Een woning met toekomst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een woning met toekomst"

Transcriptie

1 Een woning met toekomst Auteur: Jules Gielen Op de Nederlandse woningmarkt spelen op dit moment een aantal problemen welke grotendeels te maken hebben met de financiering van woningen. Het gaat hierbij vooral om starters die een woning willen kopen en doorstromers welke groter of juist kleiner willen gaan wonen. Het probleem bij de starters ligt voornamelijk bij het verkrijgen van een hypotheek en de doorstromers kunnen moeilijk verhuizen omdat de huidige woning nauwelijks verkocht kan worden of de woning onder water staat. Daardoor is er een dalende verhuisfrequentie in de woningmarkt zichtbaar en is men steeds meer opzoek naar woningen met een groeipotentie waarin men voor langere tijd kan wonen. De zogenaamde woningmarktladder is aan het verdwijnen. [1] Demontabele woningen kunnen hierin voorzien doordat de groei van de woning volledig naar eigen wens en op een financieel verantwoorde manier plaats kan vinden. Op de huidige woningmarkt wordt veel geld uitgegeven aan randzaken als rente op een hypotheek, verhuizingen en belastingen bij de aankoop of verkoop van een woning. Wanneer dit geld in de woning gestopt kan worden, is dat een veel effectievere manier van investeren. Starters De starters op de woningmarkt ondervinden de laatste jaren voornamelijk problemen doordat ze geen of zeer moeilijk een hypotheek krijgen. Dit terwijl ze wel erg belangrijk zijn voor de doorstroming op de woningmarkt. [2] Het gebrek aan banen, tijdelijke contracten, een studieschuld en de voorzichtigheid van de banken, (onnodig volgens Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland [2] ) zijn hier onder andere oorzaken van. Hierdoor worden veel starters gedwongen om te gaan huren. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de huurmarkt op het moment welig tiert (zie figuur 1), al zijn de cijfers sinds 2011 iets minder zorgwekkend geworden. Veel vraag op de huurmarkt zorgt op zijn beurt weer voor langere wachttijden en hogere huurprijzen (een gemiddelde stijging van ongeveer 5% boven de inflatie tussen 2009 en 2012 [3] ). Door de stijging van de huurprijzen is het goed mogelijk dat de kosten van een hypotheek voor een gelijkwaardige woning vaak lager liggen dan huurkosten. De stijgende huurprijzen zorgen er tevens voor dat van sparen voor een koopwoning nauwelijks sprake meer is, in tegenstelling tot hetgeen algemeen aangenomen wordt. Ondanks de problemen is er op dit moment echter wel een voorzichtig herstel onder de starters op de woningmarkt bemerkbaar [4], waardoor er nog steeds kansen zijn voor nieuwe woningen. Naast het feit dat het huren van een woning duurder wordt, is het tevens geen investering in het eigen vermogen. De huurprijs is een vergoeding voor het mogen verblijven in een woning. Om het beschikbare geld optimaal te kunnen benutten is het daarom beter om starters zo snel mogelijk aan een koopwoning te helpen. Door onzekerheid op het gebied van werkgelegenheid en hypotheken is er echter niet veel geld beschikbaar. Een starterswoning mag daarom niet te duur zijn, maar moet uiteraard wel voorzien zijn van alle fundamentele elementen van een woning. Doorstromers Als men eenmaal een koopwoning bemachtigd heeft, is het allerminst zeker dat deze woning tientallen jaren aangehouden wordt. Bij veel mensen ontstaat op een bepaald moment de wens om te verhuizen. Gedurende het leven kunnen er meerdere van deze momenten plaats vinden. Gezinsuitbreiding of meer financiële mogelijkheden kunnen ervoor zorgen dat men wil verhuizen naar

2 een grotere woning. Ziekte, een scheiding of ouderdom zijn daarnaast redenen om juist kleiner te gaan wonen. Het kopen van een grotere of kleinere woning is geen probleem mits men het kan betalen. Het probleem ontstaat op dit moment bij het verkopen van het huis. Voor de financiële crisis zijn de prijzen van woningen naar een niveau gestegen welke niet conform de echte waarde van een huis is. Tegelijkertijd zijn er veel hypotheken afgesloten met zeer soepele terugbetalingsregelingen. Veel eigenaren willen hun woning op dit moment niet met verlies verkopen, waardoor de vraagprijzen vanwege de strengere eisen aan hypotheken op een onbetaalbaar niveau (blijven) liggen. Feitelijk staat de woning echter al onder water. Op het moment dat huiseigenaren de woning wel tegen een gereduceerde prijs verkopen, leidt dit vaak tot een restschuld die op kan lopen tot Euro. [5] Dit zorgt ervoor dat de verhuizing uitgesteld wordt, maar de wens tot verhuizen blijft bestaan. Dit is zichtbaar in een aantal cijfers: tussen 2007 en 2011 is er een daling zichtbaar van het aantal verhuizingen onder doorstromers van koop- naar koopwoning van meer dan 50% (zie figuur 1), maar het aantal personen met een verhuiswens steeg naar 14%. [6] Naast een eventuele restschuld kost verhuizen veel extra geld omdat behalve de koopsom er ook kosten kleven aan o.a. de makelaar, de overdracht van het huis, de verhuizing en inrichting. Dit bedrag kan gemakkelijk oplopen tot 5 á 6% van het aankoopbedrag. Ook de rente die betaald wordt op de hypotheek vormt een aanzienlijke maandelijkse kostenpost. Wanneer deze kostenposten wegvallen, kan het geld in het huis of andere zaken gestoken worden. Sociaal aspect Sociale problemen treden vooral op bij doorstromers. Er kunnen bijvoorbeeld belemmeringen optreden in de kinderwens omdat het huis een groter gezin niet toelaat. Belemmeringen ontstaan ook wanneer men gaat scheiden. Het is niet mogelijk het huis te verkopen zodat het een blok aan het been van de betrokkenen blijft en de vervelende periode niet afgesloten kan worden. Wanneer het huis onder water staat, blijven de voormalige partners ook nog eens met een financiële schuld achter. Dit zijn maar enkele voorbeelden, maar het toont aan dat het niet kunnen verkopen van een huis niet uitsluitend een financieel probleem is. Het huren van een (grotere) woning kan de sociale problemen grotendeels voorkomen of oplossen en dat is precies wat veel mensen doen volgens figuur 1. Zoals reeds meermaals benoemd wordt huren echter een steeds duurdere vorm van wonen waarbij geld wordt besteed maar niet geïnvesteerd in het eigen vermogen. Een woning welke eigendom is van de bewoners en welke gemakkelijk aangepast kan worden aan eventuele toekomstige wensen of situaties heeft daarom de voorkeur. Demontabel bouwen als mogelijke oplossing voor de problemen op de woningmarkt Het is duidelijk geworden dat er een tweetal groepen in de samenleving zijn waarvoor het kopen van een woning veel problemen oplevert. Voor starters zijn er genoeg goedkope koopwoningen voorhanden en deze worden ook steeds meer gekocht [4], maar in deze woningen zit geen toekomst en de financiering van de woning is problematisch. Derhalve moet een demontabele starterswoning een goedkoop alternatief zijn voor de conventionele woning. Doordat demontabele woningen op een systematische manier en dus goedkoper geproduceerd kunnen worden, is het aanbieden van een woning voor een zeer interessante prijs niet onrealistisch. Figuur 1 Mutaties in de verschillende onderdelen van de woningmarkt [6] Percentage van het aantal verhuizingen in 2011 ten opzichte van 2007, waarbij gekeken wordt naar zowel starters als doorstromers.

