Resultaten en conclusies Israël onderzoek (uitgebreid)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resultaten en conclusies Israël onderzoek (uitgebreid)"

Transcriptie

1 Resultaten en conclusies Israël onderzoek (uitgebreid) Hieronder volgen de resultaten van het Israël onderzoek wat de EO in de afgelopen weken heeft laten uitvoeren. Veel stellingen zijn in een 5- puntsschaal aan de ondervraagden voorgelegd (zeer oneens, oneens, neutraal, eens, zeer mee eens), met de mogelijkheid om 'geen antwoord' te kiezen. Voor de percentages bij de stellingen zijn deze categorieën samengevoegd tot een 3-puntsschaal, dus 'zeer oneens' en 'oneens' worden bij elkaar geteld en 'eens' en 'zeer mee eens'. Tot slot is het niet zo dat wanneer bijvoorbeeld 40% van de ondervraagden het ergens mee eens is, 60% het daarmee dus oneens is. De percentages die genoemd worden, zijn meestal de meest hoge uitkomsten. Omdat er daarnaast ook mensen 'neutraal' en 'geen mening' opgeven, is de tegenovergestelde mening vaak een lager percentage. Algemene punten: Nederlanders zijn verdeeld over Israël. Een derde is negatiever gaan denken over de politiek in Israël, de helft vindt het goed dat de Joden een eigen staat hebben. De meerderheid wil streng optreden tegen anti semitisme. Eénderde van de Nederlanders heeft een positieve houding naar Joden, maar dat is gelijk aan hun houding naar andere religies. 1 op de 7 Nederlanders is vrij positief over Israël. Jongeren zijn negatiever. Veel onwetendheid over Israël. Weinig mensen volgen het conflict, veel mensen zijn neutraal in houding. Feitelijk is er weinig bekend over ontstaansgeschiedenis van Israël. Over de oorzaak van het conflict met de Palestijnen wordt verschillend gedacht, maar de meerderheid (59%) legt de schuld bij beide partijen. Er is ook nuance. 40% benoemt het conflict als te complex om zelf een goede mening te kunnen vormen. Een 2-statenoplossing wordt het meest gezien als de oplossing van het conflict. Christenen zijn overwegend positiever richting Israël en de Joden, maar dit wordt voornamelijk bepaald door protestanten. Het verschil met de katholieken is vaak enorm groot, zij zien het huidige Israël veel minder vaak als voortzetting van het Israël uit de Bijbel.

2 De algemene Nederlandse houding naar Joden is niet anders dan naar andere geloven, behalve naar moslims (schrikbarend negatief!). Deze negatieve houding vertaalt zich niet naar meer begrip voor Israëlisch standpunt, dus de Palestijnse kwestie wordt dus in mindere mate in verband gebracht met een religieus conflict waar moslims een rol in spelen. Hoewel moslims in Nederland een negatievere houding hebben naar Israël, en veel vaker de schuld van het conflict bij Israël leggen, is het merendeel toch voor een 2-staten oplossing. Eén tiende van de moslims denken dat alleen wanneer Israël door omringende landen wordt verslagen, het conflict kan worden beindigd. Hoofdstuk 1: algemene vragen 9% van de Nederlandse bevolking is wel eens in Israël geweest, er is daar geen noemenswaardig verschil tussen christenen en niet-christenen. 12% weet dat Israël half zo groot is dan Nederland (22km 2 vs 37 km 2 ). Het meerendeel denkt dat Israël meer dan 2x groter is (65%). 40% denkt dat Israël eerder gesticht is dan % weet dat 1948 het stichtingsjaar is van Israël. Niemand noemt de datum 1917 (Balfourverklaring). In een vraag waarin we de algemene beoordeling van het land in een rapportcijfer uitdrukten scoort Israël een 5. Nederland komt als best uit de bus met een 7,6. (Amerika: 6,2; Rusland: 4,1; Syrie: 2,6; Duitsland 6,9; Turkije 4,9). Het verschil tussen christen en niet-christen is voor al deze landen het grootst bij Israël (niet-christen: 4,5 en christen een 5,7). 45,8% van de christenen geeft Israël een 6 of hoger. 62% van de Nederlanders zegt dat Joden en christenen in dezelfde God geloven (78% van de protestantse christenen). 44% vindt dat Joden, christenen en moslims in dezelfde God geloven (33% van de Protestantse christenen). Bijna de helft van alle moslims (47%) vindt dat Joden, christenen en moslims in dezelfde God geloven. Hoofdstuk 2: ontstaan van Israël 26% van de niet-christenen vindt dat Israël duizenden jaren geleden is ontstaan, t.o.v. 45% van de christenen. Deze cijfers komen overeen met de stelling dat Israël nu een voortzetting is van het Israël uit de tijd van de Bijbel (23% vs. 42%). Het landelijk gemiddelde is dat 1/3e van de Nederlanders deze mening onderschrijft. Van alle stellingen over het ontstaan van Israël is de mening dat Israël is ontstaan om de Joden een eigen land te geven voor iedereen het duidelijkst (67% Nederlanders). Slechts 27% van de Nederlanders weet dat Israël met de steun van de VN is opgericht (35% weet dit niet), en 24% weet dat ook in het oorspronkelijke plan van de VN een staat voor de Palestijnen was bedacht (35% weet niet). Tussen christenen en niet-christenen is hier geen significant verschil te zien. De Joden kwamen uit de hele wereld (61%), daar is de meerderheid het wel over eens. 24% van de respondenten wist dat er ook al Joden in Israël

