Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015"

Transcriptie

1 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2015

2 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de voorafgaande periode. De Nieuwsflits omvat: - Stand- en stroomcijfers van WW-uitkeringen naar sector, leeftijd, duur, geslacht en regio - Online ingediende vacatures - Bij UWV ingediende ontslagaanvragen en door UWV verleende ontslagvergunningen De Nieuwsflits Arbeidsmarkt is een uitgave van de afdeling Arbeidsmarktinformatie en -advies van UWV. Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen, echter uitsluitend met bronvermelding. Nieuwsflits Arbeidsmarkt 1

3 WW-uitkeringen WW-uitkeringen mutatie /2014 jul jun aantal % jul % mutatie Nieuw ,5% ,5% Lopend ,5% ,8% Beëindigd ,1% ,2% -vanwege max. duur ,3% ,6% -vanwege werkhervatting ,8% ,9% -overige redenen ,7% ,9% Lopende WW-uitkeringen toegenomen In juli is het aantal lopende uitkeringen met ruim toegenomen in vergelijking met juni, een stijging van 2,5 procent. Bij mannen is het aantal uitkeringen met 2,1 procent gestegen, bij vrouwen met 2,8 procent. Vergeleken met de vorige maand is de stijging het sterkst bij de jongere leeftijdsgroepen: 7,6 procent bij de jongeren onder de 25 jaar en 5,9 procent bij de groep van 25 tot 35 jaar. Bij uitkeringen met een duur van minder dan een half jaar, is de stijging met 15,7 procent het grootst. Toename vooral vanuit onderwijs, uitzendbedrijven en vervoer en opslag Naar sector bekeken is de relatieve toename in vergelijking tot de vorige maand het grootst vanuit het onderwijs (+22,3%), vanuit de uitzendbedrijven (+5,8%) en vanuit de sector vervoer en opslag (+4,4%). De stijging in het onderwijs is ook zichtbaar bij de pedagogische beroepen (+22,9%). Een toename van het aantal uitkeringen in het onderwijs is gebruikelijk in de zomer vanwege het aflopen van tijdelijke contracten aan het einde van het schooljaar. De piek is in de afgelopen jaren wel hoger geworden. Het hoogste aantal lopende uitkeringen in een julimaand was in 2014 met meer dan lopende uitkeringen vanuit het onderwijs. Dit jaar zijn het er 685 minder. In aantallen uitkeringen is de stijging ten opzichte van de vorige maand het grootst vanuit de financiële en zakelijke dienstverlening (+3.270), vanuit het onderwijs (+3.000) en vanuit de sector gezondheidszorg, welzijn en cultuur (+2.080). Alleen meer uitkeringen aan 50-plussers Vergeleken met een jaar geleden telt juli dit jaar 3,8 procent minder uitkeringen ( ). Naar leeftijd bekeken is alleen onder 50-plussers (+5,1%) nog sprake van een toename van het aantal uitkeringen. Uitkeringen aan jongeren tot 25 jaar daalden met 10,5 procent. Naar uitkeringsduur valt vooral de daling bij uitkeringen tussen de 6 en de 12 maanden op: 29,2 procent minder dan in juli Naar opleidingsniveau is de daling bij de basisopleiding het grootst: 12,5 procent minder. Naar sector is de toename in vergelijking met juli 2014 het grootst vanuit de sector gezondheidszorg, welzijn en cultuur (+10,2%). Een relatief grote daling is er voor de bouwnijverheid (-31,3%). Naar beroep is de daling van het aantal uitkeringen het grootst bij de technische en industrieberoepen: 13,7 procent minder dan in juli vorig jaar. Nieuwe en beëindigde uitkeringen in juli Omdat het aantal nieuwe uitkeringen in juli hoger is dan het aantal beëindigde uitkeringen, is het aantal lopende uitkeringen is gestegen. Het aantal nieuwe uitkeringen is 5,5 procent hoger dan in juli Bij de WW-uitkeringen wordt onderscheid gemaakt tussen 4 en 5 weekse verslagperiodes. In 2014 waren januari,, juli en ober 5 weekse periodes. In 2015 zijn dat januari, il, juli, ober en ember. Nieuwsflits Arbeidsmarkt 2

4 jan t/m jul mutatie aandeel abs % Nieuw ,3% Beëindigd ,2% 100% 100% -max duur ,8% 33% 35% -werkhervatting ,9% 49% 48% -overige redenen ,7% 19% 17% Minder nieuwe WW-uitkeringen aan mannen dan een jaar geleden Er werden in de eerste zeven maanden van 2015 door UWV nieuwe WWuitkeringen verstrekt, bijna (-3,3%) minder dan in De daling van het aantal nieuwe uitkeringen is volledig toe te schrijven aan de mannen. Sectoren waar mannen de overhand hebben lieten dan ook de sterkste afname zien van het aantal nieuwe uitkeringen dit jaar. Zo nam het aantal nieuwe uitkeringen vanuit de bouwnijverheid de eerste zeven maanden van 2015 af met 32,6 procent. Alleen aan 50-plussers verstrekte UWV dit jaar (t/m juli) meer nieuwe uitkeringen (+6,2%) in vergelijking met vorig jaar. Onder jongeren tot 25 jaar was de afname van het aantal nieuwe uitkeringen relatief het grootst (-12,3%). Vooral meer werkhervattingen voor 55-plussers In de eerste zeven maanden van 2015 is het aantal werkhervattingen met 4 procent gestegen in vergelijking tot vorig jaar. De stijging is het grootst bij 50- plussers (+18%) en 55-plussers (+23%). Het aantal werkhervattingen van jongeren tot 25 jaar is met 11% gedaald. Voor personen afkomstig uit de sectoren vervoer en opslag (+17%) en gezondheidszorg en welzijn (+16%) viel het aantal werkhervattingen in de eerste zeven maanden van dit jaar flink hoger uit dan vorig jaar. Voor personen afkomstig uit de sector bouwnijverheid (-12%) nam het aantal werkhervattingen dit jaar vergeleken met 2014 echter sterk af. De uitkeringen, die beëindigd werden vanwege het bereiken van de maximale uitkeringsduur, namen vergeleken met een jaar geleden met 5 procent af. Nieuwsflits Arbeidsmarkt 3

