INHOUD INHOUD Samenvatting Stichting Cultuurpromotie Utrecht Culturele Zondagen Utrechts Uitburo Personeel, bestuur en directie Financiën Bijlagen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD INHOUD Samenvatting Stichting Cultuurpromotie Utrecht Culturele Zondagen Utrechts Uitburo Personeel, bestuur en directie Financiën Bijlagen"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2011

2 INHOUD INHOUD Samenvatting p 4 1. Stichting Cultuurpromotie Utrecht p 6 2. Culturele Zondagen p Utrechts Uitburo p Personeel, bestuur en directie p Financiën p 32 Bijlagen p 34 2

3 SAMENVATTING SAMENVATTING Stichting Cultuurpromotie Utrecht (SCU) ondersteunt met haar activiteiten als enige instellingsoverschrijdende organisatie op gebied van cultuur de Utrechtse culturele instellingen om een zo divers mogelijk publiek te bereiken, nieuwe publieksgroepen aan te boren en herhaalbezoek te stimuleren. SCU heeft in dit tweede jaar van haar bestaan het overgrote deel van de activiteiten zoals deze zijn beschreven in het jaarplan 2011 voortvarend uitgevoerd, op verschillende gebieden is meer gerealiseerd en in een enkel geval zijn plannen aangepast op basis van voortschrijdend inzicht. Er zijn uiteindelijk negen in plaats van de acht aangekondigde Culturele Zondagen geprogrammeerd. Verder is in 2011 structureel inhoud gegeven aan bestaande samenwerkingsverbanden (o.a. Toerisme Utrecht, Vrede van Utrecht, Utrecht 2018, Stadspromotie, RTV Utrecht) en zijn nieuwe duurzame samenwerkingsverbanden gestart (o.a. Ons Utrecht, Albert Heijn, De Tussenvoorziening, Centrummanagement, winkeliers en hotels). Bestaande activiteiten zijn doorgelicht waardoor geld vrijkwam om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en wegvallende incidentele subsidies en fondsbijdragen op te vangen. Het aanbod van producten en diensten van het Utrechts Uitburo is ten behoeve van contribuanten (Utrechtse culturele instellingen) substantieel uitgebreid, en het aantal contribuanten zelf is in 2011 met acht toegenomen (dec 2011: 66). Aan de contribuanten werd in 2011 voor het eerst op jaarbasis gerapporteerd en geadviseerd over de verleende diensten en producten. ontwikkeld met het volledige culturele aanbod van Utrecht en de andere aangesloten Uitburo-steden. Daarnaast is in gezamenlijkheid gewerkt aan noodzakelijke verbeteringen in de digitale dienstverlening. Het Utrechts Uitburo ontwikkelde zelf een Uitburo informatiestand met uitgebreide informatie over het Utrechtse aanbod, die vooralsnog tijdens Culturele Zondagen wordt ingezet. Deze opblaasbare informatiestand is door de instellingen en het publiek enthousiast ontvangen en kan in 2012 ook bij andere evenementen worden ingezet. Verder heeft het Uitburo de zichtbaarheid van het Utrechtse culturele aanbod verder vergroot door tijdens werkdagen Uittips in het nieuwsprogramma van RTV Utrecht te verzorgen en wekelijks Uittips in Ons Utrecht te publiceren. Financieel heeft SCU de boeken van 2011 goed kunnen afronden; SCU heeft om meerdere redenen een minder groot beroep hoeven te doen op haar reserves dan was geprognosticeerd in de begroting De negen Culturele Zondagen trokken in totaal bezoekers. Ten opzichte van bezoekers van de elf zondagen in 2010 betekent dit in absolute aantallen een stijging van 2%; gemiddeld per zondag betekent dit echter een forse stijging van 25% (2010: gemiddeld bezoekers per zondag; 2011: ). Aan Culturele Zondagen is een aantal structurele elementen toegevoegd (vaste festivallocatie, brunch en borrel, CZcollege, CZ-arrangement) en is een start gemaakt een aantal potentiële samenwerkingspartners uit te nodigen in een vroeg stadium mee te denken over een specifieke zondag. Verder heeft de inspanning meer landelijke bekendheid voor de Zondagen en het Utrechtse culturele aanbod te genereren geleid tot mooie eerste resultaten. Bij het Uitburo is in samenwerking met het Nederlands Uitburo en de overige Uitburo s een Uitapp voor smartphones 4

4 1. STICHTING CULTUUR- STICHTING CULTUUR- PROMOTIE UTRECHT (SCU) PROMOTIE UTRECHT (SCU) INLEIDING 2011 is het tweede jaar van de Stichting Cultuurpromotie Utrecht. Dit tweede jaar is ingezet op het verder versterken van de samenhang tussen beide producten Utrechts Uitburo en Culturele Zondagen, zodat de taak van SCU het verhogen van het aantal bewoners en bezoekers van Utrecht dat in aanraking komt met kunst en cultuur krachtdadig kan worden uitgevoerd. Er zijn in 2011 veel nieuwe producten en diensten ontwikkeld. Voorts is bestaande samenwerking met partners als Stadspromotie, Toerisme Utrecht, Vrede van Utrecht, Organisatie 2018 verder ingevuld en zijn nieuwe duurzame samenwerkingsverbanden gestart. Externe en interne processen zijn verder gestuctureerd en medio 2011 zijn alle functies bij SCU opnieuw ingedeeld en beschreven. In 2011 zijn een aantal activiteiten stop gezet ofwel anders ingevuld. In alle gevallen heeft dit geleid tot meer efficiëntie en kostenbesparing. De vrijgekomen gelden zijn aangewend voor de ontwikkeling van nieuwe producten, maar hebben ook teruglopende financiën tengevolge van wegvallende incidentele subsidies en fondsbijdragen, kunnen opvangen. INZET VOOR HET CULTURELE VELD Dienstverlening Bij de start van het Utrechts Uitburo in 2008 is ervoor gekozen de betrokkenheid van het Utrechtse culturele veld vorm te geven middels een bijdrage aan het UUB. Het totaal van deze bijdragen genereert ongeveer één vijfde van de exploitatiekosten van het Uitburo. De contributie is in 2010 van UUB overgegaan naar SCU. Begin 2011 hebben alle contribuanten een overzicht gekregen met de in 2010 door SCU aan hen geleverde diensten. De rapportage gaf inzicht in het daadwerkelijke gebruik door de betreffende instelling, en bevatte tevens een advies hoe de diensten en producten van SCU (nog) beter in te zetten. Naar aanleiding van deze rapportages zijn in het voorjaar gesprekken met de bij SCU aangesloten culturele instellingen gevoerd. In deze gesprekken zijn de (nieuwe) marketing- en publiciteitsdiensten toegelicht, en kon men verdere wensen aangeven. Ook de ontwikkelingen in de onderzoekstak van SCU zijn tijdens deze gesprekken besproken. De gesprekken werden zowel door de aangesloten culturele instellingen als door SCU als zeer zinvol ervaren. In 2011 hebben zich acht nieuwe contribuanten gemeld, en hebben drie contribuanten opgezegd (zie ook bijlage 1). Denktank In de tweede helft van 2011 heeft SCU een eerste denktank van SCU/UUB gehouden met een aantal afgevaardigden uit het culturele veld. Deze bijeenkomst was met name bedoeld om op directieniveau van gedachten te wisselen over de door SCU geïntroduceerde producten, over diensten die in ontwikkeling zijn en ter inventarisatie van verdere ideeën en wensen. Zo werd mogelijkheden als Sirene Sale, Last Minute Ticketing en Last Seats besproken. Op basis van deze bijeenkomst waarbij de verwachtingen uiteen liepen, bezint SCU zich op een zinvol vervolg in 2012, voor zowel Culturele Zondagen als het Utrechts Uitburo. Onderzoek - algemeen Naar aanleiding van voornoemde gesprekken met bij SCU aangesloten culturele instellingen en de denktank is besloten geen nieuw groot sectoronderzoek op te zetten zoals het onderzoek De Utrechtse Cultuurprofielen. Het is nu aan de culturele organisaties zelf om aan de slag te gaan met de onderzoeksresultaten van De Utrechtse Cultuurprofielen. Er zijn daartoe door SCU een aantal middelen aangereikt. SCU heeft op basis van de gevoerde gesprekken besloten niet de rol van kenniscentrum op zich te nemen, aangezien een relevant kenniscentrum een onevenredig groot beslag legt op tijd en middelen. Continu Bezoekersonderzoek - Utrechtse festivals Door een bijdrage van Stadspromotie konden Utrechtse festivals die aangesloten waren bij SCU zonder kosten in 2011 deelnemen aan het Continu Bezoekersonderzoek van Hendrik Beerda. Het betreft hier een onderzoek waarin bezoekersgroepen per festival worden onderzocht, maar ook wordt gekeken hoe een festival scoort ten opzichte van de sector, ook nationaal. Half 2012 worden de uitkomsten gepresenteerd aan de festivals die hebben deelgenomen 6

5 (Nederlands Filmfestival, Culturele Zondagen, Festival a/d Werf, Internationaal Festival Oude Muziek, Springdance festival, Gaudeamus muziekweek, Museumnacht Utrecht, Cascade Stadsschouwburg Utrecht). Continu Bezoekersonderzoek - Culturele Zondagen Het Continu Bezoekersonderzoek van Hendrik Beerda, dat voor Culturele Zondagen is gestart in 2010 en in eerste instantie door zou lopen tot en met juni 2011, is in juni 2011 verlengd met nog één jaar vanwege de festivaldeal. Tijdens alle Culturele Zondagen in 2011 zijn bezoekers uitgenodigd deel te nemen aan dit online onderzoek. De resultaten van twee jaar onderzoek zullen in 2012 door Hendrik Beerda voor Culturele Zondagen apart worden samengevat en geanalyseerd. Tussentijdse (voorlopige) uitkomsten zijn voor zover relevant al wel verwerkt in opzet en uitvoering van Culturele Zondagen. Onderzoek - Universiteit Utrecht Utrecht Danst - Methoden van Publieksonderzoek Onder leiding van dr. Frank Hakemulder (faculteit Geesteswetenschappen UU) is door zeventig studenten publieksonderzoek gedaan tijdens de Culturele Zondag Utrecht Danst. Dit resulteerde in juli 2011 in twaalf onderzoeksrapporten. De resultaten bieden interessante inzichten in mogelijkheden voor herhaalbezoek en nieuw publiek. Een aantal resultaten zijn verwerkt in de handleiding hoe meer uit een Culturele Zondag te halen die bij Utrecht Danst 2012 wordt meegegeven aan deelnemende organisaties en instellingen. Culturele Zondagen - Sociale Geografie & Planologie Onder leiding van Egbert van der Zee (Faculteit Geowetenschappen UU) hebben studenten onderzocht hoe Culturele Zondagen worden beleefd door inwoners van de stad Utrecht (studenten, bewoners van de binnenstad en bewoners van bijvoorbeeld de Vogelaarwijken ). Het onderzoek werd uitgevoerd in de wijken zelf en resulteerde in vier onderzoeksrapporten met elk een eigen invalshoek: promotie, houding, waardering en bekendheid. In 2012 worden relevante uitkomsten intern gebruikt. Marketingbijeenkomsten en Cultuurborrel Marketingbijeenkomsten Een van de doelstellingen van SCU is nieuwe marketingmethoden te ontwikkelen en kennis hierover te delen met het culturele veld. Dat laatste doet SCU onder meer door marketingbijeenkomsten te organiseren. In 2011 hebben twee bijeenkomsten plaatsgevonden, beide in Theater Kikker. Iedere bijeenkomst werd door zo n zestig marketeers bijgewoond. De eerste bijeenkomst vond plaats op 14 maart en stond in het teken van mogelijke alternatieve inkomstenbronnen als antwoord op de geplande bezuinigingen en de aanstaande BTW-verhoging. Drie sprekers vertelden over respectievelijk crowdfunding, prijssegmentatie en nieuwe methoden voor fondsenwerving. Op 3 oktober vond de tweede bijeenkomst plaats in de vorm van een presentatie over het streven van Utrecht Culturele Hoofdstad van Europa in 2018 te worden. Verschillende sprekers van de organisatie Utrecht 2018 vertelden over de planning van het bidbook en de plannen voor communicatie. De deelnemers aan de bijeenkomst hebben bovendien in groepen gebrainstormd over mogelijkheden voor communicatie van de Utrecht 2018 boodschap in de eigen organisatie. Cultuurborrel Tijdens het Uitfeest op 4 september vond voor de tweede keer een cultuurborrel plaats. Genodigden uit onder andere het culturele veld konden in de nieuwe festivallocatie van Culturele Zondagen, de Winkel van Sinkel, elkaar ontmoeten onder het genot van een hapje en drankje. Directeur SCU, Hanneke Bouwsema, ontving de gasten met een welkomstwoord en wethouder cultuur, Frits Lintmeijer, opende het culturele seizoen met een inspirerende speech. PARTNERS Toerisme Utrecht Culturele arrangementen In 2011 heeft SCU in samenwerking met Toerisme Utrecht (TU) en de hotelsector een aanvang gemaakt met het opzetten van zogenaamde culturele arrangementen rond Culturele Zondagen. Inzet daarbij is bezoekers van buiten Utrecht te verleiden langer in Utrecht te verblijven. Een eerste arrangement is samen met Hotel Karel V ingezet tijdens de Culturele Zondag Swingcity Goes Bebop, in december TU en CZ trekken gezamenlijk op in de promotie van de arrangementen. Informatieve cultuurfolders Voorjaar 2011 is SCU door TU benaderd tegen betaling mee te werken aan een verspreiding van informatieve (cultuur) folders op te verwerven standaardlocaties in en buiten Utrecht. Toerisme Utrecht verwacht medio 2012 met een eerste verspreiding te kunnen beginnen. SCU zal in deze eerste verspreiding meegaan met een festivalfolder. Arts Holland Ook zijn SCU en TU verbonden middels een eerste voorbereiding van het project Arts Holland. Dit project wordt aangestuurd door het Nederlands Uitburo (NUB) en het Nederlands Bureau voor Toerisme (NBTC) en is gericht op de cultuurminnende internationale toerist. Arts Holland beoogt de buitenlandse toeristen te bewegen naar de vier grote steden te komen voor cultuurbezoek. Vrede van Utrecht 2013 In 2011 is een aanvang gemaakt met ontwikkeling van CZplannen voor de Vrede van Utrecht in SCU is gevraagd met de Culturele Zondag Utrecht Danst deel uit te maken van het openingsweekend van de Vrede van Utrecht. Tevens zal Culturele Zondagen financieel en inhoudelijk bijdragen aan het urban project X-culture in het kader van EYOF in juli Utrecht Culturele Hoofdstad van Europa 2018 Tijd van je Leven In het kader van de ambitie van Utrecht Culturele Hoofdstad van Europa in 2018 te worden, is SCU initiatiefnemer van het filmproject Tijd van je Leven 18 in In Tijd van je Leven volgt regisseur Michiel van Erp vanaf 2011 tot 2018 elf Utrechtse kinderen. In samenwerking met Organisatie 2018, afdeling Culturele Zaken gemeente Utrecht, RTV Utrecht en De Familie (producent Michiel van Erp) zijn de benodigde financiën voor de eerste editie in 2011 gerealiseerd. De eerste editie ging in première op 11 november tijdens de Culturele Zondag Klaas en Maarten pakken uit. Zowel de première als twee latere voorstellingen werden enthousiast ontvangen. Landelijk werd het project onder andere opgepikt door De Wereld Draait Door en het Jeugdjournaal. Beide rubrieken hebben aangegeven het project te willen blijven volgen. Ondertussen is zeker dat VPRO zal aanhaken en vanaf 2012 landelijke uitzending van het Utrechtse filmproject verzorgt. Kijken, Kijken, Kopen Verder heeft SCU nauw met 2018 samengewerkt in het kader van de eerder genoemde marketingbijeenkomst, en in de voorbereiding van een grote Culturele Zondag Kijken, Kijken, Kopen. Deze Culturele Zondag beoogt voorjaar 2012 de Utrechtse bewoners te informeren over, en te enthousiasmeren voor de ambitie van Utrecht Europese Hoofdstad van Europa te worden. Stadspromotie, Taskforce marketing, Centrummanagement SCU was in 2011 deelnemer aan de Taskforce Marketing, een overleg geïnitieerd door Stadspromotie. Dit overleg brengt een aantal partijen samen die een rol spelen in de (cultuur) marketing van de stad (TU, SUM, SCU, 2013/2018, festivals). Ook zijn gemeente en provincie bij dit overleg vertegenwoordigd. Verder was SCU vaste deelnemer aan het marketingoverleg van het Centrummanagement. Deelname aan dit overleg heeft ervoor gezorgd dat een goede samenwerking met ondernemend Utrecht tot stand is gekomen, die ingezet wordt voor de Culturele Zondag Kijken, Kijken, Kopen. Hoger onderwijsinstellingen CZ-college Omdat Utrecht de slogan Stad van kennis en cultuur voert, is SCU in de tweede helft van 2011 gestart dit ook middels Culturele Zondagen uit te dragen. De samenwerking met de Universiteit Utrecht die tot en met 2011 gericht was op het samen organiseren van één specifieke Culturele Zondag, wordt omgebogen tot een samenwerking die in principe elke zondag zichtbaar is, in eerste instantie middels een zogenaamd CZ-college. Ook op andere manieren wordt in samenwerking met UU, HKU en HU de relatie tussen kennis en cultuur over en weer vormgegeven, zie hiervoor het hoofdstuk over het Utrechts Uitburo. In 2012 worden de in 2011 ingezette ontwikkelingen voor UU, HKU en HU in zogenaamde partnerplannen uitgewerkt. JIJ-trecht Speciale vermelding verdient de samenwerking die SCU is aangegaan met de faculteit Communicatie en Journalistiek (HU). In het kader van de minor mediaproductie is eind 2011 een driejarige samenwerking JIJ-trecht gestart die beoogt enerzijds studenten (meer) te betrekken bij cultuur, en anderzijds de culturele wereld inzage te geven hoe studenten/jongeren (beter) te bereiken. Wat SCU betreft gaat het hier om een creatief partnerschap zoals door de gemeente wordt voorgestaan. * Overige samenwerking Ons Utrecht, RTV Utrecht, Albert Heijn, Uitloper In 2011 is structurele samenwerking aangegaan met Ons Utrecht, RTV Utrecht en Albert Heijn. De samenwerking met de Uitloper is gecontinueerd. Met uitzondering van de Cultuurbijlage (Ons Utrecht) betreft het een samenwerking met gesloten beurzen. Meer inhoudelijke informatie over de samenwerking volgt in latere hoofdstukken. * Vooralsnog bevat de subsidieregeling van de gemeente t.b.v. creatieve partnerschappen geen HBO s. 7 8

