Spelregelweetjes voor de leden van BC De Hartenslag. Info uit Gids voor Bridge en Spelregels voor Wedstrijdbridge 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Spelregelweetjes voor de leden van BC De Hartenslag. Info uit Gids voor Bridge en Spelregels voor Wedstrijdbridge 2007"

Transcriptie

1 Algemeen 1. De speler die als Noord begint mag in een volgende ronde niet Zuid gaan zitten; hetzelfde geldt voor Oost. 2. Alle spelers zijn verantwoordelijk voor een goed verloop, de juiste speelrichting, de juiste spellen en de juiste tegenstander. 3. De kaarten moeten worden geschud in aanwezigheid van minstens 1 tegenstander. 4. Voordat de kaarten worden ingezien moeten ze geteld worden met de beeldzijde naar beneden. Heeft er iemand meer of minder dan 13 kaarten, vraag dan naar de arbiter. 5. De Noordspeler bedient de bridgemate en voert meteen na het bieden het contract in en laat dit aan Oost zien. 6. Tot er overeenstemming is over het aantal gemaakte slagen blijven de kaarten in de gespeelde volgorde liggen. 7. Stem na de dertiende slag het resultaat af met de tegenstanders, voer het resultaat in en geef de bridgemate aan Oost ter controle. 8. Voordat de kaarten teruggestopt worden, moeten deze geschud worden. 9. Ook na afloop van het spel mogen de kaarten van een andere speler niet aangeraakt worden; dit om te voorkomen dat de kaarten door elkaar komen te zitten. Het Bieden 10. De speler die aan de beurt is, start het bieden. 11. Bij een bieding voor de beurt: vraag onmiddellijk arbitrage. Als na een bieding voor de beurt de LT biedt, is de bieding voor de beurt geaccepteerd. 12. Onvoldoende bod: vraag direct arbitrage. De arbiter kan een oplossing geven voor deze situatie. Als de linkertegenstander na het onvoldoende bod biedt, is het onvoldoende bod geaccepteerd. 13. Bieden na een (lange) denkpauze van de partner mag als de hand deze bieding rechtvaardigt. Bij twijfel vraag om arbitrage. Als de tegenstander zich benadeeld voelt door de lange denkpauze, kan de arbiter na afloop van het spel naar zijn inzichten gevraagd worden. Dit is vnl. als er gepast wordt ( omdat de partner dan weet dat er over iets nagedacht moest worden). 14. Elke speler mag als hij aan de beurt is om te bieden naar het voorafgaande biedverloop vragen en de uitleg van de biedingen en 1 hoeven niet gealerteerd te worden als er minstens een 3-kaart wordt beloofd. 16. Alle biedingen, waarvan de tegenstanders een andere betekenis kunnen verwachten, moeten gealerteerd worden. 17. Een stopkaart wordt gebruikt voordat iemand een sprongbod doet en geeft daarmee de linker tegenstander de opdracht om een denkpauze in te lassen van zo'n 10 seconden. 18. Een bieding is voltooid zodra de biedkaart de biedingbox niet meer aanraakt en onderweg is naar de tafel. Een speler mag niet rommelen in de biedingbox terwijl hij over de bieding nog aan het nadenken is. 1

2 19. Een niet-bedoelde bieding zoals een misgreep mag onmiddellijk (zonder denkpauze) worden vervangen door de voorgenomen bieding als de partner nog geen bieding heeft gedaan. 20. Nadat het bieden is afgesloten mogen de leider en tegenspelers alleen nog naar het biedverloop vragen als ze aan de beurt zijn om in de eerste slag te spelen. Het afspelen 21. De tegenstander links van de (vermoedelijke) leider komt met gedekte kaart uit. Deze kaart moet gespeeld worden. Is er een vergissing in het spel en moet de partner uitkomen dan kan de kaart straffeloos teruggestoken worden. 22. Als de verkeerde tegenspeler met een open kaart uitkomt, moet er direct arbitrage gevraagd worden. De (beoogde) leider mag meerdere keuzes maken. Hij kan de uitkomst wel of niet accepteren. Als hij de uitkomst niet accepteert, wordt de gespeelde kaart een grote strafkaart. 23. Als de leider een kaart van dummy noemt, geldt die als gespeeld 24. Dummy pakt pas een kaart als de leider gezegd heeft welke kaart er gespeeld moet worden. 25. Als de leider een kaart pakt en de beeldzijde is zichtbaar, geldt die als gespeeld. 26. Als de leider uit de verkeerde hand voorspeelt, kan de tegenstander dit accepteren. Door bij te spelen, is de keuze al gemaakt. Als de tegenstander niet akkoord is, mag de kaart straffeloos worden teruggestoken. 27. Als de verkeerde tegenspeler voorspeelt, vraag direct arbitrage. Er wordt een grote strafkaart gegeven. Maar elk voorspelen voor de beurt wordt automatisch geaccepteerd, als de leider (of de dummy in opdracht van de leider) een kaart bijspeelt. 28. Als een tegenspeler zijn kaart zo houdt, dat zijn partner de beeldzijde had kunnen zien, geldt die als gespeeld. 29. Met een singleton in de gevraagde kleur mag er niet nagedacht worden; dit is een vorm van misleiding. Enkele beperkingen en rechten van de dummy 30. Dummy mag niet aan een tegenstander vragen of hij misschien verzaakt. 31. Dummy mag niet als eerste de aandacht vestigen op een onregelmatigheid. 32. Dummy mag wel aan de leider vragen of hij misschien verzaakt 33. Dummy mag voorkomen dat de leider uit de verkeerde hand voorspeelt. Verzaking 2

3 34. Het spelen van een andere kleur dan de gevraagde kleur, terwijl wel bekend kan worden, heet een verzaking. Een verzaking is nog niet voldongen als een lid van de verzakende partij nog geen kaart heeft gespeeld in de volgende slag. Vraag direct arbitrage. Bij een onvoldongen verzaking neemt de overtreder de kaart terug en vervangt deze door een reglementaire kaart. De teruggenomen kaart wordt een grote strafkaart, tenzij de kaart afkomstig was van leider of dummy. 35. Wat te doen bij een voldongen verzaking? Vraag direct arbitrage. Rechtzetting is als volgt: Overtredende partij maakte geen slagen: geen slagen overdragen. Overtreder maakte de verzaakte slag en de overtredende partij maakte daarna geen slag meer: 1 slag overdragen. Overtreder maakte de verzaakte slag en de overtredende partij maakte daarna nog 1 of meer slagen: 2 slagen overdragen. Overtreder maakte de verzaakte slag niet, maar daarna maakte de overtredende partij nog wel 1 of meer slagen: 1 slag overdragen. Een verzaking in de 12 e slag moet altijd hersteld worden ook al is deze voldongen, indien ze ontdekt wordt voordat de 4 handen in het bord zijn teruggestoken. 3