5 jan 10 jun jul jan 11 jun jul jan 12 jun jul jan 13 jun jul jan 14 jun jul jan 15 jun jul nieuw/beëindigd lopend Nieuwe, lopende en beëindigde ww-uitkeringen Nieuw Beëindigd Beëindigd werk Beëindigd max duur Lopend lopend nieuw beëindigd beëindigd werk beëindigd maxduur jan jun jul jan jun jul jan jun jul Nieuwsflits Arbeidsmarkt 4

6 Hoogste WW-percentage voor 50-plussers Uitgedrukt in een percentage van de beroepsbevolking 2 komt het aantal WWuitkeringen in juli 2015, uit op 4,7 procent. Voor jongeren tot 25 jaar bedraagt het WW-percentage 1,0 procent en voor 50-plussers 7,6 procent. Bij de provincies lopen de WW-percentages uiteen van 3,9 procent voor Zeeland tot 5,5 procent voor Drenthe. Bij de grote steden is het WW-percentage het hoogst in Rotterdam met 5,6 procent. WW-uitkeringen WW-percentage jul 2015 jul 2014 jul 2015 jul 2014 Totaal ,7% 4,9% mannen ,4% 4,8% vrouwen ,2% 5,1% Leeftijd jaar ,0% 1,2% jaar ,5% 3,9% jaar ,3% 5,0% jaar ,8% 6,1% >= 55 jaar ,4% 7,7% >= 50 jaar ,6% 7,2% Opleidingsniveau basisopleiding ,0% 8,0% vmb/mbo alg/mbo ,0% 7,5% vwo/havo ,6% 1,6% mbo 2 t/m ,9% 5,1% hbo ,6% 4,6% wo ,6% 2,6% Provincie Groningen ,0% 5,2% Friesland ,3% 5,6% Drenthe ,5% 5,7% Overijssel ,2% 5,5% Flevoland ,2% 5,7% Gelderland ,9% 5,1% Utrecht ,2% 4,4% Noord-Holland ,1% 4,3% Zuid-Holland ,4% 4,6% Zeeland ,9% 4,0% Noord-Brabant ,0% 5,1% Limburg ,1% 5,2% Grote steden Amsterdam ,5% 4,8% Rotterdam ,6% 6,1% Den Haag ,8% 5,0% Utrecht ,9% 4,1% 2 Volgens de internationale beroepsbevolkingsdefinitie (ILO), waar CBS m.i.v op is overgestapt. Nieuwsflits Arbeidsmarkt 5

7 WW-uitkeringen WW-percentage jul 2015 jul 2014 jul 2015 jul 2014 Arbeidsmarktregio Drenthe ,8% 6,1% Friesland ,3% 5,6% Groningen ,0% 5,1% IJsselvechtstreek ,0% 5,3% Stedendriehoek en Noordwest Veluwe ,0% 5,0% Twente ,3% 5,6% Achterhoek ,9% 5,4% Food Valley ,0% 4,2% Midden-Gelderland ,7% 5,9% Rivierenland ,4% 4,8% Rijk van Nijmegen ,0% 5,3% Amersfoort ,4% 4,6% Flevoland ,2% 5,7% Gooi en Vechtstreek ,4% 4,8% Midden-Utrecht ,1% 4,3% Noord-Holland Noord ,6% 3,8% Zaanstreek/Waterland ,2% 4,3% Zuid-Kennemerland ,0% 4,1% Groot Amsterdam ,4% 4,6% Haaglanden ,3% 4,4% Holland Rijnland ,8% 3,8% Midden-Holland ,5% 5,7% Zuid-Holland Centraal ,1% 4,0% Drechtsteden ,5% 4,6% Gorinchem ,8% 3,9% Rijnmond ,3% 5,7% West-Brabant ,3% 5,3% Zeeland ,9% 4,0% Helmond-De Peel ,2% 5,4% Midden-Brabant ,1% 5,2% Noordoost-Brabant ,9% 5,1% Zuidoost-Brabant ,6% 4,8% Midden-Limburg ,9% 5,0% Noord-Limburg ,7% 5,8% Zuid-Limburg ,9% 5,1% Nieuwsflits Arbeidsmarkt 6

8 jan jun jul jan jun jul jan jun jul Online ingediende vacatures Bijna vacatures online 3 ingediend in 2015 In 2015 (t/m juli) werden bijna vacatures online ingediend, meer (+51%) dan in Voor technische- en industrieberoepen bedraagt de toename bijna vacatures. In relatieve zin is de stijging met 92 procent het sterkst bij de transportberoepen. Hier is het aantal vacatures bijna verdubbeld. Agrarische beroepen Economisch-administratieve beroepen Informatica beroepen Medische en paramedische beroepen Openbare orde- en veiligheidsberoepen Pedagogische beroepen Sociaal-culturele beroepen Technische en industrieberoepen Transportberoepen Verzorgende en dienstverlenende beroepen Totaal jan t/m jul Mutatie aantal % ,1% ,6% ,1% ,6% ,1% ,2% ,3% ,2% ,6% ,2% ,2% totaal totaal 3 Met ingang van januari 2015 wordt in de Nieuwsflits gerapporteerd over online ingediende vacatures. Het betreft vacatures die gemeld worden op werk.nl door werkgevers, UWV contractpartners, UWV Werkgeverservicepunten, UWV vestigingen en door Jobfeed. Nieuwsflits Arbeidsmarkt 7

