22 Appartementen. Technische omschrijving. te Vaals. V on Clermontpark ;'~: >. ';"\~~SU.:i._l': j : U~~),~::, ..-. :;:~;'"(rl n ':,:~:'r;?kl f.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "22 Appartementen. Technische omschrijving. te Vaals. V on Clermontpark ;'~: >. ';"\~~SU.:i._l': j : U~~),~::, ..-. :;:~;'"(rl n ':,:~:'r;?kl f."

Transcriptie

1 Technische omschrijving 22 Appartementen V on Clermontpark te Vaals ;'~: >. ';"\~~SU.:i._l': j : U~~),~::, -,. i\t;..-. :;:~;'"(rl n ':,:~:'r;?kl f. Landgraaf, 14 juni 2007

2 InhoudsoP!!ave: 1. Algemene projectgegevens 2. Duurzaam bouwen (DuB 0 ) 2.1 Voor wie is duurzaam bouwen? 2.2 Wat betekent duurzaam bouwen? 2.3 Het Nationaal Pakket 2.4 Convenant duurzaam bouwen 3. Voorrang G.I.W.-bepalingen 4. Peil van de woning 5. Grondwerk 6. Rioleringswerken 7. Bestratingen 8. Funderingen 9. Prefab beton 10. Betonwanden en metselwerken 11. Vloeren 12. DakbedekkingenlHWA's 13. Staalconstructie 14. Gevelbekledingen 15. Ventilatievoorzieningen 16. Kozijnen, ramen en deuren 17. Plafond-/wand-/vloerafwerking 17.1 Algemeen Wandtegelwerk 17.3 Vloertegelwerk 17.4 Tegelwerk dakterrassen 18. Keukeninrichting 19. Beglazing 20. Schilderwerk 21. Water, Gas en Sanitair 22. Elektrische installatie 23. Verwarmingsinstallatie 24. Ventilatie 25. Liftinstallatie 26. Schoonmaken en oplevering 27. Wijziging tijdens de bouw 28. Nutsvoorzieningen 29. Garantie op technische gebreken na oplevering 30. Bezichtiging van de bouw 31. Krijtstreepmethode 32. Krimp 33. Verzekering Bijlage 1. Afwerkstaat

3 1. Ah!emene proiekt2:e2:evens: Werkomschrijving: Het werk bestaat uit het bouwen van 22 appartementen gesitueerd binnen het plan Von Clermontpark te Vaals. Duurzaam bouwen: De appartementen worden gebouwd volgens het principe Duurzaam Bouwen. Een initiatief van de branche-organisaties in de uitvoerende bouw. Opdrachtgever: RLB IIBV Postbus AB Landgraaf Tel.: Fax.: Aannemer: Riksen Landgraaf-Brunssum b.v. Marconistraat 32 LANDGRAAF Postbus AB LANDGRAAF Tel.: Fax.: Architect: Lancee Architecten Oude Lindestraat El Heerlen Tel.: Fax.: Constructeur: Ingenieursbureau voor Beton- en Staalkonstruktie A. Palte b.v. Koningswinkelstraat 3 VALKENBURG AID GEUL Postbus A V VALKENBURG AID GEUL Tel.: Fax:

4 2. Duurzaam bouwen (DuBo) 2.1 Voor wie is duurzaam bouwen? Duurzaam bouwen is voor iedereen. Vrijwel iedereen woont in een huis en gaat voor zijn werk naar kantoor of fabriek. Het bouwen en gebruiken van deze gebouwen kost enorme hoeveelheden energie, water en grondstoffen, terwijl met eenvoudige aanpassingen vaak grote verbeteringen te bereiken zijn. Dat is goed voor het milieu. Maar dat niet alleen. Door bijvoorbeeld verbeterde isolatie daalt de energierekening van de gebruiker. Door zuiniger sanitair daalt het watergebruik. Goede geluidsisolatie verbetert de kwaliteit van het binnen milieu. Dergelijke voordelen zijn voor iedereen :merkbaar en maken het kiezen voor duurzaam bouwen aantrekkelijk..2.2 Wat betekent duurzaam bouwen? Duurzaam bouwen betekent: in alle fasen van de bouw (van initiatief tot en met de sloop) rekening houden met de gevolgen voor het milieu bij het nemen van beslissingen. Natuurlijk met als doel om, als het maar enigszins kan, te kiezen voor maatregelen die het milieu minder belasten. Lange tijd bleef duurzaam bouwen beperkt tot kleinschalige experimenten. Maar die periode ligt defmitief achter ons. Naar verwachting zal duurzaam bouwen de komende jaren door-dringen tot de hoofdstroom in de woningbouw. De tijd is er immers rijp voor. De kennis, de methoden en de materialen zijn in voldoende mate voorhanden. Bovendien kunnen tal van maatregelen zonder hoge kosten worden toegepast. Gelet op de ontwikkeling van nieuwe duurzame wijken zullen er de komende j aren duizenden DuBo woningen worden gerealiseerd. 2.3 Het Nationaal Pakket Stichting Bouwresearch heeft het Nationaal Pakket Woningbouw ontwikkeld. Een evenwichtig pakket aan duurzaam bouwen maatregelen. Het pakket bestrijkt alle fasen van het bouwproces. In totaal zijn er 160 maatregelen in het boek opgenomen. De maatregelen zijn verdeeld in vaste en variabele maatregelen. Vaste maatregelen kunnen zonder meer (ongeacht het project) worden opgenomen. De haalbaarheid van de variabele maatregelen is onder meer afhankelijk van de kosten, de verkrijgbaarheid van materialen en de locatie. De maatregelen voldoen aan belangrijke criteria: De maatregelen uit het pakket zijn uitstekend toepasbaar. De kwaliteit doet niet onder voor die van traditionele oplossingen. De maatregelen hebben ondubbelzinnig een positief milieu-effect. De meerkosten van de maatregelen zijn gering. Dat maakt duurzaam bouwen bereikbaar voor de woningbouw. Met het pakket als basis kunnen de gemeenten en de bouwpartners bij nieuwbouwprojecten op een efficiënte, heldere en eenduidige manier afspraken maken over de maatregelen die in het kader van duurzaam bouwen worden genomen. Voor gemeenten in de Oostelijk Zuid-Limburg is hiervoor het convenant duurzaam bouwen samengesteld.

5 . 2.4 Convenant duurzaam bouwen. Wet- en regelgeving om het nationaal pakket op lokaal niveau voor te schrijven ontbreekt vooralsnog. Dit is echter geen reden om niet verder te gaan met duurzaam bouwen. De doelstellingen zijn duidelijk. Derhalve hebben marktpartijen in de bouw en de gemeenten uit Oostelijk Zuid-Limburg in het convenant duurzaam bouwen en het daarbij behorende basispakket bindende afspraken gemaakt. De essentie van het convenant is, dat hiermee voor alle deelnemende partijen geldende verplichtingen worden aangegaan om duurzaam bouwen toe te passen. Het convenant vindt zijn basis in het Nationaal Pakket DuBo.

6 3. Voorran2: G.I.W.-bepalin2:en Ongeacht hetgeen in deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden, gehanteerd en voorgeschreven door G.I.W. Ten aanzien van warmwater tappunten geldt echter dat geen voorzieningen zijn opgenomen om gelijktijdig warmwater te garanderen bij gebruik van meerdere tappunten ineens. Verder geldt dat ingeval enige bepalingen in deze technische omschrijving met GIW bepalingen onverenigbaar zijn, ofwel nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, steeds de bovengenoemde bepalingen van het G.I.W. prevaleren, zoals vastgelegd in Garantie Waarborg regeling Appartementen. 4. Peil van de wonin2: Het peil, waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten, komt overeen met de bovenkant van de begane grondvloer. De juiste maat wordt bepaald in overleg met de dienst Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Vaals. 5. Grondwerk De nodige grondwerken (ontgraven + aanvullen) te verrichten voor de funderingen, en de leidingen. Hoogteverschillen worden opgevangen door taluds. 6. Riolerin2:swerken De aanleg- en aansluitkosten van de riolering zijn in de (koop- )aannemingssom begrepen. De riolering wordt uitgevoerd in PVC-buis. De afvoeren van de diverse lozingstoestellen worden uitgevoerd in PVC van de PVC-klasse 41 NEN Er wordt een gescheiden rioleringssysteem toegepast. Het rioleringssysteem wordt belucht en is voorzien van ontstoppingsmogelijkheden. De rioleringssleuven worden tot bovenkant rioolbuis gevuld met zand en tot maaiveld met grond, ter plaatse van terreinverhardingen gevuld met zand. 7. Bestratin2:en De infra en de bestratingen worden door derden aangebracht. 8. Funderin2:en De fundering zal worden uitgevoerd conform opgave constructeur. 9. Prefab beton In de algemene trappenhuizen van het complex zullen prefab betonnen trappen worden toegepast. De balkons worden gerealiseerd middels prefab betonplaten.

