Inleiding - De start van The Creative Tribe 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding - De start van The Creative Tribe 5"

Transcriptie

1 Sociale Innovatie

2 Versie 3 10 september 2013

3 Inhoud Inleiding - De start van The Creative Tribe 5 Hoofdstuk 1 - Wat is sociale innovatie? 7 Wat is sociale innovatie? 8 Waarom sociale innovatie? 10 Wie zijn de spelers binnen sociale innovatie? 12 Hoe ziet het sociale innovatieproces eruit? 14 Wat levert sociale innovatie op voor jouw organisatie? 15 Waar kan sociale innovatie worden toegepast? 16 Hoofdstuk 2 - Cases sociale innovatie 19 De kracht van solidariteit 20 De nieuwe bank is van ons allemaal 24 Zorg wordt weer sociaal 28 Beschrijving 31 Beter een goede buur dan een verre vriend 32 Een land opruimen in één dag 36 Waarom iets nieuw kopen als het kapot is? 40 Het huis als grondstoffenbank 44 Energie in eigen hand 48 Sociaal verzekeren 52 Hoofdstuk 3 - The Creative Tribe 59 Copyright 2013 The Creative Tribe, Amsterdam, Nederland

4

5 De start van The Creative Tribe De wereld wordt steeds complexer. Complexe problemen vragen om een multidisciplinaire aanpak. Dit inzicht bracht Deborah Nas en Michiel Oudakker tot het oprichten van The Creative Tribe, een collectief van zelfstandige vakmensen met een passie voor creatie. De leden van The Creative Tribe zijn gefascineerd door Sociale Innovatie. Door de terugtrekkende overheid krijgt Sociale Innovatie in deze tijd steeds meer ruimte. Reden te meer om dit te onderzoeken. Om het onderwerp te verkennen en onze samenwerking te beproeven besloten we om samen in één dag een boek te schrijven over Sociale Innovatie. Het resultaat van deze samenwerking ligt hier voor u. Veel inspiratie toegewenst. The Creative Tribe

6

7 HOOFDSTUK 1 Wat is sociale innovatie?

8 8 SOCIALE INNOVATIE Wat is sociale innovatie? Sociale innovatie is geen nieuw fenomeen. Al vele jaren werken mensen op een innovatieve manier samen om onze maatschappij socialer, leuker, beter en gezonder te maken. Tegenwoordig duikt het begrip sociale innovatie steeds vaker op en zijn er verschillende definities in omloop. Wij hanteren de volgende definitie: Sociale innovatie is de ontwikkeling en realisatie van nieuwe ideeën, die maatschappelijke waarde creëren. Ontwikkeling en realisatie van nieuwe ideeën Bij innovatie wordt toegewerkt naar specifieke oplossingen die inspelen op één of meerdere behoeften. Deze oplossingen kunnen producten, diensten, modellen, systemen zijn, of een combinatie hiervan. Het start met het begrijpen van de behoefte en het ontwikkelen van ideeën (ontwikkeling). Vervolgens worden de oplossingen ontwikkeld, getest en geïmplementeerd (realisatie). Maatschappelijke waarde Sterke sociale innovaties zijn financieel gezond én zijn in staat maatschappelijke waarde te creëren. Deze waarde kan toenemen door een groter gevoel van welbevinden bij burgers of door het bieden van duur zamere, efficiëntere, effectievere, socialere en rechtvaar digere oplossingen. Sociale innovatie bevindt zich in het gebied tussen het traditionele bedrijfsleven primair gericht op winstmaximalisatie en de non-profitsector primair gericht op maatschappelijke waardemaximalisatie.

9 Wat is sociale innovatie? 9

10 10 SOCIALE INNOVATIE Waarom sociale innovatie? Vaak komt de behoefte aan sociale innovatie voort uit maatschappelijke onvrede of een probleem maar soms anticipeert het juist op nieuwe kansen in onze maatschappij. Er is een grote verscheidenheid aan redenen om sociaal te innoveren. Ik heb geen vertrouwen in het pensioenstelsel, tegen de tijd dat ik met pensioen ga is de pot leeg! Als ik geen plofkip produceer dan kan ik niet concurreren met andere aanbieders. Wij zijn tweeverdieners maar kunnen niet eens een hypotheek krijgen.

11 Wat is sociale innovatie? 11 Ik vertrouw de producenten niet meer, op alle labels staat dat het goed en gezond is, maar dat blijkt vaak niet waar! De groene stroom van mijn energieleverancier is niet groen. Ik ben gestopt met werken omdat de kinderopvang te duur is geworden. Ik heb precies 3,21 minuten de tijd om u te wassen, daarna moet ik door naar de volgende patiënt.

12 12 SOCIALE INNOVATIE Wie zijn de spelers binnen sociale innovatie? Hier zie je het palet van spelers in het bedenken en realiseren van sociale innovatie. De exacte rol en uitdaging is verschillend per speler en situatie. Vaak zien we pas tijdens het proces van de ontwikkeling en realisatie van ideeën de rollen ontstaan. Kennisinstelling Vergroot bewustzijn bij de werknemers en leiders van morgen door het sociale aspect centraal te stellen in opleidingen. Ontwikkelt kennis door middel van toegepast onderzoek op relevante vakgebieden en het ontwikkelen van concrete methodieken en tools. Deelt kennis met andere partijen, zodat deze hierop kunnen voortbouwen om tot concrete oplossingen te komen. Betrokken burger Signaleert dat het beter kan en neemt initiatief. Geeft input tijdens het ontwikkelen van sociale innovaties. Mobiliseert anderen door het goede voorbeeld te geven en een kritische massa samen te brengen. Ondersteunt in de uitvoering van de uiteindelijke oplossing.

13 Wat is sociale innovatie? 13 The Creative Tribe Neemt initiatief door proactief naar nieuwe kansen en verbeteringen voor de maatschappij te zoeken. Creëert oplossingen door nieuwe en bestaande ideeën samen te brengen en deze te vertalen naar een op maat gesneden, werkende oplossing. Verbindt de juiste partijen die gemotiveerd zijn om samen een uitdaging aan te gaan. Bedrijfsleven Realiseert aanbod door het ontwikkelen en aanbieden van concrete producten en diensten met een goede balans tussen de sociale en bedrijfsmatige kant. Investeert in een nieuwe infrastructuur of samenwerking, waarbij de partijen op een andere manier met elkaar kunnen omgaan. Geeft ruimte aan andere ideeën en nieuwe initiatieven. Neemt initiatief in het aanpakken van de kernonderwerpen en de kernproblematiek van hun onderneming of industrie. Overheid Stimuleert sociale innovatie met subsidies en belastingvoordelen. Stelt kaders door middel van regelgeving die het lastig of minder interessant maakt om niet-sociale systemen in stand te houden. Promoot sociale innovatie door succesvolle voorbeelden uit te dragen en aan te geven hoe andere spelers een bijdrage kunnen leveren.

