profiel ZORGPLAN OP MAAT Reken op Partena als je hulp en zorg nodig hebt JEZELF ZIJN IS GENOEG Zelfwaarde bij kinderen en jongeren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "profiel ZORGPLAN OP MAAT Reken op Partena als je hulp en zorg nodig hebt JEZELF ZIJN IS GENOEG Zelfwaarde bij kinderen en jongeren"

Transcriptie

1 P /526 Afgiftekantoor : Gent X profiel Magazine van Partena Onafhankelijk Ziekenfonds Nr. 132 januari/februari/maart 2015 PB- PP B-729 BELGIE(N) - BELGIQUE ZORGPLAN OP MAAT Reken op Partena als je hulp en zorg nodig hebt JEZELF ZIJN IS GENOEG Zelfwaarde bij kinderen en jongeren STRALEND HET JAAR IN Tips en kortingen voor een gezond nieuw jaar onafhankelijk ziekenfonds hulp in huis kinderopvang

2 Bang van de tandarts? Of vooral van de rekening achteraf? Wist je dat ruim 32 % van de tandartsen niet-geconventioneerd is? Zelfs 83 % van de ortho dontisten is niet-geconventioneerd en rekent hogere prijzen aan. Zo kom je al snel aan een flink gepeperde rekening: wie een beugel moet dragen, moet tot euro zelf betalen. Een prothesebehandeling kost gemiddeld tussen euro en euro. Gelukkig kun je rekenen op Dentalia Plus. Ontdek de voordelen van de tandverzekering Dentalia Plus Partena, de gezonde reflex. Terugbetalingen tot euro/jaar per persoon extra voor orthodontie, prothesen, implantaten, parodontologie, preventieve en curatieve tandverzorging Geen medische vragenlijst en beperkte wachttijd Tandheelkunde wordt betaalbaar! Vraag vrijblijvend advies www. tandverzekering.be T * Cijfers uit de studie De kostprijs van tandzorg voor de verplichte verzekering en voor de patiënt. Deze studie is te downloaden op Voor Dentalia Plus treedt Partena Onafhankelijk Ziekenfonds (nr CDZ 5006c) op als verzekeringsagent voor de VMOB Ziekenfonds voor Hospitalisatiekosten (nr CDZ 750/01).

3 COLOFON Diane Albert, Karima Amrous, Annemie Coëme, Eva De Geyter, Sharon De Neve, Regina De Paepe, Ellen De Vriese, Ilse Hens, Claire Huyghebaert, Pascale Janssens, Joëlle Josse, Myriam Lefrancq, Pierre Lété, Sarah Masschelein, Annemie Mathues, Lynn Pellens, Nathalie Renna, Alain Servaes, Hellen Smeets, Joeri Staessen, Olivier Stoop, Emilie Vanderstichelen, Katrien Vanderstraeten, Valérie Vander Veken, Emilie Van Isterdael, Barbara Van Ransbeeck, Veerle Verspille, Patricia Verstraete, Steven Vervaet, Christine Wauthelet Kernredactie : Lynn Pellens, Pierre Lété www. partena-ziekenfonds.be Vormgeving : Magelaan - Fotografie : Reporters, Shutterstock - Drukwerk Roularta Verantwoordelijke uitgever : Stefaan Lauwers Sluisweg 2 bus Gent - T Ondernemingsnummer : NN Partena Onafhankelijk Ziekenfonds (nr CDZ 5006c) treedt op als verzekeringsmakelaar voor de VMOB Ziekenfonds voor Hospitalisatiekosten (nr CDZ 750/01). Geen enkel in dit magazine gepubliceerd artikel mag (gedeeltelijk of volledig) overgenomen worden zonder voorafgaande toestemming van de redactie. Profiel is ondertekenaar van de Milieubeleidsovereenkomst Papier in Vlaanderen Aangesloten bij de uitgevers van de periodiek pers. Lid van 32 profiel Nr. INHOUD 2 Profielnieuwtjes 4 Nieuws van je ziekenfonds 7 Reconstructieve of esthetische chirurgie 8 Autisme in 5 vragen 10 Partena Extra 12 Stralend en gezond 13 Je gezondheid digitaal 14 Sociale Dienstverlening 16 Gezondheidshop 20 Lannoo s leeshoek 21 Heeft je kind overgewicht? 22 Elektronische dienstencheques 24 Psychische problemen bij kinderen 26 Wit als sneeuw of als gips? 28 Tijd voor jezelf 30 Kinder- en jongerenkampen 32 Wellness 33 Partena vakanties 132 www. profiel januari

4 PROFIELNIEUWTJES SNELLER NAAR HUIS NA EEN BEVALLING Momenteel mogen vrouwen na hun bevalling 4,5 dagen in de kraam kliniek blijven. De nieuwe regering wil dat verblijf nu inkorten tot 4 dagen. Op zich geen probleem voor het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE), maar enkel met een goede postnatale zorg thuis. In de meeste westerse landen wordt het verblijf in de kraamafdeling steeds korter. In België is het verblijf na een bevalling zonder complicaties hoger dan in de meeste andere landen: 4,5 dagen, tegenover gemiddeld 3 in de OESO-landen. Een iets korter verblijf is medisch gezien verantwoord. Maar ouders krijgen wel minder tijd om hun kindje te leren kennen en verzorgen. Bovendien hebben ouders van vandaag minder rolmodellen en krijgen ze minder steun van hun directe omgeving. Daarom is het belangrijk om een zorgvacuüm te vermijden in de periode na de geboorte. De landen met een kortere verblijfsduur in de kraamafdeling trekken volop de kaart van postnatale zorg thuis. Elke toekomstige mama moet een individueel zorgplan en een zorgcoördinator hebben om haar te begeleiden vanaf de zwangerschap tot enkele dagen na het verlaten van de kraamafdeling. Daarnaast is ook kraamhulp (huishoudelijk werk, zorg voor de baby, opvang van de kinderen, ) belangrijk. Meer info: neem een kijkje op www. kce.fgov.be. MEET JE BUIKOMTREK In België lijdt bijna één persoon op twee aan overgewicht. Naast een louter esthetische bekommernis, is het vooral de gezondheid die op het spel staat bij overgewicht. Om te bepalen of een persoon aan overgewicht lijdt, doen gezondheidsprofessionals een beroep op de Body Mass Index (BMI). Een andere manier is via de buikomtrek. Een te grote buikomtrek en dus een teveel aan buikvet overlaadt hoofdzakelijk de lever. De goede cholesterol kan afnemen en het bloedsuikergehalte verhogen, wat je gezondheid in gevaar brengt. Buikvet is gevaarlijker dan vet in billen of heupen of cellulitis onder de huid. Elke centimeter telt. Onderzoek heeft aangetoond dat het risico op een hartinfarct per centimeter met 2% stijgt. Met een gezond voedings patroon en dagelijkse beweging kun je je buikomtrek onder controle houden. Je buikomtrek kun je makkelijk berekenen door een meetlint te plaatsen ter hoogte van een denkbeeldige lijn die het midden vormt tussen het onderste deel van de ribbenboog en het bovenste deel van het bekken. De huid mag niet worden samengedrukt en het lint moet evenwijdig zijn met de grond. Mannen >94 cm Mannen >102 cm Vrouwen >80 cm Vrouwen >88 cm matig verhoogd risico op ziekten ernstig verhoogd risico op ziekten matig verhoogd risico op ziekten ernstig verhoogd risico op ziekten Partena geeft in het magazine Goed Gevoel van januari een lintmeter cadeau! WAT ALS ONZE GEZONDHEIDSZORG EEN LUXEPRODUCT WAS? Ons land geniet al 50 jaar van een van de beste en meest betaalbare gezondheidszorgstelsels ter wereld. Maar wat als die sociale bescherming niet bestond? Wat als onze gezond heidszorg een luxeproduct was voor de rijksten? Gelukkig is dat scenario slechts fictie. Stel je voor dat we niet konden rekenen op een tegemoetkoming in onze medische kosten of een uitkering bij langdurige ziekte. Ziekenhuisopnames zouden onbetaalbaar worden, enkel de rijksten zouden zich geneesmiddelen kunnen veroorloven, enz. In een nieuwe infor matie campagne gebruikt het RIZIV dit doem scenario als startpunt om het belang van een goede en betaalbare gezond heidszorg in de verf te zetten. Want gelukkig is een sociale bescherming bij ziekte een basisrecht in ons land. Op www. onzegezondheidszorg.be ontdek je meer over de rol van het RIZIV. Je kunt er ook deelnemen aan een quiz die de noodzaak van een betaalbare gezondheidszorg illustreert. 2 profiel januari 2015

