CURRICULUM VITAE. Personalia. Profilering en doelstelling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CURRICULUM VITAE. Personalia. Profilering en doelstelling"

Transcriptie

1 CURRICULUM VITAE Personalia Naam : Barbara De Meester Geboorteplaats en -datum : Gent, 14 september 1970 Woonplaats : Oostakker (Gent) Telefoon: GSM 0498/ Profilering en doelstelling Trainer en begeleider van 1 e en 2 e lijnsleidinggevenden (teamleiders, hoofdverpleegkundigen, ) in samenwerkings- en peoplemanagementvaardigheden o inhouse trainingstrajecten op maat van de onderneming, team, individu zowel in profit als non-profit omgeving o via lerende netwerken & intervisie-begeleiding o via open trainingen Begeleider van implementatieprojecten inzake Innovatieve ArbeidsOrganisatie (Senior Consultant IAO-Flanders Synergy) teneinde organisaties en leidinggevenden te adviseren en assisteren in het optimaliseren van de werkorganisatie en medewerkersbetrokkenheid. Operationele Human Resources in-house begeleiding en support, voorafgegaan door 10 jaar operationele ervaring in HR Ik ben een vrouw van de praktijk die weloverwogen handelt met kennis van zaken en een hoge kwaliteitszin. Met passie wil ik positief inspireren door het inzetten van mijn troeven zoals aanstekelijk enthousiasme, empathie, teamspirit, werkijver, engagement en een kritische en analytische geest. Professionele ervaring sept 2006 heden: IAO implementatie - Peoplemanagementtrainer&begeleider - HR Consultant (zelfstandig en i.s.m D.E.N.K.-HR, VOKA Oost-Vl, PvO, Flanders Synergy) Trainer & begeleider in (inter)persoonlijke vaardigheden (communicatie, assertiviteit, stress&timemanagement, gesprekstechnieken,...) en peoplemanagementvaardigheden (p/meterschap, motiveren en coachen van medewerkers, leidinggeven voor eerstelijnsverantwoordelijken,...). Ervaring op vooral eerste en tweedelijnsniveau, in verschillende sectoren, profit en non-profit en overheidsinstanties. HR - Support en assisteren bij P&O-implementatieprojecten Curriculum Vitae Barbara De Meester 1/6 27/04/2014

2 Jan- juli 2006 MARTENS & BRIJS St Denijs Westrem (Gent) (zelfstandig) Consultant : HR projecten, recrutering & selectie, trainingstrajecten HRprojecten, Recruterings- en selectieprocedures uitvoeren en opvolgen. Ontwikkelen, geven, evalueren en opvolgen van trainingen inzake interpersoonlijke, zelforganisatie en leidinggevende vaardigheden, zowel in- als intercompany. Mrt 03 dec 2005 NOVARE Turnhout Trainer consultant Ontwikkelen, geven, evalueren en opvolgen van trainingen inzake interpersoonlijke vaardigheden (assertiviteit, gesprekstechnieken, begeleiding nwe medewerkers, pesten op het werk, leidinggeven, ) die zowel in- als intercompany worden georganiseerd. Mrt 96 mrt 2003 Lotus Bakeries (Corona-Lotus) NV Lembeke Assistant HRM Verantwoordelijk voor rekrutering & selectie (van arbeider- tot kaderniveau), opleiding & vorming en interne communicatie voor de vijf Belgische vestigingen van Lotus Bakeries (850 personeelsleden). Als rechtstreekse medewerker van de Personeelsdirecteur België & Corporate, adviseren en assisteren bij de implementatie van verscheidene HR-projecten (functiewaardering en classificatie, prestatiebeoordeling, ). April 94-mrt 96 Flex Interim (Interlabor-Randstad Holding) - Gent Uitzendconsulente Binnen een team instaan voor het interviewen van kandidaten, het uitvoeren van een valabele selectie teneinde de klanten te kunnen voorzien van hun interim-krachten en een vlekkeloze personeels- en klantenadministratie. Daartoe zijn een praktische kennis van de sociale wetgeving en een klantgerichte attitude onontbeerlijk. Jan mrt 94 Coca-Cola (Belbottling) - Gent Project : Tijdsregistratiesysteem implementeren Door middel van een geautomatiseerd tijdsregistratiesysteem, de prestatieregistratie en loonberekening voor de arbeiders operationeel maken. Sept 93 jan 94 Coca-Cola (Belbottling) - Gent Vervanging zwangerschap : medewerker personeelsdienst HRM Taken zoals rekrutering en selectie, interim-tewerkstelling, eindejaarsbeoordeling voor arbeiders, sociale personeelsaktiviteiten bestendigen tijdens de afwezigheid van de verantwoordelijke HRM. Jan april 93 Schelstraete & Desmedt Executive search Gent Studentencontract : Recruting officer en assistant consultant Identificeren van potentieel waardevolle kandidaten en een eerste selectie op basis van een telefonisch interview uitvoeren, assisteren van de consultants inzake correspondentie en databeheer op computer. Relevante Professionele vorming Senior Consultant Innovatieve Arbeidsorganisatie (Flanders Synergy) 2010 Lerarenopleiding Didactische Competentie 2009 & 2004 Train the trainer (expert en basis) 2006 PPA Thomas International 2005 Praktisch Competentiemanagement 2003 Klantenbinding - commerciële training 2000 Peoplemanagement Curriculum Vitae Barbara De Meester 2/6 27/04/2014