7 . vloeren 10. Betonwanden en metselwerken Voor de constructieve onderdelen worden de navolgende materialen toegepast: Dragende wanden in het complex worden uitgevoerd als betonwanden en / of kalkzandsteen, conform opgave constructeur. Wanden van de liftschacht worden opgebouwd uit betonwanden en / of kalkzandsteen, conform opgave constructeur. De niet constructieve binnenwanden: de binnenwanden van de woning zullen uitgevoerd worden in gipswanden en/of gasbetonwanden van voldoende zwaarte. Dilataties: aantal, uitvoering en plaats dilataties in de gevels volgens opgave van de constructeur. 11. Vloeren De begane grondvloeí" wordt uitgevoerd als een kanaalplaatvloer, voor de overige worden breedplaatvloeren toegepast. 12. Dakbedekkin!!enIHW A's De platte daken worden bedekt met: bitumineuze dakbedekking. dakisolatie met een Re-waarde van 3,0 m2 K/W. aluminium daktrim. De hemelwaterafvoeren, balkons en dakterrassen worden op de riolering aangesloten. De dakterassen van de woningen worden voorzien van betontegels. 13. Staalconstructie De toete passen staalconstructies volgens opgave constructeur; indien in aanraking komend met de buitenlucht in thermisch verzinkte uitvoering. In het trappenhuis wordt een leuning incl. standaard spijlen hekwerk aangebracht. De balkonbalustraden op de verdiepingen worden voorzien van hekwerk met hardglazen panelen 14. Gevelbekledin!!en De buitenwanden van de gevels worden opgetrokken uit gevelstenen waalformaat. De Re-waarde van de buitenwanden bedraagt 3,Om2 KJW. 15. Ventilatievoorzienin!!en

8 Voor de appartementen is gekozen voor een gebalanceerd ventilatiesysteem met warmte-terugwinning. De totale vereiste ventilatiehoeveelheid wordt door middel van toevoer- en afzuigroosters met een standen schakelaar geregeld. De betreffende ventilatie-unit wordt geplaatst in de technische ruimte van het appartement. De toevoer en afvoervoorzieningen worden in overleg met de installateur bepaald. De trappenhuizen worden natuurlijk geventileerd. 16. Koziinen.ramen en deuren De binnen-/ kozijnen en deuren trappenhuis, woningtoegangsdeuren buitenkozijnen, raam- en deurvleugels worden uitgevoerd in meranti, kleurconform keuze architect. De ramen worden uitgevoerd met dubbele kierdichting. Bij schuifpuien is lichte krasvorming op de lak mogelijk. De woningen worden voorzien van een vlakke massieve voordeur met glas opening. De binnendeuren die toegang verlenen aan het trappenhuis en onderdeel vormen van de vluchtroute worden 30 min. brandwerend uitgevoerd. De binnendeurkozijnen binnen de woningen worden uitgevoerd als plaatstalen montagekozijnen met bovenlicht voorzien van glas en daar waar nodig een dicht. paneel. De binnendeuren uitvoeren als fabrieksmatig afgelakte opdekdeuren, hoogte 2315mm. De buitenkozijnen worden conform de voorschriften voorzien van deugdelijk hang- en sluitwerk met daar waar van toepassing uitgevoerd met antifoutbediening, inbraakvertragend en SKG hang- en sluitwerk. 17. Plafonds-/wanden-/en vloerafwerkinl!: 17.1 Algemeen: De plafonds van de appartementen worden voorzien van spuitwerk. De wanden in de appartementen worden behangklaar afgewerkt (niet behangen) m.u.v. daar waar wandtegelwerk beschreven is. De wanden van de technische- en of wasruimte en meterkast worden niet nader afgewerkt. De vloeren in de appartementen afgewerkt met een cementdekvloer m.u.v daar waar vloertegelwerk beschreven is. De plafonds in de algemene ruimtes en het trappenhuis voorzien van spuitwerk excl. onderzijde prefab trappen en bordessen en berging. De vloerafwerking van de 3e verdieping wordt uitgevoerd als een zwevende dekvloer. De vloeren van de centrale entree wordt gedeeltelijk voorzien van een schoonloopmat. De vloeren van de lifthal (excl. vloerafwerking lift) worden voorzien van vloerbedekking.

9 Wandtegelwerk: Voor de aankoop van wandtegels is een stelpost opgenomen van e 11,50/m2 excl. BTW gelegd in een standaard patroon met een normale voegbreedte. Ruimte en hoogte wandtegelwerk: toilet, rondom hoogte tot 1.20m, - badkamer, rondom hoogte tot aan het plafond Vloertegelwerk: Voor de aankoop van vloertegels is een stelpost opgenomen van e 20,00 /m2 excl. BTW uitgevoerd in een standaard patroon met een normale voegbreedte. Ruimte met vloertegelwerk in de appartementen: toilet badkamer. Hardsteen / kunststeen binnendorpels worden in de appartementen toegepast ter' plaatse van: de voordeur het toilet de badkamer In algemene ruimten waar nodig worden hardsteen binnendorpels toegepast onder deuren bij de overgang van diverse materialen Alle vensterbanken op gemetselde borstweringen worden uitgevoerd in Jura marmer. De badkamer en het toilet kunnen conform de GIW garantie-eisen niet opgeleverd worden zonder wand-en/ofvloertegelwerk. In deze ruimten zal dus ten alle tijden tegelwerk aangebracht worden Tegelwerk dakterassen: De dakterrassen worden voorzien van betontegels. 18. Keukeninrichtine: Voor het aanpassen van de aansluitingen/afvoeren, afwijkend van de standaard keukenindeling, wordt een verrekenpost beschikbaar gesteld van e ,-- inci. RT.W.

10 In de woning wordt standaard geen keuken en tegelwerk voorzien, wel worden de aansluitingen aangebracht conform tekening. 19. Bel!laziDl! De buitenkozijnen in de appartementen en algemene ruimten worden voorzien van dubbele isolerende beglazing. De bovenlichten van binnenkozijnen in de appartementen worden voorzien van enkele beglazing. Binnenbeglazing in kozijnen en deuren van algemene ruimten worden uitgevoerd in enkele beglazing in brandvertragende uitvoering. De aan elkaar grenzende dakterrassen worden voorzien van een terras afscheiding. Voor de puien en/ofkozijnen is geen veiligheidsglas opgenomen. De koper kan op basis van zijn eigen verantwoordelijkheid kiezen voor veiligheidglas als meerwerkoptie. 20. Schilderwerk Er wordt geen behangwerk uitgevoerd. De binnendeurkozijnen en deuren in de woningen zijn fabrieksmatig afgelakt. De houten buiten-/ en binnendeuren en kozijnen worden in het werk afgelakt. Radiatoren zijn fabrieksmatig afgelakt in een standaardkleur. Gas- en waterleidingen die in het zicht komen worden niet afgelakt. CV -leidingen worden niet geschilderd. Stalen hekwerken/leuningen hoofdtrappenhuis alsmede de liftdeuren worden in een nader te bepalen standaard RAL-kleur geschilderd. 21. Water. Gas en Sanitair De aanleg- en aansluitkosten aanneemsom begrepen. van de gas- en waterinstallatie zijn wel inde (koop-) De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de watermeter, geplaatst in de meterkast. De waterleiding is afsluitbaar/aftapbaar volgens de voorschriften van het Nutsbedrijf. Aansluitpunten: keuken: gootsteen mengkraan. toilet: closet. fontein. badkamer: douche. ligbad. wastafel. toilet. wasruimte/technische ruimte (bij kavel G 1 t/m G9 en Hl t/m H9): aansluitpunt w.a.