6 ORGANISATIE EN FINANCIERING Prestatiemeting en -verbetering Doorlichten activiteiten SCU is in 2010 begonnen haar activiteiten door te lichten. In 2011 heeft dat geleid tot: Samenvoeging SAPsite.nl en suus.nl; Andere distributievorm programmaboekjes CZ Terugbrengen kosten kaartverkoop via de VVV; Voorbereiding stopzetten sponsoring UITladder; * CZ-pas In 2011 is eveneens een start gemaakt met het onderzoeken van een zogenaamde CZ-pas, en een betaalmodel voor Culturele Zondagen. De verwachting is dat een en ander ingevoerd wordt per Het is de bedoeling dat via de CZ-pas meer precies inzage verkregen wordt in het gedrag van de bezoeker tijdens Culturele Zondagen, als ook daarbuiten. Bij het onderzoek naar een dergelijke pas verliest SCU overigens niet de oorspronkelijke gedachte achter Culturele Zondagen uit het oog, namelijk het toegankelijk maken van kunst en cultuur voor nieuwe publieksgroepen. CRM Vanuit de wens relevante gegevens rondom de relaties van SCU in een database te organiseren en relaties beter te kunnen bedienen, heeft SCU in 2011 een CRM aangeschaft. Deze open source database stelt SCU in staat meer inzicht te verwerven in het gebruik van haar diensten, zowel wat betreft Culturele Zondagen als Utrechts Uitburo, contactpersonen aan projecten te verbinden en betere perslijsten op te bouwen. zaam is voor het collectief en bestaat van samenwerking; SCU heeft dienovereenkomstig geen eigen producten noch eigen locaties die ingezet kunnen worden voor sponsors. Maar de eerste stappen zijn gezet en SCU hoopt in 2012 een aantal positieve uitkomsten te kunnen melden. CORPORATE COMMUNICATIE Huisstijl In 2011 is een aanvang gemaakt met de ontwikkeling van een huisstijl voor SCU die aansluit bij het corporate logo van Utrecht, zoals deze tevens door Toerisme Utrecht en Stichting Utrechtse Musea wordt gebruikt. April 2012 wordt de nieuwe huisstijl geïmplementeerd. Website en nieuwsbrief In 2011 is de zakelijke website van Stichting Cultuurpromotie Utrecht online gegaan. De website bevat informatie over SCU voor partners, leden en andere geïnteresseerden. In 2011 zijn vier nieuwsbrieven naar het veld en de partners verzonden. Waaier Als Nieuwjaarsgroet heeft SCU een verfwaaier onder haar contribuanten verspreid waarin het onderzoek van De Utrechtse Cultuurprofielen is samengevat, en de elf profielen in een handleiding staan beschreven. Vormgeving en technische partners Vanaf 2011 werkt SCU zoveel mogelijk samen met vaste partners, onder andere op gebied van vormgeving en webdesign. Zowel uit overwegingen van efficiëntie als binding. Vormgeefbureau Studio Vrijdag heeft in 2011 nagenoeg alle vormgeving van Culturele Zondagen verzorgd. Webdesignbureau Killyourdarlings heeft zowel de nieuwe SAPsite als de SCU-site ontwikkeld. Verstevigen financiële basis In 2011 is SCU gestart met het opzetten van sponsormogelijkheden, onder meer om terugvallende inkomsten op te vangen. Voor SCU is het aantrekken van sponsors geen gemakkelijke weg aangezien SCU als organisatie werk- * Betreft de UITladder in drie landelijke dagbladen (Trouw, Volkskrant, NRC). De sponsoring kwam slechts enkele leden (met name Vredenburg en SSBU) ten goede en het effect van de wekelijkse ladder op het Utrechtse cultuurbezoek was onduidelijk. / Cover waaier Utrechtse Cultuurprofielen 9 10

7 CULTURELE ZONDAGEN 2. CULTURELE ZONDAGEN INLEIDING In 2011 werden negen Culturele Zondagen georganiseerd, één zondag meer dan in het jaarplan 2011 was aangekondigd. Tot begin 2011 verkeerde SCU in onzekerheid over eventuele compensatie voor de structurele terugval in financiën ten gevolge van een ander BTW verrekeningspercentage voor de nieuwe stichting (zie ook 5. Financiën). SCU zag zich mogelijk genoodzaakt de geplande Culturele Zondag Klaas & Maarten pakken uit te schrappen om de begroting sluitend te krijgen. Tegelijkertijd was SCU benaderd door de organisatie van Connecting Arts (voorheen Festival Voor de Wind) om een Culturele Zondag aan hun festival te koppelen. Connecting Arts zou zelf de kosten voor organisatie en publiciteit dragen. Voor SCU was dit een mogelijkheid om in ieder geval het geplande aantal van acht Culturele Zondagen te kunnen handhaven. Door een eenmalige financiële tegemoetkoming van de Gemeente Utrecht kon uiteindelijk ook de Culturele Zondag Klaas & Maarten pakken uit - weliswaar met een lagere budgettering - doorgang vinden, en kwam het totaal aantal Culturele Zondagen uit op negen. Culturele Zondagen heeft in 2011 ingezet op verdere aansluiting bij maatschappelijke partners, variërend van de Tussenvoorziening tot Stichting Stadsontspanning, van Tafelboom tot Academie het nut voorbij. matie-punt in de Winkel van Sinkel ingericht. Een ander vast element is dat Culturele Zondagen in samenwerking met de Universiteit vanaf Klaas & Maarten pakken uit het Culturele Zondagen College heeft opgezet. Ook wordt vanaf eind 2011 tijdens Culturele Zondagen een Uitburoinformatietent ingezet, met informatie over het aanbod van alle contribuanten van SCU. Programmering Nieuwjaarsduik 9 januari 2011 De Uithof is Jarig! 17 april 2011 Utrecht Danst 29 mei 2011 Groen! 19 juni 2011 Kadeconcert 3 juli 2011 Uitfeest 4 september Voor de Wind 2 oktober 2011 Klaas & Maarten pakken uit 11, 12, 13 november 2011 Swingcity Goes Bebop 11 december 2011 De negen Culturele Zondagen trokken in totaal bezoekers. Ten opzichte van bezoekers van de elf zondagen in 2010 betekent dit in absolute aantallen een stijging van 2%; gemiddeld per zondag betekent dit echter een forse stijging van 25% (2010: gemiddeld bezoekers; 2011: ). In het jaarplan voor 2011 was ingezet op een totaal van bezoekers. Bijzonder succesvolle en drukbezochte Culturele Zondagen waren onder meer Utrecht Danst (29 mei) met bezoekers, Uitfeest (4 sept) met bezoekers en Klaas & Maarten pakken uit (11/12/13 nov) met bezoekers. Voor de Wind was de (ingecalculeerde) uitschieter naar beneden met bezoekers. In 2011 is SCU gestart met het toevoegen van een aantal vaste elementen aan Culturele Zondagen: een vaste festivallocatie (de Winkel van Sinkel) waar Culturele Zondagen aftrapt met een brunch (zo mogelijk vormgegeven in het thema van de zondag), en waar een afsluitende borrel plaatsvindt. Tijdens de zondagen is tevens een infor- 12

8 NIEUWJAARSDUIK - 9 JANUARI 2011 Aantal locaties met programmering: 35 Aantal programmaonderdelen/voorstellingen: 121 Aantal bezoekers: Voor de achtste keer vormde de Nieuwjaarsduik de start van de tweede helft van het culturele seizoen in Utrecht. Kenmerkend voor de Nieuwjaarsduik is het open karakter. Het is in opzet compacter dan het Uitfeest, maar biedt daardoor meer ruimte voor de presentatie van wat kleinere organisaties en locaties. Met bijna bezoekers en een kleine zestig deelnemende culturele instellingen en organisaties was deze editie een groot succes. Het bezoekers-aantal lag 20% hoger dan in 2010 en bijna 65% hoger dan in Het mooie weer heeft hier zeker aan bijgedragen. Omdat deze Culturele Zondag het jaar 2011 inluidde werd het gekkengetal 11 de inspiratiebron. Gek in de zin van afwijkend, vreemd, grappig maar ook in de zin van gek op en gek van. Het verbindende thema was in veel programma s terug te vinden. Deels in bestaand repertoire (o.a. de musical Crazy Shopping in de Stadsschouwburg en het Upload Cinema-programma Geeks Can Dance), en in specifieke programma s op maat (bijvoorbeeld Gek op het Merwedekanaal, een verkenningstocht langs bijzondere plekken aan het Merwedekanaal aan de hand van een speciaal door Passie voor Utrecht ontwikkelde routekaart), maar ook door bijzondere combinaties tussen locatie en programma (o.a. dans in Sonnenborgh en muziektheater in Books4Life). Bijzonder aan deze editie was dat voor het eerst een echte nieuwjaarsduik werd genomen. Rondom het Merwedekanaal tegenover het Geldmuseum waren circa mensen ervan getuige dat tachtig dappere Utrechters, onder wie veel kinderen, zich onderdompelden in het ijskoude water. Als beloning konden zij een dobber met daaraan een culturele prijs uit het water opvissen. Warme worst en soep op de kade, en een muzikale omlijsting door blazers en percussionisten vanuit verschillende bootjes op het water, completeerden de bijzondere opening van deze dag. Niet te missen NL30 Een goed begin van het nieuwe jaar uitzinnig.nl Druk bezocht rtvutrecht.nl DE UITHOF IS JARIG! - 17 APRIL 2011 Aantal locaties met programmering: 11 Aantal programmaonderdelen/voorstellingen: 104 Aantal bezoekers: Op 15 april 1961 werd bij boerderij De Uithof in de Johannapolder de eerste paal geslagen voor een universiteitsgebouw. Vijftig jaar later is die Uithof uitgegroeid tot het Utrecht Science Park waar zo n mensen studeren, werken en wonen. Ook de Universiteit zelf jubileerde in 2011 (375 jaar). Alle reden voor een feestje, en aanleiding om het publiek middels een Culturele Zondag uit te nodigen De Uithof als kenniswijk te (her)ontdekken. Er werd gekozen voor een grote diversiteit aan activiteiten, waardoor een brede bezoekersgroep kon worden verleid De Uithof te komen bezoeken. De Uithof is Jarig! was de titel van deze Culturele Zondag, maar De Uithof is vooral ook Jong! Muziek! Wetenschap! Divers! Theater! Actief! Ontdekken! Onder deze labels werden de in totaal maar liefst 62 verschillende programmaonderdelen gepresenteerd, goed voor in totaal 104 voorstellingen en optredens. In het Educatorium verrichtte kersverse rector magnificus Bert van de Zwaan de officiële opening, gevolgd door een optreden van het Utrechtsch Studenten Concert (USConcert). De echte vroege vogels hadden er toen al een wandeling met ontbijt opzitten over het Landgoed Oostbroek, onder leiding van Marco Glastra, directeur van het Utrechts Landschap. Gedurende de gehele dag vertrokken rondleidingen en ontdekkingstochten vanaf het speciaal daartoe ingerichte Reisbureau De Uithof. Verder was er Silent Dance van Compagnie De Dansers vanuit de glazen zaal in de hal van de Universiteitsbibliotheek, en kon men genieten van mini-optredens in de huiskamers van Casa Confetti door de finalisten van de HU Popprijs. Ook was er een uitgebreid programma van lezingen (o.a. prof. dr. René Kahn over haperende hersenen en prof. dr. Martijn Lolkema over de mogelijkheden van het DNA), waren er presentaties van talentvolle jonge Utrechtse wetenschappers, een filmprogramma verzorgd door Parnassos en een lingerie-fashion show door studenten van de HKU. Kinderen konden zich uitleven bij één van de zeven proefstations van het Universiteitsmuseum, vragen stellen over zonneenergie bij de Questionbox of ontdekken hoe gezond ze zijn via een interactieve lezing verzorgd door Dokter Bart en Kok Stef van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. matische invulling en presentatie. Ook kon de Universiteit vanwege haar jubileum een extra budget vrijmaken. Dit resulteerde in de meest omvangrijke en diverse Culturele Zondag die vanuit de bestaande traditie van samenwerking is georganiseerd. In totaal trokken de verschillende activiteiten bezoekers. Het verhaal van De Uithof is jarig! bleek goed te vertalen naar de vele verschillende deelnemers en deelnemende organisaties. Er was grote animo om aan deze dag deel te nemen. Met De Uithof is Jarig! komt een einde aan de traditionele vorm van samenwerking. Zowel de Universiteit Utrecht als SCU/Culturele Zondagen hebben afgesproken andere vormen van samenwerking te ambiëren, waarbij niet alle aandacht en middelen op één Culturele Zondag worden geconcentreerd, maar deze meer worden verspreid over verschillende zondagen. Nog nooit zo ervaren Ons Utrecht De Uithof is 50 jaar en dynamischer dan ooit Universiteit Utrecht De Uithof is Jarig! past in de traditie van eerdere jaren waarin steeds één Culturele Zondag programmatisch volledig door de Universiteit en de HKU werd ingevuld. Nieuw was dat dit jaar gekozen was voor een nadrukkelijkere coproductie, waarbij vanuit Culturele Zondagen meer dan voorheen werd meegedacht over de program

