Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2015"

Transcriptie

1 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2015

2 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de voorafgaande periode. De Nieuwsflits omvat: - Stand- en stroomcijfers van WW-uitkeringen naar sector, leeftijd, duur, geslacht en regio - Online ingediende vacatures - Bij UWV ingediende ontslagaanvragen en door UWV verleende ontslagvergunningen De Nieuwsflits Arbeidsmarkt is een uitgave van de afdeling Arbeidsmarktinformatie en -advies van UWV. Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen, echter uitsluitend met bronvermelding. Nieuwsflits Arbeidsmarkt 1

3 WW-uitkeringen WW-uitkeringen mutatie /2014 dec nov aantal % dec % mutatie Nieuw ,1% ,7% Lopend ,3% ,1% Beëindigd ,0% ,1% -vanwege max. duur ,1% ,9% -vanwege werkhervatting ,8% ,2% -overige redenen ,8% ,8% Meer WW-uitkeringen, maar gemiddeld over het jaar minder WWuitkeringen Het aantal lopende WW-uitkeringen komt in december 2015 uit op , dat is (+ 4,3%) meer dan in november en (+1,1%) meer dan in december In december vorig jaar nam het aantal uitkeringen vergeleken met de maand daarvoor toe met 3,7 procent. In 2015 komt het aantal lopende WW-uitkeringen per maand gemiddeld uit op dat is 1,8 procent minder dan het gemiddelde in 2014, dat op uitkwam. Hoog WW-percentage voor personen zonder startkwalificatie en ouderen Uitgedrukt in een percentage van de beroepsbevolking komt het aantal WWuitkeringen eind 2015 uit op 5 procent, even hoog als eind Voor personen zonder startkwalificatie (7,6%) en ouderen (50-plus 7,8% en 55-plus 8,8%) komt het WW-percentage veel hoger uit dan het gemiddelde WW-percentage van 5 procent. Vooral toename seizoengevoelige sectoren en jongeren Seizoengevoelige sectoren als bouwnijverheid (+30,2%) en landbouw (+23,1%) zorgden in december voor de grootste toename van het aantal WW-uitkeringen. In absolute zin was de toename het grootst vanuit de uitzendbedrijven (+8.000). Dit verklaart voor een deel ook de sterke toename onder de jongeren tot 25 jaar (+8,9%), die veelal in deze sectoren werkzaam zijn. Ook is sprake van een administratief effect als gevolg van de Wet werk en Zekerheid 2. Een daling van het aantal uitkeringen was er vooral vanuit de sector onderwijs (-5,4%) ook de daarin sterk vertegenwoordigde pedagogische beroepen (-6,7%) gaven een daling te zien. Vooral meer uitkeringen grootwinkelbedrijf, horeca en onderwijs dan vorig jaar Vergeleken met een jaar geleden telt december dit jaar (+1,1%) meer WWuitkeringen. Aan mannen werden (-2%) minder uitkeringen verstrekt, terwijl het aantal uitkeringen aan vrouwen met (+4,7%) toenam. Bij beroepen waarin vooral mannen werkzaam zijn, zoals de technische (-3.200), nam het aantal uitkeringen af. Voor beroepen waarin veel vrouwen zijn vertegenwoordigd steeg het aantal uitkeringen. Zo nam het aantal uitkeringen voor verzorgende- en dienstverlenende beroepen toe met en voor sociaal- en culturele beroepen met Bij de WW-uitkeringen wordt onderscheid gemaakt tussen 4 en 5 weekse verslagperiodes. In 2014 waren januari, mei, juli en oktober 5 weekse periodes. In 2015 zijn dat januari, april, juli, oktober en december. 2 Met de Wet werk en zekerheid (Wwz) is er sinds juli 2015 een nieuwe WW-systematiek op basis van inkomstenverrekening. Deze systematiek heeft een structureel verhogend effect op het aantal lopende WW-uitkeringen. Dit komt enerzijds doordat mensen die tegen lager loon gaan werken een aanvulling uit de WW behouden en anderzijds doordat het recht op uitkering pas wordt beëindigd wanneer vaststaat dat er volgens de wet voldoende inkomsten zijn. Nieuwsflits Arbeidsmarkt 2

4 Onder jongeren tot 25 jaar (+9,6%) en 55-plussers (+8,8%) nam het aantal uitkeringen relatief het sterkst toe. Naar sector bekeken steeg het aantal uitkeringen het meest vanuit het grootwinkelbedrijf (+13,2%), de horeca (+11,3%) en het onderwijs (+10,4%) In absolute zin is de grootste stijger de sector zorg en welzijn met een plus van bijna Veel minder uitkeringen dan vorig jaar kwamen er vanuit de bouwbedrijven (-22,9%). jan t/m dec mutatie aandeel abs % Nieuw ,5% Beëindigd ,9% 100% 100% -max duur ,3% 33% 34% -werkhervatting ,3% 45% 48% -overige redenen ,0% 22% 18% Ontwikkeling lopende WW-uitkeringen naar sector (indexcijfers jan 2010=100) Minder nieuwe en beëindigde WW-uitkeringen in 2015 UWV verstrekte in nieuwe WW-uitkeringen, (-3,5%) minder dan in Nieuwe uitkeringen bouwbedrijf, grafische industrie en banken in 2015 sterk afgenomen De meeste sectoren vertonen in 2015 vergeleken met 2014 een daling van het aantal nieuwe uitkeringen. Bouwbedrijven (-25,2%), de grafische industrie (-23,8%) en banken (-17,9%) lieten relatief gezien de sterkste daling zien. De grootste toename deed zich voor bij de sectoren vervoer en opslag (+11,9%) en de grootwinkelbedrijven (+8,2%). In 2015 beëindigde UWV uitkeringen, 3,9 procent minder dan in Het aantal uitkeringen dat werd beëindigd vanwege werkhervatting daalde met 10,3 procent naar De uitkeringen die beëindigd werden vanwege het bereiken van de maximale uitkeringsduur namen vergeleken met een jaar geleden af met 5,3 procent tot Een flinke toename (+16%) was er voor het aantal Nieuwsflits Arbeidsmarkt 3

