Cursus FJ Uitgave 2.0 DWSV. Lesprogramma Flying Junior DWSV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cursus FJ Uitgave 2.0 DWSV. Lesprogramma Flying Junior DWSV"

Transcriptie

1 Lesprogramma Flying Junior DWSV 1

2 Lijst met onderdelen van de FJ De volgende onderdelen van de FJ moeten benoemd kunnen worden 1 Fok 2 Fokkeschoot 3 Fokkeschootklemmen 4 Fokkeval 5 Leuvers 6 Giek 7 Grootzeil 8 Grootzeilblokken 9 Grootzeilschoot 10 Grootzeilval 11 Hangbanden 12 Helmstok 13 Helmstokverlenger 14 Leiogen 15 Mast 16 Neerhouder 17 Overloop grootzeil 18 Roer 19 Roerophouder 20 Zwaard 21 Zwaardophouder 22 Romp 23 Trapeze 24 Trapeze elastiek 25 Zelflozers 26 Spinaker 27 Spinakerval 28 Spinakerboom 29 Spinakerschoot 30 Spinaker geleideoog 2

3 Inhoud Lijst met onderdelen van de FJ Zeillessen Fj Theorie Boot zeilklaar en aftuigen Boot te water laten en verhalen Hijsen en strijken van de zeilen Stand en bediening van het zeil Zitpositie in de boot, hangtechniek en gewichtsverdeling Sturen, roer en zwaardbediening Overstag gaan Opkruisen in breed vaarwater Gijpen Afvaren van hogerwal en langswal Onder toezicht aankomen aan hogerwal en langswal Pareren van windvlagen Omslaan en oprichten van de boot Planeren Varen met spinnaker (Ruime wind/halve wind) Samenwerking bemanning Gesleept worden Toepassing van de reglementen Toelichting op de theorie-eisen Schiemanswerk... 11

4 2. Zeiltermen en benamingen van onderdelen van de boot Veiligheid Krachten op het schip en hun gevolgen Lessen FJ groep 1 Vrijdag Les 1: Opdrachten: Les Opdrachten: Les Opdrachten: Lessen FJ groep 2 Zaterdag Les 1: Opdrachten: Les Opdrachten: Les Opdrachten: Achtervolging Zeiltheorie Knopen die veel voor komen in de zeilsport

5 Zeillessen Fj 2012 Doelstellingen: De overstap De kinderen de overstap laten maken van de optimist(1 mansboot) naar de fj(2 mansboot) en hen met vertrouwen laten samenwerken en zeilen in de fj Zorgen voor een goede zeiltechnische basis. Aanleren van de basisvoorrangsregels op het water. Het aanleren van de weetjes nodig voor het goed omgaan met de boten.(knopen, onderhoud, enz) Aangezien het zeilen in een tweemansboot wezenlijk anders is dat het zeilen in de optimist, zullen we de kinderen eigenlijk opnieuw moeten leren zeilen. De nadruk zal voor deze doelstelling liggen in het samen zeilen en samenwerken. Communicatie aan boord is van wezenlijk belang voor het goed en veilig samen zeilen en zal vooral in de eerste lessen veel aandacht krijgen. De opbouw van dit element zal zijn: De boot samen leren optuigen. Met de boot gaan zeilen en leren communiceren aan boord. Iedere manoeuvre moet worden aangekondigd en afgeteld. We beginnen rustig met het varen van achtjes zodat de kinderen kunnen wennen aan het samen zeilen, communiceren, de boot en de snelheid daarvan. Ook vanaf het begin hameren op het feit dat botsingen moeten worden voorkomen. Opnieuw leren overstag gaan met de bijbehorende commando s Goed aan de wind leren zeilen. Opnieuw leren gijpen met de bijbehorende commando s Uitleg zeilstand en hoe de juiste koersen te varen Zeiltechniek Vanaf het begin zullen we gaan letten op de technische uitvoering van het zeilen. De kinderen zijn nog vers, en eenmaal goed aangeleerd zullen ze het zeilen op een goede manier blijven uitvoeren. 5

6 Cursus FJ De opbouw van dit element zal zijn: Uitgave 2.0 DWSV Positie in de boot Het in balans houden van de boot. Op de rand(in ieder geval de stuurman) en leren de boot in balans te houden met je gewicht. Joystick gebruiken. Gijpen en overstag gaan. Hoe hoog aan de wind zeilen. Hoe goed voor de wind te varen.\ Trapeze hangen Verkeersregels op het water Vanaf les 1 gaan we de verkeersregels op het water uitleggen. Iedere les een of twee regels uitleggen en er op toezien dat ze in de les goed worden gehanteerd. Weetjes Zaken die je moet weten om goed en veilig met een boot om te kunnen gaan. Denk hierbij aan het aanleren van knopen, hoe een boot goed aan te leggen, enz. Theorie Toelichting op de praktijkeisen 1. Boot zeilklaar en aftuigen Boot zeilklaar maken op de wal: luchtkasten afsluiten, controle staand en lopend want, zonodig mast overeind zetten en borgen, inventaris compleet maken, zwaard en roer aan boord brengen en voor zover mogelijk bevestigen. Boot opruimen: zo nodig roer, zwaard en inventaris opruimen. Check compleetheid met inventarislijst in opbergbox. Boot schoonmaken. 2. Boot te water laten en verhalen Boot te water laten: klapzwaard goed opklappen. Roer bevestigen als boot in het water ligt. Boot zo nodig met meer personen te water laten. Denk daarbij aan de juiste tiltechniek (de benen tillen en de rug is verticaal gestrekt). Voorkomen dat het schip of de wal beschadigingen oplopen. Let op bij het te water laten op de windrichting en niet te schuin het water in om vollopen van de boot te voorkomen 6

