Exportkansen via internationale organisaties in Duurzame energie. speciale aandacht voor Azië

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Exportkansen via internationale organisaties in Duurzame energie. speciale aandacht voor Azië"

Transcriptie

1 Exportkansen via internationale organisaties in Duurzame energie speciale aandacht voor Azië

2 Inhoud Inleiding 3 1 Het Sustainable Energy for All (SE4All) initiatief Voorbeelden van SE4All initiatieven van internationale organisaties Azië: energieprojecten van Wereldbank en AdB 5 Wereldbank Trust Funds Strategische richting Projecten winnen 6 Projectkansen Asian Development Bank (AdB) Strategische richting Projectkansen 9 Kansen bij internationale organisaties verzilveren 10 Pagina 2 van 12

3 Inleiding Internationale organisaties zoals de Wereldbank, Verenigde Naties, Europese Unie en regionale ontwikkelingsbanken besteden jaarlijks meer dan 200 miljard dollar aan projecten in transitie- en ontwikkelingslanden. Voor Nederlandse bedrijven bieden deze projecten interessante kansen om goederen en diensten te leveren en zo bij te dragen aan de duurzame economische opbouw van deze landen. Internationale ontwikkelingsbanken financieren daarnaast investeringen voor duurzame economische groei in alle werelddelen. Focus van het dossier Gezien de reikwijdte van de sector en het scala aan mogelijkheden bij vrijwel alle internationale organisaties is Team Internationale Organisaties genoodzaakt om te kiezen voor een regionale afbakening. Het kansendossier zoomt daarom in op Azië, in het bijzonder de kansen die de Wereldbank en IFC, de European Bank for Reconstruction and Development en Asian Development Bank bieden. Dit is geen uitputtende lijst van projectmogelijkheden en bestaande kansen, maar te zien als richtlijn voor de discussie en startpunt voor samenwerkingsmogelijkheden tussen bedrijven, sectoren en de overheid. Het kansendossier geeft, naast voorbeelden van projectkansen en tendermogelijkheden, ook inzicht in het meerjarige thematisch perspectief bij de verschillende organisaties in de sector duurzame energie. Contact Adviseur Wereldbank, MIGA en IFC: Commerijn Plomp Mail: EU cohesie en structuurfondsen en interne programma's: Isabelle Kamphuis Mail: EU Externe hulp programma's: Arthur Sessink Mail: Adviseur VN: Arthur van Leeuwen Mail: Adviseur AfDB, AsDB en IADB: Marianne Birch-van Male Mail: Telefoon: +31 (0) referentie TIO Website: Pagina 3 van 12

