Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015"

Transcriptie

1 Rapportage (N)WW< 27 jaar Augustus 2015

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon 18 Rapportage (N)WW< 27 jaar 1

3 WW-uitkeringen < 27 jaar WW-uitkeringen aug 2014/2015 aug jul % mut. aug jul % mut. % mut. abs. Nieuw ,5% ,1% -14,1% Lopend ,9% ,2% -5,5% Beëindigd ,5% ,3% -29,8% wv werkhervatting ,0% ,2% -51,2% wv bereiken max. duur ,4% ,8% -14,5% -453 Opnieuw toename WW-uitkeringen jongeren Het aantal lopende uitkeringen aan jongeren nam in augustus 2015, vergeleken met juli, toe met 1,9 procent tot Het totaal aantal WW-uitkeringen bleef vrijwel gelijk. In augustus vorig jaar nam het aantal uitkeringen aan jongeren nog af met 3,2 procent. De meeste sectoren lieten in augustus vergeleken met juli een toename zien van het aantal uitkeringen. Vooral vanuit de sector onderwijs (+29,1%) en de daarmee samenhangende pedagogische beroepen (+24,5%) was de stijging flink. Ook vanuit de bouwnijverheid was de toename relatief groot (+14,5%). Vanuit de sectoren landbouw (-3,3%), openbaar bestuur&overheid (-2,7%), handel (-2,4%) en zorg&welzijn&cultuur (-1,3%) nam het aantal lopende WW-uitkeringen af. Vooral meer uitkeringen vanuit vervoer&opslag dan een jaar geleden Vergeleken met een jaar geleden nam het aantal lopende WW-uitkeringen in augustus dit jaar af met 5,5 procent. Het aantal uitkeringen aan mannen daalde t.o.v. augustus vorig jaar met 9 procent. De meeste sectoren lieten in deze periode een daling zien, waarbij die vanuit de bouwnijverheid (-45%) veruit het grootst was. Een flinke toename was er vanuit de sector vervoer&opslag waar het aantal uitkeringen aan jongeren met 33 procent toenam. Voor wat betreft de beroepen steeg het aantal WW-uitkeringen alleen bij de agrarische beroepen (+5%). Bij de transport beroepen bleef het aantal uitkeringen vrijwel gelijk aan dat van vorig jaar augustus. jan t/m aug mutatie aandeel abs. % Nieuw % Beëindigd % 100% 100% wv werkhervatting % 41% 41% bereiken max. duur % 46% 48% overige redenen % 13% 11% Meer nieuwe uitkeringen vanuit vervoer&opslag in 2015 Er werden in de periode januari t/m augustus van nieuwe uitkeringen aan jongeren verstrekt, 11 procent minder dan in dezelfde periode van De daling bij de mannen (-15%) was veel groter dan die bij de vrouwen (-7%). De meeste sectoren en alle beroepsgroepen lieten een afname zien van het aantal nieuwe uitkeringen. Vanuit de sector bouwnijverheid (-48%) was de daling relatief het grootst. Een flinke toename deed zich voor vanuit de sector vervoer&opslag (+23%). Aantal werkhervattingen bouwnijverheid en onderwijs flink afgenomen In 2015 (t/m augustus) werden uitkeringen van jongeren beëindigd, dat is 14 procent minder dan in Ook het aantal door werkhervatting beëindigde uitkeringen nam t.o.v. vorig jaar af met 14 procent tot Van het totaal aantal WW-uitkeringen nam het aantal werkhervattingen veel minder af (-1%). Voor jongeren uit de sectoren bouwnijverheid (-44%) en onderwijs (-44%) nam het aantal werkhervattingen flink af. Dat geldt ook voor de beroepsgroepen die in deze sectoren sterk zijn vertegenwoordigd: pedagogische beroepen (-37%) en technische&industriële beroepen (-20%). 1 Bij de WW-uitkeringen wordt onderscheid gemaakt tussen 4 en 5 weekse verslagperiodes. In 2014 waren januari, mei, juli en oktober 5 weekse periodes. In 2015 zijn dat januari, april, juli, oktober en december. Rapportage (N)WW< 27 jaar 2

4 Aandeel werkhervatting jongeren lager dan gemiddeld Bij de jongeren tot 27 jaar werd 41 procent van het aantal beëindigde uitkeringen door werkhervatting beëindigd. Gemiddeld voor alle leeftijsgroepen is dat bijna de helft (48%). Bij jongeren is het aandeel werkhervattingen het hoogst onder jongeren afkomstig uit de sector bouwnijverheid (66%) en het laagst bij de grootwinkelbedrijven (29%). Bij jongeren werden de meeste WW-uitkeringen dit jaar beëindigd vanwege het bereiken van de maximale uitkeringsduur (46%). Van het totaal aantal beëindigde WWuitkeringen vormt werkhervatting de belangrijkste reden van uitstroom. Het aantal uitkeringen dat beëindigd werd vanwege het bereiken van de maximale uitkeringsduur nam voor jongeren in 2015 af met 18 procent tot Lopende, nieuwe en beëindigde WW-uitkeringen Rapportage (N)WW< 27 jaar 3

