Kansendossier EU / IPA - Servië en Turkije. Energie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kansendossier EU / IPA - Servië en Turkije. Energie"

Transcriptie

1 Kansendossier EU / IPA - Servië en Turkije Energie

2 1 IPA en energie in Servië en Turkije De Europese Unie investeert veel in kandidaat-lidstaten Turkije, Servië, Macedonië, Montenegro en 'potentieel kandidaat-lidstaten' Bosnië-Herzegovina, Albanië en Kosovo om deze landen voor te bereiden op eventuele toetreding. Financiering komt uit het EU externe programma IPA (Instrument for pre-accession). Om aan de eisen van lidmaatschap te kunnen voldoen schrijven de EU en Turkse ministeries IPA projecten uit in uiteenlopende sectoren, waaronder energie. De toetredingslanden, in het bijzonder Turkije, staan voor een grote uitdaging om hun energievoorziening te moderniseren om (duurzame) economische groei mogelijk te maken. Tegelijkertijd stelt lidmaatschap van de EU eisen op het gebied van schone energie en klimaat in lijn met de EU 2020 strategie. Voor Nederlandse bedrijven ontstaan zo projectkansen. Dit kansendossier richt zich op projecten in Turkije en op de Balkan en brengt de mogelijkheden in de energiesector voor u in kaart. 1.1 IPA: EU projectfinanciering in toetredingslanden Turkije, Servië, Macedonië, Montenegro ontvangen als EU kandidaat-lidstaat financiële hulp uit het IPA-programma voor de hervormingen die nodig zijn ter voorbereiding op toetreding tot de EU. Albanië, Bosnië-Herzegovina en Kosovo zijn minder ver gevorderd in het toetredingsproces en zijn 'potentieel kandidaatlidstaat'. Via het IPA instrument besteedde de EU in de jaren 2007 t/m 2013 ongeveer 11,3 miljard euro in deze 8 landen (inclusief Kroatië, dat in de zomer van 2013 toetreedt tot de EU). Dit bedrag wordt ingezet om projecten te financieren waar Europese bedrijven voor kunnen tenderen. Voor 2013 zijn per land de volgende budgetten beschikbaar voor IPA (in miljoenen EUR): IPA land 2013 Turkije 935,5 Servië 214,7 Macedonië 117,2 Bosnië-Herzegovina 111,8 Albanië 98,1 Montenegro 35,4 Kosovo 73,7 1.2 IPA en de nieuwe EU begroting ( ) In februari 2013 bereikten EU regeringsleiders een akkoord over de volgende meerjarenbegroting van de EU (of Meerjarig Financieel Kader, MFK) voor de jaren Onder het nieuwe MFK is 60 miljard vrijgemaakt voor buitenlands beleid, waar de externe programma's van de EU zoals IPA zijn ondergebracht. De Europese Raad moet nu overeenstemming bereiken met het Europees Parlement. Daarna wordt het bedrag onderverdeeld over de verschillende externe programma's en beleidsprioriteiten zoals energie. De Europese Commissie heeft in haar begrotingsvoorstel voor het nieuwe IPA instrument 14 miljard aangevraagd.

3 2 IPA en energie in Turkije en op de Balkan 2.1 Energie als beleidsprioriteit De EU budgetten en strategische beleidsplannen voor de IPA landen in de komende begrotingsperiode worden in de komende maanden verder besproken en eind 2013 vastgesteld. Zeker is dat energie een prioritair thema zal blijven net als in de afgelopen jaren. Dit biedt kansen voor Nederlandse bedrijven, al dan niet als partner in een consortium. In de IPA nieuwe plannen stelt de EU vast dat de sociaal-economische ontwikkeling van de kandidaat-lidstaten en potentieel kandidaat-lidstaten nog altijd achterblijft en dat substantiële investeringen nodig zijn om deze landen op het niveau van de EU te brengen. Onderdeel daarvan is opbouw van een stabiele en groeibestendige energie-infrastructuur die voldoet aan EU klimaateisen en doelstellingen voor duurzame energie zoals vastgelegd in de EU 2020 strategie. De EU heeft ambitieuze plannen voor een 'low-carbon growth model' en wil dat uitdragen in haar externe hulpprogramma's. Voor de laatste drie jaar van de huidige begroting maakte de EU vooral in Turkije en Servië veel middelen vrij voor de thema's energie en klimaatverandering (miljoenen EUR): IPA land Turkije 129,3 Servië 99,0 2.2 Servië Het EU meerjarenplan voor IPA in Servië ( ) en de Servische nationale ontwikkelingsstrategieën spreken van het belang van hervorming van energieinfrastructuur en energiebeleid in de ontwikkeling en versterking van de concurrentiepositie van het land. De Servische regering heeft in haar Energy Sector Development Strategy aangekondigd met internationale hulp te willen investeren in schone energie en daarvoor regelgeving en vergunningen te versoepelen. Daarnaast heeft Servië zich ambitieuze energie efficiëntiedoelstellingen gesteld. Het doel is om in ,5% minder energie te verbruiken dan in De Nederlandse overheid werkt sinds 2010 samen met het Servische Ministerie voor Energie, Ontwikkeling en Milieu aan een 'National Renewable Action Plan'. Begin 2013 organiseerde de Nederlandse ambassade in Belgrado een netwerkevenement voor Nederlandse bedrijven uit de energiesector.

