SBM. mei 2006 nummer 9. Aandacht voor elke leerling 8. Transparant gebouw voor flexibel onderwijs 16. Invloed versterken in Europa 18

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SBM. mei 2006 nummer 9. Aandacht voor elke leerling 8. Transparant gebouw voor flexibel onderwijs 16. Invloed versterken in Europa 18"

Transcriptie

1 SBM Maandblad van de Besturenraad voor managers, bestuurders en toezichthouders mei 2006 nummer 9 6 Aandacht voor elke leerling 8 Transparant gebouw voor flexibel onderwijs 16 Invloed versterken in Europa 18 Lumpsum komt eraan. Wij zijn er klaar voor! 20 DIGITALISERING ONDER JONGEREN 14

2 Dienstverlening met oog voor samenhang De Besturenraad is de dienstverlener voor managers, bestuurders en toezichthouders in het bijzonder onderwijs. Onze leden profiteren van onze collectieve dienstverlening én ze weten ons te vinden voor dienstverlening op maat, in de vorm van advies, informatie, ondersteuning, opleidingen of (in company) cursussen. Zes beleidsterreinen zijn de basis van het werk op de scholen en daarom vormen ze ook de basis van onze dienstverlening. Wij noemen dat School Totaal. Binnen School Totaal biedt de Besturenraad een breed scala aan diensten. Onze adviseurs kijken daarbij graag over de beleidsterreinen heen: als het even kan, kiezen we voor een integrale aanpak en werken onze specialisten vanuit verschillende disciplines samen. Dat komt de kwaliteit van de dienstverlening ten goede. SCHOOL TOTAAL ONDERWIJS & IDENTITEIT PERSONEEL & ORGANISATIE FINANCIËN HUISVESTING COMMUNICATIE & KWALITEIT MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK Wilt u eens rustig nalezen waar wij voor staan, welk voordeel een lidmaatschap voor u heeft en wat wij verder voor u kunnen betekenen? In onze brochure Voor goed bijzonder onderwijs hebben wij dat voor u op een rij gezet. U kunt de brochure gratis bestellen via onze website > producten bestellen of bellen met telefoon: In de komende tijd diepen wij alle zes thema s verder uit in aparte brochures, zodat u straks een compleet én gedetailleerd beeld heeft van School Totaal en hoe wij u kunnen ondersteunen bij het verbeteren van de kwaliteit op al die beleidsterreinen. Voor goed bijzonder onderwijs VOOR BELANGENBEHARTIGING, DIENSTVERLENING EN OPLEIDINGEN

3 SBM is het maandblad van de Besturenraad, de organisatie van het christelijk onderwijs. Wij vertegenwoordigen scholen, directeuren, besturen en raden van toezicht bij overheden en andere instellingen. Wij verlenen diensten rond de thema s onderwijs & identiteit, personeel & organisatie, financiën, huisvesting, communicatie & kwaliteit en maatschappelijk draagvlak. Bij de Besturenraad zijn 650 besturen aangesloten, met scholen en meer dan leerlingen en studenten in het basis-, speciaal, voortgezet onderwijs, bve, hoger en wetenschappelijk onderwijs. Redactie Henk Strietman (hoofdredacteur) Grada Huis (eindredacteur) Corine de Reus (beeldredacteur) Elise van Bokhorst Hans Bruggeman Kees Jansen Anne-Els Valstar Anneke de Wolff Redactieadres Oosteinde 114 Postbus 907, 2270 AX Voorburg Vormgeving Ontwerpwerk, Den Haag Foto omslag Peter Chen / istockphoto Druk Drukkerij Giethoorn ten Brink, Meppel Abonnementen SBM voor leden 25,00 SBM voor niet-leden 37,00 SBM met Thema voor leden 35,50 SBM met Thema voor niet-leden 51,00 Zonder schriftelijke opzegging voor 1 december van het lopende jaar worden abonnementen automatisch verlengd voor het daaropvolgende kalenderjaar. Voor informatie en losse nummers: Advertenties ADCO Services Media-exploitatie buro Boslaan 1, 7231 DG Warnsveld Telefoon: Fax: SBM Maandblad voor managers, bestuurders en toezichthouders mei 2006 nummer 9 Bijzonder onderwijs: let op de integratie Interview met Stef Blok 8 Aandacht voor elke leerling ROC ASA Amsterdamse School 10 Leerkracht boort talenten aan via eigen kwaliteiten 12 Godsdienst en humanistische vorming in openbaar onderwijs 14 Digitalisering onder jongeren: Kom niet voor verrassingen te staan 15 Juridische dienstverlening Contracten kunnen problemen geven 16 AOC Terra in Meppel Transparant gebouw voor flexibel onderwijs 18 Invloed versterken in Europa 20 Lumpsum komt eraan Wij zijn er klaar voor! 24 Kwaliteitszorg daagt scholen uit 25 Leraar moet minder lesgeven Copyright Overname van artikelen of gedeelten daarvan is toegestaan na voorafgaande toestemming van de redactie en met bronvermelding. Disclaimer Aan de informatie in dit magazine kunnen geen rechten worden ontleend. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. rubrieken 4 Nieuws 22 De Praktijk 26 Nieuws Besturenraad ISSN:

4 NIEUWS Nieuwe masteropleidingen aan de VU voor docenten hoger onderwijs Verbreding Techniek in het Basisonderwijs Met ingang van komend cursusjaar start de Vrije Universiteit met een nieuwe masteropleiding voor docenten in het hoger onderwijs. Deze eerste master die de docent in het HO centraal stelt heet Teaching in Higher Education (THE Master). In het eerste deel van de opleiding doen beginnende docenten didactische vaardigheden op en ontwikkelen een eigen doceerstijl op basisniveau. Het tweede deel richt zich op ervaren docenten en hun behoefte aan verdieping van hun docentschap. De afronding van de opleiding gebeurt met een masterthese op basis van een studie naar de eigen onderwijspraktijk. Het Programma Verbreding Techniek in het Basisonderwijs verloopt succesvol. Daarom wordt het project fors uitgebreid. Vanaf het schooljaar mogen nog eens 800 scholen voor het primair onderwijs meedoen. In het schooljaar kunnen 2500 basisscholen deelnemen. Kerken gaan zelf predikanten opleiden De Protestantse Kerk in Nederland begint een universiteit voor de opleiding van predikanten. De opleidingen in Leiden en Utrecht worden vanaf 1 januari ondergebracht bij de Theologische Universiteit Kampen. Voor de ThUK betekent dit een ruime verdubbeling van het aantal studenten. De nieuwe universiteit gaat Protestantse Theologische Universiteit heten (PThU). Het aantal studenten dat een predikantsopleiding volgt, is de laatste vijftien jaar fors gedaald. De verwachting is, dat de nieuwe universiteit jongeren weer gaat interesseren voor het vak van predikant. Bovendien is een eigen universiteit goedkoper en past het beter in de bachelor/ masterstructuur in het hoger onderwijs. De opleidingslocaties Leiden, Utrecht en Kampen blijven onveranderd. Vanaf 1 september 2007 beginnen de nieuwe opleidingen. Het Programma is bedoeld om leerlingen op jonge leeftijd al te interesseren voor techniek. Elke school die meedoet ontvangt euro om techniek en wetenschap in het lesprogramma te integreren. Voor hulp bij de invoering kan de school terecht bij een van de 25 regionale technieksteunpunten. Ook organiseert het programmabureau samen met de universiteiten van Amsterdam en Groningen en de Technische Universiteit Eindhoven in de zomer van 2006 drie bijeenkomsten van twee dagen. Hoogleraren en universitaire docenten geven een soort masterclass waarin leraren basisonderwijs voorbeelden krijgen die ze kunnen gebruiken voor hun eigen lessen. Kijk voor meer informatie op: Kerndoelen PO Jongerenbijbel Vanaf augustus dit jaar gelden er nieuwe kerndoelen voor het primair onderwijs. Het ministerie heeft de kerndoelen, ten opzichte van de oude uit 1998, zo gewijzigd dat de school meer ruimte krijgt om zelf vorm en inhoud te geven aan het onderwijsprogramma. Uit een brief van de minister: De huidige kerndoelen bieden scholen onvoldoende ruimte om recht te doen aan verschillen tussen leerlingen. Evenmin bieden de huidige kerndoelen scholen de kans om zich naar de inhoud van het programma nadrukkelijk te profileren ten opzichte van andere scholen. Meer ruimte om vorm en inhoud te geven aan het eigen onderwijsprogramma past bij een professionele organisatie. Bij minder regels en meer autonomie voor scholen horen ook nieuwe kerndoelen. Op staat een overzicht van de wijzigingen. In juni brengt het Nederlands Bijbelgenootschap samen met de Evangelische Omroep een speciale Jongerenbijbel uit. Met deze uitgave vol plaatjes, foto s en extra informatie bij De Nieuwe Bijbelvertaling willen de organisaties vooral jongeren aanspreken. Zo is er uitleg bij verschillende teksten, krijgt elk bijbelboek z n eigen inleiding, zijn er themapagina s, kaarten en plattegronden, uitleg van moeilijke woorden en veel tips. Directeur Peter de Jager van de Protestants-christelijke basisschool Het Anker uit Spijkenisse heeft zo n zeventig jongerenbijbels besteld, voor de zeventig nieuwe leerlingen die hij in september in groep 7 verwacht. De bijbel zal gebruikt worden bij de dagopeningen. De leerlingen mogen hem als ze na groep 8 de basisschool verlaten mee naar huis nemen. Meer informatie: 4

5 Meer tijd voor cultuureducatie Om de positie van cultuureducatie te versterken moet iedere basisschool drie jaar lang een geoormerkt budget krijgen voor de ontwikkeling ervan. Zo krijgen scholen tijd om een visie op cultuureducatie uit te werken en structurele samenwerking op te bouwen met culturele organisaties in hun omgeving. Dat schrijven de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur in een gezamenlijk advies aan minister Van der Hoeven en staatssecretaris Van der Laan. Zorn en Young Works hebben in opdracht van A+O fonds gemeenten het lespakket Crisis in de gemeente ontwikkeld om jongeren op een aansprekende en interactieve manier kennis te laten maken met onderwerpen als gemeentelijk beleid en lokale democratie. Het lespakket is bestemd voor leerlingen van 15 tot en met 18 jaar. Scholen kunnen het bestellen bij Zorn, Op 6 april 2006 werd de sectororganisatie voor het voortgezet onderwijs een feit. Onder de naam VO-raad bundelt de nieuwe organisatie de krachten van besturen en scholen in het VO. Succesvol ondernemen Eigen bedrijf? Niks overwerken tot je er bij neer valt. Meest succesvol is de ondernemer die gemiddeld 45 uur per week werkt, 31 overleguren voert en in hoge mate zijn werk aan anderen overlaat. Dat stellen informatieleverancier Heliview Research en softwareleverancier SAP. Zij deden onderzoek onder 420 MKB-directeuren naar de relatie tussen het succes van een bedrijf en het type ondernemerschap van de directeur. Er werd gemeten op omzet, groei en inzet van ICT. Ook werd gekeken naar organisatiestructuur, werkverdeling en organisatieontwikkeling in fte s. Het type uitgebalanceerde ondernemer is minder tijd kwijt aan ad hoc-overleg en problem shooting. Ook besteedt hij meer activiteiten uit. Daardoor behaalt hij dubbele winst: hij is succesvoller én heeft meer tijd voor privé-activiteiten, aldus de onderzoekers. Haaks op de uitgebalanceerde ondernemer, en minst succesvol, staat de interveniërende ondernemer. Deze werkt gemiddeld 65 uur per week, is veel bezig met probleembestrijding, vergadert zeer vaak buiten werktijd en besteedt beperkt werk uit aan derden. Tot slot, dat willen de onderzoekers óók nog graag even kwijt: de uitgebalanceerde ondernemer beschikt vaker en sneller over de juiste stuurinformatie - door het gebruik van zogeheten ERP- en CRM-software - dan zijn interveniërende soortgenoot. Die maakt benedengemiddeld gebruik van deze applicaties. Dát we het maar weten. Sprekende woorden Bij NZV Uitgevers is het boek Sprekende woorden verschenen. De auteurs, waaronder Karel Eijkman, Jacobine Geel en Aart van den Berg, schreven voor allerlei momenten en gelegenheden in het jaar passende, inspirerende en soms humoristische teksten. De situaties waarin de teksten uit Sprekende woorden kunnen klinken, lopen uiteen van de vrolijke sfeer van een sportdag of schoolreisje tot de gedeelde ontzetting over een bericht in de media over huiselijk geweld of een beklemmende maatschappelijke gebeurtenis. En van een teamvergadering tot een ouderavond. Kijk voor meer informatie op Tijdelijke gezinsuitbreiding? Stichting AFS Nederland organiseert dit jaar opnieuw een intercultureel uitwisselingsprogramma. Ruim 50 studenten uit alle delen van de wereld zetten voor het eerst voet op Nederlandse bodem. In augustus beginnen zij aan hun uitwisselingsjaar: een schooljaar lang leren de studenten Nederland en de Nederlandse cultuur van dichtbij kennen, als gastkind in een Nederlands gezin. AFS is nog op zoek naar passende families die het leuk vinden om op deze manier een stukje buitenland in huis te halen. Iets voor u? Kijk voor meer informatie op De stichting Kinderconsument is in overleg met een actie begonnen om het nieuwe programma De gouden kooi van Talpa te boycotten. In dit programma draait het om het wegpesten van mede-bewoners uit een Big Brotherhuis. Ook het Amsterdams voortgezet onderwijs sprak zijn afschuw erover uit. Pesten moet worden ontmoedigd in plaats van beloond, zo stelt de Kinderconsument. Docenten in het vmbo en mbo begeleiden leerlingen niet genoeg bij hun beroeps-en onderwijskeuze. Dit blijkt uit het rapport over leerloopbanen en loopbaanleren van het Platform Beroepsonderwijs. Het kabinet heeft eenmalig ongeveer 36 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de huisvesting van brede scholen. Zo kunnen zij hun gebouwen geschikt maken voor multifunctioneel gebruik. Gemeenten kunnen binnenkort een aanvraag doen voor een specifieke uitkering. Bij innovaties op middelbare scholen is het van groot belang dat vernieuwingen worden gesteund door docenten, en in mindere mate door ouders. De Innovatiemonitor Voortgezet Onderwijs stelt dit vast. De monitor werd dit jaar voor het eerst gehouden door de vereniging van schooldirecties. Docenten op hogescholen moeten carrière kunnen maken. Staatssecretaris Rutte gaat hen stimuleren om te promoveren binnen het HBO. Hij trekt hiervoor in 2008 tien miljoen euro extra uit. 5

