Healthcare Special. t Lange Land Ziekenhuis. Alles draait om het adequaat naar boven halen van sturings- en ver antwoordingsinformatie.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Healthcare Special. t Lange Land Ziekenhuis. Alles draait om het adequaat naar boven halen van sturings- en ver antwoordingsinformatie."

Transcriptie

1 VCD Magazine Reportage Healthcare Special voorjaar e jaargang nummer 1 De visie van Hans Feenstra van het Martini Ziekenhuis Ziekenhuis Bernhoven De nieuwe infrastructuur beantwoordt aan onze eisen VCD Shared Service Center Een uitkomst in uitbesteding t Lange Land Ziekenhuis Alles draait om het adequaat naar boven halen van sturings- en ver antwoordingsinformatie Het VCD Magazine is een uitgave van de VCD IT Groep 1 VCD Magazine voorjaar 2010

2 Humannet Verzuim maakt je beter Op vcd.nl/humannet ontdek je dat Humannet Verzuim een verrassend nieuwe invulling geeft aan verzuimbegeleiding en -preventie. s Lands enige applicatie met Uniek Persoonlijk Protocol stelt jou in staat om elke collega persoonlijke aandacht te geven. Hierdoor voelen je mensen dat ze in een gezonde organisatie werken, ook al zijn ze arbeidsongeschikt. Humannet Verzuim verhoogt de kwaliteit van jouw aanpak. En maakt je tot een beter manager.

3 Inhoud 6 Voorwoord 5 Sjouke Kuindersma, algemeen directeur VCD IT Groep t Lange Land Ziekenhuis 6 Alles draait om het adequaat naar boven halen van sturings- en ver antwoordingsinformatie Martiniziekenhuis 8 De visie van Hans Feenstra, voorzitter Raad van Bestuur Martini Ziekenhuis 10 Ziekenhuis Bernhoven 10 De nieuwe infrastructuur beantwoordt aan onze eisen op het gebied van uptime en schaalbaarheid In the picture 12 Jack Bakker, commercieel directeur VCD Healthcare Pleyade 14 De zorgsector is een dynamische omgeving. Gedegen software is hierin onmisbaar 14 Column 16 De zeldzame grijze boomschorsklever Kort en krachtig 17 GGZ Nood-Holland-Noord 18 We zijn de eerste GGZ die met DB3 werkt en de resultaten zijn er nu al VCD Veiligheid Suite 20 Veiligheid en kwaliteit in de zorg dankzij VCD 20 GGZ Westelijk Noord-Brabant 22 Met het Datawarehouse van VCD kunnen we in de toekomst overal antwoord op geven VCD Shared Service Center 24 VCD Shared Service Center: een uitkomst in uitbesteding Sint Lucas Andreas Ziekenhuis 26 De inzet van de gebruikersgroep bij de migratie van Fina/Logi is cruciaal Zorggroep Pasana 28 De infrastructuur van VCD voldeed aan al onze wensen Colofon 30 3 VCD Magazine voorjaar 2010

4 SAP BUSINESSOBJECTS EDGE BI ONTWIKKELD VOOR GROEIENDE ONDERNEMINGEN SAP BusinessObjects Edge Business Intelligence (BI) is krachtige software voor middelgrote bedrijven die hun bedrijfsprocessen willen verbeteren, nieuwe mogelijkheden willen ontdekken en de concurrentie voor willen blijven. Dit veelzijdige totaalpakket biedt oplossingen ter ondersteuning van iedere vorm van BI: van flexibele ad-hoc rapportages en analyses tot dashboards en visualisatie, en van effectieve data-integratie en -kwaliteit tot planning en budgettering. Hiermee kan elke gebruiker binnen uw bedrijf gefundeerde beslissingen nemen. VOOR MEER INFORMATIE OVER SAP BUSINESSOBJECTS EDGE BI KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN VIA OF BEZOEK

5 Voorwoord In uw handen houdt u het kersverse eerste exemplaar van de healthcare special van het vcd magazine. Een debuut dat uiteraard samenvalt met de eveneens nieuwe divisie VCD Healthcare. Hiermee heeft de VCD IT Groep niet langer vier maar vijf divisies in huis. Met de divisie VCD Healthcare geven we het sterke signaal af de zorg van eminent belang te vinden. Voor de inhoudelijke achtergrond van deze nieuwe divisie Healthcare attendeer ik u graag op het interview in dit magazine met mijn collega Jack Bakker, de commercieel directeur van de divisie VCD Healthcare. Tot slot dit: het bedrijfsleven heeft niet zoveel met politiek. Maar de gevolgen ervan dragen we wel allemaal. De Nederlandse overheid staat mogelijk aan de vooravond van een van de grootste bezuinigingsoperaties ooit. Vooral de zorg krijgt hiermee te maken. Zorgverleners zijn pijnverzachters bij uitstek. Maar de pijn van minder pecunia los je niet op met een pil. De managementinformatie die de VCD IT Groep zorgverleners helpt opdiepen, groeperen en presenteren is primair een sturings- en verantwoordingsinstrument, ook als het gaat om het op een juiste manier doorvoeren van bezuinigingen in uw zorginstelling. ICT kan bezuinigingen kanaliseren, volgen en daardoor de gevolgen ervan verzachten. Een andere bezuinigingstip is het voordeel dat u kunt behalen door ICT-activiteiten te outsourcen, zoals facturatie en debiteurenbeheer aan ons VCD Shared Service Center. In deze uitgave leest u er alle details over. Een zorg minder Rest mij u veel leesplezier te wensen! Wel hecht ik eraan één aspect uit zijn interview ook hier te voorzien van een toelichting. Alle divisies van de VCD IT Groep hebben stuk voor stuk zeer gekoesterde en waardevolle klanten binnen de zorg. Alleen, de insteek verschilt per divisie. Bijvoorbeeld Business Intelligence helpt de zorg al sinds jaar en dag aan waardevolle beslissersinformatie. En de divisie Infra Solutions heeft al menig ziekenhuis of andere zorginstelling voorzien van slimme hardware en netwerken. Dit geldt voor al onze divisies. Echter, bij de nieuwe divisie Healthcare kunnen klanten uit de zorg rechtstreeks aankloppen voor integrale ICT-oplossingen. Maar ook zijn bestaande klanten en prospects uit de zorg nog steeds welkom om met een zeer specifieke ICT-gerelateerde vraag bij onze andere divisies aan te kloppen. Bijvoorbeeld omdat zij dat nu eenmaal zo gewend zijn. Sjouke Kuindersma Algemeen directeur VCD IT Groep De kern van mijn betoog is dat uw vraag of verzoek altijd op de goede plek belandt en altijd het juiste antwoord krijgt, bij welke divisie u ook aanklopt. Zie het als een grote kamer vol ICT-specialisten met zorgexpertise. Deze unieke kamer heeft vijf deuren die er allemaal op uit komen. Aan u de keuze welke deur u neemt, u kunt niet verkeerd binnenkomen. 5 VCD Magazine voorjaar 2010

