Een woning met toekomst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een woning met toekomst"

Transcriptie

1 Een woning met toekomst Auteur: Jules Gielen Op de Nederlandse woningmarkt spelen op dit moment een aantal problemen welke grotendeels te maken hebben met de financiering van woningen. Het gaat hierbij vooral om starters die een woning willen kopen en doorstromers welke groter of juist kleiner willen gaan wonen. Het probleem bij de starters ligt voornamelijk bij het verkrijgen van een hypotheek en de doorstromers kunnen moeilijk verhuizen omdat de huidige woning nauwelijks verkocht kan worden of de woning onder water staat. Daardoor is er een dalende verhuisfrequentie in de woningmarkt zichtbaar en is men steeds meer opzoek naar woningen met een groeipotentie waarin men voor langere tijd kan wonen. De zogenaamde woningmarktladder is aan het verdwijnen. [1] Demontabele woningen kunnen hierin voorzien doordat de groei van de woning volledig naar eigen wens en op een financieel verantwoorde manier plaats kan vinden. Op de huidige woningmarkt wordt veel geld uitgegeven aan randzaken als rente op een hypotheek, verhuizingen en belastingen bij de aankoop of verkoop van een woning. Wanneer dit geld in de woning gestopt kan worden, is dat een veel effectievere manier van investeren. Starters De starters op de woningmarkt ondervinden de laatste jaren voornamelijk problemen doordat ze geen of zeer moeilijk een hypotheek krijgen. Dit terwijl ze wel erg belangrijk zijn voor de doorstroming op de woningmarkt. [2] Het gebrek aan banen, tijdelijke contracten, een studieschuld en de voorzichtigheid van de banken, (onnodig volgens Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland [2] ) zijn hier onder andere oorzaken van. Hierdoor worden veel starters gedwongen om te gaan huren. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de huurmarkt op het moment welig tiert (zie figuur 1), al zijn de cijfers sinds 2011 iets minder zorgwekkend geworden. Veel vraag op de huurmarkt zorgt op zijn beurt weer voor langere wachttijden en hogere huurprijzen (een gemiddelde stijging van ongeveer 5% boven de inflatie tussen 2009 en 2012 [3] ). Door de stijging van de huurprijzen is het goed mogelijk dat de kosten van een hypotheek voor een gelijkwaardige woning vaak lager liggen dan huurkosten. De stijgende huurprijzen zorgen er tevens voor dat van sparen voor een koopwoning nauwelijks sprake meer is, in tegenstelling tot hetgeen algemeen aangenomen wordt. Ondanks de problemen is er op dit moment echter wel een voorzichtig herstel onder de starters op de woningmarkt bemerkbaar [4], waardoor er nog steeds kansen zijn voor nieuwe woningen. Naast het feit dat het huren van een woning duurder wordt, is het tevens geen investering in het eigen vermogen. De huurprijs is een vergoeding voor het mogen verblijven in een woning. Om het beschikbare geld optimaal te kunnen benutten is het daarom beter om starters zo snel mogelijk aan een koopwoning te helpen. Door onzekerheid op het gebied van werkgelegenheid en hypotheken is er echter niet veel geld beschikbaar. Een starterswoning mag daarom niet te duur zijn, maar moet uiteraard wel voorzien zijn van alle fundamentele elementen van een woning. Doorstromers Als men eenmaal een koopwoning bemachtigd heeft, is het allerminst zeker dat deze woning tientallen jaren aangehouden wordt. Bij veel mensen ontstaat op een bepaald moment de wens om te verhuizen. Gedurende het leven kunnen er meerdere van deze momenten plaats vinden. Gezinsuitbreiding of meer financiële mogelijkheden kunnen ervoor zorgen dat men wil verhuizen naar