4 1 Het Sustainable Energy for All (SE4All) initiatief Het vorig jaar gelanceeerde wereldwijde initiatief Sustainable Energy for All (SE4All) van VN Secretaris-Generaal Ban Ki-Moon loopt als een rode draad door de wereldwijde agenda's van de grote internationale organisaties en internationale financiële instellingen. Het jaar 2012 was het 'Jaar van duurzame energie voor iedereen', maar de Wereldbank en Europese Unie en regionale ontwikkelingsbanken voeren ook dit jaar en de komende jaren uitgebreide programma's uit naar aanleiding van SE4All. Dit gaat gepaard met flinke investeringen en levert veel kansen op voor bedrijven. Het doel is namelijk om in 2030 de volgende doelstellingen te bereiken: Universele toegang tot moderne energievoorzieningen Een verdubbeling van de 'rate of improvement' in energiezuinigheid Een verdubbeling van het aandeel duurzame energie in de wereldwijde energiemix Het initiatief moet dienen als een katalysator voor internationale aandacht voor en publieke en private investeringen in duurzame energie. Wereldwijde toegang tot groene en efficiënt energie wordt zo erkend als centrale prioriteit die de mondiale ontwikkeling-, milieu-, klimaat- en mensenrechtenagenda's verbindt. Tot nu toe is ruim 50 miljard USD toegezegd door landen, organisaties, bedrijven en investeerders. 1.1 Voorbeelden van SE4All initiatieven van internationale organisaties De Wereldbank, de grote regionale ontwikkelingsbanken en de Europese Unie hebben zich, als grote donors en investeerders, aangesloten bij het Sustainable Energy for All Initiative (SE4All). Onder de vlag van SE4ALL zijn talloze programma's gestart of gepland. Hieronder vindt u twee voorbeelden. Wereldbank In het kader van het SE4All initiatief richt ESMAP (Energy Sector Management Assistance Program), een programma dat ontwikkelingslanden en middeninkomenlanden ondersteunt in hun beleid voor duurzame energie een faciliteit in voor technische assistentie, te beginnen voor vijf ontwikkelingslanden: Bangladesh, Honduras, Indonesië, Laos and Zambia. Nederland is een grote donor van ESMAP in de komende jaren. Europese Unie De EU heeft in het kader van SE4All de doelstelling geformuleerd om 500 miljoen mensen in ontwikkelingslanden te voorzien van toegang tot duurzame energie. Daarvoor is bovenop de reguliere ontwikkelingsprogramma's 500 miljoen euro extra vrijgemaakt voor een aantal grote programma's en fondsen, o.a. voor een Technische Assistentie Platform, de Energiefaciliteit, het EU-Africa Infrastructure Trust Fund (ITF) en het Global Energy Efficiency and Renewable Energy Fund (GEEREF). Pagina 4 van 12

5 2 Azië: energieprojecten van Wereldbank en AdB 2.1 Wereldbank In 2012 leende de Wereldbank in totaal ongeveer $35.5 miljard uit. De bank alloceerde 14% daarvan, oftewel $4.9 miljard voor de sector power / energy Trust Funds Nederland is één van de top 5 Trust Fund donoren van de Wereldbank ( op 4 de plaats na VK, EU en VS). Deze fondsen worden zowel zelfstandig gefinancierd (Single Donor Trust Fund) als gezamenlijk met andere landen (Multi Donor Trust Fund). De Wereldbank heeft in totaal bijna 1100 Trust Funds; Nederland sponsort in totaal ruim 100 Trust Funds. Deze zijn divers in omvang, looptijd, thema en regio. Voorbeelden van trust funds op het gebied van duurzame energie met Nederlandse bijdragen zijn: MDTF for Clean Energy Investment Framework, NIPP Renewable Energy Program (IFC), Energy Sector Management Assistance Program MDTF, en Asia Sustainable and Alternative Energy Program (ASTAE-MDTF) Strategische richting In juli 2013 heeft de WB haar nieuwste Energy Sector Directions Paper gepubliceerd. Hierin ligt de nadruk op uitbreiding van toegang tot energie en duurzame energie. Het paper is in lijn met de eerder genoemde Sustainable Energy for All strategie. Door de jaren heen heeft de Wereldbank veel geïnvesteerd in grote energieprojecten. In de jaren 80 heeft dit de bank zeer veel kritiek opgeleverd, met name vanwege gedwongen verplaatsing van kwetsbare groepen, milieu effecten en gebrek aan inspraak van lokale actoren. Na langere tijd een low profile te hebben aangenomen op het gebied van grootschalige energieprojecten zijn deze nu niet langer taboe. De aandacht verschuift nu echter langzamerhand richting duurzame energie. Hierbij lijkt de Wereld Bank momenteel nog besluiteloos over de uiteindelijke richting: grote on-grid projecten (bv Rusumo falls Hydropower in Oost-Afrika, Luhri Hydro Electric Project in India) versus kleinere off-grid projecten. Gezien deze besluiteloosheid is het spectrum van prioriteiten in het energiebeleid van de bank zeer breed. Aandacht gaat uit naar "concentratie van installaties zonne-energie", installatie van kleinschalige off-grid zonneenergie, ontwikkeling van windmolenparken, regionale waterkrachtprojecten, en geothermal power. Daarnaast gaat toenemende aandacht uit naar energiebesparing en het vergroten van toegang tot het net. Verdeling duurzame energie projecten naar subsectoren (jan juli 2013) Pagina 5 van 12