6 Coverstory Peggy Jacobs, Manager Finance & Control bij t Lange Land Ziekenhuis: Alles draait om het adequaat naar boven halen van sturings- en ver antwoordingsinformatie t Lange Land Ziekenhuis in Zoetermeer is een goede relatie van VCD business intelligence. Recent werd met elkaar de uitdaging aangegaan om informatie uit het ziekenhuisinformatie- Systeem Chipsoft EZIS te ontsluiten. De sleutel naar die ontsluiting is het Datawarehouse van VCD. Peggy Jacobs is Manager Finance & Control bij t Lange Land Ziekenhuis: We koersen nu op maximale inzet en gebruik van rapportagetools. t Lange Land Ziekenhuis is sterk verbonden met Zoetermeer; met circa inwoners de derde grote stad van Zuid-Holland. Als het enige algemeen ziekenhuis vervult t Lange Land Ziekenhuis een kernfunctie in de gezondheidszorg voor de stad en de directe omgeving. Peggy Jacobs: Ook in de komende jaren willen wij voor de Zoetermeerse gemeenschap hét ziekenhuis zijn en blijven. De beste garanties voor het slagen van deze missie zijn: goed luisteren naar de zorgvrager, alert blijven en inspelen op veranderingen. Niet voor niets heeft t Lange Land Ziekenhuis als motto: beter dichtbij. Het kunnen beschikken over de juiste informatie speelt bij het welslagen van die missie een grote rol. Mijn stelling is helder: zinnige vragen verdienen zinnige antwoorden. En daarvoor heb je de beste hulpmiddelen nodig. Een goed werkend Datawarehouse is daar één van. Zinnige antwoorden op zinnige vragen Peggy constateert in haar dagelijkse werk een toenemende roep om de meest gedetailleerde sturings- en verantwoordingsinformatie: Van bijzondere informatie heb je nooit genoeg. En de beantwoording van de ene vraag roept weer een nieuwe vraag op. We leven in een tijdperk waarin we zowel intern als extern allerlei verzoeken om kwantitatieve en kwalitatieve informatie krijgen, denk alleen al aan de zorgverzekeraars en andere stakeholders waarmee we werken: ze willen van alles weten. Met elkaar streven we ernaar in de zorg de kosten beheersbaar te houden, dan moet je elkaar vinden in onderhandelingen en correcte en relevante data vormen in de zorg de basis onder die gesprekken. Maar ook voor Zichtbare Zorg willen we goede informatie aanleveren. Vroeger had je informatie nodig ter verantwoording achteraf, nu zoek je naar informatie om vooraf op te kunnen sturen, een wezenlijk verschil. Mijn stelling is helder: zinnige vragen verdienen zinnige antwoorden. En daarvoor heb je de beste hulpmiddelen nodig die denkbaar zijn, want als ziekenhuis kun je uiteraard alleen met betrouwbare data werken. Dat ben je aan je stand verplicht. Vrees voor verstoring EZIS t Lange Land Ziekenhuis werkte al met het ziekenhuisinformatiesysteem DCC. In 2009 werd besloten DCC te vervangen door Chipsoft EZIS. Peggy: Echter, het rechtstreeks ontsluiten van de benodigde informatie vanuit Chipsoft EZIS bleek een ingewikkeld vraagstuk. Het was niet mogelijk alle informatie eruit te halen zoals we dat wilden. In feite zijn de standaard rapportagetools te beperkt. EZIS is een online ziekenhuisinformatiesysteem waarmee onze medische specialisten en medewerkers realtime werken waarbij zij EZIS gebruiken bij hun werkzaamheden en voortdurend vullen met allerlei informatie. Dan heb je het al snel over duizenden DBC s en enkele miljoenen verrichtin- 6 VCD Magazine voorjaar 2010

7 Coverstory gen per jaar. Wil je daar vervolgens sturings- en managementinformatie uithalen, dan moet je enorm oppassen dat je het primaire zorgproces niet verstoort door het systeem te belasten met je informatievragen. Daarom hebben we VCD Business Intelligence gevraagd een omgeving te creëren waarin we toch de verlangde informatie uit EZIS halen, zonder dat we het risico lopen het primaire proces te onderbreken. Dáár lag de uitdaging. Koppeling tussen EZIS en het Datawarehouse van VCD BI De oplossing bleek de koppeling tussen EZIS en het Datawarehouse van VCD. Peggy: We kunnen nu één-op-één onze primaire informatie ontsluiten vanuit een omgeving die geen enkel risico vormt voor het primaire proces. Momenteel is het juist heel spannend, want de koppeling is gebouwd en we testen nu of we inderdaad via het VCD Datawarehouse uit EZIS krijgen wat we willen. Over de wijze waarop we al die data vormgeven in rapportages en de inrichting van die rapportages, zijn we volop in gesprek met VCD. Maar wat we al wel weten, is dat we enerzijds heel flexibel kunnen opereren met deze oplossing, terwijl we ook de nauwkeurigheid die we voor ogen hebben geborgd zien. Spannende reis t Lange Land Ziekenhuis zal ook door VCD nog de SAP BusinessObjects omgeving naar de laatste versie XI release 3 laten upgraden. Daarnaast ligt het in de bedoeling te beginnen met Kwaliteit en Prestatie Indicatoren. Als fundament onder de samenwerking heeft t Lange Land Ziekenhuis een SLA voor vijf jaar met VCD afgesloten. Peggy: De tijd om de resultaten te incasseren is daar en de reis ernaar toe heb ik, samen met VCD, ook als spannend en waardevol ervaren. Kijk, met gegevens in je organisatie zoals wij die hebben ben je heel rijk. De kunst is wel om het te laten renderen. Met het VCD Datawarehouse kunnen we deze slag nu slaan. VCD BI spreekt de taal van de zorg De informatiegebieden die t Lange Land Ziekenhuis met de datacomponenten van VCD ontsluit zijn Financieel, Kostprijzen, DBC s, Zorgprofielen, Productiedoelen en Onderhanden Werk. Peggy: Een voorbeeld van informatie die voor ons van groot belang is, is het fenomeen van onderhanden werk. Andere ziekenhuizen zullen dat herkennen. Wat daarbij enorm meehelpt, is dat VCD veel ervaring heeft in de zorg. In de gesprekken die we hebben, merk je veel inhoudelijke zorgkennis en kom je al snel uit op oplossingen waarbinnen techniek en functionaliteit elkaar versterken. Ondanks die kennis van VCD op grond van ervaringen met andere ziekenhuizen, merk je tegelijkertijd dat je volop de kans krijgt uniek te zijn met je eigen ziekenhuis. Die balans werkt prettig, zowel in de omgang als inhoudelijk. Alle betrokkenen zien belang Met het VCD Datawarehouse krijgen we nu gegevens naar boven uit EZIS waarmee we kunnen verantwoorden en sturen. Met het eerste kijken we terug op 2009 en met het tweede geven we richting aan het lopende jaar Medio 2010 hopen we met de dataontsluiting weer helemaal op het niveau terug te zijn dat we gewend waren. Uiteraard vormt dit project tijdelijk een extra belasting, ook in de administratieve zin. Maar uiteindelijk zien ook de mensen die ermee werken dat ze sneller de gegevens op tafel krijgen die ook voor hun specifieke vakuitoefening van groot belang zijn. Iedereen profiteert er van. 13 VCD Magazine voorjaar 2010

8 De visie van Hans Feenstra, voorzitter Raad van Bestuur Martini Ziekenhuis Een voorsprong op anderen hebben is soms leuk. Mijn professionele voorsprong? Als achtereenvolgens internist, voorzitter van de Raad van Bestuur van De Friesland Zorgverzekeraar én nu als voorzitter van de Raad van Bestuur van Het Martini Ziekenhuis heb ik het Nederlandse zorgsysteem vanuit vele kanten kunnen bekijken en heb daar veel voordeel van gehad. De afgelopen vijf jaar maakte ik wellicht de spannendste periode in de zorg in Nederland mee: de invoering van de veelbesproken Zorgverzekeringswet in Over 10 jaar weet je nog dat je daar toen bij geweest bent! Bij De Friesland Zorgverzekeraar heb ik er met alle medewerkers met hart en ziel vorm aan gegeven. De klanten en toezichthouders van de Friesland Zorgverzekeraar? Die uiten zich tevreden. En nu, bij het Martini Ziekenhuis, maak ik mee hoe het Nederlandse zorgstelsel uniek is in de wereld door een combinatie van twee factoren: de permanente zoektocht naar marktwerking in de zorg in combinatie met het solidariteitsbeginsel en het doorontwikkelen van dit nieuwe stelsel. Ik verzeker u: die bijzondere combinatie komt u elders in de wereld nergens in een zorgstelsel tegen. We mogen er trots op zijn en onze zorgcollega s in het buitenland monitoren onze keuze uit the best of both worlds met belangstelling. We voorkomen er twee deling en onbetaalbaarheid in de zorg mee, zo simpel is het. Ook marktwerking verlangt kaders Tevens juich ik de invoering destijds van de Zorgverzekeringswet toe om een andere reden: het deed het niveau van klanttevredenheid in de zorg zowel bij aanbieders als bij verzekeraars significant stijgen. Een pluspunt ten opzichte van ons vorige stelsel. Wel zullen we met elkaar de kwaliteitsverschillen tussen zorgaanbieders beter inzichtelijk moeten maken. Onze klanten verdienen het te weten of ziekenhuis A beter is in bijvoorbeeld knieoperaties dan ziekenhuis B. Wel ben ik nog steeds verbaasd over de Nederlandse overheid die weliswaar de marktwerking in de zorg invoerde met als doel betere kwaliteit en lagere kosten, in combinatie met meer verantwoordelijkheden in het veld, maar zij verbond daar nooit heldere doelstellingen aan op basis van een visie. Al was het maar geweest een plaats in de top-5 op kwaliteit in Europa of een percentage van ons BNP dat we aan zorg willen uitgeven, niets van dat alles. Een andere kanttekening van mijn kant in dit stadium is dat de beoogde inkoopfunctie vanuit de zorgverzekeraars tot nog toe niet goed van de grond is gekomen. De inkoopfunctie bij zorgverzekeraars richting ziekenhuizen en huisartsen is vooralsnog vrij matig ontwikkeld. Voor de toekomst van ons zorgverzekeringsstelsel vind ik een volwassen ontwikkeling van die inkoopfunctie wel erg essentieel. ICT en zorg Graag stip ik ook het belang van ICT binnen de zorg aan. Een onmisbaar instrument om je primaire zorgprocessen te beheren en te beheersen. Twee aansprekende voorbeelden daarvan komen bij mij direct naar boven: het Elektronisch Patiënten Dossier en het elektronisch voorschrijfsysteem voor apotheken. De voordelen hiervan zijn inmiddels alom bekend, niet in de laatste plaats waar het het verbeteren van patiëntveiligheid betreft. Ook naar de toekomst toe is ICT in de zorg onmisbaar. Nederland vergrijst gestaag en juist met slimme ICT krijgen we inzicht in data waarmee we de met die vergrijzing gepaard gaande kosten in toom kunnen helpen houden. Koudwatervrees voor schending privacy Onlangs was ik op een conferentie in Barcelona met 40 bestuurders uit de Nederlandse gezondheidszorg. Met verbazing kijken de Spaanse collega s naar onze uitputtende discussie over privacy van patiënten en het risico dat die privacy door ICT zou kunnen worden geschonden. Dat angstvisioen leeft inderdaad bij veel Nederlanders maar niet bij mij. Technisch gezien is het vanuit ICT geen probleem om de privacy van elektronische dossiers voor de volle 100% te borgen. Laten we oppassen voor een teveel aan privacywetgeving waardoor de ondersteunende rol van ICT om onze patiënten eenvoudigweg goed te kunnen helpen onnodig wordt ingeperkt. Ook de patiëntveiligheid is gebaat bij ICT! 8 VCD Magazine voorjaar 2010