5 MENINGOKOKKEN B: VACCIN (VOORLOPIG) NIET AANBEVOLEN Recent werd een vaccin ontwikkeld tegen een infectie door meningokokken (groep B). Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) beveelt dit vaccin echter (nog) niet aan. Daarvoor is de impact op het aantal gevallen te klein en veroorzaakt het vaccin te vaak bijwerkingen. Meningokokken (groep B) kunnen vooral bij zuigelingen en jonge kinderen ernstige ziektes veroorzaken als hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging. Gelukkig zijn deze gevallen eerder zeldzaam. Het gaat om jaarlijks 180 patiënten in ons land, waarvan er 6 overlijden. Vooral baby s van 5 maanden lopen het grootste risico. Vaccineren tegen meningokokken is al een tijdje mogelijk, maar pas recent zag een vaccin tegen de groep B het licht. Het KCE beveelt dit vaccin echter (nog) niet aan. Er bestaat namelijk nog een grote onzekerheid over de beschermingsduur ervan. Daarnaast bleek uit het onderzoek dat het vaccin slechts een beperkt aantal ziektegevallen en overlijdens zou voorkomen. Boven dien veroorzaakt het vaccin bij zuigelingen vaak koorts aanvallen, wat tot ziekenhuisopnames kan leiden en het ver trouwen van ouders in het hele vaccinatieschema kan onder mijnen. Het KCE wijst er wel op dat de resultaten waarschijnlijk moeten worden herbekeken als er nieuwe gegevens beschikbaar zijn. Meer info op www. kce.fgov.be. GOOGLE WIL KANKER VROEGER OPSPOREN Google werkt volop aan een nieuwe techniek om onder meer kanker in een vroeger stadium op te sporen. Het gaat om microscopisch kleine nanodeeltjes die het bloed constant monitoren. Het onderzoek bevindt zich wel nog in een prille fase. Microscopisch kleine deeltjes zouden via een pil worden inge no men, waarna ze door het bloed worden opgenomen. Google onder zoekt nu volop het potentieel van deze deeltjes om zeldzame cellen op te sporen en veranderingen in het bloed te meten. Op die manier zouden niet alleen kanker, maar ook aandoeningen als hartaanvallen en beroertes in een vroeger stadium opgespoord kunnen worden. Om een diagnose te stellen, zouden deze nanodeeltjes in verbinding worden gebracht met een sensor, bv. in een polsband. Die ver binding kan onder meer via radio- of lichtgolven tot stand worden gebracht. Dit onderzoek valt onder het toezicht van Google X, de bedrijfstak die zich ook bezighoudt met de interactieve bril Google Glass. Het bedrijf beklemtoont wel dat het onderzoek zich nog in een prille fase bevindt. VEILIGER TESTEN OP SYNDROOM VAN DOWN Zwangere vrouwen die het risico op het syndroom van Down willen laten vaststellen bij hun ongeboren baby, doen dit vandaag via een bloedtest en echografie. Bij een verhoogd risico kan hierop ook een vruchtwaterpunctie volgen. Die punctie is evenwel niet zonder risico. Sinds kort bestaat er een alternatief voor de vruchtwaterpunctie, de zogenaamde Niet Invasieve Prenatale Test, kortweg de NIPT. Die genetische bloedtest bepaalt heel nauwkeurig of het ongeboren kindje leidt aan het syndroom van Down, en dit zonder de risico s van een vruchtwaterpunctie. De meeste universitaire ziekenhuizen voeren de NIPT op dit moment al uit, maar de test is duur, en wordt nog niet terugbetaald door de wettelijke ziekteverzekering. Partena erkent het belang van de innovatieve test en wil daarom zwangere vrouwen nu al een financieel steuntje in de rug bieden. Nieuw voor 2015 is dat Partena Ziekenfonds 150 euro per zwangerschap terugbetaalt dankzij het Voordelenpakket. Kijk voor meer info op www. partena-ziekenfonds.be. profiel januari

6 NIEUWS VAN JE ZIEKENFONDS UITKERING VAN JE ZIEKENFONDS Als je door een ziekenhuisopname, een ongeval of een ziekte niet meer kunt werken of niet in staat bent om werk te zoeken, kun je een erkenning van arbeidsongeschiktheid krijgen. In dat geval wordt je inkomen vervangen door een uitkering arbeids ongeschiktheid, betaald door het ziekenfonds. Maar ook tijdens de periode van je moederschapsverlof krijg je van het ziekenfonds een vervangingsinkomen uitbetaald. Sleept je arbeidsongeschiktheid langer dan 1 jaar aan? In dat geval krijg je het statuut van invalide en een invaliditeitsuitkering. In 2015 worden het vervangingsinkomen en de invaliditeitsuitkering uitbetaald op volgende data: PROFITEER VAN DE LAAG SEIZOENS TARIEVEN IN DUNEPANNE! Ook tijdens de kille wintermaanden kun je terecht in het hersteloord Dunepanne voor een mix van kwaliteitsvolle verzorging op maat en een uitstekende hotelservice. Bovendien kun je tot en met eind februari 2015 profiteren van de laagseizoenstarieven! MINDER BETALEN VOOR DEZELFDE SERVICE Tot en met eind februari 2015 (kerstvakantie uitgezonderd) kun je in het hersteloord van de Onafhankelijke Ziekenfondsen in De Haan profiteren van de laagseizoenstarieven. Voor een een persoons kamer betaal je 83,80 euro en voor een tweepersoonskamer 75,10 euro. Tijdens het hoogseizoen gaat het om respectievelijk 89,15 euro en 79,90 euro. Deze tarieven omvatten niet alleen de overnachting en het verblijf in vol pension, maar ook de dagelijkse zorgverlening door onze polyvalente verzorgenden en de animatieactiviteiten. Verblijf je met een tegemoetkoming van je ziekenfonds in Dune panne? Ook dan heb je nog recht op deze goedkopere tarieven! ANIMATIE EN WELKOMSTGESCHENK Bovendien pakt Dunepanne tijdens de wintermaanden uit met verschillende uitstapjes en animatieactiviteiten. Samen met de huiselijke, gezellige sfeer van het hersteloord vormt dat aanbod het perfecte recept om het winterse isolement te doorbreken. Daarnaast ontvang je tijdens het winterseizoen ook een kwalitatief welkomstgeschenk. Deze keer is dat een milde handzeep van Apivita op basis van plantenextracten en etherische oliën. Neem contact op met de Sociale Dienstverlening van je ziekenfonds of neem een kijkje op www. dunepanne-mloz.be. Invaliditeitsuitkering (meer dan 1 jaar ziek) Vervangingsinkomen (minder dan 1 jaar ziek) 27/01 19/01 en 03/02 24/02 17/02 en 03/03 26/03 17/03 en 02/04 27/04 17/04 en 05/05 26/05 19/05 en 02/06 25/06 17/06 en 02/07 28/07 17/07 en 04/08 26/08 18/08 en 02/09 25/09 17/09 en 02/10 27/10 19/10 en 03/11 25/11 17/11 en 02/12 21/12 17/12 en 29/12 WEBTIP Ontvang je een uitkering arbeidsongeschiktheid? Dan kun je het overzicht van je uitkeringen bekijken via je Onlinekantoor. Ontvang je graag een bericht bij elke nieuwe uitkering? Abonneer je dan op de terugbetalingsmail via www. partena-onlinekantoor.be. TERUGBETALING TAMOXIFEN GEWIJZIGD Tamoxifen is een geneesmiddel dat al vele jaren gebruikt wordt voor de aanvullende behandeling van hormoonafhankelijke borstkanker. Het is onder andere op de markt onder de naam Nolvadex. Tot nu toe bedroeg de standaardbehandeling 5 jaar, maar recente studies hebben aangetoond dat een langere periode voordelen kan hebben. Als de behandeling verlengd wordt tot 10 jaar, kan in sommige gevallen het risico op herval nog meer dalen. In het kader van deze studies werd besloten om de terugbetaling van geneesmiddelen op basis van tamoxifen aan te passen, en dit vanaf 1 december Enerzijds is de duur van de terugbetaalde behandeling niet meer beperkt in de tijd. Anderzijds werd er beslist dat er geen voorafgaand akkoord van de adviserend genees heer meer vereist is om in aanmerking te komen voor terugbetaling. Heb je vragen of denk je in aanmerking te komen voor een extra behandeling? Neem dan contact op met je arts. Die kan, rekening houdend met jouw persoonlijke medische profiel, de meest recente richtlijnen en de mogelijke bijwerkingen, bepalen welke behande lings duur voor jou het beste is. 4 profiel januari 2015