11 cv ketel. wasruimte (bij kavel GlO, GIl, HlO enhil): aansluitpunt w.a. technische ruimte (bij kavel G 10, GIl, HlO en Hll): cv ketel. De warmwaterleiding in de berging. wordt aangelegd vanaf het warmwatertoestel (combi. CV.ketel) Aansluitpunten: keuken: gootsteen mengkraan. badkamer: douche. ligbad. wastafel. Er wordt een gasleiding gelegd naar de volgende aansluitpunten: keuken: aansluiting tbv gaskooktoestel wasruimte/technische ruimte (bij kavel G 1 t/m G9 en Hl tlm H9): combi toestel. technische ruimte (bij kavel G lo, G 11, HlO en Hll): combi toestel. Sanitair: Het te leveren sanitair (opstelling conform verkooptekening); Closetcombinatie closetpot, Sphinx Eurobase wit, duoblok closetzitting Sphinx, wit Fonteincombinatie fontein, Sphinx Eurobase wit Badcombinatie ligbadcombinatie, afrrl. l70x75cm Wastafelcombinatie wastafel. Sphinx Eurobase 60cm, wit. grohe costa wastafelmengkraan spiegel Swalow met planchet boven de wastafel Douchecombinatie glijstangcombinatie Grohe

12 22. Elektrische installatie De aanleg- en aansluitkosten van de elektrische installatie zijn in de (koop-) aanneemsom begrepen. De elektrische installatie wordt aangelegd (volgens NEN 1010) vanuit de meterkast, verdeeld over voldoende groepen naar de diverse aansluitpunten. De hoogte van de wandcontactdozen is ca. 30 cm boven de afgewerkte vloer, behalve t.p.v. keuken, berging en badkamer waar wandcontactdozen op ca. 120 cm boven de afgewerkte vloer worden aangebracht. Schakelaars worden ca. 105 cm boven de afgewerkte vloer gemonteerd. De installatie zal worden uitgevoerd in standaard inbouwmateriaal kleur gebroken wit met uitzondering van de was-/technische ruimte, meterkast en berging, waar opbouwmateriaal zal worden toegepast. Centrale antenne installatie De woningen zijn voorzien van onbedrade aansluitpunten voor de kabeltelevisie in de woonkamer en slaapkamer 1. Telefooninstallatie De woningen zijn voorzien van onbedrade telefooninstallatie KPN in de woonkamer en slaapkamer 1. conform specificatie van De algemene ruimten worden voorzien van de benodigde elektra-voorzieningen conform NEN De elektratekeningen zullen gedurende het bouwproces verstrekt worden. 23. Verwarminl!sinstallatie De centrale verwarmingsinstallatie wordt uitgevoerd als een radiatorverwarming. De warmtebron bestaat uit een combiketel type HR met gesloten verbranding. De temperatuurregeling vindt plaats door middel van een kamerthermostaat. In de te verwarmen vertrekken worden fabrieksmatig afgelakte radiatoren gemonteerd. Alle radiatoren worden voorzien van thermostaatkranen met uitzondering van de radiatoren in de woonkamer en de keuken. De onderstaande temperaturen kunnen worden gehaald bij gelijktijdige verwarming van alle vertrekken. Woonkamer/eetkamer: 200C Keuken : 200C Slaapkamers : 200C Badkamer Verkeersruimte : 220C : 150C Technische-/wasruimte :onverwarmd Berging/toilet : onverwarmd

13 De cv-tekeningen zullen gedurende het bouwproces verstrekt worden. 24. Ventilatie De woningen worden voorzien van een gebalanceerd ventilatiesysteem. 25. Liftinstallatie Het gebouw wordt van een liftinstallatie voorzien. 26. Schoonmaken en ouleverin1! Twee weken voor de oplevering worden de kopers schriftelijk op de hoogte gesteld van de defmitieve datum en tijdstip, waarop de oplevering plaatsvindt. De gehele woning wordt bezemschoon opgeleverd. Het glas, sanitair en tegelwerk dienen schoon opgeleverd te worden. 27. Wiizi1!in1!en tiidens de bouw Alle wijzigingen in opdracht van de ondernemer en/ofin opdracht van de koper verstrekt, moeten voldoen' aan de gestelde in de betreffende artikelen van de Algemene Voorwaarden behorende bij de overeenkomst. Tevens behoudt de opdrachtgever zich het recht voor om wijzigingen op tekening en in de technische omschrijving aan te brengen, indien zij dit uit constructieve en/oftechnisch oogpunt noodzakelijk acht en de kwaliteit hierdoor niet ernstig wordt beïnvloed. 28. Nutsvoorzienin1!en De aanleg- en aansluitkosten van de gas- en waterinstallatie zijn in de (koop-) aanneemsom begrepen. De kosten van gas en water zijn tot de dag van oplevering voor rekening van de ondernemer. De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de watermeter, geplaatst in de meterkast. De waterleiding is afsluitbaar/ aftapbaar volgens de voorschriften van het Nutsbedrijf. Om de aansluiting van gas en elektra in bedrijf te stellen dient de koper ten alle tijden een energieleveringscontract afgesloten te hebben. De leverancierlkoper dient minimaal 14 dagen voordat de aansluiting fysiek in bedrijf wordt genomen zich aan te melden bij een energieleverancier naar uw keuze. Indien de leverancierlkoper zich niet tijdig aanmeldt kan de aansluiting niet in bedrijf worden genomen. De aansluiting wordt dan zogenaamd gesloten opgeleverd. De vernieuwde aansluitkosten zijn dan voor rekening van de leverancierlkoper en zijn niet in de koop-/aanneemsom opgenomen. Mocht u reeds klant zijn bij Essent en wilt u hier ook klant blijven dan dient u dit te melden bij Essent, zodat zij het lopende aansluitcontract van het huidige adres kunnen omzetten naar het nieuwe adres.

14 Indien u kiest voor een andere energieleverancier dan dient u een EAN code op te geven voor elektra en gas aan de nieuwe leverancier. Deze code wordt u tijdens de uitvoering tijdig door de aannemer verstrekt. 29. Garantie 00 technische f!ebreken na ooleverinf! De procedures en garantienormen/termijnen zijn omschreven in de G.I.W.-brochure tevens is in deze brochure een standaard formulier opgenomen voor een verzoek tot herstel van geconstateerde gebreken De procedures en garantienormen-/termijnen zijn omschreven in de GIW -brochure; tevens is in deze brochure een standaardformulier opgenomen voor een 'verzoek tot herstel van geconstateerde gebreken'. Enkele aandachtspunten : de klacht moet direct na constatering worden gemeld, de klacht schriftelijk indienen bij de ondernemer en een kopie naar GIW zenden, er bestaat een mogelijkheid dat de ondernemer u inspectiekosten in rekening brengt, u dient de ondernemer altijd in de gelegenheid te stellen, om het garantie gebrek te herstellen, de door u gemaakte kosten kunnen zonder vooroverleg met de ondernemer niet worden verhaald, mits er, sprake is van een noodsituatie. 30. Bezichtif!inf! van de bouw Bezichtiging van de bouwplaats geschiedt alleen op een nader vast te stellen kijkdag in de afbouwfase of op afspraak met de uitvoerder / kopersbegeleider. Het is dus niet toegestaan, om zonder afspraak of zonder u zich te melden bij de uitvoerder, de bouwplaats te betreden. Dit in verband met uwen onze veiligheid. 31. Kriitstreeomethode Het ontwerp van en de woningindeling zijn van dien aard dat de mate van daglichttoetreding op sommige plaatsen enigszins in het geding komt. Dit heeft aanleiding gegeven om gebruik te maken van de zogenaamde krijtstreepmethode, een wettelijke legitieme methode, hetgeen er op neer komt dat niet over het gehele vloeroppervlak in de zogenaamde verblijfsgebieden (woonkamer, keuken, slaapkamers) voldoende daglichttoetreding aanwezig is volgens de hiertoe geëigende norm. In praktische zin betekent dit dat er in het achterste gedeelte van de betreffende kamers relatief donkere gedeelten aanwezig kunnen zijn.

