Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2018

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2018"

Transcriptie

1 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2018

2 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Statistische bijlage 4 Toelichting WW 23 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de voorafgaande periode. De Nieuwsflits omvat stand- en stroomcijfers van WW-uitkeringen naar sector, beroepsrichting, leeftijd, duur, geslacht, opleidingsniveau en regio. De Nieuwsflits Arbeidsmarkt is een uitgave van de afdeling Arbeidsmarktinformatie en -advies van UWV. Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen, echter uitsluitend met bronvermelding. Inlichtingen Nieuwsflits Arbeidsmarkt 1

3 WW-uitkeringen W W uitkeringen mutatie Cumulatief jan t/m mrt mrt feb mrt maand jaar mutatie Lopend ,7% -21,1% Nieuw ,6% -17,5% ,7% Beëindigd ,9% -13,9% ,5% -vanwege werk ,3% -8,0% ,2% -vanwege max. duur ,2% -12,5% ,6% -overige redenen ,0% -21,7% ,2% Bij de WW-uitkeringen wordt onderscheid gemaakt tussen 4 en 5 weekse verslagperiodes. In 2018 zijn maart, mei, augustus en november 5-weekse verslagperiodes. In 2017 waren dat maart, juni, augustus en november. Het aantal WW-uitkeringen daalt gestaag verder Eind maart verstrekte UWV lopende WW-uitkeringen (zie tabel en figuur). Dat is een daling van 0,7% (2.400 uitkeringen) ten opzichte van eind februari. In vergelijking met maart 2017 nam het aantal WW-uitkeringen met af (een daling van 21,1%). Dynamiek in de WW door in- en uitstroom De WW kenmerkt zich door een grote dynamiek van instroom en uitstroom. In de eerste drie maanden van 2018 verstrekte UWV nieuwe uitkeringen. Dat is een daling van 18,7% ten opzichte van dezelfde periode in In bijna alle sectoren is het aantal nieuwe uitkeringen gedaald ten opzichte van het 1 e kwartaal vorig jaar. In januari tot en met maart 2018 zijn er WW-uitkeringen beëindigd, een daling van 14,5% ten opzichte van het 1 e kwartaal Van deze beëindigde WW-uitkeringen hadden er een WW-duur van zes maanden of minder (54%). Het aantal personen met langdurig WW daalt tot onder de 100 duizend Een persoon kan meerdere WW-uitkeringen ontvangen. Eind maart ontvingen personen één of meerdere WW-uitkeringen (niet in de tabellen). Het aantal personen dat de WW-uitkering één jaar of langer ontvangt is gedaald naar Dat het aantal personen met een langdurige WW-uitkering onder de 100 duizend ligt, is de afgelopen vier jaar (met uitzondering van december 2015) niet voorgekomen. Inmiddels heeft 32% van de personen met een WW-uitkering langdurig WW. In 2013, toen er ook minder dan 100 duizend langdurig werklozen waren, ging het om een kwart van de personen met WW. Meer dan driekwart van de personen met een langdurige WW-uitkering is 50 jaar of ouder. Ook in de horeca daalt het aantal WW-uitkeringen Eind maart werden ruim 12 duizend WW-uitkeringen verstrekt aan werklozen uit de horeca. Het weer, het seizoen en de conjunctuur zijn van invloed op de werkgelegenheid en werkloosheid in de horeca. Onderstaande figuur geeft de in- en uitstroom in de WW weer en het aantal lopende uitkeringen in het eerste kwartaal in de periode 2012 t/m Nieuwsflits Arbeidsmarkt 2

4 2012-I I Nieuw en beëindigd Lopend Nieuw Beëindigd Lopend Meer uitstroom naar werk dan uit de WW-statistieken blijkt Volgens de WW-statistiek zijn er in het 1 e kwartaal van uitkeringen beëindigd wegens werk. Dit cijfer geeft echter een onderschatting weer van het aantal mensen dat aan het werk is gegaan. Uit cijfers die UWV in het voorjaar 2018 publiceert blijkt dat ongeveer tweederde van de uitstromers uit de WW aan het werk is op het moment dat de WW-uitkering is beëindigd of één maand later. Door de invoering van de inkomstenverrekening in de WW per 1 juni 2015 zijn er verschuivingen opgetreden in de redenen voor beëindiging van de WW. Er zijn bijvoorbeeld WW ers die geen inkomstenopgave meer indienen na werkhervatting en er zijn WW ers die afzien van een uitkering omdat ze al werken en nog maar een kleine WW-uitkering krijgen 1. Deze beëindigingen zijn werkgerelateerd en als ze meegeteld worden bij de beeindigingen wegens werk gaat het in de eerste drie maanden van 2018 om werkgerelateerde beëindigingen (45% van de uitstroom). Ook deze cijfers onderschatten nog steeds het aandeel WW ers dat aan het werk gaat. Er gaat namelijk ook een deel van de WW ers die de maximum duur van de uitkering bereiken aan het werk. Het UWV registreert de reden van beëindiging op het moment dat de WW-uitkering daadwerkelijk wordt beëindigd. Latere veranderingen of werkhervattingen worden niet geregistreerd in de uitkeringsregistratie, omdat er dan geen uitkeringsrelatie met het UWV meer bestaat. Daarom publiceert het UWV met enige regelmaat cijfers over welk deel van de uitstroom (alsnog) aan het werk is gegaan en welk deel van de instroom in de WW binnen één jaar aan het werk is gegaan, waarbij de informatie over werkhervatting uit een andere bron, namelijk de polisadministratie, wordt gehaald. Bij personen die uit de WW stromen waarbij in de WW-administratie de reden van uitstroom uit de WW anders is dan werkhervatting of werkhervatting als zelfstandige gaan we dan via de Polisadministratie (het register van alle inkomstenverhoudingen in Nederland) na of deze personen vanuit de WW aan het werk zijn gegaan. 1 Voor meer informatie zie en volumeontwikkelingen.aspx Nieuwsflits Arbeidsmarkt 3