4 Tweede deel van de Spelregelweetjes: De Strafkaart (Elke sport kent een straf bij een overtreding; bij voetbal kent men de strafschop; bij hockey de strafbal; bij tennis krijgt de tegenpartij een punt als je de bal uitslaat enz.) Als een speler ongeoorloofde informatie geeft aan zijn partner, of de indruk kan worden gewekt dat er informatie wordt gegeven, doordat hij op de een of andere manier, per ongeluk of expres, de beeldzijde van een of meer kaarten aan zijn partner laat zien, kan deze kaart een Strafkaart worden. Er bestaan 2 soorten strafkaarten: een grote en een kleine strafkaart. Wie kan er een strafkaart krijgen? Alleen tegenspelers krijgen een strafkaart. Leider en dummy kunnen geen strafkaart krijgen omdat de kaart die ongeoorloofde informatie gaf, bekend is bij beide tegenspelers. Wat gebeurt er en wanneer? 1. Voor en tijdens het bieden: Als de beeldzijde van een of meer kaarten tijdens de biedperiode door de partner gezien zou kunnen zijn (ze vallen b.v. uit de hand) moeten deze kaarten tijdens de rest van de biedperiode open op tafel blijven liggen. Als het een kaart lager dan 10 is, gaat het bieden gewoon verder. Is het een honneur (10 of hoger) of gaat het om meer dan 1 kaart, dan moet de partner van de overtreder de eerstvolgende biedbeurt passen. De overtredende partij mag geen gebruik maken van de informatie, de niet-overtredende partij wel. Als de overtreder leider wordt, wordt de kaart gewoon opgenomen. Wordt de overtreder tegenspeler, dan blijft de kaart open op tafel liggen en wordt de opengevallen kaart een strafkaart. Kleine strafkaart: Als de partner 1 kaart lager dan de 10 kan hebben gezien vóór of tijdens het bieden, wordt deze kaart een kleine strafkaart als de bezitter van deze kaart tegenspeler wordt. Afhandeling kleine strafkaart Een kleine strafkaart moet bijgespeeld worden zodra dat mogelijk is om een kaart lager dan een 10 bij te spelen. MAAR hij mag wel een kaart 10 of hoger (honneur) spelen. 4

5 Grote strafkaart Als de partner 2 of meer kaarten of een honneur (10 of hoger) kan hebben gezien vóór of tijdens het bieden worden deze kaarten grote strafkaarten als de bezitter van deze kaarten tegenspeler wordt. Afhandeling grote strafkaart Deze kaart moet gespeeld worden, zodra dit reglementair mogelijk is. Leider mag eisen (1x) dat de partner voorspeelt in de kleur van de strafkaart. Leider mag de partner verbieden voor te spelen in de kleur van de strafkaart, zolang deze speler aan slag is. In deze beide gevallen mag de overtreder de strafkaart weer in de hand nemen. 2. Tijdens het spelen: Uitkomst: als er uit de verkeerde hand met de beeldzijde naar boven wordt uitgekomen, mag de leider dit accepteren. Accepteert de leider de uitkomst niet, dan wordt deze kaart een grote strafkaart. Als de verkeerde tegenspeler voorspeelt tijdens het spel en de leider accepteert dit niet, wordt de voorgespeelde kaart een grote strafkaart. Als een tegenspeler 2 kaarten tegelijk speelt mag hij zelf kiezen welke kaart hij bijspeelt. De andere kaart wordt een kleine strafkaart als hij lager dan 10 is. Een grote strafkaart als hij 10 of hoger is. Als beide tegenspelers gelijk uitkomen wordt de kaart van de verkeerde tegenspeler een grote strafkaart. Een onvoldongen verzaking: Bij een onvoldongen verzaking neemt de overtreder de kaart terug en vervangt deze door een reglementaire kaart. De kaart die teruggenomen kaart wordt, wordt een grote strafkaart, tenzij de kaart afkomstig was van leider of dummy. Afhandeling grote strafkaart Deze kaart moet gespeeld worden, zodra dit reglementair mogelijk is. Leider mag eisen (1x) dat de partner voorspeelt in de kleur van de strafkaart. Leider mag de partner verbieden voor te spelen in de kleur van de strafkaart, zolang hij aan slag is. In deze beide gevallen mag de overtreden de strafkaart weer in de hand nemen. 5

6 Derde deel van de Spelregelweetjes: Systeemkaart Pre-alert - Alerteren Iedereen wil winnen op een sportieve manier. We willen tegelijkertijd een spannende en ontspannende avond hebben. Bridge leent zich daar uitstekend voor. We treden onze tegenspelers vriendelijk en met open vizier tegemoet. We hebben geen geheime afspraken en onze tegenspelers krijgen alle informatie waar zij recht op hebben. Hoe wordt de informatie gegeven? Elke bieding van onze partner waarvan we kunnen vermoeden dat de tegenspelers een andere betekenis verwachten wordt gealerteerd! Elke speler heeft het recht om, als hij aan de beurt is om te bieden, naar de betekenis van een bieding te vragen. De partner van de bieder vertelt wat de bieding betekent volgens de afspraken die zij gemaakt hebben. Niets meer en niets minder. Is dit antwoord niet correct, dan mag de partner niets laten merken. Als later blijkt dat de tegenpartij door een verkeerde uitleg op het verkeerde been is gezet, dan kan de arbiter een oplossing bieden. We komen hier nog een keer op terug Er zijn 3 instrumenten waarmee de spelers hun afspraken doorgeven aan de tegenspelers. Systeemkaart Voor aanvang van elke ronde wisselen de spelers hun systeemkaart uit. Voorbeeld van een (gedeelte) van een systeemkaart Eigenlijk is een systeemkaart verplicht, maar veel spelers hebben er geen of laten die niet zien. Als er een uitleg van een bieding gegeven moet worden en er is geen systemkaart kan dit nadelig zijn voor de speler. 6

7 Pré-alert (zeker als u geen systeemkaart heeft) Voor aanvang van de ronde attendeert u de tegenspelers op bijzondere afspraken, zoals openingen met een 5 kaart, ongebruikelijke openingen, met name op 2-niveau, 1SA-opening die minder dan 11 punten kan bevatten of niet per se een SA-verdeling heeft. Alerteren tijdens de bieding Alerteren is een handeling om de tegenstanders attent te maken op bijzondere biedafspraken tussen partners. De speler die alerteert moet erop letten dat beide tegenstanders zijn alert zien. De hoofdregel: We alerteren elke bieding van onze partner waarvan we kunnen vermoeden dat de tegenstanders een andere betekenis verwachten! Wie moet alerteren? De partner van de speler die een bieding doet die gealerteerd moet worden, alerteert door het tonen van de Alert kaart uit de biedbox. Wat moet er gealerteerd worden? Elke bieding die meer of iets anders belooft dan interesse in de geboden speelsoort. Dus ook 1 als dat minimaal een 2-kaart belooft, antwoorden op de 1 opening. Stayman en de kunstmatige antwoorden daarop, zoals 2 als ontkenning voor een hoge 4-kaart. Jacobytransfers en transfers voor de lage kleuren. Bod op 4-niveau in de eerste biedronde. Doublet met een afwijkende betekenis. Wat hoeft er niet gealerteerd te worden? Niet alerteren (tenzij de hoofdregel van toepassing is) Biedingen die alleen interesse tonen in de geboden speelsoort. 1 en 1 als dat minstens een 3-kaart belooft. Alle biedingen op 4-hoogte ná de eerste biedronde (gerekend vanaf het openingsbod). Doublet; maar het doublet moet wel worden gealerteerd als u kunt vermoeden dat de tegenstanders een andere betekenis verwachten. 7

8 1SA-opening met lichte afwijking: - minimaal 14 en maximaal 18 punten. Mogelijk 5-of 6 kaart hoog. U mag uw tegenspelers verzoeken hun biedingen NIET te alerteren. Indien u van dat recht gebruikmaakt, heft u daarmee niet uw eigen alerteerplicht op. Elke speler heeft het recht om, als hij aan de beurt is om te bieden, naar de betekenis van een bieding te vragen. Hij vraagt dit aan de partner van degene die geboden heeft. 8