15 32. Krimp Door de toepassing van diverse materialen met verschillende eigenschappen en mede door droging zullen er met name bij de aansluitnaden krimpscheuren ontstaan, de ondernemer kan hier niet voor aansprakelijk gesteld worden. Deze kunnen bij het onderhoud van de woning worden dichtgezet; hiervoor zijn speciale (flexibele) materialen in de handel. 33. Verzekerin2 De door de ondernemer afgesloten verzekering eindigt op de dag van oplevering. U dientuw woning vanaf deze datum te verzekeren tegen brand- en stormschade. Landgraaf, 14 juni 2007

16 afwerkstaat Biilae:e 1: Ruimte Vloeren Wanden Plafonds WONINGEN Hal/entree cement dekvloer behangklaar spuitwerk Meterkast cementdekvloer niet nader afgewerkt niet nader afgewerkt Toilet vloertegels wandtegels spuitwerk Woonkamer/eetkamer cementdekvloer behangklaar spuitwerk Keuken cementdekvloer behangklaar spuitwerk Was-/technische ruimte cementdekvloer niet nader afgewerkt niet nader afgewerkt Slaapkamers cementdekvloer behangklaar spuitwerk Badkamer vloertegels wandtegels spuitwerk Dakterras betontegels niet nader afgewerkt niet nader afgewerkt OPENBARE RUIMTEN Berging cementdekvloer niet nader afgewerkt niet nader afgewerkt Lifthal vloerbedekking schoonmetselwerk spuitwerk (excl. onderzij den trappen en bordessen). Centrale entree gedeeltelijk schoonmetselwerk spuitwerk schoonloopmat Trappenhuis niet nader afgewerkt schoonmetselwerk niet nader afgewerkt Landgraaf, 14 juni 2007

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Technische omschrijving Technische omschrijving Begane grond- en verdiepingsvloeren De begane grondvloer van de appartementen wordt uitgevoerd

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Versie 2C d.d. 11-02-2016 pagina 1 van 6

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Versie 2C d.d. 11-02-2016 pagina 1 van 6 Versie 2C d.d. 11-02-2016 pagina 1 van 6 01. BOUWBESLUIT Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit

Nadere informatie

GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST

GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST 17 appartementen GESCHIKT VOOR IEDEREEN! Horst Aan de Gebroeders van Doornelaan realiseert Wonen Limburg 17 appartementen. Waar tot en met maart 2015 nog

Nadere informatie

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd.

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Technische omschrijving Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Woningen Peil Als peil geldt de afgewerkte begane grond vloer. Fundering De bestaande funderingen

Nadere informatie

Eckelrade...buiten! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Woonwensen Worden Waar. Technische gegevens

Eckelrade...buiten! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Woonwensen Worden Waar. Technische gegevens situatie ruime halfvrijstaande gezinswoningen ruime halfvrijstaande gezinswoningen Technische gegevens Fundering De fundering wordt uitgevoerd als een fundering op staal met grondverbetering en conform

Nadere informatie

DE KOLK - WILGENPAD - BEVERPAD SWALMEN

DE KOLK - WILGENPAD - BEVERPAD SWALMEN DE KOLK - WILGENPAD - BEVERPAD SWALMEN SITUATIE Heerlijk wonen in Swalmen 20 twee onder één kap woningen Gelegen tussen de Maas en de Duitse grens is Swalmen een ideale combinatie van fraai landelijk wonen

Nadere informatie

Luyksgestel: Kerkewei 22 Vraagprijs: k.k.

Luyksgestel: Kerkewei 22 Vraagprijs: k.k. Luyksgestel: Kerkewei 22 Vraagprijs: 209.500 k.k. Kerkewei 22 Op een perceel van 250 m2 gelegen nieuw te bouwen vrijstaande bungalow met 2 slaapkamers, berging, patiotuin op het zuiden en inspraak bij

Nadere informatie

TECHNISHE OMSCHRIJVING Versie 1A d.d. 25-11-2014 pagina 1 van 7

TECHNISHE OMSCHRIJVING Versie 1A d.d. 25-11-2014 pagina 1 van 7 Versie 1A d.d. 25-11-2014 pagina 1 van 7 01. BOUWBESLUIT Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit

Nadere informatie

03. GRONDWERK De nodige grondwerken ontgravingen en aanvullingen te verrichten voor funderingen, vloeren, kabels, leidingen en bestratingen.

03. GRONDWERK De nodige grondwerken ontgravingen en aanvullingen te verrichten voor funderingen, vloeren, kabels, leidingen en bestratingen. TECHNISCHE OMSCHRIJVING 01. BOUWBESLUIT Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit niet in

Nadere informatie

Zwaag / Hoorn. Nieuwbouw 6 huurwoningen. & Nuance+ Type Nuance

Zwaag / Hoorn. Nieuwbouw 6 huurwoningen. & Nuance+ Type Nuance Zwaag / Hoorn Type Nuance & Nuance+ Nieuwbouw 6 huurwoningen Technische omschrijving Technische omschrijving Omschrijving van het werk Het werk bestaat uit het bouwen van 6 rijwoningen

Nadere informatie

EYS. 9 luxe appartementen

EYS. 9 luxe appartementen EYS 9 luxe appartementen Kerkr Weert A2 Roermond Heerlen Maastricht N278 EYS Vaals Grachtstraat BOERENBERG St. Agathastraat Halte Eys - ZLSM GULPEN-WITTEM Wittemerweg St. Agathakerk De Miljoenenlijn Mesweg

Nadere informatie

21 SENIORENAPPARTEMENTEN LOCATIE PINNERS TE TUBBERGEN

21 SENIORENAPPARTEMENTEN LOCATIE PINNERS TE TUBBERGEN 21 SENIORENAPPARTEMENTEN LOCATIE PINNERS TE TUBBERGEN In 2006 is dit appartementencomplex aan de Burgemeester Smalstraat te Tubbergen gerealiseerd. Het complex ligt in het hart van het centrum van Tubbergen

Nadere informatie

Technische Omschrijving. Garage-Bedrijfs-Units Te Etten-Leur

Technische Omschrijving. Garage-Bedrijfs-Units Te Etten-Leur Technische Omschrijving Garage-Bedrijfs-Units Te Etten-Leur Technische omschrijving en voorwaarden versie 2014-07-01 Deel 1 Algemene informatie en technische omschrijving Deel 2 Tekeningen 1 Hoewel deze

Nadere informatie

Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. De deuren krijgen een slot met een meerpuntsluiting.

Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. De deuren krijgen een slot met een meerpuntsluiting. Technische omschrijving woningen Deze technische omschrijving woningen is een opsomming van te verwerken materialen, al dan niet met omschrijving van de kwaliteit, maar zonder bepalingen ten aanzien van

Nadere informatie

Technische omschrijving woningen

Technische omschrijving woningen Technische omschrijving woningen Deze technische omschrijving woningen is een opsomming van te verwerken materialen, al dan niet met omschrijving van de kwaliteit, maar zonder bepalingen ten aanzien van

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Technische omschrijving Calandhuys Voor het totale project geldt De woning wordt traditioneel gerenoveerd met hoogwaardige bouwmaterialen. Wijzigingen ter voldoening aan overheidseisen

Nadere informatie

THUIS IN WORMERVEER 9 APPARTEMENTEN WANDELWEG 89 91, WORMERVEER

THUIS IN WORMERVEER 9 APPARTEMENTEN WANDELWEG 89 91, WORMERVEER THUIS IN WORMERVEER 9 APPARTEMENTEN WANDELWEG 89 91, WORMERVEER TECHNISCHE INFORMATIE - AFWERKSTAAT - KLEUR-EN MATERIAALSTAAT V 3.0 d.d. 20-02-2013 THUIS IN WORMERVEER wandelweg 89-91 te Wormerveer V3.0

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving 01. Bouwbesluit Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit niet in deze technische omschrijving

Nadere informatie

Technische omschrijving opgesteld door KondorWessels Vastgoed 21-02-2013

Technische omschrijving opgesteld door KondorWessels Vastgoed 21-02-2013 Technische omschrijving kopers Deze technische omschrijving is een opsomming van te verwerken materialen, al dan niet met omschrijving van de kwaliteit, maar zonder bepalingen ten aanzien van de uitvoering.