3 woonden ten tijde van de stichting, en slechts 18% weet dat ze ook uit de omringende moslimlanden kwamen. Ruim 69% van alle Nederlanders (geen verschil christenen en nietchristenen) denkt dat het land voorheen Palestina heette. In de open antwoorden is er van ruim 1000 respondenten 1 persoon geweest die noemde dat de Britten mandaat hadden, en dat de Turken daarvoor in het Ottomaanse Rijk dit grondgebied hadden bezet. Hoofdstuk 3: Houding naar Israël en geloof Israël is bijzonder, volgens 50% van de Nederlanders (14% vindt dit niet, 45% niet-chr, 55% Chr.), en ondanks dat Israël ver weg ligt, heeft 1/3e van de Nederlandse bevolking wel iets met Israël, voornamelijk christenen trouwens (25% niet-chr, 42% Chr heeft iets met Israël ) De helft van de Nederlanders (49%) vindt het goed dat de Joden in Israël een eigen staat hebben, maar hier is een groot verschil tussen christenen en niet-christenen te zien (38% vs. 60%) Nederlanders zijn overwegend neutraal of positief naar Joden. 35% van de Nederlanders (46% christenen, 60% protestanten) zijn (zeer) positief naar Joden. 56% neutraal. 12,6% van de niet-christenen in Nederland is (zeer) negatief over Joden (8,6% van de. Nederlandse bevolking). Dat is vergelijkbaar met de houding naar boedhisten en hindoeïsten. 41% van de Nederlanders is (zeer) negatief is over moslims. Overigens is daar geen verschil tussen christenen (welke stroming dan ook) en niet-christenen. 36% van de Nederlanders merkt dat ze kritischer zijn naar Israël dan vroeger, 16% van de Nederlanders (voornamelijk protestantse christenen) zal Israël altijd blijven steunen. 59% van de Nederlanders praat nooit over Israël, slechts 4% volgt de ontwikkelingen m.b.t. het conflict op de voet. 58% van de Nederlanders vindt dat de overheid hard moet optreden tegen anti-semitisme (6% niet). Van de moslims deelt 30% deze mening, opvallend is dat daar veel neutraal of geen mening beantwoord wordt, want 10% van de moslims is het oneens met deze stelling. Hoofdstuk 4: Israël en de Palestijnen De oorzaak van het conflict ligt bij beide partijen, vindt 59% van de Nederlanders. 11% vindt dat de oorzaak bij Israël ligt, 7% bij de Palestijnen. 9% legt dit bij de internationale gemeenschap. Protestantse christenen vinden dat de schuld meer bij de Palestijnen ligt (18% vs. 6% schuld Israël), katholieken geven Israël juist vaker de schuld (9% vs. 3% schuld Palestijnen). Eénderde van de Nederlanders vindt dat Israël gesticht is op land van de Palestijnen, 15% is het daarmee oneens (33% protestanten christenen), de rest weet het niet, of stemt neutraal. Ook al is Israël in oorlog, het rechtvaardigt hun handelen niet, vindt Nederland (47% vs. 17%). De helft van de Nederlanders vindt het dus goed dat Israël als Joodse staat bestaat, maar is kritisch tegenover haar politiek (geen verschil tussen christenen en niet-christenen!). 52% van de Nederlanders vindt dat de afscheiding (hek/muur) gebouwd is om terroristiche aanslagen te voorkomen, 24% denkt dat Israël hiermee

4 extra land van de Palestijnen wil veroveren of de Palestijnen economische wil isoleren (33%). Deze afscheiding leidt voor de meerderheid van de Nederlanders tot schending van mensenrechten (53%), slechts 11% is het daar niet mee eens. 17% van de Nederlanders (28% van de protestantse christenen) vindt dat gebieden die Israël verovert heeft in oorlogen die ze niet zelf zijn begonnen aan Israël toebehoren. 37% heeft geen mening, 34% is het niet met deze stelling eens. 44% van de Nederlanders vindt dus dat de bezette gebieden, hoewel deze zijn veroverd, niet aan Israël behoren (13% vindt van wel, 34% neutraal) De oplossing van het conflict wordt vooral bereikt wanneer de Palestijnen een eigen staat krijgen, volgens Nederland (41%), 29% vindt dat Israël zich moet terugtrekken uit de bezette gebieden, 28% benoemt dat alle Arabische landen Israël moeten erkennen als staat. Opvallend is dat 24% van de Nederlanders graag zou zien dat er 1 democratische staat is waar Joden en Palestijnen leven. 15% geloof niet in een oplossing. 11% van de moslims ziet als oplossing dat Israël door de omringende landen moet worden verslagen (2% van de Nederlanders). 36% van de moslims (vs. 4% van de Nederlanders) vindt dat de Palestijnen volledige zeggenschap over het land (dus inclusief Israël) moeten krijgen. Slechts 10% vindt dat de arabische landen Israël moeten erkennen als staat. Hoofdstuk 5: De Nederlandse politiek 39% wil niet dat Nederland moet meebetalen aan de beveiliging van Joodse objecten (20% wel), en 34% wil dat Nederland zich strenger moet opstellen (18% niet). De helft hiervan vindt dat dit door sancties of boycotten zou moeten. Vooral christenen vinden dat Nederland een bijzondere vriendschapsband heeft met Israël (46% vs. 25% niet-chr.) Als Israël wordt aangevallen door Iran, hoeft ze niet op hulp te rekenen van Nederland: 22% zou Israël dan willen helpen, 35% niet. Hoofdstuk 6: de toekomst (van Israël) 9% van Nederland denkt dat Israël over 50 jaar niet meer bestaat, 49% is het met deze stelling oneens. Zijn in de toekomst alle religies tolerant t.o.v. elkaar? Het merendeel van de Nederlanders (45%) denkt van niet. Moslims hebben hier de meeste hoop: 31% gelooft dat tolerantie zal komen, 16% van de christenen, 14% van de niet-gelovigen. Hoofdstuk 7: Christenen en Israël In de houding naar Israël is er een groot verschil tussen katholieken en protestanten. Geeft de gemiddelde Christen een 5,7 als rapportcijfer aan Israël, katholieken geven een 5, protestanten een 6,7 (v9). Nergens is dit verschil groter. Een ruime meerderheid van de protestanten vindt Israël bijzonder, dat geldt niet voor de katholieken. 10% van de katholieken geeft een 8-10 en zou je pro Israël kunnen noemen vs. 30% protestant.