14 14 SOCIALE INNOVATIE Hoe ziet het sociale innovatieproces eruit? In februari 2013 heeft de EU een Guide to Social Innovation opgeleverd. Hierin worden vier fases beschreven die leiden tot een sociale innovatie: 1. Goede ideeën 2. Ontwikkelen van prototypes en uitvoeren van een pilot 3. Implementatie van de beste oplossing 4. Verder opschalen om maximale impact te behalen Sociale innovatie is net als normale innovatie een iteratief proces waarin bij elke iteratie de oplossing concreter, maar vaak ook complexer wordt. Per fase dient te worden gekeken naar de optimale samenstelling van het team en de beste aanpak om te komen tot de optimale oplossing. Sociale innovatieprojecten Multidisciplinair en gericht op integrale oplossingen Gezamenlijk en gericht op empowerment Gedreven door vraag Op maat gesneden Open karakter m.b.t. kennisdeling en intellectueel eigendom Normale innovatieprojecten Oplossingen met focus op één domein Geregisseerd van bovenaf Aanbod gedreven Massa geproduceerd Meer gesloten en vertrouwelijk karakter

15 Wat is sociale innovatie? 15 Wat levert sociale innovatie op voor jouw organisatie? De belangrijkste opbrengst van sociale innovatie is maatschappelijke meerwaarde. Maar daarnaast kan het jouw organisatie nog een hoop andere dingen opleveren: Financieel Lagere kosten Meer omzet Hogere verkoop Betere marges Meer winst Reputatie Grotere naamsbekendheid Beter imago Groter bereik Positieve merkbeleving Meer aanbevelingen Groter onderscheidend vermogen Klanten Betere band met klanten Grotere betrokkenheid van klanten Grotere klanttevredenheid Betere servicebeleving Partners Betere relatie met werknemers Grotere betrokkenheid van werknemers Betere band met partners en leveranciers Duurzame relatie met alle betrokken partijen Grotere tevredenheid van aandeelhouders Innovatiekansen Nieuwe producten / diensten Nieuwe samenwerkingsvormen, modellen of systemen Nieuwe verdienmodellen Betere processen

16 16 SOCIALE INNOVATIE Waar kan sociale innovatie worden toegepast? In vrijwel alle branches zijn inspirerende voorbeelden te vinden van sociale innovatie. Hierbij een overzicht van recente initiatieven. In Hoofdstuk 2 wordt een aantal van deze initiatieven belicht. Energie, water en omgeving Wijwillenzon: burgers bundelen krachten voor goedkope zonne-energie WakaWaka Foundation: veilige en gezonde lampen op zonne-energie als alternatief voor vuile kerosinelampen in ontwikkelingslanden Texel Energie: Energie in eigen hand op pagina 48 Estonia: Een land opruimen in één dag op pagina 36 Turntoo: Het huis als grondstoffenbank op pagina 44 Publieke sector en non-profit Pifworld: een netwerk van mensen, bedrijven en organisaties die samenwerken om wereldwijd een positieve impact te realiseren Onderwijspioniers: platform dat leraren helpt goede ideeën te delen en te realiseren Stichting Onterfd Goed: organisatie gespecialiseerd in het ontzamelen en delen van museale collecties Gelukskoffer: koffer met 7 lessen in geluk voor groep 7 & 8 van de basisschool Makkie: Beter een goede buur dan een verre vriend op pagina 32 So inno Retail en consument Repair Café: Waarom iets nieuw kopen als het kapot is? op pagina 40 Boodschapp: vergelijken van producten op prijs, kwaliteit en gezondheid Thuisafgehaald: website voor mensen die graag eten koken en mensen in de buurt die op zoek zijn naar een gemakkelijke, gezonde maaltijd Social Dining: platform dat mensen met gelijke interesses verbindt voor een gezamenlijke maaltijd Fair Trade: keurmerk en distributeur van producten uit ontwikkelingslanden die op een eerlijke manier worden geproduceerd Peerby: platform voor het delen van producten in je eigen omgeving

17 Dienstverlening Wat is sociale innovatie? 17 Mondragon: grootste werknemerscoöperatie ter wereld in Spanje, De kracht van solidariteit op pagina 20 Broodfonds: Sociaal verzekeren op pagina 52 IOU: app die registreert wat je uitleent zodat je het niet kwijtraakt Fairphone: een eerlijk geproduceerde telefoon Seats2meet: plekken in Nederland om samen te komen, te werken en nieuwe contacten op te doen New B: De nieuwe bank is van ons allemaal op pagina 24 ciale vatie Zorg WeHelpen: Beter een goede buur dan een verre vriend op pagina 32 EigenKracht: een platform voor mensen die met een ingrijpende gebeurtenis worden geconfronteerd en die hulp willen, waarbij participatie en samenredzaamheid centraal staan Transport, logistiek & mobiliteit Roetz Bikes: recycling van oude fietsonderdelen voor de productie van nieuwe fietsen bij sociale werkplaatsen SnappCar: platform waarbij je een auto kunt huren van een ander of je eigen auto kunt verhuren Toogethr: app voor carpool en voor samen delen van vervoer Greenwheels: een autodeelconcept waarbij iedereen gebruik kan maken van een grote vloot aan auto s Taxi E : taxibedrijf met elektrische taxi s op groene stroom. Gericht op betere dienstverlening en betere prijs-kwaliteitverhouding Toerisme & recreatie Couchsurfing: een internationaal netwerk voor toeristen die een slaapplaats willen bij gastvrije onbekenden Airbnb: internationaal platform waarin mensen hun eigen huis of appartement kunnen verhuren 7scenes: platform voor het uitwisselen van alternatieve toeristische plekken en routes via social media TerraTours: alternatieve routes georganiseerd door bewoners en stadsgenoten

18

19 HOOFDSTUK 2 Cases sociale innovatie

20 De kracht v solidarite

21 it Cases sociale innovatie 21 an Mondragon Cooperative Corporation De coöperatie is weer hot. Waar de meeste bedrijven zich richten op groei en winstmaximalisatie voor de aandeelhouders kiezen coöperaties voor een fundamenteel ander principe. Leden zijn mede-eigenaar en hebben gelijke stemrechten. Vooral op het gebied van duurzame energie en glasvezelnetwerken is de coöperatie tegenwoordig een belangrijk instrument voor eigen initiatief.

22 WAGE UNIVERSAL NATURE SOLIDARITY INSTRUMENTAL AND SUBORDINATED NATURE OF CAPITAL SOVEREIGNITY EDUCATION DEMOCRATIC ORGANISATION INTER-COOPERATION OF LA BOUR PARTICIPATION IN MANAGEMENT OPEN ADMISSION SOCI AL TRANSFORMATI ON

23 Cases sociale innovatie 23 Beschrijving In Mondragon, Spaans Baskenland, staat de oerversie van een werknemerscoöperatie die in 1956 is opgericht. Het is de grootste ter wereld, met leden. Mondragon Cooperative Corporation (MCC) heeft een omzet van 15 miljard euro. De groep bestaat uit meer dan 250 bedrijven en onderdelen, in een groot aantal sectoren waaronder de financiële, distributie- en industriële sector. MCC is innovatief en werkt ook in high tech sectoren. Het bedrijf stelt people before profit en investeert continu in human capital. Het hoogste salaris mag nooit meer zijn dan 8 keer het laagste salaris. Ter verge lijking: bij multinationals in de VS is dit soms zelfs 400 keer. Resultaten MCC hoeft nauwelijks in te krimpen in de huidige recessie. Bij tegenwind verkiest MCC banen boven winst, zo werd recent besloten om collectief 8% salaris in te leveren om ontslagen te voorkomen. Kracht Coöperaties bieden, politiek gezien, best of both worlds: eigen initiatief en ondernemerschap spreekt rechts aan en solidariteit spreekt links aan, een mooie symbiose voor de 21e eeuw. Coöperaties stellen zelfredzaamheid en banen boven vermogen. Wat kunnen we hier van leren? Een coöperatie creëert solidariteit, flexibiliteit en stabiliteit. Het samen werken aan het zelfde doel: zoals baanbehoud levert oplossingen die in andere situaties lastig zouden zijn. Meer informatie:

24 De nieuwe bank is van ons allemaal

25 Cases sociale innovatie 25 Manifest voor een nieuwe bank De manier waarop grote bedrijven opereren begint bij veel mensen weerstand op te roepen. De val van de banken en de economische crisis die hierop volgde, veroorzaakten wantrouwen en een gevoel van machteloosheid bij de consument. Men gelooft dat dingen anders moeten én kunnen en wil hier een (actieve) bijdrage aan leveren. Dit creëert een vruchtbare bodem voor een nieuw type organisaties.