Nadere informatie

Ons Belang. Technische omschrijving

Ons Belang. Technische omschrijving Ons Belang Technische omschrijving 1. Algemeen Dit is de technische omschrijving van het project Ons Belang. Deze omschrijving heeft betrekking op het appartementen comple Ons Belangen, bestaande uit 10

Nadere informatie

Liduinahof. Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler. 9 starterswoningen Kelpen-Oler. Prijzen vanaf e 159.950,- v.o.n.

Liduinahof. Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler. 9 starterswoningen Kelpen-Oler. Prijzen vanaf e 159.950,- v.o.n. Liduinahof Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler Prijzen vanaf e 159.950,- v.o.n. Met mogelijkheid voor starterslening 9 starterswoningen Kelpen-Oler Alle woningen worden gebouwd met Woningborg-garantie

Nadere informatie

Technische omschrijving voor woongebouwen

Technische omschrijving voor woongebouwen Technische omschrijving voor woongebouwen Het project bestaat uit 4 privé-gedeelten en is gelegen in het bestemmingsplan Binnenstad Centrum De (ver)bouw wordt gerealiseerd door Aannemingsmaatschappij De

Nadere informatie

Liduinahof Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler

Liduinahof Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler Liduinahof Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler 6 starterswoningen Kelpen-Oler Alle woningen worden gebouwd met Woningborg-garantie Liduinahof WONEN IN GEMEENTE LEUDAL Leudal is een gemeente die op

Nadere informatie

23 APPARTEMENTEN BLOK 3 VELLER 1 te BARNEVELD

23 APPARTEMENTEN BLOK 3 VELLER 1 te BARNEVELD 23 APPARTEMENTEN BLOK 3 VELLER 1 te BARNEVELD UITBREIDINGSPLAN VELLER TE BARNEVELD. ALGEMENE PROJECTGEGEVENS Omschrijving project: Dit project omvat het bouwen van: 23 appartementen type 09 t/m 16 Blok

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Optienummer 1; Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (woning type A en B) Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt

Nadere informatie

APPARTEMENTEN BOUWDEEL POMIËNTE Reserveringsplattegronden

APPARTEMENTEN BOUWDEEL POMIËNTE Reserveringsplattegronden WWW.NIEUWKIJKDUIN.NL APPARTEMENTEN BOUWDEEL POMIËNTE Reserveringsplattegronden Jan des Bouvrie appartement Type A #1, #8, #15, #22 25,0 m² 79,0 m² SCHEMATISCHE DOORSNEDE DOORNSEDE APPARTEMENTENCOMPLEX

Nadere informatie

Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl

Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl Verkoopbrochure Voor het bouwen van drie rietgedekte boerderijwoningen aan de Nunspeterweg

Nadere informatie

Zwaag / Hoorn. Type Roerdomp, Zanglijster en Waterhoen

Zwaag / Hoorn. Type Roerdomp, Zanglijster en Waterhoen Zwaag / Hoorn Type Roerdomp, Zanglijster en Waterhoen Technische omschrijving Technische omschrijving Verhuur Bouwnummer 14 en 15 worden verhuurd door Kuin Vastgoedonmtwikkeling B.V.

Nadere informatie

8 Cirkel Woningen. Schout van Heeckerenring Heerlen

8 Cirkel Woningen. Schout van Heeckerenring Heerlen 8 Cirkel Woningen Schout van Heeckerenring Heerlen 1 Lekker buiten wonen met de voordelen van een stad binnen handbereik. Litscherveld is heerlijk rustig gelegen ten noorden van het centrum van Heerlen

Nadere informatie

STEGELENHOF. 14 woningen. huren in Oirsbeek. Drukkleur. Pantone 323 coated / uncoated CMYK CMYK. Pantone 485 coated / uncoated CMYK CMYK.

STEGELENHOF. 14 woningen. huren in Oirsbeek. Drukkleur. Pantone 323 coated / uncoated CMYK CMYK. Pantone 485 coated / uncoated CMYK CMYK. Drukkleur Print kleur Pantone 323 100 0 45 50 100 0 38 47 Pantone 485 0 100 100 0 0 96 100 0 STEGELENHOF 14 woningen huren in Oirsbeek Drukkleur Print kleur Beeldscherm kleur Pantone 323 100 0 45 50 RGB

Nadere informatie

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd.

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Technische omschrijving Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Woningen Peil Als peil geldt de afgewerkte begane grond vloer. Fundering De bestaande funderingen

Nadere informatie

Middelaar, Kerkpad, 2 split-level woningen

Middelaar, Kerkpad, 2 split-level woningen Middelaar, Kerkpad, 2 split-level woningen Verkoop: Hermsen Garantiemakelaars Berg en Dalseweg 174-a 6522 CC Nijmegen Telefoon: 024-3233200 www.hermsen.garantiemakelaars.nl www.funda.nl Uitvoering: Bouwbedrijf

Nadere informatie

Technische omschrijving Groeneweg 22h, Heide bouwkavel 8

Technische omschrijving Groeneweg 22h, Heide bouwkavel 8 Technische omschrijving Groeneweg 22h, Heide bouwkavel 8 algemeen: de woning is gebouwd volgens de eisen van goed en deugdelijk werk en voldoet aan de geldende bouwvoorschriften en normen ten tijde van

Nadere informatie

PROJECTONTWIKKELING 4 ENERGIE ZUINIGE EN DUURZAME WONINGEN TE EASTERMAR

PROJECTONTWIKKELING 4 ENERGIE ZUINIGE EN DUURZAME WONINGEN TE EASTERMAR PROJECTONTWIKKELING 4 ENERGIE ZUINIGE EN DUURZAME WONINGEN TE EASTERMAR Kenmerkend voor dit totale plan is: 1. Traditioneel gebouwde woningen 2. EPC van 0 3. Aantrekkelijke prijs/kwaliteit verhouding 4.

Nadere informatie

Technische omschrijving Nieuwbouwproject Onder de Pannen Lijnderdijk Fase 2 in Lijnden

Technische omschrijving Nieuwbouwproject Onder de Pannen Lijnderdijk Fase 2 in Lijnden Technische omschrijving Nieuwbouwproject Onder de Pannen Lijnderdijk 270-272 Fase 2 in Lijnden Project: Onder de Pannen Lijnden (Fase 2) Woningtype: 2 onder 1 kap (D,Dsp,D en E) Peil van de woning De bovenkant

Nadere informatie

T e c h n i s c h e o m s c h r i j v i n g. Inhoudsopgave

T e c h n i s c h e o m s c h r i j v i n g. Inhoudsopgave Technische omschrijving eengezinswoningen Projecttitel: Huurwoningen Majoraanveld en Kervelveld Redactiedatum: 2013/2014 Inhoudsopgave 1. Erf afscheidingen... 2 2. Berging in tuin... 2 3. Fundering...

Nadere informatie

16 huurappartementen Reinoud van Gelderstraat 15 A t/m 15 S te Susteren.

16 huurappartementen Reinoud van Gelderstraat 15 A t/m 15 S te Susteren. 16 huurappartementen Reinoud van Gelderstraat 15 A t/m 15 S te Susteren. Huren bij ZOwonen verhuurt 14.000 woningen in de gemeenten Sittard-Geleen, Beek, Schinnen, Onderbanken, Brunssum en Echt-Susteren.