9 jan-10 jun jul jan-11 jun jul jan-12 jun jul jan-13 jun jul jan-14 jun jul jan-15 jun jul Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen Aantal ingediende ontslagaanvragen bij UWV in juli fors minder dan in juni Er werden in juli bij UWV ontslagaanvragen ingediend. Dit is meer dan een halvering vergeleken met de maand juni, toen het aantal ingediende aanvragen met buitengewoon hoog was. Minder ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen dan vorig jaar In de eerste zeven maanden van 2015 hebben werkgevers ontslagaanvragen ingediend bij UWV, 10 procent minder dan in dezelfde periode van Dit jaar (t/m juli) werden door UWV ontslagvergunningen verleend, 15 procent minder dan vorig jaar. De meeste ontslagvergunningen (80%) werden verleend vanwege bedrijfseconomische redenen. jan t/m juli aandeel % mut Ingediend -bedrijfseconomisch % 82% 85% -arbeidsongeschiktheid % 14% 10% -andere redenen % 4% 4% totaal % 100% 100% Verleend -bedrijfseconomisch % 75% 80% -arbeidsongeschiktheid % 22% 16% -andere redenen % 3% 3% totaal % 100% 100% Ingediend Verleend Nieuwsflits Arbeidsmarkt 8

10 Statistische bijlage Lopende WW-uitkeringen 2015 mutatie 2014 mutatie 2015 / 2014 jul jun abs. % jul abs % Totaal ,5% ,8% Geslacht mannen ,1% ,0% vrouwen ,8% ,9% Leeftijd jaar ,6% ,5% jaar ,9% ,4% jaar ,1% ,3% jaar ,6% ,7% >= 55 jaar ,4% ,3% onbekend < 27 jaar ,9% ,2% jaar ,8% ,9% >= 50 jaar ,5% ,1% onbekend Verstreken duur uitkering < 6 maanden ,7% ,9% 6-12 maanden ,0% ,2% maanden ,0% ,1% >= 2 jaar ,2% ,8% Opleidingsniveau basisopleiding ,3% ,5% vmb/mbo alg/mbo ,0% ,2% vwo/havo ,8% ,2% mbo 2 t/m ,3% ,6% hbo ,8% ,3% wo ,1% ,3% onbekend Beroepsrichting Agrarische ,8% ,5% Economisch-administratieve ,8% ,6% Informatica beroepen ,6% ,1% Medische en paramedische ,2% ,5% Openbare orde- en veiligheid ,4% ,1% Pedagogische ,9% ,9% Sociaal-culturele ,1% ,8% Technische en industrie ,2% ,7% Transport ,3% ,6% Verzorgende en dienstverlenende ,8% ,8% Onbekend Sector Landbouw en visserij ,0% ,9% Industrie, delfstoffen en energie etc ,0% ,2% Grafische industie ,1% ,4% Metaal- en technische bedrijven ,8% ,2% Metaalindustrie ,4% ,9% Bouwnijverheid ,6% ,3% Bouwbedrijf ,3% ,1% Handel ,5% ,6% Detailhandel ,2% ,9% Grootwinkelbedrijf ,9% ,5% Groothandel ,3% ,9% Horeca ,0% ,7% Vervoer en opslag ,4% ,4% Financiële en zakelijke diensten ,4% ,2% Banken ,0% ,6% Reiniging ,6% ,7% Uitzendbedrijven ,8% ,3% Zakelijke dienstverlening ,9% ,7% Openbaar bestuur ,4% ,7% Onderwijs ,3% ,0% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur ,6% ,2% Culturele instellingen ,5% ,9% Gezondheidszorg en welzijn ,6% ,7% Onbekende sector Nieuwsflits Arbeidsmarkt 9

11 Lopende WW-uitkeringen naar regio 2015 mutatie 2014 mutatie 2015/2014 jul jun abs. % jul abs % Totaal ,5% ,8% Provincies Groningen ,7% ,7% Friesland ,4% ,5% Drenthe ,6% ,7% Overijssel ,9% ,1% Flevoland ,7% ,5% Gelderland ,6% ,0% Utrecht ,1% ,8% Noord-Holland ,4% ,9% Zuid-Holland ,9% ,6% Zeeland ,2% ,9% Noord-Brabant ,5% ,6% Limburg ,4% ,3% Onbekend Grote gemeenten Amsterdam ,5% ,3% Rotterdam ,2% ,5% Den Haag ,7% ,6% Utrecht ,4% ,3% Arbeidsmarktregio Drenthe ,5% ,0% Friesland ,4% ,5% Groningen ,5% ,6% IJsselvechtstreek ,3% ,6% Stedendriehoek en Noordwest Veluwe ,1% ,6% Twente ,4% ,5% Achterhoek ,2% ,9% Food Valley ,5% ,7% Midden-Gelderland ,8% ,5% Rivierenland ,9% ,2% Rijk van Nijmegen ,1% ,6% Amersfoort ,6% ,2% Flevoland ,7% ,4% Gooi- en Vechtstreek ,3% ,2% Midden-Utrecht ,1% ,4% Noord-Holland Noord ,2% ,8% Zaanstreek/Waterland ,1% ,6% Zuid-Kennemerland ,7% ,9% Groot Amsterdam ,6% ,0% Haaglanden ,1% ,0% Holland Rijnland ,3% ,9% Midden-Holland ,1% ,1% Zuid-Holland Centraal ,3% ,9% Drechtsteden ,8% ,3% Gorinchem ,8% ,1% Rijnmond ,3% ,4% West-Brabant ,1% ,3% Zeeland ,2% ,9% Helmond-De Peel ,8% ,8% Midden-Brabant ,5% ,2% Noordoost-Brabant ,3% ,1% Zuidoost-Brabant ,3% ,8% Midden-Limburg ,6% ,7% Noord-Limburg ,9% ,4% Zuid-Limburg ,4% ,6% Onbekend Nieuwsflits Arbeidsmarkt 10

