Reglement Nederlandse L Oréal-UNESCO For Women in Science Beurzen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement Nederlandse L Oréal-UNESCO For Women in Science Beurzen"

Transcriptie

1 Reglement Nederlandse L Oréal-UNESCO For Women in Science Beurzen L Oréal Nederland, de Nationale UNESCO Commissie in Nederland, het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) en het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) introduceren een programma van nationale beurzen in Nederland. Deze nationale beurzen, hieronder in detail beschreven, maken deel uit van het internationale partnerschap tussen L Oréal en UNESCO For Women in Science (FWIS). Dit bestaat al 17 jaar uit twee internationale onderdelen en lokale programma s in diverse landen. In 2012 is daar ook een Nederlands nationaal programma bij gekomen. 1. Doelstelling van de Nederlandse beurzen De Nederlandse L Oréal-UNESCO For Women in Science Beurzen (hierna genoemd: beurzen) zijn bedoeld om vrouwelijke wetenschappers, werkzaam op het gebied van de Life Sciences 1, in de periode tot 10 jaar na hun promotie (grofweg vergelijkbaar met het niveau van een Vidi) vooruit te helpen in hun wetenschappelijke loopbaan en op deze manier te helpen bijdragen aan de vergroting van het aantal vrouwelijke hoogleraren in Nederland. Deze beurzen zijn bestemd voor een aaneengesloten verblijf van 3 of 5 maanden op de NIAS campus om aan het schrijven van wetenschappelijke publicaties te werken. Ter ondersteuning worden onderzoeksfaciliteiten geboden, een internationale en interdisciplinaire omgeving, accommodatie en een bedrag ten behoeve van onderwijsvervanging. Momenteel is het NIAS gevestigd in Wassenaar. Het is de bedoeling om in de het instituut in de zomer van 2016 naar de historische binnenstad van Amsterdam te verhuizen. 2. Bedrag van de beurzen Er zijn jaarlijks twee beurzen beschikbaar, ieder met een omvang van De beurs krijgt de vorm van een residentieel fellowship van 3 of 5 aaneengesloten maanden op het NIAS met de Engelse naam: Dutch L Oréal-UNESCO Fellowship for Women in Science. 1 Ook material sciences met een link naar life sciences komen in aanmerking 1

2 3. Toelatingscriteria De aanvraag staat open voor vrouwelijke wetenschappers tot 10 jaar na hun promotie (niveau Vidi, zwangerschapsverloven en perioden van deeltijdwerk wegens gezinsoverwegingen mogen in mindering worden gebracht tot een verlenging van maximaal 18 maanden per kind); De aanvragers dienen een voorstel in op het gebied van Life Sciences 2 ; Omdat het programma de carrièreperspectieven van vrouwelijke onderzoekers wil verbeteren en het aantal vrouwelijke hoogleraren in Nederland wil vergroten komen alleen aanvragers gelieerd aan een in Nederland gevestigd onderzoeksinstituut of universiteit in aanmerking. De commissie geeft de voorkeur aan aanvragers die goed ingebed zijn in de Nederlandse onderzoeksomgeving en bijvoorbeeld ook de Nederlandse taal machtig zijn. Voor 2015 kan de aanvraag tussen 8 maart 2015 en 10 mei 2015 worden ingediend. Een aanvraag ingediend voor 10 mei 2015 kan begunstigd worden met een beurs die start op 1 september 2016 of op 1 februari 2017 (academisch jaar 2016/2017). 4. Indienen van de aanvraag De aanvraag bestaat uit een aanvraagformulier met de volgende bijlagen: - een projectvoorstel - een CV (maximaal 5 pagina s, incl. publicatielijst) - twee referentiebrieven - twee meest relevante publicaties - kopie identiteitsbewijs Het aanvraagformulier met de bijlagen dient te worden g d naar of opgestuurd naar: Nederlandse L'Oréal-UNESCO For Women in Science Beurzen, Nationale UNESCO Commissie, Kortenaerkade 11, Postbus 29777, 2502 LT Den Haag, t.a.v. mw. S. Primot. De aanvraag met documenten (per post of ) dient vóór 10 mei :00 aanwezig te zijn bij de Nationale UNESCO Commissie (of met poststempel voor 10 mei). 5. Evaluatieprocedure De Nationale UNESCO Commissie stuurt alle aanvragen die aan de formele voorwaarden voldoen door naar de nationale jury, die bestaat uit een interdisciplinaire groep wetenschappers. Deze nationale jury zal alle aanvragen beoordelen. De jury 2014 bestaat uit 7 leden: Dhr. Prof. dr. dr. h. c. mult. D.D. Breimer, Hoogleraar Farmacologie aan de Universiteit Leiden Dhr. Prof. dr. P.M.G. Emmelkamp, Rector NIAS en Emeritus Hoogleraar Klinische Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Mw. Prof. dr. M.C.E. van Dam Mieras, Juryvoorzitter, Nationale UNESCO Commissie Mw. Prof. Dr. E. van Donk, Lid LNVH, Directeur van het Departement Aquatische Ecologie van het NIOO-KNAW (Nederlandse Instituut voor Ecologie) en Hoogleraar Aquatische Ecologie aan de Universiteit Utrecht 2 Ook material sciences met een link naar life sciences komen in aanmerking 2

