Aantal werkzoekenden, vacatures en WWuitkeringen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aantal werkzoekenden, vacatures en WWuitkeringen"

Transcriptie

1 November 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Vacatures werk.nl 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/Toelichting krapte-indicator 16

2 Aantal werkzoekenden, vacatures en WWuitkeringen Meer werkzoekenden bij UWV WERKbedrijf Bij UWV WERKbedrijf stonden in ember niet-werkende werkzoekenden (NWW) ingeschreven, meer dan in ober. Het NWW-percentage voor ember 2011 komt uit op 5,9 procent tegen 6,2 procent in ober vorig jaar. De toename van het aantal werkzoekenden komt vooral voor rekening van de mannen (+2,8%). Dit hangt sterk samen met de ontwikkeling bij de beroepsgroepen. Zo steeg het aantal werkzoekenden vooral bij beroepsgroepen waar veel mannen werken zoals de technische en transportberoepen. Ook seizoensgevoelige beroepen als de agrarische lieten een bovengemiddelde toename zien. Het aantal werkzoekenden jonger dan 25 jaar laat voor de vierde maand op rij een stijging zien (+5,2%). Van de ongeschoolde beroepsbevolking behoort 33,6 procent tot de niet-werkende werkzoekenden, van de WO-opgeleide beroepsbevolking is dat 2,1 procent. Bij de vier grote steden spant Rotterdam de kroon met een NWW-percentage van 13 procent tegen 4,1 procent in Utrecht. Veel minder WW-uitkeringen beëindigd vanwege werkhervatting Het aantal lopende WW-uitkeringen steeg in ember met 2,1 procent tot In de sector onderwijs echter nam het aantal lopende uitkeringen af. In ember werden nieuwe uitkeringen verstrekt, 6,8 procent meer dan in ober. Bij culturele instellingen verdubbelde het aantal nieuwe uitkeringen bijna. Het aantal beëindigde uitkeringen liet een daling zien van 6,5 procent. Er werden vooral minder uitkeringen beëindigd vanwege werkhervatting (-12,2%). De daling deed zich in het bijzonder voor bij werkvinders afkomstig uit de bouwnijverheid (-30,1%) en de grafische industrie (-45,3%). Aantal ontslagaanvragen voor derde maand op rij gestegen Voor de derde maand op rij vertoont zowel het aantal ingediende ontslagaanvragen als het aantal verleende ontslagvergunningen een stijging. Het totaal aantal dit jaar (t/m ember) ingediende en verleende ontslagvergunningen ligt echter nog onder het niveau van Kerncijfers NWW en WW NWW percentage* Mutatie 2010 % mut. 10/ nww ,8% ,3% 5,9% 6,2% < 25 jaar ,2% ,2% 4,4% 4,5% jaar ,7% ,9% 7,4% 7,5% laaggeschoold ,9% ,6% 12,3% 13,1% 6 mnd. werkloos ,3% ,8% ww uitkeringen Mutatie 2010 % mut. 10/11 nieuw ,8% ,3% lopend ,1% ,2% beëindigd ,5% ,1% beeindigd vw max. duur ,8% ,3% beëindigd vw werkhervatting ,2% ,0% *NWW in % van de beroepsbevolking. **Bij de WW wordt onderscheid gemaakt tussen 4- en 5-weekse maanden. In 2011 en 2010 maart, i, tember en ember 5-weekse verslagperioden. Nieuwsflits Arbeidsmarkt Jaargang 10 Nummer 11 ember

3 jan 06 jan 07 jan 08 jan-09 jan-10 jan-11 instroom/uitstroom stand Instroom werkzoekenden 10 procent minder dan vorig jaar De instroom van niet-werkende werkzoekenden bij UWV WERKbedrijf daalde in de periode januari t/m ember 2011, vergeleken met dezelfde periode een jaar geleden, met 10 procent tot Bij de mannen ligt de instroom van werkzoekenden bijna 12 procent lager dan in Onder werkzoekenden jonger dan 25 jaar verminderde de instroom met 14 procent. De instroom van werkzoekenden met een informatica beroep nam met 18 procent relatief het sterkst af. Ook onder technische en industriële beroepen daalde de instroom van werkzoekenden meer dan gemiddeld (-14%). In 2011 komt de gemiddelde instroom per maand uit op tegen vorig jaar. De gemiddelde uitstroom per maand in 2011 bedraagt tegen in Instroom, uitstroom en stand nww instroom uitstroom stand Nieuwsflits Arbeidsmarkt Jaargang 10 Nummer 11 ember