12 Nieuwe WW-uitkeringen jan t/m jul mutatie Aandeel abs. % Totaal ,3% Geslacht mannen ,3% 52,1% 54,4% vrouwen ,6% 47,9% 45,6% Leeftijd jaar ,3% 10,7% 11,8% jaar ,1% 28,7% 29,2% jaar ,1% 22,3% 23,2% jaar ,6% 23,0% 22,4% >= 55 jaar ,9% 15,3% 13,3% onbekend < 27 jaar ,0% 16,8% 18,2% jaar ,8% 56,8% 57,7% >=50 jaar ,2% 26,4% 24,1% onbekend Maximale duur uitkering < 6 maanden ,1% 28,0% 28,2% 6-12 maanden ,2% 16,3% 16,6% maanden ,4% 24,1% 24,6% >= 2 jaar ,2% 31,7% 30,6% Opleidingsniveau basisopleiding ,0% 9,7% 11,4% vmb/mbo alg/mbo ,7% 25,1% 25,0% vwo/havo ,6% 3,1% 3,0% mbo 2 t/m ,5% 34,3% 33,3% hbo ,4% 18,7% 18,3% wo ,2% 7,3% 6,9% onbekend Beroepsrichting Agrarische ,0% 2,3% 2,1% Economisch-administratieve ,0% 26,9% 26,9% Informatica beroepen ,0% 2,1% 2,2% Medische en paramedische ,3% 3,0% 2,8% Openbare orde- en veiligheid ,1% 1,2% 1,2% Pedagogische ,2% 3,5% 3,8% Sociaal-culturele ,2% 6,8% 6,5% Technische en industrie ,5% 24,9% 26,0% Transport ,6% 8,6% 8,3% Verzorgende en dienstverlenende ,5% 18,9% 17,8% Onbekend Sector Landbouw en visserij ,5% 1,9% 1,6% Industrie, delfstoffen en energie etc ,8% 11,4% 11,6% Grafische industie ,0% 0,5% 0,7% Metaal- en technische bedrijven ,0% 4,6% 5,1% Metaalindustrie ,4% 1,0% 1,1% Bouwnijverheid ,9% 3,3% 4,5% Bouwbedrijf ,6% 2,5% 3,5% Handel ,3% 14,6% 14,5% Detailhandel ,8% 5,9% 6,0% Grootwinkelbedrijf ,0% 3,1% 2,7% Groothandel ,2% 5,6% 5,8% Horeca ,2% 3,8% 4,1% Vervoer en opslag ,1% 7,2% 6,1% Financiële en zakelijke diensten ,1% 35,7% 37,1% Banken ,4% 1,3% 1,6% Reiniging ,0% 1,9% 2,0% Uitzendbedrijven ,3% 16,1% 17,2% Zakelijke dienstverlening ,3% 13,9% 13,8% Openbaar bestuur ,0% 1,1% 1,0% Onderwijs ,7% 3,1% 3,4% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur ,4% 17,7% 15,8% Culturele instellingen ,0% 1,3% 1,3% Gezondheidszorg en welzijn ,5% 16,4% 14,5% Onbekende sector Nieuwsflits Arbeidsmarkt 11

13 Nieuwe WW-uitkeringen naar regio jan t/m jul mutatie abs. % Totaal ,3% Provincies Groningen ,7% Friesland ,3% Drenthe ,3% Overijssel ,7% Flevoland ,5% Gelderland ,1% Utrecht ,2% Noord-Holland ,8% Zuid-Holland ,5% Zeeland ,6% Noord-Brabant ,1% Limburg ,4% Onbekend Grote gemeenten Amsterdam ,4% Rotterdam ,1% Den Haag ,2% Utrecht ,1% Arbeidsmarktregio Drenthe ,3% Friesland ,3% Groningen ,1% IJsselvechtstreek ,7% Stedendriehoek en Noordwest Veluwe ,7% Twente ,7% Achterhoek ,2% Food Valley ,9% Midden-Gelderland ,8% Rivierenland ,2% Rijk van Nijmegen ,6% Amersfoort ,2% Flevoland ,4% Gooi- en Vechtstreek ,0% Midden-Utrecht ,3% Noord-Holland Noord ,7% Zaanstreek/Waterland ,8% Zuid-Kennemerland ,4% Groot Amsterdam ,7% Haaglanden ,2% Holland Rijnland ,8% Midden-Holland ,7% Zuid-Holland C entraal ,4% Drechtsteden ,4% Gorinchem ,3% Rijnmond ,4% West-Brabant ,2% Zeeland ,6% Helmond-De Peel ,5% Midden-Brabant ,0% Noordoost-Brabant ,5% Zuidoost-Brabant ,0% Midden-Limburg ,2% Noord-Limburg ,2% Zuid-Limburg ,7% Onbekend Nieuwsflits Arbeidsmarkt 12

