Doen wat we geloven. Voorwoord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doen wat we geloven. Voorwoord"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2011

2

3 Doen wat we geloven Voorwoord Als dit jaarverslag uitkomt, zitten we als Leger des Heils volop in de viering van ons 125-jarig jubileum. Een lange periode van doen wat we geloven. En ook als we vanuit ons jubileumjaar terugblikken op het verslagjaar, ontkomen we niet aan dat thema; doen wat we geloven. Met gepaste trots en dankbaarheid bied ik u het jaarverslag aan met de resultaten van onze activiteiten in In dit jaarverslag zijn opnieuw het Algemeen Financieel Jaarverslag van het Leger des Heils en het Jaarverslag van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg gecombineerd. Resultaten van een organisatie waarin mensen naar elkaar en naar de wereld omzien. Dat is voor ons geen maniertje, maar een echte en oprechte levenshouding. Doen wat we geloven was ook in 2011 onze motivatie. Aan de hand van een aantal interviews wordt duidelijk hoe we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid in het verslagjaar hebben ingevuld. Ik ben ervan overtuigd dat onze relevantie vandaag de dag net zo groot is als vroeger. Ook en misschien wel juist in een tijd waarin resultaten onder druk staan van de economische omstandigheden, willen we blijven doen wat we geloven. En daarin willen we creatief durven zijn. Zoeken naar nieuwe vormen, zonder de inhoud van onze boodschap geweld aan te doen. Dat betekent ook risico s nemen en soms onderuit gaan. Maar dat is niet erg. Zo zijn we ook begonnen. Door anders te durven zijn, andere keuzes te maken. En te zoeken naar de kansen die er ook vandaag nog liggen. Ik wens u veel leesplezier en hoop dat u door alle informatie en cijfers heen zult zien dat we nog altijd een organisatie zijn die Gods liefde verkondigt in woord en daad. Doen wat we geloven, al 125 jaar! Hans van Vliet, Commissioner Bestuursvoorzitter en Territoriaal Commandant Almere, 21 mei

4 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 3 Inhoudsopgave 4 Interview Together We re One Eén Leger in Almelo 6 Algemene beschrijving 2011 in vogelvlucht 10 Het Leger des Heils in Nederland 11 Profiel van het Leger des Heils 12 Interview ReShare maakt werk van tweedehands kleding 16 Samenwerkingsverbanden 18 Internationale organisatie: van Zending tot Ontwikkeling & Samenwerking 20 Samenleving, maatschappelijke ontwikkelingen en belanghebbenden 24 Interview Identiteit en samenwerking in Amsterdam 28 Bestuur, toezicht en medezeggenschap Governance 32 Werking van de toezichthoudende organen 35 Samenstelling besturen, toezichthoudende organen en directies 39 Interview Kerkelijk jeugdwerk: een nieuwe generatie strijders 40 Bezoldiging directie 42 Bezoldiging toezichthouders 43 Overzicht nevenfuncties 44 Rooster van aftreden toezichthouders 46 Medezeggenschap medewerkers en cliënten 47 Interview B6T: jeugdzorg voor het hele gezin 48 Strategie, beleid en uitvoering Terugblik op het afgelopen jaar 52 Interview Minnesota: een weg uit verslaving in twaalf stappen 56 Leger des Heils in de media 58 Kwaliteitsbeleid 62 De mensen van het Leger des Heils 65 Interview Onze Landelijke Collecte is terug! 66 Personeelsbeleid 68 Beloningsbeleid 69 Interview IOS ondersteunt ontwikkelingswerk in Latijns-Amerika 70 Internationale projecten in Financieel beleid en bedrijfsvoering Hoofdlijnen van financieel beleid 80 De hulp en ondersteuning die wij in 2011 hebben geboden 82 Fondsenwervingsbeleid 85 Leger des Heils ReShare 90 Interview Ontwikkelingswerk toen en nu in Congo 92 Beleggingsbeleid 94 Interne risicoanalyse 97 Vermogensbeleid 103 Beleid inzake vorming eigen vermogen 103 De weerstandsfactor per 31 december Een blik op de toekomst 106 Samengevoegde begroting Interview Staatssecretaris Paul de Krom over de Wet Werken naar Vermogen 110

5 Jaarrekening 2011 Samengevoegde balans Kasstroomoverzicht 113 Samengevoegde exploitatierekening Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 116 Lastenverdeling 118 Toelichting samengevoegde balans 119 Toelichting baten 128 Toelichting bestedingen 131 Algemeen Accountantsverklaring 133 Bijlagen Meerjarenoverzicht mensen 136 Meerjarenoverzicht financieel 137 Hulpverleningscapaciteit en bezettingsgraad 138 Groei en diversiteit van onze hulpverlening 139 Colofon 141 Canon van het Leger des Heils in Nederland 142 5

6 Together We re One één Leger in Almelo De kerkelijke afdeling Almelo moet het sinds kort zonder eigen heilsofficier doen. Maar nog voor het zover was, gingen de korpsleden op zoek naar nieuwe kansen voor het Legerwerk in de stad. Men vond die in samenwerking met Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (W&G). 6 De vestiging van Bij Bosshardt in het korpsgebouw geeft de slogan Together We re One zijn volle betekenis, vinden korpsleden Leen Bosma (69) en Ab Sprokkereef (69) en Bij Bosshardt coördinator Marjolein Heijboer (46). [ INTERVIEW ] Bosma: We hebben een mooi, groot gebouw met veel grond eromheen. Maar het korps was niet in staat om dat zelf te onderhouden. Net als andere kerken kampen we met een dalend ledental. Toch lag onze zorg ergens anders. Of liever: ons verlangen lag ergens anders. We wilden het Leger weer meer zichtbaar maken in Almelo. Daarom zochten we contact met Elzo Edens, de directeur van W&G in Overijssel. Sprokkereef: Elzo stelde voor om een Bij Bosshardt te beginnen. Een prachtkans. Maar ook een ingrijpende verandering. We moesten onze jeugdzaal afstaan en de keuken, toiletten en kantoorruimtes met W&G delen. Tijdens een informatieavond hebben we als korps gekeken naar de keuze waarvoor we stonden, en nagedacht over onze opdracht als christenen. Natuurlijk vroegen mensen zich af wat de gevolgen zouden zijn, maar iedereen begreep dat er iets gebeuren moest. Samen gingen we achter de plannen staan. Heijboer: Als gastvrouw van Bij Bosshardt in Hengelo kreeg ik het verzoek om in de voorbereidende werkgroep te zitten. En al gauw vroegen ze ook of ik wilde solliciteren naar de functie van coördinator in Almelo. Het is hard gegaan. Drie jaar geleden kende ik het Leger alleen van de Strijdkreet en de collectebus. Ik was toen net vanuit Barendrecht naar Twente verhuisd. De eerste baan die ik hier vond, was oproepkracht bij de kortdurende opvang van het Leger. Een half jaar later ging ik aan de slag bij Bij Bosshardt in Hengelo. En nu maakte ik kennis met korps Almelo. Dat vond ik zelf ook erg belangrijk. Daarom ben ik op een zondag in de samenkomst geweest om me voor te stellen: wie is Marjolein Sprokkereef: die hier de boel komt overnemen. Nee hoor, zo dacht niemand erover. Maar de mensen wilden wel graag weten wat er ging gebeuren. Marjolein heeft toen veel goodwill gekweekt. Na de samenkomst zijn we met een aantal korpsleden naar Hengelo gegaan om Bij

7 Bosshardt daar te bezoeken. We waren verbaasd! Het zag er allemaal zo fris en eigentijds uit. Dat wilden we in Almelo ook! Heijboer: Doordat ik al een vakantie gepland had, heb ik de inrichting van deze Bij Bosshardt gemist. Maar de opening zaterdag 17 september 2011 vond ik hartverwarmend. We hadden een tent, een brassband, een steelband en veel ballonnen. Dat laatste was maar goed ook, want er kwamen heel wat kinderen. Elzo Edens en Ine Voorham, toenmalig landelijk directeur van W&G, verrichten de openingshandeling: ze onthulden het logo met de tekst Together We re One. Daarna hadden we nog een chinees buffet en s avonds een gratis concert met het muziekkorps uit Vlaardingen. Bosma: Together We re One was ook het thema van onze samenkomst de volgende dag. We hebben God gedankt voor het feit dat de samenwerking met W&G nieuwe mogelijkheden bood. En na afloop dronken we trots koffie in onze Bij Bosshardt. Dat doen we nu elke week. Heijboer: Maar na dat weekend werd het gewoon maandag: de eerste dag voor Bij Bosshardt Almelo. Waar begin je dan? Ik dacht aan die kinderen tijdens de opening en besloot een knutselclub te proberen. Nu hebben we elke woensdagmiddag zo n twintig kinderen! Intussen heb ik veel contacten opgebouwd: met het buurtcomité, de Voedselbank, thuiszorg, wijkagent, jeugdagent, scholen en dergelijke. Het aantal activiteiten is uitgebreid met bijvoorbeeld elke week een gezamenlijke maaltijd, seniorenfitness en een boekenruilbeurs. Ook wilde ik graag dat de kledingbeurs van het korps een winkel zou worden die vier dagen per week open zou zijn. Na drie weken verbouwen was het zover. Bosma: Ook wat het kerkelijk werk betreft, ervaren we nieuw elan. We doen veel voor senioren. Met name ons BVU-team (Bezoek Voor U) is heel actief. Het jeugdwerk is nog kleinschalig, maar we hadden laatst wel een gezinsdienst die erg gewaardeerd werd. En dan ons muziekkorps. Dat is de afgelopen tijd gegroeid van dertien naar tweeëntwintig leden. We kunnen ze nauwelijks kwijt op ons podium. Regelmatig werken we mee aan oecumenische diensten. En elke maand gaan we de straat op om voor één van onze zieke leden te spelen. Of op koopavond in de stad. Daar gaat een mooi getuigenis van uit! Het Leger is echt meer zichtbaar geworden. Heijboer: De mensen in deze wijk weten ons ook steeds beter te vinden. In Bij Bosshardt help ik hen met van alles en nog wat: formulieren invullen, vragen beantwoorden. Ik duik er altijd gelijk in, zodat ze nooit lang hoeven te wachten. Heerlijk vind ik dat. Ik ga s morgens niet van huis naar mijn werk, maar naar een ander thuis. En een thuis is wat we als Leger hier willen bieden. Ik voel dat het een groot succes wordt. n Zo ging dat... Op 1 april 1891 arriveren kapitein (en later trekken. De zaal zit propvol. Het Leger commissioner en territoriaal krijgt in zijn beginjaren met de nodige commandant) De Groot en luitenant tegenwerking te maken, maar groeit door Broekhuizen van het Leger des Heils in de de jaren heen uit tot een vaste waarde in textielstad Almelo. Een stad waar op dat Almelo. Er ontstaat een levendig en actief moment door het verval in de korps dat dicht bij de mensen staat. Vele textielindustrie veel sociale ellende heerst heilssoldaten geven het werk van het en waar veel nood gelenigd moet worden. Leger door de jaren heen een gezicht. In Een dag later houdt het Leger des Heils er 2011 opent het Leger er een Bij Bosshardt zijn eerste bijeenkomst in een klein zaaltje in het korpsgebouw dat aan de van een logement aan het Kanaal. Het Troelstralaan staat, niet ver van het Twents Zondagsblad spreekt over een station in een wijk waar veel gezinnen met sekte wiens oefeningen bijzonder de sociale problemen wonen. Together We re aandacht van het publiek schenen te One zichtbaar in praktijk. 7 Algemeen