4 jan 08 jan 09 jan 10 i jan 11 i instroom/uitstroom stand WW-uitkeringen Lopende WW-uitkeringen onderwijs gedaald Het aantal lopende WW-uitkeringen is in ember 2011 vergeleken met een maand geleden met 2,1 procent gestegen tot In de sector onderwijs daalde het aantal lopende WW-uitkeringen in ember met bijna 7 procent. De horeca echter liet met 10,3 procent de sterkste stijging zien. Net als in ober steeg het aantal lopende uitkeringen verstrekt aan personen jonger dan 25 jaar relatief het sterkst (+7,2%). Veel meer dan gemiddeld steeg het aantal lopende uitkeringen in de provincies Zeeland (+5,9%), Friesland (+5,6%) en Drenthe (+4,9%). Veel meer nieuwe WW-uitkeringen bij culturele instellingen November 2011 telt nieuwe WW-uitkeringen 6,8 procent meer dan in ober. Bij culturele instellingen (+94,3%) deed zich bijna een verdubbeling van het aantal nieuwe uitkeringen voor. Daarnaast nam het aantal nieuwe uitkeringen sterk toe in seizoensgevoelige sectoren als bouw (+49,4%), landbouw (+33,5%) en horeca (+31,9%). Vooral in de provincies Zeeland (+31,3%) en Friesland (+26,4%) werden in ember veel meer nieuwe uitkeringen verstrekt dan in ober. In de vier grote steden lopen de ontwikkelingen uiteen van een daling in Amsterdam met 5,8 procent tot een stijging in Den Haag met 4,6 procent. Naar leeftijd bekeken was de toename van het aantal nieuwe uitkeringen relatief het grootst onder 55-plussers (+9,8%). Flinke daling beëindigde uitkeringen vanwege werkhervatting Er werden in ember dit jaar uitkeringen beëindigd, 6,5 procent minder dan in ober. Er werden vooral minder uitkeringen beëindigd vanwege werkhervatting (-12,2%). Naar sector bezien deed de daling zich vooral voor bij werkvinders afkomstig uit de bouwnijverheid (-30,1%) en binnen de sector industrie bij de grafische industrie (-45,3%). In ember werd 49 procent van de uitkeringen beëindigd vanwege werkhervatting tegen 52 procent in ober Instroom, uitstroom en stand ww-uitkeringen instroom uitstroom uitstroom werk stand NB. Bij de WW wordt onderscheid gemaakt tussen 4- en 5-weekse maanden. In 2011 en 2010 zijn maart, i, tember en ember 5-weekse verslagperioden. Nieuwsflits Arbeidsmarkt Jaargang 10 Nummer 11 ember

5 2010 jan 2011 Ingediende vacatures UWV WERKbedrijf Aantal ingediende vacatures afgenomen Op Werk.nl, de vacaturesite van UWV WERKbedrijf, zijn in ember een kwart minder vacatures ingediend dan in ober. Ook bij de Werkpleinen werden in ember minder vacatures ingediend dan een maand geleden. Bij WERKbedrijf ingediende vacatures Via Werk.nl Via Werkpleinen mut. % mut mut. % mut. Agrarische beroepen % % Economisch-administratieve beroepen % % Informatica beroepen % % Medische en paramedische beroepen % % Openbare orde- en veiligheidsberoepen % % Pedagogische beroepen % % Sociaal-culturele beroepen % % Technische en industrieberoepen % % Transportberoepen % % Verzorgende en dienstverlenende beroepen % % onbek 4 4 Totaal % % Bij WERKbedrijf ingediende vacatures, vanaf werkplein werk.nl Nieuwsflits Arbeidsmarkt Jaargang 10 Nummer 11 ember

6 jan 06 jan 07 jan 08 jan-09 jan-10 jan-11 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf In ember 2011 stonden NWW bij het WERKbedrijf ingeschreven die korter dan 6 maanden werkloos zijn (het recente aanbod) met een beroep op elementair, lager of middelbaar niveau 1. Tegelijkertijd stonden bij UWV WERKbedrijf vacatures open op deze beroepsniveaus. Dat is per werkzoekende 0,20. Volgens de krapte-indicator duidt dit op een zeer ruime arbeidsmarkt. November 2011 recent openstaande aanbod* vraag v/a Totaal (ex. hogere en wetenschappelijke beroepen) ,20 zeer ruim elementaire beroepen ,18 zeer ruim -schoonmakers e.d ,19 zeer ruim -productiemedewerkers ,10 zeer ruim lagere beroepen ,18 zeer ruim lagere administratieve, commerciële beroepen e.d ,10 zeer ruim lagere agrarische beroepen ,14 zeer ruim lagere beveiligingsberoepen ,05 zeer krap lagere technische beroepen ,23 zeer ruim lagere transportberoepen ,18 zeer ruim lagere verzorgende beroepen ,19 zeer ruim middelbare beroepen ,24 zeer ruim middelbare (para)medische beroepen ,20 zeer ruim middelbare administratieve, commerciële beroepen e.d ,18 zeer ruim middelbare agrarische beroepen ,09 zeer ruim middelbare beroepen op het terrein van gedrag en maatschappij ,14 zeer ruim middelbare juridische, bestuurlijke, beveiligingsberoepen ,37 ruim middelbare technische beroepen ,35 ruim middelbare verzorgende beroepen e.d ,33 ruim * nww < 6 maanden werkloos 0,90 Krapte-indicator 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 Krap Zeer krap Krap Gemiddeld Ruim 0,20 0,10 Zeer ruim 0,00 1 Beroepen op hoger en wetenschappelijk niveau zijn buiten beschouwing gelaten, omdat vacatures van dit niveau veelal niet bij het WERKbedrijf gemeld worden. Nieuwsflits Arbeidsmarkt Jaargang 10 Nummer 11 ember

