DE RECLAMECODE VOOR ALCOHOLHOUDENDE DRANK MET HANDLEIDING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE RECLAMECODE VOOR ALCOHOLHOUDENDE DRANK MET HANDLEIDING"

Transcriptie

1 DE RECLAMECODE VOOR ALCOHOLHOUDENDE DRANK MET HANDLEIDING

2 ALGEMENE BEPALINGEN Toepassingsgebied De Reclamecode voor Alcoholhoudende Drank is van toepassing op reclame voor alcoholhoudende drank en voor niet-alcoholhoudende drank voor zover deze wordt aangeprezen om te worden gebruikt in combinatie met alcoholhoudende drank. Deze Code is van toepassing op alle specifiek voor Nederland bestemde reclame. Begripsbepalingen Deze Code verstaat onder: de branche: het deel van het bedrijfsleven dat is betrokken bij de productie, de import, de distributie, de verkoop en de verstrekking van alcoholhoudende drank; alcoholhoudende drank: drank die een half (0,5) of meer volumeprocenten alcohol bevat; reclame voor alcoholhoudende drank: iedere openbare aanprijzing van alcoholhoudende drank en van niet-alcoholhoudende drank voor zover deze wordt aangeprezen om te worden gebruikt in combinatie met alcoholhoudende drank, ongeacht het medium dat wordt gebruikt (onder meer: print, radio, TV, etiketten, verpakkingen, internet) en inclusief consumentenpromoties, direct-mail, merchandising, point of sale materiaal en sponsoring; minderjarigen: personen beneden de leeftijd van 18 jaar; specifiek richten op minderjarigen: Een reclame voor alcoholhoudende drank wordt geacht zich specifiek op minderjarigen te richten indien deze een aantrekkingskracht heeft op minderjarigen die aanmerkelijk uitstijgt boven die welke die de uiting heeft voor volwassenen; jongerenzender: een zender waarvan meer dan 25% van het totale kijk- en luisterpubliek bestaat uit minderjarigen. Voor de vaststelling van het percentage minderjarigen in het kijk- en luisterpubliek wordt uitgegaan van het gewogen gemiddelde van de kijk- of luistercijfers, afgezet tegen het gehele programma-aanbod van een zender. Het percentage dient te worden gemeten via algemeen in de markt geaccepteerd kijk- en luisteronderzoek. Jaarlijks wordt over de periode van juli van het ene jaar tot en met juni van het daaropvolgende jaar door de branche vastgesteld, op basis van onderzoek door een onafhankelijk bureau, welke omroepen zijn aan te merken als jongerenzender; horecapromoties: promoties in horecagelegenheden, waarbij een promotieteam in opdracht van een producent of importeur het aanwezige publiek in staat stelt kennis te maken met één van de merkproducten van de producent of importeur; ringtone: het hoorbare geluid wanneer er een telefoongesprek of een SMS binnenkomt op een mobiele telefoon; games: alle spellen die digitaal gespeeld kunnen worden; SMS: Short Message Service: de mogelijkheid om tekstberichten te sturen en ontvangen naar mobiele telefoons. Het bericht bestaat uit woorden en/of cijfers en/of een alfanumerische combinatie. 2

3 Deel I: inhoud (content) ALGEMEEN Artikel 1. Aangezien onverantwoorde consumptie van alcoholhoudende drank problemen met zich mee kan brengen, is terughoudendheid in alle reclame voor deze drank geboden. Reclame voor alcoholhoudende drank mag geen overmatige of anderszins onverantwoorde consumptie tonen, suggereren of stimuleren. Het niet aanzetten tot overmatige of onverantwoordelijke consumptie betekent dat een persoon en/of situatie die wordt getoond niet mag aanzetten of mag aanmoedigen tot overmatig drinken. Let hierbij op de volgende punten: 1. Het totale aantal drankjes per persoon; het gaat om het creëren van een positieve merkervaring en niet om het aanmoedigen van mensen door beelden, acties of woorden om overmatig alcohol te consumeren; 2. De hoeveelheid van elke geserveerde drank; de hoeveelheid dient een realistische en matige hoeveelheid te zijn; 3. De snelheid van drinken; alcoholhoudende drank dient niet te snel gedronken te worden; 4. Het tijdspad; vermijd het beeld dat één persoon meerdere drankjes tot zich neemt. Wanneer een persoon meer dan één drankje nuttigt dan moet het duidelijk zijn dat er een gepaste tijd is verstreken tussen de momenten waarop de drankjes zijn geconsumeerd; 5. Soms is het normaal om uit een fles te drinken wanneer dit de normale drinkwijze is van het desbetreffende product. Wek niet de indruk dat de fles in één teug geleegd wordt; de hoek waaronder de fles aan de mond gezet wordt moet uitbeelden dat het hier gaat om verantwoord drinken. Artikel 2. Reclame voor alcoholhoudende drank mag onthouding van alcoholconsumptie of matige alcoholconsumptie niet op een negatieve manier uitbeelden, noch mag reclame voor alcoholhoudende drank zich afzetten tegen enige niet-alcoholhoudende drank. Onthouding of matige alcoholconsumptie mag niet op een negatieve manier worden getoond; mensen die ervoor kiezen om niet of gelimiteerd te drinken mogen niet op een negatieve manier worden getoond, zoals niet stoer of op een andere manier als afwijkend worden gepositioneerd. Mensen mogen niet worden uitgedaagd om toch te drinken als ze daar zelf niet voor kiezen. Artikel 3. lid 1 Reclame voor alcoholhoudende drank mag geen verwarring wekken over het alcoholhoudende karakter en het alcoholpercentage van de drank. 3

4 lid 2 Reclame voor een alcoholhoudende drank, met inbegrip van de merknaam, de soortnaam en de verpakking, mag niet de indruk wekken dat er sprake is van frisdrank, limonade of andere niet-alcoholhoudende drank. Artikel 4. Reclame voor alcoholhoudende drank mag niet suggereren dat de hoogte van het alcoholpercentage op zich een positieve eigenschap is. Ook mag niet worden gesuggereerd dat risico's verdwijnen naarmate het alcoholpercentage lager is. Handleiding bij artikel 3 en 4: 1. Het alcoholpercentage mag nooit als het primaire voordeel van het merk worden gepresenteerd. Een feitelijke melding van het alcoholpercentage is wel toegestaan. 2. Noem het alcoholpercentage niet als positief punt en suggereer niet dat een alcoholpercentage dat hoger is dan normaal een voordeel is. 3. Dit geldt ook omgekeerd; er mag niet worden gesuggereerd dat een alcoholhoudende drank met een alcoholpercentage lager dan normaal, gedronken kan worden in grotere hoeveelheden of onder bepaalde omstandigheden, waarin de consumptie van de desbetreffende drank normaal wordt ontraden. 4. Wanneer dranken zoals limonade, vruchtensappen of frisdranken zijn gecombineerd met alcoholhoudende drank, dan moet het duidelijk zijn dat de uiteindelijke drank een alcoholhoudende drank is. Let hierbij specifiek op de mogelijke aantrekkingskracht voor minderjarigen. Artikel 5. Reclame voor alcoholhoudende drank mag niet in strijd zijn met de goede smaak en het fatsoen, of afbreuk doen aan de menselijke waardigheid en integriteit. CLAIMS Artikel 6. Reclame voor alcoholhoudende drank mag niet: lid1 wijzen op de ontremmende werking van alcoholhoudende drank zoals het verminderen of verdwijnen van angstgevoelens en innerlijke of sociale conflicten. lid 2 verwijzen naar mogelijke voor de gezondheid gunstige effecten van het nuttigen van alcoholhoudende drank. lid 3 suggereren dat consumptie van alcoholhoudende drank lichamelijke of geestelijke prestaties verbetert. lid 4 suggereren dat consumptie van alcoholhoudende drank de sportprestatie positief beïnvloedt. 4