8

9 1 Algemeen Algemene beschrijving

10 2011 in vogelvlucht 10 Het jaar 2011 was voor het Leger des Heils een jaar van stabilisatie en verankering. Het financieel resultaat bleek in het verslagjaar beter dan verwacht. Hulpverlening Kerkelijke activiteiten In 2011 is aan unieke personen door Het jaar 2011 stond voor de kerkelijke het Leger des Heils professioneel hulp afdelingen van het Leger des Heils in verleend. Van de in 2011 geholpen personen belangrijke mate in het teken van de nadere was sprake van ruim verschillende uitwerking en uitvoering van het meerjarenbeleidsplan Strategieherziening hulptrajecten, waarvan nieuwe hulptrajecten. Eind 2011 is de financiële doelstelling van de Strategieherziening voor 90% gerealiseerd. In de afgelopen jaren is het gemiddelde De samenvoeging van een aantal kleinere bedrag dat per cliënt aan hulpverlening is lokale afdelingen, heeft geleid tot een groot besteed, toegenomen. Dit werd mogelijk aantal nieuwe initiatieven, waarbij het door het Plan van Aanpak Maatschappelijke ledenaantal vrijwel in stand bleef. Het Opvang van de Rijksoverheid in samenwerking met grote gemeenten ( ). over de jaren stabiel, terwijl een belangrijke bezoekersaantal van de samenkomsten blijft Het plan is succesvol en heeft geleid tot toename te zien is in de registratie van minder dak- en thuislozen in Nederland. deelnemers aan de sociale, buurtgerelateerde, activiteiten van het kerkgenootschap. De kerkelijke activiteiten bereiken, vrijwel geheel met vrijwilligersinzet, wekelijks mensen in eerstelijns voorzieningen, zoals (tweedehands)kledingwinkels, maaltijdprojecten en Raad & Daadbalies. Internationale Ontwikkeling & Samenwerking Het Leger des Heils in Nederland houdt zich in de geselecteerde ontwikkelingslanden bezig met het ter plaatse ondersteunen, begeleiden met expertise vanuit Nederland en het financieren van ontwikkelingsprojecten van de Leger des Heils partnerorganisaties. Het Leger des Heils heeft in ,4 miljoen ontvangen van ICCO/Kerk in Actie en de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) om noodhulp te realiseren. Daarmee zijn in Haïti, in nauw overleg met het Leger des Heils in de regio, twee grote weder-opbouwprojecten ontwikkeld, die in 2012 verder worden uitgevoerd. Ook na de overstromingen in Pakistan heeft het Leger des Heils in afgelegen dorpen kunnen helpen met de wederopbouw, onder meer door het verschaffen van nieuw vee aan boerenfamilies die alles waren kwijtgeraakt. Fondsenwerving en textielinzameling De economische situatie die voor veel Nederlanders onzekerheid met zich meebrengt vertaalt zich ook in daling van het aantal actieve donateurs en een afnemend volume aan geschonken gebruikte kleding. Het aantal actieve donateurs van het Leger des Heils is met personen gedaald tot Het totaal aantal bekende donateurs bedraagt personen en organisaties (vorig jaar ). In 2011 is ruim 25 miljoen kilogram gebruikte kleding ingezameld. Dit is een 0,5 miljoen kilo minder dan in De opbrengsten uit eigen fondsenwerving (onder andere nalatenschappen en direct marketing) ad 24,3 miljoen bleven achter bij de begroting ( 26 miljoen) en het voorgaande jaar 2010 ( 25,3 miljoen). Financieel De exploitatieomvang steeg in vergelijking met 2010 met 4% tot 310 miljoen. Het jaarresultaat bedroeg 4,3 miljoen positief en werd voor ongeveer de helft veroorzaakt door de boekwinst op de verkoop van staatsobligaties. Verbeteringen in de declaratieprocessen van geleverde zorg, zowel intern als bij overheidsinstanties, hebben geleid tot ongeveer 3 miljoen inkomsten, die voorheen voor eigen rekening werden genomen. Het weerstandsvermogen steeg met ruim 6 miljoen tot 56 miljoen. n

11 Het Leger des Heils in Nederland De geschiedenis Het Leger des Heils is in 1865 opgericht door de Engelse methodistenpredikant William Booth. Het Engeland van zijn dagen kenmerkte zich door industrialisatie en kapitalisme. Grote groepen arbeiders leefden in armoede en zochten een uitvlucht in de alcohol. William Booth richtte zich als rondreizend evangelist met name op deze onderklasse. Hij zag in dat hij zijn publiek niet van Gods liefde kon overtuigen zonder iets van deze liefde te laten zien. Behalve dat hij het Evangelie predikte, bood hij daarom praktische hulp. Een lege maag heeft geen oren, verklaarde Booth. KERKGENOOTSCHAP LEGER DES HEILS Het Kerkgenootschap Leger des Heils telt vijftig korpsen (kerkelijke gemeenten) en beschikt daarnaast over buitenposten en dienstencentra, verspreid over ons land. Kernfuncties zijn evangelisatie, geestelijke groei, verbondenheid en dienstverlening 11 aan de naaste. STICHTING LEGER DES HEILS De Stichting Leger des Heils is verantwoordelijk voor het beheer van geldmiddelen en de verdeling van onbestemde centrale inkomsten over de andere stichtingen en het kerkgenootschap. Algemeen Deel 1 De naam De naam Salvation Army in het Nederlands Leger des Heils stamt uit Daarvóór heette de beweging The Christian Mission. Toen een van de betrokkenen de organisatie in een artikel wilde omschrijven als a volunteer army (een leger van vrijwilligers), maakte Bramwell Booth, de zoon van oprichter William Booth, daartegen bezwaar, waarop het woord volunteer vervangen werd door salvation (heil, redding). De missie De internationale missie van het Leger des Heils luidt als volgt: Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke Kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in zijn naam menselijke nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie. De organisatie Sinds eind 1988 bestaat het Leger des Heils in Nederland uit een kerkgenootschap, vier stichtingen en een besloten vennootschap. Vóór die tijd was de organisatie, juridisch gezien, een kerkgenootschap. De herstructurering vond plaats om beter aan te sluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen en tegemoet te komen aan de eisen van de overheid. Het kerkgenootschap, de stichtingen en de vennootschap maken samen deel uit van The Salvation Army, ofwel het Leger des Heils. STICHTING LEGER DES HEILS WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSZORG De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg bestaat uit twaalf werkeen heden en 247 vestigingen. De stichting is ver ant woordelijk voor de professio nele gezondheidszorg en het welzijnswerk van het Leger des Heils in Nederland. Hierbij gaat het om maatschappelijke opvang, ouderen- en gezond heidszorg, jeugd zorg, geestelijke gezondheidszorg, reclas sering, verslavingszorg, preventie en maatschappelijk herstel. HET LEGER OVER DE GRENZEN Het internationale Leger des Heils is momenteel in ruim 120 landen actief. Een groot aantal van deze landen bevindt zich in de zogeheten ontwikkelingsgebieden. Eind jaren 80 van de vorige eeuw heeft het Leger des Heils zijn werk in het voormalige Oostblok hervat. Jarenlang is de organisatie daar verboden geweest. Het Leger des Heils in Nederland heeft de verantwoording voor de activiteiten van het Leger des Heils in Tsjechië. STICHTING LEGER DES HEILS DIENSTVERLENING De Stichting Leger des Heils Dienstverlening verleent tegen kostprijs ondersteunende diensten aan de andere stichtingen en het kerkgenootschap. Leger des Heils ReShare BV valt onder de Stichting Leger des Heils Dienstverlening. LEGER DES HEILS RESHARE BV Leger des Heils ReShare BV verzorgt activiteiten op het gebied van inzameling van gebruikt textiel en schoenen. STICHTING LEGER DES HEILS FONDSEN WERVING De Stichting Leger des Heils Fondsenwerving houdt zich bezig met het werven van fondsen onder derden. Deze stichting is erkend als keurmerkhouder van het CBF-Keur. 11

