Effectueel Programma Management (EPM)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Effectueel Programma Management (EPM)"

Transcriptie

1 Cursus Beschrijving Effectueel Programma Management (EPM) EFFECTUEEL PROGRAMMA MANAGEMENT Complexe en meervoudige Programma s vragen om een doelgerichte en holistische aanpak. Effectief Efficiënt Actueel Effectueel Werkende principes begrijpen en kunnen toepassen. Verandertrajecten in organisaties zijn er in verschillende soorten en smaken. De verandering kan rechttoe rechtaan zijn: de uitdaging, de oplossingen, de blokkades en de weg waarlangs het resultaat bereikt moet worden is dan bekend en veelal al eerder ervaren. Maar wat als de verandering complex en niet eenduidig is? En wat als de verandering tweeslachtig is met tegenstrijdige belangen en krachtenvelden? Of wat als de organisatiegrens overschreden wordt in ketenbrede veranderingen? En wat als de omgeving tijdigheid oplegt (zoals verplichtingen uit wet- en regelgeving of kansen in de markt)? Een holistische aanpak om deze complexe en meervoudige veranderingen doelgericht en tijdig te realiseren is dan gewenst. Programma Management is een vakgebied waarmee complexe en meervoudige veranderingen doelgericht, efficiënt, effectief en daadwerkelijk in haar samenhang gemanaged kunnen worden. Programma Managers die dit vak verstaan zijn cruciaal voor het tijdig realiseren van de organisatiedoelen. Het begrijpen van de werkende principes uit diverse vakgebieden (zoals Organisatiekunde, Business Development, Business Case Management, Benefit Realisation Management, Proces Management en Verander Management) is voor de Programma Manager noodzakelijk. Het kunnen toepassen van deze werkende principes in het handelingsrepertoire van de Programma Manager nog meer; dit maakt de Effectuele Programma Manager die in de praktijk doelgericht, efficiënt, effectief en daadwerkelijk actuele veranderingen aanstuurt. LEER- EN ONTWIKKELTRAJECT EFFECTUEEL PROGRAMMA MANAGEMENT Werken aan uw Vaardigheden, Attitude en Kennis: uw vakbekwaamheid als Programma Manager. Voor u als Programma Manager een belangrijke impuls in de ontwikkeling van uw competenties. Het Leer- en Ontwikkeltraject Effectueel Programma Management richt zich op de ontwikkeling van de Effectuele Programma Manager die in zijn/haar praktijk te maken heeft met complexe en meervoudige verandertrajecten die met Programma Management bestuurd worden. U krijgt als deelnemer inzicht in de werkende principes van Effectueel Programma Management en u leert deze in uw eigen praktijk toe te passen. U vergroot daarmee uw handelingsrepertoire om complexe en meervoudige veranderingen als Programma Manager aan te sturen en werkt u aan de ontwikkeling van uw vakbekwaamheid. Met dit Leer- en Ontwikkeltraject krijgt u hiermee een belangrijke stimulans in de ontwikkeling van u als Programma Manager. VOOR WIE BESTEMD Effectueel Programma Management is bestemd voor Programma Managers die daadwerkelijk te maken hebben met complexe en meervoudige veranderingen in hun praktijk. We bevelen aan om voor de aanmelding af te stemmen met één van onze adviseurs of deze cursus voor u de juiste keuze is en of uw werkomgeving voor u voldoende leermogelijkheden biedt. 10 mei 2012 Pagina 1

2 AANMELDING EN INTAKE Werken aan uw persoonlijk meesterschap begint met uw leerdoelstelling. Na de aanmelding als deelnemer levert u een korte beschrijving aan van wat uw persoonlijke ambitie is in het ontwikkelen van uw persoonlijk meesterschap in Effectueel Programma Management: uw leerdoelstelling. Uw leerdoelstelling is met uw aanmelding onderwerp van een intake. In een persoonlijk intakegesprek wordt uw leerdoelstelling doorgesproken en worden eventueel nog onbeantwoorde vragen over de opzet en inhoud van het Leer- en Ontwikkeltraject beantwoord. DE OPBOUW VAN HET LEER- EN ONTWIKKELTRAJECT Effectueel Programma Management omvat vijf blokken met elk drie kernconcepten. Elk blok behandelt Effectueel Programma Management vanuit een invalshoek. Elk kernconcept wordt in één dagdeel behandeld. De vijf blokken worden voorafgegaan door een Start Up met een Kick Off. We sluiten af met een Wrap Up waarin u uw studieproducten presenteert en laat beoordelen. Afbeelding 1: EPM Opbouw Vijf blokken met elk drie kernconcepten. 17 bijeenkomsten van een dagdeel. In totaal betreft dit 15+2=17 fysieke bijeenkomsten. Elk een dagdeel omvattend. Bij onze open inschrijving zijn dit avonden. Bij een incompany variant is dit in overleg. DE INHOUD VAN HET LEER- EN ONTWIKKELTRAJECT 1 Werken aan Fuzzy Problems met de Soft System Methodology. De verschillen met Project- en Portfolio Management en soorten veranderingen verkennend. Programma s zijn sociale constructen. 1. EPM Start Up In de Kick Off maakt u kennis met de andere deelnemers en wordt het programma meer in detail toegelicht (Meet & Greet). We starten daarin met het gedachtegoed van Fuzzy Problems uit het domein van Soft System Methodology. Daarmee leert u als groep complexe problemen te structureren (Group Model Building) met cases uit onze en uw praktijk. Verder maakt u kennis met onderdelen uit het volgende blok. 2. Blok 1: EPM Conceptual Framework Dit blok richt zich op het fundament van Programma Management. We beginnen met het eerste kernconcept: EPM Concept. Daarin leggen we de basis van wat een programma is en wat de verschillen zijn tussen Project- en Portfolio Management. Verder behandelen we het Concept of Change en de verschillende soorten veranderingen om een basis te leggen voor de later te kiezen Programme Change Strategy. We vervolgen met EPM Sources of Effectuation waarin we de theoretische onderstroom verkennen, waaronder het sociaal constructionisme dat de basis vormt voor het werkende principe dat programma s sociale constructen zijn. Verder kijken we naar de systeemtheorie uit de organisatiekunde om de deelnemer een taal te bieden om vanuit dit perspectief naar Programma s te kijken. 1 De persoonlijke leerdoelstellingen van de deelnemers kan de inhoud van het programma doen wijzigen. 4 mei 2012 Pagina 2

