JEUGDZEILEN KZVW. Praktijk en theorie. Jeudzeilopleiding Kustzeilvereniging Wassenaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JEUGDZEILEN KZVW. Praktijk en theorie. Jeudzeilopleiding Kustzeilvereniging Wassenaar"

Transcriptie

1 JEUGDZEILEN KZVW Praktijk en theorie 1. Catamaran zeilklaar maken 2. Hijsen en strijken van de zeilen 3. Stand en bediening van de fok 4. Overstag gaan als fokkenist 1. Stand en bediening van het grootzeil 2. Stuurbediening oploeven en afvallen 3. Overstag gaan als stuurman 4. Gijpen als fokkenist 5. Opkruisen 6. Trapeze staan als fokkenist 7. Samenwerking stuurman en fokkenist 1. Wegvaren van het strand als fokkenist 2. Aankomen op het strand als fokkenist 3. Sturen, roer en zwaardbediening 4. Opvangen van windvlagen 5. Gijpen als stuurman 6. Omslaan en weer rechtzetten als fokkenist 7. Een in de winds punt bezeilen 1. Wegvaren van het strand als stuurman 2. Aankomen op het strand als stuurman 3. Overstag als stuurman met deinzen 4. Afkruisen 5. Gijpen vermijden 6. Gewichtsverdeling 7. Bijliggen 1. Omslaan en weer rechtzetten als stuurman 2. Man over Boord situatie 3. Aanvarings-/achtergrondspeiling maken 4. Trapeze staan als stuurman 5. Samenwerking stuurman en fokkenist

2 Jeugdzeilopleiding Kustzeilvereniging Wassenaar De diploma s voor het jeugdzeilen (Jz) zijn onderverdeeld in vijf kzvw s. Wanneer een jeugdzeiler de vijf niveau s heeft gehaald dan kan hij zelfstandig met een catamaran zeilen. De praktijk en theorie van het Jz 1 vormt de opstap voor de jeugdzeiler om als fokkenist mee te gaan op een catamaran. De jeugdzeiler kan onder gunstige omstandigheden (regelmatige wind t/m 3 Beaufort) als bemanning mee op een catamaran. De praktijk en theorie van het Jz 2 vormt de basis om onder begeleiding met een catamaran te zeilen. De jeugdzeiler kan nu als volwaardig fokkenist mee op een catamaran. De jeugdzeiler kan onder gunstige omstandigheden (regelmatige wind t/m 3 Beaufort) onder begeleiding met een catamaran zeilen. De praktijk en theorie van het Jz 3 vormt de basis om onder begeleiding als stuurman op een catamaran te varen. De jeugdzeiler kent nu alle basisvaardigheden van het catamaran zeilen. De jeugdzeiler kan onder gunstige omstandigheden (regelmatige wind t/m 3 Beaufort) onder begeleiding als stuurman met een catamaran zeilen. De praktijk en theorie van het Jz 4 vormt de basis om zelfstandig met een catamaran te zeilen. Naast het zelfstandig zeilen met de catamaran kent de jeugdzeiler nu ook een aantal bijzondere verrichtingen. De jeugdzeiler kan onder gunstige omstandigheden (regelmatige wind t/m 4 Beaufort) zelfstandig met een catamaran zeilen. De praktijk en theorie van het Jz 5 vormt de basis om nu zelfstandig met een catamaran te gaan zeilen waarbij alle bijzondere verrichtingen ook in de praktijk zijn toegepast. De jeugdzeiler kan onder redelijke omstandigheden (regelmatige wind t/m 5 Beaufort) zelfstandig met een catamaran zeilen. Beoordeling De beoordeling van de jeugdzeiler kan in onderdelen worden afgenomen. Zodra de jeugdzeiler het betreffende onderdeel beheerst kan dit afgetekend worden. Wanneer alle praktijkonderdelen en theorie zijn afgetekend, dan ontvangt de jeugdzeiler automatisch het diploma. De jeugdzeiler mag voor twee diploma s praktijkonderdelen aftekenen. Dit houdt in dat wanneer de jeugdzeiler voor het eerste niveau het diploma nog niet is behaald, er wel al voor het tweede niveau praktijkonderdelen mogen worden afgetekend. Het kan echter nooit voorkomen dat een hoger diploma gehaald wordt zonder een eerder diploma al te hebben. Een beginnend Jeugdzeiler wordt door de Hoofdinstructeur ingeschaald op een bepaald niveau. Lagere diploma s worden automatisch toegekend als blijkt dat de Jeugdzeiler aan het ingeschaalde niveau voldoet.

3 Jeugdzeilen De praktijk en theorie van het Jz 1 e niveau vormet de opstap voor de jeugdzeiler om als fokkenist mee te gaan op een catamaran. De jeugdzeiler kan onder gunstige omstandigheden (regelmatige wind t/m 3 Beaufort) als bemanning mee op een catamaran. Praktijk 1. Catamaran zeilklaar maken 2. Hijsen en strijken van de zeilen 3. Stand en bediening van de fok 4. Overstag gaan als fokkenist Theorie Toelichting op de praktijk 1. Catamaran zeilklaar maken Catamaran zeilklaar maken op het strand: rompen afsluiten, controle verstaging, borgen controleren en inventaris compleet maken (zeil, fok, schoten). 2. Hijsen en strijken van de zeilen Hijsen van de zeilen met de catamaran (kop in de wind). Weten wat te doen wanneer de catamaran met gehesen zeilen even op het strand blijft liggen. Het strijken en opruimen van de zeilen en de catamaran nachtklaar maken. 3. Stand en bediening van de fok Een redelijke zeilstand aanhouden ten opzichte van windrichting en gewenste koers. 4. Overstag gaan als fokkenist Van aan de wind varend over de ene boeg draaien naar aan de wind over de andere boeg. Toelichting op de theorie Aangeven wat bedoeld wordt met de termen: bakboord, stuurboord, in de wind, aan de wind, halve wind, ruime wind, voor de wind, windroos, overstag gaan, object ronden. Van de catamaran de volgende onderdelen bij de juiste (eventueel Engelse) naam noemen: romp, mast, giek, roerblad, grootzijl, fok, fokkenschoot, grootschoot, joystick, trampoline. De volgende steken bij naam kennen en kunnen: halve steek, achtknoop, platte knoop, mastworp. Tevens de functie van deze knopen en steken kennen. Het belang kennen van: de weersverwachting en het vaarwater, het controleren van de catamaran, het dragen van goede kleding, zwemvest en schoeisel. Kennen van eigen grenzen en verantwoordelijkheden. Goed Zeemanschap: Altijd aanvaring vermijden.

4 Jeugdzeilen De praktijk en theorie van het Jz 3 vormt de basis om onder begeleiding als stuurman op een catamaran te varen. De jeugdzeiler kent nu alle basisvaardigheden van het catamaran zeilen. De jeugdzeiler kan onder gunstige omstandigheden (regelmatige wind t/m 3 Beaufort) onder begeleiding als stuurman met een catamaran zeilen. Praktijk 1. Stand en bediening van het grootzeil 2. Stuurbediening oploeven en afvallen 3. Overstag gaan als stuurman 4. Gijpen als fokkenist 5. Opkruisen 6. Trapeze staan als fokkenist 7. Samenwerking stuurman en fokkenist 8. Alle onderdelen Jz Theorie Toelichting op de praktijk 1. Stand en bediening van het grootzeil Een redelijke zeilstand kunnen aanhouden ten opzichte van windrichting en gewenste koers. 2. Stuurbediening oploeven en afvallen Redelijk kunnen oploeven en afvallen ten opzichte van windrichting en zeilstand. Het geven van overmatig roer vermijden. 3. Overstag gaan als stuurman Van hoog aan de wind varend over de ene boeg draaien naar hoog aan de wind over de andere boeg. De overstagmanoeuvre als stuurman kunnen uitvoeren. 4. Gijpen als fokkenist Van ruime wind over de ene boeg naar ruime wind over de andere boeg. De gijp manoeuvre als fokkenist kunnen uitvoeren. 5. Opkruisen Gebruik maken van de aan de windse koersen om een bovenwinds gelegen punt te bezeilen. 6. Trapeze staan als fokkenist Op een juiste wijze en zonder verlies van de juiste zeilstand van de fok in de trapeze gaan staan. 7. Samenwerking stuurman en fokkenist De catamaran moet duidelijk samen gevaren worden. Samenwerking en communicatie tussen de stuurman en fokkenist moet vooral te zien zijn bij manoeuvres als gijpen en overstag gaan.

