Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op vindt u de actuele versie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie."

Transcriptie

1 Inhoud Algemeen Deze informatiemap ontvangen alle klanten van de gemeenten waarvoor de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Helmond de gemeentelijke uitkerings- en re-integratieregelingen uitvoert: Helmond, Asten, Laarbeek, Geldrop-Mierlo en Deurne. Als een hoofdstuk in deze map niet voor alle gemeenten van toepassing is, dan is dit in de tekst aangegeven. Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op vindt u de actuele versie. Vragen? Heeft u vragen over de inhoud van de informatiemap, neem dan contact op met uw klantbegeleider. Heeft u nog geen klantbegeleider, dan helpen de medewerkers van de afdeling Werk en Inkomen op het Werkplein u graag verder. INHOUD Pagina Pagina Inhoud 1 Normen 17 Even voorstellen 2 Langdurigheidstoeslag 18 Hier vindt u ons 4 Schulddienstverlening 19 Digitaal klantendossier 5 Inlichtingenplicht 21 Bezwaar 6 Inlichtingenbureau 22 Voorlopige voorziening 8 Fraude 23 Beroep 9 Bijstand terugbetalen 27 Klachten 10 Formulieren 11 Bijzondere Bijstand 30 - Wijzigingsformulier 12 Ziektekostenverzekering 32 - Vakantiemeldingsformulier 13 Re-integratie 14 WWB voor jongeren tot 27 jaar 16 Bij een geschil kunt u zich niet beroepen op de inhoud van deze informatiemap. SEPTEMBER

2 Even voorstellen Afdeling Werk en Inkomen U heeft tijdelijk geen werk. Daarom heeft u bij de gemeente ondersteuning aangevraagd voor werk en/of inkomen. De komende tijd krijgt u regelmatig te maken met medewerkers van de afdeling Werk en Inkomen. Zij stellen zich nog aan u voor. Klantbegeleider Werk en klantbegeleider Inkomen Bij de afdeling Werk en Inkomen zijn er twee mensen waarmee u regelmatig contact kunt hebben: 1. De klantbegeleider Werk Als u (enigszins) in staat bent om te werken, krijgt u een eigen klantbegeleider Werk. De klantbegeleider Werk waaraan u gekoppeld wordt, bekijkt samen met u vooral de mogelijkheden die gericht zijn op re-integratie en uitstroom naar werk. Lukt het niet om op korte termijn werk te vinden dan kijken we ook naar onder andere opleiding, vrijwilligerswerk of sociale activering. Wie is uw klantbegeleider Werk? Zodra er met u afspraken gemaakt zijn over re-integratie naar werk, ontvangt u een brief waarin staat wie uw vaste klantbegeleider Werk is. In de brief staat ook hoe en wanneer u de klantbegeleider Werk kunt bereiken. 2. De klantbegeleider Inkomen Iedereen die een uitkering ontvangt, krijgt een eigen vaste klantbegeleider Inkomen toegewezen. Deze beoordeelt uw recht op uitkering en verwerkt eventuele wijzigingen die daarop plaatsvinden. De klantbegeleider Inkomen ziet er op toe dat u uw uitkering rechtmatig ontvangt. Wie is uw klantbegeleider Inkomen? In de zogenaamde toekenningsbeschikking, die u krijgt als de aanvraag voor een uitkering is toegekend, staat wie uw vaste klantbegeleider Inkomen (vaste contactpersoon) is en hoe en wanneer u deze kunt bereiken. SEPTEMBER

3 Wat willen wij, samen met u, bereiken? De gemeente wil u helpen actief te blijven in onze samenleving. Maar dat kan alleen als we, elk afzonderlijk, ook voor onszelf kunnen zorgen. Daar gaan we u bij helpen. Hoe gaan we dat doen? De hulp die we u bieden, is erop gericht dat u zelf de draad oppakt. Maar die draad loopt niet alleen van u naar ons. Die loopt door de hele maatschappij. En daar verandert steeds van alles. Daarom zorgen we dat we ons ook steeds aanpassen aan die veranderingen. Om u altijd zo goed mogelijk te helpen. Die hulp begint door u te informeren over uw rechten. En uw eerste recht is betaald werk. Dat kan. Want iedereen kan iets! En daarmee zijn we automatisch bij uw eerste plicht: zoek werk en werk mee uw eigen inkomen te verdienen. Wij helpen u kansen te vinden. Van u wordt verwacht dat u die kansen grijpt. SEPTEMBER

4 Hier vindt u ons De afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Helmond is gevestigd op het Werkplein regio Helmond: Churchilllaan 109, 5705 BK Helmond, telefoonnummer Waarvoor kunt u op het Werkplein terecht? Op het Werkplein kunt u terecht voor alle diensten die er zijn om u te helpen bij het zoeken naar en vinden van algemeen geaccepteerde arbeid. Denk daarbij aan re-integratie en inburgering, maar ook aan voorzieningen als u tijdelijk zonder werk zit. Als u dus een uitkering nodig hebt, bijvoorbeeld in het kader van de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw), de Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz) of het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). Behalve de afdeling Werk en Inkomen vindt u ook andere instanties op het Werkplein Op het Werkplein regio Helmond helpen verschillende organisaties u vooral bij uw speurtocht naar betaald werk. Naast de afdeling Werk en Inkomen vindt u er bijvoorbeeld ook het UWV WERKbedrijf, uitzendbureaus, re-integratiebureaus, opleidingsinstituten en de Budgetwinkel. Ook enkele omringende gemeenten werken op onderdelen samen op het Werkplein: Helmond, Asten, Laarbeek, Geldrop-Mierlo, Deurne, Gemert-Bakel en Someren. Doordat al die instanties, bedrijven en gemeenten hun diensten op één plek hebben ondergebracht, kunt u binnen dat ene gebouw terecht voor alle diensten, vacatures en adviezen. Waarom samen in één gebouw? Niet alleen werkzoekenden komen hier, maar ook werkgevers die op zoek zijn naar mensen. Branches en bedrijven presenteren zich door middel van vacatures, informatiestands of banenmarkten. U bent van harte welkom Om u zo goed mogelijk in de gelegenheid te stellen om werk te vinden, kunt u ook naar het Werkplein komen om bijvoorbeeld uw sollicitatiepapieren te kopiëren en te verzenden. Daarnaast kunt u vacatures bekijken op onze prikborden of in onze computers. Kortom: Ruim baan voor werk op het Werkplein regio Helmond! SEPTEMBER

5 Digitaal klantendossier Wat is het digitaal klantendossier (DKD)? Het digitaal klantendossier (DKD) is een elektronisch dossier dat van elke klant alle gegevens bundelt die bij verschillende instanties bekend zijn. Via de websites en kunt u uw eigen gegevens opvragen. Het maakt niet uit welke site u kiest. Als er fouten in de gegevens staan, kunt u dat aan ons doorgeven. Voor een deel van uw gegevens kan dat direct via de site. Voor andere gegevens staat vermeld hoe u het kunt laten corrigeren. Ook kunt u zich via de websites inschrijven voor werk of een uitkering aanvragen. Wanneer u gebruik maakt van deze online diensten, dan worden de gegevens die al bij ons bekend zijn vooringevuld in de formulieren op het scherm. U hoeft dan gegevens alleen nog maar aan te vullen. Door de online dienstverlening hoeft u dus minder vaak naar het Werkplein te komen. En omdat UWV WERKbedrijf en de gemeente de gegevens uit uw DKD onderling uitwisselen, hoeft u uw gegevens uiteindelijk maar één keer aan ons door te geven. DigiD Om te voorkomen dat anderen dan de betreffende persoon zijn of haar gegevens kunnen inzien, is de toegang tot deze diensten beveiligd. Daarom heeft u voor het bekijken van uw digitaal klantendossier een DigiD nodig. DigiD is een persoonlijk digitaal legitimatiebewijs. Heeft u nog geen DigiD account? Vraag deze dan aan via de website SEPTEMBER

6 Bezwaar Bent u het niet eens met een beslissing? De besluiten worden door de afdeling Werk en Inkomen genomen namens het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente waarin u woont. En we doen dat zo eerlijk en zo zorgvuldig mogelijk. Toch hoeft u het niet met ons besluit eens te zijn. Dan kunt u daartegen bezwaar maken. Of een ander persoon namens u, bijvoorbeeld een advocaat. Binnen hoeveel tijd kunt u bezwaar maken? U kunt tot 6 weken na de datum van verzending van onze brief bezwaar indienen. Wanneer uw bezwaarschrift later binnenkomt dan 6 weken na de datum van verzending die op onze brief stond, is het niet meer geldig. Kosten? Wanneer u een bezwaarschrift indient, hoeft u geen kosten aan de gemeente te betalen. Een advocaat die u zelf inschakelt om namens u een bezwaarschrift in te dienen, moet u uiteraard wel betalen. Waar en hoe maakt u bezwaar? In ieder geval moet het schriftelijk. Richt uw bezwaar aan: Het College van Burgemeester en Wethouders p/a Postbus AZ Helmond Zorg ervoor dat de volgende punten in de brief staan: Uw naam en adres De datum waarop u het bezwaar schrijft De kop Bezwaarschrift Het besluit waartegen u bezwaar maakt Het Kenmerk van de brief waarin dat besluit aan u werd meegedeeld (u vindt dat kenmerk bovenaan de brief. Het is ook handig een kopie van de brief mee te sturen) De reden waarom u bezwaar maakt Uw handtekening. SEPTEMBER

7 Wat gebeurt er in de tussentijd? Als u bezwaar maakt blijft het besluit gelden tot uitspraak is gedaan op uw bezwaar. Wilt u dat niet? Dan moet u vragen of er een voorlopig besluit kan worden genomen totdat er een definitieve uitspraak wordt gedaan. Dat heet een Voorlopige Voorziening. Op de pagina hierna vindt u hierover meer. Ontvangstbevestiging U ontvangt altijd bericht dat uw bezwaarschrift is ontvangen. Bewaar deze bevestiging goed! Er staat ook op wie uw bezwaar behandelt en hoe u deze persoon kunt bereiken. Wanneer hoort u meer? De gemeente moet binnen 18 weken na de afloop van de bezwaartermijn - van 6 weken - een besluit nemen op het ingediende bezwaarschrift. Uiteraard doen we ons best om u het besluit eerder toe te sturen. Niet eens met het besluit op het bezwaarschrift? Dan kunt u een beroep instellen. Dat moet wel gebeuren binnen 6 weken na de datum van het besluit op het bezwaarschrift. Zie voor de procedure pagina 9 van deze infomap. SEPTEMBER