4 De EU stelt in haar meerjarenstrategie dat Servië nog een lange weg te gaan heeft: "Serbia is one of the most industrialised countries in the region and a potential energy hub. Reform of the overall energy policy is crucial in order to attract foreign investment, reduce carbon emissions and ensure stability of supply. In spite of encouraging signals for reform, energy is a sector where the amount of foreign investment remains limited compared to the potential. Low electricity tariffs and a lack of market openness are significant barriers for foreign investment. The energy market reaims dominated by traditional, rather polluting, energy sources. Serbia needs to take steps to promote lowcarbon development and fully comply with the provisions of the Energy Community Treaty." Sinds 2007 is via IPA projecten ruim 100 miljoen Euro geïnvesteerd in de sectoren milieu, klimaatverandering en energie. Projecten richtten zich op: de implementatie van energieverdragen, de EU 2020 strategie en EU wetgeving op het gebied van milieu energie de bouw of modernisering van energiecentrales en infrastructuur het bevorderen van investeringen in en ontwikkeling van schone energie capaciteitsopbouw / technische assistentie Projecten financiële periode Voor een beeld van de EU projectaanbestedingen (IPA) in Servië zijn dit een aantal voorbeelden van gepubliceerde, aangekondigde of afgesloten projecten. Aan te raden is om de website van EuropeAid (http://ec.europa.eu/europeaid) regelmatig in de gaten te houden voor de publicatie van de tender notice. Services Open Preparation of the Second Energy Efficiency Action Plan and Development of Energy Inidicators ( ) Open Supervising Engineer for Reconstruction of Electrostatic precipitators (ESP) of TPP Nikola Tesla A3 and Morava ( ) Services Gesloten Sustainable development in Energy Sector (consultancy support for the Ministry of Energy and mining ( ) Gesloten Promotion of renewable energy sources and energy efficiency (consultancy support to ministry of Energy and mining / feasibility studies ( ) Gesloten Integrated Management Information System for Energy Sector ( ) Gesloten - Supervision of construction and commissioning of the new WWTP at TPP Nikola Tesla B (assistance to the electric power industry of Serbia ( )

5 2.3 Turkije Ook voor IPA in Turkije heeft de EU energie aangemerkt als prioritaire sector voor en daarna. Het land is één van de snelst groeiende energy economies in de wereld. De vraag naar energie neemt enorm toe, maar de binnenlandse energieproductie blijft daarbij achter. In de nationale ontwikkelingsstrategieën erkent Turkije dit probleem en stelt het land zichzelf doelstellingen ter opbouw van een functionerende en gereguleerde energiemarkt, beperking van milieuvervuiling en uitstoot en versterking van energiezuinigheid. In de jaren 2000 t/m 2009 heeft de EU ongeveer 50 miljoen euro geïnvesteerd in Turkse energienetwerken, energie efficiëntie en capaciteitsopbouw van nationale energieautoriteiten. Ook de Wereldbank, de EIB en de Islamitische Ontwikkelingsbank hebben gezorgd voor financiering. Deze steun is complementair aan EU beleid om leningen en investeringen in de Turkse energiesector. De prioriteiten in de komende jaren zijn: Capaciteitsopbouw en versterking van energiezuinigheid Aansluiting op en implementatie van de EU wetgeving op het gebied van de interne gas- en elektriciteitsmarkt Veiligheid van nucleaire energie In de overgangsfase van de huidige begrotingsperiode van de EU naar de nieuwe meerjarenbegroting ( ) kondigen de EU en Wereldbank een meerjarig IPA / Wereldbank technische assistentie project aan. Het project moet de implementatie van de hervormingsstrategie voor de Turkse energiesector (in lijn met EU energie strategieën en prioriteiten) versnellen. Services Pipeline EU / IPA - Worldbank - Energy Sector Technical Assistance Project ($14,8 miljoen)