7 Bij het te water laten van de boot moeten de bemanningsleden minimaal een zwemvest dragen. Als je in het bezit bent van een zeilpak of wetsuit dit aandoen. Bij koud weer en veel wind heeft dit de voorkeur. Boot uit het water halen: zelflozers dicht, roer en/of zwaard zo nodig eraf halen of opklappen en de boot uit het water halen. Daarbij letten op de juiste til techniek. Voorkom dat het schip of de wal beschadigingen oplopen. 3. Hijsen en strijken van de zeilen Zeil hijsen: Grootzeil invoeren in de zeilgleuf van de mast. Eventueel fok met leuvers aan het voorstag bevestigen; zeilen hijsen; neerhaler aantrekken. Schoten bevestigen en borgen. De val van de fok moet zo strak mogelijk, en de val van het grootzeil zo strak aanhalen dat er langs de mast geen plooien zichtbaar zijn bij het aan de wind zeilen. Bij weinig wind wordt de val minder sterk aangetrokken dan bij harde wind. Tip voor het aantrekken van de grootzeilval: Giek aan de mast los zetten en grootzeil tot bovenin omhoog trekken en val borgen. Vervolgens giek naar beneden drukken en vastzetten. Zeil strijken: zeilen laten zakken door de vallen te vieren en zeilen los nemen en netjes schoon oprollen en opbergen. 4. Stand en bediening van het zeil Zeil: steeds een optimale zeilstand aanhouden. ( wind moet iets in de zeilen blazen) De fok wordt tijdens de gijp overgenomen op de andere zijde. Als met spinnaker wordt gevaren hoort deze bij het gijpen vol te blijven staan. De fok wordt dan achteraf bijgesteld. Bij meer wind hoort het gewicht van de bemanning, in de lengterichting, zoveel mogelijk midden in de boot te blijven. 5. Zitpositie in de boot, hangtechniek en gewichtsverdeling De plek van de fokkenist en de stuurman is afhankelijk van de windsterkte. Om veel weerstand in het water te voorkomen en de boot makkelijk te laten draaien, altijd dicht bij elkaar zitten. Door dicht bij elkaar en achter elkaar te zitten, in de richting van de wind,vermindert de luchtweerstand van de bemanning en vaart de boot sneller. Dit geldt vooral bij zwakke wind. Bij zwakke wind, door het verplaatsen van je gewicht, de boot een beetje naar lij laten overhellen. Gebruik bij het hangen de hangbanden in de boot. Nooit met een holle rug hangen, knieën en heupen licht gebogen houden. Zonodig de hangbanden verstellen zodat de onder- en bovenbenen goed ondersteund worden. De juiste plaats innemen, zodat de boot in horizontale positie blijft. Als de fokkenist in de trapeze staat, moet hij/zij samen met de stuurman, steeds zorgen voor de juiste balans in de boot. De bewegingen moeten steeds vlot en vloeiend verlopen. Bij windvlagen geheel strekken en in luwte door de knieën buigen en indien nodig binnenboord komen. De stuurman/vrouw kan ook tijdelijk aan de lage kant gaan zitten. 7

8 6. Sturen, roer en zwaardbediening Sturen: zowel rechtuit als een aangegeven bocht kunnen varen. Het geven van overmatig roer moet worden vermeden. Zwaard en roer. de diepte-afstelling van het zwaard en het roer moet gebruikt worden. Bij halve wind varen gaat het zwaard half omhoog. Bij voor de wind varen gaat het zwaard bijna helemaal omhoog. Nooit voor een gijp het zwaard naar beneden doen. Dit is een van de oorzaken van omslaan. Eerst gijpen en dan pas het zwaard instellen voor de volgende koers. 7. Overstag gaan Van aan de wind naar aan de wind: De stuurman geeft commando voor overstag. De fokkenist viert de schoot als het voorlijk van de fok begint te klapperen. De stuurman stuurt de boot door de wind en de bemanning verplaatst zich naar de andere kant van de boot. De fokkenist haalt de schoot weer aan. Bij een FJ nooit de fok bak laten staan. Dit remt en vergroot de kans op omslaan. De stuurman hoeft de schoot tijdens het overstag gaan niet te vieren. 8. Opkruisen in breed vaarwater In een niet-bezeild vaarwater aan de wind varen over de ene boeg afwisselen met aan de wind varen over de andere boeg en al doende tegen de wind in opwerken. Steeds hoog aan de wind varen is het beste. (laveren) 9. Gijpen De boot binnen de wind sturen en gaan verzitten als de giek overkomt. Daarna zonodig weer voor de wind gaan varen. Zo mogelijk de giek begeleiden door de schoot hoog vast te pakken en over te trekken en weer rustig te vieren Bij gijpen moet de positie van de fok gespiegeld zijn t.o.v. het grootzeil. 10. Afvaren van hogerwal en langswal Bij de afvaart mogen andere boten niet gehinderd worden. Als afvaren niet mogelijk is, moet de boot verhaald worden naar een plaats waar dat wel mogelijk is.( Verhalen is slepen langs de wal of peddelen) Het afvaren moet zonder hulp geschieden De grootschoot moet voldoende los staan. Het aan boord komen, dient langs de hoge kant te geschieden. Het zwaard moet daarbij naar beneden zijn. Hierdoor is de boot stabieler. De afvaart dient over de grootste hoek van het schip met de wal plaats te vinden. De richting op dat je zo veel mogelijk wind mee hebt. Het afvaren kan ook achterwaarts gebeuren en is soms nodig als tussen andere boten is afgemeerd. Bij achteruitvaren is het sturen andersom. Het roerblad geeft dan tijdelijk de vaarrichting aan. Achteruitvaren kan op de plas geoefend worden. 8

