as good as they taste and taste as delicious as they look CULINOR Convenience Cuisine is, mede dankzij de recente overname van haar sectorgenoot Hot Cuisine, marktleider van kant- en klaarmaaltijden en sauzen. Het bedrij f heeft een duidelij ke missie: het leven van mensen lekker makkelij k maken door een gevarieerd aanbod aan kwalitatieve verse maaltij den. Dankzij de inzet van een 225-tal betrokken medewerkers kan deze missie gerealiseerd worden. We willen tevens een uitdagende en veilige werkomgeving bieden waar elke medewerker de verantwoordelij kheid en kans krij gt om zichzelf te ontwikkelen. Bovendien bieden we motiverende verloningen, werkzekerheid en een zorgzame omgeving. Voor onze sites in Destelbergen (Culinor) en Gent (Hot Cuisine) zoeken we momenteel (m/v): Productiecoördinator I HOT CUISINE JE FUNCTIE Als Productiecoördinator kom je terecht in het hart van onze onderneming Dagelij ks worden de heerlij kste kant-en-klaarmaaltij den bereid dankzij de tomeloze inzet van een 60-tal productiemedewerkers die je - samen met je collega Productiecoördinator en onze ploegleiders - opleidt, aanstuurt en coacht Naast people management rekenen we op jou voor een feilloze organisatie, inclusief een dagelij kse personeelsplanning, en de optimalisatie van alle activiteiten zoals koken, bakken, afvullen en reinigen Hierbij bewaak je prestatieparameters als kwaliteit, productiviteit, kost en hygiëne en verzeker je de vooropgestelde kwantiteit en kwaliteit Je bewaakt de veiligheid van de medewerkers, ziet toe op de zorg voor ons machinepark en detecteert tij dig technische problemen Tevens heb je aandacht voor verbeteringen op vlak van effi ciëntie, rationalisatie en ergonomie en maak je dat alle vastgelegde procedures worden nageleefd Je rapporteert aan de Plant Manager van de site. JE INGREDIENTEN Voeding en techniek zij n jouw ding! Na je hogere opleiding (op BSc of ind. ing. niveau) of gelij kwaardig door ervaring, deed je leidinggevende ervaring op in een productieomgeving, bij voorkeur bij een voedingsfabrikant Naast je affi niteit met de technische aspecten van een productieproces, ben je een echte people manager die mensen weet te bewegen tot uitstekende prestaties Je bent communicatief, een luisterend oor en een regelaar die problemen snel detecteert en oplost Je werkt planmatig, bent goed georganiseerd en houdt van een no-nonsense aanpak Je bent bereid om in een 2-ploegenstelsel te werken. 2 Supervisors I CULINOR 2 Lijnverantwoordelijken I CULINOR & HOT CUISINE JE FUNCTIE De doelstelling van je functie is het correct en tij dig leveren van de bestellingen bij de klant De activiteiten op je afdeling zij n oa. verpakking, conditionering, etikettering, palletisering,... en worden verzorgd door een 12 à 14-tal medewerkers per shift Samen met de expeditiemanager en je collega Supervisor motiveer en coach je deze teams tot uitstekende prestaties Je beheert de stockfrigo s en hebt contacten met onze laadkademeesters Je maakt gebruik van ons ERP-pakket en verzorgt alle administratieve taken inherent aan de functie Kwaliteit en leverbetrouwbaarheid draag je hoog in het vaandel en je werkt voortdurend aan de verbetering van de werkomgeving en -methodes Tot slot ben je heel polyvalent en hoofdzakelij k op de werkvloer actief. JE FUNCTIE Samen met de ploegleider ben je verantwoordelij k voor het goed functioneren van de productielij n waarbij je een team van lij nmedewerkers aanstuurt Je bent verantwoordelij k voor de opstart en ombouw van de lij n en lost hierbij kleine technische storingen op Als operationeel verantwoordelij ke streef je ernaar om perfect afgewerkte producten af te leveren en zie je erop toe dat de kwaliteitsrichtlij nen en hygiënenormen strikt nageleefd worden Je bent fulltime aanwezig op de vloer en werkt zelf ook mee aan de lij n. JE INGREDIENTEN Na je bachelordiploma (richting voeding-techniek-logistiek) of gelij kwaardig door ervaring, deed je enkele jaren ervaring op in bij voorkeur de voedingsindustrie Je staat graag tussen de mensen, weet van aanpakken en houdt van een no-nonsense mentaliteit Je haalt het beste uit je team dankzij een duidelij ke communicatie, je drive naar resultaten en een verdiend respect Je weet het hoofd koel te houden bij stressmomenten en bent een voortreffelij k organisator Je bent bereid om in een 2-ploegenstelsel te werken. Quality Assurance Assistant I CULINOR JE FUNCTIE Als QAA word je de rechterhand van onze Quality Assurance Manager die je ondersteunt met onder andere volgende taken: Het opmaken en aanpassen van receptfi ches (BOM s) in ons ERP-systeem Het vervolgens uitrekenen van kostprij zen aan de hand van deze BOM s Het beheren van documenten van ons kwaliteitssysteem Het opmaken en klasseren van productspecifi caties bij nieuwe producten en bij aanpassingen en het opvragen van grondstofspecifi caties bij onze leveranciers Het dagelij ks opvolgen van de registraties van de pasteurisaties en check wegers Het opvragen van analyses bij verschillende labo s en deze in tabellen gieten Het nemen van waterstalen en deze analyseren En tot slot, het opvolgen en bij houden van kalibraties. JE INGREDIENTEN Na je hogere opleiding op bachelor- of master niveau (bio-ingenieur, BSc, ind. ing. of master in de scheikunde, BSc in de voedings- en dieetkunde, ) ben je op zoek naar een eerste werkervaring of kij k je uit naar een nieuwe job, meer relevant voor je opleiding Je hebt kennis van HACCP, analyses, nutritionele samenstellingen en voedingscomponenten In deze functie is het een must dat je houdt van en sterk bent in administratie en dat je uiterst nauwkeurig werkt Je hebt eveneens een grondige kennis van het Offi ce pakket (Word en Excel) en je spreekt vlot Nederlands en Frans Je houdt van een no-nonsense cultuur, bent proactief en kunt autonoom werken. Kwaliteitscontroleur I HOT CUISINE JE FUNCTIE Ben je gepassioneerd door kwaliteit en ben je graag op de werkvloer actief? Dan is deze functie echt iets voor jou! Samen met de QAM word je verantwoordelij k voor: de coördinatie en opvolging van alle activiteiten binnen het HACCP gebeuren de controle van allerhande registraties zoals oa. CCP en de controle op het toepassen van hygiëneregels en werkprocedures, met inbegrip van het uitvoeren van hygiënechecks het nemen van swabs en stalen voor diverse analyses het uitvoeren van glascontroles en kalibraties Bovendien ga je participeren in het geven van hygiëneopleidingen en mee de kwaliteitsdocumenten opstellen voor ons IFS-certifi caat. JE INGREDIENTEN Na je hogere opleiding op bachelor- of master niveau (BSc of ind.ing. in de scheikunde, BSc in de voedings- en dieetkunde, BSc in de agro-en biotechnologie,...) of gelij kwaardig door ervaring, deed je enkele jaren ervaring op in de voedingsproductie Je hebt kennis van microbiologie, HACCP, analyses, nutritionele samenstellingen en voedingscomponenten Het is een must dat je graag op de werkvloer opereert, communicatief bent en op een overtuigende manier je boodschap weet over te brengen Daarenboven ben je een doorzetter, denk je oplossingsgericht en werk je uiterst nauwkeurig Je houdt van een no-nonsense cultuur, bent proactief en kunt zowel autonoom als in team werken Je hebt grondige kennis van Word en Excel. Onderhoudstechnieker I HOT CUISINE JE FUNCTIE Samen met je 3 collega s sta je in voor het technisch onderhoud (preventief en curatief) en de dagelij kse interventies aan onze brede waaier van installaties en verpakkingsmachines Je weet snel en effi ciënt in te grij pen bij eventuele defecten (mechanisch, pneumatisch, elektronisch of basis PLC) Je denkt actief mee in het ontwikkelen van aanpassingen en verbeteringen aan ons machinepark. JE INGREDIENTEN Je bent een gedreven elektrotechnicus en hebt een A2- of graduaatdiploma (elektromechanica, elektriciteit,...) op zak Je hebt een aantal jaren ervaring in een soortgelij ke functie Je hebt een passie voor techniek en een sterke aandacht voor veiligheid, kwaliteit en hygiëne PLC-kennis is mooi meegenomen Belangrij k is je bereidheid om in ons 2-ploegensysteem (tussen 6u en 22u) te werken met afwisselende wachtdiensten. VG.185/B HEBBEN WE JE WARM KUNNEN MAKEN VOOR ÉÉN VAN DEZE FUNCTIES? Stuur dan je sollicitatiebrief en cv met vermelding van je gsm-nummer en de functie waarin je bent geïnteresseerd naar - Derveaux Select, Blekersdijk 35, 9000 Gent. tel. 09/ fax 09/ De gesprekken zullen plaatsvinden begin januari 2012.

