Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op vindt u de actuele versie.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie."

Transcriptie

1 Inhoud Algemeen Deze informatiemap ontvangen alle klanten van de gemeenten waarvoor de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Helmond de gemeentelijke uitkerings- en re-integratieregelingen uitvoert: Helmond, Asten, Laarbeek, Geldrop-Mierlo en Deurne. Als een hoofdstuk in deze map niet voor alle gemeenten van toepassing is, dan is dit in de tekst aangegeven. Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op vindt u de actuele versie. Vragen? Heeft u vragen over de inhoud van de informatiemap, neem dan contact op met uw klantbegeleider. Heeft u nog geen klantbegeleider, dan helpen de medewerkers van de afdeling Werk en Inkomen op het Werkplein u graag verder. INHOUD Pagina Pagina Inhoud 1 Normen 17 Even voorstellen 2 Langdurigheidstoeslag 18 Hier vindt u ons 4 Schulddienstverlening 19 Digitaal klantendossier 5 Inlichtingenplicht 21 Bezwaar 6 Inlichtingenbureau 22 Voorlopige voorziening 8 Fraude 23 Beroep 9 Bijstand terugbetalen 27 Klachten 10 Formulieren 11 Bijzondere Bijstand 30 - Wijzigingsformulier 12 Ziektekostenverzekering 32 - Vakantiemeldingsformulier 13 Re-integratie 14 WWB voor jongeren tot 27 jaar 16 Bij een geschil kunt u zich niet beroepen op de inhoud van deze informatiemap. SEPTEMBER

2 Even voorstellen Afdeling Werk en Inkomen U heeft tijdelijk geen werk. Daarom heeft u bij de gemeente ondersteuning aangevraagd voor werk en/of inkomen. De komende tijd krijgt u regelmatig te maken met medewerkers van de afdeling Werk en Inkomen. Zij stellen zich nog aan u voor. Klantbegeleider Werk en klantbegeleider Inkomen Bij de afdeling Werk en Inkomen zijn er twee mensen waarmee u regelmatig contact kunt hebben: 1. De klantbegeleider Werk Als u (enigszins) in staat bent om te werken, krijgt u een eigen klantbegeleider Werk. De klantbegeleider Werk waaraan u gekoppeld wordt, bekijkt samen met u vooral de mogelijkheden die gericht zijn op re-integratie en uitstroom naar werk. Lukt het niet om op korte termijn werk te vinden dan kijken we ook naar onder andere opleiding, vrijwilligerswerk of sociale activering. Wie is uw klantbegeleider Werk? Zodra er met u afspraken gemaakt zijn over re-integratie naar werk, ontvangt u een brief waarin staat wie uw vaste klantbegeleider Werk is. In de brief staat ook hoe en wanneer u de klantbegeleider Werk kunt bereiken. 2. De klantbegeleider Inkomen Iedereen die een uitkering ontvangt, krijgt een eigen vaste klantbegeleider Inkomen toegewezen. Deze beoordeelt uw recht op uitkering en verwerkt eventuele wijzigingen die daarop plaatsvinden. De klantbegeleider Inkomen ziet er op toe dat u uw uitkering rechtmatig ontvangt. Wie is uw klantbegeleider Inkomen? In de zogenaamde toekenningsbeschikking, die u krijgt als de aanvraag voor een uitkering is toegekend, staat wie uw vaste klantbegeleider Inkomen (vaste contactpersoon) is en hoe en wanneer u deze kunt bereiken. SEPTEMBER

3 Wat willen wij, samen met u, bereiken? De gemeente wil u helpen actief te blijven in onze samenleving. Maar dat kan alleen als we, elk afzonderlijk, ook voor onszelf kunnen zorgen. Daar gaan we u bij helpen. Hoe gaan we dat doen? De hulp die we u bieden, is erop gericht dat u zelf de draad oppakt. Maar die draad loopt niet alleen van u naar ons. Die loopt door de hele maatschappij. En daar verandert steeds van alles. Daarom zorgen we dat we ons ook steeds aanpassen aan die veranderingen. Om u altijd zo goed mogelijk te helpen. Die hulp begint door u te informeren over uw rechten. En uw eerste recht is betaald werk. Dat kan. Want iedereen kan iets! En daarmee zijn we automatisch bij uw eerste plicht: zoek werk en werk mee uw eigen inkomen te verdienen. Wij helpen u kansen te vinden. Van u wordt verwacht dat u die kansen grijpt. SEPTEMBER

4 Hier vindt u ons De afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Helmond is gevestigd op het Werkplein regio Helmond: Churchilllaan 109, 5705 BK Helmond, telefoonnummer Waarvoor kunt u op het Werkplein terecht? Op het Werkplein kunt u terecht voor alle diensten die er zijn om u te helpen bij het zoeken naar en vinden van algemeen geaccepteerde arbeid. Denk daarbij aan re-integratie en inburgering, maar ook aan voorzieningen als u tijdelijk zonder werk zit. Als u dus een uitkering nodig hebt, bijvoorbeeld in het kader van de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw), de Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz) of het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). Behalve de afdeling Werk en Inkomen vindt u ook andere instanties op het Werkplein Op het Werkplein regio Helmond helpen verschillende organisaties u vooral bij uw speurtocht naar betaald werk. Naast de afdeling Werk en Inkomen vindt u er bijvoorbeeld ook het UWV WERKbedrijf, uitzendbureaus, re-integratiebureaus, opleidingsinstituten en de Budgetwinkel. Ook enkele omringende gemeenten werken op onderdelen samen op het Werkplein: Helmond, Asten, Laarbeek, Geldrop-Mierlo, Deurne, Gemert-Bakel en Someren. Doordat al die instanties, bedrijven en gemeenten hun diensten op één plek hebben ondergebracht, kunt u binnen dat ene gebouw terecht voor alle diensten, vacatures en adviezen. Waarom samen in één gebouw? Niet alleen werkzoekenden komen hier, maar ook werkgevers die op zoek zijn naar mensen. Branches en bedrijven presenteren zich door middel van vacatures, informatiestands of banenmarkten. U bent van harte welkom Om u zo goed mogelijk in de gelegenheid te stellen om werk te vinden, kunt u ook naar het Werkplein komen om bijvoorbeeld uw sollicitatiepapieren te kopiëren en te verzenden. Daarnaast kunt u vacatures bekijken op onze prikborden of in onze computers. Kortom: Ruim baan voor werk op het Werkplein regio Helmond! SEPTEMBER