9 UTRECHT DANST - 29 MEI 2011 Aantal locaties met programmering: 37 Aantal programmaonderdelen/voorstellingen: 195 Aantal bezoekers: Na de succesvolle eerste editie in 2010 (verkozen tot leukste stadsevenement van Nederland ), stond Utrecht op zondag 29 mei wederom in het teken van dans, dans en nog eens dans! Utrecht Danst bood een programma voor alle leeftijden, leefstijlen en dansculturen met multidisciplinaire cross-overs, old skool en de nieuwste ontwikkelingen in dans. Enkele honderden mensen werkten mee aan dit omvangrijke evenement dat meer dan duizend deelnemers wist te enthousiasmeren, en uiteindelijk ruim bezoekers wist te trekken. Het programma vond plaats op tal van binnenlocaties, maar ook buiten op verschillende pleinen. Het programma bestond uit dansvoorstellingen, workshops (door professionals en amateurs), en omvatte eveneens verschillende exposities en filmvertoningen. De verschillende pleinen werden verbonden door een kleurrijke en dynamische Dansparade. Op het Domplein vond een speciale Dansmarathon plaats, waarmee geld werd opgehaald voor War Child (uiteindelijke opbrengst door burgemeester Aleid Wolfsen aan War Child overhandigd). Tijdens de Dansmarathon werd eveneens gedanst voor de vrede : symbolisch werden de letters P.E.A.C.E. door het publiek doorgegeven waarmee een voorschot werd genomen op de openingsactiviteiten van de viering van 300 jaar Vrede van Utrecht in Ook kon men weer op verschillende plekken in de stad de U-Dans dansen. De U-Dans is en was dé dans van Utrecht Danst. Deze was in 2010 opgezet en voor de editie van 2011 doorontwikkeld. Ze werd nog breder en intensiever ingezet als instrument om zowel in de aanloop naar als op de dag van het evenement zelf zoveel mogelijk mensen aan te zetten tot een bezoek, maar vooral ook tot (mee)bewegen. Tijdens de grande finale van de dag op het Domplein dansten duizenden mensen tegelijk de U-Dans. Gedurende de dag hadden zich lange rijen bezoekers gevormd voor Museum Speelklok, velen moesten worden teleurgesteld. De bekende Belgische choreograaf Isabelle Beernaert had samen met 13 Utrechtse jongeren (die via een openbare auditie door haar waren geselecteerd) een speciale dansvoorstelling gemaakt, waarbij ze zich had laten inspireren door het gebouw en de collectie van het museum. Een andere bijzondere samenwerking was die met de Janskerk: in verband met het 150-jarig bestaan van het Janskerkorgel schreef componist Bernhard van Beurden het muziekstuk Missa Poetica waardoor choreografe Jeanine Coco zich weer liet inspireren tot het maken van een drieluik. Resultaat: Eén organist, twee dansers, een dirigent, 25 koorleden, meer dan 1000 orgelpijpen en 400 getuigen. Bij Utrecht danst 2011 was gekozen de programmering op de verschillende pleinen elk een eigen focus mee te geven, aansluitend bij de verschillende doelgroepen. Het Domplein vormde het hart van Utrecht Danst: op het Main Stage werd continu gedanst in talloze dansshows en tijdens de Dansmarathon. CU-Factor op het Vredenburg was een compleet kinderdorp. Planet Kulture op de Steenweg was de plek voor hiphop, battles en showcases, en daarmee met name gericht op jongeren. Met Down Memorylane op de Mariaplaats (en Penney de Jager als presentator!) kon het publiek terug naar vroegere tijden, en kwamen met name de ouderen aan hun trekken. Tenslotte was Melting Pot op de Korte Minrebroederstraat (plein voor het stadhuis) de plek waar de verschillende dansculturen samen kwamen (van free running tot volksdans). De specifieke doelgroepprogrammering pakte bijzonder goed uit en werd mede ondersteund en benadrukt door de campagne vooraf waarbij gekozen was voor vijf soorten posters, specifiek gericht op de verschillende doelgroepen. Een van de spectaculairste Culturele Zondagen Ons Utrecht Meer dan ooit gooiden de mannen de heupen los NRC Handelsblad Stadsfeest voor iedereen NRC Handelsblad GROEN! - 19 JUNI 2011 Aantal locaties met programmering: 27 Aantal programmaonderdelen/voorstellingen: 72 Aantal bezoekers: Groen! stond in het teken van duurzaamheid, een maatschappelijk en actueel thema dat de groene draad vormde in alle programma s van deze Culturele Zondag, en waarbij kennis en cultuur werden gecombineerd tot een gevarieerd programma. Met deze zondag gaf SCU een eerste invulling aan haar ambitie om op regelmatige basis ook maatschappelijk thema s als uitgangspunt te nemen voor de programmering van de Culturele Zondagen. Ook leverde deze zondag de eerste inzichten voor een andere ambitie, namelijk om de eigen organisatie te verduurzamen. In de aanloop naar het evenement werden bovendien de eerste contacten gelegd om die ambitie in gezamenlijkheid met meerdere Utrechtse festivals te realiseren. Onder het motto van Groen kun je doen wilde deze Culturele Zondag laten zien dat groen zijn en toepassen in je eigen leefomgeving een stuk makkelijker is dan je denkt. Omdat het thema duurzaamheid op voorhand niet heel toegankelijk bleek, en zeker niet in relatie tot een Culturele Zondag, hebben we ons beperkt tot een aantal specifieke (deel)thema s, waarbij de focus lag op het milieu: Recycling, Energie, Voedsel, Omgeving en Mobiliteit. De uitnodiging naar de verschillende Utrechtse instellingen en organisaties was dan ook om op één of meerdere van deze thema s aan te haken en te zoeken naar een combinatie van kennis en kunst & cultuur. Dit leverde een aantal leuke en verassende programmaonderdelen op zoals de Boatanic: een rondvaartboot verbouwd tot drijvende kas waar groente op werd verbouwd en je zelf mee kon varen. Omdat 19 juni eveneens Vaderdag was, gaf het Universiteitsmuseum kinderen de mogelijkheid om hun vader te testen op hoe groen hij was. Gebleken is dat culturele instellingen moeite hadden op het thema aan te haken. De instellingen die mee hebben gedaan waren uiteindelijk tevreden over hun bezoekersaantallen en met de samenwerking. De dag als geheel trok bezoekers, een aantal dat bij mooier weer zeker hoger had kunnen uitvallen. Het was dan ook onder regenachtige omstandigheden dat wethouder Milieu en Duurzaamheid Mirjam de Rijk haar openingstoespraak hield op het Domplein, dat was omgedoopt tot een doe-plein. Aansluitend ging zij als eerste te biecht voor een groene zonde, waarna ze een goede actie kon ondernemen in één van de Containertuinen, speciaal aangekleed met afgedankte natuurlijke materialen door de Utrechtse kunstenaars Lies König, Petra van de Laar en Jan Coolen. Centraal op het plein stond Tassentorens, een recyclekunstwerk van kunstenaarsduo Mier, waarvoor inwoners van Utrecht in aanloop naar en op de dag zelf plastic tassen konden inleveren. Eén van de andere participanten op het Domplein was Energie U, die een competitieworkshop windmolens bouwen organiseerden. Op de Mariaplaats kon men terecht voor de regiomarkt en een duurzame lunch georganiseerd door Lekker Utregs. Verder gaf hier Stichting Tafelboom een doorlopende demonstratie van het zagen van tafelbladen uit gerooide bomen uit de stad, en sloot af met het Requiem voor een Boom, een speciale compositie voor mobiele boomzaag, muzikanten en de boom. Op de Korteminrebroederstraat, het plein voor het stadhuis, was onder het motto recycle jezelf en je omgeving een totaalprogramma bestaande uit een recycle markt, een groen podium met muziek en recycle workshops voor kinderen. Zien, horen, voelen, proeven en ruiken Happinez Ervaren dat groen en duurzaamheid samengaan met cultuur AD Utrechts Nieuwsblad Duurzaamheid van zijn taaie image ontdaan Libelle 15 16

10 KADECONCERT - 3 JULI 2011 Aantal locaties met programmering: 2 (Weerdsluis en aantal plekken op werven Oudegracht) Aantal programmaonderdelen/voorstellingen: 10 Aantal bezoekers: De tweede editie van het Kadeconcert vond wederom onder zeer zonnige weersomstandigheden plaats. De werven van de Oudegracht en de kades bij de Weerdsluis vormden opnieuw één groot openluchtpodium en trokken duizenden mensen naar de Utrechtse binnenstad. Het evenement kan worden gezien als een samenvoeging van twee eerdere Utrechtse initiatieven: de Muzikale Botenparade van Culturele Zondagen en het particulier georganiseerde Oudegracht Operaconcert; een combinatie van varen en een concert op één locatie. Van oudsher heeft Utrecht op het gebied van klassieke muziek veel te bieden. De doelstelling van het Kadeconcert is een klassiek plus concert aan te bieden op en om het water van de Utrechtse singels en grachten, met jaarlijks wisselende partners in afwisselende samenstelling, aan een breed en divers publiek. Voor de tweede editie was gekozen voor opera. Net als in 2010 vond het evenement plaats op een koopzondag. Dankzij de medewerking van de Havendienst Utrecht kon dit keer gebruik worden gemaakt van de gehele Oudegracht als podium, waardoor het programma nog nadrukkelijker dan in 2010 in twee delen kon worden gesplitst: een programma van korte concerten en intermezzi op en langs het water van de Oudegracht, en een groots afsluitend concert bij de Weerdsluis. Het Ledig Erf vormde het verzamel- en startpunt, waar acht zangeressen onder begeleiding van piano diverse operamelodieën ten gehore brachten (o.a. uit Die Walküre van Wagner). Het Domstad Jeugd Orkest onder leiding van Gerhart Drijvers verzorgde een concert aan de werf, ter hoogte van Tivoli. In de kom voor De Winkel van Sinkel speelden onder leiding van dirigent John twee harmonieën voor het eerst samen, te weten de Harmonie Muziek vereniging Voorwaarts uit Zeist en Muziekvereniging Kunst en Genoegen uit Maartensdijk. Bij het Werftheater zong het Utrechtse kamerkoor Decamerone onder leiding van Reed Findenegg divers repertoire uit de tijd dat opera ontstond. Op de steiger aan de Weerdsluis tenslotte speelde de NPU onder leiding van Johannes Leertouwer een uur muziek van Mozart: aria s uit onder andere Le Nozze di Figaro en Cosi Fan Tutte aangevuld met instrumentale werken en met gastoptredens van mezzosopraan Cora Burggraaf en Erwin Wieringa op hoorn. Afsluitend werden twee werken meegezongen door het gelegenheidskoor: Ave Verum Corpus en Laudate Dominum (uit: Vesperae Solemnis de Confessore). De presentatie van het Weerdsluis-gedeelte was in handen van Monique Krüs. Aan het Kadeconcert werkten in totaal 210 musici mee, waaronder 70 leden van het scratchkoor. Het programma van klassieke muziek in het teken van opera was een succes. Het gebruik van Utrecht als decor door vanaf het Ledig Erf met boten door de Oudegracht en wandelend publiek bovenlangs de gracht, bracht prachtige plaatjes voort en bood voldoende afwisseling om het publiek een gevarieerd aanbod aan opera te tonen. Overall trok het programma ongeveer bezoekers. Circa zestig boten voeren mee tot aan de Weerdsluis. Aan boord van de speciale genodigdenboot van Culturele Zondagen (ook NPU had een eigen boot) was een stadsheraut, die bij iedere nieuwe locatie op zijn trompet het startsein voor het programma-onderdeel ter plaatse gaf. Verder boden diverse Italiaanse restaurants langs de Oudegracht en Weerdsluis een korting aan op een speciaal opera-menu. Hoewel de Gemeente Utrecht, politie en havendienst (de laatste droeg ook financieel bij) tevreden waren met het verloop van het evenement, blijven met name de vele veiligheids- en verkeersmaatregelen die moeten worden genomen een punt van aandacht en zorg, want noodzakelijk maar ook zeer kostbaar. Bij het Kadeconcert is de muziek van iedereen Ons Utrecht Utrecht betoverd door Kadeconcert Uit nieuws UITFEEST - 4 SEPTEMBER 2011 Aantal locaties met programmering: 67 Aantal programmaonderdelen/voorstellingen: 360 Aantal bezoekers: Met meer dan 350 voorstellingen, concerten en optredens op ruim 75 locaties vormde het Uitfeest op 4 september voor de veertiende keer de opening van een nieuw cultureel seizoen. Als Culturele Matchmaker wilde het Uitfeest laten zien dat de stad Utrecht en cultuur springlevend zijn, en als duo onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met ingang van het Uitfeest 2011 werd de samenwerking met Autovrije Zondag (afdeling Verkeer en Vervoer van de Gemeente Utrecht) beëindigd. Deze leverde inhoudelijk en publicitair uiteindelijk te weinig op, en zorgde bovendien voor een onevenredige belasting van de organisatie. Ook stond het de mogelijkheid in de weg het Uitfeest op een koopzondag te organiseren. Met de (uiteindelijke) keuze voor 4 september als datum, viel het Uitfeest bovendien voor het eerst samen met de slotdag van het Festival Oude Muziek. Dit resulteerde onder andere in een mooie serie van gratis toegankelijke fringeconcerten, maar ook in het zeer druk bezochte afscheidsconcert van stadsbeiaardier Arie Abbenes (met aansluitende huldiging door burgemeester Aleid Wolfsen). Het Uitfeest vond als Culturele Matchmaker een gelegenheidssponsor in datingsite Parship. Parship ontwikkelde een speciale digitale tool voor het Uitfeest die bezoekers van de CZ-website assisteerde bij het vinden van geschikt cultureel aanbod. Verder zette Parship op de dag zelf zes culturele matchmakers in die het publiek ter plekke digitaal behulpzaam konden zijn de juiste voorstelling te vinden. Net als voorgaande jaren vormde het Open Huizen programma de kern van het Uitfeest: de culturele instellingen van Utrecht geven een dag lang gratis toegang tot hun gebouwen, waarbij ze het publiek voorproefjes laten zien van hun seizoensprogramma. Zo vierde de Stadsschouwburg haar 70-jarig bestaan met een gevarieerd programma in en buiten de schouwburg (o.a. de voorstellingen Proud to be Oud van De Utrechtse Spelen, Kijken met de oren van Vincent Bijlo en een historische Mini Revue van Het Filiaal) en organiseerde Museum Catharijneconvent in samenwerking met De Kootje Foundation en Stichting De Tussenvoorziening het Festival De Ontmoeting. Eveneens bij Museum Catharijneconvent, op de Nieuwegracht op de werf, verrichte cultuur-wethouder Frits Lintmeijer de officiële opening van het Uitfeest. Deze werd gevolgd door een optreden van Camerata Traject na en Gerrit Komrij die Liedekens van Jacob Obrecht vertolkten. Het Utrechtse Stadshuis zette geheel volgens tradtie gastvrij haar deuren open voor het publiek met een cultureel programma van onder andere singer-songwriters, theatersport en het Schrikkelijk Tempeest (theater in de raadszaal, door raadsleden en wethouders). In aanvulling op het Open Huizen programma, en in nauwe samenwerking met de Utrechtse culturele instellingen, was er wederom een buitenprogramma op verschillende pleinen. De Neude fungeerde daarbij als centrale plek, als etalage van het Uitfeest. Hier presenteerden zich verschillende organisaties, zoals Utrecht 2018, RTV Utrecht, Ucee station en het Geldmuseum. Op het podium waren optredens, verzorgd door verschillende Utrechtse cultuurmakers zoals Theatergroep DOX, het Utrechts Conservatorium, Gaudeaumus Muziekweek, Instituto Cervantes, Swing in Utrecht, het Domstad Jeugdorkest, Muziekcentrum Vredenburg en Tivoli. De presentatie was in handen van RTV Utrecht-presentatrice Eva Brouwer en ras-utrechter Joris Linssen. Het podiumprogramma werd afgesloten met een optreden van Chef Special, die kort daarvoor was verkozen tot nieuwe huisband van het televisieprogramma De Wereld Draait Door. Niet in de openlucht, maar ook in nauwe samenwerking gerealiseerd, was het programma in de Winkel van Sinkel met op de begane grond een muziekpodium (optredens van het Utrechts Jazz Orkest, Yo! Opera & friends, VOISZ en J.J. Meek) en op de eerste etage een expositie van beeldende kunst van verschillende Utrechtse makers en instellingen. De Winkel van Sinkel fungeerde ook als locatie voor de traditionele, goedbezochte cultuurborrel waarvoor alle Utrechtse culturele instellingen waren uitgenodigd. Traditioneel werd het Uitfeest afgesloten met de Drijf In in de Weerdsluis. Met een voorprogramma van HAFF en IMPAKT en als hoofdfilm Rabat, geprogrammeerd door het Nederlands Film Festival. De combinatie van open huizen, programmering op verschillende buitenlocaties, en verrassende confrontaties met het winkelende publiek van de koopzondag, leverde in totaal een bezoekersaantal van De deelnemende instellingen die achteraf meewerkten aan een eigen enquête gaven het Uitfeest een gemiddeld rapportcijfer van 7,7 en karakteriseerden gemiddeld 45% van hun bezoekers als nieuw publiek. De respondenten uit een publieksonderzoek uitgevoerd door Hendrik Beerda beoordeelden het totale aanbod van het Uitfeest met gemiddeld een van 8,1. Van de respondenten gaf 21% aan het Uitfeest voor het eerst te bezoeken. Zowel het publieksonderzoek als de opgave van de deelnemende instellingen tonen aan dat het Uitfeest (nog steeds) een rol van betekenis speelt in het bereiken van nieuw publiek voor de instellingen en de Utrechtse cultuur. Een dag vol verrassende kruisbestuivingen - Stadsblad De stad barst bijna uit zijn voegen Rinda den Besten, Ons Utrecht 17 18

