BESAFE BULLETIN. VOOR BURGEMEESTERS voor een lokaal preventie- en veiligheidsbeleid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESAFE BULLETIN. VOOR BURGEMEESTERS voor een lokaal preventie- en veiligheidsbeleid"

Transcriptie

1 MEI - JUNI 2009 Afgiftekantoor Kortrijk, mail _ p BESAFE BULLETIN VOOR BURGEMEESTERS voor een lokaal preventie- en veiligheidsbeleid 2 e jaargang nr. 9 verschijnt tweemaandelijks behalve in juli en augustus Brandpreventie Rookmelders uitdelen, burgers mee inschakelen voor het onderhoud van brandkranen, jongeren betrekken bij brandveiligheid. Het zijn enkele van de lokale recepten voor een lokaal brandpreventiebeleid die u in dit nummer van Besafe Bulletin kunt vinden. Antwerpen burgemeester: Patrick Janssens inwoners: locatie: provincie Antwerpen Een plan voor brandveilige markten Antwerpen wil brandveiligere markten en startte hiervoor met een grootschalige actie. Die verloopt in verschillende fasen: prospectie, sensibilisering en dan controle. Geen eenvoudige opdracht, zo blijkt. De Vogeltjesmarkt op het Theaterplein vormde het decor voor de pilootactie. In Antwerpen zijn er wekelijks 26 markten, samen goed voor zo n standplaatsen. Als iedereen kriskras door elkaar gaat staan, levert dat gevaarlijke taferelen op voor de brandveiligheid. Daarom is een marktplan essentieel. Na de ontploffing van een kippenkraam op de markt op het Theaterplein bleek dat de markten niet meer voldeden aan dat plan. Het incident gebeurde op 12 juni In 2007 besloot de dienst Integrale Veiligheid op initiatief van de bevoegde schepen komaf te maken met het gedoogbeleid en de markten gezonder te maken. Het plan van aanpak bevatte 5 werkpunten: een betere organisatie door het marktplan, de algemene netheid aanpakken minder sluikstorten, het verkeersgedrag verbeteren, waken over de brandveiligheidsnormen en de sociaal-economische wetten controleren. Goede resultaten door overleg Een beleid kan je niet van de ene dag op de andere wijzigen, een graduele en gecoördineerde aanpak is nodig. De dienst Integrale Veiligheid stuurt alles aan. De brandweer controleert bijvoorbeeld of de doorgang tussen de verschillende kramen breed genoeg is zodat indien nodig een brandweerauto door kan. Daarnaast werken ook de lokale politie en de marktleider (een ambtenaar van de stad) mee. Soms worden ze bijgestaan door het Federaal Voedselagentschap (FAVV) of door mensen van de sociale inspectie. De hele aanpak verloopt in fasen. In de eerste fase gebeurt er een prospectie in burger. In de volgende fase, de sensibiliseringsfase, gaat de politie langs en wijst op een aantal werkpunten, die ze na een aantal weken komt controleren. Zo moeten de handelaars hun kraam opstellen binnen de vergunde oppervlakte, mogen er geen oliën op de openbare weg lekken, moeten ze hun afval meenemen, tijdig het marktterrein verlaten, in het bezit zijn van een juist blustoestel, enz. De marktleider speelt hierbij geen repressieve rol, maar kan de marktkramers op een vriendelijke manier wijzen op een probleem. Zo kom je via genegotieerd beheer tot gezonde markten waarbij handelaars en klanten zich houden aan de voorschriften, zegt Tom Meeuws, directeur van de dienst Integrale Veiligheid van de stad Antwerpen. Handhaving op het Theaterplein De hele actie werd zorgvuldig voorbereid. Het Theaterplein was net heraangelegd, dus ideaal om daar met de actie te beginnen: er moest toch een nieuw marktplan opgesteld worden. In maart 2008 bezocht de actieploeg (politie en toezichtsambtenaren) de Vogeltjesmarkt iedere week en daarna 1 keer per maand. Tegen de zomer waren de resultaten redelijk goed. Na een tijdje afwezigheid brachten ze opnieuw een bezoek in november. Toen was de veiligheidstoestand van de markt iets minder goed dan in de zomer en tegen maart 2009 was bijna alles opnieuw als voorheen. Hoe de situatie op het Theaterplein evolueerde, leest u op p. 7. Het festival en het brandweerkorps - Dour p. 2 Gratis rookmelders, een goede investering - Oostende p. 3 Burgers houden de brandmond vrij - Heist-op-den-Berg p. 4 Brandpreventie vanaf de kleuterschool - Eupen p. 5 Jeugd belonen voor brandpreventie - Puurs p. 6

2 2 Dour burgemeester: Carlo Di Antonio inwoners: locatie: Henegouwen Het festival en het brandweerkorps In juli van dit jaar zal het Dour Festival aan zijn 21e editie toe zijn. Met festivalgangers op vier dagen tijd en meer dan mensen die hun tentje hadden opgesteld, brak het muziekfestival vorig jaar alle records. Bij dit massa-evenement gaat de nodige aandacht uit naar brandpreventiemaatregelen. Het Dour Festival werd in 1989 opgericht door de huidige burgemeester van de gemeente Dour, Carlo Di Antonio. Het vindt al twintig jaar plaats, midden juli, op de plaine de la Machine à feu. Het evenement is uitgegroeid van een kleine ambachtelijke organisatie tot een groot internationaal gebeuren. Er zijn maar liefst zes podia in een grote tent of buiten, met een totale capaciteit van meer dan mensen. De helft daarvan verblijft op de gelegenheidscamping. Als je zoveel mensen samenbrengt, zijn er natuurlijk een aantal veiligheidsmaatregelen vereist, met name op het vlak van brandpreventie. Volgens Carlo Di Antonio kende de evolutie van het Dour Festival verschillende fasen. In de eerste periode was de brandweer niet zo talrijk aanwezig op de site, maar jaar na jaar is hun aantal fors toegenomen. Dan volgden zeven jaren waarbij het bezoekers aantal sterk steeg met files en een toenemend aantal personen op de site als gevolg. Hierdoor was er een groeiende nood aan organisatie van de middelen ter plaatse. De afgelopen zeven jaar is de organisatie op kruissnelheid gekomen, zowel wat de middelen betreft als de communicatie. Men richtte een geïntegreerde staf op met daarin de politiediensten, de brandweer, het Rode Kruis en de organisatoren. Het systeem werkt momenteel heel goed. De brandweer bewaart op elk moment van het festival het overzicht. Er bestaan geen reglementen voor dit soort evenementen Tijdens de vier dagen van het Festival en de weken die eraan voorafgaan, wordt de hulp ingeroepen van de brandweer van Dour. Het korps zorgt voor een preventieverslag, en werkt een noodplanning uit. Tijdens het evenement is er een team van vier brandweermannen ter plaatse.. Een operator en het hoofd van de brandweer zijn 24 uur op 24 aanwezig. De eerste vergaderingen vonden als plaats in mei, zegt luitenant Jean-Claude Doye. We moeten een preventieverslag opstellen en doen daarvoor een beroep op onze ruime ervaring, want er bestaat geen specifieke reglementering voor dit soort van evenementen. We besteden veel aandacht aan de toegangen tot de site, maar ook aan de camping. Wij vragen dat er voldoende ruimte wordt gelaten tussen de tenten en dat de doorgangen breed genoeg zijn om de voertuigen van de hulpdiensten door te laten. Er wordt ook een politiehelikopter ingezet waardoor we een algemeen overzicht hebben van de site. Hij kan ook interventies op de grond uitvoeren. In het preventieverslag worden de blusmiddelen uitgelegd die op de site staan opgesteld. Wij organiseren trouwens een opleiding voor het personeel om deze middelen in geval van nood te kunnen gebruiken. Men vindt brandblussers op alle strategische punten, in alle gebouwen en op elk kookeiland. Behalve de brandweerwagen zetten wij ook een terreinvoertuig met alle interventiemateriaal in om, ongeacht de weersomstandigheden, alle punten van de site te kunnen bereiken. Een site onder controle Sinds het begin van het festival zijn er nooit grote problemen geweest, op enkele kleine brandhaarden op de campingplaatsen en wat lichte brandwonden na. Jean- Claude Doye: Onze bezorgdheid gaat voornamelijk uit naar de kamperende jongeren. Zij hebben geen ervaring en gebruiken materiaal dat ze niet kennen. Met de jaren hebben we dit probleem ook onder controle gekregen. Kampvuren zijn niet langer toegelaten op de camping. Zomaar ergens gaan barbecueën mag niet meer. Dat moet gebeuren op speciaal daartoe ingerichte plaatsen. Sinds december 2006 is de organisator van het festival ook burgemeester van Dour. Hij wil belangenconflicten vermijden en noodgevallen zo goed mogelijk kunnen beheren. Tijdens de vier dagen van het festival laat Carlo Di Antonio zich daarom ook vervangen door een schepen die dienst doet als burgemeester.