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving 01. Bouwbesluit Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit niet in deze technische omschrijving

Nadere informatie

INDEX LOCATIE UNIEK GELEGEN PAKHUIZEN PLATTEGRONDEN - 7 PAKHUIZEN AAN DE MAASKADE PLATTEGRONDEN - 9 PAKHUIZEN HET MAASSCHRIKSEL

INDEX LOCATIE UNIEK GELEGEN PAKHUIZEN PLATTEGRONDEN - 7 PAKHUIZEN AAN DE MAASKADE PLATTEGRONDEN - 9 PAKHUIZEN HET MAASSCHRIKSEL INDEX 4 6 8 20 32 33 34 35 LOCATIE UNIEK GELEGEN PAKHUIZEN PLATTEGRONDEN - 7 PAKHUIZEN AAN DE MAASKADE PLATTEGRONDEN - 9 PAKHUIZEN HET MAASSCHRIKSEL TECHNISCHE OMSCHRIJVING AFWERKSTAAT 3D AMIMATIE ONTWIKKELING,

Nadere informatie

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn Materiaal/Onderdeel Specificaties Kleur/ type Woning exterieur Gevels type A Baksteen, handvorm waalformaat Rood gemêleerd Gevels

Nadere informatie

Indeling 1e verdieping

Indeling 1e verdieping Rijksweg 49V Limmen Rijksweg 49V Limmen Door de aantrekkelijke ligging aan de rustige en tevens zonnige zijde van het complex is dit volledig vrijstaand 4-kamerappartement appartement tevens op de bovenste

Nadere informatie

KRIJTENBERG alf)vrijstaand geschakelde woningen (H

KRIJTENBERG alf)vrijstaand geschakelde woningen (H KRIJTENBERG (Half)vrijstaand geschakelde woningen In Beegden wordt een heel bijzonder woongebied gerealiseerd: Krijtenberg. Ruimte, groen en historische elementen zijn karakteristiek voor dit fraaie stukje

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 STARTERSWONINGEN

TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 STARTERSWONINGEN TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 STARTERSWONINGEN Een ontwikkeling van: D.E.O. Advies i.o.v. Oomen C.A.P. Projecten Datum: 1 april 2015 versienr.: 2 TECHNISCHE OMSCHRIJVING INDELING WONING VOLGENS BOUWBESLUIT:

Nadere informatie

KRIJTENBERG. Landhuizen. Exclusief wonen in een natuur- en waterrijke omgeving

KRIJTENBERG. Landhuizen. Exclusief wonen in een natuur- en waterrijke omgeving KRIJTENBERG Landhuizen Exclusief wonen in een natuur- en waterrijke omgeving In Beegden wordt een heel bijzonder woongebied gerealiseerd: Krijtenberg. Ruimte, groen en historische elementen zijn karakteristiek

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. Recreatieve Appartementen te Gorishoek

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. Recreatieve Appartementen te Gorishoek TECHNISCHE OMSCHRIJVING Recreatieve Appartementen te Gorishoek 04-02-2013 Inhoudsopgave Peil... 3 Grondwerk... 3 Buitenriolering... 3 Terreinverharding... 3 Constructie... 3 Gevels... 3 Binnenwanden...

Nadere informatie

Middelaar, Dorpsstraat, 2 halfvrijstaande woningen

Middelaar, Dorpsstraat, 2 halfvrijstaande woningen Middelaar, Dorpsstraat, 2 halfvrijstaande woningen Verkoop: Hermsen Garantiemakelaars Berg en Dalseweg 174-a 6522 CC Nijmegen Telefoon: 024-3233200 www.hermsen.garantiemakelaars.nl www.funda.nl Uitvoering:

Nadere informatie

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Technische omschrijving voor woongebouwen

Technische omschrijving voor woongebouwen Technische omschrijving voor woongebouwen Het project bestaat uit 9 privé-gedeelten en is gelegen in het bestemmingsplan Binnenstad Centrum De (ver)bouw wordt gerealiseerd door Aannemingsmaatschappij De

Nadere informatie

EILAND AMELAND, NOOTDORP NOVEMBER 2016

EILAND AMELAND, NOOTDORP NOVEMBER 2016 EILAND AMELAND, NOOTDORP NOVEMBER 2016 CONCEPT IMPRESSIE EILAND AMELAND, NOOTDORP - 2 CONCEPT SITUATIE Situatie 1 : 250 EILAND AMELAND, NOOTDORP - 3 CONCEPT BOVENAANZICHT EILAND AMELAND 7.050 1 5 7.050

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. De Pionier te Haarlem (Bedrijfsruimten Spaarndamseweg)

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. De Pionier te Haarlem (Bedrijfsruimten Spaarndamseweg) TECHNISCHE OMSCHRIJVING De Pionier te Haarlem (Bedrijfsruimten Spaarndamseweg) 31 oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Peil en uitzetten 3. Grondwerk 4. Rioleringswerken 5. Verharding en buiteninrichting

Nadere informatie

Molenwal. Mooi en centraal wonen! Statenzicht

Molenwal. Mooi en centraal wonen! Statenzicht Molenwal Mooi en centraal wonen! Statenzicht 1 Overzichtsplattegrond Statenzicht Begane grond Eerste verdieping Tweede verdieping Derde verdieping 2 3 3-kamer appartement 3-kamer appartement Bouwnummers

Nadere informatie

KEUZELIJST RUWBOUW WONINGTYPE C3 / C3sp / C3A / C3Asp. Vroondaal aan het Park, fase 8

KEUZELIJST RUWBOUW WONINGTYPE C3 / C3sp / C3A / C3Asp. Vroondaal aan het Park, fase 8 KEUZELIJST RUWBOUW WONINGTYPE C3 / C3sp / C3A / C3Asp Vroondaal aan het Park, fase 8 13 april 2017 Koperskeuzelijst Constructieve opties 10020 Uitbouw begane grond 1200 mm 15.800,00 Het uitbouwen van de

Nadere informatie

Trompstraat, Eindhoven 22 appartementen

Trompstraat, Eindhoven 22 appartementen Plattegronden en tekeningen Hoofdvestiging Kronehoefstraat 83 Eindhoven Trompstraat, Eindhoven 22 appartementen Postadres Postbus 8 5600 AT Eindhoven (040) 24 99 999 info@mijn-thuis.nl Hoewel deze informatie

Nadere informatie

8 huur woningen. Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld. Blok 17: Type A20 t/m A24

8 huur woningen. Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld. Blok 17: Type A20 t/m A24 8 huur woningen Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld Blok 17: Type A20 t/m A24 Algemene projectgegevens Omschrijving project: Dit project omvat het bouwen van: 8 woningen blok 17 Uitbreidingsplan Veller

Nadere informatie

Je eigen nieuwe huis

Je eigen nieuwe huis Wel even wennen, Je eigen nieuwe huis Boterdiep88 Groningen Wel even wennen, Je eigen nieuwe huis Het is natuurlijk een hele verandering. Je eigen nieuwe woning op een monumentaal adres: Boterdiep 88 in

Nadere informatie

BLOK 4 Souterrain Diepengaerde

BLOK 4 Souterrain Diepengaerde December 2012 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 afval containers huisvuil/papier parkeerkelder B1 C1 A1 A2 B2 C2 A3 A4 B3 16 1 14 13 12 11 10 9 8 7 6 4 3 2 1 C3 Parkeerkelder A1 A2 B4 C4 A3 A4 poetskast BLOK

Nadere informatie

AUTOSTOP NOORDERSLUIS Te huur 11 units industrieterrein Noordersluis aan de Bolderweg/Kaapstanderweg te Lelystad

AUTOSTOP NOORDERSLUIS Te huur 11 units industrieterrein Noordersluis aan de Bolderweg/Kaapstanderweg te Lelystad AUTOSTOP NOORDERSLUIS Te huur 11 units industrieterrein Noordersluis aan de Bolderweg/Kaapstanderweg te Lelystad Sato Vastgoed B.V. is een jong en dynamisch bedrijf dat geleid wordt door 2 enthousiaste

