EXAMEN CLUBLEIDER A (CLA)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EXAMEN CLUBLEIDER A (CLA)"

Transcriptie

1 EXAMEN CLUBLEIDER A (CLA) 11 april 2015 U heeft voor het examen 2 uur de tijd uur uur. De opgaven 1 t/m 18 gaan over organisatie en rekenen en bestaan uit zestien éénpuntsvragen en twee tweepuntsvragen (vragen 14 en 15). De opgaven 19 t/m 30 gaan over de spelregels en leveren ieder twee punten op. Om te slagen moet u minimaal 26 punten behalen. Op het antwoordformulier dient u op het voorblad in ieder geval uw naam, uw postcode of NBB nummer te vermelden. Wij verzoek u dit met zorg en duidelijk leesbaar te doen. Veel succes.

2 Organisatie- en Rekengedeelte Wij adviseren om voor het beantwoorden van de opgaven van dit gedeelte niet meer dan één uur van de totaal beschikbare twee uur te gebruiken. Stel uw rekenmachine in op minimaal 4 decimalen en rond pas later af. Voorbeeld: 1:7 = en dan zelf verder afronden. MP dienen te worden afgerond op 1 decimaal. Uitslagen van parenwedstrijden (percentages) op 2 decimalen nauwkeurig. Alle vragen zijn éénpuntsvragen, behalve de vragen 14 en 15. Deze leveren elk twee punten op. Vergeet niet uw antwoorden op het antwoordformulier over te nemen. Opgave 1 Wat verstaan we onder een spelgroep? A. Alle spellen die op één speelavond worden gespeeld. B. De groep spellen die in één ronde worden gespeeld. C. Alle spellen met hetzelfde spelnummer. De opgaven 2 t/m 13 gaan over de A-lijn van Bridgeclub Roos. Er worden 24 spellen gespeeld door 14 paren volgens onderstaan schema. Tafel 1 Tafel 2 Tafel 3 Tafel 4 Tafel 5 Tafel 6 Tafel 7 Ronde 1 1-2: A 3-4: B 5-6: C 7-8: D 9-10: E 11-12: F 13-14: A Ronde : A 1-14: B 2-9: C 12-3: D 5-4: E 10-8: F 13-7: B Ronde 3 5-8: A 6-10: B 7-14: C 1-11: D 2-3: E 4-9: F 13-12: C Ronde : A 11-2: B 3-8: C 4-14: D 6-7: E 1-5: F 13-10: D Ronde : A 12-5: B 1-4: C 9-6: D 11-14: E 7-2: F 13-8: E Ronde 6 4-7: A 8-9: B 11-10: C 2-5: D 12-1: E 6-14: F 13-3: F Opgave 2 Hoe hoog is de top op een spel? Opgave 3 Hoeveel MP haalt een paar dat precies 50% scoort? Opgave 4 Hoeveel MP worden er uitgereikt tijdens de hele avond? Opgave 5 Aan één tafel scoort het noord-zuid paar 23 MP. Hoeveel MP behaalt dan het oost-west paar aan die tafel als er verder niets bijzonders gebeurt? Opgave 6 Aan één tafel wordt op twee spellen aan beide paren 60% gegeven. Wat voor consequenties heeft dit voor het aantal MP wat wordt uitgedeeld op deze tafel? Opgave 7 Met welke paren wordt paar 1 vergeleken op spel 9? CLA examen 11 april 2015 Pagina 2 van 11

3 Tafel 1 Tafel 2 Tafel 3 Tafel 4 Tafel 5 Tafel 6 Tafel 7 Ronde 1 1-2: A 3-4: B 5-6: C 7-8: D 9-10: E 11-12: F 13-14: A Ronde : A 1-14: B 2-9: C 12-3: D 5-4: E 10-8: F 13-7: B Ronde 3 5-8: A 6-10: B 7-14: C 1-11: D 2-3: E 4-9: F 13-12: C Ronde : A 11-2: B 3-8: C 4-14: D 6-7: E 1-5: F 13-10: D Ronde : A 12-5: B 1-4: C 9-6: D 11-14: E 7-2: F 13-8: E Ronde 6 4-7: A 8-9: B 11-10: C 2-5: D 12-1: E 6-14: F 13-3: F Opgave 8 Welke paren spelen de spellen 5-8 in ronde 4? Opgave 9 Maak een gidsbriefje voor paar 5. Nederlandse Bridge Bond Gidsbriefje schema: Paar 5 ronde tafel NZ/ OW tegen stander spellen Opgave 10 Aan het begin van de derde ronde wordt aan tafel 7 abusievelijk spel 17 gespeeld. Welke andere paren kunnen hierdoor spel 17 niet meer spelen? Opgave 11 In ronde 5 heeft op spel 10 noord 14 kaarten en zuid 12. Welke paren spelen dit spel nu? Welke paren hebben dit spel de ronde hiervoor gespeeld? Opgave 12 Paar 11 scoort op deze avond 118 MP. Reken het percentage uit. Opgave 13 Welke paren spelen 4 spellen minder als paar 7 na de tweede ronde door acute fysieke ongemakken naar huis gaat? CLA examen 11 april 2015 Pagina 3 van 11

4 Opgave 14 (tweepuntsvraag) Reken de scorekaart van spel 13 uit. U mag ervan uitgaan dat de scorekaart correct is ingevuld. Vergeet niet de scores op het antwoordvel te noteren. Datum: Groep: Spelnr. Paar nr. Contract Resul taat Score 13 NZ OW NZ OW MP C ! C C C C CLA examen 11 april 2015 Pagina 4 van 11

5 Opgave 15 (tweepuntsvraag) Noteer de scores op spel 16. U hoeft niet de MP uit te rekenen. Vergeet niet uw antwoorden over te nemen op het antwoordvel. Datum: Groep: Spelnr. Paar nr. Contract Resultaat Score 16 NZ OW NZ OW MP 1 2! C RD D C SA -7- C SA! X -16- C Opgave 16 Op de club Viooltje spelen de leden altijd 28 spellen op een avond. In de A-lijn spelen 16 paren. Paar 10 behaalt 222 MP. Hoeveel procent heeft dit paar op deze avond behaald? Opgave 17 Op diezelfde clubavond behaalt een paar 62,50%. Hoeveel MP is dit? Opgave 18 Wat is het maximaal te behalen percentage op één speelavond voor een paar, als dit paar die avond 4 spellen minder speelt? CLA examen 11 april 2015 Pagina 5 van 11

6 Spelregelgedeelte Wij adviseren om voor het beantwoorden van de opgaven van dit gedeelte niet meer dan één uur van de totaal beschikbare twee uur te gebruiken. Op het antwoordformulier moet u het juiste antwoord omcirkelen. Er is slechts één goed antwoord per vraag mogelijk. Elk goed antwoord levert 2 punten op. Opgave 19 Wat is de definitie van een bieding? A. Pas, doublet en redoublet. B. Het noemen van een aantal trekken en een speelsoort. C. De antwoorden van A en B samen. Opgave 20 Zuid is leider geworden in 4. Na de vijfde slag heeft zuid vier slagen gemaakt en één slag afgestaan. Op dat moment speelt de leider een kleine harten uit de blinde. Oost troeft in met zijn laatste schoppen. De leider troeft over en maakt deze slag. In slag negen blijkt dat oost nog een harten heeft gehad en dus heeft verzaakt in slag zes. West maakt later in het spel nog een slag met harten en een slag met klaveren. De leider maakt de overige slagen. Hoeveel slagen moeten OW nu overdragen? A. 0 B. 1 C. 2 Opgave 21 Op spel 24 wordt oost leider in 3SA. Het is wat rumoerig, want een aantal tafels is al klaar met spelen. In de verwarring komt noord uit met A. De wedstrijdleider wordt geroepen. Wat legt de wedstrijdleider uit, als oost besluit de uitkomst te accepteren en leider te zijn? A. Oost speelt nu als eerste bij, dan speelt zuid en daarna legt west de dummy op tafel. B. West legt de dummy op tafel en de volgende kaart wordt uit de dummy gespeeld. C. West legt de dummy op tafel en de leider speelt als eerste uit de hand bij. CLA examen 11 april 2015 Pagina 6 van 11

