Veiligheid bij platte daken. Freya Michiels

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheid bij platte daken. Freya Michiels"

Transcriptie

1 Veiligheid bij platte daken Freya Michiels 1

2 Opbouw 1. Bureau Bouwtechniek 2. Wetgeving 3. Vallen van hoogten voorkomen 4. Toegang tot het dak 5. Hoe gebeurt een ongeval 6. Keuze van de koepel 2

3 Opbouw 7. Hoogte van de borstwering 8. Hoe beveiligen op het dak 9. Gebruik je PBM correct en neem geen overbodig risico 10.Brandveilig uitvoeren van dakwerken 3

4 1. Bureau Bouwtechniek 4

5 Afdelingen en activiteiten PROJECTONDERSTEUNING SPECIALE TECHNIEKEN TECHNISCH ADVIES VEILIGHEID AUDITS PROCESREGIE 5

6 2. Wetgeving 6

7 VCA - BELANG VCA staat voor: "Veiligheids Checklist Aannemers". VCA is een gecertificeerd veiligheids-beheerssysteem, waarmee een bedrijf aantoont dat het veilig wil en kan werken. Als een bedrijf daarover beschikt, betekent dit dat het bedrijf structureel zorg besteedt aan veiligheid tijdens het werk. Omdat voor buitenstaanders en opdrachtgevers duidelijk moet zijn dat het een goed systeem is, laat het bedrijf dit systeem beoordelen door een externe certificerende instantie. Die beoordeling heet "VCA-audit". Een succesvol afgeronde beoordeling leidt ertoe dat het bedrijf het VCA-certificaat krijgt. 7

8 VCA - BELANG Steeds vaker verplichten opdrachtgevers hun aannemers en dienstverleners aandacht te besteden aan veiligheid. Geen zorg voor veiligheid betekent minder opdrachten. De zorg voor veiligheid blijkt uit de beschikbaarheid van een VCA-certificaat. Niet alleen particuliere opdrachtgevers hanteren deze verplichting. Veel overheidsinstellingen hebben tot stelregel verheven, dat ieder bedrijf dat in opdracht van die instelling een bouw- of ander (onder-) aannemingsproject uitvoert, zal moeten beschik- ken over een actueel VCA-certificaat. 8

9 VCA - BELANG Overigens is VCA niet wettelijk verplicht. Maar zoals boven reeds duidelijk werd: de opdrachtgever maar ook de hoofdaannemer op een bouwplaats zijn verantwoordelijk voor de veiligheid op bouwplaatsen, en zijn daarom aansprakelijk in geval van letsels. Daarom zullen bedrijven zonder VCA-certificaat in de nabije toekomst geweerd gaan worden van bouwplaatsen. 9

10 VCA - BELANG VCA* en VCA** zijn bedoeld voor verschillende categorieën bedrijven, namelijk: 1. VCA* is in principe bedoeld voor kleine bedrijven, die niet als hoofdaannemer optreden. Onder kleine bedrijven wordt hier verstaan: in de totale onderneming zijn minder dan 35 werknemers werkzaam, inclusief inleenkrachten 2. VCA** is in principe bedoeld voor bedrijven met 35 of meer werknemers, inclusief inleen- krachten, en voor kleine bedrijven die optreden als hoofdaannemer 10

11 TMB Wat is belangrijk en wettelijk Documenten eigen aan de bouwheer? 11

12 TMB Wat is belangrijk en wettelijk Volgens artikel 30 van het KB TMB van 25/01/2001 dienen de kandidaten bij hun inschrijving 2 documenten aangaande het Veiligheids- en gezondheidsplan (VGP) te voegen. Een document dat verwijst naar het VGV-plan en waarin beschreven wordt op welke wijze de aannemer rekening zal houden met het VGP bij de uitvoering van de werken Een afzonderlijke prijsberekening ivm de in het VGP bepaalde preventiemaatregelen en middelen, inbegrepen de buitengewone individuele beschermingsmaatregelen en middelen. 12

13 ARAB CODEX NORMEN KB s 13

14 3. Maar er gebeurt nooit iets, ik werk al zoveel jaar. 14

15 4. Vallen van hoogten voorkomen 15

16 VALLEN VAN HOOGTEN VOORKOMEN Definitie: In het algemeen bij VALHOOGTE > 2 m COLLECTIEVE valbeveiliging >>> INDIVIDUELE beveiliging Verplichte risico analyse Preventie & Signalisatie Verantwoordelijkheid van het Bedrijf 16

17 LEUNINGSYSTEMEN Norm voor leuningsystemen: De norm EN definieert de gebruiksbepalingen en testmethoden voor leuningsystemen gebruikt tijdens bouwwerkzaamheden. De constructie- en testmethoden hebben als doel leuningsystemen te kunnen maken die een val van een voorwerp of een persoon kunnen tegenhouden. De val kan gebeuren vanaf een horizontaal of een hellend vlak. 17

18 LEUNINGSYSTEMEN Waarom 3? 18

19 4. Toegang tot het dak 19

20 TOEGANG TOT HET DAK??? Met een ladder? 20

21 TOEGANG TOT HET DAK Plaatsen van vaste ladder: NEN EN- ISO Niet EN131 vanaf 10 meter is per 6 meter tussenhoogte een rustbordes verplicht vanaf 3 meter klimhoogte is een veiligheidskooi verplicht 21

22 TOEGANG TOT HET DAK Plaatsen van vaste ladder: Niet EN131 Fabrikanten gebruiken hun standaard ladders Probleem, bij standaardladders staan de sporten onder bepaalde hoek, wat bij kooiladder niet mag. Deze norm haalt de ronde gelaste buisjes zonder antislip eruit 22

23 TOEGANG TOT HET DAK Plaatsen van vaste ladder: diefstal 23

24 TOEGANG TOT HET DAK Plaatsen van vaste ladder: 24

25 TOEGANG TOT HET DAK Plaatsen van vaste ladder: 25

26 TOEGANG TOT HET DAK Het gebruik van een losse ladder houdt risico s in: Ladder slipt onderuit omdat de ondergrond spekglad is Ladder valt zijwaarts of achterwaarts door wind, verkeerde opstelling of zachte ondergrond, aluminium op aluminium Persoon verstapt zich tijdens stappen op de ladder van bovenaf en valt 26

27 TOEGANG TOT HET DAK Veilig plaatsen van de ladder: 27

28 TOEGANG TOT HET DAK Veilig plaatsen van de ladder: 28

29 TOEGANG TOT HET DAK Veilig plaatsen van de ladder: let erop dat ze kan geplaatst worden Uitschuifbaar ladderborgingspunt 29

30 TOEGANG TOT HET DAK Via een luik? 30

31 TOEGANG TOT HET DAK Via een luik? 31

32 5. Hoe gebeurt een ongeval 32

33 HOE GEBEURT EEN ONGEVAL Men is zich niet bewust van de (mogelijke) gevaren De risico s worden te laag of verkeerd ingeschat Men bevindt zich in een risico zone Een onverwachte gebeurtenis of actie Het gevaar niet inzien Groepsdruk (imago) Tijd / deadlines Persoonlijkheid / familiale invloeden State of mind Onervarenheid 33