7 jan-05 i jan-06 i jan-07 jan-08 jan-09 jan-10 jan-11 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen Er werden dit jaar (t/m ember) ontslagaanvragen bij UWV ingediend, 7 procent minder dan in de overeenkomstige periode in Het aantal verleende ontslagvergunningen daalde in deze periode van 2011 vergeleken met dezelfde periode vorig jaar met 11 procent tot Het aantal om bedrijfseconomische redenen verleende ontslagvergunningen nam met 13 procent meer dan gemiddeld af. Zowel de ingediende ontslagaanvragen als de verleende ontslagvergunningen laten vanaf tember een stijging zien. Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen aandeel % mut Verleende ontslagvergunningen -bedrijfseconomisch ,4% 72,7% 74,5% -arbeidsongeschiktheid ,1% 21,3% 20,6% -andere redenen ,5% 6,0% 4,9% totaal ,2% 100,0% 100,0% Ingediende ontslagaanvragen ,0% Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen ingediend verleend Nieuwsflits Arbeidsmarkt Jaargang 10 Nummer 11 ember

8 Statistische bijlage Niet-werkende werkzoekenden naar kenmerk % Nov Mut. % Instroom jan t/m Nov 2011 Okt 2011 Mutatie Mutatie /11 Mutatie % mutatie Totaal werkzoekenden ,5% ,4% ,8% NWW ,8% ,3% ,3% Geslacht -mannen ,8% ,6% ,9% -vrouwen ,8% ,1% ,2% Leeftijd -< 25 jaar ,2% ,2% ,8% jaar ,1% ,8% ,4% jaar ,5% ,5% ,4% jaar ,9% ,5% ,1% Beroepsrichting -Agrarische ,8% ,0% ,9% -Economisch-administratieve ,1% ,5% ,8% -Informatica ,1% ,5% ,4% -Medische en paramedische ,1% ,9% ,7% -Openbare orde- en veiligheid ,0% ,1% ,3% -Pedagogische ,5% ,0% ,7% -Sociale en culturele ,1% ,2% ,4% -Technische en industriële ,0% ,8% ,5% -Transport ,7% ,6% ,2% -Verzorgende en dienstverlenende ,6% ,1% ,9% -onbekend Opleidingsniveau -basisonderwijs ,1% ,4% ,0% -vmbo ,3% ,9% ,1% -vwo/havo ,7% ,4% ,4% -mbo ,8% ,5% ,4% -hbo ,2% ,8% ,7% -wo ,4% ,5% ,9% -onbekend Duur niet-werkend < 6 maanden ,4% ,4% 6-12 maanden ,1% ,2% maanden ,6% ,6% maanden ,4% ,7% >= 3 jaar ,5% ,4% % Nov Mut. % Instroom jan t/m Nov 2011 Okt 2011 Mutatie Mutatie /11 Mutatie % mutatie Provincie -Groningen ,8% ,5% ,5% -Friesland ,0% ,1% ,5% -Drenthe ,1% ,0% ,2% -Overijssel ,0% ,3% ,7% -Flevoland ,3% ,0% ,8% -Gelderland ,8% ,0% ,1% -Utrecht ,3% ,2% ,4% -Noord-Holland ,2% ,1% ,8% -Zuid-Holland ,7% ,2% ,7% -Zeeland ,5% ,2% ,2% -Noord-Brabant ,6% ,4% ,3% -Limburg ,9% ,6% ,4% -buitenland/onbekend Grote gemeenten: -Amsterdam ,8% ,1% ,2% -Rotterdam ,3% ,3% ,9% -Den Haag ,4% ,5% ,9% -Utrecht ,0% ,8% ,4% Bron: UWV Werkbedrijf Nieuwsflits Arbeidsmarkt Jaargang 10 Nummer 11 ember

9 Niet-werkende werkzoekenden naar Arbeidsmarktregio Arbeidsmarktregio 2011 % 2010 % 2010/2011 mutatie mutatie abs. mut. % mut. Drenthe ,0% ,1% ,0% Friesland ,0% ,2% ,1% Groningen ,6% ,0% ,4% Flevoland ,2% ,0% 258 1,1% Gooi- en Vechtstreek ,2% ,1% 324 2,5% Midden-Utrecht ,4% ,8% ,5% Oost-Utrecht ,8% ,0% ,3% Drechtsteden ,9% ,9% ,5% Rijnmond ,5% ,5% ,5% IJsselvechtstreek ,4% ,3% 200-0,4% Stedendriehoek ,7% ,6% ,6% Twente ,8% ,3% ,6% Haaglanden ,9% ,6% ,6% Holland Rijnland ,0% ,5% ,4% Midden-Holland ,1% ,8% -6-0,9% West-Brabant ,6% ,7% ,4% Zeeland ,5% ,5% ,2% Achterhoek ,7% ,8% ,2% Midden-Gelderland ,7% ,6% ,3% Rivierenland ,9% ,4% 290 2,4% Zuid-Gelderland ,2% ,1% -76-1,7% Noord-Kennemerland en West-Friesland ,0% ,5% ,8% Zaanstreek/Waterland ,6% ,7% ,3% Zuid-Kennemerland ,6% ,4% ,0% Midden-Brabant ,2% ,4% 206-1,5% Noordoost-Brabant ,7% ,5% ,2% Zuidoost-Brabant ,2% ,4% ,4% Groot Amsterdam ,6% ,3% ,7% Noord- en Midden-Limburg ,8% ,8% ,0% Zuid-Limburg ,7% ,0% ,5% Nieuwsflits Arbeidsmarkt Jaargang 10 Nummer 11 ember