9 Vierde deel van de Spelregelweetjes: Claimen (opeisen en afstaan van slagen) Claimen is: het opeisen of afstaan van de nog niet gespeelde slagen. Claimen mag volgens de Spelregels, en wordt zelfs aanbevolen als de resterende slagen voor het neerleggen zijn. Bij sommige clubs is het zelfs verplicht. Zowel de leider als tegenspelers mogen claimen. Om te claimen hoeft u zelf niet aan slag te zijn. Zodra een speler claimt, legt hij zijn kaarten open en vertelt hij onmiddellijk op welke manier hij het spel verder zou spelen en welke slagen hij haalt en verliest. Elke twijfel wordt in het nadeel van de claimer uitgelegd. Als de tegenpartij nog een troef in handen heeft moet dit door de claimer direct gemeld worden. Wordt dit niet gemeld, zal de arbiter onderzoeken of uitgaande van een zorgeloze speelwijze met deze troef toch een slag gemaakt kan worden. Er gelden de volgende regels: 1. Er wordt niet verder gespeeld. De claimer legt zijn kaart open en vertelt hoe hij het spel verder zou hebben gespeeld b.v. ik haal A op, steek over met een kleine ruiten naar A, daarna speel ik H en dan heb ik nog een troef voor 7. De tegenspelers moeten zich concentreren op de uitleg van de claimer. 2. Zonder duidelijk speelplan, wordt vrijwel elke twijfel uitgelegd in het nadeel van de claimer. 3. Als een tegenspeler nog een troefkaart heeft en de claimer meldt dit niet bij het uitleggen van zijn claim, kan dat de claimer een slag kosten (zorgeloze speelwijze). 4. Als een tegenspeler twijfelt aan de juistheid van een claim, vraag dan onmiddellijk om arbitrage. Alleen dan kan de arbiter het vervolg in juiste banen leiden. Dit is een samenvatting van de meest voorkomende ergernissen en vergissingen. In totaal zijn er 93 artikelen met een meervoud aan subartikelen. Vraag altijd om arbitrage want de arbiter kan ook uitleggen, waarom er een bepaalde beslissing wordt genomen. In de Gids voor Bridge en Spelregels voor Wedstrijdbridge 2007 staat deze informatie In uitgebreide vorm. De Spelregelweetjes zullen regelmatig uitgebreid worden. 9

BRIDGESPELREGELS. Elke speler dient voldoende aandacht aan elk spel te geven en geen ongevraagd commentaar te leveren.

BRIDGESPELREGELS. Elke speler dient voldoende aandacht aan elk spel te geven en geen ongevraagd commentaar te leveren. BRIDGESPELREGELS ALGEMEEN Spelregels zijn er niet in eerste plaats om straf uit te delen, maar om schade te herstellen en ervoor te zorgen dat de volgende paren geen voor of nadeel van iemands vergissing

Nadere informatie

Rechten en plichten na een onregelmatigheid tijdens het spelen

Rechten en plichten na een onregelmatigheid tijdens het spelen Rechten en plichten na een onregelmatigheid tijdens het spelen De verkeerde tegenspeler komt uit (de eerste kaart van het spel) Dit is een van de meest voorkomende en onnodige fouten. Onnodig, omdat een

Nadere informatie

1. Inleiding: Gebruikte afkortingen:

1. Inleiding: Gebruikte afkortingen: 1. Inleiding: BC de Toer is een bridgeclub waar gedreven en gezellig wordt gebridged. Het scherpe mes van Damocles komt niet op tafel. En dat willen we graag zo houden. Maar Bridge is ook een sport en

Nadere informatie

Bridge Vaardigheids Bewijs

Bridge Vaardigheids Bewijs Bridge Vaardigheids Bewijs Plezierig bridge is alleen mogelijk als de deelnemers op hoffelijke wijze met elkaar omgaan en weten wat hun rechten en plichten zijn. Als je van de volgende 25 vragen er minstens

Nadere informatie

bridge is een sport, een spel, en heeft dus ook reglementen:

bridge is een sport, een spel, en heeft dus ook reglementen: Korte uiteenzetting over (vereenvoudigde) reglementen bridge 1. Inleiding: bridge is een sport, een spel, en heeft dus ook reglementen: o cfr. vriendenmatch voetbal: handbal, offside o idem voor wedstrijdjes

Nadere informatie

Belangrijke algemene regels binnen de bridgesport

Belangrijke algemene regels binnen de bridgesport Belangrijke algemene regels binnen de bridgesport (en BVK) betreffende ethiek, bieden en spelen Hans Wagenvoort, 8 augustus 2013 Inleiding BVK is een gezelligheidsvereniging. Dat neemt niet weg dat bij

Nadere informatie

Rob Stravers. Uitgave is mede mogelijk gemaakt door de NBB

Rob Stravers. Uitgave is mede mogelijk gemaakt door de NBB Gids voor bridge Rechten en plichten aan de bridgetafel ter waarborging van een plezierige sfeer Rob Stravers Uitgave is mede mogelijk gemaakt door de NBB Colofon Tekst: Rob Stravers Tekst en inhoud: Een

Nadere informatie

Denkt u dat de tegenstanders uw bieding niet of verkeerd begrijpen zonder een alert, dan moet u alerteren

Denkt u dat de tegenstanders uw bieding niet of verkeerd begrijpen zonder een alert, dan moet u alerteren De Alerteerregel Het belangrijkste bij alerteren blijft het gezonde verstand. Daarbuiten gelden onderstaande regels als richtlijn. Hierbij aantal voorbeelden. Denkt u dat de tegenstanders uw bieding niet

Nadere informatie

Spelregeltest: Hoe hoort het eigenlijk?

Spelregeltest: Hoe hoort het eigenlijk? Spelregeltest: Hoe hoort het eigenlijk? Voor gewone bridgers Inhoud Net zoals aan de eettafel, hebben we rechten en plichten aan de bridgetafel. Als je wilt weten wat je schoolcijfer is voor jouw kennis

Nadere informatie

De einduitslag van deze test geeft aan in welke mate je de nieuwe alerteerregels kent én begrijpt.

De einduitslag van deze test geeft aan in welke mate je de nieuwe alerteerregels kent én begrijpt. Alerteertoets De einduitslag van deze test geeft aan in welke mate je de nieuwe alerteerregels kent én begrijpt. Vraag 1 1SA pas 2 * pas 2 pas pas pas West alerteerde oosts 2, en legde uit dat 2 een transfer

Nadere informatie

De gestelde vragen gaan uitsluitend over de rechten en plichten aan de bridgetafel. Onderwerpen dus die gewone spelers zouden moeten weten.

De gestelde vragen gaan uitsluitend over de rechten en plichten aan de bridgetafel. Onderwerpen dus die gewone spelers zouden moeten weten. Bridge Vaardigheids Bewijs De gestelde vragen gaan uitsluitend over de rechten en plichten aan de bridgetafel. Onderwerpen dus die gewone spelers zouden moeten weten. Daarom zijn ook de meeste antwoorden

Nadere informatie

EXAMEN CLUBLEIDER B (CLB)

EXAMEN CLUBLEIDER B (CLB) EXAME CLUBLEIDER B (CLB) Spelregels Dit gedeelte bestaat uit 17 opgaven. U hebt voor dit onderdeel anderhalf uur de tijd. Om te kunnen slagen moet u voor dit onderdeel minimaal 27 van de 49 punten behalen.

Nadere informatie

EXAMEN CLUBLEIDER B (CLB) Spelregelgedeelte SUCCES. Dit gedeelte bestaat uit 17 opgaven. U hebt voor dit onderdeel anderhalf uur de tijd.