5 28% van de christenen vindt dat de Joden Gods uitverkoren volk zijn, maar hier zijn de verschillen tussen katholiek (16%) en protestant (50%) zeer groot. Dat Israël weer bestaat is voor 54% van de protestanten een vervulling van de bijbelse belofte, versus 17% van de katholieken. De houding van katholieken naar de Joden is in meerderheid Neutraal (57%). 38% is (zeer) positief naar de Joden dat is 59% bij de protestanten. 30% van de katholieken vindt dat Israël een voortzetting is van Israël uit de bijbel vs. bijna het halve percentage bij protestanten! (57%) 26% van de christenen ziet in Israël een bewijs dat God bestaat, 40% is het hiermee oneens. Opvallend is dat 14% van de katholieken dit bewijs zien en 44% van de protestanten. Een groot verschil dus. (V13) 24% van de christenen zal Israël altijd blijven steunen. Dit zijn overwegend protestanten (42% vs. 12% katholiek) Hoofdstuk 8: Nederlandse moslims en Israël Moslims geven Israël een rapportcijfer van een 3,3. Ook Amerika krijgt met een 4,6 een laag rapportcijfer. Nederland en Turkijke beiden een 7 Moslims denken vaker dan andere groepen in Nederland dat Israël door alle staten is erkend (31% vs. 19%) Veel minder moslims vinden Israël bijzonder, en stellingen die beweren dat Israël op historische gronden terecht gesticht is worden door een meerderheid van moslims afgewezen; Moslims zijn positief over moslims en christenen. Ze zijn juist niet te spreken over Joden (23% positief vs. 35%) 1 op de 5 moslims volgt het Israëlisch-palestijns conflict op de voet. Meer dan de helft van de moslimslegt de oorzaak van het conflict bij Israël. Op de vraag of het meer een religieus dan een politiek conflict is blijken moslims net zo genuanceerd als andere Nederlanders. 1 op de 3 moslims gelooft dat Israël over 50 jaar niet meer bestaat. Toch is een groot deel moslims in Nederland niet uit op het verdwijnen van de staat Israël. Meer dan de helft is voor een oplossing van 2 staten, maar 36% vindt dat het hele land aan de Palestijnen hoort. Twee keer zoveel moslims als andere Nederlanders geloven dat religies in de toekomst toleranter worden voor elkaar (31% vs. 16%) Gegevens uit dit onderzoek mogen alleen met bronvermelding worden overgenomen. Copyright Evangelische Omroep Hilversum, mei 2013

Israël: uit het oog, uit het hart. Een onderzoek naar de houding van Nederland ten opzichte van Israel. N.a.v. 65 jaar staat Israel

Israël: uit het oog, uit het hart. Een onderzoek naar de houding van Nederland ten opzichte van Israel. N.a.v. 65 jaar staat Israel Israël: uit het oog, uit het hart Een onderzoek naar de houding van Nederland ten opzichte van Israel. N.a.v. 65 jaar staat Israel Uit het oog, uit het hart 1 op de 7 Nederlanders hee5 hart voor Israël.

Nadere informatie

68% van de ondervraagden vindt dat de Arabische landen Israel moeten erkennen als staat voor het Joodse volk.

68% van de ondervraagden vindt dat de Arabische landen Israel moeten erkennen als staat voor het Joodse volk. BIJNA 70% VAN NEDERLANDERS WIL ARABISCHE ERKENNING VAN ISRAEL ALS STAAT VOOR HET JOODSE VOLK Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Centrum voor Informatie en Documentatie Israel en het afscheid

Nadere informatie

Nederland en de Islam: onbegrepen en moeizaam

Nederland en de Islam: onbegrepen en moeizaam Een onderzoeksverslag van de houding van Nederlanders ten aanzien van moslims en de Islam Afbeelding: weergave van de resultaten van de vrije associatie bij de Islam - Afdeling Onderzoek Wim Steeneveld

Nadere informatie

TRANSATLANTIC TRENDS 2004 NETHERLANDS

TRANSATLANTIC TRENDS 2004 NETHERLANDS TRANSATLANTIC TRENDS 2004 NETHERLANDS Q1. Denkt u dat het voor de toekomst van Nederland het beste is als wij actief deelnemen in de wereldpolitiek of moeten wij ons niet in de wereldpolitiek mengen? 1

Nadere informatie

TRANSATLANTIC TRENDS - NETHERLANDS

TRANSATLANTIC TRENDS - NETHERLANDS TRANSATLANTIC TRENDS - NETHERLANDS VRAAG 10 Denkt u dat het voor de toekomst van Nederland het beste is als wij actief deelnemen in de wereldpolitiek of moeten wij ons niet in de werelpolitiek mengen?

Nadere informatie

Koos van Dam: 'Rusland is het enige land dat gewoon met Syrië communiceert'

Koos van Dam: 'Rusland is het enige land dat gewoon met Syrië communiceert' DOSSIER 4 UUR NIEUWSBREAK Koos van Dam: 'Rusland is het enige land dat gewoon met Syrië communiceert' Door: Irene de Zwaan 05/09/13, 16:07 YOUTUBE. Koos van Dam tijdens een optreden in Pauw&Witteman. NIEUWSBREAK

Nadere informatie

Deze PowerPoint presentatie gaat over Kerk en Israël, in het bijzonder over de Protestantse Kerk (in Nederland) en Israël. Met de naam Israël wordt

Deze PowerPoint presentatie gaat over Kerk en Israël, in het bijzonder over de Protestantse Kerk (in Nederland) en Israël. Met de naam Israël wordt Deze PowerPoint presentatie gaat over Kerk en Israël, in het bijzonder over de Protestantse Kerk (in Nederland) en Israël. Met de naam Israël wordt bedoeld: het Israël dat wij ontmoeten in de bijbel en

Nadere informatie

Christelijk onderwijs in Israël

Christelijk onderwijs in Israël Christelijk onderwijs in Israël Lisa Bos, Arianne van der Pligt, Liesbeth Verdoold Dit materiaal is onderdeel van het compendium christelijk leraarschap dat samengesteld is door het lectoraat Christelijk

Nadere informatie

Meting september 2013

Meting september 2013 Meting september 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl Donateursvertrouwen daalt in tegenstelling tot consumentenvertrouwen

Nadere informatie

Cynisme over de politiek

Cynisme over de politiek Cynisme over de politiek Een profiel van ontevreden burgers Dr. Pieter van Wijnen Waar mensen samenleven, zijn verschillende wensen en belangen. Een democratische samenleving heeft als doel dat politici

Nadere informatie

De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas

De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas Grote Bickersstraat 74 13 KS Amsterdam Postbus 247 00 AE Amsterdam t 0 522 54 44 f 0 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport De Tabakswet Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven.