6 Verdeling duurzame energie projecten naar regio (jan juli 2013) AFR = Afrika ECA = Europa en Centraal Azië EAP = Oost-Azië / Pacifisch Gebied LCR = Latijns-Amerika en Caribbisch Gebied SAR = Zuid-Azië MNA = Midden-Oosten en Afrika Projecten winnen Een belangrijk startpunt voor informatie over duurzame energie en de Wereldbank is de website van het energie-anchor: Hier zijn relevante gegevens en statistieken beschikbaar, maar ook beleid, strategische plannen, uitkomsten van onderzoek, publicaties en alle informatie, inclusief projectdocumenten van recent goedgekeurde projecten. De Wereldbank is een matrix-organisatie. De kenniscentra en trust fund Pagina 6 van 12

7 management zitten in de netwerken (zoals Sustainable Development Network (SDN), en Poverty Reduction and Economic Management Network (PREM)), de projecten en leningen zitten in de regio s. In totaal heeft de Wereld Bank 100 landenkantoren en ontwikkelingsspecialisten. Voor het design en fundament van een project wordt vaak een beroep gedaan op consultants en adviseurs in Washington; voor de daadwerkelijke uitvoering zijn de Task Team Leaders in de regio s echter sleutelfiguren Projectkansen De Wereldbank besteedt zelf rechtstreeks aan, maar ondersteunt landen ook bij het uitschrijven van aanbestedingen voor projecten met geld dat door de bank geleend is. Alle aanbestedingen van en via de Wereldbank zijn te vinden op UN Development Business (www.devbusiness.com). Landen zijn verplicht om hun aanbestedingen, met geld van de Wereldbank, op deze website te publiceren. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van Wereldbankprojecten in Azië in de pijplijn. Hieruit volgen aanbestedingen. Renewable Energy for Electrification Project (P128568) Locatie: Waarde: Sectoren: Meer informatie: Electric Power Project (P143988) Locatie: Waarde: Sectoren: Meer informatie: Indonesië $300 miljoen Other Renewable Energy Myanmar $140 miljoen Thermal Power Generation Pagina 7 van 12

8 Hebei Rural Renewable Energy Development Demonstration Project (P132873) Locatie: Waarde: Sectoren: Meer informatie: China $200 miljoen Other Renewable Energy, General Agriculture, fishing and forestry sector Energy Efficiency Project (P130013) Locatie: Waarde: Sectoren: Meer informatie: Kazachstan $23 miljoen Energy efficiency in power sector 2.2 Asian Development Bank (AdB) Ook voor de regionale ontwikkelingsbank AdB was duurzame energie in de afgelopen jaren één van de prioriteiten. Deze investeringen worden in de komende jaren verder voortgezet. In 2012 spendeerde de Asian Development Bank ongeveer 3 miljard dollar, verdeeld over leningen aan Aziatische overheden, private leningen, subsidies en technische assistentie. In 2013 zijn al 19 energieprojecten goedgekeurd, er zijn nog 43 projectvoorstellen in behandeling. Deze projecten bieden kansen uiteenlopend van kleine consultancyopdrachten (bijvoorbeeld technische assistentie, projectmanagement en haalbaarheidsstudies) tot grote infrastructurele werken Strategische richting Het strategische beleidsplan van de AdB voor kent vijf kernactiviteiten te weten: 1. Infrastructuur (energie) 2. Milieu 3. Regionale ontwikkeling 4. Financiële sector 5. Onderwijs De leningen van de AdB zijn voor 80% bestemd voor deze categorieën, waarbij het thema infrastructuur goed is voor 73% van alle projecten. Duurzame energie is binnen infrastructuur een grote post. In lijn met andere internationale organisaties valt het energiebeleid van de bank uiteen in de volgende drie pijlers: 1. Bevorderen van energiebesparing en duurzame energie 2. Toegang tot energie voor iedereen, in het bijzonder de armen 3. Bevorderen van hervormingen in de energiesector, capaciteitsopbouw en bestuur Hiervoor zijn verschillende programma's in het leven geroepen, die variëren van het Asian Solar Energy Initiative en Clean Energy Program tot aan het Pagina 8 van 12