11 VOOR DE WIND - 2 OKTOBER 2011 Aantal locaties met programmering: 6 Aantal programmaonderdelen/voorstellingen: 12 Aantal bezoekers: De Culturele Zondag Voor de Wind was de speciale openingsdag van Connecting Arts, Het Europese Orgel Festival, dat van 2 t/m 8 oktober in Utrecht plaatsvond, en waarin het orgel wordt verbonden met andere kunstvormen. De titel is afgeleid van Festival Voor de Wind, onder welke naam het evenement eerder al zes Nederlands edities beleefde. De wijziging van de naam en organisatie hield direct verband met de grotere ambities van het festival, waarbij nadrukkelijke samenwerking met internationale partnerorganisaties werd gevonden, en waarbij het festival onder de nieuwe naam ook door Europa reist. Programma en organisatie van de openingsdag waren in handen van Connecting Arts. Culturele Zondagen verzorgde de publiciteit en marketing. Een bescheiden programma van zeven verschillende onderdelen (met in totaal elf voorstellingen en een klankinstallatie), waarbij het orgel de uitdaging aanging met muziek- en jeugdtheater, opera, Oosterse derwisj dans, voetbal en topjazz met Bert van den Brink. Het programmaboekje bevatte eveneens het volledige programma van het festival. Deze kleine en in een later stadium toegevoegde Culturele Zondag trok uiteindelijk een vooral specifiek geïnteresseerd publiek van mensen naar de verschillende voorstellingen. Hoewel op voorhand op iets meer bezoek was gerekend was Connecting Arts niet ontevreden met de zaalbezetting van 55%. Bovendien was het evenement goed opgepikt door een verscheidenheid aan media, waardoor juist ook de nieuwe naam van de organisatie en het festival substantieel aan bekendheid had weten te winnen. Het orgel is niet saai AD Utrechts Nieuwsblad Orgels zijn helemaal van deze tijd De Pers Verrassend zinweb.nl KLAAS & MAARTEN PAKKEN UIT - 11, 12, 13 NOVEMBER 2011 Aantal locaties met programmering: 30 Aantal programmaonderdelen/voorstellingen: 134 Aantal bezoekers: Het gegeven dat Sinterklaas in 2011 op zaterdag 12 november, een dag na de traditionele viering van Sint Maarten (beschermheilige Utrecht), in Utrecht zou aankomen, vormde de aanleiding voor het ontwikkelen van de Culturele Zondag Klaas & Maarten pakken uit. Een stadsbreed evenement over twee geefheiligen, over oude tradities in een nieuwe jas. Deze Culturele Zondag omvatte een heel weekend en bood een cultureel en feestelijk programma rond een maatschappelijk thema: geven en delen, zorg voor elkaar. Door tradities, rituelen en verhalen rond beide geefheiligen terug te halen, heeft Klaas & Maarten pakken uit begrippen als geven en delen op een vrolijke manier opgepoetst. Klaas & Maarten als knipoog naar hedendaags consumentisme en individualisme, naar het hebben en krijgen dat met beide goedheiligmannen verbonden is geraakt. Het programma werd in nauwe samenwerking met diverse culturele en maatschappelijke partners ontwikkeld: Academie Het Nut Voorbij, Città della Musica, De Tussenvoorziening, Fort van de Verbeelding, Sint Maartensberaad en Stichting Stadsontspanning. Daarnaast leverde een groot aantal Utrechtse organisaties en makers een min of meer kant en klaar programma aan voor deze Culturele Zondag. Het driedaagse evenement, dat uiteindelijk zo n bezoekers trok, kende daardoor uiteindelijk een zeer breed scala aan programmaonderdelen, gericht op verschillende publieksgroepen op gebied van leeftijd, interesses en (culturele) achtergrond, en met een mix van inhoud en amusement, waarbij de ene keer meer de inhoud en de andere keer meer het amusement op de voorgrond stond. Zo was er een lichtjesbazaar in het Pandhof (een mix van oude ambachten, moderne kunstuitingen, illusies en ervaringen geïnspireerd op de Sint Maartensmarkt van weleer), een grootse intocht van Sint Maarten (feeërieke optocht vanaf het Muziekhuis naar het Domplein met honderden kinderen uit de krachtwijken Overvecht, Zuilen en Ondiep, lampionnen, muziek en paarden) met een slotspektakel op het Domplein, rondleidingen die werden gegeven door Utrecht Underground en het theaterproject BB&B dat in de Sleep Inn werd gespeeld. Verder gaven de winkeliers van de Zadelstraat voor één keer cadeautjes weg, was er een goede doelen kunstveiling (H)art voor Japan in het Stadhuis, en werden middels een schoenenzet-actie 1500 schoenparen ingezameld voor het Rode Kruis, mede dankzij een enthousiaste 10-daagse samenwerking met RTV Utrecht en grand café de Winkel van Sinkel waar de gegeven schoenen werden geëtaleerd. Nieuw dit jaar bij de intocht van Sinterklaas was dat de Utrechtse Musea zich op het Domplein presenteerden. Door het feit dat de Sint op zondag ook zijn opwachting maakte bij de diverse instellingen (De Winkel van Sinkel, Stadhuis, Museum Catharijneconvent) was hij als heilige goed vertegenwoordigd tijdens Klaas & Maarten pakken uit; hierdoor ontstond ook de verbinding tussen de diverse programmaonderdelen. Met de speciale Heiligenbrunch werd een start gemaakt met een nieuwe traditie om de Culturele Zondagen te laten beginnen en eindigen in de Winkel van Sinkel, maar deze ook in te zetten als vaste locatie voor programmering en als centraal informatiepunt. Hoewel achteraf niet geheel gelukkig geprogrammeerd (want tegenover de intocht van Sinterklaas), werden in het Utrechts Archief de eerste Culturele Zondagen Colleges gegeven, waarmee een begin werd gemaakt met een nieuwe vorm van samenwerking met de Universiteit Utrecht om, aansluitend bij het thema van de zondag, één of meerdere verdiepende lezingen te organiseren. Tijdens Klaas & Maarten pakken uit vond op tevens de première van de eerste editie van Tijd van je Leven, plaats. In de film Tijd van je Leven volgt regisseur Michiel van Erp elf Utrechtse kinderen van elf, vanaf 2011 en in principe tot 2018, het jaar waarin Utrecht hoop Culturele Hoofdstad van Europa hoopt te zijn (zie ook pagina 8). Sint Maarten extra feestelijk Ons Utrecht Sprookjesachtig Stadsblad Op het Domplein wacht bezoekers een groot spektakel De Telegraaf 19 20

12 SWINGCITY GOES BEBOP - 11 DECEMBER 2011 Aantal locaties met programmering: 14 Aantal programmaonderdelen/voorstellingen: 47 Aantal bezoekers: Voor de alweer zesde editie van de Culturele Jazz Zondag werd bebop gekozen als centraal thema, de belangrijkste naoorlogse jazzstroming, met o.a. musici als Dizzy Gillespie, Charlie Parker en Thelonious Monk als belangrijkste pioniers. Bebop is sindsdien nooit meer uit het muzikale landschap verdwenen; het blijft de meest gespeelde jazzstijl en is dé referentie in het onderwijs aan muziekscholen, universiteiten en conservatoria. In Nederland niet alleen beoefend door oudere musici, maar ook met minstens zoveel overtuiging gespeeld door jonge helden als Benjamin Herman, Francien van Tuinen, Alexander Beets en Mike del Ferro, allen geprogrammeerd op deze jazzzondag. Het programma begon s ochtends in de Winkel van Sinkel met een goedbezochte jazz-brunch, en eindigde s avonds in Ekko met een optreden van Casey s Tenor Battle als een feestelijke afsluiter. In totaal vonden er 47 activiteiten en optredens plaats op 15 verschillende locaties. Bijzonder was de komst naar Utrecht van de 85-jarige Engelse jazzpianist Stan Tracey, een van de belangrijkste Europese bebop vertegenwoordigers. Hij trad op in Huis a/d Werf met de fameuze Schotse tenorsaxofonist Bobby Wellins (1936). Andere artistieke hoogtepunten waren het wervelende optreden van het Artvark Saxofoon Kwartert in de Maria van Hongarije Zaal van Hotel Karel V, het zaterdagavond-previewconcert Francien van Tuinen Sings Rita Reys in Vredenburg Leeuwenbergh, en het programma met winnaars van het Nederlands Jazz Vocalisten Concours in de Winkel van Sinkel. In Zaagmolen Lombok bracht de Utrechtse zangeres Caroline Lobanov samen met Mirjam Verheem en Peter van Laer een speciaal eerbetoon aan het legendarische trio Lambert, Hendricks & Ross, dat tussen 1957 en 1964 furore maakte met hun vocale arrangementen van bebopthema s en jazz standards. Naast de verschillende concerten was in het programma tevens ruimte voor aanverwante kunstvormen als film (met hoogtepunten uit de bebop geschiedenis in twee zalen van t Hoogt), gaf Wouter Turkenburg, hoofd van de Jazzafdeling van het Koninklijk Conservatorium, in de Bibliotheek Utrecht een Culturele Zondag College over bebop, en waren er goed bezochte kinderprogramma s in het UCK, Kunstuitleen Utrecht en t Hoogt. Bijna alle relevante Utrechtse podia en instellingen deden aan deze zondag mee. Wel waren er (in de aanloop) een aantal minder gunstige ontwikkelingen aan het muzikale front: zo stopte Theater Kikker met de muziekprogrammering, kreeg Stichting Jazz in het Park geen subsidie meer en werd het SJU Jazzpodium gesloten. Een andere tegenvaller was de ingrijpende verbouwing van de Stationshal van Utrecht CS, waardoor het geplande concert van de Jazz Focus Big Band niet kon doorgaan. Verder was het oorspronkelijk de bedoeling ook in Vredenburg Leidsche Rijn programmering neer te zetten en de dag daar af te sluiten. Op het laatste moment zag Vredenburg af van de beoogde avondprogrammering, en werd de middagprogrammering verplaatst naar Huis a/d Werf, dat daarmee voor het eerst meedeed als locatie aan de jazzzondag. Andere nieuwe locaties waren: Instituto Cervantes, Kunstuitleen Utrecht, Hotel Karel V, Zaagmolen Lombok en Stadserf Roodnoot. Hadden de afgelopen twee edities een groeiend publieksaantal laten zien, het uiteindelijke aantal van 5291 bezoekers was vergelijkbaar met de editie van Een swingende en muzikale zondag AD Utrechts Nieuwsblad Een unieke Jazzy Bebop zondag de weekkrant.nl MARKETING EN COMMUNICATIE Naast de standaardmarketing en communicatie (zie bijlage 6) is in 2011 meer doelgroepgericht gewerkt dan voorheen en werd de landelijke pers gericht benaderd. Wat resulteerde in regelmatige opname van Culturele Zondagen in agenda s van landelijke bladen en een aantal persartikelen. Ook lukte het verschillende keren de landelijk radio en televisie te halen. Wat betreft de programmaboekjes van Culturele Zondagen zijn er in 2011 de hierna volgende belangrijke stappen gezet. Samenwerking Culturele Zondagen - Albert Heijn Culturele Zondagen heeft - na onderzoek eind besloten de dure postbezorging naar postadressen grotendeels * te stoppen. Het bestand was in ongeveer tien jaar opgebouwd, niet echt onderhouden en daardoor vervuild geraakt. Tot deze stopzetting kon besloten worden omdat een om-niet samenwerking met Albert Heijn is aangegaan: in 25 AH-filialen in en rond Utrecht hangen vanaf Uitfeest 2011 zogenaamde dispensers met CZprogrammaboekjes. Naast dat deze alternatieve manier van verspreiden een flinke kostenbesparing betekent, hoopt Culturele Zondagen via de AH-filialen een meer divers publiek te bereiken. De locaties van de dispensers binnen de winkels worden doorlopend geëvalueerd teneinde de afname te stimuleren. Programmaboekje online Vanaf april 2011 worden de programmaboekjes online in pdf gepubliceerd, teneinde het digitaal bekijken van het programma te stimuleren. De online locatie van het bestand wordt gepubliceerd op de website van Culturele Zondagen en in de digitale nieuwsbrief, die verstuurd wordt naar meer dan abonnees. Advertentie acquisitie Teneinde meer inkomsten te genereren voor programmering van Culturele Zondagen en (mogelijke) partners aan zich te binden, is SCU eind 2011 begonnen met het werven van adverteerders. Vanaf november 2011 (Klaas & Maarten pakken uit) worden advertenties geplaatst in de programmaboekjes van Culturele Zondagen. De acquisitie hiervoor wordt door een extern bureau gedaan. * Opschoning adressenbestand: abonnees die de boekjes thuis ontvingen is meerdere malen (off- en online) de gelegenheid geboden zich opnieuw als abonnee in te schrijven. Ongeveer 1500 abonnees hebben van die mogelijkheid gebruik gemaakt en ontvangen de boekjes nog thuis. Voor de programmaboekjes van de laatste twee zondagen van 2010 zijn vijf advertenties verkocht. Marketingacties Culturele Zondagen initieert in aanloop naar iedere Culturele Zondag een marketingactie om aandacht te vestigen op het komende evenement. Enerzijds om potentiële bezoekers en inwoners van Utrecht te enthousiasmeren en anderzijds om publiciteit te genereren in diverse media. Voorbeelden van geslaagde marketingacties in 2011: Groen! - 19 juni Illustratoren, graffititalenten, kalligrafen, studenten van de kunstacademie en prominenten staken op 9 mei 2011 de handen uit de mouwen om unieke A0 affiches in het stadhuis van Utrecht te maken voor de Culturele Zondag Groen! De affiches werden zo groen en creatief mogelijk gemaakt. Wethouder Milieu en Duurzaamheid Mirjam de Rijk ondersteunde dit project door haar eigen affiche te beschilderen. Resultaat: Veel enthousiaste betrokkenen, nieuwe contacten en geïnteresseerden. De opvallende affiches zijn intensief verspreid in de stad en genereerden media-aandacht in o.a. AD/Utrechts Nieuwsblad en op diverse websites. Klaas & Maarten pakken uit - 11,12,13 november Voor deze zondag was de marketingactie het record schoenenparen zetten voor het goede doel ofwel zoveel mogelijk in nog prima staat verkerende schoenen inzamelen voor het Rode Kruis Midden Nederland. Alle (toonbare) ingezamelde schoenen kregen een plekje in de vitrines van de Winkel van Sinkel. De oproep voor deze actie is breed verspreid middels een persbericht en ook Radio M Utrecht met het programma U op de Radio heeft twee weken lang een oproep gedaan. Op de donderdag voorafgaand aan de zondag heeft Radio M Utrecht alle door hen ingezamelde schoenenparen, naar de Winkel van Sinkel gebracht en daarvan een reportage gemaakt. Op zondag zijn uiteindelijk alle schoenenparen door Sinterklaas overhandigd aan de voorzitter van het Rode Kruis, Stef van Leeuwe. De schoenen hebben t/m 5 december in de vitrines van de Winkel van Sinkel gestaan. Resultaat: mooie en bruikbare schoenenparen voor het Rode Kruis en naast RTV Utrecht media aandacht in: Algemeen Dagblad, AD/Utrechts Nieuwsblad, De Gelderlander, Nieuwsbode Bunnik en Ons Leidsche Rijn, Radio 2 (Hemelbestormers/KRO). Swingcity Goes Bebop 12 december Tijdens de koopavond van donderdag 8 december draaide DJ Play it again Sem 78 toerenplaten op het Hoog Brabant plein en bracht zo het winkelende publiek in een jazzy stemming. Er stond een groot bord waar liefhebbers zich konden laten fotograferen. Programmaboekjes en speciaal 21 22

