Dringend op zoek naar een woning? Dit zijn de mogelijkheden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dringend op zoek naar een woning? Dit zijn de mogelijkheden"

Transcriptie

1 Dringend op zoek naar een woning? Dit zijn de mogelijkheden Centrada verdeelt de huurwoningen in Lelystad op basis van wachttijd. Hoe langer u staat ingeschreven, hoe groter de kans is dat u voor een woning in aanmerking komt. Het kan gebeuren dat u door omstandigheden dringend woonruimte nodig heeft, maar nog niet lang genoeg ingeschreven staat om voor een passende woning in aanmerking te komen. Zit u in zo n situatie, dan zijn er verschillende mogelijkheden. Lotingwoningen 15% van de vrijgekomen woningen van Centrada wordt verdeeld via loting. De woningen zijn bedoeld voor mensen die dringend op zoek zijn naar een woning, maar nog niet veel wachttijd hebben opgebouwd. U herkent de loting-woningen aan het logo. Bij loting selecteert de computer een kandidaat Urgentie Is er sprake van acute, zeer uitzonderlijke en dringende omstandigheden, dan kunt u in aanmerking komen voor urgentie. Urgentie betekent dat u absolute voorrang krijgt op woningen die op basis van wachttijd verdeeld worden. Hieronder is omschreven hoe het aanvragen van urgentie in zijn werk gaat. Uitgebreide informatie over het aanvragen van urgentie, de gestelde voorwaarden en de aanvraagprocedure vindt u in het urgentiereglement wat in deze map als bijlage is toegevoegd. Het aanvragen van urgentie gaat als volgt Stap 1: Kom ik in aanmerking voor urgentie? U kunt zelf zien of u voor urgentie in aanmerking komt door de gestelde vragen in de Urgentiewijzer te beantwoorden. Stap 2: Invullen formulieren Denkt u in aanmerking te komen voor urgentie, vul dan het Aanvraagformulier Urgentie volledig in. U voorziet de aanvraag van een persoonlijke brief en de gevraagde bewijsstukken. Stap 3: Inleveren documenten Het ingevulde Aanvraagformulier Urgentie, uw persoonlijke brief en de gevraagde bijlagen levert u in bij de Klantenservice van Centrada op ons kantoor aan de Wigstraat 18 in Lelystad (op werkdagen geopend van 8.30 tot uur). De Klantenservice controleert direct of uw aanvraag compleet is. Vervolgens wordt een afspraak ingepland met een medewerker van Centrada. Stap 4: Medewerker Centrada controleert uw aanvraag Tijdens de afspraak met de verhuurmedewerker of bewonersconsulent wordt uw aanvraag doorgenomen. De medewerker bekijkt of u voldoet aan de criteria om urgentie te krijgen en of het indienen van de aanvraag zinvol is. Besluit u om de aanvraag officieel in te dienen, dan vragen we u direct 45,- per pinbetaling te voldoen. De medewerker zorgt ervoor dat uw aanvraag bij de urgentiecommissie wordt ingediend en informeert u over de datum waarop uw aanvraag wordt besproken. Stap 5: Behandeling aanvraag door Urgentiecommissie De urgentiecommissie van Centrada komt eenmaal in de twee weken bij elkaar om alle ingediende aanvragen te bespreken. Uw aanvraag wordt behandeld op de aan u doorgegeven datum. Wijzigt deze datum door omstandigheden, dan brengt de urgentiecommissie u hiervan op de hoogte. De urgentiecommissie besluit zo snel mogelijk (uiterlijk binnen zes weken nadat zij de complete aanvraag heeft ontvangen) of u wel of geen urgentie krijgt. Het besluit van de urgentiecommissie ontvangt u schriftelijk. Centrada, mei 2015

2 Urgentiewijzer U kunt zelf zien of u voor urgentie in aanmerking komt door de gestelde vragen in deze Urgentiewijzer te beantwoorden. 1. Staat u ingeschreven als woningzoekende bij Centrada? Ja, ga door naar vraag 2. Nee. U moet zich eerst inschrijven als woningzoekende voordat u urgentie kunt aanvragen. 2. Kunt u met een verhuurdersverklaring aantonen dat u een goed woon- en betaalgedrag heeft? Ja, ga door naar vraag 3. Nee, u komt niet in aanmerking voor urgentie. Niet van toepassing, ik heb een koopwoning. Ga door naar vraag Is uw belastbaar gezamenlijk huishoudinkomen hoger dan ,- per jaar (prijspeil 1 januari 2015)? Ja, u komt niet in aanmerking voor urgentie Nee, ga door naar vraag Heeft u de afgelopen vijf jaar minimaal één jaar onafgebroken in Lelystad gewoond en ingeschreven gestaan in de gemeentelijke basisadministratie? Ja, ga door naar vraag 5. Nee, u komt niet in aanmerking voor urgentie. 5. Is er sprake van brand, ernstige waterschade, explosie of een andere noodsituaties? Ja. Mogelijk komt u in aanmerking voor sociale urgentie. Ga door naar vraag 9. Nee, ga door naar vraag Heeft u de zorg voor een minderjarig kind en is er sprake van het verlaten van de woning na of onder levensbedreigende omstandigheden, waarbij bedreiging, ernstige mishandeling, pogingen daartoe of soortgelijke omstandigheden aan de orde waren? Ja. Mogelijk komt u in aanmerking voor sociale urgentie. Ga door naar vraag 9. Nee, ga door naar vraag Kunt u, buiten uw eigen schuld om, als gevolg van ernstig inkomstenverlies of faillissement, de lasten van uw bestaande woonruimte niet meer dragen en heeft u een woonkostentoeslag met verhuisverplichting van de gemeente Lelystad onder voorwaarde om te zien naar goedkopere woonruimte en/of is er sprake van een gedwongen verkoop van een woning in Lelystad? Ja. Mogelijk komt u in aanmerking voor financiële urgentie. Ga door naar vraag 9. Nee, ga door naar vraag Is er sprake van het niet meer normaal kunnen gebruiken van uw huidige woonruimte door fysieke beperkingen of geestelijke stoornissen of heeft u een WMO verhuisadvies van de gemeente Lelystad. Ja. Mogelijk komt u in aanmerking voor medische urgentie. Ga door naar vraag 9. Nee, u komt niet in aanmerking voor urgentie. 9. Heeft u het urgentiereglement gelezen en kunt u één van de eerder genoemde omstandigheden voldoende (laten) aantonen? Ja. Vul de aanvraag in en maak een afspraak. Nee. U krijgt (waarschijnlijk) geen urgentie. Wacht met de aanvraag tot u uw situatie voldoende kunt aantonen. Centrada, mei 2015