3 Oostende burgemeester: Jean Vandecasteele inwoners: locatie: West-Vlaanderen Gratis rookmelders, een goede investering Een jaar rookmelders uitdelen en installeren is goedkoper dan één persoon met zware brandwonden verzorgen. Daarom startte de huisvestingsdienst in Oostende met de rookmelderactie. Een campagne die in Vlaanderen navolging kreeg. De maatschappelijke kosten van een woningbrand zijn enorm. Bovendien kan ook het persoonlijk leed, zowel materieel als lichamelijk, bijzonder hoog zijn. Oostende begon daarom in 2002 met een preventieve sensibiliseringsactie: gratis rookmelders uitdelen. Schepen voor huisvesting Nancy Bourgoignie lanceerde het initiatief in de gemeenteraad en burgemeester Vandecasteele schaarde zich achter het idee. Politiek was er snel eensgezindheid over dit dossier en kon de actie van start gaan. sensibiliseren over brandgevaar, zegt Peter Jonckheere van de Dienst Huisvestiging. De mensen zien hoe ze een rookmelder moeten installeren en krijgen ook uitleg over het type dat de stad hen aanbiedt. Dat zet hen ertoe aan om de brandveiligheid van hun eigen woning meer ter harte te nemen. Bovendien gaan ze dan zelf gemakkelijker de stap zetten om voldoende rookmelders te installeren. De keuze om slechts 1 rookmelder aan te bieden is ingegeven door budgettaire overwegingen. Het eerste jaar kostte de actie euro. Daarin zat onder andere ook het bedrag voor de communicatie rond het project. De communicatiedienst en de dienst Huisvesting stelden samen de informatiebrochure Uw gratis rookmelder op. Op de website van de stad en in het gemeentelijke informatieblad werd de actie eveneens gepromoot en zelfs de wijkraden en het onthaalpakket voor nieuwe inwoners communiceerden over de actie. De kosten namen nadien geleidelijk af. Het tweede jaar ging het nog om euro. Toch vallen ook de kosten voor het eerste jaar te verantwoorden. Je moet alles in perspectief plaatsen. Een slachtoffer dat maanden verzorgd moet worden in een gespecialiseerd brandwondencentrum, kost meer dan euro, preciseert Jonckheere. Voor publieke instellingen voor sociaal zwakkeren gold een structurele aanpak: de dienst Huisvesting stapte met de rookmelders zelf naar kinderdagverblijven, bejaardentehuizen, de sociale woningmaatschappij en scholen. Na de succesvolle actie met de rookmelders, deelt Oostende nu branddekens uit. Uitdeelactie Oorspronkelijk wilde de stad CO-melders installeren. Nadeel: op het moment dat het alarm afgaat, is het misschien al te laat. Om dus geen vals gevoel van veiligheid te creëren, opteerde men voor de rookmelders. De stad biedt via de dienst Huisvesting aan elke inwoner 1 rookmelder aan, inclusief de plaatsing ervan. Op zich volstaat één enkele rookmelder voor een klein appartement, maar voor een huis is dat te weinig. Dan is het aangewezen om in elke ruimte waar de deuren van de slaapkamers op uitgeven een rookmelder te hangen. De bedoeling was voornamelijk om de mensen te Het belang van een batterij De campagne werd van nabij gevolgd, bijgestuurd en uitgebreid. De eerste toestellen hadden een batterij die na een jaar aan vervanging toe was. Daarom leverde de stad er meteen een reservebatterij bij. Bij gelijkaardige initiatieven in het buitenland was namelijk gebleken dat de curve van slachtoffers van woningbranden aanvankelijk naar beneden ging, maar nadien weer stelselmatig steeg. Dit kwam doordat de batterijen niet meer werkten en mensen ze niet vervingen. Nadien schakelde Oostende over op toestellen met lithiumbatterijen die vijf tot tien jaar meegaan. In totaal plaatste Oostende zo n brandmelders. Maar het stopt niet bij de installatie. Bij een woningbrand controleert de brandweer of de rookmelder naar behoren functioneerde. Indien wel, blijkt uit deze bevindingen alvast dat mensen bijzonder snel hebben kunnen reageren op het alarm. Daardoor konden ze sneller de brandweer verwittigen en hadden ze meer tijd om zich in veiligheid te brengen. Branddeken Na enkele jaren nam het aantal aanvragen om rookmelders te plaatsen af. We waren ervan overtuigd dat we de kritische massa nog niet bereikt hadden en organiseerden daarom een uitgebreide mailing. De mensen die nog geen aanvraag hadden ingediend, kregen een brief in de bus om de actie nog eens onder hun aandacht te brengen. De respons bij deze herhaling lag hoog. Om ook mensen die al een rookmelder gekregen hebben opnieuw te kunnen benaderen, kwam er een nieuwe actie. De meeste branden ontstaan in de keuken. Dus kozen we ervoor om een gratis branddeken aan te bieden. Oostende communiceerde die actie via affiches, broodzakken en folders. Op 1 jaar tijd kwamen er aanvragen binnen. 3

4 Dankzij de meldingen van burgers kunnen we korter op de bal spelen. Luc Vleugels, Heist-op-den-Berg Heist-op-den-Berg burgemeester: Luc Vleugels inwoners: locatie: provincie Antwerpen Burgers houden de brandmond vrij Hydranten of aansluitpunten voor bluswater liggen verspreid over het gemeentelijk grondgebied. Ze moeten in geval van brand meteen gebruiksklaar zijn. Voor dat onderhoud schakelt Heist-op-den-Berg haar inwoners in. Op haar grondgebied telt de gemeente hydranten, ook wel brandkranen genoemd. Alles begint bij weten waar de dichtstbijzijnde brandmond in de buurt is. Eigenlijk zou iedereen dat moeten weten. Bij brand telt elke seconde. Met het zoeken naar water mag dus geen tijd verloren gaan, zegt brandweercommandant Guy Van de gaer. Mensen weten niet wat ondergrondse hydranten zijn. Ze verstoppen dat lelijke putje onder een tegel of zetten er een afsluiting op. In het informatieblad van de gemeente is daarom al enkele keren een artikel verschenen over hoe inwoners brandmonden kunnen herkennen. Zowel bij de bovengrondse als de ondergrondse brandkranen hangt een aanwijsbordje. Bij het artikel stond ook de oproep om de hydranten niet alleen vrij te houden, maar ze ook regelmatig na te kijken. Onder het deksel kruipen mieren en hoopt zand zich op. Het is altijd handig dat de brandweer snel de dichtstbijzijnde brandkraan kan vinden, maar ook kan gebruiken. Een propere brandmond blust sneller. De eerste bevindingen Luc Vleugels is zeer te spreken over het initiatief van de brandweer: Het project is nog pril, maar wel blijkt dat het nazicht van de brandmonden door de eigen diensten of door een extern bedrijf niet mag worden verwaarloosd. De meldingen van de burger zijn een bijzondere meerwaarde, maar vormen geen sluitend systeem. De gemeente behoudt daarom het onderhoud door een extern bedrijf. Maar de extra meldingen maken het mogelijk om korter op de bal te spelen. Defecten zijn sneller hersteld. Positief is ook dat hier en daar brandkranen properder zijn en op sommige plaatsen toch al niet meer afgedekt zijn. Al is de groep die aandacht heeft voor hydranten nog klein. Sensibilisering van de bevolking vraagt de nodige tijd. Burgers moeten wennen aan de gedachte dat zij zelf een bijdrage kunnen en moeten leveren aan dit project. Guy Van de gaer treedt zijn burgemeester daarin bij: In een volgende fase kunnen we ook de lagere scholen betrekken, want jong geleerd is oud gedaan. Bovendien bereiken we via de kinderen ook de ouders. Hydranten: zorg voor een goed onderhoud De gemeenten zijn verplicht over voldoende bluswatervoorraden te beschikken. Ze moeten er ook op toezien dat deze bluswatervoorraden gemakkelijk bereikbaar en bruikbaar zijn. Dat geldt voor watervoorraden zoals grote vijvers en kanalen, maar ook voor brandkranen. Er zijn twee types hydranten: bovengrondse en ondergrondse. De rode paal met de kranen op is voldoende bekend. De ondergrondse, die afgesloten is met een bescheiden deksel, is minder bekend. Nochtans is het van groot belang dat ook dit aansluitpunt meteen gebruiksklaar is bij een brand. De aanpak om de brandkranen te onderhouden varieert van gemeente tot gemeente. De brandweer organiseert soms zelf inspecties. Dat gebeurt voornamelijk in gemeenten met beroepskorpsen. Andere gemeenten schakelen hun technische dienst in of stellen externen aan voor de controles. Soms zijn er afspraken met de watervoorzieningsmaatschappij; in dat geval is die verantwoordelijk voor het onderhoud. 4 De inwoners beginnen te beseffen dat onder het lelijke putdeksel een levensbelangrijk aansluitpunt voor de brandweer zit. De brandweer communiceert ook zeer duidelijk over andere aspecten. Parkeer niet boven een ondergrondse hydrant of niet vlak naast een bovengrondse. Als het sneeuwt, maak hem dan ook vrij. Na de vrieskou of wanneer er extra druk op de buizen komt, durven de aansluitingen al eens beginnen lekken. Voor deze en andere problemen bijvoorbeeld een afsluitdeksel is gebarsten of zit helemaal vast bestaat er op de website van de brandweer een meldpunt. Daar kunnen burgers het probleem doorgeven via een invulformulier. Is er brand, dan treedt er altijd een vorm van paniek op. Mensen lopen vaak wat doelloos rond en dan lijkt het voor hen alsof de brandweer lang op zich laat wachten, wat de onrust nog doet toenemen. De brandweer van Heistop-den-Berg geeft bij een oproep alvast een taakje mee. Zoek de dichtstbijzijnde hydrant en maak hem al vrij. Zowel de bovengrondse (links) als de ondergrondse hydrant (rechts) moeten meteen gebruiksklaar zijn bij een brand.

