LEAN PROCES MANAGEMENT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LEAN PROCES MANAGEMENT"

Transcriptie

1 LEAN PROCES MANAGEMENT in de Zorg OPLEIDINGSPAKKET Traject 1 Lean strategie in de zorg Traject 2 Lean procescoach in de zorg Traject 3 Gecertificeerde opleiding lean procesdeskundige in de zorg

2 Doel van de opleiding Zorgondersteuning vzw is initiatiefnemer van deze opleiding en wil hiermee via het delen van kennis, ervaringen en getuigenissen van best practices de interne perfomantie en het verbeteren van de zorgondersteunende processen stimuleren zonder het kwaliteitsaspect uit het oog te verliezen. Het basisprincipe voor en door de sector staat garant voor het creëren van maximale toegevoegde waarde. De deelnemers krijgen concepten, structuur, methodiek en case studies uit hun eigen leefwereld. Dit opleidingspakket is bestemd voor leidinggevenden en medewerkers van algemene ziekenhuizen, woonzorgcentra, psychiatrische ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties en andere zorginstanties. De kruisbestuiving over departementen heen (intra-muros) en over zorgsectoren heen (extra-muros) geeft een bijkomende meerwaarde aan deze opleiding. 3-Traps aanpak Om het draagvlak & de gemeenschappelijke taal binnen de zorgorganisatie te maximaliseren, focust het opleidingspakket zich op de 3 diverse invalshoeken in een moderne zorgorganisatie : Traject 1 bekijkt het door de directie -bril. Traject 2 vormt de leidinggevenden van diensten waar lean projecten uitgevoerd worden. Traject 3 vormt de interne medewerkers tot lean procesdeskundigen. De LEAN managementfi losofi e wordt als basismethodologie aangereikt naast andere hulpmiddelen om tot procesverbeteringen te komen. Deze methodiek geeft de deelnemers inzicht in het opzetten van waarde toevoegende processen binnen hun zorgorganisatie en reikt hen de nodige tools aan om alle vormen van verspilling (waste) te beperken en/of te elimineren.