3 In te vullen door Centrada Paraaf Klantenservice d.d.: Paraaf Bewonerszaken en Verhuur d.d.: Pinbonnummer Behandeldatum urgentiecommissie Registratienummer afwijzing/toekenning Aanvraagformulier Urgentie Heeft u de urgentiewijzer ingevuld en denkt u in aanmerking te komen voor urgentie? Vul dan dit Aanvraagformulier Urgentie volledig in. U voorziet de aanvraag van een persoonlijke brief en de gevraagde bewijsstukken. Inleveren papieren Alle stukken levert u in bij de Klantenservice van Centrada op ons kantoor aan de Wigstraat 18 in Lelystad (op werkdagen geopend van 8.30 tot uur). Wij adviseren u om kopieën van de gevraagde documenten in te leveren, omdat de ingeleverde papieren niet worden teruggestuurd. Zijn de ingeleverde papieren niet compleet, dan kunnen wij uw urgentieaanvraag niet in behandeling nemen. Leest u hieronder goed door welke papieren wij in uw situatie nodig hebben. Dit om teleurstellingen achteraf te voorkomen. Ingevuld Aanvraagformulier Urgentie (dit formulier) Met dit formulier vraagt u urgentie aan. Uw aanvraag wordt in behandeling genomen door de urgentiecommissie wanneer het formulier compleet is ingevuld en ondertekend, de gevraagde bewijsstukken zijn ingeleverd en de betaling is voldaan. Vanzelfsprekend wordt uw aanvraag vertrouwelijk behandeld door de medewerkers van Centrada en de Urgentiecommissie. Persoonlijke brief Een door uzelf geschreven brief met motivering waarom u denkt voor urgentie in aanmerking te komen. Kopie van geldig legitimatiebewijs of kopie geldig verblijfsdocument Centrada ontvangt graag van de hoofdhuurder en een eventuele medehuurder een duidelijke kopie van een geldig legitimatiebewijs of een geldig verblijfsdocument (liefst in kleur). Onder legitimatiebewijs verstaan wij een paspoort of een identiteitskaart. Als u geen inwoner bent van de Europese Unie (EU) dan ontvangen wij graag een kopie (voor- en achterkant) van uw verblijfsdocument. Kopie recente uittreksel Basis Registratie Personen met historische adresgegevens (via de gemeente) Centrada ontvangt graag een kopie van een recent uitreksel met historische adresgegevens uit de gemeentelijke Basis Registratie Personen, waarop u en alle meeverhuizende gezinsleden staan vermeld. Een apart uitreksel per persoon mag natuurlijk ook. Het uitreksel mag niet ouder zijn dan drie maanden. Kopie inkomensverklaring op basis van de BasisRegistratie Inkomen 2013 of 2014 (via de Belastingdienst) Voor het kunnen bepalen van uw inkomen heeft Centrada een Inkomensverklaring op basis van de BasisRegistratie Inkomen (IBRI) 2013 of 2014 nodig van de hoofdhuurder en van de eventuele medehuurder(s). Het gaat hier om inkomensverklaringen van iedereen van 18 jaar of ouder, niet zijnde een kind. Bent u niet in het bezit van deze verklaring, dan kunt dit aanvragen kan bij de Belastingdienst via telefoonnummer (gratis). Het kan zijn dat er op een Inkomensverklaring van de Belastingdienst de code IBRI-A, IBRI-B, IBRI-C of IBRI-O staat. Het inkomen is dan (nog) niet bekend bij de Belastingdienst. Ook kan het zijn dat uw inkomen of dat van een medehuurder in 2015 (veel) lager is dan de inkomensverklaring van de Belastingdienst aangeeft. Is één van beschreven situaties van toepassing, dan wordt u verzocht om aanvullende informatie aan te leveren over het huidige inkomen (jaaropgave/loonstrook/uitkeringsspecificatie). Als u geen inkomsten heeft, dan verzoeken wij een afspraakbewijs bij UWV bij te voegen. Centrada, mei 2015 Pagina 1 van 5

4 Kopie verhuurdersverklaring Om te kunnen beoordelen of u een goed huurder bent of bent geweest, ontvangen wij graag een ondertekende verklaring van de verhuurder van uw laatst gehuurde woning. Graag ook een verhuurdersverklaring laten invullen van een medehuurder die momenteel op een ander adres woont, maar wel een huurwoning achterlaat. Eventueel extra papieren als u gescheiden bent Als u gescheiden bent en u heeft meeverhuizende kinderen jonger dan 18 jaar, dan moet u aantonen dat u minstens drie dagen in de week voor uw kinderen zorgt. Dit toont u aan door een kopie van een door de rechtbank of mediator goedgekeurd ouderschapsplan. Bent u gescheiden, maar staat dit nog niet op het uittreksel Basis Registratie Personen? Dan vragen wij een kopie van de echtscheidingsconvenant dat door u en uw (ex)partner is ondertekend. Ook hebben wij een kopie van bewijs van indiening van de rechtbank nodig. Heeft u een koopwoning? Dan ontvangen wij graag aanvullende papieren. Als u de koopwoning heeft verkocht dan ontvangen wij graag een kopie van de koopakte. Is de woning niet verkocht dan verlangen wij een kopie van de Akte van ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid. Dit document kunt u opvragen bij uw hypotheekverstrekker. In plaats van deze akte kunt u ook een bankgarantie afgeven of een waarborgsom voldoen van tenminste drie maanden huur. Let op! Daarnaast moet u ook de eerste verhuurnota voldoen. Eventuele toestemming van uw bewindvoerder Als u onder bewind staat ontvangen wij graag een kopie van een brief waarin uw bewindvoerder toestemming geeft om te mogen verhuizen. Bij medische urgentie - Een verhuisadvies WMO; Of - Brief van specialist/behandelaar met toelichting ziektebeeld en eventueel vooruitzicht met daarbij een door u zelf geschreven brief om toestemming te geven de onderzoeksrapporten te betrekken in de besluitvorming. Bij financiële urgentie - Bewijsstukken dat de aanvrager buiten eigen schuld om als gevolg van plotseling optredend ernstig inkomstenverlies of faillissement de lasten van zijn bestaande woonruimte redelijkerwijs niet meer kan dragen; - Bij ontslag een brief (bevestiging) van de werkgever waaruit blijkt dat de aanvrager ontslagen is (met vermelding reden ontslag), bij conflict met de werkgever kopie uitspraak rechtbank; - Bewijsstuk(ken) van een woonkostentoeslag met verhuisverplichting van de gemeente Lelystad met de voorwaarde om te zien naar een goedkopere woning; En/of - Bewijsstukken dat er sprake is van een gedwongen verkoop van een woning in Lelystad en dat de gedwongen verkoop niet het gevolg is van verwijtbaar (betaal)gedrag; - De aanvrager dient aan te tonen dat hij/zij zelf moeite heeft gedaan andere woonruimte te vinden. Bij sociale urgentie - Bij brand, ernstige waterschade, explosie, overig natuurgeweld of andere noodsituaties bewijsstukken waaruit blijkt dat uw woning inderdaad langer dan vier maanden onbewoonbaar is. - Bij sprake van zeer ernstige levensbedreigende mishandeling, bewijs van aangifte bij politie en bewijsstukken waaruit blijkt dat u de zorg heeft voor minderjarig(e) kind(eren) (bijvoorbeeld uittreksel GBA en/of vonnis echtscheiding); Centrada, mei 2015 Pagina 2 van 5

5 ALGEMEEN Persoonlijke gegevens aanvrager Achternaam en voorletters Meisjesnaam (indien van toepassing) Uw huidige adres Postcode Woonplaats Registratienummer inschrijving Telefoonnummer(s) overdag : Uw adres voor digitale post van Centrada Persoonlijke gegevens medeaanvrager Achternaam en voorletters Meisjesnaam (indien van toepassing) Geboortedatum Woonde u op het moment dat de urgente situatie ontstond op een ander adres, dan vragen we u de volgende gegevens in te vullen. Woonadres waar de urgente situatie ontstond Postcode Woonplaats Dit is een : koop-/huurwoning* Als dit een huurwoning betrof. Was u de : Ja/nee* hoofdhuurder? Zo nee, wie was de hoofdhuurder? Van wanneer tot wanneer heeft u op dit : Van tot adres gewoond? De verhuurder/eigenaar* van de woning is GESCHIEDENIS Heeft u al eerder urgentie aangevraagd? : Ja/Nee * Zo ja, in welke gemeente? Bij welke verhuurder? Heeft u urgentie gekregen? Zo ja, op welke gronden? Zo nee, waarom niet? : Ja/Nee* * Doorhalen wat niet van toepassing is Centrada, mei 2015 Pagina 3 van 5