5 Toelichting op de theorie Aangeven wat bedoeld wordt met de termen: bakboord, stuurboord, in de wind, aan de wind, halve wind, ruime wind, voor de wind, windroos, overstag gaan, object ronden, hoge- en lage zijde, loef- en lijzijde, oploeven, afvallen, gijpen, opkruisen. Van de catamaran de volgende onderdelen bij de juiste (eventueel Engelse) naam noemen: romp, mast, giek, roerblad, grootzijl, fok, fokkenschoot, grootschoot, joystick, trampoline, harp, crossbar (tillerbar), trapeze, achterlijk, voorlijk, onderlijk, voorlijkstrekker (neerhaler). De volgende steken bij naam kennen en kunnen: halve steek, achtknoop, platte knoop, mastworp, schootsteek. Een lijn op de juiste manier opschieten. Een lijn goed beleggen op een kikker. Tevens de functie van deze knopen en steken kennen. Het belang kennen van: de weersverwachting en het vaarwater, het controleren van de catamaran, het dragen van goede kleding, zwemvest en schoeisel. Kennen van eigen grenzen en verantwoordelijkheden. Reglementen van. Bakboord en stuurboord voorrangsregel en loef wijkt voor lij. Jeugdzeilen De praktijk en theorie van het Jz 3 vormt de basis om onder begeleiding als stuurman op een catamaran te varen. De jeugdzeiler kent nu alle basisvaardigheden van het catamaran zeilen. De jeugdzeiler kan onder gunstige omstandigheden (regelmatige wind t/m 3 Beaufort) onder begeleiding als stuurman met een catamaran zeilen. Praktijk 1. Wegvaren van het strand als fokkenist 2. Aankomen op het strand als fokkenist 3. Sturen, roer en zwaardbediening 4. Opvangen van windvlagen 5. Gijpen als stuurman 6. Omslaan en weer rechtzetten als fokkenist 7. Een in de winds punt bezeilen 9. Alle onderdelen Jz Theorie Toelichting op de praktijk 1. Wegvaren van het strand als fokkenist Bij het wegvaren de andere boten en recreanten niet hinderen. Als wegvaren niet mogelijk is, moet de catamaran verhaald worden naar een plaats waar dat wel mogelijk is. Het verhalen op een handige manier doen. Wegvaren over de grootste hoek van de catamaran met het strand. Weten wat te doen als fokkenist tijdens het wegvaren.

6 2. Aankomen op het strand als fokkenist Bij het aankomen op een aangegeven plaats moet er een juiste snelheidsregeling zijn. Tijdens het aankomen op het strand moet sprake zijn van een goede gewichtsverdeling. Weten wat te doen als fokkenist tijdens het aankomen. 3. Sturen, roer en zwaardbediening Constant sturen ten opzichte van windrichting en zeilstand. Het geven van overmatig roer vermijden. Roeren en zwaarden kunnen steken. 4. Opvangen en gebruiken van windvlagen Bij het invallen van een vlaag met behulp van het eigen gewicht van de bemanning de catamaran stabiel houden. Zonodig dient de schoot gevierd te worden zodat de hellingshoek van de catamaran niet te groot wordt. Weten waarvoor een windvlaag gebruikt kan worden. 5. Gijpen als stuurman Van ruime wind over de ene boeg naar ruime wind over de andere boeg. De gijp manoeuvre als stuurman kunnen uitvoeren. 6. Omslaan en weer rechtzetten als fokkenist De catamaran in een oefensituatie laten omslaan. Na het omslaan, voorkomen dat de boot doorslaat en de mast daardoor in de grond komt. Als de catamaran is omgeslagen weten wat te doen als fokkenist om de catamaran op een juiste en gecontroleerde manier weer recht te zetten.

7 7. Een in de winds punt bezeilen Aan de wind varend over de ene boeg naar aan de wind varen over de andere boeg en al doende een bovenwinds punt bezeilen. In de slagen dient steeds hoog aan de wind gezeild te worden. Bij de laatste slag moet een dwarspeiling het juiste moment van overstag gaan bepalen, zodat het te bezeilen punt niet in grote mate 'overzeild' wordt. De catamaran moet duidelijk samen gevaren worden. Samenwerking en communicatie tussen de bemanningsleden moet vooral te zien zijn bij: manoeuvres als gijpen en overstag gaan, omslaan en rechtzetten, het wegvaren en aankomen op strand. Toelichting op de theorie Aangeven wat bedoeld wordt met de termen: bakboord, stuurboord, in de wind, aan de wind, halve wind, ruime wind, voor de wind, windroos, overstag gaan, object ronden, hoge- en lage zijde, loef- en lijzijde, oploeven, afvallen, gijpen, opkruisen, bovenlangs en onderlangs, bezeild, overzeild, korte slag, lange slag. Van de catamaran de volgende onderdelen bij de juiste (eventueel Engelse) naam noemen: romp, mast, giek, roerblad, grootzijl, fok, fokkenschoot, grootschoot, joystick, trampoline, harp, crossbar (tillerbar), trapeze, achterlijk, onderlijk, voorlijk, voorlijkstrekker (neerhaler), val, beam, tell-tales, zeillat en zeillathoes, overloop (traveller), oprichtlijn. De volgende steken bij naam kennen en kunnen: halve steek, achtknoop, platte knoop, mastworp, schootsteek, paalsteek. Een lijn op de juiste manier opschieten. Een lijn goed beleggen op een kikker. Tevens de functie van deze knopen en steken kennen. Het belang kennen van: de weersverwachting en het vaarwater, stroom, het controleren van de catamaran, het dragen van goede kleding, zwemvest en schoeisel. Kennen van eigen grenzen en verantwoordelijkheden. Reglementen van. Oplopende vaartuigen. Jeugdzeilen De praktijk en theorie van het Jz 4 vormt de basis om zelfstandig met een catamaran te zeilen. Naast het zelfstandig zeilen met de catamaran kent de jeugdzeiler nu ook een aantal bijzondere verrichtingen. De jeugdzeiler kan onder gunstige omstandigheden (regelmatige wind t/m 4 Beaufort) zelfstandig met een catamaran zeilen. Praktijk 1. Wegvaren van het strand als stuurman 2. Aankomen op het strand als stuurman 3. Overstag als stuurman met deinzen 4. Afkruisen 5. Gijpen vermijden 6. Gewichtsverdeling 7. Bijliggen 9. Alle onderdelen Jz

8 Theorie 6. Onderkoeling Toelichting op de praktijk 1. Wegvaren van het strand als stuurman Bij het wegvaren andere boten en recreanten niet hinderen. Als wegvaren niet mogelijk is, moet de catamaran verhaald worden naar een plaats waar dat wel mogelijk is. Dit handig doen. Wegvaren van de catamaran van het strand. Weten wat te doen als stuurman en de fokkenist instrueren tijdens het wegvaren. 2. Aankomen op het strand als stuurman Bij het aankomen op een aangegeven plaats moet er een juiste snelheids-regeling zijn. Tijdens het aankomen op het strand moet sprake zijn van een goede gewichtsverdeling. Weten wat te doen als stuurman en de fokkenist instrueren tijdens het aankomen. 3. Overstag als stuurman met deinzen Van hoog aan de wind varend over de ene boeg draaien naar hoog aan de wind over de andere boeg. Bij voorkeur overstag gaan zonder deinzen. Als deinzen niet voorkomen kan worden, dit onderkennen. Gebruik maken van deinzen, zodat de overstag manoeuvre alsnog plaats kan vinden. 4. Afkruisen Goed gebruik maken van de ruime windse koersen om naar een benedenwinds gelegen punt te zeilen. 5. Gijpen vermijden Als de omstandigheden het noodzakelijk maken, moet gijpen vermeden worden. Gijpen voorkomen door oploeven, overstag gaan en daarna afvallen tot de gewenste koers. De term stormrondje kennen. 6. Gewichtsverdeling De juiste positie op de catamaran kiezen zodat het gewicht van de bemanning de boot in dwars- en lengterichting stabiel houdt, al dan niet gebruik makend van de trapeze.7. Het geven van maximale roeruitslag naar loef behouden, grootschoot vieren en de fok enigszins laten killen/aanhouden. Zorgen voor een gewichtsverdeling zodanig dat de catamaran stabiel blijft. De catamaran moet duidelijk samen gevaren worden. Er moet sprake zijn van goede onderlinge communicatie. Samenwerking tussen de bemanningsleden moet vooral te zien zijn bij manoeuvres als gijpen en overstag gaan, de gewichtstrim tijdens het varen, bij het wegvaren en aankomen op strand. Toelichting op de theorie Aangeven wat bedoeld wordt met de termen: bakboord, stuurboord, in de wind, aan de wind, halve wind, ruime wind, voor de wind, windroos, overstag gaan, object ronden, hoge en lage zijde, loef- en lijzijde, oploeven, afvallen, gijpen, opkruisen, bovenlangs en onderlangs, bezeild, overzeild, korte slag, lange slag, bijliggen, afkruisen, werking tell-tales. Van de catamaran de volgende onderdelen bij de juiste (eventueel Engelse) naam noemen: romp, mast, giek, roerblad, grootzijl, fok, fokkenschoot, grootschoot,

