DEN BEIAARD. Nieuwe gemeentesecretaris: Heidi Abeloos ZOMER Vlaamse Gemeente Steenokkerzeel. Wijkpolitie te paard in de politiezone KASTZE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEN BEIAARD. Nieuwe gemeentesecretaris: Heidi Abeloos ZOMER 2007. Vlaamse Gemeente Steenokkerzeel. Wijkpolitie te paard in de politiezone KASTZE"

Transcriptie

1 DEN BEIAARD ZOMER 2007 Nieuwe gemeentesecretaris: Heidi Abeloos Wijkpolitie te paard in de politiezone KASTZE Op zondag 1 juli 2007 te Perk Ook door onze gemeente! Vlaamse Gemeente Steenokkerzeel

2 INHOUD Gemeenteraad 4-5 Gemeentehuis in de kijker 6 Steenokkerzeel leeft 7 Politie 7 Onderwijs 9 Bevolking 11 Cultuur 12 Sport 16 Milieu 21 Groene Vingers 24 Senioren 26 Gezondheid 26 OCMW 28 Welzijn 30 Jeugd Activiteitenkalender Ons dorp 36 Midden brochure: * Nederlands voor anderstaligen * Meldingskaarten * Meterkaart Nieuwe openingsuren Gemeentehuis Steenokkerzeel vanaf 02 juli 2007 Voormiddag Namiddag Avond Maandag u u - Dinsdag u - - Woensdag u * - Donderdag u u u Vrijdag u - - *Jongeren en kinderen zijn ook welkom op de jeugddienst op woensdag van u Gemeentelijke Openbare Bibliotheek Steenokkerzeel Voormiddag Namiddag Avond Maandag u - Dinsdag Woensdag u - Donderdag u Vrijdag Zaterdag u - - COLOFON Redactieleden: Schepen Edy Van Damme, Heidi Abeloos, Patrick De Munter, Patricia Dewispelaere, Amy Gille, Agnes Hermans, Sandrine Luyten, Ronny Raymaekers, Eveline Schacht, Annemie Symons, An Vanmol, Veronique Verbert, Luc Vercammen, Marc Verelst, Reinhilde Verschueren, Birgit Volkaers. Redactieadres: Orchideeënlaan Steenokkerzeel tel.: fax: Verantwoordelijke uitgever: Karel Servranckx, Burgemeester Drukker: Artoos communicatiegroep Teksten voor de herfsteditie aan te leveren uiterlijk 10 augustus 2007 op een diskette (1,44 Mb) of per aan 2

3 Beste Burgers, Valiezen al gemaakt om aan de vakantietocht te beginnen? Wees voorzichtig en geniet met volle teugen van een welverdiende vakantie. Hopelijk wordt het voor de thuisblijvers ook een hete en plezante zomervakantie. Maar ook onze Beiaard heeft een vakantiekleurtje aangetrokken. Vanaf nu bieden we onze gemeentediensten in vierkleurendruk aan. Onze studenten steken hun laatste energie in hun examens. Zorg ervoor dat ze rustig kunnen studeren. Maar wacht nog even om te vertrekken en kom naar de 11-juli viering te Perk. Onze cultuurdienst heeft weer voor een knappe affiche gezorgd. Alle inwoners zijn dan ook op 1 juli uitgenodigd op dit gratis feest. Tijdens de zomervakantie organiseert onze jeugddienst een resem aan grabbelpasactiviteiten of misschien trekken jullie bengels liever naar onze goed georganiseerde speelpleinwerking. Voor de sportievelingen richt onze sportdienst kampen in voor groot en klein. Doe tijdens de vakantie ook wat aan sport, dan ben je goed voorbereid op De Gordel die dit jaar ook door onze gemeente loopt. Tenslotte wenst ons gemeentebestuur alle inwoners een prettige en zonnige vakantie toe. Beleefde groeten, Edy Van Damme Schepen van informatie Karel Servranckx Burgemeester GEDICHT Moordgriet doet mijn hart hard slaan en wil alles geven om het jouwe sneller te doen gaan. zoals mijn dromen beschreven, heb ik voor jou verstaan, mijn ziel door jou gegrepen, mijn ziel naar jou gegaan. Zonder jou kan ik leven, maar zonder jou heb ik geen bestaan. Wim Selleslach 3

4 GEMEENTE RAAD Overzicht van de gemeenteraadsbesluiten Op 22 januari 2007 keurt de gemeenteraad (met 16 stemmen bij 4 onthoudingen) de verrekening nr 3 goed voor de onderhoudswerken aan verschillende wegen fase VI. 1) Borduren type IB parking Hinckaertplein 2) Verkeersdrempel Keizerinlaan 3) Printbeton rondpunt Cornellekestraat Eenparig wordt het addendum van Riobra aan de overeenkomst tussen de gemeente Steenokkerzeel en het studiebureau Heyvaert voor de verdere studie van de verbeteringswerken in de Breemstraat en de Houtemsesteenweg en plaatsen van verkeersremmers in verschillende straten goedgekeurd. De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Steenokkerzeel en Riobra wordt goedgekeurd. Op 14 december 2006 keurt de gemeenteraad (met 13 stemmen bij 7 onthoudingen) de aangepaste verrekening nr 3 goed voor het uitvoeren van verbeteringswerken in de Breemstraat en de Houtemsesteenweg en het plaatsen van verkeersremmers in verschillende straten. Met 17 stemmen bij 4 onthoudingen wordt de eindafrekening van de werken van de omleidingsweg en de Keistraat goedgekeurd. De gemeenteraad keurt eenparig de deelnameprijs voor de stratenloop, op zaterdag 06 oktober 2007, rondom sporthal Hertblock en in het Zonnebos, goed: 3 per persoon kinderen tot 12 jaar kunnen gratis deelnemen. Met 19 stemmen en 2 onthoudingen wordt de jaarlijkse toelage goedgekeurd voor de hulpverlening van de brandweerdienst van het gewestelijk groepscentrum. Eenparig worden de overeenkomsten tussen het gemeentebestuur en aangepast: de jeugdclub Echo vzw, te Steenokkerzeel, voor het gebruik van een gemeentelijke nieuwbouw voor de uitoefening van zijn activiteiten in de Coenenstraat 23; de jeugdclub Blizzard vzw te Melsbroek, voor het gebruik van een gemeentelijke nieuwbouw voor de uitoefening van zijn activiteiten in de Thenaertstraat 8; de scoutsvereniging VVKS Sint-Niklaasgroep te Perk, voor het gebruik van een gemeentelijke nieuwbouw voor de uitoefening van zijn activiteiten, in de Ribaucourtplein; De gemeenteraad beslist eenparig dat de gemeente : de werkliedenloods, gelegen Coenenstraat 23; het administratief centrum, gelegen Orchideeënlaan 17; zal huren van het autonoom gemeentebedrijf Steenokkerzeel. Beide huurovereenkomsten worden goedgekeurd. Op 22 februari beslist de gemeenteraad eenparig om volgende straatnaamwijziging en hernummering door te voeren : straatnaamwijziging van een deel van de Vanheylenstraat (tussen de Vereeckenstraat en de Pensionaatlaan). hernummering van het oude en nieuwe deel van de Vereeckenstraat. hernummering van de onpare kant van het overblijvende deel van de Vanheylenstraat (tussen de Pensionaatlaan en de Kerk). Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt (met 12 stemmen tegen 6 stemmen bij 3 onthoudingen) definitief aanvaardt. Met 12 stemmen tegen 7 stemmen bij 2 onthoudingen keurt de gemeenteraad het huishoudelijke reglement van de gemeenteraad goed voor de duur van de legislatuur De gemeenteraad beslist eenparig om een retributie te vestigen op de afgifte van naamplaatjes voor de herdenkingszuilen opgericht op de asverstrooiingspercelen. Deze retributie is verschuldigd door diegene die de asverstrooiing aanvraagt en bedraagt 50 per naamplaatje. De gemeenteraad beslist (met 12 stemmen tegen 2-stemmen bij 7 onthoudingen) om voor het dienstjaar 2007 een gemeentebelasting te vestigen op het afleveren door het gemeentebestuur van allerhande administratieve stukken. De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon aan wie het stuk wordt afgeleverd. Deze verordening is niet toepasselijk op het afleveren van stukken die onderworpen zijn aan de betaling van een bijzonder recht ten voordele van de gemeente krachtens een wet, een algemeen of provinciaal reglement of een bijzonder gemeentelijk reglement. Het bedrag van deze belasting wordt vastgesteld als volgt: 1) Het bedrag van de belasting met betrekking tot de afgifte van de elektronische identiteitskaart wordt als volgt vastgesteld: 10 voor een 1ste afgifte van de kaart, een vernieuwing of vervanging. 4