Nadere informatie

Sociale acceptatie van homoseksualiteit in Zuid-Holland West

Sociale acceptatie van homoseksualiteit in Zuid-Holland West Sociale acceptatie van homoseksualiteit in Zuid-Holland West Gezondheidsonderzoek 2012 GGD Zuid-Holland West Juni 2013 Inleiding Deze factsheet beschrijft de sociale acceptatie van homoseksualiteit in

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

https://reports1.enalyzer.com/root/surveymanagement/getblob.aspx?blobid=31bfe83be43e4bf b98809f0f

https://reports1.enalyzer.com/root/surveymanagement/getblob.aspx?blobid=31bfe83be43e4bf b98809f0f In welke leeftijdscategorie valt u? Number / Percentage Jonger dan 25 jaar; 6% 66 Tussen de 25 en 34 jaar; 120 Tussen de 35 en 44 jaar; 13% 145 Tussen de 45 en 54 jaar; 205 Tussen de 55 en 64 jaar; 28%

Nadere informatie

Naam KIDS FOR WARCHILD Oorlog en vrede in de wereld

Naam KIDS FOR WARCHILD Oorlog en vrede in de wereld Naam KIDS FOR WARCHILD Oorlog en vrede in de wereld In meer dan dertig landen in de wereld is er oorlog. Wereldwijd zijn er dus miljoenen kinderen die een oorlog meemaken. Vraag 1. Kun je drie landen noemen

Nadere informatie

een onderzoek naar arbeidssatisfactie in Nederland

een onderzoek naar arbeidssatisfactie in Nederland een onderzoek naar arbeidssatisfactie in Nederland 1 februari 2009 Ausems en Kerkvliet, arbeidsmedisch adviseurs Hof van Twente www.aenk.nl Onderzoeksrapport JobMeter 2009 Inleiding Ausems en Kerkvliet,

Nadere informatie

ondersteuning voor evangelieverkondiging aan het joodse volk over Israël en het Jodendom handleiding voor de catecheet

ondersteuning voor evangelieverkondiging aan het joodse volk over Israël en het Jodendom handleiding voor de catecheet ondersteuning voor evangelieverkondiging aan het joodse volk over Israël en het Jodendom handleiding voor de catecheet les 1 - Jezus is een Jood Catechisanten beseffen dat Jezus een Jood is, denken erover

Nadere informatie

Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen

Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen Werkgevers en werknemers aan het woord Onderzoek verricht in opdracht van Nationale-Nederlanden door Motivaction. Wat vinden werkgevers en werknemers van pensioenen.

Nadere informatie

Stemgedrag Tweede Kamer 2006. Allen PVV VVD CDA CU PvdA SP GrLnks. Heel hoog 9% 12% 8% 13% 0% 10% 7% 2%

Stemgedrag Tweede Kamer 2006. Allen PVV VVD CDA CU PvdA SP GrLnks. Heel hoog 9% 12% 8% 13% 0% 10% 7% 2% Inauguratie Obama Obama is vandaag geinaugureerd. Wat is het oordeel over Obama in Nederland en de verwachtingen voor de toekomst? Vandaag wordt Obama ingehuldigd. Hoe zijn uw verwachtingen voor zijn presidentschap?

Nadere informatie

NOL H1, EIR 91, EIR 3

NOL H1, EIR 91, EIR 3 HC 1A. Inleiding NOL H1, EIR 91, EIR 3 Internationaal recht Het internationale publieke recht leidt vooral tot vrijwilligheid. Het vrijwillig onderwerpen aan het internationale recht. Het gaat over boven

Nadere informatie

Opvattingen van Amsterdammers over tolerantie jegens homoseksuelen

Opvattingen van Amsterdammers over tolerantie jegens homoseksuelen FACTSHEET Thema: Veiligheid, Opvattingen van Amsterdammers over tolerantie jegens homoseksuelen Publicatiedatum: oktober 2010 Bron: Bureau O+S Toelichting Ingevoegd rapport geeft goed weer hoe Amsterdammers

Nadere informatie

RESULTATEN VAN DE ENQUETE 'GELOVEN IN BENNEKOM' - eerste wijk - Inleiding. Resultaten. 1. Kerklidmaatschap en kerkbezoek

RESULTATEN VAN DE ENQUETE 'GELOVEN IN BENNEKOM' - eerste wijk - Inleiding. Resultaten. 1. Kerklidmaatschap en kerkbezoek RESULTATEN VAN DE ENQUETE 'GELOVEN IN BENNEKOM' - eerste wijk - Inleiding De enquête waarvan de resultaten hier gepresenteerd worden, is georganiseerd door de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Vrije

Nadere informatie

1 Televisiezenders die men wel eens bekijkt en de mate waarin men deze zou missen. (Basis: n=319)

1 Televisiezenders die men wel eens bekijkt en de mate waarin men deze zou missen. (Basis: n=319) Samenvatting Om een indruk te krijgen van de prestaties van Talpa is de respondenten gevraagd aan te geven naar welke zenders zij wel eens kijken. Van alle zenders die men kijkt is vervolgens vastgesteld

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

Oordeel over de positie van ouderen in Nederland in 2013

Oordeel over de positie van ouderen in Nederland in 2013 Oordeel over de positie van ouderen in Nederland in 2013 Tekstrapport Peil.nl/Maurice de Hond 1 Doelstelling en opzet van het onderzoek Het wetenschappelijk instituut van 50PLUS heeft ons de opdracht gegeven

Nadere informatie

Meting maart 2014 DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STIJGEN

Meting maart 2014 DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STIJGEN Meting maart 2014 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STIJGEN Nederland is duidelijk op weg naar een

Nadere informatie

Leila Jordens-Cotran RIMO 2013

Leila Jordens-Cotran RIMO 2013 Leila Jordens-Cotran RIMO 2013 Uitgangspunt is definitie art. 1 Verdrag status staatlozen 1954: Staatloze is een persoon die door geen enkele Staat, krachtens diens wetgeving, als onderdaan wordt beschouwd

Nadere informatie

Taalcijfer a voor Nederlands, naar geslacht, leeftijd, jaar van aankomst en volgen van taalcursus (in gemiddelde rapportcijfers)

Taalcijfer a voor Nederlands, naar geslacht, leeftijd, jaar van aankomst en volgen van taalcursus (in gemiddelde rapportcijfers) Respondenten is gevraagd zelf een rapportcijfer tussen de 1 en 10 te geven voor hun taalbeheersing. De correlatie tussen het rapportcijfer en de schaalscore is redelijk hoog (0,67). Met een gemiddelde