9 11.Onder toezicht aankomen aan hogerwal en langswal Op een aangegeven plaats aan de hoge wal of langswal aankomen terwijl er niemand beschikbaar is om het schip op te vangen. Aankomen met klapperende zeilen en lage snelheid en vlak bij de kant in de wind sturen. Bij te hoge snelheid wegdraaien en nogmaals proberen. Een FJ is een tweemansboot dus de fokkenist gaat naar voren om de boot op te vangen en af te meren. De stuurman houdt altijd zijn helmstok vast. 12. Pareren van windvlagen Bij het invallen van een windvlaag het gewicht van de bemanning verplaatsen zodat de boot onder controle blijft en de koers kan worden gehandhaafd. Zo nodig moet de schoot tijdelijk gevierd worden opdat de hellingshoek van het schip niet te groot wordt. 13. Omslaan en oprichten van de boot Bij het omslaan van de boot altijd bij de boot vasthouden en controleren of je zeilmaat er nog is. Na het opzettelijk of per ongeluk omslaan, voorkomen dat de boot doordraait en de mast in de grond komt. Zorg dat het zwaard aan de onderzijde voldoende uit de zwaardkast steekt. Eventueel via de boeg naar het zwaard klimmen. Door op het zwaard te gaan staan of er aan te gaan hangen de boot weer oprichten (zo nodig door het gewicht verder naar buiten te brengen en weer in de boot klimmen. Indien de boot direct weer doorslaat naar de andere kant wordt dit meestal veroorzaakt doordat de wind dwars op de boot staat en deze de boot weer omduwt. Probeer daarom de voorkant van de boot in de windrichting te laten wijzen. Ook kan het bewegende water in de boot de oorzaak zijn dat de boot doordraait. Probeer daarom het overeind zetten niet te snel te doen. Zorg dat je de boot vast houdt, anders gaat de boot er zonder bemanning vandoor. 14.Planeren Als het wat harder gaat waaien, wil de boot bij ruimere wind gaan planeren. De romp wordt dan in plaats van een verplaatsingsromp een glijdende romp. De snelheid gaat dan flink omhoog.(zwaard ook flink omhoog!!) Planeren kan zonder en met spinnaker gebeuren. Vaak is het nodig om bij de iets ruimer invallende windvlaag je schoot even iets te vieren. Als je voelt, dat de boot wil gaan glijden, kun je iets meer naar achteren gaan zitten en met je schoot even "pompen". Dit is de schoot iets laten vieren en snel weer aanhalen, zo nodig een paar keer achter elkaar. De boot zal hierdoor sneller aanspringen. Dit "pompen"is tijdens wedstrijden op straffe van uitsluiting verboden. Ga niet overdreven ver naar achteren zitten. De stuurman/vrouw blijft altijd vóór de voorkant van de helmstok zitten. Tijdens het planeren kun je weer iets naar voren schuiven. Als de boot uit plané terugvalt naar normaal varen, zakt eerst de achterkant weer in het water. Als je dan nog steeds achterin zit, lig je direct weer bijna stil. Als je weer naar voren bent geschoven, "leunt" de boot op het onderwater gedeelte bij de mast en zal dan een stuk langer doorplaneren. 9