5 11 voor een 1ste duplicaat van de kaart. 12 voor een 2de of volgend duplicaat van de kaart. 88 voor de afgifte van de kaart volgens de dringende spoedprocedure 140 voor de afgifte van de kaart volgens de zeer dringende spoedprocedure 2) Stedenbouwkundige inlichtingen gevraagd door notarissen (vastgoedinformatie volgens modelformulier uitgewerkt door vereniging van Vlaamse steden en gemeenten samen met Koninklijke federatie van Belgische notarissen): 50. Eénzelfde bedrag is verschuldigd door elke aanvrager (ongeacht zijn professionele achtergrond) die om dergelijke inlichtingen verzoekt. 3) Voor de paspoorten: 4 voor elk nieuw paspoort. 2 voor de verlenging van de geldigheidsduur van een vroeger afgeleverd paspoort. Kinderen jonger dan 12 jaar worden voor de aflevering van paspoorten van deze belasting vrijgesteld. De gemeenteraad gaat eenparig akkoord met volgend voorstel: De gemeenteraad van Steenokkerzeel drukt zijn ongerustheid uit naar aanleiding van recente politieke uitspraken over de inlijving bij Brussel van een groot gedeelte van de Vlaamse Rand evenals naar aanleiding van voorstellen om het Minderhedenverdrag van toepassing te verklaren op de Franstaligen in Vlaanderen vraagt de Vlaamse regering om extra inspanningen te doen om de verfransing van onze streek tegen te gaan en om voet bij stuk te houden inzake de niet-ratificatie van het zogeheten Minderhedenverdrag. vraagt de Vlaamse Regering met aandrang om de taalwetgeving te respecteren en geen denksporen te volgen waarbij anderstaligen al dan niet tijdelijk in hun eigen taal zouden te woord gestaan worden door de diverse overheden. Het ontwerp van huurovereenkomst met Louis Vermeulen pastoor van Perk, voor de woning, gelegen Tervuursesteenweg 171, wordt eenparig goedgekeurd. GEMEENTE RAAD Met 14 stemmen bij 7 onthoudingen wordt de overeenkomst tot het gratis terbeschikking stellen van een gemeentelokaal in de sporthal, gelegen Orchideeënlaan 19, aan de Watering der Barebeek, goedgekeurd. De gemeenteraad beslist eenparig het aanvraagdossier tot verplaatsing van een gedeelte van voetweg nr. 59 uit de atlas der buurtwegen van Steenokkerzeel over de percelen, gelegen te Steenokkerzeel (1e afdeling), sectie D met kadasternummers 140/s, 141/g en 142/k, met gunstig advies over te maken aan de dienst mobiliteit en wegen van de provincie Vlaams-Brabant voor besluitvorming voor te leggen aan de bestendige deputatie. Met 17 stemmen bij 4 onthoudingen keurt de gemeenteraad het gemeentelijk reglement met betrekking tot de aanleg van tegeltuintjes goed. (reglement: zie rubriek GROENE VINGERS) Op de gemeenteraad diende de burgemeester een amendement in op het voorstel tot resolutie Splitsing Brussel- Halle-Vilvoorde vanwege de Klaver-fractie. De gemeenteraad beslist eenparig derhalve : De gemeente Steenokkerzeel zal zich onverwijld voorzien in een procedure voor een rechtbank, met als doel de federale regering ertoe te verplichten van het arrest van het arbitragehof, d.d. 26 mei 2003, uit te voeren, zodanig dat het college niet kan verplicht worden tot onwettelijke handelingen zoals deze waarvan sprake. Hiervoor een advocaat aan te stellen op kosten van de gemeente. Die zal onderzoeken welke gerechtelijke of administratieve procedures hiervoor het meest aangewezen zijn. In de gemeenteraadszitting van 29 maart 2007 legt mevrouw Heidi Abeloos haar eed als gemeentesecretaris af. Het bijzonder plan van aanleg nr. 4 Gemeentehuis en omgeving herziening 2 en bijzonder plan van aanleg nr. 4 Gemeentehuis en omgeving herziening 3 worden eenparig voorlopig vastgesteld. 5

6 GEMEENTEHUIS IN DE KIJKER Nieuwe gemeentesecretaris: Heidi Abeloos Onze gemeentesecretaris, Maurice Van Grunderbeeck is in 2006 met pensioen gegaan en werd opgevolgd door mevrouw Heidi Abeloos. Vanaf 30 maart 2007 is Heidi Abeloos operationeel in haar nieuwe functie. Heidi, die in 1994 haar diploma licenciaat in de rechten aan de Leuvense unversiteit behaalde, is reeds lang vertrouwd met Steenokkerzeel. Sedert september 1997 was ze werkzaam als bestuurssecretaris en in t najaar 2003 was ze actief als waarnemend gemeentesecretaris. Wij wensen haar veel arbeidsvreugde met haar nieuwe en voor onze gemeente heel belangrijke job. De 3de klas van Sint-Cajetanus bezoekt ons gemeentehuis Met vestje en helm fietsten we naar ons gemeentehuis. We kregen een rondleiding van de schepen van onderwijs. Met een opdrachtenblad per groepje verkenden we verder de verschillende diensten. We hielden ook gemeenteraad zoals de grote mensen van onze gemeente dat doen. In de eetzaal kregen we een hapje en een drankje aangeboden. Het personeel stond ons geduldig te woord en was heel vriendelijk. Het was niet alleen een leerrijke,maar ook een prettige uitstap! Bedankt voor het onthaal! Ook opa Bert en meester Luc, die ons tijdens deze fietsweek begeleidden, een welgemeende dank je wel! en wat vonden zij er zelf van? Rondleiding in het gemeentehuis door de ogen van: Matthias S.: 3de leerjaar Donderdag 10 mei kregen we een rondleiding van de schepen van onderwijs. Hij toonde ons het wapenschild van onze gemeente. Er zijn veel diensten voor de mensen: je kan je paspoort krijgen, informatie voor het bouwen van een huis, We hielden een echte gemeenteraad. We mochten stemmen en beslissingen nemen samen met burgemeester Christopher van onze klas. Het was heel tof! Arne: 3de leerjaar Ik vond de rondleiding heel interessant. De kleine opdrachtjes vond ik ook goed. De dingen daar zijn vast en zeker heel belangrijk. Het spel in het gemeentehuis was een goed idee! Marie: 3de leerjaar Toen we aankwamen, kregen we allemaal een balpen en een boekje. Dat was heel leuk! Dan kwamen we in een hele grote zaal waar micro s waren. We mochten daar in praten. Daarna kregen we een blaadje en moesten we rondgaan in het gemeentehuis. En daarna kregen we een drankje en chips! 6

7 STEENOKKERZEEL LEEFT Gouden bruiloften In de lente 2007 werden door het college van burgemeester en schepenen verscheidene Steenokkerzeelse echtparen gehuldigd voor hun Gouden bruiloft. De koppels werden in de bloemetjes gezet en ontvingen, na een gezellige babbel, een aankoopbon als geschenk. 02 maart: Gouden bruiloft echtgenoten Dewinter Jacmans 30 maart: Gouden bruiloft echtgenoten Becker - Boulanger 27 april: Gouden bruiloft echtgenoten Hemelaer Vanophalvens 27 april: Gouden bruiloft echtgenoten Deroover Vranckx 27 april: Gouden bruiloft echtgenoten Hendrix Van Lier 04 mei: Gouden bruiloft echtgenoten Bulckaan Reuter 11 mei: Gouden bruiloft echtgenoten Schroeven Barrette 18 mei: Gouden bruiloft echtgenoten De Caerlé De Coster 18 mei: Gouden bruiloft echtgenoten Verboomen Vandertwee 29 mei: Gouden bruiloft echtgenoten Piot Casteels POLITIE Lokale Politie Kastze 5412 Korpschef: Patrick De Munter Centraal commissariaat, Tervuursesteenweg 295, 1820 Steenokkerzeel Tel Fax Openingsuren: alle werkdagen van u. tot u. Aanleggen van een wervingsreserve van agenten van politie Regio / Provincie : VLAAMS-BRABANT en/of BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Uiterste inschrijvingsdatum : 30 juni 2007 Wenst u te werken als agent van politie (vroeger hulpagent ) in de hierboven vermelde regio of provincie? Grijp dan deze kans! Alle info treft u op de website Vertrek goed voorbereid op vakantie! Elk jaar opnieuw raken mensen in moeilijkheden tijdens hun vakantie. Sommige stranden al in Zaventem, omdat hun reisdocumenten of deze van de kinderen niet in orde zijn! De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken geeft je daarom in de brochure Reis wijs en op de website www. diplomatie.be een hele rist nuttige reisadviezen. Reisdocumenten Op de website vind je een overzicht van de reisdocumenten die je voor elk land nodig hebt. Contacteer in geval van twijfel best de ambassade van het land. Identiteitskaarten en -bewijzen en paspoorten voor kinderen en volwassenen kan je eenvoudig aanvragen bij de dienst burgerlijke stand in het gemeentehuis! Geldige identiteitskaart Voor een aantal landen volstaat een geldige identiteitskaart. Controleer dus altijd de geldigheidsdatum! 7

