Living. lab. Westpoort Amsterdam. Een duurzaamheidspilot voor Westpoort in Sloterdijk III. Open voor business. Bedrijventerrein

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Living. lab. Westpoort Amsterdam. Een duurzaamheidspilot voor Westpoort in Sloterdijk III. Open voor business. Bedrijventerrein"

Transcriptie

1 Living Een duurzaamheidspilot voor Westpoort in Sloterdijk III lab Bedrijventerrein Westpoort Amsterdam Open voor business

2 Duurzame aanknopingspunten In Living Lab Sloterdijk III werken ondernemers, kennisinstellingen en de overheid aan een formule waarin duurzaam produceren en geld verdienen op natuurlijke wijze samengaan. Als de formule aanslaat, dan wordt hij later over heel Westpoort uitgerold. Wie Westpoort binnenrijdt wordt getroffen door het beeld van loodsen, zeeschepen, industrie, opslagtanks, windturbines in braakliggende ruigten. Is het een doorsnee industriegebied? Niet echt. Hier hebben zich een paar opvallend duurzame bedrijven en kwaliteiten gevestigd. Soms zelfs met iconische waarde. Innovatief energielandschap In Westpoort is een cluster van grote duurzame energieproducenten neergestreken. Het meest opvallend zijn de 36 windturbines die groene stroom produceren. Iets minder zichtbaar is de grootste rioolwaterzuivering (RWZI) van Nederland, die genoeg biogas produceert voor 20 duizend woningen. Daarnaast staat het Afvalenergiebedrijf met s werelds modernste verbrandingscentrale. Die wekt groene stroom op voor 285 duizend huishoudens, restwarmte voor 20 duizend woningen, kan stoom leveren aan bedrijven, en zuivert het biogas van de RWZI tot groen gas voor vrachtwagens. Om het duurzaamheidspalet compleet te maken: het bedrijf Xpositron liet 400 zonnepanelen op zijn dak leggen en is daarmee de grootste particuliere zonnecentrale van Nederland. 400 zonne panelen De Amsterdamse haven nam onlangs in Los Angeles de zilveren IAPH Port Environment Award in ontvangst. Daarmee behoort de haven tot de wereldtop van duurzame zeehavens. Maar ook in de rest van Westpoort staan iconische bedrijven, met baanbrekend werk op het gebied van recycling, duurzame energie en biochemie. Zijn zij een voorbode van de verdere verduurzaming van Westpoort? Een speciale pilot moet daar eind 2013 het antwoord op geven. In Living Lab Sloterdijk III werken ondernemers, kennisinstellingen en de overheid aan een formule waarin duurzaam produceren en geld verdienen op natuurlijke wijze samengaan. Als de formule aanslaat, dan wordt hij later over heel Westpoort uitgerold.

3 Duurzame grondstoffen voor de voedingsindustrie De voedingsmiddelenindustrie begint steeds meer te vragen om verantwoord geproduceerde grondstoffen. Het bedrijf Cargill levert sinds kort duurzaam geproduceerde raapzaadolie aan Unilever. Even verderop ontwikkelt Jagran een proeffabriek voor eiwitten uit vliegenlarven. De veevoederindustrie is namelijk naarstig op zoek naar duurzamere grondstoffen dan vismeel of soja. Hightech recycling In Westpoort bevinden zich ook bedrijven die fosfaatrijk afval opwerken, olie uit verzadigde bleekaarde halen en autobanden recyclen. Weer andere bedrijven recyclen textielvezels, hout of kunststof tot bruikbare halfproducten. Vaak maken deze bedrijven gebruik van elkaars reststromen. Biodiesel uit afgewerkt frituurvet Ook drie andere bedrijven bepalen sinds kort het energielandschap van Westpoort. Vestia Biofuels en Greenmills maken jaarlijks ruim 300 miljoen liter biodiesel uit organisch afval en afgewerkte vetten. Lean & mean (en clean) Sommige bedrijven in het gebied, zoals het Fietsdepot (voorheen AFAC), experimenteren al een paar jaar met duurzame transportmiddelen. Dat varieert van een elektrische bestelauto en auto s op groen gas, tot de nieuwste vrachtwagens op biodiesel. De belangstelling voor schoon vervoer is groot. Rijke flora en fauna Het klinkt vreemd, maar voor natuurliefhebbers is Westpoort interessanter dan een gemiddelde woonwijk. Op braakliggende stukken, in bermen, poelen en randen leven honderden soorten planten en dieren, waaronder zeldzame orchideeën, vogels, vlinders en amfibieën. Orgaworld produceert 25 miljoen m3 biogas uit het vergisten van afval van supermarktketens. 25 mln. m3 biogas

