CONFLICTEN EN OORLOGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONFLICTEN EN OORLOGEN"

Transcriptie

1 0-nummer januari 2003 CONFLICTEN EN OORLOGEN Je hebt conflicten en oorlogen in allerlei soorten en maten. Zolang er mensen op de aardbol zijn, hebben ze gevochten. Nu op dit moment is er ergens op de wereld wel een oorlog bezig en vallen er slachtoffers. 1. Geef je eigen definitie van een oorlog. Onderstreep daarin enkele sleutelbegrippen. 2. Geef zoveel mogelijk synoniemen van oorlog. Denk ook aan de termen uit de media en de geschiedenis. 3. Vul in: a. Oorlog tussen burgers en regering: b. Oorlog tussen burgers onderling: c. Oorlog tegen een onderdrukkende macht: d. Oorlog die wereldwijd wordt uitgevochten: e. Oorlog in een bepaald deel van het land: f. Oorlog gericht op het verdrijven van een bepaalde bevolkingsgroep: g. Oorlog die voortduurt maar geen nieuwswaarde (meer) heeft: h. Oorlog waarbij strijdkrachten én alle burgers betrokken zijn: i. Oorlog met kernwapens: j. Oorlog waarbij meer dan 1000 doden vallen: k. Oorlog waarbij minder dan 1000 doden vallen: 4. Welke oorlog uit bovenstaand rijtje komt het meeste voor? De laatste categorieën (3j-k) lijken misschien een vreemde eend in de bijt. Voor deskundigen is het onderscheid tussen meer en minder dan 1000 doden echter wel belangrijk. Onderzoekers van het Project Interdisciplinair Onderzoek naar Oorzaken van Mensenrechtenschendingen (PIOOM) leggen de grens bij 1000 doden. Daarboven spreekt PIOOM over oorlog, daaronder noemt ze het een conflict. 5. Is het niet een beetje vreemd dat onderzoekers naar de oorzaken van mensenrechtenschendingen zich bezighouden met oorlog? 6. Geef argumenten voor en tegen het onderscheid van PIOOM tussen een oorlog en een conflict. 7. Pak de krant of kijk op internet. Zoek daarin voorbeelden van een oorlog en een conflict volgens de definitie van PIOOM. Bij dit 0-nummer van de Conflict Courant hoort een educatieve website met aanvullende informatie voor leerlingen én docenten. Breng daarvoor een bezoek aan Heb je vragen of opmerkingen of zoek je extra informatie, kijk dan op Internet:

2 2 Conflict Courant DE GERECHTVAARDIGDE OORLOG Het concept van de gerechtvaardigde oorlog is in de 4 e eeuw door de theoloog St. Augustinus van Hippo bedacht. Hij beschouwde oorlog als een kwaad, maar beargumenteerde dat oorlog soms onvermijdelijk is om erger kwaad te voorkomen. Zijn theorie bevat een aantal morele principes die strikt moeten worden nagekomen. Als aan één principe niet wordt voldaan, kan er al niet meer over een gerechtvaardigde oorlog gesproken worden. St. Augustinus van Hippo 1. Gerechtvaardigde redenen. Een oorlog mag alleen worden uitgevochten om je te verdedigen tegen onrechtvaardige agressie, om onrecht te wreken of om kwaad af te wenden. Een natie kan zich alleen verzetten tegen een andere natie uit zelfverdediging of om een buurland te helpen dat onrechtvaardig is aangevallen. 2. Wettelijk gezag. De beslissing om oorlog te gaan voeren, mag alleen door een wettelijk ingestelde regering of door de regerende monarch genomen worden. 3. Gerechtvaardigde bedoelingen. Oorlog mag alleen gevoerd worden om de juiste redenen. Een oorlog mag niet uit wraak gevoerd worden, of om een rivaliserend land te vernederen, om andere naties door machtsvertoon te intimideren of te waarschuwen, om buitenlandse investeringen te beschermen of om de drang naar dominantie te bevredigen. 4. Laatste redmiddel. Geen enkele oorlog is gerechtvaardigd zolang er nog een kans bestaat dat het conflict kan worden opgelost door discussies, onderhandelingen of andere niet-gewelddadige acties. 5. Redelijke kans op succes. Je mag niet ten strijde trekken, als er geen redelijke kans is dat de doelen om oorlog te voeren bereikt kunnen worden. 6. Proportionaliteit. Het goede dat via een oorlog bereikt kan worden, mag niet overschaduwd worden door al het kwaad dat door een oorlog opgeroepen zal worden, zoals het verlies aan mensenlevens en de vernietiging van land, huizen, enz Middel en doel moeten op elkaar afgestemd zijn. 7. Onderscheid. Militaire acties moeten onderscheid maken tussen militaire en burgerdoelen. Burgers mogen niet betrokken worden bij directe aanvallen en mogen niet het doelwit zijn van militaire activiteiten. Wapens moeten accuraat gericht worden op gerechtvaardigde militaire doelen. Lukrake aanvallen op gebieden waarin ook burgers zich ophouden kunnen niet gerechtvaardigd worden, zelfs niet als ze op gerechtvaardigde militaire doelen gericht zijn. Buitensporig geweld, plundering, bloedbaden en het martelen van oorlogsgevangenen zijn verboden. 8. Manieren van oorlogvoering. Deze moeten geoorloofd, redelijk en in lijn met internationale afspraken zijn. Als de ene partij illegale methoden gebruikt, rechtvaardigt dit niet het gebruik van gelijke methoden door de andere partij. 1. Bespreek onderstaande stellingen met bovenstaande principes in je achterhoofd. a. De schaal en gruwelen van moderne oorlogvoering, nucleair of niet, maken een moderne oorlog totaal onacceptabel als een manier om tegenstellingen tussen naties op te lossen. b. Er zijn altijd oorlogen geweest, er zullen altijd oorlogen zijn. Het heeft geen zin om te proberen om ze te controleren. Laat ze plaatsvinden en zo snel mogelijk beëindigd worden. c. Oorlog is een misdaad tegen de menselijkheid. Het is onmogelijk om welke oorlog dan ook te steunen. We zouden er alles aan moeten doen om de oorzaken van oorlog weg te nemen. 2. Leg de principes van St. Augustinus van Hippo naast berichten over een oorlog die nu gevoerd wordt. Stel jezelf vragen als Wat zijn de redenen voor de oorlog? Wie nam de beslissing om oorlog te gaan voeren? Zou het conflict ook anders opgelost kunnen worden? Leidt de oorlog tot onnodig geweld en doden? Wat is de aard van de wapens/technologie die wordt gebruikt? Wereldwijd protest tegen aanval Oorlog voeren is in