9 joystick, trampoline, harp, crossbar (tillerbar), trapeze, achterlijk, onderlijk, voorlijk, voorlijkstrekker (neerhaler), val, beam, tell-tales, zeillat en zeillathoes, overloop (traveller), oprichtlijn, halshoek, schoothoek, tophoek, verstaging, voorstag, zijstag, zwaard. De volgende steken bij naam kennen en kunnen: halve steek, achtknoop, platte knoop, mastworp (op twee manieren), schootsteek, paalsteek. Een lijn op de juiste manier opschieten. Een lijn goed beleggen op een kikker. Tevens de functie van deze knopen en steken kennen. Het belang kennen van: de weersverwachting en het vaarwater, stroom, het controleren van de catamaran, van het dragen van goede kleding, zwemvest en schoeisel. Kennen van eigen grenzen en verantwoordelijkheden. Reglementen van niveau. Tijdig uitwijken. 6. Onderkoeling Het onderkennen van onderkoeling. Jeugdzeilen De praktijk en theorie van het Jz 5 vormt de basis om nu zelfstandig met een catamaran te gaan zeilen waarbij alle bijzondere verrichtingen ook in de praktijk zijn toegepast. De jeugdzeiler kan onder redelijke omstandigheden (regelmatige wind t/m 5 Beaufort) zelfstandig met een catamaran zeilen. Praktijk 1. Omslaan en weer rechtzetten als stuurman 2. Man over Boord situatie 3. Aanvarings-/achtergrondspeiling maken 4. Trapeze staan als stuurman 5. Samenwerking stuurman en fokkenist 6. Alle onderdelen Jz Theorie 6. Weersinvloeden Toelichting op de praktijk 1. Omslaan en weer rechtzetten als stuurman De catamaran in een oefensituatie laten omslaan. Na het omslaan, voorkomen dat de boot doorslaat en de mast daardoor in de grond komt. Als de catamaran is omgeslagen weten wat te doen als stuurman om de catamaran op een juiste en gecontroleerde manier weer recht te zetten. 2. Man over Boord situatie De manoeuvre Man over Boord beheersen. De keuze van de te volgen methode om iemand terug aan boord te halen is afhankelijk van de omstandigheden (wind, golfslag, ervaring bemanningsleden). De stuurman neemt het initiatief en elk lid van de bemanning krijgt een taak toegewezen. 3. Aanvarings-/achtergrondspeiling maken Vaststellen of er gevaar voor aanvaring zal ontstaan bij kruisende koersen. Dit kan

10 gedaan worden door tijdig inschatten van koers en snelheid van het eigen schip en van de andere boot en/of door een peiling te nemen op de achtergrond. 4. Trapeze staan als stuurman Op een juiste wijze en zonder verlies van de juiste zeilstand van het grootzeil en zonder koersverlies in de trapeze gaan staan. 5. Samenwerking stuurman en fokkenist De catamaran moet duidelijk samen gevaren worden. Er moet sprake zijn van goede onderlinge communicatie. Samenwerking tussen de bemanningsleden moet vooral te zien zijn bij manoeuvres als gijpen en overstag gaan, de gewichtstrim tijdens het varen, bij het afvaren en aankomen en het rechtzetten van de catamaran. Toelichting op de theorie Aangeven wat bedoeld wordt met de termen: bakboord, stuurboord, in de wind, aan de wind, halve wind, ruime wind, voor de wind, windroos, overstag gaan, object ronden, hoge en lage zijde, loef- en lijzijde, oploeven, afvallen, gijpen, opkruisen, bovenlangs en onderlangs, bezeild, overzeild, korte slag, lange slag, bijliggen, afkruisen, werking telltales, duiken, verlijeren, knijpen, killen van het zeil, twist en kissing the water. Van de catamaran de volgende onderdelen bij de juiste (eventueel Engelse) naam noemen: romp, mast, giek, roerblad, grootzijl, fok, fokkenschoot, grootschoot, joystick, trampoline, harp, crossbar (tillerbar), trapeze, achterlijk, onderlijk, voorlijk, voorlijkstrekker (neerhaler), val, beam, tell-tales, zeillat en zeillathoes, overloop (traveller), oprichtlijn, halshoek, schoothoek, tophoek, verstaging, voorstag, zijstag, zwaard, diamantverstaging, bridle, dolphin-striker. De volgende steken bij naam kennen en kunnen: halve steek, achtknoop, platte knoop, mastworp (op twee manieren), schootsteek, paalsteek, gedubbelde achtlus. Een lijn op de juiste opschieten. Een lijn goed beleggen op een kikker. Tevens de functie van deze knopen en steken kennen. Het belang kennen van: de weersverwachting en het water, stroom en getijden, het controleren van de catamaran, het dragen van goede kleding, zwemvest en schoeisel. Kennen van eigen grenzen en verantwoordelijkheden.

11 Reglementen van. Motorschip wijkt voor zeilschip. 6. Weersinvloeden Het interpreteren van het weerbericht met betrekking tot de veiligheid van het catamaran varen, mede gelet op de eigen vaardigheid en het vaargebied. Het tijdig herkennen van voortekenen en passend reageren bij plotselinge weersomslagen zoals onweer en zware windvlagen.

Diploma eisen Jeugdzeilen CWO I, II en III Pagina 1 van 5

Diploma eisen Jeugdzeilen CWO I, II en III Pagina 1 van 5 Diploma eisen Jeugdzeilen CWO I, II en III Pagina 1 van 5 Eisen Praktijk CWO I CWO II CWO III 1 Boot zeilklaar en nachtklaar maken 2 Boot te water laten en verhalen 3 Hijsen en strijken van de zeilen 4

Nadere informatie

WWS Dameszeilen! Kort lesschema! Benamingen en begrippen!

WWS Dameszeilen! Kort lesschema! Benamingen en begrippen! WWS Dameszeilen Kort lesschema Hieronder een zeer beknopte beschrijving van het basiszeilen. Wanneer je dit allemaal onder de knie hebt kun je gerust een bootje meenemen. Het is geschreven als korte leidraad

Nadere informatie

CWO. Jan van Galen Juniorwacht - 1 -

CWO. Jan van Galen Juniorwacht - 1 - CWO Jan van Galen Juniorwacht - 1 - 1. Boot onderdelen 1: Klauwval 14: Fokkeval 27: Dol 2: Piekeval 15: Voorstag 28: Dolpot 3: Gaffel 16: Fok 29: Doft 4: Zeillat in zak 17: Fokkeschoot 30: Voordek 5: Zijstag

Nadere informatie

Inhoudsopgave hoofdstuk 2 Jeugdzeilen

Inhoudsopgave hoofdstuk 2 Jeugdzeilen Inhoudsopgave hoofdstuk 2 Jeugdzeilen 2.0 Algemeen diploma Jeugdzeilen 3 2.1 Richtlijnen voor toetsing 4 2.2 Boot en uitrusting 5 2.2.1 Boot en uitrusting Jeugdzeilen I en II mans 5 2.2.2 Boot en uitrusting

Nadere informatie

JZVB 2015: CWO 1 & 2 JZVB 2015

JZVB 2015: CWO 1 & 2 JZVB 2015 JZVB 2015 windroos Windrichting: de richting waar de wind vandaan komt! Hier dus: ZW stuurrrrrrboord = rrrrechts windrichting stuurboord Lijzijde bakboord Loefzijde windrichting Lijzijde bakboord stuurboord

Nadere informatie

Eisen Insigne zeiler (groen) CWO-Kb-II

Eisen Insigne zeiler (groen) CWO-Kb-II Eisen Insigne zeiler (groen) CWO-Kb-II Eisen praktijk 1. Het schip zeilklaar en nachtklaar maken Controle inventaris. Eventueel schip schoon/droog maken. Zonodig sluitingen controleren. Fok aanslaan: val

Nadere informatie

Deel 2: Afstandsinstructie 2.3 Catamaran

Deel 2: Afstandsinstructie 2.3 Catamaran 2.3 Catamaran Inhoud 2.3.1 Algemeen diploma Catamaran... 2 2.3.2 Richtlijnen voor toetsing... 3 2.3.3 Boot en uitrusting... 4 2.3.4 Diploma Catamaran I... 5 2.3.4.2 Eisen Theorie... 5 2.3.4.3 Toelichting

Nadere informatie

YSCO Diploma zeilen NASAF 1 Criteria + Theorie

YSCO Diploma zeilen NASAF 1 Criteria + Theorie YSCO Diploma zeilen NASAF 1 Criteria + Theorie Chris Koppenaal 2012 Youth Sailing Curacao Organisation Diploma zeilen In dit document is te vinden wat voor kennis en kunde er nodig is om te slagen voor

Nadere informatie

CWO 1. Optimist WSV De Ank. Dit boek is van:

CWO 1. Optimist WSV De Ank. Dit boek is van: CWO 1 Optimist WSV De Ank Dit boek is van: 1 Inhoud Wat moet je eigenlijk leren?... 3 Theorie:... 3 Praktijk... 3 Deel 1 Theorie Schiemanswerk... 5 Zeiltermen... 9 Onderdelen... 11 Veiligheid... 12 Reglementen...