5 uitkeringen dat om overige redenen werd beëindigd. Het gaat hierbij vooral om beëindiging vanwege het bereiken van de maximale doorbetalingsduur bij ziekte 3. Nieuwe, lopende en beëindigde ww-uitkeringen Lopende Nieuwe Beëindigde Beëindigd werk aantal mutati aantal mutatie aantal mutatie aantal mutatie jan ,6% ,2% ,8% ,0% feb ,0% ,6% ,9% ,3% mrt ,8% ,4% ,1% ,1% apr ,0% ,2% ,6% ,7% mei ,5% ,2% ,2% ,8% juni ,0% ,0% ,9% ,4% jul ,4% ,6% ,4% ,1% aug ,2% ,0% ,8% ,9% sep ,3% ,3% ,5% ,6% okt ,0% ,6% ,8% ,7% nov ,7% ,0% ,9% ,1% dec ,5% ,3% ,7% ,6% jan ,2% ,1% ,9% ,2% feb ,1% ,9% ,3% ,8% mrt ,4% ,5% ,5% ,7% apr ,3% ,9% ,7% ,5% mei ,7% ,7% ,1% ,9% juni ,1% ,3% ,5% ,8% jul ,5% ,3% ,5% ,4% aug ,5% ,6% ,7% ,4% sep ,4% ,9% ,6% ,1% okt ,1% ,0% ,3% ,5% nov ,4% ,4% ,5% ,8% dec ,7% ,2% ,7% ,9% jan ,8% ,5% ,5% ,0% feb ,5% ,1% ,1% ,2% mrt ,6% ,7% ,9% ,5% apr ,7% ,7% ,9% ,3% mei ,5% ,3% ,9% ,8% juni ,5% ,6% ,8% ,9% juli ,5% ,5% ,1% ,8% augustus ,2% ,5% ,6% ,6% september ,7% ,8% ,0% ,2% okt ,1% ,1% ,3% ,4% nov ,5% ,4% ,9% ,0% dec ,3% ,1% ,0% ,8% 3 Een zieke WW-uitkeringsgerechtigde heeft de eerste 13 weken van ziekte geen recht op een Ziektewetuitkering. De WW-uitkering blijft doorlopen. Is de uitkeringsgerechtigde na 13 weken nog ziek dan stopt de WW-uikering en volgt een Ziektewetuitkering. Nieuwsflits Arbeidsmarkt 4

6 WW-uitkeringen WW-percentage dec 2015 dec 2014 dec 2015 dec 2014 Totaal ,0% 5,0% mannen ,8% 4,9% vrouwen ,3% 5,1% Leeftijd jaar ,4% 1,3% jaar ,1% 3,9% jaar ,4% 4,8% jaar ,9% 6,1% >= 55 jaar ,8% 8,1% >= 50 jaar ,8% 7,5% Opleidingsniveau basisopleiding ,6% 8,0% vmb/mbo alg/mbo ,6% 7,7% vwo/havo ,7% 1,6% mbo 2 t/m ,3% 5,2% hbo ,7% 4,5% wo ,7% 2,5% zonder startkwalificatie ,6% 7,8% met startkwalificatie ,3% 4,1% Provincie Groningen ,4% 5,4% Friesland ,1% 6,1% Drenthe ,2% 6,0% Overijssel ,6% 5,5% Flevoland ,5% 5,6% Gelderland ,1% 5,1% Utrecht ,2% 4,3% Noord-Holland ,2% 4,3% Zuid-Holland ,7% 4,6% Zeeland ,6% 4,4% Noord-Brabant ,3% 5,0% Limburg ,6% 5,5% Grote steden Amsterdam ,3% 4,6% Rotterdam ,1% 6,0% Den Haag ,4% 5,2% Utrecht ,9% 4,0% Arbeidsmarktregio Drenthe ,6% 6,5% Friesland ,1% 6,1% Groningen ,4% 5,3% IJsselvechtstreek ,5% 5,4% Stedendriehoek en Noordwest Veluwe ,3% 5,1% Twente ,6% 5,6% Achterhoek ,2% 5,6% Food Valley ,1% 4,2% Midden-Gelderland ,7% 5,9% Rivierenland ,7% 4,7% Rijk van Nijmegen ,2% 5,2% Amersfoort ,4% 4,4% Flevoland ,5% 5,6% Gooi en Vechtstreek ,6% 4,5% Midden-Utrecht ,2% 4,2% Noord-Holland Noord ,0% 4,0% Zaanstreek/Waterland ,4% 4,4% Zuid-Kennemerland ,2% 4,2% Groot Amsterdam ,2% 4,5% Haaglanden ,8% 4,6% Holland Rijnland ,0% 3,9% Midden-Holland ,8% 5,7% Zuid-Holland C entraal ,1% 4,0% Drechtsteden ,8% 4,7% Gorinchem ,0% 3,8% Rijnmond ,7% 5,6% West-Brabant ,6% 5,4% Zeeland ,6% 4,4% Helmond-De Peel ,7% 5,1% Midden-Brabant ,3% 5,0% Noordoost-Brabant ,1% 4,9% Zuidoost-Brabant ,9% 4,6% Midden-Limburg ,4% 5,3% Noord-Limburg ,4% 6,3% Zuid-Limburg ,3% 5,3% Nieuwsflits Arbeidsmarkt 5