26 Afbeeldingen afkomstig van New B, meer info op

27 Cases sociale innovatie 27 Beschrijving Op 24 maart 2013 werd in België een nieuwe bank aangekondigd: New B. Een transparante coöperatieve bank met eenvoudige financiële producten en normale salarissen voor medewerkers. De coöperanten, mensen en organisaties die in de bank investeren en klant worden bij de bank, zijn ook eigenaar van de bank. Zij bepalen de koers van de bank en hoe hun geld geïnvesteerd wordt. Resultaten New B wil de haalbaarheid aantonen van een nieuwe coöperatieve bank en wil in drie maanden bij mensen 20 euro ophalen. Dat is de prijs van één aandeel. Dit aantal was binnen drie dagen al gehaald. Na twee maanden stond de teller op ruim individuen en 89 NGO s (2.000 euro per organisatie). Dit succes toont aan dat het concept de juiste snaar raakt bij consumenten en veel potentie heeft. Kracht New B speelt in op de aversie van consumenten tegen de bancaire sector. Het belooft een andere aanpak dan de huidige banken. Het geeft mensen de controle over hun eigen geld en daarmee een zekerdere toekomst. Wat kunnen we hiervan leren? De volgorde van het innovatieproces is fundamenteel veranderd. Waar vroeger in het geheim een idee werd uitgewerkt en een nieuwe dienst werd ontwikkeld, is juist het publiek maken van het idee een cruciale fase geworden van sociale innovatie: concept bedenken & publiceren -> via crowdfunding geld ophalen en daarmee het concept toetsen -> dienst ontwikkelen -> lanceren -> business. Grote gevestigde merken zijn niet meer van belang bij het lanceren van een nieuwe dienst.

28 Zorg wordt weer sociaal

29 Cases sociale innovatie 29 Verbetering van het zorgsysteem De manier waarop we zorg in Nederland hebben georganiseerd wordt in de toekomst onbetaalbaar. De afgelopen jaren heeft al een grote efficiëntieslag plaatsgevonden om de kosten te beperken. Familieleden zijn vaak niet in staat om bij te springen aangezien families tegenwoordig geografisch verspreid wonen. Het resultaat: de zorg wordt steeds onpersoonlijker en zowel patiënt als familieleden voelen zich machteloos en aan hun lot overgelaten.

30 Meer informatie:

31 Cases sociale innovatie 31 Beschrijving In 2006 is de Visiting Nurse Service of New York de VNSNY TimeBank gestart. Het stelt mensen in staat om hun vaardigheden in te zetten om anderen en zichzelf te helpen, waarbij men uren uitruilt in plaats van geld. Je kunt bijvoorbeeld uren verdienen met mensen naar de dokter brengen, eenvoudige zorg verlenen, les geven of klusjes in huis doen. Hierbij geldt elk uur is evenveel waard. Resultaat De ruim leden wisselen meer dan uren per jaar uit. Kracht De VNSNY TimeBank spreekt mensen aan op persoonlijke, niet-commerciële basis. Het gaat uit van hetgeen je wél kunt in plaats van je gebreken. De persoonlijke begeleiding zorgt voor de juiste match tussen hulpvragers en hulpaanbieders, en legt de juiste basis voor een vertrouwensrelatie en het bouwen van een sterk sociaal vangnet. Wat kunnen we hiervan leren? Een timebank biedt een waardevolle aanvulling op de reguliere medische zorg. Het zorgt ervoor dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen en verhoogt het geluk van de patiënt. Deelnemers ervaren als voordelen: verbeterde fysieke en mentale gezondheid, toegang tot diensten, besparingen, vertrouwen krijgen, ervaren dat je ergens bij hoort en verbeterde kwaliteit van leven. Het concept spreekt met name mensen aan, die van nature meer moeite hebben om een actieve rol in de gemeenschap te vervullen maar wel degelijk iets kunnen bijdragen. Hulp vragen is moeilijk voor mensen, hulp geven niet. Vertrouwen is de belangrijkste succesfactor, niet de waarde van tijd. Er wordt nauwelijks misbruik gemaakt van elkaar.

32 Beter een goede buur dan een verre vriend

33 Cases sociale innovatie 33 Samen is het een makkie Het is prettiger wonen in een buurt waar de leefbaarheid hoog is en waar de sociale banden sterk zijn. Dat is één van de basisgedachten achter de Makkie: een lokale munt die je kunt gebruiken in de Indische buurt in Amsterdam, een buurt met veel sociaal en economisch zwakkere bewoners.

34 Wij hebben gemerkt dat de Makkie verbindt. Het geeft hulpgevers het gevoel dat ze er weer toe doen, en maakt het mogelijk om hun talenten nuttig in te zetten. En het wordt voor hulpvragers makkelijker om om hulp te vragen, want je kunt er voor betalen met Makkies Anne-Miek Fokkens, coördinator wijkaanpak Indische Buurt bij woningbouwvereniging Eigen Haard. Er zijn veel mensen die wel willen helpen, maar niet direct hulp van anderen willen hebben. Het is daarom van belang om een breed assortiment van verzilveropties te hebben voor je Makkies. Zo is er voor ieder iets wils Rob van Hilten, directeur Qoin.

35 Cases sociale innovatie 35 Beschrijving In essentie is de Makkie een timebank, zoals ook de VNSNY en WeHelpen. Je kunt Makkies verdienen door anderen te helpen of je in te spannen voor activiteiten met een voordeel voor de gemeenschap en de buurt. Resultaten Stadsdeel Oost, Eigen Haard, Makassar Plein Community, Civic Zeeburg en Qoin zijn in 2011 in het initiatief Makkie gestapt en inmiddels zijn ook woningbouwverenigingen Ymere en de Alliantie aangehaakt. Het aantal (commerciële) partners waar je met de Makkie kunt betalen blijft ook groeien. Kracht De kracht van het concept ligt in de mogelijkheid om de Makkie te verzilveren bij lokale partners: bioscoop, kunstuitleen, zwembad, sportclubs, Albert Heijn en vele anderen. Wat kunnen we hiervan leren? Een timebank is een geschikt middel om de sociale banden in een buurt te versterken. De diensten die worden uitgewisseld zijn vergelijkbaar binnen verschillende timebanks. Het is niet direct afhankelijk van de primaire doelstelling van de initiatiefnemers (kosten van de zorg verlagen, sociale cohesie verhogen) maar afhankelijk van de vaardigheden van de buurtbewoners De mogelijkheid om je credits bij (commerciële) instellingen te kunnen verzilveren, vergroot de doelgroep. Dit maakt het namelijk ook interessant voor mensen die zelf geen hulp nodig hebben en voor jongeren die iets willen bijverdienen.

36 Een land opruimen in één dag

37 Cases sociale innovatie 37 Het opruimen van Estland in één dag: Let s do it! Het was jarenlang een ingewortelde gewoonte in Estland om afval op afgelegen plekken in de natuur te dumpen. Het resultaat was dat de prachtige natuur van Estland vervuild was geraakt met meer dan ton afval. Drie Esten vroegen zich af: Wat als we samen met alle Esten het land in één dag opruimen?

38 creativiteit tijd know-how geld middelen Vrijwilligers 500 Partners 20 Teamleden 3 Initiatiefnemers Foto: estoniaonthemap.com

39 Cases sociale innovatie 39 Beschrijving Op de bewuste dag in 2008 zijn meer dan vrijwilligers (4% van de Esten) erin geslaagd om het land schoon te maken. Wanneer deze klus door de overheid zou zijn geklaard had dit minstens drie jaar en 22,5 miljoen euro gekost. De aanpak van deze sociale innovatie kostte het land echter 0,5 miljoen euro. Stappenplan Teambuilding Verbinding van partners Lokaliseren van afval via app Campagne en communicatie Registratie van teams en individuen Kracht De omvang van het project was meteen ook de grootste uitdaging. Het ontstaan van de extreem grote groep partners en vrijwilligers die tijd, kennis, ervaring, materieel en geld hebben ingezet, is de grootste kracht van dit concept. De initiatiefnemers zijn erin geslaagd om met hun enthousiasme en inspiratie zeer veel mensen te mobiliseren. Er ontstond een brede beweging gericht op één doel. Wat kunnen we hiervan leren? Maak het maatschappelijke doel groot en concreet Bedenk de aanpak samen en laat teamleden hun eigen taak kiezen Zet het enthousiasme van de initiatiefnemers in om een grote groep mensen met tijd, kennis, informatie, capaciteit, middelen en geld te motiveren om mee te doen.