6 Kansen bij Internationale organisaties verzilveren? Team Internationale Organisaties (TIO) van Agentschap NL adviseert bedrijven bij het verwerven van opdrachten en financiering van projecten van internationale organisaties. Dienstverlening projecten en aanbestedingen bij internationale organisaties Tenderinformatie, projecten en programma's. Vraagbeantwoording m.b.t. tenders en werkwijze internationale organisaties. Geschillen beslechting bij aanbestedingsprocedures. Scans internationale organisaties: op maat worden voor u contactpersonen en relevante projecten in kaart gebracht. Ook kunnen wij geheel vrijblijvend voor u uw Expression of Interest screenen. Maatwerk internationale organisaties: Uitgebreide dienstverlening op maat m.b.t projecten en aanbestedingen. Kansen signalering: Samen met het postennetwerk, brengen we u als eerste op de hoogte van nieuwe projectkansen bij internationale organisaties. Trustfunds: via het trustfundprogramma van het ministerie van Buitenlandse zaken, zijn er mogelijkheden om studies en consultancy opdrachten te verrichten voor IFC en EBRD. Partners in International Business: Via het PIB programma kunt u samen met uw consortiumpartners overheidsondersteuning krijgen bij het verwerven van opdrachten en financiering bij internationale organisaties Workshops, missies en trainingen.

7 Colofon Dit is een publicatie van: Agentschap NL / NL EVD Internationaal / Unit Internationale Organisaties Prinses Beatrixlaan 2 / 2595 AL den Haag Postbus / 2509 AC Den Haag T +31 (0) E Agentschap NL Maart 2013 Agentschap NL is een agentschap van het ministerie van Economische Zaken. Agentschap NL voert beleid uit voor diverse ministeries als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal. Agentschap NL is hét aanspreekpunt voor bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Voor informatie en advies, financiering, netwerken en wet- en regelgeving. Agentschap NL streeft naar correcte en actuele informatie in dit dossier, maar kan niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop zij wordt ontvangen, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Daarom kunt u aan de informatie op deze pagina's geen rechten ontlenen. Agentschap NL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Binnen onze website zijn ook zoveel mogelijk relevante externe links opgenomen. Agentschap NL is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar wordt verwezen.

8 Dit is een publicatie van: Agentschap NL NL EVD Internationaal Postbus CL Den Haag

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken DOORBRAAKPROJECT ICT EN ENERGIE Routekaart doorbraakproject ICT en Energie Ministerie van Economische Zaken Rapport nr.: 14-2884 Datum: 2014-10-15 Projectnaam: Doorbraakproject ICT en Energie DNV GL -

Nadere informatie

Marktverkenning Duitsland - Duurzame energie en energiebesparing in de Duitse bouw

Marktverkenning Duitsland - Duurzame energie en energiebesparing in de Duitse bouw Marktverkenning Duitsland - Duurzame energie en energiebesparing in de Duitse bouw Deze marktverkenning is uitgevoerd door Partners for Innovation BV, in opdracht van de EVD, en in samenwerking met de

Nadere informatie

Energie. Duurzame, veilige en betaalbare energie voor Europa DE EUROPESE UNIE IN HET KORT

Energie. Duurzame, veilige en betaalbare energie voor Europa DE EUROPESE UNIE IN HET KORT DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Energie Duurzame, veilige en betaalbare energie voor Europa Europa moet energie anders gaan produceren, transporteren en verbruiken. INHOUD Waarom een Europees energiebeleid?