7 PREMIE VLAAMSE ZORGVERZEKERING VERHOOGT VAN 25 NAAR 50 EURO Sinds 1 januari 2015 is de premie voor de Vlaamse Zorgverzekering opgetrokken van 25 naar 50 euro. Wie de verhoogde tegemoetkoming geniet, betaalt 25 euro. Dat is een van de nieuwe maatregelen van de Vlaamse Regering om te beantwoorden aan de huidige en toekomstige zorgnoden. VAN NAAR DOSSIERS Sinds 2003 bedraagt de premie voor de Vlaamse Zorgverzekering 25 euro voor gewone verzekerden en 10 euro voor mensen die de verhoogde tegemoetkoming genieten. Op 1 januari 2015 trekt de Vlaamse overheid die bijdrages op naar respectievelijk 50 en 25 euro. Die maatregel is volgens de regering noodzakelijk omdat het aantal dossiers tussen 2003 en 2013 is gestegen van naar En dat terwijl de premie in diezelfde periode geen enkele keer werd verhoogd. De extra inkomsten dankzij deze verhoging zullen worden ingezet voor de zorg en ondersteuning van personen met een beperking. De Zorgverzekering is een initiatief van de Vlaamse overheid ter ondersteuning van zwaar zorgbehoevende mensen en personen die in een rustoord verblijven. Zij krijgen daardoor maandelijks een vaste tegemoetkoming in hun niet-medische kosten (mantelzorg, poetshulp, gezinszorg, ). Deze verzekering is verplicht voor alle inwoners van Vlaanderen die 26 jaar of ouder zijn. Inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen vrijwillig aansluiten. Meer info over de Vlaamse Zorgverzekering vind je op www. vlaamsezorgverzekering.be. VEREENVOUDIGING REMGELD BIJ SPECIALISTEN Een van de meest opvallende maatregelen van de nieuwe regering binnen de gezondheidszorg is de vereenvoudiging van het remgeld bij specialisten. Vanaf 1 januari 2015 betalen gewone verzekerden automatisch 12 euro bij een specialist. Wie de verhoogde verzekerings tegemoetkoming geniet, betaalt 3 euro. Vast bedrag Momenteel schommelt het bedrag dat je uit eigen zak betaalt bij de specialist tussen 8,23 euro (bv. gynaecologen en oogartsen) en 15,50 euro (bv. oncologen en psychiaters). Bij sommige specialisten betaal je dus meer dan bij andere. Daarom heeft de nieuwe rege ring beslist om de remgelden bij alle specialisten te vereen vou di gen. Daardoor betaal je vanaf 1 januari 2015 automatisch 12 euro uit eigen zak bij een specialist. Bij mensen die de verhoogde verze kerings tegemoetkoming genieten, gaat het om 3 euro. Op die manier wil de regering 32,9 miljoen euro besparen op jaarbasis. KLACHTENBEMIDDELING: EEN RECHT VAN ELKE PATIËNT Vind je dat je verkeerd geïnformeerd bent over de bijwerkingen van je chirurgische ingreep? Vind je dat de houding van een verpleegkundige een negatieve invloed gehad heeft op de rest van je behandeling? Wist je dat elk ziekenhuis een ombudsdienst heeft waar je als patiënt met je klachten terecht kunt? De tijd dat artsen als alwetend beschouwd werden en dat patiënten blindelings op hun mening vertrouwden, ligt achter ons. Tegenwoordig hebben patiënten bepaalde rechten die bij wet vastgelegd zijn en die gerespecteerd moeten worden door zorgverleners. Zo heeft elk ziekenhuis een ombudsdienst die ervoor zorgt dat de relatie tussen de patiënten en de verschillende zorgverleners (verpleegkundige, kinesist, arts, psycholoog, maatschappelijk assistent, ) zo goed mogelijk verloopt. Elke patiënt die van mening is dat zijn rechten niet gerespecteerd worden, kan zich tot deze ombudsdienst wenden. ALS PATIËNT HEB JE RECHT op kwaliteitsvolle verstrekkingen op duidelijke informatie, aangepast aan je gezondheidstoestand op bescherming van en respect voor je privéleven om vrij je zorgverlener te kiezen om met een behandeling in te stemmen of ze te weigeren om je medisch dossier te raadplegen om een klacht in te dienen bij de ombudsdienst om de meest passende verzorging te krijgen om pijn te voorkomen en te verlichten Heeft je klacht betrekking op een verstrekking (bv. een raadpleging) die niet verleend werd in een ziekenhuis, maar in een privékabinet of bij jou thuis? Dan kun je je altijd richten tot de ombudsdienst Rechten van de patiënt: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu DG Gezondheidszorg Federale ombudsdienst Rechten van de patiënt Victor Hortaplein 40 bus Brussel T www. patientrights.be. MEER INFO? Ook de dienst Sociale Dienstverlening van Partena Ziekenfonds helpt je. Deze geeft gratis juridisch advies bij twijfels of vragen over je zieken huisfactuur of een vermoeden van een medische fout. Aarzel niet om onze Sociale Dienstverlening te contacteren via www. partena-ziekenfonds.be/contact. Transparanter Deze maatregel komt er niet zomaar. In een studie uit 2012 pleitte het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) al voor dit systeem. Vaste bedragen van de remgelden bij alle specialisten zijn namelijk veel transparanter dan een mix van verschillende percentages. Daarnaast zorgt het oude systeem voor een automa tische stijging van het remgeld, omdat het gekoppeld is aan het honorarium van de arts. Dat is met de nieuwe maatregel niet langer mogelijk. Als het honorarium van de arts stijgt, blijft het remgeld hetzelfde. profiel januari

8 NIEUWS VAN JE ZIEKENFONDS PATIËNTENEDUCATIE BIJ (PRE)DIABETES TYPE 2 Bij mensen met prediabetes kan therapeutische patiënten-educatie de kans op de ontwikkeling van diabetes type 2 verkleinen met 51 tot 58%. Een vroegere preventie van de ziekte is dus onontbeerlijk voor het gezondheidszorgbeleid. Dat blijkt uit de nieuwste studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Voortaan kunnen personen met een handicap die gebruik wensen te maken van een rolstoel of driewieler, gemakkelijker aan een parkeerkaart geraken. De procedure tussen het ziekenfonds en de Directiegeneraal Personen met een handicap is vereenvoudigd. Wanneer de adviserend geneesheer zijn akkoord geeft voor een rolstoel, ontvang je vanaf nu, naast de brief van het akkoord, een bijkomende brief om via de Sociale Dienstverlening van je ziekenfonds een parkeerkaart aan te vragen bij de Directie-generaal Personen met een handicap. Heb je al een parkeerkaart? Dan hoef je met deze brief geen rekening te houden. Heb je nog geen stappen ondernomen om een parkeerkaart aan te vragen? Dan kan de Sociale Dienst verlening van je ziekenfonds je hiermee helpen. Dankzij een vereenvoudigde procedure vermijd je lange wachttijden of een bijkomend medisch onderzoek. Je krijgt de persoonlijke parkeer kaart normaal gezien binnen de zes weken in de bus. Als je deze vereenvoudigde procedure niet wenst te volgen, dan kun je je aanvraag ook gewoon rechtstreeks bij de Directie-generaal Personen met een handicap doen. In dat geval is wel een medisch onderzoek vereist en moet je rekenen op een wachttijd van ongeveer vier maanden. Deze kaart is persoonlijk: niemand mag van de kaart gebruikmaken als je niet zelf als chauffeur of passagier in het voertuig zit. Leg je kaart vooraan in je voertuig op het dashboard. Het symbool van de persoon in een rolstoel moet zichtbaar zijn. WAAROP HEB JE RECHT MET EEN PARKEERKAART? In België parkeren op plaatsen voorbehouden aan personen met een handicap. parkeren op plaatsen waar parkeren in de tijd beperkt is (blauwe zones). in sommige gemeenten gratis parkeren, meestal op plaatsen waar parkeermeters staan, maar soms ook op parkings met een slagboom. Vraag informatie aan het gemeente- of stadsbestuur waar je je voertuig wenst te parkeren. In de andere landen van de Europese Unie Je kaart geeft recht op de faciliteiten die in dat land gelden. Om te weten welke die faciliteiten zijn: vraag informatie aan de ambassade voor je vertrekt. surf naar www. parkingcard.europa.eu (kijk onder publicaties ). In niet-europese landen Vraag informatie aan de ambassade voor je vertrekt. KOSTENBESPAREND OP LANGE TERMIJN Therapeutische patiënteneducatie helpt om de bloedsuikerwaarden bij mensen met diabetes type 2 onder controle te houden. Meer zelfs, mensen met prediabetes (verstoorde glucosetolerantie) kunnen op die manier hun risico op het ontwikkelen van de ziekte terugdringen met 51 tot 58%. Maar is zo n intensieve leefstijl begeleiding wel betaalbaar genoeg op lange termijn om er meer in te investeren? De Onafhankelijke Ziekenfondsen analyseerden samen met de KU Leuven en de UGent 17 economische evaluaties over dergelijke programma s. Daaruit bleek dat patiënteneducatie zowel bij prediabetes als diabetes type 2 kosteneffectief kan zijn. Bij mensen met pre diabetes zijn dergelijke programma s zelfs het meest kosten besparend. NOOD AAN VROEGERE PREVENTIE Uit een andere studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen blijkt dat de gemiddelde jaarlijkse kostprijs van iemand met diabetes type 2 voor de ziekteverzekering euro bedraagt. Bij patiënten zonder bijkomende chronische aandoeningen gaat het om euro en bij mensen met één bijkomende chronische aandoening stijgt dat bedrag tot euro. Bij mensen met 2 en 3 bijkomende chronische aan doeningen gaat het respectievelijk om euro en euro. De hoge kosten van iedere bijkomende chronische aan doening bewijzen het belang van een vroegere preventie bij diabetes type 2. De Onaf hanke lijke Ziekenfondsen pleiten daarom voor efficiënte screenings cam pagnes en programma s rond patiënteneducatie op maat. MEER INFO Ontdek de volledige studie op www. mloz.be/studies. PARTENA ZIEKENFONDS EN DIABETES Omdat het belangrijk is deze ziekte op tijd op te sporen, voor ziet Partena Ziekenfonds een terugbetaling voor de opsporings raad pleging bij de huisarts. Heb je al diabetes, dan bieden wij verschillende tegemoetkomingen uit zowel de wettelijke ziekteverzekering als het Voordelenpakket. Vraag advies aan je adviseur of lees meer op www. partena-ziekenfonds.be. Voor de aankoop van diabetesmateriaal zoals bloedglucosemeters en -strips kun je terecht in de Gezondheidshop. Bovendien geniet je er 10% korting*. * Mits regelmatige betaling van ziekenfondsbijdrage voor het Voordelenpakket. 6 profiel januari 2015