5 1. Er mag geen gebruik worden gemaakt van claims of suggesties over de positieve gezondheidseffecten van alcohol in het algemeen of van een specifiek merk of product in het bijzonder. 2. Wees voorzichtig met het in verband brengen van het product en merk met de biomedische wetenschap en de medische wereld. Vermijd witte jassen en laboratoria. 3. Deze bepaling gaat niet op voor non advertising materiaal of statements aan de media, regering of het publiek over maatschappelijke onderwerpen of educatieve boodschappen. Deze boodschappen moeten genuanceerd en goed onderbouwd zijn. Artikel 7. Reclame voor alcoholhoudende drank mag niet suggereren dat consumptie van alcoholhoudende drank de beroepsuitoefening positief beïnvloedt. 1. Het gaat hier niet alleen om het omgaan met mogelijk gevaarlijke machines of het uitoefenen van mogelijk gevaarlijke activiteiten. Werk in kantoren en winkels behoort ook tot deze categorie. 2. Mensen mogen niet getoond worden terwijl ze alcoholhoudende drank consumeren op de werkplek. Als de setting een werkomgeving moet zijn zorg er dan voor dat het duidelijk het einde van de werkdag betreft. 3. Activiteiten die van nature of op zichzelf niet specifiek gevaarlijk genoemd kunnen worden, kunnen dat wel worden wanneer deelnemers hebben gedronken. Leg geen verband tussen het drinken van alcohol en het bedienen van mogelijk gevaarlijke machines. Artikel 8. Reclame voor alcoholhoudende drank mag niet de indruk wekken dat consumptie van alcoholhoudende drank een bijdrage levert aan sociaal of seksueel succes. Er is sprake van een situatie waarin niet wordt gedronken en iets niet lukt. Vervolgens wordt er wel alcoholhoudende drank gedronken en diezelfde handeling lukt nu wel. Een dergelijke verhaalopbouw bij seksueel en sociaal succes is in strijd met de Code. Daarnaast dient reclame zoals in artikel 5 staat, te getuigen van goede smaak en fatsoen. KWETSBARE GROEPEN Zwangere vrouwen Artikel 9. Reclame voor alcoholhoudende drank mag niet in het bijzonder gericht zijn op zwangere vrouwen. Zwangerschap en alcohol gaan niet samen. Toon daarom nooit een zwangere vrouw die alcoholhoudende drank nuttigt of wek nooit de indruk dat zij gaat drinken. Probeer in de eerste plaats om zwangere vrouwen in de uiting te vermijden; vraag jezelf af of dit een 5

6 meerwaarde heeft voor de uiting. Mocht er toch een zwangere vrouw in voorkomen laat dan duidelijk zien dat zij geen alcoholhoudende drank drinkt. Minderjarigen Artikel 10. Reclame voor alcoholhoudende drank mag zich niet specifiek richten tot minderjarigen. Reclame voor alcoholhoudende drank mag geen gebruik maken van illustraties, kleurstelling of vormgeving, cartoons, symbolen of idolen, geluid, muziek, ringtones, SMS of voor minderjarigen typisch taalgebruik of uitdrukkingen, die een attractiewaarde hebben voor minderjarigen die aanmerkelijk uitstijgt boven die welke die uiting heeft voor volwassenen. Vermijd het gebruik van beelden, muziek, (cartoon-)persoonlijkheden (bestaande of nieuw ontwikkeld) of (sport)helden die zeer waarschijnlijk een speciale aantrekkingskracht hebben op minderjarigen. Het is vaak de combinatie van deze onderdelen die de uiting aantrekkelijker maakt voor minderjarigen dan voor volwassenen. Bij dit artikel zijn ook de tekst, enscenering, muziek, kleuren, e.d. relevant. Ter verdediging kunnen objectieve maatstaven worden ingebracht (marktonderzoeken e.d.). Artikel 11. Reclame voor alcoholhoudende drank mag geen personen tonen jonger dan 25 jaar die alcoholhoudende drank drinken of die tot het drinken van alcoholhoudende drank aanzetten. Het gaat hier om geënsceneerde situaties met een script en modellen. Gebruik in reclameuitingen uitsluitend personen die aantoonbaar 25 jaar of ouder zijn die alcoholhoudende drank consumeren of wanneer de indruk wordt gewekt dat zij alcoholhoudende drank gaan consumeren. Zorg ervoor dat ze gekleed zijn als volwassenen en wek zeker niet de indruk dat ze onder de 25 jaar zouden kunnen zijn. Gebruik daarom modellen met een volwassen uitstraling die niet specifieke aantrekkingskracht hebben op minderjarigen. Voor foto s die zijn gemaakt op (gesponsorde) evenementen geldt dat de afgebeelde personen 18 jaar of ouder moeten zijn en uiteraard zijn alle regels uit de code hierop van toepassing. Artikel 12. Reclame voor alcoholhoudende drank mag niet suggereren dat de consumptie van alcoholhoudende drank een teken van volwassenheid is en onthouding van alcoholconsumptie een teken van onvolwassenheid. Onthouding of matige alcohol consumptie mag niet op een negatieve manier worden getoond; mensen die ervoor kiezen om niet of nauwelijks te drinken mogen niet op een negatieve manier worden getoond, zoals niet stoer of op een andere manier als afwijkend worden gepositioneerd. Mensen mogen niet worden uitgedaagd om toch te drinken. Artikel 13. Het gratis of voor minder dan de helft van de normale verkoopprijs (doen) aanbieden van voorwerpen voorzien van reclame voor alcoholhoudende drank aan personen die de wettelijke leeftijdsgrens voor het kopen van de betreffende alcoholhoudende drank nog niet hebben bereikt, is niet toegestaan. 6

7 Personen onder de 16 jaar mogen geen voorwerpen (gadgets, merchandise) van een producent of importeur aangeboden krijgen RISICOVOLLE SITUATIES Artikel 14. Reclame voor alcoholhoudende drank mag geen situaties weergeven die aanzetten tot risicovol gedrag. Niets in de uiting (woorden, acties, beelden) mag drinken associëren met gewelddadig, agressief, gevaarlijk of asociaal gedrag of aanmoedigen tot dergelijk gedrag. In twijfelgevallen kun je beter voorzichtig zijn: asociaal gedrag dekt elk gedrag dat bij een ander stress, irritatie of ongemak teweeg kan brengen. Artikel 15. Reclame voor alcoholhoudende drank in het kader van evenementen is niet toegestaan, indien redelijkerwijs moet worden vermoed dat daardoor verstoring van de openbare orde en/of verstoring van het betreffende evenement in de hand wordt gewerkt. Artikel 16. Reclame voor alcoholhoudende drank in het kader van evenementen is niet toegestaan, indien redelijkerwijs te verwachten valt dat daardoor risico ontstaat op lichamelijk letsel voor deelnemers en/of toeschouwers. Het gaat hier om sponsoring van evenementen die naast het wedstrijd- en/of sportelement agressieve kenmerken vertonen en/of waarbij aan deelnemers van het evenement lichamelijk letsel kan worden toegebracht (zoals bij boksen). Artikel 17. Reclame voor alcoholhoudende drank mag geen verband leggen tussen consumptie van alcoholhoudende drank en actieve verkeersdeelname met welk vervoermiddel dan ook. Deze bepaling geldt niet indien en voor zover de aanprijzing een waarschuwing bevat tegen actieve verkeersdeelname na gebruik van alcoholhoudende drank. 1. Het gaat er hier om dat het drinken van alcoholhoudende dranken, direct of geïmpliceerd, niet in verband wordt gebracht met rijden; alcohol en actieve verkeersdeelname gaan niet samen. 2. Wanneer er een persoon wordt getoond die in een voertuig rijdt voordat hij/zij naar een bar gaat of aankomt op een feestje is het essentieel om aan te tonen dat deze persoon niet opnieuw zal gaan rijden, door bijvoorbeeld te tonen dat de sleutels worden overhandigd aan een niet-drinker. Vermijd mensen te tonen die zelf rijden en overweeg alternatieven; vaak werkt het ook wanneer ze per taxi of lopend aankomen. 3. Het gaat hier om alle vervoersmiddelen dus ook de fiets, boot en andere vervoersmiddelen horen hier bij. 4. In het geval van sponsoring: probeer altijd vanzelfsprekende, onmiddellijke en symbolische verbanden tussen alcohol en mogelijke risicovolle situaties zoals rijden 7