20 Anderstalig ondernemen Plannen, organiseren en prioriteren Sinds 2010 organiseert de VDAB in samenwerking met Syntra een opleiding Anderstalig ondernemen. Door een combinatie van taalopleiding en bedrijfsbeheer krijgen anderstaligen de kans een eigen zaak op te starten. Nieuwkomers geven tijdens hun inburgeringstraject vaak te kennen dat ze ondernemer willen worden. Met die plannen gebeurde oorspronkelijk weinig, vertelt Karen Clukers, VDAB-projectleider van Anderstalig ondernemen. Daarom heeft de VDAB samen met Syntra een pilootproject Andertalig ondernemen opgestart. Taalniveau nul is niet haalbaar Het pilootproject startte in oktober 2010 in Antwerpen en Gent. De eerste groep cursisten haalde de eindmeet in juni Vandaag loopt er een tweede reeks van de opleiding. De opleiding richt zich tot anderstaligen met een laag taalniveau Nederlands. Gedurende één schooljaar wordt gewerkt aan hun talenkennis, ondernemerscompetenties en aan een haalbaarheidsstudie van hun ondernemersplannen. De VDAB hanteert instapcriteria om aan het opleidingsproject deel te nemen. Zo moeten de cursisten een basiskennis Nederlands hebben. Starten op een niveau nul is niet haalbaar, meent Karen Clukers. Dan geraken ze er niet in één schooljaar. De toekomstige cursisten moeten ook voldoende leercapaciteiten hebben en tien maanden voltijds les kunnen volgen. Een combinatie met deeltijds werk of uitzendwerk is niet mogelijk, aldus Karen Clukers. Ten slotte moeten ze een idee hebben over welk soort onderneming ze willen opstarten. Zijn schilderervaring deed hij op in Polen en in Ierland, waar hij voor het bouwbedrijf van zijn vader werkte en voor een Iers bedrijf. In België wilde hij een eigen zaak opstarten. Toen ik hier aankwam, heb ik eerst bij een schildersbedrijf gewerkt, maar ik was niet tevreden over de kwaliteit van het werk, vertelt Szymon. Zij eisten vooral snelheid van hun werknemers, kwaliteit was minder van belang. Maar ik ben een perfectionist en vind kwaliteit heel belangrijk. Daarom wilde ik zelf een bedrijf beginnen. Taalniveau opkrikken en bedrijfsbeheer Tijdens de eerste vier maanden van de opleiding werken de cursisten bijna uitsluitend aan hun Nederlands, vertelt Karen Clukers. Voor ze instromen in de opleiding bedrijfsbeheer bij Syntra, moet hun taalniveau worden opgekrikt. Anders slagen zij er niet in om zich de inhoud van de cursus eigen te maken. Vanaf januari starten de cursisten met één dag per week bedrijfsbeheer. Gedurende een halve dag krijgen ze ook een cursus boekhouden/ administratie. De rest van de week volgen de cursisten nog steeds een intensieve opleiding Nederlands. Vanaf februari stappen de toekomstige ondernemers voltijds over naar de opleiding bedrijfsbeheer bij Syntra. Niet elke cursist moet het volledige traject doorlopen, voegt Karen Clukers nog toe. Cursisten met een hoger taalniveau, stappen pas later in in de opleiding. Ondernemerschapscompetenties Heel belangrijk om te slagen in het traject zijn de ondernemerschapscompetenties. Nederlands leren lukt met wat goede wil en hard werken, vertelt Karen Clukers. Maar mensen moeten ook bereid zijn om het basisidee van hun onderneming verder uit te werken. Sommige houden stug vast aan dat basisidee en komen niet tot een concreet plan. Dan halen ze hun attest bedrijfsbeheer niet. Ik ben een perfectionist. Daarom wilde ik een eigen bedrijf opstarten Szymon Mioduszewski volgde de opleiding Anderstalig ondernemen in Gent. Nauwelijks drie maanden na de opleiding, in september 2011, startte hij een eigen schildersbedrijf samen met zijn broer en een andere Poolse compagnon. Via het Huis van het Nederlands kwam Szymon terecht bij de VDAB en de opleiding Anderstalig ondernemen. Ik had een attest bedrijfsbeheer nodig om mijn eigen zaak op te starten, legt Szymon uit. Een gewoon traject duurt twee jaar, want je krijgt maar twee avonden per week les. Maar bij de VDAB kon ik een attest bedrijfsbeheer behalen in zes maanden. De opleiding vond ik heel goed, zegt Szymon. Voor de opleiding was mijn Nederlands niet zo goed, maar nu trek ik me goed uit de slag. En dankzij de samenwerking met Syntra heb ik tegelijk een attest bedrijfsbeheer gehaald. Een andere belangrijke ondernemerscompetentie is plannen, organiseren en prioriteiten stellen. Je heb nooit zoveel tijd en geld als je zou willen, licht Karen Clukers toe, dus moet je keuzes maken. Je kan bijvoorbeeld de grote droom koesteren om een zaak in Thaise snuisterijen te beginnen in de grootste winkelstraat van Antwerpen. Maar dat is niet haalbaar. Met wat creatief denken kan je een stappenplan opbouwen: starten met een webshop, overstappen naar een bescheiden winkeltje en na vijf jaar een grotere winkel openen op een mooie locatie. 80 % slaagt 80 % van de kandidaten die aan het opleidingsproject Anderstalig ondernemen deelneemt, slaagt en haalt het attest bedrijfsbeheer. De cursisten uit ons project halen zelfs een iets beter resultaat dan in de gewone opleiding bedrijfsbeheer, zegt Karen Clukers. 25 % van de cursisten die in Antwerpen en Gent in het pilootproject gestapt zijn, hebben drie maanden na het beëindigen van hun traject een eigen zaak gestart. 45 % is van plan om nog in 2011 een zaak op te starten. De anderen zijn ondertussen aan het werk bij een werkgever (elke werkdag van 8 tot 20 uur)