5 Lopende WW-uitkeringen naar kenmerk /2014 Aandeel aug jul % mut. aug % mut abs. Mut aug 15 aug 14 Totaal ww ,2% % WW < 27 jaar ,9% % % 100% Geslacht mannen ,1% % % 46% vrouwen ,9% % % 54% Sector Landbouw en visserij ,3% 337 4% 12 1% 1% Industrie, delfstoffen en energie etc ,9% % % 9% Metaal- en technische bedrijven ,6% % % 5% Bouwnijverheid ,5% % % 2% Handel ,4% % % 20% Detailhandel ,6% % 10 10% 9% Grootwinkelbedrijf ,6% % 273 8% 7% Groothandel ,5% % % 4% Horeca ,1% % % 6% Vervoer en opslag ,2% % 495 8% 6% Financiële en zakelijke dienstverl ,0% % % 30% Uitzendbedrijven ,7% % % 15% Zakelijke dienstverlening ,5% % % 11% Openbaar bestuur en overheid ,7% % -22 1% 1% Onderwijs ,1% % % 7% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur ,3% % % 17% Culturele instellingen ,1% 246-3% -7 1% 1% Gezondheidszorg en welzijn ,9% % % 17% Onbekend Beroepsrichting Agrarische ,9% 514 5% 27 2% 2% Economisch-administratief ,1% % % 19% Informatica beroepen ,0% 386-8% -31 1% 1% Medische en paramedische ,3% 701-7% -47 3% 3% Openbare orde en veiligheid ,0% % -47 2% 2% Pedagogische beroepen ,5% % % 8% Sociale en culturele beroepen ,9% % % 5% Technische en industriële ,0% % % 20% Transport ,3% % -8 9% 8% Verzorgend en dienstverlenend ,5% % % 29% Onbekend Opleidingsniveau basisopleiding ,5% % 62 8% 7% vmbo/mbo1/mboa ,4% % % 28% havo/vwo ,5% % 36 5% 4% mbo ,4% % % 37% hbo ,6% % % 16% wo ,3% 884-9% -79 3% 3% onbekend Verstreken duur uitkering < 6 maanden ,0% % % 94% >= 6 maanden ,4% % % 6% Rapportage (N)WW< 27 jaar 4

6 Lopende WW-uitkeringen naar regio /2015 aug jul mutatie aug % mut abs. Totaal ,9% % Drenthe ,1% 541 4% 19 Friesland ,5% % 21 Groningen ,2% % -88 IJsselvechtstreek ,9% 950-8% -75 Stedendriehoek en Noordwest Veluwe ,4% 934-5% -49 Twente ,4% % -58 Achterhoek ,6% % -80 Food Valley ,6% % -78 Midden-Gelderland ,4% % -70 Rivierenland ,5% 339-4% -13 Rijk van Nijmegen ,2% 488 1% 6 Flevoland ,2% 696-9% -65 Gooi en Vechtstreek ,8% % -94 Midden-Utrecht ,9% % -52 Amersfoort ,5% % -57 Noord-Holland Noord ,8% 712-4% -27 Zaanstreek/Waterland ,8% % -80 Zuid-Kennemerland en IJmond ,3% % -46 Groot Amsterdam ,6% % -2 Haaglanden ,4% % 10 Holland Rijnland ,9% 589-3% -16 Midden-Holland ,8% % -28 Zuid-Holland Centraal ,4% 401 7% 29 Drechtsteden ,9% 419 8% 32 Gorinchem ,1% % -19 Rijnmond ,2% % -232 West-Brabant ,4% % -141 Zeeland ,9% % -83 Helmond-De Peel ,1% 526-5% -25 Midden-Brabant ,9% % -103 Noordoost-Brabant ,8% 974-8% -78 Zuidoost-Brabant ,8% % -92 Midden-Limburg ,9% % -58 Noord-Limburg ,9% % 62 Zuid-Limburg ,0% % -126 Onbekend Provincie Groningen ,9% % -71 Friesland ,5% % 21 Drenthe ,5% 829 0% -3 Overijssel ,3% % -95 Flevoland ,6% 731-6% -42 Gelderland ,9% % -334 Utrecht ,0% % -131 Noord-Holland ,1% % -243 Zuid-Holland ,8% % -214 Zeeland ,9% % -83 Noord-Brabant ,4% % -439 Limburg ,5% % -122 onbekend Grote steden Amsterdam ,4% % -10 Rotterdam ,2% % -57 Den Haag ,8% 878-8% -68 Utrecht ,8% 529-1% -6 Rapportage (N)WW< 27 jaar 5

7 Nieuwe WW-uitkeringen, cumulatief Nieuwe uitkeringen % mutatie Totaal WW % WW < 27 jaar % Geslacht mannen % vrouwen % Sector Landbouw en visserij % Industrie, delfstoffen, energie etc % Metaal- en technische bedrijven % Bouwnijverheid % Handel % Detailhandel % Grootwinkelbedrijf % Groothandel % Horeca % Vervoer en opslag % Financiële en zakelijke dienstverl % Uitzendbedrijven % Zakelijke dienstverlening % Openbaar bestuur en overheid % Onderwijs % Gezondheidszorg, welzijn en cultuur % C ulturele instellingen % Gezondheidszorg en welzijn % Onbekend Beroepsrichting Agrarische % Economisch-administratief % Informatica beroepen % Medische en paramedische % Openbare orde en veiligheid % Pedagogische beroepen % Sociale en culturele beroepen % Technische en industriële % Transport % Verzorgend en dienstverlenend % Onbekend Opleidingsniveau basisopleiding % vmbo/mbo1/mboa % vwo/havo % mbo % hbo % wo % onbekend Maximale duur uitkering < 6 maanden % >= 6 maanden % Rapportage (N)WW< 27 jaar 6

