DEN BEIAARD. Nieuwe gemeentesecretaris: Heidi Abeloos ZOMER Vlaamse Gemeente Steenokkerzeel. Wijkpolitie te paard in de politiezone KASTZE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEN BEIAARD. Nieuwe gemeentesecretaris: Heidi Abeloos ZOMER 2007. Vlaamse Gemeente Steenokkerzeel. Wijkpolitie te paard in de politiezone KASTZE"

Transcriptie

1 DEN BEIAARD ZOMER 2007 Nieuwe gemeentesecretaris: Heidi Abeloos Wijkpolitie te paard in de politiezone KASTZE Op zondag 1 juli 2007 te Perk Ook door onze gemeente! Vlaamse Gemeente Steenokkerzeel

2 INHOUD Gemeenteraad 4-5 Gemeentehuis in de kijker 6 Steenokkerzeel leeft 7 Politie 7 Onderwijs 9 Bevolking 11 Cultuur 12 Sport 16 Milieu 21 Groene Vingers 24 Senioren 26 Gezondheid 26 OCMW 28 Welzijn 30 Jeugd Activiteitenkalender Ons dorp 36 Midden brochure: * Nederlands voor anderstaligen * Meldingskaarten * Meterkaart Nieuwe openingsuren Gemeentehuis Steenokkerzeel vanaf 02 juli 2007 Voormiddag Namiddag Avond Maandag u u - Dinsdag u - - Woensdag u * - Donderdag u u u Vrijdag u - - *Jongeren en kinderen zijn ook welkom op de jeugddienst op woensdag van u Gemeentelijke Openbare Bibliotheek Steenokkerzeel Voormiddag Namiddag Avond Maandag u - Dinsdag Woensdag u - Donderdag u Vrijdag Zaterdag u - - COLOFON Redactieleden: Schepen Edy Van Damme, Heidi Abeloos, Patrick De Munter, Patricia Dewispelaere, Amy Gille, Agnes Hermans, Sandrine Luyten, Ronny Raymaekers, Eveline Schacht, Annemie Symons, An Vanmol, Veronique Verbert, Luc Vercammen, Marc Verelst, Reinhilde Verschueren, Birgit Volkaers. Redactieadres: Orchideeënlaan Steenokkerzeel tel.: fax: Verantwoordelijke uitgever: Karel Servranckx, Burgemeester Drukker: Artoos communicatiegroep Teksten voor de herfsteditie aan te leveren uiterlijk 10 augustus 2007 op een diskette (1,44 Mb) of per aan 2

3 Beste Burgers, Valiezen al gemaakt om aan de vakantietocht te beginnen? Wees voorzichtig en geniet met volle teugen van een welverdiende vakantie. Hopelijk wordt het voor de thuisblijvers ook een hete en plezante zomervakantie. Maar ook onze Beiaard heeft een vakantiekleurtje aangetrokken. Vanaf nu bieden we onze gemeentediensten in vierkleurendruk aan. Onze studenten steken hun laatste energie in hun examens. Zorg ervoor dat ze rustig kunnen studeren. Maar wacht nog even om te vertrekken en kom naar de 11-juli viering te Perk. Onze cultuurdienst heeft weer voor een knappe affiche gezorgd. Alle inwoners zijn dan ook op 1 juli uitgenodigd op dit gratis feest. Tijdens de zomervakantie organiseert onze jeugddienst een resem aan grabbelpasactiviteiten of misschien trekken jullie bengels liever naar onze goed georganiseerde speelpleinwerking. Voor de sportievelingen richt onze sportdienst kampen in voor groot en klein. Doe tijdens de vakantie ook wat aan sport, dan ben je goed voorbereid op De Gordel die dit jaar ook door onze gemeente loopt. Tenslotte wenst ons gemeentebestuur alle inwoners een prettige en zonnige vakantie toe. Beleefde groeten, Edy Van Damme Schepen van informatie Karel Servranckx Burgemeester GEDICHT Moordgriet doet mijn hart hard slaan en wil alles geven om het jouwe sneller te doen gaan. zoals mijn dromen beschreven, heb ik voor jou verstaan, mijn ziel door jou gegrepen, mijn ziel naar jou gegaan. Zonder jou kan ik leven, maar zonder jou heb ik geen bestaan. Wim Selleslach 3

4 GEMEENTE RAAD Overzicht van de gemeenteraadsbesluiten Op 22 januari 2007 keurt de gemeenteraad (met 16 stemmen bij 4 onthoudingen) de verrekening nr 3 goed voor de onderhoudswerken aan verschillende wegen fase VI. 1) Borduren type IB parking Hinckaertplein 2) Verkeersdrempel Keizerinlaan 3) Printbeton rondpunt Cornellekestraat Eenparig wordt het addendum van Riobra aan de overeenkomst tussen de gemeente Steenokkerzeel en het studiebureau Heyvaert voor de verdere studie van de verbeteringswerken in de Breemstraat en de Houtemsesteenweg en plaatsen van verkeersremmers in verschillende straten goedgekeurd. De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Steenokkerzeel en Riobra wordt goedgekeurd. Op 14 december 2006 keurt de gemeenteraad (met 13 stemmen bij 7 onthoudingen) de aangepaste verrekening nr 3 goed voor het uitvoeren van verbeteringswerken in de Breemstraat en de Houtemsesteenweg en het plaatsen van verkeersremmers in verschillende straten. Met 17 stemmen bij 4 onthoudingen wordt de eindafrekening van de werken van de omleidingsweg en de Keistraat goedgekeurd. De gemeenteraad keurt eenparig de deelnameprijs voor de stratenloop, op zaterdag 06 oktober 2007, rondom sporthal Hertblock en in het Zonnebos, goed: 3 per persoon kinderen tot 12 jaar kunnen gratis deelnemen. Met 19 stemmen en 2 onthoudingen wordt de jaarlijkse toelage goedgekeurd voor de hulpverlening van de brandweerdienst van het gewestelijk groepscentrum. Eenparig worden de overeenkomsten tussen het gemeentebestuur en aangepast: de jeugdclub Echo vzw, te Steenokkerzeel, voor het gebruik van een gemeentelijke nieuwbouw voor de uitoefening van zijn activiteiten in de Coenenstraat 23; de jeugdclub Blizzard vzw te Melsbroek, voor het gebruik van een gemeentelijke nieuwbouw voor de uitoefening van zijn activiteiten in de Thenaertstraat 8; de scoutsvereniging VVKS Sint-Niklaasgroep te Perk, voor het gebruik van een gemeentelijke nieuwbouw voor de uitoefening van zijn activiteiten, in de Ribaucourtplein; De gemeenteraad beslist eenparig dat de gemeente : de werkliedenloods, gelegen Coenenstraat 23; het administratief centrum, gelegen Orchideeënlaan 17; zal huren van het autonoom gemeentebedrijf Steenokkerzeel. Beide huurovereenkomsten worden goedgekeurd. Op 22 februari beslist de gemeenteraad eenparig om volgende straatnaamwijziging en hernummering door te voeren : straatnaamwijziging van een deel van de Vanheylenstraat (tussen de Vereeckenstraat en de Pensionaatlaan). hernummering van het oude en nieuwe deel van de Vereeckenstraat. hernummering van de onpare kant van het overblijvende deel van de Vanheylenstraat (tussen de Pensionaatlaan en de Kerk). Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt (met 12 stemmen tegen 6 stemmen bij 3 onthoudingen) definitief aanvaardt. Met 12 stemmen tegen 7 stemmen bij 2 onthoudingen keurt de gemeenteraad het huishoudelijke reglement van de gemeenteraad goed voor de duur van de legislatuur De gemeenteraad beslist eenparig om een retributie te vestigen op de afgifte van naamplaatjes voor de herdenkingszuilen opgericht op de asverstrooiingspercelen. Deze retributie is verschuldigd door diegene die de asverstrooiing aanvraagt en bedraagt 50 per naamplaatje. De gemeenteraad beslist (met 12 stemmen tegen 2-stemmen bij 7 onthoudingen) om voor het dienstjaar 2007 een gemeentebelasting te vestigen op het afleveren door het gemeentebestuur van allerhande administratieve stukken. De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon aan wie het stuk wordt afgeleverd. Deze verordening is niet toepasselijk op het afleveren van stukken die onderworpen zijn aan de betaling van een bijzonder recht ten voordele van de gemeente krachtens een wet, een algemeen of provinciaal reglement of een bijzonder gemeentelijk reglement. Het bedrag van deze belasting wordt vastgesteld als volgt: 1) Het bedrag van de belasting met betrekking tot de afgifte van de elektronische identiteitskaart wordt als volgt vastgesteld: 10 voor een 1ste afgifte van de kaart, een vernieuwing of vervanging. 4