Analyse van het tewerkstellings- en doelgroepenbeleid Minder doelgroepen voor meer jobs

Analyse van het tewerkstellings- en doelgroepenbeleid Minder doelgroepen voor meer jobs Analyse van het tewerkstellings- en doelgroepenbeleid Minder doelgroepen voor meer jobs Persconferentie 10 oktober 2013 Agenda 1. Inleiding Sonja Teughels, senior adviseur arbeidsmarktbeleid Voka 2. Studie

Nadere informatie

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Kunnen kansengroepen de krapte doen vergeten? Steve Vanhorebeek. Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Focus op

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Commerciële buitenfuncties krijgen de zwaarste factuur

Commerciële buitenfuncties krijgen de zwaarste factuur Persbericht SD Worx en LeasePlan berekenen welke impact de nieuwe bedrijfswagenbelasting heeft op portemonnee van werknemers Commerciële buitenfuncties krijgen de zwaarste factuur Beroepsgroep voor wie

Nadere informatie

Voka: Minder doelgroepen voor meer jobs

Voka: Minder doelgroepen voor meer jobs Koningsstraat 154-158 1000 Brussel tel. 02 229 81 11 www.voka.be Persbericht Datum 10 oktober 2013 aantal pagina s 1/6 meer informatie bij Frederik Meulewaeter woordvoerder tel. 02 229 81 22 gsm 0477 39