40 Waarom iets nieuw kopen als het kapot is?

41 Cases sociale innovatie 41 Repair Café Als er een apparaat of kledingstuk kapot is, dan is onze eerste gedachte vaak weggooien en een nieuwe kopen. Het kopen van een nieuw artikel is meestal niet alleen gemakkelijker maar zelfs goedkoper dan het te laten maken. Dus kopen we een nieuw product en gooien we het oude weg. Een gevolg van dit gedrag is een (onnodig) grote hoeveelheid afval en een steeds groter verbruik van grondstoffen. Initiatiefneemster Martine Postma kreeg het idee voor het Repair Café in Ze werkte toen aan een gids met tips over hoe je als particulier minder afval kan produceren. Toen ze besefte dat de tips vaak te maken hadden met het repareren van kapotte spullen ontstond het idee van het Repair Café.

42 Foto: repaircafe.nl

43 Cases sociale innovatie 43 Beschrijving Repair Cafés zijn gratis bijeenkomsten die voor iedereen toegankelijk zijn en waarbij het draait om het (samen) repareren van allerlei voorwerpen. Het gaat om reparaties van vooral kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen en speelgoed. Bij een Repair Café zijn vrijwilligers aanwezig met een specifieke expertise zoals elektriciens, naaisters, timmerlieden en fietsenmakers. Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. In het Repair Café gaan ze samen met de deskundigen aan de slag. Resultaten Het oorspronkelijke doel was om in drie jaar 18 Repair Cafés op te zetten. Het concept sloeg zo goed aan dat er na het eerste jaar al 20 cafés waren, na twee jaar 55 en nu al meer dan 65. In 2011 is de Stichting Repair Café opgericht, ondersteund door fondsen en subsidies, ze biedt professionele ondersteuning aan lokale groepen in binnen- en buitenland die zelf hun eigen Repair Café willen beginnen. In maart van dit jaar is het Repair Café door Vrij Nederland en Kennisland benoemd tot Radicale Vernieuwer 2013! Kracht De kracht van dit concept is het verbinden van mensen rondom een maatschappelijk doel, in dit geval het repareren van spullen. De verbinding die zich kenmerkt door jezelf nuttig maken voor anderen, ergens bijhoren, leuke gesprekken, samen aan iets werken en mensen ontmoeten zorgt ervoor dat deze sociale innovatie zich verankert in de gemeenschap. Wat kunnen we hiervan leren? Het combineren van een maatschappelijk doel (natuur) en een persoonlijk doel (besparen, jezelf nuttig maken en ergens bijhoren) werkt. De positieve sociale aspecten van samen repareren met mensen uit de eigen gemeenschap is een drijvende kracht achter het concept. Een ander succes van Repair Café: de vraag naar producten die makkelijk gerepareerd kunnen worden geeft een signaal richting producenten.

44 Het huis als grondstoffenbank

45 Cases sociale innovatie 45 Turntoo verbindt consument en producent De druk op grondstoffen neemt toe en grondstoffen worden schaarser. De prijzen van grondstoffen worden steeds hoger en onvoorspelbaarder terwijl bouwplannen nog te veel gericht zijn op korte termijn denken. Daarom startte Thomas Rau in 2011 het Turntoo platform. Via dit platform kunnen grondstoffen eindeloos worden hergebruikt.

46 Afbeelding: Bronnen video-van-de-week-het-turntoo-concept-van-thomas-rau/ thomas-rau-sluit-met-turntoo-de-kringloop lynkx (afbeelding)

47 Cases sociale innovatie 47 Beschrijving Turntoo verbindt consument en producent van bouwgrondstoffen. De grondstoffen en materialen zijn niet meer in het bezit van de consument, maar hij huurt ze van Turntoo. Deze grondstoffen worden opgeslagen in grondstofbanken. Het ontwerp van de producten maakt hergebruik mogelijk. Na gebruik worden de producten teruggestuurd naar Turntoo om er weer een leven te krijgen. Resultaat Het model dat Turntoo gebruikt is een gesloten kringloop, er komt nooit meer iets bij. De producent is hierdoor minder afhankelijk van de fluctuerende grondstoffenmarkt en wint aan economische zekerheid in de toekomst. Door het product cradle-to-cradle te ontwikkelen, kunnen de verwerkte grondstoffen makkelijk hergebruikt worden voor een nieuwe generatie producten. Als consument betaal je alleen voor het gebruik, niet voor de materialen. Daardoor wordt het aanzienlijk goedkoper om gebruik te maken van milieuvriendelijke producten. Kracht De rollen worden omgedraaid tussen producent en consument. De consument is niet meer geïnteresseerd in het bezit van een product, maar in de prestatie van het product. Turntoo is het bewijs van een fundamentele verandering binnen onze huidige consumptiemaatschappij en de bijbehorende verdienmodellen. Wat kunnen we hiervan leren? Verandering van persoonlijk bezit naar collectief gebruik kan naast milieuvoordeel ook economisch voordeel voor de producent bieden. Door het cradle-to-cradle-principe is stabiliteit belangrijker geworden dan groei.

48 Energie in eigen hand

49 Cases sociale innovatie 49 Texel Energie Er liggen in Nederland nog veel mogelijkheden voor de ontwikkeling van duurzame energie. Burgers willen wel versnellen, maar hebben het gevoel dat grote energiebedrijven hier niet genoeg aan doen.

50

51 Cases sociale innovatie 51 Beschrijving In 2007 namen twee Texelaren het initiatief om TexelEnergie op te richten. Hun doelstelling: Texel in 2020 energieneutraal maken. TexelEnergie levert duurzame stroom en gas, zonder winstoogmerk, bij voorkeur opgewekt op het eiland zelf. Verder helpen ze Texelaren met onafhankelijk advies en centrale inkoop, bijvoorbeeld op het gebied van zonnepanelen. Resultaten Eind 2012 had TexelEnergie 50% van de huishoudens op Texel als klant, bovendien waren 6000 van de ledenaandelen verkocht. In 2012 boekte TexelEnergie z n eerste winstgevende jaar. In de afgelopen vijf jaar is het oppervlak aan zonnepanelen verdubbeld en wordt de stadsverwarming van wijk De 99 in Den Burg gestookt met biomassa. Kracht De financiering van TexelEnergie is in handen van Texelaren door middel van ledenaandelen. Grootouders kopen deze graag voor kleinkinderen. Doordat mensen onderdeel zijn van TexelEnergie voelen ze zich verantwoordelijker. Het is dan ook minder erg om een windmolen op je erf te hebben als deze van jezelf is. Wat kunnen we hiervan leren? Deelnemers hebben het gevoel onderdeel te zijn van het groter geheel. Deze gemeenschapszin is een belangrijke driver van succes. TexelEnergie levert onafhankelijk advies in complexe materie (zonne-energie). Bron: Vincent wil Zon Trouw.nl / Vincent Dekker 2012 Meer informatie:

52 Sociaal verzekeren

53 Cases sociale innovatie 53 Het Broodfonds Op dit moment heeft ruim 68% van de zelfstandigen zonder personeel (zzp ers) geen voorziening in het geval van ziekte. Dit komt omdat de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van verzekeraars voor zzp ers kostbaar zijn. Velen kunnen zo n verzekering, die al gauw 6.000,- netto per jaar kost, niet betalen. De wat voordeligere verzekeringen hebben vaak uitsluitingen en onduidelijke voorwaarden. Zo komt een zieke zzp er vaak bedrogen uit. Het Broodfonds is een initiatief van een groep gelijkgestemden die dit op willen lossen.