5 11 voor een 1ste duplicaat van de kaart. 12 voor een 2de of volgend duplicaat van de kaart. 88 voor de afgifte van de kaart volgens de dringende spoedprocedure 140 voor de afgifte van de kaart volgens de zeer dringende spoedprocedure 2) Stedenbouwkundige inlichtingen gevraagd door notarissen (vastgoedinformatie volgens modelformulier uitgewerkt door vereniging van Vlaamse steden en gemeenten samen met Koninklijke federatie van Belgische notarissen): 50. Eénzelfde bedrag is verschuldigd door elke aanvrager (ongeacht zijn professionele achtergrond) die om dergelijke inlichtingen verzoekt. 3) Voor de paspoorten: 4 voor elk nieuw paspoort. 2 voor de verlenging van de geldigheidsduur van een vroeger afgeleverd paspoort. Kinderen jonger dan 12 jaar worden voor de aflevering van paspoorten van deze belasting vrijgesteld. De gemeenteraad gaat eenparig akkoord met volgend voorstel: De gemeenteraad van Steenokkerzeel drukt zijn ongerustheid uit naar aanleiding van recente politieke uitspraken over de inlijving bij Brussel van een groot gedeelte van de Vlaamse Rand evenals naar aanleiding van voorstellen om het Minderhedenverdrag van toepassing te verklaren op de Franstaligen in Vlaanderen vraagt de Vlaamse regering om extra inspanningen te doen om de verfransing van onze streek tegen te gaan en om voet bij stuk te houden inzake de niet-ratificatie van het zogeheten Minderhedenverdrag. vraagt de Vlaamse Regering met aandrang om de taalwetgeving te respecteren en geen denksporen te volgen waarbij anderstaligen al dan niet tijdelijk in hun eigen taal zouden te woord gestaan worden door de diverse overheden. Het ontwerp van huurovereenkomst met Louis Vermeulen pastoor van Perk, voor de woning, gelegen Tervuursesteenweg 171, wordt eenparig goedgekeurd. GEMEENTE RAAD Met 14 stemmen bij 7 onthoudingen wordt de overeenkomst tot het gratis terbeschikking stellen van een gemeentelokaal in de sporthal, gelegen Orchideeënlaan 19, aan de Watering der Barebeek, goedgekeurd. De gemeenteraad beslist eenparig het aanvraagdossier tot verplaatsing van een gedeelte van voetweg nr. 59 uit de atlas der buurtwegen van Steenokkerzeel over de percelen, gelegen te Steenokkerzeel (1e afdeling), sectie D met kadasternummers 140/s, 141/g en 142/k, met gunstig advies over te maken aan de dienst mobiliteit en wegen van de provincie Vlaams-Brabant voor besluitvorming voor te leggen aan de bestendige deputatie. Met 17 stemmen bij 4 onthoudingen keurt de gemeenteraad het gemeentelijk reglement met betrekking tot de aanleg van tegeltuintjes goed. (reglement: zie rubriek GROENE VINGERS) Op de gemeenteraad diende de burgemeester een amendement in op het voorstel tot resolutie Splitsing Brussel- Halle-Vilvoorde vanwege de Klaver-fractie. De gemeenteraad beslist eenparig derhalve : De gemeente Steenokkerzeel zal zich onverwijld voorzien in een procedure voor een rechtbank, met als doel de federale regering ertoe te verplichten van het arrest van het arbitragehof, d.d. 26 mei 2003, uit te voeren, zodanig dat het college niet kan verplicht worden tot onwettelijke handelingen zoals deze waarvan sprake. Hiervoor een advocaat aan te stellen op kosten van de gemeente. Die zal onderzoeken welke gerechtelijke of administratieve procedures hiervoor het meest aangewezen zijn. In de gemeenteraadszitting van 29 maart 2007 legt mevrouw Heidi Abeloos haar eed als gemeentesecretaris af. Het bijzonder plan van aanleg nr. 4 Gemeentehuis en omgeving herziening 2 en bijzonder plan van aanleg nr. 4 Gemeentehuis en omgeving herziening 3 worden eenparig voorlopig vastgesteld. 5

6 GEMEENTEHUIS IN DE KIJKER Nieuwe gemeentesecretaris: Heidi Abeloos Onze gemeentesecretaris, Maurice Van Grunderbeeck is in 2006 met pensioen gegaan en werd opgevolgd door mevrouw Heidi Abeloos. Vanaf 30 maart 2007 is Heidi Abeloos operationeel in haar nieuwe functie. Heidi, die in 1994 haar diploma licenciaat in de rechten aan de Leuvense unversiteit behaalde, is reeds lang vertrouwd met Steenokkerzeel. Sedert september 1997 was ze werkzaam als bestuurssecretaris en in t najaar 2003 was ze actief als waarnemend gemeentesecretaris. Wij wensen haar veel arbeidsvreugde met haar nieuwe en voor onze gemeente heel belangrijke job. De 3de klas van Sint-Cajetanus bezoekt ons gemeentehuis Met vestje en helm fietsten we naar ons gemeentehuis. We kregen een rondleiding van de schepen van onderwijs. Met een opdrachtenblad per groepje verkenden we verder de verschillende diensten. We hielden ook gemeenteraad zoals de grote mensen van onze gemeente dat doen. In de eetzaal kregen we een hapje en een drankje aangeboden. Het personeel stond ons geduldig te woord en was heel vriendelijk. Het was niet alleen een leerrijke,maar ook een prettige uitstap! Bedankt voor het onthaal! Ook opa Bert en meester Luc, die ons tijdens deze fietsweek begeleidden, een welgemeende dank je wel! en wat vonden zij er zelf van? Rondleiding in het gemeentehuis door de ogen van: Matthias S.: 3de leerjaar Donderdag 10 mei kregen we een rondleiding van de schepen van onderwijs. Hij toonde ons het wapenschild van onze gemeente. Er zijn veel diensten voor de mensen: je kan je paspoort krijgen, informatie voor het bouwen van een huis, We hielden een echte gemeenteraad. We mochten stemmen en beslissingen nemen samen met burgemeester Christopher van onze klas. Het was heel tof! Arne: 3de leerjaar Ik vond de rondleiding heel interessant. De kleine opdrachtjes vond ik ook goed. De dingen daar zijn vast en zeker heel belangrijk. Het spel in het gemeentehuis was een goed idee! Marie: 3de leerjaar Toen we aankwamen, kregen we allemaal een balpen en een boekje. Dat was heel leuk! Dan kwamen we in een hele grote zaal waar micro s waren. We mochten daar in praten. Daarna kregen we een blaadje en moesten we rondgaan in het gemeentehuis. En daarna kregen we een drankje en chips! 6