6 REDEN URGENTIEAANVRAAG Waarom vraagt u nu urgentie aan? (Kruis aan) Medische omstandigheden Financiële omstandigheden Sociale omstandigheden Korte uitleg: Wanneer zijn de problemen rondom uw woonsituatie ontstaan? Welke stappen heeft u tot nu toe ondernomen om de woonproblemen op te lossen? HUISHOUDENSAMENSTELLING Geef hieronder de huishoudensamenstelling van de persoon/personen waarop de urgentieaanvraag betrekking heeft. Alle hieronder vermelde personen moeten ook op de kopie Uittreksel(s) Basis Registratie Personen staan. Rol Voorletter(s) en achternaam Geboortedatum Geslacht Relatie met betrekking tot hoofdhuurder 1. Hoofdhuurder - - M / V* Niet van toepassing 2. Medehuurder - - M / V* partner/overig namelijk:_* 3. Inwoner - - M / V* (stief)kind/overig namelijk: * 4. Inwoner - - M / V* (stief)kind/overig namelijk: * 5. Inwoner - - M / V* (stief)kind/overig namelijk: * 6. Inwoner - - M / V* (stief)kind/overig namelijk: * 7. Inwoner - - M / V* (stief)kind/overig namelijk: * 8. Inwoner - - M / V* (stief)kind/overig namelijk: * WOONSITUATIE Wat is uw huidige woonsituatie? Hoofdhuurder: Ik huur een woning/kamer Ik heb een koopwoning Ik woon bij iemand in Medehuurder: Ik huur een woning/kamer Ik heb een koopwoning Ik woon bij iemand in * Doorhalen wat niet van toepassing is en eventueel aanvullen Centrada, mei 2015 Pagina 4 van 5

7 Heeft u ooit een huurcontract op uw naam gehad? Hoofdhuurder: Nee Ja, bij (naam en adres verhuurder) Medehuurder: Nee Ja, bij (naam en adres verhuurder) FINANCIËLE SITUATIE Is er sprake van faillissement, onder bewindstelling WSNP of beschermingsbewind? Hoofdhuurder: Nee Ja, namelijk: 1 Medehuurder (indien van toepassing): Nee Ja, namelijk: 1 Inkomensgegevens Voor beantwoording van onderstaande vraag heeft u de door de Belastingdienst verstrekte Inkomensverklaring 2013 of 2014 van u en uw eventuele medehuurder(s) nodig. Vraag Hoofdhuurder Medehuurder(s) 1. Wat is uw verzamelinkomen op basis van de inkomensverklaring 2013 of 2014 van de Belastingdienst? 2. Verwacht u in 2015 een daling van het bij vraag 1 opgeschreven verzamelinkomen? Bijvoorbeeld door een nieuwe baan, pensioen, ontslag en dergelijke. 3. Wat is de reden van deze daling? Graag de reden van daling invullen (bijv. pensioen, andere baan, ontslag). Nee, sla vraag 3 over Ja, ga naar vraag 3 Reden daling: Nee, sla vraag 3 over Ja, ga naar vraag 3 Reden daling: RUIMTE VOOR OPMERKINGEN ONDERTEKENING Door ondertekening wordt verklaard dat bovenstaande naar waarheid is ingevuld en op de hoogte te zijn van het feit dat het indienen van deze urgentieaanvraag 45,- kost. Datum: Handtekening hoofdhuurder Handtekening medehuurder 1 Als u onder bewind staat graag een kopie van de brief bijvoegen waarin uw bewindvoerder toestemming geeft om te mogen verhuizen. Centrada, mei 2015 Pagina 5 van 5

8 Verhuurdersverklaring Onderstaande verklaring laat u invullen door uw huidige verhuurder of uw vorige verhuurder (als u nu geen woning huurt). Graag ook een verhuurdersverklaring laten invullen van een medehuurder die momenteel op een ander adres woont, maar wel een huurwoning achterlaat. Huurt u nu al een woning van Centrada dan is het voldoende als u Centrada invult bij Naam verhuurder. GEGEVENS HUURDER Naam huurder(s) Adres huurwoning Ingangsdatum huurcontract Einddatum huurcontract (indien van toepassing) GEGEVENS VERHUURDER Naam verhuurder Naam ondergetekende Telefoonnummer VERKLARING Verhuurder verklaart dat huurder wel/niet* op tijd en naar behoren aan de financiële verplichtingen heeft voldaan. Opmerking Huurder heeft het gehuurde wel/niet* als een goede huurder bewoond en geen/wel* overlast aan omwonenden veroorzaakt. Opmerking Aldus naar waarheid ingevuld, Plaats en datum, Handtekening Stempel verhuurder Centrada, mei 2015

Dringend op zoek naar een woning? Dit zijn de mogelijkheden

Dringend op zoek naar een woning? Dit zijn de mogelijkheden Dringend op zoek naar een woning? Dit zijn de mogelijkheden Centrada verdeelt de huurwoningen in Lelystad op basis van wachttijd. Hoe langer u staat ingeschreven, hoe groter de kans is dat u voor een woning

Nadere informatie

Inschrijving voor huurwoning bij Stichting Clavis

Inschrijving voor huurwoning bij Stichting Clavis Inschrijving voor huurwoning bij Stichting Clavis Geachte heer/mevrouw, Om u als woningzoekende te kunnen inschrijven, hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Wij zouden graag van u de volgende gegevens

Nadere informatie

Aanvraagformulier urgentie regio Alkmaar

Aanvraagformulier urgentie regio Alkmaar Aanvraagformulier urgentie regio Alkmaar Dit aanvraagformulier geldt alleen voor inwoners van de gemeente Alkmaar en de gemeente Heerhugowaard. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties kunt u een urgentieverklaring

Nadere informatie

Aanvraagformulier Urgentiebeschikking 1

Aanvraagformulier Urgentiebeschikking 1 Aanvraagformulier Urgentiebeschikking 1 Ter voorbereiding op het intakegesprek met de corporatie, kunt u het aanvraagformulier alvast invullen. U kunt dit uiteraard ook samen met de medewerker van de corporatie

Nadere informatie

Intakeformulier nieuwe huurders

Intakeformulier nieuwe huurders Intakeformulier nieuwe huurders U heeft een voorlopige aanbieding betreffende een huurwoning van Intermaris ontvangen. Voordat u de woning definitief krijgt toegewezen, vindt er eerst een controle plaats

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER URGENTIE

AANVRAAGFORMULIER URGENTIE AANVRAAGFORMULIER URGENTIE Persoonsgegevens aanvrager/aanvraagster: BSN nummer: Naam: Voorletter(s): M/V Geboortedatum: Nationaliteit: Adres: Nr Postcode: Woonplaats: Correspondentieadres (indien van toepassing):

Nadere informatie

Aanvraag voor een huurwoning bij Tivoli b.v.

Aanvraag voor een huurwoning bij Tivoli b.v. Aanvraag voor een huurwoning bij Tivoli b.v. Geachte heer/mevrouw, Om uw aanvraag voor een huurwoning te kunnen beoordelen, hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Wij willen daarvoor graag van u de

Nadere informatie

Denkt u met voorrang in aanmerking te komen voor een woning? In deze folder vindt u informatie over de voorwaarden en de procedure voor een urgentie.