3 Figuur 2 Schematische weergave van het verschil tussen een conventionele woningen (boven) en een demontabele woning (beneden) Demontabele woning Conventionele woning Grootte van de figuurtjes geeft de relatieve woningrootte, hoogte van investering of impact (tijd en overlast) van een verbouwing aan Bewoner tevreden met woning Winst uit verkoop van (onderdelen van) een woning Relatief probleemloze verhuizing Bewoner niet geheel tevreden met woning Verbouwing of ingreep aan woning Kosten verbonden aan koop van woning of verbouwing Verhuizing met problemen, voornamelijk door het niet kunnen verkopen van huidige woning Geen verhuizingen en alles naar wens Naar verloop van tijd sluiten de starters aan bij de doorstromers en krijgen ze te maken met de problemen van deze groep (voornamelijk het feit dat veel woningen onder water staan en verhuizen daardoor moeilijk wordt). De demontabele woning moet een woning zijn welke wel toekomst heeft doordat het gebouw aan alle fasen van het leven en wensen van de bewoners kan voldoen. Het is de bedoeling dat te allen tijde één of meerdere onderdelen van een woning toegevoegd of verwijderd kunnen worden (zie de visuele tijdlijn op de volgende pagina s). Hierdoor ontstaat er geen noodzaak om te verhuizen wanneer bepaalde gebeurtenissen in het leven hierom vragen en kan een bewoner zijn of haar huis volledig naar eigen wens aanpassen. Bij conventionele woningen zijn er altijd aspecten en elementen van een woning die niet volledig naar wens zijn. Groeipotentie Wanneer we naar de huidige woningmarkt kijken, wordt duidelijk dat er al een dalende verhuisfrequentie en een stijgende woonduur zichtbaar is. Men koopt dus steeds vaker een woning voor de toekomst met een groeipotentie. [1] Deze dalende verhuisfrequentie is vooral van toepassing op de doorstromers die veel moeite hebben de huidige woning te verkopen zonder met een restschuld achter te blijven. De demontabele woning kan perfect in de groeipotentie voorzien omdat de groei van de woning gemakkelijk en op elk moment plaats kan vinden. Goedkope, korte en gerichte verbouwingen Om de groeipotentie van een woning te benutten, gaan veel mensen naar verloop van tijd verbouwen. Dergelijke verbouwingen hebben over het algemeen betrekking op het aanpassen van het bestaande huis (bijvoorbeeld het vervangen van een keuken) of een kleine aanbouw. Het toevoegen van complete kamers komt zelden voor, iets wat met demontabel bouwen gemakkelijk gerealiseerd kan worden. Wanneer men in de huidige markt dus echt groter wil gaan wonen, zal in de meeste gevallen naar een nieuwe woning gezocht moeten worden en sluit men dus weer bij de probleemgroep van de doorstromers aan. Aan conventionele verbouwingen zijn veel kosten verbonden waarbij de uiteindelijke uitgaven zelden of nooit vantevoren vast

4 staan en uiteindelijk hoger uitkomen dan gepland. Tevens staat een verbouwing garant voor een langere periode van stress, rommel en bouwvakkers in huis, waardoor de periode tussen twee verbouwingen over het algemeen relatief lang is. In het geval van een demontabele woning staan bij elke aanpassing de kosten vantevoren vast en neemt een eventuele verbouwing zeer weinig tijd in beslag. Overlast door stof of puin is eveneens niet aan de orde. Effectief en risicoloos investeren Bij het demontabel bouwen zoals dat hier wordt voorgesteld, vindt een investering pas plaats wanneer het geld voorhanden is of eventueel met behulp van een minimale lening. Hierdoor is het financiële risico vele malen kleiner. Hypotheken worden afgesloten aan de hand van de op dat moment geldende eisen en feiten. Deze grote leningen worden over vele jaren uitgestreken en met rente terug betaald. Door de lange duur van de leningen zijn de risico s erg groot zoals de crisis inmiddels heeft uitgewezen. Het is niet onrealistisch dat gedurende de looptijd van een lening belangrijke elementen veranderen, zoals het verliezen van een baan of het in waarde verminderen van een woning. Omdat bij demontabel bouwen over een langere tijd steeds kleine investeringen plaats vinden, is het financiële risico een stuk kleiner. Wanneer er geen geld is, zal er geen uitbreiding plaats vinden of er wordt een kleine lening met een korte looptijd afgesloten, waardoor de gevolgen beter te overzien zijn. Wanneer er geen lening wordt afgesloten, kan de rente die men bespaart in het huis of bijvoorbeeld de inrichting van het huis geïnvesteerd worden. Dit bedrag kan al snel oplopen tot enkele duizenden Euro s per jaar Op figuur 2 op de vorige pagina wordt schematisch de conventionele woning tegen de demontabele woning afgezet aan de hand van de aspecten die eerder beschreven zijn. Het is goed zichtbaar dat bij demontabel bouwen de problematische verhuizingen (het niet kunnen verkopen van de huidige woningen) niet meer aan de orde zijn en de investeringen en overlast door verbouwingen een stuk lager zijn. Ook voldoet een demontabele woning veel beter aan de wensen van de bewoner dan een conventionele woning. Daarnaast is het eveneens goed zichtbaar dat een demontabele woning financieel interessanter is omdat het geld veel gerichter besteed wordt. Demontabele woning Om het idee van een demontabele woning voor het aanpakken van de problemen op de woningmarkt duidelijk te maken, wordt er aan de hand van een visuele tijdlijn de mogelijke verschillende fasen van een woning weer gegeven. De tijdlijn begint bij het moment dat een starter een woning wil kopen (1) en naarmate de tijdlijn vordert, komt vanzelf de doorstromer aan bod. De voorbeelden zoals die op de figuren 1 tot en met 8 te zien zijn, geven alleen het concept weer. Het ontwerp en de materialen zijn volledig fictief. Eerder is duidelijk geworden dat starters moeilijk een hypotheek kunnen bemachtigen en huren voor de bewoner financieel na- 4