7 Opgave 22 Op spel 1 (noord gever) heeft noord in handen: HV4 VB972 AV HB9 Het bieden begint met een pas voor de beurt van oost: West Noord Oost Zuid -- pas WL Zuid roept de wedstrijdleider en geeft desgevraagd aan de pas niet te accepteren. Welke van de onderstaande beweringen is juist? A. Oost moet wat noord ook biedt, passen bij zijn eerste beurt om te bieden. B. Als noord past moet oost ook passen. Als noord niet past, dan mag oost bieden wat hij wil. C. Als noord past, mag oost bieden wat hij wil. Opgave 23 De wedstrijdleider wordt geroepen na onderstaand biedverloop. Oost realiseert zich dat zuid een onvoldoende bod heeft gedaan. West Noord Oost Zuid 1 pas WL Wat moet de wedstrijdleider beslissen? A. 2 is inderdaad een onvoldoende bod. De bieding gaat terug naar zuid. B. Het bieden mag doorgaan omdat west het 2 bod heeft geaccepteerd. Mocht west leider worden, dan geldt er mogelijk een voorspeelbeperking voor noord. C. Het bieden gaat gewoon door. Het 2 bod is geaccepteerd door west. Er is geen voorspeelbeperking voor noord als NZ gaan tegenspelen. CLA examen 11 april 2015 Pagina 7 van 11

8 Opgave 24 West Noord Oost Zuid pas 1SA pas 3 pas 4 WL Tijdens bovenstaand biedverloop roept zuid opeens de wedstrijdleider. De wedstrijdleider neemt zuid mee van tafel om zuid zijn verhaal te laten doen. Zuid beweert dat hij zich heeft verpakt. Hij had 3SA willen bieden. De wedstrijdleider vraagt wat 3 betekent. Volgens de systeemkaart belooft dit sleminteresse met schoppen als troef. De zuidhand bevat 11 punten met een 4333 verdeling. De vierkaart is schoppen. Welke van de volgende beweringen is waar? A. Er is sprake van een onbedoelde bieding. Zuid mag 3 vervangen door 3SA en daarna mogen ook de biedingen van west en noord teruggenomen worden. B. Omdat partner noord daarna al een bod heeft gedaan, mag zuid zijn bod niet herstellen. C. Er is geen sprake van een onbedoelde bieding, zuid heeft immers schoppen. Zuid mag zijn bod niet herstellen. Opgave 25 Noord is leider in een ruitencontract. West heeft per ongeluk in slag zes twee kaarten gespeeld: H en 3. Hij bedoelde H te spelen. De ontboden wedstrijdleider stelt vast dat 3 een kleine strafkaart wordt. West wint de slag met de gespeelde H en mag nu voorspelen in slag zeven. De wedstrijdleider legt de consequenties van de kleine strafkaart uit, die open op tafel ligt. West heeft verder nog in zijn hand: B9 V74 - B Welke van de onderstaande beweringen is waar? A. West mag in deze slag wel V en 3 spelen, maar niet 7 of 4. B. West mag elke kaart spelen die hij wil, maar als hij harten wil spelen, dan alleen maar 3. C. West moet nu 3 spelen. CLA examen 11 april 2015 Pagina 8 van 11

9 Opgave 26 Zuid is leider in een schoppencontract. Nadat slag vier in het spel is gespeeld en alle kaarten al dicht liggen wil oost, die voor moet spelen, nog even zijn laatst gespeelde kaart bekijken. Mag dat? A. Nee, zodra alle spelers de kaart dicht gelegd hebben, mag niemand, behalve op instructie van de wedstrijdleider, de kaarten inzien. B. Nee, alleen de leider mag zijn laatst gesloten kaart bekijken. C. Ja, zolang het maar alleen deze kaart is en deze niet aan anderen wordt getoond. Opgave 27 Op spel 7 gaat het bieden als volgt: West Noord Oost Zuid pas 3 WL Noord roept de wedstrijdleider en vertelt dat hij bij het bieden is overgeslagen. Zuid accepteert 3 niet en noord biedt 4. Oost aarzelt nu even maar besluit toch te passen. Zuid en west passen ook en het eindcontract wordt 4. Welke van de onderstaande beweringen over voorspeelbeperkingen is juist? A. Er zijn geen voorspeelbeperkingen. B. Zodra west voor de eerste keer aan slag komt, mag de leider west verbieden, dan wel gebieden schoppen te spelen. C. De leider mag oost verbieden, dan wel gebieden met schoppen te starten. CLA examen 11 april 2015 Pagina 9 van 11

10 Opgave 28 Dit gaat over hetzelfde spel 7 als opgave 27. Na het roepen van de WL, besluit Oost tot een andere actie. West Noord Oost Zuid pas 3 WL Noord roept de wedstrijdleider en vertelt dat hij bij het bieden is overgeslagen. Zuid accepteert 3 niet en noord biedt 4. Oost besluit nu te doubleren. Mag dat? A. Nee, na zijn bod voor de beurt mag oost nu niet doubleren of redoubleren. B. Ja, maar west moet nu verder passen. C. Ja, doordat noord nu 4 biedt, gaat het bieden zonder beperkingen door. Opgave 29 Zuid is leider in 6. Hij heeft zeven slagen gespeeld, waarvan OW er één hebben gemaakt. De situatie is: Spel 6 O/OW B732 H W N Z V A O V7 - Zuid speelt klaveren uit de hand, gedekt met de boer door west. Zuid zegt troef maar tegen de blinde en 3 wordt gespeeld. Oost legt 7 en claimt voor één down. Zuid vindt dit niet eerlijk en roept de wedstrijdleider. Natuurlijk wilde hij dat de blinde 8 speelde, want hij wist dat 7 er nog in zat. Wat moet de wedstrijdleider beslissen? A. 3 is niet door de leider genoemd. De blinde had een kaart moeten spelen, waarmee de slag gewonnen wordt. De blinde moet 3 terugnemen en alsnog 8 spelen. Oost mag 7 ook straffeloos terugnemen en een andere kaart spelen. B. 3 is de gespeelde kaart. De leider is één down. C. 3 is gespeeld op basis van een onvolledige aanduiding en mag worden teruggenomen, daarna mag ook de kaart van oost worden teruggenomen. CLA examen 11 april 2015 Pagina 10 van 11