Denkt u met voorrang in aanmerking te komen voor een woning? In deze folder vindt u informatie over de voorwaarden en de procedure voor een urgentie. urgentiecommissie woonruimteverdeling Stap-voor-stap urgentiewijzer Denkt u met voorrang in aanmerking te komen voor een woning? In deze folder vindt u informatie over de voorwaarden en de procedure voor

Nadere informatie

Intakeformulier nieuwe huurders

Intakeformulier nieuwe huurders Intakeformulier nieuwe huurders U heeft een voorlopige aanbieding betreffende een huurwoning van Intermaris ontvangen. Voordat u de woning definitief krijgt toegewezen, vindt er eerst een controle plaats

Nadere informatie

Woningruil Woning ruilen? Zijn beide huurders het met elkaar eens? Hoe gaat woningruil in zijn werk?

Woningruil Woning ruilen? Zijn beide huurders het met elkaar eens? Hoe gaat woningruil in zijn werk? Woningruil Woning ruilen? Het komt wel eens voor dat huurders van woning willen ruilen. Beter Wonen bemiddelt niet daarin, maar verleent wel medewerking mits aan een aantal spelregels wordt voldaan. Hieronder

Nadere informatie

URGENTIECOMMISSIE STAP-VOOR-STAP URGENTIEWIJZER STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN

URGENTIECOMMISSIE STAP-VOOR-STAP URGENTIEWIJZER STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN URGENTIECOMMISSIE STAP-VOOR-STAP URGENTIEWIJZER STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN Heeft u de Nederlandse Nationaliteit? Staat u ingeschreven als woningzoekende? uw meettijd zelf een woning te vinden? dit aantonen?

Nadere informatie

Aanvraagformulier Woningruil. Aanvraag Woningruil

Aanvraagformulier Woningruil. Aanvraag Woningruil Aanvraagformulier Woningruil Aanvraag Woningruil Voordat u woningruil gaat aanvragen, is het van belang dat u van de volgende punten op de hoogte bent: U kunt woningruil aanvragen als u minimaal één jaar

Nadere informatie

Voorrang bij woningtoewijzing. Sneller een woning door extra inschrijftijd

Voorrang bij woningtoewijzing. Sneller een woning door extra inschrijftijd Voorrang bij woningtoewijzing Sneller een woning door extra inschrijftijd Soms is het noodzakelijk dat woningzoekenden voorrang krijgen bij het vinden van een huurwoning. Vaak gaat het om vervelende situaties

Nadere informatie

Aanvraagformulier ten behoeve van verzoek tot woningruil

Aanvraagformulier ten behoeve van verzoek tot woningruil Aanvraagformulier ten behoeve van verzoek tot woningruil A. GEGEVENS AANVRAGER (Huurder van Bouwvereniging Onze Woning) 1. Inschrijfnummer: : 2. Voorletters + Achternaam: 3. Straat + huisnummer: 4. Postcode

Nadere informatie

Naam aanvrager. Geboortedatum. Adres van inschrijving (briefadres) :..

Naam aanvrager. Geboortedatum. Adres van inschrijving (briefadres) :.. Aanvraag briefadres Door het invullen van dit formulier, geeft u aan dat u zich op een briefadres wilt laten inschrijven in de Basisregistratie Personen van de gemeente Zaltbommel. U kunt zich alleen inschrijven

Nadere informatie

Medische en sociale urgentie

Medische en sociale urgentie Medische en sociale urgentie voorwaarden & aanvraagformulier Mercatus verleent urgentie aan mensen, die zeer urgent een woning nodig hebben. Wij willen deze mensen binnen drie maanden helpen aan passende

Nadere informatie

Aanvragen urgentie voor het verkrijgen van woonruimte

Aanvragen urgentie voor het verkrijgen van woonruimte Aanvragen urgentie voor het verkrijgen van woonruimte Hoe kan ik urgentie aanvragen? U dient uw aanvraag schriftelijk (op papier) in. Het best is de aanvraag persoonlijk te overhandigen, dan kunnen we

Nadere informatie

Bijlage Geweld en/of Bedreiging

Bijlage Geweld en/of Bedreiging Bijlage Geweld en/of Bedreiging Deze bijlage wordt zo mogelijk gezamenlijk opgesteld door hulpverleningsinstelling en de aanvrager die vanwege veiligheidsredenen moet verhuizen naar andere zelfstandige

Nadere informatie

MET VOORRANG EEN ANDER HUIS

MET VOORRANG EEN ANDER HUIS MET VOORRANG EEN ANDER HUIS Wie het langst als woningzoekende staat ingeschreven of wie het langst een woning van ons huurt, komt als eerste in aanmerking voor een ander huis. Dat is tenminste de normale

Nadere informatie

Toelichting op het aanvragen van een briefadres (inclusief toestemmingsverklaring) in Lelystad

Toelichting op het aanvragen van een briefadres (inclusief toestemmingsverklaring) in Lelystad Toelichting op het aanvragen van een briefadres (inclusief toestemmingsverklaring) in Lelystad Burgers worden ingeschreven daar waar ze wonen. Het briefadres is dan ook bedoeld voor de bijzondere situatie

Nadere informatie

2.1 Gaat u naar het buitenland voor een bepaalde periode? O Ja O Nee ( ga door naar vraag 3 )

2.1 Gaat u naar het buitenland voor een bepaalde periode? O Ja O Nee ( ga door naar vraag 3 ) Aanvraag briefadres Met toestemmingsverklaring Met dit formulier vraagt u een briefadres aan, inclusief de Verklaring toestemming briefadresgever. Vul het formulier volledig in en onderteken het. Laat

Nadere informatie

Reactieformulier voor het accepteren of weigeren van de aangeboden sociale huurwoning

Reactieformulier voor het accepteren of weigeren van de aangeboden sociale huurwoning Reactieformulier voor het accepteren of weigeren van de aangeboden sociale huurwoning Vul het reactieformulier altijd in! Dus ook als u de woning niet wilt huren. Aangeboden woning: Naam aanvrager Burgerservicenummer

Nadere informatie

Reactieformulier voor het accepteren of weigeren van de aangeboden sociale huurwoning

Reactieformulier voor het accepteren of weigeren van de aangeboden sociale huurwoning Reactieformulier voor het accepteren of weigeren van de aangeboden sociale huurwoning Vul het reactieformulier altijd in! Dus ook als u de woning niet wilt huren. Aangeboden woning: Naam aanvrager Burgerservicenummer

Nadere informatie

INFO FORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING BIJ WONINGSTICHTING WITTEM. Infoformulier toewijzing huurwoning

INFO FORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING BIJ WONINGSTICHTING WITTEM. Infoformulier toewijzing huurwoning INFO FORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING BIJ WONINGSTICHTING WITTEM 1 Info formulier toewijzing huurwoning 1 Aangeboden woning Postcode / woonplaats Netto huur bruto huur 2a. Persoonlijke gegevens

Nadere informatie

Vul uw gegevens in zoals ze op uw paspoort of identiteitskaart vermeld staan en schrijf tussenvoegsels volledig. Familienaam.

Vul uw gegevens in zoals ze op uw paspoort of identiteitskaart vermeld staan en schrijf tussenvoegsels volledig. Familienaam. 1. Persoonsgegevens Vul uw gegevens in zoals ze op uw paspoort of identiteitskaart vermeld staan en schrijf tussenvoegsels volledig. Gegevens aanvrager Familienaam Voorletters Woonadres Postcode en woonplaats

Nadere informatie

Reactieformulier voor acceptatie of weigering van de aangeboden woning

Reactieformulier voor acceptatie of weigering van de aangeboden woning Reactieformulier voor acceptatie of weigering van de aangeboden woning We vragen u het reactieformulier uit te printen, in te vullen,te controleren en te ondertekenen, ook als u de woning niet wilt huren.

Nadere informatie

Woningruil. Huurcontract en regelgeving. Bent u op zoek naar een andere woning? Denk dan eens aan woningruil. Hoe gaat woningruil in zijn werk?