2 een grotere woning. Ziekte, een scheiding of ouderdom zijn daarnaast redenen om juist kleiner te gaan wonen. Het kopen van een grotere of kleinere woning is geen probleem mits men het kan betalen. Het probleem ontstaat op dit moment bij het verkopen van het huis. Voor de financiële crisis zijn de prijzen van woningen naar een niveau gestegen welke niet conform de echte waarde van een huis is. Tegelijkertijd zijn er veel hypotheken afgesloten met zeer soepele terugbetalingsregelingen. Veel eigenaren willen hun woning op dit moment niet met verlies verkopen, waardoor de vraagprijzen vanwege de strengere eisen aan hypotheken op een onbetaalbaar niveau (blijven) liggen. Feitelijk staat de woning echter al onder water. Op het moment dat huiseigenaren de woning wel tegen een gereduceerde prijs verkopen, leidt dit vaak tot een restschuld die op kan lopen tot Euro. [5] Dit zorgt ervoor dat de verhuizing uitgesteld wordt, maar de wens tot verhuizen blijft bestaan. Dit is zichtbaar in een aantal cijfers: tussen 2007 en 2011 is er een daling zichtbaar van het aantal verhuizingen onder doorstromers van koop- naar koopwoning van meer dan 50% (zie figuur 1), maar het aantal personen met een verhuiswens steeg naar 14%. [6] Naast een eventuele restschuld kost verhuizen veel extra geld omdat behalve de koopsom er ook kosten kleven aan o.a. de makelaar, de overdracht van het huis, de verhuizing en inrichting. Dit bedrag kan gemakkelijk oplopen tot 5 á 6% van het aankoopbedrag. Ook de rente die betaald wordt op de hypotheek vormt een aanzienlijke maandelijkse kostenpost. Wanneer deze kostenposten wegvallen, kan het geld in het huis of andere zaken gestoken worden. Sociaal aspect Sociale problemen treden vooral op bij doorstromers. Er kunnen bijvoorbeeld belemmeringen optreden in de kinderwens omdat het huis een groter gezin niet toelaat. Belemmeringen ontstaan ook wanneer men gaat scheiden. Het is niet mogelijk het huis te verkopen zodat het een blok aan het been van de betrokkenen blijft en de vervelende periode niet afgesloten kan worden. Wanneer het huis onder water staat, blijven de voormalige partners ook nog eens met een financiële schuld achter. Dit zijn maar enkele voorbeelden, maar het toont aan dat het niet kunnen verkopen van een huis niet uitsluitend een financieel probleem is. Het huren van een (grotere) woning kan de sociale problemen grotendeels voorkomen of oplossen en dat is precies wat veel mensen doen volgens figuur 1. Zoals reeds meermaals benoemd wordt huren echter een steeds duurdere vorm van wonen waarbij geld wordt besteed maar niet geïnvesteerd in het eigen vermogen. Een woning welke eigendom is van de bewoners en welke gemakkelijk aangepast kan worden aan eventuele toekomstige wensen of situaties heeft daarom de voorkeur. Demontabel bouwen als mogelijke oplossing voor de problemen op de woningmarkt Het is duidelijk geworden dat er een tweetal groepen in de samenleving zijn waarvoor het kopen van een woning veel problemen oplevert. Voor starters zijn er genoeg goedkope koopwoningen voorhanden en deze worden ook steeds meer gekocht [4], maar in deze woningen zit geen toekomst en de financiering van de woning is problematisch. Derhalve moet een demontabele starterswoning een goedkoop alternatief zijn voor de conventionele woning. Doordat demontabele woningen op een systematische manier en dus goedkoper geproduceerd kunnen worden, is het aanbieden van een woning voor een zeer interessante prijs niet onrealistisch. Figuur 1 Mutaties in de verschillende onderdelen van de woningmarkt [6] Percentage van het aantal verhuizingen in 2011 ten opzichte van 2007, waarbij gekeken wordt naar zowel starters als doorstromers.