8 POLITIE Paspoort Een geldig paspoort is vereist voor de landen waar een gewone identiteitskaart niet volstaat. Ook kinderen hebben voor die landen een individueel paspoort nodig. Alle nieuwe paspoorten zijn geldig voor vijf jaar. De gangbare afleveringstermijnen zijn: twee weken voor de normale procedure en één werkdag voor de duurdere spoedprocedure. In het drukke zomerseizoen vraag je best een maand vóór je vertrek je paspoort aan. Kies je geregeld voor een last minute reisbestemming, zorg dan dat je paspoort nog minstens zes maanden geldig is! Visum Voor sommige landen heb je een visum nodig. Zo n visum vraag je aan op de ambassade of consulaat van je reisbestemming. Informeer tijdig. je over de aanbevolen vaccins. Sommige landen weigeren je zelfs de toegang als je geen geldig internationaal erkend bewijs hebt van inenting tegen bepaalde ziektes. Tot slot. Wens je dat uw lokale politie tijdens uw afwezigheid in jouw woonbuurt extra toezicht houdt, laat ons iets weten. Goede reis! Wijkpolitie te paard in de politiezone KASTZE [Kampenhout Steenokkerzeel Zemst] En de kinderen? Kinderen jonger dan 12 moeten in het najaar van 2007 een geldig elektronisch identiteitsbewijs mét foto hebben, dus niet het geboortebewijsje! De aflevertermijn zal vanaf dan zo n drie weken kunnen bedragen. Vraag dus tijdig info op de dienst bevolking. Kinderen vanaf 12 jaar moeten beschikken over een identiteitskaart. Reis je met je kinderen naar een land waar een paspoort geëist wordt, dan heeft elk kind, zelfs een pasgeboren baby, een eigen paspoort nodig. Bij minderjarigen moet één van de ouders het aanvraagformulier voor een paspoort meeondertekenen. Voor minderjarige kinderen die reizen zonder begeleiding van hun ouders of met één ouder, raadt Buitenlandse Zaken aan een schriftelijke toestemming mee te nemen. Je laat de handtekeningen wettigen bij de dienst bevolking. Reislustige 75-plussers 75-plussers die naar het buitenland reizen, moeten een geldige identiteitskaart hebben. Eens je 75 jaar bent, word je niet meer opgeroepen door het gemeentebestuur om je identiteitskaart te vernieuwen. Geen probleem zolang je België niet verlaat. Wil je naar het buitenland, dan moet je zélf een nieuwe identiteitskaart aanvragen. Voor reizen naar landen waarvoor een paspoort vereist is, dien je als 75-plusser uiteraard over een geldig paspoort te beschikken. Inentingen Als je een reis naar verre bestemmingen maakt, informeer In de vakantieperiode zullen ze (van juni tot september) te paard patrouilleren. Het zijn wijkinspecteurs, gebrevetteerde private ruiters met lange rijervaring, die dit initiatief hebben genomen. Aangezien dit voorstel perfect binnen onze korpsdoelstellingen past, leemtes aanvult en verschillende voordelen biedt, kreeg dit onze volledige steun. Naast fietsende wijkinspecteurs en interventieploegen op motorfiets is dit een manier om de politie zichtbaar op straat te brengen. Er zijn evidente voordelen want van op deze hoge positie kunnen wij beter observeren, en worden wij op onze beurt ook beter gezien. We hopen hierdoor ook het contact met de bevolking te vergemakkelijken omdat dit één van de vriendelijkste preventiemiddelen zijn om kleine, maar vervelende overlast tegen te gaan. Het gaat om getrainde paarden die probleemloos voor deze politietaken kunnen worden gebruikt. Met dit proefproject willen we dus duidelijk zichtbaar aanwezig zijn in uw buurt en hangplekken, in parken en in de recreatiege- 8

9 POLITIE ONDERWIJS bieden waar fiets- of gemotoriseerd toezicht moeilijk is. Als dit proefproject goed meevalt, zullen we de paarden in de toekomst ook bij grote evenementen inzetten. Project Mobi +: een voortgezette rijopleiding voor 55-plussers De Vlaamse Stichting Verkeerskunde, de federatie van beroepsautorijscholen van België, de lokale politie Kastze en onze gemeente organiseren voor de tweede keer een speciaal project voor rijopleiding voor 55-plussers: MOBI +. Met dit project krijgen alle 55-plussers de mogelijkheid om hun kennis van de wegcode en hun rijvaardigheid bij te spijkeren. Thema s die aan bod komen, zijn ondermeer verkeersdrukte, gedrag, techniek van het ritsen, opfrissing verkeersregels, in- en uitvoegen op autosnelwegen, openbaar vervoer, gedrag als voetganger en fietser. Mobi+ is een vrijwillige cursus van 4 halve dagen die alle aspecten van het verkeer behandelt. De cursus wordt georganiseerd door erkende rijscholen voor groepen van 20 tot 30 deelnemers. Geïnteresseerde deelnemers kunnen contact opnemen met de lokale politie Tervuursesteenweg 295, te Steenokkerzeel op het nummer , alle werkdagen bereikbaar tussen en u. Voor de exacte data, locaties en deelnameformulier kan je terecht bij mevrouw Joske Convents. Je kan inschrijven tot 31 juli Deelnemers betalen 30,00 voor de cursus. Je ontvangt een informatiemap en een getuigschrift. Tot uw dienst, Patrick De Munter, Korpschef Nieuws van Gbs-Piramide & Tilia Beide gemeentescholen blijven groeien en voorzien contactmomenten voor nieuwe geïntereseerden. In Tilia (Melsbroek) kunnen kinderen met hun ouders langskomen op woensdag 27 juni 2007 van tot u. In Piramide (Steenokkerzeel) was er reeds rond Pasen een opendeurdag. Voor kinderen van 2,5 jaar kan er echter steeds voor elke schoolvakantie worden ingeschreven, om dan na de vakantie in te stappen. Tijdens de grote vakantie kan u tijdens de eerste week van juli en de laatste twee weken van augustus na afspraak met de directie inschrijven. Dit kan telefonisch 0475/ of per mail Meer info kan u ook steeds terugvinden op Inschrijvingsdagen De MEGA-fuif Instapdagen (indien uw kleuter 2,5 jaar is) Op vrijdag 11 mei 2007 sloten we het Mega-project (Mijn Eigen Goede Antwoord) af met een keitoffe en gezonde fuif. Alle zesdeklassers van onze gemeente gingen uit de bol op livemuziek van het groepje Airplane. Tijdens de pauze werd de laureaat van de tekenwedstrijd, Jalal, gehuldigd. Zijn ontwerp versierde de T-shirts die door de gemeente geschonken werden aan alle deelnemers. Na de pauze, met gezonde hapjes en drankjes, konden ze nog verzoeknummertjes aanvragen aan onze Dj. Het Mega-lessenpakket was opgedeeld in 10 lesjes die gegeven werden door de politie, het CLB en de klastitularis. Hopelijk hebben we onze leerlingen meer weerbaar 9

10 ONDERWIJS kunnen maken tegenover alle soorten van drugs die er in onze maatschappij te vinden zijn! De winnaar van de MEGA T-shirtwedstrijd aan het woord: Mijn naam is Jalal Zulfiqar en ik ben 12 jaar oud. Vooraleer we naar België verhuisden, woonde ik al 3 jaar in Pakistan. Sinds dit jaar woon ik in Perk en volg ik les in GBS Piramide te Steenokkerzeel. De zesde klas is echt een superklas! Ik speel graag voetbal en basketbal, maar het liefst van al doe ik aan taekwondo! Mijn motto: Geef nooit op als het al eens wat moeilijker gaat! Nieuw! Onthaalklas nieuwkomers Het KITO (Katholiek Instituut voor Technisch Onderwijs) in Vilvoorde heeft een Onthaalklas nieuwkomers opgestart. Deze onthaalklas is specifiek gericht op kinderen van niet-belgische nieuwkomers leeftijd van 12 tot 18 jaar die zich voor langere tijd in onze gemeente komen vestigen en die de Nederlande taal willen leren. Gedurende 1 jaar worden deze leerlingen klaargestoomd om deel te nemen aan het Vlaamse onderwijs. KITO, Zennelaan 51/53, 1800 Vilvoorde tel fax website: 10

11 BEVOLKING Overlijden van de huwelijkspartner Heb ik recht op een overlevingspensioen? Indien u minstens 45 jaar oud bent en minstens 1 jaar gehuwd was met de overledene, dan heeft u op basis van zijn/haar loopbaan recht op een overlevingspensioen. In een aantal gevallen moet u hiervoor een aanvraag indienen. De leeftijdsvoorwaarde is evenwel niet vereist in de volgende gevallen: Voor echtgenoten van ambtenaren Voor echtgenoten van zelfstandigen of werknemers met een kind ten laste Voor echtgenoten van zelfstandigen of werknemers die permanent voor minstens 66% arbeidsongeschikt zijn Weduwen van mijnwerkers met 20 jaren ondergrondse dienst kunnen het overlevingspensioen op gelijk welke leeftijd bekomen. In een aantal gevallen mag de huwelijksduur minder dan één jaar bedragen: Indien er (eventueel postuum) een kind geboren werd uit het huwelijk Indien het overlijden te wijten was aan een ongeval of beroepsziekte Indien op het ogenblik van het overlijden een van beide partners kinderbijslag trok voor een kind ten laste. Indien de overledene ambtenaar was, kan de langstlevende partner een overlevingspensioen ontvangen op de volgende voorwaarden: hij moet minstens één jaar getrouwd geweest zijn met de overledene, behalve als er een kind ten laste is van een van beide echtgenoten, indien een kind (eventueel postuum) geboren is uit het huwelijk of indien het overlijden te wijten is aan een arbeidsongeval of aan een beroepsziekte die vastgesteld werd na de datum van het huwelijk. Indien het huwelijk minder dan een jaar geduurd heeft, en de hierboven vermelde uitzonderingen niet van toepassing zijn, dan heeft de overlevende echtgenoot recht op een tijdelijk pensioen gedurende één jaar. Een bijkomende voorwaarde om een overlevingspensioen te ontvangen is dat de overlevende echtgeno(o)t(e) niet veroordeeld mag zijn voor het plegen van een aanslag op het leven van de overledene. Wanneer is een aanvraag voor het overlevingspensioen NIET vereist? Indien de overleden werknemer of zelfstandige reeds een rustpensioen ontving, of indien de toekenningsprocedure daarvoor reeds gestart was, hoeft u niets te doen. Het overlevingspensioen wordt in dat geval automatisch berekend en toegekend aan de rechthebbenden. Als de overledene een ambtenaar was die een rustpensioen ontving, dan opent de Pensioendienst voor de overheidssector automatisch een overlevingspensioendossier voor de langstlevende echtgeno(o)t(e), de uit de echt gescheiden parter als deze de enig mogelijke rechthebbende is of de wezen die nog geen 18 jaar oud zijn, indien zij de enig mogelijke rechthebbenden zijn Wanneer is een aanvraag voor een overlevingspensioen WEL vereist? Uw partner was: nog actief als -werknemer of zelfstandige, - was bruggepensioneerd, werkloos, genoot ziekte- of invaliditeitsvergoedingen: In dit geval moet u een aanvraag indienen op de gemeente van uw woonplaats Indien uw partner ambtenaar was en nog geen rustpensioen ontving dat niet door de Pensioendienst voor de overheidssector beheerd werd, of als er andere mogelijke rechthebbenden zijn (zie hoger), dan moet een aanvraag ingediend worden. Dit dient binnen de 12 maanden volgend op het overlijden te gebeuren. Bij twijfel is het altijd beter een aanvraag in te dienen. Wijziging van een beroep De verandering van beroep en het einde van de loopbaan dienen meegedeeld te worden aan de gemeentelijke dienst Burgerzaken. De aanpassing kan dan gebeuren in de bevolkingsregisters. 11