Woningruil. Huurcontract en regelgeving. Bent u op zoek naar een andere woning? Denk dan eens aan woningruil. Hoe gaat woningruil in zijn werk? Huurcontract en regelgeving Woningruil Bent u op zoek naar een andere woning? Denk dan eens aan woningruil. Hoe gaat woningruil in zijn werk? Wat is woningruil? Bij woningruil ruilen twee of meer huurders

Nadere informatie

Inschrijfformulier woningzoekenden

Inschrijfformulier woningzoekenden Inschrijfformulier woningzoekenden Interne codering Inschrijfformulier Naamcode PI-nummer Gegevens hoofdaanvrager Achternaam en voorletters Straatnaam en huisnummer Postcode Telefoonnummer thuis / mobiel

Nadere informatie

Inschrijving voor huurwoning bij Stichting Clavis

Inschrijving voor huurwoning bij Stichting Clavis Inschrijving voor huurwoning bij Stichting Clavis Beste heer/mevrouw, U hebt belangstelling voor een huurwoning van Clavis. Daarom wilt u zich bij Clavis inschrijven als woningzoekende. Om u in te kunnen

Nadere informatie

Gehuwd. Burgerservicenummer: Geboortedatum: Postcode en woonplaats: Gemeente: Telefoonnummer: adres: Registratienummer huiswaarts: IBANnummer:

Gehuwd. Burgerservicenummer: Geboortedatum: Postcode en woonplaats: Gemeente: Telefoonnummer:  adres: Registratienummer huiswaarts: IBANnummer: Reactieformulier voor het accepteren of weigeren van de aangeboden sociale huurwoning Vul het reactieformulier altijd in! Dus ook als u de woning niet wilt huren. Aangeboden woning: Gegevens aanvrager

Nadere informatie

Inschrijving voor huurwoning bij Clavis

Inschrijving voor huurwoning bij Clavis Inschrijving voor huurwoning bij Clavis Beste heer/mevrouw, U hebt belangstelling voor een huurwoning van Clavis. Daarom wilt u zich bij Clavis inschrijven als woningzoekende. Om u in te kunnen schrijven

Nadere informatie

Samenlevingscontract Samenwonende partners die een samenlevingscontract hebben, dient het contract te zijn opgesteld door de notaris.

Samenlevingscontract Samenwonende partners die een samenlevingscontract hebben, dient het contract te zijn opgesteld door de notaris. INFORMATIE MEDEHUURDERSCHAP Wanneer ben ik medehuurder? Als echtgenoot of geregistreerd partner van de huurder bent u automatisch medehuurder, zolang u in dezelfde woning woont. Bij vertrek van de huurder

Nadere informatie

Of u in aanmerking komt voor sociale urgentie hangt af van de volgende voorwaarden:

Of u in aanmerking komt voor sociale urgentie hangt af van de volgende voorwaarden: Sociale urgentie Wanneer u als woningzoekende een ernstig huisvestingsprobleem heeft, en daarvoor met voorrang andere woonruimte krijgt, noemen we dat sociale urgentie. Om te beoordelen of u in aanmerking

Nadere informatie

Wat zijn de regels voor urgentie? Sofie (25 jaar)

Wat zijn de regels voor urgentie? Sofie (25 jaar) urgentie huurwoning Wat zijn de regels voor urgentie? Sofie (25 jaar) Mijn vriend heeft me op straat gezet, ik kan nergens heen! Heb ik nu wel of geen recht op urgentie? 3 Wie zich inschrijft voor een

Nadere informatie

INFO FORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING BIJ WONEN WITTEM. Infoformulier toewijzing huurwoning

INFO FORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING BIJ WONEN WITTEM. Infoformulier toewijzing huurwoning INFO FORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING BIJ WONEN WITTEM 1 Info formulier toewijzing huurwoning 1 Aangeboden woning Postcode / woonplaats Netto huur bruto huur 2a. Persoonlijke gegevens aanvrager

Nadere informatie

Checklist Huisvestingsvergunning (particuliere) huurwoning

Checklist Huisvestingsvergunning (particuliere) huurwoning Checklist Huisvestingsvergunning (particuliere) huurwoning Op deze checklist staat welke bewijsstukken u op moet sturen voor het aanvragen van een huisvestingsvergunning. Vul de formulieren volledig in

Nadere informatie

team Participatie Raalte Inlichtingenformulier Participatiewet

team Participatie Raalte Inlichtingenformulier Participatiewet 1. PERSOONSGEGEVENS AANVRAGER Voeg een kopie van uw geldige legitimatiebewijs bij (geen rijbewijs) als u dit formulier voor het eerst invult of als u uw legitimatie na de vorige keer verlengd heeft. (Meisjes)naam,

Nadere informatie

MEDISCHE EN SOCIALE URGENTIE

MEDISCHE EN SOCIALE URGENTIE MEDISCHE EN SOCIALE URGENTIE VOORWAARDEN & AANVRAAGFORMULIER Er zijn mensen die zeer urgent een woning nodig hebben. Die mensen willen wij binnen 3 maanden helpen aan passende woonruimte. Dit is de reden

Nadere informatie

Naam en voorletters Geboortedatum vrouw man Woonadres Postcode/woonplaats Telefoonnummer adres

Naam en voorletters Geboortedatum vrouw man Woonadres Postcode/woonplaats Telefoonnummer  adres Bijlage (Mantel)zorg Deze rapportage wordt gezamenlijk opgesteld door een hulpverleningsinstelling en de aanvrager die afhankelijk is van (mantel)zorg of (mantel)zorg moet verlenen aan een zorgbehoevende

Nadere informatie

1/9 INTAKE FORMULIER. 1.Persoonsgegevens Aanvrager Partner. Achternaam. Voorvoegsels. Voornamen. Geslacht. Geboortedatum. Adres. Postcode.

1/9 INTAKE FORMULIER. 1.Persoonsgegevens Aanvrager Partner. Achternaam. Voorvoegsels. Voornamen. Geslacht. Geboortedatum. Adres. Postcode. 1.Persoonsgegevens Aanvrager Partner Achternaam Voorvoegsels Voornamen Geslacht Geboortedatum Adres Postcode Woonplaats Burgerservicenummer Telefoonnummer E-mail adres Geboorteplaats Nationaliteit Identiteitsbewijs

Nadere informatie

Aanvraag Voorrangsverklaring

Aanvraag Voorrangsverklaring Bijlage 2: Formulier aanvraag voorrangsverklaring Aanvraag oorrangsverklaring artikel 28, tweede lid, Huisvestingsverordening 2015 Gemeente Delft Binnen het woningmarktregio Haaglanden werken de volgende

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER WOONRUIMTE (graag met x aangeven wat van toepassing is of doorhalen wat niet van toepassing is)

INSCHRIJFFORMULIER WOONRUIMTE (graag met x aangeven wat van toepassing is of doorhalen wat niet van toepassing is) INSCHRIJFFORMULIER WOONRUIMTE (graag met x aangeven wat van toepassing is of doorhalen wat niet van toepassing is) Persoonlijke gegevens aanvrager Achternaam Voorletter (s) Adres Postcode en woonplaats

Nadere informatie

U kunt uw adreswijziging ook online doorgeven via www.rotterdam.nl Bij valsheid in geschrifte wordt aangifte gedaan bij de politie.

