Programma (deel 1) Welke programma willen wij hebben en waar?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma (deel 1) Welke programma willen wij hebben en waar?"

Transcriptie

1 2. Programma (deel 1) Welke programma willen wij hebben en waar? Wat? Verslag tweede workshop creatieteam GCA Wanneer? Woensdag 30 april u tot 20.30u Wie? Ger Geurts (zorgverlener fysiotherapie), Lisette Verheijen (zorgverlener de Zorggroep), Heidi Weijs (zorgverlener apotheek), Jan van Dongen (zorgverlener huisartsenpraktijk), Jan Driessen (bestuurslid), Piet Swinkels (buurman en KBO), Mart Derks (voorzitter Aan de Brug), Eric Roelofs (Cartouche), Hay Mulders (clientenraad), Ruud Baltussen (dorpsraad), Ellen Jacobs (dorpsraad), Tom Ummenthun (bouwgroep), Frank Derks (bouwgroep), Nellie Hermans (burgerpanel), Wil Berden (burgerpanel), Mart Deckers (bouwadviseur GCA), Marco Hesp (dorpsraad), Jan Arend Mulder (architect), Berit Ann Roos (architect), Ludo Groen (architect in opleiding). Mededeling over volgende workshop Vanwege de enorme input aan en en de interessante discussies die ontstonden bij het ordenen hiervan, hebben wij in overleg met het bestuur besloten ook de volgende workshop hier nog aan te besteden. Dit betekent dat de moodboards pas tijdens de laatste workshop op woensdag 28 mei aan bod zullen komen. Dit geeft jullie ook de mogelijkheid om de moodboards te maken met de groep die je vertegenwoordigd in het creatieteam. Inventarisatie van de gewenste en Alle en die het creatieteam in het Gezondheidscentrum wil laten plaatsvinden worden op verschillende kleuren post-its geschreven. Elke kleur staat voor een waarde uit het vorige week opgestelde Programma van Waarden. Op elke post-it wordt één geschreven met daaronder de voorwaarden die nodig zijn voor de. Door na te denken over en in plaats van ruimtes, kan blijken dat verschillende en in dezelfde ruimte plaats kunnen vinden. Reactie architecten

2 Bespreken en ordenen en Vervolgens heeft iedereen zijn en gepresenteerd en op de muur geplakt. Op deze manier werden de en geordend en konden dubbele en samengevoegd worden Voorafgaand aan de workshop hebben we met de zorgverleners die ik vertegenwoordig in het creatieteam al nagedacht over de en en deze op een flip-over gezet. Reactie uit het creatieteam