7 STEENOKKERZEEL LEEFT Gouden bruiloften In de lente 2007 werden door het college van burgemeester en schepenen verscheidene Steenokkerzeelse echtparen gehuldigd voor hun Gouden bruiloft. De koppels werden in de bloemetjes gezet en ontvingen, na een gezellige babbel, een aankoopbon als geschenk. 02 maart: Gouden bruiloft echtgenoten Dewinter Jacmans 30 maart: Gouden bruiloft echtgenoten Becker - Boulanger 27 april: Gouden bruiloft echtgenoten Hemelaer Vanophalvens 27 april: Gouden bruiloft echtgenoten Deroover Vranckx 27 april: Gouden bruiloft echtgenoten Hendrix Van Lier 04 mei: Gouden bruiloft echtgenoten Bulckaan Reuter 11 mei: Gouden bruiloft echtgenoten Schroeven Barrette 18 mei: Gouden bruiloft echtgenoten De Caerlé De Coster 18 mei: Gouden bruiloft echtgenoten Verboomen Vandertwee 29 mei: Gouden bruiloft echtgenoten Piot Casteels POLITIE Lokale Politie Kastze 5412 Korpschef: Patrick De Munter Centraal commissariaat, Tervuursesteenweg 295, 1820 Steenokkerzeel Tel Fax Openingsuren: alle werkdagen van u. tot u. Aanleggen van een wervingsreserve van agenten van politie Regio / Provincie : VLAAMS-BRABANT en/of BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Uiterste inschrijvingsdatum : 30 juni 2007 Wenst u te werken als agent van politie (vroeger hulpagent ) in de hierboven vermelde regio of provincie? Grijp dan deze kans! Alle info treft u op de website Vertrek goed voorbereid op vakantie! Elk jaar opnieuw raken mensen in moeilijkheden tijdens hun vakantie. Sommige stranden al in Zaventem, omdat hun reisdocumenten of deze van de kinderen niet in orde zijn! De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken geeft je daarom in de brochure Reis wijs en op de website www. diplomatie.be een hele rist nuttige reisadviezen. Reisdocumenten Op de website vind je een overzicht van de reisdocumenten die je voor elk land nodig hebt. Contacteer in geval van twijfel best de ambassade van het land. Identiteitskaarten en -bewijzen en paspoorten voor kinderen en volwassenen kan je eenvoudig aanvragen bij de dienst burgerlijke stand in het gemeentehuis! Geldige identiteitskaart Voor een aantal landen volstaat een geldige identiteitskaart. Controleer dus altijd de geldigheidsdatum! 7

8 POLITIE Paspoort Een geldig paspoort is vereist voor de landen waar een gewone identiteitskaart niet volstaat. Ook kinderen hebben voor die landen een individueel paspoort nodig. Alle nieuwe paspoorten zijn geldig voor vijf jaar. De gangbare afleveringstermijnen zijn: twee weken voor de normale procedure en één werkdag voor de duurdere spoedprocedure. In het drukke zomerseizoen vraag je best een maand vóór je vertrek je paspoort aan. Kies je geregeld voor een last minute reisbestemming, zorg dan dat je paspoort nog minstens zes maanden geldig is! Visum Voor sommige landen heb je een visum nodig. Zo n visum vraag je aan op de ambassade of consulaat van je reisbestemming. Informeer tijdig. je over de aanbevolen vaccins. Sommige landen weigeren je zelfs de toegang als je geen geldig internationaal erkend bewijs hebt van inenting tegen bepaalde ziektes. Tot slot. Wens je dat uw lokale politie tijdens uw afwezigheid in jouw woonbuurt extra toezicht houdt, laat ons iets weten. Goede reis! Wijkpolitie te paard in de politiezone KASTZE [Kampenhout Steenokkerzeel Zemst] En de kinderen? Kinderen jonger dan 12 moeten in het najaar van 2007 een geldig elektronisch identiteitsbewijs mét foto hebben, dus niet het geboortebewijsje! De aflevertermijn zal vanaf dan zo n drie weken kunnen bedragen. Vraag dus tijdig info op de dienst bevolking. Kinderen vanaf 12 jaar moeten beschikken over een identiteitskaart. Reis je met je kinderen naar een land waar een paspoort geëist wordt, dan heeft elk kind, zelfs een pasgeboren baby, een eigen paspoort nodig. Bij minderjarigen moet één van de ouders het aanvraagformulier voor een paspoort meeondertekenen. Voor minderjarige kinderen die reizen zonder begeleiding van hun ouders of met één ouder, raadt Buitenlandse Zaken aan een schriftelijke toestemming mee te nemen. Je laat de handtekeningen wettigen bij de dienst bevolking. Reislustige 75-plussers 75-plussers die naar het buitenland reizen, moeten een geldige identiteitskaart hebben. Eens je 75 jaar bent, word je niet meer opgeroepen door het gemeentebestuur om je identiteitskaart te vernieuwen. Geen probleem zolang je België niet verlaat. Wil je naar het buitenland, dan moet je zélf een nieuwe identiteitskaart aanvragen. Voor reizen naar landen waarvoor een paspoort vereist is, dien je als 75-plusser uiteraard over een geldig paspoort te beschikken. Inentingen Als je een reis naar verre bestemmingen maakt, informeer In de vakantieperiode zullen ze (van juni tot september) te paard patrouilleren. Het zijn wijkinspecteurs, gebrevetteerde private ruiters met lange rijervaring, die dit initiatief hebben genomen. Aangezien dit voorstel perfect binnen onze korpsdoelstellingen past, leemtes aanvult en verschillende voordelen biedt, kreeg dit onze volledige steun. Naast fietsende wijkinspecteurs en interventieploegen op motorfiets is dit een manier om de politie zichtbaar op straat te brengen. Er zijn evidente voordelen want van op deze hoge positie kunnen wij beter observeren, en worden wij op onze beurt ook beter gezien. We hopen hierdoor ook het contact met de bevolking te vergemakkelijken omdat dit één van de vriendelijkste preventiemiddelen zijn om kleine, maar vervelende overlast tegen te gaan. Het gaat om getrainde paarden die probleemloos voor deze politietaken kunnen worden gebruikt. Met dit proefproject willen we dus duidelijk zichtbaar aanwezig zijn in uw buurt en hangplekken, in parken en in de recreatiege- 8