8 Nieuwe WW-uitkeringen naar regio, cumulatief Nieuwe uitkeringen % Drenthe % Friesland % Groningen % IJsselvechtstreek % Stedendriehoek en Noordwest Veluwe % Twente % Achterhoek % Food Valley % Midden-Gelderland % Rivierenland % Rijk van Nijmegen % Flevoland % Gooi en Vechtstreek % Midden-Utrecht % Amersfoort % Noord-Holland Noord % Zaanstreek/Waterland % Zuid-Kennemerland en IJmond % Groot Amsterdam % Haaglanden % Holland Rijnland % Midden-Holland % Zuid-Holland C entraal % Drechtsteden % Gorinchem % Rijnmond % West-Brabant % Zeeland % Helmond-De Peel % Midden-Brabant % Noordoost-Brabant % Zuidoost-Brabant % Midden-Limburg % Noord-Limburg % Zuid-Limburg % Onbekend Provincie Groningen % Friesland % Drenthe % Overijssel % Flevoland % Gelderland % Utrecht % Noord-Holland % Zuid-Holland % Zeeland % Noord-Brabant % Limburg % Buitenland / onbekend Grote steden Amsterdam % Rotterdam % Den Haag % Utrecht % Rapportage (N)WW< 27 jaar 7

9 Beëindigde WW-uitkeringen vanwege werkhervatting, cumulatief Beëindigde uitkeringen Beëindigd door werkhervatting Aandeel werkhervatting % mut % mut Totaal WW % % 48% 49% WW < 27 jaar % % 41% 41% Geslacht mannen % % 46% 46% vrouwen % % 36% 35% Sector Landbouw en visserij % % 43% 46% Industrie, delfstoffen en energie etc % % 46% 46% Metaal- en technische bedrijven % % 50% 49% Bouwnijverheid % % 66% 62% Handel % % 35% 33% Detailhandel % % 36% 34% Grootwinkelbedrijf % % 29% 27% Groothandel % % 45% 43% Horeca % % 35% 34% Vervoer en opslag % % 32% 35% Financiële en zakelijke dienstverl % % 46% 44% Uitzendbedrijven % % 48% 46% Zakelijke dienstverlening % % 47% 46% Openbaar bestuur en overheid % % 35% 37% Onderwijs % % 49% 53% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur % % 38% 37% Culturele instellingen % % 45% 44% Gezondheidszorg en welzijn % % 37% 36% Onbekend Beroepsrichting Agrarische % % 42% 44% Economisch-administratief % % 44% 43% Informatica beroepen % % 43% 43% Medische en paramedische % % 41% 41% Openbare orde en veiligheid % % 36% 34% Pedagogische beroepen % % 47% 50% Sociale en culturele beroepen % % 44% 42% Technische en industriële % % 49% 50% Transport % % 39% 37% Verzorgend en dienstverlenend % % 32% 31% Onbekend Opleidingsniveau basisopleiding % % 27% 31% vmbo/mbo1/mboa % % 38% 38% vwo/havo % % 30% 31% mbo % % 45% 44% hbo % % 50% 50% wo % % 49% 50% onbekend Verstreken duur uitkering < 6 maanden % % 44% 44% >= 6 maanden % % 16% 15% Rapportage (N)WW< 27 jaar 8

10 Beëindigde WW-uitkeringen vanwege werkhervatting naar regio, cumlatief Beëindigde uitkeringen Beëindigd door werkhervatting Aandeel werkhervatting % mut % mut Drenthe % % 53% 53% Friesland % % 48% 50% Groningen % % 44% 43% IJsselvechtstreek % % 54% 54% Stedendriehoek en Noordwest Veluwe % % 45% 44% Twente % % 48% 47% Achterhoek % % 49% 49% Food Valley % % 44% 43% Midden-Gelderland % % 40% 37% Rivierenland % % 43% 44% Rijk van Nijmegen % % 40% 41% Flevoland % % 39% 33% Gooi en Vechtstreek % % 41% 39% Midden-Utrecht % % 37% 39% Amersfoort % % 40% 40% Noord-Holland Noord % % 44% 44% Zaanstreek/Waterland % % 36% 36% Zuid-Kennemerland en IJmond % % 43% 39% Groot Amsterdam % % 32% 30% Haaglanden % % 33% 32% Holland Rijnland % % 45% 44% Midden-Holland % % 40% 42% Zuid-Holland Centraal % % 38% 38% Drechtsteden % % 38% 37% Gorinchem % % 45% 43% Rijnmond % % 35% 34% West-Brabant % % 44% 41% Zeeland % % 39% 40% Helmond-De Peel % % 48% 48% Midden-Brabant % % 45% 46% Noordoost-Brabant % % 48% 47% Zuidoost-Brabant % % 46% 45% Midden-Limburg % % 48% 44% Noord-Limburg % % 47% 48% Zuid-Limburg % % 44% 43% Onbekend Provincie Groningen % % 44% 43% Friesland % % 48% 50% Drenthe % % 53% 50% Overijssel % % 50% 49% Flevoland % % 38% 33% Gelderland % % 44% 43% Utrecht % % 38% 40% Noord-Holland % % 38% 36% Zuid-Holland % % 37% 36% Zeeland % % 39% 40% Noord-Brabant % % 46% 45% Limburg % % 45% 44% Buitenland / onbekend Grote steden Amsterdam % % 29% 28% Rotterdam % % 31% 30% Den Haag % % 31% 29% Utrecht % % 34% 37% Rapportage (N)WW< 27 jaar 9