3 Mw. Prof. Dr. M. J. T. H Goumans, Hoogleraar moleculaire cardiovasculaire celbiologie aan het Leidse Universitair Medisch Centrum Mw. Prof. Dr. A. C. J. Hulk, Hoogleraar Franse taalkunde aan de Universiteit van Amsterdam, oud- Rector NIAS en oud-bestuurslid LNVH Mw. A. Lee, MSc., Scientific and Regulatory Affairs Director L Oréal Benelux De jury zal alle aanvragen beoordelen in de maanden mei-juni en de begunstigden kiezen op basis van: - Wetenschappelijke verdiensten - Referentiebrieven - Publicaties - Projectvoorstel - Bestedingsvoorstel - Belang van de prijs voor een wetenschappelijke carrière in Nederland L Oréal Nederland, de Nationale UNESCO Commissie, het NIAS en het LNVH behouden zich ieder jaar het recht voor om een of meer van de For Women in Science Beurzen niet uit te keren. 6. Tijdpad en uitreiking van de beurzen De begunstigden zullen voor 15 juli 2015 op de hoogte worden gesteld van de uitslag van hun aanvraag. De beurswinnaressen worden officieel bekend gemaakt tijdens een uitreikingsceremonie in het najaar. Van de begunstigden van de beurs wordt verwacht dat zij de uitreikingsceremonie van de beurzen zullen bijwonen en iets over hun projectvoorstel vertellen. De leden van de jury en vertegenwoordigers van de Nationale UNESCO Commissie, het NIAS en het LNVH worden uitgenodigd voor de ceremonie, evenals relevante vertegenwoordigers van de overheid, de wetenschappelijke wereld, de media alsmede enkele familieleden en/of vrienden van de begunstigden. 7. Voorwaarden voor het toekennen van de beurs De begunstigden geven in hun aanvraag aan in welke periode zij een verblijf aan het NIAS willen plannen. De startdata voor winnaars van de beurs zijn 01/09/2016 of 01/02/2017. Aan het einde van het verblijf op het NIAS dient een rapport te worden ingediend bij de jury met een samenvatting van de activiteiten en/of resultaten, de waarde die de beurs voor de begunstigde heeft gehad en een verantwoording van het bedrag dat besteed is. Het rapport dient binnen twee maanden nadat het verblijf aan het NIAS is afgerond te worden gestuurd aan de Nationale UNESCO Commissie, het NIAS en het LNVH. Tijdens de periode dat de beurs loopt, wordt verwacht van de begunstigden dat zij handelen als pleitbezorger voor vrouwelijke wetenschappers in Nederland. Begunstigden kan gevraagd worden om in gepaste mate evenementen bij te wonen in het kader van het FWIS Beurzenprogramma. Hen kan tevens gevraagd worden om zich beschikbaar te houden voor interviews over het programma. Begunstigden gaan ermee akkoord dat zij in het kader van de communicatie rondom het nationale Nederlandse programma gefotografeerd, gefilmd of geïnterviewd mogen worden. Deze foto s, video s en teksten kunnen gebruikt worden in geschreven en audiovisuele publicaties voor onder 3