Nadere informatie

YSCO Diploma zeilen NASAF 1 & 2 eisen NASAF 1 Oefen Theorie

YSCO Diploma zeilen NASAF 1 & 2 eisen NASAF 1 Oefen Theorie NASAF eisen & NASAF 1 theorie YSCO Diploma zeilen NASAF 1 & 2 eisen + NASAF 1 Oefen Theorie Chris Koppenaal 2011 Youth Sailing Curacao Organisation Diploma zeilen In dit document is te vinden wat voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave hoofdstuk 3 Zwaardboot

Inhoudsopgave hoofdstuk 3 Zwaardboot Inhoudsopgave hoofdstuk 3 Zwaardboot Handboek Opleidingen 2011 Hoofdstuk 3 3.0 Algemeen diploma Zwaardboot... 2 3.1 Richtlijnen voor toetsing... 3 3.2 Boot en uitrusting... 4 3.3 Diploma Zwaardboot eenmans/tweemans

Nadere informatie

Examen CWO kielboot II

Examen CWO kielboot II Examen CWO kielboot II Werkgroep CWO-examenvragen Nautische commissie waterwerk Scouting Nederland Legenda afbeeldingen Wind Wit licht Stroom Geel licht Koers Blauw licht Klein zeilschip Groen licht Klein

Nadere informatie

Dit examen bestaat uit 35 multiple choice vragen. Je bent geslaagd als je: 25 van de 35 vragen goed hebt

Dit examen bestaat uit 35 multiple choice vragen. Je bent geslaagd als je: 25 van de 35 vragen goed hebt Dit examen bestaat uit 35 multiple choice vragen. Je bent geslaagd als je: 25 van de 35 vragen goed hebt Dit oefenexamen lijkt erg op het echte examen. Als je wilt weten of je alles goed hebt begrepen

Nadere informatie

Zeil insigne kielboot 1. Termen... 2. Zeil standen... 3. Overstag... 4. Gijpen... 5. Stormrondje... 5 BPR... 6. Regels... 6. 1 Goed zeemanschap...

Zeil insigne kielboot 1. Termen... 2. Zeil standen... 3. Overstag... 4. Gijpen... 5. Stormrondje... 5 BPR... 6. Regels... 6. 1 Goed zeemanschap... Inhoud Termen... 2 Zeil standen... 3 Overstag... 4 Gijpen... 5 Stormrondje... 5 BPR... 6 Regels... 6 1 Goed zeemanschap... 6 2 Een klein schip wijkt voor een groot schip... 6 3 Kleine schepen onderling...

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE THEORIE-EISEN Kielboot I, II en III

TOELICHTING OP DE THEORIE-EISEN Kielboot I, II en III TOELCHTNG OP DE THEORE-ESEN Kielboot, en (Bron: Handboek Opleidingen 2013, deel 3: Aan boord instructie) 1. Schiemanswerk De volgende knopen en steken kennen en op verzoek kunnen leggen: achtknoop, twee

Nadere informatie

Deel 1: Jeugdinstructie 1.3 Jeugdzeilen catamaran

Deel 1: Jeugdinstructie 1.3 Jeugdzeilen catamaran 1.3 Jeugdzeilen catamaran Inhoud 1.3.1 Algemeen diploma Jeugdzeilen...2 1.3.2 Richtlijnen voor toetsing...3 1.3.3 Boot en uitrusting...4 1.3.4 Diploma Jeugdzeilen Catamaran I...5 1.3.4.1 Eisen Praktijk...5

Nadere informatie

Dit boekje is van: ...

Dit boekje is van: ... Dit boekje is van:... Boekje kwijt? Je kan hem ook terugvinden op onze website! www.scoutingwestvoorne.nl Speltakken > Zeeverkenners > CWO Zeilen Aftekenlijst voor het CWO 2 Diploma Praktijk Eisen: CWO

Nadere informatie

Inhoudsopgave hoofdstuk 3 Zwaardboot

Inhoudsopgave hoofdstuk 3 Zwaardboot Inhoudsopgave hoofdstuk 3 Zwaardboot Inhoudsopgave hoofdstuk 3 Zwaardboot... 1 3.0 Algemeen diploma Zwaardboot... 2 3.1 Richtlijnen voor toetsing... 3 3.2 Boot en uitrusting... 4 3.3 Diploma Zwaardboot

Nadere informatie

CWO 1 Instructiemateriaal

CWO 1 Instructiemateriaal CWO 1 Instructiemateriaal Week 1: Technisch inzicht Minimaal 15 onderdelen van de lelievlet kunnen invullen. Bootonderdelen Lelievlet 1.klauwval 2.vaantje 3.piekeval 4.gaffeldraad 5.marllijn 6.gaffel 7.tophoek

Nadere informatie

Insigne Zeilen CWO Kielboot I

Insigne Zeilen CWO Kielboot I Insigne Zeilen CWO Kielboot I Zeeverkenners 1 Scouting Loevestein Insigne Zeilen (rood) CWO Kielboot I Het CWO-diploma Kielboot I is bedoeld voor personen die blijk hebben gegeven de volgende onderdelen

Nadere informatie

Inhoudsopgave hoofdstuk 5 Kielboot...1. 5.0 Algemeen diploma Kielboot... 2. 5.1 Richtlijnen voor toetsing... 3. 5.2 Schip en uitrusting...

Inhoudsopgave hoofdstuk 5 Kielboot...1. 5.0 Algemeen diploma Kielboot... 2. 5.1 Richtlijnen voor toetsing... 3. 5.2 Schip en uitrusting... Inhoudsopgave hoofdstuk 5 Kielboot Handboek Opleidingen 2005 Hoofdstuk 5 Inhoudsopgave hoofdstuk 5 Kielboot...1 5.0 Algemeen diploma Kielboot... 2 5.1 Richtlijnen voor toetsing... 3 5.2 Schip en uitrusting...

Nadere informatie

Dit examen bestaat uit 35 multiple choice vragen. Je bent geslaagd als je: 25 van de 35 vragen goed hebt

Dit examen bestaat uit 35 multiple choice vragen. Je bent geslaagd als je: 25 van de 35 vragen goed hebt Dit examen bestaat uit 35 multiple choice vragen. Je bent geslaagd als je: 25 van de 35 vragen goed hebt Dit oefenexamen lijkt erg op het echte examen. Als je wilt weten of je alles goed hebt begrepen

Nadere informatie

Naam: Geboorte datum: Adres: Postcode: Datum: Instructeur/trise:

Naam: Geboorte datum: Adres: Postcode: Datum: Instructeur/trise: Naam: Geboorte datum: Adres: Postcode: Datum: Instructeur/trise: De Windroos Bootonderdelen Schiemanswerk: 8-knoop schootsteek platte knoop mastworp paalsteek Halve steek slipsteek met daarop een halve

Nadere informatie

Examen CWO kielboot I

Examen CWO kielboot I Examen CWO kielboot I Werkgroep CWO-examenvragen Nautische commissie waterwerk Scouting Nederland Legenda afbeeldingen Wind Wit licht Stroom Geel licht Koers Blauw licht Klein zeilschip Groen licht Klein

Nadere informatie

Deel 3: Aan boord instructie 3.1 Kielboot

Deel 3: Aan boord instructie 3.1 Kielboot 3.1 Kielboot Inhoud 3.1.1 Algemeen diploma Kielboot... 2 3.1.2 Richtlijnen voor toetsing... 3 3.1.3 Boot en uitrusting... 4 3.1.4 Diploma Kielboot I... 5 3.1.4.2 Eisen Theorie... 5 3.1.4.3 Toelichting

Nadere informatie

CWO II Theorie. 1. Schiemanswerk. 2. Zeiltermen. Op deze pagina vind je de theorie van CWO II KB. Het is een aanvulling op de theorie CWO I.