Nadere informatie

1 maart Onderzoek: De Stelling van Nederland

1 maart Onderzoek: De Stelling van Nederland 1 maart 2017 Onderzoek: De Stelling van Nederland Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER,

80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER, Meting juni 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl 80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER, AL ZIEN MINDER

Nadere informatie

Het land op de kaart

Het land op de kaart Eritrea Het land op de kaart Indeling Geografie Geschiedenis De bevolking Godsdienst Onafhankelijkheidsoorlog Politiek Oorlog met Ethiopië 1998 Eindeloze dienstplicht Geografie. Eritrea ligt in de hoorn

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen? In vergelijk met België, Zweden en Denemarken

Hoe gaat Nederland met pensioen? In vergelijk met België, Zweden en Denemarken Hoe gaat Nederland met pensioen? In vergelijk met België, Zweden en Denemarken Onderzoek van GfK september 2015 Inleiding Delta Lloyd doet doorlopend nieuwe kennis op over ontwikkelingen rondom pensionering

Nadere informatie

Het beeld van zorggebruikers over de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De Inspectie voor de Gezondheidszorg

Het beeld van zorggebruikers over de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De Inspectie voor de Gezondheidszorg Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Anne Brabers, Margreet Reitsma en Roland Friele. Het beeld van zorggebruikers over de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Nadere informatie

Kwantitatief onderzoek naar de houding en opvattingen van Turkse en Marokkaanse jongeren jegens het conflict in de Gazastrook 1-meting Factsheet

Kwantitatief onderzoek naar de houding en opvattingen van Turkse en Marokkaanse jongeren jegens het conflict in de Gazastrook 1-meting Factsheet bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl Kwantitatief onderzoek naar de houding en opvattingen

Nadere informatie

Katholiek anno 2005. Religiositeit, identiteit en houding ten aanzien van de KRO. Rapport nr. 544 december 2005. drs. Joris Kregting dr.

Katholiek anno 2005. Religiositeit, identiteit en houding ten aanzien van de KRO. Rapport nr. 544 december 2005. drs. Joris Kregting dr. Katholiek anno 5 Religiositeit, identiteit en houding ten aanzien van de KRO Rapport nr. 544 december 5 drs. Joris Kregting dr. Ton Bernts KASKI onderzoek en advies over religie en samenleving Toernooiveld

Nadere informatie

Peiling 2 Provinciale Statenverkiezingen Drenthe 2015 Thema: Duurzame energie, windmolens en natuur. Aha! Marktonderzoek en marketingadvies

Peiling 2 Provinciale Statenverkiezingen Drenthe 2015 Thema: Duurzame energie, windmolens en natuur. Aha! Marktonderzoek en marketingadvies Peiling 2 Provinciale Statenverkiezingen Drenthe 2015 Thema: Duurzame energie, windmolens en natuur Aha! Marktonderzoek en marketingadvies Peiling 2: Provinciale Statenverkiezingen 2015 Provincie Drenthe

Nadere informatie

ALTERNATIEVEN 4. OBSTAKELS OP WEG NAAR VREDE 5. HOUDING VAN VS EN EUROPA 6. CONCLUSIE

ALTERNATIEVEN 4. OBSTAKELS OP WEG NAAR VREDE 5. HOUDING VAN VS EN EUROPA 6. CONCLUSIE OPZET LEZING: 1.KORT HISTORISCH OVERZICHT 2. URGENTIE VAN HET VRAAGSTUK 3. TWEE-STATENOPLOSSING EN ALTERNATIEVEN 4. OBSTAKELS OP WEG NAAR VREDE 5. HOUDING VAN VS EN EUROPA 6. CONCLUSIE 1. MANDAATGEBIED

Nadere informatie

Landenspel. Duur: 30 minuten. Wat doet u?

Landenspel. Duur: 30 minuten. Wat doet u? Landenspel Korte omschrijving werkvorm: In deze opdracht wordt de klas verdeeld in vijf groepen. Iedere groep krijgt een omschrijving van een land en een instructie van de opdracht. In het lokaal moeten

Nadere informatie

Praktische opdracht Geschiedenis Het Midden-Oost conflict

Praktische opdracht Geschiedenis Het Midden-Oost conflict Praktische opdracht Geschiedenis Het Midden-Oost conflict Praktische-opdracht door een scholier 2131 woorden 19 februari 2002 7,1 77 keer beoordeeld Vak Geschiedenis 1. Inleiding Ik heb ervoor gekozen

Nadere informatie

Nederlandse moslimjongeren en de Arabische Herfst

Nederlandse moslimjongeren en de Arabische Herfst FORUM November 2014 Verkenning Nederlandse moslimjongeren en de Arabische Herfst Vier jaar geleden brak Arabische lente uit, en al snel bleek dat veel Nederlandse moslimjongeren zich zeer betrokken voelden

Nadere informatie

Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016

Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016 Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen Rapportage derde meting juni 2016 Introductie Waarom dit onderzoek? Zijn Nederlanders de afgelopen maanden anders gaan denken over de opvang van vluchtelingen

Nadere informatie

Opvattingen over de figuur Zwarte Piet

Opvattingen over de figuur Zwarte Piet Opvattingen over de figuur Zwarte Piet Een opinieonderzoek onder het Nederlandse publiek, met uitsplitsingen naar autochtone Nederlanders en Surinaamse- en Antilliaanse-Nederlanders meting 4 November 2017

Nadere informatie

Geluk. Extra informatie over Spinoza

Geluk. Extra informatie over Spinoza Geluk Extra informatie over Spinoza Lezen in gewone taal Doe meer met Leeslicht! Bij een aantal boeken in de serie Leeslicht kunt u een gratis lesbrief downloaden van www.eenvoudigcommuniceren.nl. In deze

Nadere informatie

Standaard Eurobarometer 90. De publieke opinie in de Europese Unie

Standaard Eurobarometer 90. De publieke opinie in de Europese Unie Opiniepeiling besteld en gecoördineerd door de Europese Commissie, Directoraat-generaal Communicatie. Dit rapport werd opgesteld voor de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in. Dit document vertegenwoordigt

Nadere informatie

Flitspeiling NAVO. Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek. Ministerie van Defensie