EXAMEN CLUBLEIDER B (CLB) Spelregelgedeelte SUCCES. Dit gedeelte bestaat uit 17 opgaven. U hebt voor dit onderdeel anderhalf uur de tijd. EXAME CLUBLEIDER B (CLB) Spelregelgedeelte Dit gedeelte bestaat uit 17 opgaven. U hebt voor dit onderdeel anderhalf uur de tijd. Op het antwoordformulier dient u uw gegevens zo volledig mogelijk in te

Nadere informatie

VOORBEELDEN BIJ DE SPELREGELWIJZIGINGEN West Artikel 25 106 A975 V85 HV53 Zuid AV873 - H9865 A92

VOORBEELDEN BIJ DE SPELREGELWIJZIGINGEN West Artikel 25 106 A975 V85 HV53 Zuid AV873 - H9865 A92 VOORBEELDEN BIJ DE SPELREGELWIJZIGINGEN West Artikel 25 106 A975 V85 HV53 Zuid AV873 - H9865 A92 W N O Z - - - 1SA pas arbitrage 1 doublet Zuid roept na wests pas de arbiter en legt uit dat hij misgepakt

Nadere informatie

EXAMEN CLUBLEIDER B (CLB)

EXAMEN CLUBLEIDER B (CLB) EXAME CLUBLEIDER B (CLB) Spelregels Dit gedeelte bestaat uit 19 opgaven. U hebt voor dit onderdeel anderhalf uur de tijd. m te kunnen slagen moet u voor dit onderdeel minimaal 30 van de 55 punten behalen.

Nadere informatie

Voor de minder ervaren spelers

Voor de minder ervaren spelers Bron: Bridge Service.nl Voor de minder ervaren spelers Wat is een dogma? Een dogma is volgens de woordenboeken een regel die als onbetwist wordt beschouwd. Kent de bridgewereld ook dogma s? Dat moet de

Nadere informatie

Rob Stravers. Uitgave is mede mogelijk gemaakt door de NBB

Rob Stravers. Uitgave is mede mogelijk gemaakt door de NBB Gids voor bridge Rechten en plichten aan de bridgetafel ter waarborging van een plezierige sfeer Rob Stravers Uitgave is mede mogelijk gemaakt door de NBB Colofon Tekst: Rob Stravers Tekst en inhoud: Een

Nadere informatie

Bridge Service Arbitrair

Bridge Service Arbitrair Bridge Service Arbitrair Verschijnt onregelmatig 8 december 2014 nr. 133 Voor arbiters en bridgers die correct en met plezier willen arbitreren en bridgen Voor vragen, arbitrage, middeling en advies: rob.stravers@

Nadere informatie

Notitie over regels en gebruiken voor bridgers die in clubverband spelen.

Notitie over regels en gebruiken voor bridgers die in clubverband spelen. Notitie over regels en gebruiken voor bridgers die in clubverband spelen. overgenomen uit spelregels voor wedstrijd-bridge van de NBB. Samensteller: uw club/cursusleider CEES van OVERVELD. Aangeboden door

Nadere informatie

Bridgebreed In dit nummer trainen we op de vier hoofdonderdelen van ons mooie spel: Bieden, Uitspelen, Tegenspelen en de Spelregels.

Bridgebreed In dit nummer trainen we op de vier hoofdonderdelen van ons mooie spel: Bieden, Uitspelen, Tegenspelen en de Spelregels. Bridge Service, voor gewone bridgers Nummer 698, 23 maart 2017 Redactie: Ron Jedema, Siger Seinen, Jan van Die en Frans Schiereck Rob Stravers (eindredactie) Alle reeds verschenen nummers staan op: www.bridgeservice.nl

Nadere informatie

Bridge Service, voor gewone bridgers

Bridge Service, voor gewone bridgers Bridge Service, voor gewone bridgers Nummer 608, 16 april 2015 Redactie: Ad van Gemert (zeer gewaardeerd) medewerker Ron Jedema (spelregels) Siger Seinen (spelregels) Rob Stravers (spelregels en eindredactie)

Nadere informatie

EXAMEN CLUBLEIDER B (CLB)

EXAMEN CLUBLEIDER B (CLB) EXAMEN CLUBLEIDER B (CLB) Spelregels Dit gedeelte bestaat uit 18 opgaven. U hebt voor dit onderdeel anderhalf uur de tijd. Om te kunnen slagen moet u voor dit onderdeel minimaal 30 van de 54 punten behalen.

Nadere informatie

BRIDGE : woorden en begrippen

BRIDGE : woorden en begrippen BRIDGE : woorden en begrippen aanmoediging: a-lijn: afwachtbod: alerteren: arbiter: bekennen: het bijspelen van een kaart met een positief signaal. de sterkste lijn bij een bridgeclub. een bod dat partner

Nadere informatie

5. Het speelplan in troef. Leerboekjes op elk niveau CD s

5. Het speelplan in troef. Leerboekjes op elk niveau CD s 5. Het speelplan in troef Leerboekjes op elk niveau CD s Het Speelplan Na de uitkomst: Eérst nadenken : - bekijk dummy, - ga biedverloop na, - beoordeel uitkomst Maak dan een speelplan Speel dàn pas bij

Nadere informatie

Bridge Service, voor gewone bridgers. Nummer 685, 24 november 2016

Bridge Service, voor gewone bridgers. Nummer 685, 24 november 2016 Bridge Service, voor gewone bridgers Nummer 685, 24 november 2016 Redactie: Ron Jedema, Siger Seinen, Jan van Die en Frans Schiereck Rob Stravers (eindredactie) Alle reeds verschenen nummers staan op:

Nadere informatie

Geldig vanaf 1 september 2010

Geldig vanaf 1 september 2010 Geldig vanaf 1 september 2010 art.1. Systeemkaart Het is verplicht om aan elk der beide tegenspelers een volledig en correct ingevulde systeemkaart te geven voor het spelen begint. Deze systeemkaart moet

Nadere informatie

Voor de minder ervaren spelers

Voor de minder ervaren spelers Voor de minder ervaren spelers Spel 1 H V 2 5 4 3 2 A 3 2 A H 7 6 5 B 3 A H 6 V B 4 Tegen jouw 4 -contract start west met V. Hoe probeer je je contract te maken? Ofwel: hoe probeer je het aantal mogelijke

Nadere informatie

Bridge in een flits 1 De basisregels

Bridge in een flits 1 De basisregels 1 Bridge in een flits 1 De basisregels Benodigdheden 4 spelers 1 pak kaarten zonder jokers 2 De spelers Benaming spelers Noord West Oost Zuid 3 Om de beurt de kaarten delen iedere speler krijgt 13 kaarten

Nadere informatie

Welkom. Kaderdag van. 14 november District Noord en Midden Limburg. Op de

Welkom. Kaderdag van. 14 november District Noord en Midden Limburg. Op de Welkom Op de Kaderdag van District Noord en Midden Limburg 14 november 2015 1 Presentatie: Gedrag aan de bridgetafel Door : Leo Stehmann 2 Waarom deze presentatie op de Kaderdag? 3 Wat gaan we behandelen?