6 DE KRACHT VAN HET CHRISTELIJK ONDERWIJS Het bijzonder onderwijs staat voortdurend ter discussie. Toch is het een doorslaand succes: tweederde van de scholen is bijzonder. Ouders, leerlingen, deel nemers, studenten kiezen voor deze vorm van onderwijs. Samen werken we vanuit een visie op mens en samenleving, vanuit de overtuiging dat onderwijs per definitie niet neutraal kán zijn en christelijk onderwijs dat niet wíl zijn. Waar zit onze kracht? Waar halen wij onze inspiratie vandaan? In een serie artikelen belichten we bijzonder onderwijs vanuit verschillende invalshoeken. Interview met Stef Blok Bijzonder onderwijs: let op de integratie Ruim twee jaar geleden publiceerde de tijdelijke commissie Onderzoek integratiebeleid het rapport Bruggen bouwen, het resultaat van een onderzoek naar de effecten van dertig jaar integratiebeleid. De conclusie dat de integratie van veel immigranten geheel of gedeeltelijk geslaagd was, zorgde voor veel tumult bij de politiek en in de media. Nog steeds krijgt Stef Blok, destijds voorzitter van de commissie en kamerlid voor de VVD, uitnodigingen voor lezingen en discussies over integratie. Indertijd was de kop boven een artikel in de NRC het meest adequaat: beleid mislukt, integratie geslaagd. Onze algemene conclusie was, dat de effecten van specifiek beleid zeer klein zijn en dat je je beter kunt richten op het verbeteren van de toegang tot de arbeidsmarkt, wonen en onderwijs. Tekst: Truus Groenewegen, Fotografie: VVD ONDANKS DE AANVANKELIJKE AFWIJZING VAN VEEL COLLEGA-POLITICI IS HET RAPPORT DUS NIET IN EEN LA VERDWENEN? Je kunt natuurlijk nooit precies zeggen wat onze conclusies teweeg hebben gebracht, we waren niet de eersten in het debat. Maar op grond van onze aanbevelingen zijn onderdelen van het regeerakkoord gewijzigd, er is een vaste Kamercommissie Integratie ingesteld, in Kamerdiscussies wordt nog vaak verwezen naar het rapport en ik krijg nog regelmatig uitnodigingen om te spreken in binnen- en buitenland. Van een discussie in een ROC tot een inleiding voor Franse parlementariërs. Wieren. Ons onderzoek was veel meer politiek beladen als een parlementaire enquête naar de bouwfraude of de Bijlmerramp. Daarom vonden we het zo belangrijk om de feiten te onderzoeken, drie decennia integratiebeleid en de effecten daarvan. Het religieus terrorisme van een clubje fanatici, waar het om ging bij de moord op Theo van Gogh, valt daar geheel buiten. Mohammed B. had een hbo-opleiding, sprak goed Nederlands. Als je de taal nauwelijks beheerst en geen opleiding volgt, is het lastig integreren, maar andersom zijn die factoren blijkbaar geen garantie voor goed burgerschap van onze samenleving. CRITICI VERWETEN UW COMMISSIE NAÏVITEIT. BENT U HEN NA DE MOORD OP VAN GOGH EN DE DAAROP VOLGENDE SPANNINGEN NIET EEN BEETJE GELIJK GAAN GEVEN? Bij de presentatie van ons rapport was het debat al zeer emotioneel geladen. Het was een week na de moord op conrector Hans van UW CONCLUSIE WAS DUS DAT VOORAL ALGEMEEN BELEID INTEGRATIE KAN STIMULEREN? De jongerenprotesten in Frankrijk onderstrepen dat. Het Franse integratiebeleid is op veel punten anders, ze hebben er geen bijzonder onderwijs. Toch kampt het land met grote problemen. Wat de Franse 6