5 Doordat de grens met Duitsland zo dichtbij is, kunnen we grensoverschrijdende initiatieven nemen, zoals Floriansdorf. Elmar Keutgen, Eupen Eupen burgemeester: Elmar Keutgen inwoners: locatie: Luik Brandpreventie vanaf de kleuterschool Het brandweerkorps van Eupen (één van de negen Duitstalige gemeenten in België) ging een samenwerking aan met zijn buren aan de andere kant van de Rijn. Zo ontstond het project Floriansdorf dat jaarlijks duizenden kinderen ontvangt om hen te sensibiliseren voor brandpreventie. De gemeente Eupen heeft, als zetel van de Duitstalige gemeenschap van België, talrijke grensoverschrijdende contacten gelegd met haar Duitse buren. Dit gebeurde onder meer met Aix-la-Chapelle in Duitsland, zo n 15 kilometer van Eupen. De samenwerkingsverbanden hebben onder andere betrekking op het brandweerkorps. Elmar Keutgen, burgemeester van Eupen, geeft hier een woordje uitleg over: Ons brandweerkorps bestaat uit zes centralisten en zes ambulanciers, 62 vrijwillige brandweerlieden en 36 vrijwilligers voor de ambulancedienst, een beroepscommandant en enkele gedetacheerde gemeentearbeiders. Het feit dat de grens met Duitsland zo nabij is, maakt dat wij gemakkelijk kunnen samenwerken met de Duitse gemeenten en grensoverschrijdende overeenkomsten kunnen afsluiten. Bij interventies in onze sector, worden de Duitse brandweercollega s ook verwittigd. Op technisch vlak zijn er aanpassingen gebeurd om de aansluiting op de watertoevoer aan beide zijden van de grens mogelijk te maken. De Hoge Venen strekken zich uit over België en Duitsland en daar sloten we dus samenwerkingsakkoorden over af. Het kan gebeuren dat het brandweerkorps van Eupen gevraagd wordt om op te treden in Aix en omgeving. Om dit vlot te laten verlopen werd het brandweerkorps vertrouwd gemaakt met de werkmethodes die in Duitsland gelden. De nabijheid van Duitsland brengt nog andere gevolgen met zich mee. Als de brandweer brandpreventieverslagen opstelt over industriële en commerciële installaties of woningen, moeten de brandweerlieden van Eupen regelmatig advies geven. Ze adviseren industriëlen, architecten of Duitse onderdanen die zich in België komen vestigen over de normen die in ons land gelden en die verschillen van de Duitse normen. Het brandweerpark Floriansdorf De brandweer van Eupen heeft, om de jongsten te sensibiliseren voor brandpreventie, een beroep gedaan op Duitse expertise. We hebben een sensibiliseringsprogramma opgesteld rond brandpreventie voor kinderen vanaf de derde kleuterklas, zegt Commandant Claudy Marchal. Hiervoor beschikt de brandweer van Aix-La- Chapelle over een bijzonder instrument, het Floriansdorf. Dit is een miniatuurdorp waar kinderen kunnen ondervinden welke de risico s er gepaard gaan met brand. Ze leren spelenderwijs hoe ze zich in veiligheid kunnen brengen. Het volledige programma bestaat uit drie modules: de eerste module vindt plaats in de klas waarbij aan de kinderen de basisrichtlijnen worden uitgelegd. De tweede module bestaat uit een bezoek aan de brandweer van Eupen. De kinderen kunnen er vertrouwd raken met de kazerne, de brandweervoertuigen en de ademhalingstoestellen. Daar staat ook een huisje waar uitleg wordt gegeven over beveiliging tegen rook in geval van brand, op welke plaatsen de meeste rook samenkomt, hoe men een deur tochtvrij kan maken, De derde en laatste module bestaat uit een bezoek aan Floriansdorf. Daar kunnen de jongelui de echte omstandigheden van brand ervaren en de kennis van de vorige modules in de praktijk brengen. Dat gebeurt bijvoorbeeld in een ruimte die met rook gevuld raakt door een kortsluiting in een televisietoestel. In een andere situatie doet een bureaulamp een doek in brand schieten. De kinderen leren gepast hierop te reageren, zonder in paniek te raken door de alarmsignalen van de rookdetectoren. We verwachten ook dat zij rustig wachten tot de grote ladder van de brandweerauto ze in veiligheid brengt. Het komt allemaal heel realistisch over en er kan gekeken worden naar de reacties van de kinderen in dergelijke situaties. Tot nu toe werden kinderen van Eupen en van de aangrenzende gemeenten gesensibiliseerd. Deze brandweerwagen is net als het miniatuurbrandweerdorp Floriansdorf op kindermaat gemaakt. De website van Floriansdorf, die momenteel gezamenlijk wordt beheerd in het kader van een euregio-project met Duitsland, Nederland en België, toont duidelijk aan dat preventie grensoverschrijdend is. 5

6 Jongeren hebben weinig ervaring met het blussen van kleine branden. Koen Van den Heuvel, Puurs Puurs burgemeester: Koen Van den Heuvel inwoners: locatie: provincie Antwerpen Jeugd belonen voor brandpreventie In Puurs biedt de brandweer, op vraag van de jongeren zelf, een opleiding aan voor het blussen van kleine branden. Het beleid werkte bovendien een goed uitgebouwd subsidiesysteem voor de jeugdverenigingen uit en koppelde dat aan brandveiligheid. Brandveiligheid leeft bij de jongeren: ze waren zelf vragende partij voor een opleiding voor het blussen van kleine branden. Koen Van den Heuvel, burgemeester van Puurs: Het is belangrijk dat het lokaal bestuur aandacht besteedt aan zo n opleiding bij jongeren. Zij hebben immers weinig ervaring of kennis. Dat is een heel groot verschil met andere verenigingen, waar de leden iets ouder zijn en dus iets meer kennis en ervaring hebben. In Puurs krijgen alle 20 jeugdverenigingen de kans om draagbare brandblusapparaten te leren hanteren. Jaarlijks stelt de brandweer deze apparaten ter beschikking voor een workshop. De jeugd krijgt klassieke oefeningen: een brandend vuilbakje of een brandende frietketel. De brandweer probeert ook om de opleiding te enten op het jeugdverenigingsleven. Deze opleiding kadert in een ruimere aanpak van brandpreventie voor de jeugd. Twee brandjes in jeugdlokalen eind de jaren 90 vormden de aanleiding om daar veel meer aandacht aan te besteden. De schade bleef toen gelukkig beperkt, maar we trokken er lessen uit, vertelt Pieter Van Keymeulen, de jeugdconsulent van Puurs. Werkgroep informeert en adviseert Verenigingen krijgen ook inhoudelijke steun van een werkgroep Brandpreventie, die advies verleent aan het schepencollege. In de werkgroep zetelen de brandweer, de technische dienst, de schepen van jeugd en de jeugdconsulent. Als een jeugdvereniging bijvoorbeeld een nieuwe verwarmingsketel wil aanschaffen, verleent de werkgroep hierover veiligheidsadvies aan het schepencollege. Vanaf het begin zijn er al contacten tussen de jeugdvereniging en de jeugdconsulent. Zo vervult de werkgroep naast haar adviserende functie ook een informatieve. Dat biedt ook de zekerheid aan het bestuur dat investeringen op gebied van brandveiligheid juist gebruikt worden, zegt Pieter Van Keymeulen. Sinds 2008 controleert de werkgroep ook jaarlijks de jeugdlokalen op brandveiligheid. De resultaten van deze controle komen in een weegschaal, zodat de verschillende jeugdwerkingen extra punten kunnen verdienen voor hun werkingssubsidies. Extra veilige lokalen verdienen immers een beloning i.p.v. de minder veilige te bestraffen. Dat geeft een extra stimulans om aan de veiligheid van de lokalen te blijven werken. Beter waterschuim dan poeder Om in orde te zijn met de brandveiligheid moeten ook jeugdlokalen met een of meerdere brandblusapparaten zijn uitgerust. Tussen die draagbare brandblusapparaten zitten verschillen, legt Directeur van de Vlaamse brandweerfederatie Guy Van de gaer uit. Er zijn drie grote categorieën: de poeder-, de waterschuim- en de CO2-blusser. De eerste twee zijn algemeen het best geschikt voor jeugdlokalen. De kostprijs van poederblussers ligt iets lager, maar ze efficiënt gebruiken is wel moeilijker. Daar heb je een zekere ervaring voor nodig. Het blusmiddel goed doseren is niet gemakkelijk, toch zeker de eerste keer dat je het apparaat gebruikt. Daardoor zal zo ongeveer de hele kamer onder het poeder zitten na gebruik. Met een waterschuimblusser kun je veel gerichter de brandhaard doven en het blusmiddel dekt de gedoofde vuurhaard af met een film. Zo berokken je heel wat minder schade. Bovendien is de zichtbaarheid tijdens het blussen beter en is de kans op heropflakkering van de vlammen veel kleiner. 6 De brandweer van Puurs leert jongeren brandjes blussen. Subsidies voor brandveilige lokalen Op beleidsmatig niveau besloot men de (brand)veiligheid te verhogen via subsidies. Die zijn opgedeeld in twee soorten: onderhoudssubsidies en investeringssubsidies. Van de onderhoudssubsidies ( euro) krijgen jeugdverenigingen bijvoorbeeld renovaties 100% terugbetaald. Daarnaast kan de jeugd gespreid over 10 jaar over euro voor investeringen beschikken, volgens het principe van een euro voor een euro. Van die investeringen kunnen ze uit die pot van euro 50% terugbetaald krijgen. Elke vereniging kan kiezen hoe ze dat bedrag gebruikt: in één keer of gespreid. Waarom schrijven veel gemeenten toch nog uitsluitend poederblussers voor? Van de gaer: Dat heeft te maken met traditie en het kopiëren van oude aanbevelingen. Vroeger was de inhoud van waterschuimblussers maar beperkt houdbaar. Voor het gemak werd aan scholen, bedrijven, zorginstellingen, horecazaken en jeugdverenigingen aangeraden om poederblussers te installeren. Wat raadt u dan aan? Tegenwoordig gaan waterschuimblussers aanzienlijk langer mee dan vroeger, omdat het schuimvormend product dat ze bevatten gedurende vele jaren stabiel blijft. Omdat ze gebruiksvriendelijker zijn en minder nevenschade geven, pleit ik er dan ook voor om niet langer uitsluitend poeder-, maar waterschuimblussers voor te schrijven. Waterschuimblussers zijn te adviseren wanneer het de gebruikers aan de nodige ervaring ontbreekt om met brandblussers om te gaan.