5 5 delig is. Het is daarom van belang om de starter meteen van een koopwoning te voorzien. Omdat deze woning niet te duur mag zijn, wordt deze woning ingevuld met alleen de basisfuncties (1). Na verloop van tijd krijgt de bewoner een vriend of vriendin en wil men samen gaan wonen, waardoor de wens ontstaat meer ruimte te creëren. Daarom wordt er een erker aangebouwd nadat een deel van de gevel is verwijderd (2). Om tijd en geld te besparen wordt dit elementen aan het bestaande huis gehangen, waardoor er geen fundering aangebracht hoeft te worden (3). 6 Nu men beide een baan heeft, ontstaat er een kinderwens. Er dient daarom een extra slaapkamer toegevoegd te worden. Tevens willen de ouders, om zoveel mogelijk zelf het kind op te voeden, meer thuis werken. Naast de slaapkamer willen ze daarom graag een werkkamer. De nieuwe slaap- en werkkamer zullen niet op de begane grond toegevoegd worden, maar op de verdieping. De constructie van de begane grond is hierop berekent en na verloop van tijd wordt het dak van de begane grond vervangen door een tweetal nieuwe units (4). Naarmate de kinderen ouder worden, moet de grotere gezinsauto onder een afdak staan, waar de man des huizes ook een kleine werkplaats krijgt. Aan de zijkant van het huis komt daarom een garage (5). 7 8 Na een bepaalde periode hebben de kinderen het huis weer verlaten en ontstaat de wens om kleiner te gaan wonen. Zo hoeft er niet meer zoveel tijd besteed te worden aan het onderhoud van het huis (de bewoners worden immers ouder) en kunnen de energie- en belastingtechnische kosten omlaag. Tevens kunnen de units verkocht worden aan derden of tegen een vergoeding door de leverancier worden terug genomen. Er wordt besloten om de tweede slaapkamer aan te houden in het geval dat de kleinkinderen komen logeren. De werkkamer is echter overbodig en zal worden verwijderd, waarna aan de slaapkamer een gevelelement wordt toegevoegd om de ontstane opening op te vullen (6 & 7). Wegens ouderdom en het feit dat de inwoners slechter ter been worden, is besloten om alleen nog de begane grond aan te houden. Men heeft de auto verkocht, dus ook de garage is niet meer nodig. Zowel de slaapkamer op de eerste verdieping als de garage aan de zijkant van het huis worden verwijderd (8). Breed scala aan mogelijkheden De tijdlijn zoals hierboven is beschreven is maar één van de mogelijke manieren waarop een woning zich ontwikkelt. De kern van het verhaal is dat het voor iedereen in elke levensfase mogelijk moet zijn om aan de hand van zijn of haar wensen en financiële mogelijkheden het huis op een snelle en probleemloze manier te kunnen aanpassen zonder dat hierbij een stressvol bouwproces, verhuizing en onnodig veel geld aan te pas komt. Er wordt continue en effectief geïnvesteerd in de woning.

6 Een woning is echter meer dan de woning alleen. Aspecten als de directe omgeving en de hoeveelheid buitenruimte zijn ook van belang voor de beleving en de waarde van een woning. In sommige gevallen kunnen deze aspecten zelfs leidend zijn in de keuze om te gaan verhuizen. De demontabele woning kan in deze aspecten voorzien doordat de woning snel en gemakkelijk gedemonteerd en verplaatst kan worden. Men verhuist niet van de ene naar de andere woning, maar neemt de woning mee. Als er ergens een stuk bouwgrond beschikbaar is, kan men de grond kopen (wanneer de financiële mogelijkheden toereikend zijn) en de woning daarheen verplaatsen. Standaard units Om de demontabele woning naar eigen inzicht vorm te kunnen geven, is het de bedoeling dat men kan kiezen uit een aantal standaard units met een standaard invulling welke als het ware uit de catalogus komt. Er kan natuurlijk nooit aan alle wensen voldaan worden. Daarom zullen er, tegen een meerprijs en langere levertijd, custom-made units verkrijgbaar zijn. Naast complete units zijn er ook delen en accessoires van een huis verkrijgbaar zoals een gevel, een dakkapel of een balkon. Het bouwsysteem zal een open systeem zijn, waardoor bedrijven eigen units en/of accessoires kunnen gaan ontwikkelen. Hierdoor moet er een levendige markt ontstaan op het gebied van demontabel bouwen en misschien zelfs ook een levendige tweedehands markt. Door de grote variëteit aan modules en accessoires wordt de keuze voor de consument groot en zal de prijs scherper worden. Het huis wordt echt een product met aanvullingen en accessoires in plaats van het starre en dure object zoals het nu in de markt staat. Wanneer men van een unit af wil, zijn er een aantal verschillende opties. Het is mogelijk om de unit door te leverancier terug te laten nemen tegen een kleine vergoeding zodat de leverancier de unit kan hergebruiken of recyclen. De leverancier kan een vergoeding betalen omdat in ieder geval de constructie en de onderdelen van de unit direct hergebruikt kunnen worden. Het zelf verkopen van de unit op een tweedehands markt is een andere optie zoals eerder al is aangegeven. Literatuur 1 Martens, M. (augustus 2013). De veranderde woningvraag en bouwopgave van de gemeente Lansingerland, HousingAnalysis Onderzoek en Advies Woningmarkt, Delft 2 Brinkman, E. (-). Starters onmiskenbaar voor de woningmarkt, NVM, Nieuwegein 3 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, (maart 2013). Wonen in ongewone tijden, de resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012, Rijksoverheid, Den Haag 4 NVM, (10 april 2014). NVM: herstel zet zich voorzichtig door, NVM, Nieuwegein 5 Schilder, F. & Conijn, J. (juli 2013). Verhuizen in de crisis, Amsterdam School of Real Estate, Amsterdam 6 Kaashoek, R, (9 september 2013). Effect crisis op de woningmarktdynamiek. CBS: De Nederlandse economie 2012, pp Toekomst Demontabele woningen kunnen de problemen met de huidige woningen op de woningmarkt niet oplossen. Het demontabel bouwen kan wel ingezet worden om de starters die vanaf nu de woningmarkt betreden een alternatief te bieden waar in de toekomst minder financiële risico s aan kleven en waar de eigenaar van een huis volledige controle heeft over de verandering welke plaats gaan vinden in, aan en rondom de woning. Omdat het huis geleidelijk kan groeien, hoeven er geen grote leningen afgesloten te worden en kan in principe al het geld de woning besteed worden in plaats van het afbetalen van een lening met rente. Tevens is het demontabel bouwen een duurzame manier van bouwen welke kan voorzien in de wensen en behoeften van de toekomst. Materiaalbesparing, effectiviteit en het beperken van de overlast zijn hierbij de belangrijkste aspecten.