3 traject 1 LEAN STRATEGIE IN DE ZORG DUURTIJD : 4 uur Namiddagsessie + afsluitende maaltijd Docenten : prof.dr.ir. Rik Van Landeghem & dhr. ir. Luc De Muynck DOELGROEP : directieleden uit de zorg DOEL : De directieleden zijn zich bewust dat een leanproject een cultuurverandering in de organisatie impliceert. Ze hebben duidelijk zicht op de roadmap van een leanproject en zijn zich bewust van hun rol en voorbeeldgedrag in dergelijke trajecten. Ze kunnen de return on investment van dergelijke verbetertrajecten berekenen. (kosten versus benefi ts versus kwaliteit). traject 2 LEAN PROCESCOACH IN DE ZORG DUURTIJD : 8 uur (1 dag) VM : Lean strategie in de zorg & de Lean toolkit Docenten : prof.dr.ir. Rik Van Landeghem & dhr. ir. Luc De Muynck NM : Lean Healthcare Game Docenten : prof.dr.ir. Rik Van Landeghem & dhr. Hans Crampe & dhr. ir. Luc De Muynck DOELGROEP : diensthoofden, middenkader en allen die betrokken zijn als leidinggevende/ coach bij procesverbetertrajecten binnen hun afdeling. DOEL : De deelnemers zijn in staat om een lean verbetertraject binnen hun afdeling op te volgen en te begeleiden. Ze hebben zicht op de roadmap en hebben kennis van de verschillende concepten. Ze kunnen hun interne projectleider aansturen en zijn in staat de resultaten van het verbetertraject te rapporteren aan de directie. Via het Lean Healthcare Game scherpt men de nodige kennis aan gekaderd binnen een totaalconcept. traject 3 GECERTIFICEERDE OPLEIDING LEAN PROCESDESKUNDIGE IN DE ZORG DUURTIJD : 40 uur (5 dagen) Dag 1: VM : Lean strategie in de zorg & de Lean toolkit Docenten : prof.dr.ir. Rik Van Landeghem & Dhr. ir. Luc De Muynck Dag 1: NM : Lean Healthcare Game Docenten : prof.dr.ir. Rik Van Landeghem & dhr. Hans Crampe & dhr. ir. Luc De Muynck Dag 2: VM : Magazijnorganisatie, de rol van voorraden & logistieke distributieconcepten in de zorg Docent : dhr. ir. Luc De Muynck Dag 2: NM : Case geïntegreerd logistiek concept Docent : dhr. Henk Vincent Dag 3: VM : Afdelingsgebonden procesverbeteringen Docent : dhr. ir. Luc De Muynck Dag 3: NM : Case leantraject in de zorgorganisatie Docent : dhr. Hans Crampe Dag 4: VM : De rol van ICT oplossingen in de zoektocht naar procesefficiëntie Docenten : dhr. Wouter Hanson & dhr. ir. Luc De Muynck Dag 4: NM : Case ICT binnen de zorg & Case planningsconcepten Docenten : dhr. Jan Avonds & dhr. Marc Vlaeminck Dag 5 : Terugkomdag : deelnemers presenteren hun project Docenten : prof.dr.ir. Rik Van Landeghem & dhr. ir. Luc De Muynck. De programmacommisie fungeert als jury. DOELGROEP : Allen die verantwoordelijk zijn voor het trekken en uitvoeren van procesverbetertrajecten binnen de zorginstelling. Toeleveranciers aan de zorg kunnen eveneens intekenen voor dit traject na goedkeuring door de programmacommissie. Het aantal nietzorg deelnemers is beperkt tot 25% van de totale groep. DOEL : In deze opleiding wordt een procesdeskundige gevormd die in staat is om verbetertrajecten binnen zorg (ondersteunende) processen effi ciënter en effectiever te maken en in hun totaliteit te evalueren. Het uitwerken van een gekozen proces verbetertraject als opdracht binnen de eigen zorginstelling maximaliseert de toepasbaarheid van deze opleiding. De nodige confi dentialiteit is voorzien voor organisatiekritische informatie.

