AAN HET WOORD: NIEUWSBRIEF April/Mei Scott Martens RPA RFEA van BudgetScheiding.NL. Drs. Nico Grimberg van Mediatiors Collectief te Zevenaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AAN HET WOORD: NIEUWSBRIEF April/Mei 2011. Scott Martens RPA RFEA van BudgetScheiding.NL. Drs. Nico Grimberg van Mediatiors Collectief te Zevenaar"

Transcriptie

1 April/Mei 2011 AAN HET WOORD: Scott Martens RPA RFEA van BudgetScheiding.NL Drs. Nico Grimberg van Mediatiors Collectief te Zevenaar Lenny van der Munnik AA BA & Michiel Rohlof MA van Pallas Kunst- en boedeltaxatie

2 Online scheiden Het vak (echt)scheiding heeft naast mijn andere natuur pensioen aanzienlijk van het interessegebied verovert. Al weer 4 jaar geleden richtte ik met mijn zakelijke partner een bedrijf op dat luistert naar de naam EindeRelatie.NL. Als voornaamste sponsor van het concept en de onderneming EindeRelatie.NL verwacht ik inmiddels niet meer dat de online-klantvraag binnen enkele jaren een enorme vlucht neemt. Mijn conclusie is dat veel Nederlandse cliënten nog niet (geheel) rijp zijn voor online scheidingsdiensten. Uiteindelijk vergt het scheidingsadvies voor de meesten meer toegankelijkheid, (nog) meer gebruiksvriendelijkheid en vooral meer vertrouwen in internet en de parate kennis van de (online) scheidingsadviseurs, dan verwacht. Raad voor de rechtsbijstand In tegenstelling tot de terughoudendheid van veel cliënten wordt, sinds medio vorig jaar, naast ons initiatief die online-missie toch door de Raad voor de Rechtsbijstand serieus genomen via het concept Echtscheidingsplan.nl. Met een grote subsidiepot en dito doelgroep (scheidende koppels met een relatief laag inkomen) moet, volgens de RvR, zonder meer een groot publiek te bereiken zijn om over de online-streep te trekken. Van een overheidsinitiatief mag immers toch een betrouwbare en betaalbare dienstverlening verwacht worden. Of niet?! Ondertussen blijven we gelukkig toch èèn van de weinige alternatieve aanbieders, naast het publieke initiatief. Als er sprake is van een online-cliënt (onze behandelsnelheid en het eenvoudig houden van de scheidingscase zijn de meest gehoorde voordelen) dan kunnen we een prima dienst bieden voor ook hen die niet in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Voorlopig blijf ik dus nog aandeelhouder en houd de directie me op de hoogte van de laatste online-ontwikkelingen, het cliëntenbestand, de financiën en hun strategie. Een nieuwe start: scheidingsadvies van A tot Z tegen een budget Toch is soms een persoonlijke herstart nodig om te kunnen blijven doen wat je interessant en vooral leuk vindt. Sinds het najaar ben ik daarom weer persoonlijk gaan adviseren omtrent (echt)scheiding. Dat doe ik vanuit mijn nieuwe kantoor te Zuilichem, of -indien door zakelijke partners of particuliere cliënten gevraagd- ten kantore van hun private domein. Een algemeen scheidingsadvies, een scheidingsdocument, een fiscaal en/of juridisch onderzoek op scheidingsgebied, een specifieke scheidingsberekening of een geheel scheidingstraject tegen een budgetprijs voor uw cliënten. Corporate identity Bij een nieuw pad en een nieuwe merknaam hoort ook een nieuwe identiteit. Om die reden heb ik (voorlopig) een tweetal trailers ontwikkeld en geplaatst op de homepage die u en/of uw cliënt mogen voorzien van commentaar ( Want ook bij (echt)scheidingsadvies en zeker publiciteit omtrent je vakgebied geldt: smaken verschillen. Meerwaarde van deze en komende nieuwsbrieven Nog steeds ligt voor mij de focus op scheidingsadvisering in het hogere financiële en fiscale segment. U hoort daar later meer van. Daarnaast breid ik het netwerk uit door samenwerkingen aan te gaan die de diepgaande kennis, prettige werkervaringen en bijzondere (echt)scheidingscases centraal stelt. Kort samengevat ervaar ik het als een ontvangen gunst om weer de kennisdiepte in te mogen duiken en allerlei vernuftige tips en adviezen met u en anderen te kunnen delen. Wie niet kan delen, kan ook niet vermenigvuldigen, gaat het gezegde. In de volgende nieuwsbrief treft u daarom een inhoudelijk artikel aan dat gaat over de algehele interpretatie en de rechtskracht van pensioenoverzichten (zogenoemde UPO s) zoals die verstrekt zijn en worden door pensioenuitvoerders. Mis dat artikel dus niet. Want scheiden is voor u en uw cliënten al moeilijk genoeg Ik wens u een goed en aangenaam (echt)scheidingadvies toe. Wilt u een artikel schrijven voor deze nieuwsbrief? Wellicht bent u ook geïnteresseerd om een column te schrijven in één van de komende nieuwsbrieven. Zo ja, stuur dan een naar: met uw desbetreffende onderwerp en uw telefoonnummer. Meer informatie en bereikbaarheid Als u behoefte heeft aan meer kader omtrent scheidingsbegrippen, verzekeringstermen en/of de basiskennis omtrent een scheidingsprocedure dan kan het geen kwaad om de gratis informatie van onze website te downloaden voor u en/of cliënten via de rechterbalk Gratis informatie. Download voor contactinformatie mijn visitekaartje links onderin de website van: Scott Martens RPA RFEA is oprichter en directeur van BudgetScheiding.NL en is actief als register scheidingsadviseur (RFEA) en als register pensioenadviseur (RPA). Met BudgetScheiding.NL komt hij tegemoet aan zakelijke en particuliere cliënten die nog niet klaar zijn voor een scheiding via internet maar toch zonder al te hoge kosten willen (laten) (echt)scheiden.