14 Beëindigde WW-uitkeringen jan t/m jul mutatie Aandeel abs. % Totaal % Reden maximale duur % 33% 35% werkhervatting % 49% 48% overig % 19% 17% Geslacht mannen % 56% 57% vrouwen % 44% 43% Leeftijd jaar % 10% 12% jaar % 29% 31% jaar % 23% 24% jaar % 23% 21% >= 55 jaar % 15% 12% onbekend < 27 jaar % 16% 19% jaar % 58% 59% >= 50 jaar % 26% 22% onbekend Verstreken duur uitkering < 6 maanden % 62% 62% 6-12 maanden % 16% 18% maanden % 13% 12% >= 2 jaar % 9% 7% Opleidingsniveau basisopleiding % 10% 12% vmb/mbo alg/mbo % 27% 27% vwo/havo % 3% 3% mbo 2 t/m % 36% 34% hbo % 17% 17% wo % 7% 7% onbekend Beroepsrichting Agrarische % 3% 3% Economisch-administratieve % 26% 26% Informatica beroepen % 2% 2% Medische en paramedische % 3% 3% Openbare orde- en veiligheid % 1% 1% Pedagogische % 3% 3% Sociaal-culturele % 6% 6% Technische en industrie % 28% 28% Transport % 9% 9% Verzorgende en dienstverlenende % 18% 18% Onbekend Sector Landbouw en visserij % 2% 2% Industrie, delfstoffen en energie etc % 12% 11% Grafische industie % 1% 1% Metaal- en technische bedrijven % 5% 5% Metaalindustrie % 1% 1% Bouwnijverheid % 5% 6% Bouwbedrijf % 4% 4% Handel % 14% 14% Detailhandel % 6% 6% Grootwinkelbedrijf % 3% 3% Groothandel % 6% 6% Horeca % 4% 5% Vervoer en opslag % 7% 6% Financiële en zakelijke diensten % 37% 38% Banken % 1% 1% Reiniging % 2% 2% Uitzendbedrijven % 18% 19% Zakelijke dienstverlening % 13% 13% Openbaar bestuur % 1% 1% Onderwijs % 2% 3% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur % 15% 14% Culturele instellingen % 1% 1% Gezondheidszorg en welzijn % 14% 12% Onbekende sector Nieuwsflits Arbeidsmarkt 13

15 Beëindigde WW-uitkeringen naar regio jan t/m jul mutatie abs. % Totaal % Provincies Groningen % Friesland % Drenthe % Overijssel % Flevoland % Gelderland % Utrecht % Noord-Holland % Zuid-Holland % Zeeland % Noord-Brabant % Limburg % Onbekend Grote gemeenten Amsterdam % Rotterdam % Den Haag % Utrecht % Arbeidsmarktregio Drenthe % Friesland % Groningen % IJsselvechtstreek % Stedendriehoek en Noordwest Veluwe % Twente % Achterhoek % Food Valley % Midden-Gelderland % Rivierenland % Rijk van Nijmegen % Amersfoort % Flevoland % Gooi- en Vechtstreek % Midden-Utrecht % Noord-Holland Noord % Zaanstreek/Waterland % Zuid-Kennemerland % Groot Amsterdam % Haaglanden % Holland Rijnland % Midden-Holland % Zuid-Holland C entraal % Drechtsteden % Gorinchem % Rijnmond % West-Brabant % Zeeland % Helmond-De Peel % Midden-Brabant % Noordoost-Brabant % Zuidoost-Brabant % Midden-Limburg % Noord-Limburg % Zuid-Limburg % Onbekend Nieuwsflits Arbeidsmarkt 14

16 Beëindigde WW-uitkeringen vanwege werkhervatting, cumulatief Beindigde uitkeringen Beëindigd door werkhervatting Aandeel werk % mut % mut Totaal % % 49% 48% Geslacht mannen % % 55% 53% vrouwen % % 41% 41% Leeftijd jaar % % 39% 37% jaar % % 50% 48% jaar % % 54% 53% jaar % % 54% 54% >= 55 jaar % % 38% 38% onbekend < 27 jaar % % 42% 40% jaar % % 53% 52% >= 50 jaar % % 44% 45% onbekend Duur uitkering < 6 maanden % % 59% 58% 6-12 maanden % % 47% 45% maanden % % 29% 27% >= 2 jaar % % 7% 6% Opleidingsniveau basisopleiding % % 38% 42% vmb/mbo alg/mbo % % 48% 46% vwo/havo % % 39% 38% mbo 2 t/m % % 51% 50% hbo % % 53% 52% wo % % 50% 50% onbekend Beroepsrichting Agrarische % % 54% 56% Economisch-administratieve % % 47% 48% Informatica beroepen % % 54% 54% Medische en paramedische % % 48% 46% Openbare orde- en veiligheid % % 39% 38% Pedagogische % % 45% 44% Sociaal-culturele % % 45% 44% Technische en industrie % % 59% 57% Transport % % 48% 46% Verzorgende en dienstverlenende % % 37% 36% Onbekend Sector Landbouw en visserij % % 55% 58% Industrie, delfstoffen en energie etc % % 52% 52% Grafische industie % % 41% 44% Metaal- en technische bedrijven % % 57% 57% Metaalindustrie % % 57% 56% Bouwnijverheid % % 68% 70% Bouwbedrijf % % 65% 67% Handel % % 43% 43% Detailhandel % % 40% 40% Grootwinkelbedrijf % % 36% 35% Groothandel % % 49% 49% Horeca % % 42% 42% Vervoer en opslag % % 45% 45% Financiële en zakelijke diensten % % 52% 49% Banken % % 43% 44% Reiniging % % 28% 26% Uitzendbedrijven % % 58% 53% Zakelijke dienstverlening % % 51% 50% Openbaar bestuur % % 35% 38% Onderwijs % % 45% 43% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur % % 41% 40% Culturele instellingen % % 51% 51% Gezondheidszorg en welzijn % % 40% 39% Onbekende sector Provincies Groningen % % 54% 52% Friesland % % 59% 58% Drenthe % % 60% 58% Overijssel % % 55% 54% Flevoland % % 46% 42% Gelderland % % 50% 50% Utrecht % % 47% 46% Noord-Holland % % 44% 43% Zuid-Holland % % 44% 44% Zeeland % % 49% 49% Noord-Brabant % % 51% 50% Limburg % % 53% 52% Onbekend Grote gemeenten Amsterdam % % 37% 36% Rotterdam % % 42% 40% Den Haag % % 39% 39% Utrecht % % 44% 44% Nieuwsflits Arbeidsmarkt 15

