Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2016

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2016"

Transcriptie

1 Nieuwsflits Arbeidsmarkt November 2016

2 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de voorafgaande periode. De Nieuwsflits omvat: - Stand- en stroomcijfers van WW-uitkeringen naar sector, leeftijd, duur, geslacht en regio - Bij UWV ingediende ontslagaanvragen en door UWV verleende ontslagvergunningen De Nieuwsflits Arbeidsmarkt is een uitgave van de afdeling Arbeidsmarktinformatie en -advies van UWV. Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen, echter uitsluitend met bronvermelding. Nieuwsflits Arbeidsmarkt 1

3 WW-uitkeringen WW-uitkeringen mutatie /2015 nov okt aantal % nov % mutatie Nieuw ,3% ,2% Lopend ,4% ,2% Beëindigd ,3% ,6% -vanwege max. duur ,2% ,3% -vanwege werkhervatting ,3% ,0% -overige redenen ,5% ,7% Sterke daling lopende WW-uitkeringen Het aantal lopende WW-uitkeringen daalt vanaf april dit jaar. November 2016 laat vergeleken met oktober een sterke daling zien van (-2,4%). Het aantal lopende WWuitkeringen komt in november dit jaar uit op Het gaat hierbij om personen. Sommige personen hebben meer dan 1 WW-uitkering, daarom komt het aantal personen met een WW-uitkering lager uit dan het aantal WW-uitkeringen. Afname onder jongeren bovengemiddeld; onder ouderen minder dan gemiddeld Vooral onder jongeren tot 25 jaar nam het aantal lopende WW-uitkeringen met 4,3 procent meer dan gemiddeld af. Voor 55-plussers kwam de daling met 1,1 procent lager uit dan de gemiddelde daling van 2,4 procent. Dat geldt ook voor 50-plussers met een daling van 1,5 procent. Het aantal uitkeringen aan 50-plussers is daarmee voor het eerst sinds juni vorig jaar weer onder de gekomen. Bij de sectoren zorgen seizoengevoelige sectoren als landbouw (+5,3%) en horeca (+2,7%) in november voor de sterkste toename van het aantal lopende WW-uitkeringen. De sectoren onderwijs (-7,6%) en bouwbedrijven (-6,7%) laten de relatief grootste daling zien van het aantal uitkeringen. Lopende WW-uitkeringen lager dan een jaar geleden Vergeleken met een jaar geleden nam het aantal lopende WW-uitkeringen af met (-4,2%). Vooral aan jongeren tot 25 jaar werden vergeleken met een jaar geleden veel minder uitkeringen verstrekt (-10,4%). Het aantal uitkeringen aan 55-plussers bleef vrijwel gelijk aan die van vorig jaar november (-0,3%). Hoog WW-percentage voor ouderen en laagopgeleiden Uitgedrukt in een percentage van de beroepsbevolking komt het aantal WW-uitkeringen in november 2016 uit op 4,6 procent. In november vorig jaar kwam het WW-percentage uit op 4,8 procent. Voor ouderen en laagopgeleiden komt het WW-percentage veel hoger uit dan het gemiddelde WW-percentage. Het WW-percentage voor 55-plussers komt in november uit op 8,3 procent, dat van de 50-plussers op 7,3 procent en voor laagopgeleiden/personen zonder startkwalificatie op 6,8 procent. jan t/m nov mutatie aandeel abs % Nieuw ,1% Beëindigd ,5% 100% 100% -max duur ,8% 34% 33% -werkhervatting ,1% 33% 47% -overige redenen ,0% 33% 20% Daling nieuwe WW-uitkeringen ouderen blijft achter UWV verstrekte dit jaar (t/m november) nieuwe WW-uitkeringen, dat is 15,1 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Voor 55-plussers nam het aantal nieuwe WW-uitkeringen met 9,8 procent het minst af en voor jongeren tot 25 jaar relatief het meest (-16,3%). Alle sectoren, met uitzondering van het grootwinkelbedrijf (+26%), tellen dit jaar minder nieuwe uitkeringen dan vorig jaar. Vooral aan personen uit de bouwnijverheid (- 32,8%) en de zorg en welzijn (-24,9%) werden dit jaar veel minder nieuwe uitkeringen verstrekt dan vorig jaar. 1 Bij de WW-uitkeringen wordt onderscheid gemaakt tussen 4 en 5 weekse verslagperiodes. In 2016 zijn maart, juni, september en december 5 weekse periodes. In 2015 waren dat januari, april, juli, oktober en december. Nieuwsflits Arbeidsmarkt 2

4 Het aantal beëindigde uitkeringen nam dit jaar af met 10,5 procent tot De afname wordt grotendeels veroorzaakt door de forse daling van het aantal beëindigde uitkeringen vanwege werkhervatting (-38,1%). Voor een deel is dat toe te schrijven aan de administratieve effecten van de Wet werk en zekerheid (Wwz). Sinds de invoering van de Wwz wordt als reden voor de beëindiging van de WW-uitkering niet altijd werkhervatting ingevoerd, maar bijvoorbeeld dat er geen werkbriefje is ingeleverd. Vandaar de forse toename van de uitstroom om overige redenen (+48%), waar het niet inleveren van het werkbriefje toe wordt gerekend. Het is aannemelijk dat het bij een groot deel van deze uitstroom ook om werkhervattingen gaat. Nieuwe, lopende en beëindigde ww-uitkeringen WW-uitkeringen jongeren seizoengevoelig Uit onderstaande grafiek blijkt dat het aantal WW-uitkeringen van jongeren ook sterk beïnvloed worden door het seizoen. Bij ouderen is het seizoenpatroon veel minder aanwezig. In seizoengevoelige sectoren als landbouw en horeca neemt het aantal uitkeringen aan jongeren in de laatste maanden van het jaar dan ook relatief sterker toe dan die aan ouderen. Zo nam het aantal uitkeringen aan jongeren tot 25 jaar in november vanuit de landbouw toe met 18 procent, de toename onder 55-plussers in deze sector kwam uit op 3,7 procent. Lopende WW-uitkeringen naar leeftijd (indexcijfers, jan 2010=100) Nieuwsflits Arbeidsmarkt 3