9 Martiniziekenhuis Open source systemen Uiteraard werkt ook het Martini Ziekenhuis met VCD samen, bijvoorbeeld op het terrein van netwerken, Exact Financials en managementinformatie tools. De korte lijnen, betrokkenheid en snelheid van handelen zijn punten waarmee VCD zich richting ons onderscheidt. Maar ze zijn ook erg bescheiden. Dit siert hen, maar wellicht zou VCD zich meer moeten manifesteren in de zorg. Ofwel: be good and tell about it. Tot slot zie ik op het snijvlak van ICT en zorg een geweldige uitdaging aan de horizon: open source systemen. Wellicht raak ik met die opmerking ook een open zenuw. Met open source heeft de zorg wellicht direct weer de associatie met onveiligheid. Eerder in mijn column hoop ik dat bezwaar al weerlegd te hebben. Met open source systemen bespaar je geld, ook als zorgorganisatie. Zelf doe ik het ook al met basiszaken zoals Word. Waarom ziekenhuizen niet? Het was mij een genoegen mijn mening te mogen ventileren. De zorg heeft toekomst. En met ICT helpen we die toekomst verder efficiënt en veilig vormgeven! Hans Feenstra voorzitter Raad van Bestuur Martini Ziekenhuis Hans Feenstra in vogelvlucht Hans Feenstra is voorzitter Raad van Bestuur Martini Ziekenhuis. Hij volgde per 1 april 2009 Jack Tiadens op in deze functie. Hiervoor was hij voorzitter van de Raad van Bestuur van De Friesland Zorg verzekeraar. Hij vervulde die functie sinds januari In 1999 trad hij aan als lid en kreeg hij de verantwoordelijkheid voor de portefeuilles Zorg en Verzekeringen. Feenstra is tevens voorzitter van de Vereniging van Regionale Zorgverzekeraars, vice-voorzitter van VNO-NCW Friesland en lid van het bestuur van Zorgverzekeraars Nederland. Hij is nu nog lid van de Raad van Advies van de Inspectie voor de Volksgezondheid, lid Raad van Toezicht Zorggroep Almere. Hij begon zijn carrière als internist. Samen met journalist Willem Wansink bracht hij afgelopen november 2009 het boek Zo gaat het in de zorg uit. 23 VCD Magazine voorjaar 2010

10 Ziekenhuis Bernhoven Louis Poulussen, Hoofd Automatisering van het Ziekenhuis Bernhoven: De nieuwe infrastructuur beantwoordt aan onze eisen op het gebied van uptime en schaalbaarheid 10 VCD Magazine voorjaar 2010

11 Ziekenhuis Bernhoven Ziekenhuis Bernhoven is een algemeen ziekenhuis voor de inwoners van de regio Oss-Uden-Veghel. Actueel om te melden is dat er nu nog vanuit twee locaties wordt gewerkt: Veghel en Oss. In 2012 wordt er naar de nieuwbouw op één centrale locatie in Uden verhuisd. Deze nieuwbouw is mede aanleiding geweest voor Ziekenhuis Bernhoven om kritisch naar de rol van ICT te kijken. Deze herbezinning resulteerde in de recente aanschaf van een nieuw Elektronisch Patiënten Dossier. Op grond van de positieve ervaringen heeft VCD infra solutions ook de bijbehorende nieuwe infrastructuur geïmplementeerd. Louis Poulussen, hoofd Automatisering van het Ziekenhuis Bernhoven: De reden voor deze nieuwe infrastructuur is gelegen in onze aanschaf van het EPD genaamd Alert PFH (Paper Free Hospital). Een relatieve nieuwkomer op de Nederlandse markt en van origine een Portugees systeem. Het kwam na een uitvoerige internationale selectie als beste optie naar boven. Paperfree, dus optimale nadruk op uptime Echter, de kern van Alert is dat het is gebouwd als paperfree applicatie. Louis Poulussen: Het is Alert s missie om paperfree hospitals te realiseren. Dat is tevens een risico. Want door het ontbreken van papieren bronnen word je 100% afhankelijk van je ICT, in dit geval Alert PFH. Dit heeft ons ertoe gebracht om weliswaar voor Alert te kiezen, maar tegelijkertijd ook een topinfrastructuur te implementeren waarmee we maximale uptime en dus continuïteit waarborgen. Op grond van gesprekken met Alert hebben we een gedetailleerd pakket wensen en eisen samengesteld voor een dergelijke implementatie. Vervolgens hebben we dat aan VCD Infra Solutions voorgelegd voor hun visie. VCD kenden we al vanuit onze samenwerking met McKesson, onze huidige ZIS- leverancier. In 2007 heeft VCD een infrastructureel project voor ons ziekenhuis uitgevoerd in relatie tot McKesson. Op grond van onze positieve ervaringen hebben we de nieuwe uitdaging voor de infrastructuur voor Alert bij VCD neergelegd. De insteek was dat we enerzijds op de bestaande infrastructuur zouden voort borduren, maar tegelijkertijd ook invulling zouden geven aan de specifieke infrastructurele wensen en eisen die Alert stelt. Concrete voorbeelden van optimale beschikbaarheid De door VCD ontworpen en geïmplementeerde infrastructuur voor het ziekenhuissysteem biedt een optimale beschikbaarheid op alle fronten. Louis Poulussen: Enkele voorbeelden daarvan geef ik graag. Denk aan de introductie van een gerepliceerd SAN over twee fysieke computerruimtes en de introductie van virtualisatie. Ook hebben we applicatie-, web- en databaseservers verdeeld over de twee computer ruimtes die in iedere denkbare omstandigheid elkaars taak kunnen overnemen. De uptime is hiermee infrastructureel geoptimaliseerd. Binnen alle lagen van de nieuwe infrastructuur hebben we elementen ingebouwd die de continuïteit naar een hoog niveau brengen en waarmee we toch een betaalbare oplossing in huis haalden. Aan beide voorwaarden kon VCD voldoen. Bij voorbaat schaalbare infrastructuur Zoals gezegd is er in 2012 de verhuizing naar de centrale nieuwbouw: Uiteraard hebben we dit element met VCD besproken. De infrastructuur die er nu ligt is een belangrijke blauwdruk die we straks ook in de nieuwbouw willen hebben. Ik benadruk graag dat we van VCD een schaalbare infrastructuur geïmplementeerd hebben gekregen. Dit was een cruciaal onderdeel van het ontwerp. De oplossing die we nu hebben is schaalbaar op alle fronten, daarin zijn geen beperkingen. Overigens zullen we tot en met 2011 Alert fasegewijs invoeren, we zijn er dus nog wel even mee bezig, maar de passende infrastructuur is al direct op orde. We hebben met vooruitziende blik gekozen voor een gemakkelijk uitbreidbare oplossing. SAN replicatie, VMWare en Conform Oracle RAC (Real Application Clusters) De nieuwe infrastructuur is opgebouwd rondom een gerepliceerd SAN. VCD heeft in hun ontwerp verder het breed toepassen van VMWare geïntroduceerd en op databaseserver-niveau was een van de infrastructurele eisen het gebruik van Oracle RAC. Louis Poulussen: Voor het ontwerp en de implementatie heeft VCD een voortvarend projectplan opgesteld en dit met de vinger aan de pols uitgevoerd. Daardoor verliep alles volgens de afgesproken planning. Ook is er veel contact geweest in de driehoek van ziekenhuis Bernhoven, Alert en VCD. We hebben de gekozen EPD-oplossing en de bijbehorende infrastructuur samen bekrachtigd en daardoor een goed fundament gelegd voor de implementatie. De overwegingen en inbreng van VCD zijn goed besproken met Alert en dit heeft tot een open overleg en uitstekende onderlinge afstemming geleid. 11 VCD Magazine voorjaar 2010