7 Online ingediende vacatures Bijna de helft meer vacatures online 4 ingediend in 2015 In 2015 werden vacatures online ingediend, meer (+48,1%) dan in Het grootste deel van de stijging is te danken aan de technische- en industrieberoepen, waar het aantal vacatures met toenam. In relatieve zin is de stijging met 85,5 procent het sterkst bij de transportberoepen. Agrarische beroepen Economisch-administratieve beroepen Informatica beroepen Medische en paramedische beroepen Openbare orde- en veiligheidsberoepen Pedagogische beroepen Sociaal-culturele beroepen Technische en industrieberoepen Transportberoepen Verzorgende en dienstverlenende beroepen Onbekend Totaal jan t/m dec Mutatie aantal % ,6% ,4% ,7% ,1% ,4% ,5% ,4% ,9% ,5% ,9% ,1% 4 Met ingang van januari 2015 wordt in de Nieuwsflits gerapporteerd over online ingediende vacatures. Het betreft vacatures die gemeld worden op werk.nl door werkgevers, UWV contractpartners, UWV Werkgeverservicepunten, UWV vestigingen en door Jobfeed. Nieuwsflits Arbeidsmarkt 6

8 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen Een kwart minder ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen dan vorig jaar In 2015 hebben werkgevers ontslagaanvragen ingediend bij UWV, 26 procent minder dan in Er werden door UWV in ontslagvergunningen verleend, 25 procent minder dan vorig jaar. De meeste ontslagvergunningen (75%) werden verleend vanwege bedrijfseconomische redenen. Ingediend % mut bedrijfseconomisch % 82% 85% -arbeidsongeschiktheid % 14% 10% -andere redenen % 3% 5% totaal % 100% 100% Verleend jan t/m dec aandeel -bedrijfseconomisch % 75% 80% -arbeidsongeschiktheid % 22% 16% -andere redenen % 3% 4% totaal % 100% 100% Nieuwsflits Arbeidsmarkt 7

9 Statistische bijlage Lopende WW-uitkeringen 2015 mutatie 2014 mutatie 2015 / 2014 dec nov abs. % dec abs % Totaal ,3% ,1% Geslacht mannen ,8% ,0% vrouwen ,9% ,7% Leeftijd jaar ,9% ,6% jaar ,5% ,3% jaar ,1% ,1% jaar ,2% ,4% >= 55 jaar ,5% ,8% onbekend < 27 jaar ,6% ,8% jaar ,4% ,1% >= 50 jaar ,6% ,2% onbekend Verstreken duur uitkering < 6 maanden ,1% ,7% 6-12 maanden ,6% ,8% maanden ,7% ,2% >= 2 jaar ,3% ,7% Opleidingsniveau basisopleiding ,1% ,0% vmb/mbo alg/mbo ,9% ,4% vwo/havo ,7% ,8% mbo 2 t/m ,9% ,3% hbo ,4% ,2% wo ,4% ,7% onbekend Beroepsrichting Agrarische ,5% ,6% Economisch-administratieve ,7% ,6% Informatica beroepen ,4% ,2% Medische en paramedische ,6% ,6% Openbare orde- en veiligheid ,6% ,8% Pedagogische ,7% ,4% Sociaal-culturele ,2% ,3% Technische en industrie ,7% ,2% Transport ,4% ,3% Verzorgende en dienstverlenende ,5% ,4% Onbekend Sector Landbouw en visserij ,1% ,2% Industrie, delfstoffen en energie etc ,2% ,6% Grafische industie ,0% ,0% Metaal- en technische bedrijven ,4% ,0% Metaalindustrie ,6% ,6% Bouwnijverheid ,2% ,0% Bouwbedrijf ,5% ,9% Handel ,8% ,4% Detailhandel ,1% ,2% Grootwinkelbedrijf ,3% ,2% Groothandel ,8% ,4% Horeca ,2% ,8% Vervoer en opslag ,7% ,3% Financiële en zakelijke diensten ,7% ,0% Banken ,7% ,3% Reiniging ,0% ,6% Uitzendbedrijven ,0% ,0% Zakelijke dienstverlening ,8% ,1% Openbaar bestuur ,6% ,9% Onderwijs ,4% ,4% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur ,3% ,8% Culturele instellingen ,0% ,6% Gezondheidszorg en welzijn ,2% ,3% Onbekende sector Nieuwsflits Arbeidsmarkt 8

10 Lopende WW-uitkeringen naar regio 2015 mutatie 2014 mutatie 2015/2014 dec nov abs. % dec abs % Totaal ,3% ,1% Provincies Groningen ,2% ,7% Friesland ,8% ,6% Drenthe ,3% ,4% Overijssel ,2% ,1% Flevoland ,2% ,7% Gelderland ,0% ,5% Utrecht ,5% ,5% Noord-Holland ,4% ,5% Zuid-Holland ,9% ,7% Zeeland ,7% ,2% Noord-Brabant ,8% ,3% Limburg ,8% ,8% Onbekend Grote gemeenten Amsterdam ,2% ,1% Rotterdam ,3% ,0% Den Haag ,5% ,5% Utrecht ,8% ,8% Arbeidsmarktregio Drenthe ,5% ,8% Friesland ,8% ,6% Groningen ,8% ,7% IJsselvechtstreek ,4% ,1% Stedendriehoek en Noordwest Veluwe ,7% ,7% Twente ,2% ,3% Achterhoek ,6% ,3% Food Valley ,2% ,1% Midden-Gelderland ,9% ,3% Rivierenland ,8% ,2% Rijk van Nijmegen ,7% ,9% Amersfoort ,4% ,1% Flevoland ,4% ,0% Gooi- en Vechtstreek ,7% ,0% Midden-Utrecht ,6% ,8% Noord-Holland Noord ,5% ,4% Zaanstreek/Waterland ,7% ,9% Zuid-Kennemerland ,9% ,6% Groot Amsterdam ,5% ,5% Haaglanden ,4% ,3% Holland Rijnland ,7% ,8% Midden-Holland ,9% ,5% Zuid-Holland Centraal ,5% ,6% Drechtsteden ,5% ,0% Gorinchem ,2% ,8% Rijnmond ,6% ,7% West-Brabant ,3% ,7% Zeeland ,7% ,2% Helmond-De Peel ,6% ,5% Midden-Brabant ,2% ,4% Noordoost-Brabant ,8% ,3% Zuidoost-Brabant ,7% ,2% Midden-Limburg ,1% ,9% Noord-Limburg ,7% ,7% Zuid-Limburg ,9% ,1% Onbekend Nieuwsflits Arbeidsmarkt 9