4 Docenten & sectorspecialisten Prof.dr ir. Rik Van Landeghem hoogleraar Universiteit Gent - verzorgt zowel wetenschappelijk onderzoek als academisch onderwijs op het vlak van Lean Management en methodes voor effectieve implementatie van Lean in organisaties. Hij is een veelgevraagd spreker in het bedrijfsleven. Dhr. ir. Luc De Muynck managing partner van het advieskantoor X-STRA zal vanuit zijn ervaring de brug slaan tussen de academische concepten en hun toepassing in de praktijk. Hij is ervaringsdeskundige in het streven naar operational excellence binnen zorgomgevingen met sterke focus op de zorg-ondersteunende processen. Hij een veel gevraagd spreker en gastdocent bij o.a. KH Leuven en CIMCIL Technology Transfert Center. Dhr. Hans Crampe verpleegkundig en paramedisch directeur van AZ Maria Middelares heeft tal van succesvolle Lean projecten doorgevoerd binnen de ziekenhuisomgeving. Hij zal u meenemen in lean-trajecten binnen de verpleegafdeling. Dhr. Henk Vincent directeur facility en masterplan AZ Alma brengt op een praktisch wijze tal van praktijkvoorbeelden kaderend binnen het AZ Alma ZORO (ZorgOndersteunende ReOrganisatie) traject. Hoe we een organisatie kunnen doen kantelen en meekrijgen in een continue verbetercultuur, zullen we van hem leren. Dhr. Marc Vlaeminck directeur van WZC Damiaan & operations manager bij Senior Living Group heeft een jarenlange ervaring opgebouwd binnen de woonzorgcentra. Hij is vanuit zijn verpleegkundige achtergrond en vanuit zijn gedreven zoektocht naar innovaties & verbeteringen perfect geplaatst om u mee te nemen in tal van procesverbeteringsoefeningen binnen de woonzorgcentra. Dhr. Jan Avonds regioverantwoordelijke Kempen, Wit-Gele Kruis van Antwerpen kadert de procesverbeteringsoefeningen binnen de thuiszorg. Hij focust voornamelijk op de planning van mensen en middelen binnen de organisatie. Deze universele planningsconcepten zowel binnen de muren als buiten de muren toepassen, zijn de uitdaging. Dhr. Wouter Hanson Healthcare & ICT expert bij Xperthis zal inzicht verschaffen hoe een juist opgezette ICT structuur binnen een zorgorganisatie een boost geeft naar effi ciënte en kwaliteitsvolle procesafhandeling. Programmacommissie en kwaliteitsbewaking Om de kwaliteit en de toegevoegde waarde van dit opleidingspakket te garanderen zal een interne programmacommissie het programma bepalen en bewaken. Volgende personen maken deel uit van deze programmacommissie Dhr. Rudy Maertens CEO AZ Alma en voorzitter raad van bestuur Zorgondersteuning vzw Prof. dr. ir. Pascal Verdonck Universiteit Gent, KU Leuven, CEO Maria Middelares en bestuurslid Zorgondersteuning vzw Dhr. ir. Luc De Muynck managing partner X-STRA Dhr. ir. Willy Van Overschée CEO CIMCIL Technology Transfer Center Prof. dr. ir. Rik Van Landeghem Universiteit Gent en bestuurslid CIMCIL Technology Transfer Center Certificaat Lean Procesdeskundige in de zorg Het certifi caat Lean Procesdeskundige in de zorg wordt door de Zorgondersteuning vzw en CIMCIL Technology Transfert Center vzw toegekend aan deelnemers die de gecertifi ceerde opleiding lean procesdeskundige in de zorg gevolgd hebben en die slagen in hun individuele opdracht. Deze individuele opdracht bestaat uit het uitwerken van een concrete verbeteropdracht binnen de organisatie van de deelnemer. De nodige confi dentialiteit is voorzien voor wat betreft organisatiekritische informatie. Tijdsplan 2012 : Traject 1 : Lean strategie in de zorg Woensdag 26 september u-18u Traject 2 : Lean procescoach in de zorg Dinsdag 2 oktober u-17u Traject 3 : Lean procesdeskundige in de zorg Dinsdag 2 oktober u-17u Woensdag 10 oktober u-17u Woensdag 17 oktober u-17u Woensdag 24 oktober u-17u Donderdag 20 december u-17u

