SMTP LOCATOR AND VERIFIER VOOR HP QUICKPAGE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SMTP LOCATOR AND VERIFIER VOOR HP QUICKPAGE"

Transcriptie

1 SMTP LOCATOR AND VERIFIER VOOR HP QUICKPAGE 1. INTRODUCTIE Om accurate facturering van het HP QuickPage programma mogelijk te maken, moeten de tellerstanden van de printers en multifunctionele producten (MFP's) die onder het contract vallen worden verzameld. Dit kan worden gedaan via HP AutoSend, een functie die in de apparaatfirmware van de meeste werkgroep-hp LaserJets geïntegreerd is. Deze functie verzendt de vereiste data per en daarvoor is een SMTP-server nodig. Niet alle SMTPservers zijn compatibel met HP AutoSend. De SMTP Locator and Verifier tool helpt een SMTP-server in de klantomgeving te vinden en te controleren of de SMTP-server compatibel is met HP AutoSend-functie. Dit document bevat stap-voor-stap instructies voor het gebruik van deze tool. 2. INSTALLATIE EN CONFIGURATIE Vereisten Een pc of laptop met een Windows besturingssysteem (bij voorkeur Windows XP SP3 / Windows Vista / Windows 7/ Windows 2003 server). Het systeem waar deze tool op wordt gebruikt moet in hetzelfde LAN zijn aangesloten als de printer, zodat de gevonden SMTP-server ook door de printer kan worden bereikt.

2 Stappen: 3. Start een browser (Internet Explorer 6.0 of hoger) en ga naar: Selecteer een land. 4. Klik op de koppeling Supporttools. 5. Klik op Locator Verifier Executable. 6. Na verificatie van de basisvereisten, zoals de versie van het besturingssysteem en.net framework, verschijnt het volgende scherm. Als dit scherm niet verschijnt, worden in plaats daarvan de instructies voor de basisvereisten getoond. Volg deze om het.net framework te installeren of kies een ander systeem.

3 7. Klik op Starten. De vereisten worden geverifieerd en de applicatie wordt gedownload. 8. Nadat de applicatie geladen is, heeft de gebruiker keuze uit twee opties: alleen de compatibiliteit verifiëren van een SMTP-server die de gebruiker al kent óf zoeken naar een SMTP-server en vervolgens de compatibiliteit verifiëren. 9. Pad A: Alleen de compatibiliteit verifiëren.

4 a) Als het IP-adres van de SMTP-server bekend is kiest u de eerste optie om de compatibiliteit te verifiëren en klikt u op Volgende. b) Geef het IP-adres of de hostname van de SMTP-server op. Geef ook een domeinnaam op (deze is waarschijnlijk gelijk aan die van uw adres. Als uw zakelijke adres is, dan is xyz.com de domeinnaam). U moet een geldig extra adres opgeven (bijvoorbeeld een Gmail- of Yahoo-mailadres) om te controleren of buiten de organisatie wordt afgeleverd. Klik op Volgende. c) De tool begint met het verifiëren van de server. 10. d) De tool stuurt een test- via de opgegeven SMTP-server ter verificatie. Als de uitwisseling met de SMTP-server geslaagd is, verschijnt het resultaat zoals in het scherm hieronder. Als dat niet het geval is, verschijnt er een foutmelding. Als de uitwisseling geslaagd is, controleer dan in de inbox van het opgegeven test- adres of de is afgeleverd. De test- heeft als onderwerp HP QuickPage SMTP Verification: Test Passed using {opgegeven SMTP IP}. Als deze e- mail is afgeleverd, is de opgegeven SMTP-server compatibel met HP AutoSend.

5 e) Klik op Sluiten om de applicatie te sluiten of klik op Opnieuw om een andere SMTP-server te testen op compatibiliteit. 11. Pad B: Een SMTP-server zoeken en daarvan de compatibiliteit verifiëren. a) Als het IP-adres van de SMTP-server nog niet bekend is, kiest u de tweede optie die een SMTP-server zoekt en verifieert of deze compatibel is. Klik op Volgende.