5 Digitaal klantendossier Wat is het digitaal klantendossier (DKD)? Het digitaal klantendossier (DKD) is een elektronisch dossier dat van elke klant alle gegevens bundelt die bij verschillende instanties bekend zijn. Via de websites en kunt u uw eigen gegevens opvragen. Het maakt niet uit welke site u kiest. Als er fouten in de gegevens staan, kunt u dat aan ons doorgeven. Voor een deel van uw gegevens kan dat direct via de site. Voor andere gegevens staat vermeld hoe u het kunt laten corrigeren. Ook kunt u zich via de websites inschrijven voor werk of een uitkering aanvragen. Wanneer u gebruik maakt van deze online diensten, dan worden de gegevens die al bij ons bekend zijn vooringevuld in de formulieren op het scherm. U hoeft dan gegevens alleen nog maar aan te vullen. Door de online dienstverlening hoeft u dus minder vaak naar het Werkplein te komen. En omdat UWV WERKbedrijf en de gemeente de gegevens uit uw DKD onderling uitwisselen, hoeft u uw gegevens uiteindelijk maar één keer aan ons door te geven. DigiD Om te voorkomen dat anderen dan de betreffende persoon zijn of haar gegevens kunnen inzien, is de toegang tot deze diensten beveiligd. Daarom heeft u voor het bekijken van uw digitaal klantendossier een DigiD nodig. DigiD is een persoonlijk digitaal legitimatiebewijs. Heeft u nog geen DigiD account? Vraag deze dan aan via de website SEPTEMBER

6 Bezwaar Bent u het niet eens met een beslissing? De besluiten worden door de afdeling Werk en Inkomen genomen namens het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente waarin u woont. En we doen dat zo eerlijk en zo zorgvuldig mogelijk. Toch hoeft u het niet met ons besluit eens te zijn. Dan kunt u daartegen bezwaar maken. Of een ander persoon namens u, bijvoorbeeld een advocaat. Binnen hoeveel tijd kunt u bezwaar maken? U kunt tot 6 weken na de datum van verzending van onze brief bezwaar indienen. Wanneer uw bezwaarschrift later binnenkomt dan 6 weken na de datum van verzending die op onze brief stond, is het niet meer geldig. Kosten? Wanneer u een bezwaarschrift indient, hoeft u geen kosten aan de gemeente te betalen. Een advocaat die u zelf inschakelt om namens u een bezwaarschrift in te dienen, moet u uiteraard wel betalen. Waar en hoe maakt u bezwaar? In ieder geval moet het schriftelijk. Richt uw bezwaar aan: Het College van Burgemeester en Wethouders p/a Postbus AZ Helmond Zorg ervoor dat de volgende punten in de brief staan: Uw naam en adres De datum waarop u het bezwaar schrijft De kop Bezwaarschrift Het besluit waartegen u bezwaar maakt Het Kenmerk van de brief waarin dat besluit aan u werd meegedeeld (u vindt dat kenmerk bovenaan de brief. Het is ook handig een kopie van de brief mee te sturen) De reden waarom u bezwaar maakt Uw handtekening. SEPTEMBER

7 Wat gebeurt er in de tussentijd? Als u bezwaar maakt blijft het besluit gelden tot uitspraak is gedaan op uw bezwaar. Wilt u dat niet? Dan moet u vragen of er een voorlopig besluit kan worden genomen totdat er een definitieve uitspraak wordt gedaan. Dat heet een Voorlopige Voorziening. Op de pagina hierna vindt u hierover meer. Ontvangstbevestiging U ontvangt altijd bericht dat uw bezwaarschrift is ontvangen. Bewaar deze bevestiging goed! Er staat ook op wie uw bezwaar behandelt en hoe u deze persoon kunt bereiken. Wanneer hoort u meer? De gemeente moet binnen 18 weken na de afloop van de bezwaartermijn - van 6 weken - een besluit nemen op het ingediende bezwaarschrift. Uiteraard doen we ons best om u het besluit eerder toe te sturen. Niet eens met het besluit op het bezwaarschrift? Dan kunt u een beroep instellen. Dat moet wel gebeuren binnen 6 weken na de datum van het besluit op het bezwaarschrift. Zie voor de procedure pagina 9 van deze infomap. SEPTEMBER

8 Voorlopige voorziening Het besluit waartegen bezwaar of beroep is ingediend geldt tot er een uitspraak is gedaan. Wilt u dat niet? Dan moet u bij de voorzieningenrechter vragen of er een voorlopig besluit kan worden genomen totdat er een definitieve uitspraak wordt gedaan. Kosten? Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening moet u griffierechten betalen. Wilt u hierover meer weten? Bel dan naar de Rechtbank s-hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Waar en hoe? Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij de Rechtbank s-hertogenbosch Sector Bestuursrecht T.a.v. Voorzieningenrechter Postbus MA 's-hertogenbosch In zo n situatie moet u twee dingen doen: 1) U maakt bezwaar of gaat in beroep, EN 2) U vraagt een voorlopige voorziening aan. SEPTEMBER

9 Beroep Als u het niet eens bent met het besluit van de gemeente op uw bezwaarschrift, dan kunt u beroep instellen bij de Rechtbank. Die kijkt dan of de procedure goed is gevolgd en naar de beslissing die is genomen. Binnen hoeveel tijd kunt u beroep instellen? U kunt tot 6 weken na de datum van verzending van het besluit op uw bezwaarschrift beroep instellen. Wanneer het beroepschrift later binnenkomt dan 6 weken na de datum van verzending die op onze brief stond, is het niet meer geldig. Kosten? Voor het instellen van een beroep moet u griffierechten betalen. Wilt u hierover meer weten, bel dan naar Meer weten over deze procedures? Vraag dan om advies bij uw klantbegeleider Werk of Inkomen van de afdeling Werk en Inkomen of informeer bij de Rechtbank s-hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Wat gebeurt er in de tussentijd? Als u beroep instelt tegen een besluit op een bezwaar, geldt het besluit nog totdat er een uitspraak is gedaan over uw bezwaar. Wilt u dat niet? Dan moet u vragen of er een voorlopig besluit kan worden genomen totdat er een definitieve uitspraak wordt gedaan. Dat heet een Voorlopige Voorziening. Op de vorige pagina vindt u hierover meer. SEPTEMBER