11 Nieuwe WW-uitkeringen jan t/m dec mutatie Aandeel abs. % Totaal ,5% Geslacht mannen ,0% 54% 55% vrouwen ,6% 46% 45% Leeftijd jaar ,7% 10% 12% jaar ,8% 29% 29% jaar ,6% 22% 23% jaar ,1% 23% 23% >= 55 jaar ,0% 16% 14% onbekend < 27 jaar ,3% 17% 18% jaar ,5% 56% 58% >=50 jaar ,2% 27% 24% onbekend Maximale duur uitkering < 6 maanden ,6% 29% 29% 6-12 maanden ,8% 16% 17% maanden ,1% 24% 25% >= 2 jaar ,2% 31% 30% Opleidingsniveau basisopleiding ,5% 10% 11% vmb/mbo alg/mbo ,3% 26% 26% vwo/havo ,5% 3% 3% mbo 2 t/m ,1% 35% 34% hbo ,6% 18% 18% wo ,6% 7% 7% onbekend Beroepsrichting Agrarische ,9% 3% 3% Economisch-administratieve ,2% 26% 26% Informatica beroepen ,3% 2% 2% Medische en paramedische ,1% 3% 3% Openbare orde- en veiligheid ,9% 1% 1% Pedagogische ,0% 3% 4% Sociaal-culturele ,1% 6% 6% Technische en industrie ,1% 26% 27% Transport ,1% 9% 9% Verzorgende en dienstverlenende ,1% 18% 18% Onbekend Sector Landbouw en visserij ,3% 2% 2% Industrie, delfstoffen en energie etc ,6% 12% 12% Grafische industie ,8% 0% 1% Metaal- en technische bedrijven ,7% 5% 5% Metaalindustrie ,5% 1% 1% Bouwnijverheid ,6% 4% 5% Bouwbedrijf ,2% 3% 3% Handel ,1% 14% 14% Detailhandel ,8% 6% 6% Grootwinkelbedrijf ,2% 3% 3% Groothandel ,9% 5% 6% Horeca ,3% 4% 4% Vervoer en opslag ,9% 7% 6% Financiële en zakelijke diensten ,6% 36% 37% Banken ,9% 1% 2% Reiniging ,0% 2% 2% Uitzendbedrijven ,3% 17% 18% Zakelijke dienstverlening ,6% 14% 13% Openbaar bestuur ,6% 1% 1% Onderwijs ,9% 3% 3% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur ,9% 16% 16% Culturele instellingen ,4% 1% 1% Gezondheidszorg en welzijn ,9% 15% 14% Onbekende sector Nieuwsflits Arbeidsmarkt 10

12 Nieuwe WW-uitkeringen naar regio jan t/m dec mutatie abs. % Totaal ,5% Provincies Groningen ,2% Friesland ,6% Drenthe ,1% Overijssel ,3% Flevoland ,4% Gelderland ,7% Utrecht ,4% Noord-Holland ,9% Zuid-Holland ,7% Zeeland ,2% Noord-Brabant ,2% Limburg ,7% Onbekend Grote gemeenten Amsterdam ,1% Rotterdam ,0% Den Haag ,5% Utrecht ,7% Arbeidsmarktregio Drenthe ,3% Friesland ,6% Groningen ,6% IJsselvechtstreek ,5% Stedendriehoek en Noordwest Veluwe ,1% Twente ,6% Achterhoek ,3% Food Valley ,4% Midden-Gelderland ,1% Rivierenland ,7% Rijk van Nijmegen ,5% Amersfoort ,4% Flevoland ,0% Gooi- en Vechtstreek ,5% Midden-Utrecht ,0% Noord-Holland Noord ,1% Zaanstreek/Waterland ,4% Zuid-Kennemerland ,7% Groot Amsterdam ,5% Haaglanden ,4% Holland Rijnland ,2% Midden-Holland ,1% Zuid-Holland C entraal ,7% Drechtsteden ,2% Gorinchem ,0% Rijnmond ,9% West-Brabant ,1% Zeeland ,2% Helmond-De Peel ,5% Midden-Brabant ,9% Noordoost-Brabant ,1% Zuidoost-Brabant ,1% Midden-Limburg ,9% Noord-Limburg ,9% Zuid-Limburg ,9% Onbekend Nieuwsflits Arbeidsmarkt 11