Nadere informatie

8% MEER ÉN DIVERSERE VRAGEN VOOR DE DRUGLIJN IN 2016

8% MEER ÉN DIVERSERE VRAGEN VOOR DE DRUGLIJN IN 2016 8% MEER ÉN DIVERSERE VRAGEN VOOR DE DRUGLIJN IN 2016 Brussel, 14 juni 2017 2016 werd voor De DrugLijn het op twee na drukste jaar ooit. In totaal werden 6.544 bellers, skypers, mailers en chatters anoniem

Nadere informatie

Nr. 209 26 november 2015

Nr. 209 26 november 2015 Nr. 209 26 november 2015 Informatief Uiterste datum inzake betaling van de bedrijfsvoorheffing Wij willen u nogmaals in herinnering brengen dat de bedrijfsvoorheffing die gefactureerd wordt over de periode

Nadere informatie

Payroll Professional 2 e editie sessie: De kostenbepaling van uw wagenpark. Kristiaan Andries

Payroll Professional 2 e editie sessie: De kostenbepaling van uw wagenpark. Kristiaan Andries Payroll Professional 2 e editie sessie: De kostenbepaling van uw wagenpark Kristiaan Andries Arbeidsrelatie loon arbeid 2 WG stelt de bedrijfswagen ter beschikking Bedrijfswagen = gereedschap Doel = hulpmiddel

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

Voka: Doelgroepenbeleid schiet doel voorbij

Voka: Doelgroepenbeleid schiet doel voorbij Koningsstraat 154-158 1000 Brussel tel. 02 229 81 11 www.voka.be Persbericht Datum 10 oktober 2013 aantal pagina s 1/6 meer informatie bij Sonja Teughels Senior adviseur arbeidsmarktbeleid tel. 02 229

Nadere informatie

Onderzoek Jobat: Bedrijfsvoertuigen

Onderzoek Jobat: Bedrijfsvoertuigen Onderzoek Jobat: Bedrijfsvoertuigen Enquête afgenomen eind april/begin mei 2009 bij de lezers/abonnees van Jobat.be Jobat Kort Jobat Express Nieuwsblad.be Standaard.be Respondenten: 650 lezers die over

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5.1. Begrip Vroeger werd een firmawagen ter beschikking gesteld aan werknemers die veel beroepsmatige verplaatsingen aflegden. De laatste jaren is het toekenningsgebied

Nadere informatie

1. Welke doelgroepen waren afgelopen vijf jaren afnemers van de dienstencheques? Graag cijfers per doelgroep en jaar.

1. Welke doelgroepen waren afgelopen vijf jaren afnemers van de dienstencheques? Graag cijfers per doelgroep en jaar. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 325 van PETER VAN ROMPUY datum: 5 februari 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstencheques - Doelgroepenbeleid Door de zesde staatshervorming

Nadere informatie

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo?

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo? Wablieft praat met Paul Verhaeghe De maatschappij maakt mensen ziek Materieel hebben we het nog nooit zo goed gehad. De meesten van ons hebben een inkomen, een dak boven ons hoofd Toch voelen veel mensen

Nadere informatie

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex Leeftijdsbewust personeelsbeleid Overzicht Tewerkstellingsmaatregelen: doel Federale tewerkstellingsmaatregelen

Nadere informatie

WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk

WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk WERKEN AAN m a g a z i n e over m e t goesting werken WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk Fluitend naar je werk! De Juiste Stoel Waarom talent en competentie even belangrijk zijn

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

RENT Life RENT Fix RENT Flex

RENT Life RENT Fix RENT Flex > > Ethias, verzekeren is ons vak Ethias Verzekering is een groepering van vier onderlinge verzekeringsverenigingen. Dankzij deze juridische structuur moeten wij geen aandeelhouders vergoeden. Ook al sluit

Nadere informatie

v e rslaafd? Wat als je niet meer zonder kan

v e rslaafd? Wat als je niet meer zonder kan v e rslaafd? Wat als je niet meer zonder kan Alles over verslavingen Voor vragen over alcohol, illegale drugs, gokken en medicijnen: De DrugLijn tel. 078 15 10 20 www.druglijn.be SOS Nuchterheid tel. 09

Nadere informatie

Stijging van het aantal werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen maar eerste daling bij de jongeren onder 25 jaar

Stijging van het aantal werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen maar eerste daling bij de jongeren onder 25 jaar Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Directie Interne en Externe Communicatie Keizerslaan, 7-9 - 1000 Brussel Tel. 02 515 42 81 www.rva.be Brussel, 8 mei Persmededeling Stijging van de volledige werkloosheid,

Nadere informatie

ADVIES. Voorontwerp van ordonnantie betreffende de stages voor werkzoekenden. 16 juni 2015

ADVIES. Voorontwerp van ordonnantie betreffende de stages voor werkzoekenden. 16 juni 2015 ADVIES Voorontwerp van ordonnantie betreffende de stages voor werkzoekenden 16 juni 2015 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bischoffsheimlaan 26 1000 Brussel Tel : 02 205

Nadere informatie

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Brussel, 30 april 2009 Persbericht Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Vice-Eerste minister en minister van werk, Joëlle

Nadere informatie

Afgestudeerd? Eerst een verdiend feestje, en dan nadenken over je toekomst!