Flitspeiling NAVO. Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek. Ministerie van Defensie Flitspeiling NAVO Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek Inleiding en onderzoeksverantwoording Op verzoek van het ministerie van Defensie heeft Veldkamp een flitspeiling

Nadere informatie

Publieksacademie 1 Rotjeugd! 2 ADHD: een modeziekte? 3 Korte lontjes 4 Als angst of somberheid regeert! 5 Onbegrepen buurtgenoten 6 Rouwen was onmogel

Publieksacademie 1 Rotjeugd! 2 ADHD: een modeziekte? 3 Korte lontjes 4 Als angst of somberheid regeert! 5 Onbegrepen buurtgenoten 6 Rouwen was onmogel Publieksacademie Publieksacademie 1 Rotjeugd! 2 ADHD: een modeziekte? 3 Korte lontjes 4 Als angst of somberheid regeert! 5 Onbegrepen buurtgenoten 6 Rouwen was onmogelijk 7 Help! Mijn moeder wil niet meer!

Nadere informatie

Belangen: Rusland versus de EU

Belangen: Rusland versus de EU Belangen: Rusland versus de EU Korte omschrijving werkvorm Leerlingen denken na over de redenen waarom Rusland en de EU zich met het conflict in Oekraïne bemoeien. Dit doen zij door eerst een tekst te

Nadere informatie

Sociale media, de laatste cijfers

Sociale media, de laatste cijfers Sociale media, de laatste cijfers David Kok Newcom Research & Consultancy doet sinds 2010 het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en de verwachting van sociale media. Net als vele andere

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2017

Interactief bestuur. Omnibus 2017 Interactief bestuur Omnibus 2017 Afdeling Onderzoek & Statistiek Januari 2018 Samenvatting In het najaar van 2017 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s-hertogenbosch weer het tweejaarlijks

Nadere informatie

Pinksteren? Iets met Pinkpop?

Pinksteren? Iets met Pinkpop? Religie en filosofie 28 mei 2009 BARNEVELD (ANP) - Nederlanders denken bij Pinksteren eerder aan Pinkpop, een extra vrije dag, of de lente dan aan de echte betekenis ervan, de uitstorting van de Heilige

Nadere informatie

Welke effecten zal de eventuele toetreding van Turkije tot de EU hebben voor de EU zelf en voor Turkije?

Welke effecten zal de eventuele toetreding van Turkije tot de EU hebben voor de EU zelf en voor Turkije? Werkstuk door een scholier 1649 woorden 4 januari 2005 6 101 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Inleiding Vanaf 1 mei 2004 hebben we 10 nieuwe lidstaten van de EU. Deze nieuwe lidstaten zijn voornamelijk

Nadere informatie

April 2018 Zondag 01 april Maandag 02 april Dinsdag 03 april Woensdag 04 april Donderdag 05 april Vrijdag 06 april Zaterdag 07 april

April 2018 Zondag 01 april Maandag 02 april Dinsdag 03 april Woensdag 04 april Donderdag 05 april Vrijdag 06 april Zaterdag 07 april April 2018 Zondag 01 april Pasen. De laatste belofte van onze opgestane Heer die de evangelist Mattheus aan ons doorgeeft is: 'En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.'

Nadere informatie

FEITEN EN STELLINGEN OVER HET LAND ISRAËL

FEITEN EN STELLINGEN OVER HET LAND ISRAËL FEITEN EN STELLINGEN OVER HET LAND ISRAËL Brochure nr. 3 Postbus 1100 3860 BC NIJKERK Tel: 033-245 88 24 projecten@christenenvoorisrael.nl www.christenenvoorisrael.nl Naast de Israëlische regering en de

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG JEUGDRAADPANEL SEKSUALITEIT EN TOLERANTIE. Homo-emancipatie op school. Wie kunnen er beter hun mening geven dan jongeren zelf?

ONDERZOEKSVERSLAG JEUGDRAADPANEL SEKSUALITEIT EN TOLERANTIE. Homo-emancipatie op school. Wie kunnen er beter hun mening geven dan jongeren zelf? ONDERZOEKSVERSLAG JEUGDRAADPANEL SEKSUALITEIT EN TOLERANTIE Homo-emancipatie op school Wie kunnen er beter hun mening geven dan jongeren zelf? 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Kenmerken van de onderzochte groep

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 44 (09-11)

De Bijbel open 2013 44 (09-11) 1 De Bijbel open 2013 44 (09-11) Als ouders zondigen, dan worden hun kinderen daarvoor gestraft. Is dat zo? Dat kan toch niet waar zijn. Toch lijkt dat wel zo te staan in Deut. 5:9 en Ex. 20:5. In deze

Nadere informatie

Nederland. EUROBAROMETER 74 De publieke opinie in de Europese Unie. Najaar 2010. Nationaal Rapport

Nederland. EUROBAROMETER 74 De publieke opinie in de Europese Unie. Najaar 2010. Nationaal Rapport Standard Eurobarometer EUROBAROMETER 74 De publieke opinie in de Europese Unie Najaar 2010 Nationaal Rapport Nederland Representation of the European Commission to Netherlands Inhoud Inleiding Context

Nadere informatie

HR & Participatie 2014-2015

HR & Participatie 2014-2015 HR & Participatie 2014-2015 samenvatting Het onderzoek naar de Participatiewet 2015 is een kwantitatief online onderzoek uitgevoerd onder Nederlandse bedrijven (verdeeld naar de categorieën 50-99 werk

Nadere informatie

Fort van de Democratie

Fort van de Democratie Fort van de Democratie Stichting Vredeseducatie / peace education projects Het Fort van de Democratie WERKT! Samenvatting van een onderzoek door de Universiteit van Amsterdam naar de effecten van de interactieve

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Nationale Monitor Polarisatie en Beeldvorming Vluchtelingen

Nationale Monitor Polarisatie en Beeldvorming Vluchtelingen PRESENTATIE Nationale Monitor Polarisatie en Beeldvorming Vluchtelingen Een onderzoek ten behoeve van een effectievere, depolariserende strategie over vluchtelingen Datum: 24 maart 2018 1 Hoe wordt er