5 Statistische bijlage Historie WW-uitkeringen Maand Jaar Historie Lopend Nieuw Beëindigd wegens werk mutatie tov vorige maand Lopend Nieuw Beëindigd wegens werk 2015 Jan ,8% 35,5% 46,5% 81,8% Feb ,5% -38,1% -16,1% -19,0% Maa ,6% -4,7% 14,9% 21,0% Apr ,7% 6,7% 12,9% 14,9% Mei ,5% -25,3% -27,9% -32,8% Jun ,5% 14,6% 1,8% 2,5% Jul ,5% 49,5% 8,1% -2,7% Aug ,2% -33,5% -18,6% -17,0% Sep ,7% -5,8% 0,0% -4,5% Okt ,1% 31,1% 10,3% 3,6% Nov ,5% -12,4% -17,9% -20,6% Dec ,3% 42,1% 17,0% -2,0% 2016 Jan ,4% -8,9% -15,1% -12,0% Feb ,0% -20,2% 9,9% 6,8% Maa ,1% 10,7% 22,0% 16,2% Apr ,1% -26,9% -7,0% -4,5% Mei ,7% -14,1% -4,8% -1,6% Jun ,1% 36,9% 19,1% 19,1% Jul ,6% -12,4% -15,2% -12,7% Aug ,2% -7,9% -10,8% -12,2% Sep ,6% 22,6% 13,1% 4,5% Okt ,1% -19,8% -13,7% -17,7% Nov ,4% -5,3% 9,3% 20,3% Dec ,6% 49,6% 8,2% 12,7% 2017 Jan ,6% -6,4% -16,1% -16,9% Feb ,7% -20,5% 1,0% -9,6% Maa ,3% 19,1% 12,9% 16,3% Apr ,2% -41,8% -12,8% -2,6% Mei ,9% 6,0% 10,7% 18,3% Jun ,5% 25,8% 10,3% 14,0% Jul ,1% -1,4% -13,0% -12,3% Aug ,6% 9,8% -5,8% -13,4% Sep ,1% -32,9% -7,3% -6,0% Okt ,2% 5,9% -6,2% -5,6% Nov ,8% 42,9% 28,3% 38,8% Dec ,1% -23,9% -18,7% -19,5% 2018 Jan ,5% 35,2% -6,0% -9,4% Feb ,6% -25,7% 1,6% -5,2% Maa ,7% 26,6% 13,9% 8,3% Nieuwsflits Arbeidsmarkt 4

6 Lopende WW-uitkeringen naar kenmerken WW uitkeringen mutatie Leeftijd mrt feb mrt maand jaar WW% < >=50 Totaal ,7% -21,1% 3,7% Geslacht Man ,7% -22,5% 3,4% Vrouw ,8% -19,7% 3,9% Onbekend Leeftijd jaar ,1% -28,4% 0,9% jaar ,2% -23,5% 2,9% jaar ,4% -22,7% 3,3% jaar ,8% -23,4% 4,0% jaar en ouder ,5% -16,2% 6,8% Onbekend Verstreken duur < 6 maanden ,4% -23,8% tot 12 maanden ,4% -22,6% tot 2 jaar ,1% -21,8% jaar of langer ,5% -3,3% Opleidingsniveau Basisopleiding ,7% -28,8% 5,8% VMB/MBO alg/mbo ,4% -26,8% 4,7% VWO/HAVO ,5% -6,1% 2,2% MBO 2 t/m ,0% -26,3% 3,3% HBO ,2% -17,3% 3,3% WO ,6% -8,0% 2,3% Onbekend Startkwalificatie Zonder startkwalificatie ,8% -27,4% 5,0% Met startkwalificatie ,9% -20,0% 3,0% Onbekend Nieuwsflits Arbeidsmarkt 5

7 Lopende WW-uitkeringen naar sectoren en beroepsklassen WW uitkeringen mutatie Leeftijd Sectoren mrt feb mrt maand jaar < >=50 Landbouw en visserij ,5% -14,7% Overige industrie ,4% -14,9% Voeding- en genotmiddelen industrie Metalektro en metaalbewerking ,5% -16,3% ,0% -25,6% Chemische industrie ,0% -14,7% Bouwnijverheid ,9% -40,5% Groothandel ,8% -19,0% Detailhandel ,2% -24,8% Vervoer en opslag ,7% -25,6% Horeca en verblijfsrecreatie ,7% -22,3% Uitzendbedrijven ,4% -31,0% Schoonmaak ,1% -20,7% Financiele dienstverlening ,4% -0,1% Zakelijke dienstverlening ,4% -15,2% Cultuur ,7% -19,6% Zorg en welzijn ,3% -24,1% Energie en water ,5% -16,3% Openbaar bestuur ,4% -16,3% Onderwijs ,5% -8,2% Onbekend Beroepsklassen Agrarische beroepen ,2% -21,1% Bedrijfseconomische en administratieve beroepen ,6% -17,4% Commerciële beroepen ,0% -22,0% Creatieve en taalkundige beroepen Dienstverlenende beroepen ,1% -16,9% ,7% -23,9% Ict beroepen ,2% -10,5% Managers ,2% -9,1% Openbaar bestuur, veiligheid en juridisch ,1% -21,1% Pedagogische beroepen ,0% -22,1% Technische beroepen ,6% -29,0% Transport en logistiek beroepen ,0% -29,3% Zorg en welzijn beroepen ,0% -21,0% Onbekend Nieuwsflits Arbeidsmarkt 6