11 Opgave 30 Op onderstaand spel is zuid leider geworden in 4. West komt uit met A en speelt daarna ook H. West vervolgt met B en Oost gooit 6 bij en zuid troeft. Vervolgens steekt hij over met H naar A en snijdt de V eruit. Bij het afspelen van de overige slagen, die de leider allemaal maakt, blijkt dat oost in slag drie heeft verzaakt. De wedstrijdleider wordt erbij gehaald. Deze constateert de voldongen verzaking. Hoeveel slagen moeten OW overdragen? AHB B7 A. 0 B. 1 C B1074 AV4 962 W N Z O V3 AH853 H3 AHV V96 B Vergeet niet uw antwoorden op het antwoordformulier over te nemen. CLA examen 11 april 2015 Pagina 11 van 11

EXAMEN CLUBLEIDER A (CLA)

EXAMEN CLUBLEIDER A (CLA) EXAMEN CLUBLEIDER A (CLA) U hebt voor het examen 2 uur de tijd. 11.00 uur 13.00 uur De opgaven 1 t/m 18 gaan over organisatie en rekenen. De opgaven 19 t/m 30 gaan over de spelregels. Opgave 1-16 Opgave

Nadere informatie

EXAMEN CLUBLEIDER A (CLA)

EXAMEN CLUBLEIDER A (CLA) EXAMEN CLUBLEIDER A (CLA) Je hebt voor het examen 2 uur de tijd. 10.30 uur 12.30 uur. De opgaven 1 t/m 18 gaan over organisatie en rekenen. De opgaven 19 t/m 30 gaan over de spelregels. Opgave 1-16 Opgave

Nadere informatie

EXAMEN CLUBLEIDER A (CLA)

EXAMEN CLUBLEIDER A (CLA) EXAMEN CLUBLEIDER A (CLA) U hebt voor het examen 2 uur de tijd. 10.00 uur 12.00 uur De opgaven 1 t/m 18 gaan over organisatie en rekenen. De opgaven 19 t/m 30 gaan over de spelregels. Opgave 1-16 éénpuntsvragen.

Nadere informatie

EXAMEN CLUBLEIDER B (CLB) Spelregelgedeelte SUCCES. Dit gedeelte bestaat uit 17 opgaven. U hebt voor dit onderdeel anderhalf uur de tijd.

EXAMEN CLUBLEIDER B (CLB) Spelregelgedeelte SUCCES. Dit gedeelte bestaat uit 17 opgaven. U hebt voor dit onderdeel anderhalf uur de tijd. EXAME CLUBLEIDER B (CLB) Spelregelgedeelte Dit gedeelte bestaat uit 17 opgaven. U hebt voor dit onderdeel anderhalf uur de tijd. Op het antwoordformulier dient u uw gegevens zo volledig mogelijk in te

Nadere informatie

EXAMEN CLUBLEIDER B (CLB)

EXAMEN CLUBLEIDER B (CLB) EXAME CLUBLEIDER B (CLB) Spelregels Dit gedeelte bestaat uit 19 opgaven. U hebt voor dit onderdeel anderhalf uur de tijd. m te kunnen slagen moet u voor dit onderdeel minimaal 30 van de 55 punten behalen.

Nadere informatie

EXAMEN CLUBLEIDER B (CLB)

EXAMEN CLUBLEIDER B (CLB) EXAMEN CLUBLEIDER B (CLB) Spelregels Dit gedeelte bestaat uit 18 opgaven. U hebt voor dit onderdeel anderhalf uur de tijd. Om te kunnen slagen moet u voor dit onderdeel minimaal 30 van de 54 punten behalen.

Nadere informatie

EXAMEN CLUBLEIDER B (CLB)

EXAMEN CLUBLEIDER B (CLB) EXAME CLUBLEIDER B (CLB) Spelregels Dit gedeelte bestaat uit 17 opgaven. U hebt voor dit onderdeel anderhalf uur de tijd. Om te kunnen slagen moet u voor dit onderdeel minimaal 27 van de 49 punten behalen.

Nadere informatie

EXAMEN CLUBLEIDER B (CLB)

EXAMEN CLUBLEIDER B (CLB) EXAMEN CLUBLEIDER B (CLB) Rekenen & Organisatie, Spelregels SUCCES 13 mei 2017 10.00 12.30 uur ALGEMEEN Het CLB-examen bestaat uit twee gedeelten: Rekenen & Organisatie en Spelregels. Voor beide onderdelen

Nadere informatie

EXAMEN CLUBLEIDER B (CLB)

EXAMEN CLUBLEIDER B (CLB) EXAMEN CLUBLEIDER B (CLB) Rekenen & Organisatie Dit gedeelte bestaat uit 13 opgaven over Rekenen & Organisatie. U hebt voor dit onderdeel anderhalf uur de tijd. Er zijn: 1. 1 éénpuntsvraag (opgave 3) 2.

Nadere informatie

BRIDGESPELREGELS. Elke speler dient voldoende aandacht aan elk spel te geven en geen ongevraagd commentaar te leveren.

BRIDGESPELREGELS. Elke speler dient voldoende aandacht aan elk spel te geven en geen ongevraagd commentaar te leveren. BRIDGESPELREGELS ALGEMEEN Spelregels zijn er niet in eerste plaats om straf uit te delen, maar om schade te herstellen en ervoor te zorgen dat de volgende paren geen voor of nadeel van iemands vergissing

Nadere informatie

VOORBEELDEN BIJ DE SPELREGELWIJZIGINGEN West Artikel 25 106 A975 V85 HV53 Zuid AV873 - H9865 A92

VOORBEELDEN BIJ DE SPELREGELWIJZIGINGEN West Artikel 25 106 A975 V85 HV53 Zuid AV873 - H9865 A92 VOORBEELDEN BIJ DE SPELREGELWIJZIGINGEN West Artikel 25 106 A975 V85 HV53 Zuid AV873 - H9865 A92 W N O Z - - - 1SA pas arbitrage 1 doublet Zuid roept na wests pas de arbiter en legt uit dat hij misgepakt

Nadere informatie

EXAMEN CLUBLEIDER B (CLB)

EXAMEN CLUBLEIDER B (CLB) EXAMEN CLUBLEIDER B (CLB) Reken- en Organisatiegedeelte Dit gedeelte bestaat uit 14 opgaven, 6 tweepuntsvragen en 8 eenpuntsvragen over rekenen en organisatie. U hebt voor dit onderdeel anderhalf uur de

Nadere informatie

Opgave 5. West Noord Oost Zuid V 1 A pas 1 pas 2 V 10 3 pas 3 pas?? A H 8 6. Wat biedt u? A. 3 B. 3SA C. 4 D. 4SA E. 5

Opgave 5. West Noord Oost Zuid V 1 A pas 1 pas 2 V 10 3 pas 3 pas?? A H 8 6. Wat biedt u? A. 3 B. 3SA C. 4 D. 4SA E. 5 Opgave 1 West oord Oost uid V 1 A 10 7 5 2 1 2 V 10 3 3?? A H 8 6 A. 3 B. 3SA C. 4 D. 4SA E. 5 Te verdienen punten 5, 4, 3, 2, 0 Opgave 2 Oost/niemand West oord Oost uid 6 5 2 1 1 7 3 2 2 3 4 A 5 4 V 10

Nadere informatie

Bridge in een flits 1 De basisregels

Bridge in een flits 1 De basisregels 1 Bridge in een flits 1 De basisregels Benodigdheden 4 spelers 1 pak kaarten zonder jokers 2 De spelers Benaming spelers Noord West Oost Zuid 3 Om de beurt de kaarten delen iedere speler krijgt 13 kaarten

Nadere informatie

Spelregeltest: Hoe hoort het eigenlijk?