9 RECONSTRUCTIEVE OF ESTHETISCHE CHIRURGIE? Steeds meer patiënten doen een beroep op een plastisch chirurg voor een esthetische of reconstruc tieve ingreep. Vaak zijn de patiënten echter niet goed geïnformeerd over het verschil tussen deze twee soorten operaties en komt het prijskaartje hard aan! Een herstelingreep komt er meestal naar aanleiding van een ziekte of een ongeval. Denk maar aan een borstreconstructie na borstkanker of een huidtransplantatie na een brandwonde. De ziekteen invaliditeitsverzekering neemt eventueel na akkoord van de adviserend geneesheer een deel van deze kosten (zieken huisopname, geneesmiddelen, ) en erelonen (van de chirurg of anesthesist) ten laste. Zie het voorbeeld hiernaast. Plastische chirurgie (facelift, borstvergrotingen, liposuctie, ) heeft op zich geen therapeutische of reconstructieve waarde. Zuiver esthetische ingrepen worden dan ook niet terugbetaald door de ziekte- en invaliditeitsverzekering of de hospitalisatieverzekering. WIST JE DAT? Een zorgverlener is wettelijk verplicht om je vooraf een schriftelijke kostenraming te geven wanneer de geplande ingreep op meer dan euro wordt geraamd. Enkele tips die zeer nuttig kunnen zijn! Vraag naar de nomenclatuurcodes die horen bij de operatie die uitgevoerd zal worden en de eventuele stappen die ondernomen moeten worden tegenover het ziekenfonds. Vraag aan je arts of er esthetische erelonen aangerekend zullen worden naast de erelonen van de reconstructieve ingreep en wat dan het totaalbedrag zou zijn. Neem de tijd om de vooropgestelde kostenraming te lezen en er vragen over te stellen. Je kunt ook aan je ziekenfonds vragen om je te helpen bij het ontcijferen van het document. Betaal geen bedrag naast de unieke factuur die je door het ziekenhuis opgestuurd wordt. Aangezien een chirurgische ingreep nooit onschuldig is, moet de chirurg een minimum bedenktijd respecteren van twee weken om je toestemming te krijgen. EEN VOORBEELD VERDUIDELIJKT We geven het voorbeeld van een borstreconstructie na borstkanker. Hiervoor bestaan verschillende nomenclatuurcodes waar voor de wette lijke ziekteverzekering een terugbetaling voorziet die kan variëren tussen (afgerond) 366 euro en euro. Maar het bedrag dat ten laste blijft van de patiënt is altijd aanzienlijk, en kan oplopen tot enkele duizenden euro s. Heb je als patiënt een hospitalisatieverzekering, dan zal deze, afhankelijk van de polisvoorwaarden (een deel van) deze kosten ten laste nemen. Belangrijke criteria hierbij zijn o.a.: Tegemoetkoming hospitalisatieverzekering enkel als er ook een RIZIV-terugbetaling is. De keuze van de kamer en de daaraan gekoppelde ereloonsupplementen. De al dan niet voorziene terugbetaling van implantaten. De polis Hospitalia Plus voorziet een ruime dekking van kosten bij een dergelijke opname. Tip: neem altijd vooraf contact op met je ziekenfonds als je hierover vragen hebt. profiel januari

10 AUTISME in 5 vragen Hoort, ziet of ervaart je kind de dingen anders dan andere kinderen? Leeft hij in zijn eigen wereld? Misschien lijdt hij wel aan autisme Over autistische kinderen bestaan heel wat clichés en vooroordelen. Ze willen nochtans wel communiceren, ze weten alleen niet hoe. In een aangepaste leeromgeving op maat van hun noden en mogelijkheden kunnen ze echter veel vooruitgang boeken. 1 WAT IS AUTISME? Autisme is een neuro-ontwikkelingsstoornis van biologische oor sprong die al vroeg tot uiting komt bij kinderen. Onder autisme vallen heel wat verschillende aandoeningen in verschillende gradaties, die gegroepeerd worden onder de noemer Ontwikkelings stoornis (OST) of Autisme Spectrumstoornis (ASS). 2 HOE KOMT AUTISME TOT UITING? Autisme kenmerkt zich voornamelijk door symptomen binnen de volgende domeinen: sociale interactie verbale en non-verbale communicatie verbeelding, repetitief en stereotiep gedrag Ook binnen andere domeinen kunnen proble men opduiken: reacties op zintuiglijke prikkels, slaapproblemen, stemmingswisselingen en concentratiestoornissen. Enkele voorbeelden: geen fel zonlicht kunnen verdragen, oren afdekken als mensen met het kind praten, niet graag aangeraakt worden, veel weerstand bieden tegen veranderingen (van klas, van leer kracht, verhuis, ), repetitieve nutteloze handelingen uitvoeren, onophoudelijk heen en weer wiegen, ongevoelig zijn (of lijken) voor pijn, 3 HOEVEEL PERSONEN KAMPEN ERMEE? In België zouden mensen aan een vorm van autisme lijden. Elk jaar worden er ongeveer 660 nieuwe gevallen vastgesteld. De verhouding jongens/meisjes is 4 jongens tegenover 1 meisje. Verschillende Amerikaanse studies tonen aan dat 1 op de 160 kinderen een ASS heeft. Autisme Europa heeft het over 1 op de 150. Het aantal diagnoses is de jongste tijd enorm toegenomen. In Zwitserland is het aantal diagnoses van ASS op 10 jaar tijd bijvoorbeeld met 12% gestegen. De toename van het aantal gevallen van autisme is waarschijnlijk te verklaren door een combinatie van een betere vroegtijdige opsporing en een toename van het aantal professionals die in staat zijn om deze diagnose op een betrouwbare manier te stellen. 4 OP WELKE LEEFTIJD KAN AUTISME VASTGESTELD WORDEN? Aangezien autisme in zoveel vormen kan voorkomen, is het soms moeilijk om meteen de eerste tekenen op te vangen. Dankzij heel wat tests kunnen de allereerste tekenen al na één levensjaar opgemerkt worden, een betrouwbare diagnose kan gesteld worden vanaf de leeftijd van 2 jaar. Om de kansen op vooruitgang van het kind te vergroten, is het belangrijk om na de vroege opspo ring zo snel mogelijk te starten met een aangepaste behandeling. 5 KAN AUTISME GENEZEN WORDEN? Op dit moment kan autisme niet genezen worden. Dankzij vroegtijdige begeleiding en een behandeling op maat kan het kind wel een grote vooruitgang boeken. Bepaalde problemen die vaak samengaan met autisme (slaapproblemen, ernstige gedragsproblemen, ) kunnen in bepaalde gevallen verzacht worden door geneesmiddelen, al mag medicatie nooit in de weg staan van opvoedkundige maatregelen. Het zou fout zijn om te beweren dat autistische kinderen geen vooruit gang kunnen maken. Autistische personen kunnen niet functioneren zoals gewone mensen, het is daarom aan de gewone mensen om zich aan te passen aan autistische personen. En het is vooral belangrijk om in eerste instantie onze verschillen te respecteren. 8 profiel januari 2015

11 20% 80% Elk jaar worden er in België ongeveer 660 nieuwe gevallen vastgesteld. De verhouding jongens/meisjes bedraagt 4 jongens tegenover 1 meisje. MARIE EN THÉO Marie is de mama van Théo (6 jaar) en Léa (9 jaar). Théo is autistisch. Théo was tot zijn 1 jaar een vrolijk kind zoals alle andere, hij begon net zijn eerste woordjes te leren. Tot hij plotseling achteruit begon te gaan Hij zonderde zich af, werd 5 keer per nacht wakker, was heel erg afwezig of sloeg met zijn hoofd op de grond. In de crèche zeiden ze dat Théo geen contact met zijn kameraadjes kon verdragen. Hij was ook nauwelijks geïnteresseerd in de activiteiten die ze organiseerden. EN DAN VALT DE DIAGNOSE Ik heb een goede kinderarts die niet gewoon zei dat het wel over zou gaan. Na 5 maanden van observatie heeft hij me doorgestuurd naar een gespecialiseerde dienst. Na heel wat onderzoeken en tests en weken van lang wachten, viel uiteindelijk de diagnose: autisme. Op dat moment viel de grond weg vanonder mijn voeten. Thuis werd ik overvallen door een heleboel vragen: zal ik mijn zoon kunnen aanvaarden zoals hij is? Wat gaat er later van hem worden? Kan hij genezen? Hoe kan ik hem helpen? DE SCHOUDERS NIET LATEN HANGEN! In die moeilijke periode was mijn familie gelukkig een rots in de branding. Ik heb een kaderfunctie in een groot bedrijf en mijn baas is heel begripvol. Ze gaf me de toestemming om mijn uurrooster aan te passen in functie van Théo. Het hielp natuurlijk ook dat ik een loon heb waarmee ik me hulp kan veroorloven: thuishulp, kinderpsychiatrie, een gespecialiseerde school of activiteiten in aangepaste structuren. Daarnaast heb ik ook veel geluk met mijn dochter Léa: ze heeft bijna alles meteen begrepen en heeft met haar broer echt een engelengeduld. Ze hebben een speciale band met elkaar. Dat heeft me er echt door gesleurd. NIET TWIJFELEN, HULP VRAGEN! Ik had er nood aan om mijn twijfels te delen met andere ouders in dezelfde situatie. Er bestaan een aantal verenigingen die je met elkaar in contact brengen en ondersteunen. Ze hebben me geholpen om een gespecialiseerde school te vinden met heel geduldige leerkrachten en opleiders. Dankzij hen en de ganse ploeg kinderpsychiatrie boekt Théo langzaam maar zeker vooruitgang. Hij begint zich te integreren, we kunnen al eens naar de cinema, op restaurant of bij vrienden gaan, zonder dat Théo de anderen stoort. Hij wordt steeds autonomer en praat zelfs! Iets waar ik drie jaar geleden zelfs niet van had durven dromen. INFORMATIE EN ONDERSTEUNING? BRUSSEL Universitair Ziekenhuis Brussel - Campus AZ VUB Campus ZH Inkendaal - Laarbeeklaan Brussel (Jette) UZ Brussel: T UZ Inkendaal: T VLAANDEREN Expertisecentrum voor Autismespectrum stoor nissen UZ Leuven (Erkende Referentie centra RIZIV) Herestraat Leuven T Referentiecentrum Autismespectrumstoornissen Antwerpen (Erkende Referentiecentra RIZIV) Lindendreef Antwerpen T Referentiecentrum Autismespectrumstoornissen Gent (Erkende Referentiecentra RIZIV) De Pintelaan Gent T VVA (Vlaamse Vereniging Autisme) Groot Begijnhof Sint-Amandsberg T www. autismevlaanderen.be Autisme Centraal Groot Begijnhof Sint-Amandsberg T www. autismecentraal.com Na heel wat onderzoeken en tests en weken van wachten, viel uiteindelijk de diagnose: autisme. profiel januari