7 jongeren, allochtoon en autochtoon, daar in feite over roepen is: werk, werk, werk. Al treft economische malaise immigranten vaak het hardst. najagen, maar doen wat we kunnen. Dat vereist bewust omgaan met het vraagstuk van integratie en bijvoorbeeld afspraken maken over achterstandenbeleid met andere scholen, met de gemeente en met randgemeenten. JE ZIET IN NEDERLAND TOCH OOK DAT DE GESUBSIDIEERDE ARBEID VERDWIJNT, DE WERKLOOSHEID ONDER IMMIGRANTEN STIJGT EN MET NAME ALLOCHTONE JONGEREN MOEILIJK AAN EEN STAGE KOMEN? Rond 2000, toen de bomen tot in de hemel groeiden, ging het op de arbeidsmarkt ook goed met allochtonen. Leeft de economie op, dan gebeurt dat weer. Intussen helpt het als je goed bent opgeleid. Een klassiek voorbeeld van de gunstige invloed van taal en cultuur op maatschappelijke deelname zijn de Surinaamse vrouwen. Zij spreken de taal goed en voor hen is werken heel vanzelfsprekend. Weer eens, de sleutel tot integratie zijn niet specifieke maatregelen, al wil ik een uitzondering maken voor de voorschoolse educatie, die aantoonbare resultaten heeft. De bezuinigingen daarop zijn dan ook teruggedraaid. Belangrijk vind ik ook het tegengaan van uitval in het vmbo, waar allochtone leerlingen overwegend terechtkomen. Als je dat weer aantrekkelijk maakt voor wie goed met de handen kan werken, is dat goed voor alle leerlingen. WAT VINDT U VAN DE KEUZEVRIJHEID VAN OUDERS? De vrijheid van schoolkeuze voor ouders aantasten, gaat mij te ver. Hoe averechts dat werkt, hebben we gezien in Amerika, waar gedwongen spreiding tot massaal verhuisgedrag leidde. Dat kan je niet tegenhouden. Wel kan je bijvoorbeeld scholen belonen, die kans zien gemengder te worden. In Rotterdam zijn goede voorbeelden te vinden van scholen die, samen met de ouders, het tij van segregatie weten te keren. HOE ZIET U DE ROL VAN DE ISLAMITISCHE SCHOLEN? Een islamitische school is per definitie niet gemengd. Nu mag je de ene godsdienst niet anders behandelen dan de andere, maar misschien kan je de islamitische scholen behouden in een samenwerkingsverband met andere scholen, waarin je de uitwisseling van docenten regelt. WAT KAN HET BIJZONDER ONDERWIJS BETER DOEN ALS HET OM INTEGRATIE GAAT? Onze commissie constateerde geen verschillen naar denominatie in de samenstelling van de schoolbevolking, met uitzondering van enkele extreme gevallen. De samenstelling van de wijk is veel belangrijker. Een katholieke school in de Haagse schilderswijk is net zo zwart is als een openbare. Daarom stellen wij in ons rapport artikel 23 niet ter discussie. Je kunt integratie niet afdwingen, maar we mogen niet achteroverleunen. Ook het onderwijs niet. Uit internationale voorbeelden kan je concluderen dat gemengde scholen en gemengde wijken een licht positief effect hebben op de integratie. Laten we geen droombeelden WAT VINDT U VAN DE TOON VAN HET INTEGRATIEDEBAT OP DIT MOMENT? Aan alle kanten liggen gevoeligheden. Een voorbeeld. Als ik een zaal vol Turkse mannen voorhoudt dat zij kinderen thuis Nederlands moeten voorlezen, steekt een storm van protest op. Maar zonder die taal en zonder dat je je aan het Nederlands rechtssysteem en een aantal ongeschreven wetten houdt, kom je er niet. Die geprikkeldheid, dat is dan maar even zo. Met het gebrek aan debat van daarvoor waren we slechter af. Wel discussieer ik graag op basis van de feiten. Met de meeste allochtonen gaat het prima, ze voltooien hun opleiding, hebben een baan. Toch gaat het met een relatief groot deel een stuk minder. Als je dat niet durft te benoemen, gaat het fout. Dan speel je figuren à la Fortuyn in de kaart. Stef Blok (1964) is sinds 2002 lid van de Tweede Kamerfractie van de VVD. Eerder was hij kamerlid in de kabinetsperiode Daarvoor was Blok krediet analist-secretaris Concern Krediet College en accountmanager Corporate Banking bij ABN- Amro. In de Tweede Kamer is hij de financieel woordvoerder van zijn fractie en voorzitter van de tijdelijke commissie Onderzoek integratiebeleid en hij is voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Naast zijn eerdere carrière bij ABN-Amro is Stef Blok van lid geweest van de gemeenteraad van Nieuwkoop. Momenteel is hij ook actief als voorzitter van het bestuur Stichting Stabij in Den Haag, als penningmeester van Stichting Het Zuid-Hollands Landschap en als penningmeester van Stichting Boog in Den Haag (ondersteuning bewonersorganisaties). Blok is adoptie-kamerlid van de Haagse Schilderswijk, ambassadeur van Gilde Samenspreek en ambassadeur Werkhotel Leiden. 7