10 Klachten Wij helpen u zo goed mogelijk. Toch gaat er wel eens wat fout. Bent u niet tevreden over hoe u wordt behandeld? Zijn er fouten gemaakt of heeft iemand zich niet correct gedragen? Bent u niet netjes behandeld door een medewerker van de afdeling Werk en Inkomen? Dan kunt u een klacht indienen. Waar en hoe dient u een klacht in? Schriftelijk: als u uw klacht schriftelijk indient, stuur deze dan naar: Gemeente Helmond Afdeling Bestuurs- en Juridische Zaken T.a.v. de Klachtencoördinatie Postbus AZ Helmond Uw klacht moet de volgende 5 onderdelen bevatten: Naam en adres Datum Omschrijving van de klacht Datum van het voorval Reden van uw ontevredenheid. Digitaal: u kunt uw klacht ook digitaal indienen via het digitaal loket van de gemeente Helmond: Daar vindt u een formulier en een folder over de gemeentelijke klachtenregeling Mondeling: wilt u uw klacht mondeling aan ons melden? Belt u dan het centrale nummer van de gemeente en vraag naar Klachtencoördinatie. Het telefoonnummer is U kunt uw klacht dan telefonisch doorgeven. Komt u liever langs? Dan kunt u terecht bij de medewerkers van de Stadswinkel (Frans Joseph van Thielpark 1). Hoe verloopt de behandeling? Iedere klacht komt terecht bij de klachtencoördinator, die ervoor zorgt dat uw klacht wordt afgehandeld. Uw klacht wordt behandeld door het hoofd van de afdeling waarop uw klacht betrekking heeft. Bent u niet tevreden over de behandeling van uw klacht door de gemeente, dan kunt u de Ombudscommissie Zuidoost Brabant om een oordeel vragen. (www.sre.nl, ombudscommissie). Doorlooptijd: U krijgt binnen 6 weken schriftelijk bericht. Die termijn kan met 4 weken verlengd worden. Als de klacht mondeling wordt afgedaan, dan is de termijn 4 weken. SEPTEMBER

11 Formulieren U krijgt te maken met de volgende formulieren: Het Wijzigingsformulier (zie pagina 12) Het Vakantiemeldingsformulier (zie pagina 13). 1. Het Wijzigingsformulier Dit moet u ingevuld en ondertekend inleveren als uw persoonlijke omstandigheden wijzigen die van invloed zijn op de hoogte of de duur van uw uitkering. Op het formulier is aangegeven welke wijzigingen u moet doorgeven. Als u een formulier heeft ingeleverd, kunt u op het Werkplein een nieuw exemplaar meekrijgen. 2. Het Vakantiemeldingsformulier Als u op vakantie gaat, moet u dit formulier ingevuld en ondertekend inleveren bij de receptie van het Werkplein. Na uw vakantie moet u melden dat u weer terug bent. Neem dan uw paspoort en reispapieren (tickets en dergelijke) mee. Wat gebeurt er als u een formulier NIET of NIET TIJDIG inlevert? Dat kan vervelende gevolgen hebben. U loopt dan het risico dat u een maatregel krijgt opgelegd waardoor het bedrag van uw uitkering wordt verlaagd of uw uitkering wordt beëindigd. SEPTEMBER

12 Wijzigingsformulier Geef wijzigingen binnen 5 werkdagen door aan uw klantbegeleider Inkomen! Uw klantbegeleider inkomen is: Uw registratienummer: Persoonsgegevens van uzelf van uw partner Naam: Naam: Voorletters: Geboren Voorletters: Geboren Burgerservicenr. (BSN): Burgerservicenr. (BSN): Straat en huisnummer: Postcode en woonplaats: Telefoonnummer: De hieronder aangekruiste ALGEMENE wijziging vond plaats op - - (<datum) Bank/gironr. voor ontvangst uitkering was : is: Verblijfsvergunning is niet verlengd is verlengd tot❶ - - (<datum) Burgerlijke staat gewijzigd door huwelijk❶ door echtscheiding❶ Zorgverzekering oud: nieuw:❶ polisnr: Inwonend kind is 18 jaar geworden Naam: Inkomsten: ❶ ❶ Bewijsstukken bijvoegen. De hieronder aangekruiste WOONSITUATIE wijziging vond plaats op - - (<datum) Ik ben gaan samenwonen Tijdelijke verhuizing naar adres Straat/nr Definitieve verhuizing PC/plaats Verbroken relatie Naam ex-partner: Nieuw adres ex-partner: Straat/nr PC/plaats Een eigen kind is bij mij komen inwonen met eigen inkomen uit: Naam: Geboren - - inkomen: per Iemand anders is bij mij komen inwonen met eigen inkomen uit: Naam: Inkomen: per Relatie: Iemand die bij mij woonde, is vertrokken Naam: Geboren - - Relatie: Zie voor vervolg de achterzijde van dit formulier SEPTEMBER

13 VERMOGEN is gewijzigd doordat <reden Vermogen kan zijn spaargeld, erfenis, aandelen enz. maar ook auto, caravan, aanhanger enz. Het betreft mijn vermogen vermogen partner vermogen kinderen Waarde: ❶ v/a datum - - Geboren - - Geboren - - ❶Bewijsstukken bijvoegen Er is WERK aanvaard WERK beëindigd met ingang van datum - - door mij door mijn partner door mijn inwonend kind als zelfstandige❸ in tijdelijke dienst❹ in vaste dienst❹ via een uitzendbureau Naam/adres werkgever: Verwachte inkomsten❶ per week / 4 weken / maand bruto ❸Inschrijving Kamer van Koophandel bijvoegen ❹Contract/arbeidsovereenkomst bijvoegen Het betreft vrijwilligerswerk Vergoeding per maand bruto Naam/adres organisatie: Het INKOMEN is gewijzigd vanaf datum - - van mij van mijn partner van mijn kind Deze inkomsten zijn NIEUW GEWIJZIGD BEËINDIGD Soort inkomsten: (bijv uit arbeid, ANW, heffingskorting e.d.) Werkgever/instantie: ❶ Netto per wk/4wk/mnd of over de periode van - - <datum tot - - <datum incl. vakantietoeslag Voorlopige teruggave van de Belastingdienst van mij van mijn partner Netto per maand Kopie van de beschikking van de Belastingdienst bijvoegen ❶Bewijsstukken bijvoegen Er is een STUDIE gestart door mij door mijn partner in dagopleiding in avondopleiding voor uren per week Opleiding: ❶ School: ❶Bewijsstukken bijvoegen De inschrijving bij het UWV van mij van mijn partner is verlengd tot: is beëindigd per: <mijn datum <datum partner Reden uitschrijving: Verklaring en ondertekening: Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld, zodat de Gemeente kan vaststellen of ik recht heb op bijstand. Ik weet dat niet tijdig, onjuist of onvolledig verstrekken van gegevens kan leiden tot verlaging of beëindiging van de uitkering. Ook is mij bekend dat ten onrechte verstrekte uitkering wordt teruggevorderd. Ik weet dat het onjuist of onvolledig verstrekken van gegevens strafbaar is en kan leiden tot een boete of strafvervolging. Ik heb niets verzwegen. Ik ga ermee akkoord dat de Gemeente de gegevens op grond van de Wet Werk en Bijstand controleert bij andere personen en instanties en opneemt in een persoonsregistratie. Ik weet dat gegevens die van belang zijn voor het recht op bijstand onmiddellijk aan de Gemeente moeten worden gemeld (art. 17 lid 1 WWB, art. 13 lid 1 IOAW-IOAZ). Plaats: Datum: Handtekening: (van u) (van uw partner) - -