10 Niet-werkende werkzoekenden naar beroep Nov Abs. % Nov % Instroom jan t/m 2011 Okt 2011 Mutatie Mutatie 2010 Mut. 10/11 Mutatie % mutatie elementaire beroepen ,0% ,5% ,0% agrarische beroepen ,8% ,4% ,2% technische beroepen ,1% ,8% ,4% transportberoepen ,5% ,6% ,6% administratieve, commerciële beroepen ed ,7% ,6% ,4% beveiligingsberoepen ,4% ,5% ,9% verzorgende beroepen ,2% ,4% ,7% ov. lagere beroepen ,8% ,4% ,6% totaal lagere beroepen ,1% ,4% ,8% agrarische beroepen ,4% ,9% ,9% technische beroepen ,3% ,4% ,6% transportberoepen ed ,0% ,5% ,1% (para)medische beroepen ,5% ,3% ,3% administratieve, commerciële beroepen ed ,2% ,2% ,9% juridische, bestuurlijke, beveiligingsberoepen ,8% ,3% ,8% taalkundige, culturele beroepen ,7% ,8% ,0% gedrag en maatschappij ,5% ,4% ,2% verzorgende beroepen ed ,6% ,1% ,3% ov. middelbare beroepen ,2% ,5% ,5% totaal middelb. beroepen ,9% ,3% ,4% pedagogische beroepen ,4% ,5% ,1% technische beroepen ,0% ,2% ,0% (para)medische beroepen ,9% ,3% ,2% administratieve, commerciële, economische ,6% ,2% ,5% juridische, bestuurlijke, beveiligingsberoepen ,1% ,3% ,3% taalkundige, culturele beroepen ,3% ,0% ,9% gedrag en maatschappij ed ,8% ,7% ,7% hogere verzorgende beroepen ,4% ,0% ,5% managers (hbo werk- en denkniveau) ,8% ,1% ,6% ov. hogere beroepen ,1% ,8% ,4% totaal hogere beroepen ,2% ,5% ,1% pedagogische beroepen ,8% ,5% ,2% technische beroepen ,5% ,6% ,1% (para)medische beroepen ,6% ,7% ,3% economische, administratieve beroepen ed ,7% ,8% ,0% juridische, bestuurlijke beroepen ,0% ,8% ,1% gedrag en maatschappij ,9% ,1% ,0% managers (wetenschappelijk werk- en denkniveau) ,6% ,1% ,7% overige wetensch. Beroepen ,8% ,6% ,2% totaal wetensch. beroepen ,5% ,8% ,7% onbekend Totaal nww ,8% ,3% ,3% Bron: UWV Werkbedrijf Nieuwsflits Arbeidsmarkt Jaargang 10 Nummer 11 ember

11 Niet-werkende werkzoekenden in procenten van de beroepsbevolking Beroepsbevolking NWW NWW-percentage totaal ,9% 6,2% mannen ,5% 5,7% vrouwen ,5% 6,8% basisonderwijs ,6% 36,6% vmbo ,4% 6,7% vwo/havo ,9% 3,0% mbo ,9% 6,0% hbo ,9% 3,0% wo ,1% 2,2% onbekend < 25 jaar ,4% 4,5% jaar ,0% 5,1% jaar ,2% 5,7% jaar ,1% 6,4% jaar ,7% 9,7% Groningen ,8% 8,3% Friesland ,4% 6,9% Drenthe ,9% 7,1% Overijssel ,3% 6,6% Flevoland ,0% 6,9% Gelderland ,6% 5,9% Utrecht ,1% 4,2% Noord-Holland ,3% 6,0% Zuid-Holland ,7% 6,7% Zeeland ,3% 4,5% Noord-Brabant ,2% 5,7% Limburg ,6% 7,2% Amsterdam ,1% 9,1% Rotterdam ,0% 12,7% 's-gravenhage ,6% 8,4% Utrecht ,7% 4,8% Bron: UWV Werkbedrijf Nieuwsflits Arbeidsmarkt Jaargang 10 Nummer 11 ember