3 Conflict Courant 3 NIET-GEWELDDADIGE ACTIES Er zijn tal van voorbeelden in de geschiedenis te vinden van mensen en groepen die zich verzet hebben tegen in hun ogen- onderdrukking en tegen lopende of dreigende conflicten. Sommigen gebruiken daarbij geweld. Een bekend persoon in dat verband is Nelson Mandela (voordat hij geweld in de gevangenis afzwoer); bekende organisaties zijn of waren de RAF (Duitsland), IRA (Noord- Ierland) en de ETA (Baskenland). Anderen proberen hun doelen te bereiken via niet-gewelddadige acties. De meest bekende persoon die dat deed is Gandhi; bekende organisaties zijn Amnesty International en vertegenwoordigers van de vredesbeweging zoals Pax Christi en IKV. Maar er zijn ook veel mensen en groepen die niet midden in de belangstelling staan en elk op hun eigen manier proberen onrecht te bestrijden en de wereld te verbeteren. 1. Hieronder vind je zes voorbeelden van burgerlijke ongehoorzaamheid. Geef van elk van de voorbeelden aan waar jij de streep zou trekken. Met welke actie ben jij het eens en zou je eventueel meedoen en waaraan zou je onder geen enkele voorwaarde mee willen doen? Waarom wel of niet? A. Drie Vrouwen voor Vrede lopen een nucleaire testsite op. Ze knielen en beginnen te bidden. De politie arresteert ze voor het negeren van borden verboden toegang. B. Een vrouw houdt op haar belastingaanslag een percentage in dat overeenkomt met het percentage dat de overheid uitgeeft voor defensie. Ze riskeert een hoge boete of gevangenisstraf. C. s Nachts sluipen vredesdemonstranten naar een militair vliegtuig dat nucleaire wapens draagt. Ze beginnen het vliegtuig te ontmantelen totdat ze worden gearresteerd. D. Leden van een jeugdgroep bouwen een kartonnen stad voor het ministerie van VROM om te protesteren tegen het overheidsbeleid rond huisvesting. Ze weigeren te vertrekken als ze daartoe worden gesommeerd. E. Vijf leden van Greenpeace klimmen op de muur van Paleis Noordeinde en onthullen een banier waarop ze protesteren tegen het Nederlandse laagvliegoefeningen boven het grondgebied van de Inuït (Eskimo s) in Canada. F. Een groep demonstranten houdt een nachtwake bij een ambassade van een land dat de mensenrechten schendt. Ze verbranden de namen van honderden mensen die zijn gedood. eens oneens waarom? A B C D E F 2. Niet elke niet-gewelddadige actie is ook een uiting van burgerlijke ongehoorzaamheid? Wanneer wel? 3. Geef zoveel mogelijk voorbeelden van niet-gewelddadige acties. Geef van elk voorbeeld de voor- en nadelen aan. 4. Zoek op internet een groep die zich bezighoudt of bezig heeft gehouden met niet-gewelddadige acties. Waaruit bestaat hun actie? Wie doen er mee? Wat hopen de deelnemers met hun actie te bereiken? Geweld wordt acceptabel Geweld stemt tot nadenken

4 4 Conflict Courant PRESSIEGROEPEN Een groep jonge mannen van een partij die zich tegen buitenlanders keert, verkoopt regelmatig kranten met racistische artikelen op de lokale markt, waar mensen uit veel verschillende culturen op af komen. De partijleden schreeuwen ook leuzen tegen buitenlanders en stellen zich dreigend op. Jij en je vrienden ergeren je daaraan. Je hebt vrienden en familieleden in Zimbabwe. Je hebt onlangs een brief van je oom gekregen waarin staat dat je neef is gearresteerd. Hij schreef dat veiligheidstroepen je neef en andere jongemannen hebben opgepakt en naar de gevangenis gebracht. Sindsdien heeft hij niets meer van je neef gehoord. Iedereen maakt zich zorgen om hun veiligheid. In de buurt waarin je woont, zijn er verdacht veel gevallen van kanker. Volgens de autoriteiten past het aantal sterfgevallen binnen de statistische marges en is er geen reden tot ongerustheid, maar jij vermoedt dat er meer aan de hand is. Jouw woning ligt onder de rook van een kernenergiecentrale. Je hebt een gesprek gehad met de directie daarvan, maar de directeur wuifde al je vermoedens en angsten weg en zeurde alleen maar door over het voldoen aan veiligheidsnormen en over jaarlijkse overheidscontroles. Je bent ten einde raad als je weer een geval van kanker ter ore komt. Wat moet je doen? Je werkt in een fabriek waar ze allerlei chemische verbindingen maken. Deze verbindingen kennen een dual use. Dat wil zeggen dat ze voor vreedzame, maar ook voor oorlogsdoeleinden gebruikt kunnen worden. De directie zegt dat deze verbindingen alleen voor vreedzame doeleinden verkocht worden, maar dat ze niet in staat is om alle tussenleveranciers te controleren. In de krant lees je berichten over de inzet van chemische wapens door een land in het Midden-Oosten die volgens pressiegroepen aldaar uit Nederland zouden komen. Je bent er niet gerust op dat ze niet uit de fabriek komen waar jij werkt. 1. Je krijgt met een groepje een van bovenstaande scenario s toegewezen. Ontwerp met de hele groep een campagne waarin jullie je allemaal kunnen vinden. Werk zoveel mogelijk punten uit in de tijd die jullie is toebemeten. Iedere groep stelt een woordvoerder aan die aan de rest van de klas de campagnestrategie uitlegt. Geef op z n minst het volgende aan: Wat doen jullie om jullie standpunt over het voetlicht te brengen? Wat zijn de risico s die hieraan verbonden zijn? Hoe komen jullie aan meer informatie? Met welke organisatie(s) zouden jullie contact kunnen opnemen? Wat hopen jullie te bereiken? Wegkijken moet niet meer kunnen 'Als je kritiek hebt, moet je er hier ook bij zijn'

5 Conflict Courant 5 WAPENHANDEL Morele dilemma s A Na maanden lang zoeken naar een baan, ben je aangenomen door een bedrijf dat exposities en handelsbeurzen organiseert. Het bedrijf laat je deelnemen aan een managementcursus en zal je een goed salaris betalen. Je ontdekt echter al snel dat een van de eerste exposities waarbij je betrokken zult zijn een wapenbeurs zal zijn. Nederlandse bedrijven zullen hun militaire producten tonen aan vertegenwoordigers van buitenlandse regeringen en gewapende troepen. Zo zullen er vertegenwoordigers van Pakistan komen, een land dat amper de eigen bevolking kan voorzien van adequate gezondheidszorg, onderwijs en voedsel en toch meer geld uitgeeft aan hun legermacht dan elk van bovengenoemde zaken. 1. Neem je de baan wel of niet? Ja ga naar a. Nee ga naar b. a. Had je enige bedenkingen om de baan te aanvaarden? Ja ga naar c. Nee ga naar d. b. Hoe leg je je bedenkingen aan het bedrijf uit? Schrijf een brief. c. Is er iets wat je kunt doen om je gevoelens uit te leggen voordat je de baan aanneemt of is er iets wat je wilt doen nadat je de baan hebt aangenomen? Beschrijf wat je gaat doen. d. Denk je dat er iemand is die zou overwegen om de baan af te wijzen? Wat zou haar/zijn redenen kunnen zijn? Waarom is het volgens jou oké om de baan wel aan te nemen? B Je hebt een baan aangeboden gekregen als ICT-specialist bij het bedrijf Bikkel. Bikkel is de ontwerper van de VCM Mark 3 tank en probeert deze te verkopen aan Zimbabwe. In Zimbabwe staat de regering op voet van oorlog met politieke tegenstanders en het land is door de Verenigde Naties veroordeeld vanwege de vele mensenrechtenschendingen. 1. Neem je de baan wel of niet? Ja of nee? Geef aan waarom wel of niet. 2. Zou je beslissing anders zijn geweest als de volgende feiten anders zouden liggen? a. Het bedrijf is niet Bikkel, maar een klein elektronicabedrijf dat geen tanks verkoopt maar een stuk gereedschap dat in het jargon een geleideapparaat wordt genoemd. Je kunt het gebruiken voor militaire én niet-militaire doeleinden (bijvoorbeeld voor geleide raketsystemen én telefoonlijnen) b. Bikkel probeert niet langer tanks te verkopen aan Zimbabwe, maar aan Pakistan dat al diverse malen oorlog heeft gevoerd met India en dat opnieuw een dreigende houding aanneemt tegen dit buurland. 3. Bestudeer de drie onderstaande stellingen. Met welke van de drie ben je het eens? Geef aan waarom. a. Wapenhandel is nooit verkeerd. b. Wapenhandel is soms verkeerd. (Wanneer?) c. Wapenhandel is altijd verkeerd. Wapenverkoop loopt wereldwijd terug Europees Parlement wil bindende gedragscode wapenuitvoer