8 ROC ASA Amsterdamse School Aandacht voor elke leerling Met een slagingspercentage van ongeveer tachtig procent is de Amsterdamse School van ROC ASA veel succesvoller dan gewone mbo-opleidingen, terwijl ze toch de allermoeilijkste leerlingen huisvest. De leerlingen zijn in aanraking geweest met politie en justitie, hebben persoonlijke problemen, geen plek om te wonen of ze moesten van hun oude school af. De sleutel voor het succes van dit project is volgens teammanager Jeroen Klooster oprechte persoonlijke aandacht voor elke leerling. Tekst: Eva van der Plas, Fotografie: Marcel van den Bergh In 2003 begon het Amsterdamse ROC ASA Economie West met het time-out -project, dat aanvankelijk was bedoeld om probleemleerlingen in een wat rustiger omgeving op adem te laten komen, alvorens ze in het reguliere onderwijs te laten terugkeren. Augustus 2005 ontstond hieruit de Amsterdamse School, waar leerlingen één of twee jaar kunnen blijven en hun mbo-diploma op niveau 1 en 2 kunnen halen. HUISKAMER Een van de opvallende kenmerken van de Amsterdamse School is het huiskamerprincipe. Kleine groepen leerlingen, die elk een eigen mentor en een vast lokaal hebben. De docenten komen naar de klas om de groep les te geven en niet andersom. De leerlingen kunnen hun eigen bijdrage leveren aan de inrichting van het lokaal, waarin standaard drie á vier computers staan, en verder zaken als een bank en een koffiezetapparaat. Het huiskamerconcept is belangrijk, zegt Klooster. Maar dat is niet het hele verhaal. Uiteindelijk gaat het om de houding van de leerkrachten, vindt hij. Leerlingen zijn mensen. Behandel hen ook zo, met respect voor wie ze zijn. Het opbouwen van een vertrouwensband staat daarbij centraal en ook begrip voor de culturele bagage hoort erbij. Klooster geeft een voorbeeld van Marokkaanse leerlingen. Het is bekend dat de Marokkaanse cultuur een trotse cultuur is. Als je de leerlingen die bij ons terechtkomen vanuit je autoriteit als leraar dwingt om voor het binnengaan van de klas hun pet af te zetten, heb je óf oorlog of ze vertrekken en komen niet meer terug. Maar als je een vertrouwensband met ze hebt en ze met respect benadert, is overal over te praten. PET Groepsmentor Ali El Morabit heeft zelf een pet op en zit in zijn lege lokaal achter een computer. Wie niet beter weet, zou hem op de rug gezien voor een leerling kunnen houden. Ali heeft visie, passie en overtuigingskracht, prijst Klooster zijn mentor. Ik heb hem bewust aan de moeilijkste groep gekoppeld. Dit zijn zware jongens, veel van hen hebben een strafblad. Voor Ali hebben ze respect, dat komt door de manier waarop hij hen behandelt. En juist daarom kan hij ook streng zijn. El Morabit en Klooster zijn het erover eens: Je moet precies kunnen aanvoelen op welk moment je deze leerlingen kunt aanspreken en wanneer je ze met rust moet laten. Dat luistert heel nauw. Groepsmentor Mohammed El Kadiri, kortweg Mo, heeft weer met andere problemen te maken. Sommige van mijn leerlingen slapen s nachts niet genoeg en komen dan moe op school. Ze hangen op de bank en verstoren de les. Op verzoek van mijn groep heb ik besloten om de bank het lokaal uit te zetten en de tafeltjes in een klassikale opstelling neer te zetten. Wie zich nu niet in staat voelt om aan de les mee te doen, mag wel chillen op de bank, maar dan in de ruimte ernaast, een soort opberghok vol dozen. Maar Mo geeft Klooster uiting aan een plotselinge ingeving waarom halen we dat 8

9 Je moet precies kunnen aanvoelen op welk moment je deze leerlingen kunt aanspreken en wanneer je ze met rust moet laten. binnen één of twee jaar hun diploma. Hoe spelen de mentoren en docenten van de Amsterdamse School dat klaar? Klooster: Wij werken aan het stimuleren van de intrinsieke motivatie van de leerlingen. Onze leerlingen komen naar school om uit de klauwen van justitie te blijven, om studiefinanciering te ontvangen, dat soort redenen. Als ze hier komen, proberen we ze duidelijk te maken dat ze zelf het initiatief zullen moeten nemen om verder te komen in het leven. Wat wil je? is de eerste vraag die we met ze bespreken. Wat kan je? is natuurlijk een tweede. Als dat vuurtje eenmaal is aangewakkerd, blijken ze de lesstof van een jaar ook in een trimester tot zich te kunnen nemen. hok niet leeg zodat je het écht als extra ruimte kunt gebruiken? Zo lijkt alles op de Amsterdamse School in goed overleg te gebeuren. Toch is Klooster het niet met El Kadiri s oplossing eens. Onze leerlingen hebben vaak zoveel andere problemen aan hun hoofd dat het soms een wonder is dat ze nog naar school komen. We willen hier een prettige, warme plek voor ze creëren waar ze zich thuis voelen. Het huiskameridee hoort daarbij. VUURTJE Klooster werkt aan het opstarten van twee nieuwe Amsterdamse filialen, maar vooralsnog wikt en weegt hij over wie toe te laten en wie te weigeren. De vraag is groter dan het aantal beschikbare plaatsen. Waar belanden leerlingen als ze niet op de Amsterdamse School terecht kunnen? Op straat, zegt Klooster zonder een spoor van twijfel. De meesten zijn niet meer leerplichtig en in verband met de marktwerking doen instanties tegenwoordig alleen nog iets als leerlingen en hun ouders een contract tekenen voor een zorg- of behandelplan. Maar de problematiek van deze jongeren maakt dat dat lang niet altijd mogelijk is. Op deze school is een zorgcoördinator aanwezig en een vaste psycholoog. Zo houdt de school scherp in de gaten hoe het met de leerlingen gaat en zijn er goede contacten met de instanties als de reclassering en jeugdzorg. Op de Amsterdamse School past het programma zich aan de leerling aan in plaats van andersom. De leerlingen lopen veel stage als hun persoonlijke situatie dat toelaat. Les hebben ze slechts drie dagen per week. De middagen daarvan worden veelal besteed aan extra activiteiten in het kader van het onderwijsprogramma, persoonlijke ontwikkeling en het ontwikkelen van een basisberoepshouding. Maar zelfs op de ochtenden waarop les wordt gegeven, is het programma flexibel. Wie even genoeg heeft van zijn werk, kruipt achter de computer of hangt wat op de bank áls hij die ochtend tenminste is komen opdagen. Toch halen de meeste leerlingen VRIEND Rekening houden met de leerling, de intrinsieke motivatie mobiliseren, het klinkt allemaal zo logisch en belangrijk. Zou elke school dat niet moeten doen? Yasmina en Fabienne, leerlingen Handel op mbo-2 niveau vinden van wel. Yasmina: Alle scholen zouden een voorbeeld moeten nemen aan de leraren hier. Ze commanderen je niet, er wordt rustig met je gepraat. Ik zie ze meer als vriend. Fabienne: Op deze school wordt veel gelachen. Op mijn oude school was altijd ruzie, maar hier heb ik nog nooit een ruzie meegemaakt. Niet tussen leerlingen en niet met leraren. Volgend jaar zullen Yasmina en Fabienne de school waarschijnlijk moeten verlaten. Beiden willen graag een eigen kledingwinkel beginnen en daarvoor hebben ze een diploma op niveau 3 nodig. Hoewel er plannen zijn om het onderwijs op de Amsterdamse School naar mbo 3 en 4 uit te breiden, wordt het vooralsnog niet aangeboden. Als het nodig is om voor ons diploma weer terug te gaan naar een gewone school, dan doen we dat, verkondigen beiden moedig. Maar leuk is het niet. 9