12 Nieuwe WW-uitkeringen Mutatie 2010 Mut. 10/11 Totaal ,8% ,3% Geslacht -mannen ,7% ,2% -vrouwen ,9% ,4% Leeftijd jaar ,9% ,0% jaar ,0% ,0% jaar ,3% ,3% jaar ,8% ,1% jaar ,8% ,6% Provincie -Groningen ,4% ,5% -Friesland ,4% ,6% -Drenthe ,6% ,2% -Overijssel ,7% ,0% -Flevoland ,5% ,2% -Gelderland ,5% ,1% -Utrecht ,0% ,7% -Noord-Holland ,8% ,0% -Zuid-Holland ,6% ,5% -Zeeland ,3% ,8% -Noord-Brabant ,6% ,4% -Limburg ,9% ,9% -buitenland/onbekend Grote gemeenten: -Amsterdam ,8% ,1% -Rotterdam ,6% ,7% -Den Haag ,6% ,9% -Utrecht ,6% ,2% Mutatie 2010 Mut. 10/11 Totaal ,8% ,3% Sector Landbouw en visserij ,5% ,1% Industrie en delfstoffen ,7% ,4% -Grafische industrie ,7% ,8% -Metaalindustrie ,7% ,8% -Metaal- en technische bedrijven ,3% ,4% Energie, water en afvalvoorziening ,3% ,3% Bouwnijverheid ,4% ,4% -Bouwbedrijf ,3% ,0% Handel ,1% ,9% -Detailhandel ,1% ,1% -Grootwinkelbedrijf ,1% ,9% -groothandel ,7% ,5% Horeca ,9% ,0% Vervoer en opslag ,3% ,7% Financiële en zakelijke dienstverlening ,2% ,4% -Reiniging ,7% ,7% -Banken ,2% ,0% -Uitzendbedrijven ,0% ,9% -Werk en (re)integratie ,2% ,2% -zakelijke dienstverlening ,4% ,8% Openbaar bestuur ,6% ,6% Onderwijs ,8% ,8% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur ,8% ,8% -Gezondheidzorg en welzijn ,3% ,4% -Culturele instellingen ,3% ,1% Onbekende sector Bron: UWV Datawharehouse/UWV WERKbedrijf Arbeidsmarktinformatie Bij de WW wordt onderscheid gemaakt tussen 4- en 5-weekse maanden. In 2011 en 2010 zijn maart, i, tember en ember 5-weekse verslagperioden. Nieuwsflits Arbeidsmarkt Jaargang 10 Nummer 11 ember

13 Lopende WW-uitkeringen Mutatie 2010 Mut. 10/11 Totaal ,1% ,2% Geslacht -mannen ,0% ,2% -vrouwen ,1% ,4% Leeftijd jaar ,2% ,1% jaar ,1% ,5% jaar ,6% ,6% jaar ,2% ,7% jaar ,7% ,7% Duur uitkering < 6 maanden ,6% ,9% 6-12 maanden ,2% ,5% maanden ,3% ,1% maanden ,0% ,7% >= 3 jaar ,4% ,4% Provincie -Groningen ,1% ,0% -Friesland ,6% ,2% -Drenthe ,9% ,1% -Overijssel ,1% ,2% -Flevoland ,1% ,7% -Gelderland ,2% ,6% -Utrecht ,9% ,4% -Noord-Holland ,5% ,6% -Zuid-Holland ,4% ,4% -Zeeland ,9% ,8% -Noord-Brabant ,5% ,2% -Limburg ,2% ,7% -buitenland/onbekend Grote gemeenten: -Amsterdam ,4% ,0% -Rotterdam ,8% ,6% -Den Haag ,9% ,4% -Utrecht ,9% ,3% Mutatie 2010 Mut. 10/11 Totaal ,1% ,2% Sector Landbouw en visserij ,3% ,4% Industrie en delfstoffen ,8% ,0% -Grafische industrie ,1% ,2% -Metaalindustrie ,0% ,9% -Metaal- en technische bedrijven ,9% ,4% Energie, water en afvalvoorziening ,7% ,0% Bouwnijverheid ,0% ,2% -Bouwbedrijf ,7% ,0% Handel ,1% ,0% -Detailhandel ,5% ,3% -Grootwinkelbedrijf ,0% ,9% -groothandel ,0% ,6% Horeca ,3% ,8% Vervoer en opslag ,8% ,8% Financiële en zakelijke dienstverlening ,7% ,3% -Reiniging ,6% ,8% -Banken ,2% ,8% -Uitzendbedrijven ,7% ,9% -Werk en (re)integratie ,7% ,0% -zakelijke dienstverlening ,7% ,8% Openbaar bestuur ,2% ,4% Onderwijs ,9% ,4% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur ,6% ,4% -Gezondheidzorg en welzijn ,7% ,2% -Culturele instellingen ,1% ,4% Onbekende sector Bron: UWV Datawarehouse/UWV WERKbedrijf Arbeidsmarktfinformatie Bij de WW wordt onderscheid gemaakt tussen 4- en 5-weekse maanden. In 2011 en 2010 zijn maart, i, tember en ember 5-weekse verslagperioden. Nieuwsflits Arbeidsmarkt Jaargang 10 Nummer 11 ember