14 Vakantiemeldingsformulier Terug in week Toelichting: Per kalenderjaar mag u 4 weken aaneengesloten met vakantie. Uw uitkering loopt dan gewoon door. U mag ook naar het buitenland. Als u langer met vakantie gaat dan 4 weken, vervalt uw recht op uitkering. U kunt ook uw klantbegeleider om informatie vragen. U moet dit formulier ingevuld en ondertekend, bij voorkeur 5 werkdagen vóór u vertrekt, persoonlijk inleveren bij de receptie van het Werkplein. Uiterlijk de eerste werkdag na uw vakantie moet u persoonlijk op het Werkplein melden dat u terug bent. Neem uw paspoort en (indien u naar het buitenland bent geweest) reispapieren (tickets of iets dergelijks) mee. Naam : BSN nr. : Geb.datum : Cliëntnummer: Straat : Huisnummer: Woonplaats : Postcode: Partner? ja : Geb.datum: Ik ga op vakantie van tot en met Ik ga zonder partner op deze vakantie. Ik ga met mijn partner op deze vakantie (alleen van belang bij een gezinsuitkering). Ik blijf in Nederland. Ik ga namelijk naar Ik ga naar het buitenland. Ik ga namelijk naar Ik ben dit jaar ook op vakantie geweest van tot en met Ik verklaar dat ik dit formulier naar waarheid heb ingevuld. Plaats: Datum: Uw handtekening: In te vullen door receptie op het Werkplein: Datum aanmelding: Datum terugmelding: SEPTEMBER

15 Re-integratie Over re-integratie Soms kan het wat lastiger zijn om op eigen kracht werk te vinden. Wij helpen u dan. Wanneer u een uitkering aanvraagt, kijken we eerst naar uw arbeidsmogelijkheden. Dit doen we in een uitvoerig intakegesprek. Eventueel wordt dit gevolgd door medische onderzoeken als er medische belemmeringen lijken te zijn. Zodra de arbeidsmogelijkheden duidelijk zijn, bekijken we samen met u of er een reintegratietraject opgestart moet worden. Voor het opstellen en de uitvoering hiervan wordt door ons meestal de hulp ingeschakeld van (gespecialiseerde) re-integratiebedrijven. Bekeken wordt of we u kunnen helpen met bijvoorbeeld een sollicitatietraining, een opleiding of het vinden van een stageplaats of werkplek bij een bedrijf ergens in de regio. Doel van re-integratiebegeleiding Re-integratiebegeleiding is bedoeld om u meer kans te geven bij het (opnieuw) vinden van werk. Door u actief te helpen bij het zoeken naar vacatures; door u te motiveren; door te onderzoeken of u in een ander vak meer kansen heeft en of u daarvoor een opleiding of training nodig heeft. Zelf zoeken via internet Tegenwoordig kunt u zelf via internet ook eenvoudig op zoek naar werk. Op diverse sites worden actuele vacatures getoond. Kijk bijvoorbeeld eens op Ook vindt u op internet allerlei opleidingsmogelijkheden. Heeft u geen computer, dan kunt u gratis gebruik maken van de computers op het Werkplein. Eigen plannen U hoeft dus niet op onze plannen te wachten. Hebt u zelf een plan? Vertel het ons! Als het uw kans op werk vergroot, bekijken wij graag of we u erbij kunnen helpen. Volgt u als uitkeringsgerechtigde een re-integratietraject en maakt u daarom voor de opvang van uw kind(eren) gebruik van kinderopvang? Dan kunt u een tegemoetkoming in de kosten aanvragen, de zogenaamde kinderopvangtoeslag. Hiervoor kunt u terecht bij de Belastingdienst. Naast de vergoeding van de Belastingdienst, blijft er een deel over wat u zelf moet betalen: de eigen bijdrage. Uw gemeente vergoedt deze eigen bijdrage in een aantal gevallen. U komt voor een vergoeding in aanmerking als u behoort tot een van de onderstaande doelgroepen: 1. U bent alleenstaande ouder met een WWB, IOAW/Z- uitkering, u volgt een reintegratietraject volgt en u heeft (een) kind(eren) in de leeftijd tot en met 12 jaar, of: SEPTEMBER

16 2. U bent alleenstaande ouder met een WWB, IOAW/Z- uitkering, u werkt parttime, u ontvangt een aanvullende uitkering, u krijgt kinderopvang en u heeft (een) kind(eren) in de leeftijd tot en met 12 jaar, of: 3. U bent scholier (tot 18 jaar) en u ontvangt bijstand voor levensonderhoud. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met uw klantbegeleider. Doet u dit zo snel mogelijk. De aanvraag voor kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst en bij de gemeente moet u namelijk binnen een bepaalde periode aanvragen. Voor uzelf beginnen? Als u een idee heeft om voor uzelf te beginnen, onderzoeken we samen met u wat de mogelijkheden en kansen zijn. Zo bekijken we hoe u eventueel aan startkapitaal komt. En of er deskundigen zijn met wie u kunt praten om te zien of het een haalbaar idee is. Partners in re-integratie Bij al onze inspanningen rond re-integratie hebben we contacten met specialisten op dit terrein. Wet Sociale Werkvoorziening Als een gewone baan door uw arbeidshandicap niet haalbaar is, kunt u via de Wet sociale werkvoorziening (WSW) hulp krijgen bij het vinden van een baan die past bij uw mogelijkheden en beperkingen. Bij voorkeur komt u te werken bij een gewoon bedrijf met ondersteuning van een begeleider. Als dat niet mogelijk is, kunt u in aanmerking komen voor een baan bij een bedrijf in de sociale werkvoorziening. Wilt u in aanmerking te komen voor een WSW-baan, dien dan een aanvraag in. Het aanvraagformulier is verkrijgbaar bij de receptie van het Werkplein. Het UWV WERKbedrijf Venlo beoordeelt op basis van uw aanvraag of u in aanmerking komt voor een WSW-baan. Sociale activering Sociale activering betekent dat u, als het nodig is, begeleiding krijgt om (betaalde) activiteiten buitenshuis of buiten het gezin te zoeken. Het doel is om met intensieve ondersteuning en begeleiding inzicht te krijgen in uw eigen mogelijkheden en beperkingen. Het accent ligt hierbij op het doorbreken van uw sociale isolement, het onderzoeken van uw mogelijkheden, het accepteren van uw beperkingen en het opbouwen van uw zelfvertrouwen. Vrijwilligerswerk Meer weten? Voor uw eerste gesprek over re-integratie krijgt u een uitnodiging voor een intake. Uw klantbegeleider Werk kunt u op werkdagen bereiken. Op deze dagen is er een telefonisch spreekuur tussen 9.00 en uur. Is uw klantbegeleider er niet? Bel dan het algemene nummer: telefoon SEPTEMBER