11 Beëindigde WW-uitkeringen vanwege bereiken maximale uitkeringsduur, cumulatief Beëindigde uitkeringen Beëindigd vw max.duur Aandeel max.duur % mut % mut Totaal WW % % 33% 34% WW < 27 jaar % % 46% 48% Geslacht mannen % % 43% 45% vrouwen % % 48% 51% Sector Landbouw en visserij % % 46% 46% Industrie, delfstoffen en energie etc % % 41% 44% Metaal- en technische bedrijven % % 39% 41% Bouwnijverheid % % 27% 31% Bouwbedrijf % % 27% 30% Handel % % 52% 55% Detailhandel % % 50% 53% Grootwinkelbedrijf % % 58% 62% Groothandel % % 43% 47% Horeca % % 51% 51% Vervoer en opslag % % 52% 53% Financiële en zakelijke dienstverl % % 43% 46% Uitzendbedrijven % % 41% 45% Zakelijke dienstverlening % % 42% 44% Openbaar bestuur en overheid % % 54% 53% Onderwijs % % 33% 33% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur % % 46% 49% Culturele instellingen % % 41% 45% Gezondheidszorg en welzijn % % 47% 49% Onbekend Beroepsrichting Agrarische % % 46% 47% Economisch-administratief % % 44% 46% Informatica beroepen % % 49% 50% Medische en paramedische % % 42% 46% Openbare orde en veiligheid % % 51% 56% Pedagogische beroepen % % 37% 36% Sociale en culturele beroepen % % 43% 46% Technische en industriële % % 40% 41% Transport % % 48% 52% Verzorgend en dienstverlenend % % 53% 55% Onbekend Opleidingsniveau basisopleiding % % 57% 57% vmbo/mbo1/mboa % % 49% 52% vwo/havo % % 56% 57% mbo % % 42% 45% hbo % % 36% 38% wo % % 40% 40% onbekend % Verstreken duur uitkering < 6 maanden % % 43% 44% >= 6 maanden % % 76% 78% Rapportage (N)WW< 27 jaar 10

12 Beëindigde WW-uitkeringen vanwege bereiken maximale uitkeringsduur Beëindigde uitkeringen Beëindigd vanwege max.duur Aandeel max.duur % mut % mut Drenthe % % 34% 36% Friesland % % 40% 40% Groningen % % 44% 47% IJsselvechtstreek % % 35% 36% Stedendriehoek en Noordwest Veluwe % % 43% 44% Twente % % 41% 43% Achterhoek % % 39% 40% Food Valley % % 43% 44% Midden-Gelderland % % 45% 51% Rivierenland % % 43% 43% Rijk van Nijmegen % % 46% 48% Flevoland % % 47% 54% Gooi en Vechtstreek % % 44% 49% Midden-Utrecht % % 48% 48% Amersfoort % % 45% 45% Noord-Holland Noord % % 39% 41% Zaanstreek/Waterland % % 52% 52% Zuid-Kennemerland en IJmond % % 43% 48% Groot Amsterdam % % 55% 58% Haaglanden % % 56% 59% Holland Rijnland % % 43% 46% Midden-Holland % % 49% 48% Zuid-Holland Centraal % % 50% 51% Drechtsteden % % 50% 50% Gorinchem % % 40% 45% Rijnmond % % 53% 56% West-Brabant % % 42% 46% Zeeland % % 45% 45% Helmond-De Peel % % 39% 42% Midden-Brabant % % 42% 44% Noordoost-Brabant % % 40% 42% Zuidoost-Brabant % % 42% 45% Midden-Limburg % % 38% 46% Noord-Limburg % % 39% 42% Zuid-Limburg % % 45% 48% Onbekend Provincie Groningen % % 44% 46% Friesland % % 40% 40% Drenthe % % 36% 39% Overijssel % % 39% 41% Flevoland % % 47% 54% Gelderland % % 43% 45% Utrecht % % 47% 47% Noord-Holland % % 48% 51% Zuid-Holland % % 52% 54% Zeeland % % 45% 45% Noord-Brabant % % 41% 44% Limburg % % 42% 46% Buitenland / onbekend Grote steden Amsterdam % % 58% 61% Rotterdam % % 57% 60% Den Haag % % 59% 62% Utrecht % % 50% 51% Rapportage (N)WW< 27 jaar 11

13 Niet-werkende werkzoekenden NWW en WW < 27 jaar Niet-werkende werkzoekenden (NWW) naar kenmerk /2014 aandeel aug jul % mut. aug % mut. abs. Mut. aug 15 aug 14 Totaal nww ,3% % Nww < 27 jaar ,6% % % 100% mannen ,6% % % 48% vrouwen ,6% % % 52% Beroepsrichting Agrarische beroepen ,8% % 466 2% 2% Economisch-administratieve ,1% % % 18% Informatica beroepen ,4% % 224 2% 2% Medische en paramedische ,2% % 122 2% 2% Openbare orde- en veiligheid ,0% % 87 2% 2% Pedagogische beroepen ,4% % % 4% Sociaal-culturele beroepen ,4% % 266 5% 5% Technische en industrie ,0% % % 22% Transportberoepen ,1% % 796 9% 9% Verzorgende en dienstverlenende ,8% % % 34% Overig Opleidingsniveau basisopleiding ,9% % % 18% vmbo/mbo1/mboa ,0% % % 28% havo/vwo ,0% % 707 6% 6% mbo ,3% % % 36% hbo ,0% % % 9% wo ,4% % -40 2% 3% Onbekend Duur niet-werkend < 6 maanden ,5% % % 48% 6-12 maanden ,5% % % 21% >=12 maanden ,7% % % 31% Rapportage (N)WW< 27 jaar 12