10 Leerkracht boort talenten aan via eigen kwaliteiten Leerkrachten die oog hebben voor eigen kwaliteiten kunnen ook kinderen bewust maken van hun talenten. Wie merkt dat zijn talent gewaardeerd wordt, presteert beter. Via Q*Primair doen twee basisscholen mee aan het proefproject Kwaliteit van Binnenuit. Niet alleen verbetert door die cursus de relatie tussen leerkrachten en kinderen, het team knapt er ook van op. Tekst: Anja Franken, Fotografie: Marcel van den Bergh 10

11 Eigenlijk activeren we opnieuw de kwaliteiten die leerkrachten al hebben, zegt professor Fred Korthagen die het project samen met Q*Primair uitvoert. Korthagen is onderwijskundige aan de Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit. Van huis uit was hij wiskundige en wiskundeleraar en hij heeft veel belangstelling voor de psychologie. Korthagen ontwikkelde de cursus Kwaliteit van binnenuit samen met zijn collega Angelo Vasalos van het Instituut voor Multi-level Learning in Amsterdam. De cursus, gebaseerd op het concept van multi-level learning, bestaat uit een paar bijeenkomsten, waarin de teamleden hun vaardigheden bijschaven om de talenten van kinderen aan te boren. Doorgaans zijn leerlingen en leerkrachten bezig met het uitvoeren van vaardigheden. Maar achter de vaardigheden schuilen talenten en drijfveren, licht Korthagen toe. Als bij een ui liggen verschillende lagen over elkaar. Vaardigheden liggen aan de buitenkant, meer naar binnen liggen overtuigingen, identiteit en betrokkenheid. Alle lagen beïnvloeden ons gedrag maar niet altijd versterken ze elkaar. Als de lagen niet op elkaar zijn afgestemd, maar ook als de omgeving ons niet steunt, worden we ongelukkig. Dat gebeurt volgens Korthagen ook veel op scholen. Wat leerlingen willen, wordt vaak niet ondersteund door leerkrachten. En wat leerkrachten als ideaal hebben, krijgt niet altijd handen en voeten in de klas. Bij multi-level learning geef je aandacht aan de verschillende lagen en stemt die op elkaar af. Als dat lukt en iemand zijn talenten en motivatie tot uiting kan brengen in zijn (school)werk en daarvoor waardering krijgt van anderen, komt hij in een toestand die in jargon flow heet. Alles loopt als vanzelf en alles wat je aanpakt lukt. Dat geeft veel energie. Als mensen in flow zijn leren ze veel sneller. Dat is heel belangrijk in het onderwijs. DE HELE MENS Om zover te komen is kernreflectie nodig. Kernreflectie betekent nadenken over wat en waarom je iets doet. Een techniek die daarbij gebruikt wordt is liften, niet alleen denken met het hoofd, maar ook voelen met het hart en willen (onze verlangens en idealen) spelen een rol bij ons handelen. We helpen mensen daarmee hun denken, voelen en willen af te stemmen. Er is moed voor nodig om in het onderwijs echt te gaan voor wat nodig is, zegt Fred Korthagen. Allerlei krachten werken de idealen van leerkrachten tegen. Kwaliteit werd en wordt te vaak van bovenaf opgelegd en dat werkt averechts. Maar in dit project leren docenten hun eigen kwaliteiten benoemen en aanboren. Vervolgens kunnen zij ook hun leerlingen op hun hele persoonlijkheid aanspreken en niet alleen op zaken die zij met het hoofd leren. De kern van Korthagens methode is dat de leraar de leerling echt gaat zien. Alles mag meedoen. De hele mens. Die kant is erg verwaarloosd in het onderwijs. Er wordt veel gepraat over competenties en over authentiek leren. We willen dat leerlingen bezig zijn met echte dingen. Rekenen en wiskunde worden gegoten in een echt probleem uit het dagelijks leven. Dat is heel mooi en belangrijk, maar er is meer. Authentiek leren vereist ook een authentieke relatie tussen docenten en leerlingen. Ik zit erg op de relatiekant. ALLESBEHALVE ZWEVERIG Natuurlijk rijst al snel de vraag hoe docenten een authentieke relatie aangaan met dertig leerlingen in een klas. Is daar wel tijd voor? Korthagen: Het kost niet meer tijd om iemand oprecht te prijzen voor een creatieve oplossing dan om clichématig te zeggen dat hij iets goed gedaan heeft. Het compliment goed gedaan zegt alleen iets over een vaardigheid, de buitenste laag van de ui. Het gaat dieper als je zegt dat een kind creatief is, een doorzetter of slim. Dan spreek je iemand aan op een kwaliteit. De leerling ontdekt dat talent dan bij zichzelf, voelt zich gewaardeerd én zal die kwaliteit meer gebruiken. Gevolg is dat het kind sneller zal leren. In wezen zijn het allemaal heel natuurlijke dingen die Korthagen de cursisten leert. Maar we zijn die verleerd. We kijken vaker naar wat niet goed gaat dan naar wat wel goed gaat. De psychologie is veel te lang gericht geweest op trauma s en nare ervaringen. Het aanspreken van de kracht van mensen levert naar mijn mening meer op. Momenteel is die omslag gaande in de psychologie. Korthagen beseft als geen ander dat de terminologie van zijn theorie zweverig kan overkomen op buitenstaanders. De cursus is volgens hem echter allesbehalve zweverig. De leerkrachten krijgen praktische opdrachten. We vragen leerkrachten bijvoorbeeld kwaliteiten van collega s te benoemen. Dat zorgt voor verbondenheid in de groep en voor herkenning en erkenning van jezelf. Leerkrachten leggen daardoor ook na de bijeenkomst gemakkelijker contact met elkaar en ze praten sneller over de dingen waarmee ze bezig zijn en over problemen. Zo levert de aandacht voor kwaliteiten effectiever onderwijs op. Leerkrachten leren op diezelfde manier met kinderen om te gaan, ze leren hoe ze de sterke punten van leerlingen kunnen ontdekken. Neem de leerkracht die in de cursus vertelde over een kind met adhd in zijn klas, dat constant vreselijk druk is en die hij dus heel vaak tot de orde roept. We vroegen hem naar de positieve eigenschappen van de jongen. Hij bleek altijd enthousiast en vrolijk. Toen de leerkracht later op school het kind voor het eerst complimenteerde met die eigenschappen, werd hij op slag een stuk rustiger. COMMUNICATIE De scholen die meedoen aan het project zijn enthousiast over het snelle resultaat. Na één bijeenkomst kwamen de leerkrachten op school met het gevoel dat ze hun werk wezenlijk anders konden aanpakken. Een leerkracht zei: Ik heb zoveel theorie gelezen en proberen op te nemen. Maar nu wordt het zo goed overgebracht. De sleutel is communicatie. Ik heb nu begrepen hoe ik echt contact kan maken en vanuit die verbinding voelt alles anders aan in mijn werk. Anderen merkten dat, nu ze hun eigen kwaliteiten beter konden omschrijven, ze die ook gerichter konden gebruiken in hun werk. Bovendien voelen ze dat ze zich, vanuit het geruste gevoel dat ze al veel goed doen, op hun eigen manier verder kunnen ontwikkelen. Korthagen is de eerste om toe te geven dat zijn cursus geen wondermiddel is. Met de drie bijeenkomsten van het pilotproject zijn de scholen een eind op weg, maar misschien is dat niet genoeg om de nieuwe houding te verankeren. De scholen hebben zelf al gevraagd om een vervolg. Op een gegeven moment is er geen weg terug. Mensen hebben dan een nieuwe werkwijze aangeleerd. Ze zijn veranderd. Korthagen heeft jarenlang ervaring opgedaan met cursussen voor lerarenopleiders en docenten en schoolleiders in het basis- en voortgezet onderwijs. Ik denk dat werken met een heel team beter is. Uiteindelijk geeft dat de meeste kracht. Maar ik ken ook individuele docenten die een cursus bij ons instituut volgden en erin slaagden de verandering vast te houden. Vaak merken die mensen dat ze met hun nieuwe aanpak ook meer voor elkaar krijgen op school en dat hun eigen talenten meer worden opgemerkt. Meer informatie: en De Besturenraad maakt onderdeel uit van Q-Primair. 11