7 Antwerpen burgemeester: Patrick Janssens inwoners: locatie: provincie Antwerpen Handhaving op het Theaterplein (Vervolg p. 1) Uit de ervaringen met de markt op het Theaterplein heeft de dienst Integrale Veiligheid veel geleerd. De brandveiligheid verhoog je niet op 1-2-3, legt directeur Tom Meeuws uit, Het is veel werk en er ontstaan spanningen. De gevolgen van de sociale inspectie en het FAVV die langskomen kunnen immers veel groter zijn dan een administratieve boete van 100 euro. Daarom is het belangrijk om alle personen die meewerken aan de actie op één lijn te hebben. De prospectiefase is dan ook cruciaal, want het is een jungle aan regels die kunnen gecontroleerd worden. Marktcontroles Om de markt op het Theaterplein opnieuw zo brandveilig als in de zomer van 2008 te krijgen en om te voorkomen dat andere markten hervallen, schrijft de dienst Integrale Veiligheid markcontroles in als vaste taak. Bovendien gaan ze per markt werken met een afgevaardigde handelaar die als centrale contactpersoon optreedt. Dat hebben de handelaars zelf gevraagd. Dit om te voorkomen dat verhalen onder de marktkramers een eigen leven gaan leiden en om te garanderen dat iedereen weet waar hij aan toe is. Tom Meeuws: Het is belangrijk om het stadsburgerschapsgevoel aan te spreken en te zorgen dat de handelaars voor een deel uit zichzelf willen meewerken aan de veiligheid. De stad is namelijk geen pretpark, je mag niet zomaar doen wat je wilt. Met welk budget kan zo n grootschalige actie gerealiseerd worden? Negen actiedagen vragen negen dagen voorbereiding en nazorg. Aan personeelsinzet en middelen betaalde de stad euro, maar het moet mogelijk zijn om een actie op iets minder grote schaal te organiseren voor euro. Colofon Abonnement en redactieadres: FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Veiligheid en Preventie, Dieter Geernaert, Waterloolaan 76, 1000 Brussel, Redactieraad: ADVP: Gunter Ceuppens (Dienst Beleid Integrale Veiligheid), Dieter Geernaert (Externe communicatie), Bert Hoffer (Directie Private Veiligheid), Jérôme Glorie (Directeur-generaal), Anne Laevens (Directie Politiebeheer), Jo Vanhecke (Voetbalcel), Philip Willekens (Directie Lokale Integrale Veiligheid) Website: Verantwoordelijke uitgever: Jérôme Glorie, Directeur-generaal Veiligheid en Preventie (ADVP), Waterloolaan 76, 1000 Brussel Realisatie en teksten: Kluwer (Nathalie Cobbaut, Sandra Evrard, Bart Janssen, Annelien Keereman) Foto s: Jerry De Brie, gemeente Puurs, gemeente Dour, gemeente Eupen 7

8 Het woord is aan u Kiest u voor een uniform politiereglement Publiek Toegankelijke Inrichtingen? Een streng reglement kan leiden tot een gedoogbeleid, omdat het te ver van de lokale werkelijkheid staat. Is vanuit preventief oogpunt dan een minder streng, maar strikt te handhaven beleid beter? Op onze vraag werd de reglementering van de evacuatiewegen herbekeken. Marnic De Meulemeester, Oudenaarde Oudenaarde Uniformiteit gekoppeld aan praktijkervaring Oudenaarde ( inwoners) stapte in het provinciale project om tot een uniform politiereglement Publiek Toegankelijke Inrichtingen (PTI) te komen. De gouverneur regisseerde en burgemeesters zorgden ervoor dat er lokaal voldoende flexibiliteit bleef. Gembloux Specifiek reglement voor kleine woningen is prioritair Het oude centrum van de universiteitswijk van Gembloux vereiste een specifieke aanpak inzake brandpreventie. De gemeenten en de preventiedienst hebben samengewerkt om een reglement op te stellen dat aangepast is aan de realiteit van het terrein. Ons beleid kan andere steden inspireren. Benoît Dispa, Gembloux In de mate van het mogelijke moeten we toch streven naar een eenduidige reglementering, stelt Marnic De Meulemeester. Een wildgroei aan reglementering op bovenlokaal niveau is nefast. Er zijn heel wat brandweerzones en politiezones die zich over meerdere gemeenten uitstrekken. Het PTI-modelreglement is ontstaan in 2003 in de schoot van een provinciale werkgroep. Dit gebeurde op initiatief van de gouverneur zelf. Wat was uw rol bij de totstandkoming van het provinciale reglement? De Meulemeester: Samen met de korpschef van de brandweer onderzocht ik wat zich in onze ogen leende tot uniformisering. De technicus-brandvoorkoming van ons korps nam het inhoudelijke en meer technische werk voor zijn rekening. In de provinciale werkgroep zetelen er enkele technici-brandvoorkoming uit iedere brandweerzone. Ze legden hun praktijkervaring samen en bepaalden eensluidende regels voor onder andere evacuatiewegen en het aantal toegelaten personen. Een belangrijk element was dat het aantal toegelaten personen niet langer door de uitbaters van bijvoorbeeld een jeugdhuis wordt vastgelegd, maar op basis van duidelijke regels die de brandweer bepaalt. Kan men als burgemeester genoeg het lokale beleid uitstippelen als men op een hoger niveau een reglement opgelegd krijgt? De Meulemeester: Als burgemeester hadden we wel degelijk impact. Het beste bewijs daarvan is dat er in 2007 een herziene versie kwam van het provinciaal modelreglement. Uit de praktijk was namelijk gebleken dat het te streng was en moeilijk toepasbaar voor jeugdhuizen. Op vraag van de burgemeesters werd ondermeer de reglementering van de evacuatiewegen herbekeken. Neem het woord: Besafe Bulletin is een uitgave van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie, die hiermee de lokale dynamiek inzake veiligheid en preventie wenst te bevorderen. Besafe Bulletin is een forum waar ideeën van burgemeesters elkaar ontmoeten. Wij verkozen om voor onze gemeente een eigen reglementering uit te werken, eerder dan om ons tevreden te stellen met een te algemeen document, zegt Benoît Dispa. De reglementering werd vervolgens goedgekeurd door de dienst huisvesting van de universiteitsfaculteit van Gembloux, een belangrijke partner bij deze problematiek. Daarna heeft de Gemeenteraad het reglement goedgekeurd. De brandweer voert de controle uit op de toepassing van de voorschriften, maar we kiezen voor een eerder adviesgericht aanpak. De eigenaars spreken samen met de technicus-brandvoorkoming een stappenplan af voor werken die moeten worden uitgevoerd. Er is sprake van een echte dialoog tussen de stad, de eigenaars en de brandweer. Dit alles maakt het mogelijk om de huurvergunning af te leveren, met de verzekering dat aan de vereisten inzake brand voldaan is. Is dit reglement ook van toepassing op de voor het publiek toegankelijke gebouwen? Benoît Dispa: Vanwege een brand met dodelijke afloop enkele jaren geleden, kozen we ervoor om ons te buigen over de privé-woningen. Dat was dus onze prioriteit. Ik geloof trouwens dat ons beleid andere steden zou kunnen inspireren, want er zijn steeds meer aanvragen voor kleine woningen. Hoe is de situatie voor de andere gebouwen? Dispa: Wat de voor het publiek toegankelijke gebouwen betreft, passen wij de algemeen geldende reglementering toe. Wij baseren ons voor de nieuwe gebouwen op het KB van 7 juli 1994 dat de basisnormen vastlegt voor de preventie van brand en ontploffing. In elke aflevering van Besafe Bulletin vindt u beleidstips om de lokale veiligheid te verhogen. Ook u kunt aan uw collega s uw preventiebeleid toelichten. Uw inbreng is steeds welkom bij Dieter Geernaert, verantwoordelijke externe communicatie: FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Veiligheid en Preventie, Waterloolaan 76, 1000 Brussel; T