34 6. Keuze van de koepel 34

35 KEUZE VAN DE KOEPEL Val door een koepel Acrylaat: 8 à 50 x sterker dan float glas van 3à 4mm breekbaar Polycarbonaat : sterker dan float glas slagvast EN 14963: Dakbedekkingen Lichtstraat een energie van 1200 Joule moeten kunnen weerstaan. Deze energie wordt veroorzaakt door een gewicht van 50 kg dat van een hoogte van 2,4 m op de lichtstraat valt Technische gegevens PMMA/Acrylaat PC/Polycar bonaat Materiaalsterkte Slagvastheid 15 N > 200 N Vormvastheid Vicat 102 C 145 C Elasticiteitsmodule 3300 N/mm² 2400 N/mm² Brandklasse volgens NEN 3883 Brandklasse volgens DIN B2 B2 35

36 KEUZE VAN DE KOEPEL Val door een koepel Of polycarbonaat Of inbraakrooster 36

37 HOOGTE VAN DE BORSTWERING ARAB KB 30/08/13 tot vaststelling van algemene bepalingen betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen Als de werknemers blootgesteld zijn aan een val van meer dan 2m, dan zijn de werk- en loopvlakken met volgende collectieve beveiligingselementen uitgerust a) hetzij leuningen met tussenleuning en kantlijst die aan de vloer aansluit; b) hetzij volle of uit traliewerk bestaande panelen; c) hetzij elk andere inrichting die een gelijkwaardige veiligheid biedt. Deze collectieve beveiligingselementen mogen enkel worden onderbroken op de toegangsplaats tot een ladder De bovenlat van een leuning bevindt zich op 1m tot 1,2m hoogte boven de werk- of loopvlakken. Tussen de bovenlat en de kantlijst is een tussenleuning aangebracht tussen 40 tot 50 cm boven het werk- of loopvlak gelegen. De kantlijsten zijn tenminste 15 cm hoog De volle of uit traliewerk bestaande panelen zijn tenminste 1m hoog en bieden een gelijkwaardige veiligheid als die van de beveiligingsinrichting beschreven in artikel De hoogte van de beveiliging boven het werk- of loopvlak mag tot 70cm worden verlaagd als ze bestaat a) uit een muur waarvan de som van de hoogte en de dikte gelijk is aan of groter is dan 1,3m; b) uit een bank van een vensteropening indien de breedte van de opening kleiner is dan of gelijk aan 2m 37

38 HOOGTE VAN DE BORSTWERING TV 196 BALKONS WTCB juni 1995 Hoogte borstwering thv een trap, bordes of terras = 1m20 gemeten van het hoogste niveau waar men zijn voet kan plaatsen. = 1m voor woningen als de valhoogte beperkt wordt tot 6m = <1m20 mits toepassing van de tabel p 19 TV

39 HOOGTE VAN DE BORSTWERING 39

40 HOOGTE VAN DE BORSTWERING NBN B Borstwering van gebouwen 40

41 8. Hoe beveiligen op het dak 41

42 MEERDERE OPLOSSINGEN Wat zei het ARAB. 42

43 MEERDERE OPLOSSINGEN Titel II Algemene bepalingen betreffende de arbeidshygiëne en de veiligheid en de gezondheid van de werknemers Hoofdstuk I Bepalingen betreffende de veiligheid van de arbeiders Afdeling III Voorkoming van het vallen van werknemers en bescherming tegen vallende voorwerpen Deze afdeling omvat de artikelen 41ter tot 43bis. Arbeidsplaatsen waar er valgevaar voor werknemers bestaat of gevaar voor vallende voorwerpen, mogen niet zonder toestemming worden betreden. Zij moeten duidelijk gesignaleerd zijn en de werknemers die er toegang toe moeten hebben, moeten beschermd worden. Deze bescherming gebeurt o.a. door afdekken van putten, het aanbrengen van leuningen en het correcte gebruik van ladders die zelf ook op een veilige manier vervaardigd moeten zijn. Deze afdeling werd aangevuld door het voorvermelde K.B. van 18 juni 1993 met een aantal algemene bepalingen betreffende de stabiliteit van vloeren en ze bepaalt verder dat vensters zo moeten worden geplaatst dat zij gemakkelijk kunnen worden gereinigd. 43

44 MEERDERE OPLOSSINGEN? Wat zegt de Codex? 44

45 MEERDERE OPLOSSINGEN Codex Titel VI: arbeidsmiddelen Afdeling 5. Arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte De werkgever dient, rekening houdend met de risicoanalyse, materiële en organisatorische maatregelen te treffen opdat de arbeidsmiddelen die ter beschikking van de werknemers worden gesteld, geschikt zijn voor het uit te voeren werk. Dit besluit is de omzetting in Belgisch recht van de Richtlijn 2009/104/EG van 16 september 2009 betreffende minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats. 45

46 Doel dak Basis = beschermen tegen weer en wind in de volksmond: droog en warm zitten Zijn er noden aan een dak? Bestaat er een pictogram dat ons wijst op de noden van het dak? 46

47 Hoe Voorkomen? Wat zegt de wetgeving? 47

48 BEVEILIGING OP HET DAK Tijdens dewerken 48

49 BEVEILIGING OP HET DAK NA de werken: vaste borstwering-neerklapbare 49

50 BEVEILIGING OP HET DAK Na dewerken levenlijn of dergelijk 50

51 BEVEILIGING OP HET DAK Na dewerken levenlijn of dergelijk 51

52 Keuring Levenslijn-Wat zegt de wet Koninklijk besluit van 13 juni 2005 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen Art. 27 Onderzoek P.B.M. tegen het vallen 1 Onverminderd de controle opgelegd door artikel 22 bij elk gebruik, zijn de P.B.M tegen het vallen onderworpen aan een onderzoek door een externe dienst voor technische controles op de werkplaats, erkend voor de controle van hefwerktuigen: 1 wanneer deze P.B.M. blijvend bevestigd zijn: telkens de betrokken P.B.M. de val van een persoon hebben gestuit; 2 wanneer deze P.B.M niet blijvend bevestigd zijn: ten minste om de twaalf maanden en telkens de betrokken P.B.M. de val van een persoon hebben gestuit. Deze onderzoeken worden uitgevoerd overeenkomstig de instructies inzake controle bepaald in de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van het P.B.M. 52