3 Komt een vrouw bij de mediator Zo begint het vaak: één partij belt de mediator en zegt dat zij (of hij, de ander of dat partijen) gezamenlijk hebben besloten te willen scheiden. En hoe dat dan moet, en of ik hen daarbij kan helpen. De wijze waarop mensen zich bij mij melden geeft vaak al veel informatie over hoe de beller en/of zijn partner in het proces zitten dat geleid heeft tot de conclusie: er rest ons niets anders dan te gaan (echt)scheiden. Oriënterend gesprek Na de eerste melding nodig ik beide partijen graag uit voor een oriënterend gesprek. Vooraf krijgen partijen de nodige informatie toegezonden: een mediationovereenkomst, het NMI- Mediationreglement en de gedragsregels waar ik mij als mediator aan houdt. Ook vraag ik partijen om zo mogelijk al (kopieën van) identiteitsbewijzen, het trouwboekje, de huwelijkse voorwaarden, bankgegevens, hypotheek, eventuele schulden, etc. naar het oriënterend gesprek mee te nemen. Het oriënterend gesprek dient vooral ter onderlinge kennismaking, uitleg van hoe mediation werkt en (eventueel) de mogelijkheid tot het aanvragen van een toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand), ter toelichting en ondertekening van de mediationovereenkomst. Na ondertekening van de overeenkomst start in feite de mediation. Ik vraag partijen altijd even waarom zij willen scheiden. Immers, eens zijn zij toch verliefd op elkaar geweest. Wat is er nu veranderd? En wat ligt daaraan ten grondslag? Door het stellen van deze vragen breng ik enerzijds het gesprek opgang en creëer ik een sfeer van openheid en vertrouwen. Maar ook krijg ik als mediator inzicht in de beweegredenen en de achtergronden van de wens van partijen om te scheiden. Aansluitend maak ik met partijen een inventarisatie van zaken die gereld moeten worden: indien partners kinderen hebben een ouderschapsplan en afspraken over kinderalimentatie, afspraken over partneralimentatie, wie er blijft wonen in het huis, afspraken over de boedelverdeling en het vermogen, afspraken inzake het opgebouwde ouderdoms- en nabestaandenpensioen, etc. Mediation In de gesprekken die volgen komen alle geïnventariseerde onderwerpen ter sprake. In de ene situatie zijn partijen het over veel zaken al eens, in een andere heeft men over vele onderwerpen geschil van mening en huldigt men soms starre standpunten. Voor mij als mediator ligt hier de uitdaging partijen zodanig met elkaar in gesprek te brengen dat duidelijk wordt welke belangen elke partij heeft. Als gaandeweg duidelijk wordt welke belangen een rol spelen en partijen begrip kunnen opbrengen voor óók de belangen van de andere partij, dan kunnen partijen Drs. Nico (V.D.) Grimberg is NMI-gecertificeerd mediator en startte in2008 zijn mediationpraktijk te Zevenaar. In 2009 sloot hij zich aan bij het Mediators Collectief. Nico is ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand en begeleidt als mediator ook mensen die al dan niet met een toevoeging worden doorverwezen door de rechtbank te Arnhem of het Juridisch Loket. Onder het motto Wie een vuist kan maken, kan ook een hand geven! medieert Nico bij uiteenlopende geschillen: van familieconflict (o.a. echtscheiding) tot zakelijk geschil, van burenruzie tot arbeidsconflict. Zijn ervaring als orthopedagoog en organisatieadviseur geven hem hiervoor een brede basis. een belangrijke stap maken: samen op zoek gaan naar oplossingen die zoveel mogelijk recht doen aan de belangen van beide partijen. Uiteindelijk worden alle gemaakte afspraken vastgelegd in een scheidingsconvenant. Na overdracht van cliënten aan de advocaat (die de procedure tot echtscheiding in gang zet bij de rechtbank) is de mediation afgerond, respectievelijk, wordt deze beëindigd. De ene scheiding is de andere niet In de afgelopen jaren heb ik als mediator vele (echt)paren begeleid bij hun (echt)scheiding. Wat mij telkens weer treft is dat elke casus anders is. Partijen zijn mensen: met uiteenlopende karakters die lang of kort een relatie hebben gehad, die wel of niet de zorg hebben over één of meer kinderen (al dan niet uit een eerder huwelijk of relatie), die wonen in een huurhuis of in hun koophuis, die beschikken over een positief of negatief (schulden) vermogen, die werkzoekend zijn, één of twee inkomens hebben of inkomsten uit een eigen bedrijf. Maar ook: partijen zijn al dan niet onder huwelijkse voorwaarden getrouwd, zijn geregistreerde partners van elkaar, hebben een samenlevingsovereenkomst of wonen gewoon samen maar hebben wel de zorg over één of meer kinderen of bezitten samen een huis of andere eigendommen. Elke mediation vraagt zogezegd om maatwerk, waarbij partijen uiteindelijk de maat bepalen, de mediator vooral het proces begeleidt en met partijen de gelegenheid creëert waarin zij heldere afspraken kunnen maken. Mediator omnipotent? U zou nu zomaar kunnen denken: die mediator is toch werkelijk van alle markten thuis, een alleskunner. Enige bescheidenheid en nuancering is echter op zijn plaats. Een goede mediator is bekend met de kaders waarbinnen een (echt)scheiding dient te worden afgehandeld. Echter hij is geen makelaar, taxateur of financieel deskundige. Waar wenselijk is geef ik partijen graag in overweging advies in te winnen. Bij een complexe financiële (vermogens-) situatie verwijs ik graag naar de diensten van BudgetScheiding.NL. Zij verschaffen een helder inzicht in de totale vermogenspositie (tot en met pensioenen) van partijen en daarnaast fiscaal doorgerekende opties die partijen in staat stellen de voor hun optimale keuzes te maken. Ieder zijn vak! Niet waar?