12 Profiel van het leger des heils Het Leger des Heils in Nederland heeft tot doel om op elke daartoe geschikte plaats, tijd en wijze het Evangelie van Jezus Christus in woord en daad uit te dragen. In de ontmoeting met de medemens wordt ook aandacht gegeven aan diens maatschappelijke noden en behoeften. Het Leger des Heils zal daarin trachten te voorzien, hetzij vanuit de eigen organisatie, hetzij door anderen. The Salvation Army Het Leger des Heils in Nederland bestaat De Stichting Leger des Heils Welzijns- en verbindt, is dat ze tot doel hebben vanuit het Het Leger des Heils in Nederland maakt deel juridisch gezien uit het Kerkgenootschap Gezondheidszorg is actief op de werkvelden christelijk geloof iets voor anderen te uit van de christelijke organisatie The Leger des Heils, de Stichting Leger des Heils maatschappelijke opvang, geestelijke betekenen. Salvation Army, gevestigd te Londen, Welzijns- en Gezondheidszorg, de Stichting gezondheidszorg, ouderen- en gezond- 12 Groot-Brittannië. De naam Salvation Army ofwel Leger des Heils stamt uit In de Leger des Heils Dienstverlening (inclusief de Leger des Heils kledingophaaldienst: heidszorg, jeugdzorg, reclassering, preventie en maatschappelijk herstel en versla- Christelijke identiteit Het Leger des Heils staat in de christelijke periode heette de beweging ReShare BV), de Stichting Leger des Heils vingszorg. Kenmerkend voor de werkwijze is traditie. Het laat zich inspireren door de Bijbel The Christian Mission. Eind 2011 is The Fondsenwerving en de Stichting Leger des dat medewerkers alle leefgebieden (van en in het bijzonder door de woorden en Salvation Army actief in ruim 120 landen over Heils. Bij het Kerkgenootschap Leger des huisvesting tot justitiële contacten en van daden van Jezus Christus. In deze traditie de gehele wereld. Wereldwijd hanteert The Heils ligt de nadruk op evangelisatie, lichamelijke en geestelijke problemen tot staan de volgende geloofsnotities centraal. Salvation Army dezelfde doelstelling. De pastorale zorg en kerkelijke sociale hulpver- schuldenproblematiek) van de hulpvragers internationale organisatiestructuur kent een lening (diaconaal werk). De afdeling zoveel mogelijk in kaart brengen en dat God is de Schepper van al wat leeft. God standaardmodel, dat echter per land wordt Internationale Ontwikkeling & Samenwerking problemen in samenhang worden is de oorsprong van deze wereld en aangepast aan geldende wet- en valt ook onder het kerkgenootschap. aangepakt. Zo probeert het Leger voor degene die deze wereld draagt. regelgeving. hulpvragers die tegelijkertijd met meer dan In Jezus Christus is God zelf naar deze De kerk van het Leger des Heils is te één probleem kampen, de schotten tussen wereld gekomen. In Jezus wordt duidelijk vergelijken met de meeste andere christelijke de zorgbranches te doorbreken. hoe God wil dat mensen zullen leven en kerken. Ook het Leger des Heils kent een met elkaar zullen omgaan. Dat betekent geloofsbelijdenis en heeft voorgangers, Leger des Heils ReShare is verantwoordelijk ook een oproep om zich af te keren van leden, erediensten en liederen. Wat de voor de nationale textielinzameling en draagt een leven dat niet goed is. Bekering kerkelijke activiteiten van het Leger kenmerkt, daarmee bij aan fondsenwerving en heet dat in bijbelse taal. is het streven om buitenkerkelijken te verbetering van het milieu. bereiken met de boodschap van Gods liefde. Wat alle Leger des Heils-onderdelen

13 In Jezus werd ook duidelijk dat God van mensen houdt, ondanks de verkeerde dingen die mensen doen en de dingen die mensen verkeerd doen. God vergeeft mensen omwille van Jezus Christus. Dat werd eens en voorgoed duidelijk in de kruisdood van Jezus en zijn opstanding. God is in en door mensen aan het werk in deze wereld. Dat is de Heilige Geest die mensen bezielt en inspireert. De mens valt niet samen met God, maar in mensen valt wel iets van God te herkennen. In de christelijke geloofsovertuiging zijn bij de omgang van mensen met elkaar twee begrippen belangrijk: gerechtigheid en barmhartigheid. Gerechtigheid wil zeggen dat mensen recht gedaan wordt. Dat mensen tot hun recht komen. In de Bijbel betekent dit dat juist mensen die op wat voor manier dan ook in de verdrukking zitten, worden bevrijd. Barmhartigheid wil zeggen dat een dienst van liefde wordt bewezen aan mensen die in nood zijn geraakt. Al deze richtinggevende woorden voor het leven worden bij elkaar gebracht door de woorden van Jezus waarmee hij heel de bijbelse opdracht samenvat: Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grote en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Karakter van het Leger des Heils Kenmerk van het Leger des Heils is dat het een strijdbare organisatie is. Dat blijkt niet alleen uit zijn uitingsvormen (zoals bijvoorbeeld de naam van de organisatie of de vlag) maar ook uit de karakteristieke werkwijze. Het Leger des Heils is een daadkrachtige organisatie, waarin vaak de daad voor het woord komt, de concrete hulpverlening voor allerlei overleg. Het gaat daarbij om een strijd tegen dat wat het leven van mensen kapot maakt, zoals armoede, uitsluiting, mishandeling, sociale wantoestanden, onrecht en zinloosheid. Het gaat om een strijd voor een leven zoals God het bedoeld heeft. In al zijn activiteiten kiest het Leger des Heils ervoor om onvoorwaardelijk betrokken te zijn op de medemens, met name voor hen die geen helper hebben. Het Leger des Heils geeft bij de keuze van zijn activiteiten in de volle breedte specifiek aandacht aan zingeving van het leven en het verminderen van eenzaamheid. Evangelisatie en pastorale zorg Het Leger des Heils heeft in Nederland zestig korpsen en buitenposten (kerkelijke gemeenten) plus een aantal dienstencentra waar iedereen welkom is. Op zondag worden in de korpsen samenkomsten gehouden. Hier krijgt iedereen de kans zich te bezinnen op de zin van het bestaan, anderen te ontmoeten en tot rust te komen. 13 Algemeen Deel 1

14 14 Veel mensen gebruiken de begrippen waarden en normen om aan te geven dat ze behoefte hebben aan een goede moraal. Waarden en normen geven richting en bieden houvast. De Bijbel is hiervoor een geweldige inspiratiebron. Het Leger des Heils gelooft overigens niet in het dicteren van standpunten. Wel wil het Leger des Heils de dialoog aangaan over wat waardevol en goed is. De kerkdiensten van het Leger des Heils kenmerken zich door enthousiaste samenzang en een praktijkgerichte bijbeloverdenking. Kerkelijke sociale hulpverlening Uit liefde voor God en de medemens richten de kerkelijke gemeenten en de dienstencentra van het Leger des Heils zich ook op de maatschappelijke noden in de omgeving. Dit werk wordt vrijwel geheel door vrijwilligers gedaan. Dankzij hen zijn vele vormen van eenvoudige hulpverlening mogelijk. Voorbeelden hiervan zijn Raad- & Daadbalies, het bezoeken van eenzame mensen, maaltijdprojecten en het verstrekken van kleding. Ontwikkelingswerk Het Leger des Heils (The Salvation Army) is momenteel internationaal actief in ruim 120 landen. Van deze landen wordt ongeveer de helft door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) gerekend tot de ontwikkelingslanden. Het internationale Leger des Heils steunt zo n 600 ontwikkelingsprojecten die plaatsvinden in de regio s Afrika, Azië, Latijns- en Midden-Amerika, het Caribische gebied en Oost-Europa. Het gaat om projecten of programma s op het gebied van gezondheidszorg, hiv/aids, onderwijs en training, opvang, landbouw, microkredieten, water en milieu, rampen, herstel en wederopbouw. Het initiatief voor deze projecten komt vanuit de lokale bevolking in de ontwikkelingslanden. De afdeling Internationale Ontwikkeling & Samenwerking van het Leger des Heils in Nederland ondersteunt, financiert, adviseert, coördineert, evalueert en controleert een aantal van deze projecten en programma s. Maatschappelijke Opvang De maatschappelijke opvang is het vangnet van de samenleving: als je nergens anders meer terecht kunt, kun je, voor zover de capaciteit toereikend is, een beroep doen op deze vorm van hulp. De maatschappelijke opvang kent geen indicatiestelling en voor de meeste opvangvoorzieningen gelden weinig tot geen contra-indicaties. De maatschappelijke opvang omvat verschillende vormen van hulpverlening zoals: voorzieningen voor nachtopvang en dagopvang voor al dan niet verslaafde dak- en thuislozen, postadres en inkomensbeheer voor daklozen, opvang van zwerfjongeren, vrouwenopvang, woonvoorzieningen voor dak- en thuislozen onder wie mensen met psychiatrische problematieken (sociale pensions), crisisopvang en begeleid wonen. Ouderen- en gezondheidszorg In de ouderen- en gezondheidszorg gaat het behalve om goede huisvesting vooral om goede zorg en de juiste behandeling. Het uitgangspunt daarbij is dat de zorg afgestemd moet zijn op de behoefte van de zorgvrager waarbij de wens om zo lang mogelijk in het eigen leefmilieu te blijven gerespecteerd wordt. Hierbij gaat het om zorgcentra voor ouderen, verpleeghuiszorg, (kinder)hospice-zorg en zorg voor licht verstandelijk gehandicapte jongeren. Ook de zeven over Nederland verspreide meerzorgafdelingen voor chronisch (bijvoorbeeld hiv/aids) of ernstige zieke, al dan niet verslaafde, dak- en thuislozen rekent het Leger des Heils tot deze branche. Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg heeft in Lunteren een forensische GGZ-kliniek voor jeugd en volwassenen. Daarnaast is er in Arnhem een deeltijdkliniek en een polikliniek. Dankzij herzieningen in het zorgstelsel (met name de AWBZ-regelgeving) in de achterliggende jaren, is het voor het Leger des Heils mogelijk geworden om woonvoorzieningen (RIBW s) te creëren voor voormalig dak- en thuislozen. De groep mensen die hiervan gebruik maakt kampt met psychische stoornissen en/of verslavingsproblematiek en een aantal van hen is met justitie in aanraking gekomen. Zij redden het doorgaans niet op eigen kracht, zijn veelal niet plaatsbaar in reguliere hulp-/zorginstellingen en hebben behoefte aan een rustpunt en structuur in hun leven. Hierbij wordt zoveel mogelijk samenwerking gezocht met andere disciplines in de hulp- en zorgverlening. Deze samenwerking vindt zowel binnen het Leger des Heils plaats (bijvoorbeeld met begeleiders van de Leger des Heils-reclassering) als met derde organisaties (bijvoorbeeld ondersteuning van psychiaters, instellingen voor verslavingszorg, GGD-artsen e.d.). Jeugdzorg Het Leger des Heils is in een aantal provincies/stadsgewesten actief op het gebied van jeugdhulpverlening. Het Leger des Heils beschikt ook over een landelijk werkende organisatie voor pleegzorg. In sommige situaties is het noodzakelijk dat kinderen tijdelijk komen wonen in een van de verschillende woonvormen (jeugdhuis, gezinshuis, projectgezin). De begeleiding en behandeling zijn gericht op het inhalen van ontwikkelingsachterstanden, het verwerken van sociaal-emotionele problematiek en het bewerkstelligen van een positieve gedragsverandering. Thuiswonende kinderen die met dergelijke problematiek kampen, kunnen in dagvoorzieningen worden geholpen. De landelijk werkende jeugdbescherming van het Leger des Heils verleent hulp aan kinderen en hun gezinnen in een problematische