12 CULTUUR Bibliotheek Openinguren: Maandag: u. Woensdag: u. Donderdag: u. Zaterdag: u. Sluitingsdagen zomer 2007 Zaterdag 21 juli (Nationale Feestdag) Woensdag 15 augustus (O.L.V. Hemelvaart) Van maandag 13 t/m zaterdag 18 augustus (jaarlijks verlof) Bibliotheek Steenokkerzeel : een succesverhaal Een beetje geschiedenis : De bibliotheek van Steenokkerzeel is zoals bijna alle andere openbare bibliotheken ontstaan uit de boekerijen van de deelgemeenten. De vrije bibliotheken Sint-Martinus (Melsbroek), Sint-Niklaas (Perk) en Sint-Rumoldus (Steenokkerzeel) werden in 1994 overgenomen door de gemeente. Geleidelijk aan groeide het aanbod en de laatste 10 jaar heeft de gemeente serieus geïnvesteerd in de bibliotheek. Sinds de verhuis (naar het nieuwe gebouw met de serviceflats in de Mulslaan) in 2004 is de werking van de bibliotheek sterk gegroeid. Het aantal leners is verdrievoudigd. Ook de uitbreiding van de collectie leidde tot een spectaculaire groei van het aantal uitleningen. In de bibliotheek kun je nu niet alleen boeken uitlenen. De bibliotheek bezit momenteel ook een 1200-tal films op DVD en een 70-tal tijdschriften. Op de grafieken zie je de evolutie van het aantal leners en de uitleningen. Bibliotheek Steenokkerzeel Aantal lezers Bibliotheek Steenokkerzeel Evolutie uitleningen Een boek zoeken : Op de website van de gemeente kan je ook zien welke boeken en dvd s de bibliotheek bezit en kan je ook een reservatie doormailen. Vakantiethema s in de bib : - Detectives en thrillers - Waargebeurde verhalen - Reisverhalen - Informatie over opleidingen en bijscholingen Tip : Je kunt vragen aan de bibliotheekmedewerker om je boeken langer dan 3 weken uit te lenen voor je op vakantie vertrekt. Week van de Amateurkunsten 2007: een geslaagde en gevarieerde kunstenweek Op vrijdag 27 april werd de editie 2007 van de Week van de Amateurkunsten (WAK) officieel geopend in het mooie gebouw De Camme te Perk. Plaatselijke kunstenaars hadden er hun werken tentoon gesteld, met een prachtige expositie als gevolg. De vernissage werd plechtig ingeleid door onze nieuwe schepen van cultuur, Erwin Verhaeren. Na zijn mooie speech werd door de cultuurraad aan alle gegadigden een natje en een droogje aangeboden en werden de kunstwerken druk bewonderd en besproken. Deze expositie was echter enkel het startpunt. Tegelijkertijd stelden de deelnemende kunstenaars immers ook de hele week andere van hun werken tentoon bij verschillende handelaars in onze buurt. Wij willen alle kunstenaars, middenstanders en medewerkers bedanken die dankzij hun bijdrage er mee een geslaagde tentoonstelling van maakten. 12

13 CULTUUR Tijdens die week werd er ook aan de jongere inwoners van onze gemeente gedacht. Zij konden in de bibliotheek gaan luisteren naar vertellingen door Rudy Andries over een vriendelijke opa en zijn poes. Iets oudere kinderen konden deelnemen aan één van de workshops striptekenen of cartoons tekenen en zelf hun creativiteit en fantasie de vrije loop laten. Programmatie GC De Corren Cultureel plezier in eigen gemeente! Vrijdag 21/09/07 Optreden Transpiradansa! Feestelijke seizoensopening met wereldse dansmuziek Zaterdag 17/11/07 Boombal met Follia en Snaarmaarwaar Dansen op heerlijk swingende life folkmuziek! Tot slot kwamen ook de muziekliefhebbers aan hun trekken op het slotconcert van Sweet Jazz Orchestra. Deze bigband uit onze regio bracht opnieuw een origineel programma waarin zelfs funk en salsa aan bod kwamen. Een mooie afsluiter van een geslaagde kunstenweek. Steenokkerzeel Feest! Op zondag 1 juli 2007 te Perk Op zondag 1 juli as. wordt in onze gemeente weer stevig gefeest naar aanleiding van de Vlaamse Feestdag. Ook dit jaar weet de cultuurraad weer grote namen op het podium te zetten, ditmaal aan de voetbalterreinen van deelgemeente Perk. Het programma zal er als volgt uitzien: 14.00u. - Opening en toespraak 14.15u. - The Cast 15.15u. - Voice Male 17.00u. - Gunther Neefs 18.30u. - The Cast Allen welkom op dit gratis openluchtfestijn!! Vrijdag 14/12/07 Theater Alles Zwijgt nu van Het Theatervolk vzw Geestige en pakkende kerstverhalen door K. Vingerhoets met een muzikaal sausje. Zondag 03/02/08 Klassiek concert: kamerorkest August De Boeck Vijftien strijkers spelen werken van klassieke, romantische en hedendaagse componisten. Vrijdag 15/02/08 Blaute & Melaerts met Gedeelde Adoraties Jean en Erik spelen deze avond enkel nummers die ze beiden steengoed vinden. Liedjes van anderen, maar ook een aantal nieuwe composities. Zondag 04/05/08 The Brussels Concertband met BJ Scott The BCB verovert de harten van de liefhebbers van jazzy, swingende muziek. BJ Scott zorgt voor fenomenale zangpartijen. 13

14 CULTUUR Muziek Atelier Steenokkerzeel Schooljaar Notenleer Blokfluit Notenleer Volwassenen Houten blaasinstrumenten Koperen blaasinstrumenten Slagwerk Piano Keyboard Gitaar Viool Cursus notenleer Muziek maken in groep begint met samen spreken, ritmisch klappen en zingen. Spelen met ritme, teksten en liederen ontwikkelt de muzikale taalvaardigheid van de kinderen. Het leren lezen en uitvoeren van ritme en melodie, notenwaarden en notennamen groeit heel geleidelijk vanuit een gezongen lied. Notenkennis is dan ook een eerste vereiste om in groep éénzelfde lied of muziekstuk te kunnen uitvoeren. Deze cursus is toegankelijk voor kinderen vanaf de leeftijd van ongeveer 7 jaar (2e leerjaar). Onze eerstejaars krijgen een proefperiode van 2 maanden. Cursus instrument Vanaf het 2de jaar notenleer kan men overgaan tot het bespelen van een instrument. Koperen blaasinstrumenten: trompet, hoorn, trombone, tuba, bugel, Houten blaasinstrumenten: dwarsfluit, klarinet, saxofoon, Maar ook : slagwerk, piano, gitaar, viool, Muziekinstrumenten kunnen in bruikleen gegeven worden door onze plaatselijke muziekverenigingen. Inlichtingen Inschrijvingen: Inschrijvingen mogelijk tot uiterlijk 30 september 2007 De leerlingen notenleer worden ingeschreven bij aanvang van de eerste les! De leerlingen instrument, niet aangesloten bij onze plaatselijke muziekverenigingen, schrijven vooraf in tijdens de inschrijvingsdagen, tijdens de lesuren Muziekleer of via onze plaatselijke muziekverenigingen: Inschrijvingsdagen 2007 Deelschool 5 en 12 september: Steenokkerzeel Gemeente u. school: Van Frachenlaan 7 en 14 september: Perk Sint-Cajetanus: u. de Ribaucourtplein 8 en 15 september: Melsbroek Gemeenteschool: u. Thenaertstraat Plaatselijke muziekverenigingen Verantwoordelijke Telefoon Koninklijke Fanfare Bert De Laet Tenierskring Perk Koninklijke Harmonie Remi Cresens Sint-Martinus Melsbroek Koninklijke Fanfare Ronny Maes Sint-Pharaïldis Steenokkerzeel Koninklijke Fanfare Willy Van Rillaer Sint-Rumoldus Steenokkerzeel Aanvang lessen: maandag 17 september

15 CULTUUR Musical West Side Story Met PCK Streven Het verhaal Een troosteloze volkswijk in een grootstad. Een braakliggend stuk grond waar jongens zonder toekomst rondhangen. Het slagveld voor twee rivaliserende jeugdbendes, met verschillende etnische achtergrond. Ze vechten uit verveling, zonder reden, zonder nadenken. Opgehitst door slogans, gevoed door onverdraagzaamheid, en door blinde haat. Een gevecht op leven en dood. Tot HIJ uit de groep stapt en recht op HAAR afgaat. Tot ZIJ HEM kust. En ze BEIDEN geen geweld meer wensen. Maar is hun LIEFDE voldoende om de anderen te stoppen? West Side Story is brandend actueel. Liefde in contrast met haat. Mis deze aangrijpende musical niet. PCK STREVEN biedt u deze mogelijkheid op zaterdag 1 september Met een comfortabele bus maken we de verplaatsing naar Overmere-Donk. Vertrek aan de kerk te Perk te 17.00u. - Aanvang van het spektakel te u. - Terug te Perk omstreeks: 00.30u. Deelname (spektakel en busreis) = 38,00. Reservatie tot uiterlijk 1 augustus (zolang er plaatsen beschikbaar zijn). Men is pas ingeschreven na overschrijving van het verschuldigde bedrag op: Rek: van PCK STREVEN met de vermelding wss Informatie: Pierre Peeters GSM: Heemkundige Kring doet een oproep Om zijn heemkundig archief verder uit te bouwen, richt de plaatselijke heemkring TER HAM een oproep tot elkeen die documenten, foto s, voorwerpen enz... wil afstaan. Wat in bruikleen gegeven werd, wordt gekopieerd en aan de eigenaar terugbezorgd. Zichtkaarten, affiches, plaatselijke tijdschriften en andere publicaties, krantenartikelen en -knipsels, familiearchief, drukwerk en archivalia uit het verenigingsleven, foto s, oude notariële akten, doodsbrieven, bidprentjes, schoolherinneringen, voorwerpen van heemkundige aard,... WERP NIETS WEG! BEZORG HET AAN HEEMKRING TER HAM Iets schenken of in bruikleen geven aan de Heemkring Ter Ham betekent: dat uw zaken niet bij individuele verzamelaars terechtkomen, maar bij echt in de heemkunde gïnteresseerde en geëngageerde mensen die werken zonder persoonlijke belangen. dat uw zaken effectief bewaard blijven en dat de toekomst van de geschonken stukken niet afhangt van omstandigheden die met een degelijk archief- en documentatiebeheer of met een heemkundige werking weinig te maken hebben. dat uw zaken werkelijk zullen benut worden voor historisch-heemkundig onderzoek en voor praktisch gebruik door geïnteresseerden... (toegankelijkheid van het verenigingsarchief en documentatie, gebruik in tentoonstellingen, verwerking in ons tijdschrift De Veerle en in andere publicaties). Wij aanvaarden in dank ook zaken over de omliggende gemeenten. Die documenten kunnen wij dan ruilen met de heemkundige kring van de desbetreffende dorpen of streek. Voor verdere inlichtingen kan u terecht op het nummer of via Bezoek eveneens onze website 15