14 Beëindigde WW-uitkeringen Mutatie 2010 Mut. 10/11 Totaal ,5% ,1% Reden -max. duur ,8% ,3% -werkhervatting ,2% ,0% -overig ,1% ,5% Geslacht -mannen ,5% ,5% -vrouwen ,0% ,3% Leeftijd jaar ,6% ,1% jaar ,0% ,2% jaar ,0% ,3% jaar ,8% ,0% jaar ,7% ,7% Uitkeringsduur < 6 maanden ,2% ,0% 6-12 maanden ,0% ,5% maanden ,0% ,9% maanden ,7% ,4% >= 3 jaar ,1% ,2% Provincie -Groningen ,5% ,0% -Friesland ,6% ,1% -Drenthe ,5% ,0% -Overijssel ,5% ,8% -Flevoland ,2% ,0% -Gelderland ,4% ,3% -Utrecht ,9% ,8% -Noord-Holland ,6% ,1% -Zuid-Holland ,4% ,5% -Zeeland ,5% ,9% -Noord-Brabant ,5% ,4% -Limburg ,8% ,2% -buitenland/onbekend Grote gemeenten: -Amsterdam ,8% ,3% -Rotterdam ,7% ,2% -Den Haag ,7% ,0% -Utrecht ,4% ,5% Mutatie 2010 Mut. 10/11 Totaal ,5% ,1% Sector Landbouw en visserij ,0% ,2% Industrie en delfstoffen ,1% ,0% -Grafische industrie ,1% ,2% -Metaalindustrie ,1% ,2% -Metaal- en technische bedrijven ,1% ,7% Energie, water en afvalvoorziening ,0% ,1% Bouwnijverheid ,5% ,8% -Bouwbedrijf ,1% ,8% Handel ,2% ,8% -Detailhandel ,0% ,5% -Grootwinkelbedrijf ,1% ,4% -groothandel ,8% ,5% Horeca ,2% ,1% Vervoer en opslag ,4% ,8% Financiële en zakelijke dienstverlening ,9% ,3% -Reiniging ,4% ,3% -Banken ,3% ,7% -Uitzendbedrijven ,6% ,1% -Werk en (re)integratie ,5% ,3% -zakelijke dienstverlening ,8% ,4% Openbaar bestuur ,1% ,0% Onderwijs ,9% ,3% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur ,2% ,5% -Gezondheidzorg en welzijn ,0% ,8% -Culturele instellingen ,6% ,3% Onbekende sector Bron: UWV Datawarehouse/UWV WERKbedrijf Arbeidsmarktinformatie Nieuwsflits Arbeidsmarkt Jaargang 10 Nummer 11 ember

15 Beëindigde WW-uitkeringen vanwege werkhervatting naar sector* 2010 Mut. Werkvinders naar sector Mutatie 10/11 Totaal ,2% ,0% Landbouw en visserij ,6% ,4% Industrie en delfstoffen ,1% ,5% -Grafische industrie ,3% ,0% -Metaalindustrie ,5% ,9% -Metaal- en technische bedrijven ,8% ,6% Energie, water en afvalvoorziening ,4% ,3% Bouwnijverheid ,1% ,6% -Bouwbedrijf ,2% ,3% Handel ,6% ,2% -Detailhandel ,2% ,9% -Grootwinkelbedrijf ,1% ,0% -groothandel ,0% ,2% Horeca ,7% ,7% Vervoer en opslag ,9% ,8% Financiële en zakelijke dienstverlening ,2% ,8% -Reiniging ,1% ,3% -Banken ,7% ,9% -Uitzendbedrijven ,3% ,3% -Werk en (re)integratie ,8% ,0% -zakelijke dienstverlening ,5% ,0% Openbaar bestuur ,2% ,6% Onderwijs ,5% ,2% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur ,5% ,2% -Gezondheidzorg en welzijn ,1% ,3% -Culturele instellingen ,6% ,8% Onbekende sector Aandeel werkvinders Totaal 49% 52% 53% Landbouw en visserij 53% 55% 50% Industrie en delfstoffen 52% 56% 57% -Grafische industrie 44% 58% 54% -Metaalindustrie 57% 53% 67% -Metaal- en technische bedrijven 56% 60% 55% Energie, water en afvalvoorziening 42% 50% 43% Bouwnijverheid 59% 65% 57% -Bouwbedrijf 61% 67% 58% Handel 49% 50% 54% -Detailhandel 46% 48% 50% -Grootwinkelbedrijf 45% 46% 48% -groothandel 53% 54% 60% Horeca 45% 46% 49% Vervoer en opslag 46% 48% 51% Financiële en zakelijke dienstverlening 50% 52% 52% -Reiniging 36% 33% 33% -Banken 47% 49% 49% -Uitzendbedrijven 52% 55% 54% -Werk en (re)integratie 21% 16% 14% -zakelijke dienstverlening 51% 53% 55% Openbaar bestuur 39% 44% 42% Onderwijs 39% 57% 42% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur 45% 48% 49% -Gezondheidzorg en welzijn 45% 46% 48% -Culturele instellingen 50% 56% 53% Onbekende sector Bron: UWV WERKbedrijf Arbeidsmarktinformatie *Sector bij instroom WW Nieuwsflits Arbeidsmarkt Jaargang 10 Nummer 11 ember