13 gemaakte buttons werden actief uitgedeeld. Resultaat: de woensdag voor Swingcity Goes Bebop zat DJ Sem in de tv-uitzending van Tijd voor Max (Omroep Max) om onder meer te vertellen over de Culturele Zondag en tevens om plaatjes te draaien, een mooie aanloop op de avond zelf en de dag erna zijn alle foto s zijn op de website van Culturele Zondagen geplaatst en via social media verspreid. Social media Ook voor Culturele Zondagen is social media, waarbij de concentratie ligt op Facebook en Twitter, een belangrijk communicatiemiddel geworden. Er worden in aanloop naar iedere zondag in toenemende mate nieuwtjes, foto s, filmpjes en links gepost. Dat hiervoor grote interesse is blijkt uit een flinke toename van het aantal volgers en vrienden. Ook wordt er zichtbaar meer ge(re)tweet en (door)gepost. Winkel van Sinkel De Winkel van Sinkel is sinds de Culturele Zondag Klaas & Maarten pakken uit (nov 2011) de vaste festivallocatie van Culturele Zondagen. Iedere zondag start de dag met een voor iedereen toegankelijke brunch en vindt er een afsluitende borrel plaats. Deze samenwerking brengt met zich mee dat de Winkel van Sinkel ook voor de Culturele Zondag publiciteit maakt via haar kanalen. Daarnaast hangt er sinds december 2011 een grote Culturele Zondagen banier, een week voor iedere zondag, aan het balkon van het Grandcafé. Informatiepunt Culturele Zondagen Naast het Uitburo informatiepunt is er sinds november 2011 tijdens elke Culturele Zondag een Culturele Zondageninformatiepunt in de Winkel van Sinkel. Daar kunnen programmaboekjes worden opgehaald en kunnen organisaties die niet lid zijn van het Uitburo, maar wel meedoen aan de Culturele Zondag hun brochures neerleggen. Verder kan het publiek zich ter plekke inschrijven voor de CZ nieuwsbrief. / Festivallocatie, Winkel van Sinkel 23 24

14 UTRECHTS UITBURO 3. UTRECHTS UITBURO INLEIDING Het Utrechts Uitburo heeft een succesvol jaar achter de rug en heeft het aantal verspreidingskanalen met informatie over het cultureel aanbod substantieel uitgebreid. Vanaf begin 2011 verschijnt wekelijks een halve pagina met UITtips in Ons Utrecht, ondertussen één van de meest gewaardeerde rubrieken van dit huis-aan-huis blad. Om ook studenten goed te bereiken startte het UUB in samenwerking met Hogeschool Utrecht een tweewekelijkse UITpagina in het studentenmagazine Trajectum. Met RTV Utrecht ontwikkelde het UUB dagelijkse UITtips in het programma Unieuws. Tevens heeft het Uitburo een gratis te downloaden UITapp gelanceerd en een speciaal UUBinformatiestand ontwikkeld die tijdens evenementen wordt ingezet. Omdat het culturele aanbod vanaf 2011 via de inzet van deze nieuwe verspreidingskanalen meer en vaker onder de aandacht van de Utrechters wordt gebracht zou dat mogelijk mede kunnen verklaren dat het bezoek aan de Utrechtse instellingen minder is gedaald dan in andere steden. PUBLIEK BEREIKEN voeging van Sapsite.nl en UitmetSuus.nl. Beide sites bedienden nagenoeg dezelfde doelgroep (respectievelijk jongeren en studenten), en in tijden van krimpende budgetten en meer efficiëntie lag een samenvoeging voor de hand. Het personage Suus is redacteur van de redactie van Sapsite geworden, en heeft haar social media behouden. Op de vernieuwde website kunnen eenvoudiger reacties geplaatst en gevolgd worden, en artikelen gemakkelijker worden gedeeld. Een andere belangrijke toevoeging is de mogelijkheid om evenementen en instellingen uit te lichten als dossier. Op deze manier kan een evenement of instelling een eigen sub-pagina krijgen op Sapsite, met daaraan artikelen gekoppeld die relevant zijn voor het evenement of de instelling. Gemiddeld genomen zijn de bezoekcijfers van Sapsite.nl in 2011 licht gestegen. Tijdens de livegang van de nieuwe site is er tevens een strikte scheiding gemaakt in de bezoekerscijfers van Sapsite.nl en Uitloper.nl. Uitmail De redactie van het Utrechts Uitburo heeft wekelijks een nieuwsbrief met culturele uitgaanstips voor jong en oud verstuurd. Het aantal abonnees die de Uitmail ontvangt is in 2011 gegroeid naar ruim Utrechtsuitburo.nl In 2010 is er op initiatief van het Utrechts Uitburo een Search Engine Optimization uitgevoerd. In 2011 zijn de resultaten van dit onderzoek op de Uitburo websites van alle steden geïmplementeerd, tegelijk met de invoering van de aangepaste website van het Utrechts Uitburo. Ook de achterkant van de Uitburo-websites, de zogenaamde Uitbase, is vernieuwd. Dat is een lange weg geweest en uiteindelijk is de database begin april 2012 in gebruik genomen en uitgerold naar alle landelijke Uitburo s. De website Utrechtsuitburo.nl werd in 2011 door ruim mensen bezocht (een stijging van ruim 14% t.o.v. 2010) en deze bezoekers zorgden gezamenlijk voor ruim pageviews (een stijging van ruim 6% t.o.v. 2010). Sapsite.nl/ Uitloper.nl Museummail In samenwerking met de Stichting Utrechts Museumkwartier (SUM) is per kwartaal een speciale nieuwsbrief verstuurd naar de Uitmail abonnees met een overzicht van lopende en aankomende tentoonstellingen in de Utrechtse musea. Het moment van versturen is in overleg met SUM afgestemd op het actuele aanbod. Festivalkalender/Festivalmail In 2011 is drie keer een zogenaamde festivalkalender gemaakt en geplaatst in de papieren Uitloper en Ons Utrecht. Naast deze plaatsing is in 2011 drie keer een speciale festivalnieuwsbrief verspreid onder de Uitmail abonnees. In 2011 heeft de festivalkalender een nieuwe opmaak gekregen in opdracht van Stadspromotie. Sapsite.nl is in 2011 ingrijpend veranderd qua vormgeving, inhoud en techniek. Deze update kwam voort uit de samen- 26

15 Nieuwe Media In 2011 is in samenwerking met enkele andere Uitburo s een landelijke UITapp voor iphone ontwikkeld. Hierin kan de cultuurliefhebber per stad (waarin een Uitburo actief is) de cultuuragenda bekijken. Ook kunnen de Uitburo s evenementen uitlichten. De gebruiker is bovendien in staat evenementen te delen via sociale media, op te slaan in de app en locaties op te zoeken op een kaart. Sinds augustus is deze app te downloaden in de itunes Appstore. Het beschikbaar maken van de app voor Android besturingssystemen is eind 2011 ingezet. Deze versie moet medio 2012 beschikbaar zijn voor de consument. omgeving bij culturele instellingen en tijdens het Uitfeest. Deze uitgave is volledig door SCU in huis geproduceerd. Ons Utrecht - korting voor SCU contribuanten Verder heeft SCU een speciale korting geregeld. Bij SCU aangesloten culturele organisaties krijgen korting als ze via SCU een bijlage laten drukken bij Ons Utrecht. NIEUWE INITIATIEVEN Culturele Zondagen AH-dispenser verder benut In 2011 is begonnen met het verspreiden van de Culturele Zondagen programmaboekjes in speciale CZ dispensers bij 25 Albert Heijns in en om Utrecht en in de Winkel van Sinkel. In 2011 is tevens het plan gemaakt om deze dispenserruimte in periodes dat er geen CZ-programmaboekjes zijn, te vullen met promotiemateriaal ten behoeve van bij SCU aangesloten culturele organisaties. Er is hiervoor door contribuanten enthousiast ingetekend. Het project zal vanaf 2012 van start gaan. en Vredenburg hebben in 2011 gebruik gemaakt van de kaartverkoopfaciliteiten van het Utrechts Uitburo. In totaal waren dat 18 culturele instellingen, tegenover 17 in Daarnaast hebben in 2011 alle musea die bij SUM aangesloten zijn gebruik gemaakt van het ticketingsysteem tijdens de Museumnacht. In 2011 zijn de kosten en baten van ticketing onderzocht. Op basis hiervan is besloten de kosten voor gebruik van het systeem voor leden per januari 2012 aan te passen en de reële kostprijs door te rekenen. Na gesprekken met verschillende leden van SCU bleek dat er in het culturele veld geen behoefte is aan last-minute ticketing. De trend in prijsdifferentiatie ligt meer in de lijn van vroegboekkortingen. PARTNERS RTV Utrecht - UITtips Sinds september 2011 is er een structurele samenwerking tussen RTV Utrecht en SCU. Het programma UStad op de zender UStad zendt op werkdagen in iedere uitzending twee UITtips uit, geselecteerd en aangeleverd door de redactie van Utrechts Uitburo. Ons Utrecht- halve pagina Utrechts Uitburo Trajectum / Ons Utrecht halve pagina Uittips Studentenpas Aangezien collegekaart en OV-pas al gelden als kortingsbewijs voor studenten is in overleg met de Universiteit van Utrecht en de contibuanten van SCU besloten af te zien van de introductie van een speciale studentenkortingspas. In 2012 wordt samen met de Universiteit Utrecht, de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en Hogeschool Utrecht verder gekeken naar manieren om studenten in Utrecht te informeren over het Utrechtse culturele aanbod. Deze mogelijkheden zullen meegenomen worden in de nog te sluiten partnerschapsovereenkomsten met de verschillende onderwijsinstellingen in Fysieke Uitbalie De kosten en procedures van de kaartverkoopbalie in VVV- Utrecht zijn eind 2011 onderzocht. Het onderzoek heeft er onder andere in geresulteerd dat de kosten per 2012 naar beneden konden worden bijgesteld. Eind 2012 wordt de behoefte aan een fysiek verkooppunt opnieuw door SCU bekeken. De flyerwand van het Utrechts Uitburo was in 2011 nog steeds een goedbezocht en gebruikt element binnen VVV-Utrecht. Sinds februari 2011 vult het Utrechts Uitburo wekelijks een halve pagina Uittips in Ons Utrecht, Ons Leidsche Rijn, Onze Vechtstreek, Onze IJsselstreek en Ons Nieuwegein (oplage ). Deze pagina en de UITtips werden zeer goed gewaardeerd door de lezers van dit huis-aan-huis blad (bijlage 4). De tips worden onder de leden van SCU verzameld, met wekelijks een grote tip, zes kleine tips en een winactie. Het aantal reacties dat bij UUB op zogenaamde winacties in Ons Utrecht binnenkomt stijgt per maand (op vier winacties kwamen in de maand oktober reacties, waarvan 36 via Ons Utrecht, ongeveer 21 % van het geheel (andere herkomstbronnen: Uitloper en Website Uitburo), in maart 2012 is het aandeel via Ons Utrecht opgelopen tot 27%). * Ons Utrecht - UIT in Utrecht In augustus 2011 is de eerste editie van UIT in Utrecht verschenen. Deze cultuurbijlage bij Ons Utrecht bestond uit twaalf pagina s interviews, artikelen en een uitgebreide cultuuragenda (aug - dec 2011). De bijlage werd in een oplage van deur-aan-deur verspreid in Utrecht en SCU levert Trajectum sinds eind 2010 input voor de Uitpagina van het Hogeschool Utrecht magazine. Hiermee worden studenten bereikt. Er zijn drie tips en twee winacties in het magazine dat tijdens het collegejaar tweewekelijks verschijnt. Daarnaast zijn er agendapunten. Contribuanten van SCU kunnen redactionele ruimte aanvragen om op deze manier de studenten direct te bereiken. Het magazine verschijnt ook online en de winacties worden doorgeplaatst op zowel Sapsite.nl als Trajectum.hu.nl. UtrechtYourWay Provincie Utrecht beoogt middels de website UtrechtYour- Way.nl toeristen te informeren over en te enthousiasmeren voor toeristische attracties en evenementen binnen de provincie. Het Utrechts Uitburo stelt hiertoe haar agenda beschikbaar middels een feed. De feed bevat een koppeling naar de website van het Utrechts Uitburo, waardoor er meer bezoekers voor deze site gegenereerd worden. Het project is van start gegaan in 2011 en zal in 2012 operationeel zijn. Uitburo-informatietent Vanuit de missie de inwoners en bezoekers van stad en provincie Utrecht kennis en meer gebruik te laten maken van het grote culturele aanbod in Utrecht heeft SCU een opblaasbare informatietent voor het Utrechts Uitburo ontwikkeld. De tent is vormgegeven in de stijl van het Utrechts Uitburo. Deze tent wordt vanaf november (Klaas & Maarten pakken uit) ingezet tijdens Culturele Zondagen. In de tent kan de bezoeker informatie krijgen over komende programmering van bij SCU aangesloten culturele organisaties middels flyers en programmaboekjes. Ook loopt er een pilot met verkoop van tickets voor evenementen van instellingen die bij SCU hun kaartverkoop hebben onder gebracht. Zowel vanuit het culturele veld als vanuit de bezoekers is positief gereageerd op dit informatiepunt. De wens is om de tent in 2012 ook op andere momenten in te zetten. Kaartverkoop * De samenwerking met het Stadsblad in de vorm van een wekelijkse winactie is komen te vervallen door de komst van de uitgebreidere wekelijkse halve pagina van het Utrechts Uitburo in Ons Utrecht. Organisaties als Springdance, Festival a/d Werf, Stichting Utrechts Museumkwartier (SUM), Vrede van Utrecht, Theatergroep DOX, Camerata Trajectina en Yo! Opera / Uitburo-informatietent, Stadhuisbrug 27 28

16 4. PERSONEEL, BESTUUR EN PERSONEEL, BESTUUR EN DIRECTIE DIRECTIE PERSONEEL Naoual Dinia (secretaris) Directeur Novodor Diversity Marketing Vanaf medio 2010 (benoeming bestuur en directeur) is SCU als organisatie opgezet. Culturele Zondagen en het Utrechts Uitburo waren daarvoor geen zelfstandige organisaties en namen minimale routines mee op gebied van bedrijfsvoering, secretariaat etc. Gekende en nieuwe (ondersteunende) taken moesten worden belegd bij hetzelfde aantal FTE dat daarvoor gold voor de twee organisaties samen. De personeelsorganisatie is ondertussen ingrijpend herzien waarbij onder andere is gestreefd naar meer synergie tussen de taken voor UUB en CZ. Een en ander heeft vanaf mei 2011 geresulteerd in een nieuw formatieplan. Eind 2011 heeft SCU 7,7 FTE in dienst (10 medewerkers). Door voornoemde wijzigingen in de personeelsorganisatie is tot september 2011 gewerkt met een aantal interimkrachten op gebied van marketing/communicatie en het secretariaat. Paul Adriaanse Directeur USBO advies, Universiteit Utrecht Cindy Dekkers Initiatiefnemer/directeur Stichting Designer Café Medeoprichter/directeur ABSRD bv DIRECTIE Er is aan de directeur Hanneke Bouwsema, door het bestuur een volledige volmacht verleend. Naast reguliere medewerkers kent SCU verschillende freelance producenten (Culturele Zondagen) en een groot aantal vrijwilligers (zowel voor Culturele Zondagen als het Utrechts Uitburo). Ook vervult een aantal middelbare scholieren hun maatschappelijke stage bij Culturele Zondagen. (zie voor personeelsoverzicht bijlage 7) BESTUUR In de statuten en het directiereglement zijn de taken en verantwoordelijkheden van, en verhoudingen tussen bestuur en directie vastgelegd. Statuten en directiereglement zijn opgesteld conform de Code Cultural Governance. Met ingang van 2010 zorgen bestuur en directie jaarlijks voor een (zelf)evaluatie. De output van deze evaluaties wordt meegenomen in het nieuwe kalenderjaar. In 2011 hadden de volgende leden zitting in het bestuur van Stichting Cultuurpromotie Utrecht: Broos Schnetz (voorzitter) Meervoudig ondernemer Bestuurder diverse culturele en maatschappelijke organisaties Laurent van den Nouwland (penningmeester) Hoofd Audit Rabobank Nederland 30