3 Postuniversitair Onderwijs : Personeelsbeleid (IPO A pen) Academische vorming Licentiaat in de Pedagogische en Psychologische Wetenschappen, optie bedrijfspsychologie Universiteit Gent Titel licentiaatverhandeling : Corporate Image en Personeelsbeleid Stages en projecten: Training sociale vaardigheden ontwikkelen en organiseren Suggesties formuleren omtrent rekruteringsacties bij de Rijkswacht Optimaliseren van de selectieprocedure bij Trefil Arbed Bouwstaal Functieomschrijvingen en opleidingsplannen opstellen bij Belbottling (Coca Cola) Hoger Algemeen Secundair Onderwijs : Wetenschappelijke B Crombeeninstituut, Leeuwstraat 1 te Gent Lager Algemeen Secundair Onderwijs O.L.V. Visitatie, Onderstraat 8 te Gent Nederlands : moedertaal Engels : vlotte praktische kennis Frans : goede praktische kennis Duits : noties Talenkennis Informaticakennis Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Internet Explorer: Access, SAP: goede praktische kennis praktische kennis Interesses en vrije tijdsactiviteiten 2006 heden Bestuurs- en actief lid HR-vakvereniging 1999 heden ontspannende gezinsuitstapjes en activiteiten, fietsen, fitness outdoor & adventure (ballonvaren, alpinisme, skiën), (city)trips actief en leidinggevend lid van de scouts Referenties Begeleider Lerende Netwerken Leidinggevenden (Athena-VOKA Oost-Vlaanderen, heden) Co-Begeleider Implementatie actieve organisatie in KMO s (KEY TEC en Maximum Image, 2014-heden) ism PvO-Joost Van Driessche Curriculum Vitae Barbara De Meester 3/6 27/04/2014