Nadere informatie

3. Waarom zijn er zoveel mensen in het huis? 4. Wat wil Mohammed doen?

3. Waarom zijn er zoveel mensen in het huis? 4. Wat wil Mohammed doen? Lees het verhaal over de profeet Mohammed. Dit is het huis van Mohammed. Hij leefde rond het jaar 600. Mohammed woonde in Mekka. Mohammed was een profeet. Een profeet is een wijze man. Het is druk in het

Nadere informatie

INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW

INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW - eindrapport - drs. L.F. Heuts drs. R.C. van Waveren Amsterdam, december 2009

Nadere informatie

E-learning ontwikkelingen onderzocht

E-learning ontwikkelingen onderzocht E-learning ontwikkelingen onderzocht Uitslagen van online enquete op e-learning.nl Wilfred Rubens E-learning land is volop in beweging. De redactie van e-learning.nl vroeg zich af hoe haar bezoekers die

Nadere informatie

Franciscus is de nieuwe paus

Franciscus is de nieuwe paus Start! -weekkrant 1 Week 12 maart 2013 8-2 4 m a a r t 2 0 1 3 Franciscus is de nieuwe paus Foto: ANP Foto: Shutterstock Paus Franciscus. Er is een nieuwe paus. Vorige week is de Argentijn Jorge Bergoglio

Nadere informatie

Project: 8216 In opdracht van Platform Amsterdam Samen

Project: 8216 In opdracht van Platform Amsterdam Samen Vervolgevaluatie Project: 8216 In opdracht van Platform Amsterdam Samen drs. Lonneke van Oirschot drs. Jeroen Slot dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Voor Israël en voor de palestijnen!

Voor Israël en voor de palestijnen! Voor Israël en voor de palestijnen! Door Dr. Ir. F. van der Rhee Connectie van de geschiedenis van Israël met de Bijbel De Bijbel is niet het bestaansrecht van Israël! De staat Israël ontleent haar recht

Nadere informatie

Holebi s en holebiseksualiteit steeds ruimer aanvaard

Holebi s en holebiseksualiteit steeds ruimer aanvaard Holebi s en holebiseksualiteit steeds ruimer aanvaard Jan Pickery & Jo Noppe Studiedag 20 jaar peilen in Vlaanderen Leuven, 31 januari 2017 Inhoud Verschillende dimensies in de houding tegenover holebi

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder autochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder autochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder autochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder autochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

4 Opvattingen over kerk en godsdienst 1

4 Opvattingen over kerk en godsdienst 1 4 Opvattingen over kerk en godsdienst 1 4.1 Het prestige van de kerken De kerken zijn niet meer de gezaghebbende instanties van vroeger. Dat is niet alleen zo in Nederland. Zelfs in uitgesproken godsdienstige

Nadere informatie

PERSBERICHT. Groot draagvlak voor welstand. Amsterdam, 7 april 2006

PERSBERICHT. Groot draagvlak voor welstand. Amsterdam, 7 april 2006 PERSBERICHT Groot draagvlak voor welstand Amsterdam, 7 april 2006 Nederlanders vinden het erg belangrijk dat de gemeente let op het uiterlijk van gebouwen. Bijna tachtig procent van de mensen vindt het

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

De IGJ in 2018 minder bekend dan de IGZ in Wel zijn burgers op bepaalde aspecten positiever over het functioneren van de IGJ

De IGJ in 2018 minder bekend dan de IGZ in Wel zijn burgers op bepaalde aspecten positiever over het functioneren van de IGJ Dit factsheet is een uitgave van het Nivel. De gegevens mogen met bronvermelding (M.P. Kooijman, A.E.M. Brabers & J.D. de Jong. De IGJ in minder bekend dan de IGZ in. Wel zijn burgers op bepaalde aspecten

Nadere informatie

Marianne van Leeuwen Atlantische onderwijsconferentie 18 april 2013

Marianne van Leeuwen Atlantische onderwijsconferentie 18 april 2013 Marianne van Leeuwen Atlantische onderwijsconferentie 18 april 2013 De VS, Europa, Nederland en het Palestijnse vraagstuk Opzet inleiding Naties in het geding. Ontkenning, identificatie, erkenning Territorium

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Relatie <> Religie. Beste Galsem,

Relatie <> Religie. Beste Galsem, RelatieReligie BesteGalsem, Hetfeitdatjouwpatientnuopeenchristelijkevenementisisnietongevaarlijk.Hetgeestelijke levenvanjouwpatientzalgrotesprongenmakennaarhetkampvandevijandtoe.watikjou aanraadisomditnietafteremmen,maaromdittebederven.brengjouwpatientincontactmet

Nadere informatie

Groen is Gezond. Online onderzoek naar kennis, houding en gedrag ten aanzien van positieve invloed groene

Groen is Gezond. Online onderzoek naar kennis, houding en gedrag ten aanzien van positieve invloed groene Groen is Gezond Online onderzoek naar kennis, houding en gedrag ten aanzien van positieve invloed groene omgeving op de gezondheid Vragen of opmerkingen? Stuur ons een mail: natuurmonumenten@menzis.nl

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Cynisme over de politiek

Cynisme over de politiek Cynisme over de politiek Een profiel van ontevreden burgers Waar mensen samenleven, zijn verschillende wensen en belangen. Een democratische samenleving heeft als doel dat politici en bestuurders in hun

Nadere informatie

Instructie: Landenspel light

Instructie: Landenspel light Instructie: Landenspel light Korte omschrijving werkvorm In dit onderdeel vormen groepjes leerlingen de regeringen van verschillende landen. Ieder groepje moet uiteindelijk twee werkbladen (dus twee landen)

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2015

Interactief bestuur. Omnibus 2015 Interactief bestuur Omnibus 2015 O&S April 2016 Samenvatting In september/oktober 2015 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s- Hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden. In dit

Nadere informatie

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen Goede zorg van groot belang Nederlanders staan open voor private investeringen Index 1. Inleiding p. 3. Huidige en toekomstige gezondheidszorg in Nederland p. 6 3. Houding ten aanzien van private investeerders

Nadere informatie

DEMOCRATIE IN DOELGROEPEN

DEMOCRATIE IN DOELGROEPEN Rapport DEMOCRATIE IN DOELGROEPEN Meningen van en over minderheden en hun stemgedrag 8 maart 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam Datum 9 maart 2017 Auteurs