3 Kiezen van Programma Aanpak We eindigen met het derde kernconcept EPM Programme Management Schools waarin we de verschillende scholen van Programma Management behandelen en daarmee handvaten aanreiken hoe u uw programma kunt aanpakken (vooral faseren en structureren). 3. Blok 2: EPM Management of Value Dit blok richt zich op de kern van Programma Management: zichtbaar waarde toevoegen. Werken aan Visie en Business Models. De toegevoegde waarde onderbouwen en verzilveren. Programma Risico s managen. De veranderstrategie van uw Programma kiezen en Interventies ontdekken. Het belang van Teaming in Programma s. Uw eigen Leiderschap reflecteren. Besturing van de verandering in en tussen organisaties. Rol en werking van Architectuur Leren werken aan datgene wat de waarde creëert. In het eerste kernconcept EPM Business Modelling behandelen we hoe strategie in organisaties zich ontwikkelt, ontvouwt en openbaart in Visie en Business Models. U werkt aan het fundament van uw programma en leert hoe een Programma Visie te formuleren en een Business Model te maken. Last but not least wordt met u gedeeld hoe sterke Business Cases te maken. U wordt daarin ondersteund met de meer dan 50 punten tellende Business Case Assessment Checklist. Het tweede kernconcept dat we in dit blok behandelen is EPM Added Value. Daarin kijken we naar hoe de toegevoegde waarde in programma s te benoemen, te beleggen en te verzilveren. U leert dit in de praktijk te brengen met onder meer de methoden en technieken van Benefit Realisation Management en Earned Value Management; dit aan de hand van een case van ons of van u. Aandacht wordt gegeven aan de onderbouwing als kritisch denker van de Programma Benefits en de tijdige verzilvering van deze Benefits. We eindigen dit blok met EPM Risk Management waarin met de Programma Management bril kijken naar de risico s en hoe deze te managen. 4. Blok 3: EPM Guiding the Change In dit blok richten we ons op hoe de verandering te (bege)leiden. In het kernconcept EPM Change Strategy & Approach richten we ons op wat de verandering is. Een basis voor Veranderdiagnose, Veranderfocus en Interventieplanning wordt gelegd en het Change Proces (aard en tempo van verandering) wordt invulling gegeven. De nadruk ligt op de Veranderstrategie en Verandertempo die u in uw programma kan kiezen. We behandelen verder de in programma s te weinig toegepaste Large Scale Interventie methodiek. We vervolgen met het kernconcept EPM Teaming waarin aandacht gegeven wordt hoe teams in Programma s te creëren. Welk team heeft uw programma nodig? Wat voor kernfuncties (zoals Programma Support) plaatst u in uw programma? We eindigen met EPM Leadership waarin we de vormen van leiderschap in Programma s onderzoeken en relateren aan uw eigen Change Leadership in uw programma. 5. Blok 4: EPM Ensuring the Destination Dit blok richt zich op het borgen dat de programmabestemming (waaronder de toegevoegde waarde) bereikt wordt. Het eerste kernconcept is EPM Governance waarin u de werkende principes onder de programmatische besturing van de verandering verkent en leert toe te passen in uw context. Speciale aandacht wordt gegeven aan samenwerkingsvormen tussen en binnen organisaties (ketenbreed, afstemming lijnorganisatie). We vervolgen met EPM Architecture waarin de rol en werking van de architectuur in programma s uit de doeken wordt gedaan. We eindigen met EPM Capability Management waarin we vorm en inhoud geven aan de capabilities die nodig zijn om de waardetoevoeging te realiseren en hoe deze programmaportfolio van projecten en lijnactiviteiten planmatig aan te sturen. Aandacht wordt verder gegeven aan hoe het lerend vermogen te versterken en opgedane kennis te borgen (l earning organisation, knowledge management in programma s). Met EPM Architectuur en EPM Capability Management kan u invulling geven aan het bestemmingsplan (blueprint). 4 mei 2012 Pagina 3

4 6. Blok 5: EPM Communication & Commitment In dit blok richten we ons op de communicatie en het commitment. Stakeholders Engagement: met hard en hoofd. Lobby en beïnvloeding als vaardigheid. Medestand en Weerstand. Borging en integratie van het geleerde. Assessment en presentatie van het geleerde. We beginnen met EPM Stakeholders Engagement, waarin we kijken hoe Stakeholders te betrekken en betrokken te houden (te engagen) met hart en hoofd. Typering, segmentering en engageren van stakeholders tegen de achtergrond van het eerder behandelde Business Model, Business Case en Benefit Realisation Management vormen de kern. We vervolgen met EPM Influencing waarin we kijken naar hoe op integere wijze te lobbyen en te beïnvloeden en niet integere beïnvloeding te herkennen en te bestrijden. U maakt kennis met de Interventiewijzer die u in uw praktijk kan ondersteunen. We eindigen dit blok met EPM Coping & Acceptance waarin we kijken naar de verandercapaciteit en de acceptatie in programma s. Dit tegen de achtergrond van uw eigen programma. 7. EPM Wrap Up Dit blok gaat over borging en integratie van het geleerde in uw praktijk. Tegen de achtergrond van uw persoonlijke leerdoelstelling kijken we terug naar het geleerde (Reflection) aan de hand van een presentatie van uw leerproducten (zie verder); uw sponsor is bij deze presentatie welkom. Ter voorbereiding van deze presentatie kijken we met u vooruit naar uw Post EPM leerdoelen (Post Module Learning Objectives) en sluiten af met de assessment van uw leerproducten in een persoonlijk gesprek. DE LEERAANPAK EN LEEROMGEVING Multi Channel leren: fysieke bijeenkomsten ondersteund dooreen elektronische leeromgeving. In onze leeraanpak onderzoekt u als deelnemer de theorie tegen de achtergrond van uw persoonlijke leerdoelstelling. Dit wordt ondersteund door een elektronische leeromgeving waarin u individueel en gezamenlijk werkt aan leeractiviteiten zoals het beantwoorden van onderzoeksvragen. Een verscheidenheid aan leeractiviteiten (van quiz tot co-creatie) passeren daarbij de revue. Alle leerproducten vormen uw Persoonlijke Portfolio waarvan de docent de voortgang volgt om achterblijvers tijdig te signaleren en te kunnen ondersteunen. Met de leerproducten krijgt u punten die meetellen bij het verkrijgen van eindbeoordeling voor deze cursus. In elke klassikale bijeenkomst wordt de theorie toegelicht en worden vragen beantwoordt die de deelnemers individueel niet afdoende konden beantwoorden. Dialoog tussen deelnemers en presentaties van de docent wisselen elkaar daarbij af. Tussen de lessen door kunnen deelnemers vragen stellen aan elkaar en aan de docenten via de elektronische leeromgeving. Versterkt door intervisie en coaching. Dit proces kan verder ondersteund worden door intervisiebijeenkomsten in groepen en persoonlijke coaching. Beide met behulp van onze EPM Coaches. DE LEERPRODUCTEN U werkt gedurende EPM aan uw leerproducten. Dit zijn: Leerproducten: -Persoonlijke Leerdoelstelling -Persoonlijke Portfolio -Reflectie Rapport 1. De Persoonlijke Leerdoelstelling (bij de start vervaardigd en later zo nodig bijgesteld). 2. De Persoonlijke Portfolio met leeractiviteiten zoals: a. Rich Picture (waarin de fuzzy context geschetst wordt); b. Theoretical Framework Research Answers; c. Vision Statement; d. Business Model; e. Benefit Dependency Network; f. Programma Besturingsmodel; g. Capability Management Plan; h. Change Diagnose and Intervention; i. Programme Change Strategy; j. Team Plan; k. Stakeholders Engagement Plan; l. Verandercapaciteit. 3. Het Reflectie Rapport waarin de nadruk ligt op het eigen handelen als Programma Manager in de persoonlijke leeromgeving. De geleerde lessen en toekomstige (Post EPM) leerdoelen maken daar onderdeel van uit. Met name dit onderdeel wordt in voornoemde Wrap Up gepresenteerd. 4 mei 2012 Pagina 4

