TRADERSCLUB. Het grote Trading Event Interview COLUMN DAVID FULLER: TECHNICAL TOOLS: UIT DE MARKT: LEZERSVRAGEN:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TRADERSCLUB. Het grote Trading Event Interview COLUMN DAVID FULLER: TECHNICAL TOOLS: UIT DE MARKT: LEZERSVRAGEN:"

Transcriptie

1 TRADERSCLUB Het grote Trading Event Interview Technische analyse Kwantitatieve analyse Strategische analyse Beleggingssoftware COLUMN DAVID FULLER: China als beleggingsthema leeft nog steeds TECHNICAL TOOLS: Eenvoudig timingsysteem van Dick Stoken onder de loep UIT DE MARKT: Inefficiënte grondstofmarkten LEZERSVRAGEN: Invloed Presidentsverkiezingen 4Websites & Apps Beleggingsboeken Aandelen Opties & futures Fondsanalyse Achtergronden

2 Advertorial SUPERRENDEMENTEN MET BEPERKT RISICO EN NORMALE HANDELSFREQUENTIE: EREM+NIKKEN Erem+Nikken? Gökhan Erem en Geert-Jan Nikken vormen sinds medio jaren negentig het toonaangevende duo op Technische Analyse vlak in de Benelux. Zij voorzien professionele en particuliere beleggers dagelijks van haarscherpe en accurate Technische Analyse. Nadat zij dit tot 2008 namens grote financiële instellingen hebben gedaan, waaronder ABN AMRO, voorzien zij nu in deze behoefte aan de hand van LeoMont BV waar Erem+Nikken onderdeel van is. Bezoek voor meer informatie. Waar wordt in belegd en hoe? Erem+Nikken beheren twee Portefeuilles. De E+N MicroPortefeuille belegt met een micro focus en benadert de markt vanuit een Bottom-Up visie. Deze portefeuille belegt middels ABNAMRO Turbo s in Nederlandse en Buitenlandse aandelen. Deze portefeuille wordt belegd aan de hand van maximaal 20 individuele posities. De tweede portefeuille, de E+N MacroPortefeuille benadert de markt vanuit een Top-Down optiek en kent daardoor een macrofocus. De onderliggende waarden zijn in dit geval Aandelenindices, Valutaparen, Grondstoffen en EURof USD Obligaties. Ook deze Portefeuille wordt belegd door gebruikmaking van ABN AMRO Turbo s, maar kent maximaal 10 individuele posities bij volledige belegging. Beide Portefeuilles kennen een gemiddelde holding period van 4 weken. Hierdoor is voor beide portefeuilles een middellange termijn beleggingshorizon van toepassing. Voor meer details en prestatie gerelateerde gegevens verwijzen wij u graag naar Erem+Nikken, Wat zijn de prestaties? De E+N Portefeuilles hebben tot doel 20% netto rendement te genereren op jaar basis. In de afgelopen 18 maanden is bij de E+N MicroPortefeuille +75% rendement gerealiseerd. De E+N MacroPortefeuille, die op 1 augustus 2012 is geïntroduceerd heeft een positief rendement van +25% behaald. De exacte details van de mutaties in de E+N Portefeuilles zijn ter inzage beschikbaar op www. eremplusnikken.nl Wat is het minimale deelnamebedrag? Lynx biedt de E+N Portefeuilles in combinatie aan waardoor een minimale, initiële investering van EUR ,- benodigd is voor deelname. De E+N Portefeuilles zijn ook individueel te volgen middels een abonnement bij Erem+Nikken. U ontvangt daarbij tijdig sms en berichten van de voorgenomen transacties van de Portefeuilles van uw keuze. Kijk daartoe op Wat kost het? Abonnementkosten voor de E+N Portefeuilles bedragen 150,- per drie maanden per portefeuille. Een combinatieabonnement om beide portefeuilles te kunnen volgen kost 225,- voor de duur van drie maanden. U kunt ook uw portefeuille automatisch met de signalen van de E+N Portefeuilles laten mee handelen. Neem daartoe contact op met Erem+Nikken www. eremplusnikken.nl 2 TRADERSCLUB MAGAZINE november 2012

3 Inhoud 5 EDITORIAL: Harry Geels verdiept zich in trading; wat dit inhoudt, welke definities er zijn en bespreekt kort een aantal studies omtrent de resultaten behaald door particulieren met traden. 6 UIT DE MARKT: Wetenswaardigheden uit de financiële markten en de wereld van beleggingssoftware. 9 COLUMN DAVID FULLER: China is door de zijwaartse tot licht dalende koersbewegingen van de laatste jaren ondergewaardeerd geraakt. China is daarom nog steeds een interessant beleggingsthema. Verder aandacht voor de Renmimbi die een steeds belangrijkere rol gaat spelen als sleutelvaluta voor de landen die veel met China handelen. 10 BOEKEN: Recensies van Come Into My Trading Room: A Complete Guide To Trading van Alexander Elder, Succesvol traden in opties, futures en turbo s van Michael Ahrens, Harry Geels en Rombout Kerstens en How to Trade in Stocks, The Classic Formula for Understanding Timing, Money Management, and Emotional Control van Jesse Livermore en Richard Smitten. 12 TECHNICAL TOOLS: Jeroen Bijleveld neemt een timingtechniek onder de loep zoals beschreven in het boek Survival of the Fittest for Investors van Dick Stoken. De timingtechniek is onderdeel van een methode om met trackers een portefeuille te voeren. Tevens test hij de techniek met behulp van de aandelen in de AEX-index. 14 ADVERTORIAL WAT ZIJN TURBO S EN WAT KUNNEN WE ER MEE: Een uiteenzetting van wat de ABN Amro u op dit gebied kan leveren. 16 INTERVIEW: Een gesprek van Mischa Peters met de heer Nabarro, de heer Ledeboer, de heer Schotema en de heer Dooper. Samen met de heer Erem en Nikken zullen zij deelnemen aan het Trading Event welke plaats zal vinden op 19 november LEZERSVRAGEN: Trader Chris Boon beantwoordt deze keer vragen omtrent trading (traders zijn een belangrijke doelgroep van TradersClub Magazine). De redactie reageert op vragen van meer algemene aard. november 2012 TRADERSCLUB MAGAZINE 3