15 opvoedingssituatie. Deze hulpverlening vindt plaats vanuit een justitieel kader. Reclassering Reclasseringsactiviteiten zijn er op gericht om (ex-)gedetineerden te helpen bij hun terugkeer in de maatschappij. De cliënten die begeleiding krijgen van de Leger des Heils-reclassering zijn veelal mensen met complexe problemen die hun mogelijkheden tot verbetering beïnvloeden en in negatieve zin versterken. Deze groep kent een hoog recidive ( veelplegers ) en is door het ontbreken van een eigen netwerk langdurig aangewezen op professionele hulp en steun. Verslavingszorg Er zijn veel verslaafden die regelmatig aankloppen bij de verschillende voorzieningen voor maatschappelijke opvang van het Leger des Heils. Vaak kan (nog) niet veel meer hulp geboden worden dan iets te eten en te drinken geven en een slaapplaats voor de nacht bieden en wachten totdat zij zelf aangeven dat zij een einde willen maken aan een verslaving. Het kan soms lange tijd duren voordat zij voldoende gemotiveerd zijn om ook daadwerkelijk iets aan de verslaving te doen. De opvangvoorzieningen van het Leger des Heils werken veel samen met de lokale instellingen voor verslavingszorg. Daarnaast beschikt het Leger des Heils zelf over een ontwenningscentrum in Apeldoorn. De meeste mensen die hier om hulp vragen hebben een zeer lange verslavingscarrière achter de rug, die in sociaal en fysiek opzicht allesverwoestend is, met vaak jarenlange mislukte interventies van de reguliere verslavingshulpverlening. Preventie en Maatschappelijk Herstel Activiteiten als ambulante woonbegeleiding, 10 voor Toekomst en Grijs Genoeg(en), bijzondere schoonmaakprojecten, de buurtgerichte Bij Bosshardt-projecten en Werk voor Iedereen richten zich op preventie van een dreigend zelfstandigheidsverlies, maatschappelijk herstel voor degenen die meer zelfstandigheid nastreven en op het bevorderen van sociale cohesie in buurten en wijken. Daarnaast gaan medewerkers gericht op zoek naar zorgmijdende daklozen, de buitenslapers (het zogeheten veldwerk ) en worden door inzet van soepbussen daklozen van voedsel, kleding en dekens voorzien. Voor een flink aantal Nederlanders is op vakantie gaan niet weggelegd. Dat kan zowel financiële als andere oorzaken hebben. Soms zijn de problemen binnen een gezin zo groot dat een ouder geen energie meer overhoudt om iets leuks met de kinderen te doen. Het Leger des Heils biedt daarom in het eigen hotel en congrescentrum Belmont in Ede mensen de mogelijkheid om, tegen een geringe vergoeding, een vakantie door te brengen. Textielinzameling Het Leger des Heils zamelt gebruikt textiel in bij particulieren, scholen, bedrijven en gemeenten. De inzameling van gebruikt textiel is goed voor het milieu. Tegelijkertijd wordt een deel van de ingezamelde textiel rechtstreeks ingezet voor nationale en internationale hulpverlening. Ook wordt een deel van het textiel tegen lage prijzen verkocht in de eigen tweedehandskledingwinkels. Tevens genereert het Leger des Heils financiële middelen uit de verkoop van overtollig textiel, wat ten goede komt aan de hulpverlening. n 15 Algemeen

16 ReShare maakt werk van tweedehands kleding Simon Smedinga (50) is heilssoldaat in Leeuwarden. Als adviseur op het gebied van logistiek en IT leerde hij ook een andere tak van het Leger kennen: de professionele kledinginzameling. Dat smaakte naar meer. Inmiddels is hij directeur van Leger des Heils ReShare, een bedrijf dat volledig draait om nieuwe kansen en niet alleen voor kleding. 16 het Leger wil mensen volop laten meedoen in de samenleving [ INTERVIEW ] Het Leger des Heils heeft altijd al ingezien dat structuur in het leven ongelooflijk belangrijk is voor zijn cliënten. In sommige gevallen is het misschien wel het beste medicijn voor hun problemen. Werk heeft alles met structuur te maken. Je moet op tijd komen, je taken doen, enzovoort. Het geeft mensen ook voldoening als ze iets gepresteerd hebben. Ze krijgen er een stuk eigenwaarde door. Dat is de visie. Maar het is ook gewoon een logisch verhaal: stilstand is achteruitgang. En het Leger wil mensen volop laten meedoen in de samenleving. Leger des Heils ReShare levert daar zijn eigen bijdrage aan. Ook door werkplekken te creëren voor cliënten van Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (W&G). Together We re One. Het past bij onze praktische benadering. Maar ook de ontwikkelingen om ons heen stimuleren dit proces. De textielinzameling heeft de afgelopen jaren een professionaliseringsslag gemaakt. Gemeenten stellen er ook steeds hogere eisen aan. Tegelijkertijd willen gemeenten graag meer textiel uit hun afvalstromen halen. Wij bieden hen die mogelijkheid en helpen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk.

17 Zo ging dat... Er loopt een aantal trajecten. Bij de huis- aan-huisinzameling zijn enveloppen nodig waar de ophaaldatum op gestempeld moet worden. Dat leek ons iets wat cliënten van het Leger net zo goed kunnen doen als een mailingbedrijf. En dat klopt. Recentelijk hebben we met de gemeente Almere een intentieverklaring getekend om daar werkplekken te creëren. En nu zijn er al zo n tien cliënten aan de slag gegaan om bedrijfskleding uit elkaar te halen en bijvoorbeeld elektronische chips te verwijderen. Die zijn namelijk geld waard. We hebben door heel het land onze containers staan. In Rotterdam gaan we cliënten nu inzetten om deze leeg te halen. Dat is een stuk milieuvriendelijker dan zo n grote kraanauto door de binnenstad te laten rijden. Het is de bedoeling om dit in veel meer plaatsen zo te doen. En dan heb ik het nog niet eens over het opschonen en sorteren van de ingezamelde textiel. Bij onze hoofdvestiging in Oosterhout biedt dat inmiddels werk aan ruim twintig mensen vanuit de sociale werkvoorziening. Het gaat om een pilot, maar alle partijen zijn er enthousiast over. En als we dit enthousiasme weten over te brengen, zie ik nog veel meer kansen voor onze kwetsbare mensen in de samenleving. n Al in 1891 schrijft de stichter van het Leger des Heils, William Booth, in zijn boek In darkest England and the way out over zogenaamde afvalbrigades en het vormen van een verbinding tussen rijk en arm. Vanaf het begin van de 20e eeuw werkt het Leger aan het inzamelen en hergebruik van textiel, schoeisel en meubels. Het ophaalwerk wordt in 1979 ondergebracht in de afdeling Herbestemming van Goederen. Uiteindelijk specialiseert het Leger des Heils zich in het inzamelen en hergebruik van kleding. De methode van inzamelen verandert van het huis-aanhuis ophalen van kledingzakken naar de inzet van kledingcontainers. Het werk wordt geprofessionaliseerd, al blijven er werkervaringsplaatsen voor cliënten van het Leger des Heils. 17 Algemeen

18 Samenwerkingsverbanden Om doelstellingen te kunnen realiseren en vanuit zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid zoekt het vragen met betrekking tot christelijk geloof, kerk en samenleving. De Raad van Kerken is tevens een gesprekspartner voor het kabinet. 18 Leger des Heils actief naar samenwerking met andere organisaties. In 2011 werd actief in de onderstaande samenwerkingsverbanden geparticipeerd: Nationale Coalitie tegen project werkt het Leger des Heils samen met Eenzaamheid onder andere Stichting Life Goals, de KNVB, Samen met een aantal andere maatschappelijke organisaties heeft het Leger des Heils De competitie heeft tot doel deze kwetsbare het ministerie van VWS en het Oranje Fonds. de Coalitie Erbij opgericht. Naast het creëren doelgroep meer kansen te geven in de van bewustwording van de eenzaamheidsproblematiek bij de gemiddelde Nederlander, sporten en werken (aan jezelf en aan je samenleving. Het is een project waarbij probeert Coalitie Erbij bedrijfsleven en toekomst) hand in hand gaan. Daarbij gaat overheden op lokaal en landelijk niveau aan het om het vinden van een stabiele woonsituatie en een vaste baan. Profvoetballers en te zetten tot een actieve eenzaamheidsbestrijding. Ook maakt Coalitie Erbij projecten trainers steunen de deelnemers tijdens het en activiteiten ter bestrijding van traject. Natuurlijk wordt er ook op gekoerst eenzaamheid bekend aan een groot publiek. dat de deelnemers na de Dutch Street Cup Uit onderzoek is gebleken dat tien procent mee gaan spelen bij een amateurvoetbalclub. van de Nederlandse bevolking zich vaak eenzaam voelt. Landelijk Informatiesysteem Schulden Stichting Life Goals Stichting Leger des Heils Welzijns- en In een aantal steden door het hele land is in Gezondheidszorg is mede-initiatiefnemer van 2011 een unieke voetbalcompetitie voor de oprichting van een Landelijk Informatiesysteem Schulden (LIS). Dit zal een vollediger meer dan tweehonderd dak- en thuislozen georganiseerd, de Dutch Street Cup. In dit beeld gaan geven van de financiële positie van consumenten inclusief huur- en subsidieschulden. Deze laatstgenoemde schulden zijn niet zichtbaar in het BKR-systeem. Een landelijk informatiesysteem schulden leidt tot meer transparantie en betere invulling van de zorgplicht van onder andere financiële instellingen. Daardoor kan overkreditering worden voorkomen. Tevens kan schuldhulpverlening effectiever worden, omdat in een vroeg stadium meer bekend is over de schuldenpositie van de consument. Raad van Kerken De Raad van Kerken in Nederland, waarin het Kerkgenootschap Leger des Heils participeert, is een gemeenschap van christelijke kerken in Nederland die de oecumenische dialoog bevordert. Deze raad houdt zich bezig met de eenheid van de christelijke kerken en wil hier concreet gestalte aan geven. De raad bezint zich op Evangelische Alliantie Het Kerkgenootschap Leger des Heils neemt samen met circa honderd andere organisaties deel aan de Evangelische Alliantie (EA). Daarin wordt samengewerkt rondom verschillende onderwerpen. Werkgroepen adviseren de EA op het gebied van gebed, diaconaat, evangelisatie, gemeenteopbouw en jeugdwerk. Zo is het Kerkgenootschap Leger des Heils onder andere betrokken bij de werkgroep Diaconaat en het sectoraal overleg Jeugd. Landelijk Overleg voor Vrijwilligersorganisaties in de Zorg Het Landelijk Overleg voor Vrijwilligersorganisaties in de Zorg (LOVZ), waaraan het Kerkgenootschap Leger des Heils deelneemt, biedt een platform onder de paraplu van de vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). Via het LOVZ kunnen vrijwilligersorganisaties in de zorg inhoudelijke kennis en ervaring uitwisselen, inspiratie opdoen, nadenken over de specifieke rol van de vrijwilliger en samenwerkingsverbanden op deelterreinen binnen de vrijwillige zorg opzetten.