6 6 Conflict Courant CONFLICTEN EN DE MEDIA "The first victim of war is the truth." Het is onduidelijk van wie dit wereldberoemde citaat afkomstig is. Het wordt toegeschreven aan verschillende 19 e -eeuwse Amerikaanse schrijvers en wordt vaak aangehaald als het gaat om de rol van de media in een oorlog. Veel landen censureren de berichtgeving in een conflictsituatie. Er zijn tal van voorbeelden van censuur waarbij regeringswaarnemers scherp in de gaten houden hoe er over een conflict tussen twee partijen geschreven en gepraat wordt. Bij een interview grijpen ze in als er een vraag gesteld wordt die hen niet bevalt en wordt het interview op hun gezag gestopt. En wie kent niet de pogingen van een betrokkene om een hand voor de camera te houden als er iets gefilmd dreigt te worden dat de eigen belangen kan schaden? Ook in landen waar er vrije pers is, vertellen journalisten vaak niet alles. Ze willen hun bron niet voor het hoofd stoten en zwijgen in de hoop om op een later tijdstip een nog betere tip te krijgen. Of ze doen aan zelfcensuur omdat ze menen dat het niet in het nationale belang is om het hele verhaal te vertellen, of denken dat hun lezers niet in afwijkende meningen geïnteresseerd zijn. Tijdens de aanloop naar de Golfoorlog van 1991, toen Amerika Koeweit bevrijdde van haar Irakese bezetters, zijn er van de 2855 minuten nieuws op de Amerikaanse televisie precies 29 minuten (1% van het totaal) gewijd geweest aan het verzet tegen de troepenopbouw. De media kunnen ook gemanipuleerd worden voor de goede zaak. In een poging om de publieke opinie aan haar kant te krijgen, verspreidde de Koeweitse regering in ballingschap het bericht dat Irakese soldaten baby s uit de couveuses in ziekenhuizen in Koeweit haalden en ze lieten sterven- om de couveuses naar Irak te kunnen verslepen. De verontwaardiging was wereldwijd groot. Pas jaren later na de Golfoorlog waarbij Irak uit Koeweit werd verdreven- bleek dat het bericht verzonnen was. Tijdens een oorlog mogen journalisten vaak niet schrijven over troepenbewegingen of over andere gevoelige informatie. Soms is de censuur openlijk, soms subtiel. Woordvoerders melden graag successen in de strijd, maar zwijgen liever over mislukkingen. Soms weet je niet waar de propaganda ophoudt en waar de waarheid begint, zegt correspondente Inez Polak. Zij werkt voor dagblad de Trouw in Israël/Palestina. Ook al loop je er heel lang rond, nog steeds trap je er af en toe in. In heb voor het NOS-Journaal een verhaal gemaakt over twee Palestijnse doden. Martelaars. Ze kregen een martelaarsbegrafenis. Later bleken het twee verkeersdoden. 1. Kijk naar de berichtgeving in de media (krant, radio, tv, internet) over een lopend of recent conflict. Selecteer drie berichten. Is er in de berichten aandacht voor: - De bron(nen) waarop het bericht gebaseerd is - Verschillende standpunten - De argumenten van voor- en tegenstanders - De gevolgen voor de positie van burgers - Mogelijke oplossingen Schrijf een artikel waarin je de ontbrekende punten toevoegt aan de bestaande berichten. Pentagon biedt journalisten oorlogstraining aan Tv-beelden van Palestijnen gecensureerd

7 Conflict Courant 7 CONFLICTEN EN DE MEDIA: DE ROL VAN DE CORRESPONDENT Veel berichten komen tot ons via correspondenten. Dat zijn journalisten die permanent wonen in het gebied waarover ze berichten. Zij vertellen ons haarfijn hoe de vork in de steel zit. En allemaal doen ze hun best om hun verhaal zo goed en eerlijk mogelijk over het voetlicht te krijgen. Maar ze vertellen er niet bij onder welke omstandigheden ze hun werk verrichten. Zo moet de correspondente voor Zuid-Amerika in haar eentje het hele continent bestrijken, hemelsbreed een afstand van meer dan km (drie keer de afstand Lissabon-Kopenhagen). Als er een grote gebeurtenis is die zich van tevoren aandient, heeft ze de tijd om bij wijze van spreken van het zuiden van Argentinië naar het noorden van Venezuela te reizen. Maar als er een ramp die per definitie onverwacht is- aan de andere kant van het continent gebeurt, rest haar niet veel anders dan in eigen woorden te herhalen dan wat ze zelf in lokale kranten leest, op televisie ziet of op de radio hoort. Tijd voor eigen onderzoek is er niet. De krant moet morgen uit en het journaal wil diezelfde avond nog Nederlandstalig commentaar bij de beelden. Maar ook in kleinere gebieden is correspondent zijn niet altijd even makkelijk. Neem Israël en de Palestijnse gebieden. Op één na alle Nederlandse correspondenten wonen aan de Israëlische kant van de grens. Normaliter is dat geen bezwaar. Als er iets in de Westelijke Jordaanoever zo groot als onze provincie Gelderland- gebeurt, ben je zo op de plek waar je wezen moet. Correspondent Salomon Bouman: Ik heb de eerste intifada (= de Palestijnse opstand die in 1987 begon) volledig verslagen. Ik kon me vrij bewegen in de Palestijnse gebieden en had toegang tot de leiders van de intifada. Correspondente Inez Polak: Vroeger was ik in een uur van Jeruzalem in Ramallah. Na het begin van de tweede intifada (in september 2000) is de strijd verhard. Reizen tussen Israëlische en het Palestijns grondgebied is door de vele wegbarricades uiterst moeizaam en tijdrovend geworden. Polak: Nu sta ik om 6 uur op en weet ik niet of ik er om 12 uur zal zijn. Zo is het ontzettend moeilijk om accurate informatie te vergaren. Berichten over Israël is in zo n situatie veel makkelijker dan berichten over wat er op Palestijns grondgebied gebeurt. Intifada Correspondenten worden vaak beschuldigd van partijdigheid. In de explosieve situatie die in Israël/ Palestina heerst lijkt elk woord een politieke lading te krijgen. In de ogen van de een ben je teveel op de hand van de Israëli s en ben je een joodse hielenlikker, in de ogen van de ander ben je teveel op de hand van de Palestijnen en word je beschuldigd van antisemitisme. Toch zijn volgens onderzoekster Jacqueline de Bruijn de Nederlandse correspondenten in de regio professionals. Waar gaat het dan wel mis? Het ligt aan de waan van de dag, waardoor er weinig ruimte is voor verdieping en zorgvuldigheid, aldus de Bruijn. Polak: In het verleden ging ik er nog wel eens een maand op uit voor een achtergrondverhaal. Dat kan de laatste twee jaar niet meer, want het staat heel belabberd als er een aanslag is en jij komt met een mooi verhaal over joodse immigranten. 1. Een correspondent woont doorgaans te midden van de mensen waar hij over schrijft. Wat zijn hiervan de voordelen? Welke nadelen zie je? 2. Je bent correspondent voor het tv-journaal. Doe in 3 minuten verslag van wat er vandaag gebeurd is in een conflictgebied dat op dit moment in het nieuws is of dat recentelijk was. Bedenk van tevoren wat je allemaal wilt overbrengen. Lukt het je om alles in die drie minuten te persen? De mooiste baan in de journalistiek Ik heb even behoefte aan een lange adempauze