Nadere informatie

Bridge in een flits 2 Speelplan SA hoofdstuk 1 les 1. Riek van Bussel Eta Geuzebroek Wil Kluijtmans Lineke Bron

Bridge in een flits 2 Speelplan SA hoofdstuk 1 les 1. Riek van Bussel Eta Geuzebroek Wil Kluijtmans Lineke Bron Bridge in een flits 2 Speelplan SA hoofdstuk 1 les 1 Riek van Bussel Eta Geuzebroek Wil Kluijtmans Lineke Bron 1 Herhaling SA openingen 15-17 punten: 1NT (18-19 punten: 1-1 - 2NT) 20-22 punten: 2NT 23-24

Nadere informatie

Voor de minder ervaren spelers

Voor de minder ervaren spelers Nummer 511, 18 april 2013, verschijnt elke donderdag, voor gewone bridgers Mail vraagstukken over bied- en speeltechniek, spelregels en etiquette naar: rob.stravers@upcmail.nl Redactie: Ad van Gemert (zeer

Nadere informatie

Bridge voor beginners Bridge, een spel voor jong en oud

Bridge voor beginners Bridge, een spel voor jong en oud Bridge voor beginners Bridge, een spel voor jong en oud Auteur: Barth Bakker Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De kaarten 3. Bieden 4. Het openingsbod 5. Het contract 6. Puntentelling 7. Bijbod 8. Limietbod

Nadere informatie

Door de kaarten kijken

Door de kaarten kijken Bridge Service, voor gewone bridgers Special, bijlage bij Bridge Training 715 van 12 oktober 2017 Redactie: Carolien de Koomen, Ron Jedema, Siger Seinen, Jan van Die, Frans Schiereck en Rob Stravers (eindredactie)

Nadere informatie

Uitkomen tegen SA-contracten

Uitkomen tegen SA-contracten Uitkomen tegen SA-contracten De eerste klap is een daalder waard; deze waarheid geldt zeker voor de uitkomst tegen een SA-contract. Vaak ontbrandt tussen de leider en de tegenspelers een race in het ontwikkelen

Nadere informatie

Voor de minder ervaren spelers

Voor de minder ervaren spelers Bron: Bridge Service.nl Voor de minder ervaren spelers Spel 1 A V 2 B 9 5 4 3 V 7 3 2 A H 3 A H 4 West start tegen jouw mooie 3SA-contract met 6. Hoe probeer je jouw contract te maken? Ik geef een overpeinzing.

Nadere informatie

Alle spelregelzaken worden behandeld door Siger Seinen en Rob Stravers

Alle spelregelzaken worden behandeld door Siger Seinen en Rob Stravers Nummer 491, 29 november 2012, verschijnt elke donderdag Bestemd voor: gewone bridgers Voor opgave, arbitrage, advies aan spelers, arbiters en besturen: rob.stravers@upcmail.nl Alle spelregelzaken worden

Nadere informatie

Langste kleur eerst. Van twee of drie 4 kaarten de laagste eerst. Van twee 5 kaarten de hoogste eerst.

Langste kleur eerst. Van twee of drie 4 kaarten de laagste eerst. Van twee 5 kaarten de hoogste eerst. 1. Bieden Bridge Handleiding versie 1-0 Openen op 1 niveau in een kleur (11-19 punten): Langste kleur eerst. Van twee of drie 4 kaarten de laagste eerst. Van twee 5 kaarten de hoogste eerst. Regel van

Nadere informatie

Bridge Service, voor gewone bridgers

Bridge Service, voor gewone bridgers Bridge Service, voor gewone bridgers Nummer 612, 14 mei 2015 Redactie: Ad van Gemert (zeer gewaardeerd) medewerker Ron Jedema (spelregels) Siger Seinen (spelregels) Rob Stravers (spelregels en eindredactie)

Nadere informatie

Wedstrijdreglement. Artikel 1. Opstellen wedstrijdreglement en speelplan Artikel 2. Wekelijkse speelavond

Wedstrijdreglement. Artikel 1. Opstellen wedstrijdreglement en speelplan Artikel 2. Wekelijkse speelavond Wedstrijdreglement. Artikel 1. Opstellen wedstrijdreglement en speelplan De T(echnische) C(ommissie) stelt het wedstrijdreglement en het speelplan op. Tijdens de algemene ledenvergadering worden ze ter

Nadere informatie

Conventies hoofdstuk 12 les 12. Riek van Bussel Eta Geuzebroek Richard Geuzebroek

Conventies hoofdstuk 12 les 12. Riek van Bussel Eta Geuzebroek Richard Geuzebroek Conventies hoofdstuk 12 les 12 Riek van Bussel Eta Geuzebroek Richard Geuzebroek 1 onderwerpen hoofdstuk 12 2 alerteren negatief doublet vierde kleur cue bod.en verder ( ) (door heel flits 2) (les 4) voor

Nadere informatie

ArbitreerWijzer Mede mogelijk gemaakt door de NBB

ArbitreerWijzer Mede mogelijk gemaakt door de NBB Scoretabel voor wedstrijdbridge (Art. 77) Overzicht spelregels Niet kwetsbaar Speel- Elke soort 1 2 3 4 5 6 7 overslag - 70 90 110 130 400 920 1440 20 D 140 180 470 510 550 1090 1630 100 RD 230 560 640

Nadere informatie

1.0 Algemeen 2.0 Het bieden 3.0 Het spelen 4.0 De puntentelling 1.0 Algemeen

1.0 Algemeen 2.0 Het bieden 3.0 Het spelen 4.0 De puntentelling 1.0 Algemeen Bridge - Spelregels Inhoudsopgave 1.0 Algemeen De kaarten / 1.2 De kleuren / 1.3 De voorbereiding / 1.4 Doel van het spel / 1.5 Een Serie 2.0 Het bieden 2.1 De kaartwaarde / 2.2 De spelende partij / 2.3.

Nadere informatie

WekoWijzer. Speciale uitgave over de spelregels 2017

WekoWijzer. Speciale uitgave over de spelregels 2017 WekoWijzer Speciale uitgave over de spelregels 2017 1. Voorwoord 2. Inleiding bij de nieuwe spelregels 3. Wijzigingen in de nieuwe spelregels per artikel 12. Voorbeelden bij artikel 23 15. Besluiten van

Nadere informatie

Bridge Service. Bridgedrives om thuis te spelen Deel 6! Nummer 585, 9 oktober 2014

Bridge Service. Bridgedrives om thuis te spelen Deel 6! Nummer 585, 9 oktober 2014 Bridge Service Nummer 585, 9 oktober 2014 Redactie: Ad van Gemert (zeer gewaardeerd) medewerker Ron Jedema (spelregels) Siger Seinen (spelregels) Rob Stravers (spelregels en eindredactie) Reeds verschenen

Nadere informatie

Nummer 533, 19 september 2013, verschijnt elke donderdag, voor gewone bridgers!

Nummer 533, 19 september 2013, verschijnt elke donderdag, voor gewone bridgers! Nummer 533, 19 september 2013, verschijnt elke donderdag, voor gewone bridgers! Mail vraagstukken over bied- en speeltechniek, spelregels en etiquette naar: rob.stravers@upcmail.nl Redactie: Ad van Gemert

Nadere informatie

Nummer 509, 4 april 2013, verschijnt elke donderdag, voor gewone bridgers!

Nummer 509, 4 april 2013, verschijnt elke donderdag, voor gewone bridgers! Nummer 509, 4 april 2013, verschijnt elke donderdag, voor gewone bridgers! Mail vraagstukken over bied- en speeltechniek, spelregels en etiquette naar: rob.stravers@upcmail.nl Redactie: Ad van Gemert (zeer

Nadere informatie

INTERNATIONALE SPELREGELS VOOR WEDSTRIJDBRIDGE 2017

INTERNATIONALE SPELREGELS VOOR WEDSTRIJDBRIDGE 2017 INTERNATIONALE SPELREGELS VOOR WEDSTRIJDBRIDGE 2017 Copyright World Bridge Federation Met dank aan de leden van de World Bridge Federation Laws Committee: Max Bavin, Maurizio di Sacco, David Harris, Alvin

Nadere informatie

BEGINNERSTEST BIEDEN

BEGINNERSTEST BIEDEN BEGINNERSTEST BIEDEN beginnerstest Pagina 1 BIEDEN ANTWOORDEN Spellen 1 a b c d H V 5 3 2 H B 3 4 3 7 6 A B 7 6 3 2 A 5 4 7 6 H 7 6 A H 5 4 H V B 8 A H 10 7 6 5 2 7 A V 5 4 H 5 4 3 B 4 Voor welke opening