Spelregeltest: Hoe hoort het eigenlijk? Spelregeltest: Hoe hoort het eigenlijk? Voor gewone bridgers Inhoud Net zoals aan de eettafel, hebben we rechten en plichten aan de bridgetafel. Als je wilt weten wat je schoolcijfer is voor jouw kennis

Nadere informatie

Ik kon het op een Klaverslagje niet bekijken

Ik kon het op een Klaverslagje niet bekijken Ik kon het op een Klaverslagje niet bekijken Bulletin BC Klaverslag, nr. 136 (24 januari 2017) Chris Frowein Een korte speelavond gisteravond. Vanwege de ALV deden we slechts 18 spellen. Maar het vuurwerk

Nadere informatie

Bridge Vaardigheids Bewijs

Bridge Vaardigheids Bewijs Bridge Vaardigheids Bewijs Plezierig bridge is alleen mogelijk als de deelnemers op hoffelijke wijze met elkaar omgaan en weten wat hun rechten en plichten zijn. Als je van de volgende 25 vragen er minstens

Nadere informatie

TELLEN. Op ontdekkingsreis. Ontdek de verdeling. Je zit zuid met de volgende hand: AB1063 HB8 B764 5

TELLEN. Op ontdekkingsreis. Ontdek de verdeling. Je zit zuid met de volgende hand: AB1063 HB8 B764 5 TELLEN Op ontdekkingsreis Ontdek de verdeling Je zit zuid met de volgende hand: AB1063 HB8 B764 5 Je rechter tegenstander opent met 2, een zwakke twee in die kleur. Je past want je hebt te weinig om te

Nadere informatie

Opgave 2 West Noord Oost Zuid 1SA 2 3SA pas H 4 pas pas N W O A H B 10 9 Z 8 5 2

Opgave 2 West Noord Oost Zuid 1SA 2 3SA pas H 4 pas pas N W O A H B 10 9 Z 8 5 2 Opgave 1 West oord Oost uid 7 5 1 A H 8 6 4 1SA 2 H 3 2?? A V 9 2 Wat biedt u? A. B. 2 C. 2 D. 2SA E. 3 Te verdienen punten 5, 4, 3, 0, 0 Opgave 2 West oord Oost uid 1SA 2 3SA H 4 7 6 3 W O A H B 10 9

Nadere informatie

Minibridge WELKOM! 1

Minibridge WELKOM! 1 Minibridge WELKOM! 1 Les 1A SLAGEN MAKEN Kleuren Bij bridge praten we over 4 kleuren: = = = = schoppen harten ruiten klaveren 3 Kaartvolgorde Kaarten: A = Aas H = Heer A = Ace K = King V = Vrouw B = Boer

Nadere informatie

Spelregelweetjes voor de leden van BC De Hartenslag. Info Spelregels voor Wedstrijdbridge 2017

Spelregelweetjes voor de leden van BC De Hartenslag. Info Spelregels voor Wedstrijdbridge 2017 Algemeen 1. De speler die als Noord begint gaat in een volgende ronde niet Zuid zitten; hetzelfde geldt voor Oost. 2. Alle spelers zijn verantwoordelijk voor een goed verloop, de juiste speelrichting,

Nadere informatie

Flits 2. Bridge in een flits-2

Flits 2. Bridge in een flits-2 Flits 2 Bridge in een flits-2 Flits 2 Les 7 HET RODE KAARTJE (Het doublet) doublet Actie Beschermend Competitief Coöperatief Herhaald Heropenings Informatief Lightner Manche-inviterend Negatief Optional

Nadere informatie

Spelregelweetjes voor de leden van BC De Hartenslag. Info uit Gids voor Bridge en Spelregels voor Wedstrijdbridge 2007

Spelregelweetjes voor de leden van BC De Hartenslag. Info uit Gids voor Bridge en Spelregels voor Wedstrijdbridge 2007 Algemeen 1. De speler die als Noord begint mag in een volgende ronde niet Zuid gaan zitten; hetzelfde geldt voor Oost. 2. Alle spelers zijn verantwoordelijk voor een goed verloop, de juiste speelrichting,

Nadere informatie

Les 1a. De regels. vormgeving: Ton Walbeek

Les 1a. De regels. vormgeving: Ton Walbeek Les 1a De regels vormgeving: Ton Walbeek De kaarten 52 speelkaarten 13 klaveren 13 ruiten 13 harten 13 schoppen Iedere speler krijgt 13 kaarten De rangorde (waarde) van de kaarten hoog in rang laag in

Nadere informatie

Uitnemen. 1. Een voorbeeld ter verduidelijking

Uitnemen. 1. Een voorbeeld ter verduidelijking Uitnemen In de meeste gevallen zal het zo zijn dat het weinig zin heeft om na een manchebod van de tegenpartij nog door te bieden. We zullen gedoubleerd worden en veel down gaan. We kunnen meestal maar

Nadere informatie

Spellen Bridgeclinic KiKa-drive Gouda 13 oktober 2012 Enri Leufkens

Spellen Bridgeclinic KiKa-drive Gouda 13 oktober 2012 Enri Leufkens 1 N / Niemand B B732 pas 1 pas 1082 2 dbl 3 pas V1082 AHB32 A9765 4 a.p. 986 AV1054 H9743 V 7 H43 109 H AB65 V8654 Zuid komt uit met 4, die Noord neemt met de H. Noord switcht naar B. Zuid maakt H en speelt

Nadere informatie

1. Inleiding: Gebruikte afkortingen:

1. Inleiding: Gebruikte afkortingen: 1. Inleiding: BC de Toer is een bridgeclub waar gedreven en gezellig wordt gebridged. Het scherpe mes van Damocles komt niet op tafel. En dat willen we graag zo houden. Maar Bridge is ook een sport en

Nadere informatie

5. Het speelplan in troef. Leerboekjes op elk niveau CD s

5. Het speelplan in troef. Leerboekjes op elk niveau CD s 5. Het speelplan in troef Leerboekjes op elk niveau CD s Het Speelplan Na de uitkomst: Eérst nadenken : - bekijk dummy, - ga biedverloop na, - beoordeel uitkomst Maak dan een speelplan Speel dàn pas bij

Nadere informatie

Kleine foutjes, grote gevolgen

Kleine foutjes, grote gevolgen Kleine foutjes, grote gevolgen door Tim Rasser Voor het verslag van de clubavond zoek ik doorgaans de spellen uit, waarin mijn partner en ik het slechtst scoorden. Die zijn vaak voor mij het meest leerzaam

Nadere informatie

Het bijbod van de antwoordende hand na een volgbod

Het bijbod van de antwoordende hand na een volgbod Het bijbod van de antwoordende hand na een volgbod Als partner opent is het natuurlijk prettig als we ongehinderd kunnen bieden. Vaak is dat echter niet het geval: de tegenstander achter de openaar doet

Nadere informatie

Een combinatie van kaarten (meestal honneurs), waartussen er één ontbreekt noemt men een 'vork'. Een paar voorbeelden:

Een combinatie van kaarten (meestal honneurs), waartussen er één ontbreekt noemt men een 'vork'. Een paar voorbeelden: Snijden 1. De snit in zijn eenvoudigste vorm Eerst herhalen we even nog wat 'oude' stof over het snijden: 1) AV???? 32 In voorbeeld 1 is dit de positie van de schoppenkleur. De resterende negen kaarten

Nadere informatie

Kaderdag M&M Nieuwe Spelregels

Kaderdag M&M Nieuwe Spelregels Kaderdag M&M Nieuwe Spelregels 2 september 2017 Bert Hendrix Programma Introductie De belangrijkste wijzigingen Pauze Vervolg belangrijkste wijzigingen Voorbeelden artikel 23 Slotopmerkingen Introductie

Nadere informatie

Verdedigen is moeilijk

Verdedigen is moeilijk Verdedigen is moeilijk door Ig Nieuwenhuis En, gegeven onze uitslag, schatten ook. Wij vonden allebei dat we fouten gemaakt hadden (er komen er een paar voorbij) en dachten dat we ondanks dat wel iets

Nadere informatie

Leuk, Leuker, Bridge!