4 TRADERSCLUB Servicepagina TradersClub Magazine verschijnt vier maal per jaar met artikelen over o.a. technische analyse, handelssystemen, derivaten, kwantitatieve en strategische analyse. TradersClub Magazine geeft praktische informatie, maar schuwt de theoretische diepgang en een kritische blik niet als dat nodig is. Het doel is u een voorsprong te geven op de rest van het beleggerspeloton. TradersClub magazine krijgt u vier maal per jaar toegestuurd als u een z.g.n. Premium Member Lidmaatschap afsluit op U heeft dan ook volledige toegang tot de TradersClub website met alle voordelen zoals: de juridische en computertechnische ledenservice, charts, nieuwsbrief en veel extra informatie. U kunt bovendien met korting naar de TradersClub workshops. Word Premium Member op en ontvang ieder kwartaal TradersClub Magazine Agenda Workshops & Seminars dinsdagavond Workshop Zelf doen of kant-en-klaar product? Door Jim Tehupuring, Beleggingscoach Tijd: 19:30 tot 22:00 Hotel Maarsbergen, Maarsbergen donderdagavond Commodity workshop met Erem + Nikken Door Gökhan Erem en Geert-Jan Nikken Tijd: 19:30 tot 22:00 Hotel Maarsbergen, Maarsbergen Vrijdagmiddag voor de actuele Workshops & seminars kijk op : Live Trading Event Live Trading Forum met bekende traders en échte trades Uniek nieuw evenement voor Nederland! Met o.a.: Michael Ahrens, Aloys Mattijssen, Geert-Jan NIkken, Gokhan Erem Locatie: Centraal in nederland TradersClub.nl Meer informatie: TradersClub.nl 4 TRADERSCLUB MAGAZINE november 2012