4 andere de geschreven pers, de televisie, internet en brochures die in de Nederlandse en internationale media zullen verschijnen. De begunstigden van de beurs geven UNESCO en L Oréal en NIAS en LNVH uitdrukkelijk toestemming om hun foto, naam, onderscheidingen en titels internationaal te gebruiken voor de volledige duur van het FWIS programma. De toestemming is strikt beperkt tot niet-commerciële doeleinden die rechtstreeks verbonden zijn met het For Women in Science Beurzenprogramma. 8. Het indienen van de aanvraag in 2015 Het aanvraagformulier en de bijbehorende bijlagen dienen vóór 10 mei 2015 te worden ingezonden (zie reglement), Alle aanvragers worden van de uitkomsten van de selectie op de hoogte gesteld vóór 15 juli

5 Appendix: NIAS Fellowship factsheet Nederlandse L Oréal -UNESCO Beurzen for Women in Science De Nederlandse L Oréal -UNESCO beurzen zijn bedoeld om vrouwelijke wetenschappers (binnen 10 jaar na hun promotie vergelijkbaar met het niveau van een Vidi) die werkzaam zijn op het gebied van de Life Sciences 4 in een Nederlandse universiteit, vooruit te helpen in hun wetenschappelijke loopbaan. Deze beurzen zijn voor een verblijf van 3 of 5 aaneengesloten maanden op de NIAS campus om aan een wetenschappelijk onderwerp te werken en artikelen te schrijven. Ter ondersteuning worden onderzoeksfaciliteiten geboden, een internationale en interdisciplinaire omgeving, accommodatie en een bedrag ten behoeve van onderwijsvervanging. In overleg met het NIAS is het eventueel mogelijk om overdag op het NIAS te verblijven en thuis te overnachten. Aanvragen worden ingediend via UNESCO en beoordeeld door een wetenschappelijke jury. De deadline is 8 mei 2015 voor beurzen die beginnen op 01/09/2016 of 01/02/2017. De uitkomst wordt uiterlijk 15 juli 2015 bekend gemaakt en de prijs wordt uitgereikt in het najaar. Er is een geldbedrag beschikbaar van maximaal Het bedrag kan worden ingezet op verschillende manieren afhankelijk van de duur van het verblijf op het NIAS - 3 of 5 maanden. De kandidaat moet bij het indienen van het aanvraagformulier duidelijk aangeven welke keuzes zij maakt en welke bedragen hiervoor worden begroot. Uit het beschikbare budget kan tot maximaal 12 maanden na de start van de fellowshipperiode geput worden.. Algemene Faciliteiten Privéstudeerkamer met PC (Windows), account, internet, aansluiting printers, telefoon Kantoorbenodigdheden en gebruik kleurenprinter, fotokopieermachine, scanner Gratis wireless internet op het NIAS-terrein Vergaderruimtes met presentatiefaciliteiten Ondersteuning: Bibliotheekservice, Engelse Editing Service, mogelijkheid voor een assistent Intellectuele en sociale activiteiten binnen een internationale en interdisciplinaire gemeenschap Lunch, koffie- en theefaciliteiten, gebruik van fietsen Bij een verblijf van 5 maanden kan het bedrag worden gebruikt voor en/of: a. Verblijf op het NIAS in een studio en gebruik van de algemene NIAS faciliteiten ( 700 p.m.). Voor verblijf met familie kan, op aanvraag, een off-campus woning worden gehuurd tegen extra kosten van 650 p.m. In overleg is op en neer reizen mogelijk. Neem dan contact op met Nick den Hollander ( ); b. Onderwijsvervanging, vervanging van managementtaken en ondersteuning van reeds lopende onderzoeksprojecten bij de eigen instelling (maximaal p.m.). De eigen faculteit moet hiervoor een declaratie indienen bij het NIAS. Betaling geschiedt rechtstreeks aan de faculteit. NB het eigen onderzoek komt niet in aanmerking voor vervangingsubsidie, dit onderzoeksdeel wordt immers verplaatst naar het NIAS; c. Steun voor de extra kosten van kinderopvang (Bedrag te declareren door de fellow zelf bij het NIAS); d. Een kleine workshop/bijeenkomst aan het NIAS tijdens de beursperiode. (Planning en begroting in overleg met het NIAS). Bij een verblijf van 3 maanden kan het bedrag worden gebruikt voor en/of: a. Verblijf op het NIAS in een studio en gebruik van de algemene NIAS faciliteiten ( 700 p.m.). Voor verblijf met familie kan, op aanvraag, een off-campus woning worden gehuurd tegen extra kosten van 650 p.m.. In overleg is op en neer reizen mogelijk. Neem dan contact op met Nick den Hollander ( ); b. Onderwijsvervanging, vervanging van managementtaken en ondersteuning van reeds lopende onderzoeksprojecten bij de eigen instelling (maximaal p.m.). De eigen faculteit moet hiervoor een declaratie indienen bij het NIAS. Betaling geschiedt rechtstreeks aan de faculteit. NB het eigen onderzoek komt niet in aanmerking voor vervangingsubsidie, dit onderzoeksdeel wordt immers verplaatst naar het NIAS; c. Steun voor de extra kosten voor kinderopvang. (Bedrag te declareren door de fellow zelf bij het NIAS); d. Een kleine workshop/bijeenkomst aan het NIAS tijdens de beursperiode. Planning en begroting in overleg met het NIAS; e. Een studiebezoek aan een internationale universiteit of het bijwonen van een conferentie of workshop in relatie met het project van de beurs (in het geval de volledige niet aan verblijfskosten onder a. tot d. besteed zijn). 3 Voor informatie over het verblijf aan het NIAS of het onderwerp of workshopvoorstel - Nick den Hollander 4 Ook material sciences met een link naar life sciences komen in aanmerking 5