54 BROOD FONDS Meer info:

55 Cases sociale innovatie 55 Beschrijving Het Broodfonds is een lokaal netwerk van zelfstandigen die bereid zijn elkaar financieel door een periode van arbeidsongeschiktheid heen te helpen. Iedereen stopt maandelijks geld in de pot en als één van de groepsleden ziek wordt dan kan hij of zij een beroep doen op de gezamenlijke pot. Het Broodfonds is dus eigenlijk een tijdelijke arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor en door zzp ers. Resultaat Inmiddels zijn er in Nederland al bijna 50 broodfondsen met in totaal ruim 1500 deelnemers. Kracht Het principe gaat terug naar hoe het verzekeren ooit bedoeld was: simpel en sociaal. Het is een prachtig voorbeeld van sociale veerkracht. Vertrouwen en sociale controle vormen een belangrijk component. De onderlinge solidariteit is groot, omdat een nieuw lid alleen mee kan doen als tenminste iemand van de groep de ander kent. Het fonds kent geen kleine lettertjes en je hoeft geen doktersverklaringen te overleggen om te bewijzen dat je echt ziek bent als je niet kunt werken. Bureaucratische controle wordt ingeruild voor sociale controle. Het fonds kan daarbij uitgroeien tot een netwerk van ondernemers die elkaar ook op andere vlakken bijstaan. Omdat je elkaar kent en vertrouwt. Wat kunnen we hier van leren? Verzekeren wordt veel persoonlijker en heeft daardoor een minder negatieve lading. De deelnemers zitten in het zelfde schuitje en zien het belang van elkaar helpen.

Inhoud. Inleiding - De start van The Creative Tribe 5

Inhoud. Inleiding - De start van The Creative Tribe 5 Sociale Innovatie Inhoud Inleiding - De start van The Creative Tribe 5 Hoofdstuk 1 - Wat is sociale innovatie? 7 Wat is sociale innovatie? 8 Waarom sociale innovatie? 10 Wie zijn de spelers binnen sociale

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Energie van ons allemaal

Energie van ons allemaal VNO-NCW Themabijeenkomst Energietransitie Michael Fraats Trianel Energie B.V. 28 November 2011 1 Energie van ons allemaal 30-11-2011 2 Energie van ons allemaal is de essentie van Trianel Energie: Gericht

Nadere informatie

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt ook wel maatschappelijk ondernemen, maatschappelijk betrokken ondernemen, duurzaam ondernemen of ethisch

Nadere informatie

Winst met Waarde. In 3 stappen de unieke waarde van je bedrijf vergroten

Winst met Waarde. In 3 stappen de unieke waarde van je bedrijf vergroten Winst met Waarde In 3 stappen de unieke waarde van je bedrijf vergroten Erwin Meijboom Je hebt de stap genomen om deze e-paper te downloaden! Ben je startend ondernemer, wil je je startup gaan ontwikkelen,

Nadere informatie

EEN DUIM VOOR DELEN. ik deel INFOFICHE. daar wordt iedereen beter van

EEN DUIM VOOR DELEN. ik deel INFOFICHE. daar wordt iedereen beter van daar wordt iedereen beter van EEN DUIM VOOR DELEN INFOFICHE 1 1.1 DEFINITIE Delen is een vorm van consuminderen (minder verbruiken) en consumanderen (anders verbruiken). Bij delen ligt het accent op gebruiken

Nadere informatie

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT 5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT WAT BETEKENT DUURZAAM? Duurzaam betekent aansluiten op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Dries Stoel en Marcèle van Kerkvoorde. Uw businessmodel voor de toekomst

Dries Stoel en Marcèle van Kerkvoorde. Uw businessmodel voor de toekomst Dries Stoel en Marcèle van Kerkvoorde Uw businessmodel voor de toekomst Missie: economische groei door versterken van innovatie in het MKB Concurrentiekracht van Nederland versterken Innovatie in het MKB

Nadere informatie

Meerwaarde met Online Marketing Expertise

Meerwaarde met Online Marketing Expertise Meerwaarde met Online Marketing Expertise Webinar 26 mei 2015 Wat leer je in dit webinar? Nieuwe ontwikkelingen bij zelfstandig ondernemers De meest gestelde vraag door ondernemers Hoe je als VA daarop

Nadere informatie

NIEUWE RIJKDOM. Maaltijd afhalen? Ik heb teveel gekookt. WIJKEN IN DE. Kan ik wat voor je doen? De hond uitlaten, boodschappen doen?

NIEUWE RIJKDOM. Maaltijd afhalen? Ik heb teveel gekookt. WIJKEN IN DE. Kan ik wat voor je doen? De hond uitlaten, boodschappen doen? Maaltijd afhalen? Ik heb teveel gekookt. NIEUWE RIJKDOM WIJKEN IN DE Kan ik wat voor je doen? De hond uitlaten, boodschappen doen? Tuinspullen lenen? WAAROM DIT ONDERZOEK? DEELECONOMIE EN DOE-HET-ZELF

Nadere informatie

Samen, duurzaam doen!

Samen, duurzaam doen! Samen, duurzaam doen! Een online platform voor duurzaamheid in de Kromme Rijn en Utrechtse Heuvelrug Transitie: We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperken Jan

Nadere informatie

Onze vriendschap is van onschatbare waarde

Onze vriendschap is van onschatbare waarde Onze vriendschap is van onschatbare waarde 1 2 Deze organisaties zijn al Vriend van Nudge. 3 Nudge Nudge draagt door co-creatie bij aan positieve en blijvende veranderingen in onze maatschappij. Dat doen

Nadere informatie

Amsterdamse haven en innovatie

Amsterdamse haven en innovatie Amsterdamse haven en innovatie 26 september 2011, Hoge School van Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Oostelijke handelskade (huidige situatie) Oostelijke handelskade (oude

Nadere informatie

Samen, duurzaam doen!

Samen, duurzaam doen! Samen, duurzaam doen! Een E-platform voor duurzaamheid in de Utrechtse Heuvelrug Transitie: We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperken Jan Rotmans hoogleraar transitie-management,

Nadere informatie

INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK

INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK INHOUD 1. Uitgangspunten 2. Doelgroep - achtergrondkenmerken 3. IMVO - algemeen 4. IMVO voor het eigen bedrijf/ bedrijf waar het voor werkt

Nadere informatie

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer?

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? In deze bijdrage neemt Gea Peper, eigenaar van het HappinessBureau, ons mee in het belang van geluk op het werk in de vorm van een interview met Onno Hamburger.

Nadere informatie

Toelichting op de Uitnodiging tot solliciteren!