5 Van de redactie Colofon Hoofdredactie Harry Geels Eindredactie Heidi Roos Bureauredactie (niet voor abonnementen en bezorgingen) Telefoon: Postbus 677, 2600 AR Delft Medewerkers Richard Abma, Michael Ahrens, Nico Bakker, Chris Boon, Jeroen Bijleveld, Rob Brand, Peter Brands, Hendrik Jan Davids, Rick Duijvestein, David Fuller, Juus de Kempenaer, Rombout Kerstens, Edward Loef, Aloys Mattijssen, Ad Nooten, Michel van Oostvoorn, Mischa Peters, Cees Quirijns, Frans Schreiber, Cees Smit, Ivan Snurer, Jim Tehupuring, Dirk Vandycke, Rick Versteeg, Louis Witte. Vormgeving PreView Design, Buitenkaag (www.previewdesign.nl) Trading Dit nummer van TradersClub Magazine heeft als thema trading. Een definitie van trading is niet zo gemakkelijk te geven. De meeste definities komen erop neer dat trading de business van kopen en verkopen betreft. Voor ons is dat te ruim. Onder trading verstaan wij het kopen en verkopen van effecten zonder lange horizon. Met trading willen we bij wijze van spreken iedere dag geld verdienen en daarmee plaatsen we trading tegenover beleggen, dat een langere horizon heeft. Een trader zal om snellere winsten te kunnen pakken eerder gebruikmaken van derivaten dan een belegger. Trading is dynamischer en spannender dan beleggen. Traders hebben waarschijnlijk weinig op met de twee belangrijkste principes van beleggen, namelijk spreiding en op gezette tijden herbalanceren. Er zijn talloze boeken over trading geschreven, en we bespreken ook een klassieker van Dr. Alexander Elder in de rubriek Boekrecensies, te weten Come into my Trading Room. De meeste boeken geven de tips en tricks van trading. Niet zelden wordt de suggestie gewekt dat het gemakkelijk zou zijn geld te verdienen. Dat is echter niet het geval. Bekend is wellicht de studie die professor Pennings van de Universiteit van Maastricht onder de cliënten van Alex uitvoerde. Hieruit kwam naar voren dat 90% van de cliënten geld verloor. En dan hebben we het niet over underperformance ten opzichte van de markt, maar over echt geld verliezen! Een interessante subconclusie was dat hoe actiever de cliënt van Alex was, des te slechter de resultaten waren. Er zijn meer van dit soort studies gedaan. In een studie getiteld Just How Much Do Individual Investors Lose By Trading rekenden Barber e.a. uit dat particuliere beleggers in Taiwan 3,8 procentpunten verloren door foutieve beleggingsbeslissingen in de periode Dat verlies was gelijk aan 2,2% van het bbp van Taiwan per jaar! Ongelofelijk? Nou, wellicht toch minder dan u nu denkt. Er zijn talloze emotionele biases (geaardheden/neigingen) beschreven die traders parten spelen. Een goed boek hierover is Mean Markets and Lizard Brains. De basisstelling van dit boek is dat het menselijke brein nog basisstructuren bevat uit de oertijd. En dat die structuren ons in de weg staan om in de financiële markten geld te kunnen verdienen. Een van de allergrootste problemen waar mensen mee kampen is het automatische vluchtgedrag bij onraad. Dat is in veel gevallen een goed automatisme (bij brand bijvoorbeeld), maar bij financiële markten kan het in sommige gevallen juist de moeite lonen in te stappen als iedereen wegvlucht. U kunt dan goedkoop instappen. Een van de emoties die in de studie onder Taiwanese beleggers als probleem naar voren kwam was overmoed. Overmoed (of denken dat je beter bent dan gemiddeld) leidt vaak tot te risicovolle beslissingen, of tot te vaak handelen, waardoor transactiekosten het rendement om zeep helpen. Uit een studie onder de cliënten van Alex bleek dat vrouwen beter (of liever minder slechte) beleggers zijn, omdat ze minder last hadden van overmoed en minder transacties uitvoerden. Voorzichtigheid en lagere transactiekosten betaalden zich uiteindelijk uit. Tegenwoordig wordt er soms gedacht dat het heden ten dage gemakkelijker is geld te verdienen, omdat er via internet steeds meer tools ter beschikking komen. De veel geprezen empowerment of the people dat internet brengt. BinckBank biedt hun cliënten bijvoorbeeld rendementsboosters. Uit een wetenschappelijke studie uitgevoerd door Barber en Odean genaamd Online Investors: Do the Slow Die First? bleek echter dat beleggers die online gingen handelen, gemiddeld genomen beduidend slechter gingen presteren. Een conclusie uit de studie luidde: Zij die switchten naar een online platform, en die het voorheen gemiddeld 2% beter deden dan de markt, gingen het daarna online 3% slechter doen, door meer, speculatiever en minder winstgevend te handelen. De redenen hiervoor hadden Barber en Odean al eerder beschreven in een andere studie onder de veelzeggende titel: Trading is Hazardous to Your Wealth, namelijk overtrading en overmoedigheid, die hun oorsprong vinden in de hiervoor genoemde behavioural biases, meer specifiek de self-attribution, illusion of knowledge en de illusion of control biases. De laatste twee biases ontstaan vooral doordat mensen steeds meer informatie en tools ter beschikking krijgen, waardoor ze denken dat ze meer weten en dat ze betere controle krijgen over hun prestaties. Harry Geels Productie Leontine Koot, PreView Design, Buitenkaag Uitgever Rombout Kerstens Marketing Jolanda Hoebée Abonnementen Nederland Jaarabonnement: 79,- Abonnementsprijzen buiten Nederland worden verhoogd met verzendkosten. Abonnementen België Jaarabonnement: 79,- (+ verzendtoeslag) Abonnementen, bezorging en klantenservice Telefoon: (tussen 9:00 en uur) Fax: Maarsbergseweg 59, 3956 KV Leersum Rabobank: Abonnementen Abonnementen kunnen op elk gewenst tijdstip ingaan. Opgave via website of bij Klantenservice. Abonnementen lopen automatisch door, tenzij uiterlijk 30 dagen voor de vervaldatum telefonische bij klantenservice wordt opgezegd of anders is overeengekomen. Ook voor informatie over uw lopende abonnement kunt u contact opnemen met klantenservice. Adreswijziging Adreswijziging s.v.p. drie weken van tevoren schriftelijk doorgeven, of wijzigen op de website Nabestellingen en lezersservice Oude nummers zijn uitsluitend door leden via de website te bestellen: Advertentie-exploitatie Keyword BV Telefoon: Fax: Keyword Info Systems BV Niets uit deze uitgave mag worden geproduceerd door middel van boekdruk, foto-offset, fotokopie, microfilm of welke andere methode dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Keyword BV zijn van toepassing de voorwaarden welke zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Delft. TradersClub Magazine bevat informatie en wenken, die met de meeste zorgvuldigheid zijn samengesteld. Keyword BV en de bij deze uitgave betrokken redactie en medewerkers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie. De gegevens zoals wij die van u hebben ontvangen, kunnen worden gebruikt voor het toezenden van informatie en/of aanbiedingen door Keyword BV en speciaal geselecteerde bedrijven. Indien u hiertegen bezwaar heeft, dan kunt u een briefje sturen naar Keyword BV, t.a.v. Adresregistratie, Postbus 677, 2600 AR Delft. november 2012 TRADERSCLUB MAGAZINE 5