Enquête naar de brandpreventie van de Belgen in hun woning

Enquête naar de brandpreventie van de Belgen in hun woning Enquête naar de brandpreventie van de Belgen in hun woning Conferentie 24-11-2010 Rapport enquête naar de brandpreventie van de Belgen in hun woning Inleiding In het kader van het Nationaal Brandpreventieplan

Nadere informatie

www.speelnietmetvuur.be brandgevaar

www.speelnietmetvuur.be brandgevaar www.speelnietmetvuur.be Reageren Omgaan met op brandgevaar Jaarlijks zijn er in België een 10.000 branden. U kan zich hiertegen wapenen door een aantal eenvoudige maatregelen. Als u toch te maken krijgt

Nadere informatie

VOORAL DE ALINEA S IN HET ROOD ZIJN ZEER BELANGRIJK VOOR HET JAARMARKTGEBEUREN

VOORAL DE ALINEA S IN HET ROOD ZIJN ZEER BELANGRIJK VOOR HET JAARMARKTGEBEUREN DIT BRANDWEERREGLEMENT IS ZEER BELANGRIJK ONDERMEER VOOR DE UITBATERS VAN KRAMEN WAAR VERWARMINGSTOESTELLEN WORDEN GEBRUIKT. GELIEVE HIERMEE REKENING TE HOUDEN EN NA TE LEVEN VOORAL DE ALINEA S IN HET

Nadere informatie

BRANDVEILIGHEID IN PTI S

BRANDVEILIGHEID IN PTI S BRANDVEILIGHEID IN PTI S PTI = WAT? PUBIEK TOEGANKELIJKE INRICHTINGEN PTI = VOORBEELDEN? CAFÉS, FEESTZALEN, RESTAURANTS, JEUGDLOKALEN, KANTINES,. INFOZITTING WOENSDAG 10 JULI 2013 IN CCW 1 WETTELIJKE TAKEN

Nadere informatie

Welke elementen ondernemen om oudere appartementsgebouwen veiliger maken

Welke elementen ondernemen om oudere appartementsgebouwen veiliger maken Welke elementen ondernemen om oudere appartementsgebouwen veiliger maken Randvoorwaarden Wetgeving brandveiligheid van toepassing op het gebouw? Een wetgeving helpt ons een bepaald brandveiligheidsniveau

Nadere informatie

Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van

Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van Versie 01.07.2015 Aanleiding Hoe kwam dit initiatief tot stand? N aar aanleiding van de dodelijke verkeersongevallen tijdens het oogstseizoen van het jaar 2000

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

Rookmelders en brandblussers

Rookmelders en brandblussers 1 brandveiligheids INFO Meer informatie of andere folders uit deze serie? Rookmelders en brandblussers Ga naar de brandweerkazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl Een van de grote drama s

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche. Ik ben verheugd vandaag in de politiezone Het Houtsche aanwezig te mogen

Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche. Ik ben verheugd vandaag in de politiezone Het Houtsche aanwezig te mogen Verkeersveilige Week Bijwonen controle - PZ Het Houtsche Maandag 20 februari 2017 Geachte burgemeesters Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche Beste aanwezigen van de pers Ik ben verheugd

Nadere informatie

Securing Your World. G4S interventiediensten voor particulieren & zelfstandigen. Een gewaardborgde veiligheid in alle omstandigheden

Securing Your World. G4S interventiediensten voor particulieren & zelfstandigen. Een gewaardborgde veiligheid in alle omstandigheden Securing Your World G4S interventiediensten voor particulieren & zelfstandigen Een gewaardborgde veiligheid in alle omstandigheden Securing Your World Geen echte veiligheid zonder een geschikte reactie

Nadere informatie

Directie Risicobeheersing

Directie Risicobeheersing Directie Risicobeheersing Jaaractieplan 2017 Directie risicobeheersing Directie risicobeheersing directeur (Willy Bulteel) Dienst Technische Preventie (Nathalie Van Moorter) Dienst Sensibiliserende preventie

Nadere informatie

Brandpreventiemateriaal personeel. BLUSSER + BRANDDEKEN + ROOKMELDER = 90 Incl. BTW

Brandpreventiemateriaal personeel. BLUSSER + BRANDDEKEN + ROOKMELDER = 90 Incl. BTW BLUSSER + BRANDDEKEN + ROOKMELDER = 90 Incl. BTW Nevelschuimblusser 6L AB manometer Universeel inzetbaar blusapparaat, gekeurd volgens de Belgische- en Europese normen en met CE-keruing. Eveneens geschikt

Nadere informatie

TIJDELIJKE INRICHTINGEN EN VEILIGHEID. Infozitting woensdag 10 juli 13 WELKOM INFOZITTING WOENSDAG 10 JULI 2013 IN CCW WACHTEBEKE - MOERBEKE

TIJDELIJKE INRICHTINGEN EN VEILIGHEID. Infozitting woensdag 10 juli 13 WELKOM INFOZITTING WOENSDAG 10 JULI 2013 IN CCW WACHTEBEKE - MOERBEKE TIJDELIJKE INRICHTINGEN EN VEILIGHEID WELKOM INFOZITTING WOENSDAG 10 JULI 2013 IN CCW WACHTEBEKE - MOERBEKE 1 DOEL RICHTLIJNEN 2 FEESTEN IN ONZE (POLITIE) ZONE 3 FEESTEN IN ONZE ZONE 4 FEEST WORDT DRAMA

Nadere informatie

Brandpreventie. voor senioren. Introductie brand(on)veiligheid en-preventie

Brandpreventie. voor senioren. Introductie brand(on)veiligheid en-preventie Brandpreventie voor senioren Introductie brand(on)veiligheid en-preventie Programma Verwelkoming Introductie brand(on)veiligheid en-preventie Enkele cijfers Wat als er toch brand uitbreekt? Samenvatting

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg 2011 40 Gemeenschapswachten 2001 4 Stewards 2 Beste Koekelbergenaren, Veiligheid is een essentieel recht

Nadere informatie

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS COD24_BROCH BlauwOK2deV_NL 26-09-2005 14:33 Page 1 BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS OPSTART - PROCEDURE Preventie ter bevordering van veiligheidsgevoel en sociale betrokkenheid Stap mee

Nadere informatie

Brandpreventie in de praktijk

Brandpreventie in de praktijk Brandpreventie in de praktijk WAT TE DOEN BIJ BRAND? 2 Hoe ontstaat brand? Om een vuurtje te krijgen heb je drie zaken nodig: Zuurstof, brandstof en temperatuur Als je een van die drie zijden wegneemt,

Nadere informatie

Mededeling betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches

Mededeling betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches II. 12 BV MC Mededeling betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches Laatste versie: 18 augustus 2005 De Vlaamse

Nadere informatie

Vlaamse Gemeenschap Time-out en Hergo

Vlaamse Gemeenschap Time-out en Hergo www.besafe.be Vlaamse Gemeenschap Time-out en Hergo Vlaamse Gemeenschap Time-out en Hergo FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Lokale Integrale Veiligheid 2014 Vlaamse

Nadere informatie

ADVIES Prioriteit 2011 2013 lokaal jeugdwerkbeleid: brandveiligheid

ADVIES Prioriteit 2011 2013 lokaal jeugdwerkbeleid: brandveiligheid ADVIES Prioriteit 2011 2013 lokaal jeugdwerkbeleid: brandveiligheid Vlaams minister van Jeugd, Pascal Smet, koos brandveiligheid als prioriteit jeugdwerkbeleid voor de lokale jeugdbeleidsplanning 2011

Nadere informatie

Reglement werkingssubsidie jeugdwerkinitiatieven

Reglement werkingssubsidie jeugdwerkinitiatieven Reglement werkingssubsidie jeugdwerkinitiatieven Jeugddienst Londerzeel Lijsterstraat 1 1840 Londerzeel Tel.: 052 31 94 62 Fax: 052 30 53 84 jeugd@londerzeel.be Algemeen Artikel 1: Enkel erkende jeugdwerkinitiatieven

Nadere informatie

Mechelen PrOS-project

Mechelen PrOS-project www.besafe.be Mechelen PrOS-project Mechelen PrOS-project FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Lokale Integrale Veiligheid 2014 Mechelen PrOS-project I. Projectbeschrijving

Nadere informatie

03/03/2016 VLAREM EN BRANDWEER. Welk soort huwelijk? Jan Leenknecht, coördinator Preventie en Evaluatie zone FLUVIA

03/03/2016 VLAREM EN BRANDWEER. Welk soort huwelijk? Jan Leenknecht, coördinator Preventie en Evaluatie zone FLUVIA VLAREM EN BRANDWEER Welk soort huwelijk? Jan Leenknecht, coördinator Preventie en Evaluatie zone FLUVIA 1 14 gemeenten (17 brandweerposten) Anzegem (1) Avelgem (1) Deerlijk (1) Harelbeke (1) Kortrijk (3)

Nadere informatie

U weet nu wat u moet doen bij een Seveso-ongeval!