12 In the picture Alles wat ik 18 jaar lang leerde over de combinatie zorg en ICT valt in deze functie perfect voor mij samen! treffender kan de kersverse Commercieel Directeur Jack Bakker van de eveneens gloednieuwe divisie VCD Healthcare het niet uitdrukken. Wil je jezelf voorstellen? Ik ben 41, studeerde Bedrijfskundige Informatica aan de Heao en vervolgens Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit. De laatste achttien jaar werkte ik in commerciële functies op het spannende snijvlak van zorg en ICT. Vanuit de disciplines inkoop, financiën, logistiek en pharma heb ik vele ICT-processen die je in de eerstelijnszorg én tweedelijnszorg kunt tegenkomen leren doorgronden. Gewerkt heb ik bijvoorbeeld bij PinkRoccade Healthcare en de laatste vier jaar heb ik de sales vormgegeven bij PharmaPartners. Specifiek in de werkvelden commercie en business development voel ik mij uitstekend thuis. Mensen motiveren en afdelingen optimaliseren, daar gaat mijn bloed van stromen. Hoe kwam je in aanraking met VCD? VCD en PinkRoccade kwamen elkaar vanaf 1998 in de zorgmarkt op een inspirerende manier bij klanten tegen. Je zag ontstaan dat met name ziekenhuizen voor de automatisering van inkoop en logistiek voor PinkRoccade kozen en voor de financiële automatisering voor VCD (Exact Financials). Destijds het beste van twee werelden. In die vorm hebben we uiteindelijk gezamenlijk zo n 30 ziekenhuizen van onze oplossing voorzien. Vooral Roland ten Broeke van VCD heb ik in die tijd als zeer gewaar deerde partner leren kennen. Een uitstekende strategische zet van VCD was dan ook om TM Software over te nemen met daarbij een vijftiental zorgrelaties op het terrein van inkoop, logistiek, financieel (Fina/Logi) en Pharmacie (Pharma). In feite bereikte VCD hiermee dat zij haar opdrachtgevers uit de zorg op álle fronten kan bedienen als totaalleverancier op dit terrein. Wat bewoog je om over te stappen naar VCD Health care? Zoals gezegd: ik kende VCD en wist dat er grote ambities lagen in de zorgsector. Door deze ambitie en de overname van TM Software en de extra focus op inkoop en logistiek, vielen de laatste puzzelstukjes voor mij op zijn plek. Sjouke Kuindersma en ik raakten in gesprek en ik her kende mijzelf in zijn drive om een top 3 speler te zijn in Healthcare. Hij wil, zoals hij dat noemt, in de Champions League spelen, en ik wil daarbij graag een trekkersrol vervullen. 12 VCD Magazine voorjaar 2010

13 In the picture Waarom is de nieuwe divisie VCD Healthcare relevant? Door de verzelfstandiging in de vorm van een divisie krijgt Healthcare voortaan maximale aandacht en focus. Onze opdrachtgevers in de zorg profiteren als eerste van die concentratie van kennis en kunde. VCD Healthcare was eerder onderdeel van VCD Automatisering en nu groot genoeg om zelfstandig haar groeiambities waar te maken. De verzelfstandiging accentueert het gegeven dat we nu vele facetten binnen de zorg integraal kunnen automatiseren. Al onze know how en ervaring ballen in de nieuwe divisie VCD Healthcare synergetisch samen. Daar komt bij: ik heb marktkennis en ken heel veel beslissers in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Die contacten zijn zeer waardevol. Wat kom je tegen nu je VCD van de binnenkant ziet? De divisie VCD Healthcare heeft alles in zich om een succes te zijn. De medewerkers zijn welwillend en vaardig, voorzien van de juiste expertise en kwaliteit. Mijn taak is onder andere om nóg meer structuur aan te brengen en de klantrelatie verder te versterken. Ook willen we nog enkele functies invullen; we zijn op zoek naar een aantal ontwikkelaars (NAV en.net). opereert. Met onze systemen kan de zorg bij uitstek besparingen en efficiency realiseren, daar spelen we voortdurend op in. In dat kader hebben we bijvoorbeeld VCD Crediteuren en de debiteurenmodule DB3 ontwikkeld. Verder zijn wij met ons Shared Service Center uitstekend in staat declaratiewerk uit handen te nemen van onder andere de PAAZ- en PUK-afdelingen van ziekenhuizen, GGZ-organisaties en vrijgevestigde psychiaters. Zij hebben te maken met DBC s, een complexe materie en wij kunnen dat werk prima voor hen uitvoeren tegen lagere kosten. Kortom, we optimaliseren momenteel de afdelingen binnen de divisie VCD Healthcare en consolideren samenwerkende verbindingen tussen onze medewerkers en hun expertise én onze klanten. Hiermee leggen we een degelijk fundament voor groei, kunnen we de gestelde uitdagingen aan en streven we naar een optimale klanttevredenheid. Moet voortaan elke zorgklant eerst door de poort bij de divisie VCD Healthcare? Hierin breng ik graag een belangrijke nuance aan. Andere divisies binnen VCD leveren ook ICT-oplossingen aan de zorginstellingen. Denk aan de divisies Business Intelligence en Infra Solutions. En dat blijft ook zo. Elke divisie doet dat vanuit zijn eigen expertise en ingangen binnen de zorg. Door interne samenwerking en via ons centrale CRMsysteem weten we intern precies wat er speelt bij welke opdrachtgever uit de zorg. De diverse accountmanagers blijven vanuit hun divisies het eerste aanspreekpunt in het veld, maar signalen die divisieoverstijgend zijn, geven we intern aan elkaar door. Dit borgt dat een klant uit de zorg altijd de ICT-aandacht krijgt die deze nodig heeft en méér. Op deze wijze vertegenwoordigen we in de VCD IT Groep inmiddels al ruim 80 ziekenhuizen. Kun je enkele speerpunten melden waarmee de divisie VCD Healthcare bezig is? Een groot project zal zijn dat we zowel Fina/Logi als Pharma, beide gebaseerd op Microsoft Dynamics NAV, naar het niveau brengen dat de zorgmarkt van ons verlangt. Samen met onze gebruikers steken we hier vol op in. We ontwikkelen specifieke add-ons binnen de Microsoftomgeving waardoor opdrachtgevers in de zorg hun bestaande systeem vernieuwen, zonder direct investeringen te moeten doen in een totaal nieuw systeem. Daarin zijn we heel innovatief bezig. Over investeringen gesproken: de overheid ziet graag dat ook de zorg efficiënter 13 VCD Magazine voorjaar 2010

14 Pleyade De zorgsector is een dynamische omgeving. Gedegen software is hierin onmisbaar Samen met CSS Solutions hebben we alle zeilen bijgezet en moeiteloos de deadline gehaald. Aan het woord is Cock van Nieuwenhoven, Informatiemanager en adviseur bij Zorgstichting Pleyade in Arnhem. Er heerste en heerst nog steeds een hectische periode bij Pleyade, maar het uitvoeren van een TPO en het verwezenlijken van Exact Globe verliep ondertussen buiten Gewoon soepel. U spreekt een tevreden klant. September 2008 maakte Van Nieuwenhoven de overstap van het bedrijfsleven naar de zorg. Jarenlang verschafte hij als zelfstandig ondernemer bedrijfseconomisch advies aan bedrijven. Toen hij naar aanleiding van een oproep bij Pleyade over de vloer kwam, werd hem gevraagd zich voor een langere periode te verbinden aan de zorg organisatie. De adviseur zag deze overstap wel zitten. Het werd tijd om zich in rustiger vaarwater te bevinden. De eerste maanden liep ik hier in opperste verwondering rond, vertelt de adviseur over zijn begintijd bij Pleyade. Het was totaal iets anders dan ik gewend was. De manier van omgang met complexiteit in de zorg staat in schril contrast met de wijze waarop dit in de bedrijfssector gebeurt. In het bedrijfsleven is de prikkel winstgevendheid, in de zorg is het de bekommernis om de mens. Ook heb ik grote bewondering gekregen voor de mensen die de zorg daadwerkelijk uitoefenen. Het werk wordt steeds meer en het geld steeds minder, maar deze mensen blijven gemotiveerd. 14 VCD Magazine najaar 2009