6 Uit de markt Nog een lange weg te gaan Na een periode van veel door schuld gefinancierde groei, zouden we in een periode van schuldafbouw (deleveraging) zitten. De deleveraging zou verklaren waarom we momenteel in een periode van lage groei zitten, en voorlopig ook waarschijnlijk zullen blijven. Per saldo is er echter nog steeds geen sprake van schuldafbouw. DDe groei van de jaren 80 en 90, en wellicht ook die van de periode 2004 tot en met 2007, is volgens de meeste economen mede tot stand gekomen door het overvloedig beschikbaar zijn van goedkoop geld. Bedrijven en consumenten konden gemakkelijk en goedkoop geld lenen om overnames en bestedingen mee te doen. Velen gingen ook beleggen met geleend geld omdat beleggingsrendementen hoger waren dan de rentekosten van de leningen. Zie hier een recept voor een zeepbel. Het goedkope geld heeft achtereenvolgens een zeepbel gecreëerd in technologieaandelen, vastgoed, hedgefondsen en bankaandelen. Hoewel al deze zeepbellen weer zijn leeggelopen, is er nog altijd veel goedkoop geld en zien we weer nieuwe zeepbellen ontstaan, bijvoorbeeld die in staatsleningen van veilige landen, bedrijfsleningen en leningen uit de opkomende markten. De volgende ongelukken staan al weer te gebeuren. De echte vraag is of de door veel economen aangehaalde deleveraging nu echt plaatsvindt omdat geld nog altijd zo goedkoop is. De hier afgebeelde figuur spreekt boekdelen. Aan de rode lijn is te zien dat het Amerikaanse private geleende geld (bedrijven en consumenten) op het hoogtepunt bijna 300% van het Amerikaanse bbp bedroeg. Het is de laatste jaren gelukkig wel aan het teruglopen. Tegelijkertijd neemt de schuldquote van de Amerikaanse overheid echter toe. Per saldo heeft er dus nog helemaal geen schuldafbouw plaatsgevonden in de VS (het plaatje voor Europa is niet heel anders). Als de geschiedenis (lees de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw) een voorbode is van de toekomst, dan hebben consumenten nog een lange weg van schuldafbouw voor de boeg. Op een gegeven moment zullen ook de overheden moeten bezuinigen. Deleveraging wordt overigens vooral afgedwongen door hogere rentes. Dat maakt lenen immers duur. Zolang de centrale banken echter kunstmatig de rente laag houden, is het de vraag of deleveraging echt op gang komt. Komt de echte deleveraging er niet, dan blijven we in een omgeving waarin telkens weer zeepbellen worden gecreëerd en vervolgens weer doorgeprikt. Voor de meeste beleggers is dat een gevaarlijke omgeving. AMERIKAANSE SCHULDRATIO S (ALS % VAN HET BBP) Bron: Wat nou Griekenland? In Europa hebben we de mond vol van Griekenland. Het land waar de beschaving begon staat zelfs in het middelpunt van de crisis. Maar eigenlijk stelt het land economisch heel weinig voor. De financiële markten moeten minder bijziend zijn. Jim O Neil, de strateeg van Goldman Sachs Asset Management, heeft het al meermalen gezegd: Stop met die preoccupatie met Griekenland. Dat land stelt wat betreft de grootte van de economie heel weinig voor in de wereld. China produceert ieder kwartaal een economie zo groot als Griekenland. Zijn boodschap: de wereldeconomie groeit nog steeds. Los het probleem van de euro op en beleggers durven weer te beleggen. Wie minimaal tien jaar verder durft te kijken, zal zien dat Griekenland een rimpeltje in de vijver was. We kunnen het belang van Griekenland ook in een ander perspectief plaatsen, namelijk die als staat van de VS. Griekenland zou dan wat betreft grootte van GRIEKENLAND ALS STAAT VAN DE VS Bron: Soberlook 6 TRADERSCLUB MAGAZINE november 2012

7 Uit de markt de economie pas de vijftiende staat van de VS zijn. Californië en Texas zijn veruit de grootste economieën binnen de VS. Deze staten zouden zelfs op wereldniveau mee kunnen doen. Californië is namelijk niet veel kleiner dan de Franse economie en Texas is wat betreft economie vergelijkbaar met Canada. In 2050 zal China volgens Goldman Sachs wat betreft economie een derde groter zijn dan die van de VS. De Indiase economie zal dan die van de gehele eurozone voorbij zijn gestreefd. Brazilië en Rusland zullen Japan ingehaald hebben. En Mexico en Indonesië zullen de drie grote Europese economieën (VK, Frankrijk en Duitsland) voorbij zijn gegaan. Een belegger die bang is voor gebrek aan economische groei in de wereld heeft geen goede bril op, of staart zich blind op het eigen land en de eigen regio. (reacties: Inefficiënte grondstofmarkten De markten voor grondstoffen worden verondersteld inefficiënt te zijn. Dat komt door de grote hoeveelheid geld in passieve indexproducten als ETF s. De grote vraag is of beleggers slim gebruik kunnen maken van die efficiënties. De grondstoffenmarkten zouden minder efficiënt functioneren. Dat komt ten eerste omdat deze markten lastiger te voorspellen zijn. De waarde van een aandeel of obligatie uitrekenen kan nog volgens bepaalde waarderingsmodellen. Hoe hoog olie of goud precies zou moeten staan is veel lastiger. Doorgaans geldt dat hoe moeilijker de informatie te interpreteren is, hoe minder goed prijsvorming plaatsvindt. Daarbij komt ook nog dat er in de grondstoffenmarkten eveneens steeds meer passieve beleggers actief zijn die beleggen in bijvoorbeeld ETF s. ETF s hebben twee manco s. Ten eerste hebben ze vaste doorrolmomenten. De grondstoffenfuture - het geëigende instrument om in grondstoffen te beleggen - van de maand die afloopt, wordt doorgerold VERWACHTE IN- EN UITSTROOM UIT VERSCHILLENDE GRONDSTOFFEN DOOR HERBALANCERING BINNEN DE S&P GSCI EN DOW JONES UBS COMMODITY INDEX Bron: Credit Suisse naar de future van de nieuwe periode. Dit doorrollen gebeurt meerdere malen per jaar op vaste tijdstippen zoals vermeld in het prospectus van de ETF s. Ten tweede worden de indices ieder jaar geherbalanceerd. De indices (en dus ook de ETF s die ze volgen) hebben een bepaalde verdeling, meestal op basis van de economische waarde (totale handelswaarde) en vaak met bepaalde maximale gewichten. In de loop van het jaar gaan de grondstoffenkoersen echter bewegen. Dit zorgt er voor dat de gewichten van de verschillende grondstoffen gaan afwijken van de strategische verdeling. Grondstoffen die stijgen krijgen zo een groter gewicht en grondstoffen die dalen een kleiner gewicht. In januari van het jaar daarop wordt dat weer gelijkgetrokken naar de strategische verdeling van de index. Dit betekent dat de ETF s die deze indices volgen zorgen voor in- en uitstroom van grondstoffen. In de figuur wordt afgebeeld waar de in- en uitstroom uit hoofde van de twee grootste ETF s, die op de S&P GSCI en de Dow Jones UBS Commodity Index, naar verwachting zal plaatsvinden in januari De grootste uitstroom wordt uit WTI- en de grootste instroom in Brent-olie verwacht. Slimme handelaren kunnen hierop inspelen door aan het zogeheten frontrunning te doen. Legale frontrunning wel te verstaan, omdat dit publiekelijk bekende informatie is. De vaste doorrol- en herbalanceermomenten zijn overigens al lang bekend. Dit jaar hebben veel grondstoffenhandelaren die op deze twee inefficiënties inspelen het overigens moeilijk en lukt het frontrunning minder goed in de praktijk dan de theorie doet vermoeden. Als belangrijke oorzaak wordt het politieke ingrijpen in het systeem genoemd. Hierdoor zouden markten, en niet alleen die van de grondstoffenmarkten, onvoorspelbaar zijn geworden. november 2012 TRADERSCLUB MAGAZINE 7