4 Op het terrein van kunst- en boedeltaxatie wordt veelal door weinig deskundige personen een taxatie afgegeven. Kennis en kunde op het gebied van kunst en andere waardevolle voorwerpen en ervaring in het taxeren van reguliere inboedels zijn echter onmisbaar voor een juiste waardebepaling. Partners die besluiten uit elkaar te gaan en geen behoefte hebben met het mes op tafel te zitten wanneer zij gaan verdelen, willen snel inzicht in de waarde van de bezittingen om tot een eerlijke verdeling te komen. In zo n situatie biedt het inschakelen van een taxateur uitkomst. Als taxateur komen wij rondom een echtscheiding veel soortgelijke problemen tegen. Voorbeeld daarvan is de situatie waarin één persoon het gros van de meubelen en inboedel overneemt en daarvoor redelijkerwijs een vergoeding aan zijn/haar ex-partner betaalt. Over de hoogte van deze vergoeding ontstaat vaak frictie. Banken die bij aankoop twintig jaar geleden vrij prijzig waren maar inmiddels de waarde bijna geheel verloren zijn. Antieke meubelen die de laatste jaren weer sterk in trek zijn en daarom een hoge economische waarde vertegenwoordigen. Bij twijfel is het vaak een goed idee om een onafhankelijke derde persoon in te schakelen om dit soort inboedel te taxeren. Programma s als Tussen kunst en kitsch dragen ertoe bij dat heel Nederland zich inmiddels kunstkenner voelt. Prijzen van met name antiek zijn de laatste jaren echter drastisch naar beneden gegaan en de waarde van gehele inboedels zijn daarom sterk aan verandering onderhevig. Lenny van der Munnik en Michiel Rohlof studeerden beiden Kunstgeschiedenis in Leiden en hebben na hun studie taxatiebureau Pallas opgericht dat gevestigd is te Warmond. Inboedel is onderdeel van boedel Voor partners die besluiten uit elkaar te gaan is het belangrijk om te weten wat de inboedel behelst en wat bij verdeling onder inboedelscheiding wordt verstaan. De boedel betreft bij een huwelijk onder gemeenschap van goederen alle bezittingen en alle schulden van beide personen. De inboedel is een onderdeel van de boedel. Bij een echtscheiding zijn dat alle roerende goederen in en rondom het huis, dus ook de auto en boot. Wat valt onder de verdeling? Het is noodzakelijk om te weten dat ook zaken als verbeteringen in een huurhuis zoals betimmeringen, parketvloer, inbouwkeuken, behang, witwerk, schilderwerk en tuinaanleg tot de inboedel behoren. Persoonlijke bezittingen zoals kleding en linnengoed, maar ook keukenvoorraden die geen economische waarde hebben worden in principe niet in de verdeling betrokken. Bij een inboedellijst kan men zelf de waardes invullen eventueel met behulp van een mediator, advocaat of taxateur. Beide partners hebben het recht om roerende zaken waaraan ze verknocht zijn als eerste op te eisen. Te denken valt dan aan de verjaardagscadeaus, fietsen, auto s, gereedschap of een verzameling die één van beide partners verzameld heeft. De financiële waarde ervan valt wel onder de verdeling. Verhuisvergoeding Als een van beide partners het huis verlaat en het huis is gehuurd of het huis wordt niet verkocht, is het redelijk om de ander een verhuisvergoeding te betalen. Hiervan kunnen dan de verhuiskosten en de eerste inrichtingskosten, zoals vloerbedekking, gordijnen etc. van de nieuw te betrekken woning betaald worden. Pallas heeft speciaal voor (echt)scheidingen een lijst van de meeste roerende zaken in en om het huis ontwikkeld. Op deze lijst kunnen particulieren maximaal 50 objecten aankruisen en invullen welke vervolgens door ons worden getaxeerd, aan de hand van een rekenmodel. In dit rekenmodel worden zaken als merk, de staat van onderhoud, de inflatiecorrectie en de jaarlijkse afschrijving meegenomen. Belangrijk hierbij is dat niet wordt gelet op de eventuele verkoopwaarde op bijvoorbeeld Marktplaats of Ebay; daar is sprake van vraag en aanbod. De roerende goederen bij scheiding zijn immers niet bedoeld voor verkoop, maar voor verdeling. Met een dergelijk rekenmodel wordt scheidende partners een mogelijkheid geboden om een financiële waarde van de inboedel te bepalen. Voor 98,- exclusief BTW sturen wij een lijst met de taxatiebedragen in PDF retour. Mocht men er desondanks niet uitkomen of blijkt fysieke taxatie nodig, dan kunnen wij ook langs komen. Wij rekenen dan een tarief van 250,- exclusief reiskosten en onderzoeken aan de hand van de ingevulde lijst naar eer en geweten de staat van de 50 getaxeerde objecten. Mochten er bijzondere waardevolle objecten als schilderijen, design, antieke meubelen of sieraden tussen zitten dan nemen wij met onze beoordeling ook de laatste veilingprijzen mee.