7. Effect crisis op de woningmarkt- dynamiek. Auteur Remco Kaashoek

7. Effect crisis op de woningmarkt- dynamiek. Auteur Remco Kaashoek 7. Effect crisis op de woningmarkt- dynamiek Auteur Remco Kaashoek De dynamiek op de koopwoningmarkt is tussen 2007 en 2011 afgenomen, terwijl die op de markt voor huurwoningen licht is gestegen. Het aantal

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw

Koopgarant. Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Koopgarant Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Een koopwoning binnen handbereik Vanaf 2008 zijn de huizenprijzen flink gedaald. Daardoor is ook voor starters een koopwoning binnen

Nadere informatie

Stijging woningoverdrachten

Stijging woningoverdrachten Stijging woningoverdrachten Positieve noot: meer transacties In het tweede kwartaal wisselden 34.628 woningen van eigenaar, een stijging van 17,3% ten opzichte van een jaar geleden. Op jaarbasis gaat het

Nadere informatie

KOOPGARANT EEN WONING KOPEN MET FLINKE KORTING!

KOOPGARANT EEN WONING KOPEN MET FLINKE KORTING! KOOPGARANT EEN WONING KOPEN MET FLINKE KORTING! KOOPGARANT Voordelig kopen, gegarandeerd verkopen In de huidige woningmarkt is de stap naar een koopwoning als starter of middeninkomer vaak onoverbrugbaar.

Nadere informatie

WONING KOPEN MET KOOPGARANT. Koopgarant, dat is kopen met korting.

WONING KOPEN MET KOOPGARANT. Koopgarant, dat is kopen met korting. WONING KOPEN MET KOOPGARANT Koopgarant, dat is kopen met korting. De stap van een woning huren naar een woning kopen is voor veel mensen helaas moeilijk te maken. De Alliantie biedt een oplossing door

Nadere informatie

Woning kopen met Koopgarant Koopgarant, dat is kopen met korting

Woning kopen met Koopgarant Koopgarant, dat is kopen met korting Woning kopen met Koopgarant Koopgarant, dat is kopen met korting Koopgarant, dat is kopen met korting De stap van een woning huren naar een woning kopen is voor veel mensen helaas moeilijk te maken. De

Nadere informatie

Wie kopen er hypotheekloos?

Wie kopen er hypotheekloos? 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Wie kopen er hypotheekloos? Auteurs: Frank van der Harst, Paul de Vries Datum: 28 juni 2017

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Woononderzoek Nederland 2009

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Woononderzoek Nederland 2009 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-020 22 maart 2010 9.30 uur Woononderzoek Nederland 2009 Totale woonlasten stijgen in dezelfde mate als netto inkomen Aandeel en omvang aflossingsvrije

Nadere informatie

Kopen zonder zorgen. Een woning kopen met Koopgarant

Kopen zonder zorgen. Een woning kopen met Koopgarant Kopen zonder zorgen Een woning kopen met Koopgarant Droomt u wel eens van een eigen huis, maar vindt u de stap naar een koopwoning wel groot? Vraagt u zich af of uw inkomen wel toereikend is, of u uw huis

Nadere informatie

Koop Goedkoop. Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties

Koop Goedkoop. Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties Koop Goedkoop Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties Koop Goedkoop Maakt een eigen woning betaalbaar! Een huis kopen met een bescheiden inkomen? Koop Goedkoop maakt het mogelijk.

Nadere informatie

Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw

Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw De huizenprijzen zijn tot 2008 enorm gestegen. Daardoor lijkt een koopwoning vooral voor starters onbereikbaar. Om u als kandidaat-koper te helpen,

Nadere informatie

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE 3 E KWARTAAL 211 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research Inhoudsopgave 1 Introductie enquête... 3 1.1 Periode... 3 1.2 Respons... 3 2 Staat van de woningmarkt...

Nadere informatie

Notitie Blijverslening Inleiding

Notitie Blijverslening Inleiding Notitie Blijverslening 2017 1 Inleiding 1.1 Het speelveld Het aantal ouderen in Nederland neemt de komende jaren sterk toe. Het CBS verwacht dat in 2040 ruim een kwart van de bevolking ouder is dan 65

Nadere informatie

een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later

een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later Inhoud Uw koopwoning dichterbij 3 Betaalbaar en minder risico 4 U bent eigenaar 7 Kiezen voor een eigen huis 8 Waar kunt u op rekenen? 11 2 Uw koopwoning

Nadere informatie

VA S T G O E D. KOOPgarant is een product van Woondrecht Vastgoed

VA S T G O E D. KOOPgarant is een product van Woondrecht Vastgoed VA S T G O E D Koopgarant Kopen zonder zorgen! KOOPgarant is een product van Woondrecht Vastgoed 2 Veel mensen die nu een woning huren, zouden liever een woning kopen. Maar door de snel gestegen huizenprijzen

Nadere informatie

2010-2012 SAMENVATTING

2010-2012 SAMENVATTING 2010-2012 SAMENVATTING Samenvatting De Regionale woningmarktmonitor 2010-2012 beschrijft de ontwikkelingen op de woningmarkt in het gebied binnen de driehoek Waalwijk, Oss en Boxtel. De kredietcrisis

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt

Nadere informatie

Woning kopen van Kennemer Wonen oopgarant

Woning kopen van Kennemer Wonen oopgarant Woning kopen van Kennemer Wonen oopgarant met k Door de crisis in de woningmarkt is de stap van huur naar koop voor veel mensen helaas te groot. Wij willen door betaalbare koopwoningen op de markt te brengen,

Nadere informatie

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013 Oktober 2012 Nieuws hypotheekrenteaftrek Zoals het er nu voorstaat zal er vanaf 2013 alleen aftrek worden genoten voor hypotheekrente bij minimaal een annuïtaire aflossing. Op dit moment mag je nog de

Nadere informatie

Starters op de koopwoningmarkt na de crisis

Starters op de koopwoningmarkt na de crisis Starters op de koopwoningmarkt na de Samenvatting Tijdens de deed het Kadaster onderzoek naar starters op de koopwoningmarkt. Nu de koopwoningmarkt aantrekt en de prijzen stijgen, is de vraag hoe koopstarters

Nadere informatie

Voorbeeld bij korting van 25% en als de waarde stijgt. Aankoopprijs Marktwaarde bij aankoop 238.000 U betaalt 75% van de marktwaarde 178.