5 Lopende Nieuwe Beëindigde Beëindigd werk aantal mutatie aantal mutatie aantal mutatie aantal mutatie januari februari ,0% ,6% ,9% ,3% maart ,8% ,4% ,1% ,1% april ,0% ,2% ,6% ,7% mei ,5% ,2% ,2% ,8% juni ,0% ,0% ,9% ,4% juli ,4% ,6% ,4% ,1% augustus ,2% ,0% ,8% ,9% september ,3% ,3% ,5% ,6% oktober ,0% ,6% ,8% ,7% november ,7% ,0% ,9% ,1% december ,5% ,3% ,7% ,6% januari ,2% ,1% ,9% ,2% februari ,1% ,9% ,3% ,8% maart ,4% ,5% ,5% ,7% april ,3% ,9% ,7% ,5% mei ,7% ,7% ,1% ,9% juni ,1% ,3% ,5% ,8% juli ,5% ,3% ,5% ,4% augustus ,5% ,6% ,7% ,4% september ,4% ,9% ,6% ,1% oktober ,1% ,0% ,3% ,5% november ,4% ,4% ,5% ,8% december ,7% ,2% ,7% ,9% januari ,8% ,5% ,5% ,0% februari ,5% ,1% ,1% ,6% maart ,6% ,7% ,9% ,0% april ,7% ,7% ,9% ,9% mei ,5% ,3% ,9% ,8% juni ,5% ,6% ,8% ,5% juli ,5% ,5% ,1% ,7% augustus ,2% ,5% ,6% ,0% september ,7% ,8% ,0% ,5% oktober ,1% ,1% ,3% ,6% november ,5% ,4% ,9% ,6% december ,3% ,1% ,0% ,0% januari ,4% ,9% ,1% ,0% februari ,0% ,2% ,9% ,8% maart ,1% ,7% ,0% ,2% april ,1% ,9% ,0% ,5% mei ,7% ,1% ,8% ,6% juni ,1% ,9% ,1% ,1% juli ,6% ,4% ,2% ,7% augustus ,2% ,9% ,8% ,2% september ,6% ,6% ,1% ,5% oktober ,1% ,8% ,7% ,7% november ,4% ,3% ,3% ,3% Nieuwsflits Arbeidsmarkt 4

6 WW-uitkeringen WW-percentage nov 2016 nov 2015 nov 2016 nov 2015 Totaal ,6% 4,8% mannen ,2% 4,4% vrouwen ,0% 5,2% Leeftijd jaar ,1% 1,3% jaar ,7% 3,8% jaar ,1% 4,3% jaar ,2% 5,6% >= 55 jaar ,3% 8,3% < 27 jaar ,5% 1,7% >= 50 jaar ,3% 7,5% Opleidingsniveau basisopleiding ,9% 9,7% vmbo/mbo alg/mbo ,4% 7,0% vwo/havo ,2% 2,0% mbo 2 t/m ,4% 4,8% hbo ,1% 4,4% wo ,5% 2,6% zonder startkwalificatie ,8% 7,7% met startkwalificatie ,7% 3,9% Provincie Groningen ,9% 4,9% Friesland ,3% 5,4% Drenthe ,5% 5,5% Overijssel ,9% 5,2% Flevoland ,1% 5,3% Gelderland ,5% 4,9% Utrecht ,9% 4,1% Noord-Holland ,1% 4,1% Zuid-Holland ,3% 4,5% Zeeland ,8% 4,3% Noord-Brabant ,8% 5,1% Limburg ,9% 5,3% Grote steden Amsterdam ,4% 4,3% Rotterdam ,3% 5,7% Den Haag ,9% 5,0% Utrecht ,6% 3,7% Arbeidsmarktregio Drenthe ,8% 5,7% Friesland ,3% 5,4% Groningen ,9% 4,9% Regio Zwolle ,9% 5,2% Stedendriehoek en Noordwest Veluwe ,8% 5,2% Twente ,9% 5,2% Achterhoek ,4% 4,9% FoodValley ,6% 3,9% Midden-Gelderland ,2% 5,5% Rivierenland ,0% 4,3% Rijk van Nijmegen ,7% 5,0% Amersfoort ,1% 4,3% Flevoland ,1% 5,4% Gooi en Vechtstreek ,4% 4,4% Midden-Utrecht ,9% 4,0% Noord-Holland Noord ,8% 3,8% Zaanstreek/Waterland ,0% 4,2% Zuid-Kennemerland ,0% 3,9% Groot Amsterdam ,2% 4,2% Haaglanden ,4% 4,5% Holland Rijnland ,7% 3,8% Midden-Holland ,9% 4,0% Zuid-Holland Centraal ,0% 4,1% Drechtsteden ,4% 4,7% Gorinchem ,5% 3,8% Rijnmond ,8% 5,1% West-Brabant ,0% 5,4% Zeeland ,9% 4,3% Helmond-De Peel ,1% 5,2% Midden-Brabant ,8% 5,1% Noordoost-Brabant ,7% 4,9% Zuidoost-Brabant ,6% 4,8% Midden-Limburg ,7% 5,1% Noord-Limburg ,6% 6,0% Zuid-Limburg ,6% 5,0% Nieuwsflits Arbeidsmarkt 5