8 8 Conflict Courant NA DE OORLOG Conflicten en oorlogen kunnen heel lang duren. Denk maar eens aan de Tachtigjarige Oorlog die van 1568 tot 1648 heeft plaatsgevonden. Sommige conflicten lijken onoplosbaar, het conflict tussen Israëli s en Palestijnen bijvoorbeeld. Toch komen ook schijnbaar onoplosbare conflicten tot een einde. Bijvoorbeeld omdat een onderdrukkend regime verdwijnt. Omdat de buitenlandse druk zo immens is geworden dat de zittende regering het bijltje erbij neer gooit. Of omdat de burgerbevolking het vechten zo beu is dat de mensen het niet meer pikken. Bevolkingsgroepen die voorheen als aartsvijanden tegenover elkaar stonden, proberen -hoe moeizaam soms ook- in gesprekken tot een oplossing te komen: katholieken en protestanten in Noord-Ierland, blanken en zwarten in Zuid-Afrika bijvoorbeeld. Om een conflict op een niet-gewelddadige manier te beëindigen, moet er een evenwicht gevonden worden tussen de belangen van de verschillende partijen die bij het conflict betrokken zijn. Een voorbeeld uit de geschiedenis: Zuid-Afrika heeft sinds 1911 een systeem van apartheid gekend: blanken en zwarten leven apart van elkaar, waarbij zwarten in al hun rechten worden onderdrukt. In 1994 wordt de apartheid afgeschaft en wordt Nelson Mandela de eerste zwarte president van Zuid- Afrika. Vier jaar daarvoor, op 11 februari 1990, is Mandela vrijgelaten na een gevangenschap van 27 jaar. Hij komt vrij na onderhandelingen tussen hemzelf en zijn partij het ANC aan de ene kant en het blanke apartheidsregime aan de andere kant. De regering wil voorkomen dat haar aanhangers massaal achter de tralies verdwijnen. Het ANC staat erop dat het apartheidsgeweld niet zomaar vergeten wordt. Als compromis komt de volgende regeling uit de bus: wie in aanmerking wil komen voor het kwijtschelden van straf, zal moeten opbiechten wat voor misdaden hij of zij heeft begaan. Voorwaarde is dat het moet gaan om politieke misdaden die erop gericht waren de apartheid in stand te houden of juist te bestrijden. Misdaden uit criminele motieven (zoals roof) komen niet voor amnestie in aanmerking. Er komt een Commissie voor de Waarheid en Verzoening, die oordeelt over de verhalen van de daders en gratie kan verlenen. Een bekend geval is het verhaal van Dirk Coetzee. Hij bekent dat hij 23 ernstige misdaden (diefstal, sabotage, ontvoering en moord) heeft gepleegd als voormalig commandant van een doodseskader. Hij verschijnt voor de commissie voor de moord op de zwarte ANC-advocaat Griffiths Mxenge. Hij krijgt gratie omdat hij volgens de commissie geen persoonlijke motieven heeft gehad betaling voor de misdaad niet de achtergrond van de moord is geweest in opdracht van meerderen heeft gehandeld de waarheid alleen boven water is gekomen dankzij zijn vrijwillige getuigenis 1. Wat zijn de voor- en nadelen van een getuigenis voor de commissie voor de daders? 2. Wat zijn de voor- en nadelen van een getuigenis voor de commissie voor de vrienden en verwanten van de slachtoffers? 3. Moet iedereen die voor een commissie wil getuigen gratie krijgen? Wie wel / wie niet? 4. Er komt een Internationaal Strafhof in Den Haag. Is dit geen betere oplossing dan een Commissie voor de Waarheid en Verzoening die mensen gratie verleent voor hun misdaden? 5. Stellingen: Verzoening leidt tot genezing. Nederland heeft een wijs spreekwoord: Wat niet weet, wat niet deert. Waarom zouden mensen per se de waarheid moeten weten als dit kan leiden tot het openrijten van oude emotionele wonden? Het doel van de regering zou moeten zijn om zoveel mogelijk misdaden op te lossen en de daders voor het gerecht te slepen. Rwanda nog vol wantrouwen en ongeuite woede President van Venezuela pleit voor verzoening

TRANSATLANTIC TRENDS 2004 NETHERLANDS

TRANSATLANTIC TRENDS 2004 NETHERLANDS TRANSATLANTIC TRENDS 2004 NETHERLANDS Q1. Denkt u dat het voor de toekomst van Nederland het beste is als wij actief deelnemen in de wereldpolitiek of moeten wij ons niet in de wereldpolitiek mengen? 1

Nadere informatie

week juni 2013 C

week juni 2013 C Zuid-Afrika houdt de adem in : Nelson Mandela, een vrijheidsstrijder Nelson Mandela is nu ernstig ziek. Zijn hele leven lang heeft hij gevochten tegen de apartheid. De zwarte bevolking kreeg veel minder

Nadere informatie

Platform Mensenrechteneducatie WERKBLADEN - 2

Platform Mensenrechteneducatie WERKBLADEN - 2 INTRODUCTIELES OP MIJN RECHTEN = JOUW RECHTEN De snelle mensenrechtenquiz Vul de vragen snel in zonder al te lang na te denken. Je krijgt er maar drie minuten voor! 1) Geef je eigen definitie van een mensenrecht.

Nadere informatie

TRANSATLANTIC TRENDS - NETHERLANDS

TRANSATLANTIC TRENDS - NETHERLANDS TRANSATLANTIC TRENDS - NETHERLANDS VRAAG 10 Denkt u dat het voor de toekomst van Nederland het beste is als wij actief deelnemen in de wereldpolitiek of moeten wij ons niet in de werelpolitiek mengen?

Nadere informatie

Belangen: Wel of niet ingrijpen in Syrië?

Belangen: Wel of niet ingrijpen in Syrië? Belangen: Wel of niet ingrijpen in Syrië? Korte omschrijving werkvorm: Leerlingen moeten zich inleven in een permanent lid van de Veiligheidsraad van de VN. Ze gaan aan de slag met het vraagstuk of de

Nadere informatie

Leerdoelen. Voorafgaand aan de film. Jaar: 2005. Filmkeuring: Alle leeftijden Website: www.livingrights.com

Leerdoelen. Voorafgaand aan de film. Jaar: 2005. Filmkeuring: Alle leeftijden Website: www.livingrights.com Living Rights Toti Opdrachtenblad Regie: Duco Tellegen Jaar: 2005 Duur: 26 minuten Filmkeuring: Alle leeftijden Website: www.livingrights.com Leerdoelen Je kunt Kenia aanwijzen op een kaart. Je kunt beschrijven

Nadere informatie

Voor jongeren in het praktijkonderwijs. Verdriet om Nelson Mandela. gediscrimineerd door de blanke regering. Deze tijd wordt apartheid genoemd.

Voor jongeren in het praktijkonderwijs. Verdriet om Nelson Mandela. gediscrimineerd door de blanke regering. Deze tijd wordt apartheid genoemd. PrO -weekkrant Week 50 december 2013 Voor jongeren in het praktijkonderwijs 9-15 december 2013 Eenvoudig Communiceren Verdriet om Nelson Mandela Foto: ANP Foto: KRO/Liselore Chevalier In de hele wereld

Nadere informatie

Welke wapens worden voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? 1. Geweren en gifgas. 2. Machinegeweren en gifgas. 3. Gifgas en pistolen.

Welke wapens worden voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? 1. Geweren en gifgas. 2. Machinegeweren en gifgas. 3. Gifgas en pistolen. Tussen welke twee landen is de Eerste Wereldoorlog begonnen? 1. Engeland en Frankrijk 2. Duitsland en Frankrijk 3. Duitsland en Engeland Nederland blijft neutraal. Wat betekent dat? 1. Nederland kiest

Nadere informatie

week december 2013 B2

week december 2013 B2 De wereld rouwt om Nelson Mandela : Nelson Mandela Nelson Mandela is overleden. Zijn hele leven lang heeft hij gevochten tegen de apartheid. In begin wilde hij als advocaat geweldloos protesteren. In 1960

Nadere informatie

Leerlingen weten dat er in een democratische rechtsstaat verschillende manieren zijn om conflicten op te lossen en dat rechtspraak daar één van is.

Leerlingen weten dat er in een democratische rechtsstaat verschillende manieren zijn om conflicten op te lossen en dat rechtspraak daar één van is. HOE LOSSEN WE DIT OP? DE WERKVORM IN HET KORT Wat doe je als je een probleem of ruzie hebt? In het ergste geval moet je naar een rechter. Die bepaalt dan wie er gelijk heeft. Maar meestal kun je problemen

Nadere informatie

Voorafgaand aan de film

Voorafgaand aan de film Die Welle Opdrachtenblad Regie: Dennis Gansel Jaar: 2008 Duur: 110 minuten Filmkeuring: 12 (geweld, angst en discriminatie) Website: www.welle.film.de Voorafgaand aan de film De legendarische film The

Nadere informatie

Scholengroep Amnesty International Nijmegen WERKBLADEN - 2

Scholengroep Amnesty International Nijmegen WERKBLADEN - 2 VREEMDELINGEN IN NEDERLAND ONDERBOUW VOORTGEZET ONDERWIJS VREEMDELINGEN Waaraan denken we bij het woord vreemdeling? We beginnen deze les direct met een opdracht. 1. We schrijven op het bord in een grote

Nadere informatie

Instructie: Landenspel light

Instructie: Landenspel light Instructie: Landenspel light Korte omschrijving werkvorm In dit onderdeel vormen groepjes leerlingen de regeringen van verschillende landen. Ieder groepje moet uiteindelijk twee werkbladen (dus twee landen)