Toelichting op de Uitnodiging tot solliciteren! Toelichting op de Uitnodiging tot solliciteren! F-Fort zoekt met regelmaat nieuwe collega s! Uitnodiging tot solliciteren via Best Value People Lees snel verder hoe het werkt! Team F-Fort augustus 2016

Nadere informatie

Innovatie in Eersel. Eersel onderweg naar Niet alleen de bestemming, maar ook de reis. Raadsinformatieavond 6 september 2016

Innovatie in Eersel. Eersel onderweg naar Niet alleen de bestemming, maar ook de reis. Raadsinformatieavond 6 september 2016 Innovatie in Eersel Eersel onderweg naar 2030 Niet alleen de bestemming, maar ook de reis. Raadsinformatieavond 6 september 2016 Programma Het begrip Innovatie Eerselse innovatiestrategie Strategie in

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen Maatschappelijk Betrokken Ondernemen Maandag 30 januari 2012 Studiedag Duurzaam Betrokken Kinderboerderijen Stefanie Lap Opbouw workshop Definitie Motivatoren voor bedrijven Omvang Huidige ontwikkelingen

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Inspiratie voor Nieuwe Business Modellen

Inspiratie voor Nieuwe Business Modellen Inspiratie voor Nieuwe Business Modellen Bijeenkomst bij Eneco in kader van onderzoek naar Nieuwe Business Modellen De noodzaak om te veranderen is onmiskenbaar. Burgers, bedrijven en overheid zoeken naar

Nadere informatie

Nieuwe arrangementen in (zorg)vastgoed. Workshop 3 van 4

Nieuwe arrangementen in (zorg)vastgoed. Workshop 3 van 4 Nieuwe arrangementen in (zorg)vastgoed Workshop 3 van 4 7 november 2013 Programma Presentatie: Draaiknoppen t.b.v. een gezonde zorgexploitatie - Inclusief inkomen cliënten en gevolgen voor zorg-/diensten

Nadere informatie

Het Knipfonds: een arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor en door Zwolse ondernemers

Het Knipfonds: een arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor en door Zwolse ondernemers Het Knipfonds: een arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor en door Zwolse ondernemers Heleen Groenevelt en Levien Rademaker Uit onvrede met de hoge premies van hun arbeidsongeschiktheidsverzekering en het

Nadere informatie

De (on)mogelijkheden van reparatie

De (on)mogelijkheden van reparatie De (on)mogelijkheden van reparatie Natuur & Milieu en Stichting Repair Café hebben een onderzoek gedaan onder ruim 400 coördinatoren van Repair Cafés in Nederland. Doel is om te kijken hoe het is gesteld

Nadere informatie

Dutch Spirit: Passie voor duurzame maatpakken

Dutch Spirit: Passie voor duurzame maatpakken Dutch Spirit: Passie voor duurzame maatpakken DutchSpirit vervaardigt duurzame maatpakken en richt zich op de doorontwikkeling van circulaire stoffen voor werkkleding. Met een vernieuwend businessconcept

Nadere informatie

Inspiration, Business & Innovation. Each of us can change your world

Inspiration, Business & Innovation. Each of us can change your world Inspiration, Business & Innovation Each of us can change your world Optimism Welkom, leuk dat je de tijd neemt om dit even te lezen. Wij zijn Gotogrow en succesvol in commerciële dienstverlening. Wat wij

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

Samen Duurzaam DOEN! Stap 1 // Welkom en inleiding. Stap 2 // Voorstelronde aanwezigen. (5 minuten) (10 minuten)

Samen Duurzaam DOEN! Stap 1 // Welkom en inleiding. Stap 2 // Voorstelronde aanwezigen. (5 minuten) (10 minuten) Samen Duurzaam DOEN! Leuk dat u samen met uw buren na wilt denken over duurzaamheid. Aan de hand van dit stappenplan helpen wij u graag op weg om het gesprek op gang te brengen. Dit stappenplan is bedoeld

Nadere informatie

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING 1 INNOVATION BY MAKING, LEARNING BY DOING Bij alles wat we doen, hanteren we deze twee principes. Innovation happens by making. The only way to learn innovation is

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Les 5: Sociaal ondernemen

Les 5: Sociaal ondernemen Les 5: Sociaal ondernemen praktisch theoretisch Vakken Nederlands, Moraalleer, Cultuurwetenschappen, Economie, Godsdienst, Maatschappelijke Vorming, Project Algemene Vakken. Doelstellingen en eindtermen

Nadere informatie

Artiesten interview. Artiest1

Artiesten interview. Artiest1 Artiesten interview Artiest1 Ben jij vaak creatief bezig met oude spullen door hier op wat voor manier dan ook (kunst meubilair e.d.) weer nieuwe dingen uit te creeren? En waarom hergebruik je hiervoor

Nadere informatie

In twee dagen een jaar verder

In twee dagen een jaar verder In twee dagen een jaar verder The 48 hrs by Laboratorivm Met The 48 hrs introduceert Laboratorivm een nieuwe methode om binnen 48 uur een diepgaande merkstrategie te ontwikkelen, inclusief creatieve vertalingen

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan O2A5. De dialoog als beleid

Strategisch beleidsplan O2A5. De dialoog als beleid Strategisch beleidsplan O2A5 De dialoog als beleid Bij de tijd, open, boeiend en passend, dat zijn zowel het onderwijs als de werkwijze van O2A5. We hebben dan ook gekozen voor een vernieuwende en eigentijdse

Nadere informatie

Business Model Innovation Guide

Business Model Innovation Guide Business Model Innovation Guide Over waarom business model innovatie cruciaal is en hoe je dat aanpakt Uitgave: April 2016 Auteur: Eefje Jonker-van Dun Strategy Designer & Managing Director Business Models

Nadere informatie

Binden, Boeien en Verbinden

Binden, Boeien en Verbinden Binden, Boeien en Verbinden Vrijwilligersbeleid gemeente Valkenswaard 2011-2014 Uitvoeringsnota 2013 Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 31 maart 2011 de nota Binden,

Nadere informatie

dutch building better//energy markets

dutch building better//energy markets building better//energy markets Alliander versnelling van de energietransitie Opzetten van een nieuwe dienst in een zelfstandige BV; inbrengen van gewenst ondernemerschap Vertalen van mogelijkheden nieuwe

Nadere informatie

Het MNF (Max Neef Framework) is een initiatief van Plan B en Innovation Booster.

Het MNF (Max Neef Framework) is een initiatief van Plan B en Innovation Booster. Het MNF Concept Een concept voor bibliotheken om een (vernieuwde) positie, identiteit en nieuwe vormen van dienstverlening vorm te geven. En hun waarde te kunnen aantonen, die zoveel meer is dan geld en

Nadere informatie

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben Wij brengen energie Waar mensen licht en warmte nodig hebben Energie in goede banen De beschikbaarheid van energie bepaalt in grote mate hoe we leven: hoe we wonen, werken, produceren en ons verplaatsen.

Nadere informatie

Concept Development Opdracht 1B Battle of Concepts Enexis. Niels Joormann - 0819811 - CMD2a

Concept Development Opdracht 1B Battle of Concepts Enexis. Niels Joormann - 0819811 - CMD2a Concept Development Opdracht 1B Battle of Concepts Enexis Niels Joormann - 0819811 - CMD2a Inhoudsopgave Debriefing 03 Onderzoek 03 Omgevingsanalyse 04 Concept: Opgewekt! 05 Business Model Canvas 11 Pitch-presentatie

Nadere informatie

Laat uw medewerkers excelleren

Laat uw medewerkers excelleren Laat uw medewerkers excelleren LivingFacility realiseert en regisseert integraal facilitair management in grote kantooromgevingen en voor organisaties die actief zijn op meerdere locaties. Wij combineren

Nadere informatie

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar Meer kansen, meer banen Inleiding Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben terecht de volle aandacht van de politiek. Vrijwel alle verkiezingsprogramma s besteden er aandacht aan. Het gaat

Nadere informatie

BUSINESS INNOVATION. BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren

BUSINESS INNOVATION. BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren BUSINESS INNOVATION BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren EEN MASTERCLASS VAN MASTERCLASS INSTITUTE IN SAMENWERKING MET: BUSINESS INNOVATION Be

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Ingrid Mulder Jaap van Till Jos van Hillegersberg

Ingrid Mulder Jaap van Till Jos van Hillegersberg Ingrid Mulder Jaap van Till Jos van Hillegersberg Toenemende druk door veranderde wensen omgeving Overheid eist nog steeds aantallen en fabrieksmatige productie Als tegenreactie wordt kwaliteits- en efficiency

Nadere informatie

E V E R B I N D I N G, N I E

E V E R B I N D I N G, N I E innovatie Syntens N I E U W E V E R B I N D I N G, N I E U W E B U S I N E S S Het veld waarin bedrijven opereren is voortdurend in beweging. Om een bedrijf gezond en succesvol te houden, is het belangrijk