U weet nu wat u moet doen bij een Seveso-ongeval! U weet nu wat u moet doen bij een Seveso-ongeval! Opvolging van de Seveso Informatiecampagne 2012 8 november 7 december 2012 FOD Binnenlandse Zaken AD Crisiscentrum Op 8 november 2012 startte de AD Crisiscentrum

Nadere informatie

Fotovoltaïsche panelen en brandveiligheid Panneaux Photovoltaïques et sécurité incendie. Ir. Guy Van de gaer BVV

Fotovoltaïsche panelen en brandveiligheid Panneaux Photovoltaïques et sécurité incendie. Ir. Guy Van de gaer BVV Fotovoltaïsche panelen en brandveiligheid Panneaux Photovoltaïques et sécurité incendie Ir. Guy Van de gaer BVV Brandweer en nieuwe technologie 1. Het brandt altijd bij de buurman 2. Onze leefwereld verandert

Nadere informatie

De zorgcentrale: altijd een veilig gevoel

De zorgcentrale: altijd een veilig gevoel De zorgcentrale: altijd een veilig gevoel nieuw Mobiele alarmering en dwaaldetectie U wil zelfstandig thuis blijven wonen maar u wil er zeker van zijn dat u in een crisissituatie meteen hulp krijgt? Meer

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Avond Vierdaagse Engelen

Calamiteitenplan. Avond Vierdaagse Engelen Calamiteitenplan Avond Vierdaagse Engelen 2014 Inhoud 1 Inleiding...2 1.1 Algemeen...2 2 Risico-overzicht...3 2.1 Algemene ongevallen...3 2.2 Bedreiging door externe gevaren...3 3 De organisatie van hulpverlening...4

Nadere informatie

Procedure voor de afwijkingen - Vaak gestelde vragen over de afwijkingen

Procedure voor de afwijkingen - Vaak gestelde vragen over de afwijkingen Procedure voor de afwijkingen - Vaak gestelde vragen over de afwijkingen Inleiding De federale overheid is onder meer bevoegd voor de voorschriften van het Koninklijk besluit van van 7 juli 1994 (tot vaststelling

Nadere informatie

GEMEENTERAADSFRACTIE 8370 BLANKENBERGE VLAAMS BELANG. Betreft: Klacht wegens de weigering om amendementen te behandelen en te stemmen

GEMEENTERAADSFRACTIE 8370 BLANKENBERGE VLAAMS BELANG. Betreft: Klacht wegens de weigering om amendementen te behandelen en te stemmen BADSTAD GEMEENTERAADSFRACTIE 8370 BLANKENBERGE VLAAMS BELANG Blankenberge, 22 maart 2013 Aan de gouverneur van West-Vlaanderen De heer Carl Decaluwé Burg 3 8000 Brugge Betreft: Klacht wegens de weigering

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

De zorgcentrale Een veilig gevoel thuis!

De zorgcentrale Een veilig gevoel thuis! De zorgcentrale Een veilig gevoel thuis! uw nie WGK_folder148,5x210_zorgencentra.indd 1 24/03/15 14:04 U wil zelfstandig thuis blijven wonen maar u wil er zeker van zijn dat u in een crisissituatie meteen

Nadere informatie

Wet van 2 oktober 2017 vergunning voor het exploiteren van een onderneming voor camerasystemen.

Wet van 2 oktober 2017 vergunning voor het exploiteren van een onderneming voor camerasystemen. Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Private Veiligheid Aan de ondernemingen voor camerasystemen Uw contactpersoon T Uw referentie Bijlagen 02

Nadere informatie

Brandpreventie voor ouderen

Brandpreventie voor ouderen 8 brandveiligheids INFO Meer informatie of andere folders uit deze serie? Brandpreventie voor ouderen Ga naar de brandweerkazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl Brand is voor iedereen gevaarlijk,

Nadere informatie

Bijlage 6. Specifieke brandveiligheidsnormen van toepassing op die toeristische logies overeenkomstig de tabel in bijlage 1 bij dit besluit

Bijlage 6. Specifieke brandveiligheidsnormen van toepassing op die toeristische logies overeenkomstig de tabel in bijlage 1 bij dit besluit Bijlage 6. Specifieke brandveiligheidsnormen van toepassing op die toeristische logies overeenkomstig de tabel in bijlage 1 bij dit besluit Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Doel De specifieke brandveiligheidsnormen

Nadere informatie

DEEL I. ACTIES en VERPLICHTE DOELSTELLINGEN

DEEL I. ACTIES en VERPLICHTE DOELSTELLINGEN OPZ-overeenkomst 2011 Operationele prezone Noord-Limburg Provincie : Limburg Centrumgemeente:Lommel Verantwoordelijke coördinator: Jan Jorissen DEEL I. ACTIES en VERPLICHTE DOELSTELLINGEN -----------------------

Nadere informatie

Geef fietsdieven geen kans!

Geef fietsdieven geen kans! Geef fietsdieven geen kans! 700062_binnenwerk_NL.indd 1 06-04-2007 16:03:42 Jaarlijks worden er in ons land meer dan 30.000 fietsdiefstallen geregistreerd. Het feitelijke aantal ligt stukken hoger. De

Nadere informatie

Beëindiging directe doormelding naar Regionale Alarmcentrale

Beëindiging directe doormelding naar Regionale Alarmcentrale 122 brandveiligheids INFO Beëindiging directe doormelding naar Regionale Alarmcentrale Meer informatie of andere folders uit deze serie? Ga naar de brandweer kazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl

Nadere informatie

Preventie voor uw woning. 20 eenvoudige tips om nog beter beschermd te zijn!

Preventie voor uw woning. 20 eenvoudige tips om nog beter beschermd te zijn! Preventie voor uw woning 20 eenvoudige tips om nog beter beschermd te zijn! 20 tips om nog beter beschermd te zijn! U wilt natuurlijk uw woning en haar inhoud zo goed mogelijk veilig stellen. Met Top Woning

Nadere informatie

Uw contactpersoon Bati Verspeet

Uw contactpersoon Bati Verspeet Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Directie Private Veiligheid Uw contactpersoon Bati Verspeet E-mail bart.verspeet@ibz.fgov.be Uw referentie Onze referentie VIII/F/BVe/l O/

Nadere informatie

betreffende het Vlaamse beleid ten aanzien van jeugdhuizen

betreffende het Vlaamse beleid ten aanzien van jeugdhuizen stuk ingediend op 1834 (2012-2013) Nr. 1 7 december 2012 (2012-2013) Voorstel van resolutie van de heer Bart Van Malderen, de dames Tinne Rombouts, Danielle Godderis-T Jonck, Elisabeth Meuleman en Ulla

Nadere informatie

Lokaal integraal preventie- en veiligheidsbeleid voor behoud van een kwaliteitsvolle leefomgeving Preventiedienst Knokke-Heist

Lokaal integraal preventie- en veiligheidsbeleid voor behoud van een kwaliteitsvolle leefomgeving Preventiedienst Knokke-Heist Lokaal integraal preventie- en veiligheidsbeleid voor behoud van een kwaliteitsvolle leefomgeving Preventiedienst Knokke-Heist Sinds: 2007 Annie Dhondt 050 630 474 annie.dhondt@knokke-heist.be Preventiedienst

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een lokalentoelage

Aanvraagformulier voor een lokalentoelage Aanvraagformulier voor een lokalentoelage Dit formulier dient om toelagen aan te vragen volgens het gemeentelijk subsidiereglement jeugdwerk in Maasmechelen, goedgekeurd door de gemeenteraad in haar zitting

Nadere informatie

WELKOM. Jeugdwerk in de Stad

WELKOM. Jeugdwerk in de Stad WELKOM op het startmoment van het traject Jeugdwerk in de Stad Stedelijkheid? Heel breed! Stedelijkheid beperkt zich niet tot de kern van steden, maar lekt naar randgebieden Het Brussels Hoofdstedelijk

Nadere informatie

Hulpverleningszone Fluvia ten dienste van bedrijven

Hulpverleningszone Fluvia ten dienste van bedrijven Hulpverleningszone Fluvia ten dienste van bedrijven Samenwerken aan een veilige werk- en leefomgeving Bedrijventerreinmanagement Jukeboxmuseum Menen 21 januari 2012 Voorstelling Delegatie Jan Leenknecht,

Nadere informatie

Brandweerzone Centrum

Brandweerzone Centrum Brandweerzone Centrum Politieverordening Publiek Toegankelijke Inrichtingen Regelgeving sinds 2003 en 2007 Wijzigingen => nieuw reglement sinds 1 januari 2016 Brandweerzone Centrum Aanleiding 1 januari

Nadere informatie

Hou zo weinig mogelijk contant geld op zak!