9 POLITIE ONDERWIJS bieden waar fiets- of gemotoriseerd toezicht moeilijk is. Als dit proefproject goed meevalt, zullen we de paarden in de toekomst ook bij grote evenementen inzetten. Project Mobi +: een voortgezette rijopleiding voor 55-plussers De Vlaamse Stichting Verkeerskunde, de federatie van beroepsautorijscholen van België, de lokale politie Kastze en onze gemeente organiseren voor de tweede keer een speciaal project voor rijopleiding voor 55-plussers: MOBI +. Met dit project krijgen alle 55-plussers de mogelijkheid om hun kennis van de wegcode en hun rijvaardigheid bij te spijkeren. Thema s die aan bod komen, zijn ondermeer verkeersdrukte, gedrag, techniek van het ritsen, opfrissing verkeersregels, in- en uitvoegen op autosnelwegen, openbaar vervoer, gedrag als voetganger en fietser. Mobi+ is een vrijwillige cursus van 4 halve dagen die alle aspecten van het verkeer behandelt. De cursus wordt georganiseerd door erkende rijscholen voor groepen van 20 tot 30 deelnemers. Geïnteresseerde deelnemers kunnen contact opnemen met de lokale politie Tervuursesteenweg 295, te Steenokkerzeel op het nummer , alle werkdagen bereikbaar tussen en u. Voor de exacte data, locaties en deelnameformulier kan je terecht bij mevrouw Joske Convents. Je kan inschrijven tot 31 juli Deelnemers betalen 30,00 voor de cursus. Je ontvangt een informatiemap en een getuigschrift. Tot uw dienst, Patrick De Munter, Korpschef Nieuws van Gbs-Piramide & Tilia Beide gemeentescholen blijven groeien en voorzien contactmomenten voor nieuwe geïntereseerden. In Tilia (Melsbroek) kunnen kinderen met hun ouders langskomen op woensdag 27 juni 2007 van tot u. In Piramide (Steenokkerzeel) was er reeds rond Pasen een opendeurdag. Voor kinderen van 2,5 jaar kan er echter steeds voor elke schoolvakantie worden ingeschreven, om dan na de vakantie in te stappen. Tijdens de grote vakantie kan u tijdens de eerste week van juli en de laatste twee weken van augustus na afspraak met de directie inschrijven. Dit kan telefonisch 0475/ of per mail Meer info kan u ook steeds terugvinden op Inschrijvingsdagen De MEGA-fuif Instapdagen (indien uw kleuter 2,5 jaar is) Op vrijdag 11 mei 2007 sloten we het Mega-project (Mijn Eigen Goede Antwoord) af met een keitoffe en gezonde fuif. Alle zesdeklassers van onze gemeente gingen uit de bol op livemuziek van het groepje Airplane. Tijdens de pauze werd de laureaat van de tekenwedstrijd, Jalal, gehuldigd. Zijn ontwerp versierde de T-shirts die door de gemeente geschonken werden aan alle deelnemers. Na de pauze, met gezonde hapjes en drankjes, konden ze nog verzoeknummertjes aanvragen aan onze Dj. Het Mega-lessenpakket was opgedeeld in 10 lesjes die gegeven werden door de politie, het CLB en de klastitularis. Hopelijk hebben we onze leerlingen meer weerbaar 9

10 ONDERWIJS kunnen maken tegenover alle soorten van drugs die er in onze maatschappij te vinden zijn! De winnaar van de MEGA T-shirtwedstrijd aan het woord: Mijn naam is Jalal Zulfiqar en ik ben 12 jaar oud. Vooraleer we naar België verhuisden, woonde ik al 3 jaar in Pakistan. Sinds dit jaar woon ik in Perk en volg ik les in GBS Piramide te Steenokkerzeel. De zesde klas is echt een superklas! Ik speel graag voetbal en basketbal, maar het liefst van al doe ik aan taekwondo! Mijn motto: Geef nooit op als het al eens wat moeilijker gaat! Nieuw! Onthaalklas nieuwkomers Het KITO (Katholiek Instituut voor Technisch Onderwijs) in Vilvoorde heeft een Onthaalklas nieuwkomers opgestart. Deze onthaalklas is specifiek gericht op kinderen van niet-belgische nieuwkomers leeftijd van 12 tot 18 jaar die zich voor langere tijd in onze gemeente komen vestigen en die de Nederlande taal willen leren. Gedurende 1 jaar worden deze leerlingen klaargestoomd om deel te nemen aan het Vlaamse onderwijs. KITO, Zennelaan 51/53, 1800 Vilvoorde tel fax website: 10

11 BEVOLKING Overlijden van de huwelijkspartner Heb ik recht op een overlevingspensioen? Indien u minstens 45 jaar oud bent en minstens 1 jaar gehuwd was met de overledene, dan heeft u op basis van zijn/haar loopbaan recht op een overlevingspensioen. In een aantal gevallen moet u hiervoor een aanvraag indienen. De leeftijdsvoorwaarde is evenwel niet vereist in de volgende gevallen: Voor echtgenoten van ambtenaren Voor echtgenoten van zelfstandigen of werknemers met een kind ten laste Voor echtgenoten van zelfstandigen of werknemers die permanent voor minstens 66% arbeidsongeschikt zijn Weduwen van mijnwerkers met 20 jaren ondergrondse dienst kunnen het overlevingspensioen op gelijk welke leeftijd bekomen. In een aantal gevallen mag de huwelijksduur minder dan één jaar bedragen: Indien er (eventueel postuum) een kind geboren werd uit het huwelijk Indien het overlijden te wijten was aan een ongeval of beroepsziekte Indien op het ogenblik van het overlijden een van beide partners kinderbijslag trok voor een kind ten laste. Indien de overledene ambtenaar was, kan de langstlevende partner een overlevingspensioen ontvangen op de volgende voorwaarden: hij moet minstens één jaar getrouwd geweest zijn met de overledene, behalve als er een kind ten laste is van een van beide echtgenoten, indien een kind (eventueel postuum) geboren is uit het huwelijk of indien het overlijden te wijten is aan een arbeidsongeval of aan een beroepsziekte die vastgesteld werd na de datum van het huwelijk. Indien het huwelijk minder dan een jaar geduurd heeft, en de hierboven vermelde uitzonderingen niet van toepassing zijn, dan heeft de overlevende echtgenoot recht op een tijdelijk pensioen gedurende één jaar. Een bijkomende voorwaarde om een overlevingspensioen te ontvangen is dat de overlevende echtgeno(o)t(e) niet veroordeeld mag zijn voor het plegen van een aanslag op het leven van de overledene. Wanneer is een aanvraag voor het overlevingspensioen NIET vereist? Indien de overleden werknemer of zelfstandige reeds een rustpensioen ontving, of indien de toekenningsprocedure daarvoor reeds gestart was, hoeft u niets te doen. Het overlevingspensioen wordt in dat geval automatisch berekend en toegekend aan de rechthebbenden. Als de overledene een ambtenaar was die een rustpensioen ontving, dan opent de Pensioendienst voor de overheidssector automatisch een overlevingspensioendossier voor de langstlevende echtgeno(o)t(e), de uit de echt gescheiden parter als deze de enig mogelijke rechthebbende is of de wezen die nog geen 18 jaar oud zijn, indien zij de enig mogelijke rechthebbenden zijn Wanneer is een aanvraag voor een overlevingspensioen WEL vereist? Uw partner was: nog actief als -werknemer of zelfstandige, - was bruggepensioneerd, werkloos, genoot ziekte- of invaliditeitsvergoedingen: In dit geval moet u een aanvraag indienen op de gemeente van uw woonplaats Indien uw partner ambtenaar was en nog geen rustpensioen ontving dat niet door de Pensioendienst voor de overheidssector beheerd werd, of als er andere mogelijke rechthebbenden zijn (zie hoger), dan moet een aanvraag ingediend worden. Dit dient binnen de 12 maanden volgend op het overlijden te gebeuren. Bij twijfel is het altijd beter een aanvraag in te dienen. Wijziging van een beroep De verandering van beroep en het einde van de loopbaan dienen meegedeeld te worden aan de gemeentelijke dienst Burgerzaken. De aanpassing kan dan gebeuren in de bevolkingsregisters. 11