7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen Dit jaar veel minder ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen In 2016 (t/m november) dienden werkgevers ontslagaanvragen in bij UWV, 36 procent minder dan vorig jaar. UWV verleende in de eerste 11 maanden van dit jaar ontslagvergunningen, 46 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De meeste ontslagvergunningen (77 %) werden verleend vanwege bedrijfseconomische redenen. Ingediend % mut bedrijfseconomisch % 86% 82% -arbeidsongeschiktheid % 14% 14% -andere redenen % 0% 4% totaal % 100% 100% Verleend jan t/m november aandeel -bedrijfseconomisch % 77% 77% -arbeidsongeschiktheid % 23% 20% -andere redenen % 0% 3% totaal % 100% 100% Nieuwsflits Arbeidsmarkt 6

8 Statistische bijlage Lopende WW-uitkeringen 2016 mutatie 2015 mutatie 2016 / 2015 nov okt abs. % nov abs % Totaal ,4% ,2% Geslacht mannen ,3% ,3% vrouwen ,5% ,1% Leeftijd jaar ,3% ,4% jaar ,6% ,8% jaar ,0% ,6% jaar ,5% ,0% >= 55 jaar ,1% ,3% onbekend < 27 jaar ,4% ,0% jaar ,0% ,8% >= 50 jaar ,5% ,6% onbekend Verstreken duur uitkering < 6 maanden ,9% ,2% 6-12 maanden ,3% ,9% maanden ,4% ,3% >= 2 jaar ,1% ,1% Opleidingsniveau basisopleiding ,5% ,5% vmb/mbo alg/mbo ,2% ,0% vwo/havo ,7% ,6% mbo 2 t/m ,6% ,5% hbo ,5% ,6% wo ,2% ,1% onbekend Beroepsrichting BRC Agrarische beroepen ,8% ,9% Bedrijfseconomische en Administratieve Beroepen ,1% ,0% Administratieve beroepen ,0% ,2% Ict Beroepen ,4% ,1% Zorg en Welzijn Beroepen ,7% ,0% Verzorgenden ,1% ,9% Openbaar Bestuur, Veiligheid En Juridische Beroepe ,5% ,0% Pedagogische beroepen ,4% ,0% Creatieve En Taalkundige Beroepen ,9% ,5% Technische Beroepen ,8% ,8% Bouwberoepen ,9% ,5% Transport en Logistiek Beroepen ,7% ,7% Chauffeurs etc ,1% ,1% Dienstverlenende Beroepen ,0% ,8% Schoonmakers en keukenhulpen ,9% ,2% Commerciële Beroepen ,4% ,8% Verkopers ,3% ,0% Managers ,6% ,2% Onbekend Sector Landbouw en visserij ,3% ,7% Industrie, delfstoffen en energie etc ,2% ,8% Grafische industie ,6% ,1% Metaal- en technische bedrijven ,4% ,5% Metaalindustrie ,7% ,1% Bouwnijverheid ,2% ,2% Bouwbedrijf ,7% ,9% Handel ,8% ,3% Detailhandel ,4% ,2% Grootwinkelbedrijf ,8% ,0% Groothandel ,6% ,1% Horeca ,7% ,8% Vervoer en opslag ,9% ,1% Financiële en zakelijke diensten ,9% ,8% Banken ,3% ,8% Reiniging ,8% ,5% Uitzendbedrijven ,4% ,9% Zakelijke dienstverlening ,2% ,1% Openbaar bestuur ,3% ,4% Onderwijs ,6% ,5% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur ,3% ,2% Culturele instellingen ,5% ,3% Gezondheidszorg en welzijn ,7% ,3% Onbekende sector Nieuwsflits Arbeidsmarkt 7

9 Lopende WW-uitkeringen naar regio 2016 mutatie 2015 mutatie 2016/2015 nov okt abs. % nov abs % Totaal ,4% ,2% Provincies Groningen ,5% ,0% Friesland ,1% ,0% Drenthe ,8% ,2% Overijssel ,1% ,4% Flevoland ,8% ,9% Gelderland ,4% ,2% Utrecht ,5% ,9% Noord-Holland ,2% ,1% Zuid-Holland ,9% ,9% Zeeland ,6% ,5% Noord-Brabant ,3% ,8% Limburg ,7% ,6% Onbekend Grote gemeenten Amsterdam ,5% ,4% Rotterdam ,0% ,3% Den Haag ,8% ,8% Utrecht ,8% ,9% Arbeidsmarktregio Drenthe ,1% ,9% Friesland ,1% ,0% Groningen ,3% ,2% Regio Zwolle ,4% ,4% Stedendriehoek en Noordwest Veluwe ,2% ,1% Twente ,0% ,8% Achterhoek ,2% ,9% FoodValley ,6% ,0% Midden-Gelderland ,1% ,1% Rivierenland ,0% ,2% Rijk van Nijmegen ,2% ,9% Amersfoort ,5% ,6% Flevoland ,9% ,9% Gooi- en Vechtstreek ,3% ,1% Midden-Utrecht ,7% ,5% Noord-Holland Noord ,0% ,0% Zaanstreek/Waterland ,7% ,4% Zuid-Kennemerland ,2% ,0% Groot Amsterdam ,4% ,6% Haaglanden ,8% ,4% Holland Rijnland ,0% ,4% Midden-Holland ,2% ,4% Zuid-Holland Centraal ,8% ,6% Drechtsteden ,3% ,1% Gorinchem ,6% ,5% Rijnmond ,6% ,9% West-Brabant ,3% ,0% Zeeland ,6% ,5% Helmond-De Peel ,7% ,3% Midden-Brabant ,4% ,3% Noordoost-Brabant ,2% ,1% Zuidoost-Brabant ,8% ,8% Midden-Limburg ,9% ,2% Noord-Limburg ,4% ,7% Zuid-Limburg ,4% ,3% Onbekend Nieuwsflits Arbeidsmarkt 8