Voorbeeld bij korting van 25% en als de waarde stijgt. Aankoopprijs Marktwaarde bij aankoop 238.000 U betaalt 75% van de marktwaarde 178. Kopen zonder zorgen U droomt wel eens van een eigen huis. Maar de stap naar een koopwoning kan wel erg groot zijn. Is mijn inkomen wel toereikend? Krijg ik mijn huis ooit weer verkocht? Wat als de waarde

Nadere informatie

Verantwoord lenen bij Delta Lloyd

Verantwoord lenen bij Delta Lloyd Verantwoord lenen bij Delta Lloyd Beste klant, De huizenprijzen zijn de laatste jaren flink gedaald. Daardoor houden steeds meer mensen na verkoop van de woning een restschuld over. Als de verkoopopbrengst

Nadere informatie

Vind je droomhuis bij Wonen Wateringen...

Vind je droomhuis bij Wonen Wateringen... Een eigen huis nu ook voor jou betaalbaar! Vind je droomhuis bij Wonen Wateringen... Je koopt de woning en huurt de grond Starters en jonge huishoudens hebben het moeilijk op de Westlandse woningmarkt.

Nadere informatie

Koop Goedkoop. Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties

Koop Goedkoop. Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties Koop Goedkoop Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties Koop Goedkoop Maakt een eigen woning betaalbaar! Een huis kopen met een bescheiden inkomen? Koop Goedkoop maakt het mogelijk.

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012 7 januari 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-3 (t.o.v.) 2011-4 Opmerking Aantal transacties 25.031 + 31,8% +13,9% Gemiddelde verandering t.o.v. 3 e kwartaal: +3,1%. Totale markt naar schatting

Nadere informatie

Actualiteiten rond de eigen woning. Erasmus Universiteit Rotterdam 12 februari 2014 Alumni Mfp jelle@duoberg.nl

Actualiteiten rond de eigen woning. Erasmus Universiteit Rotterdam 12 februari 2014 Alumni Mfp jelle@duoberg.nl Actualiteiten rond de eigen woning Erasmus Universiteit Rotterdam 12 februari 2014 Alumni Mfp jelle@duoberg.nl 1 Belastbare inkomsten uit eigen woning Voordeel uit eigen woning Aftrekbare kosten (-/-)

Nadere informatie

Zekerheid voor nu - Zekerheid voor later

Zekerheid voor nu - Zekerheid voor later makelaars adviseurs Een nieuwbouwwoning kopen met korting en terugkoopgarantie Zekerheid voor nu - Zekerheid voor later DE VOORDELEN VAN KOOPGARANT U BETAALT EEN EERLIJKE PRIJS De korting die u krijgt

Nadere informatie

Koopgarant Kopen met korting

Koopgarant Kopen met korting Koopgarant Kopen met korting KG201507 1 INHOUDSOPGAVE Een eigen huis... 3 Het woningaanbod van de Sleutels... 3 1. Een huis kopen... 3 De voordelen van kopen Als u een woning van de Sleutels koopt onder

Nadere informatie

Woning kopen van Kennemer Wonen

Woning kopen van Kennemer Wonen Woning kopen van Kennemer Wonen Ga ik een huis kopen of huren? Dat is een vraag die serieuze aandacht verdient. Kopen heeft voordelen, maar ook nadelen. En dat geldt natuurlijk ook voor huren. In deze

Nadere informatie

open +verk kopen eigen huis maga eigen hu is maga i z ne september 2014 ne septem

open +verk kopen eigen huis maga eigen hu is maga i z ne september 2014 ne septem kopen+verkopen 52 eigen huis magazine september 2014 Scheiden wordt (te) duur voor huisbezitter Bij elkaar blijven voor de hypotheek Sinds de crisis op de woningmarkt, is scheiden toch al naar en duur

Nadere informatie

Begane grond: Eigen berging, ruime parkeergarage. Opgang naar de verdieping door middel van trap of lift.

Begane grond: Eigen berging, ruime parkeergarage. Opgang naar de verdieping door middel van trap of lift. LELYSTAD VESTE 16-55 Bent u op zoek naar een royale maisonnette gelegen nabij centrum, station en uitvalswegen? Dan is dit wellicht een goede optie. Dit 4-kamer appartement is netjes onderhouden en aan

Nadere informatie

Koopgarant. Wonen Wateringen. Dorpskade 25-27 Postbus 26, 2290 AA Wateringen T 0174 293650 info@wonenwateringen.nl www.wonenwateringen.

Koopgarant. Wonen Wateringen. Dorpskade 25-27 Postbus 26, 2290 AA Wateringen T 0174 293650 info@wonenwateringen.nl www.wonenwateringen. Wonen Wateringen Koopgarant Dorpskade 25-27 Postbus 26, 2290 AA Wateringen T 0174 293650 info@wonenwateringen.nl www.wonenwateringen.nl EIGEN WONING MET KORTING VIA KOOPGARANT Wonen Wateringen Koopgarant

Nadere informatie

Woningmarkt blijft aantrekken in tweede kwartaal

Woningmarkt blijft aantrekken in tweede kwartaal STRIKT EMBARGO tot dinsdag 15 juli 2014 10.00 uur! PERSBERICHT Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen Betreft : NVM

Nadere informatie

Om de bijleenregeling uit te leggen worden de volgende termen gebruikt:

Om de bijleenregeling uit te leggen worden de volgende termen gebruikt: De bijleenregeling: Deze regeling is in werking getreden per 1 januari 2004. Door deze regeling wordt het voor huiseigenaren ongunstig om de overwaarde te gaan gebruiken voor andere zaken dan de financiering

Nadere informatie

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Uw woning huren of kopen?

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Uw woning huren of kopen? DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Uw woning huren of kopen? 1 Met de vraag 'Een huis kopen of een huis huren?' kunt u op verschillende momenten in uw leven te maken krijgen. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Een eigen huis, voor iedereen haalbaar.