4 Sloterdijk III als living lab In Westpoort is al een inspirerende start gemaakt met duurzame bedrijvigheid. Laten we gebruik maken van dit momentum en zulke ondernemers ruimte geven voor expansie. Westpoort heeft de tijdgeest in elk geval mee, want het leeuwendeel van de bedrijven is overtuigd van de noodzaak van duurzaam ondernemen. Paul Polman, de CEO van Unilever, markeerde deze koerswijziging al in 2011 met zijn uitspraak duurzame groei is het enige aanvaardbare model voor zakendoen. Deze voorhoede van bedrijven is niet geholpen met overheidsregels en dwang, maar met een steuntje in de rug. Vertaald naar Westpoort betekent dat bijvoorbeeld: nactieve mediapromotie van ondernemers met een aansprekende duurzame business; nservicegericht benaderen van voorhoedebedrijven, met praktische hulp en waar mogelijk subsidie; nstimuleren van achterblijvers om ook aan te haken; nondernemers en kennisinstellingen aan elkaar koppelen; ntegen gunstige voorwaarden grond ter beschikking stellen voor experimenten; nde openbare ruimte en het groen zo duurzaam mogelijk inrichten. Sloterdijk III goede pilotlocatie Westpoort wil eerst op beperkte schaal ervaring opdoen met die aanpak. Sloterdijk III is een ideaal gebied om een jaar lang als Living Lab te dienen: in en om het gebied liggen voorbeeldbedrijven op het gebied van duurzame energie, innovatie, biobased productie en schoon transport. Daarnaast heeft Sloterdijk III twee aansluitingen op de nieuwe Westrandweg. Dat is absoluut een asset, want daarmee heeft het gebied snelle toegang tot de Westas tussen het Westland en Den Helder. En last but not least beschikt Sloterdijk III over braakliggende kavels, die direct beschikbaar zijn voor duurzame experimenten. Sloterdijk III als pilot voor Westpoort Sloterdijk III is een bedrijventerrein in het zuidelijk deel van het Amsterdamse Westpoort. Westpoort bestrijkt een gebied van 4 x 10 kilometer en herbergt de vierde zeehaven van Europa, diverse bedrijventerreinen en zware industrie. Westpoort is onderdeel van de Logistieke Westas: een vitale verbinding tussen het Noordzeekanaalgebied, Schiphol en Greenport Aalsmeer. Met bijna arbeidsplaatsen is Westpoort een belangrijke economische motor van de regio. Om de concurrentiepositie ook in de toekomst veilig te stellen heeft Westpoort een strategische keuze gemaakt voor duurzaamheid. Dat uit zich ondermeer in de uitgifte van kavels, de benadering van bedrijven en de inrichting van het gebied.

5 Wat is duurzaam in Westpoort? Duurzaam is een abstract containerbegrip, maar in de jaren 90 kwam de omschrijving PPP in omloop, die veel wordt gebruikt. Daarin is sprake van duurzaamheid als people (welzijn), planet (ecosysteem) en profit (welvaart) het alle drie tegelijk goed doen. Later vertaalde het Ministerie van EZ dat ook naar bedrijventerreinen: Een duurzaam bedrijventerrein heeft betrekking op sociaal-maatschappelijke aspecten, bescherming van het milieu en economische ontwikkeling ( ) Een evenwicht tussen deze drie pijlers is van groot belang. Het gaat dus niet alleen om de sociale en ecologische waarde van een terrein, maar ook om de economische. Een duurzaam bedrijventerrein zonder bedrijven bestaat tenslotte niet... De 3 p s kunnen goed worden gecombineerd met het Duurzaamheidsprogramma van de Gemeente Amsterdam. Dat programma is gestoeld op 4 pijlers, die in onderstaand figuur iets ruimer zijn geformuleerd om het toepasbaar te maken voor een bedrijventerrein. Duurzame energie Schoon vervoer Innovatie People Planet Profit Biobased