8 Lopende WW-uitkeringen naar provincies en grote gemeenten WW uitkeringen mutatie Leeftijd mrt feb mrt maand jaar WW% < >=50 Totaal ,7% -21,1% 3,7% Provincies Groningen ,0% -23,8% 3,9% Friesland ,3% -24,5% 4,2% Drenthe ,0% -23,5% 4,6% Overijssel ,7% -26,0% 3,7% Flevoland ,5% -19,9% 4,1% Gelderland ,9% -24,3% 3,4% Utrecht ,4% -18,0% 3,2% Noord-Holland ,2% -16,5% 3,4% Zuid-Holland ,5% -18,6% 3,6% Zeeland ,3% -21,8% 3,1% Noord-Brabant ,9% -22,6% 3,7% Limburg ,3% -24,5% 3,7% Onbekend WW uitkeringen mutatie Leeftijd mrt feb mrt maand jaar WW% < >=50 Grote gemeenten Utrecht ,7% -15,6% 3,1% Amsterdam ,3% -16,1% 3,6% s Gravenhage ,0% -17,1% 4,2% Rotterdam ,2% -18,1% 4,5% Nieuwsflits Arbeidsmarkt 7

9 Lopende WW-uitkeringen naar arbeidsmarktregio s WW uitkeringen mutatie Leeftijd Arbeidsmarktregio mrt feb mrt maand jaar WW% < >=50 Groningen ,1% -22,9% 4,0% Friesland ,3% -24,5% 4,2% Drenthe ,3% -25,7% 4,8% Regio Zwolle ,8% -26,8% 3,7% Twente ,6% -26,1% 3,7% Stedendriehoek en Noordwest Veluwe ,0% -24,3% 3,7% FoodValley ,1% -24,3% 2,7% Midden-Gelderland ,9% -24,3% 3,9% Rijk van Nijmegen ,4% -20,5% 3,7% Achterhoek ,5% -27,4% 3,3% Rivierenland ,9% -21,7% 3,2% Flevoland ,5% -19,7% 4,1% Gooi en Vechtstreek ,3% -15,8% 3,6% Midden-Utrecht ,6% -17,2% 3,2% Amersfoort ,4% -20,5% 3,3% Groot Amsterdam ,4% -15,4% 3,5% Noord-Holland Noord ,1% -19,2% 3,1% Zuid-Kennemerland en IJmond ,1% -17,2% 3,2% Zaanstreek/Waterland ,8% -15,3% 3,4% Zuid-Holland Centraal ,6% -17,8% 3,3% Holland Rijnland ,5% -19,6% 3,0% Midden-Holland ,8% -21,6% 3,2% Haaglanden ,0% -17,1% 3,7% Gorinchem ,1% -22,9% 2,8% Rijnmond ,9% -18,2% 4,0% Drechtsteden ,2% -21,4% 3,4% Zeeland ,3% -21,8% 3,1% West-Brabant ,1% -23,3% 3,8% Midden-Brabant ,7% -20,7% 3,8% Noordoost-Brabant ,3% -22,0% 3,6% Zuidoost-Brabant ,9% -22,5% 3,4% Helmond-De Peel ,7% -26,1% 3,6% Noord-Limburg ,1% -24,8% 4,2% Midden-Limburg ,2% -24,2% 3,5% Zuid-Limburg ,6% -24,7% 3,5% Onbekend Nieuwsflits Arbeidsmarkt 8

10 Nieuwe uitkeringen naar kenmerken (cumulatief januari t/m maart) Nieuwe WW uitkeringen cumulatief mutatie aandeel leeftijd abs. % < >=50 Totaal ,7% Geslacht Man ,2% 53% 54% Vrouw ,0% 47% 46% Onbekend Leeftijd jaar ,2% 9% 10% jaar ,3% 29% 29% jaar ,4% 21% 21% jaar ,9% 22% 22% jaar en ouder ,8% 19% 17% Onbekend Maximale duur < 6 maanden ,7% 33% 31% tot 12 maanden ,9% 17% 17% tot 2 jaar ,1% 35% 29% jaar of langer ,6% 15% 24% Opleidingsniveau Basisopleiding ,3% 10% 10% VMB/MBO alg/mbo ,1% 20% 20% VWO/HAVO ,5% 5% 5% MBO 2 t/m ,7% 29% 31% HBO ,8% 16% 15% WO ,2% 8% 7% Onbekend Startkwalificatie Zonder startkwalificatie ,2% 30% 30% Met startkwalificatie ,9% 57% 57% Onbekend Nieuwsflits Arbeidsmarkt 9