12 PROFIEL EXTRA REKEN OOK DIT JAAR OP PARTENA ZIEKENFONDS VOOR DEZELFDE PRIJS Ook in 2015 staat Partena Ziekenfonds graag voor je klaar op die momenten waarop je advies, praktische hulp of een steuntje in de rug kunt gebruiken. Je kunt rekenen op een vlotte service voor de terugbetaling van je medische zorgen, en waar nodig ondersteunt Partena je graag met extra verzekeringen voor hospitalisatie, tandzorg en extra medische kosten. In onze Gezondheidshop kun je terecht voor ergo nomisch advies, thuiszorgmateriaal en kwaliteitsvolle well ness- en verzorgings producten tegen een voordelige ledenprijs. Onze Sociale Dienstverlening adviseert en organiseert wanneer iemand in je omgeving extra zorg nodig heeft. En we zitten natuurlijk ook boordevol nieuwe plannen en ideeën. Om je nog beter van dienst te zijn, en je, als lid van ons ziekenfonds, af en toe eens extra te verwennen. Maar wat het beste nieuws is: aan de start van dit nieuwe jaar hangt bij Partena geen hoger prijskaartje. Voor net dezelfde ledenbijdrage van 7,50 euro/maand staat Partena Ziekenfonds weer een heel jaar voor je klaar. Alle info over onze diensten en voordelen vind je terug in de brochure Voordelen 2015 en op www. partena-ziekenfonds.be. GLIMLACH VERZEKERD MET DENTALIA PLUS Neem je formulier mee naar de tandarts! Ben jij verzekerd met Dentalia Plus? Dan kun je genieten van terugbetalingen voor tandzorgkosten die de wettelijke ziekteverzekering niet terugbetaalt. Met Dentalia Plus ben je optimaal verzekerd voor zowel preventieve als curatieve tandzorg, en kun je ook rekenen op terugbetalingen voor orthodontie, parodontologie, implantaten en prothesen. Ga je binnenkort langs bij de tandarts of orthodontist? Neem dan je aanvraagformulier voor de tegemoetkoming van Dentalia Plus meteen mee. Zo kan je tandarts ter plekke de juiste behandelingen voor je invullen op het formulier en krijg je je kosten terugbetaald. Formulier vergeten? Geen nood. Je kunt het ook later nog aan je tandarts opsturen om het correct te laten invullen. Of je neemt het mee bij een volgend bezoek. Je vindt het formulier voor de tegemoetkomingsaanvraag Dentalia Plus op onze website www. partena-ziekenfonds.be/formulieren. Klik door naar Dentalia Plus en print daar het formulier af. HUISWERK HOEFT GEEN SLEUR TE ZIJN Elk kind start zijn onderwijsloopbaan met een rugzak, gevuld met bagage. Bij het ene kind zit er wat meer bagage in die rugzak dan bij een ander kind. Onze nieuwe partner EducaPlus buigt de extra ballast die een kind met zich meedraagt, zoals leerproblemen, aandachtsstoornis, taalachterstand om tot bruikbare bagage. Meer bagage voor betere resultaten! EducaPlus kan zorgen voor vakspecifieke begeleiding en huiswerkbegeleiding aan huis voor kinderen en jongeren uit het lager en secundair onderwijs. Er is ook een afzonderlijke cursus leren studeren. Dankzij een uitgebreid netwerk van leerkrachten kan je zoon of dochter overal in Vlaanderen of Brussel kwalitatieve begeleiding krijgen. Als klant van Partena Ziekenfonds geniet je het voordeeltarief van 30 euro per uur voor studiebegeleiding bij EducaPlus. Meer info: www. educaplus.be. 10 profiel januari 2015

13 NIEUWSBRIEF NIET ONTVANGEN? Check de spamfilter! Maandelijks houdt Partena Ziekenfonds haar leden op de hoogte van de laatste nieuwtjes en diensten via een digitale nieuwsbrief. We horen af en toe van onze leden dat ze die graag zouden ontvangen, maar er nooit eentje terugvinden in hun mailbox. Heb jij je ingeschreven voor de nieuwsbrief van Partena Ziekenfonds en nog steeds niks ontvangen? Kijk dan even na of de brief niet is tegengehouden door de spamfilter van je mailbox. Als je de nieuwsbrief daar terugvindt, kun je die manueel goedkeuren en zul je de brief de volgende keer gewoon in je mailbox zien verschijnen. Schrijf je in op de nieuwsbrief via www. partena-ziekenfonds.be. PARTENA IS OP ZOEK... NAAR JOU! Om onze ambitieuze doelstellingen mee te verwezenlijken en te versterken, zijn we bij Partena voortdurend op zoek naar competente en enthousiaste medewerkers. Zoek je een afwisselende job en wil je écht mensen helpen? Dan ben jij misschien wel de medewerker die we zoeken. Partena heeft een open en jonge bedrijfscultuur met ruimte voor initiatief, inspraak en vernieuwing. We zijn een organisatie in beweging en bieden zowel zorg-, comfort- als gezondheidsdiensten aan. Kom je bij ons werken, dan bieden we je een aantrekkelijke werkplek met aandacht voor het welzijn van onze medewerkers, voldoende opleiding- en ontwikkelings mogelijkheden, en flexibele werkuren met oog voor work-life balance. Iets voor jou? Bekijk onze vacatures op www. partena-jobs.be. ZORGVERZEKERING: BETAAL JE BIJDRAGE VOOR 30 APRIL 2015 Iedereen die in Vlaanderen woont en ouder is dan 26 jaar, is verplicht zich bij een zorgkas aan te sluiten en jaarlijks een bijdrage te betalen. Zo draagt iedereen bij aan de Vlaamse Zorgverzekering. Die Zorgverzekering biedt een maandelijkse tegemoetkoming voor niet-medische kosten aan mensen die zwaar zorgbehoevend zijn of in een rustoord verblijven. Voor 2015 moet de bijdrage voor de Zorgverzekering uiterlijk op 30 april betaald zijn. De bijdrage is wel degelijk verplicht. Voor elk jaar dat je niet betaalt, wordt je eigen recht op tegemoetkoming via de Zorgverzekering 4 maanden opgeschort. Betaal je je ziekenfondsbijdragen via domiciliëring, dan wordt je bijdrage voor de Zorgverzekering rechtstreeks bij je bank opgevraagd. Meer info over de zorgverzekering vind je op www. vlaamsezorgverzekering.be. HOSPITALISATIEVERZEKERING NEMEN NA JE 65STE: BIJ PARTENA KAN HET! Ben je ouder dan 65 en heb je nog geen hospitalisatieverzekering? Voor de hospitalisatieverzekering Hospitalia van Partena geldt sinds 1 augustus 2014 geen leeftijdsbeperking meer, waardoor ze ook toegankelijk wordt voor wie ouder is dan 65 jaar. Hospitalia garandeert de terugbetaling van je hospitalisatie, zonder franchise, tot euro per jaar, en vanaf de eerste dag van je opname. Bovendien betaalt Hospitalia ook de werkelijke kosten van een verblijf in een meerpersoonskamer terug. Ook de kosten van een daghospitalisatie en de kosten van verzorging tot 1 maand na de ziekenhuisopname vallen onder de terugbetaling van Hospitalia. Voor meer info en de complete voorwaarden, kijk op www. partena-ziekenfonds.be. profiel januari

14 STRALEND EN GEZOND het nieuwe jaar in Het buikje rond gegeten en nu het nieuwe jaar vol goede voornemens aanvatten... Klinkt veelbelovend, maar vaak blijkt het toch moeilijker dan gedacht om jezelf en je lichaam weer op het gezonde pad te krijgen. Goedele Leyssen bundelde haar tips in het boek Boost en legt je uit hoe je aan de hand van kleine, makkelijke ingrepen, het maximum uit je lichaam kan halen. ADEM ENERGIE IN Ademen door je rechterneusgat heeft een opwekkend effect. Het maakt je vitaal, snel, alert, geeft je kracht en een positieve houding. Ga met een rechte rug in kleermakerszit zitten en leg je rechterarm gestrekt op je rechterknie. Met de duim van je linkerhand sluit je je linkerneusgat af terwijl je andere vingers als antennes omhoog steken. Adem lang en diep door je rechterneusgat. Doe dit 26 keer, waarbij je intens focust op je ademhaling. Adem in. Hou je adem 10 seconden vast, en ontspan. LAAT JE HAAR STRALEN Met een glanzende bos haar lijk je jonger en frisser. Een mix van amandelolie en sesamolie (verkrijgbaar in de drogisterij en/of super markt) maakt beschadigd haar weer zacht en glad. Voeg er enkele druppels etherische olie van rozemarijn of ylangylang (stimuleert de haargroei en verbetert de gezondheid van de hoofdhuid) aan toe en laat de hele nacht inwerken. Was je haar de volgende ochtend en spoel het zorgvuldig uit. EET JE GEZOND Koriander zuivert je lichaam door zich te binden aan de zware metalen uit bv. je tonijncarpaccio en ze onder zachte dwang naar buiten te begeleiden. Zet ook regelmatig zwavelrijke groenten zoals spruitjes, broccoli, knoflook, rucola, water kers, radijzen, bloemkool en rodekool op het menu. Zwavel helpt bij de vorming van detoxenzymen, die zure afval producten in het bloed en het lymfesysteem neutra liseren. MEDITEER STRESS WEG Ben je onrustig, ongerust of heb je zin om heel hard te gillen? Van deze meditatieoefening wordt je geest kalmer. Je gedachten zullen er nog steeds zijn, maar ze zullen minder impact hebben op hoe je je voelt. Drink een glas water voor je met de meditatie begint. Ga in kleermakerszit zitten, met een mooie rechte rug, en sluit je ogen. Kruis je armen en stop de handen met de palmen open onder de oksels. Breng je schouders omhoog en trek je kin lichtjes naar achteren (niet naar beneden). Adem zo traag mogelijk in en uit. SLAAP RUSTIG Om s avonds in bed je lichaam en geest te kalmeren, kun je iets warms op je solar plexus leggen. Die ligt in het midden van de ribbenkast onder de borst en de longen, net boven de maag. Kun je de slaap toch niet vatten omdat je blijft piekeren, leg dan een notitieboekje op je nachttafel en schrijf alles op wat in je opkomt. Op die manier kun je je zorgen loslaten tot de volgende ochtend. LEES MEER! Boost - Goedele Leyssen uitgeverij Manteau ISBN: ,50 euro Te koop met 15% korting via www. partena-gezondheidshop.be (Cumuleerbaar met 10% korting via Voordelen pakket voor klanten van Partena Ziekenfonds*). * Mits regelmatige betaling van ziekenfondsbijdrage voor het Voordelenpakket. 12 profiel januari 2015