CWO II Theorie. 1. Schiemanswerk. 2. Zeiltermen. Op deze pagina vind je de theorie van CWO II KB. Het is een aanvulling op de theorie CWO I. CWO II Theorie Op deze pagina vind je de theorie van CWO II KB. Het is een aanvulling op de theorie CWO I. 1. Schiemanswerk Mastworp (met slipsteek als borg) Met deze knoop leg je een boot vast aan een

Nadere informatie

Inhoudsopgave hoofdstuk 5 Kielboot

Inhoudsopgave hoofdstuk 5 Kielboot Inhoudsopgave hoofdstuk 5 Kielboot Handboek Opleidingen 2011 Hoofdstuk 5 5.0 Algemeen diploma Kielboot... 2 5.1 Richtlijnen voor toetsing... 3 5.2 Boot en uitrusting... 4 5.3 Diploma Kielboot I... 5 5.3.1

Nadere informatie

Kielboot (versie 2012)

Kielboot (versie 2012) Eisen Kielboot Kielboot (versie 2012) 1 Betreft de eisen zoals beschreven in het Handboek Opleidingen 2011 van de CWO. Hoofdstuk 5 gaat over de eisen voor Kielboot opgesteld in januari 2011. Bij deze uitgave

Nadere informatie

Cursus FJ Uitgave 2.0 DWSV. Lesprogramma Flying Junior DWSV

Cursus FJ Uitgave 2.0 DWSV. Lesprogramma Flying Junior DWSV Lesprogramma Flying Junior DWSV 1 Lijst met onderdelen van de FJ De volgende onderdelen van de FJ moeten benoemd kunnen worden 1 Fok 2 Fokkeschoot 3 Fokkeschootklemmen 4 Fokkeval 5 Leuvers 6 Giek 7 Grootzeil

Nadere informatie

Kielboot insigne eisen CWO handboek opleidingen 2007 en NTR 1999

Kielboot insigne eisen CWO handboek opleidingen 2007 en NTR 1999 Bronnen CWO opleidingenboek Hoofdstuk 5 CWO Kielboot januari 2007 Nautisch technische richtlijnen Scouting Nederland Inhoudsopgave 5.0 Algemeen CWO Diploma kielboot...2 5.1 Richtlijnen voor toetsing 5.1.1

Nadere informatie

HANDBOEK. JEUGDZEILEN CATAMARAN Alles wat je moet weten, van beginner tot gevorderde

HANDBOEK. JEUGDZEILEN CATAMARAN Alles wat je moet weten, van beginner tot gevorderde HANDBOEK JEUGDZEILEN CATAMARAN Alles wat je moet weten, van beginner tot gevorderde Versie 2013 "Catamaranvaren is rock & rollen op het water" WELKOM BIJ HET JEUGDZEILEN Sinds 2008 heeft Catclub Zeeland

Nadere informatie

Als het Holtus eiland met zijn onafscheidelijke Ome Jan eens kon praten, wat zou het n verzameling worden van spetterend jeugdplezier en spannende

Als het Holtus eiland met zijn onafscheidelijke Ome Jan eens kon praten, wat zou het n verzameling worden van spetterend jeugdplezier en spannende Als het Holtus eiland met zijn onafscheidelijke Ome Jan eens kon praten, wat zou het n verzameling worden van spetterend jeugdplezier en spannende avonturen van zo velen in den lande. MOGE HET ZO BLIJVEN!

Nadere informatie

Leidraad Jeugdzeilen

Leidraad Jeugdzeilen Leidraad Jeugdzeilen Jeugdzeilen Bij de CWO (Commissie Watersport Opleidingen) spreekt men van Jeugdzeilen als het personen betreft van maximaal 15 jaar. Jeugdzeilen eenmans I voor de beginnende zeiler

Nadere informatie

H5 Commando s & Manoeuvres

H5 Commando s & Manoeuvres 5.1 Voor het afvaren Voordat je daadwerkelijk afvaart, moet je ervoor zorgen dat je alle belangrijke spullen aan boord hebt. Daarnaast moet je ervoor zorgen dat de boot gehoosd en schoon is, zodat je veilig

Nadere informatie

Naam :... Theorie optimisten 3 DWSV 1

Naam :... Theorie optimisten 3 DWSV 1 Naam :.......... Hoofdstuk 1: Boeien ronden Hoofdstuk 2: Gijpen in een parcours Hoofdstuk 3: Wedstrijdregels en wedstrijd oefenen Hoofdstuk 4: Voorrangsregels Hoofdstuk 5: Zeilen voor gevorderden Hoofdstuk

Nadere informatie

YSCO Diploma zeilen NASAF 2 Criteria + Theorie

YSCO Diploma zeilen NASAF 2 Criteria + Theorie YSCO Diploma zeilen NASAF 2 Criteria + Theorie Chris Koppenaal 2012 Youth Sailing Curacao Organisation Diploma zeilen In dit document is te vinden wat voor kennis en kunde er nodig is om te slagen voor

Nadere informatie

1 In de figuur moet je aangeven welke termen/namen er bij de verschillende nummers horen. Welke combinatie is goed?

1 In de figuur moet je aangeven welke termen/namen er bij de verschillende nummers horen. Welke combinatie is goed? Nautisch Inzicht 1 In de figuur moet je aangeven welke termen/namen er bij de verschillende nummers horen. Welke combinatie is goed? a) de hoge wal, loef- en lijzijde; b) de lage wal, lij- en loefzijde;

Nadere informatie

Dit boekje is van: ...

Dit boekje is van: ... Dit boekje is van:... Aftekenlijst voor het CWO 1 Diploma Praktijk Eisen: CWO 1 Lelievlet zeilklaar maken en aftuigen Lelievlet compleet opdoeken Afmeren op eigen ligplaats Korte afstand wrikken, (bij

Nadere informatie

Theorie Eisen Kielboot 1

Theorie Eisen Kielboot 1 Theorie Eisen Kielboot 1 Theorie Eisen Kielboot 1 1 - Schiemanswerk De volgende knopen en steken kennen en op verzoek kunnen leggen: achtknoop, twee halve steken waarvan de eerste slippend, paalsteek,

Nadere informatie

Deel 1: Jeugdinstructie 1.4 Jeugdzeilen kielboot

Deel 1: Jeugdinstructie 1.4 Jeugdzeilen kielboot 1.4 Jeugdzeilen kielboot Inhoud 1.4.1 Algemeen diploma Jeugdzeilen...2 1.4.2 Richtlijnen voor toetsing...3 1.4.3 Boot en uitrusting jeugdzeilen kielboot...4 1.4.4 Diploma Jeugdzeilen Kielboot I...5 1.4.4.2

Nadere informatie

Naam :... Hoofdstuk 1: Zorg goed voor jezelf Hoofdstuk 2: De Optimist Hoofdstuk 3: De Optimist vaarklaar

Naam :... Hoofdstuk 1: Zorg goed voor jezelf Hoofdstuk 2: De Optimist Hoofdstuk 3: De Optimist vaarklaar Naam :......... Hoofdstuk 1: Zorg goed voor jezelf Hoofdstuk 2: De Optimist Hoofdstuk 3: De Optimist vaarklaar maken Hoofdstuk 4: De Optimist opruimen Hoofdstuk 5: Sturen en peddelen Hoofdstuk 6: Wind

Nadere informatie

Halzen. met. Clipper Stad Amsterdam

Halzen. met. Clipper Stad Amsterdam Halzen met Clipper Stad Amsterdam Hier weer een klein theorie lesje manoeuvreren onder zeil met Clipper Stad Amsterdam. Als je het vorige stukje dat ik had geschreven hebt gelezen, dan weet je dat we het

Nadere informatie

Zeilwoordenlijst voor waterscouting. De belangrijke vreemde woorden en begrippen voor de beginnende bemanningsleden.

Zeilwoordenlijst voor waterscouting. De belangrijke vreemde woorden en begrippen voor de beginnende bemanningsleden. Zeilwoordenlijst voor waterscouting. De belangrijke vreemde woorden en begrippen voor de beginnende bemanningsleden. A Aanliggen: Zeilstand waarbij de wind de welving van het zeil goed kan volgen. Aanslaan:

Nadere informatie

Bij meer wind en hogere golven, mast meer naar achteren zetten. Bij weinig wind en geen golven meer naar voren (maximaal rechtop.)