12 CULTUUR Bibliotheek Openinguren: Maandag: u. Woensdag: u. Donderdag: u. Zaterdag: u. Sluitingsdagen zomer 2007 Zaterdag 21 juli (Nationale Feestdag) Woensdag 15 augustus (O.L.V. Hemelvaart) Van maandag 13 t/m zaterdag 18 augustus (jaarlijks verlof) Bibliotheek Steenokkerzeel : een succesverhaal Een beetje geschiedenis : De bibliotheek van Steenokkerzeel is zoals bijna alle andere openbare bibliotheken ontstaan uit de boekerijen van de deelgemeenten. De vrije bibliotheken Sint-Martinus (Melsbroek), Sint-Niklaas (Perk) en Sint-Rumoldus (Steenokkerzeel) werden in 1994 overgenomen door de gemeente. Geleidelijk aan groeide het aanbod en de laatste 10 jaar heeft de gemeente serieus geïnvesteerd in de bibliotheek. Sinds de verhuis (naar het nieuwe gebouw met de serviceflats in de Mulslaan) in 2004 is de werking van de bibliotheek sterk gegroeid. Het aantal leners is verdrievoudigd. Ook de uitbreiding van de collectie leidde tot een spectaculaire groei van het aantal uitleningen. In de bibliotheek kun je nu niet alleen boeken uitlenen. De bibliotheek bezit momenteel ook een 1200-tal films op DVD en een 70-tal tijdschriften. Op de grafieken zie je de evolutie van het aantal leners en de uitleningen. Bibliotheek Steenokkerzeel Aantal lezers Bibliotheek Steenokkerzeel Evolutie uitleningen Een boek zoeken : Op de website van de gemeente kan je ook zien welke boeken en dvd s de bibliotheek bezit en kan je ook een reservatie doormailen. Vakantiethema s in de bib : - Detectives en thrillers - Waargebeurde verhalen - Reisverhalen - Informatie over opleidingen en bijscholingen Tip : Je kunt vragen aan de bibliotheekmedewerker om je boeken langer dan 3 weken uit te lenen voor je op vakantie vertrekt. Week van de Amateurkunsten 2007: een geslaagde en gevarieerde kunstenweek Op vrijdag 27 april werd de editie 2007 van de Week van de Amateurkunsten (WAK) officieel geopend in het mooie gebouw De Camme te Perk. Plaatselijke kunstenaars hadden er hun werken tentoon gesteld, met een prachtige expositie als gevolg. De vernissage werd plechtig ingeleid door onze nieuwe schepen van cultuur, Erwin Verhaeren. Na zijn mooie speech werd door de cultuurraad aan alle gegadigden een natje en een droogje aangeboden en werden de kunstwerken druk bewonderd en besproken. Deze expositie was echter enkel het startpunt. Tegelijkertijd stelden de deelnemende kunstenaars immers ook de hele week andere van hun werken tentoon bij verschillende handelaars in onze buurt. Wij willen alle kunstenaars, middenstanders en medewerkers bedanken die dankzij hun bijdrage er mee een geslaagde tentoonstelling van maakten. 12

13 CULTUUR Tijdens die week werd er ook aan de jongere inwoners van onze gemeente gedacht. Zij konden in de bibliotheek gaan luisteren naar vertellingen door Rudy Andries over een vriendelijke opa en zijn poes. Iets oudere kinderen konden deelnemen aan één van de workshops striptekenen of cartoons tekenen en zelf hun creativiteit en fantasie de vrije loop laten. Programmatie GC De Corren Cultureel plezier in eigen gemeente! Vrijdag 21/09/07 Optreden Transpiradansa! Feestelijke seizoensopening met wereldse dansmuziek Zaterdag 17/11/07 Boombal met Follia en Snaarmaarwaar Dansen op heerlijk swingende life folkmuziek! Tot slot kwamen ook de muziekliefhebbers aan hun trekken op het slotconcert van Sweet Jazz Orchestra. Deze bigband uit onze regio bracht opnieuw een origineel programma waarin zelfs funk en salsa aan bod kwamen. Een mooie afsluiter van een geslaagde kunstenweek. Steenokkerzeel Feest! Op zondag 1 juli 2007 te Perk Op zondag 1 juli as. wordt in onze gemeente weer stevig gefeest naar aanleiding van de Vlaamse Feestdag. Ook dit jaar weet de cultuurraad weer grote namen op het podium te zetten, ditmaal aan de voetbalterreinen van deelgemeente Perk. Het programma zal er als volgt uitzien: 14.00u. - Opening en toespraak 14.15u. - The Cast 15.15u. - Voice Male 17.00u. - Gunther Neefs 18.30u. - The Cast Allen welkom op dit gratis openluchtfestijn!! Vrijdag 14/12/07 Theater Alles Zwijgt nu van Het Theatervolk vzw Geestige en pakkende kerstverhalen door K. Vingerhoets met een muzikaal sausje. Zondag 03/02/08 Klassiek concert: kamerorkest August De Boeck Vijftien strijkers spelen werken van klassieke, romantische en hedendaagse componisten. Vrijdag 15/02/08 Blaute & Melaerts met Gedeelde Adoraties Jean en Erik spelen deze avond enkel nummers die ze beiden steengoed vinden. Liedjes van anderen, maar ook een aantal nieuwe composities. Zondag 04/05/08 The Brussels Concertband met BJ Scott The BCB verovert de harten van de liefhebbers van jazzy, swingende muziek. BJ Scott zorgt voor fenomenale zangpartijen. 13

14 CULTUUR Muziek Atelier Steenokkerzeel Schooljaar Notenleer Blokfluit Notenleer Volwassenen Houten blaasinstrumenten Koperen blaasinstrumenten Slagwerk Piano Keyboard Gitaar Viool Cursus notenleer Muziek maken in groep begint met samen spreken, ritmisch klappen en zingen. Spelen met ritme, teksten en liederen ontwikkelt de muzikale taalvaardigheid van de kinderen. Het leren lezen en uitvoeren van ritme en melodie, notenwaarden en notennamen groeit heel geleidelijk vanuit een gezongen lied. Notenkennis is dan ook een eerste vereiste om in groep éénzelfde lied of muziekstuk te kunnen uitvoeren. Deze cursus is toegankelijk voor kinderen vanaf de leeftijd van ongeveer 7 jaar (2e leerjaar). Onze eerstejaars krijgen een proefperiode van 2 maanden. Cursus instrument Vanaf het 2de jaar notenleer kan men overgaan tot het bespelen van een instrument. Koperen blaasinstrumenten: trompet, hoorn, trombone, tuba, bugel, Houten blaasinstrumenten: dwarsfluit, klarinet, saxofoon, Maar ook : slagwerk, piano, gitaar, viool, Muziekinstrumenten kunnen in bruikleen gegeven worden door onze plaatselijke muziekverenigingen. Inlichtingen Inschrijvingen: Inschrijvingen mogelijk tot uiterlijk 30 september 2007 De leerlingen notenleer worden ingeschreven bij aanvang van de eerste les! De leerlingen instrument, niet aangesloten bij onze plaatselijke muziekverenigingen, schrijven vooraf in tijdens de inschrijvingsdagen, tijdens de lesuren Muziekleer of via onze plaatselijke muziekverenigingen: Inschrijvingsdagen 2007 Deelschool 5 en 12 september: Steenokkerzeel Gemeente u. school: Van Frachenlaan 7 en 14 september: Perk Sint-Cajetanus: u. de Ribaucourtplein 8 en 15 september: Melsbroek Gemeenteschool: u. Thenaertstraat Plaatselijke muziekverenigingen Verantwoordelijke Telefoon Koninklijke Fanfare Bert De Laet Tenierskring Perk Koninklijke Harmonie Remi Cresens Sint-Martinus Melsbroek Koninklijke Fanfare Ronny Maes Sint-Pharaïldis Steenokkerzeel Koninklijke Fanfare Willy Van Rillaer Sint-Rumoldus Steenokkerzeel Aanvang lessen: maandag 17 september