Nadere informatie

Goede Zaken MBO voor Dummies

Goede Zaken MBO voor Dummies Goede Zaken MBO voor Dummies Kansen voor ideëel en commercieel www.goedezaken.eu 1 Onderneming van de 21 e eeuw People (mensen) MVO Planet (milieu) Profit (winst) MBO als onderdeel van MVO Verzoeken aan

Nadere informatie

De Innovator. Creatief Denken & Innovatie. Training Creatief Denken & Innovatie van Individueel tot In-Company

De Innovator. Creatief Denken & Innovatie. Training Creatief Denken & Innovatie van Individueel tot In-Company De Innovator Creatief Denken & Innovatie Training Creatief Denken & Innovatie van Individueel tot In-Company de Innovator opent de ogen voor nieuwe kansen Creativiteit & Innovatie In de wereld van vandaag

Nadere informatie

Customer Case CED. Feiten in het kort:

Customer Case CED. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: European Claim Experts Branche: Verzekeringen Werknemers: 1.150 Activiteiten: Internationale Claims management en Expertise Oplossing: Opbouw Mendix-platform voor het flexibel

Nadere informatie

Op zoek naar nieuwe business modellen

Op zoek naar nieuwe business modellen Op zoek naar nieuwe business modellen Oegstgeest, 15 november 2012 Vandaag leg ik uit waarom business as usual dood is Centrale vraag Wie voegt op welk moment waarde toe? Welk gereedschap kunnen we hiervoor

Nadere informatie

I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO.

I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO. MVO Beleid Inhoudsopgave I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO.. People.1. Goed werkgeverschap... Maatschappelijke betrokkenheid.... Eerlijk zakendoen.. Planet.1. Duurzame mobiliteit...

Nadere informatie

PK Benelux BV. Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord ondernemen

PK Benelux BV. Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord ondernemen PK Benelux BV Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord ondernemen INLEIDING Dit Plan van aanpak gaat over maatschappelijk verantwoord onderrnemen en Maatschappelijk verantwoord inkopen (ook wel duurzaam

Nadere informatie

Crowdfunding in Nederland 2012. Crowdfunding in 2012: de cijfers

Crowdfunding in Nederland 2012. Crowdfunding in 2012: de cijfers Crowdfunding in Nederland 2012 Crowdfunding in 2012: de cijfers Dit rapport is opgesteld door Douw&Koren en gepubliceerd op 23 januari 2013. Copyright Douw&Koren Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Starten met samenwerken

Starten met samenwerken Starten met samenwerken Alfred Griffioen alfred.griffioen@ondernemerscooperatie.nl 06-24776865 F =m x a con cept (het; o; meervoud: concepten) 1. opzet, plan; ontwerp be trek ken (werkwoord; betrok, heeft,

Nadere informatie

PRODUCT > PROTOTYPE. In 3 stappen van idee naar markt PRODUCT > PROTOTYPE > PRODUCEREN PRODUCT > PROTOTYPE > PRO

PRODUCT > PROTOTYPE. In 3 stappen van idee naar markt PRODUCT > PROTOTYPE > PRODUCEREN PRODUCT > PROTOTYPE > PRO PRODUCT > PROTOTYPE > PRO PRODUCT > PROTOTYPE > PRODUCERE PRODUCT > PROTOTYP PRODUCT > PROTOTYPE > PRODUCEREN PRODUCT > PROTOTYPE > PROD PRODUCT > PROTOTYPE > PRO PRODUCT > PROTOTYPE > PRODUCEREN { In

Nadere informatie

Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e

Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e Twente is een innovatieve regio die nationaal en internationaal sterk in opkomst is. Daarom is op initiatief van de provincie Overijssel

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

Investeren in zelfredzaamheid. Rabobank Foundation

Investeren in zelfredzaamheid. Rabobank Foundation Investeren in zelfredzaamheid Rabobank Foundation Hoe help je mensen om zelfred zaam te worden? Dat is een vraagstuk waar Rabobank Foundation zich al ruim 40 jaar mee bezig houdt. Zelfredzaamheid bete

Nadere informatie

Optimaliseer je prestaties

Optimaliseer je prestaties Winst en Groei - Internetmarketing en Verkooptraining Optimaliseer je prestaties 10 Technieken om je prestaties te verbeteren Christo Cornelissen & Mieke Bouquet Alles waar je jezelf op weet te focussen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 2. Introductie 3 Algemene Gegevens 3. Strategie & Beleid 3 Aanleiding 3 Missie 3 Doelstelling 3 Werkzaamheden 4

INHOUDSOPGAVE 2. Introductie 3 Algemene Gegevens 3. Strategie & Beleid 3 Aanleiding 3 Missie 3 Doelstelling 3 Werkzaamheden 4 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 Introductie 3 Algemene Gegevens 3 Strategie & Beleid 3 Aanleiding 3 Missie 3 Doelstelling 3 Werkzaamheden 4 Bestuur 4 Algemene Gegevens 4 Werkwijze en beoordeling subsidieaanvragen

Nadere informatie

Symposium Dag van de Garnaal. 31 oktober De coöperatie

Symposium Dag van de Garnaal. 31 oktober De coöperatie Symposium Dag van de Garnaal 31 oktober 2014 De coöperatie Indeling presentatie 1. NCR 2. De coöperatie Wat zijn ontwikkelingen Hoe werken coöperaties Wat betekenen coöperaties voor agrofood 3. Uitdagingen

Nadere informatie

Handleiding Cultuur Canvas

Handleiding Cultuur Canvas Handleiding Cultuur Canvas Je hebt een idee voor Tilburg, voor cultuur in het publieke domein en je weet waarschijnlijk ook wat je het wilt realiseren. Weet je ook of je plan kansrijk is? En wat je kunt

Nadere informatie

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB Gemeenten hebben forse ambities op het gebied van duurzaamheid, innovatie en lokale

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015 Bankieren met de menselijke maat Jaarverslag 2015 42 SNS Bank N.V. Jaarverslag 2015 > Verslag van de Directie 4.3 IN GESPREK MET STAKEHOLDERS Ons succes valt of staat met de mate waarin we kunnen voldoen

Nadere informatie

Innoveren bij de (semi)overheid: van denken naar doen! Gezocht

Innoveren bij de (semi)overheid: van denken naar doen! Gezocht Innoveren bij de (semi)overheid: van denken naar doen! De wereld om ons heen is volop in beweging. Economische en maatschappelijke ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Bezuinigingen, decentralisaties

Nadere informatie

Groeien met clusters

Groeien met clusters Bon Uijting innovatieadviseur Groeien met clusters Duurzaam samenwerken als versneller voor nieuwe waardecreatie in de zorg SamenwerkingsTOP 28 nov. 2013 - Utrecht 27-11-2013 Syntens? 1 januari 2014 gaat

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS Live begins at the end of your comfort zone Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden

Nadere informatie

Mijn manier Onze wereld uitgedaagd. Welke rol speelt de ondernemer? - Bilderbergconferentie 2016

Mijn manier Onze wereld uitgedaagd. Welke rol speelt de ondernemer? - Bilderbergconferentie 2016 Mijn manier Onze wereld uitgedaagd. Welke rol speelt de ondernemer? - Bilderbergconferentie 2016 Hasmik Matevosyan, mode-onderzoekster Mode-industrie zonder verspilling Hasmik Matevosyan (1987) studeerde

Nadere informatie

Introductie propositieontwikkeling

Introductie propositieontwikkeling Introductie propositieontwikkeling 17 september 2013 Heeft u nog vragen of behoefte aan een nadere toelichting op dit document? Neem dan contact op met Isolde Schram van VODW (ischram@vodw.com; 033 432

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

Innovatief ondernemerschap in recreatie en toerisme

Innovatief ondernemerschap in recreatie en toerisme Innovatief ondernemerschap in recreatie en toerisme Van idee tot realisatie van innovatie 100,- korting bij inschrijving vóór 1 mei Leergang September - December 2010 Locatie: KvK Eindhoven Innovatief

Nadere informatie

Leiderschapsrollen Uitgelicht

Leiderschapsrollen Uitgelicht Leiderschapsrollen Uitgelicht Waarom wil je als organisatie een verandering van onderop laten ontstaan De huidige organisatievorm - doorgaans hiërarchisch - voldoet niet meer Om gebruik te maken van de

Nadere informatie

De kritische consument

De kritische consument De kritische consument Inleiding Om producten te kunnen maken heb je grondstoffen nodig. Mensen werken met deze grondstoffen en maken er producten van die we consumeren. Een ondernemer is tevreden als

Nadere informatie

Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen.

Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen. Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen. Innovatie & inspiratieprogramma + werkplek @ Jamfabriek (code A02) Heeft u een idee, project of opdracht, neem dan

Nadere informatie

10 Innovatielessen uit de praktijk 1

10 Innovatielessen uit de praktijk 1 10 Innovatielessen uit de praktijk 1 Geslaagde gastoudermeeting levert veel ideeën op voor innovatie! Wat versta ik onder innoveren? Innoveren is hot. Er zijn vele definities van in omloop. Goed om even

Nadere informatie

Sociaal ondernemen: een alternatief voor onze roofbouw-economie FTM

Sociaal ondernemen: een alternatief voor onze roofbouw-economie FTM 1 van 7 08-05-17 11:08 ftm.nl Sociaal ondernemen: een alternatief voor onze roofbouw-economie FTM Nadine Maarhuis 9-11 minuten In ons huidige economische systeem staat het creëren van waarde voor mens

Nadere informatie

HAVEN VAN ANTWERPEN Ruimte voor evenwicht

HAVEN VAN ANTWERPEN Ruimte voor evenwicht HAVEN VAN ANTWERPEN Ruimte voor evenwicht NIEUW HANDIGE DUURZAAMHEIDSTIPS www.duurzamehavenvanantwerpen.be Evenwicht tussen mens (people), milieu (planet) en welvaart (prosperity) H et tweede duurzaamheidsverslag,

Nadere informatie

Crowdfunding in Nederland De status van crowdfunding in Nederland

Crowdfunding in Nederland De status van crowdfunding in Nederland Crowdfunding in Nederland 2013 De status van crowdfunding in Nederland Dit rapport is opgesteld door Douw&Koren en gepubliceerd op 15 januari 2014. Copyright Douw&Koren Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

de Ruimtemakers, vernieuwende wijze van Risicomanagement Speelveld aan kansen

de Ruimtemakers, vernieuwende wijze van Risicomanagement Speelveld aan kansen de Ruimtemakers, vernieuwende wijze van Risicomanagement Speelveld aan kansen Ruimte maken voor ondernemers Nederland is een land van ondernemen en ondernemers. Een land dat groot is geworden door te bedenken

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Gezamenlijk in één dag a Rough Guide to CSR schrijven

INHOUDSOPGAVE Gezamenlijk in één dag a Rough Guide to CSR schrijven INHOUDSOPGAVE Gezamenlijk in één dag a Rough Guide to CSR schrijven Stel je voor: CSR is het land dat je wilt bezoeken. Je pakt als eerste de Rough Guide om je in te lezen Hoofdstuk 1: CSR entry requirements

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Ke(r)n jouw waarde. Ontdek jouw kernwaarden.

Ke(r)n jouw waarde. Ontdek jouw kernwaarden. Ke(r)n jouw waarde Ontdek jouw kernwaarden Ontdek jouw kernwaarden - pag. 2 Ontdek jouw kernwaarden Wat jou drijft in jouw leven en werk bepalen jouw keuzes. Het is dus belangrijk om te weten wát je drijft,

Nadere informatie

De Lokale Duurzame Energie Coöperatie. EnergieCoöperatieBoxtel WWW.ECBOXTEL.NL. Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk

De Lokale Duurzame Energie Coöperatie. EnergieCoöperatieBoxtel WWW.ECBOXTEL.NL. Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk De Lokale Duurzame Energie Coöperatie EnergieCoöperatieBoxtel Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk WWW.ECBOXTEL.NL LDEC: Waarom en waartoe leidt het Samen met leden realiseren van betaalbare, duurzame,

Nadere informatie

Voorbeeld antwoordblad Logische niveaus

Voorbeeld antwoordblad Logische niveaus Voorbeeld antwoordblad Logische niveaus Datum: 10 november 2016 We doorlopen de stappen in twee richtingen. Eerst van buiten naar binnen en daarna omgekeerd, van binnen naar buiten. Gebruik zowel je hoofd

Nadere informatie

Werk slimmer: Innoveer! www.dbr.nl

Werk slimmer: Innoveer! www.dbr.nl Werk slimmer: Innoveer! www.dbr.nl Van klantgericht naar innovatief Inmiddels is het niet genoeg om als organisatie klantgericht te zijn in je processen en producten. De huidige omstandigheden zoals snellere

Nadere informatie

Het Croqqer Cookbook: krijg samen meer voor elkaar

Het Croqqer Cookbook: krijg samen meer voor elkaar Het Croqqer Cookbook: krijg samen meer voor elkaar door Rob van de Star Inhoudsopgave Voorwoord...3 Hoe willen we werken?...4 De stem van onze "klant"...5 De buurt als ons anker...6 Copyright 2014, Croqqer

Nadere informatie

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt.

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij vinden dat de overheid zich daarom minder met jou moet bemoeien en dat bedrijven minder invloed moeten hebben. Wij willen de overheid

Nadere informatie

Boeren hebben. oplossing! een. Meerjarenplan 2020 van ZLTO

Boeren hebben. oplossing! een. Meerjarenplan 2020 van ZLTO Boeren hebben een oplossing! Meerjarenplan 2020 van ZLTO Boerenkracht & financiering KLIMAAT VOEDSELZEKERHEID & GEZONDHEID VITAAL PLATTELAND Innovatie, data & kennis ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouw

Nadere informatie

ELKE ONDERNEMING TOPFIT

ELKE ONDERNEMING TOPFIT ELKE ONDERNEMING TOPFIT ONDERNEMERS- VERWACHTINGEN DE STRATEGIE VAN MKBTR Je bent ondernemer. Je gelooft in je eigen kunnen en succes. Misschien ben je al jaren actief of sta je klaar om te beginnen. Je

Nadere informatie

Fontys Educational Designer Mindz (FED Mindz) Projectplan. Visie

Fontys Educational Designer Mindz (FED Mindz) Projectplan. Visie Visie We leven in een wereld die sterk veranderlijk is. Er ligt een grote verantwoordelijkheid bij docenten om de nieuwe generaties als competente rebellen klaar te stomen voor een onbekende toekomst waarin

Nadere informatie

Het webinar Pensioen 2.0 begint om 20.03

Het webinar Pensioen 2.0 begint om 20.03 Nog even geduld Het webinar Pensioen 2.0 begint om 20.03 Twitter? @BrightPensioen #NLPensioenbewust Pensioen 2.0 Twitter? @BrightPensioen #NLPensioenbewust Enkele onderwerpen Hoe werkt pensioen in Nederland?

Nadere informatie

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016:

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016: Mankind Mens & Organisatie gelooft in de kracht van dromen en drijfveren in relatie tot ondernemerschap en leiderschap. Dromen en drijfveren vormen de grond waarop ambitie kan groeien. Passie zorgt vervolgens

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

LEKKER BETROKKEN! Copyright VHVG / Phyllis den Brok- Phliss, jan. 2012 Lekker Betrokken! 1

LEKKER BETROKKEN! Copyright VHVG / Phyllis den Brok- Phliss, jan. 2012 Lekker Betrokken! 1 LEKKER BETROKKEN! Projectvoorstel voor het verduurzamen van de zorgsector wat betreft het aanbod van duurzame producten alsmede verduurzaming van de processen en de mens daarbinnen, uitgaande van het brede

Nadere informatie