Leuk, Leuker, Bridge! Leuk, Leuker, Bridge! 04 Contract en Puntentelling Je weet wat een slag is. Ook hoe je slagen moet maken, zowel zonder als mét een troefkleur. Je begint je misschien stiekem zelfs al een beetje gevaarlijk

Nadere informatie

bridge is een sport, een spel, en heeft dus ook reglementen:

bridge is een sport, een spel, en heeft dus ook reglementen: Korte uiteenzetting over (vereenvoudigde) reglementen bridge 1. Inleiding: bridge is een sport, een spel, en heeft dus ook reglementen: o cfr. vriendenmatch voetbal: handbal, offside o idem voor wedstrijdjes

Nadere informatie

Ik kon het op een Klaverslagje niet bekijken

Ik kon het op een Klaverslagje niet bekijken Ik kon het op een Klaverslagje niet bekijken eekbulletin BC Klaverslag, nr. 58 (2 september 2014) Chris Frowein Een nieuw seizoen met nieuwe kansen. Gisteravond even topintegraal inspelen met 29 paren,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding nieuwe Bridgemate kastjes

Gebruikershandleiding nieuwe Bridgemate kastjes Gebruikershandleiding nieuwe Bridgemate kastjes Begin Op uw tafel, volgens het gidsbriefje, treft u de nieuwe Bridgemate II aan. Het venster is nog blanco maar zodra u op de ja knop drukt ziet u in het

Nadere informatie

Bridge Service. Bridgedrives om thuis te spelen Deel 6! Nummer 585, 9 oktober 2014

Bridge Service. Bridgedrives om thuis te spelen Deel 6! Nummer 585, 9 oktober 2014 Bridge Service Nummer 585, 9 oktober 2014 Redactie: Ad van Gemert (zeer gewaardeerd) medewerker Ron Jedema (spelregels) Siger Seinen (spelregels) Rob Stravers (spelregels en eindredactie) Reeds verschenen

Nadere informatie

Conventies hoofdstuk 12 les 12

Conventies hoofdstuk 12 les 12 1 Conventies hoofdstuk 12 les 12 3 Alerteren Flits 2 Ieder bod dat niet hoeft te betekenen wat op het biedkaartje staat, moet gealerteerd worden door de partner. 1NT 1NT 1NT Biedingen boven 3SA hoeven

Nadere informatie

Het uitkomen wordt in deze les niet behandeld (zie hiervoor Biedermeijer Groen, lesbrief 7). We beperken ons in deze les tot het signaleren.

Het uitkomen wordt in deze les niet behandeld (zie hiervoor Biedermeijer Groen, lesbrief 7). We beperken ons in deze les tot het signaleren. Signaleren Tegenspelen is wellicht het moeilijkste onderdeel van het bridgespel. De leider heeft het grote voordeel dat hij alle 26 kaarten van zijn partij ziet. Een tegenspeler moet zich redden met zijn

Nadere informatie

BCO 8 moet het zelf opknappen

BCO 8 moet het zelf opknappen BCO 8 moet het zelf opknappen door JP Verslag clubavond 17 oktober jl. BCO 8 en nog vier andere viertallen speelden competitiewedstrijden, met dezelfde spellen als de tweede zitting van de clubparencompetitie.

Nadere informatie

Nieuwsbrief november 2017

Nieuwsbrief november 2017 november 2017 Info nr. 4 24 e jaargang Van het bestuur Interessante informatie: Spelregels wijzigingen op pagina 2 Nieuwe cursus op pagina 4 Beste bridgevrienden, Het is bijna weer zover, op dinsdag 19

Nadere informatie

Ik kon het op een Klaverslagje niet bekijken

Ik kon het op een Klaverslagje niet bekijken Ik kon het op een Klaverslagje niet bekijken Bulletin BC Klaverslag, nr. 192 (4 december 2018) Chris Frowein Vorige week moesten wij helaas overslaan wegens verkoudheid. Zo ging de laatste Butleravond

Nadere informatie

Technische Commissie: het gebruik van de Bridgemate

Technische Commissie: het gebruik van de Bridgemate Technische Commissie: het gebruik van de Bridgemate Bij onze bridgeclub gebruiken we voor het invoeren van scores aan de bridgetafel de BridgeMate II. In de afgelopen periode zijn op dit apparaatje een

Nadere informatie

De leider heeft de laatste slag gemaakt (in zijn hand of in dummy).

De leider heeft de laatste slag gemaakt (in zijn hand of in dummy). Eliminatie en ingooi Iedereen weet dat bridge een spel is dat je samen met je partner tegen twee tegenstanders speelt. Deze tegenstanders proberen meestal je mooie plannetjes te verijdelen en zijn behoorlijk

Nadere informatie

Flits 2. Bridge in een flits-2

Flits 2. Bridge in een flits-2 Flits 2 Bridge in een flits-2 Flits 2 Les 6 PRIORITEITEN Taak van de herbieding (2 e bod openaar): Het aangeven van de kracht Het aangeven van de verdeling De kracht van een hand (opening 1-niveau: 12-19,

Nadere informatie

Zomaar een clubavond

Zomaar een clubavond Zomaar een clubavond door Ig Nieuwenhuis Gewoon een vrijdagavond bij BCO, spelvorm paren, en eens zien wat er gebeurt. Mijn verzuchting dat paren niet mijn spelletje is, zal wel bekend zijn. Geïnspireerd

Nadere informatie

Bridge in een flits 2 Speelplan SA hoofdstuk 1 les 1. Riek van Bussel Eta Geuzebroek Wil Kluijtmans Lineke Bron

Bridge in een flits 2 Speelplan SA hoofdstuk 1 les 1. Riek van Bussel Eta Geuzebroek Wil Kluijtmans Lineke Bron Bridge in een flits 2 Speelplan SA hoofdstuk 1 les 1 Riek van Bussel Eta Geuzebroek Wil Kluijtmans Lineke Bron 1 Herhaling SA openingen 15-17 punten: 1NT (18-19 punten: 1-1 - 2NT) 20-22 punten: 2NT 23-24

Nadere informatie

Uitnemen. 1. Een voorbeeld ter verduidelijking

Uitnemen. 1. Een voorbeeld ter verduidelijking Uitnemen In de meeste gevallen zal het zo zijn dat het weinig zin heeft om na een manchebod van de tegenpartij nog door te bieden. e zullen gedoubleerd worden en veel down gaan. e kunnen meestal maar gewoon

Nadere informatie

1.0 Algemeen 2.0 Het bieden 3.0 Het spelen 4.0 De puntentelling 1.0 Algemeen

1.0 Algemeen 2.0 Het bieden 3.0 Het spelen 4.0 De puntentelling 1.0 Algemeen Bridge - Spelregels Inhoudsopgave 1.0 Algemeen De kaarten / 1.2 De kleuren / 1.3 De voorbereiding / 1.4 Doel van het spel / 1.5 Een Serie 2.0 Het bieden 2.1 De kaartwaarde / 2.2 De spelende partij / 2.3.