oktober 2006 nummer 2

oktober 2006 nummer 2 SBM Maandblad van de Besturenraad voor managers, bestuurders en toezichthouders oktober 2006 nummer 2 Eigenlijk maken we met elkaar een nieuwe cultuur 8 Onderwijsfusie Bommelerwaard 12 Siebren Miedema

Nadere informatie

Ouderbijdrage: Wat is er mis met levend stratego? Toestroom asielzoekerskinderen: gat in de begroting

Ouderbijdrage: Wat is er mis met levend stratego? Toestroom asielzoekerskinderen: gat in de begroting MAGAZINE VOOR HET OPENBAAR ONDERWIJS Nummer 6, november 2014 Ouderbijdrage: Wat is er mis met levend stratego? Toestroom asielzoekerskinderen: gat in de begroting Passend onderwijs vereist andere manier

Nadere informatie

Weg met de zesjescultuur? nr. 1, september 2011. Magazine van de Besturenraad voor managers, bestuurders en toezichthouders

Weg met de zesjescultuur? nr. 1, september 2011. Magazine van de Besturenraad voor managers, bestuurders en toezichthouders SBM Magazine van de Besturenraad voor managers, bestuurders en toezichthouders nr. 1, september 2011 Waarden centraal in maatschappelijke ondernemingen Wij doen in zingeving Dagopeningen 2.0 Ik wil weer

Nadere informatie

Flexibele schooltijden, effectiever onderwijs

Flexibele schooltijden, effectiever onderwijs MAGAZINE VOOR HET OPENBAAR ONDERWIJS Nummer 5, september 2014 Flexibele schooltijden, effectiever onderwijs Kernwaarden die staan als een huis Elke week een vragenrondje over seks NIEU W! bestel gratis

Nadere informatie

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen Ik hoop dat ze zelfstandige wereldburgers worden Wow! Kunnen wij zulke hoge mensen in het echt zien? 5 10 PAOO courant www.paoo.nl Platform allochtone ouders en onderwijs Effect na één jaar PAOO: 22 lokale

Nadere informatie

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago nummer 1 januari 2014 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago > O2A5 en

Nadere informatie

School en ouders: gelijkwaardig!

School en ouders: gelijkwaardig! SCHOOL EN OMGEVING PO/VO School en ouders: gelijkwaardig! Over het vormgeven van ouderbetrokkenheid op scholen Een vervolg op de publicaties Aardig of gelijkwaardig (CPS 2011) en Van aardig naar gelijkwaardig

Nadere informatie

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 3 maart 2015

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 3 maart 2015 Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs magazine nummer 3 maart 2015 > Eenmalige bijdrage buitenonderhoud oude schoolgebouwen > De 40-urige werkweek en de aanpassing van het taakbeleid > Hoe staat

Nadere informatie

VO-magazine. Zeki Arslan (FORUM) kritisch over bestrijding kansongelijkheid» Aansluiting vmbo-tl onder de loep» Code goed bestuur: de

VO-magazine. Zeki Arslan (FORUM) kritisch over bestrijding kansongelijkheid» Aansluiting vmbo-tl onder de loep» Code goed bestuur: de Magazine voor voortgezet onderwijs januari 2010 jaargang 4 VO-magazine 4 Zeki Arslan (FORUM) kritisch over bestrijding kansongelijkheid» Aansluiting vmbo-tl onder de loep» Code goed bestuur: de tussenstand»

Nadere informatie

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN vakblad voor het primair en speciaal onderwijs # 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN 1 Hoog tijd voor inhoud en praktische

Nadere informatie

INGRADO. Mbo-studenten brainstormen over verzuim MAGAZINE SPECIAL

INGRADO. Mbo-studenten brainstormen over verzuim MAGAZINE SPECIAL INGRADO MAGAZINE Maart 2015 Nr. 25 Mbo-studenten brainstormen over verzuim SPECIAL En verder: Opleidingen versterken positie RMC-er 10 vragen aan de minister van OCW Verzuimpreventie Koning Willem I College

Nadere informatie

Van controle naar vertrouwen Technologie kan onderwijs ondersteunen september 2014, 8 e jaargang

Van controle naar vertrouwen Technologie kan onderwijs ondersteunen september 2014, 8 e jaargang vakblad voor schoolleiders Themadag CNV Schoolleiders Passend onderwijs: herrie of harmonie in je team? Vier de verschillen Jay Marino over inclusive education 6 Van controle naar vertrouwen Technologie