Afgestudeerd? Eerst een verdiend feestje, en dan nadenken over je toekomst! Afgestudeerd? Eerst een verdiend feestje, en dan nadenken over je toekomst! Je gaat op zoek naar werk Je bent nog een tijdje werkzoekend Je vindt werk Je wordt ziek Wat met vakantiewerk? Schrijf je in

Nadere informatie

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. 2012 In samenwerking met 1 547.259 uitzendkrachten 547.259 motieven 2 Inhoudstafel 1. Uitzendarbeid vandaag 2. Doel van het onderzoek 3. De enquête 4. De verschillende

Nadere informatie

Maart 2014. Ik ga later niet op de bank zitten. pagina 6. Meer inzicht in uw pensioen. pagina 4. Wat is het UPO? pagina 8

Maart 2014. Ik ga later niet op de bank zitten. pagina 6. Meer inzicht in uw pensioen. pagina 4. Wat is het UPO? pagina 8 Pensioen krant Maart 2014 Ik ga later niet op de bank zitten pagina 6 Meer inzicht in uw pensioen pagina 4 Wat is het UPO? pagina 8 Pensioenheld Dromen doen we allemaal Brayen Verbond (39 jaar) is projecteider

Nadere informatie

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ...

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ... Thema 1: De kern van het ondernemen overheid klanten leveranciers leefomgeving onderneming werknemers... mede-eigenaars drukkingsgroepen en actiecomités U Ondernemen doet iemand in de eerste plaats uit

Nadere informatie

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk PERSBERICHT VLAAMS MINISTER-PRESIDENT KRIS PEETERS VLAAMS VICE-MINISTER-PRESIDENT INGRID LIETEN VLAAMS MINISTER VAN WERK PHILIPPE MUYTERS SERV-voorzitter KAREL VAN EETVELT SERV-ondervoorzitter ANN VERMORGEN

Nadere informatie

Macro-economische uitdagingen ten gevolge van de vergrijzing

Macro-economische uitdagingen ten gevolge van de vergrijzing Macro-economische uitdagingen ten gevolge van de vergrijzing Gert Peersman Universiteit Gent Seminarie VGD Accountants 3 november 2014 Dé grootste uitdaging voor de regering Alsmaar stijgende Noordzeespiegel

Nadere informatie

tiemap Ira Insp ge jla BI materialenoverzicht

tiemap Ira Insp ge jla BI materialenoverzicht BIJLAGE inspiratiemap Materialenoverzicht drugs 1 1. Brochures of affiches Hieronder vindt u een lijst met informatieve materialen over cannabis en andere drugs De materialen zijn verkrijgbaar bij VAD.

Nadere informatie

focus op Activa voor 30-minners RSZ

focus op Activa voor 30-minners RSZ focus op Activa voor 30-minners RSZ Jonger dan 30 en o Verhoog je kansen op de arbeidsmarkt! Ben je jonger dan 30 jaar, al minstens een half jaar ingeschreven als werkzoekende en heb je geen diploma hoger

Nadere informatie

Is uw bedrijfswagen nog langer een

Is uw bedrijfswagen nog langer een Is uw bedrijfswagen nog langer een voordeel? 8 maart 2012 Agenda Bedrijfswagens in België Personenbelasting Vennootschapsbelasting Btw Arbeidswetgeving Belasting op de in verkeersstelling / Verkeersbelasting

Nadere informatie

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering?

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Als ik mijn baan kwijtraak Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke

Nadere informatie

Woensdag 17 november 2010 VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Voorstelling roetfiltercampagne

Woensdag 17 november 2010 VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Voorstelling roetfiltercampagne Woensdag 17 november 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Voorstelling roetfiltercampagne Dames en heren, Vertegenwoordigers van Volvo, beste journalisten,

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Nr december 2015

Nr december 2015 Nr. 212 17 december 2015 Belgisch Staatsblad Bedrijfswagens: de referentie-co2-uitstoot voor 2016 is gepubliceerd Wanneer een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt aan zijn werknemer die deze

Nadere informatie

ONDERNEMEN IS VOOR HELDEN

ONDERNEMEN IS VOOR HELDEN ONDERNEMEN IS VOOR HELDEN EXCLUSIEF PROGRAMMA OVERZICHT 2016 LEF IN ACTIE Ontdek waarom het zo moeilijk is je hart te volgen en heb het lef dit toch te doen! De achtergrond van het programma Jij weet dat

Nadere informatie

v e rslaafd? Wat als je niet meer zonder kan

v e rslaafd? Wat als je niet meer zonder kan v e rslaafd? Wat als je niet meer zonder kan Alles over verslavingen Voor vragen over alcohol, illegale drugs, gokken en medicijnen: De DrugLijn tel. 078 15 10 20 www.druglijn.be SOS Nuchterheid tel. 09

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Brochure Vlaanderen betaalt de Belgische factuur juni 2013

Veelgestelde vragen Brochure Vlaanderen betaalt de Belgische factuur juni 2013 1. Wat zijn transfers? Er zijn twee soorten transfers: expliciete en impliciete. Een expliciete transfer is een vooraf bepaald bedrag via een wettelijk en gecontroleerd mechanisme. In België is dit bijvoorbeeld

Nadere informatie

1. Hoeveel dienstenchequebedrijven telt Vlaanderen op dit moment? Graag ook cijfers voor de laatste vijf jaar, per maand en per provincie.