11 Nieuwe uitkeringen naar sectoren en beroepsklassen (cumulatief januari t/m maart) Nieuwe WW uitkeringen cumulatief mutatie aandeel leeftijd Sectoren abs. % < >=50 Landbouw en visserij ,8% 2% 2% Overige industrie ,6% 5% 4% Voeding- en genotmiddelen industrie ,8% 2% 2% Metalektro en metaalbewerking ,8% 6% 6% Chemische industrie ,1% 1% 1% Bouwnijverheid ,8% 2% 2% Groothandel ,1% 6% 5% Detailhandel ,0% 9% 9% Vervoer en opslag ,5% 8% 8% Horeca, catering en verblijfsrecreatie ,1% 5% 4% Uitzendbedrijven ,4% 14% 15% Schoonmaak ,1% 2% 2% Financiele dienstverlening ,2% 2% 3% Zakelijke dienstverlening ,0% 19% 18% Cultuur ,5% 1% 1% Zorg en welzijn ,3% 12% 12% Energie en water ,0% 0% 0% * * * Openbaar bestuur ,4% 1% 1% Onderwijs ,8% 3% 2% Onbekend Beroepsklassen Agrarische beroepen ,8% 2% 2% Bedrijfseconomische en admin. beroepen ,8% 19% 19% Commerciële beroepen ,9% 10% 11% Creatieve en taalkundige beroepen ,1% 2% 2% Dienstverlenende beroepen ,1% 7% 7% Ict beroepen ,8% 2% 2% Managers ,2% 6% 6% Openbaar best, veiligheid en juridisch ,7% 2% 2% Pedagogische beroepen ,6% 3% 3% Technische beroepen ,2% 20% 22% Transport en logistiek beroepen ,1% 9% 9% Zorg en welzijn beroepen ,7% 8% 8% Onbekend Nieuwsflits Arbeidsmarkt 10

12 Nieuwe uitkeringen naar provincies en grote gemeenten (cumulatief januari t/m maart) Nieuwe WW uitkeringen Cumulatief mutatie leeftijd abs. % < >=50 Totaal ,7% Provincie Groningen ,8% Friesland ,2% Drenthe ,8% Overijssel ,1% Flevoland ,5% Gelderland ,0% Utrecht ,2% Noord-Holland ,9% Zuid-Holland ,9% Zeeland ,4% Noord-Brabant ,9% Limburg ,4% Onbekend Nieuwe WW uitkeringen Cumulatief mutatie leeftijd abs. % < >=50 Grote gemeenten Utrecht ,6% Amsterdam ,1% s Gravenhage ,0% Rotterdam ,3% Nieuwsflits Arbeidsmarkt 11

13 Nieuwe uitkeringen naar arbeidsmarktregio s (cumulatief januari t/m maart) Nieuwe WW uitkeringen Cumulatief mutatie leeftijd abs. % < >=50 Arbeidsmarktregio Groningen ,3% Friesland ,2% Drenthe ,0% Regio Zwolle ,6% Twente ,5% Stedendriehoek en Noordwest Veluwe ,8% FoodValley ,1% Midden-Gelderland ,6% Rijk van Nijmegen ,4% Achterhoek ,3% Rivierenland ,0% Flevoland ,3% Gooi en Vechtstreek ,6% Midden-Utrecht ,6% Amersfoort ,7% Groot Amsterdam ,7% Noord-Holland Noord ,8% Zuid-Kennemerland en IJmond ,7% Zaanstreek/Waterland ,1% Zuid-Holland Centraal ,1% Holland Rijnland ,5% Midden-Holland ,9% Haaglanden ,0% Gorinchem ,1% Rijnmond ,9% Drechtsteden ,1% Zeeland ,4% West-Brabant ,8% Midden-Brabant ,4% Noordoost-Brabant ,7% Zuidoost-Brabant ,7% Helmond-De Peel ,2% Noord-Limburg ,1% Midden-Limburg ,2% Zuid-Limburg ,4% Onbekend Nieuwsflits Arbeidsmarkt 12

14 Beëindigde uitkeringen naar kenmerken (cumulatief januari t/m maart) Beëindigde WW uitkeringen cumulatief mutatie aandeel leeftijd abs. % < >=50 Totaal ,5% Geslacht Man ,9% 50% 51% Vrouw ,1% 50% 49% Onbekend Leeftijd jaar ,0% 8% 9% jaar ,1% 26% 27% jaar ,5% 20% 21% jaar ,9% 23% 23% jaar en ouder ,3% 22% 20% Onbekend Verstreken duur < 6 maanden ,6% 54% 56% tot 12 maanden ,0% 19% 19% tot 2 jaar ,5% 14% 13% jaar of langer ,0% 14% 12% Opleidingsniveau Basisopleiding ,7% 10% 11% VMB/MBO alg/mbo ,2% 21% 22% VWO/HAVO ,7% 5% 5% MBO 2 t/m ,6% 30% 32% HBO ,6% 17% 17% WO ,9% 7% 7% Onbekend Startkwalificatie Zonder startkwalificatie ,0% 32% 32% Met startkwalificatie ,8% 59% 60% Onbekend Nieuwsflits Arbeidsmarkt 13

15 Beëindigde uitkeringen naar beroepsklassen en sectoren (cumulatief januari t/m maart) Beëindigde WW uitkeringen cumulatief mutatie aandeel leeftijd Beroepsklassen abs. % < >=50 Agrarische beroepen ,3% 2% 2% Bedrijfseconomische en admin. beroepen ,9% 21% 20% Commerciële beroepen ,0% 12% 11% Creatieve en taalkundige beroepen ,3% 2% 2% Dienstverlenende beroepen ,7% 8% 8% Ict beroepen ,6% 2% 2% Managers ,5% 6% 6% Openbaar best, veiligheid en juridisch ,8% 2% 2% Pedagogische beroepen ,2% 4% 5% Technische beroepen ,3% 19% 21% Transport en logistiek beroepen ,9% 9% 9% Zorg en welzijn beroepen ,8% 8% 8% Onbekend Sectoren Landbouw en visserij ,8% 2% 2% Overige industrie ,0% 5% 4% Voeding- en genotmiddelen industrie ,9% 2% 2% Metalektro en metaalbewerking ,8% 6% 6% Chemische industrie ,0% 1% 1% Bouwnijverheid ,3% 2% 3% Groothandel ,6% 6% 6% Detailhandel ,7% 9% 10% Vervoer en opslag ,4% 7% 8% Horeca, catering en verblijfsrecreatie ,8% 5% 5% Uitzendbedrijven ,9% 12% 14% Schoonmaak ,5% 2% 2% Financiele dienstverlening ,3% 2% 2% Zakelijke dienstverlening ,6% 18% 17% Cultuur ,4% 1% 1% Zorg en welzijn ,4% 14% 14% Energie en water ,1% 0% 0% * * * Openbaar bestuur ,9% 1% 1% Onderwijs ,8% 4% 3% Onbekend Nieuwsflits Arbeidsmarkt 14