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 10.11.2010 COM(2010) 639 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE

Nadere informatie

HET STATUUT VAN HET INTERNATIONAAL AGENTSCHAP VOOR HERNIEUWBARE ENERGIE (IRENA)

HET STATUUT VAN HET INTERNATIONAAL AGENTSCHAP VOOR HERNIEUWBARE ENERGIE (IRENA) HET STATUUT VAN HET INTERNATIONAAL AGENTSCHAP VOOR HERNIEUWBARE ENERGIE (IRENA) SARiV Advies 2011/20 Minaraad Advies 2011/50 16 september 2011 Minaraad Kliniekstraat 25 1070 Brussel T +32 558 01 30 F +32

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Inleiding en samenvatting Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een wezenlijk deel van ondernemerschap. MVO loont, voor bedrijven en voor de samenleving.

Nadere informatie

Actieplan Netwerk Burgemeestersconvenant

Actieplan Netwerk Burgemeestersconvenant (ingeleverd door Matty op 21 12 2012) Actieplan Netwerk Burgemeestersconvenant National Covenant Action Plan Inleiding In 2007 nam een aantal lokale overheden het initiatief om een meer ambitieuze doelstelling

Nadere informatie

stakeholder value Wie doet het licht uit? de toekomst van duurzame energie in Nederland: een stakeholder aanpak

stakeholder value Wie doet het licht uit? de toekomst van duurzame energie in Nederland: een stakeholder aanpak stakeholder value Wie doet het licht uit? de toekomst van duurzame energie in Nederland: een stakeholder aanpak Wie doet het licht uit? De toekomst van duurzame energie in Nederland: een stakeholder aanpak

Nadere informatie

Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux en in Noordrijn-Westfalen URBISCOOP

Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux en in Noordrijn-Westfalen URBISCOOP Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux en in Noordrijn-Westfalen URBISCOOP Dit rapport is tot stand gekomen dankzij de inzet en ondersteuning van: Secretariaat-Generaal Benelux European

Nadere informatie

Kiesgroepprogramma Ministerie van Financiën Jaarverslag 2014. Directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen

Kiesgroepprogramma Ministerie van Financiën Jaarverslag 2014. Directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen Kiesgroepprogramma Ministerie van Financiën Jaarverslag 2014 Directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen KIESGROEPPROGRAMMA MINISTERIE VAN FINANCIEN JAARVERSLAG 2014 Inleiding Vanaf 1 januari 2014 worden,

Nadere informatie

DE TURKSE LIFE SCIENCES AND HEALTH SECTOR

DE TURKSE LIFE SCIENCES AND HEALTH SECTOR < DE TURKSE LIFE SCIENCES AND HEALTH SECTOR Een verkenning naar de kansen en uitdagingen voor de Nederlandse innovatiegemeenschap Dennis Linn Colofon Opdrachtgever Rory Nuijens Innovatieadviseur Turkije

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 744 EU-voorstel: Groenboek over een gemeenschappelijk strategisch kader voor EU-financiering van onderzoek en innovatie COM(2011)48 Nr. 1 BRIEF

Nadere informatie

Vlaamse Lissabonrapportering 2009 Mededeling aan de Vlaamse Regering 9 oktober 2009

Vlaamse Lissabonrapportering 2009 Mededeling aan de Vlaamse Regering 9 oktober 2009 Vlaamse Lissabonrapportering 2009 Mededeling aan de Vlaamse Regering 9 oktober 2009 www.vlaandereninactie.be/lissabon 1 Inleiding In maart 2000 nam de Europese Raad in Lissabon een algemene strategie aan

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. Europese strategie voor energiezekerheid. {SWD(2014) 330 final}

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. Europese strategie voor energiezekerheid. {SWD(2014) 330 final} EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.5.2014 COM(2014) 330 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD Europese strategie voor energiezekerheid {SWD(2014) 330 final} NL NL In de Europese

Nadere informatie

VN(ü) NCW Nederland. Den Haag 7 maart 2011

VN(ü) NCW Nederland. Den Haag 7 maart 2011 VN(ü) NCW Nederland B Aan de voorzitter en leden van de Vaste Commissie voor Europese Zaken uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Briefnummer 11/10.397/FdH/Dey Onderwerp