8 Voorlopige voorziening Het besluit waartegen bezwaar of beroep is ingediend geldt tot er een uitspraak is gedaan. Wilt u dat niet? Dan moet u bij de voorzieningenrechter vragen of er een voorlopig besluit kan worden genomen totdat er een definitieve uitspraak wordt gedaan. Kosten? Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening moet u griffierechten betalen. Wilt u hierover meer weten? Bel dan naar de Rechtbank s-hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Waar en hoe? Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij de Rechtbank s-hertogenbosch Sector Bestuursrecht T.a.v. Voorzieningenrechter Postbus MA 's-hertogenbosch In zo n situatie moet u twee dingen doen: 1) U maakt bezwaar of gaat in beroep, EN 2) U vraagt een voorlopige voorziening aan. SEPTEMBER

9 Beroep Als u het niet eens bent met het besluit van de gemeente op uw bezwaarschrift, dan kunt u beroep instellen bij de Rechtbank. Die kijkt dan of de procedure goed is gevolgd en naar de beslissing die is genomen. Binnen hoeveel tijd kunt u beroep instellen? U kunt tot 6 weken na de datum van verzending van het besluit op uw bezwaarschrift beroep instellen. Wanneer het beroepschrift later binnenkomt dan 6 weken na de datum van verzending die op onze brief stond, is het niet meer geldig. Kosten? Voor het instellen van een beroep moet u griffierechten betalen. Wilt u hierover meer weten, bel dan naar Meer weten over deze procedures? Vraag dan om advies bij uw klantbegeleider Werk of Inkomen van de afdeling Werk en Inkomen of informeer bij de Rechtbank s-hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Wat gebeurt er in de tussentijd? Als u beroep instelt tegen een besluit op een bezwaar, geldt het besluit nog totdat er een uitspraak is gedaan over uw bezwaar. Wilt u dat niet? Dan moet u vragen of er een voorlopig besluit kan worden genomen totdat er een definitieve uitspraak wordt gedaan. Dat heet een Voorlopige Voorziening. Op de vorige pagina vindt u hierover meer. SEPTEMBER

10 Klachten Wij helpen u zo goed mogelijk. Toch gaat er wel eens wat fout. Bent u niet tevreden over hoe u wordt behandeld? Zijn er fouten gemaakt of heeft iemand zich niet correct gedragen? Bent u niet netjes behandeld door een medewerker van de afdeling Werk en Inkomen? Dan kunt u een klacht indienen. Waar en hoe dient u een klacht in? Schriftelijk: als u uw klacht schriftelijk indient, stuur deze dan naar: Gemeente Helmond Afdeling Bestuurs- en Juridische Zaken T.a.v. de Klachtencoördinatie Postbus AZ Helmond Uw klacht moet de volgende 5 onderdelen bevatten: Naam en adres Datum Omschrijving van de klacht Datum van het voorval Reden van uw ontevredenheid. Digitaal: u kunt uw klacht ook digitaal indienen via het digitaal loket van de gemeente Helmond: Daar vindt u een formulier en een folder over de gemeentelijke klachtenregeling Mondeling: wilt u uw klacht mondeling aan ons melden? Belt u dan het centrale nummer van de gemeente en vraag naar Klachtencoördinatie. Het telefoonnummer is U kunt uw klacht dan telefonisch doorgeven. Komt u liever langs? Dan kunt u terecht bij de medewerkers van de Stadswinkel (Frans Joseph van Thielpark 1). Hoe verloopt de behandeling? Iedere klacht komt terecht bij de klachtencoördinator, die ervoor zorgt dat uw klacht wordt afgehandeld. Uw klacht wordt behandeld door het hoofd van de afdeling waarop uw klacht betrekking heeft. Bent u niet tevreden over de behandeling van uw klacht door de gemeente, dan kunt u de Ombudscommissie Zuidoost Brabant om een oordeel vragen. (www.sre.nl, ombudscommissie). Doorlooptijd: U krijgt binnen 6 weken schriftelijk bericht. Die termijn kan met 4 weken verlengd worden. Als de klacht mondeling wordt afgedaan, dan is de termijn 4 weken. SEPTEMBER

11 Formulieren U krijgt te maken met de volgende formulieren: Het Wijzigingsformulier (zie pagina 12) Het Vakantiemeldingsformulier (zie pagina 13). 1. Het Wijzigingsformulier Dit moet u ingevuld en ondertekend inleveren als uw persoonlijke omstandigheden wijzigen die van invloed zijn op de hoogte of de duur van uw uitkering. Op het formulier is aangegeven welke wijzigingen u moet doorgeven. Als u een formulier heeft ingeleverd, kunt u op het Werkplein een nieuw exemplaar meekrijgen. 2. Het Vakantiemeldingsformulier Als u op vakantie gaat, moet u dit formulier ingevuld en ondertekend inleveren bij de receptie van het Werkplein. Na uw vakantie moet u melden dat u weer terug bent. Neem dan uw paspoort en reispapieren (tickets en dergelijke) mee. Wat gebeurt er als u een formulier NIET of NIET TIJDIG inlevert? Dat kan vervelende gevolgen hebben. U loopt dan het risico dat u een maatregel krijgt opgelegd waardoor het bedrag van uw uitkering wordt verlaagd of uw uitkering wordt beëindigd. SEPTEMBER

12 Wijzigingsformulier Geef wijzigingen binnen 5 werkdagen door aan uw klantbegeleider Inkomen! Uw klantbegeleider inkomen is: Uw registratienummer: Persoonsgegevens van uzelf van uw partner Naam: Naam: Voorletters: Geboren Voorletters: Geboren Burgerservicenr. (BSN): Burgerservicenr. (BSN): Straat en huisnummer: Postcode en woonplaats: Telefoonnummer: De hieronder aangekruiste ALGEMENE wijziging vond plaats op - - (<datum) Bank/gironr. voor ontvangst uitkering was : is: Verblijfsvergunning is niet verlengd is verlengd tot❶ - - (<datum) Burgerlijke staat gewijzigd door huwelijk❶ door echtscheiding❶ Zorgverzekering oud: nieuw:❶ polisnr: Inwonend kind is 18 jaar geworden Naam: Inkomsten: ❶ ❶ Bewijsstukken bijvoegen. De hieronder aangekruiste WOONSITUATIE wijziging vond plaats op - - (<datum) Ik ben gaan samenwonen Tijdelijke verhuizing naar adres Straat/nr Definitieve verhuizing PC/plaats Verbroken relatie Naam ex-partner: Nieuw adres ex-partner: Straat/nr PC/plaats Een eigen kind is bij mij komen inwonen met eigen inkomen uit: Naam: Geboren - - inkomen: per Iemand anders is bij mij komen inwonen met eigen inkomen uit: Naam: Inkomen: per Relatie: Iemand die bij mij woonde, is vertrokken Naam: Geboren - - Relatie: Zie voor vervolg de achterzijde van dit formulier SEPTEMBER

13 VERMOGEN is gewijzigd doordat <reden Vermogen kan zijn spaargeld, erfenis, aandelen enz. maar ook auto, caravan, aanhanger enz. Het betreft mijn vermogen vermogen partner vermogen kinderen Waarde: ❶ v/a datum - - Geboren - - Geboren - - ❶Bewijsstukken bijvoegen Er is WERK aanvaard WERK beëindigd met ingang van datum - - door mij door mijn partner door mijn inwonend kind als zelfstandige❸ in tijdelijke dienst❹ in vaste dienst❹ via een uitzendbureau Naam/adres werkgever: Verwachte inkomsten❶ per week / 4 weken / maand bruto ❸Inschrijving Kamer van Koophandel bijvoegen ❹Contract/arbeidsovereenkomst bijvoegen Het betreft vrijwilligerswerk Vergoeding per maand bruto Naam/adres organisatie: Het INKOMEN is gewijzigd vanaf datum - - van mij van mijn partner van mijn kind Deze inkomsten zijn NIEUW GEWIJZIGD BEËINDIGD Soort inkomsten: (bijv uit arbeid, ANW, heffingskorting e.d.) Werkgever/instantie: ❶ Netto per wk/4wk/mnd of over de periode van - - <datum tot - - <datum incl. vakantietoeslag Voorlopige teruggave van de Belastingdienst van mij van mijn partner Netto per maand Kopie van de beschikking van de Belastingdienst bijvoegen ❶Bewijsstukken bijvoegen Er is een STUDIE gestart door mij door mijn partner in dagopleiding in avondopleiding voor uren per week Opleiding: ❶ School: ❶Bewijsstukken bijvoegen De inschrijving bij het UWV van mij van mijn partner is verlengd tot: is beëindigd per: <mijn datum <datum partner Reden uitschrijving: Verklaring en ondertekening: Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld, zodat de Gemeente kan vaststellen of ik recht heb op bijstand. Ik weet dat niet tijdig, onjuist of onvolledig verstrekken van gegevens kan leiden tot verlaging of beëindiging van de uitkering. Ook is mij bekend dat ten onrechte verstrekte uitkering wordt teruggevorderd. Ik weet dat het onjuist of onvolledig verstrekken van gegevens strafbaar is en kan leiden tot een boete of strafvervolging. Ik heb niets verzwegen. Ik ga ermee akkoord dat de Gemeente de gegevens op grond van de Wet Werk en Bijstand controleert bij andere personen en instanties en opneemt in een persoonsregistratie. Ik weet dat gegevens die van belang zijn voor het recht op bijstand onmiddellijk aan de Gemeente moeten worden gemeld (art. 17 lid 1 WWB, art. 13 lid 1 IOAW-IOAZ). Plaats: Datum: Handtekening: (van u) (van uw partner) - -