13 Beëindigde WW-uitkeringen jan t/m dec mutatie Aandeel abs. % Totaal ,9% Reden maximale duur ,3% 33% 34% werkhervatting ,3% 45% 48% overig ,0% 22% 18% Geslacht mannen ,1% 55% 56% vrouwen ,0% 45% 44% Leeftijd jaar ,2% 10% 12% jaar ,7% 28% 30% jaar ,3% 23% 24% jaar ,3% 24% 22% >= 55 jaar ,6% 16% 13% onbekend < 27 jaar ,3% 15% 18% jaar ,5% 57% 59% >= 50 jaar ,1% 27% 23% onbekend Verstreken duur uitkering < 6 maanden ,5% 62% 60% 6-12 maanden ,0% 16% 19% maanden ,4% 13% 13% >= 2 jaar ,1% 9% 8% Opleidingsniveau basisopleiding ,7% 10% 11% vmb/mbo alg/mbo ,6% 26% 26% vwo/havo ,5% 3% 3% mbo 2 t/m ,5% 35% 34% hbo ,8% 18% 18% wo ,2% 7% 7% onbekend Beroepsrichting Agrarische ,3% 3% 3% Economisch-administratieve ,6% 26% 26% Informatica beroepen ,6% 2% 2% Medische en paramedische ,2% 3% 3% Openbare orde- en veiligheid ,0% 1% 1% Pedagogische ,5% 3% 4% Sociaal-culturele ,4% 6% 6% Technische en industrie ,9% 27% 28% Transport ,6% 9% 9% Verzorgende en dienstverlenende ,2% 18% 18% Onbekend Sector Landbouw en visserij ,5% 2% 2% Industrie, delfstoffen en energie etc ,2% 12% 12% Grafische industie ,1% 1% 1% Metaal- en technische bedrijven ,1% 5% 5% Metaalindustrie ,7% 1% 1% Bouwnijverheid ,4% 5% 5% Bouwbedrijf ,6% 3% 4% Handel ,0% 14% 14% Detailhandel ,0% 6% 6% Grootwinkelbedrijf ,1% 3% 3% Groothandel ,7% 6% 6% Horeca ,9% 4% 4% Vervoer en opslag ,5% 7% 6% Financiële en zakelijke diensten ,3% 36% 38% Banken ,8% 1% 1% Reiniging ,5% 2% 2% Uitzendbedrijven ,6% 17% 18% Zakelijke dienstverlening ,9% 14% 13% Openbaar bestuur ,0% 1% 1% Onderwijs ,4% 3% 3% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur ,1% 16% 14% Culturele instellingen ,0% 1% 1% Gezondheidszorg en welzijn ,0% 14% 13% Onbekende sector Nieuwsflits Arbeidsmarkt 12

14 Beëindigde WW-uitkeringen naar regio jan t/m dec mutatie abs. % Totaal ,9% Provincies Groningen ,9% Friesland ,4% Drenthe ,7% Overijssel ,3% Flevoland ,8% Gelderland ,9% Utrecht ,8% Noord-Holland ,9% Zuid-Holland ,9% Zeeland ,1% Noord-Brabant ,7% Limburg ,1% Onbekend Grote gemeenten Amsterdam ,5% Rotterdam ,9% Den Haag ,5% Utrecht ,1% Arbeidsmarktregio Drenthe ,6% Friesland ,4% Groningen ,6% IJsselvechtstreek ,7% Stedendriehoek en Noordwest Veluwe ,4% Twente ,2% Achterhoek ,9% Food Valley ,3% Midden-Gelderland ,8% Rivierenland ,9% Rijk van Nijmegen ,0% Amersfoort ,3% Flevoland ,4% Gooi- en Vechtstreek ,1% Midden-Utrecht ,3% Noord-Holland Noord ,5% Zaanstreek/Waterland ,0% Zuid-Kennemerland ,9% Groot Amsterdam ,2% Haaglanden ,2% Holland Rijnland ,9% Midden-Holland ,8% Zuid-Holland C entraal ,2% Drechtsteden ,2% Gorinchem ,1% Rijnmond ,9% West-Brabant ,0% Zeeland ,1% Helmond-De Peel ,0% Midden-Brabant ,9% Noordoost-Brabant ,8% Zuidoost-Brabant ,3% Midden-Limburg ,3% Noord-Limburg ,7% Zuid-Limburg ,9% Onbekend Nieuwsflits Arbeidsmarkt 13