Bij meer wind en hogere golven, mast meer naar achteren zetten. Bij weinig wind en geen golven meer naar voren (maximaal rechtop.) Trimtips Dart 18 Uit het Dart infoboekje: 1. Optuigen en Trimmen 1.1 Trampoline en hangbanden Wanneer de trampoline gemonteerd is, is het raadzaam er even een paar keer over heen te open. Je ziet dan dat

Nadere informatie

Leskaart CWO 2 Zeezeilen

Leskaart CWO 2 Zeezeilen Naam Cursist: Naam Instructeur: Datum: TKN: j/n Marifoon: j/n Marcom: A/B RR&P: j/n Leskaart CWO 2 Zeezeilen Het CWO-diploma Zeezeilen li is bestemd voor personen van 16 jaar of ouder, die blijk hebben

Nadere informatie

Handboek Optimist zeilen. Van...

Handboek Optimist zeilen. Van... Handboek Optimist zeilen Van... Hee Dolfijn! Voor je ligt jouw boekje over het zeilen in de Oppi s bij Christofoor Zwolle. Als je dit boekje helemaal uit hebt, en alles kunt, wat hier in staat, kun je

Nadere informatie

Les 5: Voorrangsregels Watersportvereniging Monnickendam

Les 5: Voorrangsregels Watersportvereniging Monnickendam Les 5: Voorrangsregels Watersportvereniging Monnickendam Binnenvaartpolitieregelement (BPR) REGELEMENT TER VOORKOMING VAN AANVARING OF AANDRIJVING OP DE OPENBARE WATEREN Net als op straat zijn er ook op

Nadere informatie

Welkom. De zeilinstructeurs van Wavie

Welkom. De zeilinstructeurs van Wavie Theorie Kielboot Inhoudsopgave Welkom: blz. 3 Veiligheid: blz. 4 Onderdelen van een boot: blz. 5 Windrichting: blz. 6 en 7 Schiemanswerk: blz. 8 en 9 Terminologie: blz. 10 Reglementen: blz.11 t/m 14 2

Nadere informatie

10 (wedstrijd) TIPS VOOR PATINZEILERS

10 (wedstrijd) TIPS VOOR PATINZEILERS 10 (wedstrijd) TIPS VOOR PATINZEILERS 05 AUG 2007 NORTH SEA PATIN SAILORS BEACHCLUB DE WINDHAAN 1 1/ koers- of snelheidsschema: (figuur 1) onderling verband tussen windrichting, koers en snelheid voorbeeld

Nadere informatie

Handleiding Internationale Surf- en Zeilpas

Handleiding Internationale Surf- en Zeilpas Vlaamse Yachting Federatie Zuiderlaan 13 9000 Gent T 09 243 11 20 F 09 243 11 39 info@vyf.be - www.vyf.be Handleiding Internationale Surf- en Zeilpas deel zeilen 1-mansboten en meermansboten 13/05/2003

Nadere informatie

DEELINSIGNE VI ZEILEN

DEELINSIGNE VI ZEILEN HANDBOEK TRAINING NAUTISCHE VAARDIGHEDEN DEELINSIGNE VI ZEILEN BREVET VAN ROERGANGER STILSTAAND WATER - STROMEND WATER ZEILEN - ROEIEN Commissariaat Zeescouts VVKSM INHOUDSTABEL DEELINSIGNE 6 ZEILEN INHOUDSTABEL

Nadere informatie

Zeil instructies voor de Texelstroom

Zeil instructies voor de Texelstroom Zeil instructies voor de Texelstroom Alvorens men mee gaat zeilen is het aan te bevelen om de termen die gebezigd worden te leren zodat men snel de handelingen kan leren. Let erop dat alle handelingen

Nadere informatie

Deel 1: Jeugdinstructie 1.2 Jeugdzeilen tweemans

Deel 1: Jeugdinstructie 1.2 Jeugdzeilen tweemans 1.2 Jeugdzeilen tweemans Inhoud 1.2.1 Algemeen diploma Jeugdzeilen...2 1.2.2 Richtlijnen voor toetsing...3 1.2.3 Boot en uitrusting...4 1.2.4 Diploma Jeugdzeilen Tweemans I...5 1.2.4.1 Eisen Praktijk...5

Nadere informatie

1.1.1 ALGEMEEN DIPLOMA JEUGDZEILEN RICHTLIJNEN VOOR TOETSING BOOT EN UITRUSTING... 4

1.1.1 ALGEMEEN DIPLOMA JEUGDZEILEN RICHTLIJNEN VOOR TOETSING BOOT EN UITRUSTING... 4 1.1 Jeugdzeilen Eenmans DEEL1: JEUGDINSTRUCTIE 1.1 JEUGDZEILEN EENMANS 1.1.1 ALGEMEEN DIPLOMA JEUGDZEILEN... 2 1.1.2 RICHTLIJNEN VOOR TOETSING... 3 1.1.3 BOOT EN UITRUSTING... 4 1.1.4 DIPLOMA JEUGDZEILEN

Nadere informatie

CWO KB 1 Instructie boek Zeeverkennersgroep De Argonauten

CWO KB 1 Instructie boek Zeeverkennersgroep De Argonauten Zeeverkennersgroep De Argonauten 1. Voorwoord Het CWO Kielboot 1 insigne is het eerste zeilinsigne dat je bij scouting kan behalen. Het is een zeil-insigne waarmee je kunt aantonen dat je de basisvaardigheden

Nadere informatie

Egmondse Zeehelden. Jeugdzeilen Catclub Egmond

Egmondse Zeehelden. Jeugdzeilen Catclub Egmond Egmondse Zeehelden Jeugdzeilen Catclub Egmond INHOUDSOPGAVE Welkom bij het Jeugdzeilen. 3 De cursus. 4 Afspraken en regels. 4 De ouders/verzorgers. 5. Deel 1: Beginnend zeiler. 5 Onderdelen cursus. 6 Onderdelen

Nadere informatie

Ter ondersteuning van die boek zijn er ook diverse CWO instructiespellen & oefenexamens gemaakt die te vinden zijn op: www.cwowestland.

Ter ondersteuning van die boek zijn er ook diverse CWO instructiespellen & oefenexamens gemaakt die te vinden zijn op: www.cwowestland. Woord vooraf Dit boekje is geschreven voor kielboot I als aanvulling op het cursusmateriaal van de Kleine admiraliteit t Westland. Dit boekje kan gebruikt worden om de jongsten zeeverkenners kennis te

Nadere informatie

INSTRUCTIEBOEKJE LICHTMATROOS ZV CANISIUS NIJMEGEN INHOUD

INSTRUCTIEBOEKJE LICHTMATROOS ZV CANISIUS NIJMEGEN INHOUD INHOUD INHOUD BLZ. 01 VOORWOORD BLZ. 02 DE WINDROOS BLZ. 03 ONDERDELEN VAN DE LELIEVLET BLZ. 04 BEDIENING VAN DE FOK BLZ. 08 KNOPEN EN STEKEN BLZ. 10 ROEICOMMANDO S BLZ. 14 AFMEREN BLZ. 16 HET FORNUIS

Nadere informatie

Deel 1: Jeugdinstructie 1.1 Jeugdzeilen eenmans

Deel 1: Jeugdinstructie 1.1 Jeugdzeilen eenmans 1.1 Jeugdzeilen eenmans Inhoud 1.1.1 Algemeen diploma Jeugdzeilen... 2 1.1.2 Richtlijnen voor toetsing... 3 1.1.3 Boot en uitrusting... 4 1.1.4 Diploma Jeugdzeilen Eenmans I... 5 1.1.4.1 Eisen Praktijk...

Nadere informatie

WV het Bovenwater. Theorie CWO 1. Naam: Groep:

WV het Bovenwater. Theorie CWO 1. Naam: Groep: WV het Bovenwater Theorie CWO 1 Naam: Groep: Inhoudsopgave {TOC \O "1-3" \H \Z \U} 1 Zeiltheorie Er is een ding heel belangrijk bij het zeilen, dat is je boot. Je boot heeft heel veel onderdelen en jij

Nadere informatie

Examen CWO kielboot III

Examen CWO kielboot III Examen CWO kielboot III Werkgroep CWO-examenvragen Nautische commissie waterwerk Scouting Nederland Legenda afbeeldingen Wind Wit licht Stroom Geel licht Koers Blauw licht Klein zeilschip Groen licht Klein

Nadere informatie

6/7-Daagse Zomercusus Catzeilen Catclub Egmond aan Zee-Zuidstrand

6/7-Daagse Zomercusus Catzeilen Catclub Egmond aan Zee-Zuidstrand Doelgroep: Locatie: Jeugd van 12-18 jaar. Min. 10. max. 15 cursisten Paviljoen bv. De Werf: Zuidstrand Egmond aan Zee Tel. Paviljoen: 06-19025106 Data: 17 juni 24 juni 1 juli 8 juli 15 juli 22 juli reservedag=29