16 Beëindigde uitkeringen naar provincies en grote gemeenten Beëindigde WW uitkeringen cumulatief mutatie leeftijd abs. % < >=50 Totaal ,5% Provincies Groningen ,6% Friesland ,0% Drenthe ,0% Overijssel ,0% Flevoland ,1% Gelderland ,4% Utrecht ,4% Noord-Holland ,2% Zuid-Holland ,8% Zeeland ,9% Noord-Brabant ,8% Limburg ,3% Onbekend Beëindigde WW uitkeringen cumulatief mutatie leeftijd abs. % < >=50 Grote gemeenten Utrecht ,8% Amsterdam ,9% s Gravenhage ,4% Rotterdam ,6% Nieuwsflits Arbeidsmarkt 15

17 Beëindigde uitkeringen naar arbeidsmarktregio s Beëindigde WW uitkeringen cumulatief mutatie leeftijd abs. % < >=50 Arbeidsmarktregio Groningen ,3% Friesland ,0% Drenthe ,4% Regio Zwolle ,4% Twente ,8% Stedendriehoek en Noordwest Veluwe ,2% FoodValley ,3% Midden-Gelderland ,1% Rijk van Nijmegen ,0% Achterhoek ,2% Rivierenland ,1% Flevoland ,0% Gooi en Vechtstreek ,1% Midden-Utrecht ,0% Amersfoort ,5% Groot Amsterdam ,1% Noord-Holland Noord ,6% Zuid-Kennemerland en IJmond ,0% Zaanstreek/Waterland ,1% Zuid-Holland Centraal ,5% Holland Rijnland ,3% Midden-Holland ,5% Haaglanden ,6% Gorinchem ,1% Rijnmond ,5% Drechtsteden ,4% Zeeland ,9% West-Brabant ,0% Midden-Brabant ,7% Noordoost-Brabant ,4% Zuidoost-Brabant ,3% Helmond-De Peel ,3% Noord-Limburg ,0% Midden-Limburg ,5% Zuid-Limburg ,5% Onbekend Nieuwsflits Arbeidsmarkt 16

18 Beëindigde uitkeringen wegens werk naar kenmerken Beëindigde WW cumulatief mutatie leeftijd wegens werkhervatting abs. % < >=50 Totaal ,2% Geslacht Man ,7% Vrouw ,6% Onbekend Leeftijd jaar ,5% jaar ,6% jaar ,8% jaar ,2% jaar en ouder ,5% Onbekend Verstreken duur < 6 maanden ,2% tot 12 maanden ,2% tot 2 jaar ,7% jaar of langer ,7% Opleidingsniveau Basisopleiding ,2% VMB/MBO alg/mbo ,7% VWO/HAVO ,6% MBO 2 t/m ,1% HBO ,6% WO ,3% Onbekend Startkwalificatie Zonder startkwalificatie ,0% Met startkwalificatie ,4% Onbekend Nieuwsflits Arbeidsmarkt 17

19 Beëindigde uitkeringen wegens werk naar beroepsklassen en sectoren Beëindigde WW cumulatief mutatie leeftijd wegens werkhervatting abs. % < >=50 Beroepsklassen Agrarische beroepen ,2% Bedrijfseconomische en admin. beroepen ,1% Commerciële beroepen ,4% Creatieve en taalkundige beroepen ,1% Dienstverlenende beroepen ,4% Ict beroepen ,1% Managers ,3% Openbaar best, veiligheid en juridisch ,3% Pedagogische beroepen ,0% Technische beroepen ,2% Transport en logistiek beroepen ,9% Zorg en welzijn beroepen ,0% Onbekend Sectoren Landbouw en visserij ,9% Overige industrie ,1% Voeding- en genotmiddelen industrie ,9% Metalektro en metaalbewerking ,5% Chemische industrie ,8% Bouwnijverheid ,3% Groothandel ,2% Detailhandel ,5% Vervoer en opslag ,7% Horeca, catering en verblijfsrecreatie ,6% Uitzendbedrijven ,5% Schoonmaak ,2% Financiele dienstverlening ,4% Zakelijke dienstverlening ,3% Cultuur ,8% Zorg en welzijn ,3% Energie en water ,0% Openbaar bestuur ,3% Onderwijs ,0% Onbekend * * * Nieuwsflits Arbeidsmarkt 18

20 Beëindigde uitkeringen wegens werk naar provincies en grote gemeenten Beëindigde WW cumulatief mutatie leeftijd wegens werkhervatting abs. % < >=50 Provincies Groningen ,3% Friesland ,0% Drenthe ,6% Overijssel ,1% Flevoland ,6% Gelderland ,4% Utrecht ,5% Noord-Holland ,9% Zuid-Holland ,4% Zeeland ,9% Noord-Brabant ,7% Limburg ,9% Onbekend Grote gemeenten Utrecht ,0% Amsterdam ,6% s Gravenhage ,6% Rotterdam ,4% Nieuwsflits Arbeidsmarkt 19