Nadere informatie

Ik kon het op een Klaverslagje niet bekijken

Ik kon het op een Klaverslagje niet bekijken Ik kon het op een Klaverslagje niet bekijken Bulletin BC Klaverslag, nr. 141 (14 maart 2017) Chris Frowein Nu het voorjaar echt is aangebroken worden ook de spellen wat vrolijker. Maar aan af- en tegenspel

Nadere informatie

Voor de minder ervaren spelers

Voor de minder ervaren spelers Bron: Bridge Service.nl Voor de minder ervaren spelers Voor welke vier eerste biedingen kies je met de gegeven zuidhand? Spel West Noord Oost Zuid Zuidhand 1 -- 1 pas?? 4 2 V B 6 5 H 9 8 4 3 2 -- 1 pas??

Nadere informatie

Voor de minder ervaren spelers

Voor de minder ervaren spelers Bron: Bridge Service.nl Voor de minder ervaren spelers Spel 1 H V B 10 2 V 7 6 4 5 4 3 2 A H 4 3 A H 9 2 A 9 8 7 6 Tegen jouw 3SA start west met V. Hoe probeer je je slag te slaan? Ik geef een overpeinzing.

Nadere informatie

Conventies hoofdstuk 12 les 12. Riek van Bussel Eta Geuzebroek Richard Geuzebroek

Conventies hoofdstuk 12 les 12. Riek van Bussel Eta Geuzebroek Richard Geuzebroek Conventies hoofdstuk 12 les 12 Riek van Bussel Eta Geuzebroek Richard Geuzebroek 1 onderwerpen hoofdstuk 12 2 alerteren negatief doublet vierde kleur cue bod.en verder ( ) (door heel flits 2) (les 4) voor

Nadere informatie

Bridge Service, voor gewone bridgers. Nummer 685, 24 november 2016

Bridge Service, voor gewone bridgers. Nummer 685, 24 november 2016 Bridge Service, voor gewone bridgers Nummer 685, 24 november 2016 Redactie: Ron Jedema, Siger Seinen, Jan van Die en Frans Schiereck Rob Stravers (eindredactie) Alle reeds verschenen nummers staan op:

Nadere informatie

Uitkomen en signaleren

Uitkomen en signaleren Uitkomen en signaleren Tegenspelen is wellicht het moeilijkste onderdeel van het bridgespel. De leider heeft het grote voordeel dat hij alle 26 kaarten van zijn partij ziet. Een tegenspeler moet zich redden

Nadere informatie

De einduitslag van deze test geeft aan in welke mate je de nieuwe alerteerregels kent én begrijpt.

De einduitslag van deze test geeft aan in welke mate je de nieuwe alerteerregels kent én begrijpt. Alerteertoets De einduitslag van deze test geeft aan in welke mate je de nieuwe alerteerregels kent én begrijpt. Vraag 1 1SA pas 2 * pas 2 pas pas pas West alerteerde oosts 2, en legde uit dat 2 een transfer

Nadere informatie

Oplossing spel 1. Oplossing spel 2. Oplossing spel Klaveren vrouw voorspelen en daarna kl naar de 9, tenzij zuid de T of B speelt.

Oplossing spel 1. Oplossing spel 2. Oplossing spel Klaveren vrouw voorspelen en daarna kl naar de 9, tenzij zuid de T of B speelt. Spel 1 H2 *** 984 VT982 AH4 V75 N BT93 VB6 W O HT3 B65 Z H43 V952 A864 A752 A7 T87 B63 Noord speelt 3SA. Hoe speel je de ruitenkleur aan? Oplossing spel 1 Er zijn 4 speelwijzen voor de ruitenkleur. Er

Nadere informatie

Ik kon het op een Klaverslagje niet bekijken

Ik kon het op een Klaverslagje niet bekijken Ik kon het op een Klaverslagje niet bekijken Bulletin BC Klaverslag, nr. 172 (13 februari 2018) Chris Frowein De 1 ste ronde van de nieuwe parencompetitie vond gisteravond plaats. Een nieuwigheid hierbij

Nadere informatie

Les 7: Het doublet. Elke sprong in SA Elke sprong in een nieuwe kleur. 1. Straf 2. Informatie. Sprong herbiedingen punten.

Les 7: Het doublet. Elke sprong in SA Elke sprong in een nieuwe kleur. 1. Straf 2. Informatie. Sprong herbiedingen punten. REVERSE Sprong herbiedingen Reverse = Herbieding in een nieuwe kleur, hoger dan de openingskleur op 2-hoogte geboden zonder sprong Elke sprong in SA Elke sprong in een nieuwe kleur 18-19 16-19 5-kaart

Nadere informatie

Een Leerzaam Spelletje, door Rob Heinen

Een Leerzaam Spelletje, door Rob Heinen Een Leerzaam Spelletje, door Rob Heinen Een doodgewone clubavond. Je hebt de hele avond, zoals gewoonlijk, je best gedaan. Het loopt gewoon niet zo. Je partner laat een keertje 3SA halen. Je gaat zelf

Nadere informatie

Groot beeldscherm voor het makkelijk invoeren van spelresultaten, bekijken van resultaten en andere informatie

Groot beeldscherm voor het makkelijk invoeren van spelresultaten, bekijken van resultaten en andere informatie HANDLEIDING BRIDGEMATE Groot beeldscherm voor het makkelijk invoeren van spelresultaten, bekijken van resultaten en andere informatie Vier functietoetsen voor toegang tot allerlei extra functies Toetsenbord

Nadere informatie

Voorwoord door Frans Lejeune

Voorwoord door Frans Lejeune Voorwoord door Frans Lejeune Deze Weko-wijzer verschijnt helaas te laat. Vanwege de huidige manier van verzenden betekent dat direct een vertraging van een volle maand. Onze excuses daarvoor. Het heeft

Nadere informatie

Voor de minder ervaren spelers

Voor de minder ervaren spelers Bron: Bridge Service.nl Voor de minder ervaren spelers Wat is een dogma? Een dogma is volgens de woordenboeken een regel die als onbetwist wordt beschouwd. Kent de bridgewereld ook dogma s? Dat moet de

Nadere informatie

Uitkomen hoofdstuk 5 les 5. Riek van Bussel Eta Geuzebroek Wil Kluijtmans Lineke Bron

Uitkomen hoofdstuk 5 les 5. Riek van Bussel Eta Geuzebroek Wil Kluijtmans Lineke Bron Uitkomen hoofdstuk 5 les 5 Riek van Bussel Eta Geuzebroek Wil Kluijtmans Lineke Bron 1 Doel van het uitkomst Slagen ontwikkelen. leider down krijgen Slagen ontwikkelen. leider geen slagen cadeau doen Slagen

Nadere informatie

Langste kleur eerst. Van twee of drie 4 kaarten de laagste eerst. Van twee 5 kaarten de hoogste eerst.