Nadere informatie

JEZUS IS MIJN SUPERHELD

JEZUS IS MIJN SUPERHELD JEZUS IS MIJN SUPERHELD NAAM Studielessen voor 4-7 jarigen. Mei 2005 Deze lessen zijn geschreven door Beryl Voorhoeve, Judith Maarsen De lessen zijn geschreven om te gebruiken in kleine Bijbelstudie groepen

Nadere informatie

week december B1

week december B1 De wereld rouwt om Nelson Mandela : Nelson Mandela Nelson Mandela is overleden. Zijn hele leven lang heeft hij gevochten tegen de apartheid. In begin wilde hij als advocaat geweldloos protesteren. In 1960

Nadere informatie

GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE KB

GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE KB Examen VMBO-KB 2005 tijdvak 1 woensdag 25 mei 9.00 11.00 uur GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE KB Gebruik het bronnenboekje. Dit examen bestaat uit 35 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 50 punten

Nadere informatie

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal Handboek Politiek Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid van de Derde Kamer der Staten-Generaal, Gefeliciteerd! Deze week ben jij een politicus. Je gaat samen met je klasgenoten discussiëren over

Nadere informatie

week december 2013 C

week december 2013 C Een held is heengegaan : Nelson Mandela Nelson Mandela is overleden. Zijn hele leven lang heeft hij gevochten tegen de apartheid. In begin wilde hij als advocaat geweldloos protesteren. In 1960 gebeurde

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl II

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl II Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. Staatsinrichting van Nederland 1p 1 In 1848 werd de grondwet in Nederland veranderd. Dit had gevolgen voor de machtsverhouding tussen

Nadere informatie

filosofie havo 2016-I

filosofie havo 2016-I Opgave 2 Waarheid en verzoening In 1991 kwam er officieel een einde aan de lange periode van apartheid in Zuid-Afrika. De apartheid hield in dat de bevolkingsgroepen van Zuid- Afrika zoveel mogelijk van

Nadere informatie

Koos van Dam: 'Rusland is het enige land dat gewoon met Syrië communiceert'

Koos van Dam: 'Rusland is het enige land dat gewoon met Syrië communiceert' DOSSIER 4 UUR NIEUWSBREAK Koos van Dam: 'Rusland is het enige land dat gewoon met Syrië communiceert' Door: Irene de Zwaan 05/09/13, 16:07 YOUTUBE. Koos van Dam tijdens een optreden in Pauw&Witteman. NIEUWSBREAK

Nadere informatie

U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt.

U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt. UW MENING GEVEN spreken inleiding en doel Een mening is wat iemand denkt of vindt. U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt. U leert ook uw mening geven. Uw mening geven

Nadere informatie

Blood in the Mobile. Opdrachtenblad. Regie: Frank Piasecki Poulsen Jaar: 2010 Duur:

Blood in the Mobile. Opdrachtenblad. Regie: Frank Piasecki Poulsen Jaar: 2010 Duur: Blood in the Mobile Frank Piasecki Poulsen 2010 52 minuten www.moviesthatmatter.nl Digibordles: www.spons.nl/moviesthatmatter 1 Kijkopdracht Waar gaat de film over? Documentairemaker Frank Poulsen komt

Nadere informatie

Thema: De kracht van communicatie - Informatietechnologie. Onderdeel 2: Informatietechnologie als instrument voor empowerment

Thema: De kracht van communicatie - Informatietechnologie. Onderdeel 2: Informatietechnologie als instrument voor empowerment Thema: De kracht van communicatie - Informatietechnologie Onderdeel 2: Informatietechnologie als instrument voor empowerment De uitspraak "kennis is macht" wordt over het algemeen toegeschreven aan de

Nadere informatie

3 september 2014. Onderzoek: Internationale spanningen en conflicten

3 september 2014. Onderzoek: Internationale spanningen en conflicten 3 september 2014 Onderzoek: Internationale spanningen en conflicten Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 30.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van

Nadere informatie

Begrijpend en studerend lezen. leerlingmateriaal proefles instructieles

Begrijpend en studerend lezen. leerlingmateriaal proefles instructieles Begrijpend en studerend lezen leerlingmateriaal proefles instructieles 8 BLOK 2 1 LES 1 WAR CHILD Kindsoldaat K Die nacht schrok Moses zich een ongeluk. Ineens hoorde hij overal angstig gegil en geschreeuw.

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het jodendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het jodendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het jodendom Naam: Het jodendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden op www.geloofik.nl.

Nadere informatie

Roos van Leary. Mijn commentaar betreffende de score Mijn score was 4 punten van de 8.

Roos van Leary. Mijn commentaar betreffende de score Mijn score was 4 punten van de 8. Roos van Leary Beschrijving Boven-Samen (BS) dominant gedrag: leidend zelfdefinitie: ik ben sterker en beter dan jij; Ik overzie "het" definitie van de ander: jij bent zwak en hulpbehoevend relatiedefinitie:

Nadere informatie

7 november 2014. Onderzoek: Wapenindustrie

7 november 2014. Onderzoek: Wapenindustrie 7 november 2014 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 30.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de

Nadere informatie

HELP, IK WORD GEPEST, WAT NU????

HELP, IK WORD GEPEST, WAT NU???? HELP, IK WORD GEPEST, WAT NU???? In het kort Als je gepest wordt ga dan naar je mentor. Als je het moeilijk vindt je mentor in vertrouwen te nemen, ga dan naar je favoriete docent, juniormentor of de vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Evaluatie. Samen leven tussen werkelijkheid en droom. vóór Chr. / 1ste eeuw / 1ste eeuw / 20ste eeuw

Evaluatie. Samen leven tussen werkelijkheid en droom. vóór Chr. / 1ste eeuw / 1ste eeuw / 20ste eeuw Naam: Datum: amen leven tussen werkelijkheid en droom S 1. Profeet zijn Vul in. Gebruik de woorden achter elke vraag hieronder. Evaluatie WIE???? bisschop / evangelist / Messias / profeet WANNEER?? vóór

Nadere informatie

Lesidee: Oorlog en verzet

Lesidee: Oorlog en verzet Lesidee: Oorlog en verzet Tussen 1940 en 1945 was Nederland bezet door Duitse troepen. Die waren in de nacht van 9 op 10 mei 1940 in opdracht van Adolf Hitler het land binnengevallen. Het Nederlandse leger

Nadere informatie

Movies that Matter @ school begeleidt en adviseert bij het vertonen van mensenrechtenfilms op school.

Movies that Matter @ school begeleidt en adviseert bij het vertonen van mensenrechtenfilms op school. Movies that Matter @ school begeleidt en adviseert bij Opdrachtenblad Naam film: Aanduidingen Kijkwijzer: Regie: Jaar: Duur: Eventueel website van de film: Leerdoelen 1. Je kunt op een kaart aanwijzen

Nadere informatie

Interview protocol (NL)

Interview protocol (NL) Interview protocol (NL) Protocol telefoongesprek slachtoffers Goedemorgen/middag, u spreekt met (naam) van de Universiteit van Tilburg. Wij zijn op dit moment bezig met een onderzoek naar straat- en contactverboden

Nadere informatie

LESBRIEF. Laat uw leerlingen 10 minuten lezen in 7Days. Uw leerlingen mogen zelf weten welke artikelen ze deze 10 minuten lezen.

LESBRIEF. Laat uw leerlingen 10 minuten lezen in 7Days. Uw leerlingen mogen zelf weten welke artikelen ze deze 10 minuten lezen. Vrijdag 15 januari 016 Artikelen: Alle artikelen - 7Days week Inhoud: De leerlingen leren om kritisch te kijken naar de verschillende artikelen uit 7Days. De leerlingen leren strategieën toe te passen

Nadere informatie

Voor jongeren in het praktijkonderwijs. Nederlandse soldaten naar Mali

Voor jongeren in het praktijkonderwijs. Nederlandse soldaten naar Mali PrO -weekkrant Week 45 november 2013 Voor jongeren in het praktijkonderwijs 4-1 0 november 2013 Eenvoudig Communiceren Nederlandse soldaten naar Mali Foto: ANP In Mali helpen buitenlandse soldaten de inwoners.