15 Beëindigde WW-uitkeringen vanwege werkhervatting, cumulatief Beindigde uitkeringen Beëindigd door werkhervatting Aandeel werk % mut % mut Totaal ,9% ,3% 45% 48% Geslacht mannen ,1% ,8% 50% 54% vrouwen ,0% ,7% 39% 42% Leeftijd jaar ,2% ,3% 34% 39% jaar ,7% ,2% 45% 48% jaar ,3% ,4% 51% 54% jaar ,3% ,9% 51% 54% >= 55 jaar ,6% ,5% 35% 37% onbekend < 27 jaar ,3% ,1% 37% 41% jaar ,5% ,4% 49% 52% >= 50 jaar ,1% ,3% 41% 45% onbekend Duur uitkering < 6 maanden ,5% ,9% 54% 59% 6-12 maanden ,0% ,1% 46% 47% maanden ,4% ,6% 29% 28% >= 2 jaar ,1% ,9% 7% 6% Opleidingsniveau basisopleiding ,7% ,2% 34% 41% vmb/mbo alg/mbo ,6% ,3% 44% 46% vwo/havo ,5% ,9% 36% 39% mbo 2 t/m ,5% ,5% 47% 51% hbo ,8% ,6% 49% 53% wo ,2% ,5% 47% 50% onbekend Beroepsrichting Agrarische ,3% ,0% 49% 52% Economisch-administratieve ,6% ,6% 44% 48% Informatica beroepen ,6% ,5% 50% 54% Medische en paramedische ,2% ,8% 44% 47% Openbare orde- en veiligheid ,0% ,8% 37% 39% Pedagogische ,5% ,7% 45% 51% Sociaal-culturele ,4% ,0% 43% 45% Technische en industrie ,9% ,2% 55% 58% Transport ,6% ,2% 44% 46% Verzorgende en dienstverlenende ,2% ,4% 34% 37% Onbekend Sector Landbouw en visserij ,5% ,7% 50% 54% Industrie, delfstoffen en energie etc ,2% ,5% 48% 53% Grafische industie ,1% ,1% 40% 45% Metaal- en technische bedrijven ,1% ,4% 53% 58% Metaalindustrie ,7% ,9% 53% 57% Bouwnijverheid ,4% ,9% 63% 68% Bouwbedrijf ,6% ,0% 61% 67% Handel ,0% ,7% 40% 43% Detailhandel ,0% ,6% 37% 41% Grootwinkelbedrijf ,1% ,3% 34% 36% Groothandel ,7% ,4% 46% 49% Horeca ,9% ,3% 38% 41% Vervoer en opslag ,5% ,7% 41% 45% Financiële en zakelijke diensten ,3% ,6% 48% 50% Banken ,8% ,7% 39% 45% Reiniging ,5% ,2% 27% 27% Uitzendbedrijven ,6% ,0% 54% 54% Zakelijke dienstverlening ,9% ,5% 47% 50% Openbaar bestuur ,0% ,5% 32% 38% Onderwijs ,4% ,0% 43% 48% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur ,1% ,6% 39% 42% Culturele instellingen ,0% ,8% 48% 52% Gezondheidszorg en welzijn ,0% ,6% 39% 41% Onbekende sector Provincies Groningen ,9% ,2% 51% 53% Friesland ,4% ,8% 55% 58% Drenthe ,7% ,2% 56% 58% Overijssel ,3% ,4% 51% 54% Flevoland ,8% ,7% 43% 44% Gelderland ,9% ,1% 46% 50% Utrecht ,8% ,3% 44% 47% Noord-Holland ,9% ,6% 41% 44% Zuid-Holland ,9% ,4% 41% 44% Zeeland ,1% ,8% 46% 48% Noord-Brabant ,7% ,1% 47% 50% Limburg ,1% ,5% 49% 53% Onbekend Grote gemeenten Amsterdam ,5% ,5% 31% 34% Rotterdam ,9% ,4% 34% 37% Den Haag ,5% ,1% 33% 35% Utrecht ,1% ,7% 37% 40% Nieuwsflits Arbeidsmarkt 14

16 Beëindigde WW-uitkeringen vanwege bereiken maximale uitkeringsduur, cumulatief Beëindigde uitkeringen Beëindigd vanwege max. duur Aandeel max.duur % mut % mut Totaal ,9% ,3% 33% 34% Geslacht mannen ,1% ,5% 30% 30% vrouwen ,0% ,0% 37% 38% Leeftijd jaar ,2% ,7% 49% 50% jaar ,7% ,6% 35% 37% jaar ,3% ,7% 30% 30% jaar ,3% ,2% 28% 27% >= 55 jaar ,6% ,5% 32% 32% onbekend < 27 jaar ,3% ,4% 46% 46% jaar ,5% ,9% 31% 31% >= 50 jaar ,1% ,4% 30% 29% onbekend Verstreken duur uitkering < 6 maanden ,5% ,2% 26% 27% 6-12 maanden ,0% ,7% 27% 28% maanden ,4% ,3% 44% 47% >= 2 jaar ,1% ,4% 78% 80% Opleidingsniveau basisopleiding ,7% ,7% 41% 39% vmb/mbo alg/mbo ,6% ,1% 33% 35% vwo/havo ,5% ,4% 43% 44% mbo 2 t/m ,5% ,4% 31% 32% hbo ,8% ,5% 31% 30% wo ,2% ,9% 33% 33% onbekend Beroepsrichting Agrarische ,3% ,4% 32% 32% Economisch-administratieve ,6% ,6% 35% 34% Informatica beroepen ,6% ,1% 33% 32% Medische en paramedische ,2% ,7% 31% 32% Openbare orde- en veiligheid ,0% ,1% 38% 41% Pedagogische ,5% ,5% 30% 31% Sociaal-culturele ,4% ,6% 36% 37% Technische en industrie ,9% ,5% 26% 27% Transport ,6% ,5% 32% 34% Verzorgende en dienstverlenende ,2% ,6% 41% 42% Onbekend Sector Landbouw en visserij ,5% ,9% 31% 30% Industrie, delfstoffen en energie etc ,2% ,7% 29% 29% Grafische industie ,1% ,3% 34% 35% Metaal- en technische bedrijven ,1% ,1% 26% 25% Metaalindustrie ,7% ,8% 25% 25% Bouwnijverheid ,4% ,5% 19% 17% Bouwbedrijf ,6% ,4% 20% 18% Handel ,0% ,1% 38% 38% Detailhandel ,0% ,9% 40% 39% Grootwinkelbedrijf ,1% ,2% 45% 47% Groothandel ,7% ,9% 33% 33% Horeca ,9% ,1% 40% 40% Vervoer en opslag ,5% ,1% 34% 34% Financiële en zakelijke diensten ,3% ,0% 32% 34% Banken ,8% ,1% 39% 36% Reiniging ,5% ,3% 47% 50% Uitzendbedrijven ,6% ,3% 28% 31% Zakelijke dienstverlening ,9% ,8% 33% 33% Openbaar bestuur ,0% ,3% 45% 43% Onderwijs ,4% ,8% 34% 34% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur ,1% ,8% 35% 36% Culturele instellingen ,0% ,2% 31% 29% Gezondheidszorg en welzijn ,0% ,6% 35% 37% Onbekende sector Provincies Groningen ,9% ,2% 31% 31% Friesland ,4% ,3% 28% 28% Drenthe ,7% ,5% 26% 26% Overijssel ,3% ,2% 28% 29% Flevoland ,8% ,9% 35% 36% Gelderland ,9% ,4% 31% 31% Utrecht ,8% ,3% 34% 34% Noord-Holland ,9% ,7% 36% 37% Zuid-Holland ,9% ,9% 38% 38% Zeeland ,1% ,4% 30% 31% Noord-Brabant ,7% ,6% 30% 32% Limburg ,1% ,5% 29% 30% Onbekend Grote gemeenten Amsterdam ,5% ,5% 39% 40% Rotterdam ,9% ,1% 36% 37% Den Haag ,5% ,4% 40% 41% Utrecht ,1% ,9% 33% 33% Nieuwsflits Arbeidsmarkt 15