3 Figuur 2 Schematische weergave van het verschil tussen een conventionele woningen (boven) en een demontabele woning (beneden) Demontabele woning Conventionele woning Grootte van de figuurtjes geeft de relatieve woningrootte, hoogte van investering of impact (tijd en overlast) van een verbouwing aan Bewoner tevreden met woning Winst uit verkoop van (onderdelen van) een woning Relatief probleemloze verhuizing Bewoner niet geheel tevreden met woning Verbouwing of ingreep aan woning Kosten verbonden aan koop van woning of verbouwing Verhuizing met problemen, voornamelijk door het niet kunnen verkopen van huidige woning Geen verhuizingen en alles naar wens Naar verloop van tijd sluiten de starters aan bij de doorstromers en krijgen ze te maken met de problemen van deze groep (voornamelijk het feit dat veel woningen onder water staan en verhuizen daardoor moeilijk wordt). De demontabele woning moet een woning zijn welke wel toekomst heeft doordat het gebouw aan alle fasen van het leven en wensen van de bewoners kan voldoen. Het is de bedoeling dat te allen tijde één of meerdere onderdelen van een woning toegevoegd of verwijderd kunnen worden (zie de visuele tijdlijn op de volgende pagina s). Hierdoor ontstaat er geen noodzaak om te verhuizen wanneer bepaalde gebeurtenissen in het leven hierom vragen en kan een bewoner zijn of haar huis volledig naar eigen wens aanpassen. Bij conventionele woningen zijn er altijd aspecten en elementen van een woning die niet volledig naar wens zijn. Groeipotentie Wanneer we naar de huidige woningmarkt kijken, wordt duidelijk dat er al een dalende verhuisfrequentie en een stijgende woonduur zichtbaar is. Men koopt dus steeds vaker een woning voor de toekomst met een groeipotentie. [1] Deze dalende verhuisfrequentie is vooral van toepassing op de doorstromers die veel moeite hebben de huidige woning te verkopen zonder met een restschuld achter te blijven. De demontabele woning kan perfect in de groeipotentie voorzien omdat de groei van de woning gemakkelijk en op elk moment plaats kan vinden. Goedkope, korte en gerichte verbouwingen Om de groeipotentie van een woning te benutten, gaan veel mensen naar verloop van tijd verbouwen. Dergelijke verbouwingen hebben over het algemeen betrekking op het aanpassen van het bestaande huis (bijvoorbeeld het vervangen van een keuken) of een kleine aanbouw. Het toevoegen van complete kamers komt zelden voor, iets wat met demontabel bouwen gemakkelijk gerealiseerd kan worden. Wanneer men in de huidige markt dus echt groter wil gaan wonen, zal in de meeste gevallen naar een nieuwe woning gezocht moeten worden en sluit men dus weer bij de probleemgroep van de doorstromers aan. Aan conventionele verbouwingen zijn veel kosten verbonden waarbij de uiteindelijke uitgaven zelden of nooit vantevoren vast

4 staan en uiteindelijk hoger uitkomen dan gepland. Tevens staat een verbouwing garant voor een langere periode van stress, rommel en bouwvakkers in huis, waardoor de periode tussen twee verbouwingen over het algemeen relatief lang is. In het geval van een demontabele woning staan bij elke aanpassing de kosten vantevoren vast en neemt een eventuele verbouwing zeer weinig tijd in beslag. Overlast door stof of puin is eveneens niet aan de orde. Effectief en risicoloos investeren Bij het demontabel bouwen zoals dat hier wordt voorgesteld, vindt een investering pas plaats wanneer het geld voorhanden is of eventueel met behulp van een minimale lening. Hierdoor is het financiële risico vele malen kleiner. Hypotheken worden afgesloten aan de hand van de op dat moment geldende eisen en feiten. Deze grote leningen worden over vele jaren uitgestreken en met rente terug betaald. Door de lange duur van de leningen zijn de risico s erg groot zoals de crisis inmiddels heeft uitgewezen. Het is niet onrealistisch dat gedurende de looptijd van een lening belangrijke elementen veranderen, zoals het verliezen van een baan of het in waarde verminderen van een woning. Omdat bij demontabel bouwen over een langere tijd steeds kleine investeringen plaats vinden, is het financiële risico een stuk kleiner. Wanneer er geen geld is, zal er geen uitbreiding plaats vinden of er wordt een kleine lening met een korte looptijd afgesloten, waardoor de gevolgen beter te overzien zijn. Wanneer er geen lening wordt afgesloten, kan de rente die men bespaart in het huis of bijvoorbeeld de inrichting van het huis geïnvesteerd worden. Dit bedrag kan al snel oplopen tot enkele duizenden Euro s per jaar Op figuur 2 op de vorige pagina wordt schematisch de conventionele woning tegen de demontabele woning afgezet aan de hand van de aspecten die eerder beschreven zijn. Het is goed zichtbaar dat bij demontabel bouwen de problematische verhuizingen (het niet kunnen verkopen van de huidige woningen) niet meer aan de orde zijn en de investeringen en overlast door verbouwingen een stuk lager zijn. Ook voldoet een demontabele woning veel beter aan de wensen van de bewoner dan een conventionele woning. Daarnaast is het eveneens goed zichtbaar dat een demontabele woning financieel interessanter is omdat het geld veel gerichter besteed wordt. Demontabele woning Om het idee van een demontabele woning voor het aanpakken van de problemen op de woningmarkt duidelijk te maken, wordt er aan de hand van een visuele tijdlijn de mogelijke verschillende fasen van een woning weer gegeven. De tijdlijn begint bij het moment dat een starter een woning wil kopen (1) en naarmate de tijdlijn vordert, komt vanzelf de doorstromer aan bod. De voorbeelden zoals die op de figuren 1 tot en met 8 te zien zijn, geven alleen het concept weer. Het ontwerp en de materialen zijn volledig fictief. Eerder is duidelijk geworden dat starters moeilijk een hypotheek kunnen bemachtigen en huren voor de bewoner financieel na- 4