16 SPORT Skikamp Naar jaarlijkse gewoonte zakten onze skiërs en snowboarders weer af naar het Oostenrijkse Ramsau am Dachstein. Door het prachtige weer (elke dag volop zon), liet de sneeuwkwaliteit soms te wensen over maar dat kon de pret niet bederven. Dankzij het voortreffelijke werk van de sneeuwkanonnen konden we iedere dag naar hartenlust skiën en snowboarden. Kortom: 8 dagen fun en een onvergetelijke krokusvakantie. Stratenloop Na het grote succes van de voorgaande jaren wordt voor de 3 de maal een Stratenloop georganiseerd in de gemeente. Deze activiteit grijpt plaats op zaterdag 6 oktober 2007 rond sporthal Hertblock en in het Zonnebos. Er worden loopwedstrijden georganiseerd van 750 meter, 5 km tot 10 km. Er is een leuke prijzenpot aan verbonden. Jong en oud op post! Meer inlichtingen kan u verkrijgen bij Amy Gille (tel.: ) van de sportdienst. Sportbeleidsplan Scholensportdag Op vrijdag 27 april vond de derde editie plaats van de sportdag voor scholen. Tijdens deze gelegenheid werd sporthal Hertblock omgetoverd tot een grote speeltuin waar naar hartenlust kon genoten worden van springkastelen, airtrack, gekke fietsjes, skippy slang, knikkerbaan, estafettes, hockey en ga zo maar door. Alle leerjaren (1 ste tot en met 6 de ) van alle scholen van Groot-Steenokkerzeel (GBS Piramide en Tilia, VBS Ter Ham en VBS Sint-Cajetanus) namen deel aan dit speelfestijn. Alvast een geslaagde sportdag voor de scholieren. Zeker voor herhaling vatbaar! Naar aanleiding van het nieuwe Sport-voor-Allen-decreet zal Steenokkerzeel een heus sportbeleidsplan opstellen. De voornaamste doelstelling van dit plan is heel ambitieus: een breed en divers sportaanbod ontwikkelen op maat van zoveel mogelijk mensen in de gemeente. De ondersteuning van sportverenigingen, aandacht voor buurt- en schoolsport, het bevorderen van toegankelijkheid en diversiteit in het lokale sportgebeuren en een degelijke planning op het vlak van sportinfrastructuur vormen de voornaamste elementen ervan. Dit plan zal voor onze gemeente dus een belangrijke impuls zijn. Om zoveel mogelijk ideeën en tips te sprokkelen, zijn wij op zoek naar UW MENING. Doet u aan sport in een sportclub of sport u helemaal niet? Gaat u af en toe joggen of neemt u liever een frisse duik in een zwembad? Doen uw kinderen mee aan de scholenveldloop of aan de sportkampen? Gaat u graag wandelen of wil u meer sporten op uw werk? Bent u een supporter van een Steenokkerzeels voetbal-, volleybal,- basket-, -team? Laat het ons weten! Zet uw mening op papier en werk mee aan toekomstig sportleven in Steenokkerzeel. 16

17 Centrum voor volwassenenonderwijs Wil je je meer thuis voelen in Vlaanderen, leer dan Nederlands in je eigen gemeente!! COURS DE NÉERLANDAIS Á STEENOKKERZEEL CURSUSSEN NEDERLANDS IN STEENOKKERZEEL Pour mieux vous intégrer chez nous, venez apprendre le néerlandais avec une équipe de professeurs dynamique et expérimentée qui vous offre des cours variés dans une ambiance sympa!! DUTCH COURSES IN STEENOKKERZEEL If you want to feel more at ease in Flanders, come and learn Dutch with a team of dynamic and experienced teachers. The courses are varied and the atmosphere is great!!!

18 02/ / infovo-meviza.be Het gemeentebestuur van Steenokkerzeel organiseert, in samenwerking met het CVO van Mechelen-Vilvoorde- Zaventem, cursussen Nederlands. 1) Elementaire kennis - niveau 1 De cursussen zijn gevarieerd en de sfeer is geweldig. Er is geen voorkennis vereist. Je leert hier vele praktische zaken, zoals jezelf voorstellen, de weg vragen, enz Op het einde van de cursus kan je een gesprek voeren in het Nederlands en ben je in staat om eenvoudige teksten te lezen en te schrijven 2) Elementaire kennis - niveau 2 Je kent al wat Nederlands, maar je wil meer. Je wil je helemaal integreren. Een taal kennen betekent voor ons in die taal durven en kunnen communiceren. Je moet enkel een toegangstest afleggen. 3) Nederlands Praktische kennis - niveau 1 Ook tijdens deze cursus ligt de nadruk op communicatie. Via dialogen en rolspelen oefenen we de tegenwoordige, de toekomende, de verleden tijd en complexe zinsconstructies. 4) Nederlands Praktische kennis - niveau 2 Nederlands leren op uw niveau! We werken met rollenspel, dialogen en actueel video-, lees- luisteren schrijfmateriaal. 5) Nederlands Praktische kennis - niveau 3 De vier vaardigheden (luisteren, lezen,.spreken en schrijven) worden uitgebreid getraind. De nadruk ligt op mondelinge communicatie. Centraal staan het inoefenen en de uitbreiding van de woordenschat. Grammaticale knelpunten worden opgefrist. Informatie betreffende de uurroosters, de inschrijving en de prijs zal beschikbaar zijn vanaf de maand augustus.

19 02/ / infovo-meviza.be La commune de Steenokkerzeel organise, en collaboration avec le CVO de Mechelen-Vilvoorde-Zaventem, des cours élémentaires de néerlandais. 1) Notions de base - niveau 1 Les cours sont variés et l atmosphère y est agréable! Aucune notion de base n est requise. Ce cours de néerlandais vous apportera une base pratique ; comment se présenter ou demander son chemin, etc A la fin du cours vous serez apte à converser en néerlandais, à lire et à rédiger des textes simples. 2) Notions de base - niveau 2 Vous avez déjà une certaine base mais vous souhaitez vous exprimer avec plus de facilité. Un examen évaluera votre niveau. Ce cours vous aidera à vous exprimer plus aisément en néerlandais. 3) Néerlandais Connaissance pratique - niveau 1 Durant ce cours, on s exerce sur la communication courante. En utilisant la méthode des dialogues et des jeux de rôle nous travaillons surtout la conjugaison (le passé, le présent, le futur) et la structure de phrases plus complexes. 4) Néerlandais Connaissance pratique - niveau 2 Apprendre le néerlandais à votre niveau! Nous utilisons les jeux de rôle, la conversation et le matériel audio-visuel actuel. 5) Néerlandais Connaissance pratique - niveau 3 Les aptitudes (écouter, lire, parler, écrire) feront l objet de bon nombre d exercices intensifs. La communication orale est priviligiée en accentuant l apprentissage et l élargissement du vocabulaire tout en passant en revue les faiblesses grammaticales.. L information concernant les horaires, les inscriptions et les prix sera disponible à partir du mois d août.

20 02/ / infovo-meviza.be The community of Steenokkerzeel organises, together with the CVO of Mechelen-Vilvoorde-Zaventem, elementary courses in Dutch. 1) Elementary knowledge - level 1 The courses are varied and the atmosphere is great! No elementary knowledge required. In this course you learn lots of practical things, such as: how do I introduce myself? How do I ask for directions, etc. At the end of the courses, you can have a conversation in Dutch, and will be able to read and write simple texts. 2) Elementary knowledge - level 2 You have an elementary knowledge of Dutch: all you need to do is take a small test and proceed to a higher level of communication confidence. 3) Dutch for daily use - level 1 This course is focussing on communication skills. Using dialogues and role plays, the use of tenses (past, present, future) are teached as well as the use of more complex structures of phrases. 4) Dutch for daily use - level 2 Learning Dutch at you level using role play, dialogues and topical reading, listening, writing and video material. 5) Dutch for daily use - level 3 All four skills (listening, reading, speaking and writing) are practiced extensively. The focus lies in expanding your vocabulary and mastering it. You will brush up on grammar sticking points. 20 Information concerning schedules, enrolment and price will be available as from the month of August.