Aard- en Levenswetenschappen. Call for proposals. ALW Open Programma. Den Haag, juni 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Aard- en Levenswetenschappen. Call for proposals. ALW Open Programma. Den Haag, juni 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Aard- en Levenswetenschappen Call for proposals ALW Open Programma Den Haag, juni 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Beschikbaar budget

Nadere informatie

STW. Algemene Voorwaarden. van Technologiestichting STW

STW. Algemene Voorwaarden. van Technologiestichting STW Algemene Voorwaarden STW Algemene Voorwaarden van Technologiestichting STW Ingangsdatum:15 april 2015 Versie: 30 april 2015 Inhoud Inhoudsopgave... 2 Algemene Voorwaarden STW... 3 Definities... 3 Deel

Nadere informatie

Handboek voor PhD studenten

Handboek voor PhD studenten Handboek voor PhD studenten September 2013 Voor u ligt het promovendihandboek van het onderzoeksinstituut VUmc Cancer Center Amsterdam (CCA). Hierin is veel nuttige informatie voor (toekomstige) promovendi

Nadere informatie

Jong Talent. Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten

Jong Talent. Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten Jong Talent Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten CAPHRI School for Public Health and Primary Care Faculty of Health, Medicine & Primary Care Universiteit Maastricht mei 2010 Name

Nadere informatie

Vastenaktie 2015 Eigen Doel -voor parochies-

Vastenaktie 2015 Eigen Doel -voor parochies- Vastenaktie 2015 Eigen Doel -voor parochies- U overweegt of heeft al besloten de Vastenaktie 2015 in uw parochie voor een Eigen Doel te gaan voeren. Een Eigen Doel is een project waarmee u zelf een relatie

Nadere informatie

Boekjes zijn te verkrijgen bij de P-adviseurs van iedere faculteit, het kantoor van PromoVE of het Bureau Promoties en Plechtigheden:

Boekjes zijn te verkrijgen bij de P-adviseurs van iedere faculteit, het kantoor van PromoVE of het Bureau Promoties en Plechtigheden: Promoveren? 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor vierjarige promovendi verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en voor diegenen die overwegen promovendus te worden. Het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ASN Bank Wereldprijs 2015