14 Vakantiemeldingsformulier Terug in week Toelichting: Per kalenderjaar mag u 4 weken aaneengesloten met vakantie. Uw uitkering loopt dan gewoon door. U mag ook naar het buitenland. Als u langer met vakantie gaat dan 4 weken, vervalt uw recht op uitkering. U kunt ook uw klantbegeleider om informatie vragen. U moet dit formulier ingevuld en ondertekend, bij voorkeur 5 werkdagen vóór u vertrekt, persoonlijk inleveren bij de receptie van het Werkplein. Uiterlijk de eerste werkdag na uw vakantie moet u persoonlijk op het Werkplein melden dat u terug bent. Neem uw paspoort en (indien u naar het buitenland bent geweest) reispapieren (tickets of iets dergelijks) mee. Naam : BSN nr. : Geb.datum : Cliëntnummer: Straat : Huisnummer: Woonplaats : Postcode: Partner? ja : Geb.datum: Ik ga op vakantie van tot en met Ik ga zonder partner op deze vakantie. Ik ga met mijn partner op deze vakantie (alleen van belang bij een gezinsuitkering). Ik blijf in Nederland. Ik ga namelijk naar Ik ga naar het buitenland. Ik ga namelijk naar Ik ben dit jaar ook op vakantie geweest van tot en met Ik verklaar dat ik dit formulier naar waarheid heb ingevuld. Plaats: Datum: Uw handtekening: In te vullen door receptie op het Werkplein: Datum aanmelding: Datum terugmelding: SEPTEMBER

15 Re-integratie Over re-integratie Soms kan het wat lastiger zijn om op eigen kracht werk te vinden. Wij helpen u dan. Wanneer u een uitkering aanvraagt, kijken we eerst naar uw arbeidsmogelijkheden. Dit doen we in een uitvoerig intakegesprek. Eventueel wordt dit gevolgd door medische onderzoeken als er medische belemmeringen lijken te zijn. Zodra de arbeidsmogelijkheden duidelijk zijn, bekijken we samen met u of er een reintegratietraject opgestart moet worden. Voor het opstellen en de uitvoering hiervan wordt door ons meestal de hulp ingeschakeld van (gespecialiseerde) re-integratiebedrijven. Bekeken wordt of we u kunnen helpen met bijvoorbeeld een sollicitatietraining, een opleiding of het vinden van een stageplaats of werkplek bij een bedrijf ergens in de regio. Doel van re-integratiebegeleiding Re-integratiebegeleiding is bedoeld om u meer kans te geven bij het (opnieuw) vinden van werk. Door u actief te helpen bij het zoeken naar vacatures; door u te motiveren; door te onderzoeken of u in een ander vak meer kansen heeft en of u daarvoor een opleiding of training nodig heeft. Zelf zoeken via internet Tegenwoordig kunt u zelf via internet ook eenvoudig op zoek naar werk. Op diverse sites worden actuele vacatures getoond. Kijk bijvoorbeeld eens op Ook vindt u op internet allerlei opleidingsmogelijkheden. Heeft u geen computer, dan kunt u gratis gebruik maken van de computers op het Werkplein. Eigen plannen U hoeft dus niet op onze plannen te wachten. Hebt u zelf een plan? Vertel het ons! Als het uw kans op werk vergroot, bekijken wij graag of we u erbij kunnen helpen. Volgt u als uitkeringsgerechtigde een re-integratietraject en maakt u daarom voor de opvang van uw kind(eren) gebruik van kinderopvang? Dan kunt u een tegemoetkoming in de kosten aanvragen, de zogenaamde kinderopvangtoeslag. Hiervoor kunt u terecht bij de Belastingdienst. Naast de vergoeding van de Belastingdienst, blijft er een deel over wat u zelf moet betalen: de eigen bijdrage. Uw gemeente vergoedt deze eigen bijdrage in een aantal gevallen. U komt voor een vergoeding in aanmerking als u behoort tot een van de onderstaande doelgroepen: 1. U bent alleenstaande ouder met een WWB, IOAW/Z- uitkering, u volgt een reintegratietraject volgt en u heeft (een) kind(eren) in de leeftijd tot en met 12 jaar, of: SEPTEMBER

16 2. U bent alleenstaande ouder met een WWB, IOAW/Z- uitkering, u werkt parttime, u ontvangt een aanvullende uitkering, u krijgt kinderopvang en u heeft (een) kind(eren) in de leeftijd tot en met 12 jaar, of: 3. U bent scholier (tot 18 jaar) en u ontvangt bijstand voor levensonderhoud. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met uw klantbegeleider. Doet u dit zo snel mogelijk. De aanvraag voor kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst en bij de gemeente moet u namelijk binnen een bepaalde periode aanvragen. Voor uzelf beginnen? Als u een idee heeft om voor uzelf te beginnen, onderzoeken we samen met u wat de mogelijkheden en kansen zijn. Zo bekijken we hoe u eventueel aan startkapitaal komt. En of er deskundigen zijn met wie u kunt praten om te zien of het een haalbaar idee is. Partners in re-integratie Bij al onze inspanningen rond re-integratie hebben we contacten met specialisten op dit terrein. Wet Sociale Werkvoorziening Als een gewone baan door uw arbeidshandicap niet haalbaar is, kunt u via de Wet sociale werkvoorziening (WSW) hulp krijgen bij het vinden van een baan die past bij uw mogelijkheden en beperkingen. Bij voorkeur komt u te werken bij een gewoon bedrijf met ondersteuning van een begeleider. Als dat niet mogelijk is, kunt u in aanmerking komen voor een baan bij een bedrijf in de sociale werkvoorziening. Wilt u in aanmerking te komen voor een WSW-baan, dien dan een aanvraag in. Het aanvraagformulier is verkrijgbaar bij de receptie van het Werkplein. Het UWV WERKbedrijf Venlo beoordeelt op basis van uw aanvraag of u in aanmerking komt voor een WSW-baan. Sociale activering Sociale activering betekent dat u, als het nodig is, begeleiding krijgt om (betaalde) activiteiten buitenshuis of buiten het gezin te zoeken. Het doel is om met intensieve ondersteuning en begeleiding inzicht te krijgen in uw eigen mogelijkheden en beperkingen. Het accent ligt hierbij op het doorbreken van uw sociale isolement, het onderzoeken van uw mogelijkheden, het accepteren van uw beperkingen en het opbouwen van uw zelfvertrouwen. Vrijwilligerswerk Meer weten? Voor uw eerste gesprek over re-integratie krijgt u een uitnodiging voor een intake. Uw klantbegeleider Werk kunt u op werkdagen bereiken. Op deze dagen is er een telefonisch spreekuur tussen 9.00 en uur. Is uw klantbegeleider er niet? Bel dan het algemene nummer: telefoon SEPTEMBER

17 WWB voor jongeren tot 27 jaar Vanaf 1 januari 2012 is de wet werk en bijstand aangescherpt voor jongeren tot 27 jaar zonder werk. In deze WWB 2012 komt de eigen verantwoordelijkheid van de jongere voorop te staan. Daarom worden alle jongeren (meerderjarigen van 18 tot 27 jaar) die zich bij de gemeente melden, geïnformeerd over de mogelijkheden om naar werk of school te gaan. Sancties Als je als jongere onvoldoende aantoonbare moeite doet om naar school of aan het werk te gaan, kan je een boete opgelegd krijgen. De uitkering kan worden verlaagd, maar je kunt ook worden uitgesloten van het recht op algemene bijstand als blijkt dat je je verplichtingen niet nakomt. Zoektijd Als je je meldt bij het UWV mag je niet direct een aanvraag indienen. Dat mag pas na een zoektijd van 4 weken. In die 4 weken moet je twee dingen doen: je moet actief naar werk zoeken je moet met documenten aantonen dat je geen onderwijs kan volgen. Je kunt uitgesloten worden van algemene bijstand als je onderwijs kan volgen en in verband daarmee recht hebt op studiefinanciering. Als je als jongere geen studiefinanciering kan krijgen, maar wel regulier onderwijs kan volgen en dat nalaat, word je ook uitgesloten. Voorschot Omdat je pas na 4 weken een aanvraag mag indienen, krijg je in principe geen voorschot. Alleen bij een acute noodsituatie mag een voorschot in de eerste 4 weken worden verstrekt. Ondersteuning Bij het toekennen van de uitkering wordt een plan van aanpak gevoegd met daarin de afspraken, verplichtingen en uitleg over hoe de gemeente je ondersteunt bij het zoeken naar werk. Tegen het plan van aanpak kun je bezwaar aantekenen. Heb je nog vragen? Als je vragen hebt, neem dan contact op met het Jongerenloket Werkplein regio Helmond, Churchilllaan 109, 5705 BK Helmond. Dit kan op werkdagen van 8.30 tot uur op telefoonnummer of via SEPTEMBER

18 Normen De afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Helmond voert voor de gemeente Helmond en een aantal andere gemeenten onder andere de volgende uitkeringsregelingen uit: Wet werk en bijstand (WWB) Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw) Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz) Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). In deze informatiemap zijn geen bedragen opgenomen. Deze veranderen namelijk regelmatig, in de regel per 1 januari en 1 juli. Dat is ook de reden waarom we ze niet opnemen in deze map. U kunt de actuele bedragen opvragen bij uw klantbegeleider Inkomen of opzoeken op de internetsite van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: kies voor het onderwerp Bijstand, vervolgens voor Hoogte van de Bijstandsuitkering. Er is ook gemeentelijk beleid over toeslagen en verlagingen. Neem hiervoor contact op met uw klantbegeleider Inkomen. Voor het bepalen van de hoogte van de uitkeringsnorm wordt ook rekening gehouden met uw vermogen. Ook hierover kan uw klantbegeleider Inkomen u informeren. Heeft u nog vragen? Bel dan uw klantbegeleider Inkomen. Afhankelijk van zijn/haar werkdagen heeft uw klantbegeleider telefonisch spreekuur tussen 9.00 en uur. Is uw klantbegeleider er niet? Bel dan het algemene nummer: telefoon SEPTEMBER