10 15.Varen met spinnaker (Ruime wind/halve wind) De volgende handelingen en taakverdeling kunnen toepassen: De stuurman hijst de spinnaker, tot ongeveer 20 cm uit de mast, de fokkenist helpt met geleiden en zet de boom. De fokkenist neemt plaats aan loef, de schoten worden aangehaald. De spinnakerboom loodrecht op de windrichting houden, bij het voor de wind varen en meer naar de voorstag toe bij ruime of halve wind. De spinnaker zoveel mogelijk naar loef trekken, om zoveel mogelijk vrije wind te benutten. De lijschoot zover vieren, dat de spinnaker aan de loefzijde net niet inklapt. De loefschoot zover inhalen, dat de spinnaker aan loef net niet inklapt. Strijken: de fokkenist verwijdert de boom. De stuurman viert de spinnakerval. De fokkenist ruimt de spinnaker op en zorgt dat de lijken niet om elkaar worden gedraaid. Het binnenhalen van de spinnaker gebeurt onder de fokkeschoot door. Dit kun je bereiken door met een been de fokkeschoot naar achteren te houden en dan de spinnaker te bergen. Als dit niet gebeurt zit alles in de knoop, dit merk je vanzelf als je overstag gaat of de spinnaker weer wilt hijsen. Gijpen: Bij een gijp van erg ruime naar erg ruime wind, wordt de spinnaker vlak voor de gijp aan beide zijden op de boom gezet. Na de gijp wordt de lijschoot uit de boom gehaald. Bij gijpen van halve naar halve wind wordt de boom even helemaal losgemaakt. Tijdens het gijpen hoort de spinnaker vol te blijven staan. De stuurman bedient tijdens het gijpen het roer en het zwaard en kan de fokkenist assisteren. De schoten kunnen pas worden aangehaald als de spinnakerboom vastzit aan de spinnaker en de mast en de spinnakerboom open neerhouder is bevestigd. 16. Samenwerking bemanning De boot moet duidelijk door twee man gevaren worden. Samenwerking tussen de bemanningsleden moet vooral te zien zijn bij: - Manoeuvres als gijpen en overstag gaan. - De balans van het schip. - Het hijsen en strijken van de spinnaker. - op en aftuigen van de boot 17. Gesleept worden Het zwaard dient half opgehaald te zijn en er moet achter de sleepboot worden aangestuurd. Als er naar een doorlopende sleeplijn wordt gevaren, moet er nog een klein gedeelte zwaard gestoken blijven. Volg de aanwijzingen op van de schipper van het slepende schip. 18. Toepassing van de reglementen De voor dit niveau geëiste reglementen op het water tijdens het varen toepassen. Hiervoor worden instructies gegeven door de leiding die direct moeten worden opgevolgd. 10

11 Toelichting op de theorie-eisen 1. Schiemanswerk De volgende steken bij naam kennen en op verzoek kunnen leggen: twee halve steken waarvan de eerste slippend, achtknoop, paalsteek, platte knoop. Een lijn juist kunnen opschieten. Een lijn goed kunnen beleggen op een kikker. 2. Zeiltermen en benamingen van onderdelen van de boot Kunnen aangeven wat bedoeld wordt met de volgende termen: hoger wal, lager wal, bakboord, stuurboord, hoge- en lage zijde, loef- en lijzijde, in de wind, aan de wind, halve wind, ruime wind, voor de wind, oploeven, afvallen, overstag gaan, gijpen, kruisrak, killen van het zeil. Van de eigen boot en tuigage in de praktijk en op een tekening minstens 10 onderdelen bij de juiste naam kunnen noemen. Deze onderdelen naar eigen keuze van de kandidaat. Op de tekening moeten duidelijk minstens 15 verschillende onderdelen voorkomen. 3.Veiligheid Kunnen vertellen wat te doen als de boot omslaat. Kunnen aangeven waarom het belangrijk is om bij de omgeslagen boot te blijven. De eisen kennen die gesteld moeten worden aan een zwemvest en een wetsuit of droogpak. Het belang kennen van het dragen van schoeisel. 4. Krachten op het schip en hun gevolgen Aan kunnen geven wat de effecten zijn van de helling van de boot op het sturen van de boot. Lessen FJ groep 1 Vrijdag Les 1: Wat kunnen de kinderen al: Zeilen in een optimist. Wat weten de kinderen: Weten hoe overstag te gaan Weten hoe te gijpen Lesdoel: Wat leren de kinderen kunnen: Optuigen van een FJ boot Aanleren stuurboord en bakboord Achtjes draaien op de plas Wat leren de kinderen: Positie in een FJ boot 11

12 Takenverdeling Voorrangsregels: loef wijkt voor lij, bb gaat voor sb, goed zeemansschap Opdrachten: Optuigen van een FJ boot Zorg er altijd voor dat de boot in de wind ligt of in de wind op een trailer staat. Vervolgens hijs je eerst het grootzeil daarna de fok. De grootschoot heeft aan het eind een achtknoop. De boot wordt te water laten gebeurd met de boeg in de wind. Als de boot te water is, wordt het roer bevestigt en het zwaard naar beneden gedaan. Bij harde wind, worden de bootjes eerst te water gelaten en meteen sleep de plas op. Op de plas wordt een goed plekje gezocht om de boten op te tuigen en gelijk weg te kunnen zeilen. Aanleren stuurboord en bakboord StuuRboord = Rechts boeien zijn rood Bakboord = links boeien zijn groen Positie in de boot & gebruik joystick Stuurman zit op de rand ver naar voren, zodat hij/zij de joystick moet gebruiken. De fokkenist zit nog meer naar voren en zorgt voor de balans. De joystick wordt met een bovengreep vastgehouden, dit zorgt ervoor dat je ook nog vingers overhoudt om de schoot aan te trekken. Achtjes draaien op de plas Tijdens het achtjes draaien op de plas, is het van groot belang dat de stuurman aangeeft wanneer de boot overstag gaat. Dit kan met het volgende commando worden aangegeven: Klaar maken om te wenden? Fokkenist moet hierop antwoorden: Ja, waarna de stuurman aftelt: 3,2,1 gaan! Voor gijpen geldt precies hetzelfde. Bij het maken van een gijp wordt de grootschoot vastgepakt door de stuurman en naar de andere kant gegooid. De grootschoot wordt NIET binnengehaald. Aftuigen van een FJ boot Een volgboot pakt een boot en draait die in de wind, zodat de kinderen het zeil kunnen laten zakken en brengt de boot naar de kant. Dit gebeurd met alle bootjes. Vervolgens op sleep naar de kade. Gunstige situatie: bootjes komen zelf aan en laten de zeilen los en draaien de boot in de wind, vlak voor de kant. Evaluatie Praatje naar aanleiding van de les. Hoe is het gegaan, wat hebben de kinderen geleerd en wat heeft nog extra aandacht nodig. 12