17 WWB voor jongeren tot 27 jaar Vanaf 1 januari 2012 is de wet werk en bijstand aangescherpt voor jongeren tot 27 jaar zonder werk. In deze WWB 2012 komt de eigen verantwoordelijkheid van de jongere voorop te staan. Daarom worden alle jongeren (meerderjarigen van 18 tot 27 jaar) die zich bij de gemeente melden, geïnformeerd over de mogelijkheden om naar werk of school te gaan. Sancties Als je als jongere onvoldoende aantoonbare moeite doet om naar school of aan het werk te gaan, kan je een boete opgelegd krijgen. De uitkering kan worden verlaagd, maar je kunt ook worden uitgesloten van het recht op algemene bijstand als blijkt dat je je verplichtingen niet nakomt. Zoektijd Als je je meldt bij het UWV mag je niet direct een aanvraag indienen. Dat mag pas na een zoektijd van 4 weken. In die 4 weken moet je twee dingen doen: je moet actief naar werk zoeken je moet met documenten aantonen dat je geen onderwijs kan volgen. Je kunt uitgesloten worden van algemene bijstand als je onderwijs kan volgen en in verband daarmee recht hebt op studiefinanciering. Als je als jongere geen studiefinanciering kan krijgen, maar wel regulier onderwijs kan volgen en dat nalaat, word je ook uitgesloten. Voorschot Omdat je pas na 4 weken een aanvraag mag indienen, krijg je in principe geen voorschot. Alleen bij een acute noodsituatie mag een voorschot in de eerste 4 weken worden verstrekt. Ondersteuning Bij het toekennen van de uitkering wordt een plan van aanpak gevoegd met daarin de afspraken, verplichtingen en uitleg over hoe de gemeente je ondersteunt bij het zoeken naar werk. Tegen het plan van aanpak kun je bezwaar aantekenen. Heb je nog vragen? Als je vragen hebt, neem dan contact op met het Jongerenloket Werkplein regio Helmond, Churchilllaan 109, 5705 BK Helmond. Dit kan op werkdagen van 8.30 tot uur op telefoonnummer of via SEPTEMBER

18 Normen De afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Helmond voert voor de gemeente Helmond en een aantal andere gemeenten onder andere de volgende uitkeringsregelingen uit: Wet werk en bijstand (WWB) Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw) Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz) Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). In deze informatiemap zijn geen bedragen opgenomen. Deze veranderen namelijk regelmatig, in de regel per 1 januari en 1 juli. Dat is ook de reden waarom we ze niet opnemen in deze map. U kunt de actuele bedragen opvragen bij uw klantbegeleider Inkomen of opzoeken op de internetsite van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: kies voor het onderwerp Bijstand, vervolgens voor Hoogte van de Bijstandsuitkering. Er is ook gemeentelijk beleid over toeslagen en verlagingen. Neem hiervoor contact op met uw klantbegeleider Inkomen. Voor het bepalen van de hoogte van de uitkeringsnorm wordt ook rekening gehouden met uw vermogen. Ook hierover kan uw klantbegeleider Inkomen u informeren. Heeft u nog vragen? Bel dan uw klantbegeleider Inkomen. Afhankelijk van zijn/haar werkdagen heeft uw klantbegeleider telefonisch spreekuur tussen 9.00 en uur. Is uw klantbegeleider er niet? Bel dan het algemene nummer: telefoon SEPTEMBER

19 Langdurigheidstoeslag Dit hoofdstuk geldt alleen voor de klanten van de gemeente Helmond. Klanten van andere gemeenten moeten contact opnemen met hun eigen gemeente. Ontvangt u al 5 jaar of langer een laag inkomen? Dan kunt u de langdurigheidstoeslag aanvragen. Geldt dat voor iedereen? Nee. Alleen wanneer u voldoet aan de volgende voorwaarden: Uw inkomen is 5 jaar of langer (zonder onderbrekingen) niet hoger dan de bijstandsnorm U bent tussen de 23 en 65 jaar oud. Heb ik dan voortaan altijd recht op de langdurigheidstoeslag? Nee, dat is niet automatisch zo. U moet ieder jaar opnieuw een aanvraag indienen. Hoeveel is de toeslag en wanneer wordt die betaald? De hoogte van de toeslag wordt door de gemeente bepaald. De toeslag wordt 1x per jaar uitgekeerd. Het bedrag kan per jaar anders zijn. Hoeveel u krijgt, hangt ervan af of u gehuwd bent of u alleenstaande ouder bent of u alleenstaande bent. Wilt u weten hoe u de langdurigheidtoeslag aanvraagt? Neem contact met: De Zorgpoort (bezoekadres: Zandstraat 94) Postbus AZ Helmond Tel SEPTEMBER

20 Schulddienstverlening Dit hoofdstuk geldt alleen voor de klanten van de gemeente Helmond, Asten en Laarbeek. Klanten van andere gemeenten moeten contact opnemen met hun eigen gemeente. Heeft u vragen over omgaan met geld? Wilt u een lening aanvragen? Zoekt u hulp bij het oplossen van financiële problemen en/of schulden? Schulddienstverlening helpt u. Lening een voorbeeld Stel: u hebt geen spaargeld. Toch moet er onverwacht dringend iets worden vervangen, zoals meubels of een koelkast. Daarvoor kunt u dan een lening aanvragen bij de Kredietbank Nederland in Almere. Hoeveel kunt u lenen? Dat hangt af van uw persoonlijke financiële omstandigheden. U moet wel altijd in maximaal 3 jaar aflossen. Kortom: een verantwoorde lening op maat. Hoe vraagt u de lening aan? Vraag bij Schulddienstverlening naar de aanvraagformulieren. Deze formulieren zijn ook verkrijgbaar bij de receptie van het Werkplein Regio Helmond of te downloaden via de website van de Kredietbank Nederland: Financiële problemen Het kan gebeuren dat u zoveel schulden maakt, dat u er niet meer uitkomt: leningen die niet meer afgelost kunnen worden, achterstand met de huur, onbetaalde rekeningen van gas, water en dergelijke. U kunt dan terecht bij uw gemeente. Dat is wettelijk zo geregeld. Woont u in Asten, Helmond of Laarbeek, dan kan de gemeente Helmond u hulp bieden bij het oplossen van financiële problemen. De gemeente werkt hierbij samen met de LEVgroep, een regionale organisatie voor welzijn en maatschappelijke ontwikkeling. U krijgt eerst een intakegesprek waarin uw financiële situatie in kaart wordt gebracht en er wordt bekeken hoe u het beste van uw schulden af kunt komen. Afhankelijk van de ernst van uw financiële problemen krijgt u de juiste ondersteuning. Hierbij staat voorop dat u gemotiveerd bent om uw problemen zelf op te lossen. SEPTEMBER