5 DE ASSESSMENT VAN HET LEER- EN ONTWIKKELTRAJECT De Persoonlijke Portfolio met daarin de leerproducten wordt door de docenten bij oplevering beoordeeld. Het minimum cijfer van de Persoonlijke Portfolio is 5,5. Assessment van uw Persoonlijke Portfolio en uw Reflectie Rapport. Het Reflectie Rapport wordt door de docenten beoordeeld. Een persoonlijk gesprek maakt daar onderdeel van uit. Het minimum cijfer is een 5,5. Het eindcijfer van het leer- en ontwikkeltraject is het gemiddelde van voornoemde cijfers. Daarbij worden de individuele cijfers voor middeling afgerond op 1 cijfer achter de komma. Voor het met succes afronden van deze cursus is een minimum eindcijfer nodig van 5,5. DE DUUR VAN HET LEER- EN ONTWIKKELTRAJECT 17 dagdelen in 9 maanden. Effectueel Programma Management omvat 17 fysieke bijeenkomsten van elk een dagdeel, verspreidt over 9 maanden. We starten in oktober en eindigen in juni. De voorafgaande inschrijving sluit eind juli. Intakes vinden in augustus en september plaats. DE LEERBELASTING Elk kernconcept (15 in totaal), de Start Up en de Wrap Up omvat een dagdeel van 4 uur. Het bijwonen van lessen geeft een studiebelasting van 17*4 uur= 68 uur. Per kernconcept (15 in totaal) wordt de leerbelasting aan zelfstudie geschat op een tijd die gelijk is aan het klassikale deel van het kernconcept: 4 uur. In totaal 60 uur zelfstudie 2. De productie van het Reflectie Rapport wordt geschat op 40 uur. Leerbelasting gemiddeld 4,5 uur per week. In totaal is daarmee de studiebelasting 168 uur. Gemiddeld 4,5 uur per week met een piek aan het eind voor het Reflectie Rapport en bijbehorende presentatie. GROEPSSAMENSTELLING Groepen van Effectueel Programma Management wordt opgezet om zo veel mogelijk waarde toe te voegen voor u als deelnemer. De groepen zijn maximaal 20 personen groot. Minimaal is dit 10 personen groot. De groepssamenstelling wordt mede bepaald door de uitkomsten van de intake gesprekken. Daarmee leggen we ook een basis om uw netwerk te vergroten. INSTROOMNIVEAU Passende leeromgeving is nodig. Opleiding en werkervaring van u als deelnemer moet aansluiten bij de inhoud van het programma en de samenstelling van de klassen. Wilt u waarde voor uzelf toevoegen dan is een passende leeromgeving waar u het geleerde in de praktijk kan brengen essentieel. Een opleiding respectievelijk certificering in Programma Management zoals MSP Managing Succesfull Programmes, IPMA B Programma Management of PMI s Program Management Professional (PgMP) is niet vereist. WAT VERWACHTEN WE VAN DE DEELNEMER Van u wordt vasthoudendheid en discipline verwacht om uzelf niet teleur te stellen met een onvoltooide opleiding. Opgemerkt wordt dat we een rijke leeromgeving bieden waarmee de deelnemer na EPM verder kan blijven leren. De elektronische leeromgeving kan dan ook beschikbaar blijven voor latere raadpleging. Gedurende EPM is de leeruitdaging van de deelnemers om in deze leeromgeving de relevante informatie snel te ontwaren en om te zetten in leerproducten. Voornoemde schatting van de leerbelasting gaat hiervan uit. Verder verwachten we dat u als deelnemer de discipline en de ruimte in uw agenda heeft om de lessen bij te wonen en de leerproducten tijdig en volledig op te leveren. 2 De productie van de individuele leerproducten uit de Persoonlijke Portfolio is meer dan voornoemde schatting. Deze vormen over het algemeen onderdeel van het dagelijks werk. U wordt aangeraden dit tegen de achtergrond van uw persoonlijke leeromgeving zelf in te schatten. 4 mei 2012 Pagina 5

6 DE DOCENTEN Gerenommeerde docenten. Het docentencorps bestaat uit gerenommeerde leraren en praktijkprofessionals op het gebied van Programma Management en andere Management of Change professies zoals Verander Management. Regelmatig worden inspirerende gastsprekers uitgenodigd. Kerndocent is Bert van der Hooft MCM die onder meer docent is aan de Rotterdam Business School voor het Management of Change domein, waaronder Programma Management, Management of Technology & Innovation, Verander Management, Kennis Management, Kritisch Denken en Communiceren en Business Case Management valt. Als Programma Directeur bij Logica en voorheen bij ABN AMRO en Fortis heeft hij een brede praktische ervaring. Auteur van Regie Voeren over Organisatieverandering met ICT. De kerndocent is naast de rol als docent - verantwoordelijk voor de programma inhoud en de integratie van de afzonderlijke blokken en kernconcepten. DE LITERATUUR Actuele literatuur. De literatuur is een selectie van actuele boeken en artikelen over Programma Management en aanpalende vakgebieden (Business Development, Business Case Management, Benefit Realisation Management, Proces Management en Verander Management). Na inschrijving ontvangt u per blok de literatuurlijst. DE TAAL Taal doorgaans Nederlands. De voertaal is Nederlands. Gegeven het internationale karakter van de Rotterdam Business School en de samenstelling van de groep kan de voertaal Engels zijn. U kunt bij de aanmelding aangeven of dit een beperking voor u is zodat we met de groepssamenstelling daarmee rekening kunnen houden. De schrijftaal voor uw leerproducten is naar keuze Engels of Nederlands. Het lesmateriaal is veelal in het Engels. Als passende Nederlandstalige alternatieven of varianten beschikbaar zijn dan kunnen die gebruikt worden. Omvat Engelstalig lesmateriaal. DE ONDERSTEUNING Deelnemers kunnen via de elektronische omgeving vragen stellen aan elkaar en de docenten. Aanvullend kan intervisie en coaching georganiseerd worden. DE LOCATIE Verschillende leslocaties. Wij verzorgen onze cursussen op verschillende locaties. Voor het in 2012 te starten traject wordt leslocatie in Arnhem voorzien. Bij voldoende inschrijvingen is Rotterdam een tweede optie. U kunt uw voorkeur bij de aanmelding opgeven. WANNEER Start in oktober. Finish in juni. Effectueel Programma Management start begin oktober en eindigt in het daaropvolgende jaar in juni. Exacte data worden in het aanmeldingsformulier aangegeven. GEORGANISEERD DOOR Rotterdam Business School Dit leer- en ontwikkeltraject wordt door de Rotterdam Business School in samenwerking met haar kennis- en ervaringspartner: de meer dan 1100 leden tellende Management of Change community van Logica. CERTIFICERING EN VRIJSTELLINGEN Certificaat van de Rotterdam Business School. U ontvangt een certificaat van de Rotterdam Business School waarmee u een vrijstelling kunt aanvragen in de Master Programma s van RBS, zoals voor de electives van het Executive MBA programma. Vraag uw studie adviseur naar de mogelijkheden. Voor een zeer beperkt aantal leerproducten van Effectueel Programma Management kan vrijstelling aangevraagd worden met eerder door u vervaardigd werk. Laat u zich hierover tijdens de cursus informeren door uw docent. 4 mei 2012 Pagina 6