17 FINANCIËN 5. FINANCIËN Gemeente Utrecht (Culturele Zaken en Stadspromotie) is subsidiënt van Stichting Cultuurpromotie Utrecht. SCU ontvangt daarnaast contributie van culturele organisaties die zijn aangesloten bij SCU. Deze contributiegelden dekken voor ongeveer een vijfde de diensten en producten van het Utrechts Uitburo. Voorts worden voor de productie van Culturele Zondagen gelden verworven via incidentele subsidies en fondsen. De trend die in 2010 inzette, namelijk dat de geldstromen via fondsen en incidentele subsidies terugliepen, is in 2011 verder doorgezet. Door fusie van CZ en UUB tot SCU in 2010 veranderde het btw verrekeningspercentage van 100% naar 34% (door de belastingdienst vastgesteld voor 2010 en 2011), dit was bij fusie niet voorzien door de gemeente. Een en ander betekende een structurele vermindering van het budget met 150k. SCU heeft daarom een aanvraag voor extra subsidie/compensatie bij de gemeente ingediend. Deze is middels VJN 2012 deels gehonoreerd (van 80k in 2012 aflopend tot 20k in 2015). Voor het tekort in 2010 ten gevolge van de btw-kwestie kwam begin 2011 een oplossing. Daardoor kon een deel van de reserve 2010/2011 worden ingezet voor de Culturele Zondag Klaas en Maarten pakken uit die aanvankelijk geschrapt leek te moeten worden. Het jaar 2011 is uiteindelijk het enige jaar waarin niet is voorzien in een (gedeeltelijke) compensatie van het btwverhaal. SCU heeft in 2011 zodanig sober en scherp gebudgetteerd dat de jaarrekening 2011 uiteindelijk een minder groot tekort laat zien dan was geprognosticeerd. Hierdoor hoeft in mindere mate een beroep te worden gedaan op de (minimale) reserve van SCU. Alle activiteiten van Stichting Cultuurpromotie Utrecht worden mede mogelijk gemaakt door de actieve inzet van culturele instellingen en organisaties, maatschappelijke organisaties, individuele kunstenaars, ondernemers, onderwijsinstellingen, gemeentelijke diensten en vele enthousiaste vrijwilligers. 32

18 BIJLAGEN BIJLAGEN 1. Overzicht contribuanten SCU 2011 p Product- en dienstenlijst SCU 2011 p Cijfers Uitburo.nl, Sapsite.nl, Uitloper.nl 2011 p Resultaten lezersonderzoek Ons Utrecht 2011 p Overzicht deelnemende instellingen Culturele Zondagen 2011 p Distributie, marketing en communicatie Culturele Zondagen 2011 p Personeelsoverzicht 2011 p 49 34

19 1. OVERZICHT CONTRIBUANTEN SCU 2011 THEATER EN MUZIEKPODIA Muziekcentrum Vredenburg Stadsschouwburg Utrecht Huis a/d Werf SJU Jazzpodium RASA Wereldculturencentrum Werftheater EKKO Parnassos Cultuurcentrum Theater Kikker MUSEA Aboriginal Art Museum Centraal Museum Museum Catharijneconvent Museum Speelklok Het Spoorwegmuseum Museum Sterrenwacht Sonnenborgh Universiteitsmuseum Utrecht Nederlands Volksbuurtmuseum Het Geldmuseum STAD EN MONUMENTEN/ARCHITECTUUR Domtoren Het Utrechts Archief Domplein 2013 FESTIVALS Organisatie Oude Muziek Nederlands Film Festival Springdance Stichting Internationaal Kamermuziekfestival Internationaal Franz Liszt Pianoconcours Impakt festival Stichting Storm (Tweetakt en KAAP) Vrede van Utrecht Festival Mooie Woorden Yo! Opera Festival Gaudeamus Muziekweek STEF, Stichting evenementen festivals (Utrecht Popprijs, In Vervoering, Grasnapolsky, KEES) Festival a/d Werf AUDIOVISUEEL Filmtheater t Hoogt LITERATUUR SLAU (City2Cities) Salon Saffier Bibliotheek Utrecht Studium Generale THEATERGEZELSCHAPPEN De Utrechtse Spelen t Barre Land Het Filiaal DOX MUZIEKORGANISATIES EN ENSEMBLES Stichting Muziekhuis Utrecht De Nederlandse Bachvereniging Holland Opera Usconcert Camerata Trajectina KUNSTORGANISATIES Sophies kunstprojecten Cultuur 19 Via Vinex / De Vrijstaat AMATEURKUNST Utrechts Centrum van de Kunsten (UCK) Stichting Zimihc GALERIES EN BEELDENDE KUNSTINSTELLINGEN Academiegalerie Casco Expodium Centrum Beeldende Kunst Utrecht (CBKU) BAK, basis voor actuele kunst Genootschap Kunstliefde SWK kunsthuisvesting Stichting Statief DANS De Dansers Stichting Union (KUNST)ONDERWIJS Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU, centraal) Universiteit Utrecht NIEUWE LEDEN IN 2011 Usconcerts Theater Kikker Gaudeamus Muziekweek Internationaal Franz Liszt Pianoconcours Via Vinex / De Vrijstaat STEF, Stichting evenementen festivals Camerata Trajectina Bibliotheek Utrecht OPGEZEGD PER 2011 Tivoli Nederlands Waterleidingmuseum (als museum gestopt) Stichting Habek 2. PRODUCT- EN DIENSTENLIJST SCU

20 PRODUCT- EN DIENSTENLIJST SCU 2011 PRODUCT- EN DIENSTENLIJST SCU

21 3. CIJFERS UITBURO.NL, SAPSITE.NL, UITLOPER.NL RESULTATEN LEZERSONDERZOEK ONS UTRECHT 2011 Vraag 9a:... bestaat uit een aantal vaste onderdelen en rubrieken. Zou u voor de onderstaande on-derdelen en rubrieken willen aangeven wat u er van vindt? % 'ZEER/ENIGSZINS DE MOEITE' TOTAAL Regio Ons Leidsche Rijn Regio Ons Utrecht Vleuten/de Meern Leidsche Rijn Totaal West Zuidwest Noordwest Overvecht Noordoost Binnen Aankondigingen. 62,3% 59,1% 67,9% 62,4% 68,6% 59,9% 61,3% 66,1% 66,0% 61 Boeken. 31,9% 19,6% 40,9% 27,5% 32,7% 39,0% 32,4% 26,2% 38,6% 14 Bridge. 9,0% 6,3% 9,5% 7,5% 23,2% 6,8% 14,3% 3,7% 8 Column Echtelt. 26,5% 26,3% 38,7% 30,9% 18,3% 25,5% 21,7% 31,9% 25,9% 29 De verborgen stad. 50,1% 37,5% 63,5% 47,2% 35,2% 48,6% 55,8% 51,1% 58,9% 67 Dom van Utrecht (voorheen Verkeersbord). 50,8% 37,8% 52,5% 43,3% 35,5% 62,3% 55,5% 49,1% 55,4% 52 Gemeenteberichten. 72,5% 67,1% 89,1% 75,3% 64,8% 76,0% 72,5% 63,6% 83,9% 68 Grolman (Uit de Atlas). 34,2% 26,1% 41,0% 31,6% 23,9% 37,7% 31,6% 19,7% 56,8% 45 In zaken. 32,5% 29,2% 46,9% 35,8% 32,2% 40,2% 40,0% 29,6% 24,6% 45 Onze Keurmeesters (Smaakpanel). 41,8% 29,8% 48,5% 36,8% 32,9% 60,8% 40,2% 51,5% 42,0% 34 Onze nieuwe buren. 42,3% 35,1% 53,6% 42,0% 29,6% 58,1% 45,3% 39,5% 45,7% 39 Sportaccommodaties. 42,8% 35,6% 61,3% 45,1% 43,3% 55,3% 44,5% 39,3% 35,6% 30 Sudoku. 22,7% 26,1% 25,2% 25,8% 19,9% 13,5% 21,6% 26,9% 25,4% 14 Uittips (pagina Uitgaan). 64,7% 51,7% 81,7% 62,9% 68,0% 73,0% 68,6% 48,2% 70,6% 75 Natuurlijk Leidsche Rijn. 67,9% 59,5% 82,1% 67,9% Ondernemend Leidsche Rijn. 56,9% 47,6% 72,6% 56,9% Sportief Leidsche Rijn. 50,9% 41,7% 66,3% 50,9% % 'ZEER/ENIGSZINS DE MOEITE' TOTAAL % 'ZEER/ENIGSZINS Regio Ons DE Leidsche MOEITE' Rijn Regio Ons Leidsche Rijn Regio Ons Utrecht Regio Ons Utrecht Vleuten/de Vleuten/de Meern Leidsche Rijn Totaal TOTAAL West Zuidwest Meern Noordwest Leidsche Rijn Overvecht Totaal Noordoost West Binnenstad Zuidwest Oost Noordwest Zuid Overvecht Totaal Noordoost Binnen Aankondigingen. 62,3% Aankondigingen 59,1% 67,9% 62,4%. 68,6% 62,3% 59,9% 59,1% 61,3% 67,9% 66,1% 62,4% 66,0% 68,6% 61,8% 59,9% 50,1% 61,3% 61,6% 66,1% 62,3% 66,0% 61 Boeken. 31,9% Boeken 19,6% 40,9% 27,5%. 32,7% 31,9% 39,0% 19,6% 32,4% 40,9% 26,2% 27,5% 38,6% 32,7% 14,1% 39,0% 31,3% 32,4% 41,8% 26,2% 33,0% 38,6% 14 Bridge. 9,0% Bridge 6,3% 9,5% 7,5%. 9,0% 23,2% 6,3% 6,8% 9,5% 14,3% 7,5% 3,7% 8,8% 23,2% 4,2% 6,8% 8,1% 14,3% 9,4% 3,7% 8 Column Echtelt. 26,5% Column Echtelt 26,3% 38,7% 30,9%. 18,3% 26,5% 25,5% 26,3% 21,7% 38,7% 31,9% 30,9% 25,9% 18,3% 29,2% 25,5% 27,2% 21,7% 23,9% 31,9% 25,4% 25,9% 29 De verborgen stad. 50,1% De verborgen 37,5% stad 63,5% 47,2%. 35,2% 50,1% 48,6% 37,5% 55,8% 63,5% 51,1% 47,2% 58,9% 35,2% 67,7% 48,6% 43,9% 55,8% 47,0% 51,1% 50,9% 58,9% 67 Dom van Utrecht (voorheen Verkeersbord). 50,8% Dom van 37,8% Utrecht (voorheen 52,5% Verkeersbord) 43,3%. 35,5% 50,8% 62,3% 37,8% 55,5% 52,5% 49,1% 43,3% 55,4% 35,5% 52,2% 62,3% 43,6% 55,5% 61,5% 49,1% 52,7% 55,4% 52 Gemeenteberichten. 72,5% Gemeenteberichten 67,1% 89,1% 75,3%. 64,8% 72,5% 76,0% 67,1% 72,5% 89,1% 63,6% 75,3% 83,9% 64,8% 68,5% 76,0% 72,8% 72,5% 67,6% 63,6% 71,8% 83,9% 68 Grolman (Uit de Atlas). 34,2% Grolman 26,1% (Uit de Atlas) 41,0% 31,6%. 23,9% 34,2% 37,7% 26,1% 31,6% 41,0% 19,7% 31,6% 56,8% 23,9% 45,3% 37,7% 29,7% 31,6% 35,0% 19,7% 34,8% 56,8% 45 In zaken. 32,5% In zaken 29,2% 46,9% 35,8%. 32,2% 32,5% 40,2% 29,2% 40,0% 46,9% 29,6% 35,8% 24,6% 32,2% 45,7% 40,2% 16,0% 40,0% 21,9% 29,6% 31,7% 24,6% 45 Onze Keurmeesters (Smaakpanel). 41,8% Onze Keurmeesters 29,8% (Smaakpanel) 48,5% 36,8%. 32,9% 41,8% 60,8% 29,8% 40,2% 48,5% 51,5% 36,8% 42,0% 32,9% 34,6% 60,8% 29,8% 40,2% 37,4% 51,5% 43,1% 42,0% 34 Onze nieuwe buren. 42,3% Onze nieuwe 35,1% buren 53,6% 42,0%. 29,6% 42,3% 58,1% 35,1% 45,3% 53,6% 39,5% 42,0% 45,7% 29,6% 39,8% 58,1% 27,2% 45,3% 41,6% 39,5% 42,4% 45,7% 39 Sportaccommodaties. 42,8% Sportaccommodaties 35,6% 61,3% 45,1%. 43,3% 42,8% 55,3% 35,6% 44,5% 61,3% 39,3% 45,1% 35,6% 43,3% 30,8% 55,3% 28,2% 44,5% 50,8% 39,3% 42,2% 35,6% 30 Sudoku. 22,7% Sudoku 26,1% 25,2% 25,8%. 19,9% 22,7% 13,5% 26,1% 21,6% 25,2% 26,9% 25,8% 25,4% 19,9% 14,0% 13,5% 20,3% 21,6% 32,8% 26,9% 21,9% 25,4% 14 Uittips (pagina Uitgaan). 64,7% Uittips (pagina 51,7% Uitgaan) 81,7% 62,9%. 68,0% 64,7% 73,0% 51,7% 68,6% 81,7% 48,2% 62,9% 70,6% 68,0% 75,2% 73,0% 47,7% 68,6% 69,5% 48,2% 65,1% 70,6% 75 Natuurlijk Leidsche Rijn. 67,9% Natuurlijk 59,5% Leidsche Rijn 82,1% 67,9%. 67,9% 59,5% 82,1% 67,9% Ondernemend Leidsche Rijn. 56,9% Ondernemend 47,6% Leidsche Rijn 72,6% 56,9%. 56,9% 47,6% 72,6% 56,9% Sportief Leidsche Rijn. 50,9% Sportief Leidsche 41,7% Rijn 66,3% 50,9%. 50,9% 41,7% 66,3% 50,9% Gemeente Utrecht RenM Matrix, Maastricht, juli

Jaarverslag z25 2010. Inhoudsopgave

Jaarverslag z25 2010. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Activiteiten... 3 Publiciteit... 4 SETUP:... 4 CBKU Openingsexpositie Doors of Dissociation... 4 Digital Marbles... 4 The Respons(e)ible Project... 4 UNMA... 4 L â u N a y...

Nadere informatie

Voorwoord. Graag tot ziens bij een van de diverse initiatieven die bij Kargadoor worden georganiseerd. Met vriendelijke groet,

Voorwoord. Graag tot ziens bij een van de diverse initiatieven die bij Kargadoor worden georganiseerd. Met vriendelijke groet, Voorwoord 2014 was een goed jaar voor de Kargadoor. Het bezoekersaantal van ons cultureel podium nam toe, mede doordat de vrijdagavond met live muziek een iets andere opzet kreeg en de comedy avonden een

Nadere informatie

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking)

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestaties : Naam organisatie : Stichting Amersfoort in C Maatschappelijk doel (betreft outcomedoelstellingen) Het bieden

Nadere informatie

Enthousiasme, passie, gedrevenheid, inzet en veel energie blijkt de sleutel tot succes te zijn.

Enthousiasme, passie, gedrevenheid, inzet en veel energie blijkt de sleutel tot succes te zijn. www.fbach.nl FBach Koor en Orkest - een nieuwe weg naar de muziek Het begon allemaal eind 2010 met een oproep van dirigent Arjan van Baest op Facebook. Een simpele vraag wie doet mee met de Hohe Messe?