21 Budgetbeheer Soms is het noodzakelijk dat iemand anders uw uitgaven en inkomsten een tijdje beheert en die ervoor zorgt dat uw vaste lasten altijd worden doorbetaald. Zelf krijgt u dan een beperkt bedrag per week. Zo leert u onder begeleiding weer uw eigen geld te beheren. Budgetbeheer dus. Benut u wel alle regelingen? Er kan samen met u gekeken worden of u recht hebt op heffingskorting, op bijzondere bijstand of op langdurigheidstoeslag. Of misschien hebt u wel recht op kwijtschelding van gemeentelijke heffingen. Ook hiervoor kunt u zich melden bij de LEV-groep: Waar vindt u de LEV-groep? Inwoner van Helmond: De LEVgroep Penningstraat MZ Helmond Tel. (0492) Inwoner van Laarbeek: LEVgroep locatie Beek en Donk LEVgroep locatie Aarle-Rixtel LEVgroep locatie Lieshout Burg.van de Weidenlaan 13c Bosscheweg 20 Grotenhof AR Beek en Donk 5753 GV Aarle-Rixtel 5737 CB Lieshout Tel. (0492) Tel. (0492) Tel. (0492) Inwoner van Asten: Tijdelijk: Secretariaat Schulddienstverlening Helmond Werkplein Regio Helmond Openingstijden inloopspreekuur Schulddienstverlening Iedere werkdag van 9:00 tot 12:00 uur. Alle informatie vindt u ook op de website van Schulddienstverlening, SEPTEMBER

22 Inlichtingenplicht U ontvangt een uitkering. Want in uw situatie hebt u daar recht op. Maar uw situatie kan veranderen. En dat kan gevolgen hebben voor uw recht op uitkering. Wat moet u melden? Veranderingen die gevolgen hebben voor de hoogte van uw uitkering moet u aan ons doorgeven. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden. U moet het aan ons melden: als u en/of ieder ander gezinslid gaat werken. Met werk bedoelen we vast werk, tijdelijk werk, werk via een uitzendbureau of werk als zelfstandige. Ook vrijwilligerswerk moet u melden als uw inkomsten en/of van ieder ander gezinslid wijzigen. Bijvoorbeeld wijzigingen van inkomsten van uw partner veranderen of van uw kinderen (ouder dan 16 jaar), nieuwe inkomsten omdat u gedeeltelijk gaat werken, inkomsten uit een andere uitkering of wanneer u meer of minder inkomsten hebt dan tot nu toe als uw woonsituatie en/of van ieder ander gezinslid wijzigt. Denk dan bijvoorbeeld aan een verhuizing, een partner of kind die tijdelijk op een ander adres gaat wonen, of een overlijden als uw vermogen en/of van ieder ander gezinslid wijzigt. Bijvoorbeeld door het winnen van een geldprijs, het ontvangen van een schenking of een erfenis als u en/of ieder ander gezinslid gaat studeren als er iets wijzigt met betrekking tot uw verblijfsvergunning of nationaliteit en/of die van ieder ander gezinslid. Deze opsomming is niet volledig. Neem bij twijfel contact op met uw klantbegeleider Inkomen. Wanneer moet u veranderingen melden? Veranderingen die gevolgen kunnen hebben voor de hoogte van uw uitkering moet u binnen 5 werkdagen aan ons doorgeven. Als u veranderingen niet tijdig meldt, is er een kans dat u een boete wordt opgelegd waardoor uw uitkering wordt verlaagd! Hoe geeft u veranderingen door? Voor het doorgeven van veranderingen moet u gebruik maken van het Wijzigingsformulier. Dit formulier zit ook in deze map. Levert u het ingevulde en ondertekende Wijzigingsformulier in op het Werkplein. Als u een Wijzigingsformulier ingeleverd heeft, kunt u een nieuw formulier vragen bij de balie of bij uw klantbegeleider, voor het doorgeven van nieuwe wijzigingen. Let op: Soms moet u niet alleen het Wijzigingsformulier inleveren, maar ook bewijsstukken. Op het Wijzigingsformulier staat wat u nog meer moet inleveren. SEPTEMBER

23 Inlichtingenbureau We vergelijken de gegevens van (ex-)cliënten van de afdeling Werk en Inkomen met de gegevens van andere instanties. Want we willen voorkomen dat cliënten een uitkering krijgen waar ze geen recht op hebben. Deze vergelijking wordt gedaan door het Inlichtingenbureau. Zij kunnen misbruik van uitkeringen eenvoudig en snel op te sporen. Wat betekent dat voor u? Als al uw gegevens bij de verschillende instanties met elkaar kloppen, merkt u niets van het Inlichtingenbureau. Soms ziet het Inlichtingenbureau dat bepaalde gegevens niet kloppen. Dan wordt eerst gekeken of er fouten zijn gemaakt door onze administratie. Als dat zo is, merkt u nog steeds niets. Wanneer niet duidelijk is waarom de gegevens afwijken, vragen wij u om uitleg. De ene keer vragen we u meer gegevens op te sturen. Een andere keer nodigen we u uit voor een gesprek. Samen bekijken we dan waardoor de verschillen zijn ontstaan. Welke gegevens worden vergeleken? Het Inlichtingenbureau vergelijkt uw gegevens die bekend zijn bij de gemeente met de gegevens van diverse instanties. Denk daarbij onder andere aan: 1. het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (LlSV) 2. de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO, voorheen IB-Groep) 3. de belastingdienst. Meer weten? Er is een folder over het Inlichtingenbureau, gemaakt door Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarin staat duidelijk wat uw plichten én uw rechten zijn. Want natuurlijk mag niet iedereen zomaar overal gegevens opvragen. Wat wel mag en wat niet, staat in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De folder kunt u afhalen aan de balie van de afdeling Werk en Inkomen op het Werkplein. Ook vindt u de informatie op Heeft u nog vragen? Bel dan uw klantbegeleider Inkomen. Afhankelijk van zijn/haar werkdagen heeft uw klantbegeleider telefonisch spreekuur tussen 9.00 en uur. Is uw klantbegeleider er niet? Bel dan het algemene nummer: telefoon SEPTEMBER

24 Fraude Wat is fraude? Van fraude is sprake als u geen of verkeerde informatie verstrekt waardoor ten onrechte een uitkering wordt betaald. Waarom zijn we streng bij fraude? Door omstandigheden is het soms noodzakelijk dat burgers een beroep doen op bijvoorbeeld een bijstandsuitkering. Om al die uitkeringen te kunnen betalen, is veel geld nodig. Dat geld wordt door alle burgers samen bijeen gebracht. Wie geen recht heeft op een uitkering maar die toch aanvraagt, neemt iets uit de gezamenlijke pot. Daar moet niemand aan mee willen werken. Wanneer is sprake van fraude? Wanneer u een uitkering aanvraagt, vraagt de gemeente u om gegevens. Ook wanneer er iets in uw leven verandert, vraagt de gemeente u dat door te geven. Doet u dat niet, dan pleegt u fraude. Ook wanneer u onjuiste gegevens doorgeeft om er beter van te worden, pleegt u fraude. Verschillende voorbeelden van fraude Samenwonen zonder dit door te geven; Ergens anders het hoofdverblijf hebben dan op het adres dat de afdeling Werk en Inkomen kent; (Zwart)werken, maar de inkomsten niet (volledig) opgeven; Handelen zonder de inkomsten daarvan op te geven, bijvoorbeeld op internet, (zwarte) markten, auto s; (Te lang) in het buitenland verblijven zonder dit op te geven; Een andere uitkering ontvangen zonder dit op te geven; Een auto, boot, erfenis of andere vermogensbestanddelen bezitten zonder dit op te geven. Maar als er geen opzet in het spel is? We gaan er niet van uit dat u met opzet verkeerde gegevens doorgeeft. Misschien was het voor u niet duidelijk hoe de regels zijn bedoeld. Dan kunnen we daarover praten. Twijfelt u ergens over? Neem dan contact op met uw klantbegeleider Inkomen. Daarmee voorkomt u dat er problemen ontstaan. Want voorkomen is altijd beter dan genezen. SEPTEMBER