17 Toelichting WW/NWW/WBB UWV ziet de WW-informatie als een belangrijke factor om inzicht te krijgen in de dynamiek op de arbeidsmarkt. Daarentegen beschouwt UWV de cijfers m.b.t. de bij UWV geregistreerde niet-werkende werkzoekenden (NWW) primair als een administratief gegeven. Deze cijfers worden in sterke mate bepaald door registratieprocessen van UWV en gemeenten. De cijfers die UWV presenteert mogen overigens niet worden verward met de officiële werkloosheidscijfers, zoals deze door het CBS worden gepresenteerd. WW Bij de WW-uitkeringen wordt onderscheid gemaakt tussen 4 en 5 weekse verslagperiodes. Beëindigde WW-uitkeringen naar sector hebben betrekking op de sector van instroom. De WW-cijfers in de Nieuwsflits hebben betrekking op het aantal WW-uitkeringen en niet op het aantal personen met een WW-uitkering. Een persoon kan tegelijkertijd meerdere WW-uitkeringen hebben. Niet-werkende werkzoekenden (NWW) en werkloze beroepsbevolking (WBB) UWV WERKbedrijf publiceert cijfers over niet-werkende werkzoekenden (NWW) op de website De cijfers over NWW verschillen van samenstelling met de werkloze beroepsbevolking (WBB) die het CBS publiceert. Enerzijds staan niet alle werklozen ingeschreven bij UWV WERKbedrijf, dit betreft vooral personen zonder recht op een uitkering zoals jongeren en herintreders. Anderzijds staan er personen bij UWV ingeschreven die niet tot de werkloze beroepsbevolking horen. Dit betreft met name personen die niet direct beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt bijvoorbeeld omdat zij een opleiding of cursus volgen. Dit geldt ook voor personen die niet actief naar werk zoeken. Een ander verschil is de wijze waarop beide cijfers tot stand komen: het NWW-cijfer komt voort uit de registratie van werkzoekenden door UWV, het WBB-cijfer van CBS komt tot stand door een enquête onder de beroepsbevolking. Met ingang van januari 2015 zijn CBS en UWV overgestapt op een nieuwe definitie voor WBB en NWW. In plaats van de nationale definitie wordt voortaan de internationale (ILO) definitie voor zowel WBB als NWW gehanteerd. Definities NWW en WBB m.i.v. januari Niet-werkende werkzoekenden (NWW): bij UWV ingeschreven werkzoekenden van 15 t/m 74 jaar zonder werk of minder dan 1 uur per week werkzaam. - Werkloze beroepsbevolking (WBB): personen van 15 t/m 74 jaar zonder werk of minder dan 1 uur per week werkzaam, die binnen 2 weken beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en de afgelopen 4 weken naar werk hebben gezocht. Betere ontsluiting arbeidsmarktinformatie Op de UWV website werk.nl/arbeidsmarktinformatie vindt u actuele arbeidsmarktinformatie per regio en per sector. Ook geeft UWV er een integraal beeld van vraag, aanbod en knelpunten op de arbeidsmarkt. Met deze informatie krijgt u een goed beeld van het aantal werkzoekenden binnen uw eigen gemeente. Of u ziet in één oogopslag waar u geschikte medewerkers vindt. Nieuwsflits Arbeidsmarkt 16

18 Nieuwsflits Arbeidsmarkt 17

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Oktober 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt September 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt September 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Oktober 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juni 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juni 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juni 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt November 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Rapportage WW 50plus. December 2016

Rapportage WW 50plus. December 2016 Rapportage WW 50plus December 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting WW/NWW/WBB 12 Colofon 13 Rapportage WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen 1 50-plus 2016 2015 dec 2015/2016

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Oktober 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Augustus 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt November 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Bij UWV ingediende vacatures en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Rapportage WW 50plus. Juni 2017

Rapportage WW 50plus. Juni 2017 Rapportage WW 50plus Juni 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting WW/NWW/WBB 12 Colofon 13 Rapportage WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen 1 50-plus 2017 mutatie 2016 2017/2016

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures en UWV spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt September 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Oktober 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Augustus 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting WW 15 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Oktober 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting WW 15 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Rapportage WW 50plus. Januari 2016

Rapportage WW 50plus. Januari 2016 Rapportage WW 50plus Januari 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting WW/NWW/WBB 12 Colofon 13 Rapportage WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen 1 50-plus 2016 2015 2015 2014

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Rapportage WW< 27 jaar. Juni 2017

Rapportage WW< 27 jaar. Juni 2017 Rapportage WW< 27 jaar Juni 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting NWW/WW/WBB 11 Colofon 12 Rapportage WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27 jaar WW-uitkeringen 1 2017 mutatie 2016