U kunt uw adreswijziging ook online doorgeven via www.rotterdam.nl Bij valsheid in geschrifte wordt aangifte gedaan bij de politie. AANGIFTE VERHUIZING In te vullen door Gemeente Migratie Parkeren Opmerking : Zaaknr Migratie : Zaaknr Parkeren : Mutatiedatum : BOP Gaat u verhuizen naar Rotterdam of verhuist u binnen Rotterdam? Dan bent

Nadere informatie

Woningruil via Woongaard.com

Woningruil via Woongaard.com Woningruil via Woongaard.com U wilt graag uw woning ruilen met iemand anders. In deze brochure leest u wat woningruil is en hoe de procedure om woningruil aan te vragen bij Woongaard.com verloopt. Wat

Nadere informatie

Registratie woningzoekenden

Registratie woningzoekenden Registratie woningzoekenden Registratie woningzoekenden Inleiding Om het periodieke woningaanbod van Patrimonium te ontvangen en daarop te kunnen reageren, is registratie als woningzoekende bij Patrimonium

Nadere informatie

Ondergetekenden vragen hierbij toestemming voor het ruilen van woningen, te weten. (woning A) en.... (woning B)

Ondergetekenden vragen hierbij toestemming voor het ruilen van woningen, te weten. (woning A) en.... (woning B) Ondergetekenden vragen hierbij toestemming voor het ruilen van woningen, te weten (woning A) en... (woning B) Beide partijen verklaren op de hoogte te zijn van de rechten en plichten die van toepassing

Nadere informatie

team Participatie Raalte Inlichtingenformulier WWB

team Participatie Raalte Inlichtingenformulier WWB 1. PERSOONSGEGEVENS AANVRAGER Voeg een kopie van uw geldige legitimatiebewijs bij (geen rijbewijs) als u dit formulier voor het eerst invult of als u uw legitimatie na de vorige keer verlengd heeft. (Meisjes)naam,

Nadere informatie

Woningruil voorwaarden en aanvraagformulier

Woningruil voorwaarden en aanvraagformulier Woningruil voorwaarden en aanvraagformulier Stel u woont met uw twee kleine kinderen in een flat met twee slaapkamers. Dan wilt u misschien wel een eengezinswoning met een tuin en meer slaapkamers. Of

Nadere informatie

Inschrijfformulier huurwoningen

Inschrijfformulier huurwoningen Inschrijfformulier huurwoningen 1a. Persoonlijke gegevens aanvrager Achternaam.. Voorna(a)men voluit... Adres. Postcode en Woonplaats... Geboortedatum. Geboorteplaats... Geslacht man vrouw Nationaliteit.

Nadere informatie

U kunt het formulier ook opsturen naar: Waardwonen t.a.v. afdeling Woondiensten Postbus AA HUISSEN

U kunt het formulier ook opsturen naar: Waardwonen t.a.v. afdeling Woondiensten Postbus AA HUISSEN Woningruil Wilt u graag ruilen van woning? Dan moet u zelf iemand zoeken die met u van woning wil ruilen. U kunt bijvoorbeeld in een plaatselijke krant een advertentie plaatsen of via www.woningruil.nl

Nadere informatie

Aanvraagformulier briefadres

Aanvraagformulier briefadres Aanvraagformulier briefadres Met toestemmingsverklaring Met dit formulier vraagt u een briefadres aan in de gemeente Grootegast. Het formulier is inclusief de Verklaring toestemming briefadresgever. Vul

Nadere informatie

STICHTING HUISVESTING VREDEWOLD INSCHRIJFFORMULIER. 1. Gegevens aanvrager. Achternaam :.. Voorletters : M / V. Straat :... Huisnummer :.

STICHTING HUISVESTING VREDEWOLD INSCHRIJFFORMULIER. 1. Gegevens aanvrager. Achternaam :.. Voorletters : M / V. Straat :... Huisnummer :. STICHTING HUISVESTING VREDEWOLD INSCHRIJFFORMULIER 1. Gegevens aanvrager Achternaam :.. Voorletters : M / V Straat :... Huisnummer :. Postcode : Woonplaats :.. Telefoon :.. Geboortedatum :.. -. -.. Burgerservicenr

Nadere informatie

Aanvraag briefadres. Voor een adres in Alkmaar. 2.1 Gaat u naar het buitenland voor een bepaalde periode? Ja Nee (ga door naar vraag 3)

Aanvraag briefadres. Voor een adres in Alkmaar. 2.1 Gaat u naar het buitenland voor een bepaalde periode? Ja Nee (ga door naar vraag 3) Aanvraag briefadres Voor een adres in Alkmaar Met toestemmingsverklaring Met dit formulier vraagt u een briefadres aan (totaal vijf pagina s inclusief Verklaring toestemming briefadresgever ). Vul het

Nadere informatie

Inschrijfformulier huurwoningen

Inschrijfformulier huurwoningen Inschrijfformulier huurwoningen 1a. Persoonlijke gegevens aanvrager Achternaam.. Voorna(a)men voluit... Adres. Postcode en Woonplaats... Geboortedatum. Geboorteplaats... Geslacht man vrouw Nationaliteit.

Nadere informatie

Inschrijven huurwoning

Inschrijven huurwoning Inschrijven huurwoning Om in aanmerking te komen voor een huurwoning dient u bij ons ingeschreven te staan. Met het inschrijfformulier dient u de navolgende stukken mee te zenden: - Recente salarisstrook

Nadere informatie

Burgerservicenummer (BSN) (voorheen Sofinummer) Dossiernummer (in te vullen door behandelend ambtenaar)

Burgerservicenummer (BSN) (voorheen Sofinummer) Dossiernummer (in te vullen door behandelend ambtenaar) Binnenhof 1, 2991 AA Barendrecht Postbus 501, 2990 EA Barendrecht 14 0180 (Algemeen nummer) gemeente@barendrecht.nl www.barendrecht.nl Bank: 3054.00.215 Rabobank (Iban:NL04RABO0305400215, swift/bic:rabol2u)

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING

INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING 1a. Persoonlijke gegevens aanvrager Achternaam Geboortedatum Voorna(a)m(en) voluit Postcode / woonplaats Geboorteplaats Geslacht man vrouw Nationaliteit

Nadere informatie

Bijzondere bijstand Participatiewet, aanvraagformulier

Bijzondere bijstand Participatiewet, aanvraagformulier Bijzondere bijstand Participatiewet, aanvraagformulier 1. Persoonsgegevens aanvrager Naam: Burgerservicenummer: Adres: Postcode/ woonplaats: Telefoonnummer: Naam partner (indien van toepassing) Burgerservicenummer

Nadere informatie

Inschrijfformulier woningzoekenden

Inschrijfformulier woningzoekenden Inschrijfformulier woningzoekenden In te vullen door WBG Inschrijfnummer: Achternaam en voorletters Gegevens hoofdaanvrager Straatnaam en huisnummer Postcode Woonplaats Telefoonnummer thuis mobiel nummer

Nadere informatie

Met voorrang een ander huis? Urgentiebeleid woningzoekenden. d.d. 14 september 2010. Vroomshoop & Den Ham

Met voorrang een ander huis? Urgentiebeleid woningzoekenden. d.d. 14 september 2010. Vroomshoop & Den Ham Met voorrang een ander huis? Urgentiebeleid woningzoekenden. d.d. 14 september 2010 Vroomshoop & Den Ham 1 Inhoudsopgave Met voorrang een ander huis?... 3 Voorwaarde: sociale binding met Vroomshoop of

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND. Naam BSN Relatie (bijvoorbeeld vader, moeder, kind etc.)