19 Langdurigheidstoeslag Dit hoofdstuk geldt alleen voor de klanten van de gemeente Helmond. Klanten van andere gemeenten moeten contact opnemen met hun eigen gemeente. Ontvangt u al 5 jaar of langer een laag inkomen? Dan kunt u de langdurigheidstoeslag aanvragen. Geldt dat voor iedereen? Nee. Alleen wanneer u voldoet aan de volgende voorwaarden: Uw inkomen is 5 jaar of langer (zonder onderbrekingen) niet hoger dan de bijstandsnorm U bent tussen de 23 en 65 jaar oud. Heb ik dan voortaan altijd recht op de langdurigheidstoeslag? Nee, dat is niet automatisch zo. U moet ieder jaar opnieuw een aanvraag indienen. Hoeveel is de toeslag en wanneer wordt die betaald? De hoogte van de toeslag wordt door de gemeente bepaald. De toeslag wordt 1x per jaar uitgekeerd. Het bedrag kan per jaar anders zijn. Hoeveel u krijgt, hangt ervan af of u gehuwd bent of u alleenstaande ouder bent of u alleenstaande bent. Wilt u weten hoe u de langdurigheidtoeslag aanvraagt? Neem contact met: De Zorgpoort (bezoekadres: Zandstraat 94) Postbus AZ Helmond Tel SEPTEMBER

20 Schulddienstverlening Dit hoofdstuk geldt alleen voor de klanten van de gemeente Helmond, Asten en Laarbeek. Klanten van andere gemeenten moeten contact opnemen met hun eigen gemeente. Heeft u vragen over omgaan met geld? Wilt u een lening aanvragen? Zoekt u hulp bij het oplossen van financiële problemen en/of schulden? Schulddienstverlening helpt u. Lening een voorbeeld Stel: u hebt geen spaargeld. Toch moet er onverwacht dringend iets worden vervangen, zoals meubels of een koelkast. Daarvoor kunt u dan een lening aanvragen bij de Kredietbank Nederland in Almere. Hoeveel kunt u lenen? Dat hangt af van uw persoonlijke financiële omstandigheden. U moet wel altijd in maximaal 3 jaar aflossen. Kortom: een verantwoorde lening op maat. Hoe vraagt u de lening aan? Vraag bij Schulddienstverlening naar de aanvraagformulieren. Deze formulieren zijn ook verkrijgbaar bij de receptie van het Werkplein Regio Helmond of te downloaden via de website van de Kredietbank Nederland: Financiële problemen Het kan gebeuren dat u zoveel schulden maakt, dat u er niet meer uitkomt: leningen die niet meer afgelost kunnen worden, achterstand met de huur, onbetaalde rekeningen van gas, water en dergelijke. U kunt dan terecht bij uw gemeente. Dat is wettelijk zo geregeld. Woont u in Asten, Helmond of Laarbeek, dan kan de gemeente Helmond u hulp bieden bij het oplossen van financiële problemen. De gemeente werkt hierbij samen met de LEVgroep, een regionale organisatie voor welzijn en maatschappelijke ontwikkeling. U krijgt eerst een intakegesprek waarin uw financiële situatie in kaart wordt gebracht en er wordt bekeken hoe u het beste van uw schulden af kunt komen. Afhankelijk van de ernst van uw financiële problemen krijgt u de juiste ondersteuning. Hierbij staat voorop dat u gemotiveerd bent om uw problemen zelf op te lossen. SEPTEMBER

21 Budgetbeheer Soms is het noodzakelijk dat iemand anders uw uitgaven en inkomsten een tijdje beheert en die ervoor zorgt dat uw vaste lasten altijd worden doorbetaald. Zelf krijgt u dan een beperkt bedrag per week. Zo leert u onder begeleiding weer uw eigen geld te beheren. Budgetbeheer dus. Benut u wel alle regelingen? Er kan samen met u gekeken worden of u recht hebt op heffingskorting, op bijzondere bijstand of op langdurigheidstoeslag. Of misschien hebt u wel recht op kwijtschelding van gemeentelijke heffingen. Ook hiervoor kunt u zich melden bij de LEV-groep: Waar vindt u de LEV-groep? Inwoner van Helmond: De LEVgroep Penningstraat MZ Helmond Tel. (0492) Inwoner van Laarbeek: LEVgroep locatie Beek en Donk LEVgroep locatie Aarle-Rixtel LEVgroep locatie Lieshout Burg.van de Weidenlaan 13c Bosscheweg 20 Grotenhof AR Beek en Donk 5753 GV Aarle-Rixtel 5737 CB Lieshout Tel. (0492) Tel. (0492) Tel. (0492) Inwoner van Asten: Tijdelijk: Secretariaat Schulddienstverlening Helmond Werkplein Regio Helmond Openingstijden inloopspreekuur Schulddienstverlening Iedere werkdag van 9:00 tot 12:00 uur. Alle informatie vindt u ook op de website van Schulddienstverlening, SEPTEMBER

22 Inlichtingenplicht U ontvangt een uitkering. Want in uw situatie hebt u daar recht op. Maar uw situatie kan veranderen. En dat kan gevolgen hebben voor uw recht op uitkering. Wat moet u melden? Veranderingen die gevolgen hebben voor de hoogte van uw uitkering moet u aan ons doorgeven. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden. U moet het aan ons melden: als u en/of ieder ander gezinslid gaat werken. Met werk bedoelen we vast werk, tijdelijk werk, werk via een uitzendbureau of werk als zelfstandige. Ook vrijwilligerswerk moet u melden als uw inkomsten en/of van ieder ander gezinslid wijzigen. Bijvoorbeeld wijzigingen van inkomsten van uw partner veranderen of van uw kinderen (ouder dan 16 jaar), nieuwe inkomsten omdat u gedeeltelijk gaat werken, inkomsten uit een andere uitkering of wanneer u meer of minder inkomsten hebt dan tot nu toe als uw woonsituatie en/of van ieder ander gezinslid wijzigt. Denk dan bijvoorbeeld aan een verhuizing, een partner of kind die tijdelijk op een ander adres gaat wonen, of een overlijden als uw vermogen en/of van ieder ander gezinslid wijzigt. Bijvoorbeeld door het winnen van een geldprijs, het ontvangen van een schenking of een erfenis als u en/of ieder ander gezinslid gaat studeren als er iets wijzigt met betrekking tot uw verblijfsvergunning of nationaliteit en/of die van ieder ander gezinslid. Deze opsomming is niet volledig. Neem bij twijfel contact op met uw klantbegeleider Inkomen. Wanneer moet u veranderingen melden? Veranderingen die gevolgen kunnen hebben voor de hoogte van uw uitkering moet u binnen 5 werkdagen aan ons doorgeven. Als u veranderingen niet tijdig meldt, is er een kans dat u een boete wordt opgelegd waardoor uw uitkering wordt verlaagd! Hoe geeft u veranderingen door? Voor het doorgeven van veranderingen moet u gebruik maken van het Wijzigingsformulier. Dit formulier zit ook in deze map. Levert u het ingevulde en ondertekende Wijzigingsformulier in op het Werkplein. Als u een Wijzigingsformulier ingeleverd heeft, kunt u een nieuw formulier vragen bij de balie of bij uw klantbegeleider, voor het doorgeven van nieuwe wijzigingen. Let op: Soms moet u niet alleen het Wijzigingsformulier inleveren, maar ook bewijsstukken. Op het Wijzigingsformulier staat wat u nog meer moet inleveren. SEPTEMBER

23 Inlichtingenbureau We vergelijken de gegevens van (ex-)cliënten van de afdeling Werk en Inkomen met de gegevens van andere instanties. Want we willen voorkomen dat cliënten een uitkering krijgen waar ze geen recht op hebben. Deze vergelijking wordt gedaan door het Inlichtingenbureau. Zij kunnen misbruik van uitkeringen eenvoudig en snel op te sporen. Wat betekent dat voor u? Als al uw gegevens bij de verschillende instanties met elkaar kloppen, merkt u niets van het Inlichtingenbureau. Soms ziet het Inlichtingenbureau dat bepaalde gegevens niet kloppen. Dan wordt eerst gekeken of er fouten zijn gemaakt door onze administratie. Als dat zo is, merkt u nog steeds niets. Wanneer niet duidelijk is waarom de gegevens afwijken, vragen wij u om uitleg. De ene keer vragen we u meer gegevens op te sturen. Een andere keer nodigen we u uit voor een gesprek. Samen bekijken we dan waardoor de verschillen zijn ontstaan. Welke gegevens worden vergeleken? Het Inlichtingenbureau vergelijkt uw gegevens die bekend zijn bij de gemeente met de gegevens van diverse instanties. Denk daarbij onder andere aan: 1. het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (LlSV) 2. de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO, voorheen IB-Groep) 3. de belastingdienst. Meer weten? Er is een folder over het Inlichtingenbureau, gemaakt door Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarin staat duidelijk wat uw plichten én uw rechten zijn. Want natuurlijk mag niet iedereen zomaar overal gegevens opvragen. Wat wel mag en wat niet, staat in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De folder kunt u afhalen aan de balie van de afdeling Werk en Inkomen op het Werkplein. Ook vindt u de informatie op Heeft u nog vragen? Bel dan uw klantbegeleider Inkomen. Afhankelijk van zijn/haar werkdagen heeft uw klantbegeleider telefonisch spreekuur tussen 9.00 en uur. Is uw klantbegeleider er niet? Bel dan het algemene nummer: telefoon SEPTEMBER

24 Fraude Wat is fraude? Van fraude is sprake als u geen of verkeerde informatie verstrekt waardoor ten onrechte een uitkering wordt betaald. Waarom zijn we streng bij fraude? Door omstandigheden is het soms noodzakelijk dat burgers een beroep doen op bijvoorbeeld een bijstandsuitkering. Om al die uitkeringen te kunnen betalen, is veel geld nodig. Dat geld wordt door alle burgers samen bijeen gebracht. Wie geen recht heeft op een uitkering maar die toch aanvraagt, neemt iets uit de gezamenlijke pot. Daar moet niemand aan mee willen werken. Wanneer is sprake van fraude? Wanneer u een uitkering aanvraagt, vraagt de gemeente u om gegevens. Ook wanneer er iets in uw leven verandert, vraagt de gemeente u dat door te geven. Doet u dat niet, dan pleegt u fraude. Ook wanneer u onjuiste gegevens doorgeeft om er beter van te worden, pleegt u fraude. Verschillende voorbeelden van fraude Samenwonen zonder dit door te geven; Ergens anders het hoofdverblijf hebben dan op het adres dat de afdeling Werk en Inkomen kent; (Zwart)werken, maar de inkomsten niet (volledig) opgeven; Handelen zonder de inkomsten daarvan op te geven, bijvoorbeeld op internet, (zwarte) markten, auto s; (Te lang) in het buitenland verblijven zonder dit op te geven; Een andere uitkering ontvangen zonder dit op te geven; Een auto, boot, erfenis of andere vermogensbestanddelen bezitten zonder dit op te geven. Maar als er geen opzet in het spel is? We gaan er niet van uit dat u met opzet verkeerde gegevens doorgeeft. Misschien was het voor u niet duidelijk hoe de regels zijn bedoeld. Dan kunnen we daarover praten. Twijfelt u ergens over? Neem dan contact op met uw klantbegeleider Inkomen. Daarmee voorkomt u dat er problemen ontstaan. Want voorkomen is altijd beter dan genezen. SEPTEMBER