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt September 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting WW 15 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt November 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures en UWV Spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 UWV Spanningsincicator 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juni 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juni 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juni 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 50plus. Juni 2015

Rapportage (N)WW 50plus. Juni 2015 Rapportage (N)WW 50plus Juni 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting WW/NWW/WBB 13 Colofon 14 Rapportage (N)WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Augustus 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2012 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald - 477.800 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Minder werkzoekenden van 35-45 jaar dan een jaar geleden - Toename werkzoekenden met (para)

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Augustus 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures en UWV spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9

Nadere informatie

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 471.100 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Daling jonge werkzoekenden - Vooral daling agrarische beroepen en technische/industriële

Nadere informatie

Mei 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen iets afgenomen

Mei 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen iets afgenomen Mei 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 465.000 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Aantal jonge werkzoekenden met 5,6 procent afgenomen - Vooral daling werkzoekenden met korte

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt September 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden - 464.300 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - In i vrijwel evenveel werkzoekenden als in - Van de 55-plus beroepsbevolking is 9,4 procent

Nadere informatie

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus September 2012 Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in ustus - - 304.400 lopende WW-uitkeringen, bijna evenveel als in ustus en 21 procent meer dan een jaar geleden Aantal lopende WW-uitkeringen voor jongeren

Nadere informatie

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW)

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW) Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren - 309.900 lopende WW-uitkeringen, 1,8 procent meer dan in tember - Bovengemiddelde stijging lopende WW-uitkeringen horeca (+6,3%)

Nadere informatie

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Juli 2012 Bijna 300.000 WW-uitkeringen - 298.000 lopende WW-uitkeringen - Aantal WW-uitkeringen gestegen ten opzichte van voorgaande maand (2,5%) - Ruim de helft meer WW-uitkeringen voor jongeren dan in

Nadere informatie

November 2012 WW-uitkeringen bijna verdubbeld sinds begin crisis eind 2008 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) met ruim 30.

November 2012 WW-uitkeringen bijna verdubbeld sinds begin crisis eind 2008 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) met ruim 30. November 2012 WW-uitkeringen bijna verdubbeld sinds begin crisis eind 2008-322.300 lopende WW-uitkeringen, 4 procent meer dan in ober - Veel meer uitkeringen voor jongeren (+13,4%) - Sterkste toename sectoren

Nadere informatie

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de 300.000 - Lopende WW-uitkeringen met 2 procent gestegen tot 304.000 - Aantal lopende uitkeringen in onderwijssector met 27 procent toegenomen - Uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator Arbeidsmarkt 5 Ingediende

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden

Niet-werkende werkzoekenden Januari 2012 Niet-werkende werkzoekenden 2 WW-uitkeringen 3 Vacatures ingediend bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV 4 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2018 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Statistische bijlage 3 Toelichting WW 22 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de voorafgaande

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2019

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2019 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 019 Inhoudsopgave 857639 WW-uitkeringen Statistische bijlage Toelichting WW xx xx xx Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Rapportage WW< 27 jaar. November 2016

Rapportage WW< 27 jaar. November 2016 Rapportage WW< 27 jaar November 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting NWW/WW/WBB 12 Colofon 13 Rapportage WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27 jaar WW-uitkeringen 1 2016 2015 nov

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2018 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Statistische bijlage 3 Toelichting WW 22 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de voorafgaande

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 UWV Spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2018 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Statistische bijlage 4 Toelichting WW 23 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Oktober 2018 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Statistische bijlage 4 Toelichting WW 23 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2019

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2019 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 019 Inhoudsopgave 8565 WW-uitkeringen 3 Statistische bijlage 5 Toelichting WW Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de voorafgaande

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 50plus. Augustus 2015

Rapportage (N)WW 50plus. Augustus 2015 Rapportage (N)WW 50plus Augustus 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting WW/NWW/WBB 13 Colofon 14 Rapportage (N)WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juli 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juli 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt i 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting 10 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2018 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Statistische bijlage 4 Toelichting WW 23 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de voorafgaande

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt September 2018 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Statistische bijlage 4 Toelichting WW 23 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, vacatures en WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden, vacatures en WWuitkeringen November 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Vacatures werk.nl 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2018 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Statistische bijlage 4 Toelichting WW 23 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2019

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2019 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 019 Inhoudsopgave 89908 WW-uitkeringen Statistische bijlage 5 Toelichting WW Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juni 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juni 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juni 2018 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Statistische bijlage 4 Toelichting WW 23 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de voorafgaande

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Maart 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015

Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015 Rapportage (N)WW< 27 jaar Augustus 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon 18 Rapportage (N)WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Januari 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen December 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen April 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Vacatures werk.nl 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen April 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2018 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Statistische bijlage 4 Toelichting WW 23 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen September 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 5 Ingediende vacatures 6 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Mei 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400 Augustus 2008 Aantal werkzoekenden daalt in ustus met 8.400 2 Ingediende vacatures 4 Vraag en aanbod bij CWI 5 Ontslagen met toestemming CWI 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW / Toelichting CWI krapte-indicator

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2008

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2008 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2008 Amsterdam, februari 2008 Lichte stijging aantal werkzoekenden in januari Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) is in januari 2008 toegenomen met 2.000 (+ 0,4%)

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Juni 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 55plus. Augustus 2013

Rapportage (N)WW 55plus. Augustus 2013 Rapportage (N)WW 55plus Augustus 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Signalen 2 WW-uitkeringen 3 Niet-werkende werkzoekenden 7 Colofon 14 Rapportage (N)WW 55plus 1 Signalen WW-uitkeringen >=55 jaar - Lopende

Nadere informatie