4 Door collectieve en individuele sessies van medewerker t/m directie: screenen&ontwikkelen competenties, doorlichten en herontwerpen organisatie, sensibiliseren tot en versterken van een actieve organisatie&samenwerking Co-begeleider ESF-proeftuinenproject Werkdrukvermindering in openbare WZC ( ) ism Diverscity & Joca Consulting Door 6 consultmomenten in gemengde groepen (van directie tot logistiek medewerker) en lerend netwerk-uitwisseling: analyseren, actievoorstellen formuleren en uittesten hoe de arbeidsorganisatie binnen woonzorgcentra kan worden aangepast zodat er een substantiële werkdrukvermindering en verhoging van werkbaarheid plaatsvindt, zonder de onmiddellijke aanwerving van bovennormpersoneel. OCMW Evergem (2012 & heden): Begeleiding van de projectleiders, werkgroepen en leidinggevenden : Flanders Care demonstratieproject ( ) : Fixatievrijbeleid in WZC Ter Caele-Evergem : bevorderen van sensibilisatie, acceptatie en implementatie tijdens het veranderingstraject naar een fixatievrij WZC. Peoplemanagementtraining voor leidinggevenden (Inter)departementale 5 daagse training inzake peoplemanagement (rol/functie, comm, feedback, motiveren, situationeel LG) voor leidinggevenden zorgteams en ondersteunende diensten WZC Seniorenzorg H. Familie Deerlijk (2012-heden) via DENK-HR/VORMvzw: Begeleiding diensthoofden en hoofdverpleegkundigen in leidinggeven : Groepsopleidingssessies met diensthoofden en directie betreffende de thema s : rol van de leidinggevende, communicatie, feedback en overlegmomenten. Tijdens die opleidingssessies is rekening gehouden met de verwachtingen van de deelnemers (cfr intakevergadering), de opdrachtsverklaring van het WZC Heilige Familie en de actiepunten die voortkwamen uit de tevredenheidsmeting. Als vervolg-begeleidingstraject, is het de bedoeling de leidinggevenden verder te versterken in hun leidinggevende en samenwerkingsbevorderende competenties, bij voorbeeld het efficiënter realiseren van dienstverlening, het respectvol(ler) communiceren met elkaar, het respectvol laten samenwerken van teamleden, leiden en begeleiden van een team, hanteren en relativeren van moeilijke momenten, LEVANTO- sociale onderneming - Antwerpen (2012 heden) IAO projectmedewerker in het implementatietraject L-INA : versterken en begeleiden van instructeurs in het op/bege/leiden van kansengroepenmedewerkers. Begeleider van modules op maat : communiceren, feedback geven, instructies geven, coachend leidinggeven, train the trainer en talenten van je medewerkers (h)erkennen. Newell Rubbermaid Belgium (DYMO) Sint-Niklaas (2007-heden) Begeleiding van HR-project en teamleiders inzake peoplemanagement Actualiseren van functieomschrijvingen-productiefuncties, Sensibiliseren en begeleiden tot een veilige attitude op de werkplek, teamgericht samenwerken, teamgericht leidinggeven, p/meterschap, NOVY - Kuurne ( ) : Projectmedewerker IAO begeleider& trainer leidinggeven voor teamleiders (deels ism Joel Van Rossen-PvO): Screenen, trainen en begeleiden van de teamleiders inzake resultaat-, mens-, en klantgericht leiden van teams : invoeren van functioneringsgesprekken, het invullen van de rollen van teamleider 2.0, aan de slag met de de bedrijfsmissie en teamdoelstellingen, resultaatgericht communiceren (in teamoverleg), interne en externe klantgerichtheid verhogen, probleemoplossendgericht team-werk bevorderen Portion Pack Belgium Herentals ( ) : Teambuilding en leiderschapstrainingen voor de 1 e lijnsleidinggevenden van PPB. In 2005 vond een reorganisatie plaats : Elite en Cocachoc zijn samengesmolten tot de Portion Pack Belgium te Herentals. Dit betekent dat personeel van Elite en Cocachoc heden ten dage in dezelfde site samenwerken. Beide vestigingen kenden echter hun historiek, cultuur, waarden, normen en samenwerkingsregels. De huidige managementstijl biedt visie en structuur en stimuleert een samenwerkingsstijl gekenmerkt door inbreng en initiatief. Dit is voor sommige personeelsleden op de werkvloer nieuw. Tijdens deze training en begeleidingen wil men werken rond de sensibilisering van een win-win attitude en de erkenning dat de inbreng van alle teamleden zinvol is. Curriculum Vitae Barbara De Meester 4/6 27/04/2014