17 Beëindigde WW-uitkeringen vanwege bereiken maximale uitkeringsduur, cumulatief Beëindigde uitkeringen Beëindigd vanwege max. duur Aandeel max.duur % mut % mut Totaal % % 33% 35% Geslacht mannen % % 29% 32% vrouwen % % 37% 40% Leeftijd jaar % % 49% 53% jaar % % 35% 38% jaar % % 29% 30% jaar % % 27% 27% >= 55 jaar % % 31% 33% onbekend < 27 jaar % % 46% 49% jaar % % 31% 32% >= 50 jaar % % 29% 30% onbekend Verstreken duur uitkering < 6 maanden % % 26% 28% 6-12 maanden % % 26% 30% maanden % % 43% 50% >= 2 jaar % % 78% 82% Opleidingsniveau basisopleiding % % 40% 40% vmb/mbo alg/mbo % % 33% 37% vwo/havo % % 43% 46% mbo 2 t/m % % 31% 33% hbo % % 30% 32% wo % % 32% 34% onbekend Beroepsrichting Agrarische % % 31% 31% Economisch-administratieve % % 34% 35% Informatica beroepen % % 32% 33% Medische en paramedische % % 30% 34% Openbare orde- en veiligheid % % 39% 44% Pedagogische % % 33% 36% Sociaal-culturele % % 35% 38% Technische en industrie % % 26% 28% Transport % % 32% 36% Verzorgende en dienstverlenende % % 41% 44% Onbekend Sector Landbouw en visserij % % 30% 30% Industrie, delfstoffen en energie etc % % 28% 30% Grafische industie % % 35% 38% Metaal- en technische bedrijven % % 25% 27% Metaalindustrie % % 23% 26% Bouwnijverheid % % 17% 18% Bouwbedrijf % % 19% 19% Handel % % 38% 39% Detailhandel % % 40% 41% Grootwinkelbedrijf % % 45% 50% Groothandel % % 32% 33% Horeca % % 39% 41% Vervoer en opslag % % 34% 36% Financiële en zakelijke diensten % % 32% 35% Banken % % 36% 38% Reiniging % % 48% 53% Uitzendbedrijven % % 28% 34% Zakelijke dienstverlening % % 32% 33% Openbaar bestuur % % 44% 45% Onderwijs % % 36% 38% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur % % 35% 38% Culturele instellingen % % 30% 30% Gezondheidszorg en welzijn % % 36% 39% Onbekende sector Provincies Groningen % % 30% 33% Friesland % % 27% 29% Drenthe % % 25% 28% Overijssel % % 28% 31% Flevoland % % 35% 38% Gelderland % % 31% 33% Utrecht % % 34% 35% Noord-Holland % % 36% 38% Zuid-Holland % % 37% 39% Zeeland % % 30% 32% Noord-Brabant % % 30% 33% Limburg % % 28% 32% Onbekend Grote gemeenten Amsterdam % % 44% 46% Rotterdam % % 39% 42% Den Haag % % 45% 46% Utrecht % % 36% 38% Nieuwsflits Arbeidsmarkt 16