19 World Servants Het Leger des Heils werkt al jaren samen met World Servants. Jongeren van het Leger des Heils participeren in projecten van deze christelijke organisatie die met hulp van groepen jongeren en volwassenen uit Nederland scholen, klinieken, schoonwatervoorzieningen en huizen bouwt in ontwikkelingslanden. In de samenwerking wordt gezocht naar mogelijkheden om ook volwassenen deel te laten nemen aan de projecten. Zo worden de deelnemers en hun achterban meer bewust gemaakt van de ontwikkelingsproblematiek in ontwikkelingslanden. 19 Algemeen Scouting Het Leger des Heils heeft een aantal scoutinggroepen. Deze groepen zijn lid van Scouting Nederland en maken gebruik van methodes, materialen, trainingen en evenementen die Scouting Nederland ontwikkelt en aanbiedt. Daarnaast komen eens per jaar scoutingleiders van het Leger des Heils vanuit heel Europa bijeen. Het doel van het netwerk is het verder ontwikkelen van de vele internationale vriendschappen die aan de basis staan van succesvol scoutingwerk. Brancheorganisaties Het Leger des Heils is een actieve deelnemer aan tal van overlegplatformen in het maatschappelijk middenveld. De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg participeert in een aantal zorggerelateerde brancheorganisaties waaronder: Federatie Opvang, MO-groep, Actiz en GGZ Nederland. De Stichting Leger des Heils Fondsenwerving is lid van de VFI, de branchevereniging van landelijk wervende goede doelen. Afdeling Internationale Ontwikkeling & Samenwerking (IOS) is lid van de op ontwikkelingswerk gerichte branchevereniging Partos en van vereniging (Co-) Prisma. Internationaal maakt afdeling IOS deel uit van de Development Consultancy Group. Deze internationale Leger des Heils werkgroep adviseert de leiding van het Internationale Leger des Heils inzake ontwikkelingsbeleid. Leger des Heils Reshare is lid van de VHT, de branche-organisatie voor de textielherwinningsindustrie en de Koninklijke Vereninging voor Afval en Reiningingsmanagement (NVRD). Milieu Als milieuorganisatie zet Leger des Heils ReShare zich in voor hergebruik van kleding en schoenen, zodat er minder naar de verbrandingsovens wordt gebracht. Leger des Heils ReShare werkt ook samen met scholen. De deelnemende scholen stimuleren hun leerlingen om gebruikte, overtollige kleding, schoenen en huishoudtextiel van het afval te scheiden en via de school in te leveren. Voor elke ingeleverde kilo biedt Leger des Heils ReShare de school een vergoeding. Leger des Heils ReShare heeft met Dorcas Nederland (een internationale hulporganisatie die actief is in Oost-Europa en Afrika) een overeenkomst voor het ophalen en overnemen van de ongesorteerde en gebruikte kleding. Kleding die Dorcas zelf sorteert, gaat naar de Dorcas-projecten en valt niet onder deze overeenkomst. De verkoop van de ongesorteerde kleding aan Leger des Heils ReShare komt ten goede aan Dorcas. Zowel Dorcas als ReShare kunnen met de opbrengst van de kleding goede doelen ondersteunen. n

20 Internationale organisatie: van Zending tot Ontwikkeling & Samenwerking 20 Het Leger des Heils begon in 1865 als een christelijke sociale beweging in Londen vanuit de diepe overtuiging dat het Evangelie een bijzondere opdracht geeft om mensen in nood te helpen. Als gevolg van de eerste industriële revolutie waren velen naar de grote stad getrokken, waar ze leefden onder erbarmelijke omstandigheden. Uitbuiting en slechte huisvesting, geen schoon water, geen riolering, tekort aan medische zorg en gebrekkig onderwijs tekenden de omstandigheden van de zwakkeren in de 19e eeuwse samenleving. Nu, bijna anderhalve eeuw later, is het Leger des Heils aanwezig in ruim 120 landen in de wereld. De opdracht is niet veranderd: mensen in nood helpen een menswaardig bestaan op te bouwen. Londen is nu een moderne stad waar mensen niet meer in sloppenwijken hoeven te wonen. Maar in veel andere delen van de wereld is het anders. Voordat iedereen kan beschikken over schoon drinkwater, goed onderwijs kan genieten, er een dokter is bij ziekte en men zichzelf kan voeden en kleden, is er nog een lange weg te gaan. het oprichten en beheren van scholen, ziekenhuizen en opvanghuizen in ontwikkelingslanden. Op die manier kon de lokale bevolking ook gaan beschikken over de basisvoorzieningen die in Europa al gemeengoed waren geworden. Vandaag de dag is er een andere trend zichtbaar. De sterke bevolkingsgroei zorgt voor een grote trek naar de steden. Daar zijn de voorzieningen spaarzaam en de werkloosheid en uitzichtloosheid groot. De hulp van het Leger des Heils blijft onveranderd gebaseerd op de oorspronkelijke uitgangspunten, maar richt zich nu met name ook op de versterking van Lokaal aanwezig & internationaal verbonden De unieke kracht van het ontwikkelingswerk van het Leger des Heils zit met name in de langdurige lokale aanwezigheid in ontwikkelingslanden; soms al meer dan 100 jaar. De korpsbevolking en de medewerkers van de projecten komen zelf bijna altijd uit de regio en leven temidden van de gemeenschap die zij dienen. De lokale kerkelijke afdeling ziet haar taak niet alleen in het tegemoetkomen aan geestelijke behoeften, maar pakt waar nodig ook maatschappelijke noden aan. Een lokaal Tussen toen en nu heeft het Leger des Heils ook telkens nieuwe oplossingen gezocht en gevonden om noden te verzachten. Zo is binnen de koloniale context van de eerste helft van de 20 e eeuw veel geïnvesteerd in de lokale gemeenschappen. Inkomensversterking en toegang tot onderwijs (zeker van meisjes en vrouwen) zijn belangrijke speerpunten. korps probeert blijvend zijn omgeving in positieve zin te veranderen; zowel geestelijk als materieel. Lokale korpsen in ontwikkelingslanden adresseren zowel grote als kleine noden. Noden die groter zijn dan men lokaal aan kan, worden gedeeld met rijke landen en gezamenlijk wordt een ontwikkelingstraject ingezet om de noden op te heffen. Het Leger des Heils in Nederland houdt zich bezig met het ter plaatse ondersteunen, het begeleiden met expertise vanuit Nederland en het financieren van ontwikkelingsprojecten van de partnerorganisaties in de geselecteerde ontwikkelingslanden. Ontwikkelingswerk anno 2011: vele wegen tot armoedebestrijding Het Leger des Heils voert, verdeeld over de vijf continenten, een breed spectrum aan ontwikkelingsprojecten uit. Daarbij valt te denken aan: onderwijs, landbouw en voedselzekerheid, gezondheidszorg, hiv/aids enzovoort. Deze projecten zijn vaak kleinschalig van aard en gaan uit van de behoeften, krachten en mogelijkheden van gemarginaliseerde gemeenschappen. Het Leger des Heils in Nederland neemt een aantal van de ontwikkelingsprojecten geheel of gedeeltelijk voor zijn rekening, waarbij voor de grotere projecten ook inhoudelijke ondersteuning wordt aangeboden. De hulp die het Leger des Heils in ontwikkelingslanden ontvangt, is de laatste jaren fundamenteel veranderd. Enkele decennia geleden bestond de behoefte vaak alleen uit het bouwen van scholen en ziekenhuizen en het slaan van waterputten. Tegenwoordig is dit aangevuld met behoefte aan meer

PROFIEL VAN HET LEGER DES HEILS ALGEMEEN

PROFIEL VAN HET LEGER DES HEILS ALGEMEEN PROFIEL VAN HET LEGER DES HEILS Het Leger des Heils in Nederland heeft tot doel om op elke daartoe geschikte plaats, tijd en wijze het Evangelie van Jezus Christus in woord en daad uit te dragen. In de

Nadere informatie

DOEN WAT WE GELOVEN. Voorwoord

DOEN WAT WE GELOVEN. Voorwoord JAARVERSLAG 2011 DOEN WAT WE GELOVEN Voorwoord Als dit jaarverslag uitkomt, zitten we als Leger des Heils volop in de viering van ons 125-jarig jubileum. Een lange periode van doen wat we geloven. En

Nadere informatie

Leger des Heils 2010 in vogelvlucht

Leger des Heils 2010 in vogelvlucht 1 Leger des Heils 2010 in vogelvlucht Voorwoord Het jaar 2010 is het verhaal van de activiteiten en resultaten van het Leger des Heils, waar ik trots op ben en die ik u met warmte aanbeveel. Door de informatie

Nadere informatie

Leger des Heils 2009 in vogelvlucht

Leger des Heils 2009 in vogelvlucht Leger des Heils 2009 in vogelvlucht Voorwoord In 2008 was het Leger des Heils in stormachtig weer terechtgekomen. We werden geconfronteerd met grote financiële tekorten. 2009 laat een Leger zien dat deze

Nadere informatie

Balanceren tussen hoop en wanhoop

Balanceren tussen hoop en wanhoop i n e vo or h a m Balanceren tussen hoop en wanhoop vo or a f In deze bijdrage staat het Leger des Heils centraal. Het Leger des Heils doet veel voor mensen, die te kampen hebben met chronische verslaving

Nadere informatie

Het vorige jaarverslag mocht. Voorwoord. Een dienend Leger en een gelovend Leger

Het vorige jaarverslag mocht. Voorwoord. Een dienend Leger en een gelovend Leger Jaarverslag 2010 Voorwoord Een dienend Leger en een gelovend Leger 3 Het vorige jaarverslag mocht ik u aanbieden, nadat mijn vrouw en ik in juni 2010 net waren aangesteld als nieuwe leiders van het Leger

Nadere informatie

Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard.

Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard. Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Kerk van de Nazarener Hoekse Waard Telefoonnummer (facultatief): 0312 456789 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding:

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Voor u ligt het beleidsplan van TOV eten en Stichting Jij bent TOV! Dit plan beschrijft de doelstellingen en acties van de stichting voor de komende

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Een stap verder in forensische en intensieve zorg

Een stap verder in forensische en intensieve zorg Een stap verder in forensische en intensieve zorg Palier bundelt intensieve en forensische zorg. Het is zorg die net een stapje verder gaat. Dat vraagt om een intensieve aanpak. Want onze doelgroep kampt

Nadere informatie

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 1. Inleiding De Stichting KombijMij is op 20 februari 2012 opgericht en geïnitieerd door Kees en Liesbeth van Bolhuis. De directie, Kees en Liesbeth van Bolhuis en het bestuur

Nadere informatie

HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN

HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN DoorBrekers HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN VERSIE: 30 NOVEMBER 2015 Hoofdlijnen Beleidsplan DoorBrekers, v. 30/11/2015 1 HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN DOORBREKERS Versie: 30 november 2015 INLEIDING DoorBrekers is een

Nadere informatie

Dakloos Apeldoorn Informatie voor spreekbeurt

Dakloos Apeldoorn Informatie voor spreekbeurt Dakloos Apeldoorn Informatie voor spreekbeurt (voor de bovenbouw) Hier willen we je op weg helpen bij het maken van een spreekbeurt. Je hebt ervoor gekozen om je spreekbeurt te houden over daklozen, of

Nadere informatie

Zorg voor elkaar, niet alleen met woorden maar ook met daden.

Zorg voor elkaar, niet alleen met woorden maar ook met daden. Zorg voor elkaar, niet alleen met woorden maar ook met daden. EN JE NAASTE ALS JEZELF VOOR GEMEENTEN IN DE PRO- TESTANTSE KERK IN NEDER- LAND (PKN), IS ER EEN NIEUW DIACONAAL PROGRAMMA: PROJECT 10 27 MET

Nadere informatie

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg IrisZorg verslavingszorg en maatschappelijke opvang dicht bij mensen, ver in zorg > IrisZorg: dicht bij mensen, ver in zorg Bij IrisZorg kan iedereen rekenen op de deskundigheid en betrokkenheid van onze

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Help het Doel 2015. 1. Inleiding... 2. 2. Activiteiten voor de werving van middelen... 3

Beleidsplan Stichting Help het Doel 2015. 1. Inleiding... 2. 2. Activiteiten voor de werving van middelen... 3 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Activiteiten voor de werving van middelen... 3 3. Beheer van de verkregen middelen... 4 4. Besteding van verkregen middelen... 5 5. Nawoord... 5 1 1. Inleiding Stichting Help

Nadere informatie

Helperkerk evangelische gemeente (hierna: Helperkerk)

Helperkerk evangelische gemeente (hierna: Helperkerk) A. Algemene gegevens Naam ANBI: RSIN/Fiscaal nummer: 800877822 Kvk-nummer: Website adres: E-mail: Helperkerk evangelische gemeente (hierna: Helperkerk) 01169680 www.helperkerk.nl info@helperkerk.nl Adres:

Nadere informatie

In 2008 is de organisatie dan ook een traject

In 2008 is de organisatie dan ook een traject Algemeen Financieel Jaarverslag 2008 2008 in vogelvlucht 2 De samenleving verandert en het Leger des Heils verandert mee. Toch is in 2008 de overtuiging gegroeid dat de organisatie dicht bij haar oorsprong

Nadere informatie

Nog niet ontvangen van belastingdienst

Nog niet ontvangen van belastingdienst A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Garyp RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: Nog niet ontvangen van belastingdienst www.pkngaryp.nl E-mail: info@pkngaryp.nl Adres:

Nadere informatie

Beleidsplan Diaconie NGK De Pelgrim. Augustus 2016

Beleidsplan Diaconie NGK De Pelgrim. Augustus 2016 Beleidsplan Diaconie NGK De Pelgrim Augustus 2016 Diaconaal beleidsplan NGK De Pelgrim Waar staat de diaconie voor? Als we het bevestigingsformulier erbij halen, dan begint het met de dienst der barmhartigheid.

Nadere informatie

NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen dienen uiteraard door de concrete gegevens van uw gemeente te worden vervangen.

NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen dienen uiteraard door de concrete gegevens van uw gemeente te worden vervangen. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een gemeente behorende tot de Kerk van de Nazarener, Nederlands District. NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Inleiding In de komende maanden willen we als kerkenraad een beleidsplan opstellen voor de komende vijf jaar. Iedereen die op dit moment op de één of andere manier

Nadere informatie

Beleidsplan stichting Waarder helpt Roemenië 2014 t/m 2017 BELEIDSPLAN. 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië. Stichting Waarder Helpt Roemenië

Beleidsplan stichting Waarder helpt Roemenië 2014 t/m 2017 BELEIDSPLAN. 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië. Stichting Waarder Helpt Roemenië BELEIDSPLAN 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië Inhoud: 1. Inleiding 1.1 Wat is Stichting Waarder helpt Roemenië? 1.2 De Visie 1.3 De Missie 2. Bestuur en taken 2.1 Het bestuur 2.2 De werkzaamheden

Nadere informatie

Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2013-2015

Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2013-2015 Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2013-2015 Voorwoord Een belangrijke kerkelijke/diaconale missie luidt: helpen wie geen helper heeft. Naast de reeds eeuwenoude diaconale hulpverlening aan gezinnen

Nadere informatie

Reguliere taken In de beschreven taken is soms voor de diaconie een coördinerende rol weggelegd. Door de betrokkenheid van gemeenteleden wordt een

Reguliere taken In de beschreven taken is soms voor de diaconie een coördinerende rol weggelegd. Door de betrokkenheid van gemeenteleden wordt een Beleid De diaken staat in het snijvlak van een kerk en samenleving waarin mensen proberen om het leven voor elkaar en anderen zo goed mogelijk te laten zijn. Maar in dit leven lijken de minder goede dingen

Nadere informatie

ANBI- gegevens van de diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Zwartebroek.

ANBI- gegevens van de diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Zwartebroek. ANBI- gegevens van de diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Zwartebroek. A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: E-mail: Adres: Postcode:

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

Vrienden van dorcas. www.dorcas.nl

Vrienden van dorcas. www.dorcas.nl Vrienden van dorcas www.dorcas.nl Dit is dorcas 2 3 Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Dorcas werkt al 35 jaar aan

Nadere informatie

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z Samen doen Zorgvisie Zorg- en dienstverlening van A tot Z Wat en hoe? 3 W Samen met de cliënt bepalen we wát we gaan doen en hóe we het gaan doen. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen op diverse

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Voor Door Met Elkaar

Beleidsplan. Stichting Voor Door Met Elkaar Beleidsplan Stichting Voor Door Met Elkaar Plaats S'Hertogenbosch Datum 3 februari 2015 Opgesteld door N. Remkes-Nienhuis nanda.remkes@voordoormetelkaar.nl R. Oosterbaan ron.oosterbaan@voordoormetelkaar.nl

Nadere informatie

Beleidsplan 2011-2017 VDGH "Ploegen, zaaien en oogsten "

Beleidsplan 2011-2017 VDGH Ploegen, zaaien en oogsten Beleidsplan 2011-2017 VDGH "Ploegen, zaaien en oogsten " De afbeelding op deze pagina 1s van Marc Chagall Concept beleidsplan 2011-2017 :Ploegen,zaaien en oogsten ". Inleiding: Deze aanzet tot het beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Help het Doel Inleiding Activiteiten voor de werving van middelen... 3

Beleidsplan Stichting Help het Doel Inleiding Activiteiten voor de werving van middelen... 3 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Activiteiten voor de werving van middelen... 3 3. Beheer van de verkregen middelen... 4 4. Besteding van verkregen middelen... 5 5. Nawoord... 6 1 1. Inleiding Stichting Help

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Gemeente in de samenleving

Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Gemeente in de samenleving Protestantse Gemeente te Hoogvliet Protestantse Gemeente te Hoogvliet Gemeente in de samenleving Beleidsplan 2010-2013 INLEIDING De Protestantse Gemeente Hoogvliet heeft als kern de eredienst en is daarmee

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE RIJSWIJK A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: 823899081 www.protestantsrijswijk.com E-mail:

Nadere informatie

Algemeen Jaarverslag 2007

Algemeen Jaarverslag 2007 10 Wat goed gaat en wat beter kan 65 Majoor Bosshardt onthield alles 71 Het Leger geeft me steeds nieuwe uitdagingen LEGER DES HEILS Algemeen Jaarverslag 2007 De keuzes die het Leger des Heils maakt zijn

Nadere informatie

Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland. Beleidsplan

Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland. Beleidsplan Beleidsplan 2017-2019 Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland 15-8-2017 Inhoud Achtergrond stichting... 2 Bestuur & Directie... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 3 Strategische doelstellingen...