8 Software Trends uit de software- en datamarkt Transactietaks De transactietaks (FTT) zoals die in het regeerakkoord staat omschreven, zal een aanzienlijke kostenpost gaan vormen voor actieve particuliere beleggers en traders. Er wordt gesproken over een percentage van 0,1%, wat evenveel is als een doorsneeinternetbroker nu rekent als transactiekosten. De kosten voor actieve beleggers dreigen dus te verdubbelen. Ook de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) is fel gekant tegen mogelijke invoering. Volgens Jan Maarten Slagter, directeur van de VEB, zou hier sprake zijn van de introductie van een zeer slecht instrument met grote maatschappelijke kosten. In het regeerakkoord staat dat: in Europa een versterkte samenwerking op gang is gekomen met het oog op een mogelijke heffing op de financiële sector. Ons land zal zich hierbij aansluiten op voorwaarde dat onze pensioenfondsen hiervan gevrijwaard blijven en de inkomsten terugvloeien naar de lidstaten. Dat is een heel ander geluid dan het vorige kabinet liet horen, dat ronduit tegen invoering van zo n bankentaks was. Juist particulieren die actief beleggen voor hun oude dag, krijgen zo volkomen ten onrechte de rekening gepresenteerd van een crisis. Flitshandel aan banden Het Europees Parlement wil de flitshandel aan banden leggen. Het wordt als bedreigend gezien voor de stabiliteit van de financiële markten. Flitshandel komt feitelijk neer op een zeer agressieve en volledig geautomatiseerde vorm van market making. Dit alles gaat binnen duizendsten van een seconde (milliseconden), hetgeen voor een mens niet meer is te volgen. En dit is het punt waar het Europees Parlement wil ingrijpen door een minimale tijd van 500 milliseconden (ms) in te voeren die een order minimaal ingelegd moet blijven. Dit zou dus een zeer serieuze vertraging zijn van deze supersnelle beurshandel. Uiteraard zijn flitshandelaren zeer gekant tegen deze voorstellen. Daarbovenop komt ook nog eens het nieuws over de invoering van de financiële transactietaks (FTT) door het kabinet Rutte II, wat ook als zeer bedreigend wordt gezien voor flitshandelaren. In Nederland zijn met name IMC en Optiver erg succesvol in de flitshandel. Deze bedrijven liggen hierdoor overigens al een tijdje onder vuur van de AFM. De toezichthouder verdenkt deze bedrijven van marktmisbruik. (reacties: Product Fabrikant Website- WWW NL- Technische Portefeuille- Trading- Koers- Optie- Fundamentele Intraday Koop/ Opmerkingen talig analyse beheer systemen info analyse Data Charting Huur Beurssoftware Amibroker Amibroker Amibroker.com X X X K Elwave Prognosis Prognosis.nl X X X K Specifieke software voor Elliott Wave Analyse Fibonacci Trader Fibonacci Trader Fibonaccitrader.com* X X X K Forest Trader Forest Bergen forestbergen.com X X X X X H Hermes IIS IIS.NL X X X X K Portefeuillebeheer via module Demeter Metastock Equis Equis.com* X X X K Importeur in Nederland: Forest Bergen Omnitrader Nirvana Systems Nirvanasystems.com* X X K Tradestation Tradestation Tradestation.com X X X X H Alleen beschikbaar inclusief Brokerservice Vestics Vestico Vestico.nl* X X X X X X H Vision Expert Pavell Pavell.com X X K Wall Street Professional Keyword Onsitesolutions.nl X X X X X X X X K Opie-analyse via optiemodule Option Street Stock Vision Stock Vision Stockvision.nl X X X K Transstock CompuGraphics Transstock.nl X X X K Optiesoftware Optiemaat Foxware Foxware.nl X X K OptionVue OptionVue Systems OptionVue.com X K Sinus Sinus Sinus.nl X X X X K Vooral gericht op optiestrategieën en portefeuillebeheer Datavendors ActiveNet vwd group Activeplus.nl X X X H Eris2 vwd group Eris.nl X X X X X H Esignal Esignal Esignal.com X X X X H ProRealTime ProRealtime Prorealtime.com X X X X H Brokers softwarepakketten Alex Advanced Plus Alex Vermogensbank Alex.nl X X X X X X H Uitgebreide TA via Alex Pro of TA-module Alex Pro Alex Vermogensbank Alex.nl X X X X X X X X H Binck ProTrader Binck Effectenbank Binck.nl X X X X X X X X H TradeBox ABN AMRO Abnamro.nl X X X H WH Selfinvest WH selfinvest Whselfinvest.com X X X X H * Wordt in Nederland aangeboden door de firma Forestbergen, Forestbergen.com Bron: TradersClub (2011) 8 TRADERSCLUB MAGAZINE november 2012