5 5 delig is. Het is daarom van belang om de starter meteen van een koopwoning te voorzien. Omdat deze woning niet te duur mag zijn, wordt deze woning ingevuld met alleen de basisfuncties (1). Na verloop van tijd krijgt de bewoner een vriend of vriendin en wil men samen gaan wonen, waardoor de wens ontstaat meer ruimte te creëren. Daarom wordt er een erker aangebouwd nadat een deel van de gevel is verwijderd (2). Om tijd en geld te besparen wordt dit elementen aan het bestaande huis gehangen, waardoor er geen fundering aangebracht hoeft te worden (3). 6 Nu men beide een baan heeft, ontstaat er een kinderwens. Er dient daarom een extra slaapkamer toegevoegd te worden. Tevens willen de ouders, om zoveel mogelijk zelf het kind op te voeden, meer thuis werken. Naast de slaapkamer willen ze daarom graag een werkkamer. De nieuwe slaap- en werkkamer zullen niet op de begane grond toegevoegd worden, maar op de verdieping. De constructie van de begane grond is hierop berekent en na verloop van tijd wordt het dak van de begane grond vervangen door een tweetal nieuwe units (4). Naarmate de kinderen ouder worden, moet de grotere gezinsauto onder een afdak staan, waar de man des huizes ook een kleine werkplaats krijgt. Aan de zijkant van het huis komt daarom een garage (5). 7 8 Na een bepaalde periode hebben de kinderen het huis weer verlaten en ontstaat de wens om kleiner te gaan wonen. Zo hoeft er niet meer zoveel tijd besteed te worden aan het onderhoud van het huis (de bewoners worden immers ouder) en kunnen de energie- en belastingtechnische kosten omlaag. Tevens kunnen de units verkocht worden aan derden of tegen een vergoeding door de leverancier worden terug genomen. Er wordt besloten om de tweede slaapkamer aan te houden in het geval dat de kleinkinderen komen logeren. De werkkamer is echter overbodig en zal worden verwijderd, waarna aan de slaapkamer een gevelelement wordt toegevoegd om de ontstane opening op te vullen (6 & 7). Wegens ouderdom en het feit dat de inwoners slechter ter been worden, is besloten om alleen nog de begane grond aan te houden. Men heeft de auto verkocht, dus ook de garage is niet meer nodig. Zowel de slaapkamer op de eerste verdieping als de garage aan de zijkant van het huis worden verwijderd (8). Breed scala aan mogelijkheden De tijdlijn zoals hierboven is beschreven is maar één van de mogelijke manieren waarop een woning zich ontwikkelt. De kern van het verhaal is dat het voor iedereen in elke levensfase mogelijk moet zijn om aan de hand van zijn of haar wensen en financiële mogelijkheden het huis op een snelle en probleemloze manier te kunnen aanpassen zonder dat hierbij een stressvol bouwproces, verhuizing en onnodig veel geld aan te pas komt. Er wordt continue en effectief geïnvesteerd in de woning.