5 Prijs Een greep uit de te behandelen thema s De kostprijs voor de verschillende trajecten bedraagt : Alle prijzen zijn inclusief lunch, koffi epauzes, verfrissingen & syllabus. Bovengenoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW. De opleiding gecertifi ceerde opleiding Lean Proceskundige in de Zorg is in aanvraag voor erkenning als educatief verlof. Meer inlichtingen bij het secretariaat van Zorgondersteuning vzw. uur Traject 1 : Lean strategie in de zorg Traject 2 : Lean procescoach in de zorg KORTING : Leden van Zorgondersteuning vzw genieten een korting van 10% op de inschrijvingsprijs. deelname bedrag incl. BTW Traject 3 : Gecertificeerde opleiding Lean procesdeskundige in de zorg Plaats Principes van lean thinking & de lean toolbox Mensen en lean Verspilling detecteren Begrip logistiek in de zorg Begrip performantie Wat is een zorgondersteunend proces? Leren denken in processen Doorlichten/audit van processen met het oog op potentiële logistieke verbeteringen Klantenservice? Wie zijn mijn klanten in een zorginstelling (patiënten/bewoners/cliënten/interne diensten/ ) Methodieken : TCE, DILO, spaghetti diagram, opvolgingsmatrix, De samenhang tussen strategie, planning, uitvoering en controle van processen Afdelingsgebonden en niet-afdelingsgebonden logistieke taken Bepalen van koppelingen tussen strategische doelstellingen en realistische logistieke doelstellingen De opleidingstrajecten gaan door in congreshotel Ter Elst, Kattenbroek 1, 2650 Edegem-Antwerpen Belang van de magazijnfunctie en wat breng je allemaal samen (steriel, niet-steriel, voeding, linnen, drukwerk, etc ) Centrale versus decentrale magazijnactiviteiten Magazijn lay-out & locatiebeheer Opslagtechnieken en transportmiddelen ICT in het magazijn, track- & trace, WMS Medicatielogistiek Auditen van een logistieke organisatie Het belang van voorraad en voorraadbeheer Het bevoorradingsprobleem en de voorraadkosten Rotatie en dienstgraad, optimale bestelhoeveelheid, veiligheidsvoorraad, bestelsystemen, ABC-analyse, statisch- & dynamisch bestelmodel De invloed van toeleveranciers en afnemers op de voorraadhoogtes Bepalen optimale voorraadhoogtes rekening houdend met kosten en servicegraad Prestatie-indicatoren voor voorraad en opslag Leeg/vol systeem Taakanalyse Inlichtingen Inschrijven kan via de website of door onderstaand inschrijvingsformulier terug te mailen naar Secretariaat Zorgondersteuning vzw Oostveldstraat Eeklo Telefoon 09/ De vzw Zorgondersteuning kwam tot stand dankzij de gewaardeerde steun van G4S, Assist NV, Accord Group, X-STRA, Xperthis, Sterima-Vanguard, Baxter, ISS, ADMB, Zetes en Vanbreda

6 Inschrijvingsformulier U wenst in te schrijven op één of meerdere trajecten van het opleidingspakket Lean procesmanagement in de zorg. Gelieve volgende gegevens in te vullen en dit formulier terug te mailen naar Op basis van deze informatie ontvangt U van ons de corresponderende factuur en verdere praktische details. Enkel de betaling geldt als bewijs van inschrijving. Organisatie Lid Zorgondersteuning vzw Wenst lid te worden Niet-lid Deelnemer Dhr. Mevr. Voornaam... Naam... Adres... Functie... Postcode... Stad... Telefoon organisatie Tel Wenst zich in te schrijven voor Traject 1 Lean strategie in de zorg Traject 2 Lean procescoach in de zorg Traject 3 Gecertifi ceerde opleiding Lean procesdeskundige in de zorg adres organisatie... BTW-Nummer... (0 invullen indien geen BTW-nummer) Deelnemer Dhr. Mevr. Voornaam... Factuur tav.... Factuur adres...(indien verschillend) Opmerkingen Zorgondersteuning vzw, Oostveldstraat 1, 9900 Eeklo Naam... Functie Tel Wenst zich in te schrijven voor Traject 1 Lean strategie in de zorg Traject 2 Lean procescoach in de zorg Traject 3 Gecertifi ceerde opleiding Lean procesdeskundige in de zorg

Training Operational Excellence in de zorg

Training Operational Excellence in de zorg Efficiënt Voorraadbeheer Training Operational Excellence in de zorg Lean en Mean Processen Dynamisch voorraadbeheer en assortimentsanalyse Optimale supply chain infrastructuur Besparingspotentieel bepalen

Nadere informatie

LANGLOPENDE OPLEIDINGEN & CLUBFORMULES

LANGLOPENDE OPLEIDINGEN & CLUBFORMULES TRAINING COACHING ADVIES LANGLOPENDE OPLEIDINGEN & CLUBFORMULES 2015-2016 050 40 30 90 info@sbmopleidingen.be www.sbmopleidingen.be Ieper Kortrijk SBM TRAINT, COACHT EN ADVISEERT. SBM heeft een zeer gevarieerd