15 Pleyade Van rustiger vaarwater is nog even geen sprake. Momenteel zit de manager te midden van een reorganisatie, een voorgenomen fusie en een algehele vernieuwing van de organisatie. Intern zijn er veel mensen van plek verwisseld. Van Nieuwenhoven moet er voor waken dat speci fieke kennis van pakketten niet verwatert binnenin de onderneming. De centrale database van Exact Globe, die in december 2008 live ging, draagt hier aan bij. Want Exact Globe fungeert voor elke gebruiker, vanaf elke werkplek als de basis. Bij Pleyade onderzoekt de manager de mogelijkheden van het toe passen van nieuwe technologie binnen de zorginstantie. Tegelijkertijd houdt hij rekening met de wensen en eisen van het bestuur. Het im plementeren van Exact Globe en het Inkomend Factuur Register van Synergy maakt daar onderdeel van uit. De reden voor de aanschaf van het pakket is volgens Van Nieuwenhoven simpel. Zorg instanties worden vanuit wet- en regelgeving steeds meer gedwongen bedrijfsmatiger te werken. Ook bij Pleyade ontstond de noodzaak om te vernieuwen. Exact Globe stimuleert de transparantie van werkprocessen en geeft de mogelijkheid via één ingang meer gegevens en een bunde ling van gegevens om te zetten in informatie. De mogelijkheden worden in de toekomst uitgebreid met het integreren van het Inkomend Factuur Register op basis van Synergy. Hiermee kan direct winst worden geboekt, omdat er veel minder handmatige handelingen nodig zijn en het factuurproces volledig gedigitaliseerd is. Bovendien kan er vanuit dit register gemakkelijk worden doorgeboekt naar de centrale financiële administratie. Vooral bij een overkoepelende zorgorganisatie als Pleyade zijn boven genoemde ontwikkelingen belangrijk, vertelt Van Nieuwenhoven. De zorgsector is een dynamische omgeving. Wijzigingen van regels en wetten zijn bijna aan de orde van de dag. Gedegen software is hierin onmisbaar. Het niveau waarop iemand zorg ontvangt moet door ons nauwkeurig worden geregistreerd. Ons ECD (Elektronisch Cliënten Dossier) is de spil voor deze gegevens. Exact Globe en Synergy zijn secundaire systemen hier omheen liggend. De eenvoudige koppeling van deze software met onze primaire systemen, namelijk het ECD en het salaris pakket Beaufort, heeft zwaar meegewogen in onze beslissing om het aan te schaffen. De systemen hadden zich al bewezen als oplossingen in het bedrijfsleven en hebben dat in onze zorgorganisatie nu ook gedaan. Het doel was helder, maar wie van de talloze automatiseerders kies je om mee in zee te gaan? Ook dat was volgens de manager niet lang peinzen. De VCD IT Groep ken ik nog uit de tijd dat ik in het bedrijfsleven verkeerde. Ik ken hen als een no-nonsense club die hard werkt. De stap naar CSS Solutions als automatiseerder was daarom snel gemaakt, aangezien zij onderdeel uitmaken van VCD. Niet alleen heeft CSS Solutions zich bewezen als een hardwerkende club van hetzelfde kaliber, ook hebben ze feilloos de vertaalslag van het bedrijfsleven naar de zorg weten te maken. We streefden naar een centrale opslag van data, vervolgt Van Nieuwenhoven zijn verhaal. Het bestaande financiële systeem moest vervangen worden door Exact Globe en dat in twee maanden tijd. We lieten eerst een TPO (Toepasbaarheidsonderzoek) uitvoeren. Dat onderzoek is zeer goed bevallen. Zowel voor ons als voor CSS Solutions werd duidelijk wat moest gebeuren. Het onderzoek lokt uit tot nadenken. Na het TPO besloten we ervoor te gaan. Het resultaat ligt geheel in de lijn van het TPO. Exact Globe draait optimaal. We hebben nu een geïntegreerd informatiesysteem voor onze financiële administratie. Exact Globe integreert alle verschillende administraties en automa tiseert zo verbanden tussen afdelingen en vestigingen. Stichting Pleyade is een overkoepelende organisatie voor wonen, gezondheid en vrije tijd in Arnhem, speciaal voor mensen van 55 jaar en ouder. Pleyade heeft zes locaties; verpleeghuis Elderhoeve, verpleeghuis Martinushoeve met verpleegunit Tertzio in Elst en de drie woonzorgcentra De Akkerwinde, Laurentius en Waalstaete. Daarnaast biedt Pleyade zorg en diensten bij mensen thuis. Met meer dan duizend medewerkers, ongeveer vijfhonderd vrijwilligers en bijna negenhonderd cliënten, behoort Pleyade tot de belang rijkste zorgorganisaties in de regio. Het is de bedoeling dat Pleyade gaat fuseren met de Stichting Catharina van de Drie Gasthuizen Groep waaruit een nieuwe Stichting met tien locaties zal ontstaan. 15 VCD Magazine najaar 2009

16 Column De zeldzame grijze boomschorsklever We wonen allemaal in de polder. Niet fysiek natuurlijk, maar bij wijze van spreken. Ook de zeldzame grijze boomschorsklever woont daar. Deze ietwat saai ogende herbivoor is voor mij het symbool van polderen. Er is geen enkel initiatief of er zijn voor- en tegenstanders. En waar voor- en tegenstanders zijn, daar wordt Gepolderd. Kenmerkend voor polderen is dat iedereen een beetje zijn zin moet hebben en dat iedereen ook ConceS SIes moet doen. Heel vroeger deden we geen concessies, maar sloegen we elkaar gewoon de hersens in. Later gebeurde dat wat subtieler en tegenwoordig is het notdone en is het al wereldnieuws als iemand met schoenen gooit (http:// Dat wil niet zeggen dat het niet meer gebeurt natuurlijk. Het heet alleen anders en we ervaren de consequenties minder duidelijk, omdat het niet meer fysiek is. Ik heb het over polderen. Overigens zijn er nog grote groepen mensen die wel in de huidige tijdgeest zitten, maar toch ergens in het verleden zijn blijven hangen. Zij kunnen elkaar de hersens niet inslaan, omdat ze daar onvoldoende voor bezitten (of gebruiken). Onlangs probeerden drie van hen het bij een collega van mij, door een overval. Omdat ze niet alleen geld, maar ook zijn VCD-auto mee wilden hebben, moesten de jongens zich nadien laten behandelen bij de eerste hulp. De collega zat weliswaar met kneuzingen en een ontzaglijk blauw oog, maar voor iedereen is hij de held. Ik kan alleen maar hopen dat ik ook zo dapper blijk te zijn en dat de betreffende jongeren dan geen ijzerwarenwinkel bij zich hebben. Vroeger gebeurde dit natuurlijk ook, hoewel de straffen toen wat pittiger waren: ophangen, vierendelen of mee naar je schoonouders. De duidelijk heid is nu soms ver te zoeken, want het indienen van een aanklacht is gemakkelijk gezegd. Bij het DBC-gebeuren sinds 2000 is duidelijkheid ook ver te zoeken. De enige duidelijkheid die er wat mij betreft is, is dat achteraf geconcludeerd kan worden dat men vooraf onvoldoende heeft nagedacht over de bekostiging van de invoering van deze nieuwe bekostigingssystematiek(en) in relatie tot de opbrengsten. Daarbij neem ik voor het gemak aan dat de opbrengsten uiteindelijk bij de zorg zouden moeten liggen. Goede kwaliteit, snelle toegang, lage kosten. Het is nog (veel?) te vroeg om een eindoordeel te vellen. Tot op heden zie ik dat we heel modern overstappen naar DBC next generation. We noemen dat DOT en net als met de oorspronkelijke DBC s lijkt elk ziekenhuis weer zelf het wiel uit te vinden en lopen IT-bedrij ven oplossingen te maken vóórdat de diverse eindgebruikers hebben nagedacht wat ze nu ècht willen (of moeten). Want zo werkt dat nu eenmaal. En dan vraagt men zich af waarom IT-projecten zo veel kosten en zo weinig opleveren. (Dit is overigens niet de enige reden daarvoor.) De beste stuurlui zitten achter de laptop. Maar mij bekruipt toch meer en meer het gevoel dat duidelijkheid de vereiste is voor nagenoeg alles wat we willen doen, in opvoeding, in projecten, in de maatschappij. En als polderen één kenmerk heeft, dit toch wel onduidelijkheid is: polderen is immers grijs en juist nooit zwart of wit. Ik hoef niet terug naar de prehistorie, want ik laaf mij aan de vele geneugten van de vooruitgang. Maar als we nu eens iets van dat van vroeger, qua duidelijkheid bedoel ik dan, zouden kunnen mixen met datgene wat we nu hebben. Of ben ik dan juist weer aan het polderen? Misschien gewoon alles wat duidelijker maken. Niet fysiek natuurlijk, maar bij wijze van spreken. Daar zie ik uitgebreide mogelijkheden voor Business Intelligence. Dat kent namelijk alleen maar voorstanders. Niko Brouwer directeur VCD Business Intellingence 16 VCD Magazine voorjaar 2010