3 Resultaat geordende en Onderstaande post-its presentaties zijn het bijwonen resultaat presentaties van infoavonden samengevoegde bijwonen organiseren en. In dikgedrukt de hoofd met daaromheen de suben. Onderaan staan de voorwaarden die voorlichten voorlichten nodig zijn om de e-health e-health uit te voeren. preventie preventie nascholen leren grote ruimte voor groepen grote ruimte (20 personen) voor groepen (20 personen) spreekkamer voor infospreekuren spreekkamer voor infospreekuren e-health laagdrempelig website, brochures, website, dorpsblad brochures, dorpsblad presentaties bijwonen infoavonden organiseren voorlichten laagdrempelig preventie nascholen leren infoavonden organiseren nascholen leren muzieklessen geven muzieklessen geven dansen / gym / yoga dansen / gym / yoga voor ouderen en voor jongeren ouderen en jongeren fitness bewegen voor ouderen muziek en jongeren installatie bewegen bewegen fitness muzieklessen geven grote lichte ruimte (binnen) grote lichte en buiten ruimte (binnen) en buiten voldoende frisse dansen lucht voldoende (ventilatie) frisse lucht (ventilatie) / gym / yoga ( voor) fysio toestellen ( voor) fysio toestellen muziek installatie fitness grote ruimte voor groepen (20 personen) spreekkamer voor infospreekuren laagdrempelig website, brochures, dorpsblad slecht afgeschermde nieuws balie gesprek met privacy voeren vertrouwenspersoon bezoeken bezorgdienst bezorgen medicatie spreekkamer voor gesprek bezorgdienst behandelen afhalen informeren over medicatie voorwaarden afgeschermde voor balie met privacy gesloten spreekkamer ruimte, voor privacy gesprek voldoende bezorgdienst daglicht mogelijkheid ruimtes te schakelen, inspelen op onverwachte hulpverlening archief, afgesloten kast online raadplegen bezorgen medicatie bezorgen medicatie bij patiënt thuis vergaderen dossiers opbergen secretariaat casusbespreking bij patiënt thuis / back-office interdisciplinair multidisciplinair overleg slecht nieuws gesprek slecht nieuws voerengesprek voeren afhalen afhalen informeren over informeren medicatie over medicatie afgeschermde balie met privacy spreekkamer voor gesprek zorgverlenen therapie online raadplegen online raadplegen secretariaat / back-office secretariaat / back-office dossiers opbergen dossiers opbergen archief, afgesloten kast ict-voorziening voor ict-voorziening raadplegen voor raadplegen grote lichte presentaties ruimte (binnen) bijwonen buiten infoavonden voldoende frisse lucht senioren (ventilatie) vertellen tegen senioren jongeren vertellen organiseren (en tegen andersom) jongeren (en andersom) ( voor) fysio toestellen coördinatie vrijwilligers coördinatie oudheidkamer vrijwilligers bezoeken oudheidkamer bezoeken voorlichten e-health muziek installatie bijles geven bijles geven uitwisselen kennis senioren grote vertellen ruimte voorwaarden voor tegen voor groepen voorwaarden jongeren (20(en personen) voor andersom) spreekkamer voor infospreekuren balie, meldpunt oudheidkamer balie, bezoeken meldpunt laagdrempelig uitnodigende sfeer, laagdrempelig bijles geven gesitueerd bij ingang, toegankelijk vrijwilligers vacature bank coördinatie vrijwilligers uitnodigende sfeer, laagdrempelig website, uitwisselen brochures, koffie dorpsblad drinken gesitueerd bij ingang, toegankelijk kennis vrijwilligers vacature dagopvang bank ouderen diensten en materialen samen vervoer eten aanbieden oud en jong verbinden biljarten, kaarten balie, meldpunt voorwaarden uitnodigende voor sfeer, laagdrempelig huiselijke gesitueerd sfeer, bij ingang, makkelijk toegankelijk toegankelijk lichte vrijwilligers ruimte vacature bezorgen bank medicatie kookfaciliteit, eetruimte, afzuiging muziek installatie met gemakkelijke stoelen uitwisselen nascholen leren kennis diensten en diensten materialen en materialen koffie/thee koffie/thee drinken drinken pauzeren pauzeren medewerkers medewerkers informeren over medicatie structureel ontmoeten structureel ontmoeten verschillende disciplines verschillende disciplines voorwaarden afgeschermde voor balie voorwaarden met privacy voor spreekkamer voor gesprek plek om even uit te blazen gezellige maar rustige ruimte privacy bij contact over patienten plek om even uit te blazen bezorgdienst gezellige koffie/thee maar rustige ruimte drinken bereikbaarheid privacy bij contact openbaar over patienten vervoer pauzeren medewerkers preventie ontmoeten structureel ontmoeten vervoer aanbieden vervoer aanbieden leeshoek afhalen parkeren slecht nieuws gesprek voeren bew voor ouder voorwaarden vo grote lichte ru voldoende fris ( voor) muziek installa senior coördinatie vrijw bijles ge die boodscha voorwaarden vo balie, meldpun uitnodigende s gesitueerd bij vrijwilligers vac