Nadere informatie

De derde man doet wat hij kan

De derde man doet wat hij kan Flits 2 Samenwerken Bridge in een flits Les 8 Derde Man Signaleren erhaal hoofdstuk : Uitkomen De derde man doet wat hij kan Maak onderscheid tussen de uitkomst van partner:. Met een kleintje (belooft

Nadere informatie

Blackwood. Negatief Doublet. Les 10. Alerteren Negatief Doublet Vierde kleur Cuebod. Wanneer alerteren

Blackwood. Negatief Doublet. Les 10. Alerteren Negatief Doublet Vierde kleur Cuebod. Wanneer alerteren Les 10 lerteren Negatief Vierde kleur Cuebod Conventies en alerteren Natuurlijk bieden: 2 belooft echte klaveren Speciale afspraken 2 (Stayman na 1S) vraagt om en / of partner lert: ls er een kleur geboden

Nadere informatie

Voor de minder ervaren spelers

Voor de minder ervaren spelers Bron: Bridge Service.nl Voor de minder ervaren spelers Voor welke vier eerste biedingen kies je met de gegeven zuidhand? Spel West Noord Oost Zuid Zuidhand 1 -- 1 pas?? 4 2 V B 6 5 H 9 8 4 3 2 -- 1 pas??

Nadere informatie

Nummer 519, 13 juni 2013, verschijnt elke donderdag, voor gewone bridgers!

Nummer 519, 13 juni 2013, verschijnt elke donderdag, voor gewone bridgers! Nummer 519, 13 juni 2013, verschijnt elke donderdag, voor gewone bridgers! Mail vraagstukken over bied- en speeltechniek, spelregels en etiquette naar: rob.stravers@upcmail.nl Redactie: Ad van Gemert (zeer

Nadere informatie

Flits 1. Les 5 UITKOMEN /STRATEGIE

Flits 1. Les 5 UITKOMEN /STRATEGIE Flits 1 Les 5 UITKOME /STRATEGIE Partner opent met 1 of 1 2 / 6-9, minstens 3 kaart 3 / 10-11 idem 4 / 12+ idem Partner opent met 1 of 1 2 : 6-9 min. 6-kaart 2 : 6-9 min.4-kaart 3 : 10-11 min. 6-kaart

Nadere informatie

Bridge Service, voor gewone bridgers

Bridge Service, voor gewone bridgers Bridge Service, voor gewone bridgers Nummer 630 24 september 2015 Redactie: Ad van Gemert (zeer gewaardeerd) medewerker Ron Jedema (spelregels) Siger Seinen (spelregels) Rob Stravers (spelregels en eindredactie)

Nadere informatie

Pre-Alert. art. 1. art. 2. Biedsysteem. Uitkomen. Signaleren

Pre-Alert. art. 1. art. 2. Biedsysteem. Uitkomen. Signaleren Verduidelijkingen van de nieuwe Alertprocedure Wijzigingen 2007: Niemeijer+Puppet na + Super Deze tekst maakt geen deel uit van de Alertprocedure, maar werd opgesteld door de Commissie Wedstrijdleiders

Nadere informatie

INTERNATIONALE SPELREGELS VOOR WEDSTRIJDBRIDGE 2007

INTERNATIONALE SPELREGELS VOOR WEDSTRIJDBRIDGE 2007 INTERNATIONALE SPELREGELS VOOR WEDSTRIJDBRIDGE 2007 uitgebracht door THE WORLD BRIDGE FEDERATION en overeengekomen door THE W.B.F. LAWS COMMITTEE THE PORTLAND CLUB THE EUROPEAN BRIDGE LEAGUE THE AMERICAN

Nadere informatie

Wedstrijd: AZALEA 1 CHAVER 6 Reeks: LIGA 2A Datum:

Wedstrijd: AZALEA 1 CHAVER 6 Reeks: LIGA 2A Datum: Wedstrijd: AZALEA 1 CHAVER 6 Reeks: LIGA 2A Datum: 25-11-2006 Het betreft hier een typisch West-Vlaams arbitrageblad met voorbehoud op twee giften (21 & 23) en drie klachten. Eerst worden de klachten behandeld.

Nadere informatie

Bridge Service, voor gewone bridgers

Bridge Service, voor gewone bridgers Bridge Service, voor gewone bridgers Nummer 636, 5 november 2015 Redactie: Ad van Gemert (zeer gewaardeerd) medewerker Ron Jedema (spelregels) Siger Seinen (spelregels) Rob Stravers (spelregels en eindredactie)

Nadere informatie

Spel 1 Westhand West Noord Oost Zuid Oosthand ? H V B 6 3 A H V B 10 A 6 5 4

Spel 1 Westhand West Noord Oost Zuid Oosthand ? H V B 6 3 A H V B 10 A 6 5 4 Bridge Service Nummer 540, 14 november 2013 Redactie: Ad van Gemert (zeer gewaardeerd) medewerker Ron Jedema (spelregels) Siger Seinen (spelregels) Rob Stravers (spelregels en eindredactie) Reeds verschenen

Nadere informatie

Tempo Onder deze naam verstaan we de temposlag die kan ontstaan met de tegenpartij als beide partijen een kleur kunnen ontwikkelen.

Tempo Onder deze naam verstaan we de temposlag die kan ontstaan met de tegenpartij als beide partijen een kleur kunnen ontwikkelen. Bridge Service Nummer 576, 7 augustus 2014 Redactie: Ad van Gemert (zeer gewaardeerd) medewerker Ron Jedema (spelregels) Siger Seinen (spelregels) Rob Stravers (spelregels en eindredactie) Reeds verschenen

Nadere informatie

In de starterscursus hebben we het volgende afgesproken: Uitkomst Hoogste van een serie HVB32 Kleintje belooft plaatje Top van niets 973.

In de starterscursus hebben we het volgende afgesproken: Uitkomst Hoogste van een serie HVB32 Kleintje belooft plaatje Top van niets 973. Uitkomen en signaleren Algemeen Ongeveer de helft van alle spellen speelt de tegenstander het spel. Omdat u van de andere helft weer de helft dummy bent, zult u in uw bridgeleven veel meer spellen tegen

Nadere informatie

COMPETITIEREGLEMENT. Puntenwaardering. 1. Het spel

COMPETITIEREGLEMENT. Puntenwaardering. 1. Het spel COMPETITIEREGLEMENT 1. Er wordt gespeeld volgens het systeem Amsterdams- Utrechts (Verplicht spelen, maatslag niet verplicht introeven) 2.Er wordt ingeschreven per koppel, per avond dient minimaal 1 persoon

Nadere informatie

Bridge Service, voor gewone bridgers

Bridge Service, voor gewone bridgers Bridge Service, voor gewone bridgers Nummer 628 10 september 2015 Redactie: Ad van Gemert (zeer gewaardeerd) medewerker Ron Jedema (spelregels) Siger Seinen (spelregels) Rob Stravers (spelregels en eindredactie)

Nadere informatie

Inleiding. Spelregelherziening Waarom zijn we hier? Het spel evolueert... Spelregels groeien mee 25/08/ :33. Wie ben ik?

Inleiding. Spelregelherziening Waarom zijn we hier? Het spel evolueert... Spelregels groeien mee 25/08/ :33. Wie ben ik? 25/08/2017 09:33 Inleiding Wie ben ik? Programma, wat gaan we vandaag doen? Vragen? Spelregelherziening 2017 Henk Uijterwaal Mag altijd Focus op de gewijzigde/nieuwe regels Bestaande regels aan het einde,

Nadere informatie

Met bijzonder veel moeite heb ik een keuze gemaakt. Moeilijk, omdat ik het liefst alle pagina s had gekopieerd!