13 Les 2. Wat kunnen de kinderen: Optuigen van een FJ boot Aanleren stuurboord en bakboord Achtjes draaien op de plas Wat weten de kinderen: Positie in een FJ boot Takenverdeling Voorrangsregels: loef wijkt voor lij, bb gaat voor sb, goed zeemansschap Lesdoel: Wat kunnen de kinderen: Herhalen les 1 Hoog aan de wind zeilen Achtjes ruime wind zeilen Wat weten de kinderen: Voorrang regels hoog aan de wind Communicatie in de boot Opdrachten: Optuigen FJ boot We tuigen de bootjes op, op de plas. De bootjes worden gesleept Uitleg hoog aan de wind zeilen Door te kijken naar de telltails kan je zien hoe hoog je zeilt. De fok moet in de klem zitten. De telltail moeten recht naar achteren wijzen. Wijst de telltail omhoog, dan moet je iets afvallen door het roer een beetje naar je toe te halen. Aan de achterkant telltail wijst die omhoog, dan moet je iets oploeven door het roer een beetje van je af te duwen. Achtjes ruime wind zeilen Ruime wind naar beneden zeilen en dan kruisend weer naar de start toe. Belangrijk hierbij is het communiceren tussen stuurman en fokkenist. Grootzeil kan aan dezelfde kant blijven, alleen de fok moet naar de andere kant toe. 13

14 4. Voorrangsregels herhalen en nieuwe regels Heeft jouw boot de zeilen over bakboord (=links) en er komt een boot met de zeilen over stuurboord (=rechts) dan heb jij voorrang en je moeten de boot aanroepen dat jij voorrang hebt Aftuigen FJ boot Een volgboot pakt een boot en draait die in de wind, zodat de kinderen het zeil kunnen laten zakken en brengt de boot naar de kant. Dit gebeurd met alle bootjes. Vervolgens op sleep naar de kade. Gunstige situatie: bootjes komen zelf aan en laten de zeilen los en draaien de boot in de wind, vlak voor de kant. Evaluatie Praatje naar aanleiding van de les. Hoe is het gegaan, wat hebben de kinderen geleerd en wat heeft nog extra aandacht nodig. Les 3. Wat kunnen de kinderen: Optuigen van een FJ boot Aanleren stuurboord en bakboord Achtjes draaien op de plas Wat weten de kinderen: Positie in een FJ boot Takenverdeling Voorrangsregels: loef wijkt voor lij, bb gaat voor sb, goed zeemansschap Lesdoel: Wat kunnen de kinderen: Herhalen les 1 Hoog aan de wind zeilen Achtjes ruime wind zeilen Gijpen Wat weten de kinderen: Voorrang regels hoog aan de wind Communicatie in de boot 14

15 Cursus FJ Opdrachten: Uitgave 2.0 DWSV Optuigen FJ boot We tuigen de bootjes op, op de plas. De bootjes worden gesleept Uitleg hoog aan de wind zeilen Door te kijken naar de telltails kan je zien hoe hoog je zeilt. De fok moet in de klem zitten. De telltail moeten recht naar achteren wijzen. Wijst de telltail omhoog, dan moet je iets afvallen door het roer een beetje naar je toe te halen. Aan de achterkant telltail wijst die omhoog, dan moet je iets oploeven door het roer een beetje van je af te duwen. Gijpen: we gaan zigzag varen over de plas. Belangrijk is dat je moet gaan gijpen. De stuurman geeft het commando: klaarmaken om te gijpen! De fokkenist antwoordt: Klaar! de stuurman zegt: 3,2,1 en vervolgens pakt de stuurman de grootschoot vast en gooit het zeil naar de andere kant. Het grootzeil wordt NIET binnengehaald en dan pas naar de andere kant gebracht. Voorrangsregels herhalen en nieuwe regels Heeft jouw boot de zeilen over bakboord (=links) en er komt een boot met de zeilen over stuurboord (=rechts) dan heb jij voorrang en je moeten de boot aanroepen dat jij voorrang hebt. Aftuigen FJ boot Een volgboot pakt een boot en draait die in de wind, zodat de kinderen het zeil kunnen laten zakken en brengt de boot naar de kant. Dit gebeurd met alle bootjes. Vervolgens op sleep naar de kade. Gunstige situatie: bootjes komen zelf aan en laten de zeilen los en draaien de boot in de wind, vlak voor de kant. Evaluatie Praatje naar aanleiding van de les. Hoe is het gegaan, wat hebben de kinderen geleerd en wat heeft nog extra aandacht nodig. 15