14 NWW naar regio /2015 aug jul % mut. aug % mut abs. Mut Arbeidsmarktregio Drenthe ,7% % 33 Friesland ,6% % 147 Groningen ,8% % 830 IJsselvechtstreek ,1% % 131 Stedendriehoek en Noordwest Veluwe ,7% % 132 Twente ,8% % -1 Achterhoek ,6% % 162 Food Valley ,7% % -7 Midden-Gelderland ,2% % 270 Rivierenland ,0% 914 1% 7 Rijk van Nijmegen ,1% % 207 Flevoland ,2% % -37 Gooi- en Vechtstreek ,2% % 93 Midden-Utrecht ,0% % 105 Amersfoort ,9% % 251 Noord-Holland Noord ,2% % 40 Zaanstreek/Waterland ,5% % 70 Zuid-Kennemerland en IJmond ,7% % 138 Groot Amsterdam ,3% % 426 Haaglanden ,2% % 306 Holland Rijnland ,0% % 209 Midden-Holland ,9% 826-4% -33 Zuid-Holland Centraal ,5% % 246 Drechtsteden ,4% % 89 Gorinchem ,6% % 65 Rijnmond ,2% % 761 West-Brabant ,0% % 624 Zeeland ,0% % 149 Helmond-De Peel ,4% % 158 Midden-Brabant ,1% % 653 Noordoost-Brabant ,8% % 87 Zuidoost-Brabant ,7% % 211 Midden-Limburg ,7% % 89 Noord-Limburg ,7% 961 4% 42 Zuid-Limburg ,8% % -230 Buitenland / onbekend Provincie Groningen ,4% % 822 Friesland ,6% % 147 Drenthe ,0% % 58 Overijssel ,2% % 217 Flevoland ,3% % 6 Gelderland ,0% % 721 Utrecht ,1% % 248 Noord-Holland ,2% % 774 Zuid-Holland ,5% % Zeeland ,0% % 149 Noord-Brabant ,4% % Limburg ,6% % -98 Buitenland / onbekend Grote steden Amsterdam ,6% % 295 Rotterdam ,4% % 596 's-gravenhage ,2% % 226 Utrecht ,5% % 9 Rapportage (N)WW< 27 jaar 13

15 NWW naar Arbeidsmarktregio opleidingsniveau en duur Aantal Aandeel Totaal laag middelb hoog laag middelb hoog Totaal % 41% 10% Drenthe % 47% 7% Friesland % 48% 9% Groningen % 47% 13% IJsselvechtstreek % 49% 11% Stedendriehoek en Noordwest Veluwe % 40% 10% Twente % 46% 10% Achterhoek % 47% 8% Food Valley % 38% 16% Midden-Gelderland % 43% 11% Rivierenland % 43% 6% Rijk van Nijmegen % 39% 17% Flevoland % 43% 7% Gooi en Vechtstreek % 41% 13% Midden-Utrecht % 36% 14% Amersfoort % 39% 9% Noord-Holland Noord % 41% 8% Zaanstreek/Waterland % 46% 9% Zuid-Kennemerland % 41% 11% Groot Amsterdam % 42% 16% Haaglanden % 35% 7% Holland Rijnland % 35% 12% Midden-Holland % 41% 9% Zuid-Holland Centraal % 40% 8% Drechtsteden % 46% 13% Gorinchem % 37% 10% Rijnmond % 39% 6% West-Brabant % 44% 12% Zeeland % 42% 10% Helmond-De Peel % 38% 8% Midden-Brabant % 37% 12% Noordoost-Brabant % 38% 11% Zuidoost-Brabant % 36% 11% Midden-Limburg % 46% 14% Noord-Limburg % 49% 14% Zuid-Limburg % 39% 13% Buitenland / onbekend Aantal Aandeel Totaal < 6 mnd 6-12 mnd >= 12 mnd < 6 mnd 6-12 mnd >=12 mnd Totaal % 20% 36% Drenthe % 23% 28% Friesland % 21% 39% Groningen % 23% 38% IJsselvechtstreek % 23% 31% Stedendriehoek en Noordwest Veluwe % 22% 32% Twente % 21% 37% Achterhoek % 21% 32% Food Valley % 21% 34% Midden-Gelderland % 21% 38% Rivierenland % 23% 30% Rijk van Nijmegen % 20% 43% Flevoland % 16% 36% Gooi en Vechtstreek % 19% 30% Midden-Utrecht % 17% 41% Amersfoort % 23% 30% Noord-Holland Noord % 20% 34% Zaanstreek/Waterland % 20% 35% Zuid-Kennemerland en IJmond % 22% 33% Groot Amsterdam % 22% 29% Haaglanden % 21% 42% Holland Rijnland % 19% 30% Midden-Holland % 24% 27% Zuid-Holland Centraal % 23% 33% Drechtsteden % 17% 22% Gorinchem % 19% 29% Rijnmond % 18% 51% West-Brabant % 23% 29% Zeeland % 25% 26% Helmond-De Peel % 15% 32% Midden-Brabant % 23% 29% Noordoost-Brabant % 16% 32% Zuidoost-Brabant % 17% 39% Midden-Limburg % 19% 24% Noord-Limburg % 18% 22% Zuid-Limburg % 22% 34% Buitenland/onbekend Rapportage (N)WW< 27 jaar 14