1. Hoeveel dienstenchequebedrijven telt Vlaanderen op dit moment? Graag ook cijfers voor de laatste vijf jaar, per maand en per provincie. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 326 van PETER VAN ROMPUY datum: 5 februari 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstenchequebedrijven - Stand van zaken Door de zesde

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens Dag van de Payroll Professional 2015 Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens 1. Wat is SWT? BRUGPENSIOEN = STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG U ressorteert onder PC 200. Kan Liliane

Nadere informatie

TOTAL COST OF USE DOORLICHTING VAN UW KOSTEN

TOTAL COST OF USE DOORLICHTING VAN UW KOSTEN TOTAL COST OF USE DOORLICHTING VAN UW KOSTEN Laat u niet overrompelen door de kosten van een voertuig, anticipeer! De verschillende kosten waarmee men rekening moet houden voor de berekening van de TCU

Nadere informatie

VR DOC.0282/1BIS

VR DOC.0282/1BIS VR 2017 2403 DOC.0282/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk

Nadere informatie

Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave

Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Algemeen 3. Draagwijdte

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December

Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December 2014 Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met GROUP S sociaal secretariaat». 1

Nadere informatie

Topics voor het vrije en intellectuele beroep

Topics voor het vrije en intellectuele beroep Di Rupo I de nieuwe begrotingsmaatregelen Topics voor het vrije en intellectuele beroep 10 mei 2012 Agenda Wat is er gebeurd? Het Vlinderakkoord en de beleidsnota s Crombez en Vanackere in een notendop

Nadere informatie

Wat je moet weten over hasj en wiet

Wat je moet weten over hasj en wiet Wat je moet weten over hasj en wiet 1 2 Je hebt vast wel eens van hasj of wiet gehoord. Hasj en wiet zijn drugs. Hasj en wiet worden meestal gerookt. Er wordt een soort sigaret gedraaid met tabak en hasj

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR JULI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR JULI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR JULI 2017 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 HERSTELLENDE MARKT HUNKERT NAAR HERZIENINGEN 4 FREELANCERS EN FLEXWERKERS ONVERMINDERD POPULAIR 5 JONGE

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 2 maatschappijleer 2 CSE GL en TL Tekstboekje GT-0323-a-11-2-b Analyse maatschappelijk vraagstuk: jeugdwerkloosheid tekst 1 FNV vreest enorme stijging werkloosheid jongeren

Nadere informatie

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL I N T E R I E U R W Wonen op de Windrichtingen IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL Tekst: ANNEMIE WILLEMSE Foto s: JAN VERLINDE 22 TIJDLOOS TIJDLOOS 23 Na een zoektocht naar de ideale bouwgrond, gingen

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt

Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt Belangrijke melding over de zesde staatshervorming

Nadere informatie

De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken. (West4work 3/11/2015)

De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken. (West4work 3/11/2015) De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken (West4work 3/11/2015) Controle en sanctionering Visie activeringsbeleid en inkanteling controle Bemiddelen(*) = dé centrale opdracht voor VDAB (en partners)

Nadere informatie

Lange loopbaan : 35 jaar vanaf 2012, 38 jaar vanaf 2014, 39 jaar vanaf 2016 en 40 jaar vanaf 2017 ;

Lange loopbaan : 35 jaar vanaf 2012, 38 jaar vanaf 2014, 39 jaar vanaf 2016 en 40 jaar vanaf 2017 ; INHOUD EN UITVOERING VAN HET REGEERAKKOORD OP SOCIAALRECHTELIJK VLAK Onder het motto beter laat dan nooit, ligt er na 541 dagen onderhandelen eindelijk een regeerakkoord op tafel. Naast het feit dat het

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Algemene principes blijven

Algemene principes blijven Nummer 3/2012 vrijdag 2 maart 2012 Wat verandert er aan het brugpensioen? Een aantal van de maatregelen opgenomen in het regeerakkoord zijn gericht op de verhoging van de tewerkstellingsgraad van oudere

Nadere informatie

Het maatwerkbedrijf van de toekomst Terugblikken op begeleiding van sociale en beschutte werkplaatsen

Het maatwerkbedrijf van de toekomst Terugblikken op begeleiding van sociale en beschutte werkplaatsen Het maatwerkbedrijf van de toekomst Terugblikken op begeleiding van sociale en beschutte werkplaatsen Focussessie Het nieuwe werkgelegenheidsbeleid Impact op uw bedrijfsvoering Peter Bosmans VAC Gent,

Nadere informatie

HET SALARIS. Welke factoren bepalen je loon?

HET SALARIS. Welke factoren bepalen je loon? HET SALARIS Welke factoren bepalen je loon? Inhoudstafel 1. Functie, sector en grootte van het bedrijf p4 2. Je diploma p5 3. De loonkloof p6 4. Plaats waar je werkt p9 5. Anciënniteit p10 Welke factoren

Nadere informatie

Ervaringen met de uitvoering van de werkloosheidsverzekering. activering van werklozen in België. Congres SER. Den Haag,

Ervaringen met de uitvoering van de werkloosheidsverzekering. activering van werklozen in België. Congres SER. Den Haag, Ervaringen met de uitvoering van de werkloosheidsverzekering en activering van werklozen in België Congres SER Den Haag, 5 februari 2014 Ann Van Laer Nationaal Secretaris ACV 1 2 ACV = Algemeen Christelijk

Nadere informatie

Bel 078 15 50 10. Surf www.citycareplus.be

Bel 078 15 50 10. Surf www.citycareplus.be In alle comfort thuis wonen CARE - voor mantelzorgers & zorgbehoevenden... die genieten van hun moment Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be City Care Plus is een eigentijdse, onafhankelijke organisatie

Nadere informatie

Wachten tot de witte raaf aan de deur komt kloppen? Een analyse van het instroom- en retentiebeleid bij bedrijven