25 Controle van gegevens De gegevens van burgers die een uitkering ontvangen, worden regelmatig gecontroleerd. Deze controle kan plaatsvinden naar aanleiding van: 1. (Anonieme) tip; 2. Signaal van het Inlichtingenbureau (zie informatieblad Inlichtingenbureau in deze map); 3. Themacontrole; 4. Onderzoeken naar aanleiding van een cyclisch onderzoeksplan. (Anonieme) tips die bij ons binnenkomen De gemeente ontvangt regelmatig tips over burgers die frauderen. Die tips worden grondig gecontroleerd. Denkt u dat iemand fraudeert? Denkt u dat iemand fraudeert? Dan kunt u dat op verschillende manieren melden: 1.Via mail U kunt uw melding doorgeven door een te sturen naar Het is nog niet mogelijk om via mail anoniem een melding te doen. Wilt u uw tip anoniem melden, gebruik dan een van de onderstaande mogelijkheden. 2.Een brief schrijven Stuurt u liever een brief? Geef dan in ieder geval de naam, het adres en andere gegevens van de betrokken persoon door. Beschrijf ook kort waarom u denkt dat deze persoon fraudeert. Stuur uw brief naar: Afdeling Werk en Inkomen t.a.v. Cluster Handhaving Sociale Zekerheid Postbus AZ Helmond 3.Telefonisch Wilt u met een van onze medewerkers van Cluster Handhaving Sociale Zekerheid spreken? Bel ons dan, desnoods anoniem: Uw informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Wij nemen alle meldingen in behandeling die bij ons binnenkomen. Wij mogen u niet van de afhandeling op de hoogte houden. Dit komt door onze geheimhoudingsplicht. Wij vragen u hiervoor begrip. SEPTEMBER

26 Wat doet de gemeente aan fraudebestrijding? Bij de bestrijding van fraude hanteert de afdeling Werk en Inkomen vier basisregels. Dit zijn: Vroegtijdig informeren van klanten. Dit voorkomt dat klanten uit onwetendheid frauderen. Wegnemen van drempels in de dienstverlening. Een goed contact tussen klant en consulent leidt tot een betere acceptatie van wet en regelgeving. Controle op maat: fraude wordt opgespoord! Daadwerkelijk sanctioneren: wie fraudeert, wordt gestraft! Als u een aanvraag voor een bijstandsuitkering indient kunnen uw gegevens worden onderzocht door preventiemedewerkers. Zodra u een bijstandsuitkering heeft zijn handhavingspecialisten en sociaal rechercheurs actief met de opsporing van fraude. Deze medewerkers kunnen bij hun werk gebruik maken van verschillende informatiebronnen en opsporingsmethodes. Een en ander afhankelijk van de hoogte van het vermoedelijke fraudebedrag. Toezichthouders De handhavingsmedewerkers hebben extra bevoegdheden gekregen. Burgemeester en wethouders hebben namelijk besloten om hen aan te wijzen als toezichthouders. Een toezichthouder mag heel veel: bedrijven, cafés of coffeeshops betreden, mondeling of schriftelijk van een ieder inlichtingen vorderen, inzage in een identiteitsbewijs eisen, inzage eisen in en kopieën maken van zakelijke gegevens (o.a. bankafschriften, cd tjes) en tot slot vervoermiddelen onderzoeken. Een toezichthouder moet zich via een speciaal bewijs legitimeren. Weigering van het verlenen van medewerking aan een toezichthouder is strafbaar. Hoe zit het met uw privacy? Tijdens het fraudeonderzoek kan een medewerker van Cluster Handhaving Sociale Zekerheid door eigen waarnemingen gegevens over u verzamelen zonder dat u daarvan op de hoogte bent; dit wordt heimelijke waarneming genoemd. Door middel van heimelijke waarnemingen controleren deze medewerkers of de werkelijke situatie overeenkomt met de gegevens die u heeft verstrekt. Als u onderwerp bent geweest van heimelijke waarnemingen wordt u daarvan achteraf op de hoogte gebracht, ook als er geen onrechtmatigheden zijn geconstateerd. Wat gebeurt er als vastgesteld is dat u gefraudeerd heeft? U zult begrijpen dat fraude niet ongestraft kan blijven. U kunt onder andere met de volgende zaken te maken krijgen: u moet het bedrag wat u ten onrechte gekregen heeft terugbetalen; u kunt een boete opgelegd krijgen; afhankelijk van de hoogte van het fraudebedrag moet aangifte gedaan worden bij het Openbaar Ministerie. De straffen die u dan kunt krijgen zijn een geldboete, taakstraf of zelfs gevangenisstraf. Soms besluit de Officier van Justitie dan toch dat u niet wordt vervolgd. Dan legt de Afdeling Werk en Inkomen alsnog een boete op. SEPTEMBER

27 Wat doet u als u het niet eens bent met het besluit van de gemeente? U kunt bezwaar indienen Lees daarover meer in deze Infomap in het hoofdstuk over Bezwaar, voorlopige voorziening en beroep. Heeft u nog vragen? Bel dan uw klantbegeleider Inkomen. Afhankelijk van zijn/haar werkdagen heeft uw klantbegeleider telefonisch spreekuur tussen 9.00 en uur. Is uw klantbegeleider er niet? Bel dan het algemene nummer: telefoon SEPTEMBER