Hou zo weinig mogelijk contant geld op zak! K K K K Hou zo weinig mogelijk contant geld op zak! Q Q Q Q Leg uw waardevolle voorwerpen niet in het zicht! J J J J Verdeel waardevolle dingen op verschillende plaatsen (portefeuille, zakken, handtas,

Nadere informatie

reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur

reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur Ste tedelijk reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur Art. 1: Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde kredieten in de stadsbegroting en overeenkomstig

Nadere informatie

Melding evenementen Gegevensverzameling en risicoanalyse

Melding evenementen Gegevensverzameling en risicoanalyse GEMEENTE Melding evenementen Gegevensverzameling en risicoanalyse INGELMUNSTER Nood- en Interventieplanning Dit document heeft als doel de gegevens te verzamelen die nodig zijn om een evenement goed te

Nadere informatie

BRAND IN ONDERGRONDSE PARKEERGARAGES

BRAND IN ONDERGRONDSE PARKEERGARAGES BRAND IN ONDERGRONDSE PARKEERGARAGES Nele Tilley Department of Flow, Heat and Combustion Mechanics www.floheacom.ugent.be Ghent University UGent pag. 1 onderzoek aan de universiteit: ver van mijn bed?

Nadere informatie

Toolbox-meeting Kleine blusmiddelen

Toolbox-meeting Kleine blusmiddelen Toolbox-meeting Kleine blusmiddelen Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding Er zijn de laatste tijd veel nieuwe blusstoffen ontwikkeld. De

Nadere informatie

26/11/ km² 2

26/11/ km² 2 1 642 km² 2 BIN s Belangrijke partners! BIN moet je DOEN! Van 1994 tot nu Aanleiding Van weerstand naar aanvaarding Een katalysator om. Blauwdruk is goed maar Van idee naar proces 3 Besluit = Think BIN,

Nadere informatie

Seminaries. www.praktijkdagen.net. 26 en 27 april 2007 Kortrijk Xpo. tijdens XPO 112. Risico's met gevaarlijke stoffen

Seminaries. www.praktijkdagen.net. 26 en 27 april 2007 Kortrijk Xpo. tijdens XPO 112. Risico's met gevaarlijke stoffen Seminaries tijdens XPO 112 Risico's met gevaarlijke stoffen Grensoverschrijdende calamiteiten 26 en 27 april 2007 Kortrijk Xpo www.praktijkdagen.net De burgers verwachten de dag van vandaag een doeltreffende

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 24 mei 2007 Provincie VLAAMS-BRABANT Arrondissement HALLE-VILVOORDE GEMEENTE 1670 PEPINGEN Aanwezig: de heren De Roubaix A., voorzitter burgemeester;

Nadere informatie

Checklist Brandveilig gebruik horecabedrijven. Gegevens van u en uw horecabedrijf. Naam Horecabedrijf. Adres

Checklist Brandveilig gebruik horecabedrijven. Gegevens van u en uw horecabedrijf. Naam Horecabedrijf. Adres Checklist Brandveilig gebruik horecabedrijven. Gegevens van u en uw horecabedrijf. Naam Horecabedrijf Adres Postcode en plaats Soort bedrijf Restaurant / Café / anders nl.: Contactpersoon Functie Eigenaar/

Nadere informatie

RISICOBEHEERSING TIJDENS BEURZEN OF EVENEMENTEN IN KORTRIJK XPO

RISICOBEHEERSING TIJDENS BEURZEN OF EVENEMENTEN IN KORTRIJK XPO RISICOBEHEERSING TIJDENS BEURZEN OF EVENEMENTEN IN KORTRIJK XPO In de voorbereiding van een beurs neemt Kortrijk Xpo een aantal preventieve maatregelen om de risico s tijdens de opbouw de beurs zelf en

Nadere informatie

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE Brandpreventie op de arbeidsplaatsen PRINCIPE De nieuwe wetgeving betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (KB van 28 maart 2014) legt duidelijk uit welke maatregelen de werkgevers moeten nemen

Nadere informatie

VLAANDEREN WALLONIE BRUSSEL. Keuring BOSEC of gelijkwaardig BOSEC of gelijkwaardig BOSEC of gelijkwaardig

VLAANDEREN WALLONIE BRUSSEL. Keuring BOSEC of gelijkwaardig BOSEC of gelijkwaardig BOSEC of gelijkwaardig WETGEVING De wetgeving over het gebruik van rookmelders is gewestelijke materie en verschilt bijgevolg in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Dit schema geeft een overzicht van de 3 gewesten: VLAANDEREN WALLONIE

Nadere informatie

VVSG-studiedag Lokaal Handhaven. Lokaal handhaven brandpreventienormen

VVSG-studiedag Lokaal Handhaven. Lokaal handhaven brandpreventienormen VVSG-studiedag Lokaal Handhaven Lokaal handhaven brandpreventienormen Harde brandpreventie 2 - VVSG - Lokaal Handhaven - 26.05.2016 Preventie wint aan belang! 3 - VVSG - Lokaal Handhaven - 26.05.2016 Inhoud

Nadere informatie

Charter van de ombudsdienst

Charter van de ombudsdienst Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Ombudsdienst AC-Kruidtuin - Food Safety Center Kruidtuinlaan 55 B-1000 Brussel Tel. 02/211 82 11 www.favv.be Charter van de ombudsdienst 1. Doelstelling

Nadere informatie

Commissievergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn

Commissievergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn vergadering C181 zittingsjaar 2016-2017 Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn van 21 maart 2017 2 Commissievergadering

Nadere informatie

Statuten gemeentelijke cultuurraad

Statuten gemeentelijke cultuurraad G E M E E N T E Hoofdstuk 1 Erkenning. T E R N A T Statuten gemeentelijke cultuurraad Artikel 1 De bestaande gemeentelijke cultuurraad wordt erkend als gemeentelijke adviesraad in uitvoering van het decreet

Nadere informatie

- WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND

- WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND - WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND Brand of verbranding is een oxydatieverschijnsel waarbij een brandbaar product

Nadere informatie

REGELING VOOR DE OPVANG VAN RONDTREKKENDE WOONWAGENBEWONERS. 1. Proactief werken: de opvang van rondtrekkende woonwagenbewoners voorbereiden

REGELING VOOR DE OPVANG VAN RONDTREKKENDE WOONWAGENBEWONERS. 1. Proactief werken: de opvang van rondtrekkende woonwagenbewoners voorbereiden STAPPENPLAN REGELING VOOR DE OPVANG VAN RONDTREKKENDE WOONWAGENBEWONERS 1. Proactief werken: de opvang van rondtrekkende woonwagenbewoners voorbereiden Het is aangewezen om niet te wachten met het uittekenen

Nadere informatie

Gelieve volgende punten van de SVVO-fractie te willen toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van woensdag 31 augustus e.k.

Gelieve volgende punten van de SVVO-fractie te willen toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van woensdag 31 augustus e.k. Aan de heer Jean-Marie De Groote Voorzitter van de Gemeenteraad Marktplein 2 9860 Oosterzele Voorzitter.Oosterzele@telenet.be CC: Aan het College van Burgemeester en Schepenen Dorp 1 9860 Oosterzele secretariaat@oosterzele.be

Nadere informatie

www.besafe.be Bergen Project Welzijn op school

www.besafe.be Bergen Project Welzijn op school www.besafe.be Bergen Project Welzijn op school Bergen Project Welzijn op school FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Lokale Integrale Veiligheid 2014 Bergen Project

Nadere informatie

Handleiding brandveiligheidtraining Arduin

Handleiding brandveiligheidtraining Arduin Inleiding: Alle medewerkers van Arduin hebben van het bedrijf T.S.A. een brandveiligheidtraining gehad. Het doel hiervan was, dat een ieder binnen Arduin weet wat hij/zij wel of beter niet kan doen in

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Reglement houdende de ondersteuning van jeugdinfrastructuur. HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Reglement houdende de ondersteuning van jeugdinfrastructuur. HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen BIJLAGE Bijlage nr. 1 Reglement houdende de ondersteuning van jeugdinfrastructuur HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen Artikel 1.- Dit besluit wordt genomen in uitvoering van de verordening nr. 11-02 van 20

Nadere informatie

Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente

Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente VVSG internationaal Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente Arctic Circle Line Date International Tropic of Cancer Equator International

Nadere informatie

Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn. Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12

Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn. Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12 Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12 Agenda Algemeen Vuurdriehoek Brand blussen? Handelingen bij brand Evacuatie van gebouwen Brand in België

Nadere informatie

Rookmelders redden levens! www.rookmelders.nu

Rookmelders redden levens! www.rookmelders.nu Rookmelders redden levens! ROOKMELDER TIPS 1 Hang een rookmelder direct na aankoop op, anders wil hij nog wel eens in de kast belanden. 2 Als de batterij aan vervanging toe is, geeft het apparaat dit vanzelf

Nadere informatie

De Veiligheidsinspectie De eerste stap naar een veilige woning!