Wachten tot de witte raaf aan de deur komt kloppen? Een analyse van het instroom- en retentiebeleid bij bedrijven Wachten tot de witte raaf aan de deur komt kloppen? Een analyse van het instroom- en retentiebeleid bij bedrijven Valsamis, D. & Vandeweghe, B. 2012. Instroom- en retentiebeleid van bedrijven: wachten

Nadere informatie

De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis

De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis Oktober 2009 De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis De werkloosheid: moet het ergste nog komen? De uitzendarbeid en het aantal openstaande betrekkingen lopen weer terug Het

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING ONTWERP VAN DECREET HOUDENDE WIJZIGING VAN ARTIKEL 339 VAN DE PROGRAMMAWET (I) VAN 24 DECEMBER 2002 MEMORIE VAN TOELICHTING A. Algemene toelichting 1. Samenvatting Het decreet van 4 maart 2016 houdende

Nadere informatie

Je bent jong en je wilt wat!

Je bent jong en je wilt wat! Je bent jong en je wilt wat! Logisch, je voelt je geen sukkel. Je bent jong, je zit vol energie en je wilt eruit halen wat er uit dit leven te halen valt. Plezier maken, feesten en doen waar je zin in

Nadere informatie

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit:

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 242 van GRIET COPPÉ datum: 20 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Buitenlandse werkkrachten - Zorgsector Op mijn schriftelijke

Nadere informatie

HUMO enquête naar de koopkracht

HUMO enquête naar de koopkracht HUMO enquête naar de koopkracht Steekproef N= 1000 respondenten representatief voor de Nederlandstalige 20-plussers (geen studenten) Methode Combinatie van telefonisch (23%; bij 65-plussers) en online

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. 2013 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S sociaal secretariaat».

Nadere informatie

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 De Federale Overheidsdienst Financiën heeft in haar Addendum dd 11 december 2012 (BTW-beslissing E.T. 119.650/3) de nieuwe regelgeving vrijgegeven rond de BTW-aftrek

Nadere informatie

ETEN EN DRINKEN VOOR DE HORECA

ETEN EN DRINKEN VOOR DE HORECA Menukaart Open Vld ETEN EN DRINKEN VOOR DE HORECA Alexander De Croo Maggie De Block MENU_HORECA_2015CC_OPENVLD_8PAG.indd 1 Bart Tommelein Gwendolyn Rutten 30/11/15 15:58 Woord van de Chef Beste Horeca,

Nadere informatie

Alexis Ceuterick. Mobiliteitsbudget

Alexis Ceuterick. Mobiliteitsbudget Welkom Alexis Ceuterick Mobiliteitsbudget!" Wat is een mobiliteitsbudget? Een budget: dat een werkgever ter beschikking stelt aan zijn werknemers hetzij fysiek, hetzij virtueel In enge zin: Om alle kosten

Nadere informatie

Breek taboe omtrent kansarme

Breek taboe omtrent kansarme ITINERA INSTITUTE FLASH Breek taboe omtrent kansarme versus kansrijke diploma s 03 07 2013 MENSEN WELVAART BESCHERMING De Europese leiders hebben een actieplan tegen jeugdwerkloosheid aangekondigd. Uiteraard

Nadere informatie

Wie jong is, wordt getroffen. Wie kinderen heeft, wordt getroffen

Wie jong is, wordt getroffen. Wie kinderen heeft, wordt getroffen Naast de federale besparingen mogen we natuurlijk niet vergeten wat er op Vlaams niveau op ons af komt. Wie verwacht dat de Vlaamse regering Bourgeois I de wonden van de federale besparingen zalft, komt

Nadere informatie

tiemap Ira Insp ge jla BI materialenoverzicht

tiemap Ira Insp ge jla BI materialenoverzicht BIJLAGE inspiratiemap Materialenoverzicht Alcohol 1 1. Brochures of affiches Hieronder vindt u een lijst met informatieve materialen over alcohol Deze materialen zijn verkrijgbaar bij VAD. www.vad.be,

Nadere informatie

Kinderen zonder papieren

Kinderen zonder papieren VPM VPM Kinderen zonder papieren Je ziet het bijna elke dag op de tv of in de krant: beelden van landen in oorlog, mensen in armoede. Op zoek naar een betere plaats om te leven, slaan ze op de vlucht.

Nadere informatie

Persdossier. De details van het nieuwe aanwervingsplan

Persdossier. De details van het nieuwe aanwervingsplan Brussel, maandag 18 januari 2010 Persdossier De details van het nieuwe aanwervingsplan Op voorstel van Vice-Eerste minister en minister van Werk Joëlle Milquet heeft de ministerraad in december 2009 het

Nadere informatie

Knipperlichten Sociaal Recht

Knipperlichten Sociaal Recht Knipperlichten Sociaal Recht 25 februari 2010 Edward Carlier Advocaat www.reliancelaw.be Overzicht nieuwigheden 2009 1. Recht op individuele voortzetting collectieve ziekteverzekering; 2. Verhoogde ontslagkost

Nadere informatie

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars Persdossier 7 juni 2017 : 255 miljoen euro voor de Brusselaars Didier Gosuin Brussels Minister van Economie, Tewerkstelling en Beroepsopleiding 1 Het Brussels Gewest vereenvoudigt de tewerkstellingssteun

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Gitaar. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs.