Nadere informatie

Lindestaete. 10 Appartementen in het centrum van Joure. Bouwbedrijf Cornel BV

Lindestaete. 10 Appartementen in het centrum van Joure. Bouwbedrijf Cornel BV Lindestaete 10 Appartementen in het centrum van Joure Bouwbedrijf Cornel BV Appartementencomplex Lindestaete Lekker wonen in het centrum van Joure De Merk is een fantastische woonlocatie in het centrum

Nadere informatie

20 huurappartementen aan de Anemonenstraat en 21 huurappartementen aan de Burgemeester Lemmensstraat Geleen

20 huurappartementen aan de Anemonenstraat en 21 huurappartementen aan de Burgemeester Lemmensstraat Geleen Huren bij ZOwonen verhuurt 14.000 woningen in de gemeenten Sittard-Geleen, Beek, Schinnen, Onderbanken, Brunssum en Echt-Susteren. Wij streven ernaar om voor u een zo goed mogelijke woon- en leefsituatie

Nadere informatie

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018100 Erker begane grond zijgevel vergroten (woning type D) Op de begane grond, aan de zijgevel van de woning, wordt de standaard erker vergroot

Nadere informatie

Marinapark Tacozijl. Projectontwikkeling Tacozijl

Marinapark Tacozijl. Projectontwikkeling Tacozijl impressie d.d. dec 2006 woningtype 1 d.d. dec 2006 slaapkamer berging verklaring: entree 1,9 m² badkamer slaapkamer woonkamer keuken 29,5 m² 5,5 m² keuken entree mk toilet gang 13685 gang toilet badkamer

Nadere informatie

BOUWEN IN VERTROUWEN. Sfeervol wonen in het hart van Grou, tussen groen en waterpartijen. appartementencomplex. Parksicht

BOUWEN IN VERTROUWEN. Sfeervol wonen in het hart van Grou, tussen groen en waterpartijen. appartementencomplex. Parksicht Sfeervol wonen in het hart van Grou, tussen groen en waterpartijen appartementencomplex Parksicht Sfeervol wonen in het hart van Grou, tussen groen en waterpartijen In het hart van Grou, aan de rand van

Nadere informatie

DEELGEBIEDKRIJTENBERG: De Lange Vlieter - 9 woningen

DEELGEBIEDKRIJTENBERG: De Lange Vlieter - 9 woningen DEELGEBIEDKRIJTENBERG: - 9 woningen Het ontwerp betreft 9 zogenoemde instapwoningen in een rechthoekige, halfopen hof. De woningen hebben identieke -eventuele gespiegelde- plattegronden en nagenoeg identieke

Nadere informatie

Casper Roblespark. Binnenkort start de bouw van 4 onder architectuur ontworpen luxe villa s te Grootegast

Casper Roblespark. Binnenkort start de bouw van 4 onder architectuur ontworpen luxe villa s te Grootegast Casper Roblespark Binnenkort start de bouw van 4 onder architectuur ontworpen luxe villa s te Grootegast Binnenkort start men met de bouw van 4 luxe villa s in het Casper Roblespark te Grootegast. De villa

Nadere informatie

WESTERING- LAAN WONEN IN BRUISEND MAASBREE

WESTERING- LAAN WONEN IN BRUISEND MAASBREE WESTERING- LAAN WONEN IN BRUISEND MAASBREE 23 huurappartementen aan de Westeringlaan LIGGING MAASBREE WESTERINGLAAN N275 SITUATIE GEBOUW 1 GEBOUW 2 INGANG Westeringlaan MONIQUE OVER WESTERINGLAAN SAMENKOMEN

Nadere informatie

Nl-Sfb code S Omschrijving Hoev.hdl Ehd Eenheidsprijs Totaal * Algemene gegevens

Nl-Sfb code S Omschrijving Hoev.hdl Ehd Eenheidsprijs Totaal * Algemene gegevens Nl-Sfb code S Omschrijving Hoevhdl Ehd Eenheidsprijs Totaal * Algemene gegevens # Afmetingen project - peil is 0,3 m1 + NAP, bruto vloeroppervlak 1973,00 m2, bruto inhoud 6095,00 m3, totaal appartementen

Nadere informatie

g aa sh xu Bu Bu xu sh aa g Bu xu sh aa g g aa sh xu Bu g aa nh ze Ro Blok 1 Totale woonoppervlakte Woonkamer, keuken Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Terras F1A 79 m 2 30,2 m 2 13,6 m 2 10,8 m 2 13,0 m 2 F2A

Nadere informatie

Wilgenlaan te Leusden. Wilgenlaan te Leusden

Wilgenlaan te Leusden. Wilgenlaan te Leusden Wilgenlaan te Leusden Wilgenlaan te Leusden Wilgenlaan te Leusden Het huis en de omgeving Leusden is een dynamische gemeente waar veel gebeurd, onder andere op het gebied van sport, spel, recreatie en

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010230 Uitbouw begane grond achtergevel circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

7 eigentijdse woningen in Landgraaf. Een gezonde woonomgeving van alle gemakken voorzien.

7 eigentijdse woningen in Landgraaf. Een gezonde woonomgeving van alle gemakken voorzien. 7 eigentijdse woningen in Landgraaf. Een gezonde woonomgeving van alle gemakken voorzien. 7 eigentijdse woningen in Landgraaf. Een gezonde woonomgeving van alle gemakken voorzien. Een gezonde woonomgeving

Nadere informatie

De Hanze 12 betaalbaar wonen op een toplocatie!

De Hanze 12 betaalbaar wonen op een toplocatie! De Hanze 12 betaalbaar wonen op een toplocatie! 152.500 v.o.n. compleet wonen inclusief luxe keuken met alle apparatuur, volledig betegelde luxe badkamer en topmerk laminaatvloer De Hanze 12: betaalbaar

Nadere informatie

Nieuwveense Landen Meppel

Nieuwveense Landen Meppel VEEL PRIVACY IN RUIME ACHTERTUINEN STANDAARD ZEER COMPLEET PRACHTIGE LOCATIE OPTIMAAL WONEN in Nieuwveense Landen 4 eengezinswoningen Nieuwveense Landen Meppel GENIET VAN HET BUITENLEVEN IN MEPPEL 15 woningen

Nadere informatie

Afwerkstaat Parkblok Houthaven Amsterdam - algemene ruimten en exterieur

Afwerkstaat Parkblok Houthaven Amsterdam - algemene ruimten en exterieur Afwerkstaat Parkblok Houthaven Amsterdam - algemene ruimten en exterieur Algemene ruimten Onderdeel Materiaal Kleur Parkeergarage Rijbaan Gebakken klinker dikformaat Parkeerplaatsen Gebakken klinker dikformaat

Nadere informatie

Bedrijfsunits in Werkendam

Bedrijfsunits in Werkendam DISCLAIMER: De verkoopgegevens zijn nauwkeurig en met zorg samengesteld. Het blijft echter mogelijk dat wijzigingen worden aangebracht die noodzakelijk dan wel wenselijk blijven, maar die geen afbreuk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MEER- EN MINDERWERK

ALGEMENE VOORWAARDEN MEER- EN MINDERWERK ALGEMENE VOORWAARDEN MEER- EN MINDERWERK 1. Eerst na ondertekening van de koop-/aannemingsovereenkomst kunnen wij de opdracht in behandeling nemen. 2. Bij ontbinding van de koop-/aannemingsovereenkomst

Nadere informatie

juni 2014 Aan de inhoud van deze technische omschrijving kunnen geen rechten w orden ontleend.

juni 2014 Aan de inhoud van deze technische omschrijving kunnen geen rechten w orden ontleend. CENTRUMPLAN Technische omschrijving appartementen blok 3 en 4 Blok 3: 57 appartementen Blok 4: 36 appartementen (gecombineerd met koopappartementen) Een ontwikkeling van A.S.R. vastgoed ontwikkeling Ontwerp

Nadere informatie

Standaard optielijst P

Standaard optielijst P Naam: Woningmodel: P216810 12 Doetinchem Projectnr.: P216810 - Doetinchem, 12 woningen IJsseltuinen Bouwnr.: 12 Behandeld door: 1. Extern Keuze Aantal Verkoopprijs Bouwkundige werkzaamheden 1.05.1.130

