Gebruikershandleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikershandleiding"

Transcriptie

1 Gebruikerhandleiding

2 Inhoud 1. Inleiding Leerlingen uitnodigen om deel te nemen aan een le Leerlingen in kla weergeven Leerlingen Viion ME-leerling Betaande Viion ME-leerlingen Preenteren aan leerlingen Inhoud preenteren aan leerlingen Werktukken preenteren Beheerfunctie Let op Internettoegang blokkeren Interactie met leerlingen Chatten met leerlingen Betanden verzenden naar en inzamelen van leerlingen Netop Alle rechten voorbehouden 1

3 1. Inleiding Deze gid bevat richtlijnen voor de docent bij het gebruik van de Viion ME Teacher-app. Voor informatie over het intellen van klaen raadpleegt u de Gid voor het intellen van klaen in Learning Center. 2. Leerlingen uitnodigen om deel te nemen aan een le 1. Open de Viion ME Teacher-app en meld u aan: 2. Selecteer de le die u wilt tarten. Netop Alle rechten voorbehouden 2

4 3. Klik in het bovente menu op het pictogram Extra opdrachten en tik op Leerlingen uitnodigen. Er wordt een cherm geopend met de QR-code van de le. 4. Deel de QR-code via een projector, Apple TV of op een andere manier met uw leerlingen. De leerlingen dienen deze code te gebruiken om deel te nemen aan de le. Zie Leerlingen voor meer informatie over de deelname van leerlingen aan een le. Een tatubalk onder de QR-code geeft aan hoeveel leerlingen wachten op de goedkeuring van de docent om deel te nemen aan de le. 5. Bekijk de leerlingen die wachten op goedkeuring om deel te nemen aan de le, door op de koppeling op de tatubalk te tikken of door op de optie Leerlingen goedkeuren in het menu Extra opdrachten te tikken. Netop Alle rechten voorbehouden 3

5 6. Tik op de knop Het maken van deze account goedkeuren al u alle verzoeken van leerlingen om deel te nemen aan de le wilt goedkeuren. In Learning Center worden leerlingaccount gemaakt en de leerlingen nemen automatich deel aan de le. Al u de aanvraag van een leerling voor het maken van een account wilt weigeren, ga dan naar de pecifieke leerlingaanvraag en tik op Weigeren. Netop Alle rechten voorbehouden 4

6 2.1. Leerlingen in kla weergeven De docent ziet leerlingen al pictogrammen of profielafbeeldingen (al leerlingen afbeeldingen hebben geüpload): Leerlingpictogrammen zijn blauw al ze de Viion ME Student-app op de voorgrond hebben; leerlingpictogrammen worden grij wanneer de Viion ME Student-app zich op de achtergrond bevindt (omdat de leerling op Start heeft getikt en mogelijk een andere app heeft getart). Wanneer een leerling deelneemt aan een le, blijft deze in de kla tot de docent de le beëindigt (door op Terugkeren naar leen te tikken en te bevetigen dat de le wordt beëindigd) of tot de leerling zelf de kla verlaat (door op Le verlaten te tikken). Netop Alle rechten voorbehouden 5

7 Leerlingen die op Start hebben getikt en een andere app hebben getart, blijven grij tot de docent de le beëindigt of tot ze zelf de kla verlaten. Al de docent op Start tikt en een andere app tart, blijven de leerlingen in de kla. Al hierboven: leerlingen verlaten de kla al docent de kla zelf beëindigt of al de leerlingen de kla zelf verlaten. U kunt altijd zien welke leerlingen deelnemen aan de kla door op de tabbalk onder in het cherm op Kla te tikken Leerlingen In dit gedeelte ziet u hoe leerlingen deelnemen aan een le met behulp van de QR-code die ze van docenten hebben ontvangen Viion ME-leerling Leerlingen die de Viion ME Student-app de eerte keer openen, moeten een account maken door op de koppeling Account maken te tikken. In het volgende cherm wordt de leerling gevraagd een klacode in te voeren die de docent heeft vertrekt. Netop Alle rechten voorbehouden 6