5 De volgende groepsinitiatieven focussen op het samenwerkingsgedrag tussen de verschillende planningsen zoneverantwoordelijken. Er zijn 6 zones en het huidig gedrag op de werkvloer is in die mate gevorderd dat elke planning- of zoneverantwoordelijke het goed presteren en renderen van zijn afdeling/zone/lijn nastreeft. De focus op de waarde act responsably is zeer goed geïntegreerd en dit wordt bijzonder gewaardeerd. In de trainingen wil het management een stapje verder gaan en een kader creëren waarin verder en breder wordt gekeken dan het departement, met als focus act together. Na een tussenperiode is een integratie van nieuwe productielijnen gebeurd, doch de aanpak inzake efficiënt samenwerken belemmeren nog een vlotte organisatie en resultaat. Het is belangrijk dat de leidinggevenden (1-op1- )ondersteuning krijgen in het behalen van resultaten mét hun teammedewerkers. Westlease Kuurne (2012) Projectmedewerker IAO (ism Joel Van Rossen-PvO en Rony Hoebeke-DENK-HR) Door collectieve en individuele sessies van medewerker t/m directie, sensibiliseren tot en versterken van vaardigheden inzake : Het optimaliseren van de dagelijkse inzet van de medewerkers. Het autonomer behalen van doelstellingen en resultaten, het efficiënter communiceren met en tussen medewerkers, het professioneler aansturen en opvolgen, leiden en begeleiden van een (sales)team. WZC Gavere & Zorgbedrijf Antwerpen (2012) - via DENK-HR/VORMvzw : Peterschap mentorship-sessies P/meterschap (omvat niet waarderende rol voor huidige en instap mws) mentorschap (omvat waarderende stagebegeleidersrol voor stagiairs). Ik gaf p/meterschapssessies binnen een pilootproject om hoofdverpleegkundigen, die binnen een termijn van 1-5j op pensioen gaan, te laten opvolgen/vervangen. Het begeleiden van huidige verpleegkundigen naar de functie hoofdverpleegkundigen is dit pilootproject en zal bij succes in de andere zorginstellingen worden toegepast. De concrete focus in die sessie is : hoe begeleid ik dagelijks mijn p/metewerker door de technieken van positieve feedback, naar de functie van hoofdverpleegkundige, gedurende een periode van 1à2jaar. De huidige hoofdverpleegkundigen hebben een hoge anciënniteit/leeftijd en zijn daardoor minder vertrouwd met de hedendaagse communicatiestijlen en technieken. Belangrijke basis vormen enerzijds de functieomschrijving van een hoofdverpleegkundige, omdat er een verschuiving is naar 80% mgmttaken en 20% zorgtaken. Anderzijds werkten we met de 3 belangrijke competenties die een hoofdverpleegkundige dient te verwerven tijdens de p/meterschapsperiode. Wit Gele Kruis Oost-Vlaanderen ( ) via DENK-HR/VORMvzw: Bevorderen collegialiteit en samenwerking tss thuisverpleegkundigen Op basis van 2 sessies per groep, inzage vergroten in bevorderende en belemmerende gedragingen inzake collegialiteit en samenwerking. Formuleren van actiepunten naar elkaar, hoofdverpleegkundigen en HR-P&O-directie (referentie : Mevrouw Danielle Van Landuyt - tel 09/ ) Agentschap voor Facilitair Management (AFM)- Vlaamse Overheid ( ) training klantgericht communiceren (ism Anima+) De training startte herkenbare situaties in het infotheater. Het aanbrengen van diverse situaties sprak de diversiteit van deelnemers aan. Het noteren en uitproberen van leerpunten werd door een aanzienlijk deel toegepast. Dat bleek bij de opvolgingssessie, in een kleinere groep. Vaak volgde dan een ventilatie- en ervaringsuitwisselingsmoment teneinde te groeien naar een klantgerichtere houding bij de schoonmaaksters en de keukenmedewerkers. OCMW Gent ( ) via DENK-HR/VOKA Oost-Vlaanderen: Peoplemanagementtraining voor (technisch) operationeel leidinggevenden Interdepartementale 2, 6 of 8 daagse trainingen inzake peoplemanagement (rol/functie, comm, feedback, soorten gesprekken, evaluatiecyclus, Roos van Leary, motiveren, situationeel LG, timemgmt, ) voor (kandidaat) leidinggevenden zorgteams en ondersteunende diensten. (referentie : de heer Kris Paermentier - Human Resources Manager OCMW Gent tel 09/ ) Bedrijfsinterne VOKA-trajecten en trainingen: Brose Filad Rio Tinto Minerals Unilin training coachen en motiveren opleiden van en instructies geven aan starters veiligheidsbeleid en instructievaardigheden invoeren van evaluatiegesprekken Curriculum Vitae Barbara De Meester 5/6 27/04/2014

6 Villeroy & Boch omgaan met veranderingen, doeltreffend communiceren VMA Motiverend communiceren Ministerie Van de Vlaamse Gemeenschap Motiveren, stressmanagement Willy Naessens Omgaan met onredelijke klantensituaties Samenwerking met Sectoren (FOPAS, IPV, COBOT, IVOC, Vormetal) : trainingen klantgerichtheid, presentatietechnieken, timemanagement, Curriculum Vitae Barbara De Meester 6/6 27/04/2014

Wanneer ervaring belangrijk wordt. Jean-Pierre Soetaert

Wanneer ervaring belangrijk wordt. Jean-Pierre Soetaert 1 Jean-Pierre Soetaert Senior consultant 10 jaar ervaring als trainer en senior consultant in diverse bedrijven 20 jaar bedrijfservaring in personeelsmanagement bij Renault Industrie Belgique Implementatie

Nadere informatie

Vormingsfonds nieuwe directeurs

Vormingsfonds nieuwe directeurs Vormingsfonds nieuwe directeurs Lijst van de opleidingen 2012 Niveauoverstijgend basisonderwijs, deeltijds kunstonderwijs, secundair onderwijs, volwassenenonderwijs, CLB AVSG vzw, Ravensteingalerij 3 bus