6 Living Lab agenda De duurzaamheidspilot Sloterdijk III duurt precies één jaar, dus het is een uitdaging om 2013 optimaal te benutten met leerervaringen. Om daar een agenda voor op te stellen liet de gemeente in 2012 eerst een quick scan doen naar duurzaamheidskansen specifiek voor dit gebied. Daar kwamen een paar veelbelovende denkrichtingen en acties uit voort. Sommige acties zijn al met succes voltooid: 1 Relatie met bedrijven Voor een goede pilot is het belangrijk om meer inzicht te krijgen in de duurzaamheidswensen van bedrijven in Sloterdijk III: nonderzoek naar duurzaamheid. In 2013 heeft de Gemeente Amsterdam een onderzoek onder 350 bedrijven in Sloterdijk III gehouden om de duurzaamheid van de bedrijven in kaart te brengen. Daarmee kregen we een goed beeld van wat er al gebeurt en de wensen en interesses van bedrijven op duurzaamheidsgebied. Het onderzoek, uitgevoerd door O+S is te vinden op de website npromotie van iconen. Bedrijven met bijzondere duurzaamheidsprestaties worden in het zonnetje gezet, met de bedoeling om een brede groep van ondernemers en kennisinstellingen te enthousiasmeren; nslotsymposium Verbinden. In het najaar van 2013 mondt de pilot uit in een slotsymposium voor, en met, bedrijven. Daarnaast komt er een publicatie waarin resultaten en leerervaringen worden gepresenteerd en besproken. 2. Ruimte voor experimenten Biobased productie is een compleet nieuwe economische sector. De toekomstpotentie is groot, maar de productieketen staat nog in de kinderschoenen. Er is behoefte aan innovatieve bedrijven die niet bang zijn om te experimenteren. Voor hen heeft Sloterdijk III het volgende te bieden: een paar zittende bedrijven die al zijn begonnen met biobased producten, kavels voor de teelt van biobased gewassen, en aanjaagsubsidie van het EU programma EFRO: nmeebouwen aan nieuwe bedrijfskolom. Afgelopen jaar heeft een groep overheden, bedrijven en universiteiten het platform Biobased Connections opgericht. Zij brengt lokale mogelijkheden van biobased bedrijvigheid in kaart, maakt een showcase van successen en brengt vraag en aanbod bij elkaar. De verwachting is dat daardoor innovatieve start-ups van biobased productie van de grond komen. Het platform heeft Sloterdijk III alvast uitverkoren als living lab voor biobased experimenten! nexperimentele teelt biobased gewassen. Sloterdijk III wordt in 2013 op experimentele basis opgenomen in de bestaande keten van biobased- en recyclingbedrijven in Westpoort. Dat kan door bijvoorbeeld op enkele braakliggende kavels tijdelijk gewassen te verbouwen voor bioplastics, textiel, vezels, spaanplaat en zelfs biobrandstoffen. Ondernemers vinden duurzaamheid belangrijk Twee derde van de bedrijven in Sloterdijk III hecht belang aan duurzaam ondernemen. MVO, afvalmanagement en energie zijn de voornaamste thema s, terwijl de term biobased nog weinig bekend is. biobase d restwarmte groene stroom stroom Dertig procent gebruikt groene stroom en 9% restwarmte. Ondernemers hebben belangstelling voor cradle to cradle productie, zonnepanelen en een schoner wagenpark.