6 b) Als DNS (Domeinnaam server) informatie geconfigureerd is in de pc, zoekt de tool in de DNS-records naar een mogelijke SMTP-server. 12. c) Als dat lukt, worden de gevonden IP-adressen gecontroleerd op compatibiliteit met AutoSend en gaat u direct naar Stap h). Als er geen IP-adres wordt gevonden of als geen van de gevonden IP-adressen compatibel is, wordt de gebruiker gevraagd een reeks IP-adressen op te geven waarnaar gezocht kan worden. 13.

7 d) Klik op Toevoegen om het IP-bereik toe te voegen. Klik op Verwijderen om het IPbereik te verwijderen. Klik op Dit Subnet om dit subnet toe te voegen als IP-bereik. 14. e) Klik op Volgende om verder te gaan. Dubbelklik op het IP-adres om dit te bewerken. 15. f) IP Scan kan beveiligingswaarschuwingen geven wanneer geprobeerd wordt contact te maken met alle systemen in het opgegeven IP-bereik. Dat is geen probleem en

8 levert geen gevaar op voor de systemen. Klik op Volgende. 16. g) In het opgegeven IP-bereik wordt gezocht naar SMTP-servers. Afhankelijk van het opgegeven bereik kan dit enkele minuten duren. 17. h) Als er SMTP-servers gevonden worden, wordt gevraagd om de domeinnaam en het test- adres ter verificatie. Geef een domeinnaam op (deze is waarschijnlijk gelijk aan die van uw adres. Als uw zakelijke adres is, dan is xyz.com de domeinnaam). U moet een geldig extra adres opgeven (bijvoorbeeld een Gmail- of Yahoo-mailadres) om te controleren of buiten de organisatie wordt afgeleverd. Klik op Volgende.

9 18. i) De tool begint met het verifiëren van de server. j) De tool stuurt een test- via de opgegeven SMTP-server ter verificatie. Als de uitwisseling met de SMTP-server geslaagd is, verschijnt het resultaat zoals in het scherm hieronder. Als dat niet het geval is, verschijnt er een foutmelding. Als de uitwisseling geslaagd is, controleer dan in de inbox van het opgegeven test- adres of de is afgeleverd. De test- heeft als onderwerp HP QuickPage SMTP Verification: Test Passed using {gevonden SMTP IP}. Als deze e- mail is afgeleverd, is de gevonden SMTP-server compatibel met HP AutoSend. Als er meer geschikte SMTP-servers gevonden zijn, worden deze allemaal getoond (gescheiden door komma's). Kies er één voor gebruik met het HP QuickPage programma.

10 k) Klik op Sluiten om de applicatie te sluiten of klik op Opnieuw om een andere SMTP-server te testen op compatibiliteit Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal _BENL

11 VÉRIFICATEUR DE L OUTIL DE RECHERCHE SMTP POUR HP QUICKPAGE 19. INTRODUCTION Pour garantir l exactitude de la facturation, le programme HP QuickPage doit recueillir les relevés provenant des imprimantes et des périphériques multifonctions (MFP) sous contrat. Pour cela, vous pouvez utiliser HP AutoSend, une fonctionnalité standard des micrologiciels de périphériques installée sur de nombreuses imprimantes multiutilisateurs HP LaserJet. Cette fonctionnalité envoie les données requises sous forme d . L utilisation d un serveur SMTP est donc nécessaire. Tous les serveurs SMTP ne sont pas compatibles avec HP AutoSend. Le vérificateur de l outil de recherche SMTP permet de localiser un serveur SMTP dans l environnement du client et de vérifier si ce serveur est compatible avec la fonctionnalité HP AutoSend. Le document décrit étape par étape comment utiliser cet outil. 20. INSTALLATION ET CONFIGURATION Conditions préalables Vous devez disposer d un ordinateur (portable ou non) exécutant un système d exploitation Windows (de préférence Windows XP SP3/Windows Vista/Windows 7/ Windows 2003 Server). Pour que le serveur SMTP identifié soit également accessible depuis l imprimante, vous devez vérifier que le réseau local (LAN) sur lequel est exécuté cet outil est bien celui de l imprimante.