9 Asia Energy Efficiency Accelerator programma dat momenteel in voorbereiding is en later dit jaar geïmplementeerd zal worden. Vanuit dit programma zullen Aziatische landen technische asssitentie en capaciteitsopbouw ontvangen. De doelstelling van de AdB voor 2013 en de komende jaren is om jaarlijks $2 miljard te investeren in duurzame energie Projectkansen Aanbestedingen voortvloeiend uit projecten van de AdB zijn te vinden op de website (www.adb.org) of Voorbeelden van geplande infrastructurele projecten in diverse delen van Azië voor 2013 / 2014: Land Project Omvang Nepal Scaling Up Renewable $20 miljoen Energy Project Bangladesh Power System Expansion & $310 miljoen Efficiency Improvement- Tranche 2 India Maharashtra Solar Park and $200 miljoen Green Grid (Proj. 1 India Himachal Pradesh Clean $110 miljoen Energy Transmission Proj. 2) - Mongolië Energy Efficiency and Urban $60 miljoen Environment Improvement I Cambodja Rural Energy Pilot Project $6 miljoen Voorbeelden van geplande technische assistentie en andere kleinschaligere consultancyopdrachten in diverse delen van Azië voor 2013/2014: Land Project Omvang Sri Lanka Preparing Green Power $ Development & Energy Efficiency Improvement Project Nepal Support for Sustainable $ Energy Management & Reforms Mongolië Energy Efficiency and Urban $ Environmental Improvement Mongolië Regional Energy Strategy $ Myanmar Institutional Strengthening of Ministry of Energy in Energy Planning and Policy (CDTA) $ Pagina 9 van 12

10 Kansen bij internationale organisaties verzilveren Team Internationale Organisaties (TIO) van Agentschap NL adviseert bedrijven bij het verwerven van opdrachten en financiering van projecten van internationale organisaties. Wij maken hierbij gebruik van ons netwerk en persoonlijke contacten bij o.a. de Nederlandse Ambassade's en de Internationale Organisaties. Dienstverlening projecten en aanbestedingen bij internationale organisaties Tenderinformatie, projecten en programma's. Vraagbeantwoording m.b.t. tenders en werkwijze internationale organisaties. Geschillen beslechting bij aanbestedingsprocedures. Scans internationale organisaties: op maat worden voor u contactpersonen en relevante projecten in kaart gebracht. Ook kunnen wij geheel vrijblijvend voor u uw Expression of Interest screenen. Maatwerk internationale organisaties: Uitgebreide dienstverlening op maat m.b.t projecten en aanbestedingen. Kansen signalering: Samen met het postennetwerk, brengen we u als eerste op de hoogte van nieuwe projectkansen bij internationale organisaties. Trustfunds: via het trustfundprogramma van het ministerie van Buitenlandse zaken, zijn er mogelijkheden om studies en consultancy opdrachten te verrichten voor IFC en EBRD. Partners in International Business: Via het PIB programma kunt u samen met uw consortiumpartners overheidsondersteuning krijgen bij het verwerven van opdrachten en financiering bij internationale organisaties Workshops, missies en trainingen. Pagina 10 van 12