Nadere informatie

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei Inhoud Trainingen met de focus op resultaat 2 Over ons: LE-EF is een

Nadere informatie

OPLEIDINGEN HRM & SOCIALE WETGEVING

OPLEIDINGEN HRM & SOCIALE WETGEVING TRAINING COACHING ADVIES OPLEIDINGEN HRM & SOCIALE WETGEVING NAJAAR 2015 050 40 30 90 info@sbmopleidingen.be www.sbmopleidingen.be 2 Ieper Kortrijk SBM TRAINT, COACHT EN ADVISEERT. SBM heeft een zeer gevarieerd

Nadere informatie

WegWijs in competenties

WegWijs in competenties WegWijs in competenties 1 Woord Vooraf Ieder bedrijf dat zijn opdrachten wil realiseren én tegelijkertijd de competenties van zijn medewerkers optimaal wil benutten, maakt werk van competentiemanagement.

Nadere informatie

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN!

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN! Waar staat mijn bedrijf op vlak van opleiding? Hoe overtuig ik mijn werkgever én collega s van het belang van opleiding? Wat zijn de wettelijke bepalingen in verband met opleiding? Wat is een opleidingsplan

Nadere informatie

Erkend bij: Meer informatie: Cursusduur: Prijs: NHTV, Breda www.nhtv.nl 12 weken (4 lesdagen) 32 uur 1.135,-

Erkend bij: Meer informatie: Cursusduur: Prijs: NHTV, Breda www.nhtv.nl 12 weken (4 lesdagen) 32 uur 1.135,- Management en Leidinggeven Wie succesvol wil zijn in de recreatiebranche zorgt voor een stevige basis. Hierbij is professioneel management nodig om alle gasten optimale kwaliteit te kunnen bieden op elk

Nadere informatie

Maatjesfileerders gezocht wegens zomer op komst

Maatjesfileerders gezocht wegens zomer op komst Op zoek naar nog meer jobs in Oost-Vlaanderen? Surf naar Jobat.be/Oost-Vlaanderen Let s talk Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies Reporter ter plaatse Wieland De Hoon

Nadere informatie

Colofon. Ontwerp en druk: Grafisch Buro Bis, De Paepestraat 6, 2200 Herentals, info@grafischburobis.be, www.grafischburobis.be. Uitgave: November 2004

Colofon. Ontwerp en druk: Grafisch Buro Bis, De Paepestraat 6, 2200 Herentals, info@grafischburobis.be, www.grafischburobis.be. Uitgave: November 2004 Colofon Samenstelling: Werkgroep Compas: Myriam Heeremans, projectontwikkelaar STC-Mechelen, Hendrik Consciencestraat 5, 2800 Mechelen, myriamheeremans@stcmechelen.be Inge Croes, projectontwikkelaar STC-Limburg,

Nadere informatie

TRAININGEN 2010/2011 MANAGEMENTVAARDIGHEDEN PROFESSIONELE ONTWIKKELING UNIEK IN LIMBURG COMMUNICATIE TEAMONTWIKKELING

TRAININGEN 2010/2011 MANAGEMENTVAARDIGHEDEN PROFESSIONELE ONTWIKKELING UNIEK IN LIMBURG COMMUNICATIE TEAMONTWIKKELING 2010/2011 COMPETENTIEGERICHT PERSOONLIJKE AANDACHT KORTDUREND EN EFFECTIEF HOOG RENDEMENT TRAININGEN MANAGEMENTVAARDIGHEDEN PROFESSIONELE ONTWIKKELING UNIEK IN LIMBURG COMMUNICATIE TEAMONTWIKKELING INHOUD

Nadere informatie

Open Opleidingen op Maat

Open Opleidingen op Maat Open Opleidingen op Maat Programma 2010 Inhoudsopgave Kalender Inleiding van de open opleidingen Assertiviteit Coaching Debiteurenbeheer Efficiënt vergaderen Evaluatie- en functioneringsgesprekken Groepsdynamica

Nadere informatie

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1 Voorwoord De gezondheidszorg is erg aan veranderingen onderhevig. Steeds nieuwe doelstellingen en krachtlijnen worden geformuleerd en uitgetekend en dit zowel nationaal als in de verschillende regio s.