Algemene Voorwaarden ASN Bank Wereldprijs 2015 Algemene Voorwaarden ASN Bank Wereldprijs 2015 1. Organisatie De ASN Bank Wereldprijs wordt georganiseerd en uitgereikt door ASN Bank NV (ASN Bank) en verloopt via het platform voordewereldvanmorgen.nl

Nadere informatie

Actieplan Masterlanguage Finale Versie, 3 februari 2013. Disciplineoverleg Letteren en Geschiedenis (DLG)

Actieplan Masterlanguage Finale Versie, 3 februari 2013. Disciplineoverleg Letteren en Geschiedenis (DLG) GW/BES/AW/013/040 Actieplan Masterlanguage Finale Versie, 3 februari 2013 Disciplineoverleg Letteren en Geschiedenis (DLG) 1 Inleiding De geesteswetenschappen spelen een fundamentele rol in onze samenleving.

Nadere informatie

Tenure track-beleid. loopbaantraject voor veelbelovende jonge wetenschappers. Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Tenure track-beleid. loopbaantraject voor veelbelovende jonge wetenschappers. Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Tenure track-beleid loopbaantraject voor veelbelovende jonge wetenschappers Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Oktober 2014 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 pag. 2 Inleiding, pre-tenure track

Nadere informatie

Bèta s in Banen. Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Rijksuniversiteit Groningen. oktober 2004

Bèta s in Banen. Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Rijksuniversiteit Groningen. oktober 2004 Bèta s in Banen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Rijksuniversiteit Groningen oktober 2004 (herziene versie van de nota d.d. september 2001) 1 Bèta s in Banen (versie september 2001) Leden

Nadere informatie

Administratieve Organisatie van het FES programma COMMIT. Stichting COMMIT

Administratieve Organisatie van het FES programma COMMIT. Stichting COMMIT Administratieve Organisatie van het FES programma COMMIT Stichting COMMIT Versie 1.0 Maart 2012 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatiestructuur... 4 3. Planning en begroting... 7 4. Financiële verantwoording...

Nadere informatie

Versterking van het loopbaanbeleid

Versterking van het loopbaanbeleid Versterking van het loopbaanbeleid februari 2010 1. Inleiding In november 2008 is de nota Helder Perspectief, loopbaanbeleid bij de Radboud Universiteit door het college van bestuur ter bespreking aan

Nadere informatie

Reglement Subsidiefonds Cultuur

Reglement Subsidiefonds Cultuur Reglement Subsidiefonds Cultuur Februari 2015 Reglement Subsidiefonds Cultuur Artikel 1. Definities 1.1 Apollo: Cultuurkoepel van de Universiteit Twente en beheerder van het fonds. 1.2 Algemene Vergadering

Nadere informatie

Tenure track. ingangsdatum 1 september 2008. herziene versie september 2014

Tenure track. ingangsdatum 1 september 2008. herziene versie september 2014 Tenure track ingangsdatum 1 september 2008 herziene versie september 2014 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Carrièrelijn Tenure track 4 2.1 Universitair Docent (UD) 4 2.2 Universitair Hoofddocent /Adjunct hoogleraar

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

VADEMECUM. Diensten van de Voorzitter Cel Contractueel Onderzoek Eurostation II Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel

VADEMECUM. Diensten van de Voorzitter Cel Contractueel Onderzoek Eurostation II Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel Diensten van de Voorzitter Cel Contractueel Onderzoek Eurostation II Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel VADEMECUM Leidraad ten behoeve van de promotoren voor een correct beheer van projecten betoelaagd

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht 2007 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Parkstraat 28 Postbus 85498 2508 CD Den Haag P.O. Box 85498 2508 CD The Hague

Nadere informatie

Nader gebruik lichaamsmateriaal

Nader gebruik lichaamsmateriaal Universitair Medisch Centrum Commissie Mensgebonden Onderzoek Nader gebruik lichaamsmateriaal Hoofdstuk Patiënt en zorg Toelichting Het voorschrift Nader gebruik Lichaamsmateriaal is gebaseerd op de Code