21 Beëindigde uitkeringen wegens max duur naar kenmerken Beëindigde WW cumulatief mutatie leeftijd wegens max duur abs. % < >=50 Totaal ,6% Geslacht Man ,6% Vrouw ,5% Onbekend Leeftijd jaar ,2% jaar ,3% jaar ,4% jaar ,3% jaar en ouder ,9% Onbekend Verstreken duur < 6 maanden ,6% tot 12 maanden ,2% tot 2 jaar ,0% jaar of langer ,5% Opleidingsniveau Basisopleiding ,4% VMB/MBO alg/mbo ,9% VWO/HAVO ,2% MBO 2 t/m ,6% HBO ,1% WO ,6% Onbekend Startkwalificatie Zonder startkwalificatie ,8% Met startkwalificatie ,4% Onbekend Nieuwsflits Arbeidsmarkt 20

22 Beëindigde uitkeringen wegens max duur naar sectoren en beroepsklassen Beëindigde WW cumulatief mutatie leeftijd wegens max duur abs. % < >=50 Beroepsklassen Agrarische beroepen ,4% Bedrijfseconomische en admin. beroepen ,0% Commerciële beroepen ,1% Creatieve en taalkundige beroepen ,3% Dienstverlenende beroepen ,6% Ict beroepen ,6% Managers ,9% Openbaar best, veiligheid en juridisch ,2% Pedagogische beroepen ,8% Technische beroepen ,3% Transport en logistiek beroepen ,1% Zorg en welzijn beroepen ,1% Onbekend Sectoren Landbouw en visserij ,4% Overige industrie ,8% Voeding- en genotmiddelen industrie ,8% Metalektro en metaalbewerking ,4% Chemische industrie ,3% Bouwnijverheid ,0% Groothandel ,5% Detailhandel ,6% Vervoer en opslag ,8% Horeca, catering en verblijfsrecreatie ,8% Uitzendbedrijven ,7% Schoonmaak ,8% Financiele dienstverlening ,8% Zakelijke dienstverlening ,5% Cultuur ,0% Zorg en welzijn ,5% Energie en water ,3% * * * Openbaar bestuur ,5% Onderwijs ,6% Onbekend Nieuwsflits Arbeidsmarkt 21

23 Beëindigde uitkeringen wegens max duur naar provincies en grote gemeenten Beëindigde WW cumulatief mutatie leeftijd wegens max duur abs. % < >=50 Provincies Groningen ,4% Friesland ,4% Drenthe ,6% Overijssel ,3% Flevoland ,3% Gelderland ,5% Utrecht ,2% Noord-Holland ,7% Zuid-Holland ,9% Zeeland ,2% Noord-Brabant ,4% Limburg ,6% Onbekend Grote gemeenten Utrecht ,0% Amsterdam ,9% s Gravenhage ,9% Rotterdam ,0% Nieuwsflits Arbeidsmarkt 22

24 Toelichting WW UWV ziet de ontwikkelingen in WW-uitkeringen als een belangrijke factor om inzicht te krijgen in de dynamiek op de arbeidsmarkt. De cijfers die UWV presenteert mogen niet worden verward met de officiële werkloosheidscijfers, zoals deze door het CBS worden gepresenteerd. Bij de WW-uitkeringen wordt onderscheid gemaakt tussen 4 en 5 weekse verslagperiodes. De WW-cijfers in de Nieuwsflits hebben betrekking op het aantal WW-uitkeringen en niet op het aantal personen met een WW-uitkering. Een persoon kan tegelijkertijd meerdere WW-uitkeringen hebben. Beëindigde WWuitkeringen naar sector hebben betrekking op de sector van instroom. UWV beschikt over de sector-indeling die in het kader van de sociale verzekeringen wordt gemaakt. Deze indeling is in de tabellen zo goed mogelijk vertaald naar de SBI-indeling die door CBS wordt gehanteerd. Niet iedere WW er is exact in de juiste SBI-sector in te delen. De tabellen geven dus een benadering van het WW-volume per sector. Het WW-percentage is het volume WW-uitkeringen uitgedrukt als percentage van de beroepsbevolking in Het WW-percentage dient niet te worden verward met het werkloosheidspercentage (CBS). Vanwege het risico op onthulling van individuele personen, wordt in de tabellen in cellen met aantallen onder de tien een sterretje weergegeven. Indien een aantal onder de tien terug te rekenen is met informatie uit andere cellen wordt in de desbetreffende cellen ook een sterretje weergegeven. Met de Wet werk en zekerheid (Wwz) is er sinds juli 2015 een nieuwe WW-systematiek op basis van inkomstenverrekening. Deze systematiek heeft een verhogend effect op het aantal lopende WWuitkeringen. Uitkeringen worden sindsdien pas formeel beëindigd wanneer vaststaat dat er twee maanden lang sprake is geweest van voldoende inkomsten. Daarnaast behouden mensen die tegen lager loon gaan werken (een deel van) de WW-uitkering. De invoering van de Wwz heeft ook gevolgen voor het geregistreerde aantal beëindigingen wegens werkhervatting. Omdat uitkeringen pas formeel worden beëindigd wanneer vaststaat dat er twee maanden lang sprake is geweest van voldoende inkomsten, moeten WW ers nog twee maanden na werkhervatting een inkomstenopgave indienen. Wanneer een WW er dit niet doet staat niet vast dat het werk is hervat en wordt de uitkering beëindigd wegens het niet indienen van een inkomstenopgave. WW ers kunnen er ook voor kiezen om af te zien van hun uitkering, en vanaf april 2018 kunnen ze afzien van het WW-recht. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat bij een groot deel van de beëindigingen wegens niet inleveren van een inkomstenopgave of het afzien van de uitkering er sprake is van werkhervatting. Deze beëindigingen zijn dus werkgerelateerd, maar worden nog niet bij de uitstroom naar werk cijfers meegeteld. Zie ook: volumeontwikkelingen.aspx Betere ontsluiting arbeidsmarktinformatie Op de UWV website werk.nl/arbeidsmarktinformatie vindt u actuele arbeidsmarktinformatie per regio en naar beroep en sector. Ook geeft UWV er een integraal beeld van vraag, aanbod en knelpunten op de arbeidsmarkt. Nieuwsflits Arbeidsmarkt 23