8 De leerling kan de code invoeren of de camera van de ipad gebruiken om de code via de een of andere bron te cannen, en drukt vervolgen op de knop Code verzenden. In het volgende cherm wordt de leerling gevraagd gegeven voor het nieuwe Learning Center-account in te voeren: volledige naam, adre en wachtwoord. Leerlingen kunnen een wachtwoord invoeren of de dobbelteen naat het veld Wachtwoord gebruiken om automatich een wachtwoord te maken. Boven de invoervelden worden het logo en de naam van de deelnemende leerling weergegeven. Wanneer de leerling zijn Learning Center-accountgegeven heeft ingevoerd en op de knop Account maken en deelnemen aan kla heeft getikt, wordt de leerling automatich een deelnemer van de kla. Netop Alle rechten voorbehouden 7

9 Betaande Viion ME-leerlingen Leerlingen die al een Learning Center-account hebben maar nog niet aan een pecifieke kla zijn gekoppeld, kunnen zich aanmelden bij de Viion ME Student-app en op Kla toevoegen tikken. In het volgende cherm wordt de leerling gevraagd een klacode in te voeren die de docent heeft vertrekt. De leerling kan de code invoeren of de camera van de ipad gebruiken om de code via een willekeurige bron te cannen, en drukt vervolgen op de knop Code verzenden. De leerling wordt automatich een deelnemer van de le. 3. Preenteren aan leerlingen Met Viion ME kunnen docenten en leerlingen divere betandtypen preenteren, delen en bekijken. Klik hier voor informatie over de bechikbare betandtypen die docenten kunnen preenteren, delen en bekijken Inhoud preenteren aan leerlingen U kunt de inhoud van uw cherm delen met bepaalde leerlingen of met alle leerlingen in uw klalokaal: 1. Tik in het menu onder in uw cherm op het pictogram Preenteren. 2. Selecteer de leerlingen aan wie u de inhoud wilt preenteren en tik op Preenteren aan geelecteerde leerlingen. Netop Alle rechten voorbehouden 8

10 Al u de inhoud aan de hele kla wilt preenteren, tik dan op Preenteren voor alle leerlingen. 3. Tik om de bron van de inhoud te electeren: Netop Alle rechten voorbehouden 9

11 De map Recent i in eerte intantie leeg; deze wordt automatich gevuld met item die zijn gebruikt. Op die manier i het gemakkelijker om eerder gebruikte inhoud opnieuw te gebruiken. 4. Tik op het gewente betand om inhoud met uw leerlingen te delen. Leerlingen ontvangen een melding op het pictogram Bekijken wanneer de docent een preentatie heeft getart, en kunnen op het pictogram tikken om de preentatie op hun cherm weer te geven. Webinhoud preenteren aan leerlingen Tik op de inhoudbron Internet al u interneteie wilt weergeven aan de leerlingen in uw kla. Wanneer u op Internet tikt, wordt Viion ME geopend in een geïntegreerde webbrower. Het eerte cherm dat wordt weergegeven, i Favorieten en de optie om een lege pagina te openen. Al er geen opgelagen favorieten zijn, heeft de gebruiker alleen de mogelijkheid om een lege pagina te openen: Netop Alle rechten voorbehouden 10

12 Wanneer u tikt om een lege internetpagina te openen, wordt de menubalk van de webbrower weergegeven: Voer een URL in en tik op Start om de interneteie weer te geven op de ipad van de geelecteerde leerlingen: Netop Alle rechten voorbehouden 11

13 De docent heeft daarna de volgende optie: Met Bladwijzer/Favorieten kunt u de huidige webpagina toevoegen aan Favorieten, deze bijwerken of verwijderen uit Favorieten. Docenten kunnen het huidige internetadre openen in de leerlingenbrower buiten de Viion ME-app (bijvoorbeeld Safari). Docenten kunnen op elk moment een andere inhoudbron kiezen door op Inhoud wijzigen te tikken. De bechikbare inhoudbronnen wordt weergegeven. Netop Alle rechten voorbehouden 12

14 3.2. Werktukken preenteren In plaat van de inhoud van het cherm van de docent met de hele kla te delen, kan de docent er ook voor kiezen een leerling de inhoud van zijn of haar cherm te laten delen: 1. Tik in het menu onder in het cherm op het pictogram Tentoontellen. 2. Selecteer de leerling van wie u werk aan de hele kla wilt preenteren en tik op Geelecteerde leerling tentoontellen. 3. De geelecteerde leerling ontvangt een melding op het pictogram Tentoontellen wanneer de docent heeft gevraagd het cherm met de kla te delen. De leerling tikt op Tentoontellen en vervolgen op Reource electeren. Netop Alle rechten voorbehouden 13