10 Nieuwe WW-uitkeringen jan t/m nov mutatie Aandeel abs. % Totaal ,1% Geslacht mannen ,7% 51% 52% vrouwen ,4% 49% 48% Leeftijd jaar ,3% 10% 11% jaar ,8% 28% 29% jaar ,2% 22% 22% jaar ,7% 23% 23% >= 55 jaar ,8% 16% 16% onbekend < 27 jaar ,7% 16% 17% jaar ,8% 56% 56% >=50 jaar ,3% 28% 27% onbekend Maximale duur uitkering < 6 maanden ,3% 31% 29% 6-12 maanden ,1% 16% 16% maanden ,4% 25% 24% >= 2 jaar ,4% 28% 31% Opleidingsniveau basisopleiding ,1% 11% 13% vmb/mbo alg/mbo ,6% 21% 22% vwo/havo ,2% 5% 4% mbo 2 t/m ,3% 32% 34% hbo ,5% 17% 18% wo ,1% 7% 7% onbekend Beroepsrichting BRC Agrarische beroepen ,1% 2% 2% Bedrijfseconomische en Administratieve Beroepen ,5% 19% 19% Administratieve beroepen ,7% 13% 13% Ict Beroepen ,8% 2% 2% Zorg en Welzijn Beroepen ,1% 8% 9% Verzorgenden ,0% 2% 3% Openbaar Bestuur, Veiligheid En Juridische Beroepe ,0% 2% 2% Pedagogische beroepen ,5% 5% 5% Creatieve En Taalkundige Beroepen ,3% 2% 2% Technische Beroepen ,0% 21% 23% Bouwberoepen ,3% 5% 7% Transport en Logistiek Beroepen ,9% 9% 10% Chauffeurs etc ,3% 5% 6% Dienstverlenende Beroepen ,4% 7% 8% Schoonmakers en keukenhulpen ,4% 3% 3% Commerciële Beroepen ,5% 11% 11% Verkopers ,4% 8% 7% Managers ,0% 6% 6% Onbekend Sector Landbouw en visserij ,5% 2% 2% Industrie, delfstoffen en energie etc ,7% 12% 12% Grafische industie ,2% 0% 0% Metaal- en technische bedrijven ,2% 4% 5% Metaalindustrie ,5% 1% 1% Bouwnijverheid ,8% 3% 3% Bouwbedrijf ,4% 2% 2% Handel ,6% 16% 14% Detailhandel ,1% 6% 6% Grootwinkelbedrijf ,0% 4% 3% Groothandel ,6% 6% 6% Horeca ,0% 5% 4% Vervoer en opslag ,2% 7% 7% Financiële en zakelijke diensten ,1% 35% 36% Banken ,4% 1% 1% Reiniging ,9% 2% 2% Uitzendbedrijven ,6% 14% 16% Zakelijke dienstverlening ,1% 15% 14% Openbaar bestuur ,7% 1% 1% Onderwijs ,1% 3% 3% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur ,0% 15% 17% Culturele instellingen ,3% 1% 1% Gezondheidszorg en welzijn ,9% 14% 16% Onbekende sector Nieuwsflits Arbeidsmarkt 9

11 Nieuwe WW-uitkeringen naar regio jan t/m nov mutatie abs. % Totaal ,1% Provincies Groningen ,6% Friesland ,3% Drenthe ,0% Overijssel ,7% Flevoland ,7% Gelderland ,4% Utrecht ,5% Noord-Holland ,7% Zuid-Holland ,1% Zeeland ,8% Noord-Brabant ,1% Limburg ,8% Onbekend Grote gemeenten Amsterdam ,2% Rotterdam ,9% Den Haag ,7% Utrecht ,8% Arbeidsmarktregio Drenthe ,0% Friesland ,3% Groningen ,9% Regio Zwolle ,1% Stedendriehoek en Noordwest Veluwe ,2% Twente ,2% Achterhoek ,2% FoodValley ,3% Midden-Gelderland ,2% Rivierenland ,5% Rijk van Nijmegen ,5% Amersfoort ,3% Flevoland ,4% Gooi- en Vechtstreek ,3% Midden-Utrecht ,4% Noord-Holland Noord ,0% Zaanstreek/Waterland ,9% Zuid-Kennemerland ,3% Groot Amsterdam ,9% Haaglanden ,5% Holland Rijnland ,4% Midden-Holland ,9% Zuid-Holland C entraal ,7% Drechtsteden ,8% Gorinchem ,5% Rijnmond ,9% West-Brabant ,1% Zeeland ,8% Helmond-De Peel ,5% Midden-Brabant ,4% Noordoost-Brabant ,8% Zuidoost-Brabant ,2% Midden-Limburg ,6% Noord-Limburg ,8% Zuid-Limburg ,4% Onbekend Nieuwsflits Arbeidsmarkt 10