5 Colofon Eindredactie & fotografie Scott Martens RPA RFEA Redactieadres Molenstraat CG Zuilichem Oplage Ruim 600 abonnees. Nieuwsbrief Deze nieuwsbrief is een periodieke uitgave van BudgetScheiding.NL. Deze nieuwsbrief, de website alsmede de hieruit voortvloeiende activiteiten zijn activiteiten van Martens Management BV, welke bij de Kamer van Koophandel is geregistreerd onder KVK-nummer: Zie voor meer informatie onze site: Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen of juist een ander aanmelden? Klik dan hier om ons een te sturen. Disclaimer Voor alle via of door BudgetScheiding.NL verstrekte informatie gelden onze voorwaarden zoals opgenomen in onze disclaimer. Klik hier om deze voorwaarden in te zien.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner Wilmink & Muijs Master Financieel Planner E E N A N D E R E K I J K O P G E L D Z A K E N HARTELIJK WELKOM BIJ WILMINK & MUIJS! Geachte cliënt, U bent van plan de zorg voor bepaalde voorzieningen toe te

Nadere informatie

mediation naast rechtspraak in familiezaken

mediation naast rechtspraak in familiezaken mediation naast rechtspraak in familiezaken mediation: toch samen het conflict oplossen Informatie voor mensen die betrokken zijn bij een juridische procedure rond een familieconflict Herziene versie

Nadere informatie

mediation naast rechtspraak in familiezaken

mediation naast rechtspraak in familiezaken mediation naast rechtspraak in familiezaken mediation: toch samen het conflict oplossen Informatie voor mensen die betrokken zijn bij een juridische procedure rond een familieconflict Herziene versie

Nadere informatie

Frank Ruis zorgt in én onder alle omstandigheden voor financiële rust. Werkwijze

Frank Ruis zorgt in én onder alle omstandigheden voor financiële rust. Werkwijze Frank Ruis zorgt in én onder alle omstandigheden voor financiële rust. Werkwijze Werkwijze combineert de per 1 juli 2009 wettelijk verplichte Dienstenwijzer en het Dienstverleningsdocument. Frank Ruis

Nadere informatie

Invloed van het Nederlandse rechtssysteem en de juridische dienstverlening in de rechtsbescherming van niet-westerse allochtonen met letselschade

Invloed van het Nederlandse rechtssysteem en de juridische dienstverlening in de rechtsbescherming van niet-westerse allochtonen met letselschade Invloed van het Nederlandse rechtssysteem en de juridische dienstverlening in de rechtsbescherming van niet-westerse allochtonen met letselschade Manon Arens juni 2011 Onderzoeksrapport Een onderzoek naar

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer.

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Gevestigd: Wilhelminalaan 34, 6641 KN Beuningen Telefoon : 024-6773238 Fax : 024-6776773 Website : www.meeksvanoijen.nl E-mailadres : info@meeksvanoijen.nl

Nadere informatie

Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen?

Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen? Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen? Alles over wat u samen kunt afspreken bij huwelijk, geregistreerd partnerschap of ongehuwd samenwonen. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u wat

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD?

ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD? ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD? R.G.J. van Beek CFP FA is zelfstandig consultant (About Life & Finance BV) en als associate verbonden aan AF-Widehorn NV/SA. Uit marktbreed onderzoek

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK

DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK Inhoudsopgave 1 1. Wie zijn wij? 2 2. Werkwijze 2 Kennismaking 2 Oriëntatie 2 Inventarisatie en analyse 3 Advies 3 Bemiddeling 3 Nazorg 3 3. Onze kwaliteit 3 4. Wat

Nadere informatie

Bij de samenstelling van dit e-book is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin opgenomen informatie.

Bij de samenstelling van dit e-book is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin opgenomen informatie. Dit is versie 1.1 van dit e-book Download de nieuwste versie van dit rapport op http://www.internetmarketingsysteem.nl/ Disclaimer Bij de samenstelling van dit e-book is de grootste zorg besteed aan de

Nadere informatie

Dienstverlening op maat

Dienstverlening op maat Dienstverlening op maat Drie principes om uw dienstverlening beter aan te laten sluiten op de behoefte en situatie van uw klant Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

Wegwijs bij De Hypotheekshop

Wegwijs bij De Hypotheekshop Wegwijs bij De Hypotheekshop In deze Wegwijs geeft De Hypotheekshop u een omschrijving van haar dienstverlening. We zetten voor u op een rij wie we zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie

Nadere informatie

BIJLAGE 1. JOUW PERSOONLIJKE DRIJFVEREN: INSPIRATIE EN BEZINNING

BIJLAGE 1. JOUW PERSOONLIJKE DRIJFVEREN: INSPIRATIE EN BEZINNING Bijlage 1. Jouw persoonlijke drijfveren BIJLAGE 1. JOUW PERSOONLIJKE DRIJFVEREN: INSPIRATIE EN BEZINNING (Hoort bij artikel 3.3 in Hoofdstuk 3: Waar begin ik?) 1. Werk Beantwoord de vragen en schrijf op

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG.

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. LEEUWARDEN, BUSINESS CLASS VOOR ONDERNEMERS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: GEMEENTE LEEUWARDEN GAAT VOOR UW ZAAK 4 GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG 5 BUREAU

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Advieswijzer FAC Hypotheken

Advieswijzer FAC Hypotheken Advieswijzer FAC Hypotheken Inhoudsopgave Inhoudsopgave......1 1. WIE ZIJN WIJ? 2 2. ADVIESWIJZER.. 2 A. Inventarisatiefase...2 B. Analysefase... 3 C. Adviesfase.. 3 D. Uitvoeringsfase.. 3 E. Nazorgfase...

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Contactpersoon Projectnaam Ons kenmerk 1. Aanleiding

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Contactpersoon Projectnaam Ons kenmerk 1. Aanleiding 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER DRIEHEER VERZEKERINGEN B.V.

DIENSTENWIJZER DRIEHEER VERZEKERINGEN B.V. Drieheer Verzekeringen B.V. DIENSTENWIJZER DRIEHEER VERZEKERINGEN B.V. Bezoekadres : Industrieweg 11, 8444 AS Heerenveen Postadressen : Postbus 108, 8440 AC Heerenveen Homepage : www.drieheer.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 2. Wie zijn wij? 3. Onze kwaliteit 3. Onze financiële dienstverlening 4. Onze relatie met verzekeraars 4

DIENSTENWIJZER. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 2. Wie zijn wij? 3. Onze kwaliteit 3. Onze financiële dienstverlening 4. Onze relatie met verzekeraars 4 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Wie zijn wij? 3 Onze kwaliteit 3 Onze financiële dienstverlening 4 Onze relatie met verzekeraars 4 Wat verwachten wij van u? 5 De premie 6 Verplichtingen bij schade 7 Wat

Nadere informatie

KINDERALIMENTATIESYSTEEM RECOURT / VAN DER STEUR EVALUATIEONDERZOEK ONDER GESCHEIDEN BURGERS

KINDERALIMENTATIESYSTEEM RECOURT / VAN DER STEUR EVALUATIEONDERZOEK ONDER GESCHEIDEN BURGERS KINDERALIMENTATIESYSTEEM RECOURT / VAN DER STEUR EVALUATIEONDERZOEK ONDER GESCHEIDEN BURGERS KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT LEGAL MANAGEMENT / 2013 CREATING TOMORROW Mr. dr. Bregje Dijksterhuis

Nadere informatie

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma.

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma. wensen wensen beleggen beleggen geld geld Zwolle Zwolle Amsterdam Amsterdam vragen mening vragen mening Den Bosch financiële sector Den Bosch financiële sector Op 17, 24 en 26 september hebben de eerste

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

WFT Dienstenwijzer. SAA Verzekeringen

WFT Dienstenwijzer. SAA Verzekeringen WFT Dienstenwijzer SAA Verzekeringen Voorwoord Wij zijn zeer verheugd dat u overweegt uw belangen op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten door ons kantoor te laten behartigen. Als

Nadere informatie

Eigendomsoverdracht in het familiebedrijf

Eigendomsoverdracht in het familiebedrijf in het familiebedrijf Colofon Auteur Katinka Jongkind ING Economisch Bureau katinka.jongkind@ing.nl Redactieraad Marcel Peek Alexander Thomassen Roberto Flören Albert Jan Thomassen Maarten van Druten ING

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven Bezoekadressen Servicepunt Bedrijven: Stadskantoor gemeente Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen Fryslân bij de Kamer van Koophandel, Heliconweg 62, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen

Nadere informatie