11 Colofon Dit is een publicatie van: Agentschap NL / NL EVD Internationaal / Unit Team Internationale Organisaties Contactpersoon: Arthur Sessink Adviseur EU Prinses Beatrixlaan 2 / 2595 AL den Haag Postbus / 2509 AC Den Haag T +31 (0) E (Referentie TIO) Agentschap NL September 2013 Agentschap NL is een agentschap van het ministerie van Economische Zaken. Agentschap NL voert beleid uit voor diverse ministeries als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal. Agentschap NL is hét aanspreekpunt voor bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Voor informatie en advies, financiering, netwerken en wet- en regelgeving. Agentschap NL streeft naar correcte en actuele informatie in dit dossier, maar kan niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop zij wordt ontvangen, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Daarom kunt u aan de informatie op deze pagina's geen rechten ontlenen. Agentschap NL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Binnen onze website zijn ook zoveel mogelijk relevante externe links opgenomen. Agentschap NL is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar wordt verwezen. Pagina 11 van 12

12 Dit is een publicatie van: Agentschap NL NL EVD Internationaal

Kansendossier EU / IPA - Servië en Turkije. Energie

Kansendossier EU / IPA - Servië en Turkije. Energie Kansendossier EU / IPA - Servië en Turkije Energie 1 IPA en energie in Servië en Turkije De Europese Unie investeert veel in kandidaat-lidstaten Turkije, Servië, Macedonië, Montenegro en 'potentieel kandidaat-lidstaten'

Nadere informatie

Exportkansen via internationale organisaties in Water & Klimaat adaptatie

Exportkansen via internationale organisaties in Water & Klimaat adaptatie Exportkansen via internationale organisaties in Water & Klimaat adaptatie speciale aandacht voor Wereldbank, EU en African Development Bank in Afrika Colofon Kansendossier Exportkansen via internationale

Nadere informatie

Scorecard Climate Investment Funds

Scorecard Climate Investment Funds Scorecard Climate Investment Funds Datum juni 2013 SCORECARD CLIMATE INVESTMENT FUNDS Opgesteld door Redacteur(en): Directie Klimaat, Energie, Milieu en Water T- +31 (0)70 348 6414 Frank van der Vleuten,

Nadere informatie

ENDING POVERTY BOOSTING SHARED PROSPERITY

ENDING POVERTY BOOSTING SHARED PROSPERITY ZAKENDOEN MET DE WERELDBANK GROEP EEN HANDLEIDING WORLD BANK GROUP ENDING POVERTY BOOSTING SHARED PROSPERITY De Groep, bestaande uit de vijf onderdelen IDA, IBRD, IFC, MIGA en ICSID, is één van de grootste

Nadere informatie

Van hulp naar investeren. Een overzicht van instrumenten voor een beter ondernemingsklimaat en internationaal ondernemen in ontwikkelingslanden

Van hulp naar investeren. Een overzicht van instrumenten voor een beter ondernemingsklimaat en internationaal ondernemen in ontwikkelingslanden Van hulp naar investeren Een overzicht van instrumenten voor een beter ondernemingsklimaat en internationaal ondernemen in ontwikkelingslanden Overzicht programma s en instrumenten > Programma s en instrumenten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 625 Hulp, handel en investeringen Nr. 44 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 6 november 2013 De algemene commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie

Dutch Good Growth Fund

Dutch Good Growth Fund Dutch Good Growth Fund Onderzoek en Aanbevelingen Ralph Menzing Hermen Molendijk Jan Peter van den Toren Tijmen Altena Olivier Paling 7 augustus 2013 Dutch Good Growth Fund Onderzoek en aanbevelingen Inhoud

Nadere informatie

Kansdossier Australië

Kansdossier Australië Kansdossier Australië KuiperCompagnons 2 van 19 Index 1 Inleiding 4 2 Facts & Figures / Economische Ontwikkelingen 6 2.1 1.1 Belangrijke algemene trends 6 2.2 National Breedband Netwerk (NBN) 7 2.3 ehealth

Nadere informatie

Mark Hillen Stefan Panhuijsen Willemijn Verloop. Januari 2014 Social Enterprise NL