12 Beëindigde WW-uitkeringen jan t/m nov mutatie Aandeel abs. % Totaal ,5% Reden maximale duur ,8% 34% 33% werkhervatting ,1% 33% 47% overig ,0% 33% 20% Geslacht mannen ,3% 53% 55% vrouwen ,0% 47% 45% Leeftijd jaar ,8% 10% 10% jaar ,5% 27% 28% jaar ,1% 21% 23% jaar ,0% 23% 24% >= 55 jaar ,7% 18% 16% onbekend < 27 jaar ,6% 15% 15% jaar ,6% 55% 57% >= 50 jaar ,5% 30% 27% onbekend Verstreken duur uitkering < 6 maanden ,6% 59% 62% 6-12 maanden ,1% 17% 16% maanden ,3% 12% 13% >= 2 jaar ,6% 12% 9% Opleidingsniveau basisopleiding ,2% 12% 13% vmb/mbo alg/mbo ,5% 23% 23% vwo/havo ,4% 4% 4% mbo 2 t/m ,6% 35% 36% hbo ,2% 17% 17% wo ,9% 7% 7% onbekend Beroepsrichting BRC Agrarische beroepen ,6% 2% 2% Bedrijfseconomische en Administratieve Beroepen ,7% 19% 19% Administratieve beroepen ,4% 13% 13% Ict Beroepen ,5% 2% 2% Zorg en Welzijn Beroepen ,0% 8% 8% Verzorgenden ,6% 2% 2% Openbaar Bestuur, Veiligheid En Juridische Beroepe ,7% 2% 2% Pedagogische beroepen ,2% 5% 5% Creatieve En Taalkundige Beroepen ,5% 2% 2% Technische Beroepen ,5% 24% 26% Bouwberoepen ,0% 7% 8% Transport en Logistiek Beroepen ,3% 10% 10% Chauffeurs etc ,2% 6% 6% Dienstverlenende Beroepen ,4% 8% 7% Schoonmakers en keukenhulpen ,0% 3% 3% Commerciële Beroepen ,9% 11% 11% Verkopers ,7% 7% 7% Managers ,9% 5% 5% Onbekend Sector Landbouw en visserij ,7% 2% 2% Industrie, delfstoffen en energie etc ,1% 12% 12% Grafische industie ,2% 1% 1% Metaal- en technische bedrijven ,6% 4% 5% Metaalindustrie ,9% 1% 1% Bouwnijverheid ,9% 4% 5% Bouwbedrijf ,1% 3% 3% Handel ,9% 15% 14% Detailhandel ,4% 6% 6% Grootwinkelbedrijf ,9% 3% 3% Groothandel ,7% 6% 6% Horeca ,1% 5% 4% Vervoer en opslag ,0% 7% 7% Financiële en zakelijke diensten ,7% 36% 36% Banken ,4% 1% 1% Reiniging ,1% 2% 2% Uitzendbedrijven ,5% 16% 17% Zakelijke dienstverlening ,3% 14% 14% Openbaar bestuur ,9% 1% 1% Onderwijs ,0% 3% 3% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur ,6% 15% 15% Culturele instellingen ,0% 1% 1% Gezondheidszorg en welzijn ,3% 14% 14% Onbekende sector Nieuwsflits Arbeidsmarkt 11

13 Beëindigde WW-uitkeringen naar regio jan t/m nov mutatie abs. % Totaal ,5% Provincies Groningen ,9% Friesland ,0% Drenthe ,0% Overijssel ,8% Flevoland ,7% Gelderland ,3% Utrecht ,8% Noord-Holland ,9% Zuid-Holland ,6% Zeeland ,1% Noord-Brabant ,9% Limburg ,1% Onbekend Grote gemeenten Amsterdam ,8% Rotterdam ,7% Den Haag ,6% Utrecht ,5% Arbeidsmarktregio Drenthe ,5% Friesland ,0% Groningen ,3% Regio Zwolle ,9% Stedendriehoek en Noordwest Veluwe ,4% Twente ,2% Achterhoek ,6% FoodValley ,3% Midden-Gelderland ,1% Rivierenland ,2% Rijk van Nijmegen ,6% Amersfoort ,9% Flevoland ,3% Gooi- en Vechtstreek ,9% Midden-Utrecht ,7% Noord-Holland Noord ,5% Zaanstreek/Waterland ,6% Zuid-Kennemerland ,0% Groot Amsterdam ,2% Haaglanden ,3% Holland Rijnland ,6% Midden-Holland ,7% Zuid-Holland C entraal ,0% Drechtsteden ,9% Gorinchem ,8% Rijnmond ,4% West-Brabant ,2% Zeeland ,1% Helmond-De Peel ,9% Midden-Brabant ,7% Noordoost-Brabant ,7% Zuidoost-Brabant ,3% Midden-Limburg ,3% Noord-Limburg ,3% Zuid-Limburg ,8% Onbekend Nieuwsflits Arbeidsmarkt 12

14 Beëindigde WW-uitkeringen vanwege werkhervatting Beindigde uitkeringen Beëindigd door werkhervatting Aandeel werk % mut % mut Totaal ,5% ,1% 33% 47% Geslacht mannen ,3% ,4% 35% 53% vrouwen ,0% ,0% 30% 40% Leeftijd jaar ,8% ,9% 18% 35% jaar ,5% ,1% 30% 47% jaar ,1% ,6% 39% 54% jaar ,0% ,3% 41% 54% >= 55 jaar ,7% ,3% 27% 37% onbekend < 27 jaar ,6% ,7% 21% 38% jaar ,6% ,9% 37% 52% >= 50 jaar ,5% ,6% 32% 43% onbekend Duur uitkering < 6 maanden ,6% ,7% 36% 56% 6-12 maanden ,1% ,8% 41% 51% maanden ,3% ,1% 31% 31% >= 2 jaar ,6% ,8% 7% 8% Opleidingsniveau basisopleiding ,2% ,8% 23% 36% vmb/mbo alg/mbo ,5% ,2% 31% 45% vwo/havo ,4% ,3% 26% 39% mbo 2 t/m ,6% ,4% 35% 51% hbo ,2% ,6% 39% 53% wo ,9% ,0% 38% 52% onbekend Beroepsrichting BRC Agrarische beroepen ,6% ,7% 36% 53% Bedrijfseconomische en Administratieve Beroepen ,7% ,6% 32% 45% Administratieve beroepen ,4% ,3% 30% 41% Ict Beroepen ,5% ,2% 33% 52% Zorg en Welzijn Beroepen ,0% ,9% 31% 41% Verzorgenden ,6% ,8% 27% 32% Openbaar Bestuur, Veiligheid En Juridische Beroepen ,7% ,4% 33% 43% Pedagogische beroepen ,2% ,4% 33% 42% Creatieve En Taalkundige Beroepen ,5% ,3% 33% 44% Technische Beroepen ,5% ,9% 37% 57% Bouwberoepen ,0% ,6% 46% 72% Transport en Logistiek Beroepen ,3% ,2% 31% 45% Chauffeurs etc ,2% ,6% 36% 50% Dienstverlenende Beroepen ,4% ,0% 26% 36% Schoonmakers en keukenhulpen ,0% ,2% 23% 31% Commerciële Beroepen ,9% ,6% 31% 43% Verkopers ,7% ,3% 28% 38% Managers ,9% ,0% 39% 55% Onbekend Sector Landbouw en visserij ,7% ,5% 35% 52% Industrie, delfstoffen en energie etc ,1% ,2% 33% 51% Grafische industie ,2% ,9% 31% 43% Metaal- en technische bedrijven ,6% ,9% 39% 56% Metaalindustrie ,9% ,8% 35% 55% Bouwnijverheid ,9% ,7% 44% 67% Bouwbedrijf ,1% ,1% 44% 64% Handel ,9% ,7% 30% 42% Detailhandel ,4% ,5% 28% 39% Grootwinkelbedrijf ,9% ,8% 25% 35% Groothandel ,7% ,6% 34% 49% Horeca ,1% ,2% 29% 40% Vervoer en opslag ,0% ,6% 29% 43% Financiële en zakelijke diensten ,7% ,9% 35% 51% Banken ,4% ,5% 27% 43% Reiniging ,1% ,7% 20% 28% Uitzendbedrijven ,5% ,2% 37% 55% Zakelijke dienstverlening ,3% ,6% 36% 51% Openbaar bestuur ,9% ,7% 23% 34% Onderwijs ,0% ,4% 34% 44% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur ,6% ,8% 31% 41% Culturele instellingen ,0% ,5% 37% 50% Gezondheidszorg en welzijn ,3% ,3% 31% 40% Onbekende sector Provincies Groningen ,9% ,9% 38% 53% Friesland ,0% ,5% 41% 58% Drenthe ,0% ,1% 43% 58% Overijssel ,8% ,4% 36% 53% Flevoland ,7% ,7% 31% 45% Gelderland ,3% ,7% 35% 48% Utrecht ,8% ,6% 33% 47% Noord-Holland ,9% ,3% 30% 43% Zuid-Holland ,6% ,1% 29% 43% Zeeland ,1% ,1% 34% 48% Noord-Brabant ,9% ,5% 34% 49% Limburg ,1% ,3% 37% 51% Onbekend Grote gemeenten Amsterdam ,8% ,1% 28% 38% Rotterdam ,7% ,4% 26% 40% Den Haag ,6% ,2% 27% 38% Utrecht ,5% ,7% 33% 45% Nieuwsflits Arbeidsmarkt 13