15 CULTUUR Musical West Side Story Met PCK Streven Het verhaal Een troosteloze volkswijk in een grootstad. Een braakliggend stuk grond waar jongens zonder toekomst rondhangen. Het slagveld voor twee rivaliserende jeugdbendes, met verschillende etnische achtergrond. Ze vechten uit verveling, zonder reden, zonder nadenken. Opgehitst door slogans, gevoed door onverdraagzaamheid, en door blinde haat. Een gevecht op leven en dood. Tot HIJ uit de groep stapt en recht op HAAR afgaat. Tot ZIJ HEM kust. En ze BEIDEN geen geweld meer wensen. Maar is hun LIEFDE voldoende om de anderen te stoppen? West Side Story is brandend actueel. Liefde in contrast met haat. Mis deze aangrijpende musical niet. PCK STREVEN biedt u deze mogelijkheid op zaterdag 1 september Met een comfortabele bus maken we de verplaatsing naar Overmere-Donk. Vertrek aan de kerk te Perk te 17.00u. - Aanvang van het spektakel te u. - Terug te Perk omstreeks: 00.30u. Deelname (spektakel en busreis) = 38,00. Reservatie tot uiterlijk 1 augustus (zolang er plaatsen beschikbaar zijn). Men is pas ingeschreven na overschrijving van het verschuldigde bedrag op: Rek: van PCK STREVEN met de vermelding wss Informatie: Pierre Peeters GSM: Heemkundige Kring doet een oproep Om zijn heemkundig archief verder uit te bouwen, richt de plaatselijke heemkring TER HAM een oproep tot elkeen die documenten, foto s, voorwerpen enz... wil afstaan. Wat in bruikleen gegeven werd, wordt gekopieerd en aan de eigenaar terugbezorgd. Zichtkaarten, affiches, plaatselijke tijdschriften en andere publicaties, krantenartikelen en -knipsels, familiearchief, drukwerk en archivalia uit het verenigingsleven, foto s, oude notariële akten, doodsbrieven, bidprentjes, schoolherinneringen, voorwerpen van heemkundige aard,... WERP NIETS WEG! BEZORG HET AAN HEEMKRING TER HAM Iets schenken of in bruikleen geven aan de Heemkring Ter Ham betekent: dat uw zaken niet bij individuele verzamelaars terechtkomen, maar bij echt in de heemkunde gïnteresseerde en geëngageerde mensen die werken zonder persoonlijke belangen. dat uw zaken effectief bewaard blijven en dat de toekomst van de geschonken stukken niet afhangt van omstandigheden die met een degelijk archief- en documentatiebeheer of met een heemkundige werking weinig te maken hebben. dat uw zaken werkelijk zullen benut worden voor historisch-heemkundig onderzoek en voor praktisch gebruik door geïnteresseerden... (toegankelijkheid van het verenigingsarchief en documentatie, gebruik in tentoonstellingen, verwerking in ons tijdschrift De Veerle en in andere publicaties). Wij aanvaarden in dank ook zaken over de omliggende gemeenten. Die documenten kunnen wij dan ruilen met de heemkundige kring van de desbetreffende dorpen of streek. Voor verdere inlichtingen kan u terecht op het nummer of via Bezoek eveneens onze website 15

16 SPORT Skikamp Naar jaarlijkse gewoonte zakten onze skiërs en snowboarders weer af naar het Oostenrijkse Ramsau am Dachstein. Door het prachtige weer (elke dag volop zon), liet de sneeuwkwaliteit soms te wensen over maar dat kon de pret niet bederven. Dankzij het voortreffelijke werk van de sneeuwkanonnen konden we iedere dag naar hartenlust skiën en snowboarden. Kortom: 8 dagen fun en een onvergetelijke krokusvakantie. Stratenloop Na het grote succes van de voorgaande jaren wordt voor de 3 de maal een Stratenloop georganiseerd in de gemeente. Deze activiteit grijpt plaats op zaterdag 6 oktober 2007 rond sporthal Hertblock en in het Zonnebos. Er worden loopwedstrijden georganiseerd van 750 meter, 5 km tot 10 km. Er is een leuke prijzenpot aan verbonden. Jong en oud op post! Meer inlichtingen kan u verkrijgen bij Amy Gille (tel.: ) van de sportdienst. Sportbeleidsplan Scholensportdag Op vrijdag 27 april vond de derde editie plaats van de sportdag voor scholen. Tijdens deze gelegenheid werd sporthal Hertblock omgetoverd tot een grote speeltuin waar naar hartenlust kon genoten worden van springkastelen, airtrack, gekke fietsjes, skippy slang, knikkerbaan, estafettes, hockey en ga zo maar door. Alle leerjaren (1 ste tot en met 6 de ) van alle scholen van Groot-Steenokkerzeel (GBS Piramide en Tilia, VBS Ter Ham en VBS Sint-Cajetanus) namen deel aan dit speelfestijn. Alvast een geslaagde sportdag voor de scholieren. Zeker voor herhaling vatbaar! Naar aanleiding van het nieuwe Sport-voor-Allen-decreet zal Steenokkerzeel een heus sportbeleidsplan opstellen. De voornaamste doelstelling van dit plan is heel ambitieus: een breed en divers sportaanbod ontwikkelen op maat van zoveel mogelijk mensen in de gemeente. De ondersteuning van sportverenigingen, aandacht voor buurt- en schoolsport, het bevorderen van toegankelijkheid en diversiteit in het lokale sportgebeuren en een degelijke planning op het vlak van sportinfrastructuur vormen de voornaamste elementen ervan. Dit plan zal voor onze gemeente dus een belangrijke impuls zijn. Om zoveel mogelijk ideeën en tips te sprokkelen, zijn wij op zoek naar UW MENING. Doet u aan sport in een sportclub of sport u helemaal niet? Gaat u af en toe joggen of neemt u liever een frisse duik in een zwembad? Doen uw kinderen mee aan de scholenveldloop of aan de sportkampen? Gaat u graag wandelen of wil u meer sporten op uw werk? Bent u een supporter van een Steenokkerzeels voetbal-, volleybal,- basket-, -team? Laat het ons weten! Zet uw mening op papier en werk mee aan toekomstig sportleven in Steenokkerzeel. 16

17 Centrum voor volwassenenonderwijs Wil je je meer thuis voelen in Vlaanderen, leer dan Nederlands in je eigen gemeente!! COURS DE NÉERLANDAIS Á STEENOKKERZEEL CURSUSSEN NEDERLANDS IN STEENOKKERZEEL Pour mieux vous intégrer chez nous, venez apprendre le néerlandais avec une équipe de professeurs dynamique et expérimentée qui vous offre des cours variés dans une ambiance sympa!! DUTCH COURSES IN STEENOKKERZEEL If you want to feel more at ease in Flanders, come and learn Dutch with a team of dynamic and experienced teachers. The courses are varied and the atmosphere is great!!!