De Veiligheidsinspectie De eerste stap naar een veilige woning! De Veiligheidsinspectie De eerste stap naar een veilige woning! veilig wonen, veilig leven Veilig wonen, Veilig leven De veiligheid van u en uw gezin De tijd dat het nadenken over de veiligheid van de

Nadere informatie

Sprinklers in de zorg. Onze hoogwaardige techniek garandeert de vereiste veiligheid

Sprinklers in de zorg. Onze hoogwaardige techniek garandeert de vereiste veiligheid Sprinklers in de zorg Onze hoogwaardige techniek garandeert de vereiste veiligheid Sprinklers in de zorg Veel zorginstellingen hebben te maken met personele onderbezetting. Lastig in de dagelijkse praktijk,

Nadere informatie

UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad

UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad ZITTING VAN 28.01.2009 Provincie West-Vlaanderen Gemeente 8755 Ruiselede Aanwezig : G. De Roo : Burgemeester-voorzitter ; M. De Muynck, H. Gyselbrecht, C.

Nadere informatie

Dossier De Standaard: Hoe scoren onze woonzorgcentra?

Dossier De Standaard: Hoe scoren onze woonzorgcentra? Dossier De Standaard: Hoe scoren onze woonzorgcentra? De Standaard publiceert vandaag en de komende dagen een dossier over de kwaliteit van de Vlaamse woonzorgcentra. Ook de rapporten van onze woonzorgcentra

Nadere informatie

Zedelgem, Aan. Provinciaal Opleidingcentrum voor Veiligheidsdiensten ( P.O.V. ) Bijlagen :

Zedelgem, Aan. Provinciaal Opleidingcentrum voor Veiligheidsdiensten ( P.O.V. ) Bijlagen : Zedelgem, Aan Provinciaal Opleidingcentrum voor Veiligheidsdiensten ( P.O.V. ) WOBRA vzw. Diksmuidse Heirweg 6 8210 Zedelgem Provinciaal Opleidingscoördinator Hulpverlener-Ambulancier ( DGH ) Telefoon

Nadere informatie

Innovative Security Solutions ALARMSYSTEMEN CAMERABEWAKING TOEGANGSCONTROLE BRANDBEVEILIGING

Innovative Security Solutions ALARMSYSTEMEN CAMERABEWAKING TOEGANGSCONTROLE BRANDBEVEILIGING ALARMSYSTEMEN CAMERABEWAKING TOEGANGSCONTROLE BRANDBEVEILIGING CAMERA ALARM 1. Sterkens Security, uw partner voor al uw beveiliging 2. Servicegarantie 3. Meldkamer 4. Videoverificatie via meldkamer TOEGANG

Nadere informatie

Wijkoverleg Rischot 10 februari 2011 Brandpreventie

Wijkoverleg Rischot 10 februari 2011 Brandpreventie Wijkoverleg Rischot 10 februari 2011 Brandpreventie Enkele cijfers Woonkamer 27% Keukens 24% Garage/atelier 13% Zolders 9% Stookplaatsen 7% Slaapkamers 6% Oorzaken van brand in de woning Brandstichting

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Rampenbestrijding: actoren, regelgeving en bevoegdheden

Rampenbestrijding: actoren, regelgeving en bevoegdheden Rampenbestrijding: actoren, regelgeving en bevoegdheden Steven Lierman Referendaris bij het Hof van Cassatie Deeltijds docent UA Rampenbestrijding is geen eenduidig begrip Nieuwe uitdagingen in een risicomaatschappij

Nadere informatie

2012D Is er een rol voor cliëntenraden bij deze problematiek en zo ja, wat is deze?

2012D Is er een rol voor cliëntenraden bij deze problematiek en zo ja, wat is deze? 2012D08796 1 Is er een rol voor cliëntenraden bij deze problematiek en zo ja, wat is deze? 2 Welke maatregelen heeft de rijksoverheid sinds 2003, toen voor het eerste bleek dat de brandveiligheid bij zorginstellingen

Nadere informatie

Politieverordening inzake preventie van brand en ontploffing van publiek toegankelijke inrichtingen

Politieverordening inzake preventie van brand en ontploffing van publiek toegankelijke inrichtingen Politieverordening inzake preventie van brand en ontploffing van publiek toegankelijke inrichtingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 november 2015 Bekendgemaakt op 17 december 2015 In werking getreden

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen Situering Het koninklijk besluit (KB) van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen vervangt en verruimt artikel 52 van

Nadere informatie

Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein

Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2008, meer bepaald artikel 42; Gelet op de wet van 25 juni 1993

Nadere informatie

www.besafe.be Geen (node)loos alarm: Spelregels bij inbraakalarmen

www.besafe.be Geen (node)loos alarm: Spelregels bij inbraakalarmen www.besafe.be Geen (node)loos alarm: Spelregels bij inbraakalarmen Inleiding Politiediensten moeten doelgericht kunnen reageren op elke noodoproep. Daarom is het gebruik van alarmsystemen tegen inbraak

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN LOKALEN IN KUNSTACADEMIE TER BEUKEN

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN LOKALEN IN KUNSTACADEMIE TER BEUKEN REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN LOKALEN IN KUNSTACADEMIE TER BEUKEN Artikel 1 In de Kunstacademie Ter Beuken, gelegen te 9160 Lokeren Groendreef 8, worden volgende ruimten ter beschikking gesteld voor gebruik:

Nadere informatie

EVACUATIE BIJ BRANDALARM. Evacuatieplan bij Brandalarm

EVACUATIE BIJ BRANDALARM. Evacuatieplan bij Brandalarm EVACUATIE BIJ BRANDALARM Evacuatieplan bij Brandalarm TELEFOONNUMMERS BRANDWEER : 112 of 100 of 059 / 70 10 10 1 Verwittigen brandweer De leerkracht die de brand ontdekt: 1) vertrouwt zijn leerlingen toe

Nadere informatie

Tips voor een brandveilig verblijf

Tips voor een brandveilig verblijf Tips voor een brandveilig verblijf Ga je deze zomer op weekend of op kamp met je vereniging? Gezellig barbecueën, liedjes zingen rond het kampvuur, kamperen,... Dat is allemaal heel gezellig maar het is

Nadere informatie

Reglementering van het participatief budget voor de projectoproep Participatieve Duurzame Wijken

Reglementering van het participatief budget voor de projectoproep Participatieve Duurzame Wijken Reglementering van het participatief budget voor de projectoproep Participatieve Duurzame Wijken Update na de vergadering van 28 februari 2017 1. Algemeen kader Het participatief budget van de Participatieve

Nadere informatie

Preventie, een goede gewoonte! Laat je motorfiets niet stelen!

Preventie, een goede gewoonte! Laat je motorfiets niet stelen! Preventie, een goede gewoonte! Laat je motorfiets niet stelen! Het fenomeen diefstal van motorfietsen zit de laatste jaar in de lift. Dat is geen goed nieuws voor eigenaars, oppassen is meer dan eens de

Nadere informatie

Spelactiviteiten voor groep 1-2: Vertelspel tafel: Spelactiviteiten:

Spelactiviteiten voor groep 1-2: Vertelspel tafel: Spelactiviteiten: Spelactiviteiten: Hieronder heb ik verschillende spelactiviteiten uitgewerkt in het thema de brandweer. Dit zijn verschillende activiteiten die in de kring, in de speelzaal/gymzaal of in de hoeken uitgevoerd

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Inleiding Calamiteiten bij zorg en ondersteuning kunnen helaas niet altijd voorkomen worden. Ze hebben een grote impact op betrokkenen

Nadere informatie

De toegang tot de genoemde opties wordt geregeld overeenkomstig de bepalingen van de hiernavolgende punten 4, 5 en 6.

De toegang tot de genoemde opties wordt geregeld overeenkomstig de bepalingen van de hiernavolgende punten 4, 5 en 6. BIJLAGE 1 aan de ministeriële omzendbrief van 23 juni 2008 betreffende de toepassing van het koninklijk besluit van 19 maart 2008 tot regeling van de procedure voor het mededelen van de verschillen die

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor zorginstellingen voor langdurende zorg Maak de zorg brandveilig TIPS OM Brandveiligheid is

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer 00466002. Onderwerp Informatiemarkt en rookmeldercampagne voor zelfstandigwonende 65+

Collegevoorstel. Zaaknummer 00466002. Onderwerp Informatiemarkt en rookmeldercampagne voor zelfstandigwonende 65+ Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Nederlandse zelfstandig wondende ouderen (65+) blijven steeds langer zelfstandig wonen. Met ouderdom worden ook de risico s van het vergeten van bijvoorbeeld

Nadere informatie

Veilig omgaan met flessengas, barbecue en vuurkorf

Veilig omgaan met flessengas, barbecue en vuurkorf 10 brandveiligheids INFO Veilig omgaan met flessengas, barbecue en vuurkorf Meer informatie of andere folders uit deze serie? Ga naar de brandweerkazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl Helaas

Nadere informatie

Agendapunt 1B ANPR. Luc Smeyers, korpschef Lokale Politie Neteland

Agendapunt 1B ANPR. Luc Smeyers, korpschef Lokale Politie Neteland Agendapunt 1B ANPR Luc Smeyers, korpschef Lokale Politie Neteland 1 Automatische nummerplaatherkenning Vorm van technologisch toezicht (naast bewakingscamera s en flitspalen). Toepassingen ANPR: Verkeer:

Nadere informatie