15 Beëindigde WW-uitkeringen vanwege bereiken maximale uitkeringsduur Beëindigde uitkeringen Beëindigd vanwege max. duur Aandeel max.duur % mut % mut Totaal ,5% ,8% 34% 33% Geslacht mannen ,3% ,6% 31% 29% vrouwen ,0% ,0% 38% 37% Leeftijd jaar ,8% ,2% 46% 49% jaar ,5% ,9% 37% 35% jaar ,1% ,1% 30% 29% jaar ,0% ,6% 29% 27% >= 55 jaar ,7% ,4% 37% 32% onbekend < 27 jaar ,6% ,9% 44% 46% jaar ,6% ,7% 32% 31% >= 50 jaar ,5% ,2% 34% 30% onbekend Verstreken duur uitkering < 6 maanden ,6% ,3% 26% 25% 6-12 maanden ,1% ,8% 28% 26% maanden ,3% ,2% 42% 44% >= 2 jaar ,6% ,4% 79% 78% Opleidingsniveau basisopleiding ,2% ,9% 41% 40% vmb/mbo alg/mbo ,5% ,2% 35% 34% vwo/havo ,4% ,0% 41% 42% mbo 2 t/m ,6% ,6% 32% 30% hbo ,2% ,6% 32% 30% wo ,9% ,6% 35% 32% onbekend Beroepsrichting BRC Agrarische beroepen ,6% ,5% 30% 31% Bedrijfseconomische en Administratieve Beroepen ,7% ,5% 38% 36% Administratieve beroepen ,4% ,5% 40% 38% Ict Beroepen ,5% ,4% 37% 33% Zorg en Welzijn Beroepen ,0% ,3% 34% 34% Verzorgenden ,6% ,1% 35% 39% Openbaar Bestuur, Veiligheid En Juridische Beroepen ,7% ,6% 35% 36% Pedagogische beroepen ,2% ,6% 36% 34% Creatieve En Taalkundige Beroepen ,5% ,8% 41% 39% Technische Beroepen ,5% ,4% 29% 26% Bouwberoepen ,0% ,4% 19% 15% Transport en Logistiek Beroepen ,3% ,5% 33% 32% Chauffeurs etc ,2% ,6% 27% 26% Dienstverlenende Beroepen ,4% ,3% 39% 40% Schoonmakers en keukenhulpen ,0% ,1% 43% 45% Commerciële Beroepen ,9% ,8% 38% 37% Verkopers ,7% ,0% 40% 40% Managers ,9% ,3% 32% 29% Onbekend Sector Landbouw en visserij ,7% ,1% 30% 31% Industrie, delfstoffen en energie etc ,1% ,3% 33% 28% Grafische industie ,2% ,4% 40% 34% Metaal- en technische bedrijven ,6% ,0% 28% 25% Metaalindustrie ,9% ,4% 29% 24% Bouwnijverheid ,9% ,6% 23% 18% Bouwbedrijf ,1% ,1% 24% 20% Handel ,9% ,5% 38% 38% Detailhandel ,4% ,5% 40% 40% Grootwinkelbedrijf ,9% ,7% 40% 45% Groothandel ,7% ,1% 35% 33% Horeca ,1% ,7% 37% 39% Vervoer en opslag ,0% ,5% 36% 34% Financiële en zakelijke diensten ,7% ,7% 34% 32% Banken ,4% ,0% 48% 38% Reiniging ,1% ,5% 45% 47% Uitzendbedrijven ,5% ,1% 29% 28% Zakelijke dienstverlening ,3% ,8% 35% 33% Openbaar bestuur ,9% ,4% 47% 45% Onderwijs ,0% ,0% 35% 33% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur ,6% ,3% 35% 35% Culturele instellingen ,0% ,8% 33% 30% Gezondheidszorg en welzijn ,3% ,6% 35% 35% Onbekende sector Provincies Groningen ,9% ,7% 32% 31% Friesland ,0% ,3% 30% 27% Drenthe ,0% ,5% 27% 26% Overijssel ,8% ,6% 30% 28% Flevoland ,7% ,1% 36% 35% Gelderland ,3% ,6% 33% 31% Utrecht ,8% ,6% 35% 33% Noord-Holland ,9% ,6% 37% 36% Zuid-Holland ,6% ,4% 39% 38% Zeeland ,1% ,9% 32% 30% Noord-Brabant ,9% ,9% 33% 30% Limburg ,1% ,9% 30% 28% Onbekend Grote gemeenten Amsterdam ,8% ,4% 42% 43% Rotterdam ,7% ,2% 41% 40% Den Haag ,6% ,0% 44% 45% Utrecht ,5% ,3% 37% 36% Nieuwsflits Arbeidsmarkt 14