4 voorlichten preventie balie, meldpunt uitnodigende sfeer, laagdrempelig gesitueerd bij ingang, toegankelijk Vervolg geordende vrijwilligers vacature en bank grote ruimte voor groepen (20 personen) spreekkamer voor infospreekuren laagdrempelig website, brochures, dorpsblad vervoer e-health aanbieden nascholen leren behandelen vertrouwenspersoon bezoeken koffie/thee drinken pauzeren medewerkers zorgverlenen therapie slecht nieuws structureel gesprek voeren ontmoeten bezorgen medicatie afhalen verschillende disciplines informeren gesloten ruimte, over privacy medicatie plek om even uit te blazen voldoende daglicht gezellige maar rustige ruimte mogelijkheid ruimtes te schakelen, privacy bij contact over patienten voorwaarden voor inspelen op onverwachte hulpverlening afgeschermde balie met privacy spreekkamer voor gesprek bezorgdienst bewegen voor ouderen en jongeren grote lichte ruimte (binnen) en buiten voldoende frisse lucht (ventilatie) ( voor) fysio toestellen muziek installatie dagopvang ouderen senioren vertellen tegen jongeren (en andersom) biljarten, kaarten oudheidkamer samen bezoeken eten coördinatie vrijwilligers dansen / gym / yoga fitness uitwisselen kennis diensten voorwaarden voor en materialen bijles geven ontmoeten koffie drinken huiselijke sfeer, makkelijk toegankelijk lichte ruimte vervoer aanbieden kookfaciliteit, eetruimte, afzuiging voorwaarden voor muziek installatie met gemakkelijke stoelen balie, meldpunt uitnodigende sfeer, laagdrempelig gesitueerd bij ingang, toegankelijk vrijwilligers vacature bank leeshoek oud en jong verbinden multidisciplinair overleg online raadplegen casusbespreking interdisciplinair vergaderen praatgroep houden secretariaat voorwaarden / back-office voor gesloten grote ruimte (flexibel) goede akoestiek dossiers opbergen tafel voor ± 20 personen presentatie mogelijkheden, beamer voorwaarden voor makkelijk bereikbaar vanuit buiten archief, afgesloten kast ict-voorziening voor raadplegen bij patiënt thuis bereikbaarheid openbaar vervoer parkeren fiets, auto, voetgangers hospice koffie/thee wonen/rusten drinken pauzeren medewerkers afscheid nemen structureel ontmoeten palliatieve zorg verschillende disciplines voorwaarden anderhalvelijnsbed voor verbinding maken met WoZoCo voldoende parkeerplaatsen (zorgvragers en voorwaarden voor medewerkers) plek om even voorwaarden uit te blazen voor gezellige maar woonruimte rustige ruimte privacy bij contact geconditioneerde over patienten ruimte informeren wachten evalueren ideeenbus in wachtruimte / blanco dorpsdagboek folder/leenmateriaal telefoneren plannen afspraak maken handverkoop medicijnen rustige ruimte verhaal kwijt kunnen