25 Controle van gegevens De gegevens van burgers die een uitkering ontvangen, worden regelmatig gecontroleerd. Deze controle kan plaatsvinden naar aanleiding van: 1. (Anonieme) tip; 2. Signaal van het Inlichtingenbureau (zie informatieblad Inlichtingenbureau in deze map); 3. Themacontrole; 4. Onderzoeken naar aanleiding van een cyclisch onderzoeksplan. (Anonieme) tips die bij ons binnenkomen De gemeente ontvangt regelmatig tips over burgers die frauderen. Die tips worden grondig gecontroleerd. Denkt u dat iemand fraudeert? Denkt u dat iemand fraudeert? Dan kunt u dat op verschillende manieren melden: 1.Via mail U kunt uw melding doorgeven door een te sturen naar Het is nog niet mogelijk om via mail anoniem een melding te doen. Wilt u uw tip anoniem melden, gebruik dan een van de onderstaande mogelijkheden. 2.Een brief schrijven Stuurt u liever een brief? Geef dan in ieder geval de naam, het adres en andere gegevens van de betrokken persoon door. Beschrijf ook kort waarom u denkt dat deze persoon fraudeert. Stuur uw brief naar: Afdeling Werk en Inkomen t.a.v. Cluster Handhaving Sociale Zekerheid Postbus AZ Helmond 3.Telefonisch Wilt u met een van onze medewerkers van Cluster Handhaving Sociale Zekerheid spreken? Bel ons dan, desnoods anoniem: Uw informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Wij nemen alle meldingen in behandeling die bij ons binnenkomen. Wij mogen u niet van de afhandeling op de hoogte houden. Dit komt door onze geheimhoudingsplicht. Wij vragen u hiervoor begrip. SEPTEMBER

26 Wat doet de gemeente aan fraudebestrijding? Bij de bestrijding van fraude hanteert de afdeling Werk en Inkomen vier basisregels. Dit zijn: Vroegtijdig informeren van klanten. Dit voorkomt dat klanten uit onwetendheid frauderen. Wegnemen van drempels in de dienstverlening. Een goed contact tussen klant en consulent leidt tot een betere acceptatie van wet en regelgeving. Controle op maat: fraude wordt opgespoord! Daadwerkelijk sanctioneren: wie fraudeert, wordt gestraft! Als u een aanvraag voor een bijstandsuitkering indient kunnen uw gegevens worden onderzocht door preventiemedewerkers. Zodra u een bijstandsuitkering heeft zijn handhavingspecialisten en sociaal rechercheurs actief met de opsporing van fraude. Deze medewerkers kunnen bij hun werk gebruik maken van verschillende informatiebronnen en opsporingsmethodes. Een en ander afhankelijk van de hoogte van het vermoedelijke fraudebedrag. Toezichthouders De handhavingsmedewerkers hebben extra bevoegdheden gekregen. Burgemeester en wethouders hebben namelijk besloten om hen aan te wijzen als toezichthouders. Een toezichthouder mag heel veel: bedrijven, cafés of coffeeshops betreden, mondeling of schriftelijk van een ieder inlichtingen vorderen, inzage in een identiteitsbewijs eisen, inzage eisen in en kopieën maken van zakelijke gegevens (o.a. bankafschriften, cd tjes) en tot slot vervoermiddelen onderzoeken. Een toezichthouder moet zich via een speciaal bewijs legitimeren. Weigering van het verlenen van medewerking aan een toezichthouder is strafbaar. Hoe zit het met uw privacy? Tijdens het fraudeonderzoek kan een medewerker van Cluster Handhaving Sociale Zekerheid door eigen waarnemingen gegevens over u verzamelen zonder dat u daarvan op de hoogte bent; dit wordt heimelijke waarneming genoemd. Door middel van heimelijke waarnemingen controleren deze medewerkers of de werkelijke situatie overeenkomt met de gegevens die u heeft verstrekt. Als u onderwerp bent geweest van heimelijke waarnemingen wordt u daarvan achteraf op de hoogte gebracht, ook als er geen onrechtmatigheden zijn geconstateerd. Wat gebeurt er als vastgesteld is dat u gefraudeerd heeft? U zult begrijpen dat fraude niet ongestraft kan blijven. U kunt onder andere met de volgende zaken te maken krijgen: u moet het bedrag wat u ten onrechte gekregen heeft terugbetalen; u kunt een boete opgelegd krijgen; afhankelijk van de hoogte van het fraudebedrag moet aangifte gedaan worden bij het Openbaar Ministerie. De straffen die u dan kunt krijgen zijn een geldboete, taakstraf of zelfs gevangenisstraf. Soms besluit de Officier van Justitie dan toch dat u niet wordt vervolgd. Dan legt de Afdeling Werk en Inkomen alsnog een boete op. SEPTEMBER

27 Wat doet u als u het niet eens bent met het besluit van de gemeente? U kunt bezwaar indienen Lees daarover meer in deze Infomap in het hoofdstuk over Bezwaar, voorlopige voorziening en beroep. Heeft u nog vragen? Bel dan uw klantbegeleider Inkomen. Afhankelijk van zijn/haar werkdagen heeft uw klantbegeleider telefonisch spreekuur tussen 9.00 en uur. Is uw klantbegeleider er niet? Bel dan het algemene nummer: telefoon SEPTEMBER

28 Bijstand terugbetalen Terugvordering Het kan gebeuren dat u ten onrechte teveel bijstand ontvangt. U bent dan meestal verplicht dit teveel ontvangen bedrag terug te betalen. De wet noemt dit terugvorderen. Wanneer moet ik bijstand terugbetalen? Ten onrechte ontvangen bijstand moet u in de meeste gevallen terugbetalen. Enkele voorbeelden: U verstrekt geen, onjuiste en/of onvolledige informatie over uw persoonlijke situatie Bijvoorbeeld wanneer u inkomsten uit (parttime) werk heeft verzwegen of wanneer u niet heeft gemeld dat u samenwoont. U ontving teveel bijstand door een vergissing Betaalt het Werkplein u per ongeluk teveel bijstand, dan bent u verplicht het teveel ontvangen bedrag terug te betalen. U ontving inkomsten later Als u bijstand ontvangt, kan het gebeuren dat u over dezelfde periode nog inkomsten heeft, die u pas later ontvangt. Zoals alimentatie en achterstallig loon. Als u daardoor teveel bijstand heeft ontvangen, moet u die terugbetalen. Voorschot Als u een uitkering aanvraagt, kan de gemeente u een voorschot verstrekken. Als blijkt dat u geen recht heeft op bijstand, moet u dit voorschot terugbetalen. Doet u dat niet, dan wordt het voorschot teruggevorderd. Leenbijstand Als u een lening heeft ontvangen van het Werkplein, dan bent u verplicht deze terug te betalen. Doet u dat niet, dan wordt de lening teruggevorderd. Van wie wordt teruggevorderd? De teveel ontvangen bijstand vordert het Werkplein terug van degene die de bijstand ten onrechte heeft ontvangen. Bij gezinsbijstand kan het Werkplein van alle gezinsleden terugvorderen. Bij verzwegen samenwoning kan het Werkplein ook van de verzwegen partner terugvorderen. Hoe gaat terugvordering in zijn werk? Als er een besluit tot terug- en invordering komt, ontvangt u hierover bericht. Dit besluit heet een beschikking. Bent u het niet eens met deze beschikking, dan kunt u bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit moet u schriftelijk en binnen zes weken na ontvangst van de beschikking doen. Als u het met de beslissing op bezwaar niet eens bent, kunt u binnen zes weken na die beslissing bij de Rechtbank in beroep gaan. SEPTEMBER

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie.

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie. Inhoud Algemeen Deze informatiemap ontvangen alle klanten van de gemeenten waarvoor de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Helmond de gemeentelijke uitkerings- en re-integratieregelingen uitvoert:

Nadere informatie

Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2016 Werk en inkomen

Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2016 Werk en inkomen Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2016 Werk en inkomen Wat is een Individuele inkomenstoeslag? De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat u kunt ontvangen als u tenminste drie jaar van een

Nadere informatie

Werkloos? Weener XL helpt u op weg naar werk

Werkloos? Weener XL helpt u op weg naar werk Werkloos? Weener XL helpt u op weg naar werk Hulp op weg naar inkomen Soms gebeuren er dingen in het leven die u liever anders had gezien. U wordt werkloos of mag minder uren werken, uw relatie strandt.

Nadere informatie

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea invullen iinvullen Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitkeringsadministratie Stadskantoor Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon 14038 www.zwolle.nl

Nadere informatie

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Subsidie chronisch zieken en ouderen 2014

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Subsidie chronisch zieken en ouderen 2014 invullen iinvullen Aanvraag Subsidie chronisch zieken en ouderen 2014 In te vullen door SoZaWe: Datum ontvangst Cliëntnummer Werkprocesnummer Consulent Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitkeringsadministratie

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Iedere Nederlander moet zelf in zijn levensonderhoud voorzien. Lukt u dat niet én zijn er geen andere voorzieningen, dan helpt

Nadere informatie

STATUSOVERZICHT EN WIJZIGINGSFORMULIER

STATUSOVERZICHT EN WIJZIGINGSFORMULIER STATUSOVERZICHT EN WIJZIGINGSFORMULIER Wilt u bij beantwoording het kenmerk vermelden. Rivierweg 111 Telefoon: 010-2848688 Postbus 133 Telefax: 010-2848800 2900 AC Capelle aan den IJssel BTW nummer: 001877045B05

Nadere informatie

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Het doorgeven van een voor de uitkering relevante wijziging moet altijd gebeuren via het mutatieformulier. Let op: Dit is de enige manier waarop

Nadere informatie

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Het doorgeven van een voor de uitkering relevante wijziging moet altijd gebeuren via het mutatieformulier. Let op: Dit is de enige manier waarop

Nadere informatie

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Het doorgeven van een voor de uitkering relevante wijziging moet altijd gebeuren via het mutatieformulier. Let op: Dit is de enige manier waarop

Nadere informatie

Stuur dus de gevraagde informatie tijdig en volledig toe om stopzetting of vertraging van de betalingen te voorkomen!