18 02/ / infovo-meviza.be Het gemeentebestuur van Steenokkerzeel organiseert, in samenwerking met het CVO van Mechelen-Vilvoorde- Zaventem, cursussen Nederlands. 1) Elementaire kennis - niveau 1 De cursussen zijn gevarieerd en de sfeer is geweldig. Er is geen voorkennis vereist. Je leert hier vele praktische zaken, zoals jezelf voorstellen, de weg vragen, enz Op het einde van de cursus kan je een gesprek voeren in het Nederlands en ben je in staat om eenvoudige teksten te lezen en te schrijven 2) Elementaire kennis - niveau 2 Je kent al wat Nederlands, maar je wil meer. Je wil je helemaal integreren. Een taal kennen betekent voor ons in die taal durven en kunnen communiceren. Je moet enkel een toegangstest afleggen. 3) Nederlands Praktische kennis - niveau 1 Ook tijdens deze cursus ligt de nadruk op communicatie. Via dialogen en rolspelen oefenen we de tegenwoordige, de toekomende, de verleden tijd en complexe zinsconstructies. 4) Nederlands Praktische kennis - niveau 2 Nederlands leren op uw niveau! We werken met rollenspel, dialogen en actueel video-, lees- luisteren schrijfmateriaal. 5) Nederlands Praktische kennis - niveau 3 De vier vaardigheden (luisteren, lezen,.spreken en schrijven) worden uitgebreid getraind. De nadruk ligt op mondelinge communicatie. Centraal staan het inoefenen en de uitbreiding van de woordenschat. Grammaticale knelpunten worden opgefrist. Informatie betreffende de uurroosters, de inschrijving en de prijs zal beschikbaar zijn vanaf de maand augustus.

19 02/ / infovo-meviza.be La commune de Steenokkerzeel organise, en collaboration avec le CVO de Mechelen-Vilvoorde-Zaventem, des cours élémentaires de néerlandais. 1) Notions de base - niveau 1 Les cours sont variés et l atmosphère y est agréable! Aucune notion de base n est requise. Ce cours de néerlandais vous apportera une base pratique ; comment se présenter ou demander son chemin, etc A la fin du cours vous serez apte à converser en néerlandais, à lire et à rédiger des textes simples. 2) Notions de base - niveau 2 Vous avez déjà une certaine base mais vous souhaitez vous exprimer avec plus de facilité. Un examen évaluera votre niveau. Ce cours vous aidera à vous exprimer plus aisément en néerlandais. 3) Néerlandais Connaissance pratique - niveau 1 Durant ce cours, on s exerce sur la communication courante. En utilisant la méthode des dialogues et des jeux de rôle nous travaillons surtout la conjugaison (le passé, le présent, le futur) et la structure de phrases plus complexes. 4) Néerlandais Connaissance pratique - niveau 2 Apprendre le néerlandais à votre niveau! Nous utilisons les jeux de rôle, la conversation et le matériel audio-visuel actuel. 5) Néerlandais Connaissance pratique - niveau 3 Les aptitudes (écouter, lire, parler, écrire) feront l objet de bon nombre d exercices intensifs. La communication orale est priviligiée en accentuant l apprentissage et l élargissement du vocabulaire tout en passant en revue les faiblesses grammaticales.. L information concernant les horaires, les inscriptions et les prix sera disponible à partir du mois d août.

20 02/ / infovo-meviza.be The community of Steenokkerzeel organises, together with the CVO of Mechelen-Vilvoorde-Zaventem, elementary courses in Dutch. 1) Elementary knowledge - level 1 The courses are varied and the atmosphere is great! No elementary knowledge required. In this course you learn lots of practical things, such as: how do I introduce myself? How do I ask for directions, etc. At the end of the courses, you can have a conversation in Dutch, and will be able to read and write simple texts. 2) Elementary knowledge - level 2 You have an elementary knowledge of Dutch: all you need to do is take a small test and proceed to a higher level of communication confidence. 3) Dutch for daily use - level 1 This course is focussing on communication skills. Using dialogues and role plays, the use of tenses (past, present, future) are teached as well as the use of more complex structures of phrases. 4) Dutch for daily use - level 2 Learning Dutch at you level using role play, dialogues and topical reading, listening, writing and video material. 5) Dutch for daily use - level 3 All four skills (listening, reading, speaking and writing) are practiced extensively. The focus lies in expanding your vocabulary and mastering it. You will brush up on grammar sticking points. 20 Information concerning schedules, enrolment and price will be available as from the month of August.

DEN BEIAARD. Vlaamse Gemeente Steenokkerzeel. maart-april

DEN BEIAARD. Vlaamse Gemeente Steenokkerzeel. maart-april Tweemaandelijks gemeentelijk informatieblad Vlaamse Gemeente Steenokkerzeel DEN BEIAARD 2010 maart-april De middenkatern vervangt de "huis-aan-huis-berichten" Erfgoeddag en WAK 2010 in kasteel Boetfort:

Nadere informatie

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel!

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Een sportieve afvaardiging van het gemeente- vrijdagnamiddag en OCMW-personeel 27 mei nam organiseerde deel het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegings- Op

Nadere informatie

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 2. april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 2. april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 14de jaargang Nr. 2 april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester UW GEMEENTEBERICHTEN Als gemeentebestuur zetten wij ons beste beentje voor om het gemeentelijk

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 15de jaargang Nr. 4. december 2003 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 15de jaargang Nr. 4. december 2003 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 15de jaargang Nr. 4 december 2003 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester In naam van alle personeelsleden van de gemeente, het ocmw, de politie, de raadsleden, de

Nadere informatie

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond.

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond. 2 Voorwoord Het begin van de lente betekent weer de start van een nieuw toeristisch seizoen. Er is in dit infoblad veel aandacht voor de feestelijke opening op zondag 25 april. Het belooft een bijzonder

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

www.ruiselede.be ruiselede

www.ruiselede.be ruiselede GEMEENTE RUISELEDE www.ruiselede.be ruiselede 28ste jaargang - winter 2013-2014 bericht aan de bevolking P.3 VRIJE TIJD P.11 dossier P.16 milieu P.18 interview P.22 OCMW OCMW P.24 terugblik P.27 UIT DE

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 20e Jaargang nr. 7 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p.

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p. de Zitmoment Durf vergelijken p.4 Samenaankoop goedkopere, groene energie p.9 Programmabrochure De Meet p.13 Sociaal Verwarmingsfonds 2013 p.22 NOVEMBER 2013 UITNEEMBAAR PROGRAMMABROCHURE NAJAAR 2013 -

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag.

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag. VOORWOORD Beste Zoals je ziet is het jaarverslag van 2004, niet meer te vergelijken met dat van vorig jaar. In plaats van een overvloed aan tabellen en nietszeggende cijfers laten we de diensten zelf hun

Nadere informatie

7 10 Ontdek het speelplein 15 Juni compostmaand 6 Park tegen kanker 7 Goedkoopste energieleverancier 10. www.lille.be

7 10 Ontdek het speelplein 15 Juni compostmaand 6 Park tegen kanker 7 Goedkoopste energieleverancier 10. www.lille.be Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - mei-juni 2012 jrg 36 nr.3 6 www.lille.be 7 10 Ontdek het speelplein 15 Juni compostmaand 6 Park tegen kanker 7 Goedkoopste energieleverancier

Nadere informatie

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27 Winters landschap Cauborre Gemeentelijk infoblad Wortegem-Petegem 2 Maart > April 2010 Jaargang 27 Verantwoordelijke uitgever Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Luc Vander Meeren, Waregemseweg 35, 9790

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE FEBRUARI 2012

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE FEBRUARI 2012 INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 18e Jaargang nr. 2 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