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND. Naam BSN Relatie (bijvoorbeeld vader, moeder, kind etc.) Datum melding: (in te vullen door gemeente) AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND 1. Persoonsgegevens: Naam: Telefoonnummer: Burgerservicenummer: Naam partner: (indien van toepassing) Burgerservicenummer

Nadere informatie

Urgentiewijzer Regio Bommelerwaard

Urgentiewijzer Regio Bommelerwaard Urgentiewijzer Regio Bommelerwaard Er is sprake van urgentie als u buiten uw eigen verantwoordelijkheid om in een noodsituatie verkeert, bijvoorbeeld in het geval van ernstige bedreiging van de lichamelijke-

Nadere informatie

Stuur dit formulier ingevuld met bijlagen naar:

Stuur dit formulier ingevuld met bijlagen naar: Aanvraagformulier Tegemoetkoming bijdrage kinderopg Met dit formulier kunt u bij de gemeente Den Haag:* Een tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopg aanvragen als u: - een uitkering op grond de Participatiewet

Nadere informatie

In te vullen door Gemeente Migratie Parkeren Opmerking : Zaaknr Migratie : Zaaknr Parkeren : Mutatiedatum : BOP Klantnr :

In te vullen door Gemeente Migratie Parkeren Opmerking : Zaaknr Migratie : Zaaknr Parkeren : Mutatiedatum : BOP Klantnr : AANGIFTE VERHUIZING U kunt dit formulier gebruiken om uw adreswijziging binnen de gemeente Rotterdam of vanuit een andere Nederlandse gemeente naar de gemeente Rotterdam aan te geven. Tevens kunt u direct

Nadere informatie

Aanvraagformulier individuele studietoeslag

Aanvraagformulier individuele studietoeslag Aanvraagformulier individuele studietoeslag Registratienummer: Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) (in te vullen door de ISD) Op de laatste bladzijde staat algemene informatie over de individuele

Nadere informatie

WONINGRUIL VOORWAARDEN EN AANVRAAGFORMULIER

WONINGRUIL VOORWAARDEN EN AANVRAAGFORMULIER WONINGRUIL VOORWAARDEN EN AANVRAAGFORMULIER Stel u woont met uw twee kleine kinderen in een flat met twee slaapkamers. Dan wilt u misschien wel een eengezinswoning met een tuin en meer slaapkamers. Of

Nadere informatie

Aanvraagformulier briefadres (incl. toestemmingsverklaring)

Aanvraagformulier briefadres (incl. toestemmingsverklaring) Gemeente Amsterdam Aanvraagformulier briefadres (incl. toestemmingsverklaring) Geachte heer, mevrouw, U geeft aan dat u zich op een briefadres wilt laten inschrijven in de Gemeentelijke Basisadministratie

Nadere informatie

Aanvraagformulier Huisbewaarderschap

Aanvraagformulier Huisbewaarderschap Uitgave juli 2017 Aanvraagformulier Huisbewaarderschap 2017-064/72017 Als u langere tijd van huis bent, mag u in bepaalde situaties iemand tijdelijk in uw huis laten wonen. U heeft hiervoor wel altijd

Nadere informatie

Voorwaarden voor huisbewaring van Woningbouwvereniging Maarn (WbvM)

Voorwaarden voor huisbewaring van Woningbouwvereniging Maarn (WbvM) Voorwaarden voor huisbewaring van Woningbouwvereniging Maarn (WbvM) Uitgangspunt is dat de afwezigheid van de huurder in beginsel niet langer dan een half jaar mag duren. Indien de huurder toch langer

Nadere informatie

Voorwaarden huisbewaring

Voorwaarden huisbewaring Voorwaarden huisbewaring In uw huurcontract staat dat u zelf in uw woning moet wonen. Als u een tijdje ergens anders woont, is huisbewaring soms een oplossing. Iemand anders woont dan in uw woning, totdat

Nadere informatie

ACCEPTATIE- / INSCHRIJFFORMULIER

ACCEPTATIE- / INSCHRIJFFORMULIER ACCEPTATIE- / INSCHRIJFFORMULIER BETREFT ADRES: POSTCODE:.. TE AMSTERDAM Gegevens huurder Voorletters en achternaam Huidig adres Postcode Woonplaats Huidige woning: Koopwoning Sociale huurwoning Stadgenoot

Nadere informatie

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea invullen iinvullen Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitkeringsadministratie Stadskantoor Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon 14038 www.zwolle.nl

Nadere informatie

Inschrijven huurwoning

Inschrijven huurwoning Inschrijven huurwoning Om in aanmerking te komen voor een huurwoning dient u bij ons ingeschreven te staan. Met het inschrijfformulier dient u de navolgende stukken mee te zenden: - Recente salarisstrook

Nadere informatie

Aanvraag voor vergoeding sociale, culturele of sportieve activiteiten

Aanvraag voor vergoeding sociale, culturele of sportieve activiteiten Aanvraag voor vergoeding sociale, culturele of sportieve activiteiten Waarom dit formulier? Mogelijk hebt u recht op een vergoeding voor de kosten van sociale, culturele of sportieve activiteiten in 2016.

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand

Aanvraagformulier bijzondere bijstand Aanvraagformulier bijzondere bijstand Registratienummer: (in te vullen door de ISD) Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) Geldig vanaf 1 januari 2015. Op de laatste bladzijde staat algemene informatie

Nadere informatie

Postbus 311 7000 AH DOETINCHEM Tel.: 0314-365616

Postbus 311 7000 AH DOETINCHEM Tel.: 0314-365616 Postbus 311 7000 AH DOETINCHEM Tel.: 0314-365616 Geldigheidsduur inschrijving: 1 jaar ZOEKOPDRACHT t.b.v. het huren van woonruimte 1. AANVRAGER Naam en voornamen : Postcode + woonplaats : Telefoonnummer

Nadere informatie

MEDEHUURDERSCHAP 2011-V2

MEDEHUURDERSCHAP 2011-V2 MEDEHUURDERSCHAP Wat is medehuurderschap? Bij het betrekken van een nieuwe woning ondertekenen huurder en verhuurder altijd gezamenlijk de huurovereenkomst. Wanneer u alleen in uw woning bent gaan wonen

Nadere informatie

Burgerservicenummer : (voorheen sofinummer) Achternaam. Telefoonnummer overdag: mobiel: E-mailadres. Geboortedatum/-plaats : / / te.

Burgerservicenummer : (voorheen sofinummer) Achternaam. Telefoonnummer overdag: mobiel: E-mailadres. Geboortedatum/-plaats : / / te. AANGIFTE VERHUIZING U kunt dit formulier gebruiken om uw adreswijziging binnen de gemeente Rotterdam of vanuit een andere Nederlandse gemeente naar de gemeente Rotterdam aan te geven. Tevens kunt u direct

Nadere informatie

WONINGRUIL. Een alternatief om snel te verhuizen.

WONINGRUIL. Een alternatief om snel te verhuizen. WONINGRUIL Een alternatief om snel te verhuizen. Het kan voorkomen dat na verloop van tijd uw woonwensen veranderen. Een gezinsuitbreiding en het niet meer kunnen onderhouden van een grote achtertuin zijn

Nadere informatie

Voorkeur plaats, wijk(en) en/of straat. Wanneer wilt u de woning betrekken?

Voorkeur plaats, wijk(en) en/of straat. Wanneer wilt u de woning betrekken? 1 Omschrijving woonwensen Welk soort woning zoekt u? studio Amersfoort etagewoning Amsterdam appartement Doetinchem maisonnette Hoevelaken appartement Utrecht anders: Voorkeur plaats, wijk(en) en/of straat

Nadere informatie

U kunt uw adreswijziging ook online doorgeven via Bij valsheid in geschrifte wordt aangifte gedaan bij de politie.