Nadere informatie

Pinksteren 2015 -- oogst van de vruchten. Bij Exodus 20 : 1 20 - Handelingen 2 : 1-11

Pinksteren 2015 -- oogst van de vruchten. Bij Exodus 20 : 1 20 - Handelingen 2 : 1-11 Pinksteren 2015 -- oogst van de vruchten Bij Exodus 20 : 1 20 - Handelingen 2 : 1-11 Als wij Pinksteren vieren, dan vieren we toch ook dat de boodschap van Gods liefde wereldwijd rondgaat. Dat we in het

Nadere informatie

Resultaten fietsenquête

Resultaten fietsenquête Resultaten fietsenquête Geslacht 16% meer mannen dan vrouwen hebben deze enquête beantwoord. 1 Leeftijd Minder jonge mensen hebben de enquête ingevuld. Zij zijn dus ondervertegenwoordigd in de resultaten

Nadere informatie

Kwantitatief onderzoek naar de houding en opvattingen van Turkse en Marokkaanse jongeren jegens het conflict in Syrië. 1-meting

Kwantitatief onderzoek naar de houding en opvattingen van Turkse en Marokkaanse jongeren jegens het conflict in Syrië. 1-meting bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl Kwantitatief onderzoek naar de houding en opvattingen

Nadere informatie

ARMOEDE. Schriftelijke Bezinning. Anoniem

ARMOEDE. Schriftelijke Bezinning. Anoniem ARMOEDE Schriftelijke Bezinning Anoniem INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE... 3 Levensvragen... 3 Stelling... 3 Antwoorden op levensvragen... 4 Mijn standpunt... 4 INTERVIEWS... 5 Derde generatie.... 5 Tweede generatie....

Nadere informatie

Onderzoek naar draagvlak voor resomeren. Eindrapport voor Yarden. P-3833, D3 januari 2016

Onderzoek naar draagvlak voor resomeren. Eindrapport voor Yarden. P-3833, D3 januari 2016 Onderzoek naar draagvlak voor resomeren Eindrapport voor Yarden P-3833, D3 januari 2016 > Inleiding Geachte lezer, Amsterdam, januari 2016 Voor u ligt de rapportage van het onderzoek naar het draagvlak

Nadere informatie

De Bijbel open 2012 49 ( 15-12)

De Bijbel open 2012 49 ( 15-12) 1 De Bijbel open 2012 49 ( 15-12) Vandaag valt het licht op Abraham. Hij is de derde persoon bij wie we in deze adventstijd stilstaan. We zagen al hoe Henoch en Noach mensen van advent waren. Mensen van

Nadere informatie

Tijdvak I. 31 oktober 2013 8: 30-10:00.

Tijdvak I. 31 oktober 2013 8: 30-10:00. 1 SCHOOLONDERZOEK Tijdvak I GESCHIEDENIS 31 oktober 2013 8: 30-10:00. Dit onderzoek bestaat uit 38 vragen. Bij dit onderzoek behoort een antwoordblad. Beantwoord de antwoorden uitsluitend op het antwoordblad.

Nadere informatie

Onderzoeksvraag; welke motieven leidden in de middeleeuwen tot de kruistochten?

Onderzoeksvraag; welke motieven leidden in de middeleeuwen tot de kruistochten? Onderzoeksvraag; welke motieven leidden in de middeleeuwen tot de kruistochten? Rond 1080 bedreigen de minder tolerante Seldjoeken Constantinopel. Het werd voor christelijke pelgrims steeds moeilijker

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand AFM Consumentenmonitor voorjaar 20 Roodstand Juni 20 GfK 20 AFM Consumentenmonitor Juni 20 1 Management Summary Bijna de helft van alle Nederlanders staat wel eens rood. Diegenen die niet rood kunnen staan,

Nadere informatie

Tijd van burgers en stoommachines 1800 1900. 8.6 Emancipatie en democratisering. Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd?

Tijd van burgers en stoommachines 1800 1900. 8.6 Emancipatie en democratisering. Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd? Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd? Kenmerkende aspecten: * Voortschrijdende democratisering, met deelname van steeds meer mannen en vrouwen aan het politiek proces. * De opkomst van

Nadere informatie

De Grote (kleine) voicemail-poll

De Grote (kleine) voicemail-poll De Grote (kleine) voicemail-poll De Grote (kleine) voicemail-poll Maken mensen tegenwoordig nog gebruik van voicemail? En hoe staat men tegenover het gebruik van voicemails in het zakelijk verkeer? Mensen

Nadere informatie

Doorbraak.eu. Theodor Herzl.

Doorbraak.eu. Theodor Herzl. Theodor Herzl. Strijd tegen racisme is een belangrijk onderdeel van links politiek activisme, of althans hoort dat te zijn. Daarbij gaat het om de strijd tegen Zwarte Piet, tegen de toenemende islamofobie,

Nadere informatie

De hel onder vuur. Resultaten opinieonderzoek onder christenen. april De hel onder vuur B14516 / april 2012 Pag. 1

De hel onder vuur. Resultaten opinieonderzoek onder christenen. april De hel onder vuur B14516 / april 2012 Pag. 1 De hel onder vuur Resultaten opinieonderzoek onder christenen april 2012 De hel onder vuur B14516 / april 2012 Pag. 1 Copyright 2012 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag

Nadere informatie

Waarom zoveel religies? Denkstof Seizoen 3 aflevering 4 op 7 oktober 2012 materiaal voor de groepsleden

Waarom zoveel religies? Denkstof Seizoen 3 aflevering 4 op 7 oktober 2012 materiaal voor de groepsleden Studiemateriaal Denkstof: les 4 Waarom zoveel religies? Denkstof Seizoen 3 aflevering 4 op 7 oktober 2012 materiaal voor de groepsleden Agenda 1 Wat is religie? 2 Wat weet jij van andere godsdiensten?

Nadere informatie

Geschreven door Administrator dinsdag, 01 september :41 - Laatst aangepast zondag, 12 september :20

Geschreven door Administrator dinsdag, 01 september :41 - Laatst aangepast zondag, 12 september :20 Betrouwbaar De exacte en verrassende vervulling van bijbelse profetieën is een van de sterke getuigenissen van de HERE, de God van Israël. "Uw getuigenissen zijn zeer betrouwbaar" - Psalm 93:5. Het komt

Nadere informatie