Nadere informatie

Dag tegen Racisme. Kijk eens naar jezelf! Kijk eens naar de anderen! Gudrun Peperstraete. hoe je eruitziet? Of is er meer? Is

Dag tegen Racisme. Kijk eens naar jezelf! Kijk eens naar de anderen! Gudrun Peperstraete. hoe je eruitziet? Of is er meer? Is Gudrun Peperstraete Kijk eens naar jezelf! hoe je eruitziet? Of is er meer? Is er nog iemand die er net zoals jij uitziet? Kijk eens naar de anderen! Kijk eens goed in de spiegel. Welke kleur hebben je

Nadere informatie

Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011

Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011 Introductie Dit onderzoek vindt plaats in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Met de resultaten wil het bureau het kabinet en de politiek in het algemeen informeren over zorgen en wensen

Nadere informatie

Naam KIDS FOR WARCHILD Oorlog en vrede in de wereld

Naam KIDS FOR WARCHILD Oorlog en vrede in de wereld Naam KIDS FOR WARCHILD Oorlog en vrede in de wereld In meer dan dertig landen in de wereld is er oorlog. Wereldwijd zijn er dus miljoenen kinderen die een oorlog meemaken. Vraag 1. Kun je drie landen noemen

Nadere informatie

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info. Racisme

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info. Racisme Racisme Ik heb een onderwerp gekozen dat jullie misschien een beetje vreemd zullen vinden, namelijk het thema 'racisme'. Als je dat woord opzoekt dan staat er: Racisme: racisme is het discrimineren van

Nadere informatie

Resultaten en conclusies Israël onderzoek (uitgebreid)

Resultaten en conclusies Israël onderzoek (uitgebreid) Resultaten en conclusies Israël onderzoek (uitgebreid) Hieronder volgen de resultaten van het Israël onderzoek wat de EO in de afgelopen weken heeft laten uitvoeren. Veel stellingen zijn in een 5- puntsschaal

Nadere informatie

Ik heb geen idee wat het betekent. Ik heb dit woord wel eens gezien of gehoord.

Ik heb geen idee wat het betekent. Ik heb dit woord wel eens gezien of gehoord. Tekst lezen en moeilijke woorden bespreken 1. Hoe goed ken je de woorden in het schema? Je hoeft alleen een kruisje te zetten bij hoe goed je het woord kent. 2. Lees de tekst met het stappenplan. Onderstreep

Nadere informatie

Afghanistan. NAVO-militair gedood in Zuid-Afghanistan

Afghanistan. NAVO-militair gedood in Zuid-Afghanistan Afghanistan NAVO-militair gedood in Zuid-Afghanistan KABUL - In het zuiden van Afghanistan is dinsdag een militair van de internationale vredesmacht ISAF gedood. Dat maakte een woordvoerder van de troepen

Nadere informatie

Vrouwelijke genitale verminking en gendergebonden geweld

Vrouwelijke genitale verminking en gendergebonden geweld Vrouwelijke genitale verminking en gendergebonden geweld Hieronder vindt u de praatplaten die u zelf kunt afdrukken. Druk het document recto-verso af (afdrukken vanaf pagina 2 - omdraaien langs korte zijde)

Nadere informatie

Toespraak 4 mei 2010 dodenherdenking Ds. A.J. Haak 1

Toespraak 4 mei 2010 dodenherdenking Ds. A.J. Haak 1 Toespraak 4 mei 2010 dodenherdenking Ds. A.J. Haak 1 Beste mensen, De meimaand is een mooie maand. Mei betekent zon en voorjaar, het betekent weer buiten kunnen zitten. Maar de maand mei betekent ook denken

Nadere informatie

Voor jongeren in het praktijkonderwijs. Geen Amerikaanse aanval op Syrië

Voor jongeren in het praktijkonderwijs. Geen Amerikaanse aanval op Syrië PrO -weekkrant Week 38 september 2013 Voor jongeren in het praktijkonderwijs 16-22 september 2013 Geen Amerikaanse aanval op Syrië Foto: ANP Foto: Shutterstock Amerika valt Syrië voorlopig niet aan. Want

Nadere informatie

Elk kind heeft het recht om...

Elk kind heeft het recht om... Elk kind heeft het recht om... Rechten is hetgeen je mag doen en mag hebben. Je hoeft er niet eerst iets anders voor te doen. Rechten heb je gewoon. Ook jij hebt rechten. Iedereen heeft ze. Kinderrechten

Nadere informatie

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35 God en je naasten liefhebben LES 3 DEEL 5 DISCIPLE OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35 Wat leer

Nadere informatie

Oorlog en vrede. Pleidooi voor actief vredesbeleid

Oorlog en vrede. Pleidooi voor actief vredesbeleid Oorlog en vrede Pleidooi voor actief vredesbeleid Vrede is belangrijk, daar zal wel iedereen het mee eens zijn. Zonder vrede zeker minimaal gedefinieerd als de afwezigheid van oorlog is samenleven onmogelijk.

Nadere informatie

;k;lk. Les 1 Verschillende soorten nieuws

;k;lk. Les 1 Verschillende soorten nieuws Les 1 Verschillende soorten nieuws Voorbereiding: U kunt zich aanmelden voor de Nieuwsservice op http://www.nieuwsindeklas.nl/mijn-account/bestellingen en kosteloos dagen weekbladen aanvragen. Deze krijgt

Nadere informatie

Afghanistan docentenhandleiding

Afghanistan docentenhandleiding Afghanistan docentenhandleiding Docentenhandleiding Inhoud De situatie in Afghanistan wordt in het nieuws ondergesneeuwd door andere conflicten. Toch gaat daar de strijd voort. Bijna elke week zijn er

Nadere informatie

Een tool om jongeren en jong volwassen die een strafbaar feit hebben gepleegd te laten nadenken over hun desistance proces.

Een tool om jongeren en jong volwassen die een strafbaar feit hebben gepleegd te laten nadenken over hun desistance proces. Klaar mee?! Een tool om jongeren en jong volwassen die een strafbaar feit hebben gepleegd te laten nadenken over hun desistance proces. Achtergrond van de tool Jongeren die willen stoppen met het plegen

Nadere informatie

Iedereen kan iets doen voor vredee

Iedereen kan iets doen voor vredee Iedereen kan iets doen voor vredee Van kleine tot grote activiteiten Alle beetjes durf tellen samen uiteindelijk op tot vrede3 PAXE Vrede wie durft= PAX staat voor vrede. Samen met mensen in conflictgebieden

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2014 tijdvak 1 geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL Bronnenboekje GT-0125-a-14-1-b Staatsinrichting van Nederland bron 1 Een politieke tekening (rond 1900), met als titel:

Nadere informatie

Achter gesloten ogen: Spencer

Achter gesloten ogen: Spencer Achter gesloten ogen: Spencer Opdrachtenblad Regie: Dulco Tellegen Jaar: 2000 Duur: 25 minuten 1 Filmbeschrijving Spencer (18) woont in een opvangcentrum voor voormalig kindsoldaten in Liberia (West-Afrika).

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding...4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van mensenrechten...6 Hoofdstuk 2 Dertig mensenrechten...14

Inhoud. Inleiding...4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van mensenrechten...6 Hoofdstuk 2 Dertig mensenrechten...14 Inhoud Inleiding...4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van mensenrechten...6 Hoofdstuk 2 Dertig mensenrechten...14 Inleiding Je hoort of leest vaak over mensenrechten. Maar kun je ook een paar mensenrechten opnoemen?

Nadere informatie

Dag tegen Racisme. Internationale dag tegen racisme. Definitie van racisme. wereld'). De politie begon toen te. Gerwin De Decker

Dag tegen Racisme. Internationale dag tegen racisme. Definitie van racisme. wereld'). De politie begon toen te. Gerwin De Decker Gerwin De Decker Dit krantje gaat over racisme. Iedereen heeft het al wel eens van dichtbij meegemaakt. Je hebt op school, op straat, in de bus of thuis wel eens een reactie gezien of gehoord over mensen

Nadere informatie

My Neighbourhood. Opdrachtenblad. Regie: Rebekah Wingert-Jabi & Julia Bacha Jaar: 2012 Duur: 26 minuten. Movies that Matter Educatie Film opent ogen!

My Neighbourhood. Opdrachtenblad. Regie: Rebekah Wingert-Jabi & Julia Bacha Jaar: 2012 Duur: 26 minuten. Movies that Matter Educatie Film opent ogen! 1 Filmbeschrijving Mohammed El Koerd is een Palestijnse jongen die opgroeit in de wijk Sheikh Jarrah in het hart van Oost-Jeruzalem. Wanneer zijn woonplaats door Israëlische kolonisten wordt bezet, moet

Nadere informatie

Kinderen zonder papieren

Kinderen zonder papieren VPM VPM Kinderen zonder papieren Je ziet het bijna elke dag op de tv of in de krant: beelden van landen in oorlog, mensen in armoede. Op zoek naar een betere plaats om te leven, slaan ze op de vlucht.

Nadere informatie

Hoe beleven leerlingen de rechtsstaat? Workshop: rechtsstaat in de les; leerlingen activeren

Hoe beleven leerlingen de rechtsstaat? Workshop: rechtsstaat in de les; leerlingen activeren Hoe beleven leerlingen de rechtsstaat? Workshop: rechtsstaat in de les; leerlingen activeren Rollenspel Befje op Befje af Hoger Lager Dilemma s Hoe lossen we dit op? Opgepakt, wat dan? Rechtenteller Landenspel

Nadere informatie

Waarom ga je schrijven? Om de directeur te overtuigen

Waarom ga je schrijven? Om de directeur te overtuigen week 17 20 april 2015 - Schrijfopdrachten niveau B, les 1 Les 1: Een overtuigende tekst schrijven Beantwoord deze vragen: Een mooie manier om te herdenken 1. Waarom is het volgens jou belangrijk om de

Nadere informatie

Werkblad Rollenspel Opvang in de regio

Werkblad Rollenspel Opvang in de regio Werkblad Rollenspel Opvang in de regio Aantal deelnemers: 13 deelnemers eventueel kunnen er gezinsleden worden toegevoegd of rollen worden samengevoegd (bijv. ambtenaren onderwijs en gezondheidszorg).

Nadere informatie

Waarom ga je schrijven? Om de directeur te overtuigen

Waarom ga je schrijven? Om de directeur te overtuigen week 17 20 april 2015 - Schrijfopdrachten niveau A, les 1 Les 1: Een overtuigende tekst schrijven Beantwoord deze vragen: Een mooie manier om te herdenken 1. Waarom is het volgens jou belangrijk om de

Nadere informatie

Examen VMBO-GL en TL 2005

Examen VMBO-GL en TL 2005 Examen VMBO-GL en TL 2005 tijdvak 1 woensdag 25 mei 9.00 11.00 uur GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE GL EN TL Gebruik het bronnenboekje. Dit examen bestaat uit 38 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Laat de jongeren de test conflictstijlen maken (zie bijlage 1). Naar aanleiding van de uitslag ga je in gesprek.

Laat de jongeren de test conflictstijlen maken (zie bijlage 1). Naar aanleiding van de uitslag ga je in gesprek. Conflicten hanteren Tijd: verdelen over twee bijeenkomsten. Bijeenkomst 1 Laat de jongeren de test conflictstijlen maken (zie bijlage 1). Naar aanleiding van de uitslag ga je in gesprek. De uitkomst van

Nadere informatie

Belangen: Democraten versus Republikeinen

Belangen: Democraten versus Republikeinen Belangen: Democraten versus Republikeinen Korte omschrijving werkvorm: Leerlingen lezen de tekst en proberen daarna met de opgedane kennis het standpunt te bepalen van de Democratische en de Republikeinse

Nadere informatie

Soms denk je wel eens dat gerechtigheid in deze wereld misschien helemaal niet meer bestaat.

Soms denk je wel eens dat gerechtigheid in deze wereld misschien helemaal niet meer bestaat. Soms denk je wel eens dat gerechtigheid in deze wereld misschien helemaal niet meer bestaat. De wereld op z'n kop en het bizarre is dat iedereen het ook nog heel gewoon schijnt te vinden. Voor de zoveelste

Nadere informatie

Een haar in de boter. 1 Hoe reageer je op deze vijf situaties?

Een haar in de boter. 1 Hoe reageer je op deze vijf situaties? Een haar in de boter Mijn fiets is gepikt! Ik Een tegenstander tackelt mij op een smerige manier tijdens een belangrijke voetbalwedstrijd Mijn broertje wordt op school gepest. En ik weet door wie Dat meisje

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2005 - I

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2005 - I Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. DE KOUDE OORLOG + NEDERLAND EN DE VERENIGDE STATEN NA DE TWEEDE WERELDOORLOG Gebruik bron 1. 1p 1 Welke kaart geeft de historisch

Nadere informatie

Onderzoek Wereldproblemen en Seks

Onderzoek Wereldproblemen en Seks Onderzoek Wereldproblemen en Seks 1V Jongerenpanel 24 oktober 2014 Over dit onderzoek Aan dit online onderzoek in samenwerking met dance4life, gehouden van 15 tot en met 23 oktober 2014, deden 1641 jongeren

Nadere informatie

Deze PowerPoint presentatie gaat over Kerk en Israël, in het bijzonder over de Protestantse Kerk (in Nederland) en Israël. Met de naam Israël wordt

Deze PowerPoint presentatie gaat over Kerk en Israël, in het bijzonder over de Protestantse Kerk (in Nederland) en Israël. Met de naam Israël wordt Deze PowerPoint presentatie gaat over Kerk en Israël, in het bijzonder over de Protestantse Kerk (in Nederland) en Israël. Met de naam Israël wordt bedoeld: het Israël dat wij ontmoeten in de bijbel en

Nadere informatie

Filippenzen 1. Begin van de brief

Filippenzen 1. Begin van de brief Filippenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Filippi 1 Dit is een brief van Paulus, aan alle mensen in de stad Filippi die dankzij Jezus Christus bij God horen. De brief is ook voor de

Nadere informatie

Interview over de geschiedenis van Joodse Hagenaars

Interview over de geschiedenis van Joodse Hagenaars Interview over de geschiedenis van Joodse Hagenaars In deze opdracht maak je een interview met een of meer personen over de Joodse bevolkingsgroep in Den Haag tijdens de Tweede Wereldoorlog. Je moet in

Nadere informatie

Derde Kamer Handboek Politiek 1

Derde Kamer Handboek Politiek 1 Derde Kamer Handboek Politiek 1 Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid, Jij bent lid van de Derde Kamer der Staten-Generaal. Als politicus moet je natuurlijk wel verstand hebben van politiek. Samen

Nadere informatie

Derde Kamer. Derde Kamer. Handboek Politiek 1. der Staten-Generaal

Derde Kamer. Derde Kamer. Handboek Politiek 1. der Staten-Generaal erde Kamer Derde Kamer Kamer e Kamer Handboek Politiek 1 Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid, Jij bent lid van de Derde Kamer der Staten-Generaal. Als politicus moet je natuurlijk wel verstand

Nadere informatie

Ontwikkelingssamenwerking Palestijnse gebieden

Ontwikkelingssamenwerking Palestijnse gebieden www.survio.com 14-11-2014 10:32:45 Algemeen Enquête naam Ontwikkelingssamenwerking Palestijnse gebieden Auteur Gwen Bonnie Taal Nederlands Enquête URL http://www.survio.com/survey/d/f6n1b6i0x9a9e9w0f Eerste

Nadere informatie

Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14

Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14 Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Twee prachtige lezingen vanochtend. Er

Nadere informatie

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGE 1 A4 BLADEN THEMA S BIJLAGE 2 DOMINO EMOTIES BIJLAGE 3 MATCHING OEFENING GEVOELENS BIJLAGE 4 VRAGENLIJST FILM BIJLAGE 5 VRAGENSTROOKJES HOEKENWERK BIJLAGE 6 ANTWOORDENBLAD

Nadere informatie

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 1. Bronnenboekje. KB-0125-a-14-1-b

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 1. Bronnenboekje. KB-0125-a-14-1-b Bijlage VMBO-KB 2014 tijdvak 1 geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Bronnenboekje KB-0125-a-14-1-b Staatsinrichting van Nederland bron 1 Een politieke prent over een biddende fabrikant (1907): Onderschrift

Nadere informatie

Kennisles Mediawijs: Wat is waar?

Kennisles Mediawijs: Wat is waar? Kennisles Mediawijs: Wat is waar? Wat is nu eigenlijk de waarheid? In het woordenboek staat: Iets dat waar is. Woorden overeenstemmen met feiten. Het probleem is alleen dat er maar heel weinig sprake is

Nadere informatie

China. - De geschiedenis en cultuur van Peking -

China. - De geschiedenis en cultuur van Peking - Pagina 1 Groep 8 Colofon China - De geschiedenis en cultuur van Peking - Leerling - informatie Inleiding In deze les gaan wij het hebben over de Chinese stad Peking. We kijken met elkaar naar een stukje

Nadere informatie

SCHOOLONDERZOEK GESCHIEDENIS

SCHOOLONDERZOEK GESCHIEDENIS SCHOOLONDERZOEK Tijdvak I GESCHIEDENIS Dit onderzoek bestaat uit 40 vragen. Bij dit onderzoek behoort een antwoordblad. Beantwoord de antwoorden uitsluitend op het antwoordblad. Meerkeuze antwoorden worden

Nadere informatie

y02 Marcus 15.2 Rinze IJbema - Marcus 15, 2-5. Gemeente van Jezus Christus,

y02 Marcus 15.2 Rinze IJbema - Marcus 15, 2-5. Gemeente van Jezus Christus, Rinze IJbema - Marcus 15, 2-5. Gemeente van Jezus Christus, het is al bijna 8 april, het is al bijna Pasen. Met Pasen vieren we feest, omdat Koning Jezus de dood overwint. Onze Koning is sterker dan de

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 5 Eigen keuze Inhoud 2 1. Hoe zit het met je keuzes? 3 2. Hoe stap je uit je automatische piloot? 7 3. Juiste keuzes maken doe je met 3 vragen 9 4. Vervolg & afronding 11 1. Hoe zit het

Nadere informatie

Pizza Verdi. Opdrachtenblad. Regie: Gary Nadeau Jaar: 2011 Duur: 8 minuten

Pizza Verdi. Opdrachtenblad. Regie: Gary Nadeau Jaar: 2011 Duur: 8 minuten Pizza Verdi Regie: Gary Nadeau Jaar: 2011 Duur: 8 minuten Opdrachtenblad Lesuurpakket Pizza Verdi (thema s: sociale verschillen, stereotyperingen/vooroordelen; verdiepingsopdracht Amerikaanse burgerrechten)

Nadere informatie

Veilig Thuis. Werkboekje voor kinderen en ouders bij een tijdelijk huisverbod

Veilig Thuis. Werkboekje voor kinderen en ouders bij een tijdelijk huisverbod Veilig Thuis Werkboekje voor kinderen en ouders bij een tijdelijk huisverbod 2 Een stukje uitleg Dat je samen met papa/mama, of een andere persoon in dit boekje gaat werken is niet zo maar. Dat komt omdat

Nadere informatie

SO 1. Tijdvak II AVONDMAVO 2013-2014. Historisch Overzicht

SO 1. Tijdvak II AVONDMAVO 2013-2014. Historisch Overzicht SO 1 Tijdvak II AVONDMAVO 2013-2014 Historisch Overzicht 1. Welke doelstelling had Wilhelm II bij zijn aantreden als Keizer van Duitsland? 2. Welk land behoorde niet tot de Centralen tijdens de Eerste

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze cursus is geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

Een gebouw inrichten. Lesbrief over inrichting en afwerking. Project Topstages www.ontdektechniek.nu

Een gebouw inrichten. Lesbrief over inrichting en afwerking. Project Topstages www.ontdektechniek.nu Een gebouw inrichten Lesbrief over inrichting en afwerking Project Topstages www.ontdektechniek.nu Deel A: Voorbereiding Inleiding Het Mondial College krijgt binnenkort een nieuw gebouw. In dit gebouw

Nadere informatie

825. Openbaring 19:6-16, Johannes 16: 23b mei 2017

825. Openbaring 19:6-16, Johannes 16: 23b mei 2017 825. Openbaring 19:6-16, Johannes 16: 23b-30 21 mei 2017 Daar zit hij dan, Johannes. Op het verre eiland Patmos, afgesloten van de rest van de wereld. Zo lijkt het tenminste. Of beter gezegd: dat hebben

Nadere informatie

Brandaan. Geschiedenis WERKBOEK

Brandaan. Geschiedenis WERKBOEK 6 Brandaan Geschiedenis WERKBOEK 6 Brandaan Geschiedenis WERKBOEK THEMA 4 Eindredactie: Monique Goris Leerlijnen: Hans Bulthuis Auteurs: Katrui ten Barge, Wilfried Dabekaussen, Juul Lelieveld, Frederike

Nadere informatie

Vandaag is rood. Pinksteren 2014. Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen

Vandaag is rood. Pinksteren 2014. Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen Vandaag is rood. Pinksteren 2014 Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen Dat mooie rood was ooit voor mij Een kleur van passie

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Kleur? Oorlog? Wanneer? Verhaal van. Blauw Iran-Irakoorlog 1980-1988 Neimar. Groen Oorlog in Rwanda 1994 Dominic

Kleur? Oorlog? Wanneer? Verhaal van. Blauw Iran-Irakoorlog 1980-1988 Neimar. Groen Oorlog in Rwanda 1994 Dominic OPDRACHT Op de volgende pagina vind je een tijdslijn. Daarnet werden er vijf verschillende oorlogen besproken. Duid deze oorlogen aan op de tijdslijn. Kleur de balkjes onder de tijdslijn in de juiste kleur.

Nadere informatie

Naam: JODENVERVOLGING Kristallnacht en Februaristaking

Naam: JODENVERVOLGING Kristallnacht en Februaristaking Naam: JODENVERVOLGING Kristallnacht en Februaristaking Jodenvervolging in Duitsland De reden dat de joden vervolgd en vermoord werden tijdens de Tweede Wereldoorlog was, dat de joden rijk en succesvol

Nadere informatie

2.4 Tekstopbouw In deze paragraaf oefen je in het schrijven van een tekst met een indeling in inleiding, kern en slot.

2.4 Tekstopbouw In deze paragraaf oefen je in het schrijven van een tekst met een indeling in inleiding, kern en slot. Fase.4 Tekstopbouw In deze paragraaf oefen je in het schrijven van een tekst met een indeling in inleiding, kern en slot. 1 1 Lees onderstaande tekst. Daarna ga je zelf een soortgelijke tekst schrijven.

Nadere informatie

2 maart 1945. 2 maart 2016. Leerlingen groep 7 en 8 De Meeander Heelweg

2 maart 1945. 2 maart 2016. Leerlingen groep 7 en 8 De Meeander Heelweg 2 maart 1945 2 maart 2016 Leerlingen groep 7 en 8 De Meeander Heelweg Er kwamen 4 Duitsers bij de Bark. Ze slaan piketten, voor het plaatsen van batterijen veldartillerie. Maar op die dag gingen de verzetsgroepen

Nadere informatie

Enkele gegevens evens over jezelf en de school:

Enkele gegevens evens over jezelf en de school: VEILIGHEID VRAGENLIJST LEERLINGEN Een belangrijke taak voor de school is te zorgen dat leerlingen zich prettig en veilig voelen. Dat lukt niet altijd. Bijvoorbeeld, omdat er soms wordt gediscrimineerd

Nadere informatie

HOE LOSSEN WE DIT OP?

HOE LOSSEN WE DIT OP? HOE LOSSEN WE DIT OP? DECEMBER 2014 AAN DE SLAG MET #7 WAT HEB JE NODIG? 7 posters met de antwoordmogelijkheden. De posters kunt u hier downloaden: http://prodemos.nl/content/downl oad/15656/73148/file/prodemos_

Nadere informatie