6 Een woning is echter meer dan de woning alleen. Aspecten als de directe omgeving en de hoeveelheid buitenruimte zijn ook van belang voor de beleving en de waarde van een woning. In sommige gevallen kunnen deze aspecten zelfs leidend zijn in de keuze om te gaan verhuizen. De demontabele woning kan in deze aspecten voorzien doordat de woning snel en gemakkelijk gedemonteerd en verplaatst kan worden. Men verhuist niet van de ene naar de andere woning, maar neemt de woning mee. Als er ergens een stuk bouwgrond beschikbaar is, kan men de grond kopen (wanneer de financiële mogelijkheden toereikend zijn) en de woning daarheen verplaatsen. Standaard units Om de demontabele woning naar eigen inzicht vorm te kunnen geven, is het de bedoeling dat men kan kiezen uit een aantal standaard units met een standaard invulling welke als het ware uit de catalogus komt. Er kan natuurlijk nooit aan alle wensen voldaan worden. Daarom zullen er, tegen een meerprijs en langere levertijd, custom-made units verkrijgbaar zijn. Naast complete units zijn er ook delen en accessoires van een huis verkrijgbaar zoals een gevel, een dakkapel of een balkon. Het bouwsysteem zal een open systeem zijn, waardoor bedrijven eigen units en/of accessoires kunnen gaan ontwikkelen. Hierdoor moet er een levendige markt ontstaan op het gebied van demontabel bouwen en misschien zelfs ook een levendige tweedehands markt. Door de grote variëteit aan modules en accessoires wordt de keuze voor de consument groot en zal de prijs scherper worden. Het huis wordt echt een product met aanvullingen en accessoires in plaats van het starre en dure object zoals het nu in de markt staat. Wanneer men van een unit af wil, zijn er een aantal verschillende opties. Het is mogelijk om de unit door te leverancier terug te laten nemen tegen een kleine vergoeding zodat de leverancier de unit kan hergebruiken of recyclen. De leverancier kan een vergoeding betalen omdat in ieder geval de constructie en de onderdelen van de unit direct hergebruikt kunnen worden. Het zelf verkopen van de unit op een tweedehands markt is een andere optie zoals eerder al is aangegeven. Literatuur 1 Martens, M. (augustus 2013). De veranderde woningvraag en bouwopgave van de gemeente Lansingerland, HousingAnalysis Onderzoek en Advies Woningmarkt, Delft 2 Brinkman, E. (-). Starters onmiskenbaar voor de woningmarkt, NVM, Nieuwegein 3 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, (maart 2013). Wonen in ongewone tijden, de resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012, Rijksoverheid, Den Haag 4 NVM, (10 april 2014). NVM: herstel zet zich voorzichtig door, NVM, Nieuwegein 5 Schilder, F. & Conijn, J. (juli 2013). Verhuizen in de crisis, Amsterdam School of Real Estate, Amsterdam 6 Kaashoek, R, (9 september 2013). Effect crisis op de woningmarktdynamiek. CBS: De Nederlandse economie 2012, pp Toekomst Demontabele woningen kunnen de problemen met de huidige woningen op de woningmarkt niet oplossen. Het demontabel bouwen kan wel ingezet worden om de starters die vanaf nu de woningmarkt betreden een alternatief te bieden waar in de toekomst minder financiële risico s aan kleven en waar de eigenaar van een huis volledige controle heeft over de verandering welke plaats gaan vinden in, aan en rondom de woning. Omdat het huis geleidelijk kan groeien, hoeven er geen grote leningen afgesloten te worden en kan in principe al het geld de woning besteed worden in plaats van het afbetalen van een lening met rente. Tevens is het demontabel bouwen een duurzame manier van bouwen welke kan voorzien in de wensen en behoeften van de toekomst. Materiaalbesparing, effectiviteit en het beperken van de overlast zijn hierbij de belangrijkste aspecten.

Woongenot. Woontrends 2014-2015 Breng zon en natuur in uw interieur. Leven & Geld. de pannen. energie van. Droomhuis kopen is voor iedereen anders

Woongenot. Woontrends 2014-2015 Breng zon en natuur in uw interieur. Leven & Geld. de pannen. energie van. Droomhuis kopen is voor iedereen anders Leven & Geld Woongenot Droomhuis kopen is voor iedereen anders Kinderen helpen met hun koophuis veilig onder de pannen Krijgt u al energie van de zon? Woontrends 2014-2015 Breng zon en natuur in uw interieur

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Financierbaarheid van de restschuld