15 De bechikbare inhoudbronnen wordt weergegeven. 4. De leerling kiet een inhoudbron. Het preenteren van webinhoud gaat op dezelfde manier al Webinhoud preenteren aan leerlingen. 5. De leerling preenteert zijn werk aan de kla. Andere leerlingen kunnen op Bekijken klikken om de preentatie te bekijken. Tijden de preentatie kunnen de docent en alle leerlingen de gebaren van de leerling zien. De docent kan naar andere leerlingen chakelen en de preentatie op elk moment beëindigen. Netop Alle rechten voorbehouden 14

16 4. Beheerfunctie Inchrijving bij mobiel-apparaatbeheer (MDM) i nodig zodat docenten de apparaten van leerlingen kunnen bedienen met behulp van vergrendelingfunctie, bijvoorbeeld om aandacht te vragen of internettoegang te vergrendelen. Raadpleeg de beheerderhandleiding voor meer informatie. De Viion ME-opdrachten 'Let op' en 'Internet vergrendelen' hebben mogelijk een ander effect, afhankelijk van de apparaatmodu. Neem contact op met de yteembeheerder al u de mobiele apparaten wilt inchrijven Let op Docenten kunnen de chermen van alle ipad in de kla leegmaken door een vooraf ingetelde afbeelding op de ipad weer te geven om hun aandacht te vragen. Al u een leeg cherm wilt weergeven op alle ipad in de kla, tikt u bij Extra opdrachten op Let op: Al het apparaat van een leerling niet i ingechreven: Het cherm Let op wordt weergegeven op het apparaat van de leerling. Netop Alle rechten voorbehouden 15

17 De leerling kan op de knop Start tikken om de app te luiten. De docent kan zien dat de leerling de kla heeft verlaten. Let op werkt ALLEEN op apparaten van leerlingen waarop de Viion ME Student-app actief wordt gebruikt. Al het apparaat van een leerling i ingechreven en Superviion i ingechakeld: Het cherm Let op wordt weergegeven op het apparaat van de leerling en de leerling kan de app niet luiten. De knop Start i inactief zodat de leerling alleen de app kan bekijken. Wanneer de docent tikt op Let op, wordt het cherm geloten. Let op werkt ook al de leerling op Start heeft getikt en Viion ME Student op de achtergrond heeft geplaatt (het leerlingpictogram i dan grij) om in een andere app te werken. Al de docent het cherm Let op nog niet heeft verwijderd wanneer de le al i afgelopen, verdwijnt het cherm automatich Internettoegang blokkeren Docenten kunnen de internettoegang door leerlingen controleren zodat leerlingen internet alleen kunnen gebruiken in een leerituatie. Docenten kunnen de toegang tot internet die leerlingen hebben op hun apparaat vergrendelen door op Internet vergrendelen te tikken: Al het apparaat van een leerling niet i ingechreven: Er gebeurt niet op het apparaat van de leerling. Al het apparaat van een leerling i ingechreven en Superviion i ingechakeld: Wanneer leerlingen vervolgen een brower openen, zoal Safari, krijgen ze het bericht te zien dat ze geen toetemming hebben om te browen. Leerlingen kunnen nog wel app gebruiken waarvoor toegang tot internet nodig i. Netop Alle rechten voorbehouden 16