8 te vermijden. Wees ervan bewust dat dergelijke sponsoring een negatieve publieke reactie teweeg kunnen brengen. 5. Merken mogen niet worden afgebeeld op voertuigen tenzij het om het vervoer van de alcoholhoudende drank zelf gaat, zoals bijvoorbeeld op vrachtwagens of als er een duidelijke don t drink and drive boodschap op staat. SPECIFIEKE VORMEN Artikel 18. Collectieve reclame Collectieve reclame voor soorten alcoholhoudende drank is niet toegestaan. Toegestaan is slechts reclame voor alcoholhoudende drank onder aanduiding van de merk- of handelsnaam, en bij wijn tevens onder aanduiding van de plaats of streek van herkomst. Artikel 19. Sport- en evenementsponsoring Het verbinden van een merknaam van een alcoholhoudende drank aan een evenement is toegestaan. In geval van sport- en evenementensponsoring zijn alle regels van deze Code van toepassing. Artikel 20. Gratis verstrekken Behoudens bij proeverijen is reclame waarbij alcoholhoudende drank door een lid van de branche of met actieve medewerking van een lid van de branche gratis of tegen minder dan de helft van de normale verkoopprijs van de alcoholhoudende drank aan particulieren wordt aangeboden, niet toegestaan. De korting mag maximaal 50% van de voor die plaats normale verkoopprijs bedragen. Bijvoorbeeld: een sixpack mag wel van 4,99 worden afgeprijsd naar maximaal 2,50 maar niet voor 2,49 (immers 2 * 2,50= 5,- en 2 * 2,49 = 4,98). Gebruik nooit het woord gratis of synoniemen daarvan in de communicatie. 8

9 Deel II: drager (medium) KWETSBARE GROEPEN Minderjarigen Artikel 21. Reclame voor alcoholhoudende drank in welke vorm dan ook mag geen publiek bereiken dat voor meer dan vijfentwintig procent (25%) bestaat uit minderjarigen. Voor reclame-uitingen, uitgezonderd die op internetsites voorkomen, geldt als maatstaf voor het bereik het algemeen in de markt geaccepteerd bereiksonderzoek. Voor bioscopen en evenementen gelden de bezoekcijfers als maat voor het bereik. Met uitzondering van reclame-uitingen op internetsites, rust de bewijslast ter zake van het bereik op de adverteerder, die zich daarbij moet baseren op algemeen in de markt geaccepteerde kijk- of luistercijfers. Artikel 22. Reclame voor alcoholhoudende drank mag niet worden uitgezonden op radio en televisie direct voorafgaand aan, tijdens, of direct volgend op programma s die volgens algemeen in de markt geaccepteerde luister- of kijkcijfers voor meer dan vijfentwintig procent (25%) worden gehoord respectievelijk bekeken door minderjarigen. Artikel 23. Op jongerenzenders mag geen reclame voor alcoholhoudende drank worden gemaakt. Jaarlijks laat STIVA door een onafhankelijk onderzoeksbureau vaststellen welke TV- en radiozenders worden aangemerkt als jongerenzenders. STIVA geeft hierover jaarlijks een persbericht uit. Op de STIVA-website is na te lezen om welke zenders het gaat. Bij reclame voor door deze zenders georganiseerde evenementen mag ook geen reclame voor alcoholhoudende dranken worden gemaakt. NIEUWE MEDIA Artikel 24. Reclame voor alcoholhoudende drank mag niet geschieden in de vorm van het gevraagd of ongevraagd sturen van SMS-berichten naar minderjarigen, noch in de vorm van ringtones of mobiele telefoongames, noch in de vorm van games voor internet of andere computergames specifiek voor minderjarigen. Sponsoring van of productplacement in de hier genoemde games door de branche is niet toegestaan. Artikel 25. lid 1 Internetsites waarvan de merknaam van de alcoholhoudende drank ook deel uitmaakt van de domeinnaam dienen een duidelijk zichtbare vermelding van de wettelijke leeftijdsgrens voor de aankoop daarvan te bevatten. Deze internetsites mogen geen chatboxen bevatten. lid 2 Op internetsites die zich specifiek richten op minderjarigen mag geen reclame voor alcoholhoudende drank worden gemaakt. 9

10 De code is van toepassing op alle media, inclusief internet. De inhoud en gerelateerde technologieën van de internetsite dienen ontworpen te zijn voor volwassenen en de STIVA achterban zal actie ondernemen om minderjarigen te ontmoedigen om toegang tot de internetsite te krijgen. Het betreft hier internetsites gericht op het Nederlandse publiek. Elke internetsite dient voorzien te zijn van de wettelijke leeftijdgrens voor alcoholhoudende dranken. Deze banner is op te vragen bij STIVA. Daarnaast mag er voor worden gekozen om een leeftijdsverificatie in te voeren waardoor de bezoeker alleen toegang krijgt tot de internetsite wanneer deze invult dat deze 18 jaar of ouder is. Wij raden daarnaast aan om de educatieve slogan Geniet, maar drink met mate te tonen op de internetsite. De website mag geen kind gerelateerde cartoons, iconen of karakters bevatten. Pop Art of Fin de Siècle bijvoorbeeld mag wel. Niet specifiek gericht op jongeren houdt in dat er geen SMS-verkeer kan plaatsvinden via de internetsite en dat er geen games op de website gespeeld kunnen worden. Ook mogen er geen ringtones en muziek om te downloaden worden aangeboden waarvan kan worden aangenomen dat deze gericht zijn op minderjarigen, zoals bijvoorbeeld top 40 muziek. Persoonsgerichte reclame Horecapromoties Artikel 26. lid 1 Het aanprijzen van alcoholhoudende drank door horecapromotieteams mag niet zijn gericht op minderjarigen. Deze wijze van aanprijzing is niet toegestaan op plaatsen waar het publiek op dat moment voor meer dan vijfentwintig procent (25%) bestaat uit minderjarigen. lid 2 Tijdens horecapromoties is het niet toegestaan alcoholhoudende drank gratis aan te bieden of te verkopen tegen minder dan de helft van de normale verkoopprijs. lid 3 Tijdens horecapromoties is het niet toegestaan om per promotie meer dan één consumptie per klant met korting aan te bieden. lid 4 Tijdens horecapromoties is het niet toegestaan om gelijktijdig een consumptie met korting én een premium weg te geven. 1. Zorg ervoor dat iedereen weet dat het om alcohol gaat en geef informatie m.b.t. het alcoholpercentage. 2. Bij promoties gaat het om de kennismaking met een merk. Het gaat er niet om mensen veel te laten drinken. 3. Geef geen alcoholhoudende drank aan minderjarigen, ook niet met toestemming van de ouders. Vraag bij twijfels altijd naar legitimatie. 4. Overweeg om educatieve boodschappen, zoals Geniet, maar drink met mate, of Bob jij of Bob ik? te plaatsen op het promotiemateriaal. 5. STIVA adviseert de bedrijven om bovengenoemde richtlijnen contractueel op te nemen. 6. Horecapromoties moeten bij STIVA worden aangemeld via 10