Een eigen huis, voor iedereen haalbaar. Een eigen huis, voor iedereen haalbaar. Een eigen huis, een eigen keuze. WoonInvest Koopgarant Droomt u weleens van het hebben van een eigen woning? De stap naar het kopen van een eigen woning neemt u

Nadere informatie

Nieuwbouw betaalbaar

Nieuwbouw betaalbaar Nieuwbouw betaalbaar Een eigen huis. Misschien droomt u daar wel eens van? Maar de stap naar een koopwoning kan wel erg groot zijn. Is mijn inkomen wel toereikend? Krijg ik mijn huis ooit weer verkocht?

Nadere informatie

Een woning kopen met korting én minder risico? Kies voor koopgarant!

Een woning kopen met korting én minder risico? Kies voor koopgarant! Inleiding Een woning kopen met korting én minder risico? Kies voor koopgarant! Na jaren van stijgende prijzen, zijn de huizenprijzen de afgelopen jaren flink gedaald. Best spannend om nu een woning te

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 De prijs van de gemiddelde verkochte woning stijgt met 1,2% in het 4 e kwartaal van 2007. De stijging van de prijs per m 2 is met 0,3% veel lager. De stijging

Nadere informatie

> Koopgarant: kopen zonder zorgen!

> Koopgarant: kopen zonder zorgen! > Koopgarant: kopen zonder zorgen! Koopgarant: kopen zonder zorgen! Droomt u wel eens van een eigen huis? Maar is de stap naar een koopwoning erg groot? Vraagt u zich wel eens af of uw inkomen toereikend

Nadere informatie

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013 Persbericht Woningmarktcijfers.nl, Heerlen 21-01-2014 Nederlandse woningmarkt stabiel in tweede halfjaar 2013 De gemiddelde koopsom van de door het Kadaster geregistreerde woningtransacties kwam in december

Nadere informatie

Belastingplan 2013: Wet herziening fiscale behandeling eigen woning

Belastingplan 2013: Wet herziening fiscale behandeling eigen woning Regelingen en voorzieningen CODE 3.2.3.30 verwachte wijzigingen Belastingplan 2013: Wet herziening fiscale behandeling eigen woning bronnen Informatieblad Woningmarkt 18.9.2012 Vragen en antwoorden over

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Sliedrecht, Onderwerp: Voortzetten verstrekking van startersleningen. Voorgesteld besluit 1. In te stemmen met overboeken van 210.000 van de

Nadere informatie

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia.

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia. De heer P. Beeldman Westeinde 12 2841 BV MOORDRECHT ** verzenddatum 27 mei 2014 onderwerp uw kenmerk bijlage afdeling VROM behandeld door J.D. Lindeman telefoon 0180-639976 Geachte heer Beeldman, Op 19

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Discussienota impulsen op de woningmarkt van Culemborg

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Discussienota impulsen op de woningmarkt van Culemborg Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP DATUM 17 april 2013 KOPIE AAN BIJLAGE 1 REGISTRATIENUMMER 1208556/7266 Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Discussienota impulsen op de woningmarkt van

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen zonder zorgen

Koopgarant. Kopen zonder zorgen Koopgarant Kopen zonder zorgen KOOPGARANT IS Voor veel mensen is de koop van een woning financieel niet haalbaar, maar wel gewenst. Als maatschappelijke onderneming in de volkshuisvesting reikt Eemland

Nadere informatie

stek: kopen met of zonder korting kopen met terugkoopgarantie

stek: kopen met of zonder korting kopen met terugkoopgarantie stek: kopen met of zonder korting kopen met terugkoopgarantie kopen zonder korting Naast de mogelijkheid tot het kopen van een woning met korting, biedt Stek u de mogelijkheid uw woning te kopen zonder

Nadere informatie

Van huurder naar koper

Van huurder naar koper Van huurder naar koper Is het kopen van mijn huurwoning iets voor mij? U huurt een woning van Actium. U ontving van ons een aanbod om uw huurwoning te kopen. We kunnen ons voorstellen dat dit veel vragen

Nadere informatie

je stek 2012 koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie.

je stek 2012 koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie. je stek 2012 koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie. JeStek JeStek is een initiatief van Woongoed Middelburg in samenwerking met M2 Makelaars. Via JeStek biedt Woongoed

Nadere informatie

EVALUATIE STARTERSLENING HARDINXVELD-GIESSENDAM

EVALUATIE STARTERSLENING HARDINXVELD-GIESSENDAM EVALUATIE STARTERSLENING HARDINXVELD-GIESSENDAM Gemeente Hardinxveld-Giessendam Juli 2014 HG: 16742 INTERN/15941 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. De starterslening... 4 2.1. Karakter van de starterslening...

Nadere informatie

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlage 1: Vraag en Aanbod woningmarkt Aalsmeer Bijlage 2: Kaart Woningbouwprojecten Bijlage 3: Woonfonds Aalsmeer Bijlage 1: Vraag & aanbod woningmarkt Aalsmeer

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw

Nadere informatie

Kopen zonder zorgen. Een woning kopen met Koopgarant

Kopen zonder zorgen. Een woning kopen met Koopgarant Kopen zonder zorgen Een woning kopen met Koopgarant Droomt u wel eens van een eigen huis, maar vindt u de stap naar een koopwoning best groot? Vraagt u zich af of uw inkomen wel toereikend is, of u uw

Nadere informatie

Je bent jong en je zoekt een woning Starters op de woningmarkt Discussienota. Index rapport

Je bent jong en je zoekt een woning Starters op de woningmarkt Discussienota. Index rapport Index rapport 1. Inleiding... 3 2. Koopgarant Woningen... 5 Goedkoop door retourkoring... 5 Winst/verlies regeling... 5 Zelf in de woning wonen... 6 3. YAZZ Woningen *... 7 Inzet van de gemeente... 7 Eerdere

Nadere informatie

Regelingen blijven belangrijk voor koopstarter

Regelingen blijven belangrijk voor koopstarter TIJDSCHRIFT VOOR DE volkshuisvesting nummer 2 APRIL 2013 23 Regelingen blijven belangrijk voor koopstarter Koopstarters kunnen bij het zoeken van een woning en de financiering daarvan gebruik maken van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 32 847 Integrale visie op de woningmarkt Nr. 118 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 13 juli 2015

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 13 juli 2015 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 13 juli 2015 Onderwerp: Verordening VROM-Startersleningen gemeente Beesel Oppe Brik Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL Commissie en Raad. Vaststellen van de verordening

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

Bijlage 1 Mogelijke maatregelen stimuleren woningbouw

Bijlage 1 Mogelijke maatregelen stimuleren woningbouw Bijlage 1 Mogelijke maatregelen stimuleren woningbouw Maatregel Houdt in Financiële gevolgen Juridische gevolgen Organisatorische Erfpacht Uitgestelde betaling /betaling in termijnen Rentekorting/kwijtschelding

Nadere informatie

Koopgarant. maakt een woning betaalbaar

Koopgarant. maakt een woning betaalbaar Koopgarant maakt een woning betaalbaar Koopgarant voor onze klanten Vier woningcorporaties ontwikkelden op basis van jarenlange ervaring Koopgarant en inmiddels bieden ruim 100 corporaties het aan. Duizenden

Nadere informatie

je stek koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie.

je stek koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie. je stek koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie. jestek JeStek is een initiatief van Woongoed Middelburg in samenwerking met M2 Makelaars. Via JeStek bieden wij bestaande

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

WEGWIJZER Woongoed Garantwoning. Postadres: Postbus 7120, 4330 GC Middelburg Bezoekadres: Buitenruststraat 235, Middelburg. www.woongoed.