18 Internet vergrendelen werkt ook al de leerling op Start heeft getikt en Viion ME Student op de achtergrond heeft geplaatt (het leerlingpictogram i dan grij) om in een andere app te werken. Al een leerling de kla verlaat, wordt Internet vergrendelen verwijderd van het apparaat. De docent kan dan zien dat de leerling de kla heeft verlaten (pictogram i niet meer aanwezig op het klacherm). Al de docent het cherm Internet vergrendelen nog niet heeft verwijderd wanneer de le al i afgelopen, verdwijnt het cherm automatich. 5. Interactie met leerlingen 5.1. Chatten met leerlingen Wanneer leerlingen tijden de le bezig zijn met hun opdrachten, kan het handig zijn dat een leerling de docent om hulp kan vragen zonder de le te onderbreken. Verlegen leerlingen kunnen op die manier peroonlijke aandacht krijgen. Hiervoor kan een chatgeprek met de docent worden getart. Docenten kunnen ook één leerling of een kleine groep leerlingen aanpreken, bijvoorbeeld om de voortgang te controleren, door een chatgeprek met geelecteerde leerlingen te tarten. Zowel docent al leerlingen hebben toegang tot vooraf gedefinieerde chattekten. Bij docenten taan deze bij Snel en bij leerlingen bij Help. Al de chakelknop Studenten toetaan te chatten met de kla i ingechakeld, kunnen leerlingen ook met de hele kla chatten al dit door de docent i toegetaan. Netop Alle rechten voorbehouden 17

19 Ongeacht deze optie kunnen leerlingen altijd met hun docent communiceren door op het pictogram Help te tikken Betanden verzenden naar en inzamelen van leerlingen Docent en leerling kunnen door een oplagplaat bladeren en betanden verzenden en ontvangen. De docent kan ervoor kiezen om een betand naar een of meer leerlingen te turen, het betand zoeken in de oplagplaat (Dropbox, Google Drive, Camera Roll of icloud) en de voortgang van de verzending bekijken: Leerlingen zien een melding op het pictogram Betanden. Wanneer ze op het pictogram tikken, wordt het reultaat van de verzending weergegeven. Wanneer de betandoverdracht i voltooid, kunnen leerlingen een voorbeeld van het betand bekijken en het in de oplagplaat oplaan: Netop Alle rechten voorbehouden 18

20 Leerlingen kunnen alleen op verzoek van de docent betanden verzenden. De docent kan een betand vragen aan geelecteerde leerlingen of aan alle leerlingen. De docent opent Betanden > Ontvangen, tikt op Betand aanvragen en voert vervolgen het onderwerp in voor het gevraagde betand: Leerlingen zien het verzoek en tikken op de melding om naar de oplagplaat voor het betand te gaan en het betand te verzenden: Netop Alle rechten voorbehouden 19

21 De docent kan zien wie het gevraagde betand heeft verzonden, wat de overdrachttatu i en kan een voorbeeld van een volledig verzonden betand bekijken alvoren het op te laan in de oplagplaat: Netop Alle rechten voorbehouden 20

Versie 8.6.2 GEBRUIKERSHANDLEIDING

Versie 8.6.2 GEBRUIKERSHANDLEIDING Versie 8.6.2 GEBRUIKERSHANDLEIDING Copyright 1981-2015 Netop Business Solutions A/S. All Rights Reserved. Portions used under license from third parties. Please send any comments to: Netop Business Solutions

Nadere informatie

Novell Vibe-invoegtoepassing

Novell Vibe-invoegtoepassing Novell Vibe-invoegtoepassing 5 juni 2012 Novell Snel aan de slag Met behulp van de Novell Vibe-invoegtoepassing voor Microsoft Office kunt u werken met documenten op de Vibe-site zonder dat u Microsoft

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Cisco WebEx Meetings Server versie 1.5

Veelgestelde vragen over Cisco WebEx Meetings Server versie 1.5 Veelgestelde vragen over Cisco WebEx Meetings Server versie 1.5 Inleiding 2 Toepassingen en documenten delen 2 Vergaderingen hosten, bijwonen en instellen 3 Apple iphone en ipad 3 WebEx-toepassingen downloaden

Nadere informatie

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios NotuBiz Trias III K.P. v.d. Mandelelaan 110 3062 MB Rotterdam Telefoon: 010-789 09 90 E-mail:

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR SMARTPHONES EN TABLETS MET HET ios BESTURINGSSYSTEEM GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR SMARTPHONES EN TABLETS MET HET ios BESTURINGSSYSTEEM GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR SMARTPHONES EN TABLETS MET HET ios BESTURINGSSYSTEEM GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie

Nadere informatie

Aan de slag met Outlook Web App De nieuwe Humanitas Webmail. Maart 2013 (versie 0.1) pag. 1

Aan de slag met Outlook Web App De nieuwe Humanitas Webmail. Maart 2013 (versie 0.1) pag. 1 Aan de slag met Outlook Web App De nieuwe Humanitas Webmail Maart 2013 (versie 0.1) pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Aan de slag met Outlook Web App... 3 Overzicht instellingen... 3 Vereisten...