53 INDIVIDUELE BEVEILIGING Klasse A: Individuele verankering EN 795 A : zorg dat het ankerpunt betrouwbaar is! 53

54 INDIVIDUELE BEVEILIGING type E Doodgewicht EN 795 E 54

55 INDIVIDUELE BEVEILIGING type CD: Horizontale levenslijn en rail EN 795 klasse C/D. 55

56 9. Gebruik je PBM correct en neem geen overbodig risico 56

57 INPLANTING 57

58 CORRECTE INPLANTING Hellende daken: 58

59 10. Brandveilig Uitvoeren van dakwerken 59

60 60

61 61

62 Vuurvergunning Door wie wordt de vuurvergunning opgelegd? Brandverzekeraar De vuurvergunning kan in een clausule van de brandpolis worden opgelegd. In dergelijk geval gaat de verzekerde de verplichting aan de vuurvergunning te gebruiken wanneer risicovolle werken worden uitgevoerd. Indien de verzekerde het nalaat de vuurvergunning af te leveren of de verplichtingen die hem erdoor werden opgelegd niet naleeft, dan zal hij bij brandschade tengevolge van de werken zelf een gedeelte van de schade moeten dragen (10% van het schadebedrag). Om deze reden zal een bouwheer, die de verplichting met zijn brandverzekeraar heeft aangegaan, op zijn beurt de vuurvergunning opleggen aan de aannemers of onderaannemers, maar ook aan zijn eigen onderhoudsploegen wanneer deze werken uitvoeren met open vuur aan zijn gebouwen, installaties of op zijn industrieterreinen. 62

63 Benodigde blusapparaten Per brander: 1 ABC poederblusser 6kg per brander in dienst met een minimum van 2 per zone. Per smeltketel: 2 ABC poederblussers van 6kg + een brandblusdeken. 63

64 Benodigde blusapparaten Blustijd: is afhankelijk van het correct gebruik van het blustoestel: 64

65 Soorten blusapparaten 65

66 Soorten blusapparaten 66

67 Hebben we hier eigenlijk wel nood aan?

68 Explosie Explosiegrenzen: In de lucht bevinden zich brandbare gassen en stofdeeltjes die kunnen ontploffen door een ontsteking. Dit gebeurt niet altijd, er moeten namelijk genoeg brandbare gassen in de lucht zitten, maar ook weer niet te veel. Als de concentratie te laag of te hoog is, bestaat er geen explosiegevaar. Hiervoor worden twee begrippen gebruikt : O.O.G. en B.O.G.. Werk met producten met een hoog vlampunt om het risico op explosie te beperken. Hou steeds rekening met de omgevingsfactoren zoals daar zijn: Omgevingstemperatuur. Klimatologische omstandigheden (veel wind of windstil). 68

69 Primer watergedragen-solventgedragen Vanaf 2014 is een watergedragen primer het enige alternatief om op een brandveilige manier dakafdichtingswerken uit te voeren. Het is momenteel perfect mogelijk om met een watergedragen primer te werken. Het vraagt enkel een andere organisatie van en op de werf. Indien een opdrachtgever, ondanks waarschuwingen, toch een solventgedragen primer oplegt dan moeten zeer strikte veiligheidsmaatregelen nageleefd worden. 69

70 Primer solventgedragen 70

71 Primer solventgedragen 71

72 Is het niet zo? dat je elke avond wil gaan slapen, wetende dat al je werkmannen morgen misschien thuis zijn met een griepje, maar er overmorgen weer zullen staan!

Codex over het welzijn op het werk. Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting. Titel 1. Collectieve beschermingsmiddelen

Codex over het welzijn op het werk. Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting. Titel 1. Collectieve beschermingsmiddelen Codex over het welzijn op het werk Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting Titel 1. Collectieve beschermingsmiddelen Hoofdstuk I.- Algemene bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen

Nadere informatie

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot vaststelling van algemene bepalingen betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen (B.S. 7.10.2013) Hoofdstuk I. - Bepalingen

Nadere informatie

Ilonka Sommen Groep IDEWE

Ilonka Sommen Groep IDEWE Het KB COLLECTIEVE BESCHERMINGSMIDDELEN Ilonka Sommen Groep IDEWE Informatie? Mevr. Sommen Ilonka Disciplineverantwoordelijke Arbeidsveiligheid www.idewe.be Tel: +32 (0)14 400 220 Ilonka.sommen@idewe.be

Nadere informatie

VEILIG WERKEN OP HOOGTE IN EEN SCHOOL. Jan Goos

VEILIG WERKEN OP HOOGTE IN EEN SCHOOL. Jan Goos VEILIG WERKEN OP HOOGTE IN EEN SCHOOL Jan Goos VEILIG WERKEN OP HOOGTE IN EEN SCHOOL Bij het uitvoeren van werken op hoogte moet men steeds rekening houden met het valgevaar. Geïntegreerde veiligheid,

Nadere informatie

1. Beschrijving. 1.1 Algemeen. 1.2 De verschillende soorten leuningen

1. Beschrijving. 1.1 Algemeen. 1.2 De verschillende soorten leuningen Preventiefiche Gebruik van een systeem van tijdelijke randbeveiligingen 1. Beschrijving Een systeem van tijdelijke randbeveiliging is een tijdelijk collectief beschermingsmiddel dat als belangrijkste functie

Nadere informatie

VALBEVEILIGING : WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

VALBEVEILIGING : WETTELIJKE VERPLICHTINGEN VALBEVEILIGING : WETTELIJKE VERPLICHTINGEN WAAROM? Risico s vermijden Ongevallen verminderen. Verhogen van veiligheidsbewustzijn. Beter inschatten van risico s, Specifiek: de valrisico s vermijden en in

Nadere informatie

UW DAK, UW EN ONZE VEILIGHEID! LIMBURG DAKWERKERS

UW DAK, UW EN ONZE VEILIGHEID! LIMBURG DAKWERKERS UW DAK, UW EN ONZE VEILIGHEID! LIMBURG Veiligheidscoördinatie Vanaf het ogenblik dat er bij de uitvoering van werken op een bouwplaats twee of meer aannemers tegelijkertijd of achtereenvolgens activiteiten

Nadere informatie

Bij het uitvoeren van werken op grote hoogte moet men steeds rekening houden met het valgevaar.

Bij het uitvoeren van werken op grote hoogte moet men steeds rekening houden met het valgevaar. Wetgeving anti-val INLEIDING Bij het uitvoeren van werken op grote hoogte moet men steeds rekening houden met het valgevaar. Geïntegreerde veiligheid, een degelijke arbeidsorganisatie en een aangepast

Nadere informatie

FICHE UITRUSTING VAN DE ARBEIDSPLAATSEN

FICHE UITRUSTING VAN DE ARBEIDSPLAATSEN FICHE UITRUSTING VAN DE ARBEIDSPLAATSEN Afmetingen van lokalen en werkruimten : de lokalen zijn tenminste 2,5 m hoog (de delen die geen 2,5 m hoogte bereiken worden niet meegeteld voor de bepaling van

Nadere informatie

Veiligheidsaspecten bij bekistingswerken

Veiligheidsaspecten bij bekistingswerken Veiligheidsaspecten bij bekistingswerken Risico s bij bekistingswerken Vallen van hoogte; Val van voorwerpen; Gebruik van hijswerktuigen Rugbelasting (moeilijke werkhouding); Gebruik van draagbare machines;

Nadere informatie

Document werkwijze voorzien in artikel 30,1 van het KB TMB

Document werkwijze voorzien in artikel 30,1 van het KB TMB Bijlage A Document werkwijze voorzien in artikel 30,1 van het KB TMB INVUL FORMULIER VERPLICHT BIJ TE VOEGEN BIJ OFFERTE Art. 30 : De opdrachtgever neemt de nodige maatregelen opdat het veiligheids- en