Met bijzonder veel moeite heb ik een keuze gemaakt. Moeilijk, omdat ik het liefst alle pagina s had gekopieerd! Bridge Service, voor gewone bridgers Nummer 682, 3 november 2016 Redactie: Ron Jedema en Siger Seinen (spelregels), Jan van Die en Frans Schiereck Rob Stravers (spelregels en eindredactie) Reeds verschenen

Nadere informatie

Regels voor de rangschikking van viertallen voor de districts- en bondscompetities

Regels voor de rangschikking van viertallen voor de districts- en bondscompetities Intern reglement En Regels voor de rangschikking van viertallen voor de districts- en bondscompetities Bridge Bond Nijmegen Uitgave augustus 2002 REGLEMENT Regels voor de interne competities (artikel 6

Nadere informatie

Alerteerprocedure: 25 vragen en antwoorden (6 pagina s)

Alerteerprocedure: 25 vragen en antwoorden (6 pagina s) Alerteerprocedure: 25 vragen en antwoorden (6 pagina s) Onderwerp Datum Vraag Antwoord 1 Alerteren? Als een bieding uitgelegd werd in de pre-alert, moet die dan achteraf nog gealerteerd worden als ze zich

Nadere informatie

Bridge Service, voor gewone bridgers

Bridge Service, voor gewone bridgers Bridge Service, voor gewone bridgers Nummer 659, 28 april 2016 Redactie: Ron Jedema en Siger Seinen (spelregels), Ad van Gemert, Jan van Die en Frans Schiereck Rob Stravers (spelregels en eindredactie)

Nadere informatie

Een product van BoostVision bv Alfons Beerens

Een product van BoostVision bv Alfons Beerens Een product van BoostVision bv Alfons Beerens 0614949897 info@bridgeboost.net www.bridgeboost.net 1 Inhoud BridgeBoost... 3 Voorbereiding... 3 Inlog pagina... 3 Tafel en spelers pagina... 4 Spelkeuze pagina...

Nadere informatie

Bridge in een flits. Bridge in een Flits Berry Westra. Docent: Maurice Peereboom : Eigen materiaal (Acol)

Bridge in een flits. Bridge in een Flits Berry Westra. Docent: Maurice Peereboom : Eigen materiaal (Acol) Flits 1 1983 Docent: Maurice Peereboom mpeereboom@gmail.com 015 2562291 1966 : Eigen materiaal (Acol) Ca 1975: Van Start tot Finish (Sint & Schipperheijn) Bridge in een flits Ca 1995: Berry estra (leer

Nadere informatie

Een combinatie van kaarten (meestal honneurs), waartussen er één ontbreekt noemt men een 'vork'. Een paar voorbeelden:

Een combinatie van kaarten (meestal honneurs), waartussen er één ontbreekt noemt men een 'vork'. Een paar voorbeelden: Snijden 1. De snit in zijn eenvoudigste vorm Eerst herhalen we even nog wat 'oude' stof over het snijden: 1) AV???? 32 In voorbeeld 1 is dit de positie van de schoppenkleur. De resterende negen kaarten

Nadere informatie

WEKO-WIJZER. Weko-wijzer 109 is geheel gewijd aan de spelregels 2008.

WEKO-WIJZER. Weko-wijzer 109 is geheel gewijd aan de spelregels 2008. WEKO-WIJZER Weko-wijzer 109 is geheel gewijd aan de spelregels 2008. 1. Voorwoord 1. Inleiding 2. De wijzigingen per artikel 16. Hoe worden de wijzigingen in de spelregels 17. met iedereen gecommuniceerd?

Nadere informatie

Inleiding. Spelregelherziening Waarom zijn we hier? Het spel evolueert... Spelregels groeien mee. Wie ben ik?

Inleiding. Spelregelherziening Waarom zijn we hier? Het spel evolueert... Spelregels groeien mee. Wie ben ik? Inleiding Wie ben ik? Programma, wat gaan we vandaag doen? Vragen? Spelregelherziening 2017 Henk Uijterwaal Mag altijd Focus op de gewijzigde/nieuwe regels Bestaande regels aan het einde, indien tijd over

Nadere informatie

Bridge Service. Bridge Service, Bridge Training januari 2014, 1

Bridge Service. Bridge Service, Bridge Training januari 2014, 1 Bridge Service Bridge Service, Bridge Training 550 23 januari 2014, rob.stravers@upcmail.nl 1 Speeltechniek SA-contracten We beginnen met de aanpak die elke leider van een SA-contract direct na de uitkomst

Nadere informatie

Bridge Service, voor gewone bridgers

Bridge Service, voor gewone bridgers Bridge Service, voor gewone bridgers Nummer 598, 5 februari 2015 Redactie: Ad van Gemert (zeer gewaardeerd) medewerker Ron Jedema (spelregels) Siger Seinen (spelregels) Rob Stravers (spelregels en eindredactie)

Nadere informatie

Bridge Service, voor gewone bridgers

Bridge Service, voor gewone bridgers Bridge Service, voor gewone bridgers Nummer 640, 3 december 2015 Redactie: Ron Jedema en Siger Seinen (spelregels), Ad van Gemert, Rob Stravers (spelregels en eindredactie) Reeds verschenen nummers www.bridgeservice.nl

Nadere informatie

Uitkomen en signaleren

Uitkomen en signaleren Uitkomen en signaleren Tegenspelen is wellicht het moeilijkste onderdeel van het bridgespel. De leider heeft het grote voordeel dat hij alle 26 kaarten van zijn partij ziet. Een tegenspeler moet zich redden

Nadere informatie

Het overzicht van de behandelde onderwerpen van eind november 2013 t/m eind april staat op de laatste pagina.

Het overzicht van de behandelde onderwerpen van eind november 2013 t/m eind april staat op de laatste pagina. Bridge Service Nummer 554, 20 februari 2014 Redactie: Ad van Gemert (zeer gewaardeerd) medewerker Ron Jedema (spelregels) Siger Seinen (spelregels) Rob Stravers (spelregels en eindredactie) Reeds verschenen

Nadere informatie

Alle spelregelzaken worden behandeld door Siger Seinen en Rob Stravers

Alle spelregelzaken worden behandeld door Siger Seinen en Rob Stravers Nummer 498, 17 januari 2013, verschijnt elke donderdag Bestemd voor: gewone bridgers Voor opgave, arbitrage, advies aan spelers, arbiters en besturen: rob.stravers@upcmail.nl Alle spelregelzaken worden

Nadere informatie

Signaleren kun je in verschillende situaties doen, en op verschillende manieren

Signaleren kun je in verschillende situaties doen, en op verschillende manieren Signaleren. Signaleren is dmv het bijspelen van een kaart je partner iets vertellen over jouw bezit in díe kleur óf in een ándere kleur Signaleren doe je dus niet door middel van lichaamstaal: kaart snel

Nadere informatie

Koninklijke Belgische Bridge Federatie

Koninklijke Belgische Bridge Federatie Koninklijke Belgische Bridge Federatie Alerteerprocedure Reglement geldig vanaf 1 september 2015 Opgesteld door de Commissie Wedstrijdleiding van de Belgische Bridge Federatie Paul Meerbergen (voorzitter)

Nadere informatie

Wie een fout maakt, wordt ingegooid

Wie een fout maakt, wordt ingegooid Wie een fout maakt, wordt ingegooid Fraai afspel tijdens het ING Bank Topcircuit dankzij tegenspelfoutjes. Dat klinkt gek maar dat is het niet. Toppers zien elk foutje van hun collega s. En straffen het

Nadere informatie

Een product van CEBES bv Fon Beerens M 0614949897 E fonbeerens@gmail.com

Een product van CEBES bv Fon Beerens M 0614949897 E fonbeerens@gmail.com Een product van CEBES bv Fon Beerens M 0614949897 E fonbeerens@gmail.com DealingPal DealingPal is een alternatief voor de bridgemate, maakt biddingboxen overbodig, voorkomt veelvoorkomende arbitragesituaties

Nadere informatie

Voor de minder ervaren spelers We lopen in de Bridge Training door de stof die ook in de tv-cursus wordt behandeld. Maar wel in een andere volgorde.