16 Toelichting WW/NWW/WBB UWV ziet de WW-informatie als een belangrijke factor om inzicht te krijgen in de dynamiek op de arbeidsmarkt. Daarentegen beschouwt UWV de cijfers m.b.t. de bij UWV geregistreerde niet-werkende werkzoekenden (NWW) primair als een administratief gegeven. Deze cijfers worden in sterke mate bepaald door registratieprocessen van UWV en gemeenten. De cijfers die UWV presenteert mogen overigens niet worden verward met de officiële werkloosheidscijfers, zoals deze door het CBS worden gepresenteerd. WW Bij de WW-uitkeringen wordt onderscheid gemaakt tussen 4 en 5 weekse verslagperiodes. Beëindigde WW-uitkeringen naar sector hebben betrekking op de sector van instroom. De WW-cijfers in de Nieuwsflits hebben betrekking op het aantal WW-uitkeringen en niet op het aantal personen met een WW-uitkering. Een persoon kan tegelijkertijd meerdere WW-uitkeringen hebben. Met de Wet werk en zekerheid (Wwz) is er sinds juli 2015 een nieuwe WW-systematiek op basis van inkomstenverrekening. Deze systematiek heeft een verhogend effect op het aantal lopende WWuitkeringen. Uitkeringen worden sindsdien pas formeel beëindigd wanneer vaststaat dat er twee maanden lang sprake is geweest van voldoende inkomsten. Daarnaast behouden mensen die tegen lager loon gaan werken een aanvulling uit de WW. Zie ook: Niet-werkende werkzoekenden (NWW) en werkloze beroepsbevolking (WBB) UWV WERKbedrijf publiceert cijfers over niet-werkende werkzoekenden (NWW) op de website De cijfers over NWW verschillen van samenstelling met de werkloze beroepsbevolking (WBB) die het CBS publiceert. Enerzijds staan niet alle werklozen ingeschreven bij UWV WERKbedrijf, dit betreft vooral personen zonder recht op een uitkering zoals jongeren en herintreders. Anderzijds staan er personen bij UWV ingeschreven die niet tot de werkloze beroepsbevolking horen. Dit betreft met name personen die niet direct beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt bijvoorbeeld omdat zij een opleiding of cursus volgen. Dit geldt ook voor personen die niet actief naar werk zoeken. Een ander verschil is de wijze waarop beide cijfers tot stand komen: het NWW-cijfer komt voort uit de registratie van werkzoekenden door UWV, het WBB-cijfer van CBS komt tot stand door een enquête onder de beroepsbevolking. Met ingang van januari 2015 zijn CBS en UWV overgestapt op een nieuwe definitie voor WBB en NWW. In plaats van de nationale definitie wordt voortaan de internationale (ILO) definitie voor zowel WBB als NWW gehanteerd. Definities NWW en WBB m.i.v. januari Niet-werkende werkzoekenden (NWW): bij UWV ingeschreven werkzoekenden van 15 t/m 74 jaar zonder werk of minder dan 1 uur per week werkzaam. - Werkloze beroepsbevolking (WBB): personen van 15 t/m 74 jaar zonder werk of minder dan 1 uur per week werkzaam, die binnen 2 weken beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en de afgelopen 4 weken naar werk hebben gezocht. Betere ontsluiting arbeidsmarktinformatie Op de UWV website werk.nl/arbeidsmarktinformatie vindt u actuele arbeidsmarktinformatie per regio en per sector. Ook geeft UWV er een integraal beeld van vraag, aanbod en knelpunten op de arbeidsmarkt. Met deze informatie krijgt u een goed beeld van het aantal werkzoekenden binnen uw eigen gemeente. Of u ziet in één oogopslag waar u geschikte medewerkers vindt. Nieuwsflits Arbeidsmarkt 15

17 Nieuwsflits Arbeidsmarkt 16

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt September 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Oktober 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Oktober 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting WW 15 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Rapportage WW 50plus. December 2016

Rapportage WW 50plus. December 2016 Rapportage WW 50plus December 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting WW/NWW/WBB 12 Colofon 13 Rapportage WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen 1 50-plus 2016 2015 dec 2015/2016

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Augustus 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting WW 15 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt September 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting WW 15 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Rapportage WW 50plus. Juni 2017

Rapportage WW 50plus. Juni 2017 Rapportage WW 50plus Juni 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting WW/NWW/WBB 12 Colofon 13 Rapportage WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen 1 50-plus 2017 mutatie 2016 2017/2016

Nadere informatie

Rapportage WW< 27 jaar. Juni 2017

Rapportage WW< 27 jaar. Juni 2017 Rapportage WW< 27 jaar Juni 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting NWW/WW/WBB 11 Colofon 12 Rapportage WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27 jaar WW-uitkeringen 1 2017 mutatie 2016