Nadere informatie

EEN ZAMBIAANSE SPIEGEL

EEN ZAMBIAANSE SPIEGEL 26 EEN ZAMBIAANSE SPIEGEL Marike Spruyt - de Kloe / Willemieke Reijnoudt De grootste kracht van christelijk onderwijs is dat het bijdraagt aan karakterverandering. Op onze school komen kinderen uit arme

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

BELEIDSPLAN DIACONIE. Jaar Het College van diakenen Protestantse Gemeente Blaricum

BELEIDSPLAN DIACONIE. Jaar Het College van diakenen Protestantse Gemeente Blaricum BELEIDSPLAN DIACONIE Jaar 2017 Het College van diakenen Protestantse Gemeente Blaricum 1 VOORWOORD De bedoeling van dit Beleidsplan is inzicht te geven in de werkzaamheden en de keuzes die het college

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE BAPTISTEN GEMEENTE ELIM te DRACHTEN

STATUTEN VAN DE BAPTISTEN GEMEENTE ELIM te DRACHTEN STATUTEN VAN DE BAPTISTEN GEMEENTE ELIM te DRACHTEN Artikel 1 NAAM EN ZETEL a. De gemeente draagt de naam Baptisten gemeente Elim en is gevestigd te Drachten. b. De gemeente is een kerkgenootschap in de

Nadere informatie

De hartslag van ons leven Beleidsplan

De hartslag van ons leven Beleidsplan De hartslag van ons leven Beleidsplan 2015-2019 inleiding De is een veelkleurige gemeente. Jezus Christus verbindt ons. Hij is de hartslag van ons leven. Rondom Zijn Evangelie komen we telkens weer samen.

Nadere informatie

Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht

Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht Vanaf 1 augustus is de Wet passend onderwijs van kracht. De school van uw kind/uw school is aangesloten bij het samenwerkingsverband

Nadere informatie

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 SAMEN STA JE STERK SUPPORT FRYSLÂN BELEIDSPLAN 2015-2017 INLEIDING Maatjesproject Support Fryslân startte in 2001 als onderdeel van Solidair Fryslân. Per 1 januari 2014 is Support Fryslân een zelfstandige

Nadere informatie

Vincentiusvereniging 's-hertogenbosch Havenstraat 11A 5211 WC 's-hertogenbosch. verbonden Vincentius-entiteiten

Vincentiusvereniging 's-hertogenbosch Havenstraat 11A 5211 WC 's-hertogenbosch. verbonden Vincentius-entiteiten Jaarverslag 2012 Vincentiusvereniging 's-hertogenbosch (beknopte versie) Vincentiusvereniging 's-hertogenbosch Havenstraat 11A 5211 WC 's-hertogenbosch telefoon: 073-6133261 webadres: www.vincentiusdenbosch.nl

Nadere informatie

Stichting Present Arnhem Strategisch Plan 2014-2016. Versie 1.1 April 2014

Stichting Present Arnhem Strategisch Plan 2014-2016. Versie 1.1 April 2014 Stichting Present Arnhem Strategisch Plan 2014-2016 Versie 1.1 April 2014 Een duidelijk verhaal Maatschappelijke trends Het antwoord van Present; onze missie en visie Onze unieke werkwijze Bewezen toegevoegde

Nadere informatie

De Zorgzame Kerk. Concept Beleidsplan 2015-2019. Protestantse Wijkgemeente Ambacht-Oost. November 2014 Bethelkerk Vlaardingen

De Zorgzame Kerk. Concept Beleidsplan 2015-2019. Protestantse Wijkgemeente Ambacht-Oost. November 2014 Bethelkerk Vlaardingen De Zorgzame Kerk Protestantse Wijkgemeente Ambacht-Oost Concept Beleidsplan 2015-2019 November 2014 Bethelkerk Vlaardingen Beleid en plannen Beleid is het aangeven van een richting en het definiëren van

Nadere informatie

Lokale fondsenwerving 29 november 2014. Robert Wiggers Eva van Amstel

Lokale fondsenwerving 29 november 2014. Robert Wiggers Eva van Amstel Lokale fondsenwerving 29 november 2014 Robert Wiggers Eva van Amstel Programma Action for Children & Change the Game Ervaringen? Lokale fondsenwerving Actie bedenken Bespreken Partindag 29 november 2014

Nadere informatie

Identiteitsdocument Sprank

Identiteitsdocument Sprank Identiteitsdocument Sprank Christenen in hart en zorg Vanuit Gods liefde, zorgen wij voor elkaar. GOD Dit doen we samen met je familie en vrienden. Jij mag rekenen op een veilig thuis. Vragen over jouw

Nadere informatie

De drie-engelenboodschap, ACTUEEL!

De drie-engelenboodschap, ACTUEEL! De drie-engelenboodschap, ACTUEEL! Missie De missie van de Kerk van de Zevende-dags Adventisten is de verkondiging van het eeuwig evangelie zoals verwoord in de drieengelenboodschap van Openbaring 14:6-12.

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering)

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) April 2016 DE ORGANISATIE Stichting is een onafhankelijke Nederlandse stichting die zich wereldwijd richt

Nadere informatie

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you.

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you. ALGEMENE GEGEVENS INSTELLING Naam instelling Stichting kans4you Adres Edelherweg 121 Postcode Website 1338 JS Almere www.kans4you.eu KvK 32141926 BESTUURSAMENSTELLING Voorzitter Secretaries Penningmeester

Nadere informatie

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2017 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het nieuwe beleidsplan voor 2017 van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting.

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten-De Meern

Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten-De Meern Augustus 2016 Versie 2.0 ANBI gegevens Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten De Meern A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten-De Meern RSIN/Fiscaal nummer:

Nadere informatie

Beleidsplan Versie 0.2 Januari 2016

Beleidsplan Versie 0.2 Januari 2016 Beleidsplan Versie 0.2 Januari 2016 Inh o u d s o p g a v e Inhoudsopgave... 2 Visie... 3 Kernwaarden... 4 1. Evangelie Centraal... 4 2. Eigentijds en Relevant... 4 3. Echtheid... 4 4. Excelleren... 4

Nadere informatie

Vragenlijst voor de consultatieronde van de Utrechtse Stadssynode

Vragenlijst voor de consultatieronde van de Utrechtse Stadssynode Vragenlijst voor de consultatieronde van de Utrechtse Stadssynode www.stadssynode030.nl Wie ben je? Ik beschouw mijzelf als actief katholiek. niet actief katholiek. behorend bij een andere christelijke

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Antonius gemeenschap Haarlem

BELEIDSPLAN Antonius gemeenschap Haarlem BELEIDSPLAN Antonius gemeenschap Haarlem Haarlem, maart 2017 Nieuwe Groenmarkt 12 Haarlem Inhoudsopgave 1. KERNPRINCIPES EN DE UITGANGSPUNTEN VAN DE ANTONIUS GEMEENSCHAP 1.1. Statutaire doelstelling 1.2.

Nadere informatie

Youth for Christ Zwolle. Meerjarenplan YFC Zwolle 2013 2016

Youth for Christ Zwolle. Meerjarenplan YFC Zwolle 2013 2016 Youth for Christ Zwolle Meerjarenplan YFC Zwolle 2013 2016 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 MISSIE EN VISIE YOUTH FOR CHRIST ZWOLLE... 4 2.1 MISSIE... 4 2.2 VISIE... 4 3 DROOM EN VISIE VOOR 2013-2016...

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 BELEIDSPLAN SchuldHulp Maatje Zeist Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 Inhoud 1. Inleiding 2. Missie 3. Visie 4. Wat wil SHMZ bereiken 5. Voor wie is SHMZ 6. Met wie werkt SHMZ samen 7. De Organisatiestructuur

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Present Assen 2015

Jaarplan Stichting Present Assen 2015 Jaarplan Stichting Present Assen 2015 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Algemene doelstelling 2015.3 1.2 Speerpunten 2015 3 1.2.1 Operationeel Team en Bestuur..4 1.2.2 Samenwerking met Partners

Nadere informatie

GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA. Geleid door de Geest

GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA. Geleid door de Geest GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA Gered door Jezus Geleid door de Geest Gezonden in de wereld In dit document verwoorden we onze visie voor de gemeente. Het is ons verlangen dat

Nadere informatie

ANBI-transparantie gegevens Nederlands Gereformeerde Kerk Krommenie

ANBI-transparantie gegevens Nederlands Gereformeerde Kerk Krommenie ANBI-transparantie gegevens Nederlands Gereformeerde Kerk A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde Kerk te Telefoonnummer (facultatief): 075 628900 RSIN/Fiscaal nummer: 821789788 Website

Nadere informatie

om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4

om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4 ZONDAG 4 NOVEMBER om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4 Ik hoop dat u vandaag een kerkdienst kon bezoeken. Zag u er ook naar uit om broeders en zusters te ontmoeten; of vindt u dat niet

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VOORBURG

BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VOORBURG BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VOORBURG Inleiding Dit beleidsplan maakt deel uit van het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Voorburg 2013-2017 met het thema

Nadere informatie

Bouw Uw Koninkrijk -> God aanbidden

Bouw Uw Koninkrijk -> God aanbidden Bouw Uw Koninkrijk -> God aanbidden God Relatie tussen God en Mozaiek Samenkomsten Muziek Gaven en collecte - God, voor wie Hij is, en voor wat Hij deed voor ons mensen. - Voor wat Hij gaat doen in de

Nadere informatie

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder Telefoonnummer (facultatief): 0223-610538 RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij belastingdienst Website adres: http://www.kruisanker.nl

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 Oog voor kinderen in risicosituaties Missie, visie en strategie Missie Steeds meer kinderen die in risicosituaties leven de mogelijkheid geven op een hoopvolle toekomst Stichting

Nadere informatie

STICHTING JONAH. Bettekamp 99. 6712 EJ Ede RSIN 815134526

STICHTING JONAH. Bettekamp 99. 6712 EJ Ede RSIN 815134526 STICHTING JONAH Bettekamp 99 6712 EJ Ede RSIN 815134526 Bestuur De heer L.R. van Drongelen - voorzitter De heer J.A. Knoll - secretaris De heer J.P.Nagtegaal - penningmeester Doelstelling De stichting

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Nederlandse Hervormde Gemeente Nijeveen Telefoonnummer (facultatief):

A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Nederlandse Hervormde Gemeente Nijeveen Telefoonnummer (facultatief): A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Nederlandse Hervormde Gemeente Nijeveen Telefoonnummer (facultatief): 0522-491882 RSIN/Fiscaal nummer: 2642347 Website adres: http://hervormdegemeentenijeveen.nl E-mail:

Nadere informatie

2016 Beleidsplan 2016 Stichting Sparrow

2016 Beleidsplan 2016 Stichting Sparrow 2016 Beleidsplan 2016 Stichting Sparrow Inhoudsopgave Over Sparrow... 2 Doelstelling... 2 Christelijke grondslag... 2 Organisatiestructuur... 2 Werkgebied... 2 Visie op armoede en armoedebestrijding...