Financierbaarheid van de restschuld Financierbaarheid van de restschuld Frans Schilder Johan Conijn Paper 2013-01 Januari 2013 Financierbaarheid van de restschuld Frans Schilder Johan Conijn In opdracht van: Nederlandse Vereniging van Makelaars

Nadere informatie

Wonen in ongewone tijden. De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012

Wonen in ongewone tijden. De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 Wonen in ongewone tijden De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 Wonen in ongewone tijden De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 1 Inleiding 7 2 Kerncijfers

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

BETAALBAARHEID VAN WONEN I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS

BETAALBAARHEID VAN WONEN I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. DE CONTEXT... 6 3. INZICHT IN DE PROBLEMATIEK... 8 3.1 WELKE HUISHOUDENS IN DE DOELGROEP KOMEN IN DE KNEL? WAT IS DE TREND DAARIN?

Nadere informatie

Kies de hypotheek die bij u past. NnL

Kies de hypotheek die bij u past. NnL Kies de hypotheek die bij u past NnL Persoonlijk advies Ieder mens is uniek. U verlangt dus een advies dat bij u past. Daarom werkt Nationale-Nederlanden met verzekerings- en hypotheekadviseurs. Die hebben

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

Verantwoorde leningen in een veranderende wereld

Verantwoorde leningen in een veranderende wereld Verantwoorde leningen in een veranderende wereld De economische crisis heeft de afgelopen periode flink huisgehouden, met bezuinigingen, oplopende ontslagen en voor veel huishoudens een lager besteedbaar

Nadere informatie

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014 Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld Februari 2014 Voorwoord Hierbij presenteren wij u de resultaten van ons onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Dit rapport is onderdeel van de Shared

Nadere informatie

Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen

Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen 1 Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen Onderdeel

Nadere informatie

De route naar een duurzame woningmarkt

De route naar een duurzame woningmarkt de route naar een duurzame woningmarkt De route naar een duurzame woningmarkt SNS Bank N.V. (ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank, SNS Bank en Zwitserleven) 1 Woningmarkt heeft behoefte aan hervorming De fiscale

Nadere informatie

Kopen na de crisis. Doorstroming in een woningmarkt zonder waardestijging EINDRAPPORTAGE

Kopen na de crisis. Doorstroming in een woningmarkt zonder waardestijging EINDRAPPORTAGE RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl EINDRAPPORTAGE Kopen na de crisis Doorstroming in een woningmarkt zonder waardestijging De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

De Blok-hypotheek. Lastenverlichting voor de starter? ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM NADRUK VERBODEN. Erasmus School of Economics.

De Blok-hypotheek. Lastenverlichting voor de starter? ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM NADRUK VERBODEN. Erasmus School of Economics. ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM NADRUK VERBODEN Erasmus School of Economics Bachelorscriptie De Blok-hypotheek Lastenverlichting voor de starter? Naam: Qing Ying Chen Studentnummer: 320592 Begeleider: J.E.

Nadere informatie

Je eerste koopwoning

Je eerste koopwoning Je eerste koopwoning Voor het eerst een huis kopen is spannend. Niet alleen omdat het een grote aankoop is, maar ook omdat er veel zaken te regelen zijn. Je moet veel beslissingen nemen: waar wil je wonen,

Nadere informatie

Flexibel wonen voor Oost-Europese werknemers

Flexibel wonen voor Oost-Europese werknemers Flexibel wonen voor Oost-Europese werknemers Auteur: V. Kojadin Studentnummer: 0788836 Opleiding: Bouwkunde Voorwoord Dit onderzoeksverslag is gemaakt in het kader van het afstuderen voor de opleiding

Nadere informatie

Eigen huis verliest gouden glans

Eigen huis verliest gouden glans Eigen huis verliest gouden glans Visie op de Nederlandse huizenmarkt 2015-2025 ING Economisch Bureau Maart 2015 Wat moeten huizenkopers weten? Trends op de woningmarkt tot 2025 Een koophuis is geen investering

Nadere informatie

Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed

Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed De beurskoersen schommelen en kennen een neergaande trend. De rente is historisch laag. Voor beleggers een onzekere situatie, en voor wie op