Nadere informatie

«Koffie op het werk»

«Koffie op het werk» DESIGN WEDSTRIJD 2015 «Koffie op het werk» INSCHRIJFFORMULIER Mevr./Mej./Dhr. NAAM: VOORNAAM: GEBOORTEDATUM EN -PLAATS: / / te ( ) (Verplicht een fotokopie van de voor- en achterkant van uw ID-kaart meezenden)

Nadere informatie

Wedstrijd- en deelnemingsvoorwaarden Bocuse d Or Nederland

Wedstrijd- en deelnemingsvoorwaarden Bocuse d Or Nederland Wedstrijd- en deelnemingsvoorwaarden Bocuse d Or Nederland 1.Onderwerp De Nederlandse finale voor de Bocuse d Or wordt georganiseerd door de stichting Bocuse d Or Nederland. De winnaar van de Nederlandse

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN TRAINING WAARIN U VEEL VOORUITGANG BOEKT PRESENTATIETECHNIEKEN UW INVESTERING [code: B-TPT] 1.090,- Trainingsmateriaal: 30,- Arrangementskosten: zie bijlage.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 11613 3 augustus 2009 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 juli 2009, nr. HO&S/Prog/139873,

Nadere informatie

Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer

Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer 2013.1 Over Sofiad Brede en veelzijdige dienstverlening Sofiad Bewind B.V. is een voorzetting van de bewindvoerderspraktijk van Sofiad. Momenteel bestaat

Nadere informatie

2. Aanbieder De Actie wordt, tenzij anders vermeld, georganiseerd door (een groepsmaatschappij van):

2. Aanbieder De Actie wordt, tenzij anders vermeld, georganiseerd door (een groepsmaatschappij van): ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN TMG 1. Toepasselijkheid a) Deze Algemene Actievoorwaarden zijn van toepassing op alle door Telegraaf Media Groep of een van haar groepsmaatschappijen (hierna: TMG ) te organiseren

Nadere informatie

http://www.visitdenmark.nl/nl/denemarken/kom-doe-mee-aan-de-wedstrijd naar

http://www.visitdenmark.nl/nl/denemarken/kom-doe-mee-aan-de-wedstrijd naar Algemene Voorwaarden Artikel 1 Organiserend Bedrijf VisitDenmark, kantoor houdende aan Schipholweg 96a, te Leiden (hierna te noemen: VisitDenmark ), organiseert op visitdenmark.nl/camping een wedstrijd

Nadere informatie

Nalevingsniveau reclameregels bij nascholing van medisch specialisten voldoende, betere borging nodig. Utrecht, november 2012

Nalevingsniveau reclameregels bij nascholing van medisch specialisten voldoende, betere borging nodig. Utrecht, november 2012 Nalevingsniveau reclameregels bij nascholing van medisch specialisten voldoende, betere borging nodig Utrecht, november 2012 Nalevingsniveau reclameregels bij nascholing van medisch specialisten voldoende,

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRINCE2 IS A REGISTERED TRADE MARK OF AXELOS LIMITED PRINCE2 FOUNDATION In deze training wordt ingegaan op principes van projectmatig werken volgens de PRINCE2-methode.

Nadere informatie

Tenure track. ingangsdatum 1 september 2008. herziene versie november 2012

Tenure track. ingangsdatum 1 september 2008. herziene versie november 2012 Tenure track ingangsdatum 1 september 2008 herziene versie november 2012 Inhoud 1 Inleiding... 4 2 Carrièrelijn Tenure track... 6 2.1 Universitair Docent (UD)... 6 2.2 UHD/Adjunct hoogleraar... 6 2.3 Hoogleraar...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006. Stichting Kind in Malawi

JAARVERSLAG 2006. Stichting Kind in Malawi JAARVERSLAG 2006 Stichting Kind in Malawi Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Missie en doelstelling... 4 1.1 Missie... 4 1.2 Doelstelling... 4 1.3 Toetsingscriteria... 4 1.4 Middelen... 5 2. Organisatie...

Nadere informatie