Nadere informatie

1. In de figuur moet je aangeven welke termen/namen er bij de verschillende nummers horen. Welke combinatie is goed?

1. In de figuur moet je aangeven welke termen/namen er bij de verschillende nummers horen. Welke combinatie is goed? Nautisch Inzicht 1. In de figuur moet je aangeven welke termen/namen er bij de verschillende nummers horen. Welke combinatie is goed? a) de hoge wal, loef- en lijzijde; b) de lage wal, lij- en loefzijde;

Nadere informatie

Kielboot zeilen - Basistheorie Overstag Manoeuvre

Kielboot zeilen - Basistheorie Overstag Manoeuvre Kielboot zeilen - Basistheorie Overstag Manoeuvre In deze les wordt de overstag manoeuvre uitgelegd. Dit is een manoeuvre waarbij de zeilen naar de andere boeg worden verplaatst. Tijdens de overstag manoeuvre

Nadere informatie

WSV De Maas Venlo. (Wedstrijd)regels voor zeilers: (uitleg van de gebruikte zeiltermen, zie bjilage 1)

WSV De Maas Venlo. (Wedstrijd)regels voor zeilers: (uitleg van de gebruikte zeiltermen, zie bjilage 1) (Wedstrijd)regels voor zeilers: (uitleg van de gebruikte zeiltermen, zie bjilage 1) Bij het (wedstrijd)zeilen hebben we een aantal voorrangsregels en "wedstrijdafspraken", waaraan elke deelnemer zich zal

Nadere informatie

Catamaran Zeilen. Basis. Nota s bij de cursus.

Catamaran Zeilen. Basis. Nota s bij de cursus. Catamaran Zeilen Basis Nota s bij de cursus. Juni 2015 1 2 BASIS: 1. Kan alle onderdelen van een catamaran benoemen: 2. Heeft theoretisch inzicht in de windroos, de zeilstanden: 3. Kan zelfstandig een

Nadere informatie

Klaar om te wenden.. ..Re! We staan aan de vooravond van een prachtige afsluitende activiteit van 2 jaar sportklassen: het zeilkamp!

Klaar om te wenden.. ..Re! We staan aan de vooravond van een prachtige afsluitende activiteit van 2 jaar sportklassen: het zeilkamp! Zeilkamp 2015 HA2S Klaar om te wenden.. We staan aan de vooravond van een prachtige afsluitende activiteit van 2 jaar sportklassen: het zeilkamp! Wij van de begeleiding hopen op het volgende: mooi weer

Nadere informatie

Admiraliteit No. 14 Zuidhollandse Stromen

Admiraliteit No. 14 Zuidhollandse Stromen dmiraliteit No. 14 Zuidhollandse Stromen Nautisch Technische Commissie Theorie examen ML Z1 - Zeilen / CWO Kielboot III Set: 201 1 In de nevenstaande tekening zijn delen van een touw genummerd. ij welk

Nadere informatie

Admiraliteit No. 14 Zuidhollandse Stromen

Admiraliteit No. 14 Zuidhollandse Stromen dmiraliteit No. 14 Zuidhollandse Stromen Nautisch Technische Commissie Theorie examen ML Z1 - Zeilen / CWO Kielboot III Set: 202 1 eide schepen naderen elkaar recht van voren. Wie moet wijken? beide schepen

Nadere informatie

Naam: Telefoon: Naam groep:

Naam: Telefoon: Naam groep: Naam: Telefoon: Naam groep: Welkom aan boord! Dit theorieboekje hoort bij de lessen voor de kennismakingscursus en de CWO-1 cursus. Het meeste dat erin staat wordt in de les nog eens uitgelegd en natuurlijk

Nadere informatie

mx ÄuÉx~}x D Eigendom van:. Deze zeilvaardigheden zijn nodig om eis nr.1 van de derde klasse eisen af te tekenen.

mx ÄuÉx~}x D Eigendom van:. Deze zeilvaardigheden zijn nodig om eis nr.1 van de derde klasse eisen af te tekenen. Aftekenen nr eis datum handtek. 1 Bakboord & Stuurboord 2 Zeilstanden & Koersen 3 Oploeven & Afvallen 4 BPR 5 Zeilklaar & Nachtklaar maken 6 Zeil zetten & strijken 7 Voorrangsregels 1 8 Lichten, seinen

Nadere informatie

Z eilinstr uctie. Stichting Holtus Zeilkampen

Z eilinstr uctie. Stichting Holtus Zeilkampen Z eilinstr uctie Als het Holtus eiland met zijn onafscheidelijke Ome Jan eens kon praten, wat zou het n verzameling worden van spetterend jeugdplezier en spannende avonturen van zovelen in den lande. MOGE

Nadere informatie

Lesprogramma CWO I praktijk WSB Helmond

Lesprogramma CWO I praktijk WSB Helmond Lesprogramma CWO I praktijk WSB Helmond zaterdag 21 juni 1 CWO I 10.00 uur / 12.30 uur Oever: Op- en aftuigen blz. 4 Dragen van board en tuig blz. 7 Simulator: Basis- en vaarhouding blz. 8 Overstag blz.

Nadere informatie

Instructieboekje Zeilinsigne

Instructieboekje Zeilinsigne Instructieboekje Zeilinsigne Scouting Willem de Zwijger, Delft Zeeverkenners 2005, Fons Huijs Het zeilinsigne Het zeilinsigne is een nautisch vaardigheidsinsigne dat we afgeven aan zeeverkenners die hebben

Nadere informatie

Wedstrijdzeilen GESCHIEDENIS 3 VOOR DE WEDSTRIJD 3 TRIMMEN VAN DE ZEILEN 4 DE WEDSTRIJDBAAN 7 DE START 8 HET TACTIEK VAN HET STARTEN 10

Wedstrijdzeilen GESCHIEDENIS 3 VOOR DE WEDSTRIJD 3 TRIMMEN VAN DE ZEILEN 4 DE WEDSTRIJDBAAN 7 DE START 8 HET TACTIEK VAN HET STARTEN 10 INHOUDSOPGAVE GESCHIEDENIS 3 VOOR DE WEDSTRIJD 3 TRIMMEN VAN DE ZEILEN 4 DE WEDSTRIJDBAAN 7 DE START 8 HET TACTIEK VAN HET STARTEN 10 REGLEMENTEN 13 VOORRANGSREGELS ALGEMEEN 14 VOORRANGSREGELS BIJ DE START

Nadere informatie

RS-Feva. Handleiding. RACING MANUAL (Part I)

RS-Feva. Handleiding. RACING MANUAL (Part I) RS-Feva Handleiding RACING MANUAL (Part I) Datum: 8 oktober 2009 Alle foto s (behalve foto s 4-8 en A en B) en tekst zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen NIET gebruikt of gepubliceerd worden zonder

Nadere informatie

BINNENVAART POLITIE REGELEMENT (BPR)

BINNENVAART POLITIE REGELEMENT (BPR) BINNENVAART POLITIE REGELEMENT (BPR) Theorie eisen reglementen (BPR) voor CWOIII Kennis van de volgende artikelen en de uitwijkbepalingen in de betreffende situaties kunnen toepassen: Art. 1.01 i Definitie

Nadere informatie

Handboek Opleidingen 2005 Hoofdstuk Diploma Kielboot III

Handboek Opleidingen 2005 Hoofdstuk Diploma Kielboot III 5.5 Diploma Kielboot III Het CWO-diploma Kielboot III wordt uitgereikt aan personen die blijk hebben gegeven de volgende onderdelen te beheersen en in staat zijn tot en met windkracht 6 zelfstandig op

Nadere informatie

Een dwarsgetuigdschip vaart prima met de wind mee.maar veel minder goed met halve wind of aan de wind.

Een dwarsgetuigdschip vaart prima met de wind mee.maar veel minder goed met halve wind of aan de wind. 1 2 3 Lateraalpunt:het middelpunt van de dwarskrachten die onder water ontstaan. Het lateraalpunt valt ongeveer in de kiel (of het zwaard) en noemen we punt L. Zie het boek van Hoefnagels, pagina 309.

Nadere informatie

Theorie optimisten 1 DWSV 1. Naam :...

Theorie optimisten 1 DWSV 1. Naam :... Theorie optimisten 1 DWSV 1 Naam :......... een plattegrond van de foppenplas. Als je op het plaatje klikt zie je een luchtfoto. Theorie optimisten 1 DWSV 2 Hoofdstuk 1: Zorg goed voor jezelf Hoofdstuk

Nadere informatie

Examen CWO roeien III

Examen CWO roeien III Examen CWO roeien III Werkgroep CWO-examenvragen Nautische commissie waterwerk Scouting Nederland Legenda afbeeldingen Wind Wit licht Stroom Geel licht Koers Blauw licht Klein zeilschip Groen licht Klein

Nadere informatie

Onderdelen... 3 Zeiltermen... 7 Koersen Enkele termen Andere termen Binnenvaart Politie Reglement (BPR) Begrippen...