9 Column David Fuller China nog veelbelovend Tekst: David Fuller, Vertaling en bewerking: Jeroen Bijleveld China is door de zijwaartse tot licht dalende koersbewegingen van de laatste jaren ondergewaardeerd geraakt en is daarom nog steeds een interessant beleggingsthema. Verder aandacht voor de Renmimbi die een steeds belangrijkere rol gaat spelen als sleutelvaluta voor de landen die veel met China handelen. Dwaarderingen op de Shanghai Composite-index zijn gedaald naar 9,8 keer de verwachte winst vergeleken met een gemiddelde verhouding van 17,8 vanaf het moment dat Bloomberg begon met het wekelijks bijhouden van de data in De MSCI China Index bestaat voor het grootste deel uit aandelen verhandeld in Hong Kong die zijn gewaardeerd tegen een koers-winstverhouding van 10,2 na de stijging van 14% in De gemiddelde waarderingen van Chinese bedrijven zijn nog steeds aantrekkelijk. Black Rock, de grootste vermogensbeheerder ter wereld, adviseert daarom Chinese aandelen te kopen voor de lange termijn. De beleggingskansen die mogelijk volgen op huidige structurele hervormingen zijn enorm, volgens Jing Ning, portfoliomanager aldaar. Jim O Neill, de bekende strateeg van Goldman Sachs, is ook nog steeds positief op China. Hij adviseert echter om te beleggen in de actieve fondsen, omdat er een aantal eigenaardigheden is op de Chinese aandelenmarkt waaraan beleggers in ETF s zich een buil kunnen vallen. Ik ben het hier helemaal mee eens. Een groot aantal actieve beleggers heeft het veel beter gedaan dan de indices. Inderdaad wacht de Chinese markt op een aanleiding om vraag vanuit beleggers op te wekken voor de aandelen die terug zijn op historisch interessante waarderingen. De tienjaarlijkse machtsoverdracht binnen de Communistische Partij is net van start gegaan en de nieuwe samenstelling van het Politburo zal binnenkort bekend gemaakt worden. De volledige overdracht zal in de komende zes maanden worden afgerond. Dit zou op zichzelf mogelijk nog niet genoeg zijn om de interesse van beleggers aan te wakkeren. Wat de nieuwe regering zal doen om de economische groei te cultiveren, wellicht door het verlagen van de korte rente, het vergroten van uitgaven, het verlagen van belastingen en/of andere maatregelen, zal waarschijnlijk meer van invloed zijn. De evolutie van een levendige middenklasse blijft het centrale politieke doel van de Chinese regering. Momenteel is China een middeninkomenland op basis van koopkrachtpariteit. Indien het zijn ambities wil waarmaken, zal het een extra aspect aan de groeistrategie dienen toe te voegen. Lange tijd is het de uitdaging geweest om consumenten aan te zetten hun enorme hoeveelheid spaargeld te besteden. Steun voor sociale zekerheid, medische verzorging, minimumlonen, werknemersrechten en het milieu zijn allemaal hierop gericht. Fundamenteel gezien is het nog steeds een goed verhaal. Technisch gezien kunnen we (nog) niet enthousiast worden. De Hang Seng Index ondervond begin november weerstand rond 22000, volgend op een gestage stijging van zes weken. Eindelijk is er nu sprake van een pauze en een consolidatie lijkt onderweg. Alleen een beweging die doorzet onder zou het vooruitzicht op een verdere stijging of zijwaartse beweging in twijfel trekken. Renminbi Voor beleggers is de renminbi (RMB) een belangrijke factor om rekening mee te houden. De groei van een land naar economische dominantie neigt ertoe gepaard te gaan met het tot referentiepunt David Fuller worden van de valuta waaraan andere valuta s expliciet of impliciet gekoppeld worden. In de opkomende markten zien we dat in de laatste twee jaar de RMB in steeds sterkere mate een referentievaluta is geworden (een valuta die in sterke mate een gelijkmatige beweging laat zien met andere valuta s). In Oost-Azië is er daarom al een RMB-blok. De dollar is hiermee overschaduwd: een historische ontwikkeling. In deze regio bewegen 7 van de 10 valuta s nauwer samen met de RMB dan met de dollar. De gemiddelde waarde van de gelijkmatige beweging ten opzichte van de RMB is 40% groter dan voor de dollar. We zien dat gelijkmatige bewegingen met een referentievaluta, in het bijzonder de RMB, geassocieerd worden met handelsintegratie. We trekken een paar lessen uit de vooruitzichten voor het RMB-blok om te groeien tot buiten Azië, gebaseerd op een vergelijking van de RMB vandaag en de positie van de Japanse yen in het begin van de jaren 90. Als handel de enige drijvende kracht zou zijn, zou een globaler RMB-blok kunnen ontstaan in het midden van de jaren 2030, maar bijkomende hervormingen in de financiële en externe sector zouden het proces aanzienlijk kunnen versnellen. We verwachten dat de RMB in de komende jaren verder aan kracht zal winnen, wat China potentieel een nog betere belegging maakt. DAVID FULLER is strateeg bij Stockcube Research Ltd.;; hij geeft dagelijks zijn commentaar op de website waarvan een gedeelte vrij toegankelijk is. JEROEN BIJLEVELD is Adjunct-hoofd vermogensbeheer bij Inmaxxa B.V. november 2012 TRADERSCLUB MAGAZINE 9