Proefhoofdstuk Gitaar. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs. Proefhoofdstuk Gitaar Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33 30 Maak

Nadere informatie

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN Zaventem, 22 januari 2013 Een nieuw jaar betekent ook weer een nieuwe regelgeving. Na lange discussies en overlegperiodes met de beroepsfederaties is de kogel uiteindelijk door de kerk. In haar Addendum

Nadere informatie

Sector jute. Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren.

Sector jute. Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. Sector jute 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De algemene zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor jou van toepassing.

Nadere informatie

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet.

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Bezoek op kantoor Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Ton en Toya hebben wat problemen thuis.

Nadere informatie

focus op werkloosheid na studies

focus op werkloosheid na studies focus op werkloosheid na studies Het voortzetten van uw studies is ongetwijfeld een van de manieren om aan de werkloosheid te ontsnappen. Wanneer u na uw studies echter niet meteen een job kunt vinden,

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Eerste druk, augustus 2012 2012 chamo C.C. Paetzhold, C.C.Mozer. Foto s en cover: Hamo

Eerste druk, augustus 2012 2012 chamo C.C. Paetzhold, C.C.Mozer. Foto s en cover: Hamo Dé Afkickmethode Eerste druk, augustus 2012 2012 chamo C.C. Paetzhold, C.C.Mozer. Foto s en cover: Hamo isbn: 978-90-484-2558-7 nur: 751 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel

Nadere informatie

De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening. Dit zijn de belangrijkste punten

De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening. Dit zijn de belangrijkste punten De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening Dit zijn de belangrijkste punten Inleiding Per 1 januari 2010 geldt voor werknemers in de sociale werkvoorziening een nieuwe reiskostenregeling. Deze

Nadere informatie

in de school Adv ocaat

in de school Adv ocaat Advocaat in de school LAGER ONDERWIJS Wat is het recht? Scheiding der machten Iemand pesten is niet tof, door het rode licht fietsen of lopen is gevaarlijk, met mes en vork eten is beleefd, roepen in de

Nadere informatie

Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014

Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014 Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014 algemeen 2 Algemene principes 3 PARTIJEN BIJ UITZENDARBEID Volwaardig werk = rechten en plichten Werk zoeken via uitzend? Snel, ervaring, CV, korte opeenvolgende

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF APRIL 2015

NIEUWSBRIEF APRIL 2015 NIEUWSBRIEF APRIL 2015 WORDT DE INDEXSPRONG NU AL TOEGEPAST? Op regelmatige tijdstippen worden de lonen, pensioenen en uitkeringen aangepast aan de stijging van de levensduurte ( = indexering). De regering

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

Belgen bevraagd

Belgen bevraagd 1 41.420 Belgen bevraagd De PVDA vroeg 41.420 Belgen hun mening over de crisis, armoede, werk, koopkracht, de toekomst van de jongeren, discriminatie & justitie, klimaat & milieu, democratie en energie.

Nadere informatie

Mijn manier Onze wereld uitgedaagd. Welke rol speelt de ondernemer? - Bilderbergconferentie 2016

Mijn manier Onze wereld uitgedaagd. Welke rol speelt de ondernemer? - Bilderbergconferentie 2016 Mijn manier Onze wereld uitgedaagd. Welke rol speelt de ondernemer? - Bilderbergconferentie 2016 Hasmik Matevosyan, mode-onderzoekster Mode-industrie zonder verspilling Hasmik Matevosyan (1987) studeerde

Nadere informatie

Herziening PAB. Hoe de budgethoogte van het Persoonlijke Assistentiebudget herzien? Onafhankelijk Leven vzw Groot Begijnhof 14 A 9040 Sint Amandsberg

Herziening PAB. Hoe de budgethoogte van het Persoonlijke Assistentiebudget herzien? Onafhankelijk Leven vzw Groot Begijnhof 14 A 9040 Sint Amandsberg Herziening PAB Hoe de budgethoogte van het Persoonlijke Assistentiebudget herzien? Onafhankelijk Leven vzw Onafhankelijk Leven vzw Groot Begijnhof 14 A 9040 Sint Amandsberg www.onafhankelijkleven.be donderdag

Nadere informatie

Nr december 2016

Nr december 2016 Nr. 255 8 december 2016 Belgisch Staatsblad Bedrijfswagens: de referentie-co2-uitstoot voor 2017 is gepubliceerd Wanneer een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt aan zijn werknemer die deze

Nadere informatie

WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord. Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006

WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord. Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006 WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006 Het komend jaar werkt het BPV&W samen met NIZW aan het project

Nadere informatie

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen?

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Welke percepties leven er bij werknemers en studenten omtrent de logistieke sector? Lynn De Bock en Valerie Smid trachten in hun gezamenlijke masterproef

Nadere informatie

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN!

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! PERSDOSSIER PRIMEUR: EEN JOB VOOR 12 MAANDEN VOOR DE MEEST KWETSBARE BRUSSELSE JONGEREN HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! KABINET VAN MINISTER GOSUIN 13/07/2016 Inhoud

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. Bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. Bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum Bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

DE PERFECTE STORM Hoe de economische crisis de wereld overviel en vooral: hoe we eruit geraken Gert Peersman & Koen Schoors Universiteit Gent

DE PERFECTE STORM Hoe de economische crisis de wereld overviel en vooral: hoe we eruit geraken Gert Peersman & Koen Schoors Universiteit Gent DE PERFECTE STORM Hoe de economische crisis de wereld overviel en vooral: hoe we eruit geraken Gert Peersman & Koen Schoors Universiteit Gent 1 2 De Perfecte Storm Samenloop van drie crisissen die economische

Nadere informatie