Nadere informatie

Werken op hoogte. Ladders en steigers

Werken op hoogte. Ladders en steigers Werken op hoogte Ladders en steigers 1 Wetgeving Wetvan 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (welzijnswet) Hoofdstuk V bijzondere bepalingen bepalingen

Nadere informatie

Toolboxfiche U014-14/2015

Toolboxfiche U014-14/2015 Toolboxfiche U014-14/2015 Persoonlijke valbeveiliging In sommige gevallen kan het valrisico niet uitgeschakeld worden met collectieve beschermingsmiddelen en moet gekozen worden voor een systeem dat het

Nadere informatie

Vooraf gemelde examenvragen opleiding VC A en B op TMB

Vooraf gemelde examenvragen opleiding VC A en B op TMB Vooraf gemelde examenvragen opleiding VC A en B op TMB 1. Wat zijn de algemene preventiebeginselen en geef toelichting? Wat bepaalt de werkgever daarbij? R A en B 2. Hoe kan je als coördinator veiligheid

Nadere informatie

Collectieve valbeschermingsmiddelen

Collectieve valbeschermingsmiddelen Collectieve valbeschermingsmiddelen Regelgeving m.b.t. valbescherming - Vanaf welke hoogte? - Hiërarchie - Collectieve beschermingsmiddelen - Persoonlijke beschermingsmiddelen 2 Regelgeving CBM Toepassingsgebied

Nadere informatie

1 Beschrijving. Figuur 1: Voorbeeld van een steiger als opvangvloer

1 Beschrijving. Figuur 1: Voorbeeld van een steiger als opvangvloer Preventiefiche 1053 11/2017 Steiger die gebruikt wordt als opvangvloer 1 Beschrijving Opvangvloeren moeten stevig genoeg zijn om een vallende persoon te kunnen opvangen. Het is dan ook logisch dat de valhoogte

Nadere informatie

Veiligheidsinstructiekaart Rolsteiger ARAB - artikel 54 quater 4. en het KB Arbeidsmiddelen (Codex Titel VI Hoofdstuk I artikel 7)

Veiligheidsinstructiekaart Rolsteiger ARAB - artikel 54 quater 4. en het KB Arbeidsmiddelen (Codex Titel VI Hoofdstuk I artikel 7) Veiligheidsinstructiekaart Rolsteiger ARAB - artikel 54 quater 4. en het KB Arbeidsmiddelen (Codex Titel VI Hoofdstuk I artikel 7) Onderwerp Algemene veiligheidsvoorschriften. Het gebruik van de rolsteiger

Nadere informatie

Steigercontroleur (AV-022) Versie TC-K 2010-12-15

Steigercontroleur (AV-022) Versie TC-K 2010-12-15 Steigercontroleur (AV-0) Versie TC-K 00--5 Doelgroep Medewerkers, die steigers (vaste steigers, rolsteigers, hangsteigers, ) op een doeltreffende manier op veiligheid kunnen controleren. De steigercontroleur

Nadere informatie

Wetgeving valbeveiligingsmiddelen

Wetgeving valbeveiligingsmiddelen Wetgeving valbeveiligingsmiddelen Met betrekking tot de vraag over valkeuringsmiddelen in de Vraagbaak is onderstaande wetgeving relevant: Artikel 7.4a. Keuringen 1.Een arbeidsmiddel waarvan de veiligheid

Nadere informatie

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE Brandpreventie op de arbeidsplaatsen PRINCIPE De nieuwe wetgeving betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (KB van 28 maart 2014) legt duidelijk uit welke maatregelen de werkgevers moeten nemen

Nadere informatie

Circulaire BRANDPREVENTIE

Circulaire BRANDPREVENTIE OP DE ARBEIDSPLAATSEN PRINCIPE De wetgeving betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen ( Codex Boek III, Titel 3) legt duidelijk uit welke maatregelen de werkgevers moeten nemen inzake brandpreventie.

Nadere informatie

Werken op hoogte Wettelijk kader. 29 april 2016 ir. Tom Vermeersch sociaal inspecteur TWW- FOD WASO

Werken op hoogte Wettelijk kader. 29 april 2016 ir. Tom Vermeersch sociaal inspecteur TWW- FOD WASO Werken op hoogte Wettelijk kader 29 april 2016 ir. Tom Vermeersch sociaal inspecteur TWW- FOD WASO Werken op hoogte Vallen van hoogte 29 april 2016 ir. Tom Vermeersch sociaal inspecteur TWW- FOD WASO Enkele

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek IV.- Arbeidsmiddelen. Titel 5. Arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte

Codex over het welzijn op het werk. Boek IV.- Arbeidsmiddelen. Titel 5. Arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte Codex over het welzijn op het werk Boek IV.- Arbeidsmiddelen Titel 5. Arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte Omzetting in Belgisch recht van de Richtlijn 2009/104/EG van het Europees Parlement

Nadere informatie

De definities die hier gegeven zijn slaan enkel op deze projecten voor niet particuliere doelen

De definities die hier gegeven zijn slaan enkel op deze projecten voor niet particuliere doelen 1.1. de partijen 1.1.1.overzicht In het KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE TIJDELIJKE OF MOBIELE BOUWPLAATSEN worden verschillende tussenkomende partijen vernoemd. Aan elk van deze partijen worden taken en

Nadere informatie

!"# $% % & $ $&& $ + ( & 7( 78 (9 : $ $'*( % & $ $ $ ( $ & $ = '*+ & ( % : && & & = ')*5$ (9 : & & & &= '*5 % $$ $ $& $&& $ && ( &$ & $ =

!# $% % & $ $&& $ + ( & 7( 78 (9 : $ $'*( % & $ $ $ ( $ & $ = '*+ & ( % : && & & = ')*5$ (9 : & & & &= '*5 % $$ $ $& $&& $ && ( &$ & $ = !"# $% % & $ $&& $ $'$ &#((!")"* '+ &*,-./01234-45115+145./0.46( + ( & )(( 7( 78 (9 : $ $'*( 078'*( 4 78 ;( + & + ')*( / < '*1&)(( + $ % & $ $ $ ( $ & $ = '*+ & ( % : && & & = ')*5$ (9 : & & & &= '*5 %

Nadere informatie

De definitieve beveiliging van uw platte daken

De definitieve beveiliging van uw platte daken ACCESS PLATFORMS NV Boudewijnlaan 5c 2243 Pulle ( Zandhoven) Tel.: 03/484 65 65 Fax.: 03/484 65 70 www.accessplatforms.be info@accessplatforms.be De definitieve beveiliging van uw platte daken De Europese

Nadere informatie

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid Afdeling Normen over het welzijn op het werk

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid Afdeling Normen over het welzijn op het werk FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid Afdeling Normen over het welzijn op het werk Thematische toelichting over het koninklijk besluit van 13 juni