7 GERELATEERDE CURSUSSEN Gerelateerde cursussen - waar u uw EPM kennis kunt verdiepen en verbreden- uit ons aanbod zijn onder meer: Change Management (Verander Management); Management of Technology & Innovation; Business Case Management; Benefit Realisation Management; Business Modelling; Kritisch Denken en Communiceren voor Business doeleinden; Kennis Management. Effectueel Programma Management kan gevolgd worden naast andere opleidingen en certificeringen voor Programma Management zoals MSP Managing Succesfull Programmes, IPMA B Programma Management of PMI s Program Management Professional (PgMP). DE PRIJS De prijs voor Effectueel Programma Management is: Het Leer- en Ontwikkeltraject Een vaste prijs per deelnemer van 6.750,= De Elektronische Leeromgeving Voor de duur van het programma is de toegang tot de elektronische leeromgeving gratis. Daarna kost dit 120,= per jaar per deelnemer. EPM Coaching Intervisie en Coaching moet aansluiten bij de samenstelling van intervisiegroepjes en de persoonlijke leerdoelstellingen. Op basis van uw intake doen we desgewenst een voorstel voor een EPM Coach. Tarieven van onze EPM coaches variëren van 150,= tot 225,= per 1½ uur. Daarbij gaan we uit dat de plaats van bijeenkomst de cursuslocatie is (aansluitend op de fysieke bijeenkomsten). Voor andere locaties geldt een voorrijdtarief gelijk aan voornoemde prijs per1½ uur. Dit aangevuld met een kilometervergoeding van 0,19 per kilometer reisafstand ten opzichte van de cursuslocatie. Alle voornoemde bedragen (met uitzondering van de literatuur) zijn exclusief BTW. Literatuur is niet inbegrepen. Rekening gehouden moet worden met 250,= tot 350,= euro aan literatuurkosten per deelnemer. 4 mei 2012 Pagina 7

8 INFORMATIE BIJEENKOMST Informatiebijeenkomst Wilt u meer weten? Bezoek dan een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst geeft kerndocent Bert van der Hooft een toelichting op de inhoud en opzet van Effectueel Programma Management. U kunt hier de data zien voor informatiebijeenkomsten en u aanmelden. AANMELDEN Aanmelden U kunt hier voor Effectueel Programma Management de lesdata zien en u aanmelden. Incompany INCOMPANY Dit leer- en ontwikkelingstraject kan ook als ook als incompany traject worden afgenomen. Indien gewenst leveren wij maatwerk, afgestemd op de specifieke wensen van uw organisatie. NADERE INFORMATIE Nadere info Nadere informatie kunt u verkrijgen bij: 1. Studie adviseur en Kerndocent Bert van der Hooft MCM. Te bereiken onder dan wel via +31(0) LOGICA Logica Nederland B.V. Prof. W.H. Keesomlaan 14 PO Box AD Amstelveen T: F: Staying ahead of competition is now more important than ever. And that requires delivering innovative products to market faster and more cost-effectively. You would benefit from placing your faith in an organisation such as ours where everything centres on innovation. In fact collaborative innovation. We combine progress in technology with new ways of doing business to inspire new developments for you. AUSTRALIA / BELGIUM / BRAZIL / CANADA / CZECH REPUBLIC / DENMARK / EGYPT / ESTONIA / FINLAND / FRANCE GERMANY / HONG KONG / HUNGARY / INDIA / INDONESIA / KUWAIT / LUXEMBOURG / MALAYSIA / MOROCCO NETHERLANDS / NORWAY / PHILIPPINES / POLAND / PORTUGAL / RUSSIA / SAUDI ARABIA / SINGAPORE / SLOVAKIA / SPAIN / SWEDEN / SWITZERLAND / TAIWAN / UKRAINE / UNITED ARAB EMIRATES / UK / USA 4 mei 2012 Pagina 8

Leiderschapsversterkend Programma www. mlacademy.nl

Leiderschapsversterkend Programma www. mlacademy.nl Focus on talent and ambition Leiderschapsversterkend Programma www. mlacademy.nl The task of the leader is to get his people from where they are to where they have not been. Henry A. Kissinger Als leidinggevende

Nadere informatie

De connected shopper journey

De connected shopper journey Over mij Nienke Smit Director Retail & Shopper TNS NIPO TNS NIPO Grote Bickersstraat 74 PO box 247 Amsterdam 1000 AE Amsterdam 020 5225 444 www.tns-nipo.com 2 Het was ooit heel simpel Behoefte Aankoop

Nadere informatie

MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT

MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT INZICHT, OVERZICHT EN VAARDIGHEDEN VOOR HET LEIDEN VAN VERANDERING NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 VOORWOORD Ontwikkelingen in de omgeving en binnen organisaties worden complexer

Nadere informatie

IChO26 landenklassement Oslo Noorwegen 1994

IChO26 landenklassement Oslo Noorwegen 1994 IChO26 landenklassement Oslo Noorwegen 1994 1 P.R. of China 317,601 2 United Kingdom 313,998 3 U.S. of America 303,541 4 Austria 300,036 5 Singapore 299,143 6 Korea 294,383 7 Chinese Taipei 292,39 8 Czech