Onderdelen... 3 Zeiltermen... 7 Koersen Enkele termen Andere termen Binnenvaart Politie Reglement (BPR) Begrippen... Inhoudsopgave Onderdelen... 3 Zeiltermen... 7 Koersen... 7 Enkele termen... 7 Andere termen... 9 Binnenvaart Politie Reglement (BPR)... 10 Begrippen...10 Voorrangsregels...11 Dagtekens...12 Lichten...13

Nadere informatie

RS-Feva. Handleiding. RACING MANUAL (Part 2)

RS-Feva. Handleiding. RACING MANUAL (Part 2) RS-Feva Handleiding RACING MANUAL (Part 2) Datum: 8 oktober 2009 Alle foto s (behalve foto s 4-8 en A en B) en tekst zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen NIET gebruikt of gepubliceerd worden zonder

Nadere informatie

Admiraliteit Delfland Cursusboek MBL Z1

Admiraliteit Delfland Cursusboek MBL Z1 Admiraliteit Delfland Cursusboek MBL Z1 INHOUD 1 INLEIDING... 3 1.1 Cursusinformatie...3 1.2 Eisen...3 1.3 Het examen...3 1.4 Hulpmiddelen...4 1.5 Schip en inventaris...4 2 PRAKTIJK... 5 2.1 Het aanslaan

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing gennaker Liberté

Gebruiksaanwijzing gennaker Liberté Gebruiksaanwijzing gennaker Liberté In dit document is de Nederlandse gebruiksaanwijzing van de leverancier en de Engelse gebruiksaanwijzing van de zeilmaker voor de gennaker op de Liberté opgenomen. Wanneer

Nadere informatie

Basis. Catamaran Zeilen. Nota s bij de cursus. Versie juni 2006. Op- en aanmerkingen: info@rbsc.be info@vvwheist.be

Basis. Catamaran Zeilen. Nota s bij de cursus. Versie juni 2006. Op- en aanmerkingen: info@rbsc.be info@vvwheist.be Catamaran Zeilen Basis Nota s bij de cursus. Versie juni 2006. Op- en aanmerkingen: info@rbsc.be info@vvwheist.be 1 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 KAN ALLE ONDERDELEN VAN EEN CATAMARAN BENOEMEN...5 1.1 ALGEMENE

Nadere informatie

Werkstuk door een scholier 3547 woorden 27 maart keer beoordeeld

Werkstuk door een scholier 3547 woorden 27 maart keer beoordeeld Werkstuk door een scholier 3547 woorden 27 maart 2004 7 387 keer beoordeeld Vak LO Inhoud -voorwoord -inleiding -hoofdstukken 1. De geschiedenis van de zeilkunst 2. Een zeilboot en de onderdelen 3. Soorten

Nadere informatie

RS-Feva. Handleiding. RACING MANUAL (Part 3)

RS-Feva. Handleiding. RACING MANUAL (Part 3) RS-Feva Handleiding RACING MANUAL (Part 3) Datum: 8 oktober 2009 Alle foto s (behalve foto s 4-8 en A en B) en tekst zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen NIET gebruikt of gepubliceerd worden zonder

Nadere informatie

Voorpagina. Bewerkt door admiraliteit 12: Neerlands Midden

Voorpagina. Bewerkt door admiraliteit 12: Neerlands Midden ST. DE KTWIJKSE ZEEVERKENNERS Voorpagina ewerkt door admiraliteit 12: Neerlands Midden 1 e druk oktober 2005 Woord vooraf este waterscout, Voor je ligt het CWO instructieboek voor kielboot 1, 2 en. Hierin

Nadere informatie

Catamaran Zeilen. Evolutie 1. Nota s bij de cursus. Juni 2015.

Catamaran Zeilen. Evolutie 1. Nota s bij de cursus. Juni 2015. Catamaran Zeilen Evolutie 1 Nota s bij de cursus. Juni 2015. 2 Inhoudsopgave. 1. Beheerst grondig de terminologie en de knopen. 2. Heeft kennis van stroom, getijden en betonning. 3. Heeft inzicht in de

Nadere informatie

5. DE REGELS VOOR WEDSTRIJDZEILEN

5. DE REGELS VOOR WEDSTRIJDZEILEN 5. DE REGELS VOOR WEDSTRIJDZEILEN WANNEER BOTEN ELKAAR TEGEN KOMEN De regels van dit deel zij van toepassing tussen boten die zeilen in of nabij het wedstrijdgebied met de bedoeling wedstrijd te zeilen,

Nadere informatie

DEEL 4.1 KAJUITJACHTZEILEN

DEEL 4.1 KAJUITJACHTZEILEN Deel 4.1: Overige instructie Kajuitjachtzeilen DEEL 4.1 KAJUITJACHTZEILEN 4.1.1 ALGEMEEN DIPLOMA KAJUITJACHTZEILEN... 2 4.1.2 RICHTLIJNEN VOOR TOETSING... 4 4.1.3 KRUISVERBANDEN KIELBOOT-, KAJUITJACHT-

Nadere informatie

Commando's & Manoeuvres

Commando's & Manoeuvres Commando's & Manoeuvres 1. We zijn aan het roeien en willen de boot stoppen. Wat zijn achtereenvolgens de commando's? a) eide boorden op riemen; beide boorden strijkt; gelijk; b) eide boorden stoppen af;

Nadere informatie

Wedstrijdzeilen voor dummies

Wedstrijdzeilen voor dummies Wedstrijdzeilen voor dummies De start De startlijn ligt altijd dwars (90graden) op de wind. Het is de bedoeling dat je tegen de wind in start. Je zult dus aan de wind over de startlijn moeten varen. De

Nadere informatie

Zeilles geven. Opleiding Kielbootinstructeur 2 en 3. Versie 0.6 2014 In ontwikkeling. ûlepannezeilvakanties. watersport voor iedereen

Zeilles geven. Opleiding Kielbootinstructeur 2 en 3. Versie 0.6 2014 In ontwikkeling. ûlepannezeilvakanties. watersport voor iedereen Zeilles geven Opleiding Kielbootinstructeur 2 en 3 Versie 0.6 2014 In ontwikkeling ûlepannezeilvakanties watersport voor iedereen 2 De Ûlepanne Zeilles geven in de Polyvalk Ik kwam hier om te leren zeilen

Nadere informatie

RBSC Catamaran Spi hoog! titel 1 Top: spi hoog!

RBSC Catamaran Spi hoog! titel 1 Top: spi hoog! RBSC Catamaran Spi hoog! titel 1 Top: spi hoog! 710. Overzicht spihandeling. 720 Overzicht spi-omlopen. 730 Overzicht spurtjes spi. 1410 Overzicht coördinatie onder spi. 1 710. Overzicht spihandeling.

Nadere informatie

ST. DE KATWIJKSE ZEEVERKENNERS

ST. DE KATWIJKSE ZEEVERKENNERS ST. DE KTWIJKSE ZEEVERKENNERS Edwin Moerkerk & Mark Ruis PRODUCTIONS 2 e druk maart 2005 Woord vooraf este Zeeverkenner, Zeilen, roeien, zwemmen, actie, avontuur en gezelligheid zijn de elementen die ervoor

Nadere informatie

110. Wegzeilen en stranden, zijwind Wegzeilen land, zeewind.

110. Wegzeilen en stranden, zijwind Wegzeilen land, zeewind. RBSC Catamaran Bootbeheersing: titel 1 Bootbeheersing. 110. Wegzeilen en stranden, zijwind. 120. Wegzeilen land, zeewind. 210. Opwarmen. 260. Hergroeperen. 310. Overstag en gijpen. 320. Overstag en gijpen

Nadere informatie

Instructieboekje Roei-insigne

Instructieboekje Roei-insigne Instructieboekje Roeiinsigne Scouting Willem de Zwijger, Delft Zeeverkenners 2005, Fons Huijs Het roeiinsigne Het roeiinsigne is een nautisch vaardigheidsinsigne dat we afgeven aan zeeverkenners die hebben

Nadere informatie

Deel 3: Aan boord instructie 3.2 Roeien

Deel 3: Aan boord instructie 3.2 Roeien 3.2 Roeien Inhoud 3.2.1 Algemeen diploma Roeien... 2 3.2.2 Richtlijnen voor toetsing... 3 3.2.3 Boot en uitrusting... 4 3.2.4 Diploma Roeien I/II... 5 3.2.4.1 Eisen Praktijk... 5 3.2.4.2 Eisen Theorie...

Nadere informatie