12 Étapes : 1. Ouvrez un navigateur Internet (Internet Explorer 6.0 ou supérieur) et rendez-vous à l adresse Choisissez un pays. 2. Cliquez sur le lien Outils de support (Support Tools). 3. Cliquez sur Exécutable du vérificateur de l outil de recherche SMTP. 4. L outil vérifie la configuration (système d exploitation et version de.net Framework, notamment), puis affiche l écran ci-dessous ou les consignes d installation à suivre pour atteindre la configuration requise. Suivez les instructions pour installer.net Framework ou choisissez un autre système.

13 5. Cliquez sur Exécuter. L outil vérifie la configuration et charge l application. 6. L application chargée, un message vous invite à choisir entre deux options : vérification de la compatibilité du serveur SMTP indiqué ou détection d un serveur SMTP avec vérification de sa compatibilité. 7. Option A : vérification de compatibilité a) Si vous connaissez l adresse IP du serveur SMTP, la première option vous permet de vérifier sa compatibilité. Cliquez sur Suivant. b) Indiquez l adresse IP ou le nom d hôte du serveur SMTP. Saisissez également un nom de domaine (en règle générale identique à celui de votre messagerie ; par exemple, si votre adresse professionnelle est le nom de domaine est xyz.com). Pour vérifier que l envoi d s vers Internet fonctionne, fournissez une adresse externe valide (adresse Gmail ou Yahoo

14 mail, par exemple). Cliquez sur Suivant. c) L outil vérifie la compatibilité du serveur. d) L outil envoie un de test via le serveur SMTP indiqué. S il parvient à communiquer avec le serveur SMTP, la fenêtre ci-dessous s affiche. Dans le cas contraire, un message d erreur apparaît. Si la communication est bonne, vérifiez que l de test est bien arrivé dans la boîte de réception. Dans la zone objet de l de test, saisissez Vérification SMTP HP QuickPage : réussite du test avec {IP SMTP indiquée}. Si l arrive, le serveur SMTP indiqué est compatible avec HP AutoSend.

15 e) Cliquer sur Fermer pour fermer l application ou sur Réessayer pour tester la compatibilité d un autre serveur SMTP. 8. Option B : recherche d un serveur SMTP avec vérification de sa compatibilité a) Si vous ne connaissez pas l adresse IP du serveur SMTP, la deuxième option vous permet de rechercher un serveur SMTP et de vérifier sa compatibilité. Cliquez sur Suivant.

16 b) Si les informations relatives au DNS sont configurées sur l ordinateur, l outil recherche un serveur SMTP dans les enregistrements DNS. c) Si l outil trouve des serveurs SMTP, il vérifie la compatibilité des adresses IP avec HP AutoSend. Passez à l étape h. Si l outil ne trouve pas de serveur SMTP ou que les adresses IP ne sont pas compatibles, saisissez une plage d adresses IP pour délimiter la recherche. d) Pour ajouter des plages d adresses IP, cliquez sur Ajouter. Pour supprimer la plage d adresses IP sélectionnée, cliquez sur Supprimer. Pour ajouter

17 tout un sous-réseau, cliquez sur Ajouter ce sous-réseau. e) Cliquez sur Suivant. Pour modifier une adresse IP, double-cliquez dessus. f) La recherche des adresses IP peut déclencher des alertes de sécurité tandis que l outil tente de contacter chaque système de la plage d adresses IP. Ne

18 vous inquiétez pas : la sécurité n est pas menacée. Cliquez sur Suivant. g) L outil recherche des serveurs SMTP dans la plage d adresses IP indiquée. En fonction de la plage définie, cette opération peut prendre quelques minutes. h) Si l outil identifie des serveurs SMTP, un message vous invite à saisir un nom de domaine et une adresse de test pour vérification. Saisissez également un nom de domaine (en règle générale identique à celui de votre messagerie ; par exemple, si votre adresse professionnelle est le nom de domaine est xyz.com). Pour vérifier que l envoi d s vers Internet fonctionne, fournissez une adresse externe valide (adresse Gmail ou Yahoo mail, par exemple). Cliquez sur Suivant.