Nadere informatie

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering IPMA B training Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering Doelgroep Projectmanagers die in de afgelopen 8 jaar meer

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

Overview Verander-concepten en het nieuwe MSP

Overview Verander-concepten en het nieuwe MSP Overview Verander-concepten en het nieuwe MSP Drs. Rix M. Hof MBA Management consultant Thesis 2003 over MSP Auteur De kleine MSP MSP, verandermanagement en veranderkunde Stelling: MSP als programma management

Nadere informatie

Post-HBO Beïnvloeden op strategisch niveau

Post-HBO Beïnvloeden op strategisch niveau Hoe zorgt u er als manager voor dat uw plannen en ideeën door de organisatie als net zo waardevol worden ervaren als door uzelf? In deze cursus beïnvloeden leert u hoe u met geavanceerde technieken op

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding)

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Strategisch online communicatiemanagement; de uitdaging voor de communicatieprofessional De toename aan vooral digitale media en kanalen,

Nadere informatie

Trend Control Systems Ltd

Trend Control Systems Ltd Trend Control Systems Ltd Trend Approved Partner Network: Australia Germany ** Malaysia * Portugal Sweden ** Austria * Belgium China ** Croatia Czech Republic Denmark ** Estonia Faroe Islands Finland *

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) IN HET KORT CONTACTGEGEVENS DE KRACHT VAN ONZE COACHOPLEIDING PERSOONLIJKE AANDACHT BLENDED LEARNING

COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) IN HET KORT CONTACTGEGEVENS DE KRACHT VAN ONZE COACHOPLEIDING PERSOONLIJKE AANDACHT BLENDED LEARNING COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) Er zijn veel redenen om een coachopleiding te volgen. Als u wilt werken als coach is een coachopleiding natuurlijk een voorwaarde. Maar ook voor optimale carrièregroei

Nadere informatie

Specialist Development Leergang: KOERS

Specialist Development Leergang: KOERS Specialist Development leergang KOERS Pagina 1 van 7 Specialist Development Leergang: KOERS "The future belongs to those who see possibilities before they become obvious." De Specialist Development Leergang

Nadere informatie

Training IPMA PMO. Nóg sterker worden binnen het vak van PMO. www.winpmoopleidingen.nl

Training IPMA PMO. Nóg sterker worden binnen het vak van PMO. www.winpmoopleidingen.nl Training IPMA PMO Nóg sterker worden binnen het vak van PMO Training van WIN PMO. De IPMA PMO opleiding Sinds 2015 is het mogelijk om een IPMA PMO certificaat te behalen bij IPMA Certificering NL (voormaling

Nadere informatie

IPMA C: Training projectmanagement

IPMA C: Training projectmanagement Wilt u uw ervaring als projectmanager met het internationaal erkende IPMA-C certificaat bekronen? En zoekt u een op maat gesneden, flexibel opleidingstraject dat uw slaagkans vergroot? Dan is IPMA C: Training

Nadere informatie

Online Corporate Communicatie

Online Corporate Communicatie Online Corporate Communicatie Corporate communicatie; integreer online kanalen en voer impactvolle corporate campagnes Er is een groot tekort aan kennis over online corporate communicatie waardoor organisaties

Nadere informatie

Wat is MD in de regio?

Wat is MD in de regio? MD in de regio Wat is MD in de regio? MD in de regio is een uniek Management Development programma voor bedrijven die geen eigen intern MD programma kunnen opzetten. MD in de regio combineert hard en zacht,

Nadere informatie

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Algemeen De post-hbo opleiding Management in Zorg en Welzijn is een opleiding van 1,5 jaar voor mensen met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn en

Nadere informatie

De wervende verenigingsadviseur

De wervende verenigingsadviseur De wervende verenigingsadviseur Inzet op energie en wervend vermogen van de vereniging WHISE ACADEMY De wervende verenigingsadviseur Het boeien en binden van mensen en organisaties in de lokale samenleving

Nadere informatie

FACTSHEET Grapes: special India HScode 08 06 10 (10)

FACTSHEET Grapes: special India HScode 08 06 10 (10) FACTSHEET Grapes: special India HScode 08 06 10 (10) Summery India was sinds 2000 sterk in opkomst als exporteur van druiven. In 2000 ging het nog om een hoeveelheid van 16.000 ton en in 2008 bereikte

Nadere informatie

Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering

Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering IPMA C training Ervaring is de optelsom van uw eerder gemaakte fouten! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering Doelgroep Projectmanagers die 3 tot 8 jaar ervaring hebben in

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Verandermanagement & Leadership De cursus Verandermanagement & Leadership duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Onderwijskundig ondernemerschap

Onderwijskundig ondernemerschap Onderwijskundig ondernemerschap Toekomstbestendigheid is een belangrijk thema in een wereld waarin krimp de strategische agenda van scholen steeds nadrukkelijker lijkt te bepalen. Vergrijzing, teruglopende

Nadere informatie

DE VERANDEREXPEDITIE!

DE VERANDEREXPEDITIE! DE VERANDEREXPEDITIE! OP WEG NAAR EEN SUCCESVOL RESULTAAT Hands-on begeleiding voor de verandermanager Interselectgroup i.s.m dr. Marco de Witte (adviseur en veranderkundige) Visie op verandermanagement

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden.

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden. Deelnemers aan deze leergang verbreden hun kennis op verschillende bedrijfskundige domeinen en passen deze direct toe in hun eigen werkomgeving. Aan het eind van de leergang zijn de kosten van de opleiding

Nadere informatie

Webpagina Verandermanagement: Erkenning: Schoolleidersregister. Omvang: 56 SBU, 2 EC

Webpagina Verandermanagement:  Erkenning: Schoolleidersregister. Omvang: 56 SBU, 2 EC Verandermanagement Algemeen wordt aangenomen dat zeventig procent van alle pogingen tot organisatieverandering mislukt. Over de oorzaken daarvan is al veel geschreven. Vaak betreft het gemakkelijk verteerbare

Nadere informatie

Welkom. Tips voor debiteurenbeheer en incasso Hilde Malyster

Welkom. Tips voor debiteurenbeheer en incasso Hilde Malyster Welkom Tips voor debiteurenbeheer en incasso Hilde Malyster Reach the ultimate balance between maximized sales and minimized risks. 4 Weet met wie je zaken doet Controleer klant voor overeenkomst Financïele

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

ADVANCED MARKETING PROGRAM

ADVANCED MARKETING PROGRAM ADVANCED MARKETING PROGRAM DE MEEST ACTUELE MASTERCLASS VOOR ERVAREN MARKETEERS DIE VERDIEPING EN VERBREDING ZOEKEN NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING Het Nyenrode Advanced Marketing Program is

Nadere informatie

PROFESSIONAL LEARNINg & DEvELOPMENT. MASTERCLASS Open InnOvatIemanagement. de maakindustrie