Nadere informatie

Gereformeerd onderwijs 2.0

Gereformeerd onderwijs 2.0 Gereformeerd onderwijs 2.0 Eindrapport werkgroep Toekomst gereformeerd onderwijs Noord-Nederland Opdrachtgever: bestuur Noorderbasis, bestuur GBS De Wierde, bestuur GBS Eben Haëzer, bestuur VGSO, bestuur

Nadere informatie

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC. Jaarverslag 2014. Stichting Fecc

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC. Jaarverslag 2014. Stichting Fecc FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC Jaarverslag 2014 Dit verslag geeft een beknopt beeld van de activiteiten van het jaar 2014. Stichting Fecc Januari 2015 FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE

Nadere informatie

Identiteit, Visie & Missie.

Identiteit, Visie & Missie. Identiteit, Visie & Missie. Identiteit: Christengemeente Meerkerk is opgericht in September 2014. De initiatiefnemers hadden samen met een aantal anderen al jaren het verlangen om in de eigen woonomgeving

Nadere informatie

Zondag 19 januari 2014. Viering in de Week van Gebed. voor de eenheid van de christenen. Paulusgemeenschap en. Protestantse Gemeente de Eshof

Zondag 19 januari 2014. Viering in de Week van Gebed. voor de eenheid van de christenen. Paulusgemeenschap en. Protestantse Gemeente de Eshof Zondag 19 januari 2014 Viering in de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen Paulusgemeenschap en Protestantse Gemeente de Eshof Hoevelaken Thema: Is Christus dan verdeeld? (1 Kor. 1,13) 1 / 7

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

Armoedebestrijding in Nederland

Armoedebestrijding in Nederland Armoedebestrijding in Nederland 1 Ieder een dak boven zijn hoofd Uniek programma Cordaid is de enige Nederlandse ontwikkelingsorganisatie die zich ook bezighoudt met armoedebestrijding in eigen land. Zeker

Nadere informatie

Verslaglegging bestuur

Verslaglegging bestuur Verslaglegging bestuur Als bestuur van het Stichting Present Putten (Present Putten) kijken we met een tevreden blik terug op het jaar 2014. Present Putten heeft veel betekenisvolle projecten mogelijk

Nadere informatie

Kraanvogelstraat TP Amersfoort

Kraanvogelstraat TP Amersfoort Visie + Passie = Missie Wie zijn wij en wat beweegt ons? PIG Pinkster Gemeente Immanuël Kraanvogelstraat 1 3815 TP Amersfoort Hoofddoel VAN DE GEMEENTE VAN JEZUS CHRISTUS Als gemeente zijn we nooit een

Nadere informatie

Algemeen Financieel Jaarverslag 2009 NAAR INHOUDSOPGAVE

Algemeen Financieel Jaarverslag 2009 NAAR INHOUDSOPGAVE Algemeen Financieel Jaarverslag 2009 2009 in vogelvlucht Het jaar 2009 was financieel gezien een goed jaar voor het Leger des Heils. Het werd afgesloten met een positief resultaat van e 5,9 miljoen. Dat

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk.

Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk. Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk. Levens- / en zingevingvragen zijn op de achtergrond geraakt in onze samenleving, soms ook in het welzijnswerk. Toch zijn kwetsbaarheid en eenzaamheid

Nadere informatie

ANBI-transparantie Gegevens van de diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Kampen, behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

ANBI-transparantie Gegevens van de diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Kampen, behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. ANBI-transparantie Gegevens van de diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Kampen, behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief):

Nadere informatie

Volle Evangelie Gemeente Rijswijk Beleidsplan 2013 Beleidsplan 2014

Volle Evangelie Gemeente Rijswijk Beleidsplan 2013 Beleidsplan 2014 Beleidsplan 2013 Beleidsplan 2014 Beleidsplan Volle Evangelie Gemeente Rijswijk 2013 ALGEMEEN Wij zijn een betrekkelijk kleine gemeente. Wel Actief. Sociaal. Charitatief. Extravert. Open. SAMENKOMSTEN

Nadere informatie

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat.

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat. BELEIDSPLAN PROTESTANTSE KERK OLDELAMER/OLDETRIJNE VISIE Wij zien onze gemeente als een huis waarvan de deuren wijd open staan naar buiten toe. Het is ons streven om als gemeente in de wereld te staan

Nadere informatie

Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid. Kom Erbij

Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid. Kom Erbij Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid Kom Erbij Meer dan een miljoen Nederlanders sterk eenzaam Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. De invloed van eenzaamheid is groot en leidt

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Stay Clean

Jaarrekening 2012. Stichting Stay Clean Jaarrekening 2012 Stichting Stay Clean INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Algemeen 1.1 Groepsverhoudingen 2 1.2 Doelstelling 2 1.3 Activiteiten 2 1.4 Resultaat 2 2 Jaarrekening 2012 2.1 Balans per 31 december 2012

Nadere informatie

Zien - Bewogen worden - in Beweging komen

Zien - Bewogen worden - in Beweging komen PROTESTANTSE GEMEENTE TE OEGSTGEEST TAAKGROEP DIACONAAT EN ZENDING BELEIDSPLAN 2015-2020 Zien - Bewogen worden - in Beweging komen Beleidsplan Diaconaat & Zending 2015-2020 1 Visie Als PGO hebben we om

Nadere informatie

MAAK KENNIS MET SGJ CHRISTELIJKE JEUGDZORG. SGJ Christelijke Jeugdzorg Samengevat

MAAK KENNIS MET SGJ CHRISTELIJKE JEUGDZORG. SGJ Christelijke Jeugdzorg Samengevat MAAK KENNIS MET SGJ CHRISTELIJKE JEUGDZORG SGJ Christelijke Jeugdzorg Samengevat SGJ Christelijke Jeugdzorg wil er met professionele jeugdzorg aan bijdragen dat kwetsbare kinderen en jongeren zich positief

Nadere informatie

Inzamelingen in de maand november 2015. Fair Climate (2% fonds). 1 Najaarszendingsweek.

Inzamelingen in de maand november 2015. Fair Climate (2% fonds). 1 Najaarszendingsweek. Inzamelingen in de maand november 2015. Datum 1e inzameling 1 Najaarszendingsweek. Vandaag reizen we voor de collecte naar het verre oosten, naar Thailand. Slechts 1 procent van de Thaise bevolking is

Nadere informatie

Projectplan Stichting Present Maassluis

Projectplan Stichting Present Maassluis Projectplan 2015-2017 Stichting Present Maassluis Inhoudsopgave Blz. Missie Stichting Present Maassluis 2 Visie Stichting Present Maassluis 2 Interne organisatie 3 Operationeel team 3 Groepen 4 Maatschappelijke

Nadere informatie

www.rkdiaconie.nl/ beleid maken/ financiering regelen

www.rkdiaconie.nl/ beleid maken/ financiering regelen VERANTWOORD OMGAAN MET CARITASGELDEN Situering Dit lesmateriaal geeft een gedegen aanzet over hoe u verantwoord om kunt gaan met caritasgelden. De doelstellingen zijn: 1. U weet wat het begrip caritasgelden

Nadere informatie

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie)

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie) ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie) A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website

Nadere informatie

Goede vrijdag 2 april VBK, Marcuspassie, bij de uitgang een collecte voor de bestrijding van de onkosten.

Goede vrijdag 2 april VBK, Marcuspassie, bij de uitgang een collecte voor de bestrijding van de onkosten. Donderdag 2 april, witte donderdag OK/OHK, HA 1 e collecte: Voedselbank. De grondgedachte is helpen van mensen in nood en tegengaan van verspilling van goed voedsel. 2 e collecte: Gemeenteopbouw. Ter bevordering

Nadere informatie

Zondag 6 maart, 4e zondag in de 40dagentijd, alle kerken

Zondag 6 maart, 4e zondag in de 40dagentijd, alle kerken Zondag 6 maart, 4 e zondag in de 40dagentijd, alle kerken 1e collecte: 40dagentijdcollecte van Kerk in Actie voor Syrische vluchtelingen in de regio. Miljoenen Syriërs zijn op drift. Het land is compleet

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Jaarverslag 2014 Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) De Ontmoeting 49 3823 HH Amersfoort Contactpersoon: Linda Rook (voorzitter) T 06 244 34 397 E info@vluchtelingenambassadeurs.nl

Nadere informatie

2014-2018. Publieksversie 20-05-2014 M A T H E N E S S E R L A A N 3 0 5 - B 3 0 2 1 H K R O T T E R D A M

2014-2018. Publieksversie 20-05-2014 M A T H E N E S S E R L A A N 3 0 5 - B 3 0 2 1 H K R O T T E R D A M STRATEGISCH PLAN SINT LAURENSFONDS 2014-2018 ZORG DR A GEN DA T KWETS BARE JE UGDI GEN E N OUDEREN ( BL I J VE N) MEEDOEN IN DE ROT TER DA M SE MAATS C HAPPIJ Publieksversie 20-05-2014 M A T H E N E S

Nadere informatie

Hoofdlijnen. van het

Hoofdlijnen. van het Hoofdlijnen van het BELEIDSPLAN Terug naar de samenleving December 2013 Stichting De Overbrugging Graaf van Egmondstraat 48 KvKnummer 000024369104 www.deoverbrugging.nl Inhoud 1 Doel... 2 2 Doelgroep...

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN

BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN 2013 / 2017 BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE BARENDRECHT 1 van 6 Hoofdstukindeling: 1. Inleiding blz. 3 2. Onze missie blz. 4 3. Onze visie blz. 4 4. Onze thema

Nadere informatie

Stichting. Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo. Beleidsplan 2014-2018. Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking

Stichting. Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo. Beleidsplan 2014-2018. Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking Stichting Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo Beleidsplan 2014-2018 Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking Colofon De Stichting De naam 'Surgezo' staat voor: SURinaamse

Nadere informatie