Nadere informatie

Het Fair Fashion Festival 2016

Het Fair Fashion Festival 2016 Het Fair Fashion Festival 2016 Wij streven ernaar de aandacht van de consument voor Fair Trade fashion te vergroten door middel van het Fair Fashion Festival. Onder het begrip fashion verstaan wij: kleding,

Nadere informatie

Het Fair Fashion Festival 2015

Het Fair Fashion Festival 2015 Het Fair Fashion Festival 2015 Wij streven ernaar de aandacht van de consument voor F air T rade fashion te verhogen door middel van het Fair Fashion Festival. Onder het begrip fashion verstaan wij: kleding,

Nadere informatie

Begroting/jaarplan 2012

Begroting/jaarplan 2012 Begroting/jaarplan 2012 Colofon Augustus 2011 Uitgave Stichting Cultuurpromotie Utrecht Inhoud 1. Inleiding 5 2. Stichting Cultuurpromotie Utrecht (SCU) 8 Acties SCU 2012 13 3. Culturele Zondagen (CZ)

Nadere informatie

Inhoudelijk jaarverslag 2014

Inhoudelijk jaarverslag 2014 Inhoudelijk jaarverslag 2014 INHOUD Inleiding 1. Organisatie van de Van der Leeuwstichting 2. Activiteiten van de Van der Leeuwstichting 3. Samenwerkingen van de Van der Leeuwstichting Inleiding Vanaf

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

Kunstroute. Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem. Projectverslag

Kunstroute. Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem. Projectverslag Kunstroute 2014 Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem Projectverslag december 2014 1 Inleiding De Kunstroute is dit jaar voor de vierde keer georganiseerd. De drie voorgaande edities

Nadere informatie

2013-2016 Meerjarenplan

2013-2016 Meerjarenplan 2013-2016 Meerjarenplan Colofon Januari 2012 Uitgave Stichting Cultuurpromotie Utrecht 2013-2016 Inhoud 2013-2016 Inleiding 5 2010-2011 Terugblik 6 2013-2016 Taak 8 2013-2016 Positie 8 2013-2016 Ambities

Nadere informatie

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek Cultuurbeleving Junipeiling Bewonerspanel Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Cultuur Ontwikkelorganisatie Gemeente

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

06-10-2011 06-10-2011 donderdag 6 08:15/15:15 Streetwise Rosweydelaan 06-10-2011 08-10-2011 vrijdag 7/8 7: 8:10:00/17:0

06-10-2011 06-10-2011 donderdag 6 08:15/15:15 Streetwise Rosweydelaan 06-10-2011 08-10-2011 vrijdag 7/8 7: 8:10:00/17:0 Datum opbouw Datum afbouw Dag Van tot datum Tijden Evenement Locatie 06-10-2011 06-10-2011 donderdag 6 08:15/15:15 Streetwise Rosweydelaan 06-10-2011 08-10-2011 vrijdag 7/8 7: 1 jarig bestaan Winkelcentrum

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Programma Stadspromotie Utrecht nationaal en internationaal profileren als een stad met een aantrekkelijk klimaat om te wonen, werken, studeren, leven, bezoeken en investeren. Wat

Nadere informatie

Jaaroverzicht activiteiten Stichting Vrienden van het Radio Filharmonisch Orkest

Jaaroverzicht activiteiten Stichting Vrienden van het Radio Filharmonisch Orkest Jaaroverzicht activiteiten Stichting Vrienden van het Radio Filharmonisch Orkest Na de oprichting in november 2014 was 2015 het eerste jaar waarin we activiteiten georganiseerd hebben voor onze vrienden.

Nadere informatie

Heilooër Harmonie-orkest Caecilia. Beleidsplan 2012 2015

Heilooër Harmonie-orkest Caecilia. Beleidsplan 2012 2015 Heilooër Harmonie-orkest Caecilia Beleidsplan 2012 2015 Versie 2014 V Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Doelstelling van de vereniging 3 2. Bestuur en organisatie 4 2.1 Bestuur 4 2.2 Commissies 4 3. Beleid

Nadere informatie

CULTUUR EN ONDERNEMERSCHAP ONTMOETEN ELKAAR BIJ DIT PRACHTIGE FESTIVAL

CULTUUR EN ONDERNEMERSCHAP ONTMOETEN ELKAAR BIJ DIT PRACHTIGE FESTIVAL 13/14/15/16 JAN 2016 GRONINGEN NL CULTUUR EN ONDERNEMERSCHAP ONTMOETEN ELKAAR BIJ DIT PRACHTIGE FESTIVAL PETER DEN OUDSTEN, BURGEMEESTER GRONINGEN ONDERNEMERSCLUB EUROSONIC NOORDERSLAG 2016 WWW.EUROSONIC-NOORDERSLAG.NL

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

Van glasfusion tot streetdance in Deventer. Wiebren Buma over de Leeuwenkuil, Lowlands, sexy blokfluitles en Deventer als culturele stad.

Van glasfusion tot streetdance in Deventer. Wiebren Buma over de Leeuwenkuil, Lowlands, sexy blokfluitles en Deventer als culturele stad. Van glasfusion tot streetdance in Deventer Wiebren Buma over de Leeuwenkuil, Lowlands, sexy blokfluitles en Deventer als culturele stad. Wie in Deventer iets wil leren op het gebied van kunst, kan niet

Nadere informatie

Culture market. 29 > 30.08.2014 Nederlandse versie

Culture market. 29 > 30.08.2014 Nederlandse versie Culture market 29 > 30.08.2014 Nederlandse versie INHOUD 19.02.2014 presentatie inhoud deelneming organisatie BRUSSELS CREATIVE FORUM : een project voor Brussel presentatie CULTUREEL BORRELEN IN BRUSSEL

Nadere informatie

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 kunstliefde ruimte voor &beeldende kunst Utrechtse kunst Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 Voorwoord; In de cultuurnota 2013-2016 geeft de commissie in haar advies aan

Nadere informatie

Stichting Dans: podium voor jonge

Stichting Dans: podium voor jonge podium voor jonge dansers Al meer dan dertig jaar krijgen jonge Osse dansers de kans om hun kunsten te tonen op de planken van een groot theater. Eens per twee jaar treden zij namelijk op in theater De

Nadere informatie

Begroting/jaarplan 2014

Begroting/jaarplan 2014 Begroting/jaarplan 2014 Colofon Augustus 2013 Uitgave Cultuurpromotie Utrecht 2014 Inhoud 2014 Inleiding/samenvatting 5 2014 Taak, positie, ambities en omgeving 7 2014 Cultuurpromotie Utrecht 9 2014 Culturele

Nadere informatie

Evaluatie Open Podium Jeugd e seizoen

Evaluatie Open Podium Jeugd e seizoen Evaluatie Open Podium Jeugd 12 + 2 e seizoen 2015 2016 Inleiding Conform de projectbeschrijving zijn er vijf Open Podium-avonden voor de jeugd 12+ georganiseerd door Stichting Talentenloods in Dekker s

Nadere informatie

1. Voorwoord. 2. Terugblik

1. Voorwoord. 2. Terugblik v 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Terugblik 3. Bijdrage aan het museum 4. Financiële verslaglegging 5. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt Voorwoord 1. Voorwoord Het afgelopen jaar trok

Nadere informatie

Verslag van activiteiten 2013 in Het Dordts Patriciërshuis, Museum aan de Maas.

Verslag van activiteiten 2013 in Het Dordts Patriciërshuis, Museum aan de Maas. Verslag van activiteiten 2013 in Het Dordts Patriciërshuis, Museum aan de Maas. Inleiding Sinds de opening van Het Dordts Patriciërshuis in 2011 is er gezocht naar passende activiteiten om naast de reguliere

Nadere informatie

Tour Denemarken 2016

Tour Denemarken 2016 Tour Denemarken 2016 Dag 1 Rond tien uur in de ochtend werd ik opgehaald door Joris van Wijngaarden. Daarna haalden we Leon op van het station en haalde we Simone op in Gorinchem. Ik liep naar boven in

Nadere informatie

Beleidsplan opleidingen Levenslust

Beleidsplan opleidingen Levenslust Beleidsplan opleidingen Levenslust Algemeen doel Het ontwikkelen en/of in stand houden van een dynamische muziekvereniging door de leerlingen zo goed en doeltreffend mogelijk op te leiden voor het instrument

Nadere informatie

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht Voorbeeld Ondernemers van gezocht, een titel over die programma s twee regels en activiteiten Voorbeeld willen van leveren een subtitel voor een levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum

Nadere informatie

TStichting Marketing Haagse Binnenstad

TStichting Marketing Haagse Binnenstad TStichting Marketing Haagse Binnenstad de Etalage Den Haag Wanneer samen meer is Is samen een succes En smaakt samen naar meer Wat zijn de uitgangspunten? Gericht op we in plaats van ik Durven zoeken

Nadere informatie

Sponsor-informatiemap. SIVO dans- en muziekfestival Odoorn 30 e Festival 30 juli t/m 3 augustus 2014

Sponsor-informatiemap. SIVO dans- en muziekfestival Odoorn 30 e Festival 30 juli t/m 3 augustus 2014 Sponsor-informatiemap SIVO dans- en muziekfestival Odoorn 30 e Festival 30 juli t/m 3 augustus 2014 Voorwoord van onze voorzitter 30 jaar SIVO SIVO staat voor stichting internationale volksculturen Odoorn.

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2014 Kameroen / Nederland Inleiding LiveBuild is een organisatie met veel ambitie, enthousiasme en passie. Wij geloven in de positieve kracht van eenieder

Nadere informatie

enversed realities Jij kan ook meedoen aan de Expo!

enversed realities Jij kan ook meedoen aan de Expo! enversed realities Een oproep aan alle makers, verbinders, pioniers en ontwerpers want Enversed Realities is terug! Na een zeer succesvolle DDW expo vorig jaar, nodigen we je in deze 2 e editie nóg een

Nadere informatie

Fête de la Musique Lustrum muziekweekend 115 jaar Koninklijke Biltse Harmonie. Vrijdag 19 juni H.F. Witte Centrum Zaterdag 20 juni Gazon Jagtlust

Fête de la Musique Lustrum muziekweekend 115 jaar Koninklijke Biltse Harmonie. Vrijdag 19 juni H.F. Witte Centrum Zaterdag 20 juni Gazon Jagtlust Fête de la Musique Lustrum muziekweekend 115 jaar Koninklijke Biltse Harmonie Vrijdag 19 juni H.F. Witte Centrum Zaterdag 20 juni Gazon Jagtlust De Koninklijke Biltse Harmonie viert haar 115-jarig bestaan,

Nadere informatie

Stichting Kansvol Jaarverslag 2014

Stichting Kansvol Jaarverslag 2014 Stichting Kansvol Jaarverslag 2014 Inhoud 1. De organisatie p.2 Oprichting Stichting Kansvol Doelstellingen Werkwijze Opstartfase Onderweg naar 2015 2. Activiteiten p.3 Kunstproject met Toevlucht Activiteitenmiddag

Nadere informatie

12-14 juni 2015. festival. www.tegekkekerk.nl. Paaskerk, Amstelveen. (te) GEKKE KERK

12-14 juni 2015. festival. www.tegekkekerk.nl. Paaskerk, Amstelveen. (te) GEKKE KERK Mathilde Santing Band (te) GEKKE KERK festival Bertolf Optredens Karsu, Mathilde Santing Band, Bertolf & Royal Parks, Jeroen Zijlstra Karsu Royal Parks Workshops Kleur je Kalm, Schrijven met Tjitske Jansen,

Nadere informatie

. Verzoek om deze nieuwsbrief door te sturen aan andere mogelijk geïnteresseerden.

. Verzoek om deze nieuwsbrief door te sturen aan andere mogelijk geïnteresseerden. Nieuwsbrief 2 Vrienden van La Pasión Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser. Verzoek om deze nieuwsbrief door te sturen aan andere mogelijk geïnteresseerden. Happy New Year! Carolien van Leeuwen, Bea Woldring,

Nadere informatie

Subsidieregeling evenementen en culturele activiteiten gemeente Schiedam 2017

Subsidieregeling evenementen en culturele activiteiten gemeente Schiedam 2017 Subsidieregeling evenementen en culturele activiteiten gemeente Schiedam 2017 Burgemeester en Wethouders van Schiedam; Overwegende dat het gewenst is activiteiten, die bijdragen aan een sterker imago van

Nadere informatie

HANDLEIDING. Lookalike

HANDLEIDING. Lookalike HANDLEIDING Lookalike Lucienne van Kampen, projectleider samenlevingsopbouw Buurtwandeling Initiatief van de buurt, de Baarsjes in Amsterdam, waarbij buurtbewoners laten zien welke plekken en eigen verhalen

Nadere informatie

ORANJEFEESTEN OSS. Onderzoeksresultaten. april 2015

ORANJEFEESTEN OSS.  Onderzoeksresultaten. april 2015 ORANJEFEESTEN OSS www.dynamic-concepts.nl Onderzoeksresultaten april 2015 1 INHOUD A. Demografisch B. Bezoekreden C. Additionele bezoekers D. Economische Spin-off E. Informatiekanalen F. Beleving 2 A.

Nadere informatie

Hier komt tekst Internationale evenementenkalender Hier komt ook tekst Versie 07-10-2015. Utrecht.nl

Hier komt tekst Internationale evenementenkalender Hier komt ook tekst Versie 07-10-2015. Utrecht.nl Hier komt tekst Internationale evenementenkalender Hier komt ook tekst Versie 07-10-2015 Jaarlijkse evenementen met internationale aantrekkingskracht maart maart maart mei mei juni augustus augustus september

Nadere informatie

E E R H U C3 O \A^ A A R D

E E R H U C3 O \A^ A A R D E E R H U C3 O Raadsvergadering^ b WLl 2UU9 19 Besluit: ^ V ^^«^r- eft2^oa-o^ \A^ A A R D Agendanr. Voorstelnr. Onderwerp 8 2009-044 City Marketing Aan de Raad, Heerhugowaard, 6 aprit 2009 Beknopt voorstel

Nadere informatie

Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof, plek van cultuur en ontmoeting

Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof, plek van cultuur en ontmoeting Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof, plek van cultuur en ontmoeting In deze notitie worden de verbouwingsplannen van de Agnietenhof toegelicht. Het is bedoeld om, na de beeldvormende avond van afgelopen

Nadere informatie

Programma gebiedsfestival 2/3 oktober 2015

Programma gebiedsfestival 2/3 oktober 2015 Programma gebiedsfestival 2/3 oktober 2015 Week van 28-9 t/m 2-10 De basisscholen gaan op een creatieve manier aan de slag met een thema uit het NLIJD. We denken hierbij aan het thema water, bijv. eventueel

Nadere informatie

Programma Kinderen Maken Muziek

Programma Kinderen Maken Muziek Programma Kinderen Maken Muziek Periode 2015-2017 Inleiding Kinderen Maken Muziek wil een bijdrage leveren aan het versterken van de sociale cohesie door kinderen samen een instrument te leren bespelen.

Nadere informatie

Inventarisatie educatie in Nederlandse musea

Inventarisatie educatie in Nederlandse musea Inventarisatie educatie in Nederlandse musea Afstudeerproject HAS Den Bosch, onderdeel van KIGO-project Educatie en Dierenwelzijn Studenten HAS Den Bosch: Claudia Liedecke Anneloek van Lieshout Opdrachtgever:

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Jaargang 13 Nummer 5 3 december 2012. 1.Beste ouders,

NIEUWSBRIEF Jaargang 13 Nummer 5 3 december 2012. 1.Beste ouders, NIEUWSBRIEF Jaargang 13 Nummer 5 3 december 2012 1.Beste ouders, December is altijd een drukke maand op school. We zijn op school druk in de weer met allerlei activiteiten rondom Sinterklaas en Kerst.

Nadere informatie

Grafiek 23.1a Bezoek aan culturele voorstellingen en voorzieningen de afgelopen 12 maanden, 2002-2013 29% 26% 26% 26% 19% 17% 12% 10%

Grafiek 23.1a Bezoek aan culturele voorstellingen en voorzieningen de afgelopen 12 maanden, 2002-2013 29% 26% 26% 26% 19% 17% 12% 10% 23 CULTUURPARTICIPATIE De bekendheid en het gebruik van de diverse culturele voorzieningen, instellingen, plekken en festivals staan centraal in dit hoofdstuk. Daarnaast wordt ingegaan op de mate waarin

Nadere informatie

Jaarplan Binnenstad Ondernemers Fonds Purmerend

Jaarplan Binnenstad Ondernemers Fonds Purmerend Jaarplan 2017 Binnenstad Ondernemers Fonds Purmerend Algemeen Voor u ligt het Jaarplan 2017 van het Binnenstad Ondernemers Fonds Purmerend (BOF). Het beoogt een globaal beeld te verschaffen over de strategie,

Nadere informatie

Stappenplan crowdfunding

Stappenplan crowdfunding Stappenplan crowdfunding Voordat je het crowdfundingsproject online zet, is het handig om over bepaalde aspecten na te denken. Denk bijvoorbeeld aan de presentatie van het project, het doelbedrag en de

Nadere informatie

VERHUUR POPZAAL personen THEATERZAAL 175 RODE FILMZAAL 68 BLAUWE FILMZAAL 62 FOYER CAFÉ

VERHUUR POPZAAL personen THEATERZAAL 175 RODE FILMZAAL 68 BLAUWE FILMZAAL 62 FOYER CAFÉ VERHUUR POPZAAL 150-500 personen THEATERZAAL 175 RODE 68 BLAUWE 62 FOYER 75-150 CAFÉ 70-125 fotografie achtergrond: Merlijn Spenkelink PODIUM VOOR ONTMOETING EVENEMENTENLOCATIE CENTRUM APELDOORN Ieder

Nadere informatie

Wordt de niet goed weergegeven? Bekijk de webversie.