5 zorgverlenen zorgverlenen therapie zorgverlenen zorgverlenen therapie therapie behandelen behandelen voorwaarden voorwaarden voor gesloten ruimte, gesloten privacy ruimte, privacy voldoende daglicht voldoende daglicht voorwaarden voorwaarden Vervolg geordende mogelijkheid voor en ruimtes mogelijkheid ruimtes te schakelen, te schakelen, gesloten ruimte, inspelen gesloten privacy op ruimte, onverwachte privacy hulpverlening inspelen op onverwachte hulpverlening voldoende daglicht voldoende daglicht mogelijkheid ruimtes mogelijkheid te schakelen, ruimtes te schakelen, inspelen op onverwachte inspelen op onverwachte hulpverlening hulpverlening biljarten, samen kaarten samen eten ontmoeten ontmoeten leeshoek leeshoek dagopvang dagopvang oud en jong oud verbinden en ouderen ouderen jong verbinden biljarten, samen kaarten eten samen leeshoek eten leeshoek biljarten, kaarten biljarten, kaarten samen voorwaarden muziek samen luisteren muziek huiselijke sfeer, oud luisteren makkelijk en jong oud huiselijke sfeer, makkelijk toegankelijk toegankelijk verbinden en jong verbinden lichte ruimte lichte ruimte voorwaarden voorwaarden kookfaciliteit, kookfaciliteit, voor eetruimte, afzuiging eetruimte, afzuiging huiselijke sfeer, muziek installatie muziek huiselijke makkelijk met installatie sfeer, toegankelijk makkelijk gemakkelijke met gemakkelijke toegankelijk stoelen stoelen lichte ruimte lichte ruimte kookfaciliteit, kookfaciliteit, eetruimte, afzuiging eetruimte, afzuiging muziek installatie muziek met installatie gemakkelijke met gemakkelijke stoelen stoelen casusbespreking casusbespreking interdisciplinair interdisciplinair multidisciplinair multidisciplinair overleg overleg vergaderen vergaderen praatgroep houden vergaderen vergaderen casusbespreking casusbespreking interdisciplinair interdisciplinair praatgroep houden multidisciplinair multidisciplinair overleg overleg voorwaarden gesloten praatgroep praatgroep grote ruimte houden houden gesloten grote ruimte (flexibel) (flexibel) goede akoestiek goede akoestiek voorwaarden voorwaarden tafel ± 20 voor personen tafel voor ± 20 personen gesloten grote presentatie gesloten ruimte (flexibel) grote mogelijkheden, ruimte (flexibel) beamer presentatie mogelijkheden, beamer goede akoestiek makkelijk goede akoestiek bereikbaar vanuit buiten makkelijk bereikbaar vanuit buiten tafel voor ± 20 tafel personen voor ± 20 personen presentatie mogelijkheden, presentatie mogelijkheden, beamer beamer makkelijk bereikbaar makkelijk vanuit bereikbaar buiten vanuit buiten bereikbaarheid bereikbaarheid openbaar openbaar vervoer vervoer parkeren parkeren parkeren parkeren bereikbaarheid bereikbaarheid fiets, auto, fiets, openbaar openbaar vervoer voetgangers auto, voetgangers vervoer fiets, auto, fiets, voetgangers auto, voetgangers voorwaarden voorwaarden voor verbinding maken verbinding met WoZoCo maken met WoZoCo voldoende parkeerplaatsen voldoende parkeerplaatsen (zorgvragers (zorgvragers en en voorwaarden voorwaarden medewerkers) voor medewerkers) verbinding maken verbinding met WoZoCo maken met WoZoCo voldoende parkeerplaatsen voldoende parkeerplaatsen (zorgvragers en (zorgvragers en medewerkers) medewerkers) wachten wachten evalueren evalueren wachten wachten evalueren evalueren informeren informeren informeren informeren voorwaarden voorwaarden voor ideeenbus in ideeenbus wachtruimte in wachtruimte / blanco dorpsdagboek / blanco dorpsdagboek folder/leenmateriaal folder/leenmateriaal voorwaarden voorwaarden infoscherm voor infoscherm ideeenbus in water, thee, koffie water, ideeenbus wachtruimte thee, in koffie / wachtruimte blanco dorpsdagboek / blanco dorpsdagboek folder/leenmateriaal folder/leenmateriaal infoscherm infoscherm water, thee, koffie water, thee, koffie telefoneren telefoneren telefoneren plannen plannen afspraak afspraak maken maken handverkoop telefoneren medicijnen plannen plannen afspraak afspraak maken maken handverkoop medicijnen handverkoop handverkoop voorwaarden medicijnen medicijnen voorwaarden voor rustige ruimte rustige ruimte privacy privacy voorwaarden voorwaarden lichte ruimte lichte ruimte voor rustige ruimte 2 werkplekken 2 rustige werkplekken ruimte privacy privacy lichte ruimte lichte ruimte 2 werkplekken 2 werkplekken verhaal kwijt verhaal kunnen kwijt kunnen verhaal kwijt verhaal kunnen kwijt kunnen

6 Doorkijk naar de volgende workshop Zoals gezegd gaan we volgende workshop verder met de en. We zullen starten met de dilemma s die vorige keer al aan bod kwamen: koffie drinken, doe je dat met de zorgverleners, of pauzeren zij gescheiden van de zorgvragers? Hierbij speelt ook de vraag: In hoeverre verschilt wat wij willen dan eigenlijk van een regulier zorgcentrum? Vervolgens gaan we verder met het op de locatie plaatsen van de en rekening houdend met de voorwaarden die nodig zijn voor de. Dit betekent dat de moodboards pas tijdens de laatste workshop op woensdag 28 mei aan bod zullen komen. Dit geeft jullie ook de mogelijkheid om de moodboards te maken met de groep die je vertegenwoordigd in het creatieteam. Tot de volgende keer Woensdag 7 mei 17.30u tot 20.00u Berit Ann Roos Ludo Groen

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af?