Nadere informatie

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management Beschrijving van het leertraject Duurzaam inrichten van Service Management INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 DIT LEERTRAJECT VOOR SERVICE MANAGERS GAAT VERDER DAN DE BES TAANDE TRAININGEN!... 3 LEREN HOE

Nadere informatie

Informatie over de training Wijzer Werken

Informatie over de training Wijzer Werken Informatie over de training Wijzer Werken Toepassen van de Theory of Constraints en Thinking Processes (in de gezondheidszorg) De methodiek is, naast de gezondheidszorg, ook in andere organisaties toepasbaar

Nadere informatie

The Independence Company. Programma Trainingen 2015

The Independence Company. Programma Trainingen 2015 The Independence Company Programma Trainingen 2015 Inhoudsopgave Pagina Permanente Educatie TIC: méér dan vaktechniek 2 The Independence Company 3 Wat levert het jou op? 4 Het programma 5 Hoe werkt het?

Nadere informatie

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie.

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Training: Effectieve Projectbeheersing Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR 2013-2014 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie

Nadere informatie

Postgraduaat Strategisch Facility Management 2013-2014

Postgraduaat Strategisch Facility Management 2013-2014 Postgraduaat Strategisch Facility Management 2013-2014 www.ifma.be www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Het strategisch belang van Facility Management Bedrijfsleiders

Nadere informatie

Catalogus Opleidingen 2015-2016

Catalogus Opleidingen 2015-2016 Training, advies en begeleiding voor excellent management. Catalogus Opleidingen 2015-2016 QUALITY HEALTH & SAFETY ENVIRONMENT PEOPLE Over Amelior U hebt de catalogus van Amelior in handen, een handig

Nadere informatie

CENTRUM VOOR ZIEKENHUIS- EN VERPLEGINGSWETENSCHAP 2011-2012. 49ste jaar

CENTRUM VOOR ZIEKENHUIS- EN VERPLEGINGSWETENSCHAP 2011-2012. 49ste jaar ERMANENTE VORMING CENTRUM VOOR ZIEKENHUIS- EN VERPLEGINGSWETENSCHAP Voor het 49ste opeenvolgende jaar valt, tegen het einde van de zomermaanden, de brochure Permanente Vorming van het Centrum voor Ziekenhuis-

Nadere informatie

MANAGEMENT A C A D E M Y

MANAGEMENT A C A D E M Y IT MANAGEMENT A C A D E M Y B E WA A R E X E M P L A A R A G E N DA N A J A A R 2 0 1 0 M E E T I N G P L A Z A U T R E C H T DE JUISTE BAGAGE VOOR DE IT MANAGER VAN VANDAAG 30 september 2010 Van Bedrijfsstrategie

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Lean- & Proces Management De cursus Lean & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Snijden of slim investeren in het onderwijs? De financiële professional als schakel tussen kwaliteit & kosten van onderwijs

Snijden of slim investeren in het onderwijs? De financiële professional als schakel tussen kwaliteit & kosten van onderwijs DINSDAG 2 OKTOBER 2012 TRIAVIUM NIJMEGEN organisatie Het jaarcongres voor financiële professionals werkzaam in de onderwijs sector, van primair onderwijs (PO) tot voortgezet onderwijs (VO) en van beroeps

Nadere informatie

Trainingen en workshops over wereldklasse najaar 2013

Trainingen en workshops over wereldklasse najaar 2013 Trainingen en workshops over wereldklasse najaar 2013 De eerste stap op weg naar autonoom continu verbeteren, sneller, beter, goedkoper en vooral slimmer werken Ons aanbod World Class Manufacturing pag

Nadere informatie

Open Health Challenge Palliatieve Zorg. (powered by Achmea) Open Health Challenge (powered by Achmea) Palliatieve Zorg 1