Nadere informatie

STAD ANTWERPEN Stadsontwikkeling Openbaar domein

STAD ANTWERPEN Stadsontwikkeling Openbaar domein STAD ANTWERPEN Stadsontwikkeling Openbaar domein POSTINTERVENTIEDOSSIER RENOVATIE PARKBRUG GELEGEN IN PARK DEN BRANDT - BEUKENLAAN OPDRACHTGEVER: STADSBESTUUR ANTWERPEN HOOFDAANNEMER: Conform De Wet op

Nadere informatie

Task Safety Requirements Working at Height Roof Work NL. Approved by: HSSE Manager

Task Safety Requirements Working at Height Roof Work NL. Approved by: HSSE Manager Page 1 of 5 A. INLEIDING WERKEN OP DAKEN Werken op daken is een zeer risicovolle activiteit. Vallen van daken veroorzaakt overwegend zeer zware verwondingen en zelfs de dood; meer nog dan bij andere vormen

Nadere informatie

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 4 december 2012 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen (B.S. 21.12.2012) Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities

Nadere informatie

Slotconferentie Contracteranto

Slotconferentie Contracteranto Slotconferentie Contracteranto Getuigenissen uit de bouwsector Christian Depue Vaststellingen p. 2 Vaststellingen Communicatie Bouwvakkers op een werf zijn vaak van verschillende afkomst en er worden veel

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek III.- Arbeidsplaatsen. Titel 2. Elektrische installaties

Codex over het welzijn op het werk. Boek III.- Arbeidsplaatsen. Titel 2. Elektrische installaties Codex over het welzijn op het werk Boek III.- Arbeidsplaatsen Titel 2. Elektrische installaties Hoofdstuk I.- Toepassingsgebied en definities Art. III.2-1.- Deze titel is van toepassing op de elektrische

Nadere informatie

Hefwerktuigen op werven: Wettelijke inspecties. Luc Vandereyt. Provincie Limburg Infodag: Keuringen in de bouwsector

Hefwerktuigen op werven: Wettelijke inspecties. Luc Vandereyt. Provincie Limburg Infodag: Keuringen in de bouwsector Provincie Limburg Infodag: Keuringen in de bouwsector 28/02/2019 Luc Vandereyt Hefwerktuigen op werven: Wettelijke inspecties Luc Vandereyt 28/02/2019 1 Agenda: - Sociale wetgeving ARAB art. 267-280 -

Nadere informatie

Wetgeving Veilig Werken op Hoogte. Verplichtingen en oplossingen voor werkgever & werknemer

Wetgeving Veilig Werken op Hoogte. Verplichtingen en oplossingen voor werkgever & werknemer Wetgeving Veilig Werken op Hoogte Verplichtingen en oplossingen voor werkgever & werknemer Wetgeving veilig werken op hoogte Verplichtingen en oplossingen voor werkgever & werknemer Arbeidsongevallenoorzaak

Nadere informatie

Specificatieblad Steigercontroleur NL HSA

Specificatieblad Steigercontroleur NL HSA Fax: +3 (0) 9 368.80.8 SPECIFICATIEBLAD OPLEIDING Steigercontroleur (AV-0) Versie TC-K 00--5 DOELGROEP Medewerkers, die steigers (vaste steigers, rolsteigers, hangsteigers, ) op een doeltreffende manier

Nadere informatie

Bouwplaatsreglement. Definities:

Bouwplaatsreglement. Definities: Bouwplaatsreglement Definities: - Dossier veiligheid en De synthese van alle documenten in verband met veiligheid en gezondheid: gezondheid, door alle tussenkomende partijen samengebracht: opdrachtgever,

Nadere informatie

8.2 Bestelprocedure installaties, machines en gemechaniseerde werktuigen

8.2 Bestelprocedure installaties, machines en gemechaniseerde werktuigen 8.2 Bestelprocedure installaties, machines en gemechaniseerde werktuigen (voor het gemak, een machine = een installatie, machine of gemechaniseerd werktuigen, zoals bedoeld in het artikel 8.1 van het KB

Nadere informatie

Informatiefiche. Verantwoordelijkheid van de werkgever als gebruiker van een steiger

Informatiefiche. Verantwoordelijkheid van de werkgever als gebruiker van een steiger Informatiefiche Verantwoordelijkheid van de werkgever als gebruiker van een steiger Deze fiche geeft een overzicht van de taken die voortvloeien uit de welzijnsreglementering en de wettelijke contractvormen

Nadere informatie

Intern transport. Ignaas Crombez Malle 31 maart 2015

Intern transport. Ignaas Crombez Malle 31 maart 2015 Intern transport Ignaas Crombez Malle 31 maart 2015 MiVeDi bvba Ignaas Crombez Preventiedeskundige - milieucoördinator Tel 32-50-816244 - Fax 32-50-816312 Email ignaas.crombez@mivedi.be inhoud Intern verkeer

Nadere informatie

Persoonlijke Beschermingsmiddelen

Persoonlijke Beschermingsmiddelen Persoonlijke Beschermingsmiddelen Wettelijk kader België: ARAB: bundeling Uitv. Besluiten 1947 1993 Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming Europese kaderrichtlijn 89/391/EEG 12 juni 1989 Welzijnswet

Nadere informatie

Het aantal arbeidsongevallen in de bouw daalt met

Het aantal arbeidsongevallen in de bouw daalt met 2010-2013 Het aantal arbeidsongevallen in de bouw daalt met 2010-2013 Het aantal arbeidsongevallen door vallen van hoogte (personen of voorwerpen) SLECHTS daalt met 2010-2013 1 op 2 dodelijke arbeidsongevallen

Nadere informatie

II. 12 BVCHECK MC Checklist voor de preventie van brand in de mini-crèches

II. 12 BVCHECK MC Checklist voor de preventie van brand in de mini-crèches II. 12 BVCHECK MC Checklist voor de preventie van brand in de mini-crèches Deze checklist helpt bepalen aan welke vereisten de mini-crèche op het vlak van brandveiligheid aan het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

PERIODIEKE CONTROLES MET BETREKKING TOT BRANDBESTRIJDING

PERIODIEKE CONTROLES MET BETREKKING TOT BRANDBESTRIJDING NOTIFIED BODY n 1134 003-TEST ISO/IEC 17025 003-INSP ISO/IEC 17020 003-PROD ISO/IEC 17065 PERIODIEKE CONTROLES MET BETREKKING TOT BRANDBESTRIJDING 2017/12/05 vzw ANPI asbl INLEIDING Inleiding Het spreekt

Nadere informatie

Unispect - Toolbox 10 - Werken op hoogte. Inleiding

Unispect - Toolbox 10 - Werken op hoogte. Inleiding Unispect - Toolbox 10 - Werken op hoogte Inleiding Het werken op hoogte wordt als normaal beschouwd binnen de bouwnijverheid, echter vallende voorwerpen of werknemers die van grote hoogte naar beneden

Nadere informatie

PREVENTIEMAATREGELEN ACTIVITEIT ARBEIDSMIDDELEN RISICO S AR RR NVT. Risicoanalyse : WERKEN OP HELLENDE DAKEN

PREVENTIEMAATREGELEN ACTIVITEIT ARBEIDSMIDDELEN RISICO S AR RR NVT. Risicoanalyse : WERKEN OP HELLENDE DAKEN ACTIVITEIT Dakstructuur Gebinte Prefabspanten ARBEIDSMIDDELEN RISICO S Val van een persoon van hoogte Niet werken bij sterke wind. Toegangsmiddelen binnen voorzien ; de spanten niet beklimmen. DAKWERKEN

Nadere informatie

Volledig volgens het KB 31-08-2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte.