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af? Leerpakket Wmo Competenties Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af INHOUDSOPGAVE 1. Introductie van de competentie 3 2. Teamopdrachten 5 1. Netwerkanalyse 5 2. Pitch jouw organisatie naar de

Nadere informatie

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0. Ook Coevorden Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren Project Datum Versie Status Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.4 Concept 1. Visie Achtergrond: van twitter via verbinding naar

Nadere informatie

Quickscan Eigen regie bij Dementie op de dagbehandeling

Quickscan Eigen regie bij Dementie op de dagbehandeling Quickscan Eigen regie bij Dementie op de dagbehandeling De quickscan Eigen regie bij dementie op de dagbehandeling bestaat uit twee quickscans. Eén voor mantelzorgers en één voor medewerkers op de dagbehandeling.

Nadere informatie

Verslag Workshopreis 10 tot 17 juni 2011 + 1 week.

Verslag Workshopreis 10 tot 17 juni 2011 + 1 week. Verslag Workshopreis 10 tot 17 juni 2011 + 1 week. Wat er vooraf ging. Samen met Paul (Yetske is zwanger) en Belinda op 10 juni vertrokken, maar het verhaal begint al veel eerder. Het verhaal begint voor

Nadere informatie

Alle goede zorg die u zich kunt wensen

Alle goede zorg die u zich kunt wensen Alle goede zorg die u zich kunt wensen Zorgcentrum Debbeshoek in Ulft Informatie voor cliënten en familie Aangenaam wonen in een vertrouwde omgeving Ouder worden is niet voor iedereen hetzelfde. De één

Nadere informatie

Informantje 19 17 juni 2015 Jaargang 2014-2015

Informantje 19 17 juni 2015 Jaargang 2014-2015 Predikant Swildensstraat 35 5421 VA Gemert tel. 0492-361419 directie@kcsamenstroom.nl www.kcsamenstroom.nl Informantje 19 17 juni 2015 Jaargang 2014-2015 Inhoud Berichten voor het hele kindcentrum.2 Berichten

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt.

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Welkom U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. We staan aan het begin van een gezamenlijke weg.

Nadere informatie

Iedereen heeft een eigen verhaal

Iedereen heeft een eigen verhaal informatie voor ouders Iedereen heeft een eigen verhaal > Goed om te weten als uw kind tijdelijk bij JJC verblijft Uw zoon of dochter gaat tijdelijk naar JJC in Den Haag. Wij gaan uw kind intensief begeleiden

Nadere informatie

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland Dag Mantelzorgers en belangstellenden, Jaargang 2 / Uitgave juli/augustus 2014 Hierbij de nieuwsbrief van het Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland. Aan het Netwerk zijn partijen uit Steenwijkerland verbonden

Nadere informatie

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Onderzoeksrapport op basis van een enquête en spiegelgesprek met patiënten van de POH-GGZ in de regio Gooi en Vechtstreek 1 Ervaringen

Nadere informatie

Voortgezet onderwijs. Junior company 3. aandelen

Voortgezet onderwijs. Junior company 3. aandelen Voortgezet onderwijs Junior company 3. aandelen Stichting Jong Ondernemen: Postbus 93002 2509 AA Den Haag Bezuidenhoutseweg 12 12 2594 AV Den Haag www.jongondernemen.nl http://mijn.jongondernemen.nl Kamer

Nadere informatie

welzijnopreceptgouda.nl

welzijnopreceptgouda.nl welzijnopreceptgouda.nl Soms zit het even niet mee of is het lastig om zelf weer een goede draai aan het leven te geven. Mogelijk kamp je met allerlei lichamelijke en/of psychische klachten. Je wilt er

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

Craneveer. Wijkblad van t Cranevelt en Alteveer jaargang 42 nummer 4 maart 2015

Craneveer. Wijkblad van t Cranevelt en Alteveer jaargang 42 nummer 4 maart 2015 Wijkblad van t Cranevelt en Alteveer jaargang 42 nummer 4 maart 2015 IN DIT NUMMER: Update van Aan tafel +1 Lokale zonnestroom beschikbaar Buurtkracht ontdekt diverse initiatieven in de wijk Wateroverlast?

Nadere informatie

Bouwsteen 5: ik en de jobinhoud Waar ben ik goed in? Wat boeit me?