Langste kleur eerst. Van twee of drie 4 kaarten de laagste eerst. Van twee 5 kaarten de hoogste eerst. 1. Bieden Bridge Handleiding versie 1-0 Openen op 1 niveau in een kleur (11-19 punten): Langste kleur eerst. Van twee of drie 4 kaarten de laagste eerst. Van twee 5 kaarten de hoogste eerst. Regel van

Nadere informatie

Ik kon het op een Klaverslagje niet bekijken

Ik kon het op een Klaverslagje niet bekijken Ik kon het op een Klaverslagje niet bekijken Bulletin BC Klaverslag, nr. 134 (10 januari 2017) Chris Frowein Veel mooie spellen weer gisteravond, die veel beoordelingsvermogen en creativiteit vereisten.

Nadere informatie

Rechten en plichten na een onregelmatigheid tijdens het spelen

Rechten en plichten na een onregelmatigheid tijdens het spelen Rechten en plichten na een onregelmatigheid tijdens het spelen De verkeerde tegenspeler komt uit (de eerste kaart van het spel) Dit is een van de meest voorkomende en onnodige fouten. Onnodig, omdat een

Nadere informatie

In de starterscursus hebben we het volgende afgesproken: Uitkomst Hoogste van een serie HVB32 Kleintje belooft plaatje Top van niets 973.

In de starterscursus hebben we het volgende afgesproken: Uitkomst Hoogste van een serie HVB32 Kleintje belooft plaatje Top van niets 973. Uitkomen en signaleren Algemeen Ongeveer de helft van alle spellen speelt de tegenstander het spel. Omdat u van de andere helft weer de helft dummy bent, zult u in uw bridgeleven veel meer spellen tegen

Nadere informatie

Sommige veilige speelwijzen zijn heel voor de hand liggend en worden ook toegepast door spelers die nog nooit van een safety-play hebben gehoord:

Sommige veilige speelwijzen zijn heel voor de hand liggend en worden ook toegepast door spelers die nog nooit van een safety-play hebben gehoord: Veilige speelwijzen 1. ptimisme en pessimisme Er zijn momenten dat je als bridger over een flinke dosis optimisme moet beschikken. anneer je in een contract bent beland dat er kansloos uitziet, moet je

Nadere informatie

Reverse bieden. 1. Voorbeelden van sterke herbiedingen

Reverse bieden. 1. Voorbeelden van sterke herbiedingen Reverse bieden Tot de belangrijkste biedingen in het bridge behoren het tweede bod van de openaar en het tweede bod van de antwoordende hand. Hiermee worden zowel de verdeling als de kracht van de hand

Nadere informatie

Voor minder ervaren spelers

Voor minder ervaren spelers Bron: Bridge Service.nl Voor minder ervaren spelers Spel 1 A 3 2 2 H V B 10 H V A H A B V B Dummy noord is aan slag in een hartencontract. Je laat dummy A voorspelen. Oost troeft met V. Hoe ga je hiermee

Nadere informatie

De strijd om de deelscore

De strijd om de deelscore De strijd om de deelscore In het moderne bridge biedt iedereen er lustig op los. Een goede speler zal proberen continu zand in biedmachine van de tegenpartij te strooien, maar zal tegelijkertijd oppassen

Nadere informatie

Kaartlees Oefeningen

Kaartlees Oefeningen 1. Punten tellen Bekijk eerst eens de Zuidhand en het biedverloop. Kaartlees Oefeningen Noord A 3 2 7 6 2 H B 9 8 6 3 2 Zuid 8 B 5 3 A 3 2 H 7 - - 1SA pas 2 * pas 2 2 pas pas pas * Jacoby Transfer West

Nadere informatie

Communicatie. Zuid is leider in een SA-contract. 2 AH. Hoeveel slagen maakt de leider in dit eindspel? - - N. Dat hangt af van wie er aan slag is!

Communicatie. Zuid is leider in een SA-contract. 2 AH. Hoeveel slagen maakt de leider in dit eindspel? - - N. Dat hangt af van wie er aan slag is! Communicatie Een essentieel onderdeel van het bridgespel is het maken van zoveel mogelijk slagen. Aangezien deze slagen vaak verdeeld zijn over de beide partners zijn er soms problemen om de afzonderlijke

Nadere informatie

Flits 1. Les 6 IN GESPREK

Flits 1. Les 6 IN GESPREK Flits 1 Les 6 IN GESPREK Tafelopdracht 7.1 Hoeveel ruiten slagen mogelijk? vier 3SA zuid leider V 7 2 B 8 3 B 108 7 7 6 5 Wat is de entree in de dummy? V Welke kleur als eerste ontwikkelen? ruiten dummy

Nadere informatie

Leuk, Leuker, Bridge!

Leuk, Leuker, Bridge! Leuk, Leuker, Bridge! 05 De biedverkeersregels Joseph Amiel, Ron Jedema en Rob Stravers (eindredactie) Bridge bestaat uit twee perioden : Bieden en Spelen. Over het spelen weet je nu alles, namelijk: De

Nadere informatie

Wat moeten we doen als we sterk zijn, maar geen natuurlijk bod tot onze beschikking hebben? Laten we eerst eens naar de volgende problemen kijken.

Wat moeten we doen als we sterk zijn, maar geen natuurlijk bod tot onze beschikking hebben? Laten we eerst eens naar de volgende problemen kijken. Bridgewijzer BLAU 2 De vierde kleur 1. Probleem at moeten we doen als we sterk zijn, maar geen natuurlijk bod tot onze beschikking hebben? Laten we eerst eens naar de volgende problemen kijken. est ost???

Nadere informatie

6 jaar pollen is voor mij de aanleiding om wat dieper op de poll in te gaan. Pollen we gezond of is er sprake van een lichte pollenkoorts?

6 jaar pollen is voor mij de aanleiding om wat dieper op de poll in te gaan. Pollen we gezond of is er sprake van een lichte pollenkoorts? Pollenkoorts of? Bij de start van de bondscompetitie in 2009 is het begrip Code of Practice geïntroduceerd. og steeds alleen bedoeld voor bondswedstrijden; maar inmiddels is de methode bij veel verenigingen

Nadere informatie

Het speelplan in de verdediging

Het speelplan in de verdediging Het speelplan in de verdediging m je succesvol te verdedigen moet het geschut al in stelling zijn gebracht voordat de aanval begint. Vertaald in bridgetermen betekent dat je goed moet luisteren naar het

Nadere informatie

Het betere gooi- en smijt-werk

Het betere gooi- en smijt-werk Het betere gooi- en smijt-werk door Ig Nieuwenhuis Op de terugweg naar huis heb ik in de auto meestal wel tijd om na te denken over een "thema" voor een stukje als dit, maar deze keer was dat niet nodig.