Wordt de  niet goed weergegeven? Bekijk de webversie. 1 van 6 4-2-2016 14:23 Wordt de e-mail niet goed weergegeven? Bekijk de webversie. De ZIMIHC Zomer Vacature Zangdocent- BO!NK Holland House in Pécs A Lazy Sunday Afternoon WASBE Jeugdcultuurfonds Utrecht

Nadere informatie

verhuur popzaal 150-500 personen theaterzaal 175 rode filmzaal 68 blauwe filmzaal 62 foyer 75-150 café 70-125

verhuur popzaal 150-500 personen theaterzaal 175 rode filmzaal 68 blauwe filmzaal 62 foyer 75-150 café 70-125 verhuur popzaal 150-500 personen theaterzaal 175 rode 68 blauwe 62 foyer 75-150 café 70-125 fotografie achtergrond: Merlijn Spenkelink Podium voor ontmoeting evenementenlocatie centrum apeldoorn Ieder

Nadere informatie

KunstGein P O D I U M

KunstGein P O D I U M www.kunstgeinatelierroute.nl www.kunstgein.nl stichtingkunstgein@gmail.com KunstGein P O D I U M Begane grond Stadshuis Nieuwegein Nieuwegein, november 2014 Beste kunstenaar, Twee jaar geleden op 8 en

Nadere informatie

Bevrijdingsfestival Overijssel

Bevrijdingsfestival Overijssel Bevrijdingsfestival Overijssel Activiteitenplan 2017 20-8-2016 Inleiding Zwolle, augustus 2016 In dit activiteitenplan leest u onze plannen voor de 27 e editie van het Bevrijdingsfestival Overijssel. Het

Nadere informatie

Concours: talenten voortgezet onderwijs

Concours: talenten voortgezet onderwijs Concours: talenten voortgezet onderwijs Concours: uitnodiging Beste docenten, schoolleiders, Namens Kunstencentrum Kadmium willen wij via u uw leerlingen uitnodigen om mee te doen aan het project Concours,

Nadere informatie

dé communicatiekans van 2015

dé communicatiekans van 2015 - OVER INNOVATION CHALLENGE dé communicatiekans van 2015 X-OVER X-OVER OVERSTEKENDE ONDERNEMERS De Cross-over Innovation Challenge is hét innovatie congres voor de Regio Zwolle. Ondernemers worden gestimuleerd

Nadere informatie

Voor amateurkunstverenigingen geldt dat de aanvraag geen betrekking mag hebben op de verplichte jaarlijkse voorstelling.

Voor amateurkunstverenigingen geldt dat de aanvraag geen betrekking mag hebben op de verplichte jaarlijkse voorstelling. AANVRAAGFORMULIER INCIDENTELE SUBSIDIE AMATEUR- EN PODIUMKUNST U kunt uw aanvraag vóór 15 januari, 15 mei of 15 september indienen bij burgemeester en wethouders van Amersfoort, postbus 4000, 3800 EA Amersfoort.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Podium van de Stad. Januari & Februari

Nieuwsbrief Podium van de Stad. Januari & Februari Nieuwsbrief Podium van de Stad Januari & Februari Januari 2015 Een nieuw jaar dat rustig van start ging voor het Podium van de Stad. Deze maand stond voornamelijk in het teken van Lunchconcerten. Studenten

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar

Jaarplan schooljaar Jaarplan schooljaar 2013-2014 Arnhem, september 2013 Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2013-2014. Dit jaarplan bevat de uitgangspunten en doelen die centraal staan bij de invulling van het betreffende

Nadere informatie

Begroting/jaarplan 2011

Begroting/jaarplan 2011 Begroting/jaarplan 2011 Colofon Oktober 2010 Uitgave Stichting Cultuurpromotie Utrecht Vormgeving Robert Ramkema/SCU Woord vooraf Voor u ligt het jaarplan/begroting 2011 van de Stichting Cultuurpromotie

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum. Beleidsplan Mei 2016

S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum. Beleidsplan Mei 2016 S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum Beleidsplan 2017 Mei 2016 Inhoudsopgave Stichting Raadhuisconcerten Hilversum Pagina Inhoudsopgave 2 Introductie 3 Programmering 4 Organisatie 6 Bijdrage aan doelen

Nadere informatie

Kerkplein 12, 6581 AC Malden Telefoon: 024-3584196 KvK: 0910.7015 OBnr: 8133.42.739.B01 JAARVERSLAG 2012. Stichting Accordeonmuseum De Muse

Kerkplein 12, 6581 AC Malden Telefoon: 024-3584196 KvK: 0910.7015 OBnr: 8133.42.739.B01 JAARVERSLAG 2012. Stichting Accordeonmuseum De Muse Kerkplein 12, 6581 AC Malden Telefoon: 024-3584196 KvK: 0910.7015 OBnr: 8133.42.739.B01 JAARVERSLAG 2012 Stichting Accordeonmuseum De Muse H.I.Kuik 1-9-2013 JAARVERSLAG 2012 Stichting Accordeonmuseum De

Nadere informatie

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017 JAARVERSLAG 2016 Inleiding Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag van The Living Museum Tilburg over het jaar 2016. Het jaar waarin de stichting is opgericht, en er voor het eerst workshops, bijeenkomsten

Nadere informatie

Culturele activiteiten.

Culturele activiteiten. . 2015-2016 De school bestaat dit jaar 66 jaar! En dat gaan we vieren met een jubileum event voor groep 8 leerlingen, een reünie voor oud leerlingen, en een groot feest voor de leerlingen. En we mogen

Nadere informatie

Community Art Hoensbroek

Community Art Hoensbroek Hoensbroekse Community Art Hoensbroek 2012 2015 De Cultuurgroep Hoensbroek, bestaande uit vrijwilligers die de Community Art een warm hart toe dragen, organiseerde vanuit de buurt Maria-Gewanden in 2012

Nadere informatie

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan Dit is de Lindenberg De Lindenberg is het huis waar alles kan. Niet in de letterlijke zin natuurlijk; ook de Lindenberg heeft te maken met wet- en regelgeving en financiële grenzen. Maar de zin verwoordt

Nadere informatie

S p o n s o r b r o c h u r e

S p o n s o r b r o c h u r e S p o n s o r b r o c h u r e Het evenement Haarlemmermeer Culinair is een arlijks terugkerend culinair spektakel met als doel de inwoners van de Haarlemmermeer e.o. een onvergetelijke culinaire ervaring,

Nadere informatie

Bericht voor de pers

Bericht voor de pers Bericht voor de pers Bureau Communicatie, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn, tel. (0229) 252200/ 06 51339361 B en W willen 400 jaar Kaap Hoorn heel jaar lang vieren Met een nieuw, landelijk evenement rond

Nadere informatie

(te) Gekke Kerk Festival Nieuwsbrief 2

(te) Gekke Kerk Festival Nieuwsbrief 2 (te) Gekke Kerk Festival Nieuwsbrief 2 20 mei 2015 www.tegekkekerk.nl www.facebook.com/gekkekerk info@tegekkekerk.nl Een weekend vol optredens, workshops, inspiratie, dichters, maaltijden, verdieping en

Nadere informatie

Nieuwsbrief Academisch Erfgoed Maastricht Fonds juli 2013

Nieuwsbrief Academisch Erfgoed Maastricht Fonds juli 2013 Nieuwsbrief Academisch Erfgoed Maastricht Fonds juli 2013 Graag houden we u op de hoogte van activiteiten rond het Academisch Erfgoed Maastricht Fonds. In deze nieuwsbrief leest u de hoogtepunten uit de

Nadere informatie

, 1. Drenthebelletje De nieuwsbrief van Marketing Drenthe. Save, A-Nexe, NDiate). iiii ilt. Nieuwsbrief september 2017

, 1. Drenthebelletje De nieuwsbrief van Marketing Drenthe. Save, A-Nexe, NDiate). iiii ilt. Nieuwsbrief september 2017 Nieuwsbrief september 2017 Drenthebelletje De nieuwsbrief van Marketing Drenthe tging 12 resentatie meerjarenplan 18 iiii111111111ilt 11111111, 1 ne e. campabne mee op landelijke pub Save, A-Nexe, NDiate).

Nadere informatie

SPONSOR MOGELIJKHEDEN 2015

SPONSOR MOGELIJKHEDEN 2015 SPONSOR MOGELIJKHEDEN 2015 Beste relatie, De 41 e editie van Jazz in Duketown was een groot succes. Het festival kreeg nationale aandacht, de pers was lovend over de programmering en de stad werd bezocht

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

Eigen terrein Het Utrechts Archief/De Rechtbank. Overzijde kerk, voor universiteitsgebouw, parallel aan fietspad 3

Eigen terrein Het Utrechts Archief/De Rechtbank. Overzijde kerk, voor universiteitsgebouw, parallel aan fietspad 3 Locatielijst Vlaggenmasten Binnenstad Nummer Naam locatie Beschrijving van de plek Aantal vlaggen Opmerkingen 1 Achter de Dom Langs de Domkerk 6 In 2 groepen van 3 2 Achter de Dom 3 Achter de Dom 4 Achter

Nadere informatie

Een eigenzinnig instituut in Nederland

Een eigenzinnig instituut in Nederland Een eigenzinnig instituut in Nederland Van hoge kunst tot populaire onderwerpen Het iconische gebouw is in 1992 ontworpen door Nederlands beroemdste architect Rem Koolhaas als een Palais des Festivals

Nadere informatie

Werktitel: Cultuur incubator Boxtel: CIBOX. 1. Inleiding

Werktitel: Cultuur incubator Boxtel: CIBOX. 1. Inleiding Werktitel: Cultuur incubator Boxtel: CIBOX 1. Inleiding In Boxtel, net als in de rest van Brabant en Nederland bruist het van de creativiteit en energie. Ook in Boxtel steekt actief burgerschap veelvuldig

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Bezoekcijfers. Totaal aantal bezoeken 2014. Van Gogh Museum 1.608.849 De Mesdag Collectie 8.076 Bibliotheek en Documentatie 371

JAARVERSLAG 2014. Bezoekcijfers. Totaal aantal bezoeken 2014. Van Gogh Museum 1.608.849 De Mesdag Collectie 8.076 Bibliotheek en Documentatie 371 1 Bezoekcijfers Totaal aantal bezoeken 2014 Van Gogh Museum 1.608.849 De Mesdag Collectie 8.076 Bibliotheek en Documentatie 371 2 De bezoekers Met een top aantal bezoekers, een spectaculair vormgegeven

Nadere informatie

SPONSORT U EEN AWARD WINNER?

SPONSORT U EEN AWARD WINNER? SPONSOR-BROCHURE SPONSORT U EEN AWARD WINNER? Elk jaar studeert er een nieuwe lichting creatieve makers af met 12 korte films; 6 documentaires en 6 ficties. Bladgoud is een fictiefilm van Lichting 2018

Nadere informatie

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 4 Publiciteit... 5 Externe Contacten... 5 Interne Organisatie... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting SQPN - Jaarverslag

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de Historische Vereniging/ oktober 2015

Nieuwsbrief van de Historische Vereniging/ oktober 2015 Nieuwsbrief van de Historische Vereniging/ oktober 2015 Uw stem is geld waard voor de Historische Vereniging Als u lid bent van de Rabobank Utrechtse Heuvelrug ontvangt u per post uw persoonlijke stemcode

Nadere informatie

23rd & 24th JUNE 2012

23rd & 24th JUNE 2012 23 rd & 24 th JUNE 2012 Concours d elegance Paleis het loo Op 23 & 24 juni 2012 organiseert Classic Events het 10e Concours d élégance Paleis Het Loo. Wij zijn zeer trots u middels deze sfeerimpressie

Nadere informatie

Evaluatie Open Podium Jeugd

Evaluatie Open Podium Jeugd Evaluatie Open Podium Jeugd 12 + 2014 2015 Inleiding Conform de projectbeschrijving zijn er zes Open Podium-avonden voor de jeugd 12+ georganiseerd door St. Talentenloods in Dekker s Hoeve op de laatste

Nadere informatie

Mak de gesjiechte van ós sjtreek lebendig. Jaarverslag Sjtichting Genealogiek Sjènne 2009

Mak de gesjiechte van ós sjtreek lebendig. Jaarverslag Sjtichting Genealogiek Sjènne 2009 Mak de gesjiechte van ós sjtreek lebendig Jaarverslag Sjtichting Genealogiek Sjènne 2009 Inhoud Voorwoord pag. 3 Voortgang De Bokkerijders met de dode hand, een nieuwe visie pag. 4 Website www.sjtigs.eu

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Bijeenkomst Co-Creatieteams en kennissessie NPO

Bijeenkomst Co-Creatieteams en kennissessie NPO Bijeenkomst Co-Creatieteams en kennissessie NPO 21 januari 2014 Co-creatieteams bezoeken NPO Op 21 januari 2014 bezochten leden van de co-creatieteams de NPO (nederlandse Publieke Omroep) met een programma

Nadere informatie

Projectschets [ORGANISATIE]

Projectschets [ORGANISATIE] Projectschets [ORGANISATIE] Editie [DATUM] tot en met [DATUM] [LOCATIE] INHOUD 01. Projectomschrijving 02. Doelstelling 03. Opzet festival 04. Organisatie a. [ORGANISATIE] b. [SAMENWERKENDE PARTNERS] c.

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 Vastgesteld door het bestuur op 26 februari 2014 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013

Nadere informatie

Jaarverslag BTLH 2011 \

Jaarverslag BTLH 2011 \ Jaarverslag BTLH 2011 \ BUREAU -TOERISME LAAGHOLLAND Jaar verslag Bureau Toerisme Laag Holland 2010-2011 2010: In Oktober 2010 is Mardiek Voorneveld begonnen als directeur van bureau toerisme Laag Holland,

Nadere informatie

Tips voor de organisatie van een evenement. 1. Evenementen Solar Days

Tips voor de organisatie van een evenement. 1. Evenementen Solar Days Tips voor de organisatie van een evenement In dit document: 1. Evenementen van Solar Days 2. Tips voor de organisatie van uw evenement 3. Planning 4. Contact gegevens Solar Days 2013 1. Evenementen Solar

Nadere informatie

FAMILIES EN KINDEREN 2012 2013 G R O E N E R U I T E R O P B L A U W P A A R D AMSTERDAM STEDELIJK MUSEUM WAT IS BEWEGING?

FAMILIES EN KINDEREN 2012 2013 G R O E N E R U I T E R O P B L A U W P A A R D AMSTERDAM STEDELIJK MUSEUM WAT IS BEWEGING? STEDELIJK MUSEUM FAMILIES EN KINDEREN 2012 2013 G R O E N E R U I T E R O P B L A U W P A A R D WAT IS BEWEGING? AMSTERDAM WELKOM! Het Stedelijk, Nederlands grootste museum voor moderne en hedendaagse

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

ALL THE E-COMMERCE YOU CAN GET

ALL THE E-COMMERCE YOU CAN GET evaluatie rapport 7E EDITIE ALL THE E-COMMERCE YOU CAN GET webwinkel vakdagen 2013 23-24 JANUARI JAARBEURS UTRECHT www.webwinkelvakdagen.nl MARKETING // LOGISTIEK & FULFILMENT // WEBWINKEL ONTWIKKELING

Nadere informatie

SEIZOEN 14// 15. vereniging Vrienden. óók toegankelijk voor niet-leden! ALLE ACTIVITEITEN OP EEN RIJ

SEIZOEN 14// 15. vereniging Vrienden. óók toegankelijk voor niet-leden! ALLE ACTIVITEITEN OP EEN RIJ SEIZOEN 14// 15 vereniging Vrienden óók toegankelijk voor niet-leden! ALLE ACTIVITEITEN OP EEN RIJ Vriendentafels Muziekkenner Frank de Munnik neemt u mee langs bijzondere opnamen en verhalen uit de wereld

Nadere informatie

ZET VOET IN EEN ANDERE BRANCHE

ZET VOET IN EEN ANDERE BRANCHE ZET VOET IN EEN ANDERE BRANCHE - OVER INNOVATION CHALLENGE dé communicatiekans van 2016 De Cross-over Innovation Challenge is hét innovatie congres voor de Regio Zwolle. Ondernemers worden gestimuleerd

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 20: evaluatie panel December 2012 1. Inleiding Het Internetpanel Dienst Regelingen bestaat nu bijna vijf jaar. Dat vinden de opdrachtgever Dienst Regelingen

Nadere informatie

Lonneke van Straalen Artistiek leider. Artistiek Jaarverslag Amerfortissimo editie 2015

Lonneke van Straalen Artistiek leider. Artistiek Jaarverslag Amerfortissimo editie 2015 Lonneke van Straalen Artistiek leider Artistiek Jaarverslag Amerfortissimo editie 2015 Artistiek Jaarverslag Amerfortissimo editie 2015 Dit was een Jubileum editie om bijzonder trots op te zijn. In een

Nadere informatie