TradersClub. Alles over trends! COLUMN DAVID FULLER: Mogelijke kentering dalende trend waarderingsratio s? CHARTING: Het detecteren van trends

TradersClub. Alles over trends! COLUMN DAVID FULLER: Mogelijke kentering dalende trend waarderingsratio s? CHARTING: Het detecteren van trends TradersClub Jaargang 2 september 2012 Technische analyse Alles over trends! Kwantitatieve analyse Strategische analyse COLUMN DAVID FULLER: Mogelijke kentering dalende trend waarderingsratio s? CHARTING:

Nadere informatie

TRADERSCLUB. Editorial: Trading: alles draait om consistentie. ColUMN david FUllEr: Herrijzenis Japan?

TRADERSCLUB. Editorial: Trading: alles draait om consistentie. ColUMN david FUllEr: Herrijzenis Japan? TRADERSCLUB JAARGANG 3 MEI 2013 Technische analyse Kwantitatieve analyse Strategische analyse Editorial: Trading: alles draait om consistentie ColUMN david FUllEr: Herrijzenis Japan? BaCK to BaSiCS: Het

Nadere informatie

NIEUWSMAGAZINE Nr. 55, november 2010

NIEUWSMAGAZINE Nr. 55, november 2010 1 NIEUWSMAGAZINE Nr. 55, november 2010 INHOUD Pag. 2 Pag. 3 Pag. 11 Pag. 12 Pag. 13 Pag. 17 Pag. 20 Pag. 23 Pag. 23 Pag. 25 Pag. 26 Voorwoord Programma IG Noordbeleggen voor theorie en praktijk Risico

Nadere informatie

Intraday traden met cycli

Intraday traden met cycli Balpen OKTOBER 2007 Toen de Amerikanen begonnen aan bemande ruimtevaart was er uiteraard ook behoefte aan schrijfgerei in de ruimte. Er werden door de Nasa miljoenen dollars gespendeerd aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Succesvol Beleggen. Succesvol Beleggen. Wordt een succesvolle belegger door de juiste stappen te nemen

Succesvol Beleggen. Succesvol Beleggen. Wordt een succesvolle belegger door de juiste stappen te nemen Succesvol Beleggen Wordt een succesvolle belegger door de juiste stappen te nemen door Harry Klip en Jan Robert Schutte OptieAcademy 0 Inhoudsopgave Voorwoord Hoofdstuk 1: Bouwstenen succesvol beleggen

Nadere informatie

RBS MARKETS MAGAZINE

RBS MARKETS MAGAZINE RBS MARKETS MAGAZINE www.rbs.nl/markets december 2010 De wondere wereld van technische analyse door Nico Bakker Europa kan sterker uit deze crisis komen RBS-rentestrateeg Andy Chaytor verwacht lage rente

Nadere informatie

trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA

trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA 4 trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA Amsterdam 2007 5 trackers een nieuwe dimensie in beleggen ISBN 90-805886 - 3-6 1e druk 2006 2e herziene druk 2007

Nadere informatie

Succesvol worden op de beurs!

Succesvol worden op de beurs! 2013 Succesvol worden op de beurs! Kom erachter hoe het mij is gelukt om 122.000, - winst te behalen in een periode van 5 jaar tijd! Puur en alleen door me te richten op het kopen en verkopen van aandelen,

Nadere informatie

Wanneer koopt u een Turbo?

Wanneer koopt u een Turbo? Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële risico s verbonden

Nadere informatie

Beleg slim, beleg Turbo

Beleg slim, beleg Turbo Beleg slim, beleg Turbo Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële

Nadere informatie

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Leren Beleggen Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Welkom (nieuwe) belegger. U bent begonnen aan een nieuwe hobby die ontzettend leuk kan zijn. Is zeg kan zijn, want ik zal u in dit rapport de realiteit

Nadere informatie

Turbo s & Trading. Lees verder op pagina 4. RBS Markets Nummer 347, 18 december 2012

Turbo s & Trading. Lees verder op pagina 4. RBS Markets Nummer 347, 18 december 2012 RBS Markets Nummer 347, 18 december 2012 Turbo s & Trading Technische Analyse Goud goud verliest glans... P2 De week in Turbo P3 Ontmoet RBS P4 Seminars en webinars agenda Overzichten Langzaam arm of langzaam

Nadere informatie

warrants www.warrants.commerzbank.com inhoudsopgave commerzbank securities the first option in the warrants market...3 zijn warrants iets voor mij?...4 waarom warrants van commerzbank kopen?...7 hoe worden

Nadere informatie

Forex Trading Auteur: Luc Verstreken

Forex Trading Auteur: Luc Verstreken Copyright: Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming Forex-Info.nl verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in

Nadere informatie

Tradingsysteem op de EUR/USD met een DMI en Moving Average

Tradingsysteem op de EUR/USD met een DMI en Moving Average NOVEMBER 2009 Kwadraat Begin jaren negentig kwam ik een klant tegen die vertelde dat hij altijd keek naar koersniveaus die kwadraten waren van hele getallen. Hier was volgens hem altijd iets aan de hand.