17 Kort en krachtig DWH oplossing voor St. Elisabeth Ziekenhuis Het St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg kiest voor de datawarehouse oplossing van VCD Business Intelligence, inclusief een Service Level Agreement voor vijf jaar. Het datawarehouse voorziet het ziekenhuis van stuurinformatie op basis van KPI s en gebruikelijke (management)informatie. Voor de presentatie en visualisatie van gegevens en de ontsluiting van bronsystemen (o.a. isoft en Oracle EBS) wordt gebruik gemaakt van SAP BusinessObjects (voor ETL, Rapportage, Analyse en Dashboards). Het datawarehouse van VCD maakt het mogelijk dwarsdoorsneden te maken: naast rapportages over bijvoorbeeld productiecijfers en financiële cijfers, kunnen ook rapportages gemaakt worden waarin beide gebieden geïntegreerd zijn. In de nieuwe situatie wordt informatie verstrekt uit de gebieden personeel, financiën, productie, patiëntenlogistiek en kwaliteit van zorg. Kennismakingssessie VCD Crediteuren Tijdens een presentatie in Amersfoort kon een groot aantal klanten en prospects kennis maken met de bewezen crediteurenoplossing van VCD Healthcare. Samenwerkingspartner ScanSys demonstreerde haar scanoplossing ImageCapture. Richard van Panhuis van het Universitair Medisch Centrum Groningen was aanwezig om te vertellen over het selectietraject, de implementatie van VCD Crediteuren en de samenwerking met VCD. Al met al was het een ge slaagde middag. VCD Humannet realiseert strategische samenwerking met TriageExpert. In haar verdergaande productontwikkeling heeft VCD Humannet een belangrijke nieuwe stap genomen door de producten van Triage Expert geïntegreerd in haar applicaties aan te bieden. Hierdoor wordt de kracht van de professionele en flexibele verzuimapplicaties van VCD gekoppeld aan een hoogwaardige expertise en analyse van Triage Expert. Voor u de ideale combinatie voor hoogwaardige verzuimbegeleiding. De basis van Triage Expert is een interactieve set van vragen die door de casemanager bij hun contact met een verzuimende medewerker gebruikt kan worden. Aan het eind van het gesprek weet de leidinggevende door middel van een overzichtelijk rapport of er sprake is van complex verzuim. Dit rapport wordt uiteraard opgeslagen in het verzuimdossier van de verzuimende medewerker. Zuwe Hofpoort ziekenhuis VCD Healthcare is in januari begonnen aan een groot project bij het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woerden. Naast onze zorgspecifieke financieel/logistieke oplossing op basis van Microsoft Dynamics NAV zullen ook de VCD oplossingen voor debiteuren- en crediteurenbeheer worden geïmplementeerd. De Zorgboog kiest voor datawarehouse van VCD De Zorgboog te Bakel heeft besloten de datawarehouse oplossing van VCD Business Intelligence aan te schaffen. Dit mede dankzij een vooronderzoek en een succesvolle Proof of Concept. Alle benodigde gegevens vanuit de bronsystemen Bomas, Beaufort, mlcas en Caress zullen middels het datawarehouse worden ontsloten. Voor ETL, Rapportage, Analyse en Dashboards wordt gebruik gemaakt van Business Intelligence-tools van SAP Business- Objects. De Zorgboog is een regionale organisatie voor verpleging, verzorging en wonen in de regio Helmond. Portfolio VCD Infra Solutions meer toegesneden op prioriteiten in de Zorg! Eind 2009 heeft VCD Infra Solutions een traject ingezet om haar dienstverlening beter te laten aansluiten bij de markt segementen waar ze actief is. In de zorg ligt de focus in 2010 op de werkplek, NEN 7510, EPD ondersteuning en datacenter diensten. Over de werkplek vindt u elders in dit blad een uitgebreid artikel. VCD heeft al verschillende relaties ondersteund in het traject om te voldoen aan de eisen die onder de noemer NEN 7510 aan de zorg worden gesteld. Op basis daarvan wordt een generieke aanpak ontwikkeld. In de afgelopen jaren heeft VCD ervaring op gebouwd met vrijwel alle EPD s die in Nederland worden gebruikt. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan afspraken met Oracle, om in die omgevingen waar het EPD in combinatie met Oracle RAC wordt gebruikt de instelling beter van dienst te kunnen zijn. VCD biedt hierbij zowel implementatie als beheer aan. Tot slot zal de focus op het datacenter liggen. In de markt zien we een toenemende vraag naar diensten op het gebied van continuïteit en uitwijk. Daarnaast zoekt de markt naar partijen die datacenter ruimte kunnen bieden, hetzij om te voldoen aan de continuïteitseisen van de organisatie, hetzij uit kostenbesparing (bijvoorbeeld om een shared service center in te richten). VCD beschikt over een eigen hoogwaardige ruimte en heeft bovendien een samenwerkingsverband met Bytesnet VCD Magazine voorjaar 2010

18 GGZ Noord-Holland-Noord Jefke Plasmeijer, Manager Internal Control GGZ Noord-Holland-Noord: We zijn de eerste GGZ die met DB3 werkt en de resultaten zijn er nu al Een fusie is altijd een goed moment om je ICT te heroverwegen. Zo ook voor de fusiepartners GGZ Noord-Holland-Noord en GGZ-centrum Westfriesland. Een opportunity die ook nog eens met beide handen werd aangegrepen om automatiseringstechnisch te innoveren. De nieuwe organisatie is de allereerste GGZ in Nederland die operationeel is met de debiteurenbeheeroplossing DB3. Jefke Plasmeijer, Manager Internal Control GGZ Noord-Holland-Noord: Op een gegeven moment red je het gewoon niet meer met al je debiteuren in Excel. GGZ Noord-Holland-Noord en GGZ-centrum Westfriesland, beide instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, zijn met ingang van 1 april 2009 gefuseerd. Deze fusie komt voort uit de overtuiging van beide organisaties dat zij op een natuurlijke wijze bij elkaar horen. Deze samenwerking leidt tot kwaliteitsverbetering in de zorgverlening en een completer aanbod voor cliënten. Jefke Plasmeijer is werkzaam als Manager Internal Control: Beide organisaties gaan samen verder onder de naam GGZ Noord- Holland-Noord. Voor deze naam is gekozen omdat het in alle nuchterheid het werkgebied van de nieuwe organisatie omschrijft. Betaalgegevens op patiëntniveau Factureren met DB3 gaat heel gemakkelijk, ervaart Jefke: We kunnen factureren en ook controleren per patiënt of deze betaald heeft of niet. Dit werken op financieel detailniveau is erg prettig. Bijvoorbeeld in onze communicatie met de verzekeraars is het belangrijk om bij te kunnen houden of een patiënt heeft betaald of niet. Voor de fusie hadden we wel records in Excel, dat is op een gegeven moment niet meer te doen. Het zal per zorginstelling verschillen maar je kunt wel licht de grens van records in Excel aanhouden. Daarboven is DB3, gekoppeld aan Exact Financials, een enorme uitkomst. Debuut met debiteurenbeheeroplossing DB3 De fusie leidde er logischerwijs toe dat ook de beide ICT-systemen van de twee GGZ-instellingen in elkaar vervlochten dienden te worden. Jefke Plasmeijer: GGZ Noord-Holland-Noord werkte met X/Mcare, op die lijn zijn we doorgegaan. De financiële samenvoeging is een feit per 1 januari Binnen de nieuwe organisatie zijn we overgestapt naar een hogere versie en nieuwe inrichting van Exact Financials waarmee we al een aantal jaren werken. Daarnaast was de financiële samenvoeging een uitgelezen moment om met VCD Healthcare een paar fikse stappen te zetten. GGZ Noord-Holland-Noord is bijvoorbeeld nu de eerste GGZ die operationeel is met de debiteurenbeheeroplossing DB3, gekoppeld aan Exact Financials: En we zijn ook van plan om nog dit jaar als eerste GGZ met de Vektis beheermodule te gaan werken, aldus de enthousiaste Jefke Plasmeijer. We kunnen factureren en ook controleren per patiënt of deze betaald heeft of niet. Dit werken op financieel detailniveau is erg prettig zonder Excel. Veel meer detailinformatie De koppeling van DB3 met Exact Financials werkt goed: Binnen DB3 krijgen we nu detailinformatie die je niet rechtstreeks uit Exact Financials haalt. Exact functioneert prima op grote lijnen, DB3 vult nu aan met de diepgravende details. We krijgen een upload van de facturatie in DB3, de bedragen worden vervolgens als boekingen verwerkt in Exact en daarna kunnen we de retourberichten inlezen in DB3. Dit laatste hoeft dus ook niet meer in Excel. In DB3 kunnen we ook meer informatie over patiënten opzoeken door de koppeling met het eigen registratiesysteem. Onder water (middels HL7 koppeling) richten we het momenteel zo in dat elke patiënt in X/Mcare direct als debiteur wordt aangemeld, licht Jefke Plasmeijer toe. Veelzijdigheid in zorg van VCD IT Groep GGZ Noord-Holland-Noord werkte ook voor al deze veranderingen nauw samen met VCD. Jefke Plasmeijer: Maar we zijn ook klant bij VCD Business Intelligence en VCD Infra Solutions. Je kunt voor het raakvlak van zorg en ICT eigenlijk overal binnen de VCD IT Groep aankloppen. Uiteraard verloopt een dergelijk complex project niet zonder hobbels: Technisch waren er enkele drempels. Voor zowel ons als 18 VCD Magazine voorjaar 2010