Bouwsteen 5: ik en de jobinhoud Waar ben ik goed in? Wat boeit me? Bouwsteen 5: ik en de jobinhoud Waar ben ik goed in? Wat boeit me? Een onthaalouder heeft verschillende rollen. Hij/zij is: een verzorger van jonge kinderen, een professionele opvoeder, een opvoedingspartner

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave:

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave: herfst 2011 De Mediant FamilieKrant is een speciale uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszorg en geeft een beeld wat Mediant voor de familie doet. Familiemaand bij Mediant Van 10 oktober (landelijke

Nadere informatie

De Landelijke Studenten Vakbond is

De Landelijke Studenten Vakbond is De Landelijke Studenten Vakbond is Voorwoord Beste geïnteresseerde, Terwijl wij als huidig bestuur nog volop bezig zijn, is de zoektocht naar nieuwe bestuursleden gestart. Vanuit de bestuurskamer typ ik

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10. Algemeen:

NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10. Algemeen: Algemeen: NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10 HERINNERING OPROEP: INSCHRIJVEN NIEUWE LEERLINGEN Omdat wij graag enig zicht willen krijgen op het aantal leerlingen op onze scholen in het schooljaar 2011-2012

Nadere informatie

Nieuwsbrief Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek (Gemeenten Beek, Schinnen,

Nieuwsbrief Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek (Gemeenten Beek, Schinnen, ieuwsbrief Nieuwsbrief Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek (Gemeenten Beek, Schinnen, Sittard-Geleen-Born, Stein) Zomer 2013 Tien jaar Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek In 2003

Nadere informatie

Informatiepakket SSA SSA bestuur bestuur

Informatiepakket SSA SSA bestuur bestuur Informatiepakket SSA SSA bestuur bestuur Stichting Studenten Activiteiten Zernikeplein 11 kantoor A2.11 9747 AS Groningen 050-595 4094 www.ssa-web.nl www.facebook.com/stichting.studentenactiviteiten Stichting

Nadere informatie

Training Zorgzaam signaleren, motiveren en doorverwijzen voor vertrouwenscontactpersonen in sportclubs of -organisaties

Training Zorgzaam signaleren, motiveren en doorverwijzen voor vertrouwenscontactpersonen in sportclubs of -organisaties Training Zorgzaam signaleren, motiveren en doorverwijzen voor vertrouwenscontactpersonen in sportclubs of -organisaties Maak jij je wel eens zorgen over het welzijn of over de thuissituatie van één van

Nadere informatie

werken, vergaderen ontmoeten seats2meet strijp-s eindhoven

werken, vergaderen ontmoeten seats2meet strijp-s eindhoven seats2meet strijp-s eindhoven werken, vergaderen ontmoeten SEATS2MEET STRIJP-S IN EINDHOVEN, DÉ PLEK OM HET WERKEN VAN NU TE ERVAREN! ont-moeten dan mag dus alles! Voorheen het gesloten terrein van Philips,

Nadere informatie

Docentenhandleiding training vrijwilligers Palliatieve Terminale zorg in de Geestelijke Gezondheidszorg

Docentenhandleiding training vrijwilligers Palliatieve Terminale zorg in de Geestelijke Gezondheidszorg Docentenhandleiding training vrijwilligers Palliatieve Terminale zorg in de Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave Introductie... 4 Visie op kwaliteit... 4 Aandachtspunten bij voorbereiding... 5 Aandachtspunten

Nadere informatie

Informatie aanvullende diensten van De Zijlen voor cliënten en ouders/vertegenwoordigers

Informatie aanvullende diensten van De Zijlen voor cliënten en ouders/vertegenwoordigers Informatie aanvullende diensten van De Zijlen voor cliënten en ouders/vertegenwoordigers Ingangsdatum: 1 januari 2012 Wat onderstaand beschreven staat over de aanvullende diensten van De Zijlen, geldt

Nadere informatie

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Een kwalitatief

Nadere informatie

Binnen het functioneringsgesprek is ook ruimte om de behoefte of noodzaak van een opleiding te bespreken en daarop actie te ondernemen.

Binnen het functioneringsgesprek is ook ruimte om de behoefte of noodzaak van een opleiding te bespreken en daarop actie te ondernemen. Leidraad Consult over: het functioneringsgesprek Functioneringsgesprekken verlopen vaak problematisch. Zowel leidinggevenden als medewerkers zien er nogal eens tegenop en zijn achteraf teleurgesteld over

Nadere informatie