16 Toelichting NWW/Krapte-indicator Toelichting NWW UWV WERKbedrijf publiceert cijfers over niet-werkende werkzoekenden (NWW) op de website De cijfers over NWW verschillen van samenstelling met de werkloze beroepsbevolking (wbb) die het CBS publiceert. Enerzijds staan niet alle werklozen ingeschreven bij UWV WERKbedrijf, dit betreft vooral personen zonder recht op een uitkering zoals jongeren en herintreders. Anderzijds staan er personen bij UWV ingeschreven die niet tot de werkloze beroepsbevolking horen. Dit betreft met name personen die niet direct beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt bijvoorbeeld omdat zij een opleiding of cursus volgen. Dit geldt ook voor personen die niet actief naar werk zoeken. Een ander verschil is de wijze waarop beide cijfers tot stand komen: het NWW-cijfer komt voort uit de registratie van werkzoekenden door UWV WERKbedrijf, het wbb-cijfer van CBS komt tot stand door een enquête onder de beroepsbevolking. Definities - Niet-werkende werkzoekenden (NWW): bij UWV ingeschreven werkzoekenden van jaar zonder werk of minder dan 12 uur per week werkzaam. - Werkloze beroepsbevolking (wbb): personen van jaar zonder werk of minder dan 12 uur per week werkzaam, die direct beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en actief naar werk zoeken. Toelichting krapte-indicator De UWV krapte-indicator is een hulpmiddel om kansen en knelpunten op (een deel van) de arbeidsmarkt te signaleren. Voor deze krapte-indicator wordt berekend wat de verhouding is tussen de openstaande vacatures bij UWV WERKbedrijf en het aantal bij UWV WERKbedrijf ingeschreven niet-werkende werkzoekenden (NWW) dat korter dan 6 maanden werkloos is. De krapte-indicator wordt uitsluitend berekend voor elementaire, lagere en middelbare beroepen. Daarbij wordt van de veronderstelling uitgegaan dat vacatures bij UWV WERKbedrijf op deze niveaus representatief zijn voor de totale arbeidsmarkt. Deze representativiteit geldt niet voor vacatures op hogere beroepsniveaus. Er is voor gekozen om alleen niet-werkende werkzoekenden met een werkloosheidsduur korter dan 6 maanden mee te nemen, omdat aangenomen wordt dat bij deze groep het aandeel van personen dat direct beschikbaar is voor de arbeidsmarkt het grootst is. Op basis van een tijdreeks ( ) van de openstaande vacatures en kortdurend werkzoekenden is een kwalitatieve typering gemaakt in de volgende 5 categorieën: - zeer ruime arbeidsmarkt bij krapte < 0,25 - ruime arbeidsmarkt bij krapte 0,25 en < 0,40 - gemiddelde arbeidsmarkt bij krapte 0,40 en < 0,55 - krappe arbeidsmarkt bij krapte 0,55 en < 0,70 - zeer krappe arbeidsmarkt bij krapte 0,70 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de voorafgaande periode. Het aantal niet-werkende werkzoekenden, de leeftijdsontwikkeling, de werkloosheidsduur, het opleidingsniveau, de beroepsgroep en regio. Daarnaast geeft de nieuwsflits cijfers over het aantal bij UWV WERKbedrijf ingediende vacatures en het aantal door UWV verleende ontslagvergunningen. De Nieuwsflits Arbeidsmarkt is een uitgave van de afdeling Arbeidsmarktinformatie van het UWV WERKbedrijf. Omslagfoto: Martina van Galen Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen, echter uitsluitend met bronvermelding. Nieuwsflits Arbeidsmarkt Jaargang 10 Nummer 11 ember

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald - 477.800 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Minder werkzoekenden van 35-45 jaar dan een jaar geleden - Toename werkzoekenden met (para)

Nadere informatie

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 471.100 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Daling jonge werkzoekenden - Vooral daling agrarische beroepen en technische/industriële

Nadere informatie

Mei 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen iets afgenomen

Mei 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen iets afgenomen Mei 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 465.000 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Aantal jonge werkzoekenden met 5,6 procent afgenomen - Vooral daling werkzoekenden met korte

Nadere informatie

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW)

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW) Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren - 309.900 lopende WW-uitkeringen, 1,8 procent meer dan in tember - Bovengemiddelde stijging lopende WW-uitkeringen horeca (+6,3%)

Nadere informatie

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Juli 2012 Bijna 300.000 WW-uitkeringen - 298.000 lopende WW-uitkeringen - Aantal WW-uitkeringen gestegen ten opzichte van voorgaande maand (2,5%) - Ruim de helft meer WW-uitkeringen voor jongeren dan in

Nadere informatie

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden - 464.300 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - In i vrijwel evenveel werkzoekenden als in - Van de 55-plus beroepsbevolking is 9,4 procent

Nadere informatie

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus September 2012 Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in ustus - - 304.400 lopende WW-uitkeringen, bijna evenveel als in ustus en 21 procent meer dan een jaar geleden Aantal lopende WW-uitkeringen voor jongeren

Nadere informatie

November 2012 WW-uitkeringen bijna verdubbeld sinds begin crisis eind 2008 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) met ruim 30.