PROFESSIONAL LEARNINg & DEvELOPMENT. MASTERCLASS Open InnOvatIemanagement. de maakindustrie PROFESSIONAL LEARNINg DEvELOPMENT MASTERCLASS Open InnOvatIemanagement In de maakindustrie MASTERCLASS Open InnOvatIemanagement In de maakindustrie AMBITIE, ACTIE EN RESULTAAT IN INNOvATIE De Universiteit

Nadere informatie

FACTSHEET CUT FLOWERS RUSSIA import jan-may 2015

FACTSHEET CUT FLOWERS RUSSIA import jan-may 2015 IMPORT IN MILLION DOLLAR Factsheet RUSSIA cut flowers FACTSHEET CUT FLOWERS RUSSIA import Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com RUSSISCHE IMPORT SNIJBLOEMEN BEGIN DIT

Nadere informatie

Meesterschap in Projectmanagement

Meesterschap in Projectmanagement pagina 1 Meesterschap in Projectmanagement Kenmerken r Het leertraject Meesterschap in Projectmanagement is een academische opleiding voor ervaren projectmanagers die van projectmanagement hun vak hebben

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Theoretische Fundament 5. Module Praktijkproject 5. Rooster 6. Opleidingskosten 6

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Theoretische Fundament 5. Module Praktijkproject 5. Rooster 6. Opleidingskosten 6 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Theoretische Fundament 5 Module Praktijkproject 5 Rooster 6 Opleidingskosten 6 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005

Nadere informatie

Handels- en investeringscijfers Zuid-Afrika-Nederland 1

Handels- en investeringscijfers Zuid-Afrika-Nederland 1 Handels- en investeringscijfers Zuid-Afrika-Nederland 1 Tabel 2A: Voornaamste exportpartners Zuid-Afrika (bedragen x 1.000 euro) Importers Exported value in 2014 Exported value in 2015 Exported value in

Nadere informatie

Interim-Management en Organisatieverandering

Interim-Management en Organisatieverandering Interim-Management en Organisatieverandering Daadkrachtig handelen en wendbaar zijn Als interim-manager handelt u daadkrachtig en resultaatgericht. U wordt immers afgerekend op resultaten. Tegelijkertijd

Nadere informatie

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen 2013, code L13-4 Voor huisartsen, managers en bestuurders van gezondheidscentra, managers en bestuurders

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken www.segment.nl BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken Investeren in uw persoonlijk vakmanschap 3 Samen studeren in een vaste groep 3 Persoonlijke benadering 3 Gemotiveerde studenten 3 Enthousiaste

Nadere informatie

Investors in People. Willem E.A.J. Scheepers MBA

Investors in People. Willem E.A.J. Scheepers MBA Investors in People. Willem E.A.J. Scheepers MBA LINCOLN STEFFENS I have seen the future and it works IiP = Meer dan Opleiden! (veel meer.) Recent Onderzoek Informeel Leren ( Research voor Onderwijs &

Nadere informatie

MADE IN HOLLAND ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE

MADE IN HOLLAND ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- MADE IN HOLLAND De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE ------------------------------------INHOUD------------------------------------

Nadere informatie

Masterclass IT Savvy. Impact van trends

Masterclass IT Savvy. Impact van trends Masterclass IT Savvy Impact van trends Regelmatig komen onderzoeksbureaus zoals Gartner en McKinsey met rapporten waarin nieuwe trends worden aangekondigd. Belangrijke vraag, en niet eenvoudig te beantwoorden,

Nadere informatie

Transparantie: de schakel tussen institutionele autonomie en publieke verantwoording

Transparantie: de schakel tussen institutionele autonomie en publieke verantwoording Transparantie: de schakel tussen institutionele autonomie en publieke verantwoording Dirk Van Damme Hoofd van het Centre for Educational Research and Innovation - OECD 1. EEN HO-KWALIFICATIE HEEFT EEN

Nadere informatie

ITIL Foundation, incl. examen

ITIL Foundation, incl. examen , inclusief het officiële APMG examen! Resultaat U kent de essentie van ITIL (IT Infrastructure Library ) U heeft kennis van de service lifecycle en de bijbehorende processen en functies U heeft inzicht

Nadere informatie

Sweeburg advies training opleiding

Sweeburg advies training opleiding Sweeburg advies training opleiding Algemene Brochure Praktijkgerichte opleidingen en cursussen voor professionals individueel klassikaal incompany www.sweeburg.nl 1 Sweeburg Verbeter je kennis én haal

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Module Strategie & Beleid 9.

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Module Strategie & Beleid 9. 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module Ethiek 8 Module Strategie & Beleid 9 Rooster 10 Opleidingskosten 10 Netherlands Business Academy Postbus 6546

Nadere informatie

FACTSHEETshort PEPPERS

FACTSHEETshort PEPPERS FACTSHEETshort PEPPERS Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts15@gmail.com Paprika s: Nederland verliest terrein aan Spanje Export Nederland dit jaar fors gedaald De Nederlands export

Nadere informatie

CIJFERS BELGIË OVERNIGHT STAYS

CIJFERS BELGIË OVERNIGHT STAYS OVERNACHTINGEN 2015-2016 - 9 maanden VOORLOPIGE CIJFERS BELGIË OVERNIGHT STAYS 2015-2016 - 9 months PRELIMINARY FIGURES BELGIUM België 15 668 923 15 878 478 +209 555 +1,3% Belgium Nederland 4 071 014 3

Nadere informatie

Netherlands Business Academy. Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05. info@nlba.nl www.nlba.nl

Netherlands Business Academy. Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05. info@nlba.nl www.nlba.nl 1 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05 info@nlba.nl www.nlba.nl 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module

Nadere informatie

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers The European professional practice qualification for public service leaders Inschrijving vóór 1 juli 2016 = 10% korting op inschrijvingskosten

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Minor NLP: Opleiding Technician en Practitioner

Minor NLP: Opleiding Technician en Practitioner Minor NLP: Opleiding Technician en Practitioner Faculteit Economie en Management Minor NLP: Opleiding Technician en Practitioner NLP NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren (Bandler en Grinder,

Nadere informatie

Service. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Service. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Service ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions www.besam.be Service van wereldniveau Kiest u voor Besam, dan kunt u rekenen op onze wereldwijde service met lokale, gecertificeerde en deskundige

Nadere informatie

Perceptie als gids en katalysator voor het verbeteren van ICT waarde en performance

Perceptie als gids en katalysator voor het verbeteren van ICT waarde en performance Perceptie als gids en katalysator voor het verbeteren van ICT waarde en performance 2011 Perceptie Als Leidraad Voor Verbeteringen Perceptie is realiteit. Perceptie is persoonlijk. Perceptie is leidend