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 UWV Spanningsincicator 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16

Nadere informatie

Rapportage WW 50plus. Januari 2016

Rapportage WW 50plus. Januari 2016 Rapportage WW 50plus Januari 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting WW/NWW/WBB 12 Colofon 13 Rapportage WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen 1 50-plus 2016 2015 2015 2014

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Oktober 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juni 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juni 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juni 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt September 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt September 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt November 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Bij UWV ingediende vacatures en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Oktober 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Augustus 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Oktober 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon

Nadere informatie

Rapportage WW< 27 jaar. November 2016

Rapportage WW< 27 jaar. November 2016 Rapportage WW< 27 jaar November 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting NWW/WW/WBB 12 Colofon 13 Rapportage WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27 jaar WW-uitkeringen 1 2016 2015 nov

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2012 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2018 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Statistische bijlage 3 Toelichting WW 22 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de voorafgaande

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2019

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2019 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 019 Inhoudsopgave 857639 WW-uitkeringen Statistische bijlage Toelichting WW xx xx xx Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2018 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Statistische bijlage 3 Toelichting WW 22 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de voorafgaande

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 UWV Spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Oktober 2018 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Statistische bijlage 4 Toelichting WW 23 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Augustus 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2018 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Statistische bijlage 4 Toelichting WW 23 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures en UWV spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 50plus. Juni 2015

Rapportage (N)WW 50plus. Juni 2015 Rapportage (N)WW 50plus Juni 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting WW/NWW/WBB 13 Colofon 14 Rapportage (N)WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen

Nadere informatie

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden - 464.300 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - In i vrijwel evenveel werkzoekenden als in - Van de 55-plus beroepsbevolking is 9,4 procent

Nadere informatie

Mei 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen iets afgenomen

Mei 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen iets afgenomen Mei 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 465.000 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Aantal jonge werkzoekenden met 5,6 procent afgenomen - Vooral daling werkzoekenden met korte

Nadere informatie

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 471.100 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Daling jonge werkzoekenden - Vooral daling agrarische beroepen en technische/industriële

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt November 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures en UWV Spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9

Nadere informatie

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus September 2012 Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in ustus - - 304.400 lopende WW-uitkeringen, bijna evenveel als in ustus en 21 procent meer dan een jaar geleden Aantal lopende WW-uitkeringen voor jongeren

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2019

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2019 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 019 Inhoudsopgave 8565 WW-uitkeringen 3 Statistische bijlage 5 Toelichting WW Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de voorafgaande

Nadere informatie

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Juli 2012 Bijna 300.000 WW-uitkeringen - 298.000 lopende WW-uitkeringen - Aantal WW-uitkeringen gestegen ten opzichte van voorgaande maand (2,5%) - Ruim de helft meer WW-uitkeringen voor jongeren dan in

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald - 477.800 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Minder werkzoekenden van 35-45 jaar dan een jaar geleden - Toename werkzoekenden met (para)

Nadere informatie

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de 300.000 - Lopende WW-uitkeringen met 2 procent gestegen tot 304.000 - Aantal lopende uitkeringen in onderwijssector met 27 procent toegenomen - Uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW)

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW) Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren - 309.900 lopende WW-uitkeringen, 1,8 procent meer dan in tember - Bovengemiddelde stijging lopende WW-uitkeringen horeca (+6,3%)

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

November 2012 WW-uitkeringen bijna verdubbeld sinds begin crisis eind 2008 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) met ruim 30.

November 2012 WW-uitkeringen bijna verdubbeld sinds begin crisis eind 2008 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) met ruim 30. November 2012 WW-uitkeringen bijna verdubbeld sinds begin crisis eind 2008-322.300 lopende WW-uitkeringen, 4 procent meer dan in ober - Veel meer uitkeringen voor jongeren (+13,4%) - Sterkste toename sectoren

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2018 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Statistische bijlage 4 Toelichting WW 23 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de voorafgaande

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt September 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator Arbeidsmarkt 5 Ingediende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juni 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juni 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juni 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt September 2018 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Statistische bijlage 4 Toelichting WW 23 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden

Niet-werkende werkzoekenden Januari 2012 Niet-werkende werkzoekenden 2 WW-uitkeringen 3 Vacatures ingediend bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2018 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Statistische bijlage 4 Toelichting WW 23 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV 4 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2019

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2019 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 019 Inhoudsopgave 89908 WW-uitkeringen Statistische bijlage 5 Toelichting WW Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Augustus 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures en UWV spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juni 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juni 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juni 2018 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Statistische bijlage 4 Toelichting WW 23 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de voorafgaande

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juli 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juli 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt i 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting 10 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, vacatures en WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden, vacatures en WWuitkeringen November 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Vacatures werk.nl 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 50plus. Augustus 2015

Rapportage (N)WW 50plus. Augustus 2015 Rapportage (N)WW 50plus Augustus 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting WW/NWW/WBB 13 Colofon 14 Rapportage (N)WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Maart 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen December 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Januari 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2018 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Statistische bijlage 4 Toelichting WW 23 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie

Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015

Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015 Rapportage (N)WW< 27 jaar Augustus 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon 18 Rapportage (N)WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen April 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Vacatures werk.nl 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen April 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Mei 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400 Augustus 2008 Aantal werkzoekenden daalt in ustus met 8.400 2 Ingediende vacatures 4 Vraag en aanbod bij CWI 5 Ontslagen met toestemming CWI 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW / Toelichting CWI krapte-indicator

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen September 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 5 Ingediende vacatures 6 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Juni 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Flevoland

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Flevoland Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Flevoland Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Nov 2017 % aantal % aantal % Nederland 336.902 3,8% -6.194-1,8%

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Noord-Limburg

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Noord-Limburg Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Noord-Limburg Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Nov 2017 % aantal % aantal % Nederland 336.902 3,8% -6.194-1,8%

Nadere informatie