Nadere informatie

Een hypotheek die past bij uw leven

Een hypotheek die past bij uw leven AEGON Hypotheken Een hypotheek die past bij uw leven Inhoudsopgave Een eigen huis, een eigen hypotheek 4 AEGON Bankspaarhypotheek 7 AEGON SpaarHypotheek 8 AEGON LevenHypotheek 10 AEGON Levensloop Hypotheek

Nadere informatie

uw eerste koopwoning

uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Waar krijgt u mee te maken? We waren al begonnen met zoeken naar een huis. En toen merkten we wat we allemaal moesten regelen. Er komt heel wat kijken bij een nieuwe woning. Vooral

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks 1. Waarom deze informatie? Een eigen woning geldt voor veel mensen als een ideaal. Aan koopwoningen zitten dan ook aantrekkelijke kanten. Zo kunt u uw eigen woning

Nadere informatie

Gebruik en effecten van de Starterslening

Gebruik en effecten van de Starterslening Gebruik en effecten van de Starterslening Gebruik en effecten van de Starterslening Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut voor de Bouw. Overnemen van de inhoud

Nadere informatie

NOTITIE. Datum 10 september 2013. Taco van Hoek (020) 583 19 12 tvhoek@eib.nl. Inlichtingen bij

NOTITIE. Datum 10 september 2013. Taco van Hoek (020) 583 19 12 tvhoek@eib.nl. Inlichtingen bij NOTITIE Datum 10 september 2013 Inlichtingen bij Taco van Hoek (020) 583 19 12 tvhoek@eib.nl Effecten van een aantal maatregelen gericht op stimulering van de woningbouw Op verzoek van Bouwend Nederland

Nadere informatie

Van lenen naar (bouw)sparen. Eindrapport. Peter Boelhouwer Kees Dol Harry van der Heijden Cor Lamain

Van lenen naar (bouw)sparen. Eindrapport. Peter Boelhouwer Kees Dol Harry van der Heijden Cor Lamain Van lenen naar (bouw)sparen Eindrapport Peter Boelhouwer Kees Dol Harry van der Heijden Cor Lamain Van lenen naar (bouw)sparen Van lenen naar (bouw)sparen Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van: SNS

Nadere informatie

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen Woonvisie 2011 2016 Voorwoord...2 Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Woonbeleid en zijn omgeving...4 Hoofdstuk 2 Woonmonitor 2009...5 Hoofdstuk 3 Visie en doelstellingen wonen...7 Hoofdstuk 4 Woningbouwprogramma...8

Nadere informatie

Renterisico. in een pensioenbalans

Renterisico. in een pensioenbalans Renterisico in een pensioenbalans Wilt u meer weten over renterisico s, swaps en swaptions? Neem dan contact op met uw Account CIO of met onze balansmanagement adviseurs Bas Scholten via bas.schoiten@achmea.ni

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Inhoudsopgave. Bewegen naar de toekomst. Voorwoord. 1. Visie en Missie. 2. Bedienen. 3. Verdienen

Jaarverslag 2013. Inhoudsopgave. Bewegen naar de toekomst. Voorwoord. 1. Visie en Missie. 2. Bedienen. 3. Verdienen Jaarverslag 2013 Bewegen naar de toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 1. Visie en Missie 2. Bedienen 2.1 Klanten 2.1.1 Focus op toetreders a. Doelgroepen b. Maatwerk in wonen 2.1.2 Tijdelijke bijdrage aan

Nadere informatie

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland rapport Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland Uitgevoerd door Tilburg University bij gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland Onderzoek

Nadere informatie

STR OOM VERS NELL ING. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS intern 19 JUNI 2013 VERSIE 6.0

STR OOM VERS NELL ING. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS intern 19 JUNI 2013 VERSIE 6.0 DE STR FREQUENTLY ASKED QUESTIONS intern OOM VERS NELL 19 JUNI 2013 ING VERSIE 6.0 afkortingen BZK CFV CO 2 DAEB ESCo ICR kwh LTV WSW WWS Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Centraal

Nadere informatie

Consultatie nieuwe hypotheekrichtlijnen

Consultatie nieuwe hypotheekrichtlijnen Opgesteld door: Aangeboden door: Consultatie nieuwe hypotheekrichtlijnen De AFM doet voorstellen voor nieuwe richtlijnen voor de verstrekking van hypotheken. Deze nieuwe richtlijnen moeten consumenten

Nadere informatie