16 NWW naar district en werkplein /2015 aug jul % mut. aug % mut. Totaal ,6% % Noord Groningen ,6% % Leeuwarden ,6% % Veendam ,5% % Zuidoost Drenthe (Emmen) ,7% % Utrecht en Flevoland Amersfoort ,9% % Flevoland (Almere) ,2% % Gooi en Vechtstreek (Hilversum) ,2% % Utrecht-Midden ,0% % Rijnmond Dordrecht ,8% % Rotterdam Herenwaard ,3% % Rotterdam Schiekade ,9% % Overijssel en Gelderland Noord Activerium (Apeldoorn) ,7% % De Lure (Zwolle) ,1% % Enschede ,0% % Noord Twente (Almelo) ,6% % Den Haag en Leiden Den Haag ,5% % Leidse Regio ,0% % Midden-Holland (Gouda) ,9% 826-4% West Brabant en Zeeland Breda ,0% % Goes ,0% % Gelderland Midden en Zuid Arnhem ,2% % Beursplein Rivierenland (Tiel) ,0% 914 1% Doetinchem ,6% % Ede ,7% % Nijmegen ,1% % Noord Holland Noord Alkmaar ,3% 916-4% Haarlem ,7% % Noordkop (Den Helder) ,7% 662 4% West-Friesland (Hoorn) ,6% 933 6% Zaanstreek/Waterland (Zaanstad) ,5% % Midden- en Oost-Brabant Eindhoven ,7% % Entreon ('s-hertogenbosch) ,8% % Regio Helmond ,4% % Regio Tilburg ,1% % Groot Amsterdam Groot Amsterdam ,3% % Limburg Heerlen ,6% % Roermond ,7% % Venlo ,7% 961 4% Westelijke Mijnstreek (Sittard) ,4% % Buitenland/onbekend NWW naar district, werkplein, opleiding en duur Laag opgeleid Langdurig werkzoekend Totaal aantal % aantal % Totaal % % Noord Groningen % % Leeuwarden % % Veendam % % Zuidoost Drenthe (Emmen) % % Utrecht en Flevoland Amersfoort % % Flevoland (Almere) % % Gooi en Vechtstreek (Hilversum) % % Utrecht-Midden % % Rijnmond Dordrecht % % Rotterdam Herenwaard % % Rotterdam Schiekade % % Overijssel en Gelderland Noord Activerium (Apeldoorn) % % De Lure (Zwolle) % % Enschede % % Noord Twente (Almelo) % % Den Haag en Leiden Den Haag % % Leidse Regio % % Midden-Holland (Gouda) % % West Brabant en Zeeland Breda % % Goes % % Gelderland Midden en Zuid Arnhem % % Beursplein Rivierenland (Tiel) % % Doetinchem % % Ede % % Nijmegen % % Noord Holland Noord Alkmaar % % Haarlem % % Noordkop (Den Helder) % % West-Friesland (Hoorn) % % Zaanstreek/Waterland (Zaanstad) % % Midden- en Oost-Brabant Eindhoven % % Entreon ('s-hertogenbosch) % % Regio Helmond % % Regio Tilburg % % Groot Amsterdam Groot Amsterdam % % Limburg Heerlen % % Roermond % % Venlo % % Westelijke Mijnstreek (Sittard) % % Buitenland/onbekend Rapportage (N)WW< 27 jaar 15

17 Instroom NWW Instroom jan t/m aug mutatie % abs. Totaal nww % Nww < 27 jaar % mannen % vrouwen % Opleidingsniveau basisopleiding % -967 vmbo/mbo1/mboa % havo/vwo % -932 mbo % hbo % wo % -744 onbekend Beroepsrichting Agrarische beroepen % 33 Economisch-administratieve % Informatica beroepen % -261 Medische en paramedische % -571 Openbare orde- en veiligheid % -405 Pedagogische beroepen % -669 Sociaal-culturele beroepen % Technische en industrie % Transportberoepen % Verzorgende en dienstverlenende % Onbekend Arbeidsmarktregio Drenthe % -499 Friesland % -399 Groningen % -538 IJsselvechtstreek % -697 Stedendriehoek en Noordwest Veluwe % -400 Twente % -664 Achterhoek % -226 Food Valley % -246 Midden-Gelderland % -339 Rivierenland % -254 Rijk van Nijmegen % -266 Flevoland % -357 Gooi en Vechtstreek % -282 Midden-Utrecht % Amersfoort % -380 Noord-Holland Noord % -693 Zaanstreek/Waterland % -273 Zuid-Kennemerland en IJmond % -474 Groot Amsterdam % -994 Haaglanden % -395 Holland Rijnland % -134 Midden-Holland % -110 Zuid-Holland Centraal % -155 Drechtsteden % -244 Gorinchem % -34 Rijnmond % West-Brabant % -418 Zeeland % -175 Helmond-De Peel % -376 Midden-Brabant % -435 Noordoost-Brabant % -346 Zuidoost-Brabant % -641 Midden-Limburg % -295 Noord-Limburg % -383 Zuid-Limburg % Buitenland/buitenland Provincie Groningen % -267 Friesland % -399 Drenthe % -808 Overijssel % Flevoland % -329 Gelderland % Utrecht % Noord-Holland % Zuid-Holland % Zeeland % -175 Noord-Brabant % Limburg % Buitenland / onbekend Grote Steden Amsterdam % -806 Rotterdam % Den Haag % -185 Utrecht % -937 Rapportage (N)WW< 27 jaar 16