19 i) L outil vérifie la compatibilité du serveur. j) L outil envoie un de test via le serveur SMTP indiqué. S il parvient à communiquer avec le serveur SMTP, la fenêtre ci-dessous s affiche. Dans le cas contraire, un message d erreur apparaît. Si la communication est bonne, vérifiez que l de test est bien arrivé dans la boîte de réception. Dans la zone objet de l de test, saisissez Vérification SMTP HP QuickPage : réussite du test avec {IP SMTP indiquée}. Si l arrive, le serveur SMTP identifié est compatible avec HP AutoSend. Lorsque plusieurs serveurs SMTP compatibles sont identifiés, ils sont listés (séparés par une virgule). Sélectionner le serveur à utiliser avec le programme HP QuickPage.

20 k) Cliquez sur Fermer pour fermer l application ou sur Réessayer pour tester la compatibilité d un autre serveur SMTP Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations données dans ce document peuvent faire l objet de modifications à tout moment. Les seules garanties applicables aux produits et services HP sont celles mentionnées dans les déclarations de garantie accompagnant lesdits produits et services. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une garantie complémentaire _BEFR

SMTP PROXYSERVERINSTALLATIE VOOR HP QUICKPAGE

SMTP PROXYSERVERINSTALLATIE VOOR HP QUICKPAGE SMTP PROXYSERVERINSTALLATIE VOOR HP QUICKPAGE INTRODUCTIE Om accurate facturering voor het HP QuickPage programma mogelijk te maken, moeten de tellerstanden van de printers en multifunctionele producten

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. tiptel 220 VoIP. tiptel

Gebruiksaanwijzing. tiptel 220 VoIP. tiptel Gebruiksaanwijzing (NL/B) tiptel 220 VoIP tiptel Voorwoord Voorwoord Hartelijk dank voor de aanschaf van uw tiptel 220 VoIP. De tiptel 220 VoIP is een telefoontoestel dat gebruikt kan worden in combinatie

Nadere informatie

Vega 128 ISDN Gebruikershandleiding Manuel de l utilisateur

Vega 128 ISDN Gebruikershandleiding Manuel de l utilisateur Vega 128 ISDN Gebruikershandleiding Manuel de l utilisateur 01/02/2001 1 Gebruikershandleiding VEGA 128 ISDN KAART Deze handleiding staat onder de bescherming van de wet van het intellectuele eigendom.

Nadere informatie

LG-C660. Snelstartgids. Ga naar www.lg.com om de nieuwste, volledige versie van de gebruikershandleiding te downloaden op uw PC of laptop.

LG-C660. Snelstartgids. Ga naar www.lg.com om de nieuwste, volledige versie van de gebruikershandleiding te downloaden op uw PC of laptop. NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH Snelstartgids LG-C660 Ga naar www.lg.com om de nieuwste, volledige versie van de gebruikershandleiding te downloaden op uw PC of laptop. Index 01 LG C660 - Overzicht 02 05 06

Nadere informatie

met ALDI TALK avec ALDI TALK Handleiding Manuel d utilisation GEWOON goedkoop bellen Téléphoner AVANTAGEUSEMENT

met ALDI TALK avec ALDI TALK Handleiding Manuel d utilisation GEWOON goedkoop bellen Téléphoner AVANTAGEUSEMENT Mobiel Prepaid bellen en internetten Téléphonie et Internet Mobile Prépayé GEWOON goedkoop bellen met ALDI TALK Téléphoner AVANTAGEUSEMENT avec ALDI TALK Flexibel, eenvoudig, voordelig. Flexible, simple,

Nadere informatie

III.3.2.2 36 Fr. III.4.1 38 Fr

III.3.2.2 36 Fr. III.4.1 38 Fr CSC MYPC2 Questions Réponses session 28 Août 2013 Bestek MYPC2 Vragen Antwoorden sessie 28 Augustus 2013 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES Réf.: My PC 2 Annexe D : Formulaire de questions/réponses Remarque

Nadere informatie

Procédure de clôture

Procédure de clôture Avenue de Tervueren 333 1150 Woluwé-Saint-Pierre Tel. : 02/762.33.60 - Fax : 02/772.29.83 TVA : BE 0428.827.201 E-mail : supportsage@megabyte.be Website : www.megabyte.be Procédure de clôture La clôture

Nadere informatie

Network Scanner Tool R3.1

Network Scanner Tool R3.1 Network Scanner Tool R3.1 Handleiding Versie 3.0.04 Handleiding voor Network Scanner Tool i Copyright 2000-2004 door Sharp Corporation. Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging, aanpassing of vertaling