Volledig volgens het KB 31-08-2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte. Werken op hoogte Volledig volgens het KB 31-08-2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte. Risicionalyse uit te voeren Ladders: nieuwe ladders volgens NBN

Nadere informatie

Het veiligheidsplan: Onderaanneming Betontrappen Geerts bvba

Het veiligheidsplan: Onderaanneming Betontrappen Geerts bvba Het veiligheidsplan: Onderaanneming Betontrappen Geerts bvba Het veiligheids- en gezondheidsplan heeft betrekking op de werken in opdracht van Bolcmans nv Het veiligheids- en gezondheidsplan bevat: - Projectgebonden

Nadere informatie

Belangrijke wijzigingen in de welzijnsreglementering

Belangrijke wijzigingen in de welzijnsreglementering Belangrijke wijzigingen in de welzijnsreglementering Ir. Werner Keppens Directie TWW Antwerpen FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Werner.keppens@werk.belgie.be 03/2327905 30/01/2014 Open Forum

Nadere informatie

Task Safety Requirements Working at Height Scaffolding NL. Approved by: HSSE Manager

Task Safety Requirements Working at Height Scaffolding NL. Approved by: HSSE Manager Page 1 of 5 A. INLEIDING STEIGERS Voor werken op hoogte wordt vaak beroep gedaan op steigers (ook nog stellingen) omdat deze een hogere graad van veiligheid bieden dan sommige andere arbeidsmiddelen en

Nadere informatie

De artikels 29 en 30 van het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn gewijzigd

De artikels 29 en 30 van het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn gewijzigd De artikels 29 en 30 van het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn gewijzigd Wijziging van het koninklijk besluit Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen In dit koninklijk besluit (25.01.2001) zijn twee

Nadere informatie

Werken op verhoogde vloeren

Werken op verhoogde vloeren Werken op verhoogde vloeren Waarom en hoe ladders en trappen verminderd moeten en kunnen worden Wat is werken op hoogte? Altijd: arbeid op een plaats die zich op een bepaalde hoogte bevindt. VCA en regelgeving

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid Codex over het welzijn op het werk Boek I.- Algemene beginselen Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid Omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 89/391/EEG van de Raad

Nadere informatie

1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN

1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN 1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN 1.1 Algemeen veiligheids- en gezondheidsplan Het algemeen veiligheids- en gezondheidsplan wordt opgesteld door de veiligheidscoördinator ontwerp en wordt, voor de aanvang van

Nadere informatie

Welzijn en opleidingen

Welzijn en opleidingen Welzijn en opleidingen De wetgeving over het welzijn op het werk verplicht werkgevers de nodige maatregelen te nemen om het welzijn van de werknemers te bevorderen tijdens de uitvoering van hun werk. Een

Nadere informatie

Onderafdeling I. Toepassingsgebied en algemene beginselen

Onderafdeling I. Toepassingsgebied en algemene beginselen Koninklijk besluit van 31 augustus 2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte (B.S. 15.9.2005; errata: B.S. 22.8.2006) Onderafdeling I. Toepassingsgebied en

Nadere informatie

EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004

EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004 VERSLAG EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004 (Project A663 - Actieperiode juni) Informatie: Arbeidsinspectie, kantoor Groningen Drs. J.R. Boer Landelijk Projectleider Postbus 30016 9700 RM GRONINGEN (050)5225880

Nadere informatie

De doelstellingen van de Arbowet zijn: het verbeteren van de veiligheid en gezondheid van medewerkers

De doelstellingen van de Arbowet zijn: het verbeteren van de veiligheid en gezondheid van medewerkers 1. Wetgeving 1.1 Arbowet In januari 2007 is de Arbowet 2007 van kracht geworden. Het begrip Arbo staat voor Arbeidsomstandigheden en heeft betrekking op Veiligheid, Gezondheid en Welzijn (VGW). De Arbowet

Nadere informatie

Werken met derden - Wettelijk Kader

Werken met derden - Wettelijk Kader Programma Werken met derden - Wettelijk Kader Wet welzijn: hoofdstuk 4 afdeling 1 [HOOFDSTUK IV. - Bijzondere bepalingen betreffende werkzaamheden uitgevoerd door ondernemingen van buitenaf of door uitzendkrachten

Nadere informatie

1 Inleiding. Infofiche J010 04/2017. Verantwoordelijkheid van de bevoegde persoon 1/5

1 Inleiding. Infofiche J010 04/2017. Verantwoordelijkheid van de bevoegde persoon 1/5 Infofiche J010 04/2017 Verantwoordelijkheid van de bevoegde persoon 1 Inleiding Deze fiche is bedoeld om de (wettelijke) taken van zowel de bevoegde persoon die wordt aangewezen door de werkgever die de

Nadere informatie

1 Beschrijving. Infofiche Nr /2017. Kleedkamers, refters, wastafels en toiletten in de werkplaatsen en burelen 1/5

1 Beschrijving. Infofiche Nr /2017. Kleedkamers, refters, wastafels en toiletten in de werkplaatsen en burelen 1/5 Infofiche Nr. 3015 12/2017 Kleedkamers, refters, wastafels en toiletten in de werkplaatsen en burelen 1 Beschrijving Er moeten sociale voorzieningen (kleedkamers, refters, wastafels, toiletten, rustlokalen,...)

Nadere informatie

1 Beschrijving. Infofiche Nr /2017. Kleedkamers, refters, wastafels en toiletten in de werkplaatsen en burelen 1/5

1 Beschrijving. Infofiche Nr /2017. Kleedkamers, refters, wastafels en toiletten in de werkplaatsen en burelen 1/5 Infofiche Nr. 3015 09/2017 Kleedkamers, refters, wastafels en toiletten in de werkplaatsen en burelen 1 Beschrijving Er moeten sociale voorzieningen (kleedkamers, refters, wastafels, toiletten, rustlokalen,...)