Mark Hillen Stefan Panhuijsen Willemijn Verloop. Januari 2014 Social Enterprise NL Mark Hillen Stefan Panhuijsen Willemijn Verloop Januari 2014 Social Enterprise NL 2 Inhoudsopgave Management samenvatting 4 Introductie 7 Gemiste kans 9 De positie van de social enterprise 11 Wat is een

Nadere informatie

Kansen in de gaming sector

Kansen in de gaming sector Source: Ronimo Games Italië: Kansen in de gaming sector 30-08-2012 1-8 De Italiaanse Gamingsector Marktomvang De Italiaanse markt van videogames heeft een achterstand in te halen in vergelijking met andere

Nadere informatie

Colombia, Vietnam en Zuid-Afrika. In transitie van hulp naar investeren

Colombia, Vietnam en Zuid-Afrika. In transitie van hulp naar investeren Colombia, Vietnam en Zuid-Afrika In transitie van hulp naar investeren Inhoud Voorwoord... 5 Introductie transitiefaciliteit... 8 Hoofdstuk 1: Colombia... 14 Hoofdstuk 2: Vietnam... 28 Hoofdstuk 3: Zuid-Afrika...

Nadere informatie

Perspectief van de evaluatie

Perspectief van de evaluatie Beleidsreactie IOB-evaluatie: Sectorsteun in Milieu en Water, een evaluatie van de toepassing van de sectorale benadering in de bilaterale hulp in milieu en water. Inleiding Milieu en water zijn belangrijke

Nadere informatie

ABN AMRO Duurzaamheidsverslag 2007

ABN AMRO Duurzaamheidsverslag 2007 ABN AMRO Duurzaamheidsverslag 27 Per 31 december 27 was ABN AMRO een vooraanstaande internationale bank met een balanstotaal van EUR 1.12,1 miljard, meer dan 4. kantoren in 53 landen en ruim 99, medewerkers

Nadere informatie

Maatschappelijk jaarverslag 2010

Maatschappelijk jaarverslag 2010 Maatschappelijk jaarverslag 200 0.000 Aantal ING medewerkers wereldwijd 4,9% van onze ING Management Council bestaat uit vrouwen 72/00 ING heeft een score van 72 in de Dow Jones Sustainability Index +40

Nadere informatie

Kiesgroepprogramma Ministerie van Financiën Jaarverslag 2014. Directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen

Kiesgroepprogramma Ministerie van Financiën Jaarverslag 2014. Directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen Kiesgroepprogramma Ministerie van Financiën Jaarverslag 2014 Directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen KIESGROEPPROGRAMMA MINISTERIE VAN FINANCIEN JAARVERSLAG 2014 Inleiding Vanaf 1 januari 2014 worden,

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Inleiding en samenvatting Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een wezenlijk deel van ondernemerschap. MVO loont, voor bedrijven en voor de samenleving.

Nadere informatie

Onze Groep. Over Triodos Bank. Duurzame bank van Europa. Over Triodos Bank. Triodos Investment Management. Triodos Bank Private Banking

Onze Groep. Over Triodos Bank. Duurzame bank van Europa. Over Triodos Bank. Triodos Investment Management. Triodos Bank Private Banking Onze Groep Zoek details over onze groep en de resultaten van onze drie belangrijkste bedrijfsonderdelen; sparen en kredieten via een netwerk van Europese vestigingen, beleggingsfinanciering en private

Nadere informatie

ICCO-alliantie Jaarverslag 2009

ICCO-alliantie Jaarverslag 2009 ICCO-alliantie Jaarverslag 2009 ICCO-alliantie Jaarverslag 2009 Inhoud Voorwoord 4 1 Strategie & Beleid 6 1.1 Vernieuwing 7 1.2 Cruciale aandachtspunten 14 1.3 Monitoring & Evaluatie 18 1.4 Capaciteitsontwikkeling