Nadere informatie

Een passende plek bieden aan elke leerling. Projectleider Renate de Wit: Danielle, Lars en Thomas zitten al op Passend onderwijs

Een passende plek bieden aan elke leerling. Projectleider Renate de Wit: Danielle, Lars en Thomas zitten al op Passend onderwijs Nummer 1 Jaargang 14 November 2013 Danielle, Lars en Thomas zitten al op Passend onderwijs Opvoedhoogleraar Jo Hermanns over ouders als partner Interview met Jan van Dijk, nieuwe directeur van Accent Projectleider

Nadere informatie

Kader Primair. WRR pleit voor wettelijke ondersteuning gemengde scholen Protocol bewegingsonderwijs ontwikkeld

Kader Primair. WRR pleit voor wettelijke ondersteuning gemengde scholen Protocol bewegingsonderwijs ontwikkeld 2 Kader Primair > thema zeden > Waar ligt de grens? > Onterecht beschuldigd van seksuele intimidatie > Overeenkomsten groter dan verschillen op DE Brede School > Een school vol kleine Lolita s > Hoe vertrouwelijk

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

DE STAAT VAN DE LEERLING

DE STAAT VAN DE LEERLING DE STAAT VAN DE LEERLING De Staat van de Leerling Voorwoord In deze Staat van de Leerling beschrijven leerlingen hun ervaringen op school. Ze zeggen wat hen motiveert. Je proeft hun enthousiasme als ze

Nadere informatie

hoe dit boek te gebruiken? inleiding

hoe dit boek te gebruiken? inleiding hoe dit boek te gebruiken? inleiding Brood op school hoe dit boek te gebruiken? Brood op school gaat over diverse vormen van tussenschoolse opvang (oftewel de overblijf). Het is een werkboek met drie verschillende

Nadere informatie

Met Maxima wijzer in geldzaken

Met Maxima wijzer in geldzaken Met Maxima wijzer in geldzaken Nederlandse Vereniging van Banken Bank Wereld Kwartaalblad, nummer 1, april 2011 Ruimte voor Code Banken Vrouwen naar de top Vuist tegen internetfraude Het Korps Landelijke

Nadere informatie

Pedagogisch Leiderschap: van controle naar visie

Pedagogisch Leiderschap: van controle naar visie vakblad voor schoolleiders Pedagogisch Leiderschap: van controle naar visie Waar een kleine school groot in kan zijn Generaties in het onderwijs Groeien in leiderschap Schoolleidersregister voor professionalisering

Nadere informatie

jaargang 38 - prijs 5,40 - september 2007

jaargang 38 - prijs 5,40 - september 2007 jaargang 38 - prijs 5,40 - september 2007 5 Maatschappijwetenschappen Examenbesprekingen Horloge van Bush & Maatschappij Politiek vakblad voor maatschappijleer INHOUD 4 Oude oplossing voor nieuwe problemen?

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Meninge Informatief magazine over leven met een beperking in Zuidoost-Brabant Jaargang 5, oktober 2009 Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Nummer 19 4 Stichting Regie over Eigen Leven 10

Nadere informatie

Mia Nijland Top Job Salland April 2013. De samenwerkingspartners van BinQ zijn: Klink-Nijland GWW Fundeon ROC Deltion Nijland & Kroes

Mia Nijland Top Job Salland April 2013. De samenwerkingspartners van BinQ zijn: Klink-Nijland GWW Fundeon ROC Deltion Nijland & Kroes Voorwoord Dit verslag is geschreven naar aanleiding van het symposium over het leerwerkproject BinQ dat op vrijdag 22 maart 2013 heeft plaatsgevonden bij de Leeren Lampe in Raalte. Genodigden waren rijks-

Nadere informatie

Woestijnervaring Naar aanleiding van het artikel Identiteit katholieke scholen in het geding

Woestijnervaring Naar aanleiding van het artikel Identiteit katholieke scholen in het geding Nr. 15 06.10.2012 Wilt u uw mening geven? U kunt een brief van maximaal 200 woorden mailen naar schooljournaal@cnvo.nl. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen niet te plaatsen of in te

Nadere informatie

Mediawijsheid voor schoolbestuurders

Mediawijsheid voor schoolbestuurders Mediawijsheid voor schoolbestuurders Inhoudsopgave Vooraf 3 De mediawijze school 4 Stap voor stap naar mediawijsheid 10 Interview Jan Fasen, Connect College in Echt 14 Interview Pim van Leeuwen, OBS Lucebert

Nadere informatie

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen

Nadere informatie

Colofon. Column. Inhoudsopgave. Personaliseren is HOT; Hype Of Trend? 36 Groene ict levert het onderwijs serieuze besparingen op

Colofon. Column. Inhoudsopgave. Personaliseren is HOT; Hype Of Trend? 36 Groene ict levert het onderwijs serieuze besparingen op November 2013 Column Personaliseren is HOT; Hype Of Trend? Als een begrip te vaak gebruikt wordt, when it is learned and how it is learned; this may not indicate unlimited moet je uitkijken. De kans dat

Nadere informatie

Talentontwikkeling op de havo

Talentontwikkeling op de havo Talentontwikkeling op de havo Verhalen uit de praktijk regionale talentnetwerken Talentontwikkeling op de havo Verhalen uit de praktijk Talentontwikkeling op de havo Inhoudsopgave 1. Over deze publicatie

Nadere informatie

Etnische diversiteit in docententeams in het hbo. Martha Meerman en Rob Gründemann (redactie)

Etnische diversiteit in docententeams in het hbo. Martha Meerman en Rob Gründemann (redactie) Etnische diversiteit in docententeams in het hbo Martha Meerman en Rob Gründemann (redactie) Colofon Etnische diversiteit in docententeams in het hbo Auteurs Martha Meerman en Rob Gründemann (redactie)

Nadere informatie

AMSTERDAM WEST BINNEN DE RING STICHTING VOOR OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS PERSONEELSBLAD 8 JULI 2011. Binnen de Ring

AMSTERDAM WEST BINNEN DE RING STICHTING VOOR OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS PERSONEELSBLAD 8 JULI 2011. Binnen de Ring PERSONEELSBLAD 8 JULI 2011 AMSTERDAM WEST BINNEN DE RING STICHTING VOOR OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS 8 Binnen de Ring in het kort Ontvangen door de koningin Drie scholen van AWBR verzorgden dit jaar het

Nadere informatie