WEGWIJZER Woongoed Garantwoning. Postadres: Postbus 7120, 4330 GC Middelburg Bezoekadres: Buitenruststraat 235, Middelburg. www.woongoed. WEGWIJZER Woongoed Garantwoning Postadres: Postbus 7120, 4330 GC Middelburg Bezoekadres: Buitenruststraat 235, Middelburg www.woongoed.nl WEGWIJZER Woongoed Garantwoning Wat is een Woongoed Garantwoning?

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

Een huis met een restschuld, kunt u dit voorkomen? www.zichtadviseurs.nl/hypotheken

Een huis met een restschuld, kunt u dit voorkomen? www.zichtadviseurs.nl/hypotheken Een huis met een restschuld, kunt u dit voorkomen? www.zichtadviseurs.nl/hypotheken De huizenprijzen zijn in Nederland sinds 2008 flink gedaald. Dat is goed nieuws voor starters die een huis willen kopen.

Nadere informatie

Mijn huis, mijn alles & alles voor mijn huis

Mijn huis, mijn alles & alles voor mijn huis Mijn huis, mijn alles & alles voor mijn huis ILIV, kenniscentrum, voerde een representatief onderzoek naar de impact van financiën op het thuisgeluk bij meer dan 4.000 Belgen. Een huis maakt gelukkig en

Nadere informatie

Volgen ontwikkelingen

Volgen ontwikkelingen Visie op wonen Een passende en betaalbare woning voor iedereen Woningbehoefte bepalen in overleg met de lokale marktpartijen, niet alleen op basis van cijfers Hierdoor de woningbehoefte voor zijn, in plaats

Nadere informatie

Rapportage TIP MooiLaarbeek 20. Wonen 9 juni Inhoudsopgave. Wonen 2 Respondenten 9

Rapportage TIP MooiLaarbeek 20. Wonen 9 juni Inhoudsopgave. Wonen 2 Respondenten 9 Rapportage TIP MooiLaarbeek 20 Wonen 9 juni 2016 Inhoudsopgave Wonen 2 Respondenten 9 Wonen 3 1 1 1. Wat vindt u van het huidige woningaanbod in uw dorp? 31% 9% (n=351) uitstekend voldoende onvoldoende

Nadere informatie

Bedankt pa en ma! Natuurlijk had ik nagedacht

Bedankt pa en ma! Natuurlijk had ik nagedacht 10 kopen geld ouders helpen starters 11 Ouders helpen starters Bedankt pa en ma! Tekst Miriam Bauwer Fotografie Ed van Rijswijk en Isis Torensma Ouders kunnen op verschillende manieren hun kind financieel

Nadere informatie

Woning kopen van Kennemer Wonen. Ga ik een huis kopen of huren? Dat is een vraag. de Koopgarant constructie. Met Koopgarant

Woning kopen van Kennemer Wonen. Ga ik een huis kopen of huren? Dat is een vraag. de Koopgarant constructie. Met Koopgarant Woning kopen van Kennemer Wonen Ga ik een huis kopen of huren? Dat is een vraag die serieuze aandacht verdient. Kopen heeft voordelen, maar ook nadelen. En dat geldt natuurlijk ook voor huren. In deze

Nadere informatie

Wateroverlast: wordt dat vergoed door uw verzekering?

Wateroverlast: wordt dat vergoed door uw verzekering? Wateroverlast: wordt dat vergoed door uw verzekering? Onderwerpen 22 juni 2016 Nieuwe Steen 3 1625 HV HOORN 0229-234 334 info@bvw.nl www.bvw.nl Wel een waardevolle woning maar geen geld Huurprijzen van

Nadere informatie

1. Ik ben tevreden met mijn huidige woning

1. Ik ben tevreden met mijn huidige woning Wonen De landelijke woningmarkt trekt weer aan. In vrijwel alle Nederlandse regio s nam het aantal woningverkopen in 2014 toe ten opzichte van 2013. In hoeverre ben je het (on)eens met de volgende stelling?

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q3

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q3 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2014-Q3 NVM Data & Research 9 oktober 2014 1 Samenvatting De (theoretische) betaalbaarheidsindex maakt in het derde kwartaal van 2014 een zeer sterke opwaartse

Nadere informatie

Aanbod woningen 2008/2009 215,25

Aanbod woningen 2008/2009 215,25 Haalbaarheid Aanvullend op het stedenbouwkundig plan gaat dit document in op de haalbaarheid van het plan en dan met name de keuze van de twee doelgroepen en het daarbij te realiseren aanbod. Door het

Nadere informatie

Koopgarant. Met Koopgarant koopt u een woning met korting, wordt u zelf. eigenaar en heeft u de garantie dat u uw woning ook weer kunt

Koopgarant. Met Koopgarant koopt u een woning met korting, wordt u zelf. eigenaar en heeft u de garantie dat u uw woning ook weer kunt Koopgarant Koopgarant Met Koopgarant koopt u een woning met korting, wordt u zelf eigenaar en heeft u de garantie dat u uw woning ook weer kunt verkopen. U leest er alles over in deze folder. Betaalbaar

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008 Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008 De prijs van de gemiddelde verkochte woning stijgt met 0,4% in het 1e kwartaal van 2008. De stijging van de prijs per m2 is met 0,7% iets hoger. De stijging

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 2e kwartaal Ger Jaarsma, 7 juli 2016

Woningmarktcijfers 2e kwartaal Ger Jaarsma, 7 juli 2016 Woningmarktcijfers 2e kwartaal 2016 Ger Jaarsma, 7 juli 2016 1 Inhoud De nieuwste woningmarktcijfers: landelijk Grote regionale verschillen Tweedeling op de markt: verkopersmarkten versus kopersmarkten