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is;

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is; Belasting op de afgifte van administratieve stukken. Wijzigingen. DE GEMEENTERAAD, Herzien zijn beraadslaging van 19 december 2013 betreffende de wijziging van het reglement betreffende de belasting op

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT:

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT: DE GEMEENTERAAD, Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Gelet op de geldende budgetonderrichtingen terzake; Overwegende dat het afleveren van allerlei administratieve stukken voor de gemeente

Nadere informatie

Lente / Zomer 2015. Cursussen Frans PAYS-BAS AMSTERDAM

Lente / Zomer 2015. Cursussen Frans PAYS-BAS AMSTERDAM Lente / Zomer 2015 Cursussen Frans PAYS-BAS AMSTERDAM LENTECURSUSSEN Deze algemene cursussen van 24 uur komen overeen met de helft van een niveau. U werkt zowel aan lees- en luistervaardigheid als aan

Nadere informatie

Gelet op de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen inzake vestiging en invordering van de gemeentebelastingen;

Gelet op de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen inzake vestiging en invordering van de gemeentebelastingen; Financiën - Belasting op de afgifte van administratieve documenten - Reglement - Hernieuwing. DE RAAD, Gelet op het belastingreglement op de afgifte van administratieve documenten, gestemd door de gemeenteraad

Nadere informatie

inschrijvingen kunstonderwijs

inschrijvingen kunstonderwijs inschrijvingen kunstonderwijs schooljaar 2015-2016 verantwoordelijk uitgever College van burgemeester en schepenen Stadionstraat 2 / 9190 Stekene stekene van nature actief foto: Martine Goossens Schone

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

Les 35. Een nieuw paspoort

Les 35. Een nieuw paspoort http://www.edusom.nl Thema Het stadhuis Les 35. Een nieuw paspoort Wat leert u in deze les? Informatie over het aanvragen en verlengen van uw paspoort of identiteitskaart. Vragen stellen bij het loket.

Nadere informatie

Vakantie-aanbod Zomer 2016

Vakantie-aanbod Zomer 2016 Vakantie-aanbod Zomer 2016 Voor kinderen VANAF 4 jaar! (uitgezonderd kleutersportkamp) TEENS @ Kluisbergen (voor tieners van 10 15 jaar) Beste mama s en papa s, zonen en dochters! Zijn jullie op zoek naar

Nadere informatie

Provinciaal gebruikersreglement. Bibliotheeknet Limburg.

Provinciaal gebruikersreglement. Bibliotheeknet Limburg. Provinciaal gebruikersreglement Bibliotheeknet Limburg Bibliotheeknet Limburg Bibliotheeknet Limburg is een samenwerkingsverband tussen een aantal Limburgse openbare bibliotheken. Het meest actuele overzicht

Nadere informatie

Nieuwsbrief De SLOEP juni 2015

Nieuwsbrief De SLOEP juni 2015 Nieuwsbrief De SLOEP juni 2015 De lucht kleurt blauw, de vogels fluiten uit volle borst, de warme lentebries streelt onze gezichten Het is bijna zover, de zomer is in aantocht! Jammer genoeg betekent dit

Nadere informatie

Motivatienota Onteigeningsplan. Recreatiezone Melsbroek

Motivatienota Onteigeningsplan. Recreatiezone Melsbroek Motivatienota Onteigeningsplan Recreatiezone Melsbroek 1. LIGGING PLANGEBIED De gemeente Steenokkerzeel is gelegen in Vlaams-Brabant, ten noord-oosten van Brussel, tussen de gemeenten Machelen, Zaventem,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN HERNIEUWING EN WIJZIGINGEN

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN HERNIEUWING EN WIJZIGINGEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST GEMEENTE ETTERBEEK UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE ZITTINGEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE

Nadere informatie

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Studeren kost geld: cursussen, een kot, inschrijvingsgeld,. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het voor jou toch de moeite om een aanvraag in te dienen.

Nadere informatie

DG Personen met een handicap. PARKEERKAART voor personen met een handicap

DG Personen met een handicap. PARKEERKAART voor personen met een handicap DG Personen met een handicap PARKEERKAART voor personen met een handicap Carte de stationnement pour personnes handicapées 2 1 Wat? Dit is een persoonlijke kaart die u bepaalde voordelen geeft bij het

Nadere informatie

Bent u van plan in het huwelijksbootje te stappen?

Bent u van plan in het huwelijksbootje te stappen? Gemeentebestuur van Jette Bent u van plan in het huwelijksbootje te stappen? Mevrouw, Mijnheer, Als u in het huwelijksbootje stapt, neemt u een belangrijke beslissing in uw leven. Door elkaar uw ja-woord

Nadere informatie

BibliotheeknetLimburg

BibliotheeknetLimburg BibliotheeknetLimburg Provinciaal gebruikersreglement limburg.be BibliotheeknetLimburg Inwerkingtreding reglement Dit gebruikersreglement treedt in werking op 1 januari 2009. Alle voorgaande gebruikersreglementen

Nadere informatie

G e m e e n t e l i j k e s p o r t r a a d S t e e n o k k e r z e e l

G e m e e n t e l i j k e s p o r t r a a d S t e e n o k k e r z e e l G e m e e n t e l i j k e s p o r t r a a d G e m e e n t e h u i s, O r c h i d e e ë n l a a n 1 7 t e 1 8 2 0 02/254.19.74 02/254.19.02 Steenokkerzeel, 25 april 2016 Geachte Graag nodig ik u uit op

Nadere informatie

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar Zomervakantie 2013 Een organisatie van gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Deze zomer verhuist de jeugddienst tijdelijk naar

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2015

Nieuwsbrief september 2015 Nieuwsbrief september 2015 Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2015 2016. Met deze nieuwsbrief laten we u weer weten wat er allemaal in en rondom de school gebeurt. Opbrengsten Dit schooljaar

Nadere informatie

Ouders eindigen na bezoek in de museumwinkel. Tot slot krijgen de ouders op vertoon van hun entreekaartje een hapje en drankje.

Ouders eindigen na bezoek in de museumwinkel. Tot slot krijgen de ouders op vertoon van hun entreekaartje een hapje en drankje. Nieuwsbrief Nummer 11 jaargang 6 ALGEMEEN Agenda Activiteiten Wat hebben we komende tijd voor de kinderen in petto: 25 april - Duinendag/Koningsspelen voor de groepen 3 t/m 8 - Sport voor kleuters 13-23

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

20 juli 2006- OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B

20 juli 2006- OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B 20 juli 2006- OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B Het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B hervormt de rijopleiding

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

Najaars brochure. Seniorenraad Anzegem

Najaars brochure. Seniorenraad Anzegem Najaars brochure Seniorenraad Anzegem 2013 Activiteiten Kalender SENIORENUITSTAP 9 september Blankenberge ZOT VAN GEZOND 30 september Ansold KAARTING 7 oktober De Stringe DANSCAFE 4 november 9 december

Nadere informatie

juli 2015 Er is er één jarig hoera, hoera, dat kun je wel zien dat zijn zij

juli 2015 Er is er één jarig hoera, hoera, dat kun je wel zien dat zijn zij FlexFlits 02 juli 2015 Er is er één jarig hoera, hoera, dat kun je wel zien dat zijn zij 02-07 Senn Aarts gr. 1-2b 6 jaar 04-07 Marc Vliegenberg gr. 6 10 jaar 07-07 Thijs Manders gr. 4 8 jaar 09-07 Naomi

Nadere informatie

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout!

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! VAKANTIEGIDS VAKANTIEGIDS 2,5 18 jaar 2015 Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! V.U.: College van Burgemeester en Schepenen, Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout 1/8 Gelieve mij

Nadere informatie

D E V R I E N D E N K R A N T

D E V R I E N D E N K R A N T J a a r g a n g 2, n u m m e r 8 D E V R I E N D E N K R A N T S e p t e m b e r 2 0 0 9 IN DEZE NIEUWSBRIEF VAN ONZE VOORZITTER JUBILEUMRECEPTIE EEN PAAR FOTO S NIEUW VOORZITTER JEUGDCOMMISSIE REGELING

Nadere informatie

Infobrochure speelstraten in Zwalm

Infobrochure speelstraten in Zwalm 1 Infobrochure speelstraten in Zwalm 1. Wat is een speelstraat? 2. Hoe wordt mijn straat een speelstraat? 3. Tips 4. De afsprakennota 5. Formulieren aanvraag + bijlage 1. Wat is een speelstraat? Een speelstraat

Nadere informatie

De gemeenteraad, in openbare vergadering van 24/12/2014 heeft het ondervermeld reglement goedgekeurd.

De gemeenteraad, in openbare vergadering van 24/12/2014 heeft het ondervermeld reglement goedgekeurd. Taksreglement op het afgeven van bestuurlijke documenten De gemeenteraad, in openbare vergadering van 24/12/2014 heeft het ondervermeld reglement goedgekeurd. Dit reglement werd bekendgemaakt door middel

Nadere informatie

mijn agenda tweede graad naam: klas: nr.:

mijn agenda tweede graad naam: klas: nr.: naam: mijn agenda klas: nr.: tweede graad Dit ben ik Ik ben Mijn adres is Ik ben geboren op / / Tel./gsm: E-mail: Mijn mama/papa is Tel./gsm: E-mail: Mijn mama/papa is Tel./gsm: E-mail: Mijn tweede adres

Nadere informatie

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Opgemaakt 06-02-2012, gebaseerd op een document van FOD Sociale Zekerheid Inhoudsopgave 1. Wat?...3 2. Waarvoor dient ze?...3 3. Heb ik recht op de parkeerkaart?...4

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN VOORZITTER VAN DE DERDE KAMER TUSSENARREST nr. S/2013/0269 van 17 december 2013 in de zaak 1112/0485/SA/3/0437 In zake: 1. de heer..., wonende te... 2. mevrouw..., wonende

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER voor ouders

ACTIVITEITENKALENDER voor ouders ACTIVITEITENKALENDER voor ouders Einde schooljaar 2014 STEDELIJKE BASISSCHOOL TUILT Zoldersekiezel 86 3511 Hasselt tel. 011 25 17 57 e-mail: sbs.tuilt@hasselt.be www.sbstuilt.be Beste ouders, We zijn alweer