15 Je GEZONDHEID DIGITAAL Nog sneller en beter geholpen De federale overheid werkt onder de noemer ehealth aan een manier om patiëntendossiers op een veilige en correcte manier elektronisch te delen. Tal van initia tie ven voor zowel jou rechtstreeks als achter de schermen, zorgen ervoor dat je efficiënter, accurater én sneller geholpen wordt. Dit biedt dus veel voordelen en daarom zet ook Partena sterk in op digitalisering. UITWISSELING VAN JE GEZONDHEIDSGEGEVENS Voor een kwaliteitsvolle zorg hebben zorgverleners nood aan je gezondheidsgegevens. Daarom wisselen ze steeds vaker informatie uit via streng beveiligde elektronische netwerken. Dat gebeurt met respect voor de privacy en alleen als je daarvoor eerst je toestemming geeft. Maar hoe doe je dat? 2 MOGELIJKHEDEN 1. Je doet het zelf Je registreert je toestemming zelf online via de toepassing ehealthconsent op de website van het ehealth-platform. Surf naar www. ehealth.fgov.be/nl/citizen, klik op toegang tot ehealth Consent en meld je aan met je elektronische identiteitskaart en pincode. Je hebt hiervoor ook een kaartlezer nodig. 2. Je vraagt het aan iemand anders Artsen, apothekers en het administratief personeel van een ziekenhuis kunnen op jouw vraag ook je toestemming beheren. Zij kunnen dat met je identiteitskaart of ISI+-kaart, ook zonder je pincode. WIE KRIJGT TOEGANG TOT JE GEGEVENS? Als je toestemming geeft, krijgen al je zorgverleners toegang tot je gegevens. Het kan gaan om: je huisarts die je globaal medisch dossier (GMD) beheert specialist(en) ziekenhuisartsen apothekers thuisverpleegkundigen Zij kunnen een medicatieschema opstellen en opvolgen, overbodige behandelingen vermijden, De uitwisseling van gezondheids gege vens biedt dus vele voordelen. Eenmaal je toestemming hebt gegeven, kun je de toegangsrechten tot je gegevens zelf beheren. Je bepaalt dus zelf welke zorgverleners je gegevens kunnen delen. MEER INFO! Vragen over de installatie van je elektronische identiteitskaart? Neem een kijkje op www. eid.belgium.be. Problemen met het geven van toestemming? Contacteer het ehealth-platform via T of DIGITALISERING ACHTER DE SCHERMEN Ook Partena trekt de kaart van de digitalisering om haar klanten beter te helpen. Zo werkt Partena met een innovatief scanningsysteem, waarbij alle inkomende documenten, zoals doktersbriefjes of aanvraagformulieren worden gescand. Geen sinecure, als je weet dat Partena maar liefst tot doktersbriefjes en andere documenten per dag ontvangt! profiel januari

16 SOCIALE DIENSTVERLENING ADVIES, PRAKTISCHE HULP OF ZORG NODIG? PARTENA STAAT VOOR JE KLAAR! Weten wat je recht is op sociale voordelen en tegemoetkomingen? Op zoek naar extra hulp voor je ouders, je zorgbehoevende partner of jezelf? In alle rust herstellen na een ziekte of behandeling? De Sociale Dienstverlening van Partena Ziekenfonds biedt het juiste advies en degelijke zorg wanneer je die het meest nodig hebt. Heb je nood aan extra zorgen, voor jezelf, of voor een familielid, bespaar je dan de moeite om lukraak op zoek te gaan naar advies en ondersteuning. De Sociale Dienstverlening van Partena Ziekenfonds bekijkt je vraag om hulp graag in z n geheel en zoekt een oplossing op maat van jou en je omgeving. BETROUWBAAR ADVIES, MET KENNIS VAN ZAKEN Wanneer heb je recht op een uitkering, een tegemoetkoming of een premie? Waar en hoe kun je die aanvragen? Vaak is het moeilijk om wijs te raken uit alle richtlijnen en aanbevelingen. Bij Partena kennen we de materie door en door en staan we je graag bij met professioneel advies. Zo kun je bij ons terecht met je vragen over tegemoetkomingen en premies, voor financiële ondersteuning voor iemand met een beperking, voor hulp bij het aanvragen van de Vlaamse Zorgverzekering, of juridisch advies bij vragen over je ziekenhuisfactuur. PRAKTISCHE HULP WAAR NODIG Partena helpt je ook puur praktisch verder. Hoe vind je de juiste zorg voor iemand die ouder wordt, ziek is, of herstellend? Welke praktische hulpmiddelen bestaan er om het leven comfortabeler en veiliger te maken? Hoe kun je je huis aanpassen aan een nieuwe leefsituatie? In onze Gezondheidshop kun je het nodige materiaal aankopen of uitlenen, je krijgt er op afspraak advies voor jouw situatie, en je kunt er een aangepaste woning bekijken in onze belevenisruimte. EEN TOTAAL ZORGPLAN Partena helpt je niet alleen om de juiste hulp en zorg te vinden voor jouw persoonlijke situatie, maar ook om alle aspecten van hulp en zorg mooi op elkaar af te stemmen. Zo ondersteunen en begeleiden we niet alleen wie zorg nodig heeft, maar ook hun mantelzorgers. Vraag je je af of je een beroep kunt doen op de diensten van de Sociale Dienstverlening? Aarzel niet en contacteer ons vrijblijvend. We regelen graag een afspraak in een Partenakantoor in je buurt. Bel naar T of stel je vraag via www. partena-ziekenfonds.be/contact. Frank: Onze ouders wonen nog samen thuis maar we hebben al veel miserie gehad. Moeder heeft al een paar jaar de ziekte van Alzheimer. Ze kan fysiek nog heel wat, maar ze vergeet veel. Vader is geestelijk nog fit, maar is fysiek zwaar zorgbehoevend. Mijn zus en ik gaan afwisselend langs om te helpen met het huis houden en de boodschappen. En we letten erop dat ze hun medi ca tie nemen en dat de administratie in orde is. Af en toe nemen we ver lof op om met een van hen bij de dokter langs te gaan Die dagelijkse zorg is heel zwaar. We kunnen het eigenlijk niet meer aan. WAT KAN PARTENA DOEN? Een tegemoetkoming van de Vlaamse Zorgverzekering aanvragen voor beide ouders. Gezinszorg (boodschappen, eten maken, ) inschakelen om de mantelzorgers te ontlasten. Advies van onze referentiepersoon dementie. Die waakt met specifieke kennis van zaken over een kwaliteitsvolle bege leiding en zorg voor personen met dementie en hun omgeving. Een pillendoosje uit de Partena Gezondheidshop voorzien zodat de medicatie makkelijk opgevolgd kan worden. Een thuiszorgteam samenstellen en een leefbaar zorgplan opstellen waarin familie en zorgverleners efficiënt samenwerken. Oppashulp voorzien: zo kan de familie er af en toe met een gerust hart eventjes tussenuit. Een poetsvrouw met dienstencheques regelen via Hulp in huis. Solmobielplus inschakelen voor het vervoer van en naar de dokter. 14 profiel januari 2015