16 Lessen FJ groep 2 Zaterdag Les 1: Wat kunnen de kinderen al: Ze hebben 1 jaar ervaring in een FJ boot Wat weten de kinderen: Weten hoe ze een FJ boot dienen op te tuigen Weten hoe overstag te gaan Weten hoe te gijpen Lesdoel: Wat leren de kinderen kunnen: Herhalen optuigen van een FJ boot Aanleren stuurboord en bakboord Achtjes draaien op de plas Wat leren de kinderen: Positie in een FJ boot & gebruik joystick Takenverdeling Voorrangsregels: loef wijkt voor lij, bb gaat voor sb, goed zeemansschap Opdrachten: Optuigen van een FJ boot Zorg er altijd voor dat de boot in de wind ligt of in de wind op een trailer staat. Vervolgens hijs je eerst het grootzeil daarna de fok. De grootschoot heeft aan het eind een achtknoop. De boot wordt te water laten gebeurd met de boeg in de wind. Als de boot te water is, wordt het roer bevestigt en het zwaard naar beneden gedaan. Bij harde wind, worden de bootjes eerst te water gelaten en meteen sleep de plas op. Op de plas wordt een goed plekje gezocht om de boten op te tuigen en gelijk weg te kunnen zeilen. Aanleren stuurboord en bakboord StuuRboord = Rechts boeien zijn rood Bakboord = links boeien zijn groen 16

17 3. Positie in de boot & gebruik joystick Stuurman zit op de rand ver naar voren, zodat hij/zij de joystick moet gebruiken. De fokkenist zit nog meer naar voren en zorgt voor de balans. De joystick wordt met een bovengreep vastgehouden, dit zorgt ervoor dat je ook nog vingers overhoudt om de schoot aan te trekken. Het is belangrijk om in het midden van de boot te zitten als stuurman. De fokkenist zit zelfs bij de verstaging. Heel ver naar voren dus! Dit zorgt ervoor dat de boot het beste zeilt. De communicatie tussen stuurman en fokkenist wordt hierdoor ook makkelijker, omdat je dichter bij elkaar zit Achtjes draaien op de plas Tijdens het achtjes draaien op de plas, is het van groot belang dat de stuurman aangeeft wanneer de boot overstag gaat. Dit kan met het volgende commando worden aangegeven: Klaar maken om te wenden? Fokkenist moet hierop antwoorden: Ja, waarna de stuurman aftelt: 3,2,1 gaan! Voor gijpen geldt precies hetzelfde. Bij het maken van een gijp wordt de grootschoot vastgepakt door de stuurman en naar de andere kant gegooid. De grootschoot wordt NIET binnengehaald. Aftuigen van een FJ boot Een volgboot pakt een boot en draait die in de wind, zodat de kinderen het zeil kunnen laten zakken en brengt de boot naar de kant. Dit gebeurd met alle bootjes. Vervolgens op sleep naar de kade. Gunstige situatie: bootjes komen zelf aan en laten de zeilen los en draaien de boot in de wind, vlak voor de kant. 6. Evaluatie Praatje naar aanleiding van de les. Hoe is het gegaan, wat hebben de kinderen geleerd en wat heeft nog extra aandacht nodig. Les 2. Wat kunnen de kinderen: Optuigen van een FJ boot Aanleren stuurboord en bakboord Achtjes draaien op de plas Wat weten de kinderen: Positie in een FJ boot Takenverdeling Voorrangsregels: loef wijkt voor lij, bb gaat voor sb, goed zeemansschap 17

18 Cursus FJ Lesdoel: Wat kunnen de kinderen: Herhalen les 1 Hoog aan de wind zeilen Achtjes ruime wind zeilen Wat weten de kinderen: Voorrang regels hoog aan de wind Communicatie in de boot Opdrachten: Uitgave 2.0 DWSV Optuigen FJ boot We tuigen de bootjes op, op de plas. De bootjes worden gesleept Uitleg hoog aan de wind zeilen Door te kijken naar de telltails kan je zien hoe hoog je zeilt. De fok moet in de klem zitten. De telltail moeten recht naar achteren wijzen. Wijst de telltail omhoog, dan moet je iets afvallen door het roer een beetje naar je toe te halen. Aan de achterkant telltail wijst die omhoog, dan moet je iets oploeven door het roer een beetje van je af te duwen. Gijpen we gaan zigzag varen over de plas. Belangrijk is dat je moet gaan gijpen. De stuurman geeft het commando: klaarmaken om te gijpen! De fokkenist antwoordt: Klaar! de stuurman zegt: 3,2,1 en vervolgens pakt de stuurman de grootschoot vast en gooit het zeil naar de andere kant. Het grootzeil wordt NIET binnengehaald en dan pas naar de andere kant gebracht. Voorrangsregels herhalen en nieuwe regels Heeft jouw boot de zeilen over bakboord (=links) en er komt een boot met de zeilen over stuurboord (=rechts) dan heb jij voorrang en je moeten de boot aanroepen dat jij voorrang hebt. Aftuigen FJ boot Een volgboot pakt een boot en draait die in de wind, zodat de kinderen het zeil kunnen laten zakken en brengt de boot naar de kant. Dit gebeurd met alle bootjes. Vervolgens op sleep naar de kade. Gunstige situatie: bootjes komen zelf aan en laten de zeilen los en draaien de boot in de wind, vlak voor de kant. Gaat het de eerste les goed, dan kunnen ze zelf naar de kant zeilen, maar nog steeds 1 bootje per keer! Als ze dit gaan doen, laten ze in het Panama kanaal het grootzeil al zakken en gaan op de fok verder naar de kant. 18