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

1 Theorie examen categorie B

1 Theorie examen categorie B 1 Theorie examen categorie B Na 2 opeenvolgende mislukkingen voor het theorie examen categorie B, kan een kandidaat voor het rijbewijs categorie B enkel een nieuw theorie examen afleggen op voorlegging

Nadere informatie

http://kampenhout.ticketgang.eu/

http://kampenhout.ticketgang.eu/ Beste ouders, De zomerperiode komt dichterbij. U bent waarschijnlijk volop aan het denken welke zinvolle invulling u kan aanbieden aan uw kinderen. Met deze brochure wil uw gemeente Kampenhout heel graag

Nadere informatie

Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportevenementen

Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportevenementen Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportevenementen Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 17 december 2013. Artikel 1: Kredieten Binnen de perken van de kredieten,

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

REGLEMENTEN VAN INWENDIG BESTUUR BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

REGLEMENTEN VAN INWENDIG BESTUUR BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN REGLEMENTEN VAN INWENDIG BESTUUR BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN Inhoud BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN... 2 AFDELING 1 - Reglement van inwendig bestuur betreffende de inname van

Nadere informatie

SPECIFIEK REGLEMENT NT2. Voorwaarden. Inschrijvingen

SPECIFIEK REGLEMENT NT2. Voorwaarden. Inschrijvingen SPECIFIEK REGLEMENT NT2 Voorwaarden Minimumvoorwaarde (categorie2): Elke nieuwe kandidaat moet een diploma hoger secundair onderwijs (minstens 12 jaar scholing) hebben. Dit document moet voorgelegd worden

Nadere informatie

Belangrijke data komende periode:

Belangrijke data komende periode: Vrijdag 4 juli 2014 Belangrijke data komende periode: Datum Vrijdag 4 juli 2014 Zaterdag 5 juli t/m zondag 17 augustus 2014 Vrijdag 15 augustus 2014 Maandag 18 augustus 2014 Dinsdag 19 augustus 2014 Woensdag

Nadere informatie

Beste kinderen, beste ouders,

Beste kinderen, beste ouders, Beste kinderen, beste ouders, De laatste periode van dit schooljaar is terug in gang geschoten. Nog enkele zomerse activiteiten staan de kinderen te wachten. Uitstappen, schoolreizen, week van de zee,

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie

Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie 2 0 1 2 Narrenparade op het ijs Doe eens zot! Het Middeleeuwse avontuur Kleutercarnaval Vliegen en duikelen Allemaal beestjes Run & fun Circuskunsten Waag je

Nadere informatie

Vrijetijdskrant WVA. mei k w a l i t i j d. Maandelijks tijdschrift - jaargang 17 nr. 5 - P Afgiftekantoor: Ieper 1

Vrijetijdskrant WVA. mei k w a l i t i j d. Maandelijks tijdschrift - jaargang 17 nr. 5 - P Afgiftekantoor: Ieper 1 Vrijetijdskrant WVA mei 2016 k w a l i t i j d Maandelijks tijdschrift - jaargang 17 nr. 5 - P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De Vrijetijdskrant is een maandelijkse uitgave van Westhoek Vrijetijd

Nadere informatie

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD MODEL TEGEN EEN NIEUW MODEL INHOUDSOPGAVE Nietigheid van het rijbewijs Teruggave van het rijbewijs Duplicaat In welke omstandigheden wordt een duplicaat

Nadere informatie

Vakantiefolder Krokusvakantie 2016

Vakantiefolder Krokusvakantie 2016 Vakantiefolder Krokusvakantie 2016 De Kikker Buitenschoolse Kinderopvang WIE? De Kikker is er voor kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs. In De Kikker worden deze kinderen opgevangen door professionele

Nadere informatie

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg Lokaal Dienstencentrum De Wilg J A A R G A N G 1, N R. 4 J U L I A U G U S T U S 2 0 1 6 Programmaboekje Activiteiten De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 2550 Kontich 03 450 82 82 OF 03 450 82 80 (onthaal)

Nadere informatie

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. SOORTEN HERNIEUWING... 2 1. Hernieuwing ingevolge verlies, diefstal, beschadiging, een niet-gelijkende foto of intrekking door

Nadere informatie

Kinderbijslagfonds UCM. Aanvraag om een adoptiepremie Model Eter. Uw kinderen, ons engagement! Voorwaarden? Wie ontvangt de adoptiepremie?

Kinderbijslagfonds UCM. Aanvraag om een adoptiepremie Model Eter. Uw kinderen, ons engagement! Voorwaarden? Wie ontvangt de adoptiepremie? Kinderbijslagfonds UCM Aanspreekpunt: ga naar www.kbfucm.be kbf.brussel@ucm.be Aanvraag om een adoptiepremie Model Eter Het formulier op de volgende bladzijden gebruikt u om als werknemer een adoptiepremie

Nadere informatie

koppel geboorte Familie bemiddeling huwelijk uit elkaar gaan scheiding wettelijk samenwonen opvang voor kinderen zwangerschap

koppel geboorte Familie bemiddeling huwelijk uit elkaar gaan scheiding wettelijk samenwonen opvang voor kinderen zwangerschap uit elkaar gaan huwelijk geboorte wettelijk samenwonen bemiddeling opvang voor kinderen koppel zwangerschap scheiding Familie We wonen samen maar willen niet trouwen. Kan dat? Ja. In België leven vele

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Deze account maak je nu best al aan, zodat je meteen kan inschrijven op 1 juni.

Deze account maak je nu best al aan, zodat je meteen kan inschrijven op 1 juni. Beste leerling, Beste ouder, Vorig schooljaar zijn we gestart met het online (her)inschrijven. Om dit ook nu weer vlot te laten verlopen vragen we nu reeds je aandacht voor de procedure. De online inschrijvingen

Nadere informatie

De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht!

De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht! De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht! Volg de aanwijzingen in deze brochure stap voor stap en kom zo tot een perfect subsidiedossier! We overlopen alle formulieren zodat je duidelijk weet

Nadere informatie

Voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op een overlevingspensioen

Voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op een overlevingspensioen Het overlevingspensioen Het overlevingspensioen biedt de langstlevende echtgenoot de mogelijkheid een pensioen te krijgen op basis van de beroepsactiviteit als werknemer van zijn overleden echtgenoot.

Nadere informatie

sportaanbod vgc-sporthal koekelberg

sportaanbod vgc-sporthal koekelberg Félix Vande Sandestraat 15 1081 Koekelberg sportaanbod vgc-sporthal koekelberg seizoen 14-15 inhoudsopgave 5 jeugd 11 volwassenen 16 17 18 50+ en personen met een beperking sportclubs in vgc-sporthal koekelberg

Nadere informatie

6 MAART 2007. - Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren

6 MAART 2007. - Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren 6 MAART 2007. - Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren BS 20/03/2007 (dit KB vervangt het KB dd 31/03/1983 zie art 6 van KB 06-03-2007) Gewijzigd

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten Cel cultuurcoördinatie Dries Peeters Cultuurbeleidscoördinator Elisabethlaan 103 3200 Aarschot 016 63 02 80 dries.peeters@aarschot.be DP/CBC Voorbehouden aan de administratie 76230/332-02 Schepencollegebeslissing

Nadere informatie

Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren

Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren Datum: 01/09/2005 B.S.: 06/10/2005 Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren I. Inleiding : Krachtens

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 - Februari: schooljaar 2012-2013. Beste ouders,

Nieuwsbrief 6 - Februari: schooljaar 2012-2013. Beste ouders, Nieuwsbrief 6 - Februari: schooljaar 2012-2013 Beste ouders, De eerste maand van het jaar 2013 zit er al weer op. Aan onze agenda te zien, hebben we ook in februari heel wat leuke en spannende activiteiten.

Nadere informatie

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven Versie nr: 1 Laatste wijziging: 12-06-2007 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Waartoe dient deze fiche? 3) Wat verstaan we onder materiële hulp aan kinderen die illegaal in België verblijven? 4) Wat omvat

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

Kinderen en vrijwillige terugkeer Tips voor ouders die vrijwillig terugkeren met minderjarige kinderen

Kinderen en vrijwillige terugkeer Tips voor ouders die vrijwillig terugkeren met minderjarige kinderen Kinderen en vrijwillige terugkeer Tips voor ouders die vrijwillig terugkeren met minderjarige kinderen Deze brochure kan ook ondersteunend zijn voor iedereen die met het gezin in contact komt: maatschappelijk

Nadere informatie

Beste wensen voor 2013!

Beste wensen voor 2013! Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging Affligem, Liedekerke, Roosdaal & Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Liedekerke Tel. 053 64 55 57 Fax 053 64 55 59 E-mail: wonen@liedekerke.be

Nadere informatie

27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende

27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende <praalwagens> FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER 27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van koninklijk besluit dat ik de eer heb aan Uwe Majesteit

Nadere informatie

Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar

Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar Hoofdstuk IV. - Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar Afdeling I. - Toekenning en teruggave 1. In geval van verlies, diefstal of van vernietiging van een elektronisch identiteitsdocument

Nadere informatie

Gemeentebestuur Wichelen

Gemeentebestuur Wichelen Gemeentebestuur Wichelen Sociaal Huis Oud Dorp 2 9260 Wichelen - Tel. 052/43.24.22 Fax. 052/43.04.25 email : Ann.demeyer@wichelen.be Openinguren : van maandag tot vrijdag : van 8.00u tot 12.00u dinsdagavond

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

SPEELSTRATEN. Speelstraten zijn er enkel tijdens de zomervakantie.