Stuur dus de gevraagde informatie tijdig en volledig toe om stopzetting of vertraging van de betalingen te voorkomen! Status- en mutatieformulieren en formulieren maandelijkse inkomsten De gemeente Moerdijk werkt vanaf 1 januari 2010 niet meer met maandbriefjes (Rofjes), maar met status- en mutatieformulieren. U ontvangt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie.

Inhoudsopgave. Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie. Inhoudsopgave Het Werkplein Regio Helmond... 2 Participatiewet... 4 Participatiewet voor jongeren tot 27 jaar... 5 Uw arbeidsverplichtingen... 6 Re-integratie... 8 Normen... 11 Digitaal klantendossier...

Nadere informatie

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen.

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen. Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een uitkering levensonderhoud aanvragen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb). Wat moet u doen? Vul het

Nadere informatie

Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering

Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering Registratienummer: (in te vullen door de ISD) Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) Op de laatste bladzijde staat algemene informatie over

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD BIJ AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG

INFORMATIEBLAD BIJ AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG INFORMATIEBLAD BIJ AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG Belangrijk: Lees eerst dit informatieblad. Heeft u recht op individuele inkomenstoeslag? Vul dan het aanvraagformulier in. Deze informatie

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Sociale Zaken. Naam: Burgerservicenummer: Adres: Huisnummer: Postcode: Woonplaats:

Wijzigingsformulier Sociale Zaken. Naam: Burgerservicenummer: Adres: Huisnummer: Postcode: Woonplaats: Wijzigingsformulier Sociale Zaken Naam: Burgerservicenummer: Adres: Huisnummer: Postcode: Woonplaats: Dit formulier is bedoeld om wijzigingen in uw persoonlijke situatie door te geven aan afdeling Sociale

Nadere informatie

INHOUD. Werk Inschrijven bij UWV WERKbedrijf 2 Een uitkering en vrijwilligerswerk? 2

INHOUD. Werk Inschrijven bij UWV WERKbedrijf 2 Een uitkering en vrijwilligerswerk? 2 September 2011 Naam Adres Woonplaats Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van Sociale Zaken van dit jaar. In elke nieuwsbrief behandelen we onderwerpen die voor u van belang kunnen zijn. Hieronder vindt u

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsondersteunend budget.

Aanvraagformulier persoonsondersteunend budget. Aanvraagformulier persoonsondersteunend budget. Registratienummer: Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) (in te vullen door de ISD) Geldig vanaf 1 januari 2015. Op de laatste bladzijde staat algemene

Nadere informatie

Wat doet het Inlichtingenbureau?

Wat doet het Inlichtingenbureau? Wat doet het Inlichtingenbureau? Deze brochure geeft belangrijke informatie met betrekking tot de controle van uw gegevens. Wanneer u bijstand krijgt, worden uw gegevens gecontroleerd door verschillende

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND (ZONDER PW)

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND (ZONDER PW) AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND (ZONDER PW) 1. PERSOONSGEGEVENS AANVRAGER: BSN : NAAM : ADRES : POSTCODE EN WOONPLAATS : GEBOORTEDATUM : TELEFOONNUMMER : REKENINGNUMMER : PARTNERGEGEVENS: BSN : NAAM

Nadere informatie

Inlichtingen- en aanvraagformulier bijzondere bijstand

Inlichtingen- en aanvraagformulier bijzondere bijstand Inlichtingen- en aanvraagformulier bijzondere bijstand 1. Reden aanvraag 2. Persoonsgegevens aanvrager partner Burgerservicenummer Naam Woonadres Woonplaats Geboortedatum Telefoonnummer E-mailadres 3.

Nadere informatie

Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering

Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering Registratienummer: (in te vullen door de ISD) Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) Op de laatste bladzijde staat algemene informatie over

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand bewindvoering

Aanvraagformulier bijzondere bijstand bewindvoering Aanvraagformulier bijzondere bijstand bewindvoering 1. Persoonsgegevens aanvrager partner* Burgerservicenummer Naam Woonadres Woonplaats Geboortedatum Telefoonnummer E-mailadres 2. Bijzondere kosten Ik

Nadere informatie

Voorkom problemen, houd u aan de regels!

Voorkom problemen, houd u aan de regels! Voorkom problemen, houd u aan de regels! Vanaf 1 januari 2013 worden overtredingen van de uitkeringsregels strenger bestraft. De overheid en het Nederlandse publiek vinden het belangrijk dat geld dat bestemd

Nadere informatie

Individuele inkomenstoeslag Aanvraag

Individuele inkomenstoeslag Aanvraag Dit formulier is bestemd voor: Gemeente Putten Fontanusplein 1 Postbus 400, 3880 AK Putten Voor inlichtingen: Loket Samenleving telefoonnummer (0341) 359 646 Individuele inkomenstoeslag Aanvraag Let op:

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 13.1156 d.d. 17-12-2013 Onderwerp De beantwoording van schriftelijke vragen van het raadslid L. RADEMAKER (SP) inzake Uitkeringsgerechtigden moeten duidelijkheid krijgen over hoogte uitkering

Nadere informatie

WIJZINGSFORMULIER BBZ

WIJZINGSFORMULIER BBZ WIJZINGSFORMULIER BBZ Naam: BSN: Naam partner: BSN: U ontvangt een uitkering van de afdeling Werk Inkomen en Zorgverlening (WIZ). Gebruik dit formulier voor het doorgeven van wijzigingen. Dit formulier

Nadere informatie

Aanvraagformulier Bijzondere bijstand - algemeen

Aanvraagformulier Bijzondere bijstand - algemeen Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Postadres Postbus 8029, 3503 SB Utrecht Telefoon 030-286 52 11 www.utrecht.nl/sozawe Aanvraagformulier Bijzondere bijstand - algemeen Dit formulier is speciaal voor

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Inhoudsopgave Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 4 Hoe hoog is uw bijstandsuitkering?

Nadere informatie

NU WEET IK WAT BELANGRIJK IS BIJ MIJN BIJSTANDS- UITKERING. Spelregels met duidelijke afspraken. HOUTEN IJSSELSTEIN LOPIK NIEUWEGEIN VIANEN

NU WEET IK WAT BELANGRIJK IS BIJ MIJN BIJSTANDS- UITKERING. Spelregels met duidelijke afspraken. HOUTEN IJSSELSTEIN LOPIK NIEUWEGEIN VIANEN 1 NU WEET IK WAT BELANGRIJK IS BIJ MIJN BIJSTANDS- UITKERING. Spelregels met duidelijke afspraken. HOUTEN IJSSELSTEIN LOPIK NIEUWEGEIN VIANEN SPELREGELS MET DUIDELIJKE AFSPRAKEN Heeft u geen of onvoldoende

Nadere informatie

Minimabeleid Leermiddelen Aanvraag

Minimabeleid Leermiddelen Aanvraag Dit formulier is bestemd voor: Gemeente Putten Fontanusplein 1 Postbus 400, 3880 AK Putten Voor inlichtingen: Loket Samenleving telefoonnummer (0341) 359 646 Minimabeleid Leermiddelen Aanvraag Let op:

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand

Aanvraagformulier bijzondere bijstand Aanvraagformulier bijzondere bijstand Niet in te vullen door aanvrager Ingekomen: clientnr: werkprocesnr.: Par: Ondergetekende(n) verzoekt/verzoeken aan hemzelf/haarzelf/henzelf financiële bijstand te

Nadere informatie

Schulden en/of betalingsachterstanden van uzelf? Nee Ja vul in. Totaalbedrag schulden

Schulden en/of betalingsachterstanden van uzelf? Nee Ja vul in. Totaalbedrag schulden Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering Registratienummer: (in te vullen door de ISD) Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) Op de laatste bladzijde staat algemene informatie over

Nadere informatie

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of een uitkering? Dan heeft u dit jaar misschien

Nadere informatie

Spelregels voor een uitkering

Spelregels voor een uitkering Spelregels voor een uitkering Voor het aanvragen van een uitkering geldt een aantal spelregels. De gemeente Nederweert wil u hierin zo goed mogelijk begeleiden. In deze folder leest u hoe de procedure

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET AANVRAAG-/INLICHTINGENFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND

TOELICHTING BIJ HET AANVRAAG-/INLICHTINGENFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND CLUSTER KLANT CONTACT CENTRUM Harmen Visserplein 1 Postbus 155 8300 AD Emmeloord Tel.: (0527) 63 39 11 TOELICHTING BIJ HET AANVRAAG-/INLICHTINGENFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND Algemeen U vraagt bijzondere

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand

Aanvraagformulier bijzondere bijstand Aanvraagformulier bijzondere bijstand Met dit formulier vraagt u bijzondere bijstand aan. Ook geeft u hierbij de gegevens op waarmee de gemeente kan vaststellen of u recht heeft op bijzondere bijstand.

Nadere informatie

Minimabeleid PC-regeling Aanvraag

Minimabeleid PC-regeling Aanvraag Dit formulier is bestemd voor: Gemeente Putten Fontanusplein 1 Postbus 400, 3880 AK Putten Voor inlichtingen: Loket Samenleving telefoonnummer (0341) 359 646 Minimabeleid PC-regeling Aanvraag Let op: Uw

Nadere informatie

(Voor mensen met een bijstandsuitkering van Sociale Zaken IJsselgemeenten is een ander formulier beschikbaar)

(Voor mensen met een bijstandsuitkering van Sociale Zaken IJsselgemeenten is een ander formulier beschikbaar) INFORMATIEBLAD BIJ AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG Belangrijk: Lees eerst dit informatieblad. Heeft u recht op individuele inkomenstoeslag? Vul dan het aanvraagformulier in. Dit formulier

Nadere informatie

Naam: Burgerservicenummer: Geboortedatum: Adres: Huisnummer:

Naam: Burgerservicenummer: Geboortedatum: Adres: Huisnummer: Wijzigingsformulier Sociale Zaken Naam: Burgerservicenummer: Geboortedatum: Adres: Huisnummer: Postcode: Woonplaats: Dit formulier is bedoeld om wijzigingen in uw persoonlijke situatie door te geven aan

Nadere informatie

Wilt u dit formulier volledig invullen en ondertekenen? Als u het formulier goed invult, wordt u sneller geholpen.