17 Martine: Mijn moeder is 81 en woont nog alleen thuis. Maar sinds haar ziekenhuisopname vorige maand wordt ze meer en meer zorgbehoevend. Ze was thuis gevallen en raakte niet meer overeind. Ik vond haar pas s avonds, toen ik even binnensprong. Ze kan zichzelf niet goed meer wassen en heeft 2 keer per week gezins hulp, maar dat is volgens mij niet meer genoeg. Ik vind het ook niet meer verantwoord dat ze de trap naar boven neemt WAT KAN PARTENA DOEN? Meer gezinszorg voorzien, om zo meer zorg en praktische hulp te bieden. Een thuisverpleegkundige regelen, die dagelijks langskomt voor de persoonlijke verzorging. Een personenalarmsysteem aanvragen, zodat er bij een val meteen hulp komt. Ergotherapeutisch advies: kleine ingrepen in de woning kunnen het leven makkelijker en veiliger maken. Productadvies door Partena Gezondheidshop: een traplift houdt de bovenverdieping veilig bereikbaar. Of een zorgbed op de benedenverdieping zorgt voor een veilige en ergonomische slaapomgeving. Ann (Sociale Dienstverlening Partena): We hielpen onlangs een bejaard koppel waar de taken heel traditioneel verdeeld zijn: mevrouw is de zorgende figuur in huis. Zij heeft onlangs een hersentumor gehad en weet dat haar toekomst er niet roos kleurig uitziet. Ze maakt zich zorgen over haar echtgenoot. Wie kan hem mee ondersteunen nu zij ziek is, en wat zal er gebeuren als ze er niet meer is We hebben in de eerste plaats goed geluis terd. WAT ZAL PARTENA DOEN? Aanvraag van de zorgverzekering voor beide partners. Zorgverblijf voor mevrouw zodat ze in alle rust kan herstellen van de operatie. Opstart van een thuiszorgteam om een leefbaar zorgplan op te stellen waarin familie en zorgverleners efficiënt samenwerken. Gezinszorg voor boodschappen, eten maken, huishoudelijke taken, Oppashulp inschakelen. Een poetsvrouw met dienstencheques regelen via Hulp in huis. Ergotherapeutisch advies over praktische hulpmiddelen in huis. VOOR WIE? Iedereen kan beroep doen op de gratis dienstverlening van Partena Sociale Dienstverlening. In het bijzonder willen wij personen onder steunen die moeilijkheden ondervinden door ziekte, handi cap en ouderdom. WAT KUNNEN WIJ DOEN? advies, oplossingen en ondersteuning op maat opmaak van je dossier voor de Vlaamse Zorgverzekering en voor het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap (VAPH) nagaan of je recht hebt op sociale voordelen en tegemoetkomingen het regelen van thuiszorg, thuisverpleging en poetshulp juridisch advies niet-dringend ziekenvervoer kraamzorg advies over woningaanpassing en hulpmiddelen aankopen of huren van (loop) hulpmiddelen en paramedisch en revalidatiemateriaal installatie van een personenalarmsysteem profiel januari

18 WAT ALS TRAPPENLOPEN MOEILIJK WORDT? Iedereen wil zo lang mogelijk thuis wonen of thuis voor zijn gezinsleden zorgen. Ook als traplopen zwaar wordt. Met een traplift geniet je nog jarenlang van de geborgen heid van je eigen woning en ga je dagelijks veilig de trap op en af. KAN EEN TRAPLIFT OP ELKE TRAP GEPLAATST WORDEN? Steil, smal of met veel bochten, een traplift kan op bijna elke trap geïnstalleerd worden. Er bestaan verschillende types trapliften die zowel voor rechte als voor gebogen trappen een oplossing bieden. Iedere traplift is maatwerk, net omdat geen enkele trap gelijk is. In functie van je trapsituatie, én van je wensen en behoeften, stellen adviseurs je een oplossing voor en maken ze een vrijblijvende offerte. Een tweedehands trap wordt afgeraden. WAT ALS ER IETS OP DE TRAP STAAT? Een wasmand die nog op de trap staat, je kleinkind dat op de traptreden speelt of de hond die aan de voet van de trap ligt? Kies voor een traplift met een automatisch stopsysteem, en er kan niets gebeuren. Zodra de traplift met een hindernis in aanraking komt, stopt hij automatisch. WERKT EEN TRAPLIFT BIJ STROOMUITVAL? Stel je voor: de stroom valt uit, terwijl je alleen thuis bent en net met de lift de trap opgaat. Bij goede trapliften is er geen enkele reden tot bezorgdheid. Die beschikken over een accu, zodat je ook zonder stroom met de lift de trap op en af kunt. MOET IK REKENING HOUDEN MET SCHADE AAN DE TRAP OF MUUR? Neen, een traplift installeren betekent geen tijdrovende verbouwing en schade. Trapliften worden bijna altijd bevestigd op de traptreden. Daarbij worden de kleinst mogelijke en meest veilige aanhechtingen gebruikt. Voor het installeren van de traplift is er slechts 1 stopcontact nodig. HOE LANG DUURT HET VOOR DE LIFT GEBRUIKSKLAAR IS? Een rechte eenvoudige traplift installeren duurt een halve dag. Voor trap liften voor trappen met bochten, of een traplift over verschillende verdiepingen duurt het iets langer. Maar meestal is ook deze klus geklaard binnen de dag. Wist je dat een traplift ook bij vloer verwarming voorzien kan worden? WAT ALS DE LIFT HET OP ZONDAG NIET MEER DOET? Net zoals bij een auto, een fiets of een ander elektrisch voorwerp heeft een traplift onderhoud nodig en kan hij defect raken. Kies dus voor een traplift waarbij je ook een onderhouds- of servicecontract kunt nemen met een 24/24 uur meldingspunt voor pannes en moeilijkheden. Zo ben je zeker dat wanneer je traplift defect is, zelfs op zondag om 22 uur of om 6 uur s morgens, er snel iemand bij je langskomt om het probleem te verhelpen. ZIJN ER FINANCIËLE TUSSENKOMSTEN? Trapliften maken langer thuiswonen mogelijk. Daarom steunen de Vlaamse, provinciale en gemeentelijke overheden en besturen heel vaak de installaties van trapliften. De steunmaatregelen zijn afhankelijk van je woonplaats, leeftijd, gezinsinkomen, de waarde van je huis, Voor een correct aanbod van steunmaatregelen vind je op www. partena-gezondheidshop.be de contactgegevens van de verschillende instanties. Je kunt ook advies vragen aan het ergo thera peutisch team van Partena via www. partena-ziekenfonds.be/contact of via T Personen met een handicap die jonger zijn dan 65 jaar genieten eventueel een tussenkomst via het Vlaams Agentschap voor Per so nen met een Handicap. Om te weten of je hierop al dan niet recht hebt, kun je ook terecht bij het ergotherapeutisch team van Partena. 16 profiel januari 2015

19 GEZONDHEIDSHOP PARTENA GEZONDHEIDSHOP KIEST THYSSENKRUPP ENCASA ALS MOBILITEITSPARTNER EN WEL VOOR DEZE TROEVEN Duitse kwaliteit en 60 jaar ervaring een oplossing voor elke trap ontwikkeld met artsen en kinesisten producent met eigen plaatsingsdienst vrijblijvend een afspraak bij je thuis en een duidelijke offerte hulp bij aanvraag van subsidies uitstekende nazorg achteraf met 24u/24u helpdesk slechts 4 à 6 weken van bestelling tot plaatsing HEB JE VRAGEN OVER EEN TRAPLIFT? WENS JE GRATIS EN VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE? Bel de adviseurs van Partena Gezondheidshop op T Surf naar www. partena-gezondheidshop.be. Bezoek de Gezond heid shop in Gent (Sluisweg 2, 9000 Gent). GRATIS onderhoudscontract EN ER IS MEER! Ga je over tot de aankoop van een ThyssenKrupp Encasa traplift, dan geniet je van een GRATIS onderhoudscontract t.w.v. minimaal 152 euro tijdens het eerste gebruiksjaar. Dit contract omvat een gratis onderhoudsbeurt en gratis bijstand bij eventuele storingen. De actie is geldig tot en met 31/03/2015, enkel voor klanten van Partena Ziekenfonds. Aankopen bij ThyssenKrupp komen niet in aanmerking voor de 10% korting uit het Voordelenpakket. * Mits regelmatige betaling van je ziekenfondsbijdrage voor het Voordelenpakket. 10% korting JOUW VOORDEEL BIJ PARTENA GEZONDHEIDSHOP Op www. partena-gezondheidshop.be en in de ruime winkel in Gent vind je een uitgebreid gamma gezondheidsproducten en aangepast materiaal voor iedereen die gezond in het leven staat, en zorgbehoevenden. Partena Gezondheidshop is een erkend verstrekker voor de zorgtrajecten van diabetesmateriaal. Bovendien vind je er tal van producten voor je zwangerschap en voor baby en mama. Je kunt er ook terecht voor gratis professioneel advies over woning aanpassing, comfortmeubelen en ergonomisch wonen. We leveren gratis in een Partena-kantoor in je buurt. Voor bestel lingen vanaf 50 euro leveren we ook gratis bij je thuis. Klanten van Partena Ziekenfonds genieten een directe korting van 10% op het volledige assortiment en 30% op incontinentiemate riaal*. Nieuw in 2015: Je krijgt je voordeel van Partena Ziekenfonds onmiddel lijk in de Gezondheidshop. Je hoeft je factuur niet meer eerst aan je ziekenfonds te bezorgen. MEER INFO? www. partena-gezondheidshop.be en T profiel januari

20 SPORTEN met je HART Meer bewegen ontstresst, maakt je fit, verbetert je conditie en helpt je gewicht onder controle te houden. Om lopen, fitnessen en andere work-outs gezond te houden is het belang rijk om je hartslagritme onder controle te houden en je maxi male hartslag niet te overschrijden. Zo voor kom je blessures en een oververmoeid lichaam. HARTSLAGZONES EN MAXIMALE HARTSLAG De beste resultaten boek je wanneer je op het juiste inspanningsniveau traint. Het meest gekende uitgangspunt hiervoor is de maximale hartslag. Je maximale hartslag is het aantal hartslagen per minuut waar je hartslag niet boven mag komen. Die bereken je zo: jouw leeftijd = maximale hartslag. Bv. Je bent 40 jaar, dan is 180 (220-40) je maximale hartslag. Let wel, deze benadering is bedoeld voor de recreatieve sporter. Start je op latere leeftijd met sporten, gooi je je levenswijze radicaal om of wil je intensief gaan sporten? Vraag dan eerst advies aan je huisarts. Afhankelijk van je doelstelling ga je trainen in 1 van de 4 hartslagzones. Een hartslagzone bereken je als een percentage van jouw maximale hartslag. Hartslagzone doelstelling 50-60% revalideren, beginnende sporter 60-70% verbeteren fitheid, op peil brengen en houden van gewicht 70-85% ontwikkeling hart, ademhalingssysteem, longfunctie, algemene conditieverbetering 85-90% getrainde sporters gedurende korte periodes, 1 of 2 keer week > 90% topsport TRAINEN MET HARTSLAGMETER Een hartslagmeter bestaat uit een borstband en een computer die alle datagegevens opslaat. Vroeger gebruikten we het traditionele sporthorloge, vandaag bestaan er ook connected hartslagmeters die met de smartphone communiceren. De sensoren van de borstband meten om de paar seconden de kleine elektrische stoten van het hart en sturen die door naar je sporthorloge of smartphone. De hartslagmeter geeft op die manier de intensiteit van je training weer. Beschouw hem als je persoonlijke coach die aangeeft wanneer je te intens (verhoogd risico op blessures of verzuring) of te weinig intens (niet behalen van je doelstelling) traint. 18 profiel januari 2015

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Hospitalisatieverzekering, schuldsaldoverzekering, verzekering gewaarborgd wonen, verzekering voor motorrijtuigen,

Nadere informatie

50 +! Je bent. be/go51. Heb je nog genoeg geld voor een lang en gelukkig leven?