28 Bijstand terugbetalen Terugvordering Het kan gebeuren dat u ten onrechte teveel bijstand ontvangt. U bent dan meestal verplicht dit teveel ontvangen bedrag terug te betalen. De wet noemt dit terugvorderen. Wanneer moet ik bijstand terugbetalen? Ten onrechte ontvangen bijstand moet u in de meeste gevallen terugbetalen. Enkele voorbeelden: U verstrekt geen, onjuiste en/of onvolledige informatie over uw persoonlijke situatie Bijvoorbeeld wanneer u inkomsten uit (parttime) werk heeft verzwegen of wanneer u niet heeft gemeld dat u samenwoont. U ontving teveel bijstand door een vergissing Betaalt het Werkplein u per ongeluk teveel bijstand, dan bent u verplicht het teveel ontvangen bedrag terug te betalen. U ontving inkomsten later Als u bijstand ontvangt, kan het gebeuren dat u over dezelfde periode nog inkomsten heeft, die u pas later ontvangt. Zoals alimentatie en achterstallig loon. Als u daardoor teveel bijstand heeft ontvangen, moet u die terugbetalen. Voorschot Als u een uitkering aanvraagt, kan de gemeente u een voorschot verstrekken. Als blijkt dat u geen recht heeft op bijstand, moet u dit voorschot terugbetalen. Doet u dat niet, dan wordt het voorschot teruggevorderd. Leenbijstand Als u een lening heeft ontvangen van het Werkplein, dan bent u verplicht deze terug te betalen. Doet u dat niet, dan wordt de lening teruggevorderd. Van wie wordt teruggevorderd? De teveel ontvangen bijstand vordert het Werkplein terug van degene die de bijstand ten onrechte heeft ontvangen. Bij gezinsbijstand kan het Werkplein van alle gezinsleden terugvorderen. Bij verzwegen samenwoning kan het Werkplein ook van de verzwegen partner terugvorderen. Hoe gaat terugvordering in zijn werk? Als er een besluit tot terug- en invordering komt, ontvangt u hierover bericht. Dit besluit heet een beschikking. Bent u het niet eens met deze beschikking, dan kunt u bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit moet u schriftelijk en binnen zes weken na ontvangst van de beschikking doen. Als u het met de beslissing op bezwaar niet eens bent, kunt u binnen zes weken na die beslissing bij de Rechtbank in beroep gaan. SEPTEMBER

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk Informatiemap Afdeling Samenleving Team Werk en Inkomen Gemeente Katwijk 2015 uitgave: gemeente Katwijk 2 Geachte heer of mevrouw, U kunt op dit moment (tijdelijk) niet zelf in uw inkomsten voorzien. Daarom

Nadere informatie

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering Werk boven uitkering 1 2 Inhoud Waarom deze brochure? 5 Werk boven uitkering 6 Werk zoeken is een verplichting 6 School boven werk (voor personen tot 27 jaar) 7 Startkwalificatie 7 Regionaal Meld- en Coördinatiepunt

Nadere informatie

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Colofon Voorzieningengids afdeling MSZ gemeente Sluis 2014 Deze gids is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Geconsolideerde tekst van de regeling BELEIDSREGELS WWB. Inhoudsopgave. Richtlijnen "Bijstand" Begrippen B001 - Voorbeelden van inrichtingen

Geconsolideerde tekst van de regeling BELEIDSREGELS WWB. Inhoudsopgave. Richtlijnen Bijstand Begrippen B001 - Voorbeelden van inrichtingen Geconsolideerde tekst van de regeling BELEIDSREGELS WWB Inhoudsopgave Richtlijnen "Bijstand" Begrippen B001 - Voorbeelden van inrichtingen Aanvraag B142 - Verkorte aanvraagprocedure na korte onderbreking

Nadere informatie

Geconsolideerde tekst van de regeling BELEIDSREGELS WWB. Inhoudsopgave. Richtlijnen "Bijstand" Begrippen B001 - Voorbeelden van inrichtingen

Geconsolideerde tekst van de regeling BELEIDSREGELS WWB. Inhoudsopgave. Richtlijnen Bijstand Begrippen B001 - Voorbeelden van inrichtingen Geconsolideerde tekst van de regeling BELEIDSREGELS WWB Inhoudsopgave Richtlijnen "Bijstand" Begrippen B001 - Voorbeelden van inrichtingen Aanvraag B142 - Verkorte aanvraagprocedure na korte onderbreking

Nadere informatie

Belastingvoordeel 2014

Belastingvoordeel 2014 Handleiding Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking Handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 1 Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie.

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. uwv.nl werk.nl Ik ben ziek. Wat nu? Wilt u meer weten? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. Kijk dan voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Handhaven op maat. De methoden uit het LAT-project. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Handhaven op maat. De methoden uit het LAT-project. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Handhaven op maat De methoden uit het LAT-project Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 90801 2509 LV Den Haag Inhoud 5 Inleiding Deel

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG.

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. LEEUWARDEN, BUSINESS CLASS VOOR ONDERNEMERS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: GEMEENTE LEEUWARDEN GAAT VOOR UW ZAAK 4 GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG 5 BUREAU

Nadere informatie

Allianz Verzekering rechtsbijstand particulieren

Allianz Verzekering rechtsbijstand particulieren Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Verzekering rechtsbijstand particulieren Verzekeringsvoorwaarden RBD 15 2 Inhoudsopgave Verzekeringsvoorwaarden Rechtsbijstand Particulieren Checklist 5 1. Waarvoor

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven Bezoekadressen Servicepunt Bedrijven: Stadskantoor gemeente Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen Fryslân bij de Kamer van Koophandel, Heliconweg 62, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 5 Hoe hoog is uw

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508

Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508 Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508 Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508 Je hoopt dat het je nooit overkomt. Dat je een conflict krijgt waarvoor je rechtshulp

Nadere informatie

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden V5 01-2014/Argo Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden 1 van Pagina 68 Inhoudsopgave 1. Welkom bij Tzorg... 4 2. Wie is Tzorg?... 5 2.1 Aanvullende diensten... 5 3. In dienst bij Tzorg... 7 3.1 Arbeidsovereenkomst...

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4e druk, maart

Nadere informatie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie In deze brochure 1 Met wie krijgt u te maken? 4 UWV WWplus Participatiefonds Re-integratiebedrijven

Nadere informatie

jaar ABGP Dè onafhankelijke vakorganisatie

jaar ABGP Dè onafhankelijke vakorganisatie jaar ABGP Dè onafhankelijke vakorganisatie ABGP magazine Juli 2009 Wie stuurt bij u de informatie? In een tijd waarin de hoeveelheid informatie elke dag sneller groeit, wordt het steeds belangrijker om

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Werk. Nr. 2 Jaargang 9, oktober 2011. 1Zorg. Inkomen. Wijzigingen in de Wet werk en bijstand (WWB) Inhoud. 2 Waarschuwing informatiemap

Nieuwsbrief. Werk. Nr. 2 Jaargang 9, oktober 2011. 1Zorg. Inkomen. Wijzigingen in de Wet werk en bijstand (WWB) Inhoud. 2 Waarschuwing informatiemap Nr. 2 Jaargang 9, oktober 2011 Informatie voor cliënten van Werk, Inkomen en Zorg Wijzigingen in de Wet werk en bijstand (WWB) Misschien verandert er ook iets voor u! U heeft het vast al gehoord. De kranten

Nadere informatie

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begrippenlijst Hoofdstuk 2 Te verzekeren risico Artikel 2 Wat is het doel van de verzekering? Artikel 3 Welke documenten horen bij de verzekering? Hoofdstuk

Nadere informatie