Nadere informatie

Kopen naar Wens: Een betaalbare woning in het Gooi wordt werkelijkheid

Kopen naar Wens: Een betaalbare woning in het Gooi wordt werkelijkheid Kopen naar Wens: Een betaalbare woning in het Gooi wordt werkelijkheid initiatief van woningcorporaties Kopen naar Wens Een betaalbare woning in het Gooi wordt werkelijkheid Uw wens: een betaalbaar koophuis

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q4

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q4 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2014-Q4 NVM Data & Research 15 januari 2015 1 Samenvatting De (theoretische) betaalbaarheidsindex maakt in het vierde kwartaal van 2014 nog steeds een opwaartse

Nadere informatie

Koopgarant. Informatieset

Koopgarant. Informatieset Koopgarant Informatieset 26 augustus 2013 Koopgarant maakt een koopwoning betaalbaar en bereikbaar. U krijgt een korting bij de aankoop van een woning en heeft daardoor dus lagere woonlasten. De terugkoopgarantie

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2012-Q1

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2012-Q1 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2012-Q1 NVM Data & Research 2 april 2012 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 2 Inleiding: beschrijving van de gebruikte betaalbaarheidsindicatoren en grafieken...

Nadere informatie

beleid: maart 2007, versie: 2013

beleid: maart 2007, versie: 2013 Kopen van een woning beleid: maart 2007, versie: 2013 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens

Nadere informatie

Kopen naar Wens: Een betaalbare woning in Gooi- en Vechtstreek wordt werkelijkheid

Kopen naar Wens: Een betaalbare woning in Gooi- en Vechtstreek wordt werkelijkheid Kopen naar Wens: Een betaalbare woning in Gooi- en Vechtstreek wordt werkelijkheid Uw wens: een betaalbaar koophuis in de Gooi- en Vechtstreek. Een droom? Niet met Kopen naar Wens van Dudok Wonen. Het

Nadere informatie

Inhoud. amsterdam woon. inhoud

Inhoud. amsterdam woon. inhoud Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

TE WOON Kopen of huren? U kiest!

TE WOON Kopen of huren? U kiest! TE WOON Kopen of huren? U kiest! Goed Wonen Zederik wil graag meer keuzemogelijkheden bieden voor haar klanten. Kopen of huren van dezelfde woning? Dat bepaalt u zelf! U kunt hierbij kiezen uit vier mogelijkheden:

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 1e kwartaal 2013

Woningmarktcijfers 1e kwartaal 2013 8 april 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-4 (t.o.v.) Opmerking Aantal transacties 17.577-30,3% - 6,4% Gemiddelde verandering t.o.v. 4 e kwartaal: -8,5%. Totale markt naar schatting 23.750 woningen.

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010)

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Uit de landelijke pers: Economie groet met 2,1% Voorzichtig herstel aantal banen Herstel uitzendmarkt Werkloosheid blijft afnemen

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met

Nadere informatie

mooie koopwoningen voor een sociale prijs

mooie koopwoningen voor een sociale prijs 2012 mooie koopwoningen voor een sociale prijs In 2005 is Betaalbare Koopwoningen Zaanstad b.v. (BKZ) in het leven geroepen om de verkoop van sociale koopwoningen in Zaanstad te bevorderen. Inmiddels is

Nadere informatie

MOGElIjK dankzij KOOP GARANT

MOGElIjK dankzij KOOP GARANT KOPEN MET GARANTIE KleurrijkWonen verkoopt een deel van haar bestaande woningvoorraad. Maar ook nieuwbouwwoningen met Koopgarant. Koopgarant maakt een koop woning haalbaar, betaalbaar en neemt een aantal

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Hypotheken

Inventarisatieformulier Hypotheken Inventarisatieformulier Hypotheken Om op voorhand een beter inzicht te krijgen in uw financiële situatie vragen wij u dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen voor het geven van een goed hypotheekadvies.

Nadere informatie

Groedestraat 95. Berkel en Rodenrijs. Koopsom 233.325,= v.o.n.

Groedestraat 95. Berkel en Rodenrijs. Koopsom 233.325,= v.o.n. Groedestraat 95 Berkel en Rodenrijs Koopsom 233.325,= v.o.n. Prachtige vergezichten over het groen (Annie MG Schmidtpark in wording) en de skyline van Rotterdam, heeft u vanuit dit drie kamer appartement

Nadere informatie

20% mede mogelijk gemaakt door... www.startersrenteregeling.nl

20% mede mogelijk gemaakt door... www.startersrenteregeling.nl De sleutel naar uw 20% mede mogelijk gemaakt door... www.startersrenteregeling.nl 2 eerste koophuis Mooi, maar hoe betaalt u dat? 20% toegevoegde waarde Een eigen huis, een plek onder de zon. Mooi, maar

Nadere informatie

Eindexamen havo economie 2013-I

Eindexamen havo economie 2013-I Beoordelingsmodel Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 bij (1) monopolie bij (2) toe

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen zonder zorgen in de Zuidwijk

Koopgarant. Kopen zonder zorgen in de Zuidwijk Koopgarant Kopen zonder zorgen in de Zuidwijk KOOPGARANT IS Voor veel mensen is de koop van een woning financieel niet haalbaar, maar wel gewenst. Als maatschappelijke onderneming in de volkshuisvesting

Nadere informatie

Meenemen studieleningen bij acceptatie hypothecair krediet

Meenemen studieleningen bij acceptatie hypothecair krediet Meenemen studieleningen bij acceptatie hypothecair krediet Nibud, mei 2016 Het ministerie van BZK heeft het Nibud advies gevraagd hoe de studieschuld meegenomen dient te worden bij hypotheekverstrekking,

Nadere informatie

Starters op de koopwoningmarkt. Periode 2005 t/m augustus 2014

Starters op de koopwoningmarkt. Periode 2005 t/m augustus 2014 Starters op de koopwoningmarkt Periode 2005 t/m augustus 2014 AUTEURS R.B.M. van Marwijk M.H. Pellenbarg J. de Ruiter DATUM 28 oktober 2014 Inhoudsopgave Samenvatting...7 1 Koopstarters: van belang voor

Nadere informatie

Kwartaalbericht Woningmarkt

Kwartaalbericht Woningmarkt Markt voor bestaande woningen Woningprijzen dalen minder snel In het eerste kwartaal van 212 daalden de prijzen op basis van de prijsindex bestaande koopwoningen van het CBS/Kadaster met 1,% op kwartaalbasis.

Nadere informatie