Nadere informatie

Officierskader : mobiliteit 2014-02

Officierskader : mobiliteit 2014-02 Officierskader Officierskader : mobiliteit 2014-02 Antwerpen Brussel-Hoofdstad Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams Brabant West-Vlaanderen Commissariaat-generaal Algemene directie bestuurlijke politie Algemene

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Vacature: VDAB zoekt 1 contractuele Opleidingsmanager in de graad van auditor voor de Competentiecentra in de provincie Oost-Vlaanderen.

Vacature: VDAB zoekt 1 contractuele Opleidingsmanager in de graad van auditor voor de Competentiecentra in de provincie Oost-Vlaanderen. Vacature: VDAB zoekt 1 contractuele Opleidingsmanager in de graad van auditor voor de Competentiecentra in de provincie Oost-Vlaanderen. Leidinggeven bij VDAB Contextinformatie over VDAB en de afdeling

Nadere informatie

OPLEIDINGSBROCHURE BDO ACADEMY

OPLEIDINGSBROCHURE BDO ACADEMY OPLEIDINGSBROCHURE BDO ACADEMY BDO ACADEMY ONDERSTEUNT UW CARRIÈRE BIJ BDO Eén van de belangrijke objectieven die BDO zich gesteld heeft, is ervoor zorgen dat onze medewerkers graag bij BDO zijn en willen

Nadere informatie

Katholieke Hogeschool Kempen Departement Gezondheidszorg Turnhout. Hoe word je mentor?

Katholieke Hogeschool Kempen Departement Gezondheidszorg Turnhout. Hoe word je mentor? Katholieke Hogeschool Kempen Departement Gezondheidszorg Turnhout Hoe word je mentor? Afstudeerproject aangeboden door Hertoghs Wendy, Smets Anja, Thijs Leen, Van Gorp Elke en Vermeiren Carolien tot het

Nadere informatie

leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management

leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management Hoe krijg ik mijn mensen zover? Operationeel management is een vak apart en niet iets wat iemand zomaar kan of doet. In de praktijk

Nadere informatie

RealDolmen zoekt 40 young graduates

RealDolmen zoekt 40 young graduates Op zoek naar nog meer jobs? Surf naar Jobat.be RealDolmen zoekt 40 young graduates IT-dienstenleverancier RealDolmen wil in september veertig pas afgestudeerde informatici laten starten in zijn acaddemict-traject.

Nadere informatie

banaba Zorgmanagement 2011-2012

banaba Zorgmanagement 2011-2012 banaba Zorgmanagement 2011-2012 www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Inhoud 2. Operationeel leidinggevende in de zorg: toekomst verzekerd!... 4 3. Praktische informatie...

Nadere informatie

Training Advies - Rekrutering

Training Advies - Rekrutering Training Gobbelsrode 42, 3220 HOLSBEEK. Tel: 016/62.35.22 www.amvr.be info@amvr.be Training Advies - Rekrutering Uitgangpunten: Het eerste doel dat wij ons stellen is bij te dragen tot het succes van uw

Nadere informatie

Het nieuwe leren. nieuwe rol, nieuwe tools de leerregisseur mixt oude Én nieuwe ingrediënten. GeÏnteGreerd Leren leren doe je op HeT WerK

Het nieuwe leren. nieuwe rol, nieuwe tools de leerregisseur mixt oude Én nieuwe ingrediënten. GeÏnteGreerd Leren leren doe je op HeT WerK magazine over organisatieontwikkeling door schouten & nelissen Het nieuwe leren. praktijkcases rabobank: Samen leren joulz leert in de praktijk GeÏnteGreerd Leren leren doe je op HeT WerK Formeel en informeel

Nadere informatie

NIEUW ADFEMINI CURSUS PORTFOLIO PRIJSDOORBRAAK!

NIEUW ADFEMINI CURSUS PORTFOLIO PRIJSDOORBRAAK! NIEUW ADFEMINI CURSUS PORTFOLIO PRIJSDOORBRAAK! AdFemini heeft een portfolio ontwikkeld met cursussen en workshops speciaal voor de doelgroep HRM managers en (afdelings)managers in de profit en de non-profit

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen

Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen ONDERWIJSVISITATIE Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad 30 september 2010 De onderwijsvisitatie

Nadere informatie

Jaaractieplan 2014. p. 1

Jaaractieplan 2014. p. 1 Jaaractieplan 2014 p. 1 Inhoudstafel Inhoudstafel...2 Inleiding...4 Situering...4 Concept...4 1. Monitoring en Analyse...9 1.1 Situering...9 1.2 Doelstelling...9 1.2.1 Monitoring werking Talentenstroom...9

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie