Strategieles Verbanden (Relaties en verwijswoorden) niveau A

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strategieles Verbanden (Relaties en verwijswoorden) niveau A"

Transcriptie

1 Strategieles Verbanden (Relaties en verwijswoorden) niveau A Wat doe je in deze les? Bij Nieuwsbegrip lees je altijd een tekst met het stappenplan. Je gaat vaak op zoek naar verbanden in een tekst. Wat zijn verbanden? In een tekst staan heel veel zinnen. Dat zijn geen losse zinnen. De zinnen hebben iets met elkaar te maken. Tussen de zinnen bestaan verbanden. Zinnen kunnen op verschillende manieren bij elkaar horen. Er zijn verschillende soorten verbanden. Bijvoorbeeld een opsomming of een tegenstelling. Er zijn speciale woorden waaraan je kunt zien dat er een verband is. Dat zijn signaalwoorden. Voorbeelden van signaalwoorden zijn: maar, daardoor en zoals. Wat leer je? In deze les krijg je uitleg over verbanden tussen de zinnen in een tekst. Je leert welke verbanden er zijn. Ook oefen je met verbanden. En je leert aan welke signaalwoorden je een verband kunt herkennen. Zo staat het in het stappenplan Bij stap 2 van het stappenplan ga je de tekst lezen: pagina 1 van 11

2 Tijdens het lezen let je ook op de verbanden tussen de zinnen. Welke verbanden zijn er? Welke verbanden kun je in een tekst tegenkomen? Je herkent een verband meestal aan een signaalwoord. Lees de uitleg hieronder. Een voorbeeld Als je duidelijk wilt maken wat je precies bedoelt, kun je een voorbeeld gebruiken. In een tekst staan vaak voorbeelden. Je kunt dat zien aan de volgende signaalwoorden: voorbeeld, bijvoorbeeld, onder andere, zo en zoals. Voorbeeld: Op school leer je allerlei vakken, bijvoorbeeld rekenen, taal en geschiedenis. Achter het woord 'bijvoorbeeld' staan voorbeelden van vakken: rekenen, taal en geschiedenis. Voorbeeld: In de wereld zijn zeven werelddelen, onder andere Noord-Amerika, Afrika en Antarctica. Achter 'onder andere' staan voorbeelden van werelddelen: Noord-Amerika, Afrika en Antarctica. pagina 2 van 11

3 Een opsomming of volgorde In een opsomming of volgorde noem je verschillende dingen na elkaar. In een tekst staan vaak opsommingen of volgordes. Je kunt dat zien aan de volgende signaalwoorden: en, ook, ten eerste / ten tweede / ten derde, daarna, verder, bovendien, daarnaast en zowel... als. Voorbeeld: We gaan op kamp! Dit moet je meenemen: een slaapzak, warme kleren en een zaklamp. Bovendien moet je geld meenemen. De dingen die hier genoemd worden zijn: een slaapzak, warme kleren, een zaklamp en geld. De dingen zijn een opsomming. Dat je aan de woorden 'en' en 'bovendien'. Voorbeeld: Amira houdt zowel van dansen als van zingen. Er worden twee dingen opgesomd waar Amira van houdt: dansen en zingen. Dat zie je aan de woorden 'zowel' en 'als'. Een tegenstelling of verschil Als je wilt zeggen dat twee dingen verschillend zijn, kun je dat doen met een tegenstelling of verschil. In een tekst staan vaak tegenstellingen of verschillen. Je kunt dat zien aan de volgende signaalwoorden: maar, toch, hoewel, ondanks, echter, niet, in tegenstelling tot en het tegenovergestelde. Voorbeeld: Ik ben goed in rekenen en toch heb ik een onvoldoende gehaald voor mijn rekentoets. De tegenstelling is: ik kan goed rekenen ik heb een onvoldoende gehaald. Je ziet de tegenstelling aan het woord 'toch'. Voorbeeld: Hoewel Liam wilde lezen, ging hij toch met Shania televisie kijken. De tegenstelling is: Liam wilde lezen hij ging televisie kijken. Liam doet iets anders dan hij eigenlijk wil doen. Je ziet de tegenstelling aan het woord 'hoewel'. pagina 3 van 11

4 Een oorzaak gevolg of reden gevolg In een tekst kun je aangeven dat er iets gebeurt (gevolg) en waardoor dit gebeurt of waarom dit gebeurt (oorzaak of reden). In een tekst staan vaak zinnen met een oorzaak/reden en gevolg. Je kunt dat zien aan de volgende signaalwoorden: omdat, doordat, door, want, daarom, hierdoor, daardoor, namelijk en zodat. Voorbeeld: Er is al lang geen regen gevallen. Daarom zijn de bloemen in de tuin dood. Oorzaak: Er is al lang geen regen gevallen. Gevolg: De bloemen in de tuin zijn dood. Aan het woord 'daarom' kun je zien dat het om een oorzaak en gevolg gaat. Voorbeeld: Fay heeft geen school vandaag, omdat de meester ziek is. Reden: De meester is ziek. Gevolg: Fay heeft geen school vandaag. Aan het woord 'omdat' kun je zien dat het om een reden en gevolg gaat. Test Kijk goed naar de uitleg over de verbanden en de signaalwoorden die daarbij horen. Dek dan de uitleg af. Werk in tweetallen. Bespreek de antwoorden. 1. Kijk naar de signaalwoorden hieronder. Welk verband hoort daarbij? Schrijf op: Signaalwoord: bijvoorbeeld hierdoor hoewel ten eerste zodat bovendien zoals het tegenovergestelde Daarbij hoort het verband: 2. Noem zoveel mogelijk signaalwoorden die bij het verband een tegenstelling of verschil horen. pagina 4 van 11

5 3. Noem zoveel mogelijk signaalwoorden die bij het verband een oorzaak-gevolg of reden-gevolg horen. Zo werkt het. Hoe herken je verbanden tussen zinnen? 1. Lees het stukje tekst goed. Let op signaalwoorden. Onderstreep of markeer de signaalwoorden. Ik lees... Ik zie Bedenk steeds: bij welk verband hoort dit signaalwoord? Welk verband kan het zijn? Ik weet Dus ik denk Lees de zinnen nog een keer. Bedenk of het verband klopt. Nu oefenen Oefenen met verbanden (klas) Gebruik de Hulp van Sam. 1. Jullie spelen Sam. Bij Sam staan een soort wolkjes. Dat zijn tekstballonnen. Lees om de beurt een tekstballon hardop voor. 2. Stel vragen aan Sam. Begrijp je nu wat Sam doet? Snap je wat je moet doen als je verbanden tegenkomt in de tekst? pagina 5 van 11

6 Aan de slag met verbanden (klas) Jullie gaan op zoek naar signaalwoorden en naar zinnen met een reden en een gevolg. Lees eerst tekst 1 met het stappenplan. Beantwoord daarna de vragen onder de tekst. Tekst 1 Feest in Berlijn In 2009 vierden Duitsland en andere landen feest. Want twintig jaar geleden ging de Berlijnse Muur open. Die muur zorgde ervoor dat mensen uit Oost-Berlijn niet naar West-Berlijn konden. Hun regering wilde dat niet. Feest in Duitsland Op 9 november 2009 vierde Duitsland feest. Het was feest omdat twintig jaar geleden de Berlijnse Muur viel. Deze muur was een muur die dwars door de stad Berlijn liep. Mensen uit Oost-Berlijn mochten toen niet naar West-Berlijn gaan. Op 9 november 1989 ging de Muur open. Dit was een bijzondere dag. Daarom werd maandag 9 november 2009 een feest georganiseerd. De geschiedenis Na de Tweede Wereldoorlog werd Duitsland verdeeld in twee helften. West-Duitsland en Oost-Duitsland. Dat was in Ook Berlijn werd verdeeld. West-Berlijn hoorde bij West-Duitsland en Oost-Berlijn hoorde bij Oost-Duitsland. Maar steeds meer Oost-Berlijners waren niet tevreden. Zij wilden naar West-Berlijn. De regering wilde dat niet, zodat in 1961 de Muur gebouwd werd. In het begin was de muur nog niet overal even goed. Mensen klommen uit het raam van een huis op de grens. Want ze wilden heel graag naar West-Berlijn vluchten. Of ze groeven tunnels onder de muur door. Maar de muur werd bewaakt door soldaten. Als ze iemand zagen vluchten, werd die Vlucht voordat de Berlijnse Muur is gesloten doodgeschoten. De muur gaat open De mensen in Oost-Duitsland werden steeds ontevredener. De regering in Oost-Duitsland kreeg ook steeds minder steun van andere landen. Daarom namen de Oost-Duitse ministers op 9 november 1989 een besluit. Iedereen mocht weer naar het westen reizen. Dit bericht kwam s avonds op tv. Meteen gingen duizenden Oost-Berlijners een kijkje nemen in West-Berlijn. De West-Berlijners Feest na de val van de Muur pagina 6 van 11

7 gingen ook de straat op. Ze wilden namelijk hun buren uit het oosten verwelkomen. Het werd een feestelijke nacht. Een jaar later werden Oost- en West-Duitsland weer één land: Duitsland. Naar: Nieuwsbegrip week 46, 2009 Beantwoord de vragen. Gebruik de uitleg in deze les en de Hulp van Sam. Lees de zinnen en doe de opdrachten samen met een andere leerling. 1. Kijk in het stukje tekst onder het kopje Feest in Duitsland. Daar staat de zin: Het was feest omdat twintig jaar geleden de Berlijnse muur viel. A: Het gevolg is: Het was feest. B: Wat is de reden? C: Wat is het signaalwoord? 2. Kijk in het stukje tekst onder het kopje Feest in Duitsland. Daar staan de zinnen: Dit was een bijzondere dag. Daarom werd maandag 9 november 2009 een feest georganiseerd. A: De reden is: Dit was een bijzondere dag. B: Wat is het gevolg? C: Wat is het signaalwoord? 3. Kijk in het stukje tekst onder het kopje De geschiedenis. Daar staat de zin: De regering wilde dat niet, zodat 1961 de muur gebouwd werd. A: De reden is: De regering wilde dat niet. B: Wat is het gevolg?.. C: Wat is het signaalwoord? 4. Kijk in het stukje tekst onder het kopje De geschiedenis. Daar staan de zinnen: Mensen klommen uit het raam van een huis op de grens. Want ze wilden heel graag naar West-Berlijn vluchten. A: Het gevolg is: Mensen klommen uit het raam van een huis op de grens. B: Wat is de reden? pagina 7 van 11

8 C: Wat is het signaalwoord? 5. Kijk in het stukje tekst onder het kopje De muur gaat open. Daar staan de zinnen: De mensen in Oost-Duitsland werden steeds ontevredener. De regering in Oost-Duitsland kreeg ook steeds minder steun van andere landen. Daarom namen de ministers op 9 november 1989 een besluit. A: Het signaalwoord is: Daarom B: Wat is het gevolg?.. C: Wat is de reden? 6. Kijk in het stukje tekst onder het kopje De muur gaat open. Daar staan de zinnen: De West-Berlijners gingen ook de straat op. Ze wilden namelijk hun buren uit het oosten verwelkomen. A: De reden is: Ze wilden hun buren uit het oosten verwelkomen. B: Wat is het gevolg?.. C: Wat is het signaalwoord? Op zoek naar verbanden (samen) 1. Lees tekst 2 met het stappenplan. De tekst staat op de volgende bladzijde. 2. Onderstreep de signaalwoorden in de tekst. 3. Bij welke verbanden horen de signaalwoorden? Bespreek dit samen. 4. Welk verband komt het meeste voor in deze tekst? Schrijf op: 5. Vind je het moeilijk? Kijk dan nog eens naar de uitleg in deze les en de Hulp van Sam. pagina 8 van 11

9 Tekst 2 De Eiffeltoren In de stad Parijs in Frankrijk staat de Eiffeltoren. De toren is wereldberoemd en een belangrijk symbool van Frankrijk. Opening van de Eiffeltoren In 1889 was er in Parijs een wereldtentoonstelling. Hiervoor bedacht Gustave Eiffel een gebouw: een grote toren van ijzer en staal. Dat was het ontstaan van de Eiffeltoren. De inhuldiging was op 31 maart Gustave Eiffel hees die dag zelf de vlag op het topje van de toren. Op 15 mei 1889 werd de Eiffeltoren geopend voor het publiek, zodat alle mensen de toren eindelijk konden bezoeken. Bouw van de toren In januari 1887 begon de bouw. Dat was een hele klus, omdat de Eiffeltoren uit ijzeren stukken bestaat. Soms werkten er wel 250 mensen aan de bouw. Tussendoor staakten de werkers. Ze moesten per dag 9 tot 12 uur werken. Dat vonden ze te lang. Ook vonden ze dat ze te weinig geld kregen. Ze kregen toen meer loon. Bovendien mochten ze kortere dagen maken. In maart 1889 was de toren klaar. De toren is 325 meter hoog. Tot 1930 was het de hoogste toren van de wereld. Nu is dat echter niet meer zo. Het is nog wel de hoogste toren van Europa. Kritiek De Eiffeltoren is wereldberoemd. Toch kreeg deze ijzeren dame in het begin veel kritiek. Zo vonden veel mensen vonden haar nutteloos. De Eiffeltoren Sommige mensen noemden het een lelijk skelet. Na 20 jaar wilden sommigen de toren zelfs slopen! Maar Gustave Eiffel maakte de toren nuttig. Ten eerste zette hij een radiozender op. Ten tweede zette hij er een televisiezender op. Toeristen uit heel de wereld komen naar de Eiffeltoren kijken. Tegenwoordig trekt de toren wel meer dan zes miljoen bezoekers per jaar! Naar: Nieuwsbegrip week 22, 2009 pagina 9 van 11

10 Lukt het? Weet je nu hoe je verbanden kunt zoeken in een tekst? Vul in: Als ik op zoek ga naar verbanden in een tekst, dan lees ik de tekst heel... Tijdens het lezen let ik op speciale woorden; dat zijn de... Deze woorden geven aan welk verband er bedoeld wordt. Ik zet een streep onder deze...woorden. En ik bedenk welk... dat woord aangeeft. Als ik het niet weet,... Daarna lees ik de zinnen... om te kijken of... pagina 10 van 11

11 Hulp van Sam Zo doe je het Hoi, ik ben Sam. Ik ga op zoek naar de verbanden in een tekst. Ik vraag me af welk verband het signaalwoord aangeeft. Ik lees eerst de tekst met het stappenplan. Ik zie het woordje maar Is het een tegenstelling? Ik zie het woordje doordat Is het een oorzaak-gevolg? Er zijn zoveel verbanden. Als ik een signaalwoord zie, onderstreep ik het. Ik lees de zinnen nog een keer goed. Ik controleer of het verband klopt. Ja, ik snap het! Wat hebben de zinnen met elkaar te maken? pagina 11 van 11

Wat doe je in deze les? Zo staat het in het stappenplan

Wat doe je in deze les? Zo staat het in het stappenplan Strategieles Ophelderen van onduidelijkheden Wat doe je in deze les? Bij Nieuwsbegrip lees je altijd een tekst. Je gebruikt dan het stappenplan Lezen en de woordhulp. Een stap op het stappenplan is ophelderen

Nadere informatie

Thema Informatie vragen bij een instelling

Thema Informatie vragen bij een instelling http://www.edusom.nl Thema Informatie vragen bij een instelling Les 28. Geld lenen Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren met een bank over geld lenen. Woorden en zinnen gebruiken die gaan over het

Nadere informatie

U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen.

U leert in deze les toestemming vragen. Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. TOESTEMMING VRAGEN les 1 spreken inleiding en doel U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. Bij toestemming vragen is het belangrijk dat je het op een

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen.

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen. 1) Hoe lees ik een tekst? Een tekst lezen is iets anders dan een tekst leren. Deze vaardigheid behandelt het zogenaamde oriënterend lezen. Dit noemt men ook wel verkennend of extensief lezen. Je leest

Nadere informatie

Beginnerslessen. Lesbrief 39. Vrije tijd en vakantie

Beginnerslessen. Lesbrief 39. Vrije tijd en vakantie Beginnerslessen Lesbrief 39. Vrije tijd en vakantie Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren over vakantie. Een gesprek voeren over vrije tijd. Een vakantiehuisje huren Informatie vinden op het vliegveld.

Nadere informatie

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag De probleemstelling is eigenlijk het centrum waar het werkstuk om draait. Het is een precieze formulering van het onderwerp dat je onderzoekt. Omdat de probleemstelling

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

Thema Informatie vragen bij een instelling

Thema Informatie vragen bij een instelling http://www.edusom.nl Thema Informatie vragen bij een instelling Lesbrief 27. De vakopleiding. Wat leert u in deze les? Praten over het verleden, het heden en de toekomst. Een gesprek voeren met de studieadviseur.

Nadere informatie

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach.

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Karin de Galan Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Ze heeft zich gespecialiseerd in het trainen van trainers en richtte in 2007 de galan school voor training op. Eerder werkte ze als

Nadere informatie

E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7

E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7 E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7 1 Vera Kleuskens groep 7 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1. Wat is E.H.B.O... 5 2. E.H.B.O. vereniging... 6 3. Cursus... 7+8+9 4. Reanimatie en A.E.D....

Nadere informatie

*************************************************************************************************

************************************************************************************************* DEEL 1: Hoe kies je je vrienden WERKBLAD 1 In deze film zien we een aantal mensen dat voor ons belangrijk is: Daniël zijn moeder Ali Johnny de klusjesman Miyagi de leraar van Johnny Let goed op de uitspraken

Nadere informatie

Thema Op het werk. Lesbrief 15. Vrij vragen

Thema Op het werk. Lesbrief 15. Vrij vragen Thema Op het werk. Lesbrief 15. Vrij vragen Kofi is op het werk. Hij wil een dag vrij. Hij vraagt het aan de vrouw op het kantoor. Zou het Kofi lukken? Souad komt op kantoor. Zij wil ook een dag vrij.

Nadere informatie

Waarom een samenvatting maken?

Waarom een samenvatting maken? Waarom een samenvatting maken? Er zijn verschillende manieren om actief bezig te zijn met de leerstof. Het maken van huiswerk is een begin. De leerstof is al eens doorgenomen; de stof is gelezen en opdrachten

Nadere informatie

ATTRIBUEREN OF TOESCHRIJVEN

ATTRIBUEREN OF TOESCHRIJVEN ATTRIBUEREN OF TOESCHRIJVEN De meeste mensen, en dus ook leerlingen, praten niet alleen met anderen, maar voeren ook gesprekken met en in zichzelf. De manier waarop leerlingen over, tegen en in zichzelf

Nadere informatie

Groep 8. Schoolnieuws 764 20 Maart 2015

Groep 8. Schoolnieuws 764 20 Maart 2015 Schoolnieuws 764 20 Maart 2015 Groep 8 Deze keer maar weinig woorden van mijn kant. Een aantal leerlingen vertelt iets over het project Twee keer Oorlog in een opstel. Wat heeft ze geraakt, aangegrepen

Nadere informatie

Les 33. Zwangerschap

Les 33. Zwangerschap http://www.edusom.nl Thema Gezondheid Les 33. Zwangerschap Wat leert u in deze les? Informatie begrijpen over zwanger zijn. Zeggen dat u zwanger bent of dat u zich niet lekker voelt. Woorden die hetzelfde

Nadere informatie

Wij geloven dat iedereen erbij hoort! Alles wat je wilt weten over het Leger des Heils

Wij geloven dat iedereen erbij hoort! Alles wat je wilt weten over het Leger des Heils Wij geloven dat iedereen erbij hoort! Alles wat je wilt weten over het Leger des Heils Inhoudsopgave 4 Wij geloven dat iedereen erbij hoort 6 Beginnen bij het begin 12 17 Een kijkje in de kerk Waarom

Nadere informatie

Thema Informatie vragen bij een instelling

Thema Informatie vragen bij een instelling http://www.edusom.nl Thema Informatie vragen bij een instelling Lesbrief 29. Bent u goed verzekerd? Wat leert u in deze les? Informatie begrijpen over verzekeringen. Van één woord twee woorden maken. Verleden

Nadere informatie

Thema Op het werk. Demet TV. Lesbrief 8. De eerste werkdag

Thema Op het werk. Demet TV. Lesbrief 8. De eerste werkdag Thema Op het werk. Demet TV Lesbrief 8. De eerste werkdag Deze les gaat over de eerste werkdag. gaat voor het eerst werken bij een snoepfabriek. Hij komt binnen en maakt kennis met de chef. De chef vertelt

Nadere informatie

Het Land van Oct. Marte Koning Frans Ballering. Vierkant voor Wiskunde Wiskundeclubs

Het Land van Oct. Marte Koning Frans Ballering. Vierkant voor Wiskunde Wiskundeclubs Het Land van Oct Marte Koning Frans Ballering Vierkant voor Wiskunde Wiskundeclubs Hoofdstuk 1 Inleiding Hoi, ik ben de Vertellende Teller, en die naam heb ik gekregen na mijn meest bekende reis, de reis

Nadere informatie

Thema In en om het huis

Thema In en om het huis http://www.edusom.nl Thema In en om het huis Lesbrief 24. Een wasmachine kopen. Wat leert u in deze les? Wat u kunt zeggen als u een wasmachine wilt kopen. Zeggen hoe groot iets is. Vergelijkingen. Veel

Nadere informatie

Les 3 - maandag 3 januari 2014 - De Wilgenstam kleutergroep van meester Jasper

Les 3 - maandag 3 januari 2014 - De Wilgenstam kleutergroep van meester Jasper Les 3 - maandag 3 januari 2014 - De Wilgenstam kleutergroep van meester Jasper Het lampje is aan, dat betekent dat we gaan filosoferen. Isa-Noa vertlede in de eerste les dat zij lippenstift en badeendjes

Nadere informatie

Thema In en om het huis

Thema In en om het huis http://www.edusom.nl Thema In en om het huis Les 22. De rekening. Wat leert u in deze les? Advies vragen. Advies geven. Waarom-vragen beantwoorden met omdat. Veel succes! Deze les is ontwikkeld in opdracht

Nadere informatie

UNICEF en kinderarbeid

UNICEF en kinderarbeid UNICEF en kinderarbeid Informatie voor een spreekbeurt of werkstuk Later als ik groot ben, wil ik lerares worden! Solange uit Benin Hallo, ik ben Solange en ik ben 10 jaar. Ik woon in Benin. Dat ligt in

Nadere informatie

http://www.edusom.nl Sterlessen Les 6. Een hypotheek aanvragen

http://www.edusom.nl Sterlessen Les 6. Een hypotheek aanvragen http://www.edusom.nl Sterlessen Les 6. Een hypotheek aanvragen Pedro wil een huis kopen. Hij heeft drie offertes voor een hypotheek. Hij praat met zijn taalmaatje over hoe hij de offertes het beste kan

Nadere informatie

Informatie voor werkstukken en spreekbeurten. Waarom is er oorlog? Stel je voor hoe je leven zou zijn als je niet meer zou kunnen spelen...

Informatie voor werkstukken en spreekbeurten. Waarom is er oorlog? Stel je voor hoe je leven zou zijn als je niet meer zou kunnen spelen... Informatie voor werkstukken en spreekbeurten In meer dan dertig landen in de wereld is er oorlog. Wereldwijd zijn er dus miljoenen kinderen die een oorlog meemaken. Waarom is er oorlog? Oorlogen kunnen

Nadere informatie

LESPAKKET KINDERRECHTEN

LESPAKKET KINDERRECHTEN LESPAKKET KINDERRECHTEN 1 schrijf op Met dit lespakket maken kinderen in Nederland kennis met de Rechten van het Kind. Zij leren welke rechten kinderen hebben en waarom deze zo belangrijk zijn. Ook krijgen

Nadere informatie

Wijs Worden. werkboek. deel 1 DAMON

Wijs Worden. werkboek. deel 1 DAMON Wijs Worden werkboek deel 1 DAMON WW wb deel 1 mei2009.indd 1 5/25/09 10:33:45 AM Hoofdstuk 1 Over wat echt belangrijk is Paragraaf 1 Inleiding Opdracht 1, p.8 Hieronder staan twaalf standpunten over wat

Nadere informatie

Discussiëren Kun Je Leren:

Discussiëren Kun Je Leren: Chantal Deken Discussiëren Kun Je Leren: discussielessen voor groep 3 t/m 8; sluit aan bij referentieniveaus Mondelinge taal; versterkt 21 e -eeuwvaardigheden als communiceren en samenwerken; compleet

Nadere informatie