18 Toelichting WW/NWW/WBB UWV ziet de WW-informatie als een belangrijke factor om inzicht te krijgen in de dynamiek op de arbeidsmarkt. Daarentegen beschouwt UWV de cijfers m.b.t. de bij UWV geregistreerde niet-werkende werkzoekenden (NWW) primair als een administratief gegeven. Deze cijfers worden in sterke mate bepaald door registratieprocessen van UWV en gemeenten. De cijfers die UWV presenteert mogen overigens niet worden verward met de officiële werkloosheidscijfers, zoals deze door het CBS worden gepresenteerd. WW Bij de WW-uitkeringen wordt onderscheid gemaakt tussen 4 en 5 weekse verslagperiodes. Beëindigde WW-uitkeringen naar sector hebben betrekking op de sector van instroom. De WW-cijfers in de Nieuwsflits hebben betrekking op het aantal WW-uitkeringen en niet op het aantal personen met een WW-uitkering. Een persoon kan tegelijkertijd meerdere WW-uitkeringen hebben. Niet-werkende werkzoekenden (NWW) en werkloze beroepsbevolking (WBB) UWV WERKbedrijf publiceert cijfers over niet-werkende werkzoekenden (NWW) op de website De cijfers over NWW verschillen van samenstelling met de werkloze beroepsbevolking (WBB) die het CBS publiceert. Enerzijds staan niet alle werklozen ingeschreven bij UWV WERKbedrijf, dit betreft vooral personen zonder recht op een uitkering zoals jongeren en herintreders. Anderzijds staan er personen bij UWV ingeschreven die niet tot de werkloze beroepsbevolking horen. Dit betreft met name personen die niet direct beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt bijvoorbeeld omdat zij een opleiding of cursus volgen. Dit geldt ook voor personen die niet actief naar werk zoeken. Een ander verschil is de wijze waarop beide cijfers tot stand komen: het NWW-cijfer komt voort uit de registratie van werkzoekenden door UWV, het WBB-cijfer van CBS komt tot stand door een enquête onder de beroepsbevolking. Definities NWW en WBB - Niet-werkende werkzoekenden (NWW): bij UWV ingeschreven werkzoekenden van jaar zonder werk of minder dan 1 uur per week werkzaam. - Werkloze beroepsbevolking (WBB): personen van jaar zonder werk of minder dan 1 uur per week werkzaam, die direct (binnen 2 weken) beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Betere ontsluiting arbeidsmarktinformatie Op de website werk.nl/arbeidsmarktinformatie vindt u actuele arbeidsmarktinformatie per regio en per sector. Ook geeft UWV er een integraal beeld van vraag, aanbod en knelpunten op de arbeidsmarkt. Met deze informatie krijgt u een goed beeld van het aantal werkzoekenden binnen uw eigen gemeente. Of u ziet in één oogopslag waar u geschikte medewerkers vindt. De arbeidsmarktinformatie van UWV is ook beschikbaar op smartphone en tablet, onder de naam AMI mobiel. AMI mobiel biedt een overzicht van vraag en aanbod op de landelijke en de regionale arbeidsmarkt. AMI staat voor ArbeidsMarktInformatie. U ziet de recente ontwikkeling van het aantal bij UWV geregistreerde werkzoekenden voor 35 arbeidsmarktregio's en voor alle gemeenten in Nederland. Voor de arbeidsmarktregio's is een uitsplitsing naar tien beroepsgroepen mogelijk Ook biedt AMI mobiel een beeld van alle bij UWV bekende openstaande vacatures, zowel landelijk als voor de 35 arbeidsmarktregio s. Ook hier uitgesplitst naar tien beroepsgroepen. U vindt AMI mobiel via: of via deze qr-code: Disclaimer Het aantal niet-werkende werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf bestaat zowel uit personen met een uitkering (zoals WW of WWB) als uit personen zonder uitkering. UWV 2015 Rapportage (N)WW< 27 jaar 17

19 Colofon De Rapportage (N)WW < 27 jaar geeft maandelijks de ontwikkelingen weer m.b.t. het aantal WWuitkeringen en het aantal niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV. Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen, echter uitsluitend met bronvermelding. Uitgave UWV, afdeling Arbeidsmarktinformatie en advies Redactie Karin Pilgram Postadres Postbus HG Amsterdam UWV 2015 Rapportage (N)WW< 27 jaar 18

20 Einde rapport Rapportage (N)WW< 27 jaar 19

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 50plus. Augustus 2015

Rapportage (N)WW 50plus. Augustus 2015 Rapportage (N)WW 50plus Augustus 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting WW/NWW/WBB 13 Colofon 14 Rapportage (N)WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 50plus. Juni 2015

Rapportage (N)WW 50plus. Juni 2015 Rapportage (N)WW 50plus Juni 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting WW/NWW/WBB 13 Colofon 14 Rapportage (N)WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt September 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juni 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juni 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juni 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Rapportage WW 50plus. Januari 2016

Rapportage WW 50plus. Januari 2016 Rapportage WW 50plus Januari 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting WW/NWW/WBB 12 Colofon 13 Rapportage WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen 1 50-plus 2016 2015 2015 2014

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Oktober 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Rapportage WW< 27 jaar. November 2016

Rapportage WW< 27 jaar. November 2016 Rapportage WW< 27 jaar November 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting NWW/WW/WBB 12 Colofon 13 Rapportage WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27 jaar WW-uitkeringen 1 2016 2015 nov

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt September 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Oktober 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Augustus 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden

Niet-werkende werkzoekenden Januari 2012 Niet-werkende werkzoekenden 2 WW-uitkeringen 3 Vacatures ingediend bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW

Nadere informatie

Rapportage WW 50plus. December 2016

Rapportage WW 50plus. December 2016 Rapportage WW 50plus December 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting WW/NWW/WBB 12 Colofon 13 Rapportage WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen 1 50-plus 2016 2015 dec 2015/2016

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt November 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Bij UWV ingediende vacatures en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Rapportage WW< 27 jaar. Juni 2017

Rapportage WW< 27 jaar. Juni 2017 Rapportage WW< 27 jaar Juni 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting NWW/WW/WBB 11 Colofon 12 Rapportage WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27 jaar WW-uitkeringen 1 2017 mutatie 2016

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV 4 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Rapportage WW 50plus. Juni 2017

Rapportage WW 50plus. Juni 2017 Rapportage WW 50plus Juni 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting WW/NWW/WBB 12 Colofon 13 Rapportage WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen 1 50-plus 2017 mutatie 2016 2017/2016