U kunt uw adreswijziging ook online doorgeven via  Bij valsheid in geschrifte wordt aangifte gedaan bij de politie. AANGIFTE VERHUIZING In te vullen door Gemeente Migratie Parkeren Opmerking : Zaaknr Migratie : Zaaknr Parkeren : Mutatiedatum : BOP Gaat u verhuizen naar Rotterdam of verhuist u binnen Rotterdam? Dan bent

Nadere informatie

Aanvraagformulier Huisvestingsvergunning

Aanvraagformulier Huisvestingsvergunning Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Postbus 83 1160 AB ZWANENBURG T 020 407 9000 F 020 407 9090 Aanvraagformulier Huisvestingsvergunning Voor welke woning (woonark of standplaats) vraagt u een huisvestingsvergunning

Nadere informatie

Uw woning voldoet niet meer aan uw huidige woonwensen. U zou graag verhuizen naar een

Uw woning voldoet niet meer aan uw huidige woonwensen. U zou graag verhuizen naar een Woningruil Uw woning voldoet niet meer aan uw huidige woonwensen. U zou graag verhuizen naar een (andere) huurwoning. Wellicht biedt woningruil u de mogelijkheid om aan een passende woning te komen. U

Nadere informatie

Aanvraag Voorrangsverklaring Artikel 32, eerste lid, Nieuwe Huisvestingsverordening Zoetermeer 2015

Aanvraag Voorrangsverklaring Artikel 32, eerste lid, Nieuwe Huisvestingsverordening Zoetermeer 2015 Aanvraag Voorrangsverklaring Artikel 32, eerste lid, Nieuwe Huisvestingsverordening Zoetermeer 2015 De voorrangsverklaring is geldig in de volgende gemeenten: Delft, Den Haag, Leidschendam- Voorburg, Midden-Delfland,

Nadere informatie

Aanvraagformulier urgentie regio West-Friesland

Aanvraagformulier urgentie regio West-Friesland Aanvraagformulier urgentie regio West-Friesland Persoonsgegevens aanvra(a)ger/ster: BSN (sofinummer verplicht invullen) Naam: Voorletter(s): M/V: Geboortedatum: Nationaliteit: Adres: Nr: Postcode: Woonplaats:

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsondersteunend budget.

Aanvraagformulier persoonsondersteunend budget. Aanvraagformulier persoonsondersteunend budget. Registratienummer: Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) (in te vullen door de ISD) Geldig vanaf 1 januari 2015. Op de laatste bladzijde staat algemene

Nadere informatie

Aanvraag Voorrangsverklaring

Aanvraag Voorrangsverklaring Aanvraag Voorrangsverklaring artikel 27 lid 1 Huisvestingsverordening juli 2015 gemeente Wassenaar De voorrangsverklaring is geldig in de volgende gemeenten: Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland,

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER voor het huren van een woning. MooiHuys Makelaars Taxateurs Registermakelaars & taxateurs

INSCHRIJFFORMULIER voor het huren van een woning. MooiHuys Makelaars Taxateurs Registermakelaars & taxateurs INSCHRIJFFORMULIER voor het huren van een woning MooiHuys Makelaars Taxateurs Registermakelaars & taxateurs T 0229-299 935 (6 dagen per week) info@mooihuys.nl.nl www.mooihuys.nl 1.a. 1.b. Persoonlijke

Nadere informatie

Aanvraag. Remigratie. 1 Mijn gegevens. achternaam (uw geboortenaam) voornamen (eerste voluit) straat en huisnummer. postcode en woonplaats.

Aanvraag. Remigratie. 1 Mijn gegevens. achternaam (uw geboortenaam) voornamen (eerste voluit) straat en huisnummer. postcode en woonplaats. Remigratie Aanvraag Met dit formulier kunt u een uitkering aanvragen op grond van de Remigratiewet. Het Nederlands Migratie Instituut helpt u kosteloos met invullen. 1 Mijn gegevens Stuur een kopie van

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING IN ROKADE

INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING IN ROKADE INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING IN ROKADE U kunt het inschrijfformulier inleveren in het Elementenhuis of opsturen naar: Elementenhuis Hongerlandsedijk 1 3201 LS Spijkenisse Pagina 1 van

Nadere informatie

Aanvraag. Halfwezen- en/of nabestaandenuitkering. Mijn gegevens. 1 Mijn persoonlijke gegevens. 2 Mijn postadres. De overledene

Aanvraag. Halfwezen- en/of nabestaandenuitkering. Mijn gegevens. 1 Mijn persoonlijke gegevens. 2 Mijn postadres. De overledene Aanvraag Met dit formulier kunt u een nabestaandenuitkering en/of een halfwezenuitkering aanvragen. U kunt deze aanvraag indienen als uw (ex-)echtgenoot of partner is overleden of als u zorgt voor een

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning

Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning Wonen Antwerpen Lange Kievitstraat 111-113 bus 54, 2018 ANTWERPEN AANVRAAGFORM HUUR ANT 20121207 Bezoektijd: alleen na telefonische afspraak

Nadere informatie

Inschrijving wonen met zorg huurappartementen De Bleijke

Inschrijving wonen met zorg huurappartementen De Bleijke Inschrijving wonen met zorg huurappartementen De Bleijke Locatie Graag aanvinken wat uw voorkeur is voor het betreffende gebouw (1 = 1 e voorkeur, etc.). Wilt u enkel voor één gebouw in aanmerking komen,

Nadere informatie

Aanvraagformulier Schoolkosten

Aanvraagformulier Schoolkosten Datum aanvraag: Registratienummer: Cliëntnummer: (Niet door u in te vullen.) Aanvraagformulier Schoolkosten 1. Gegevens aanvrager Naam Man Vrouw Geboortedatum Adres Postcode / woonplaats Telefoon Burgerservice

Nadere informatie

INFORMATIEVEL BRIEFADRES

INFORMATIEVEL BRIEFADRES Geachte heer, mevrouw, INFORMATIEVEL BRIEFADRES U geeft aan dat u zich op een briefadres wilt laten inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Wijchen. U kunt alleen ingeschreven

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING

INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING 1a. Persoonlijke gegevens aanvrager Achternaam Geboortedatum Voorna(a)m(en) voluit Postcode / woonplaats Geboorteplaats Geslacht man vrouw Nationaliteit

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER EN BIJLAGEN VOOR HET HUREN VAN EEN WONING IN HET PROJECT: NOORDBEST

INSCHRIJFFORMULIER EN BIJLAGEN VOOR HET HUREN VAN EEN WONING IN HET PROJECT: NOORDBEST INSCHRIJFFORMULIER EN BIJLAGEN VOOR HET HUREN VAN EEN WONING IN HET PROJECT: NOORDBEST 1a. Persoonlijke gegevens aanvrager Achternaam Geboortedatum Voorna(a)m(en) voluit Postcode / woonplaats Geboorteplaats

Nadere informatie

Spelregels Woningruil

Spelregels Woningruil Spelregels Woningruil Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. November 2011 Woningruil Woningruil, dat doe je samen Wilt u als huurder van woningstichting Het Grootslag uw

Nadere informatie

Aanvraag indicatie rollatorwoning

Aanvraag indicatie rollatorwoning Aanvraag indicatie rollatorwoning Indicatie U woont in de gemeente Utrecht en u wilt verhuizen naar een rollatorwoning in de gemeente Utrecht. Dit zijn woningen die met een rollator te bereiken zijn evenals

Nadere informatie

zoon/dochter/toegewezen kind vriend/kennis

zoon/dochter/toegewezen kind vriend/kennis Verzendadres Gemeente Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Aanvraag tijdelijke gedoogbeschikking bewoning recreatieverblijf 1 De gedoogbeschikking wordt aangevraagd door de volgende persoon / hoofdbewoner

Nadere informatie