Gemeentelijk Infomagazine Glabbeek Vijfendertigste jaargang september 2012

Gemeentelijk Infomagazine Glabbeek Vijfendertigste jaargang september 2012 Verschijnt driemaandelijks Afgiftekantoor: 3200 Aarschot GlabbeKLAP Gemeentelijk Infomagazine Glabbeek Vijfendertigste jaargang september 2012 glabbeek.be GEMEENTE PROMOOT STREEK- & FAIRTRADE PRODUCTEN

Nadere informatie

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant NIEUWS VAN ROND DE IJZER Editie april mei juni 2014 Gemeentelijke infokrant Verkiezingsnieuws Overzicht werken Weekend van het volkscafé GEMEENTEBERICHTEN Openingsuren Gemeentehuis De gemeentelijke diensten

Nadere informatie

INFOKUURNE. sociaal huis. september oktober 2012. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFOKUURNE. sociaal huis. september oktober 2012. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFOKUURNE september oktober 2012 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne sociaal huis

Nadere informatie

UITNODIGING RIEMST DANST! Dans- en ontspanningsnamiddag voor alle 50-plussers (p. 3)

UITNODIGING RIEMST DANST! Dans- en ontspanningsnamiddag voor alle 50-plussers (p. 3) Tweemaandelijks informatieblad van de gemeente Riemst Jaargang 35 november/december 2011 Verschijnt op 7.050 exemplaren 37 P 004432 Afgiftekantoor 3770 Riemst zeventig informatieblad 0 7 België-Belgique

Nadere informatie

infoblad #06 Klaar voor een energiezuinige winter NOVEMBER/DECEMBER 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE

infoblad #06 Klaar voor een energiezuinige winter NOVEMBER/DECEMBER 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE infoblad NOVEMBER/DECEMBER 2014 #06 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE www.kaprijke.be Klaar voor een energiezuinige winter Milieu Klaar voor een energiezuinige winter Je hebt het de laatste maanden wellicht in

Nadere informatie

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFO KUURNE januari februari 2011 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne werken sociaal

Nadere informatie

Studietoelagen Hulp bij je aanvraag

Studietoelagen Hulp bij je aanvraag TWEEWEKELIJKS MAGAZINE / 68STE JAARGANG / NR. 15 / 20 SEPTEMBER 2013 / ED. WEST-VLAANDEREN Redactie: Tel. 02 506 82 45 / E-mail: DNW@abvv.be / Abonnementen: Tel. 02 506 82 11 / V.U.: Rudy De Leeuw - Hoogstraat

Nadere informatie

Infomagazine // maart 2014 16 Woondossier: goedkoop lenen en premies 22 Fotograaf Chris Walraed stelt tentoon 25 Jeugdboekenweek 15-30 maart

Infomagazine // maart 2014 16 Woondossier: goedkoop lenen en premies 22 Fotograaf Chris Walraed stelt tentoon 25 Jeugdboekenweek 15-30 maart Merelbeke Infomagazine // maart 2014 16 Woondossier: goedkoop lenen en premies 22 Fotograaf Chris Walraed stelt tentoon 25 Jeugdboekenweek 15-30 maart 2 INFOMAGAZINE // MAART 2014 In t Merelbeeks Kompasse

Nadere informatie

Hoeselt. 20 jaar Vitales

Hoeselt. 20 jaar Vitales Hoeselt g e m e e n t e b e r i c h t e n 20 jaar Vitales 31 ste Demervalleitreffen en Demerrock op 8-9 en 10 juli Hoeselt Zomert op 16 en 17 juli Feest in het park op 27 en 28 augustus Opvoedingswinkel

Nadere informatie

Cursussen & Overige activiteiten

Cursussen & Overige activiteiten Cursussen & Overige activiteiten 2008 2009 Twello Stichting Samenwerkende Peuterspeelzalen Voorst Pagina 2 Inhoud Excelsior pagina 6 Stichting Samenwerkende Peuterspeelzalen Gemeente Voorst pagina 8 Gemeentelijk

Nadere informatie

Glabbe KLAP. 16 Interview: Miel Guelinckx. 18 600 schapen passeren in Glabbeek. 25 De Roos: programmatie 2010-2011. 28 Infodag over wonen en bouwen

Glabbe KLAP. 16 Interview: Miel Guelinckx. 18 600 schapen passeren in Glabbeek. 25 De Roos: programmatie 2010-2011. 28 Infodag over wonen en bouwen September 2010 Glabbe KLAP Gemeentelijk Infomagazine drieëndertigste jaargang nummer 3 Attenrode-Wever Bunsbeek Glabbeek-Zuurbemde Kapellen IN DIT NUMMER: Wat te doen wanneer uw partner sterft? Armoede

Nadere informatie

informatieblad : mei 2011 / 39e jaargang nr. 3 uw stad

informatieblad : mei 2011 / 39e jaargang nr. 3 uw stad N I E U W P O O R T informatieblad : mei 2011 / 39e jaargang nr. 3 ArGENtA pensioensparen GEEN instapkosten HEB JE T AL GEHOORD? GEHOORCENTRUM HOSTENS nu ook in! BON GRATIS GEHOORTEST OP AFSPRAAK Zakenkantoor

Nadere informatie

KOM OP TEGEN KANKER. Eerste SPECIAL DAYS voor kinderen en jongeren met een mentale handicap werden een groot succes!!!

KOM OP TEGEN KANKER. Eerste SPECIAL DAYS voor kinderen en jongeren met een mentale handicap werden een groot succes!!! KOM OP TEGEN KANKER Het plantjesweekend voor Kom op tegen Kanker kende weer een enorm succes. Op 19 verkoopplaatsen en in 2 verenigingen verkochten wij met een groep van 45 enthousiaste vrijwilligers 2240

Nadere informatie

BILZERSE BRANDWEER WORDT DEEL VAN ZONE OOST-LIMBURG. Nieuwjaarsdrink 4 januari Bilzen toost op 2015. Extra bijlage: Jesus Christ Superstar

BILZERSE BRANDWEER WORDT DEEL VAN ZONE OOST-LIMBURG. Nieuwjaarsdrink 4 januari Bilzen toost op 2015. Extra bijlage: Jesus Christ Superstar STADSMAGAZINE BILZERSE BRANDWEER WORDT DEEL VAN ZONE OOST-LIMBURG Nieuwjaarsdrink 4 januari Bilzen toost op 2015 Extra bijlage: Jesus Christ Superstar Jaargang 2 nr. 16 Januari 2015 MILIEU stookkosten

Nadere informatie

Glabbe KLAP. 09 Diefstal- en brandpreventie. 13 Wat met frituurolie & -vet? 14 Interview André Tielen. 21 Kiezen van een energieleverancier

Glabbe KLAP. 09 Diefstal- en brandpreventie. 13 Wat met frituurolie & -vet? 14 Interview André Tielen. 21 Kiezen van een energieleverancier December 2009 Glabbe KLAP Gemeentelijk Infomagazine tweeëndertigste jaargang nummer 4 Attenrode-Wever Bunsbeek Glabbeek-Zuurbemde Kapellen IN DIT NUMMER: OCMW: vacatures OCMW: verwarmingstoelage Infoavond

Nadere informatie

Start Zwalm, Dorp van de Ronde 2011

Start Zwalm, Dorp van de Ronde 2011 GEMEENTE ZWALM GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD 5DE JAARGANG NR. 2 FEBRUARI 2011 Start Zwalm, Dorp van de Ronde 2011 Beste Zwalmenaar, Vorige week ontving u de brochure van Zwalm, Dorp van de Ronde 2011 in

Nadere informatie