18 Toelichting WW/NWW/WBB UWV ziet de WW-informatie als een belangrijke factor om inzicht te krijgen in de dynamiek op de arbeidsmarkt. Daarentegen beschouwt UWV de cijfers m.b.t. de bij UWV geregistreerde niet-werkende werkzoekenden (NWW) primair als een administratief gegeven. Deze cijfers worden in sterke mate bepaald door registratieprocessen van UWV en gemeenten. De cijfers die UWV presenteert mogen overigens niet worden verward met de officiële werkloosheidscijfers, zoals deze door het CBS worden gepresenteerd. WW Bij de WW-uitkeringen wordt onderscheid gemaakt tussen 4 en 5 weekse verslagperiodes. Beëindigde WW-uitkeringen naar sector hebben betrekking op de sector van instroom. De WW-cijfers in de Nieuwsflits hebben betrekking op het aantal WW-uitkeringen en niet op het aantal personen met een WW-uitkering. Een persoon kan tegelijkertijd meerdere WW-uitkeringen hebben. Niet-werkende werkzoekenden (NWW) en werkloze beroepsbevolking (WBB) UWV WERKbedrijf publiceert cijfers over niet-werkende werkzoekenden (NWW) op de website De cijfers over NWW verschillen van samenstelling met de werkloze beroepsbevolking (WBB) die het CBS publiceert. Enerzijds staan niet alle werklozen ingeschreven bij UWV WERKbedrijf, dit betreft vooral personen zonder recht op een uitkering zoals jongeren en herintreders. Anderzijds staan er personen bij UWV ingeschreven die niet tot de werkloze beroepsbevolking horen. Dit betreft met name personen die niet direct beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt bijvoorbeeld omdat zij een opleiding of cursus volgen. Dit geldt ook voor personen die niet actief naar werk zoeken. Een ander verschil is de wijze waarop beide cijfers tot stand komen: het NWW-cijfer komt voort uit de registratie van werkzoekenden door UWV, het WBB-cijfer van CBS komt tot stand door een enquête onder de beroepsbevolking. Met ingang van januari 2015 zijn CBS en UWV overgestapt op een nieuwe definitie voor WBB en NWW. In plaats van de nationale definitie wordt voortaan de internationale (ILO) definitie voor zowel WBB als NWW gehanteerd. Definities NWW en WBB m.i.v. januari Niet-werkende werkzoekenden (NWW): bij UWV ingeschreven werkzoekenden van 15 t/m 74 jaar zonder werk of minder dan 1 uur per week werkzaam. - Werkloze beroepsbevolking (WBB): personen van 15 t/m 74 jaar zonder werk of minder dan 1 uur per week werkzaam, die binnen 2 weken beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en de afgelopen 4 weken naar werk hebben gezocht. Betere ontsluiting arbeidsmarktinformatie Op de UWV website werk.nl/arbeidsmarktinformatie vindt u actuele arbeidsmarktinformatie per regio en per sector. Ook geeft UWV er een integraal beeld van vraag, aanbod en knelpunten op de arbeidsmarkt. Met deze informatie krijgt u een goed beeld van het aantal werkzoekenden binnen uw eigen gemeente. Of u ziet in één oogopslag waar u geschikte medewerkers vindt. De arbeidsmarktinformatie van UWV is ook beschikbaar op smartphone en tablet, onder de naam AMI mobiel. AMI mobiel biedt een overzicht van vraag en aanbod op de landelijke en de regionale arbeidsmarkt. AMI staat voor ArbeidsMarktInformatie. U ziet de recente ontwikkeling van het aantal bij UWV geregistreerde werkzoekenden voor 35 arbeidsmarktregio's en voor alle gemeenten in Nederland. Voor de arbeidsmarktregio's is een uitsplitsing naar tien beroepsgroepen mogelijk Ook biedt AMI mobiel een beeld van alle bij UWV bekende openstaande vacatures, zowel landelijk als voor de 35 arbeidsmarktregio s. Ook hier uitgesplitst naar tien beroepsgroepen. U vindt AMI mobiel via: of via deze qr-code: Disclaimer Het aantal niet-werkende werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf bestaat zowel uit personen met een uitkering (zoals WW of WWB) als uit personen zonder uitkering. UWV 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt 17

19 Nieuwsflits Arbeidsmarkt 18

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt September 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juni 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juni 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juni 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Oktober 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt September 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt September 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Oktober 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV 4 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Augustus 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures en UWV spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Augustus 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt November 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures en UWV Spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Oktober 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt November 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Bij UWV ingediende vacatures en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden

Niet-werkende werkzoekenden Januari 2012 Niet-werkende werkzoekenden 2 WW-uitkeringen 3 Vacatures ingediend bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures en UWV spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 50plus. Augustus 2015

Rapportage (N)WW 50plus. Augustus 2015 Rapportage (N)WW 50plus Augustus 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting WW/NWW/WBB 13 Colofon 14 Rapportage (N)WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 50plus. Juni 2015

Rapportage (N)WW 50plus. Juni 2015 Rapportage (N)WW 50plus Juni 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting WW/NWW/WBB 13 Colofon 14 Rapportage (N)WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Rapportage WW< 27 jaar. November 2016

Rapportage WW< 27 jaar. November 2016 Rapportage WW< 27 jaar November 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting NWW/WW/WBB 12 Colofon 13 Rapportage WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27 jaar WW-uitkeringen 1 2016 2015 nov

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Augustus 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juni 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juni 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juni 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Rapportage WW 50plus. Januari 2016

Rapportage WW 50plus. Januari 2016 Rapportage WW 50plus Januari 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting WW/NWW/WBB 12 Colofon 13 Rapportage WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen 1 50-plus 2016 2015 2015 2014

Nadere informatie

Rapportage WW< 27 jaar. Juni 2017

Rapportage WW< 27 jaar. Juni 2017 Rapportage WW< 27 jaar Juni 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting NWW/WW/WBB 11 Colofon 12 Rapportage WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27 jaar WW-uitkeringen 1 2017 mutatie 2016

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt November 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Rapportage WW 50plus. December 2016

Rapportage WW 50plus. December 2016 Rapportage WW 50plus December 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting WW/NWW/WBB 12 Colofon 13 Rapportage WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen 1 50-plus 2016 2015 dec 2015/2016

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Augustus 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting WW 15 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Rapportage WW 50plus. Juni 2017

Rapportage WW 50plus. Juni 2017 Rapportage WW 50plus Juni 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting WW/NWW/WBB 12 Colofon 13 Rapportage WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen 1 50-plus 2017 mutatie 2016 2017/2016

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator Arbeidsmarkt 5 Ingediende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juli 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juli 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt i 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting 10 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt September 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting WW 15 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 UWV Spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Oktober 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2012 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW)

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW) Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren - 309.900 lopende WW-uitkeringen, 1,8 procent meer dan in tember - Bovengemiddelde stijging lopende WW-uitkeringen horeca (+6,3%)

Nadere informatie

November 2012 WW-uitkeringen bijna verdubbeld sinds begin crisis eind 2008 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) met ruim 30.