SPEELSTRATEN. Speelstraten zijn er enkel tijdens de zomervakantie. SPEELSTRATEN SPEELSTRATEN Wat is een speelstraat? Een speelstraat is een begrip uit de wegcode en wordt gedefinieerd in het koninklijk besluit van 1 december 1975: een openbare weg, waar tijdelijk en tijdens

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie augustus 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kinderfestival 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Sorteerstraatjes

Nadere informatie

GEMEENTE SINT-GILLIS

GEMEENTE SINT-GILLIS GEMEENTE SINT-GILLIS RETRIBUTIES VOOR ADMINISTRATIEVE DIENSTEN HERNIEUWING-. DE GEMEENTERAAD Gelet op artikels 117 en 118 van de nieuwe gemeentewet; Gelet op de ordonnantie van 18 april 2002 tot wijziging

Nadere informatie

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 2011-01-31 INHOUDSOPAVE 1. Wat? 2. Waarvoor dient ze? 3. Heb ik recht op de parkeerkaart? 4. Hoe kan ik de parkeerkaart aanvragen? 5. Hoe en wanneer krijg ik

Nadere informatie

deze nieuwsbrief in kleur kan u steeds vinden op onze website www.basisschooldevlinder.be

deze nieuwsbrief in kleur kan u steeds vinden op onze website www.basisschooldevlinder.be Schooljaar 2014-2015 nr. 7 1 juni 2015 Beste ouders en kinderen, deze nieuwsbrief in kleur kan u steeds vinden op onze website www.basisschooldevlinder.be U bent tevreden over onze schoolwerking? U bent

Nadere informatie

Lollystokjes of een prop Maak geen rommel, ruim het op. Appelschillen, lege zakken Doe het in de AFVALBAKKEN!

Lollystokjes of een prop Maak geen rommel, ruim het op. Appelschillen, lege zakken Doe het in de AFVALBAKKEN! Overzicht activiteiten komende tijd: Nieuwsbrief 3 21 september 2012 Datum Activiteit Groep September Wo. 26-09 Dag van de Talen 1-8 Do. 27-09 Studiedag; alle kinderen vrij 1-8 Oktober Di 2-10 Ouderavond

Nadere informatie

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT Zomerkalender Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 3 juli 4 juli 5 juli 6 juli 7 juli 10 juli 11 juli 12 juli 13 juli

Nadere informatie

Organiseer een opfriscursus verkeer en mobiliteit voor uw inwoners of leden

Organiseer een opfriscursus verkeer en mobiliteit voor uw inwoners of leden Organiseer een opfriscursus verkeer en mobiliteit voor uw inwoners of leden Mobiplus organiseren in 8 stappen 1 Surf naar de website www.mobiplus.info/organisatie en klik boven- aan op inschrijven/dossierbeheer.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad ART. 1 : Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de gemeentelijke cultuurraad door het organiseren van de algemene vergadering,

Nadere informatie

Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer

Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer Betreft: Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de

Nadere informatie

BEWONERSPARKEREN KEERKAART DE GEMEENTELIJKE PAR VOOR BEWONERS D GENT MOBILITEITSBEDRIJF STA INFOBROCHURE

BEWONERSPARKEREN KEERKAART DE GEMEENTELIJKE PAR VOOR BEWONERS D GENT MOBILITEITSBEDRIJF STA INFOBROCHURE BEWONERSPARKEREN KEERKAART DE GEMEENTELIJKE PAR VOOR BEWONERS D GENT MOBILITEITSBEDRIJF STA INFOBROCHURE 2 Parkeren in uw buurt krijgt voorrang FILIP WATTEEUW Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. april 2015

Uitvliegerskrant. april 2015 De Uitvliegerskrant april 2015 Maandelijks tijdschrift - jaargang 16, nr. 4 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De

Nadere informatie

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DIRECTIE HUISVESTING CCN - Noordstation - Vooruitgangstraat 80 bus 1 H.T 1035 Brussel Aanvraagformulier (uitgave 2008) Opdat de aanvraag op geldige wijze

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

Reglement betreffende de vergunning voor C3-borden in de wijk Spaanse Kroon

Reglement betreffende de vergunning voor C3-borden in de wijk Spaanse Kroon Reglement betreffende de vergunning voor C3-borden in de wijk Spaanse Kroon Artikel 1: Definities - ANPR-camera: een camera met automatische nummerplaat herkenning. - Bewoner: een persoon die is ingeschreven

Nadere informatie

Week 04 21/09/2015 27/09/2015. Agenda LEERLINGEN

Week 04 21/09/2015 27/09/2015. Agenda LEERLINGEN Week 04 21/09/2015 27/09/2015 Agenda LEERLINGEN Blikvanger Zien en gezien worden! Mededelingen Medisch schooltoezicht maandag 21 september 1 LA A vanaf 08.25 uur De jongens komen in alfabetische volgorde

Nadere informatie

DOSSIER HET HUWELIJK

DOSSIER HET HUWELIJK DOSSIER HET HUWELIJK NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur ZULTE Schepen van burgerlijke stand 2013 Wie elkaar waarachtig liefhebben voelen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF januari 2015

NIEUWSBRIEF januari 2015 NIEUWSBRIEF januari 2015 Basisschool Bengel Zelebaan 9 9160 Lokeren 09/348.67.18 directie@basisschoolbengel.be www.basisschoolbengel.be Om even bij stil te staan... Woordje van de directie Beste ouders,

Nadere informatie

Voor kinderen die willen weten wat mag en wat moet.

Voor kinderen die willen weten wat mag en wat moet. Voor kinderen die willen weten wat mag en wat moet. Hoe oud moet ik zijn om met een brommer te mogen rijden? Zijn mijn ouders over alles de baas? Waarover mag ik zelf beslissen? In dit boekje lees je er

Nadere informatie

Vakantiewerking Geetbets Maandag 3 14 juli. Maandag 31 juli 25 augustus

Vakantiewerking Geetbets Maandag 3 14 juli. Maandag 31 juli 25 augustus Vakantiewerking Geetbets 2017 Maandag 3 14 juli Maandag 31 juli 25 augustus HET SPEELPLEIN De Poel Voor kinderen van 4 tot 14 jaar. 5 hele dag, 3 halve dag In de Poel, Vijverstraat 37 te Grazen van 9u

Nadere informatie

DOSSIER HET HUWELIJK NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR

DOSSIER HET HUWELIJK NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR DOSSIER HET HUWELIJK NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur ZULTE Schepen van burgerlijke stand: DE SMET Catherine Juli 2010 Wie elkaar waarachtig

Nadere informatie

Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE

Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE OPGEPAST! Enkele wijzigingen ALGEMENE INFO PETOETER & GRABBELPAS NIEUW! Het grabbelpasje wordt vervangen door de UiTPAS. Om deel te nemen

Nadere informatie

Jaargang 3, tweede trimester 2003

Jaargang 3, tweede trimester 2003 Jaargang 3, tweede trimester 2003 BOEKJE VAN HET SAMENLEVINGSINITIATIEF VU : Gemeenschapscentrum Essegem, Heidi Herremans, Leopold I straat 329, 1090 Jette Beste, Tijdens de krokusvakantie ben ik gaan

Nadere informatie

t Zonnebloemblaadje Wist je dat krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 Belangrijke data voor in je agenda!

t Zonnebloemblaadje Wist je dat krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 Belangrijke data voor in je agenda! t Zonnebloemblaadje krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 www.dezonnebloemkessello.be zonnebloemouderraad@gmail.com Voorwoord van de directeur Beste ouders, Op 1 februari zal onze

Nadere informatie

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Directie-generaal Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap)

Nadere informatie

Aanvraag voor vrijstelling van de belasting op leegstaande, verwaarloosde en ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde panden

Aanvraag voor vrijstelling van de belasting op leegstaande, verwaarloosde en ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde panden Aanvraag voor vrijstelling van de belasting op leegstaande, verwaarloosde en ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde panden Dienst Administratie, Afdeling bouw en woontoezicht Bezoekadres Dienst Wonen Woodrow

Nadere informatie

Infogids. Flankerend onderwijs. De Zandkorrel. Gbs Piramide & Tilia. Sint-Cajetanus. Ter Ham. www.steenokkerzeel.be. Gemeentebestuur Steenokkerzeel

Infogids. Flankerend onderwijs. De Zandkorrel. Gbs Piramide & Tilia. Sint-Cajetanus. Ter Ham. www.steenokkerzeel.be. Gemeentebestuur Steenokkerzeel Infogids Flankerend onderwijs Kleuterschool De Zandkorrel Gemeenteschool Gbs Piramide & Tilia Vrije School Sint-Cajetanus Vrije School Ter Ham Gemeentebestuur Steenokkerzeel www.steenokkerzeel.be Beste

Nadere informatie

WAT TE DOEN? Het huwelijk. MAS_mariages_NL.indd 1 16/07/15 10:21

WAT TE DOEN? Het huwelijk. MAS_mariages_NL.indd 1 16/07/15 10:21 WAT TE DOEN? Het huwelijk MAS_mariages_NL.indd 1 16/07/15 10:21 Het huwelijk... WAT TE DOEN? 2 MAS_mariages_NL.indd 2 16/07/15 10:21 Aan de toekomstige bruid, aan de toekomstige bruidegom, ullie hebben

Nadere informatie

Reglement voor de toelagen aan culturele en socio-culturele verenigingen ter ondersteuning van een kwalitatief en integraal cultuurbeleid in Zulte.

Reglement voor de toelagen aan culturele en socio-culturele verenigingen ter ondersteuning van een kwalitatief en integraal cultuurbeleid in Zulte. Reglement voor de toelagen aan culturele en socio-culturele verenigingen ter ondersteuning van een kwalitatief en integraal cultuurbeleid in Zulte. 1. Algemene bepalingen Artikel 1: Kredieten Binnen de

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B Rijbewijs B

Koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B Rijbewijs B Koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B Rijbewijs B Belgisch Staatsblad van 14 juli 2006 Versie in voege vanaf 4 maart 2017 Alle informatie in dit

Nadere informatie