Nadere informatie

Werken op hoogte PREVENTIEMAATREGELEN

Werken op hoogte PREVENTIEMAATREGELEN is een van de belangrijkste oorzaken van arbeidsongevallen. In deze fiche vind je de een aantal algemene preventiemaatregelen en een veiligheidsmaatregelen verbonden aan specifieke arbeidsmiddelen voor

Nadere informatie

Arbeidsplaatsen Elektrische installaties - Algemeen. Infodocument

Arbeidsplaatsen Elektrische installaties - Algemeen. Infodocument Arbeidsplaatsen Elektrische installaties - Algemeen Infodocument Arbeidsplaatsen - Elektrische installaties - Algemeen Voor bepaalde oude elektrische installaties op de arbeidsplaatsen werden in 2008 minimum

Nadere informatie

Holland Solar heet u welkom. Veilig werken op daken. Solar Solu(ons 2015

Holland Solar heet u welkom. Veilig werken op daken. Solar Solu(ons 2015 Holland Solar heet u welkom Veilig werken op daken Solar Solu(ons 2015 Veilig werken op daken ernst van tongeren directeur/eigenaar ID energie bestuurslid Holland Solar assessor Kenteq ( SEI erkenning

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Bijlage 4: bouwbeleid bordessen, trappen en leuningen. Inleiding Algemeen Begrippenlijst Tekeningen

Inhoudsopgave: Bijlage 4: bouwbeleid bordessen, trappen en leuningen. Inleiding Algemeen Begrippenlijst Tekeningen Inhoudsopgave: Inleiding Algemeen Begrippenlijst Tekeningen Inleiding: Deze bijlage is toepasbaar voor poldergemalen, rioolgemalen en zuiveringsinstallaties. En de principes zijn bruikbaar voor stuwen

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG KONINKLIJK BESLUIT VAN 31 AUGUSTUS 2005 BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN ARBEIDSMIDDELEN VOOR TIJDELIJKE WERKZAAMHEDEN OP HOOGTE. (B.S. 15.09.2005

Nadere informatie

Focus op collectieve beschermingsmiddelen 2013/5

Focus op collectieve beschermingsmiddelen 2013/5 Preventie en wetgeving Focus op collectieve beschermingsmiddelen 2013/5 Inhoud 1 Wettelijk kader... 5 1.1 Referentie... 5 1.2 Historiek... 5 2 Krachtlijnen... 8 2.1 Definitie... 8 2.2 Verplichtingen van

Nadere informatie

Reglement veiligheidsregels voor derden.

Reglement veiligheidsregels voor derden. Reglement veiligheidsregels voor derden. 1 Inleiding Dit reglement is bedoeld voor derden die geen werknemer zijn van het ziekenhuis, maar werken in ziekenhuis in het kader van een opdracht. Dit reglement

Nadere informatie

Samenwerken met onderaannemers. ir. Tom Vermeersch Sociaal inspecteur TWW RD Oost-Vlaanderen

Samenwerken met onderaannemers. ir. Tom Vermeersch Sociaal inspecteur TWW RD Oost-Vlaanderen Samenwerken met onderaannemers ir. Tom Vermeersch Sociaal inspecteur TWW RD Oost-Vlaanderen Hoofdstuk IV, Afdeling 1: werken met derden Hoofdstuk V: tijdelijke of mobiele bouwplaatsen KB tijdelijke of

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek III.- Arbeidsplaatsen. Titel 4. Ruimten met risico s voor een explosieve atmosfeer

Codex over het welzijn op het werk. Boek III.- Arbeidsplaatsen. Titel 4. Ruimten met risico s voor een explosieve atmosfeer Codex over het welzijn op het werk Boek III.- Arbeidsplaatsen Titel 4. Ruimten met risico s voor een explosieve atmosfeer Omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 1999/92/EG van het Europees

Nadere informatie

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Welzijnsdag 12 november 2012 1 Inhoudsopgave Korte schets wetgeving De risicoanalyse Preventiemaatregelen Rolverdeling in

Nadere informatie

Afbraakwerken Wettelijk kader. 17 maart 2016 ir. Tom Vermeersch sociaal inspecteur TWW- FOD WASO

Afbraakwerken Wettelijk kader. 17 maart 2016 ir. Tom Vermeersch sociaal inspecteur TWW- FOD WASO Wettelijk kader 17 maart 2016 ir. Tom Vermeersch sociaal inspecteur TWW- FOD WASO Fg 60 50 40 30 20 bouw slopen 10 0 2010 2011 2012 2013 2014 Bron: Fonds voor Arbeidsongevallen Bouw: nace-codes 41,42,&

Nadere informatie

Minimum voorschriften arbeidsplaatsen

Minimum voorschriften arbeidsplaatsen 9 december 2012 Minimum voorschriften arbeidsplaatsen In onze vorige nieuwsbrief Defensie heeft nood aan zuurstof betreurden we dat de militaire overheid welzijn beschouwd als een meerkost. Voor ACV Openbare

Nadere informatie

Inspectie-actie bouw april 2013. Veilig werken met ladders, trappen & rolsteigers 16-10-2013. Programma: > Inspectie SZW / sector bouw

Inspectie-actie bouw april 2013. Veilig werken met ladders, trappen & rolsteigers 16-10-2013. Programma: > Inspectie SZW / sector bouw Inspectie-actie bouw april 2013 Veilig werken met ladders, trappen & rolsteigers Jan Vermeiren p Programma: > Inspectie SZW / sector bouw > Wettelijke bepalingen > Bouwactie voorjaar 2013 / praktijk (foto

Nadere informatie

Veilig werken & doen veilig werken

Veilig werken & doen veilig werken Veilig werken & doen veilig werken Inhoud Wettelijke aspecten dhr. Tom Vermeersch, R.D. TWW Oost-Vlaanderen: Veiligheids- en gezondheidsplan (veiligheidscoördinatie) Contract hoofdaannemer/onderaannemer/nevenaannemers,.

Nadere informatie

VC-CS : Voor wetswijzigingen Koninklijk Besluit betreffende de Tijdelijke of Mobiele bouwplaatsen

VC-CS : Voor wetswijzigingen Koninklijk Besluit betreffende de Tijdelijke of Mobiele bouwplaatsen VC-CS : Voor wetswijzigingen Koninklijk Besluit betreffende de Tijdelijke of Mobiele bouwplaatsen Voorstellen tot wijziging van KB TMB 1. Afschaffing van de 500 m² grens De oppervlakte van een project

Nadere informatie

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen Situering Het koninklijk besluit (KB) van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen vervangt en verruimt artikel 52 van

Nadere informatie

DAKDEKKERS SAFETY TOOLS SOPRASAFE

DAKDEKKERS SAFETY TOOLS SOPRASAFE DAKDEKKERS SAFETY TOOLS VEILIG WERKEN OP HOOGTE Of je nu op een plat of hellend dak staat, of je nu met bitumineuze of met kunststof materialen werkt, of het een kleine klus is of een groot project: veilig

Nadere informatie

Rolsteigers Ladders Trappen

Rolsteigers Ladders Trappen ALU KLIMMATERIALEN Made in Holland Aluminium rolsteigers Klap- en vouwsteigers Ladders - trappen Constructies op maat Klasse A materiaal Alles gecertificeerd volgens de strengste euro-eisen Rolsteigers

Nadere informatie

Rijksvastgoedbedrijf Product Informatieblad ; Klimvoorziening; vaste trap vast verankerd versie 3.0

Rijksvastgoedbedrijf Product Informatieblad ; Klimvoorziening; vaste trap vast verankerd versie 3.0 1. Beschrijving: 1.1 Algemeen Onder een vaste wordt een rechte steek verstaan welke als toegangsverschaffer dient van maaiveld naar een dak / object of van een dak naar een dak / object. De vast verankerde

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 26 maart 2003 betreffende het welzijn van de werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen (B.S. 05.05.