Nadere informatie

Seagate Access voor Personal Cloud Gebruikers handleiding

Seagate Access voor Personal Cloud Gebruikers handleiding Seagate Access voor Personal Cloud Gebruikers handleiding 2015 Seagate Technology LLC. Alle rechten voorbehouden. Seagate, Seagate Technology, het Wave-logo en FreeAgent zijn handelsmerken of geregistreerde

Nadere informatie

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Outlook Web App 2010 - CLOUD Versie: 22 oktober 2012 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web App 2010 - CLOUD Voorblad Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inloggen...4

Nadere informatie

ADOBE ACROBAT CONNECT PRO 7 GEBRUIKEN

ADOBE ACROBAT CONNECT PRO 7 GEBRUIKEN ADOBE ACROBAT CONNECT PRO 7 GEBRUIKEN Copyright 2008 Adobe Systems Incorporated en haar licentieverleners. Alle rechten voorbehouden. Adobe Acrobat Connect Pro 7 gebruiken Beschermd door V.S. Patenten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Inhoud 1. Auteursrechten... 4 2. begrijpen...5 2.1 Over...5 2.2 Connect YOU versus Connect ALL en Connect SEND... 7 2.3 Werken met en Connectors... 8 2.3.1 Connector-eigenschappen...

Nadere informatie

Vergaderen op afstand

Vergaderen op afstand Vergaderen op afstand Versie: 5-5-2012 Auteur: Pierre Gorissen Deze uitgave wordt beschikbaar gesteld met de volgende Creative Commons licentie: Naamsvermelding-Niet-commercieel-Geen Afgeleide werken 3.0

Nadere informatie

IBM SmartCloud for Social Business. IBMSmartCloudEngageenIBM SmartCloud Connections Handleidingvoordebeheerder

IBM SmartCloud for Social Business. IBMSmartCloudEngageenIBM SmartCloud Connections Handleidingvoordebeheerder IBM SmartCloud for Social Business IBMSmartCloudEngageenIBM SmartCloud Connections Handleidingvoordebeheerder IBM SmartCloud for Social Business IBMSmartCloudEngageenIBM SmartCloud Connections Handleidingvoordebeheerder

Nadere informatie

FAQ Moodlewinkel.nl. 1. Algemeen. 2. Manager. 3. Docent. 4. Cursist

FAQ Moodlewinkel.nl. 1. Algemeen. 2. Manager. 3. Docent. 4. Cursist FAQ Moodlewinkel.nl 1. Algemeen 2. Manager a. Taalinstellingen b. Gebruikers/rechten c. Categorieën/cursussen d. Modules e. Veiligheid 3. Docent a. Cursusbeheer b. Gebruikersbeheer c. Activiteiten d. Bronnen

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iprint&scan

Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iprint&scan Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iprint&scan Versie I DUT Definities van opmerkingen In deze gebruikershandleiding wordt voor opmerkingen de volgende stijl aangehouden: geeft de besturingsomgeving,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding BlackBerry Internet Service Versie: 4.5.1 Gebruikershandleiding Gepubliceerd: 2014-01-09 SWD-20140109140203299 Inhoud 1 Aan de slag...7 Informatie over de messaging-serviceplans voor de BlackBerry Internet

Nadere informatie

BlackBerry Internet Service Met de browser op uw computer Versie: 3.2. Gebruikershandleiding

BlackBerry Internet Service Met de browser op uw computer Versie: 3.2. Gebruikershandleiding BlackBerry Internet Service Met de browser op uw computer Versie: 3.2 Gebruikershandleiding SWDT654281-1091416-0721034519-006 Inhoudsopgave Aan de slag... 2 De messaging-serviceplans voor de BlackBerry

Nadere informatie

Stappenplan digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed

Stappenplan digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed Stappenplan digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed 1 2 3 4 5 6 TenderNed is onderdeel van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken November 2014

Nadere informatie

Handleiding installatie TROPAZ - APP voor Android (mobiele apparaten)

Handleiding installatie TROPAZ - APP voor Android (mobiele apparaten) Handleiding installatie TROPAZ - APP voor Android (mobiele apparaten) Algemene inleiding en informatie De Tropaz-app van de trombosedienst Friesland Noord is alleen beschikbaar voor cliënten die onder