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Verandermanagement & Leadership De Post HBO opleiding Verandermanagement & leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

Management Development Program

Management Development Program Management Development Program Focus op doen! Leadership, performance en strategie gebundeld in één managementopleiding Start op 16 november 2015 Unfold your potential www.kluweropleidingen.be Management

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste kapitaal

Nadere informatie

Pon Power. Klantgericht innoveren met betrekking van Service Design. Platform voor Klantgericht Ondernemen Michael Boon

Pon Power. Klantgericht innoveren met betrekking van Service Design. Platform voor Klantgericht Ondernemen Michael Boon Pon Power Klantgericht innoveren met betrekking van Service Design Platform voor Klantgericht Ondernemen Michael Boon Agenda Pon Pon Power Service Design door Pon Power Pon Wereldwijd Canada United States

Nadere informatie

Naar een zorgcontinuüm : het Protocol 3 en het RAI-instrument

Naar een zorgcontinuüm : het Protocol 3 en het RAI-instrument Naar een zorgcontinuüm : het Protocol 3 en het RAI-instrument PATRICK MAGGI SAM DELYE PROF. CHRISTIANE GOSSET OUDERENZORG BEST PRACTICES UIT DE EUROMETROPOOL LILLE-KORTRIJK-TOURNAI 16/09/2014 Komt uit

Nadere informatie

Voortgezet Onderwijs. Maatwerk bij certificaat leraar dalton VO incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling dalton kort Nunspeet tweedaagse

Voortgezet Onderwijs. Maatwerk bij certificaat leraar dalton VO incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling dalton kort Nunspeet tweedaagse Voortgezet Onderwijs Maatwerk bij certificaat leraar dalton VO incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling dalton kort Nunspeet tweedaagse NDV-certificaat Leraar VO De afgelopen jaren hebben al

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Masterclass Plan van Aanpak Schrijven De Masterclass Plan van Aanpak Schrijven duurt 1 dag en omvat 2 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT)

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT) Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova Middenmanagement (MMOT) Doelgroep Inhoud Docenten die belangstelling hebben voor een functie als team- of afdelingsleider. Oriëntatie op management is bedoeld

Nadere informatie

Coaching voor CvO Overheidsorganisaties

Coaching voor CvO Overheidsorganisaties Coaching voor CvO Overheidsorganisaties Overheidsmanagers, keuzes en dilemma s Management bij de overheid verschilt wezenlijk van leidinggeven in het bedrijfsleven. Het goed kunnen opereren in de complexe

Nadere informatie

SECURE BASE LEADERSHIP UNIEKE TOP EXECUTIVE COURSE MET GROTE IMPACT. Creëer als leider een cultuur voor continue innovatie en exponentiële groei!

SECURE BASE LEADERSHIP UNIEKE TOP EXECUTIVE COURSE MET GROTE IMPACT. Creëer als leider een cultuur voor continue innovatie en exponentiële groei! SECURE BASE LEADERSHIP UNIEKE TOP EXECUTIVE COURSE MET GROTE IMPACT Creëer als leider een cultuur voor continue innovatie en exponentiële groei! WIJ STARTEN HET TRAJECT MET EEN PERSONAL DIALOGUE (BEWUSTWORDING)

Nadere informatie

Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent

Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent Amersfoortse Docenten Academie Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent in samenwerking met: Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent De Academie nodigt jou uit om deel te nemen aan ons

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO IT & Process Management De Post HBO opleiding IT & Process Management duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Leergang Hoger Management

Leergang Hoger Management Leergang Hoger Management Ontwikkelen van leiderschap in het voortgezet onderwijs 1 Een samenwerking tussen Marant Interstudie en Kennisland. 2 De samenwerking tussen Marant Interstudie en Kennisland verbindt

Nadere informatie

Het voordeel van een gesloten verwarmingssysteem. White paper

Het voordeel van een gesloten verwarmingssysteem. White paper Het voordeel van een gesloten verwarmingssysteem White paper Flamco B.V. November 2016 Gesloten tegenover open verwarmingssystemen Verwarmings- en koelinstallaties maken gebruik van water voor de energieoverdracht

Nadere informatie

COLLEGEREEKS BOEKEN DIE SPREKEN! 10 mei Rob de Wilde

COLLEGEREEKS BOEKEN DIE SPREKEN! 10 mei Rob de Wilde COLLEGEREEKS BOEKEN DIE SPREKEN! 10 mei Rob de Wilde Boeken die spreken! Op 10 mei 2012 zal Rob de Wilde de tweede lezing van de collegereeks 2012 geven! Rob de Wilde is een gedreven en vanuit heldere

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management MSP INCOMPANY TRAINING PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. OVER MSP (MANAGING SUCCESSFUL PROGRAMMES) De belangstelling voor MSP in Nederland

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat OPEN YOUR EYES Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat Leiderschap ontwikkeling vanuit de kern Leiderschap is van grote invloed op de resultaten van de organisatie. Hoe kunnen we onze ambities

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT INTRODUCTIE Informatie is voor elke organisatie een cruciale asset. Efficiënte uitvoering van

Nadere informatie

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur.

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur. HR professionaliseringstraject het aanbod Verandermanagement, adviseren en begeleiden Module Informatie Stand van zaken Adviseren en coachen voor de HR adviseur: specifiek gericht op HR als business partner

Nadere informatie

NKV opleidingscycli Integraal Vitaliteitsmanagement. Algemene informatie opleidingscycli

NKV opleidingscycli Integraal Vitaliteitsmanagement. Algemene informatie opleidingscycli NKV opleidingscycli Integraal Vitaliteitsmanagement Algemene informatie opleidingscycli Het Nederlands Kenniscentrum Vitaliteitsmanagement heeft als eerste in Nederland de integrale opleiding Integraal

Nadere informatie

Presentatie Smits. Vendor Solutions. Hajo Kuperus Accountmanager Vendorlease 2 december 2014

Presentatie Smits. Vendor Solutions. Hajo Kuperus Accountmanager Vendorlease 2 december 2014 Presentatie Smits Vendor Solutions Hajo Kuperus Accountmanager Vendorlease 2 december 2014 Agenda Wie zijn wij? Wat gaan wij samen doen? Hoe werkt dat? Leasevormen Acties Onze ambitie 2 In het kort Opgericht

Nadere informatie

Leiderschap in de 21e eeuw

Leiderschap in de 21e eeuw Leiderschap in de 21e eeuw U staat als schoolleider zelf centraal in deze leergang. Het gaat over u, uw zelfinzicht in uw karaktereigenschappen, uw persoonlijke missie, visie, kwaliteiten, waarden, diepste

Nadere informatie

Start 9 april Persoonlijk Leiderschap Coachen in Organisaties

Start 9 april Persoonlijk Leiderschap Coachen in Organisaties leergang hbo+ Start 9 april 2013 + Persoonlijk Leiderschap Coachen in Organisaties & Mensen die krachtig zijn, creëren krachtige organisaties. Deze leergang gaat hierover. Over de persoonlijke en professionele

Nadere informatie

School voor PraktijkManagement:

School voor PraktijkManagement: School voor PraktijkManagement: Het opleidingsinstituut voor praktijkmanagers in de eerstelijns zorg. Praktijken worden steeds groter. Meerdere kamers en meer personeel zorgt voor een grotere complexiteit.