Nadere informatie

Warrants. The first option in the warrant market

Warrants. The first option in the warrant market Warrants The first option in the warrant market Een optimaal rendement met de topfondsen van de wereld Inhoudsopgave Zijn warrants iets voor mij? 2 Waarom gedekte warrants van Commerzbank kopen? 5 Hoe

Nadere informatie

BELEGGEN SPECIAL BESTUUR STELT ZICH VOOR...

BELEGGEN SPECIAL BESTUUR STELT ZICH VOOR... NUMMER 1 OKTOBER 2007 JAARGANG 12 Nu de zomer er weer aan komt en het collegejaar op zijn einde loopt, blikken wij terug op een geweldig en innovatief bestuursjaar. Vandaar ook dat wij iedereen die ons

Nadere informatie

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 2 >> ABN AMRO Turbo s 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 42 >> ABN AMRO Turbo s op grondstoffen ABN AMRO TURBO S Goed

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

Certificaten: toegang tot wereldwijde markten

Certificaten: toegang tot wereldwijde markten Business area Certificaten: toegang tot wereldwijde markten rbs.nl/markets Wanneer koopt u een Certificaat? Met Certificaten van RBS* kunt u inspelen op kansrijke beleggingsthema s. Een Certificaat is

Nadere informatie

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 SCHOLENSTRIJD.NL Lesbrief Beleggen Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 Bewerkt van oorspronkelijke uitgave 2008 Stichting leerplanontwikkeling (), Enschede, IEX Mediagroep, Amsterdam Alle

Nadere informatie

Opties van Call tot Put Harry Klip OptieAcademy

Opties van Call tot Put Harry Klip OptieAcademy Opties van Call tot Put Harry Klip OptieAcademy Copyrght OptieAcademy Inhoud 1. Inleiding 2. Hoe verdienen met aandelen 3. Beleggen of speculeren 4. Wat zijn opties? 5. Call en Put 6. Historie van opties

Nadere informatie

ETF s in Opmars, eenvoudig,flexibel en transparant

ETF s in Opmars, eenvoudig,flexibel en transparant ETF/GRONDSTOFFEN SPECIAL ETF s in Opmars, eenvoudig,flexibel en transparant Grondstoffenrally 2.0 Verschillende invalshoeken om het grondstoffenthema te bespelen. Drie grondstoffondsen, drie verschillende

Nadere informatie

RBS MARKETS MAGAZINE

RBS MARKETS MAGAZINE RBS MARKETS MAGAZINE www.rbs.nl/markets mei 2011 Populaire Nederlandse aandelen Van ASML tot TomTom 2492% rendement in 24 jaar Interview met Jan Aalberts, de langstzittende CEO van het Damrak Pagina 10

Nadere informatie

De paradoxen van succesvol beleggen. Amerika staat er belabberd voor.. MAGAZINE. Technische analyses

De paradoxen van succesvol beleggen. Amerika staat er belabberd voor.. MAGAZINE. Technische analyses HET EINDE VAN DE AMERIKAANSE SUPERMACHT? Amerika staat er belabberd voor.. Technische analyses WORDT EEN BETERE BELEGGER De paradoxen van succesvol beleggen Verder in deze uitgave: GannTrader Index Trading

Nadere informatie

rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s

rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s Wanneer koopt u een Certificaat? Met Certificaten van RBS 1 kunt u inspelen op kansrijke beleggingsthema s. 1 Certificaten

Nadere informatie

Inhoud REDACTIONEEL VAN DE VOORZITTER OVER DUITENBERG AGENDA THE WOLF OF WALL STREET? WAT IS BELEGGEN? BEGINNEN MET BELEGGEN, MAAR WAAR?

Inhoud REDACTIONEEL VAN DE VOORZITTER OVER DUITENBERG AGENDA THE WOLF OF WALL STREET? WAT IS BELEGGEN? BEGINNEN MET BELEGGEN, MAAR WAAR? 02 REDACTIONEEL Inhoud 03 VAN DE VOORZITTER 06 04 OVER DUITENBERG 06 07 AGENDA THE WOLF OF WALL STREET? 07 10 WAT IS BELEGGEN? 11 14 BEGINNEN MET BELEGGEN, MAAR WAAR? ERVARINGEN VAN DUITENBERGERS 18 18

Nadere informatie

Handleiding Vermogensbeheer

Handleiding Vermogensbeheer Handleiding Vermogensbeheer Inhoudsopgave 1. Wat is Knab Vermogensbeheer?... 4 2. Hoe werkt Knab Vermogensbeheer?... 4 2.1. Het beleggingsplan... 5 2.1.1. Je risicoprofiel... 5 2.1.2. Jouw beleggingsexpert...

Nadere informatie

KIJK OP VERMOGEN. Introductie nieuw fonds. Waarom wij beleggen in China. meerwaarde voor u. meerwaarde in maatwerk

KIJK OP VERMOGEN. Introductie nieuw fonds. Waarom wij beleggen in China. meerwaarde voor u. meerwaarde in maatwerk KIJK OP VERMOGEN Uitgave van Hof Hoorneman Bankiers NV zomer 2013 nummer 52 meerwaarde in vermogensbeheer hof hoorneman bankiers meerwaarde in beleggingsstijl hof hoorneman bankiers meerwaarde in maatwerk

Nadere informatie

Goldman Sachs Turbo s

Goldman Sachs Turbo s Goldman Sachs Turbo s Met ingang van: Juli 2015 Advertentiebericht 4 Goldman Sachs Turbo s Inhoudsopgave 1. Turbo s nader bekeken 8 2. Turbo s op aandelen en indexen 18 3. Turbo s op valuta s 22 4. Turbo

Nadere informatie