Nadere informatie

Internationaal Marketing Plan Watersector. voorbereidend onderzoek

Internationaal Marketing Plan Watersector. voorbereidend onderzoek Internationaal Marketing Plan Watersector voorbereidend onderzoek Internationaal Marketing Plan Watersector voorbereidend onderzoek Frederik Claasen, Joren Ellenbroek In opdracht van Ministerie van Economische

Nadere informatie

Energie. Duurzame, veilige en betaalbare energie voor alle Europeanen DE EUROPESE UNIE IN HET KORT

Energie. Duurzame, veilige en betaalbare energie voor alle Europeanen DE EUROPESE UNIE IN HET KORT DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Energie Duurzame, veilige en betaalbare energie voor alle Europeanen Betrouwbare en betaalbare energie is tegenwoordig een van de grootste uitdagingen voor de EU: als we dat

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

9. Energie en klimaat verandering

9. Energie en klimaat verandering 9. Energie en klimaat verandering 9.1 Roadmap naar een koolstofarme economie in 2050 In 2008 stelde de Europese regeringsleiders Europese klimaatdoelstellingen vast (ook wel de 3x20-doelstellingen). De

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2008) 781 definitief.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2008) 781 definitief. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 19 november 2008 (21.11) (OR. fr) 15944/08 E ER 400 E V 851 RELEX 930 ATO 110 POLGE 122 I GEKOME DOCUME T van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal

Nadere informatie

Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland

Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland Samenvatting Deze Agenda Duurzaamheid zet uiteen wat de kabinetsinzet is om de samenleving te verduurzamen en geeft aan wat de speerpunten

Nadere informatie

Het investeringsplan. Vragen en antwoorden

Het investeringsplan. Vragen en antwoorden Het investeringsplan Vragen en antwoorden Inhoud 1. In welke zin is deze investeringsbenadering nieuw en anders?... 2 2. Waarom een nieuw Europees fonds voor strategische investeringen (EFSI)?... 2 3.

Nadere informatie

Internationaliseringsoffensief. High Tech Systemen en Materialen

Internationaliseringsoffensief. High Tech Systemen en Materialen Internationaliseringsoffensief High Tech Systemen en Materialen Internationaliseringsoffensief High Tech Systemen en Materialen High Tech Systemen en Materialen Internationaliseringsoffensief 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Scherp aan de wind! Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid. Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren.

Scherp aan de wind! Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid. Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren. Scherp aan de wind! Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren advies 77 Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid De Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid

Nadere informatie

32734 Modernisering Nederlandse diplomatie. Nr. 15 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken

32734 Modernisering Nederlandse diplomatie. Nr. 15 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken 32734 Modernisering Nederlandse diplomatie Nr. 15 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 juni 2013 Hierbij ontvangt u de brief

Nadere informatie

Inhoud. Kerngegevens. Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 28.

Inhoud. Kerngegevens. Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 28. Inhoud Kerngegevens Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 26.840 14 86 7,3 795 2009 28.464 15 85 7,3-3 5 6 6 7 9 9 0 Inleiding 0.1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1530 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Prepress: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Druk: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Ontwerp: Edenspiekermann

Prepress: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Druk: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Ontwerp: Edenspiekermann Jaarplan 2014 Jaarplan 2014 Colofon Uitgever Centraal Bureau voor de Statistiek Henri Faasdreef 312, 2492 JP Den Haag www.cbs.nl Prepress: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Druk: Centraal

Nadere informatie

Beleidsdoorlichting. Internationaal Ondernemen. Terugkijken met een blik vooruit

Beleidsdoorlichting. Internationaal Ondernemen. Terugkijken met een blik vooruit Beleidsdoorlichting Internationaal Ondernemen Terugkijken met een blik vooruit Nicolette Tiggeloove Christi van Essen Yvonne Prince Jolanda Hessels Maarten Overweel Zoetermeer, 14 december 2009 Dit onderzoek

Nadere informatie

Energiebeleid van IEA-landen. Nederland. 2014 Landenanalyse. Samenvatting

Energiebeleid van IEA-landen. Nederland. 2014 Landenanalyse. Samenvatting Energiebeleid van IEA-landen Nederland 2014 Landenanalyse Samenvatting Energiebeleid van IEA-landen Nederland 2014 Landenanalyse Samenvatting INTERNATIONAL ENERGY AGENCY The International Energy Agency

Nadere informatie