7 3 Duurzame energie In binnen- en buitenland staat de Haven Amsterdam bekend als energiehaven en Sloterdijk III kan daar goed op aansluiten. Bijvoorbeeld met windturbines en zonne-energie: nonderzoek meer windturbines. De gemeente deed recentelijk onderzoek naar de toekomst van de bestaande windmolens van Westpoort. Het bleek dat het turbinepark gemakkelijk kan worden opgeschaald naar minimaal 100 megawatt. Dat is net zoveel vermogen als alle windmolens in Brabant, Gelderland en Overijssel bij elkaar! nfinanciering zonnepanelen. Het is bekend dat veel MKBbedrijven graag zonnepanelen op het dak wensen, maar moeite hebben met de financiering ervan. Living Lab kan contacten leggen en adviseren in de zoektocht naar mogelijkheden en gunstige financieringsconstructies. 4. Transport en logistiek Bedrijven in Sloterdijk III blijken veel interesse te hebben in schonere transportmethoden en voertuigen. Aan de grens van het gebied staat reeds een tankstation voor biodiesel en groen gas: nduurzame logistiek. Living Lab kijkt naar mogelijkheden voor verdere vergroening zoals waterstof en elektrische snellader. Daarnaast biedt de aansluiting op de Westrandweg kansen voor schone Lange Zware Vrachtwagencombinaties (oftewel eco-combi s); nroadshow schone bedrijfsauto s. Living Lab organiseert in september een informatieve roadshow voor en door ondernemers. Met ondermeer aandacht voor betaalbare elektrische (bestel) auto s, de nieuwste Euro6 diesels, fiscale- en subsidieregelingen. 5. Ecologie Westpoort heeft kansen voor het oprapen om de natuurwaarde in en rond Sloterdijk III verder te benutten. Dat is meteen een mooie omlijsting voor duurzame bedrijvigheid: nrealiseren natuurverbindingen De gemeente heeft inmiddels de ecologische verbinding tussen Sloterdijk III, de Brettenzone en het Geuzenbos sterk verbeterd; nbermen en bijen. Als visitekaartje zijn de rotondes bij de toegangswegen van Sloterdijk III op natuurlijke wijze ingericht. Daarnaast zijn bermen ingezaaid met een Tubinger zaadmengsel. Deze mix van wilde veldbloemen staat bekend als onweerstaanbaar voor bijen. Naar een biobased economie Onze huidige economie is voor een groot deel gebaseerd op aardolie (benzine, plastics, chemicaliën, kunstvezels). De EU en het Rijk zijn echter van mening dat de zware afhankelijkheid van olie plaats moet maken voor biobased bronnen: een economie op basis van plantaardige en dierlijke biomassa. Biomassa valt duurzaam te produceren, te recyclen en bovendien vernieuwt het zichzelf. Het lange termijn doel is om hoogwaardige producten voor voeding, fijnchemie, materialen en brandstoffen rechtstreeks te winnen uit algen, bacteriën, planten en organisch afval. Een soort vooruit naar vroeger, waarin agrarische productie niet alleen over voedsel gaat, maar ook om hightech kringlopen.

8 Uitnodiging Westpoort en Living Lab Sloterdijk III roepen ondernemers, geïnteresseerden en wetenschappers op om mee te denken en experimenten of initiatieven aan te dragen. Europa investeert in uw toekomst uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Neem daarvoor contact op met Westpoort / Sloterdijken via en houdt de website in de gaten. Bedrijventerrein Westpoort Amsterdam Open voor business

Duurzaamheid Sloterdijk III

Duurzaamheid Sloterdijk III Duurzaamheid Sloterdijk III In opdracht van: projectorganisatie Westpoort/Sloterdijken Projectnummer: 13085 Steven Poppelaars MSc Drs. Carine van Oosteren Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Green Deal Grassen & Gewassen Amsterdam Economie Board. Portefeuilehouder J.C.W. Nederstigt

Nota van B&W. onderwerp Green Deal Grassen & Gewassen Amsterdam Economie Board. Portefeuilehouder J.C.W. Nederstigt gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Green Deal Grassen & Gewassen Amsterdam Economie Board Portefeuilehouder J.C.W. Nederstigt Collegevergadering 7 januari 2013 inlichtingen Ingrid Leemans (023

Nadere informatie

&U Ondernemen met nieuwe energie

&U Ondernemen met nieuwe energie &U Ondernemen met nieuwe energie &U Ondernemen met nieuwe energie 1 Voorwoord De gebouwde omgeving energieneutraal of zelfs energieleverend. Collectieven van buurtbewoners, bedrijven en scholen die samen

Nadere informatie

the Best of Biobased Connections

the Best of Biobased Connections the Best of Biobased Connections Inhoudsopgave Voorwoord door Ton Jonker, directeur p: 3 1 Biobased Connections - feiten en cijfers p: 4 2 Resultaten p: 6 3 Lessons Learned p: 10 4 Activiteiten p: 16 1