19 Cursus FJ 6. Uitgave 2.0 DWSV Evaluatie Praatje naar aanleiding van de les. Hoe is het gegaan, wat hebben de kinderen geleerd en wat heeft nog extra aandacht nodig. Wat kunnen de kinderen: Optuigen van een FJ boot Aanleren stuurboord en bakboord Achtjes draaien op de plas Wat weten de kinderen: Les 3. Positie in een FJ boot Takenverdeling Voorrangsregels: loef wijkt voor lij, bb gaat voor sb, goed zeemansschap Lesdoel: Wat kunnen de kinderen: Herhalen les 1 Hoog aan de wind zeilen Achtjes ruime wind zeilen Gijpen Wat weten de kinderen: Voorrang regels hoog aan de wind Communicatie in de boot Opdrachten: Optuigen FJ boot We tuigen de bootjes op, op de plas. De bootjes worden gesleept Uitleg hoog aan de wind zeilen Door te kijken naar de telltails kan je zien hoe hoog je zeilt. De fok moet in de klem zitten. De telltail moeten recht naar achteren wijzen. Wijst de telltail omhoog, dan moet je iets afvallen door het roer een beetje naar je toe te halen. 19

20 Aan de achterkant telltail wijst die omhoog, dan moet je iets oploeven door het roer een beetje van je af te duwen Gijpen: we gaan zigzag varen over de plas. Belangrijk is dat je moet gaan gijpen. De stuurman geeft het commando: klaarmaken om te gijpen! De fokkenist antwoordt: Klaar! de stuurman zegt: 3,2,1 en vervolgens pakt de stuurman de grootschoot vast en gooit het zeil naar de andere kant. Het grootzeil wordt NIET binnengehaald en dan pas naar de andere kant gebracht. Voorrangsregels herhalen en nieuwe regels Heeft jouw boot de zeilen over bakboord (=links) en er komt een boot met de zeilen over stuurboord (=rechts) dan heb jij voorrang en je moeten de boot aanroepen dat jij voorrang hebt. Aftuigen FJ boot Een volgboot pakt een boot en draait die in de wind, zodat de kinderen het zeil kunnen laten zakken en brengt de boot naar de kant. Dit gebeurd met alle bootjes. Vervolgens op sleep naar de kade. Gunstige situatie: bootjes komen zelf aan en laten de zeilen los en draaien de boot in de wind, vlak voor de kant. Gaat het de eerste les goed, dan kunnen ze zelf naar de kant zeilen, maar nog steeds 1 bootje per keer! Als ze dit gaan doen, laten ze in het Panama kanaal het grootzeil al zakken en gaan op de fok verder naar de kant. Evaluatie Praatje naar aanleiding van de les. Hoe is het gegaan, wat hebben de kinderen geleerd en wat heeft nog extra aandacht nodig. 20

21 Achtervolging Met dit educatieve zeilspel is het de bedoeling op de korte wedstrijdbaan zoveel mogelijk zeilschepen in te halen. Ieder schip heeft een eigen startpositie op deze kleine baan. De achtervolgingsrace is in hoofdzaak een educatieve wedstrijdvorm die binnen de wacht met een beperkt aantal schepen in een vooraf vastgestelde tijdslimiet gevaren kan worden. Alle schepen blijven dus doorvaren totdat de wedstrijdtijd verstreken is, er zijn dus geen afvallers. De wedstrijd kan ook beëindigd worden als het 1e of 2e etc schip is ingehaald, het hoeft dus niet tijdgebonden te zijn.. Wedstrijdbaan: De wedstrijdbaan wordt gemaakt met vier boeien, die liggen in een vierkante ruitformatie t.o.v van de wind. Dit is noodzakelijk omdat een Flying junior een aan de windse koers kan varen tussen de 45 en 60 graden. 21