Koninklijk besluit van 26 maart 2003 betreffende het welzijn van de werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen (B.S. 05.05. Koninklijk besluit van 26 maart 2003 betreffende het welzijn van de werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen (B.S. 05.05.2003) Artikel 1.- 1. Dit besluit en zijn bijlagen zijn de omzetting

Nadere informatie

BRANDPREVENTIE. op de arbeidsplaatsen.

BRANDPREVENTIE. op de arbeidsplaatsen. BRANDPREVENTIE op de arbeidsplaatsen. Overzicht Wat was het? KB 28/03/2014 : toepassingsgebied en definities Risicoanalyse: risicofactoren Risicoanalyse en preventiemaatregelen Specifieke preventiemaatregelen

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING VAN DE AANNEMER. Ik (aannemer)

INTENTIEVERKLARING VAN DE AANNEMER. Ik (aannemer) 10. 3. INTENTIEVERKLARING VAN DE AANNEMER Ik (aannemer) Verklaar hiermede dat ik kennis genomen heb van en akkoord ben met de veiligheidsvoorschriften van de opdrachtgever, opgenomen in het bestek, de

Nadere informatie

Controle van hefwerktuigen. Bliksemacties van Toezicht Welzijn op het Werk

Controle van hefwerktuigen. Bliksemacties van Toezicht Welzijn op het Werk Controle van hefwerktuigen Bliksemacties van Toezicht Welzijn op het Werk Nathalie Nouvelle, Ir Attaché bij Toezicht Welzijn op het Werk Directie Bergen 6 september 2013 1 Controle van hefwerktuigen Definities

Nadere informatie

BIJLAGE 5: REACTIE BIJ BRAND : Gedrag bij een brand vanaf de buitenzijde

BIJLAGE 5: REACTIE BIJ BRAND : Gedrag bij een brand vanaf de buitenzijde BIJLAGE 5: REACTIE BIJ BRAND : Gedrag bij een brand vanaf de buitenzijde INHOUD. 1. Voorwerp 2. Indeling van gebouwen 3. Lokalen 4. Evacuatiewegen en trappenhuizen 4.1. Bouwproducten 4.2. Productenvoor

Nadere informatie

Installatieinstructies

Installatieinstructies Installatieinstructies Algemeen Zorg ervoor dat u de instructies aandachtig leest en begrijpt alvorens met de installatie te beginnen. Simfofit moet steeds gebruikt worden met een gipskartonplaat van minstens

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 4 juni 2012 thermische omgevingsfactoren (Belgisch Staatsblad van 21 juni 2012)

Koninklijk besluit van 4 juni 2012 thermische omgevingsfactoren (Belgisch Staatsblad van 21 juni 2012) Koninklijk besluit van 4 juni 2012 thermische omgevingsfactoren (Belgisch Staatsblad van 21 juni 2012) Lieve Ponnet Adviseur-generaal Algemene directie humanisering van de arbeid Afdeling normen welzijn

Nadere informatie

Tabel 1: overzicht verplichte sociale documenten

Tabel 1: overzicht verplichte sociale documenten Tabel 1: overzicht verplichte sociale documenten A. SOCIALE DOCUMENTEN e documenten of aanbevolen op werf Digitale vorm Arbeidsreglement Art. 15 Wet 8/04/1965 tot instelling van de arbeidsreglementen voor

Nadere informatie

Werken op hoogte. Veilig werken in kleine ondernemingen

Werken op hoogte. Veilig werken in kleine ondernemingen Werken op hoogte Veilig werken in kleine ondernemingen Risicoanalyse Inhoud Wetgeving Beschermingsmiddelen Tips & tricks Introductie 3 Zo hoog hoeft dat niet te zijn. 3 om een arbeidsongeval te veroorzaken!

Nadere informatie

Werken op hoogte. arbeidshygiënische strategie & Gebruik PBM

Werken op hoogte. arbeidshygiënische strategie & Gebruik PBM Werken op hoogte arbeidshygiënische strategie & Gebruik PBM Drs. C.A.A.E. (Carin)Benders, Landelijk projectleider R.T. (Ron)Maters RVK, veiligheidskundig specialist 1 Man zakt door dak tijdens asbestwerkzaamheden

Nadere informatie

Task Safety Requirements Working at Height Roof Work NL. Approved by: HSSE Manager

Task Safety Requirements Working at Height Roof Work NL. Approved by: HSSE Manager Page 1 of 6 A. INLEIDING WERKEN OP DAKEN Werken op daken is een zeer risicovolle activiteit. Vallen van daken veroorzaakt overwegend zeer zware verwondingen en zelfs de dood; meer nog dan bij andere vormen

Nadere informatie

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN &

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & PLAATSEN RAMEN/DEUREN jtjxj1iwle 1 Inleiding Infrax heeft een formulier samengesteld dat de kandidaat-aannemer dient in te vullen om een ontvankelijk

Nadere informatie

Toolboxmeeting. Toolboxmeeting Werken op hoogte / Valbeveiliging

Toolboxmeeting. Toolboxmeeting Werken op hoogte / Valbeveiliging Toolboxmeeting Werken op hoogte / Valbeveiliging INLEIDING Volgens de Arbo-wet is 2,5 meter de kritische hoogte. Zodra er boven deze hoogte gewerkt moet worden, zijn maatregelen vereist en een ieder dient

Nadere informatie

Kies voor veilig werken op hoogte! Keuzekaart

Kies voor veilig werken op hoogte! Keuzekaart Kies voor veilig werken op hoogte! Keuzekaart Op de werkvloer Is er een hoogteverschil? 1 Zal er door het gebruik van een hulpmiddel een hoogteverschil zijn? 4 Is er geen hoogteverschil? 18 Er is een

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (B.S. 4.6.1999)

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (B.S. 4.6.1999) Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (B.S. 4.6.1999) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 28 augustus 2002 tot aanwijzing

Nadere informatie

Arbeidsplaatsen Elektrische installaties Minimale voorschriften voor de oude installaties. Infodocument

Arbeidsplaatsen Elektrische installaties Minimale voorschriften voor de oude installaties. Infodocument Arbeidsplaatsen Elektrische installaties Minimale voorschriften voor de oude installaties Infodocument Arbeidsplaatsen - Elektrische installaties - Minimale voorschriften voor de oude installaties Sinds

Nadere informatie

1. ORGANISATIE VAN DE PREVENTIE EN BESCHERMING

1. ORGANISATIE VAN DE PREVENTIE EN BESCHERMING Bijlage IV : Bouwplaatsreglement 1. ORGANISATIE VAN DE PREVENTIE EN BESCHERMING 1.1. De veiligheidscoördinator (VC) heeft de leiding over de coördinatie van de veiligheid en gezondheid voor het geheel

Nadere informatie

Toolboxfiche /2017

Toolboxfiche /2017 Toolboxfiche 2031 05/2017 Steigers met schragen Schragen worden vaak overbelast of verkeerd gebruikt! 1 Beschrijving Steigers met schragen worden erg vaak gebruikt op de bouwplaatsen. We moeten er wel

Nadere informatie