19 GGZ Noord-Holland-Noord VCD was het een nieuw project. Wat waren de oorzaken daarvan? De realisatie voor ons van nieuwe functionaliteiten binnen DB3. Daardoor moest er bijvoorbeeld vaker getest worden. We hebben dit samen met VCD binnen een projectteam op gepakt en dit is op een prettige en constructieve wijze tot een tijdige oplossing ge komen. Op 15 februari zijn we volledig operationeel gegaan. Er zijn nog een paar kleine aanpassingen die gerealiseerd moeten worden aan de kant van VCD, maar die vormen geen belemmering voor de live gang. Ook hebben we meer dan gemiddeld zelf z aken moeten uitzoeken omdat er voor DB3 geen ondersteunend cursusmateriaal is, maar dit was niet onoverkomelijk. DB3, de professionele tool voor uw debiteuren admini stratie Afhandeling van geïnde gelden op niveau van factuurregel. Verwerking Vektis (retour)informatie. Directe koppeling met Vecozo mogelijk. Gedetailleerd inzicht in historie van facturen. Vektis facturatie (Q2 2010) Uitgebreide zoekmogelijkheden. Overzichten en rapportages standaard beschikbaar. VCD heeft de debiteurenmodule DB3 speciaal ont wikkeld om te zorgen voor een optimale integratie tussen uw factureringssysteem en uw financiële applicatie. De belangrijkste voordelen van DB3? In één oogopslag een beheersbare debiteuren administratie, op zowel patiënt- als zorgverzekeraarniveau en met uitgebreide zoekmogelijkheden. Maar ook voordelen zijn de beheersing van de geldstroom, tijdwinst en verhoging van rendement. 19 VCD Magazine voorjaar 2010

20 VCD Veiligheid Suite Veiligheid en kwaliteit in de zorg dankzij VCD De huidige ontwikkelingen in de zorgmarkt dwingen zorginstellingen om de aandacht voor kwaliteit bovenaan te hebben en te houden. Veiligheid voor medewerkers en patiënten hangt nauw samen met kwaliteit. VCD helpt zorginstellingen om veiligheid in kaart te brengen en te verbeteren. VCD houdt zich bezig met automatisering in de brede zin van het woord. In de zorgmarkt is VCD goed vertegenwoordigd; het bedrijf heeft veel zorg instellingen als klant. Dat kan op verschillende gebieden zijn, zegt Manager Business Development Marcel Nijp, zoals DBC software, financiële software en business intelligence. Webapplicatie De VCD Veiligheid Suite is een webapplicatie en dat levert vele voordelen op. Iedereen die binnen een zorginstelling werkt, kan via het internet incidenten melden. Dat kan op naam, maar eventueel ook anoniem. Vervolgens kan de MIP- of FONA-commissie van de instelling, die in het leven is geroepen om incidenten te analyseren, bekijken op welke manier de processen aangepast kunnen worden zodat verbeteringen tot stand kunnen komen. De ondersteuning van een systeem zoals de VCD Veiligheid Suite hebben zij nodig om hun werk goed te kunnen doen: informatie verzamelen, risico s analyseren, verbeteringen voorstellen en uiteindelijk rapporteren. Niet alleen medewerkers, maar ook patiënten kunnen een incident melden via internet. Marcel Nijp: Het kan best zijn dat de patiënt er thuis achter komt dat er iets fout is gegaan. Dat kan hij dan alsnog melden. VCD Veiligheidsuite Om zorginstellingen te helpen hun kwaliteit op het gebied van veiligheid te borgen en te verbeteren, werkt VCD aan de ontwikkeling van de VCD Veiligheid Suite. Dat is een softwaresysteem dat het mogelijk maakt om incidenten binnen de zorg op een centrale plek te melden, waarna er analyses gemaakt kunnen worden, verbetervoorstellen en rapportages, zegt Marcel Nijp. Een belangrijk onderdeel van de VCD Veiligheid Suite is het leveren van management- en sturingsinformatie. De kwaliteitsmodule haalt gegevens uit diverse kwaliteitsregistraties, waaronder straks ook de VCD Veiligheid Suite. Daaruit vloeien prestatie-indicatoren voort die instellingen kunnen gebruiken om te rapporteren aan bijvoorbeeld de inspectie. Managementrapportages maken inzichtelijk wat de resultaten zijn en aan de hand daarvan kunnen doelen gesteld worden. Verbetering van de kwaliteit van de zorg is duidelijk de insteek van de VCD Veiligheid Suite. Het systeem heeft de mogelijkheid om verbetervoorstellen te maken en verbeterprojecten op te zetten. En acties hierop te bewaken zodat er daadwerkelijk iets met de resultaten gaat gebeuren, aldus Marcel Nijp. 20 VCD Magazine voorjaar 2010

Online-DBC Enterprise is voor onze medici een aanwinst. Self Service Business Intelligence werkt razendsnel Martin de Kruijff, Diakonessenhuis Utrecht

Online-DBC Enterprise is voor onze medici een aanwinst. Self Service Business Intelligence werkt razendsnel Martin de Kruijff, Diakonessenhuis Utrecht Maart 2015 Jaargang 28 #1 Self Service Business Intelligence werkt razendsnel Martin de Kruijff, Diakonessenhuis Utrecht BackupGemak van VCD: zekerheid voor alles Louis Poulussen en Peter Schell, Ziekenhuis

Nadere informatie

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels Juni 2013 Jaargang 26 #2 De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels We nemen met een gerust hart afscheid van Unix Martin van den Bersselaar, Wédéflex Zekerheid in gegevens

Nadere informatie

Dankzij QlikView. kunnen we op basis van actuele data snel anticiperen... ZORG SPECIAL

Dankzij QlikView. kunnen we op basis van actuele data snel anticiperen... ZORG SPECIAL Maart 2013 Jaargang 26 #1 ZORG SPECIAL Van zorghuis naar zorg thuis Informatie overal en altijd binnen handbereik, zowel voor de medewerker als cliënt De visie van VCD op medicatieveiligheid is geborgd

Nadere informatie

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd Maart 2012 Jaargang 25 #5 HEALTHCARE SPECIAL Diaconessenhuis Leiden kiest overtuigd voor Vidaví Dé ERP-oplossing voor de zorg Betere infrastructuur en minder beheerskosten Elker Jeugd- en Opvoedhulp Symposium

Nadere informatie

De voordelen van SAP BusinessObjects dienden

De voordelen van SAP BusinessObjects dienden Maart 2012 Jaargang 25 #4 Trip is nu niet meer bezig met het technisch beheer van ICT Trip Advocaten & Notarissen VCD Humannet houdt heel goed de vinger aan de pols Falke & Verbaan Skednet sluit naadloos

Nadere informatie

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken magazine VCD zomer 2010 23e jaargang nummer 2 Laboratorium voor Infectieziekten Rekencentrum verhuist naar VCD KDE Energy KDE Energy voert centrale rapportagehub in Biblionet Groningen VCD Business Intelligence

Nadere informatie

toegevoegde waarde Goed partnership is altijd gebaseerd op wederzijds Coverstory Met Skednet Online regel je de roosterplanning

toegevoegde waarde Goed partnership is altijd gebaseerd op wederzijds Coverstory Met Skednet Online regel je de roosterplanning September 2011 Jaargang 24 #2 Met Skednet Online regel je de roosterplanning met enkele muisklikken De nieuwe ERP-oplossing Vidaví is berekend op de toekomst van Pantein VCD beheerst het complete spectrum

Nadere informatie

Organisatiebreed ECD voor Carante Groep. Zomer 2012. n UMC St Radboud Nijmegen ondersteunt volledig medicatieproces digitaal met MEPD