Wilt u dit formulier volledig invullen en ondertekenen? Als u het formulier goed invult, wordt u sneller geholpen. invullen iinvullen Aanvraag Participatiefonds Inkomensondersteuning Stadskantoor Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon 14038 www.zwolle.nl Met dit formulier kunt u een bijdrage uit het Participatiefonds

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND. Naam BSN Relatie (bijvoorbeeld vader, moeder, kind etc.)

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND. Naam BSN Relatie (bijvoorbeeld vader, moeder, kind etc.) Datum melding: (in te vullen door gemeente) AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND 1. Persoonsgegevens: Naam: Telefoonnummer: Burgerservicenummer: Naam partner: (indien van toepassing) Burgerservicenummer

Nadere informatie

Wilt u dit formulier volledig invullen en ondertekenen? Uw aanvraag wordt dan sneller afgehandeld.

Wilt u dit formulier volledig invullen en ondertekenen? Uw aanvraag wordt dan sneller afgehandeld. invullen iinvullen Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis 2017 Sociale Zaken en Werkgelegenheid Inkomensondersteuning Stadskantoor Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon 14038 www.zwolle.nl

Nadere informatie

Toelichting op Wijzigingsformulier

Toelichting op Wijzigingsformulier Toelichting op Wijzigingsformulier U ontvangt van ons een uitkering. Eén van de verplichtingen voor behoud van deze uitkering is dat u wijzigingen aan ons doorgeeft. Wijzigingen doorgeven Als er iets wijzigt

Nadere informatie

Denkt u eraan dat u ook de vragen 3 én 12, 13 én 14 moet invullen én dat u alle gevraagde bewijsstukken inlevert!

Denkt u eraan dat u ook de vragen 3 én 12, 13 én 14 moet invullen én dat u alle gevraagde bewijsstukken inlevert! Datum aanvraag Cliënt nummer Gemeente Súdwest-Fryslân Team Beschikken Postbus 10.000 8600 HA Sneek Werkproces nummer Aanvraag- & inlichtingenformulier Bijzondere bijstand. Voor inwoners die een Participatiewet-uitkering

Nadere informatie

Op eigen kracht maar niet alleen

Op eigen kracht maar niet alleen uwv.nl/wajong werk.nl Op eigen kracht maar niet alleen Wat u moet weten als u Wajong aanvraagt Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/wajong.

Nadere informatie

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Uitkering en fraude. Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. www.utrecht.nl

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Uitkering en fraude. Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. www.utrecht.nl www.utrecht.nl Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid Deze folder is speciaal voor cliënten van Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SoZaWe) die meer willen weten over de gevolgen van fraude. Er is

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wanneer hebt u recht op bijstand? Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan?

Wet werk en bijstand. Wanneer hebt u recht op bijstand? Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? Iedereen moet zoveel mogelijk in zijn eigen levensonderhoud voorzien met werken. Lukt dit niet, dan helpt de overheid u met werk zoeken. Zolang u geen werk hebt gevonden ontvangt u bijstand, via de Wet

Nadere informatie

Wanneer melden Uw melding moeten wij uiterlijk binnen 4 dagen na de maand waarin de wijziging plaatsvindt in ons bezit hebben.

Wanneer melden Uw melding moeten wij uiterlijk binnen 4 dagen na de maand waarin de wijziging plaatsvindt in ons bezit hebben. In te vullen door medewerker Werk, Inkomen en Zorg WIJZIGINGSFORMULIER PARTICIPATIEWET Klantnummer: Ingekomen d.d.: Aanvraagnummer: Naam medewerker WIZ Voor de toelichting op de vragen zie de achterzijde

Nadere informatie

Toelichting op Wijzigingsformulier

Toelichting op Wijzigingsformulier Toelichting op Wijzigingsformulier U ontvangt van ons een uitkering. Eén van de verplichtingen voor behoud van deze uitkering is dat u wijzigingen aan ons doorgeeft. Wijzigingen doorgeven Als er iets wijzigt

Nadere informatie

Wijzigingsformulier WWB-WIJ-IOAW-IOAZ

Wijzigingsformulier WWB-WIJ-IOAW-IOAZ In te vullen door de gemeente Datum ontvangst Verwerkt admin Wijzigingsformulier WWB-WIJ-IOAW-IOAZ Let op! Gebruik dit formulier alleen om wijzigingen door te geven. Als er niets verandert in uw situatie

Nadere informatie

Brochuretekst SZW. Wet werk en bijstand Januari 2012

Brochuretekst SZW. Wet werk en bijstand Januari 2012 Brochuretekst SZW Wet werk en bijstand Januari 2012 Wet werk en bijstand Iedereen moet zoveel mogelijk in zijn eigen levensonderhoud voorzien met werken. Lukt dit niet, dan helpt de overheid u met werk

Nadere informatie

WIJZINGSFORMULIER bijstandsuitkering (Participatiewet)

WIJZINGSFORMULIER bijstandsuitkering (Participatiewet) WIJZINGSFORMULIER bijstandsuitkering (Participatiewet) Naam: BSN: Naam partner: BSN: U ontvangt een uitkering van de afdeling Werk Inkomen en Zorgverlening (WIZ). Gebruik dit formulier voor het doorgeven

Nadere informatie

Aanvraagformulier individuele studietoeslag

Aanvraagformulier individuele studietoeslag Aanvraagformulier individuele studietoeslag Registratienummer: Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) (in te vullen door de ISD) Op de laatste bladzijde staat algemene informatie over de individuele

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand

Aanvraagformulier bijzondere bijstand Aanvraagformulier bijzondere bijstand Registratienummer: (in te vullen door de ISD) Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) Geldig vanaf 1 januari 2015. Op de laatste bladzijde staat algemene informatie

Nadere informatie

Tegemoetkoming Chronisch zieken en beperkten en compensatieregeling eigen bijdrage.

Tegemoetkoming Chronisch zieken en beperkten en compensatieregeling eigen bijdrage. Tegemoetkoming Chronisch zieken en beperkten en compensatieregeling eigen bijdrage. Dit formulier opsturen naar: Gemeente Hoorn t.a.v. administratie WMO Postbus 603 Antwoordnummer 98 1620 AR Hoorn www.hoorn.nl

Nadere informatie

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2016

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2016 Gemeente Horst aan de Maas Wilhelminaplein 6 / Postbus 6005 5960 AA Horst Tel (077) 477 97 77 Fax (077) 477 97 50 ` Bank nr. NL48RABO0123601150 Website www.horstaandemaas.nl Toelichting Kwijtschelding

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Aanvraag Tegemoetkoming 2017 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden

Aanvraag Tegemoetkoming 2017 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Aanvraag Tegemoetkoming 2017 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Nadere informatie

Aanvraag Tegemoetkoming 2016 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden

Aanvraag Tegemoetkoming 2016 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Aanvraag Tegemoetkoming 2016 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Op eigen kracht maar niet alleen. Wat u moet weten als u Wajong aanvraagt

Op eigen kracht maar niet alleen. Wat u moet weten als u Wajong aanvraagt Op eigen kracht maar niet alleen Wat u moet weten als u Wajong aanvraagt Inhoud Wajong in het kort 3 Hoe gaat de aanvraag Wajong? 6 Op gesprek 9 De beslissing 11 Afspraak met uw contactpersoon: een plan

Nadere informatie

Statusoverzicht en wijzigingsformulier

Statusoverzicht en wijzigingsformulier Statusoverzicht en wijzigingsformulier 1 2 Statusoverzicht en wijzigingsformulier Elke maand krijgt u van ons een overzicht met uw persoonlijke gegevens. Dit is het statusoverzicht. Als uw persoonlijke

Nadere informatie

Inlichtingen- en aanvraagformulier bijzondere bijstand 2017

Inlichtingen- en aanvraagformulier bijzondere bijstand 2017 Inlichtingen- en aanvraagformulier bijzondere bijstand 2017 1. Reden aanvraag 2. Persoonsgegevens aanvrager partner Burgerservicenummer Naam Woonadres Woonplaats Geboortedatum Telefoonnummer E-mailadres

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD BIJ AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG

INFORMATIEBLAD BIJ AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG INFORMATIEBLAD BIJ AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG Belangrijk: Lees eerst dit informatieblad. Heeft u recht op individuele inkomenstoeslag? Vul dan het aanvraagformulier in. Deze informatie

Nadere informatie

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin)

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Lay-out Bob Snel (trainer ATC Amstelduin) Document Versie maart 2007 Meer informatie E-mail:

Nadere informatie

Afdeling Sociale Zaken

Afdeling Sociale Zaken Afdeling Sociale Zaken Postadres Bezoekadres Postbus 3020 Dampten 2 INLICHTINGENFORMULIER VOOR AANVRAAG 1620 GA Hoorn Tel. 0229-750850 Bijzondere Bijstand Werkproces nr: contactpersoon 1. PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Wilt u dit formulier volledig invullen en ondertekenen? Uw aanvraag wordt dan sneller afgehandeld.