Open Health Challenge Palliatieve Zorg. (powered by Achmea) Open Health Challenge (powered by Achmea) Palliatieve Zorg 1 Open Health Challenge Palliatieve Zorg (powered by Achmea) Open Health Challenge (powered by Achmea) Palliatieve Zorg 1 Een maatschappelijk zorgthema in verbinding met persoonlijke ontwikkeling Binnen

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com Tjong A Hung Consulting N.V. 2 Inhoudsopgave Pagina Auditing 5 Preparing for the

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Sportmanagement. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Sportmanagement. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Sportmanagement Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 Maak van je

Nadere informatie

*Alle bijlagen kunnen worden gedownload. Ga hiervoor naar www.diekeure.be en bezoek de boekenpagina van Zet je Lean-bril op.

*Alle bijlagen kunnen worden gedownload. Ga hiervoor naar www.diekeure.be en bezoek de boekenpagina van Zet je Lean-bril op. BIJLAGEN* 1 Lean-verbetertraject voorbereiden (checklist)**...25 2 Lean-projectfiche (sjabloon)...44-45 3 Lean-consultant aanduiden : offertevraag en inschrijvingsformulier (voorbeeld)...26 4 Lean-training

Nadere informatie

Adieu Secretaresse, Hello Assistant

Adieu Secretaresse, Hello Assistant Quadrant Advies Adieu Secretaresse, Hello Assistant Leergang onder begeleiding van Annemarie de Martines Speciaal voor waterschappen De stappen Module 1 kijken naar uw eigen organisatie Module 2 kijken

Nadere informatie

Leergang Excellent Leiderschap. Editie 2012-2013

Leergang Excellent Leiderschap. Editie 2012-2013 Leergang Excellent Leiderschap Editie 2012-2013 2011 CC Excellence Opleiding & Training 1e druk Postbus 660 9200 AR Drachten T (0512) 78 58 72 M info@cc-excellence.nl I www.excellence-opleiding.nl I www.excellence-coaching.nl

Nadere informatie

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering GROEN MANAGEMENT Introductie cursus GROEN MANAGEMENT Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers 23 e aflevering EEN ANDERE KIJK OP DE BEDRIJFSVOERING MET GROEN MANAGEMENT De in het bedrijf aanwezige vakkennis

Nadere informatie

Risk Management Conferentie

Risk Management Conferentie Dinsdag 22 juni Woensdag 23 juni Donderdag 24 WTC Rotterdam 2-daagse Risk Management Conferentie gratis hard copy nieuwe ISO 31000 norm bij 2-daagse deelname! + Exclusieve Masterclass ISO 31000 Geen prestaties

Nadere informatie

MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAMMA. ziekenhuisapothekers. Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers

MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAMMA. ziekenhuisapothekers. Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAMMA ziekenhuisapothekers Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers Academie voor Medisch Specialisten maart 2010 Management Development programma voor ziekenhuisapothekers

Nadere informatie

Geïntegreerd Risico Management (m.i.v. ISO31000)

Geïntegreerd Risico Management (m.i.v. ISO31000) -, Antwerpen, KVIV-Ingenieurshuis Geïntegreerd Risico Management 4-DAAGSE CURSUS (M.I.V. ISO31000) Ingenieurshuis K VIV, Antwerpen Op het einde van de cursus wordt een getuigschrift uitgereikt aan de cursisten

Nadere informatie

Ploegbaas en leidinggevende in de kijker

Ploegbaas en leidinggevende in de kijker Ploegbaas en leidinggevende in de kijker Gent dinsdag 4 juni 2013 Voor wie Het event richt zich tot ploegbazen, opzichters, voormannen, werkleiders, facility-verantwoordelijken,... die de leidinggevende

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

Trainingskalender 2014

Trainingskalender 2014 Trainingskalender 2014 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com 2 I n h o u d s o p g a ve p a g i n a Au d i t i n g 5 Preparing f or the Audit Fundamentals Internal/Operational

Nadere informatie