Nadere informatie

STAAT VAN AFWERKING d.d. 2011.04.04. Begane grond Entree

STAAT VAN AFWERKING d.d. 2011.04.04. Begane grond Entree STAAT VAN AFWERKING d.d. 2011.04.04 Begane grond Entree Toilet - 1 schakelaar t.b.v. buitenlichtpunt aan de voorgevel - 1 wisselschakelaar voor lichtpunt overloop - 1 elektrische deurbelinstallatie - 1

Nadere informatie

Stel uw eigen woning samen

Stel uw eigen woning samen Brochure 1 2 Variant Woonconcept VARIANT is het woonconcept voor betaalbaar bouwen. Het woonconcept bevat complete en duurzame woningen voor (door)starters, senioren, studenten en migranten. En daar begint

Nadere informatie

Heerhugowaard Land van Luna. Type Harmonie

Heerhugowaard Land van Luna. Type Harmonie Heerhugowaard Land van Luna Type Harmonie Inhoud In vogelvlucht 2 Situatie 3 Gevel- en blokoverzicht 4 Voorgevel type C/Csp/C1/C2sp/C3 5 Zijgevels type C1/C1sp/C3/C3sp 6 Doorsnede A - A 7 Begane grond

Nadere informatie

5 gezinswoningen. 5 ruime gezinswoningen gelegen tegenover het park

5 gezinswoningen. 5 ruime gezinswoningen gelegen tegenover het park 5 gezinswoningen gelegen aan de Schadewijkstraat 77 te Oss inhoud tot 425 m 3 perceelsoppervlakte tot 230m2 2 parkerplaatsen op eigen grond vele uitbreidingsmogelijkheden (5 slaapkamers mogelijk) ideaal

Nadere informatie

4 Riante herenwoningen in plan Stadsdennen-Oost, Harderwijk

4 Riante herenwoningen in plan Stadsdennen-Oost, Harderwijk 4 Riante herenwoningen in plan Stadsdennen-Oost, Harderwijk made by Groothuis inspired by you P L A A N Stadsdennen-Oost A N N I E S A L O M O N S L A A N A N N A B L A M A N Een typische jaren vijftig

Nadere informatie

12 Riante patiowoningen

12 Riante patiowoningen p u u r w o n e n i n Ve n r a y 12 Riante patiowoningen www.aandenheuvel.nl 12 Riante patiowoningen Heerlijk wonen in een groen en bosrijk gebied met de gemakken van de stad binnen handbereik. Dat is

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 1010240 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Wommels - Skries. 2e Verdieping: Middels vlizotrap bereikbaar, berging. Er is een optie mogelijkheid voor een vaste trap.

Wommels - Skries. 2e Verdieping: Middels vlizotrap bereikbaar, berging. Er is een optie mogelijkheid voor een vaste trap. Wommels - Skries 10 Woningen in het uitbreidingsplan Wommels Noordoost? Deze kans is perfect voor de starter. De woningen worden compleet opgeleverd met kunststof kozijnen, badkamer geheel betegeld, toilet

Nadere informatie

parallelweg 21 loft appartementen in het centrum van weert huren aan de Parallelweg in Weert Drukkleur Pantone 323 coated / uncoated CMYK CMYK

parallelweg 21 loft appartementen in het centrum van weert huren aan de Parallelweg in Weert Drukkleur Pantone 323 coated / uncoated CMYK CMYK Drukkleur Print kleur Pantone 323 coated / uncoated 100 0 45 50 100 0 38 47 Pantone 485 coated / uncoated 0 100 100 0 0 96 100 0 parallelweg 21 loft appartementen in het centrum van weert huren aan de

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 7 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (inclusief gevelkozijn met 2x dubbele deuren) uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa

Nadere informatie

Technische omschrijving en afwerkstaat

Technische omschrijving en afwerkstaat Technische omschrijving en afwerkstaat Bedrijfsverzamelgebouw Lock/Stock Industrieweg 9 E in Elst (Gld) 14 september 2013 Pagina 1 van 5 Technische omschrijving Peil Het peil (P=0) is bovenkant afgewerkte

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 12-3-23 Afdruk Eerste opgave met voorblad, bedragen in EUR M/ GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel:

Nadere informatie

ROGGEL. 6 ruime starterskoopwoningen

ROGGEL. 6 ruime starterskoopwoningen ROGGEL 6 ruime starterskoopwoningen In de plattelandsgemeente Leudal neemt het kerkdorp Roggel met zijn aantrekkelijke dorpskern een bijzondere plaats in. Het dorp heeft zijn inwoners de nodige voorzieningen

Nadere informatie

VERBOUWINGSSPECIFICATIE WESTERSUITES

VERBOUWINGSSPECIFICATIE WESTERSUITES VERBOUWINGSSPECIFICATIE WESTERSUITES! Type to enter text Westersuites, Westerstraat 52-54 Rotterdam Kwalitatief hoogwaardige suites in een pand waar de historie van afstraalt en ontwikkelt naar de wensen

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010220 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

c a s c a d e w o n i n g e n g e s c h a k e l d e r u i m e v r i j s t a a n d een divers straatbeeld

c a s c a d e w o n i n g e n g e s c h a k e l d e r u i m e v r i j s t a a n d een divers straatbeeld een divers straatbeeld r u i m e v r i j s t a a n d g e s c h a k e l d e c a s c a d e w o n i n g e n g e n i e t e n i n e e n m o d e r n e w o n i n g U n i e k e k a r a k t e r s o p e e n b i

Nadere informatie

4-5-2010 4-5-2010 2 4-5-2010 3 4-5-2010 4 4-5-2010 5 4-5-2010 6 4-5-2010 7 4-5-2010 8 4-5-2010 9 Omschrijving Maatvoering en materiaalkeuze Wijzigingen ter voldoening aan overheidseisen en -voorschriften,

Nadere informatie

KRIJTENBERG Vrijstaande woningen

KRIJTENBERG Vrijstaande woningen KRIJTENBERG Vrijstaande woningen In Beegden wordt een heel bijzonder woongebied gerealiseerd: Krijtenberg. Ruimte, groen en historische elementen zijn karakteristiek voor dit fraai stukje Limburg. Het

Nadere informatie

DE MEERPAAL 9 units aan de Dokweg te Lelystad

DE MEERPAAL 9 units aan de Dokweg te Lelystad DE MEERPAAL 9 units aan de Dokweg te Lelystad Sato B.V. is een projectontwikkelaar in bedrijfsunits, die zich onderscheid op het gebied van het realiseren van toonaangevende en betaalbare bedrijfsruimten.

Nadere informatie

u zoekt en de een plek om te groeien.nl vrijheid om die zelf in te vullen De ruimte die bouw ontwikkeling architect verkoop verkoop Looiersgracht 12

u zoekt en de een plek om te groeien.nl vrijheid om die zelf in te vullen De ruimte die bouw ontwikkeling architect verkoop verkoop Looiersgracht 12 ontwikkeling bouw architect Looiersgracht 12 6211 JK Maastricht t 043 210 02 20 i www.gd.nl t Inne 14 6021 DA Budel t 0495 49 12 29 i www.vlassak-bv.nl Koningsplein 16 6224 EC Maastricht t 043 408 18 27

Nadere informatie

Nieuwbouwwoningen Weverspoort

Nieuwbouwwoningen Weverspoort Nieuwbouwwoningen Weverspoort VOORWOORD Aan de Timmermansstraat, Blinkertsestraat en Beelsstraat in Helmond realiseert Woningbouwvereniging Volksbelang 44 ruime eengezinswoningen en 8 seniorenwoningen.

Nadere informatie

ASENRAY / ROERMOND VIER LUXE TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

ASENRAY / ROERMOND VIER LUXE TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN ASENRAY / ROERMOND VIER LUXE TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN RUST, RUIMTE ÉN DE VOORDELEN VAN BRUISEND ROERMOND 2 VIER LUXE TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN HEERLIJK WONEN IN ASENRAY Asenray maakt deel uit van Roermond.

Nadere informatie