50 +! Je bent. be/go51. Heb je nog genoeg geld voor een lang en gelukkig leven? 2 Klaar voor je pensioen? 3 Reis zonder omwegen 14 De sandwichgeneratie Deze commerciële bijlage valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie. be/go51 Ready to take off? nr. 5 - Juni 2012 BIJHOUDEN

Nadere informatie

Op pagina 5 van deze Visie lees je hoe de prijs van geneesmiddelen tot stand komt, en hoe je zelf kunt besparen op je kosten bij de apotheker.

Op pagina 5 van deze Visie lees je hoe de prijs van geneesmiddelen tot stand komt, en hoe je zelf kunt besparen op je kosten bij de apotheker. s e 5 Regio Mechelen Vrijdag 6 maart 2015 Prijs meeste generische geneesmiddelen daalt met 6 procent Pilletjes goedkoper Door een reeks besparingsmaatregelen van de federale regering worden heel wat generische

Nadere informatie

zorgwijzer Wie heeft oog voor de arts? Speciale editie Magazine Juli 2012

zorgwijzer Wie heeft oog voor de arts? Speciale editie Magazine Juli 2012 zorgwijzer 29 Magazine Juli 2012 Zorgwijzer verschijnt acht keer per jaar Jg. 4 nr. 29 ISSN 2034-211 x Zorgnet Vlaanderen, Guimardstraat 1, 1040 Brussel Afgiftekantoor Antwerpen X Mass Post P 902010 Speciale

Nadere informatie

Dementie, hoe ermee omgaan?

Dementie, hoe ermee omgaan? Dementie, hoe ermee omgaan? Alzheimer Deze brochure is een gezamenlijk initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, in het kader van het luisternetwerk

Nadere informatie

Xavier Brenez: Welk gezondheidsbeleid voor het Brussel van morgen? Dossier

Xavier Brenez: Welk gezondheidsbeleid voor het Brussel van morgen? Dossier Juni 2014 N 18 Het magazine van de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen - driemaandelijks Verantw. uitg.: Xavier Brenez - Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen - Sint-Huibrechtsstraat

Nadere informatie

Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet

Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet Secretariaat: Impulsstraat 6 C 2220 Heist-op-den-Berg Tel: 015/25.33.19 Fax: 015/23 33 38

Nadere informatie

ZORGTIPS.NL. Kies de juiste zorgverzekering. Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering

ZORGTIPS.NL. Kies de juiste zorgverzekering. Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering ZORGTIPS.NL Kies de juiste zorgverzekering Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering 2 Hoe kies je de juiste zorgverzekering voor 2015? Het einde van het jaar komt weer

Nadere informatie

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + +

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + + 20 Vragen over de sociale zekerheid + + + + + Een initiatief van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in samenwerking met de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid + + + + + 20 Vragen over

Nadere informatie

De maatschappij verandert. Verandert de zorg mee?

De maatschappij verandert. Verandert de zorg mee? De maatschappij verandert. Verandert de zorg mee? De maatschappij verandert. Verandert de zorg mee? 2 3 De samenleving verandert razendsnel. We zijn mondiger en verwachten meer dan ooit. Nieuwe, slimme

Nadere informatie

Minigids. Zorg 2014 Nieuwe regelingen & vergoedingen ZORG- VERZEKERINGEN. 10 x besparen op zorgkosten Overstappen kan lonen

Minigids. Zorg 2014 Nieuwe regelingen & vergoedingen ZORG- VERZEKERINGEN. 10 x besparen op zorgkosten Overstappen kan lonen Minigids 10 november 2013 ZORG- VERZEKERINGEN Zorg 2014 Nieuwe regelingen & vergoedingen 10 x besparen op zorgkosten Overstappen kan lonen MEER INFO: WWW.CONSUMENTENBOND.NL/ZORG Gezondgids Wilt u bewust

Nadere informatie

Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval

Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval Als het verkeer je raakt Praktische gids na een verkeersongeval Colofon Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval is een uitgave van Rondpunt en mjpublishing nv. Redactie: Peter

Nadere informatie

Dementie. Je staat er niet alleen voor

Dementie. Je staat er niet alleen voor Dementie Je staat er niet alleen voor Inhoud Voorwoord... 04 Wat is dementie?... 07 Soorten geheugen... 13 De verschillende vormen van dementie... 17 Nabij in de zorg...27 Het belang van een tijdige diagnose...

Nadere informatie

Word jong en vader. Borms en M. De Wilde, 2005, 50 p. 1 Dit is Fara-uitgave van mei 2012: een herwerking van de crz-uitgave Jong en Vader, R.

Word jong en vader. Borms en M. De Wilde, 2005, 50 p. 1 Dit is Fara-uitgave van mei 2012: een herwerking van de crz-uitgave Jong en Vader, R. Word jong en vader Ben je jong en (bijna) vader? Dan is deze brochure iets voor jou. Je vindt in deze brochure informatie over wat vader worden kan betekenen voor jou, antwoord op je rechten en plichten

Nadere informatie

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Mag de arbeidsgeneesheer informatie opvragen bij mijn huisarts? Wat als ik niet akkoord ga met de beslissing van de arbeidsgeneesheer? Kan de controlearts

Nadere informatie

België - Belgique 9000 Gent X 4/1032 Nieuws Startersdagen voor PAB PGB-experiment Interview met twee assistentes

België - Belgique 9000 Gent X 4/1032 Nieuws Startersdagen voor PAB PGB-experiment Interview met twee assistentes België - Belgique PB 9000 Gent X 4/1032 Nieuws april I mei I juni 2011 Startersdagen voor PAB blz.4 PGB-experiment blz.9 Interview met twee assistentes blz.12 Gratis naar REVA! > 10 GESLAAGD LANCERINGSFEEST

Nadere informatie

Ken je rechten als patiënt

Ken je rechten als patiënt Ken je rechten als patiënt Welke rechten heb ik als patiënt? Wie beslist over mijn behandeling als ik in coma lig? Wat is een vertrouwenspersoon? Hoe duid ik een vertegenwoordiger aan? Mag ik mijn patiëntendossier

Nadere informatie

dixit Gezondheidsorganisatie in Bangladesh is succesverhaal Iedereen low cost en alles is opgelost!? samenleving gezondheid werk krant over

dixit Gezondheidsorganisatie in Bangladesh is succesverhaal Iedereen low cost en alles is opgelost!? samenleving gezondheid werk krant over s e 11 Regio Antwerpen Vrijdag 6 april 2012 krant over samenleving gezondheid werk dixit Iedereen low cost en alles is opgelost!? Marc Leemans, voorzitter ACV 7 april: Wereldgezondheidsdag Gezondheidsorganisatie

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval

Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval Als het verkeer je raakt Praktische gids na een verkeersongeval Colofon Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval is een uitgave van Rondpunt gerealiseerd in nauwe samenwerking met

Nadere informatie

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

Artrose? Wat nu? 27 verhalen van patiënten. Wat nu? 1

Artrose? Wat nu? 27 verhalen van patiënten. Wat nu? 1 Artrose? Wat nu? 27 verhalen van patiënten Wat nu? 1 Artrose? Wat nu? 27 verhalen van patiënten Colofon Initiatiefnemer: Poly-artrose Lotgenoten Vereniging Auteurs: 27 leden van de P-AL Vormgeving en

Nadere informatie

Dementie. Als je niet meer weet dat je vergeet

Dementie. Als je niet meer weet dat je vergeet Dementie Als je niet meer weet dat je vergeet Inhoud Ziektebeelden dementie 5 Wat is dementie? 5 Ziektebeelden 6 Diagnose 8 Het ziekteproces of ziekteverloop 8 Preventie, de ziekte voorkomen? 9 Behandeling

Nadere informatie

Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3. Bol en Budiv P.4. Extra Infodagen voor starters P.5. Inge Vervotte op bezoek P.6

Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3. Bol en Budiv P.4. Extra Infodagen voor starters P.5. Inge Vervotte op bezoek P.6 Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3 Bol en Budiv P.4 Extra Infodagen voor starters P.5 Inge Vervotte op bezoek P.6 De basisprincipes van het PAB P.10 Getuigenis: Frank P.11 Goede werkgever P.12 Rechtzetting

Nadere informatie

Staking en actiedag geslaagd

Staking en actiedag geslaagd s e AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X - P806000 LEDENBLAD - JG. 68- VISIE NR. VRIJDAG 3 FEBRUARI 2012 ACV-voorzitter Marc Leemans tijdens een symbolische actie op het Brusselse Schumanplein. ACV-militanten, -secretarissen

Nadere informatie