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2018 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Statistische bijlage 3 Toelichting WW 22 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de voorafgaande

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2018 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Statistische bijlage 3 Toelichting WW 22 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de voorafgaande

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Oktober 2018 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Statistische bijlage 4 Toelichting WW 23 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2018 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Statistische bijlage 4 Toelichting WW 23 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2019

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2019 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 019 Inhoudsopgave 857639 WW-uitkeringen Statistische bijlage Toelichting WW xx xx xx Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juni 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juni 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juni 2018 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Statistische bijlage 4 Toelichting WW 23 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de voorafgaande

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt September 2018 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Statistische bijlage 4 Toelichting WW 23 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2019

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2019 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 019 Inhoudsopgave 8565 WW-uitkeringen 3 Statistische bijlage 5 Toelichting WW Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de voorafgaande

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2018 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Statistische bijlage 4 Toelichting WW 23 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. WW-uitkeringen 03. Statistische bijlage 06. Toelichting WW 25. Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni

Inhoudsopgave. WW-uitkeringen 03. Statistische bijlage 06. Toelichting WW 25. Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni Juni 2019 Inhoudsopgave 50951 WW-uitkeringen 03 Statistische bijlage 06 Toelichting WW 25 Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2019 2 WW-uitkeringen 50951 WW uitkeringen a 2019 2018 mutatie (cumulatief jan t/m

Nadere informatie

Inhoudsopgave. WW-uitkeringen 3. Statistische bijlage 5. Toelichting WW 24. Nieuwsflits Arbeidsmarkt augustus

Inhoudsopgave. WW-uitkeringen 3. Statistische bijlage 5. Toelichting WW 24. Nieuwsflits Arbeidsmarkt augustus Augustus 2019 Inhoudsopgave 5565653 WW-uitkeringen 3 Statistische bijlage 5 Toelichting WW 24 Nieuwsflits Arbeidsmarkt augustus 2019 2 WW-uitkeringen 5565653 WW uitkeringen a 2019 2018 mutatie (cumulatief

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2019

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2019 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 019 Inhoudsopgave 89908 WW-uitkeringen Statistische bijlage 5 Toelichting WW Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt November 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting WW 14 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt September 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting WW 15 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Oktober 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting WW 15 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Augustus 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting WW 15 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2018 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Statistische bijlage 4 Toelichting WW 23 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt November 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Rapportage WW< 27 jaar. Juni 2017

Rapportage WW< 27 jaar. Juni 2017 Rapportage WW< 27 jaar Juni 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting NWW/WW/WBB 11 Colofon 12 Rapportage WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27 jaar WW-uitkeringen 1 2017 mutatie 2016

Nadere informatie

Rapportage WW 50plus. December 2016

Rapportage WW 50plus. December 2016 Rapportage WW 50plus December 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting WW/NWW/WBB 12 Colofon 13 Rapportage WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen 1 50-plus 2016 2015 dec 2015/2016

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Rapportage WW 50plus. Juni 2017

Rapportage WW 50plus. Juni 2017 Rapportage WW 50plus Juni 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting WW/NWW/WBB 12 Colofon 13 Rapportage WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen 1 50-plus 2017 mutatie 2016 2017/2016

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt September 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Oktober 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Rapportage WW 50plus. Januari 2016

Rapportage WW 50plus. Januari 2016 Rapportage WW 50plus Januari 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting WW/NWW/WBB 12 Colofon 13 Rapportage WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen 1 50-plus 2016 2015 2015 2014

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 UWV Spanningsincicator 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt September 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt November 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Bij UWV ingediende vacatures en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Oktober 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Oktober 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juni 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juni 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juni 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Augustus 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Oktober 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Rapportage WW< 27 jaar. November 2016

Rapportage WW< 27 jaar. November 2016 Rapportage WW< 27 jaar November 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting NWW/WW/WBB 12 Colofon 13 Rapportage WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27 jaar WW-uitkeringen 1 2016 2015 nov

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt September 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Augustus 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 471.100 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Daling jonge werkzoekenden - Vooral daling agrarische beroepen en technische/industriële

Nadere informatie

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald - 477.800 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Minder werkzoekenden van 35-45 jaar dan een jaar geleden - Toename werkzoekenden met (para)

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 UWV Spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus September 2012 Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in ustus - - 304.400 lopende WW-uitkeringen, bijna evenveel als in ustus en 21 procent meer dan een jaar geleden Aantal lopende WW-uitkeringen voor jongeren

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2012 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Juli 2012 Bijna 300.000 WW-uitkeringen - 298.000 lopende WW-uitkeringen - Aantal WW-uitkeringen gestegen ten opzichte van voorgaande maand (2,5%) - Ruim de helft meer WW-uitkeringen voor jongeren dan in