11 ( De volledige regels m.b.t. horecapromoties en het gebruik van de naam en het logo van Bob treft u aan in de richtlijn voor horecapromoties te vinden op Outdoorreclame Artikel 27. Reclame voor alcoholhoudende drank is niet toegestaan op billboards, swanks, abri's en mupi's die zijn geplaatst in het zicht van ontwenningsklinieken of onderwijsinstellingen die in meerderheid door minderjarigen worden bezocht, noch wanneer deze zijn geplaatst langs snelwegen of langs overige wegen buiten de bebouwde kom. Neem hierover contact op met uw buitenreclame-exploitant en neem die voorwaarde op in uw contract. SPECIFIEKE VORMEN Artikel 28. Reclame voor alcoholhoudende drank mag niet worden gevoerd op een individuele sporter of sportploeg, noch op vervoermiddelen die door de sporter of sportploeg bij het beoefenen van snelheidssporten worden gebruikt. 1. De suggestie mag niet worden gewekt dat het drinken van alcoholhoudende drank de sportprestatie verbetert. 2. Kies de sport met zorg, bijvoorbeeld: a. Volwassen sport wat betreft deelnemers en leeftijd van kijkers b. Voorkom de combinatie van drinken en reclame met het actief beoefenen van sport (zie 5). 3. Het gebruiken van (sport) beroemdheden die met name bij minderjarigen populair is, is verboden. 4. Wek niet de suggestie dat de sportprestatie verbeterd kan worden door de consumptie van alcoholhoudende drank. Richt je in de uiting erop dat de sportactiviteit duidelijk afgelopen is, met de focus op het sociale aspect en de viering naderhand, de finish, etc. Presenteer je merk als een beloning voor ná het leveren van een mentale prestatie. Après-ski behoort wel tot de mogelijkheden maar wek niet de indruk dat mensen erna nog kunnen gaan skiën. 5. Boarding langs velden waarop overwegend door volwassenen wordt gespeeld is wel toegestaan, omdat deze zich immers richten op de toeschouwer en niet tot de spelers. Artikel 29. Beurzen Tijdens beurzen is het de exposanten toegestaan de bezoekers, die de wettelijke leeftijd voor het kopen van alcoholhoudende drank hebben bereikt, desgevraagd een alcoholhoudende drank te laten proeven. Artikel 30. Tapinstallaties Het is de leden van de branche niet toegestaan gratis of tegen een symbolische vergoeding professionele tapinstallaties ter beschikking te stellen bij manifestaties, evenementen en festiviteiten. 11

12 De professionele tapinstallaties moeten doorberekend worden aan de organisatie van het evenement, de manifestatie of de festiviteit. EDUCATIEVE SLOGAN Artikel 31. Voor reclame voor alcoholhoudende dranken die audiovisueel wordt uitgezonden op televisie, in bioscopen, theaters en besloten tv-circuits geldt dat iedere uiting dient te zijn voorzien van een algemene duidelijk zichtbare educatieve slogan waarmee de consument wordt aangespoord tot verantwoorde alcoholconsumptie. De slogan Geniet, maar drink met mate wordt door de alcoholbranche gebruikt. Daarnaast zal in de 2005 een nieuwe slogan worden ontwikkeld om alcoholmisbruik onder jongeren tegen te gaan. Deze zal t.z.t. op te vinden zijn. De slogan dient voortaan bij iedere reclame-uiting op televisie, in bioscopen, theaters, besloten tv-circuits en discotheken getoond te worden. De slogan moet duidelijk zichtbaar worden getoond. Bovendien moet de slogan groot en lang genoeg worden afgebeeld zodat de slogan goed leesbaar is. Wij adviseren om de slogan minimaal 3 seconden in beeld te brengen. Bij een tag on hoeft de slogan niet opnieuw in beeld te worden gebracht. 12

DE RECLAMECODE VOOR ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN

DE RECLAMECODE VOOR ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN DE RECLAMECODE VOOR ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN ALGEMENE BEPALINGEN Toepassingsgebied De Reclamecode voor Alcoholhoudende Drank is van toepassing op reclame voor alcoholhoudende drank en voor niet-alcoholhoudende

Nadere informatie

de reclamecode voor alcoholhoudende dranken

de reclamecode voor alcoholhoudende dranken 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Artikel de reclamecode voor alcoholhoudende dranken voorwoord Voor u ligt de gewijzigde Reclamecode voor Alcoholhoudende

Nadere informatie

RECLAMECODE VOOR ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN

RECLAMECODE VOOR ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Artikel Dit is een interactieve pdf; U kunt direct naar het betreffende onderwerp of artikel door te klikken op de inhoudsopgave,

Nadere informatie

alcoholhoudende drank: de drank die bij een temperatuur van twintig graden Celsius voor meer dan een half volumeprocent (0,5%) uit alcohol bestaat;

alcoholhoudende drank: de drank die bij een temperatuur van twintig graden Celsius voor meer dan een half volumeprocent (0,5%) uit alcohol bestaat; De Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken algemene bepalingen Toepassingsgebied De Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken (RvA) is van toepassing op reclame voor alcoholhoudende drank en voor niet-alcoholhoudende

Nadere informatie

RECLAMECODE VOOR ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN

RECLAMECODE VOOR ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Artikel Dit is een interactieve pdf; U kunt direct naar het betreffende onderwerp of artikel door te klikken op de

Nadere informatie

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1 AANGEPASTE RECLAMECODE VOOR VOEDINGSMIDDELEN (RVV)... 1 I. ALGEMENE BEPALINGEN... 4

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1 AANGEPASTE RECLAMECODE VOOR VOEDINGSMIDDELEN (RVV)... 1 I. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1 AANGEPASTE RECLAMECODE VOOR VOEDINGSMIDDELEN (RVV)... 1 I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 Toepassingsgebied... 1 Begripsbepalingen... 1 II. RECLAME-UITINGEN... 1 Algemeen...

Nadere informatie

KINDER- EN JEUGDRECLAMECODE (KJC) G

KINDER- EN JEUGDRECLAMECODE (KJC) G KINDER- EN JEUGDRECLAMECODE (KJC) G Code voor reclame-uitingen die kennelijk geheel of gedeeltelijk tot kinderen en minderjarigen/jeugdigen worden gericht. Preambule De wijze waarop kinderen en minderjarigen/jeugdigen

Nadere informatie

BUITENVELDERTSELAAN 106 TELEFOON: 020-6960019

BUITENVELDERTSELAAN 106 TELEFOON: 020-6960019 IEDEREEN KOMT DAGELIJKS OP VERSCHILLENDE MANIEREN IN AANRAKING MET RECLAME-UITINGEN. DE STICHTING RECLAME CODE IS DE INSTANTIE OP HET GEBIED VAN ZELFREGULERING VAN RECLAME. ZIJ BEVORDERT DAT IN NEDERLAND

Nadere informatie

Den Haag, 29 februari 2000. Onderwerp: Beperking alcoholreclame

Den Haag, 29 februari 2000. Onderwerp: Beperking alcoholreclame Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 februari 2000 Onderwerp: Beperking alcoholreclame In reactie op bovenvermelde

Nadere informatie

De informatie zoals opgenomen in deze uitgave geeft de stand van zaken weer vanaf januari 2006. Voor meer informatie of wijzigingen nadien kunt u

De informatie zoals opgenomen in deze uitgave geeft de stand van zaken weer vanaf januari 2006. Voor meer informatie of wijzigingen nadien kunt u De informatie zoals opgenomen in deze uitgave geeft de stand van zaken weer vanaf januari 2006. Voor meer informatie of wijzigingen nadien kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Stichting Reclame

Nadere informatie

2. Bij e-mailbericht van 28 augustus 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht.

2. Bij e-mailbericht van 28 augustus 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht. Besluit Kenmerk:. Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel, met een beperkt bereik en van beperkte duur. Besluit van het Commissariaat voor de Media (hierna:

Nadere informatie

2. Bij e-mailbericht van 24 maart 2015 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht.

2. Bij e-mailbericht van 24 maart 2015 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht. Besluit Kenmerk: 644352/648428 Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel, met een beperkt bereik en van beperkte duur. Besluit van het Commissariaat voor de Media

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure

Besluit. A. Verloop van de procedure Besluit Kenmerk: 617803/618113 Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel en met een beperkt bereik of van beperkte duur Besluit van het Commissariaat voor de

Nadere informatie

2. Bij bericht van 29 januari 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht.

2. Bij  bericht van 29 januari 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht. Besluit Kenmerk: Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel en met een beperkt bereik of van beperkte duur. Besluit van het Commissariaat voor de Media inzake

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure

Besluit. A. Verloop van de procedure Besluit Kenmerk: Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel, met een beperkt bereik en van beperkte duur. Besluit van het Commissariaat voor de Media (hierna:

Nadere informatie

2. Bij bericht van 8 mei 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht.

2. Bij  bericht van 8 mei 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht. Besluit Kenmerk: Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel en met een beperkt bereik of van beperkte duur Besluit van het Commissariaat voor de Media inzake het

Nadere informatie

2. Bij e-mailbericht van 25 september 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht.

2. Bij e-mailbericht van 25 september 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht. Besluit Kenmerk: Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel, met een beperkt bereik en van beperkte duur. Besluit van het Commissariaat voor de Media (hierna:

Nadere informatie

2. Bij bericht van 21 augustus 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht.

2. Bij  bericht van 21 augustus 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht. Besluit Kenmerk: Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel, met een beperkt bereik en van beperkte duur. Besluit van het Commissariaat voor de Media inzake het

Nadere informatie

2. Bij berichten van 4 maart 2014 en 28 maart 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht.

2. Bij  berichten van 4 maart 2014 en 28 maart 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht. Besluit Kenmerk: Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel en met een beperkt bereik of van beperkte duur. Besluit van het Commissariaat voor de Media inzake

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure

Besluit. A. Verloop van de procedure Besluit Kenmerk: Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel en met een beperkt bereik of van beperkte duur. Besluit van het Commissariaat voor de Media inzake

Nadere informatie

2. Bij bericht van 13 maart 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht.

2. Bij  bericht van 13 maart 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht. Besluit Kenmerk: Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel en met een beperkt bereik of van beperkte duur Besluit van het Commissariaat voor de Media inzake het

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Overwegingen Commissariaat

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Overwegingen Commissariaat Besluit Kenmerk: Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel, met een beperkt bereik en van beperkte duur. Besluit van het Commissariaat voor de Media (hierna:

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 02.0422 JuZa-004127-ibo Mevr. Mr. I.M. Borninkhof (035) 7737 754

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 02.0422 JuZa-004127-ibo Mevr. Mr. I.M. Borninkhof (035) 7737 754 AANTEKENEN Yorin TV B.V. Postbus 15016 1200 TV HILVERSUM Datum Onderwerp 17 juli 2002 Yorin Travel / bestuurlijke boete Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 02.0422 JuZa-004127-ibo Mevr.

Nadere informatie

M E D I A R E C H T E L I J K E R I C H T L I J N E N voor programma's op RTL 4, RTL 5, RTL 7 en RTL 8

M E D I A R E C H T E L I J K E R I C H T L I J N E N voor programma's op RTL 4, RTL 5, RTL 7 en RTL 8 M E D I A R E C H T E L I J K E R I C H T L I J N E N voor programma's op RTL 4, RTL 5, RTL 7 en RTL 8 I. RECLAMEREGELS Reclame in reclameblok Reclame mag in beginsel alleen worden uitgezonden in een reclameblok

Nadere informatie

2. Bij bericht van 6 maart 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht.

2. Bij  bericht van 6 maart 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht. Besluit Kenmerk: Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel en met een beperkt bereik of van beperkte duur. Besluit van het Commissariaat voor de Media inzake

Nadere informatie

Gemeenschappelijke normen voor een verantwoorde. marketing van het EFRD. Herziene versie november 2010

Gemeenschappelijke normen voor een verantwoorde. marketing van het EFRD. Herziene versie november 2010 Gemeenschappelijke normen voor een verantwoorde 1 marketing van het EFRD Herziene versie november 2010 2 Inl e i d i n g a) Het European Forum for Responsible Drinking (EFRD) is een samenwerking tussen

Nadere informatie

Alcoholreclame aangeklaagd. Een analyse van de afhandeling van klachten over alcoholreclame 2003 2006

Alcoholreclame aangeklaagd. Een analyse van de afhandeling van klachten over alcoholreclame 2003 2006 Alcoholreclame aangeklaagd Een analyse van de afhandeling van klachten over alcoholreclame 2003 2006 Alcoholreclame aangeklaagd Een analyse van de afhandeling van klachten over alcoholreclame 2003 2006

Nadere informatie

Veilig uitgaan in Zevenaar 2015-2016

Veilig uitgaan in Zevenaar 2015-2016 Convenant Veilig uitgaan in Zevenaar 2015-2016 overeengekomen door: Samenwerkende horecaondernemers Zevenaar, georganiseerd in Koninklijk Horeca Nederland afdeling Zevenaar Politie Gelderland-Midden, district

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure

Besluit. A. Verloop van de procedure Besluit Kenmerk: Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel en met een beperkt bereik of van beperkte duur Besluit van het Commissariaat voor de Media inzake het

Nadere informatie

0% 10% 20% 30% 40% 50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 1 2 53% 5% 18% Ja, ik weet goed wat het programma inhoudt % Ja, ik weet een beetje wat het programma inhoudt % Ja, maar ik ken het alleen van naam % 24% Nee, ik ken het programma niet % Bekend met de slogan

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VOOR RECLAME EN MARKETING VAN ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN

GEDRAGSCODE VOOR RECLAME EN MARKETING VAN ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN GEDRAGSCODE VOOR RECLAME EN MARKETING VAN ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN - 1 - STICHTING VERANTWOORD ALCOHOLGEBRUIK SURINAME GEDRAGSCODE VOOR RECLAME EN MARKETING VAN ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 1. PREAMBULE 1.1

Nadere informatie

2. Bij bericht van 12 november 2013 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht.

2. Bij  bericht van 12 november 2013 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht. Besluit Kenmerk: Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel en met een beperkt bereik of van beperkte duur. Besluit van het Commissariaat voor de Media inzake

Nadere informatie

SBS BROADCASTING B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PROGRAMMA PARTICIPATIE 2015. Inhoudsopgave

SBS BROADCASTING B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PROGRAMMA PARTICIPATIE 2015. Inhoudsopgave Kijk voor meer informatie op: WWW.ADVERTERENBIJSBS.NL SBS BROADCASTING B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PROGRAMMA PARTICIPATIE 2015 Inhoudsopgave 1. Het Programma 2. Participatie aan het Programma 3. Productie

Nadere informatie

Noot bij RCC 9 juli 2014, Dossiernummer 2014/00435 (EUCAM/Heineken: Amstel Radler 0.0%), verschenen in IER 2014, p. 493 e.v. 1

Noot bij RCC 9 juli 2014, Dossiernummer 2014/00435 (EUCAM/Heineken: Amstel Radler 0.0%), verschenen in IER 2014, p. 493 e.v. 1 Noot bij RCC 9 juli 2014, Dossiernummer 2014/00435 (EUCAM/Heineken: Amstel Radler 0.0%), verschenen in IER 2014, p. 493 e.v. 1 De smaak van bier alleen dus nog zonder het effect van alcohol is al genoeg

Nadere informatie

Opdracht 1. Lifestyle omschrijving. Persoon Geslacht: Leeftijd: Heb je een relatie? Geen: Soms: Vaste:

Opdracht 1. Lifestyle omschrijving. Persoon Geslacht: Leeftijd: Heb je een relatie? Geen: Soms: Vaste: Opdracht 1 Lifestyle omschrijving Persoon Geslacht: Leeftijd: Heb je een relatie? Geen: Soms: Vaste: Leefsituatie Woon je samen met je ouders? Woon je samen met broer(s) en/of zus(sen) bij ouders? Woon

Nadere informatie

Gedragsregels. De Hazenkamp een Fairplay club :

Gedragsregels. De Hazenkamp een Fairplay club : De Hazenkamp een Fairplay club : De Hazenkamp staat bekend in de omgeving als een echte amateur vereniging waarbij de gezelligheid en korfbal plezier op en rond het veld centraal staat. Maar ook bij De

Nadere informatie

in vogelvlucht Dit is een interactieve vogelvlucht 2011. U kunt navigeren via de inhoudsopgave

in vogelvlucht Dit is een interactieve vogelvlucht 2011. U kunt navigeren via de inhoudsopgave 2011 STIVA in vogelvlucht Dit is een interactieve uitgave van STIVA in vogelvlucht 2011. U kunt navigeren via de inhoudsopgave hiernaast. Het STIVAlogo brengt u terug naar deze startpagina. Mocht u de

Nadere informatie

Soms moet je nee verkopen

Soms moet je nee verkopen COLOFON Stichting Platform Verkoop Alcoholhoudende Dranken voor Thuisgebruik (PVAD) Postbus 182 2260 AD Leidschendam F 070 317 5046 pvad@raadndh.nl Huisregels en leeftijdsstickers zijn tegen kostprijs

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-003770-ivs mr. Th.I. de Kieviet (035) 7737 750

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-003770-ivs mr. Th.I. de Kieviet (035) 7737 750 Yorin TV B.V. T.a.v.: afdeling Juridische Zaken Postbus 15016 1200 TV HILVERSUM Datum Onderwerp 25 juni 2002 Yorin Time/bestuurlijke boete Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-003770-ivs

Nadere informatie

Introductie VOC Lokaal Radio VOC Lokaal Televisie. TV Spot Kabelkrant Billboarding. VOC Lokaal Online Tarieven Wie, wat, waar

Introductie VOC Lokaal Radio VOC Lokaal Televisie. TV Spot Kabelkrant Billboarding. VOC Lokaal Online Tarieven Wie, wat, waar 011 - 3. Introductie 4. VOC Lokaal Radio 6. VOC Lokaal Televisie a. TV Spot b. Kabelkrant c. Billboarding 8. VOC Lokaal Online 9. Tarieven 10. Wie, wat, waar 11. Contact 2. VOC Lokaal is het samenwerkingsverband

Nadere informatie

2. Bij bericht van 29 januari 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht.

2. Bij  bericht van 29 januari 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht. Besluit Kenmerk: Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel en met een beperkt bereik of van beperkte duur Besluit van het Commissariaat voor de Media inzake het

Nadere informatie

Alcoholbeleid goed geregeld

Alcoholbeleid goed geregeld Alcoholbeleid goed geregeld Het is een voor de hand liggende analogie: is bij het alcoholbeleid in Nederland het glas halfleeg of halfvol? STIVA en de Nederlandse producenten en importeurs van bier, wijn

Nadere informatie

BIJLAGE: CODE VOOR RECLAME EN SPONSORING OP RADIO EN TELEVISIE

BIJLAGE: CODE VOOR RECLAME EN SPONSORING OP RADIO EN TELEVISIE Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de code voor reclame en sponsoring op radio en televisie Datum 20.09.1995 ART. 1. De code voor reclame en sponsoring op radio en televisie wordt

Nadere informatie

COMMERCIËLE POLITIEK 2013 VTMKZOOM

COMMERCIËLE POLITIEK 2013 VTMKZOOM COMMERCIËLE POLITIEK 2013 VTMKZOOM VMMTV is de regie van VTM, 2BE, JIM, VTMKZOOM en Vitaya en behoort tot de Vlaamse Media Maatschappij 1. INTRO DOELGROEPEN Bij VTMKZOOM richten we ons specifiek op 2 kidsgroepen:

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa tn Mevr. mr. M.C. Nicolaas (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa tn Mevr. mr. M.C. Nicolaas (035) AANTEKENEN Veronica RTV Beheer B.V. P/a Yorin TV B.V. Postbus 15016 1200 TV HILVERSUM Datum Onderwerp 18 december 2001 Starmaker / sanctiebeschikking Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Diabetes and. alcohol. alcohol

Diabetes and. alcohol. alcohol Diabetes and alcohol en alcohol De risico s kennen Een alcoholisch drankje nuttigen met vrienden kan een leuk sociaal gebeuren zijn. Maar alcohol dient met mate te worden gebruikt om de gezondheidsrisico

Nadere informatie

Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet. Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting

Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet. Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting Versie 23 mei 2013 Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet De burgemeester van, Overwegende

Nadere informatie

matige alcohol consumptie gezondheid

matige alcohol consumptie gezondheid matige alcohol consumptie positief voor gezondheid R e s u l t a t e n v a n 3 j a a r w e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k Matige en regelmatige alcoholconsumptie heeft overall een positief

Nadere informatie

INTERNE NIEUWSBRIEF NR.3 september 2011

INTERNE NIEUWSBRIEF NR.3 september 2011 Voor u ligt de interne nieuwsbrief van STIVA, Stichting Verantwoord Alcoholgebruik. Deze nieuwsbrief is voor intern gebruik binnen de alcoholbranche. Mochten er collega's zijn die deze nieuwsbrief ook

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE SKF KANTINE

BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE SKF KANTINE BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE SKF KANTINE Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol

Nadere informatie

Monitoring rapportage Reclame gericht op kinderen 2013

Monitoring rapportage Reclame gericht op kinderen 2013 Monitoring rapportage Reclame gericht op kinderen 2013 1 Inhoud Inleiding 3 Wie heeft het onderzoek uitgevoerd 4 Methode 5 Onderzochte periode 7 Wat is onderzocht 8 Televisie 9 Bioscopen 12 Websites 13

Nadere informatie

STIVA. in vogelvlucht

STIVA. in vogelvlucht 2016 STIVA in vogelvlucht 1 2016 Voorwoord STIVA kijkt terug op een veelbewogen jaar, waarin we veel energie hebben besteed aan een evenwichtige discussie rondom alcohol in de media. Bijvoorbeeld over

Nadere informatie

Reglement alcoholgebruik sportkantine WFHC Hoorn

Reglement alcoholgebruik sportkantine WFHC Hoorn Reglement alcoholgebruik sportkantine WFHC Hoorn Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a) Alcoholhoudende dranken: Zwak alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet Koggenland 2013

Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet Koggenland 2013 Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet Koggenland 2013 *D13.003656* D13.003656 De burgemeester van Koggenland, Overwegende dat het wenselijk is om beleidsregels vast te stellen voor de

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa nvdb Mevr. mr. N. van den Brink (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa nvdb Mevr. mr. N. van den Brink (035) AANTEKENEN Algemene Omroepvereniging AVRO t.a.v. Het bestuur Postbus 2 1200 JA HILVERSUM Datum Onderwerp 14 juni 2006 AVRO Dierenpark Artis Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-002954-nvdb

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-006417-rw Mevr. mr. R. Westerhof (035) 7737 785

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-006417-rw Mevr. mr. R. Westerhof (035) 7737 785 AANTEKENEN Stichting Rotterdamse T.V. Producties t.a.v. RNN (Regio News Network) t.a.v. de directie Houtlaan 21 3016 DA ROTTERDAM Datum Onderwerp 7 november 2006 Sanctievoornemen - Correct Sport Studio

Nadere informatie

In deze bezoekersvoorwaarden worden aan de onderstaande termen de volgende betekenis toegekend:

In deze bezoekersvoorwaarden worden aan de onderstaande termen de volgende betekenis toegekend: ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN Service Bioscoop Zien B.V. Algemeen In deze bezoekersvoorwaarden worden aan de onderstaande termen de volgende betekenis toegekend: Service bioscoop Service Bioscoop Zien

Nadere informatie

DE NEDERLANDSE RECLAME CODE MET INFORMATIE OVER DE WERKWIJZE VAN DE RECLAME CODE COMMISSIE EN HET COLLEGE VAN BEROEP

DE NEDERLANDSE RECLAME CODE MET INFORMATIE OVER DE WERKWIJZE VAN DE RECLAME CODE COMMISSIE EN HET COLLEGE VAN BEROEP DE NEDERLANDSE RECLAME CODE MET INFORMATIE OVER DE WERKWIJZE VAN DE RECLAME CODE COMMISSIE EN HET COLLEGE VAN BEROEP 1 De informatie zoals opgenomen in deze uitgave geeft de stand van zaken weer zoals

Nadere informatie

Beleidsregel ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet gemeente Reimerswaal

Beleidsregel ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet gemeente Reimerswaal Beleidsregel ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet gemeente Reimerswaal Ontwerpbeleidsregel, vastgesteld door de burgemeester op 13 augustus 2012 afdeling Bouwen, Milieu en Handhaving 1 Beleidsregel

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in de sportkantine van rksv VOLKEL

Bestuursreglement alcohol in de sportkantine van rksv VOLKEL Bestuursreglement alcohol in de sportkantine van rksv VOLKEL Vastgesteld in de ledenvergadering van 17 december 2001 Enigszins aangepast en geaccordeerd tijdens de bestuursvergadering van 4 maart 2013

Nadere informatie

NL In verscheidenheid verenigd NL B8-2015/1. Amendement. Alberto Cirio namens de PPE-Fractie

NL In verscheidenheid verenigd NL B8-2015/1. Amendement. Alberto Cirio namens de PPE-Fractie 27.4.2015 B8-2015/1 1 Paragraaf 6 6. dringt er bij de Commissie op aan onverwijld het rapport te presenteren dat overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1169/2011 in december 2014 had moeten worden ingediend,

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa hd Mevr. mr. J.H. Dekkers (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa hd Mevr. mr. J.H. Dekkers (035) AANGETEKEND TROS t.a.v. het bestuur Postbus 28450 1202 LL HILVERSUM Datum Onderwerp 30 januari 2004 Sanctievoornemen Te Land ter Zee en in de Lucht Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Project Alcohol 2014

Project Alcohol 2014 Project Alcohol 2014 Naam: Jong geleerd is oud gedaan!!!! Laat je niet Naam: F L s E s E N Klas:!!! 1 Inleiding De carnaval komt eraan. Een feest dat gevierd moet worden. Maar is het feestje van plezier

Nadere informatie

Gedrags- en reclamecode kansspelen

Gedrags- en reclamecode kansspelen Gedrags- en reclamecode kansspelen De landelijke vergunninghouders van kansspelen en de particuliere aanbieders van speelautomaten in Nederland (verenigd in de VAN), onderschrijven de voorliggende Gedragsen

Nadere informatie

Bijlage 4: Sanctietabel Drank en Horeca

Bijlage 4: Sanctietabel Drank en Horeca Bijlage 4: Sanctietabel Drank en Horeca Overtreding artikel Drank- en Artikel 2, tweede lid Drank- en : Maken van reclame voor alcoholhoudende drank in strijd met de regels gesteld krachtens het eerste

Nadere informatie

RECLAMECODE VOOR VOEDINGSMIDDELEN

RECLAMECODE VOOR VOEDINGSMIDDELEN RECLAMECODE VOOR VOEDINGSMIDDELEN 1. De reclame dient zo opgesteld te worden dat ze de regels en de geest van de wetgeving, van de autodisciplinaire codes in het algemeen en van deze code in het bijzonder

Nadere informatie

Aanhakende reclame. Versie 1.1 Juni 2011, Commissariaat voor de Media

Aanhakende reclame. Versie 1.1 Juni 2011, Commissariaat voor de Media Aanhakende reclame Versie 1.1 Juni 2011, Commissariaat voor de Media Inleiding Het uitzenden van een muziekprogramma waarin een artiest een paar nummers van zijn cd zingt is toegestaan, zolang in het programma

Nadere informatie

7 juni Onderzoek: Drankje bij de kapper?

7 juni Onderzoek: Drankje bij de kapper? 7 juni 2016 Onderzoek: Drankje bij de kapper? Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

CODE SOCIAL MEDIA MARKETING

CODE SOCIAL MEDIA MARKETING CODE SOCIAL MEDIA MARKETING Toelichting De Code Social Media Marketing maakt een begin met het reguleren van reclame- en marketingactiviteiten via social media. De Code beoogt transparantie in social marketing

Nadere informatie

ALGEMENE KAMER ZAAK VAN VRM. t. NV LIFE! TV BROADCASTING COMPANY

ALGEMENE KAMER ZAAK VAN VRM. t. NV LIFE! TV BROADCASTING COMPANY ALGEMENE KAMER ZAAK VAN VRM t. NV LIFE! TV BROADCASTING COMPANY (dossier nr. 2012/053) BESLISSING nr. 2012/011 14 mei 2012 VRM t. NV LIFE! TV BROADCASTING COMPANY 1 In de zaak van VRM tegen NV Life! TV

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in sportkantines

Bestuursreglement alcohol in sportkantines Bestuursreglement alcohol in sportkantines BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Inleiding In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te

Nadere informatie

Welke meningen over reclame staan tegenover elkaar? Teken een verbindingslijn tussen de 2 zinnen die bij elkaar horen:

Welke meningen over reclame staan tegenover elkaar? Teken een verbindingslijn tussen de 2 zinnen die bij elkaar horen: Welke meningen over reclame staan tegenover elkaar? Teken een verbindingslijn tussen de 2 zinnen die bij elkaar horen: Reclame is cool en gaaf! Reclame geeft nuttige informatie Reclame laat zien hoe het

Nadere informatie

Informatievergadering Commerciële Communicatie 20 oktober 2014

Informatievergadering Commerciële Communicatie 20 oktober 2014 Informatievergadering Commerciële Communicatie 20 oktober 2014 Programma Welkomstwoord I. Inleiding II. Commerciële Communicatie 1 Reclame 2 Publi-reportage 3 Sponsorvermelding III. Vraagstelling en slot

Nadere informatie

STIVA Social Media Age Check Alcohol-adverteerders

STIVA Social Media Age Check Alcohol-adverteerders STIVA Social Media Age Check Alcohol-adverteerders Social Media Age Check Inleiding Nederlanders onder de 18 jaar mogen geen alcohol consumeren en adverteerders mogen deze groep niet actief benaderen.

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES

BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol

Nadere informatie

Culemborgse Mixed Hockeyclub. Bestuursreglement Alcoholverstrekking

Culemborgse Mixed Hockeyclub. Bestuursreglement Alcoholverstrekking Culemborgse Mixed Hockeyclub Bestuursreglement Alcoholverstrekking Versie:.September 2015 1 Conform artikel 23 van de Statuten van de vereniging dienen het Huishoudelijk Reglement en andere regelementen

Nadere informatie

Gezamenlijke agenda van het Directeuren Overleg Alcohol 1

Gezamenlijke agenda van het Directeuren Overleg Alcohol 1 Gezamenlijke agenda van het Directeuren Overleg Alcohol 1 Samen naar een verantwoord alcoholgebruik voor een gezonder Nederland De afgelopen maanden hebben vertegenwoordigers van Stichting Verantwoord

Nadere informatie

zelfregulering opnieuw tegen het licht

zelfregulering opnieuw tegen het licht zelfregulering opnieuw tegen het licht Dit is een interactieve PDF; Zo kunt u ondermeer direct naar een hoofdstuk door hierop in de inhoudsopgave te klikken. Het STIVA-logo in de kantlijn brengt u terug

Nadere informatie

Reglement Alcohol in sportkantines december 2011

Reglement Alcohol in sportkantines december 2011 Reglement Alcohol in sportkantines december 2011 Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een alcoholreglement; in dit verband

Nadere informatie

Bestuursreglement. Alcohol in sportkantines. van de v.v. Wieldrecht.