Nadere informatie

Clicks & Bricks. Patrick Langley. Feiten over het on- en offline kopen. Director Retail Operations & Servicing

Clicks & Bricks. Patrick Langley. Feiten over het on- en offline kopen. Director Retail Operations & Servicing Clicks & Bricks Feiten over het on- en offline kopen Patrick Langley Director Retail Operations & Servicing GfK Retail and Technology Benelux B.V. - Amstelveen GfK 2012 Bricks&Clicks Market Monitor March

Nadere informatie

Lean Finance Management Green Belt Training

Lean Finance Management Green Belt Training Lean Finance Management Green Belt Training Aan het stuur met Lean Management Informatie die echt werkt - Verbeterpotentieel in kaart - Met jouw Lean project succesvol aan de slag Drs. Louis Brackel RC,

Nadere informatie

Certified Professional Coaching Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen.

Certified Professional Coaching Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. Certified Professional Coaching Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. CPC deel 1 Leergang 22 Leergang 23 CPC deel 2 Leergang 21 Leergang 22 TAAKBEKWAAMHEID start op 26.03.2015 start

Nadere informatie

Lesgeven aan groep 7 en 8

Lesgeven aan groep 7 en 8 Lesgeven aan groep 7 en 8 Heeft u uw ervaring in de onder- of bovenbouw van de basisschool en gaat u nu (of binnenkort) lesgeven aan groep 7 of 8, dan zult u zich wellicht verbazen over de manier waarop

Nadere informatie

Project- en Portfolio Management. Geert Verhoeven, 19 mei 2011, Fortes Best Practice Seminar, Baarn

Project- en Portfolio Management. Geert Verhoeven, 19 mei 2011, Fortes Best Practice Seminar, Baarn Project- en Portfolio Management Geert Verhoeven, 19 mei 2011, Fortes Best Practice Seminar, Baarn Welcome We provide people around the world with all the good things milk has to offer By nature, milk

Nadere informatie

Leergang. Operationeel Management & Persoonlijk Leiderschap

Leergang. Operationeel Management & Persoonlijk Leiderschap Leergang Operationeel Management & Persoonlijk Leiderschap Voor: (tactisch) leidinggevenden zorgmanagers locatiemanagers in de sector zorg en welzijn Hoe bereik ik afdelingsdoelen met mijn medewerkers?

Nadere informatie

STRATEGIC LEADERSHIP PROGRAM TOWARDS A FUTURE PROOF STRATEGIC LEADER

STRATEGIC LEADERSHIP PROGRAM TOWARDS A FUTURE PROOF STRATEGIC LEADER STRATEGIC LEADERSHIP PROGRAM TOWARDS A FUTURE PROOF STRATEGIC LEADER NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 DE COMBINATIE VAN INHOUD, PERSOONLIJKE ONTWIKKELING EN PRAKTIJKCASES STAAT GARANT VOOR EEN OPTIMALE RETURN

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Development & Innovatie De Post HBO opleiding Development & Innovatie duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Customer Relationship & Experience Management (post-hbo opleiding)

Customer Relationship & Experience Management (post-hbo opleiding) Customer Relationship & Experience Management (post-hbo opleiding) Waarde leveren voor de klant en de organisatie door de klant centraal te stellen CRM staat voor Customer Relationship Management, kort

Nadere informatie

Brochure Post HBO opleiding coach in het onderwijs

Brochure Post HBO opleiding coach in het onderwijs Brochure 2017-2018 Post HBO opleiding coach in het onderwijs Coaching is een waardevol instrument bij professionalisering van leraren. Hiervoor is een goed opgeleide coach een voorwaarde! biedt u de mogelijkheid

Nadere informatie

Verandermanagement: Business as Usual

Verandermanagement: Business as Usual Verandermanagement: Samenvatting Voor organisaties is het inmiddels een vast gegeven dat hun processen en producten continue zullen moeten veranderen om zich te kunnen handhaven in een omgeving waar we

Nadere informatie

Inclusief: - 4-daagse intensieve training - gratis boek - overnachtingen - kookworkshop - alle maaltijden en drankjes

Inclusief: - 4-daagse intensieve training - gratis boek - overnachtingen - kookworkshop - alle maaltijden en drankjes masterclass contextueel leiderschap Inclusief: - 4-daagse intensieve training - gratis boek - overnachtingen - kookworkshop - alle maaltijden en drankjes Masterclass Contextueel leiderschap Veel leidinggevenden

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management MSP PRACTITIONER TRAINING PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. OVER MSP (MANAGING SUCCESSFUL PROGRAMMES) De belangstelling voor MSP in

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

LEREN DOOR TE DOEN DESIGN THINKING TRAINING VOOR COMMUNICATIE PROFESSIONALS

LEREN DOOR TE DOEN DESIGN THINKING TRAINING VOOR COMMUNICATIE PROFESSIONALS DESIGN THINKING TRAINING VOOR COMMUNICATIE PROFESSIONALS Deze energieke, tweedaagse training resulteert in hands-on ervaring en meer inzicht in de Design Thinking principes, de belangrijkste tools en terminologie.

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

FACTSHEET BRAZIL EXPORT 2014

FACTSHEET BRAZIL EXPORT 2014 FACTSHEET BRAZIL EXPORT Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com Brazilië: In minder verse groenten en fruit uitgevoerd Nederland veruit de belangrijkste afnemer De Braziliaanse

Nadere informatie

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Programma en doelgroep Your Career in Control voorziet in de ontwikkelbehoefte van potentials in de logistieke en supply chain omgeving. Het

Nadere informatie

MASTERCLASS BELEIDSANALYSE EN BELEIDSBEOORDELING TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS BELEIDSANALYSE EN BELEIDSBEOORDELING TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS BELEIDSANALYSE EN BELEIDSBEOORDELING TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS BELEIDSANALYSE EN BELEIDSBEOORDELING

Nadere informatie

!!!! !!!! 1. Professioneel adviseren

!!!! !!!! 1. Professioneel adviseren Professioneel adviseren In deze zesdaagse opleiding krijg je de kans om in een veilige omgeving de eigen sterkere en zwakkere kanten te onderkennen en te werken aan je ontwikkelpunten als consultant. Je

Nadere informatie