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 50plus. Juni 2015

Rapportage (N)WW 50plus. Juni 2015 Rapportage (N)WW 50plus Juni 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting WW/NWW/WBB 13 Colofon 14 Rapportage (N)WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen

Nadere informatie

Mei 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen iets afgenomen

Mei 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen iets afgenomen Mei 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 465.000 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Aantal jonge werkzoekenden met 5,6 procent afgenomen - Vooral daling werkzoekenden met korte

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuid-Kennemerland en IJmond

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuid-Kennemerland en IJmond Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuid-Kennemerland en IJmond Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar aug 2017 % aantal % aantal % Nederland 362.132

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuid-Kennemerland en IJmond

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuid-Kennemerland en IJmond Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuid-Kennemerland en IJmond Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Dec 2017 % aantal % aantal % Nederland 329.953

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Helmond-De Peel

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Helmond-De Peel Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Helmond-De Peel Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Amersfoort

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Amersfoort Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Amersfoort Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Flevoland

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Flevoland Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Flevoland Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar aug 2017 % aantal % aantal % Nederland 362.132 4,1% -2.290-0,6%

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Flevoland

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Flevoland Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Flevoland Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Nov 2017 % aantal % aantal % Nederland 336.902 3,8% -6.194-1,8%

Nadere informatie

November 2012 WW-uitkeringen bijna verdubbeld sinds begin crisis eind 2008 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) met ruim 30.

November 2012 WW-uitkeringen bijna verdubbeld sinds begin crisis eind 2008 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) met ruim 30. November 2012 WW-uitkeringen bijna verdubbeld sinds begin crisis eind 2008-322.300 lopende WW-uitkeringen, 4 procent meer dan in ober - Veel meer uitkeringen voor jongeren (+13,4%) - Sterkste toename sectoren

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Noord-Limburg

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Noord-Limburg Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Noord-Limburg Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Drechtsteden

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Drechtsteden Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Drechtsteden Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar aug 2017 % aantal % aantal % Nederland 362.132 4,1% -2.290-0,6%

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Noord-Limburg

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Noord-Limburg Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Noord-Limburg Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar aug 2017 % aantal % aantal % Nederland 362.132 4,1% -2.290-0,6%

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Noord-Limburg

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Noord-Limburg Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Noord-Limburg Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Nov 2017 % aantal % aantal % Nederland 336.902 3,8% -6.194-1,8%

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Rijk van Nijmegen

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Rijk van Nijmegen Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Rijk van Nijmegen Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9%

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Rijk van Nijmegen

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Rijk van Nijmegen Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Rijk van Nijmegen Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar aug 2017 % aantal % aantal % Nederland 362.132 4,1% -2.290-0,6%

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Rijk van Nijmegen

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Rijk van Nijmegen Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Rijk van Nijmegen Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Nov 2017 % aantal % aantal % Nederland 336.902 3,8%

Nadere informatie

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden - 464.300 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - In i vrijwel evenveel werkzoekenden als in - Van de 55-plus beroepsbevolking is 9,4 procent

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Groot Amsterdam

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Groot Amsterdam Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Groot Amsterdam Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Rivierenland

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Rivierenland Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Rivierenland Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zaanstreek/Waterland

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zaanstreek/Waterland Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zaanstreek/Waterland Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9%

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Achterhoek

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Achterhoek Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Achterhoek Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Gorinchem

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Gorinchem Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Gorinchem Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar aug 2017 % aantal % aantal % Nederland 362.132 4,1% -2.290-0,6%

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Achterhoek

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Achterhoek Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Achterhoek Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Okt 2017 % aantal % aantal % Nederland 343.096 3,8% -7.714-2,2%

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Achterhoek

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Achterhoek Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Achterhoek Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar aug 2017 % aantal % aantal % Nederland 362.132 4,1% -2.290-0,6%

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Limburg

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Limburg Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Limburg Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Limburg

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Limburg Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Limburg Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar aug 2017 % aantal % aantal % Nederland 362.132 4,1% -2.290-0,6%

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Limburg

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Limburg Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Limburg Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Okt 2017 % aantal % aantal % Nederland 343.096 3,8% -7.714-2,2%

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Limburg

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Limburg Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Limburg Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Nov 2017 % aantal % aantal % Nederland 336.902 3,8% -6.194-1,8%

Nadere informatie

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW)

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW) Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren - 309.900 lopende WW-uitkeringen, 1,8 procent meer dan in tember - Bovengemiddelde stijging lopende WW-uitkeringen horeca (+6,3%)

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Stedendriehoek en Noordwest Veluwe

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Stedendriehoek en Noordwest Veluwe Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Stedendriehoek en Noordwest Veluwe Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Stedendriehoek en Noordwest Veluwe

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Stedendriehoek en Noordwest Veluwe Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Stedendriehoek en Noordwest Veluwe Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Okt 2017 % aantal % aantal % Nederland

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures en UWV spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting

Nadere informatie

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de 300.000 - Lopende WW-uitkeringen met 2 procent gestegen tot 304.000 - Aantal lopende uitkeringen in onderwijssector met 27 procent toegenomen - Uitkeringen

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Drechtsteden

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Drechtsteden Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Drechtsteden Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuid-Holland Centraal

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuid-Holland Centraal Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuid-Holland Centraal Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar aug 2017 % aantal % aantal % Nederland 362.132 4,1%

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV 4 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Gelderland

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Gelderland Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Gelderland Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar aug 2017 % aantal % aantal % Nederland 362.132 4,1% -2.290-0,6%

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Gelderland

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Gelderland Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Gelderland Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Nov 2017 % aantal % aantal % Nederland 336.902 3,8%

Nadere informatie