Wilt u dit formulier volledig invullen en ondertekenen? Uw aanvraag wordt dan sneller afgehandeld. invullen iinvullen Aanvraag Individuele studietoeslag Sociale Zaken en Werkgelegenheid Inkomensondersteuning Stadskantoor Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon 14038 www.zwolle.nl Met dit formulier kunt

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand

Aanvraag bijzondere bijstand Aanvraag bijzondere bijstand jonger dan 65 jaar afdeling (in te vullen door SoZaWe) Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe) legt uw gegevens vast, raadpleegt ze, maar kan ze ook aan andere instanties

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand

Aanvraagformulier bijzondere bijstand Aanvraagformulier bijzondere bijstand Met dit formulier kunt u bijzondere bijstand aanvragen. De kosten waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt, moeten noodzakelijk zijn en er moeten bijzondere omstandigheden

Nadere informatie

Wat wilt u aanvragen? Zie de voorwaarden op bladzijde 5

Wat wilt u aanvragen? Zie de voorwaarden op bladzijde 5 Aanvraagformulier voor: - - - Persoonlijk participatiebudget (pensioengerechtigden) - Tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering Hieronder staan de gegevens die bij ons bekend zijn. Als er iets

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand

Aanvraag bijzondere bijstand Aanvraag bijzondere bijstand Meer informatie Kijk op www.rotterdam.nl/sozawe of bel 14 010. U kunt uw vraag ook mailen naar info@rotterdam.nl Lever dit formulier in bij Uw Werkplein of de afdeling waar

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand Participatiewet

Aanvraagformulier bijzondere bijstand Participatiewet Zaaknummer Aanvraagformulier bijzondere bijstand Participatiewet Wat zijn de voorwaarden? De gemeente Gennep biedt ondersteuning aan mensen met een laag inkomen. Bijzondere bijstand is een bijdrage in

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand

Aanvraag bijzondere bijstand Aanvraag bijzondere bijstand Meer informatie Kijk op www.rotterdam.nl/sozawe U kunt uw vraag ook mailen naar info@rotterdam.nl Stuur dit formulier naar Uw Werkplein of de afdeling waar u contact mee heeft.

Nadere informatie

Aanvraagformulier collectieve zorgverzekering minima 2015

Aanvraagformulier collectieve zorgverzekering minima 2015 Aanvraagformulier collectieve zorgverzekering minima 2015 datum ontvangst: Clientnr: Werkprocesnr: 1. Uw gegevens ( kopie paspoort of identiteitskaart bijvoegen) Burgerservicenummer Voorletters en naam

Nadere informatie

Formulier aanvraag beschermingsbewind/budgetbeheer DE MAAS DIENSTVERLENING

Formulier aanvraag beschermingsbewind/budgetbeheer DE MAAS DIENSTVERLENING DE MAAS DIENSTVERLENING LET OP! Er is ook een digitaal aanvraagformulier beschikbaar via www.demaasdienstverlening.nl U vraagt beschermingsbewind en/of budgetbeheer aan door: dit formulier volledig en

Nadere informatie

Aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag 2017

Aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag 2017 Aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag 2017 Persoonlijke gegevens Uzelf Naam en voorletters Burgerservicenummer: Telefoonnummer: Geboortedatum: Rekeningnummer: E-mailadres: Uw partner (indien van

Nadere informatie

Een eigen inkomen met de Wajong

Een eigen inkomen met de Wajong uwv.nl werk.nl Een eigen inkomen met de Wajong Als u zelf geen geld kunt verdienen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl. U kunt ook

Nadere informatie

Sociale Dienst Drechtsteden Klantenservice

Sociale Dienst Drechtsteden Klantenservice Sociale Dienst Drechtsteden Klantenservice Postbus 619 3300 AP Dordrecht - Bezoekadres Spuiboulevard 298 3311 GR Dordrecht Telefoon (078) 770 89 10 Fax (078) 639 80 80 Website www.socialedienstdrechtsteden.nl

Nadere informatie

Aanvraagformulier koopkrachttegemoetkoming 2014

Aanvraagformulier koopkrachttegemoetkoming 2014 Aanvraagformulier koopkrachttegemoetkoming 2014 Extra geld voor mensen met een laag inkomen U dient dit formulier in te leveren vóór 15 december 2014 Heeft u een inkomen dat niet hoger is dan 110% van

Nadere informatie

Extra geld voor mensen met een laag inkomen

Extra geld voor mensen met een laag inkomen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of een uitkering? Dan heeft u misschien recht op extra geld van uw gemeente. We

Nadere informatie

Aanvraagformulier Individuele inkomenstoeslag

Aanvraagformulier Individuele inkomenstoeslag Aanvraagformulier Individuele inkomenstoeslag Voorwaarden en verklaring * U dient zich te legitimeren met een geldig paspoort of ID-kaart. * U dient de in Bijlage 1 opgenomen bewijsstukken mee te sturen

Nadere informatie

Aanvraagformulier Bijzondere Bijstand

Aanvraagformulier Bijzondere Bijstand Aanvraagformulier Bijzondere Bijstand 1. Persoonsgegevens Naam Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer Burgerservicenummer (BSN) * overleg kopie legitimatiebewijs Burgerlijke staat 0 Gehuwd 0 Ongehuwd

Nadere informatie

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Dan heeft u dit jaar misschien recht op extra geld van de gemeente Diemen. We noemen dit koopkrachttegemoetkoming.

Nadere informatie

WIJZIGINGSFORMULIER. Raadhuisplein 1 Postbus AB Best

WIJZIGINGSFORMULIER. Raadhuisplein 1 Postbus AB Best WIJZIGINGSFORMULIER Raadhuisplein 1 Postbus 50 5680 AB Best Tel.: 14 0499 Fax: 0499-360232 info@gemeentebest.nl www.gemeentebest.nl IBAN: NL08BNGH028.50.01.051 BTWnr: NL001902623.B02 Persoonsgegevens Aanvrager

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 3 Waar gaat deze brochure over?

Inhoudsopgave. 3 Waar gaat deze brochure over? Het huisbezoek Gemeente Amsterdam Inhoudsopgave 3 Waar gaat deze brochure over? 4 Wat doet de Dienst Werk en Inkomen? 4 Uitkering aanvragen bij de Dienst Werk en Inkomen 4 Wanneer heeft u recht op een

Nadere informatie

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Verzoek

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Verzoek Dit formulier is bestemd voor: Gemeente Putten Fontanusplein 1 Postbus 400, 3880 AK Putten Voor inlichtingen: Loket Samenleving telefoonnummer (0341) 359 635 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Verzoek

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand kort

Aanvraagformulier bijzondere bijstand kort Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2017 - kort Dit korte formulier is alleen bedoeld voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen van WIL of voor mensen die afgelopen jaar een bijzondere bijstand

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de regeling Tegemoetkoming aannemelijke meerkosten voor chronisch zieken en beperkten 2017.

Veelgestelde vragen over de regeling Tegemoetkoming aannemelijke meerkosten voor chronisch zieken en beperkten 2017. Veelgestelde vragen over de regeling Tegemoetkoming aannemelijke meerkosten voor chronisch zieken en beperkten 2017. Voor wie is deze tegemoetkoming bedoeld? De tegemoetkoming is een vergoeding voor de

Nadere informatie

team Participatie Raalte Inlichtingenformulier WWB

team Participatie Raalte Inlichtingenformulier WWB 1. PERSOONSGEGEVENS AANVRAGER Voeg een kopie van uw geldige legitimatiebewijs bij (geen rijbewijs) als u dit formulier voor het eerst invult of als u uw legitimatie na de vorige keer verlengd heeft. (Meisjes)naam,

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER HULP BIJ HET HUISHOUDEN

AANVRAAGFORMULIER HULP BIJ HET HUISHOUDEN EENHEID KLANT Postbus 30018, 9400 RA ASSEN Noordersingel 33, 9401 JW ASSEN Telefoon 14-0592 Fax 0592-366 413 AANVRAAGFORMULIER HULP BIJ HET HUISHOUDEN Wet Maatschappelijke Ondersteuning In te vullen door

Nadere informatie

Veranderingen in de Wet werk en bijstand in 2015

Veranderingen in de Wet werk en bijstand in 2015 Veranderingen in de Wet werk en bijstand in 2015 1. Gevolgen voor de alleenstaande ouder Alleenstaande ouderkop Vanaf 1 januari 2015 ontvangen de meeste alleenstaande bijstandsouders een lagere uitkering.

Nadere informatie

Weener XL voor werk en inkomen

Weener XL voor werk en inkomen Weener XL voor werk en inkomen Weener XL voor werk en inkomen Weener XL is het werk- en ontwikkelbedrijf van de gemeente s-hertogenbosch. Wij zijn er voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We

Nadere informatie

Burgerservicenummer. Naam en voorlettters

Burgerservicenummer. Naam en voorlettters Behorende bij aanvraag: Werkprocesnummer: Datum: Cliëntnummer: 1. Persoonsgegevens Burgerservicenummer Naam en voorletters Inlichtingenformulier bij aanvraag bijstand (Wet werk en bijstand) Aanvrager MV

Nadere informatie

Inlichtingenformulier voor aanvraag Huygenpas/Schoolfonds

Inlichtingenformulier voor aanvraag Huygenpas/Schoolfonds Inlichtingenformulier voor aanvraag Huygenpas/Schoolfonds Lees dit eerst U vraagt de Huygenpas of het Schoolfonds aan, hiervoor hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Vaak zijn dat nogal persoonlijke

Nadere informatie

Inkomensondersteuning voor mensen met een laag inkomen. in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren

Inkomensondersteuning voor mensen met een laag inkomen. in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Inkomensondersteuning voor mensen met een laag inkomen in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Regelingen voor mensen met een laag inkomen In de Peelgemeenten willen we graag dat iedereen

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand

Aanvraag bijzondere bijstand In te vullen door gemeente/dmo: datum verzending: datum ontvangst: werkprocesnummer: afdeling: cliëntnr.: Aanvraag bijzondere bijstand invullen op de computer of met zwarte pen en in blokletters Om uw

Nadere informatie

110% bijstandsnorm 120% bijstandsnorm

110% bijstandsnorm 120% bijstandsnorm Toelichting aanvraagformulier minimabeleid Waarom dit formulier? Als u inwoner bent van Wijdemeren en weinig inkomen heeft, kunt u extra geld krijgen. Bijvoorbeeld voor een computer voor schoolgaande kinderen

Nadere informatie

Informatieblad en aanvraagformulier. Recht op Individuele inkomenstoeslag (Verkorte aanvraag voor cliënten)

Informatieblad en aanvraagformulier. Recht op Individuele inkomenstoeslag (Verkorte aanvraag voor cliënten) Informatieblad en aanvraagformulier Recht op Individuele inkomenstoeslag (Verkorte aanvraag voor cliënten) Heeft u meer dan 5 jaar een laag inkomen en geen geld om nieuwe spullen aan te schaffen? Dan heeft

Nadere informatie