Nadere informatie

DE TURKSE LIFE SCIENCES AND HEALTH SECTOR

DE TURKSE LIFE SCIENCES AND HEALTH SECTOR < DE TURKSE LIFE SCIENCES AND HEALTH SECTOR Een verkenning naar de kansen en uitdagingen voor de Nederlandse innovatiegemeenschap Dennis Linn Colofon Opdrachtgever Rory Nuijens Innovatieadviseur Turkije

Nadere informatie

Ruim één concreet project per dag

Ruim één concreet project per dag JAARVERSLAG 2013 WILDE GANZEN JAARVERSLAG 2013 2 Ruim één concreet project per dag 2013 was een bijzonder jaar voor Wilde Ganzen. Een jaar waarin we maar liefst 395 concrete projecten hebben ondersteund

Nadere informatie

Deel I: Simavi. 1.1 Inleiding 5 1.2 Simavi en ontwikkelingen in de wereld in 2010 8 1.3 Simavi en ontwikkelingen in Nederland in 2010 11

Deel I: Simavi. 1.1 Inleiding 5 1.2 Simavi en ontwikkelingen in de wereld in 2010 8 1.3 Simavi en ontwikkelingen in Nederland in 2010 11 Deel I: Simavi 1.1 Inleiding 5 1.2 Simavi en ontwikkelingen in de wereld in 2010 8 1.3 Simavi en ontwikkelingen in Nederland in 2010 11 5 1.1. Inleiding 1.1.1 Simavi in het kort Simavi is een ontwikkelingsorganisatie

Nadere informatie

Internationaliseringsoffensief. High Tech Systemen en Materialen

Internationaliseringsoffensief. High Tech Systemen en Materialen Internationaliseringsoffensief High Tech Systemen en Materialen Internationaliseringsoffensief High Tech Systemen en Materialen High Tech Systemen en Materialen Internationaliseringsoffensief 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Actieplan Netwerk Burgemeestersconvenant

Actieplan Netwerk Burgemeestersconvenant (ingeleverd door Matty op 21 12 2012) Actieplan Netwerk Burgemeestersconvenant National Covenant Action Plan Inleiding In 2007 nam een aantal lokale overheden het initiatief om een meer ambitieuze doelstelling

Nadere informatie

Jaarverslag Verantwoord Beleggen 2008

Jaarverslag Verantwoord Beleggen 2008 Jaarverslag Verantwoord Beleggen 2008 Jaarverslag Verantwoord Beleggen 2008 1 Jaarverslag Verantwoord Beleggen 2008 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1. Profiel van PGGM Investments 6 1.1 PGGM is een uitvoeringsorganisatie

Nadere informatie

Werken aan de innovaties van de toekomst

Werken aan de innovaties van de toekomst Agentschap NL Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Postbus 93144 2509 AC Den Haag T +31 (0) 88 602 5452 www.agentschapnl.nl Rijksoverheid December 2010 Publicatie-nr. 3IPJR1002 Fotograaf

Nadere informatie

Sector analyse. Micro finance. Ditteke den Hartog

Sector analyse. Micro finance. Ditteke den Hartog Sector analyse Micro finance Ditteke den Hartog 2006 Woord en Daad Dit document mag vrijelijk worden gekopieerd en verspreid, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: Elke kopie van dit document

Nadere informatie

EINDVERSLAG. Kwartiermaker Pijler 9 Nationaal Energieakkoord

EINDVERSLAG. Kwartiermaker Pijler 9 Nationaal Energieakkoord EINDVERSLAG Kwartiermaker Pijler 9 Nationaal Energieakkoord 1 INHOUD Samenvatting... 3 Opdracht... 5 Omvang van de opdracht... 6 Werkwijze kwartiermaker... 6 Opbouw eindverslag... 7 Besteding SDE gelden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2011 Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 744 EU-voorstel: Groenboek over een gemeenschappelijk strategisch kader voor EU-financiering van onderzoek en innovatie COM(2011)48 Nr. 1 BRIEF

Nadere informatie