Nadere informatie

Installatie van GFI MailEssentials

Installatie van GFI MailEssentials Installatie van GFI MailEssentials Inleiding op GFI MailEssentials In dit hoofdstuk kunt u lezen hoe u GFI MailEssentials kunt installeren en configureren. GFI MailEssentials kan op twee manieren geïnstalleerd

Nadere informatie

Binnenverlichting voor M6-rijtuigen Eclairage intérieur pour voitures M6

Binnenverlichting voor M6-rijtuigen Eclairage intérieur pour voitures M6 Binnenverlichting voor M6-rijtuigen Eclairage intérieur pour voitures M6 6097 6098 6099 voor één rijtuig A, B of BD pour une voiture A, B ou BD voor één stuurrijtuig pour une voiture pilote voor een set

Nadere informatie

Customer Interface Technology. ExpressShipper Installatiehandleiding

Customer Interface Technology. ExpressShipper Installatiehandleiding Customer Interface Technology ExpressShipper Installatiehandleiding Revisie Historie Datum Versie Beschrijving Auteur 15 juli 2011 1.2 Def. versie FW Extern 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Technische

Nadere informatie

Referentie Taal Pagina Vraag Antwoord Référence

Referentie Taal Pagina Vraag Antwoord Référence Referentie Taal Pagina Vraag Antwoord Référence Lan Page gue Question Réponse 1.1.2 Uitgangspunt NL 9 Wat is de definitie van plug compatible, cisco only? Neen, het uitbreidingsmateriaal dient aansluitbaar

Nadere informatie

Nederlands Website Disclaimer + Privacy

Nederlands Website Disclaimer + Privacy Nederlands Website Disclaimer + Privacy Deze website is eigendom van QualiField BVBA. Contactgegevens: Adres maatschappelijk zetel: Heidedreef 2, 2390 Oostmalle (Antwerpen), België Telefoon: +32 3 322

Nadere informatie

MIGRATIE VAN KING 5.47 NAAR NIEUWE PC OF SERVER

MIGRATIE VAN KING 5.47 NAAR NIEUWE PC OF SERVER MIGRATIE VAN KING 5.47 NAAR NIEUWE PC OF SERVER Dit document beschrijft de migratie van King naar een nieuwe pc (Stand Alone) en naar een nieuwe server (Client-Server). Hierin wordt verwezen naar de installatiehandleidingen

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 45

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 45 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

NL - GEBRUIKSAANWIJZING FR - MODE D EMPLOI

NL - GEBRUIKSAANWIJZING FR - MODE D EMPLOI NL - GEBRUIKSAANWIJZING FR - MODE D EMPLOI COA-26 2 De COA-26 is een CO-melder, speciaal ontwikkeld om koolmonoxide in uw NL woonomgeving te detecteren. Geadviseerd wordt om elke week de CO-melder te testen

Nadere informatie

Technische Opzet TimeTell versie 8

Technische Opzet TimeTell versie 8 Technische Opzet TimeTell versie 8 TIMETELL BV www.timetell.nl Balen van Andelplein 2 2273 KH, Voorburg 070-3114811 info@timetell.nl Helpdesk 070-3114810 helpdesk@timetell.nl Inhoud 1. Inleiding... 4 2.

Nadere informatie

Kaseya 2. Gebruikershandleiding. Versie 6.2

Kaseya 2. Gebruikershandleiding. Versie 6.2 Kaseya 2 Installatie en update van Kaseya Server Gebruikershandleiding Versie 6.2 November 9, 2011 About Kaseya Kaseya is a global provider of IT automation software for IT Solution Providers and Public

Nadere informatie

AIG Online questions fréquemment posées (FAQ s) AIG Online Frequently Asked Questions (FAQ s) AIG Online Veelgestelde Vragen (FAQ S)

AIG Online questions fréquemment posées (FAQ s) AIG Online Frequently Asked Questions (FAQ s) AIG Online Veelgestelde Vragen (FAQ S) AIG Online questions fréquemment posées (FAQ s) AIG Online Frequently Asked Questions (FAQ s) AIG Online Veelgestelde Vragen (FAQ S) AIG Online questions fréquemment posées (FAQ s) AIG Online questions

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Alcatel Speedtouch 780WL Router

Gebruiksaanwijzing Alcatel Speedtouch 780WL Router Gebruiksaanwijzing Alcatel Speedtouch 780WL Router ten behoeve van Zakelijk ADSL van KPN Gebruikersaanwijzing Speedtouch 780 Router t.b.v. Zakelijk ADSL Pagina 1 Inhoud 1. Aansluiten van de router 3 2.