Nadere informatie

Duurzaamheid als kans Resultaten van het project Regiodialoog over de Amsterdamse haven

Duurzaamheid als kans Resultaten van het project Regiodialoog over de Amsterdamse haven Duurzaamheid als kans Resultaten van het project Regiodialoog over de Amsterdamse haven Wat is de Regiodialoog? Het project Duurzame kansen creëren in de haven (kortheidshalve: de Regiodialoog) loopt van

Nadere informatie

HET PERSPECTIEF VAN DE CIRCULAIRE STAD

HET PERSPECTIEF VAN DE CIRCULAIRE STAD HET PERSPECTIEF VAN DE 10 AGENDAPUNTEN VOOR DE STAD VAN MORGEN EEN NIEUW ONTWIKKEL PERSPECTIEF VOOR DE STAD WAT IS DE? 2 In en rond onze steden vinden ingrijpende veranderingen plaats. Sommige zijn reden

Nadere informatie

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam 2010-2014

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam 2010-2014 Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam 2010-2014 Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Programma Duurzaam pag 3 Programma Duurzaam pag 4 Leeswijzer Voor u ligt het programma Duurzaam

Nadere informatie

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Programma Duurzaam pag 3 Programma Duurzaam pag 4 Leeswijzer Voor u ligt het programma Duurzaam van het college

Nadere informatie

Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland

Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland Samenvatting Deze Agenda Duurzaamheid zet uiteen wat de kabinetsinzet is om de samenleving te verduurzamen en geeft aan wat de speerpunten

Nadere informatie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Heusden heeft energie De eindigheid van de fossiele brandstoffen, de economische afhankelijkheid en de sterke prijsstijging ervan vragen om nieuwe

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Klimaat en energie

Jaarverslag 2013 Klimaat en energie Jaarverslag 2013 Klimaat en energie Inhoud Voorwoord 5 1 Het Amsterdamse klimaat- en energieprogramma 6 1.1 Doelstellingen klimaat en energie 7 1.2 De Energiestrategie 2040 7 1.3 Schematisch overzicht

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord Presentatie 20 maart 2015 Initiatiefnemers van dit Brabantse Energieakkoord zijn vertegenwoordigers van de Brabantse Milieufederatie (BMF), de Brabants-Zeeuwse

Nadere informatie

2 Duurzaam Amsterdam

2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam 2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam Agenda voor duurzame energie, schone lucht, een circulaire economie en een klimaatbestendige stad 3 Inhoudsopgave Vooraf 7 I Ambitie en richting

Nadere informatie

OVERHEIDSVISIE OP DE BIO-BASED ECONOMY IN DE ENERGIETRANSITIE. De keten sluiten

OVERHEIDSVISIE OP DE BIO-BASED ECONOMY IN DE ENERGIETRANSITIE. De keten sluiten OVERHEIDSVISIE OP DE BIO-BASED ECONOMY IN DE ENERGIETRANSITIE De keten sluiten Oktober 2007 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 2. Omgevingsanalyse 10 3. Waarom heeft de overheid een

Nadere informatie

Inhoudsopgave. MARKT Ontwikkelen van ondernemerschap 5 Innovatieve marktorganisatie en de coöperatie 6 Verbrede teelt, cross-overs & waardecreatie 7

Inhoudsopgave. MARKT Ontwikkelen van ondernemerschap 5 Innovatieve marktorganisatie en de coöperatie 6 Verbrede teelt, cross-overs & waardecreatie 7 1 2 Inhoudsopgave MARKT Ontwikkelen van ondernemerschap 5 Innovatieve marktorganisatie en de coöperatie 6 Verbrede teelt, cross-overs & waardecreatie 7 Uitkoopfonds voor in de weg liggende woningen 27

Nadere informatie

RCI Actieplan Energie

RCI Actieplan Energie Het Rotterdam Climate Initiative is het klimaatprogramma van de gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam NV, Deltalinqs en DCMR Milieudienst Rijnmond RCI Actieplan Energie Rotterdamse uitwerking van