Nadere informatie

Blackwood conventie. Naar slem hoofdstuk 10 les 10. Riek van Bussel Eta Geuzebroek Wil Kluijtmans Lineke Bron

Blackwood conventie. Naar slem hoofdstuk 10 les 10. Riek van Bussel Eta Geuzebroek Wil Kluijtmans Lineke Bron Blackwood conventie. aar slem hoofdstuk 10 les 10 Riek van Bussel Eta Geuzebroek Wil Kluijtmans Lineke Bron 1 Klein slem: Wat is slem? 12 slagen Benodigde punten: ongeveer 33 Groot slem: 13 slagen Benodigde

Nadere informatie

Bridge in een flits. Bridge in een Flits Berry Westra. Docent: Maurice Peereboom : Eigen materiaal (Acol)

Bridge in een flits. Bridge in een Flits Berry Westra. Docent: Maurice Peereboom : Eigen materiaal (Acol) Flits 1 1983 Docent: Maurice Peereboom mpeereboom@gmail.com 015 2562291 1966 : Eigen materiaal (Acol) Ca 1975: Van Start tot Finish (Sint & Schipperheijn) Bridge in een flits Ca 1995: Berry estra (leer

Nadere informatie

Onstein clinic 16 oktober Inleiding: Kansen combineren

Onstein clinic 16 oktober Inleiding: Kansen combineren Onstein clinic 16 oktober Inleiding: Kansen combineren Kansen combineren. Het klinkt ingewikkeld en dat kan het ook zijn, maar Het hoeft niet. Een simpel voorbeeld: u speelt 7NT en u heeft 2 Mogelijkheden

Nadere informatie

Bridgebreed In dit nummer trainen we op de vier hoofdonderdelen van ons mooie spel: Bieden, Uitspelen, Tegenspelen en de Spelregels.

Bridgebreed In dit nummer trainen we op de vier hoofdonderdelen van ons mooie spel: Bieden, Uitspelen, Tegenspelen en de Spelregels. Bridge Service, voor gewone bridgers Nummer 698, 23 maart 2017 Redactie: Ron Jedema, Siger Seinen, Jan van Die en Frans Schiereck Rob Stravers (eindredactie) Alle reeds verschenen nummers staan op: www.bridgeservice.nl

Nadere informatie

t Robbertje Het 2e exemplaar IN DIT NUMMER

t Robbertje Het 2e exemplaar IN DIT NUMMER Bridgeclub De Robber 8 mei 2018 Jaargang 1, editie 2 t Robbertje Het 2e exemplaar Het is al weer ruim een maand geleden dat het eerste exemplaar van t Robbertje verscheen. De afgelopen maand is voorbij

Nadere informatie

Een bekend dilemma tijdens het bieden is of je wel of niet mag passen

Een bekend dilemma tijdens het bieden is of je wel of niet mag passen Voor de minder ervaren spelers Bieden is een vorm van communiceren. Waarbij het - net als in een gewoon gesprek - meestal vervelend wordt als je in herhaling valt. Maar minstens zo vervelend kan het zijn

Nadere informatie

Uitkomen hoofdstuk 3 les 3

Uitkomen hoofdstuk 3 les 3 1 Uitkomen hoofdstuk 3 les 3 Flits 1 Hoogste van een serie honneurs kleintje belooft plaatje hoge middenkaart van niks Voorbeeld H van HV65 3 van H83 8 van 865 2 Flits 1 Algemene adviezen voor uitkomen:

Nadere informatie

Bridge Service, voor gewone bridgers

Bridge Service, voor gewone bridgers Bridge Service, voor gewone bridgers Nummer 612, 14 mei 2015 Redactie: Ad van Gemert (zeer gewaardeerd) medewerker Ron Jedema (spelregels) Siger Seinen (spelregels) Rob Stravers (spelregels en eindredactie)

Nadere informatie

Een product van BoostVision bv Alfons Beerens

Een product van BoostVision bv Alfons Beerens Een product van BoostVision bv Alfons Beerens 0614949897 info@bridgeboost.net www.bridgeboost.net 1 Inhoud BridgeBoost... 3 Voorbereiding... 3 Inlog pagina... 3 Tafel en spelers pagina... 4 Spelkeuze pagina...

Nadere informatie

Wat is er zo leuk aan viertallen?

Wat is er zo leuk aan viertallen? Wat is er zo leuk aan viertallen? Viertallen is een teamsport. Natuurlijk is paren ook een teamsport (want je speelt met een partner), maar viertallen speel je met een team van 4 spelers. Je speelt tegen

Nadere informatie

Bridge in een flits II (vervolgcursus)

Bridge in een flits II (vervolgcursus) Flits 2 Bridge in een flits II (vervolgcursus) 10 donderdagavonden 19.30- ca 22.15 Docent : Maurice Peereboom mpeereboom@gmail.com Peersite.weebly.com BIC: peer57 (docent): Klas 293 Correcties boekje Blz.

Nadere informatie

t Robbertje Een nieuw initiatief IN DIT NUMMER

t Robbertje Een nieuw initiatief IN DIT NUMMER Bridgeclub De Robber 4 april 2018 Jaargang 1, editie 1 t Robbertje Een nieuw initiatief Statutair gezien heeft BC de Robber tot doel het bridgespel in de meest uitgebreide zin des woords te bevorderen.

Nadere informatie

Ghestem of Michaels cuebid of doublet of unusual SA

Ghestem of Michaels cuebid of doublet of unusual SA Ghestem of Michaels cuebid of doublet of unusual SA Als je aan het bridgen bent wil je soms meerdere dingen over je hand in een keer vertellen in het biedproces. En daarvoor het je gewoon goede biedgereedschappen

Nadere informatie

Wie een fout maakt, wordt ingegooid

Wie een fout maakt, wordt ingegooid Wie een fout maakt, wordt ingegooid Fraai afspel tijdens het ING Bank Topcircuit dankzij tegenspelfoutjes. Dat klinkt gek maar dat is het niet. Toppers zien elk foutje van hun collega s. En straffen het

Nadere informatie

Ook vragen over spelregels en bestuurlijke kwesties waarvan elke gewone bridger het antwoord zou moeten weten, behandelen we in de Bridge Training

Ook vragen over spelregels en bestuurlijke kwesties waarvan elke gewone bridger het antwoord zou moeten weten, behandelen we in de Bridge Training Nr. 795 van 11 juli 2019 Voor gewone bridgers Bied- en speeltechniek Ook vragen over spelregels en bestuurlijke kwesties waarvan elke gewone bridger het antwoord zou moeten weten, behandelen we in de Bridge

Nadere informatie

Waar gaan we vandaag naar kijken? Hoeveel punten nodig voor slem Handwaardering na vastgestelde fit Moderne biedtechniek

Waar gaan we vandaag naar kijken? Hoeveel punten nodig voor slem Handwaardering na vastgestelde fit Moderne biedtechniek Troefvrouw opvragen Heren vragen 4SA Opening 1SA 4SA SLEMBIEDEN Waar gaan we vandaag naar kijken? Hoeveel punten nodig voor slem Handwaardering na vastgestelde fit Moderne biedtechniek Splinters Controlebiedingen

Nadere informatie

Ik kon het op een Klaverslagje niet bekijken

Ik kon het op een Klaverslagje niet bekijken Ik kon het op een Klaverslagje niet bekijken eekbulletin BC Klaverslag, nr. 38 (1 januari 01) Chris Frowein De de avond van PC3 was gisteren aan de orde. Vele prachtige, maar ook moeilijke spellen kwamen

Nadere informatie

Eenvoudige Safety Plays

Eenvoudige Safety Plays Eenvoudige Safety Plays In deze les gaan we dieper in op de Safety Play. Letterlijk vertaald uit het Engels betekent deze term veilig afspel. Veilig afspel is in zijn algemeenheid bij viertallenbridge

Nadere informatie

Afspel van SA-contracten 1

Afspel van SA-contracten 1 Bridgewijzer GRE 9 Afspel van SA-contracten 1 1. Richtlijnen speelplan SA-contracten Als we de richtlijnen voor het speelplan op een rijtje zetten, dan krijgen we het volgende overzicht: 1. tel uw zogenaamde

Nadere informatie