Nadere informatie

LogMeIn Rescue Technician Console. Gebruikershandleiding

LogMeIn Rescue Technician Console. Gebruikershandleiding LogMeIn Rescue Technician Console Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Over LogMeIn Rescue...5 Over LogMeIn Rescue Technician Console...5 Over het LogMeIn Rescue Beheercentrum...5 Over beveiliging in LogMeIn

Nadere informatie

Handleiding Digicampuz voor Stichting Onderwijs Midden-Limburg

Handleiding Digicampuz voor Stichting Onderwijs Midden-Limburg Handleiding Digicampuz voor Stichting Onderwijs Midden-Limburg Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Voorwoord 3 2 Belangrijke gegevens 4 2.1 Aanmeldgegevens 4 2.2 De Digicampuz 4 3 Aan de slag 5 3.1 Aanmelden

Nadere informatie

eduroam Visitor Access

eduroam Visitor Access eduroam Visitor Access handleiding Tijdelijke eduroam-accounts aanmaken in 5 stappen versie 1.0, maart 2015 Met deze handleiding kunnen gastheren en vrouwen van de organisatie bezoekersaccounts aanmaken

Nadere informatie

Installatie-instructie van een AMICE certificaatback-up in gangbare browsers

Installatie-instructie van een AMICE certificaatback-up in gangbare browsers Installatie-instructie van een AMICE certificaatback-up in gangbare browsers Dit is een publicatie van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. Deze publicatie

Nadere informatie

Kliktime Handleiding V3.5

Kliktime Handleiding V3.5 Kliktime Handleiding V3.5 KENNISMAKEN MET KLIKTIME Inhoud Wat is Kliktime?... 1 Overzicht van Kliktime... 2 Gebruikers & categorieën... 2 Functies... 2 Opties... 3 Tijdelijke wachtwoorden... 3 Extra opties...

Nadere informatie

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39 th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425) 282

Nadere informatie

Handleiding website menu s en pagina s

Handleiding website menu s en pagina s Handleiding website menu s en pagina s Versie 0.1 januari 2012 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Het opzetten van de menubalken van de website... 3 3 Het opzetten van de pagina s achter het menu...

Nadere informatie

Met Blackboard Learn Content Management kunnen gebruikers studiemateriaal, digitale inhoud en elektronische portfolio's beheren in een leeromgeving.

Met Blackboard Learn Content Management kunnen gebruikers studiemateriaal, digitale inhoud en elektronische portfolio's beheren in een leeromgeving. Content Management > Vereisten Content Management Deze onderwerpen zijn van toepassing op alle eindgebruikers van Content Collection en Blackboard Learn - Content Management, waaronder studenten, cursusleiders,

Nadere informatie

Xelion voor Android v6.34 Gebruikershandleiding

Xelion voor Android v6.34 Gebruikershandleiding Xelion voor Android v6.34 Gebruikershandleiding Juli 2015 Copyright 2015 Xelion b.v. Alle rechten voorbehouden. Xelion is een geregistreerd handelsmerk. Alle in dit document genoemde handelsmerken zijn

Nadere informatie

Handleiding Hootsuite

Handleiding Hootsuite Oktober 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Account aanmaken... 4 2. Wat is wat?... 6 3. Inrichten... 8 3.1 Tabs aanmaken... 8 3.2 Kolommen aanmaken... 8 4. Inrichten voor monitoring... 10 4.1 Zoekwoorden...

Nadere informatie

Gebruikersinstructie Mijn Bol voor gebruikers van Mijn Bol. Denk ondernemend. Denk Bol. Helpdesk voor Mijn Bol t. (024) 36 66 951

Gebruikersinstructie Mijn Bol voor gebruikers van Mijn Bol. Denk ondernemend. Denk Bol. Helpdesk voor Mijn Bol t. (024) 36 66 951 Gebruikersinstructie Mijn Bol voor gebruikers van Mijn Bol Datum: d.d. 26-11-2014 Helpdesk voor Mijn Bol t. (024) 36 66 951 Denk ondernemend. Denk Bol. Inhoudsopgave 1. Welke voordelen biedt Mijn Bol?...

Nadere informatie