Nadere informatie

MONITOR GROEN GELD VERDIENEN

MONITOR GROEN GELD VERDIENEN MONITOR GROEN GELD VERDIENEN Monitor Groen Geld Verdienen inleiding 1 NOV 2013 EEN UITGAVE VAN DE ECONOMIC BOARD UTRECHT Inhoudsopgave Gouden kansen in groene business-to-business Slechts een handjevol

Nadere informatie

management Energie-ambities van corporate Nederland SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON

management Energie-ambities van corporate Nederland SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON management Energie-ambities van corporate Nederland SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON december 2013 U wilt lage energiekosten. INHOUD COLOFON december 2013 06 05 voorwoord Duurzame energie, dat is waar

Nadere informatie

Biomaterialen, drijfveer voor de biobased economy. Strategie voor een groene samenleving

Biomaterialen, drijfveer voor de biobased economy. Strategie voor een groene samenleving Biomaterialen, drijfveer voor de biobased economy Strategie voor een groene samenleving Wetenschappelijke en Technologische Commissie voor de biobased economy Biomaterialen, drijfveer voor de biobased

Nadere informatie

Groene Groei. naar de maatschappij van 2040 Welvaart voor meer mensen met minder schade aan natuur en milieu

Groene Groei. naar de maatschappij van 2040 Welvaart voor meer mensen met minder schade aan natuur en milieu Groene Groei naar de maatschappij van 2040 Welvaart voor meer mensen met minder schade aan natuur en milieu Alle Bruggink Diederik van der Hoeven Paul Reinshagen Groene Groei, naar de maatschappij van

Nadere informatie

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 Consultatiedocument maart 2015 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 2 Programma Duurzaam 2015-2018 Programma

Nadere informatie

Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding

Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Economie Klimaat en energie

Nadere informatie

ANNE-MARIE RAKHORST NIEUWE ENERGIE SEARCH KNOWLEDGE

ANNE-MARIE RAKHORST NIEUWE ENERGIE SEARCH KNOWLEDGE ANNE-MARIE RAKHORST NIEUWE ENERGIE d n a l r Nede iele s s o f t e na h ijdperk t SEARCH KNOWLEDGE Binnen 25 jaar onafhankelijk van fossiele brandstoffen, laten we daar onze energie in stoppen! Anne-Marie

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Buurtenergie Nu. De volgende stap in 2013

Buurtenergie Nu. De volgende stap in 2013 Buurtenergie Nu De volgende stap in 2013 Jurgen van der Heijden voor Natuur & Milieu Overijssel en AT Osborne in opdracht van de Provincie Overijssel 1 Samenvatting Het buurtenergiebedrijf is in handen

Nadere informatie

Innovatie, retrofit en toekomstwaarde Concurrerende gebiedsontwikkeling door duurzaamheid Linda van Hilten, Jurgen van der Heijden (AT Osborne)

Innovatie, retrofit en toekomstwaarde Concurrerende gebiedsontwikkeling door duurzaamheid Linda van Hilten, Jurgen van der Heijden (AT Osborne) (Gepubliceerd als: Jurgen van der Heijden, Linda van Hilten (2015), Innovatie, retrofit en toekomstwaarde, Concurrerende gebiedsontwikkeling door duurzaamheid, p. 67-74 in: Geiske Bouma, Elke Vanempten

Nadere informatie

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C. cradle to cradle als inspiratiebron voor duurzame gebieds ontwikkeling

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C. cradle to cradle als inspiratiebron voor duurzame gebieds ontwikkeling cradle to cradle als inspiratiebron voor duurzame gebieds ontwikkeling cradle to cradle als inspiratiebron voor duurzame gebieds ontwikkeling De visiegroep radle to radle Pieter Boone, supervisor ruimtelijke

Nadere informatie

DUURZAAM ONTWIKKELEN IN HUISSEN ANGEREN. Schakel tussen gebied & economische stimulering

DUURZAAM ONTWIKKELEN IN HUISSEN ANGEREN. Schakel tussen gebied & economische stimulering DUURZAAM ONTWIKKELEN IN HUISSEN ANGEREN Schakel tussen gebied & economische stimulering Duurzaam ontwikkelen Huissen Angeren Opgesteld door: Roelof Westerhof In samenwerking met projectbureau herstructurering

Nadere informatie