November 2012 WW-uitkeringen bijna verdubbeld sinds begin crisis eind 2008 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) met ruim 30. November 2012 WW-uitkeringen bijna verdubbeld sinds begin crisis eind 2008-322.300 lopende WW-uitkeringen, 4 procent meer dan in ober - Veel meer uitkeringen voor jongeren (+13,4%) - Sterkste toename sectoren

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015

Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015 Rapportage (N)WW< 27 jaar Augustus 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon 18 Rapportage (N)WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 471.100 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Daling jonge werkzoekenden - Vooral daling agrarische beroepen en technische/industriële

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 UWV Spanningsincicator 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16

Nadere informatie

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus September 2012 Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in ustus - - 304.400 lopende WW-uitkeringen, bijna evenveel als in ustus en 21 procent meer dan een jaar geleden Aantal lopende WW-uitkeringen voor jongeren

Nadere informatie

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald - 477.800 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Minder werkzoekenden van 35-45 jaar dan een jaar geleden - Toename werkzoekenden met (para)

Nadere informatie

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Juli 2012 Bijna 300.000 WW-uitkeringen - 298.000 lopende WW-uitkeringen - Aantal WW-uitkeringen gestegen ten opzichte van voorgaande maand (2,5%) - Ruim de helft meer WW-uitkeringen voor jongeren dan in

Nadere informatie

Mei 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen iets afgenomen

Mei 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen iets afgenomen Mei 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 465.000 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Aantal jonge werkzoekenden met 5,6 procent afgenomen - Vooral daling werkzoekenden met korte

Nadere informatie

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden - 464.300 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - In i vrijwel evenveel werkzoekenden als in - Van de 55-plus beroepsbevolking is 9,4 procent

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de 300.000 - Lopende WW-uitkeringen met 2 procent gestegen tot 304.000 - Aantal lopende uitkeringen in onderwijssector met 27 procent toegenomen - Uitkeringen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, vacatures en WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden, vacatures en WWuitkeringen November 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Vacatures werk.nl 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen September 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 5 Ingediende vacatures 6 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Mei 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2019

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2019 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 019 Inhoudsopgave 857639 WW-uitkeringen Statistische bijlage Toelichting WW xx xx xx Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2018 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Statistische bijlage 4 Toelichting WW 23 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2018 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Statistische bijlage 3 Toelichting WW 22 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de voorafgaande

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Oktober 2018 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Statistische bijlage 4 Toelichting WW 23 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2018 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Statistische bijlage 3 Toelichting WW 22 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de voorafgaande

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Juni 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Maart 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen April 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Vacatures werk.nl 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Januari 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen December 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt September 2018 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Statistische bijlage 4 Toelichting WW 23 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen April 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2018 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Statistische bijlage 4 Toelichting WW 23 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de voorafgaande

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2018 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Statistische bijlage 4 Toelichting WW 23 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2019

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2019 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 019 Inhoudsopgave 89908 WW-uitkeringen Statistische bijlage 5 Toelichting WW Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 55plus. September 2013

Rapportage (N)WW 55plus. September 2013 Rapportage (N)WW 55plus September 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Signalen 2 WW-uitkeringen 3 Niet-werkende werkzoekenden 8 Toelichting WW/NWW/WBB 16 Colofon 17 Rapportage (N)WW 55plus 1 jan-09 jun

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 55plus. Augustus 2013

Rapportage (N)WW 55plus. Augustus 2013 Rapportage (N)WW 55plus Augustus 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Signalen 2 WW-uitkeringen 3 Niet-werkende werkzoekenden 7 Colofon 14 Rapportage (N)WW 55plus 1 Signalen WW-uitkeringen >=55 jaar - Lopende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juni 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juni 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juni 2018 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Statistische bijlage 4 Toelichting WW 23 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de voorafgaande

Nadere informatie

Rapportage (N)WW< 25 jaar. Augustus 2013

Rapportage (N)WW< 25 jaar. Augustus 2013 Rapportage (N)WW< 25 jaar Augustus 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Signalen 2 WW-uitkeringen 3 Niet-werkende werkzoekenden 7 Colofon 18 Rapportage (N)WW< 25 jaar 1 Signalen WW-uitkeringen < 25 jaar

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400 Augustus 2008 Aantal werkzoekenden daalt in ustus met 8.400 2 Ingediende vacatures 4 Vraag en aanbod bij CWI 5 Ontslagen met toestemming CWI 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW / Toelichting CWI krapte-indicator

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, juli 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, juli 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Holland Rijnland, juli 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in Holland Rijnland UWV verstrekt in de eerste 7 en van 2016 in Holland Rijnland ruim 7.400 WW-uitkeringen. Dat zijn zo

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2007 Amsterdam, juni 2007 Forse daling aantal niet-werkende werkzoekenden In 2007 daalde het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) met 13.500 (-2,6) naar 512.907. Dit is

Nadere informatie

Werkloosheid in augustus gedaald

Werkloosheid in augustus gedaald Persbericht PB13-061 19 september 09.30 uur Werkloosheid in augustus gedaald - In augustus minder werkloze jongeren - Stijgende trend werkloosheid minder sterk - Bijna 400 duizend WW-uitkeringen De voor

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2018 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Statistische bijlage 4 Toelichting WW 23 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de

Nadere informatie