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Augustus 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures en UWV spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt September 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Oktober 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Augustus 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt November 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures en UWV Spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 55plus. Augustus 2013

Rapportage (N)WW 55plus. Augustus 2013 Rapportage (N)WW 55plus Augustus 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Signalen 2 WW-uitkeringen 3 Niet-werkende werkzoekenden 7 Colofon 14 Rapportage (N)WW 55plus 1 Signalen WW-uitkeringen >=55 jaar - Lopende

Nadere informatie

Rapportage (N)WW< 25 jaar. Augustus 2013

Rapportage (N)WW< 25 jaar. Augustus 2013 Rapportage (N)WW< 25 jaar Augustus 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Signalen 2 WW-uitkeringen 3 Niet-werkende werkzoekenden 7 Colofon 18 Rapportage (N)WW< 25 jaar 1 Signalen WW-uitkeringen < 25 jaar

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon

Nadere informatie

Mei 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen iets afgenomen

Mei 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen iets afgenomen Mei 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 465.000 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Aantal jonge werkzoekenden met 5,6 procent afgenomen - Vooral daling werkzoekenden met korte

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Augustus 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting WW 15 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW)

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW) Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren - 309.900 lopende WW-uitkeringen, 1,8 procent meer dan in tember - Bovengemiddelde stijging lopende WW-uitkeringen horeca (+6,3%)

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 55plus. September 2013

Rapportage (N)WW 55plus. September 2013 Rapportage (N)WW 55plus September 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Signalen 2 WW-uitkeringen 3 Niet-werkende werkzoekenden 8 Toelichting WW/NWW/WBB 16 Colofon 17 Rapportage (N)WW 55plus 1 jan-09 jun

Nadere informatie

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus September 2012 Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in ustus - - 304.400 lopende WW-uitkeringen, bijna evenveel als in ustus en 21 procent meer dan een jaar geleden Aantal lopende WW-uitkeringen voor jongeren

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald - 477.800 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Minder werkzoekenden van 35-45 jaar dan een jaar geleden - Toename werkzoekenden met (para)

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden - 464.300 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - In i vrijwel evenveel werkzoekenden als in - Van de 55-plus beroepsbevolking is 9,4 procent

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Oktober 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting WW 15 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures en UWV spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting

Nadere informatie

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 471.100 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Daling jonge werkzoekenden - Vooral daling agrarische beroepen en technische/industriële

Nadere informatie

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Juli 2012 Bijna 300.000 WW-uitkeringen - 298.000 lopende WW-uitkeringen - Aantal WW-uitkeringen gestegen ten opzichte van voorgaande maand (2,5%) - Ruim de helft meer WW-uitkeringen voor jongeren dan in

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

November 2012 WW-uitkeringen bijna verdubbeld sinds begin crisis eind 2008 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) met ruim 30.

November 2012 WW-uitkeringen bijna verdubbeld sinds begin crisis eind 2008 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) met ruim 30. November 2012 WW-uitkeringen bijna verdubbeld sinds begin crisis eind 2008-322.300 lopende WW-uitkeringen, 4 procent meer dan in ober - Veel meer uitkeringen voor jongeren (+13,4%) - Sterkste toename sectoren

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator Arbeidsmarkt 5 Ingediende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt November 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2012 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de 300.000 - Lopende WW-uitkeringen met 2 procent gestegen tot 304.000 - Aantal lopende uitkeringen in onderwijssector met 27 procent toegenomen - Uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt September 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting WW 15 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 UWV Spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Oktober 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juni 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juni 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juni 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 UWV Spanningsincicator 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juli 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juli 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt i 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting 10 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Oktober 2018 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Statistische bijlage 4 Toelichting WW 23 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2018 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Statistische bijlage 3 Toelichting WW 22 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de voorafgaande

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2018 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Statistische bijlage 4 Toelichting WW 23 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen September 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 5 Ingediende vacatures 6 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Mei 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2019

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2019 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 019 Inhoudsopgave 857639 WW-uitkeringen Statistische bijlage Toelichting WW xx xx xx Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2018 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Statistische bijlage 3 Toelichting WW 22 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de voorafgaande

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, vacatures en WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden, vacatures en WWuitkeringen November 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Vacatures werk.nl 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2019

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2019 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 019 Inhoudsopgave 8565 WW-uitkeringen 3 Statistische bijlage 5 Toelichting WW Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de voorafgaande

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Maart 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2018 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Statistische bijlage 4 Toelichting WW 23 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de voorafgaande

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Januari 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt September 2018 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Statistische bijlage 4 Toelichting WW 23 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Juni 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2018 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Statistische bijlage 4 Toelichting WW 23 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen December 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen April 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Vacatures werk.nl 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2019

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2019 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 019 Inhoudsopgave 89908 WW-uitkeringen Statistische bijlage 5 Toelichting WW Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen April 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juni 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juni 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juni 2018 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Statistische bijlage 4 Toelichting WW 23 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de voorafgaande

Nadere informatie

Rapportage NWW 55plus december 2011

Rapportage NWW 55plus december 2011 Rapportage NWW 55plus ember 2011 NWW vergeleken met een jaar geleden: - aantal werkzoekende 55plussers vrijwel onveranderd (108.200) - toename aantal vrouwen (+1,2%) - meer NWW 55plus met informaticaberoep

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400 Augustus 2008 Aantal werkzoekenden daalt in ustus met 8.400 2 Ingediende vacatures 4 Vraag en aanbod bij CWI 5 Ontslagen met toestemming CWI 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW / Toelichting CWI krapte-indicator

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2018 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Statistische bijlage 4 Toelichting WW 23 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de

Nadere informatie