November 2012 WW-uitkeringen bijna verdubbeld sinds begin crisis eind 2008 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) met ruim 30. November 2012 WW-uitkeringen bijna verdubbeld sinds begin crisis eind 2008-322.300 lopende WW-uitkeringen, 4 procent meer dan in ober - Veel meer uitkeringen voor jongeren (+13,4%) - Sterkste toename sectoren

Nadere informatie

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de 300.000 - Lopende WW-uitkeringen met 2 procent gestegen tot 304.000 - Aantal lopende uitkeringen in onderwijssector met 27 procent toegenomen - Uitkeringen

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden

Niet-werkende werkzoekenden Januari 2012 Niet-werkende werkzoekenden 2 WW-uitkeringen 3 Vacatures ingediend bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2012 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Januari 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Maart 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen April 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Vacatures werk.nl 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen December 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen April 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator Arbeidsmarkt 5 Ingediende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Augustus 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400 Augustus 2008 Aantal werkzoekenden daalt in ustus met 8.400 2 Ingediende vacatures 4 Vraag en aanbod bij CWI 5 Ontslagen met toestemming CWI 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW / Toelichting CWI krapte-indicator

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Oktober 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Mei 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen September 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 5 Ingediende vacatures 6 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juni 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juni 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juni 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Juni 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Augustus 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Oktober 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt November 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Bij UWV ingediende vacatures en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt September 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV 4 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt September 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Oktober 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting WW 15 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt September 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt November 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Augustus 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting WW 15 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt September 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting WW 15 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16

Nadere informatie

Rapportage WW< 27 jaar. Juni 2017

Rapportage WW< 27 jaar. Juni 2017 Rapportage WW< 27 jaar Juni 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting NWW/WW/WBB 11 Colofon 12 Rapportage WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27 jaar WW-uitkeringen 1 2017 mutatie 2016

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures en UWV spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juli 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juli 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt i 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting 10 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft

Nadere informatie

Rapportage WW 50plus. Januari 2016

Rapportage WW 50plus. Januari 2016 Rapportage WW 50plus Januari 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting WW/NWW/WBB 12 Colofon 13 Rapportage WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen 1 50-plus 2016 2015 2015 2014

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Oktober 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt September 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Rapportage WW 50plus. December 2016

Rapportage WW 50plus. December 2016 Rapportage WW 50plus December 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting WW/NWW/WBB 12 Colofon 13 Rapportage WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen 1 50-plus 2016 2015 dec 2015/2016

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 UWV Spanningsincicator 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 50plus. Juni 2015

Rapportage (N)WW 50plus. Juni 2015 Rapportage (N)WW 50plus Juni 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting WW/NWW/WBB 13 Colofon 14 Rapportage (N)WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen

Nadere informatie

Rapportage WW 50plus. Juni 2017

Rapportage WW 50plus. Juni 2017 Rapportage WW 50plus Juni 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting WW/NWW/WBB 12 Colofon 13 Rapportage WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen 1 50-plus 2017 mutatie 2016 2017/2016

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2008

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2008 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2008 Amsterdam, februari 2008 Lichte stijging aantal werkzoekenden in januari Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) is in januari 2008 toegenomen met 2.000 (+ 0,4%)

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Oktober 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2008

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2008 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2008 Amsterdam, 20 maart 2008 Aantal werkzoekenden daalt met 4.600 in ruari Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) is in ruari 2008 gedaald met 4.600 (- 1,0%) tot

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juni 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juni 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juni 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt November 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures en UWV Spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9

Nadere informatie

Rapportage WW< 27 jaar. November 2016

Rapportage WW< 27 jaar. November 2016 Rapportage WW< 27 jaar November 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting NWW/WW/WBB 12 Colofon 13 Rapportage WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27 jaar WW-uitkeringen 1 2016 2015 nov

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Augustus 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures en UWV spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2007 Amsterdam, juni 2007 Forse daling aantal niet-werkende werkzoekenden In 2007 daalde het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) met 13.500 (-2,6) naar 512.907. Dit is

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 UWV Spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 50plus. Augustus 2015

Rapportage (N)WW 50plus. Augustus 2015 Rapportage (N)WW 50plus Augustus 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting WW/NWW/WBB 13 Colofon 14 Rapportage (N)WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2018 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Statistische bijlage 3 Toelichting WW 22 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de voorafgaande

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2019

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2019 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 019 Inhoudsopgave 857639 WW-uitkeringen Statistische bijlage Toelichting WW xx xx xx Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2018 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Statistische bijlage 3 Toelichting WW 22 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de voorafgaande

Nadere informatie

Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015

Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015 Rapportage (N)WW< 27 jaar Augustus 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon 18 Rapportage (N)WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Oktober 2018 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Statistische bijlage 4 Toelichting WW 23 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2018 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Statistische bijlage 4 Toelichting WW 23 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2018 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Statistische bijlage 4 Toelichting WW 23 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2019

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2019 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 019 Inhoudsopgave 8565 WW-uitkeringen 3 Statistische bijlage 5 Toelichting WW Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de voorafgaande

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2018 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Statistische bijlage 4 Toelichting WW 23 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de voorafgaande

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt September 2018 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Statistische bijlage 4 Toelichting WW 23 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2019

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2019 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 019 Inhoudsopgave 89908 WW-uitkeringen Statistische bijlage 5 Toelichting WW Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-013 21 februari 9.30 uur Sterke stijging werkloosheid Werkloosheid in januari opgelopen naar 7,5 procent Jeugdwerkloosheid gestegen tot 15 procent Aantal

Nadere informatie