Voor de minder ervaren spelers We lopen in de Bridge Training door de stof die ook in de tv-cursus wordt behandeld. Maar wel in een andere volgorde. Bridge Service Nummer 549, 16 januari 2014 Redactie: Ad van Gemert (zeer gewaardeerd) medewerker Ron Jedema (spelregels) Siger Seinen (spelregels) Rob Stravers (spelregels en eindredactie) Reeds verschenen

Nadere informatie

Tip: Bouw het bieden rustig op. Spring pas als je de juiste speelsoort hebt gevonden.

Tip: Bouw het bieden rustig op. Spring pas als je de juiste speelsoort hebt gevonden. Bridge Handleiding versie 2 1. Bieden Tip: Bouw het bieden rustig op. Spring pas als je de juiste speelsoort hebt gevonden. Openen op 1 niveau in een kleur (11-19 punten): Langste kleur eerst. Van twee

Nadere informatie

Voor de minder én meer gevorderde spelers

Voor de minder én meer gevorderde spelers Nummer 537, 24 oktober 2013, verschijnt elke donderdag, voor gewone bridgers! Mail vraagstukken over bied- en speeltechniek, spelregels en etiquette naar: rob.stravers@upcmail.nl Redactie: Ad van Gemert

Nadere informatie

Les 10. Alerteren Negatief Doublet Vierde kleur Cuebod. Wanneer alerteren

Les 10. Alerteren Negatief Doublet Vierde kleur Cuebod. Wanneer alerteren Les 10 lerteren Negatief Doublet Vierde kleur Cuebod Conventies en alerteren Natuurlijk bieden: 2 belooft echte klaveren Speciale afspraken 2 (Stayman na 1S) vraagt om en / of partner lert: ls er een kleur

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB LEENDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB LEENDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB LEENDE Inhoudsopgave: OVER DE INFO SPEELAVONDEN 1) Ledenbestand 2) Bridgekalender 3) Indeling in rondes 4) Indeling competitieavond 5) Indeling in de lijnen A B C 6)

Nadere informatie

Voor minder ervaren spelers

Voor minder ervaren spelers Bron: Bridge Service.nl Voor minder ervaren spelers Spel 1 A 3 2 2 H V B 10 H V A H A B V B Dummy noord is aan slag in een hartencontract. Je laat dummy A voorspelen. Oost troeft met V. Hoe ga je hiermee

Nadere informatie

Bridge Service, voor gewone bridgers

Bridge Service, voor gewone bridgers Bridge Service, voor gewone bridgers Nummer 615, 4 juni 2015 Redactie: Ad van Gemert (zeer gewaardeerd) medewerker Ron Jedema (spelregels) Siger Seinen (spelregels) Rob Stravers (spelregels en eindredactie)

Nadere informatie

Verdediging tegen zwakke openingen

Verdediging tegen zwakke openingen 1 Verdediging tegen zwakke openingen Zorg eerst dat u weet wat de openingen betekenen én vraag ook uitleg over de bijbiedingen van de partner 2KL 2RUI géén opening en min twee 4 kaarten in beide hoge kleuren

Nadere informatie

Op de laatste pagina staan de biedingen voor degenen die 4-kaart-hoog liever blijven spelen. Die kun je daardoor snel vinden.

Op de laatste pagina staan de biedingen voor degenen die 4-kaart-hoog liever blijven spelen. Die kun je daardoor snel vinden. Bridge Service Nummer 543, 5 december 2013 Redactie: Ad van Gemert (zeer gewaardeerd) medewerker Ron Jedema (spelregels) Siger Seinen (spelregels) Rob Stravers (spelregels en eindredactie) Reeds verschenen

Nadere informatie

Nummer 512, 25 april 2013, verschijnt elke donderdag, voor gewone bridgers!

Nummer 512, 25 april 2013, verschijnt elke donderdag, voor gewone bridgers! Nummer 512, 25 april 2013, verschijnt elke donderdag, voor gewone bridgers! Mail vraagstukken over bied- en speeltechniek, spelregels en etiquette naar: rob.stravers@upcmail.nl Redactie: Ad van Gemert

Nadere informatie

Bridgecursus voor senioren. Deel 1

Bridgecursus voor senioren. Deel 1 Bridgecursus voor senioren Deel 1 Inleiding 1 1 Inleiding Bridge is, als afgeleide van whist, ergens in de 19e eeuw enorm populair geworden in Engeland en Frankrijk. Als een van de officiële denksporten

Nadere informatie

Nummer 531, 5 september 2013, verschijnt elke donderdag, voor gewone bridgers!

Nummer 531, 5 september 2013, verschijnt elke donderdag, voor gewone bridgers! Nummer 531, 5 september 2013, verschijnt elke donderdag, voor gewone bridgers! Mail vraagstukken over bied- en speeltechniek, spelregels en etiquette naar: rob.stravers@upcmail.nl Redactie: Ad van Gemert

Nadere informatie

Uitkomen hoofdstuk 5 les 5. Riek van Bussel Eta Geuzebroek Wil Kluijtmans Lineke Bron

Uitkomen hoofdstuk 5 les 5. Riek van Bussel Eta Geuzebroek Wil Kluijtmans Lineke Bron Uitkomen hoofdstuk 5 les 5 Riek van Bussel Eta Geuzebroek Wil Kluijtmans Lineke Bron 1 Doel van het uitkomst Slagen ontwikkelen. leider down krijgen Slagen ontwikkelen. leider geen slagen cadeau doen Slagen

Nadere informatie

Contract 2 Volgbod en informatiedoublet Leidraad hoofdstuk 1

Contract 2 Volgbod en informatiedoublet Leidraad hoofdstuk 1 Contract 2 Volgbod en informatiedoublet Leidraad hoofdstuk 1 Kerndoelen De cursist kan vertellen - welke redenen er zijn om een volgbod te doen - aan welke voorwaarden een volgbod moet voldoen - wat de

Nadere informatie

Alerteerprocedure. Reglement geldig vanaf 1 september 2015. Commissie Wedstrijdleiding. Opgesteld door de. van de Belgische Bridge Federatie

Alerteerprocedure. Reglement geldig vanaf 1 september 2015. Commissie Wedstrijdleiding. Opgesteld door de. van de Belgische Bridge Federatie Alerteerprocedure Reglement geldig vanaf 1 september 2015 Opgesteld door de Commissie Wedstrijdleiding van de Belgische Bridge Federatie Paul Meerbergen (voorzitter) Leden: Jean-Marc Boite Herman De wael

Nadere informatie

We gaan in de aanval. We richten ons op het torpederen van SA-contracten.

We gaan in de aanval. We richten ons op het torpederen van SA-contracten. Bridge Service Nummer 558, 20 maart 2014 Redactie: Ad van Gemert (zeer gewaardeerd) medewerker Ron Jedema (spelregels) Siger Seinen (spelregels) Rob Stravers (spelregels en eindredactie) Reeds verschenen

Nadere informatie