Organisatiebreed ECD voor Carante Groep. Zomer 2012. n UMC St Radboud Nijmegen ondersteunt volledig medicatieproces digitaal met MEPD Zomer 2012 Read.me verschijnt meerdere keren per jaar en wordt verspreid onder relaties van Furore 33 Organisatiebreed ECD voor Carante Groep Leo van Kempen, directeur Financiën en Informatievoorziening

Nadere informatie

ZORG OVERHEID FINANCE

ZORG OVERHEID FINANCE ZORG OVERHEID FINANCE Vertical Market Software 1 2 Total Specific Solutions Total Specific Solutions is het enige bedrijf in Europa dat specifieke software maakt voor meerdere specifieke markten. Door

Nadere informatie

ZORG OVERHEID FINANCE

ZORG OVERHEID FINANCE ZORG OVERHEID FINANCE 1 Total Specific Solutions is het enige bedrijf in Europa dat specifieke software maakt voor meerdere specifieke markten. Door meer markten onder één vlag te bedienen vindt een optimale

Nadere informatie

investeert in kennisontwikkeling met Cliënten DataBank

investeert in kennisontwikkeling met Cliënten DataBank Winter 2014 / 2015 Read.me verschijnt meerdere keren per jaar en wordt verspreid onder relaties van Furore 38 s Heeren Loo Zorggroep investeert in kennisontwikkeling met Cliënten DataBank Bas Bijl, Programmamanager

Nadere informatie

Detron ICT & Telecom Groep. Jaarverslag2012

Detron ICT & Telecom Groep. Jaarverslag2012 Detron ICT & Telecom Groep Jaarverslag 2O12 Jaarverslag2012 DETRON CONNECTS GROWTH & FUN Jaarverslag 2012 Detron ICT & Telecom Groep B.V. Inhoud Voorwoord George Banken (CEO) 6 Kengetallen en omzetverdeling

Nadere informatie

Carante Groep. in 2011

Carante Groep. in 2011 Carante Groep in 2011 1 VOORWOORD De dynamiek en ontwikkelingen in de wereld om ons heen vragen van organisaties in de care sector een permanente alertheid, hoge kwaliteitsstandaards en professionaliteit.

Nadere informatie

4PSMAGAZINE. 15 jaar 4PS. Met referentiecases van:

4PSMAGAZINE. 15 jaar 4PS. Met referentiecases van: 4PSMAGAZINE Het magazine met nieuws over Microsoft Dynamics NAV 4PS Construct Integrale ERP software voor de Bouw, GWW en Installatietechniek UITGAVE 18 - april 2015 15 jaar 4PS Innovatie met oog voor

Nadere informatie

P alladio Gezond tegenwicht Palladio

P alladio Gezond tegenwicht Palladio Gezond tegenwicht Jaarboek 2009 2010 Voorwoord Voor de vierde achtereenvolgende keer brengt Palladio groep een jaarboek uit. We beogen met dit jaarboek een overzicht te geven van onze visie en ervaringen,

Nadere informatie

samen denken & samen doen!

samen denken & samen doen! VOORJAAR 2012 samen denken & samen doen! IN DIT MAGAZINE O.A.: Mainplus special over onderhoud GROENWEST QUAWONEN HAVENSTEDER WONEN ZUID Dynamics Wonen Dé ERP-oplossing van Cegeka voor woningcorporaties!

Nadere informatie

De rol van de zorgverzekeraar verschuift van administratiekantoor naar belangenbehartiger van verzekerden.

De rol van de zorgverzekeraar verschuift van administratiekantoor naar belangenbehartiger van verzekerden. Zomer 2010 Read.me verschijnt meerdere keren per jaar en wordt verspreid onder relaties van Furore 29 De rol van de zorgverzekeraar verschuift van administratiekantoor naar belangenbehartiger van verzekerden.

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

HEALTHCARE NETWERKEN IN DE ZORG VOOR DE ZORG BEVEILIGING. ZIS/EPD voor de genetwerkte zorg. Van bolt-on naar built-in security

HEALTHCARE NETWERKEN IN DE ZORG VOOR DE ZORG BEVEILIGING. ZIS/EPD voor de genetwerkte zorg. Van bolt-on naar built-in security HEALTHCARE HET CSC MAGAZINE OVER ICT-OPLOSSINGEN EN DIENSTEN VOOR DE GEZONDHEIDSZORG Nummer 2.2013 NETWERKEN IN DE ZORG VOOR DE ZORG Lorenzo ZIS/EPD voor de genetwerkte zorg BEVEILIGING Van bolt-on naar

Nadere informatie

Professionele softwareontwikkeling

Professionele softwareontwikkeling Professionele softwareontwikkeling Quintor Johan Tillema, CEO Quintor 2 Onze ambitie: professionaliseren van software development 3 In oktober 2005 hebben we Quintor opgericht. Sindsdien is het snel gegaan.

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

MAGAZINE DE WOONSCHAKEL. Early adaptor tegen wil en dank ONAFHANKELIJK MAGAZINE OVER BEDRIJFSVOERING EN ICT VOOR WONINGCORPORATIES

MAGAZINE DE WOONSCHAKEL. Early adaptor tegen wil en dank ONAFHANKELIJK MAGAZINE OVER BEDRIJFSVOERING EN ICT VOOR WONINGCORPORATIES ONAFHANKELIJK MAGAZINE OVER BEDRIJFSVOERING EN ICT VOOR WONINGCORPORATIES MAGAZINE 2 E JAARGANG NUMMER 3, 2011 DE WOONSCHAKEL Early adaptor tegen wil en dank LEAN Management de sluipmoordenaar bedrijfslasten

Nadere informatie

Big data. in de praktijk CBS CWI NFI RIVM. Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien

Big data. in de praktijk CBS CWI NFI RIVM. Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien 7 m agazine over de digitale overheid p o w e r e d b y A t o s Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien 1 Big data in de praktijk René Penning de Vries Boegbeeld ICT ziet groeikansen

Nadere informatie

4PSMAGAZINE. André Overeem, directeur R&D bij 4PS, Tijs de Lint van Vlasman Sloopwerken na 10 jaar 4PS Construct: Hier zit een blij mens!

4PSMAGAZINE. André Overeem, directeur R&D bij 4PS, Tijs de Lint van Vlasman Sloopwerken na 10 jaar 4PS Construct: Hier zit een blij mens! 4PSMAGAZINE Het magazine met nieuws over Microsoft Dynamics NAV 4PS Construct Integrale ERP software voor de Bouw, GWW en Installatietechniek UITGAVE 16 - JULI 2013 Tijs de Lint van Vlasman Sloopwerken

Nadere informatie

kracht van ondernemen met euretco gemak van centraal betalen Wij stellen u graag het nieuwe Euretco voor

kracht van ondernemen met euretco gemak van centraal betalen Wij stellen u graag het nieuwe Euretco voor PROFIEL profiel november jaargang 201219 extra 02 editie oktober 2012 ROFIEL extra FASHION kracht van ondernemen met euretco SPORT gemak van centraal betalen Wij stellen u graag het nieuwe Euretco voor

Nadere informatie

Finance & IT. Big Data. Krachtige BI-tool voor financiële sector. Verander getallenkerkhoven in feitenfabrieken. voor IT investeringen

Finance & IT. Big Data. Krachtige BI-tool voor financiële sector. Verander getallenkerkhoven in feitenfabrieken. voor IT investeringen EEN COMMERCIËLE BIJL AGE VAN ALE X VAN GRONINGEN, VERSPREID DOOR DE TELEGR A AF Finance & IT ender! v e tg s in w n e r e ll e n s Slimmer, voor IT investeringen Kosten of waarde creatie Verander getallenkerkhoven

Nadere informatie

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Oktober 2014 De werkplek anno nu One size fits nobody Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead De transformatie van de ICTafdeling

Nadere informatie

KingMagazine. Attitude Holland. King is onmisbaar voor ons geworden! Bax Shop.nl. Marcel Van der Avert. Haal meer uit King

KingMagazine. Attitude Holland. King is onmisbaar voor ons geworden! Bax Shop.nl. Marcel Van der Avert. Haal meer uit King Haal meer uit King Verbeter uw efficiency op een simpele manier tips pagina 8 Bax Shop.nl Onze kracht is de combinatie van IT en marketing interview pagina 10 Marcel Van der Avert Met een zachte aanpak

Nadere informatie

Business Intelligence

Business Intelligence C In dit nummer: on TAC tueel Business Intelligence jaargang 3 nummer 3 november 2001 pag 1 Business Intelligence pag 2 De waarde van een datawarehouse pag 3 C/TAC-Align blijft vakman in SAP pag 4 Informatiesessie

Nadere informatie

Michael Rogers: het is crashen of winnen. Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen

Michael Rogers: het is crashen of winnen. Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen Connect Het relatiemagazine van Fydee Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen handelswijzen Ronald van broekhoven is dit goed voor mijn cliënt, voor mijn personeel en voor

Nadere informatie