Nadere informatie

HP Photosmart Wireless B110 series

HP Photosmart Wireless B110 series HP Photosmart Wireless B110 series Inhoudsopgave 1 Hulp bij de HP Photosmart Wireless B110 series...3 2 Kennis maken met de HP Photosmart Printeronderdelen...5 Functies van het bedieningspaneel...6 TouchSmart

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN RAPPORT VERSLAG

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN RAPPORT VERSLAG DOC 50 2400/001 DOC 50 2400/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 24 maart 2003 24 mars 2003 De recente evoluties op het vlak van Informatie- en communicatietechnologie

Nadere informatie

Installatiehandleiding NEP Installatiehandleiding v2.0. Norman Email Protection Versie 4.5. Voor Windows 2003 Small Business Server

Installatiehandleiding NEP Installatiehandleiding v2.0. Norman Email Protection Versie 4.5. Voor Windows 2003 Small Business Server Installatiehandleiding NEP Installatiehandleiding v2.0 Norman Email Protection Versie 4.5 Voor Windows 2003 Small Business Server De inhoud van deze handleiding is uitsluitend bedoeld ter informatie en

Nadere informatie

Handleiding Cloud-oplossingen bij Ondernemerspakket Internet & Bellen en Alles-in-één Zakelijk Versie juli 2014 (V1.4)

Handleiding Cloud-oplossingen bij Ondernemerspakket Internet & Bellen en Alles-in-één Zakelijk Versie juli 2014 (V1.4) Handleiding Cloud-oplossingen bij Ondernemerspakket Internet & Bellen en Alles-in-één Zakelijk Versie juli 2014 (V1.4) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 4 Hoofdstuk 2. Installatie van de Cloud-oplossingen

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

Alcatel SpeedTouch 780WL Router

Alcatel SpeedTouch 780WL Router Alcatel SpeedTouch 780WL Router Gebruiksaanwijzing ten behoeve van Zakelijk ADSL van KPN Versie 1.1 Inhoudsopgave 1. Aansluiten van de router... 4 2 Instellingen van Windows voor een Zakelijk ADSL-verbinding...

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

- Laatste.NET Framework versie incl. service packs, op moment van schrijven.net Framework v3.5 SP1 - Laatste RDP versie, laatste versie bekend RDP 7

- Laatste.NET Framework versie incl. service packs, op moment van schrijven.net Framework v3.5 SP1 - Laatste RDP versie, laatste versie bekend RDP 7 Handleiding King Online Wat hebt u nodig - Laatste.NET Framework versie incl. service packs, op moment van schrijven.net Framework v3.5 SP1 - Laatste RDP versie, laatste versie bekend RDP 7 November 2010,

Nadere informatie

Aan de slag met het e-mailadres van uw nieuwe Website

Aan de slag met het e-mailadres van uw nieuwe Website Aan de slag met het e-mailadres van uw nieuwe Website Handleiding Inhoud 03 Basisinformatie e-mail 04 E-mailprogramma's 07 SMTP controleren als u geen e-mails kunt versturen 10 Veranderen van SMTP-poort

Nadere informatie

SOCIAAL BOEKJE CARNET SOCIAL. Dit boekje geeft geen recht op legaal verblijf Ce carnet n autorise pas un séjour légal

SOCIAAL BOEKJE CARNET SOCIAL. Dit boekje geeft geen recht op legaal verblijf Ce carnet n autorise pas un séjour légal SOCIAAL BOEKJE CARNET SOCIAL Dit boekje geeft geen recht op legaal verblijf Ce carnet n autorise pas un séjour légal 1 Identiteitsgegevens Information d entité p 2 2 Contactpersoon Personne de réference

Nadere informatie