Bestuursreglement. Alcohol in sportkantines. van de v.v. Wieldrecht. Bestuursreglement Alcohol in sportkantines van de v.v. Wieldrecht. Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een

Nadere informatie

Rapportage Mystery Guest Drank & Horeca Gemeente Oldebroek Uitgevoerd oktober 2015 JZ-15903-DHW

Rapportage Mystery Guest Drank & Horeca Gemeente Oldebroek Uitgevoerd oktober 2015 JZ-15903-DHW Rapportage Mystery Guest Drank & Horeca Gemeente Oldebroek Uitgevoerd oktober 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Methode... 4 3. Resultaten - op basis van locatie... 5 4. Resultaten - op basis van

Nadere informatie

Voorlichting regeling productplaatsing commerciële media-instellingen

Voorlichting regeling productplaatsing commerciële media-instellingen Voorlichting regeling productplaatsing commerciële media-instellingen Commerciële media-instellingen en producenten 11 juni 2015 Commissariaat voor de Media Paul van Veen jurist Marcel Betzel beleidsadviseur

Nadere informatie

Bindende regeling Ster-reclame op internet

Bindende regeling Ster-reclame op internet Bindende regeling Ster-reclame op internet Op 18 november 2014 is de gewijzigde regeling Ster-reclame op internet vanwege artikel 2.2., tweede lid, sub a, b en g Mediawet 2008 vastgesteld door de Raad

Nadere informatie

ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen;

ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen; BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Preambule In overweging nemende dat: een bestuursreglement Alcohol in sportkantines ; - en Horecawet dienen te beschikken over beheer, aangesloten bij een door

Nadere informatie

Club- en gedragsregels van CARTOUCHE. Cartouche is een hockeyclub waar sportiviteit, gezelligheid en prestatie hand in hand gaan.

Club- en gedragsregels van CARTOUCHE. Cartouche is een hockeyclub waar sportiviteit, gezelligheid en prestatie hand in hand gaan. Club- en gedragsregels van CARTOUCHE Cartouche is een hockeyclub waar sportiviteit, gezelligheid en prestatie hand in hand gaan. Bij die sportiviteit, gezelligheid en prestatie hoort voor een belangrijk

Nadere informatie

Alcoholreclame in de Regio de Vallei

Alcoholreclame in de Regio de Vallei Editie - 2010 nota Alcoholreclame in de Regio de Vallei Nota over het beperken van alcoholreclame in de openbare ruimte Voorwoord Voor u ligt de nota Alcoholreclame in de Regio de Vallei, een nota over

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons Kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 6 april 2001 ZKZ-002302-bk B.J. Kipp (035) 6 721 733

Uw kenmerk Ons Kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 6 april 2001 ZKZ-002302-bk B.J. Kipp (035) 6 721 733 Stichting Terschellings Oerol Festival Mevrouw A. Plinck Postbus 327 8890 AA TERSCHELLING MIDSLAND Hilversum Onderwerp 9 mei 2001 Toestemming artikel 82c, lid 2, Mediawet Uw kenmerk Ons Kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

Bestuursreglement alcoholgebruik TC Rodhe

Bestuursreglement alcoholgebruik TC Rodhe Bestuursreglement alcoholgebruik TC Rodhe Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Alcoholhoudende drank Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15%

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT TOS BERGEIJK 'ALCOHOL IN TENNISPAVILJOEN'

BESTUURSREGLEMENT TOS BERGEIJK 'ALCOHOL IN TENNISPAVILJOEN' BESTUURSREGLEMENT TOS BERGEIJK 'ALCOHOL IN TENNISPAVILJOEN' Preambule In overweging nemende dat: TOS Bergeijk op basis van de gemaakte afspraken bij de afgifte van de vergunning voor horeca-activiteiten

Nadere informatie

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier JORIS DE JONGH MSC. LIANNE WORRELL MSC. AMSTERDAM, MEI 2013 NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Gedragscodes voor coaches, teamofficials en spelers

Uitvoeringsregeling Gedragscodes voor coaches, teamofficials en spelers s voor ALGEMEEN Het bondsbestuur heeft op 23 februari 2016 de s voor coaches, teamofficials en spelers goedgekeurd. In de Uitvoeringsregeling zijn de volgende gedragscodes vastgesteld: 1. Gedragscode voor

Nadere informatie

Hoe het werkt, kort samengevat

Hoe het werkt, kort samengevat Hoe het werkt, kort samengevat 1. De klacht wordt schriftelijk of via het online formulier ingediend. 2. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. 3. De voorzitter kijkt of de klacht voor behandeling

Nadere informatie

Bijgaand zenden wij u het besluit dat is genomen inzake periodieke controle over 2006.

Bijgaand zenden wij u het besluit dat is genomen inzake periodieke controle over 2006. AANTEKENEN Stichting RTV Oost t.a.v. het bestuur Postbus 1000 7550 BA HENGELO OV Datum Onderwerp 25 oktober 2007 sanctiebeschikking periodieke controle 2006 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

JÄGERMEISTER MARKETINGCODE

JÄGERMEISTER MARKETINGCODE JÄGERMEISTER MARKETINGCODE INLEIDING Sterkedranken zijn cultureel erfgoed en ervan genieten is een eeuwenoude traditie: elke dag worden ze wereldwijd door miljoenen volwassenen op een verantwoorde manier

Nadere informatie

Tips voor Ouders van drinkende pubers

Tips voor Ouders van drinkende pubers Tips voor Ouders van drinkende pubers 1. Bepaal uw standpunt. Eenduidigheid over de regels bij beide ouders is cruciaal. Tips: - Kies als ouders samen regels voor het gezin. - Bepaal als ouders vooraf

Nadere informatie

Omroep 527. Reclametarieven Lokale omroep 527 (2016)

Omroep 527. Reclametarieven Lokale omroep 527 (2016) Omroep 527 Reclametarieven Lokale omroep 527 (2016) De omroep verzorgt programma's met een lokaal karakter in de gemeente Noordoostpolder. De Radio en Tekst TV / Kabelkrant programma s en Tv bevatten activiteiten

Nadere informatie

Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol.

Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol. Barreglement PREAMBULE In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol in sportkantines ; in dit verband

Nadere informatie

Preambule. Paragraaf 1 - Algemene bepalingen. Artikel 1 - Begripsbepalingen

Preambule. Paragraaf 1 - Algemene bepalingen. Artikel 1 - Begripsbepalingen April 2014 Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol in sportkantines ; in dit verband

Nadere informatie

Datum: 3 maart 2011 Dossiernr: 2011/00115 Uitspraak: Aanbeveling Product / dienst:

Datum: 3 maart 2011 Dossiernr: 2011/00115 Uitspraak: Aanbeveling Product / dienst: Datum: 3 maart 2011 Dossiernr: 2011/00115 Uitspraak: Aanbeveling Product / dienst: (Tele) communicatie technologie Motivatie: Misl. Voornaamste kenmerken product Medium: Audiovisuele Mediadiensten De bestreden

Nadere informatie

Reglement alcohol en de tuinvereniging

Reglement alcohol en de tuinvereniging Reglement alcohol en de tuinvereniging Naam rechtspersoon: Gevestigd te: Tot het vaststellen van dit reglement is volgens de statuten van de vereniging de algemene vergadering bevoegd. Dit reglement is

Nadere informatie