22 In een andere baanvorm zijn de rakken niet allemaal bezeild en of worden er concessies gedaan aan de specifieke zeiltechnische aspecten. ( zie laatste blad) Elk schip heeft een eigen door de wedstrijdcommissie toegewezen startlocatie, bij voorkeur onderling op gelijke afstand. Hierdoor start ieder schip ergens anders op de baan met een min of meer vaste tussenruimte, waardoor de bemanningen beter in staat zijn de snelheidsverschillen in te schatten. Op het startsignaal begint de wedstrijd rond de boeien. De schepen mogen de boeien alleen buitenom ronden, doen ze het verkeerd dan moeten ze betreffende boei overdoen. De puntentelling is eenvoudig; het uiteindelijk aantal ingehaalde schepen op het einde van de wedstrijd. Naar keuze kan links, dan wel rechtsom gevaren worden. De wedstrijdcommissie (WECO) neemt plaats op een locatie waar een goed overzicht is. Ervaringen Deze inhaal wedstrijd blijkt een enorm leereffect te hebben op de stand en bediening van de zeilen en de inschatting van de werkelijke koers (verlijeren). De wedstrijden worden veelal gewonnen of verloren op basis van de aanwezige zeiltechniek. Door het volgsysteem op een kleine baan ( meter) kunnen de schepen elkaars verrichtingen goed volgen en inhalen, waardoor de bemanningen van elkaar de kunst kunnen afkijken en het ook spannend blijft.. Zeiltheorie. Het lijkt dus allemaal een erg eenvoudig baantje om te zeilen, nietwaar? Bovenaan beginnen we met de klok mee: Boei 1: Afvallen tot ruime wind, met een geringe drift lukt het de meeste zeilers wel de goed bij de volgende boei uit te komen. Er is voldoende windruimte om fouten op te vangen door de koers te verleggen. De werkelijk koers is dus anders dan de gestuurde koers, maar hier wordt dat nog niet echt duidelijk. Boei 2: Pas op de gijp! Gecontroleerd uitvoeren en op tijd aan zien komen. Boei 3: Na het oploeven tot aan de wind verlijert het schip en de zeiler moet dit beseffen. Compenseert hij dit door op boei 4 aan te blijven sturen, dan ligt hij in no time met de kop in de wind. Boei 4: Doorvaren totdat de peiling meer achterlijk is dan dwars om het verlijeren naar boei 1 te compenseren. Doet de zeiler dat niet, dan is de werkelijke koers gericht om onderlangs boei 1 langs te varen. Maakt de zeiler deze fout, dan zal er een keertje overstag gegaan moet worden tussen boei 4 en 1. 22

23 Kortom zo eenvoudig als het baantje lijkt is het dus niet. Knopen die veel voor komen in de zeilsport De slipsteek met een halve steek 23

JEUGDZEILEN KZVW. Praktijk en theorie. Jeudzeilopleiding Kustzeilvereniging Wassenaar

JEUGDZEILEN KZVW. Praktijk en theorie. Jeudzeilopleiding Kustzeilvereniging Wassenaar JEUGDZEILEN KZVW Praktijk en theorie 1. Catamaran zeilklaar maken 2. Hijsen en strijken van de zeilen 3. Stand en bediening van de fok 4. Overstag gaan als fokkenist 1. Stand en bediening van het grootzeil

Nadere informatie

Diploma eisen Jeugdzeilen CWO I, II en III Pagina 1 van 5

Diploma eisen Jeugdzeilen CWO I, II en III Pagina 1 van 5 Diploma eisen Jeugdzeilen CWO I, II en III Pagina 1 van 5 Eisen Praktijk CWO I CWO II CWO III 1 Boot zeilklaar en nachtklaar maken 2 Boot te water laten en verhalen 3 Hijsen en strijken van de zeilen 4

Nadere informatie

CWO. Jan van Galen Juniorwacht - 1 -

CWO. Jan van Galen Juniorwacht - 1 - CWO Jan van Galen Juniorwacht - 1 - 1. Boot onderdelen 1: Klauwval 14: Fokkeval 27: Dol 2: Piekeval 15: Voorstag 28: Dolpot 3: Gaffel 16: Fok 29: Doft 4: Zeillat in zak 17: Fokkeschoot 30: Voordek 5: Zijstag

Nadere informatie

JZVB 2015: CWO 1 & 2 JZVB 2015

JZVB 2015: CWO 1 & 2 JZVB 2015 JZVB 2015 windroos Windrichting: de richting waar de wind vandaan komt! Hier dus: ZW stuurrrrrrboord = rrrrechts windrichting stuurboord Lijzijde bakboord Loefzijde windrichting Lijzijde bakboord stuurboord

Nadere informatie

WWS Dameszeilen! Kort lesschema! Benamingen en begrippen!

WWS Dameszeilen! Kort lesschema! Benamingen en begrippen! WWS Dameszeilen Kort lesschema Hieronder een zeer beknopte beschrijving van het basiszeilen. Wanneer je dit allemaal onder de knie hebt kun je gerust een bootje meenemen. Het is geschreven als korte leidraad

Nadere informatie

Zeil insigne kielboot 1. Termen... 2. Zeil standen... 3. Overstag... 4. Gijpen... 5. Stormrondje... 5 BPR... 6. Regels... 6. 1 Goed zeemanschap...

Zeil insigne kielboot 1. Termen... 2. Zeil standen... 3. Overstag... 4. Gijpen... 5. Stormrondje... 5 BPR... 6. Regels... 6. 1 Goed zeemanschap... Inhoud Termen... 2 Zeil standen... 3 Overstag... 4 Gijpen... 5 Stormrondje... 5 BPR... 6 Regels... 6 1 Goed zeemanschap... 6 2 Een klein schip wijkt voor een groot schip... 6 3 Kleine schepen onderling...

Nadere informatie

CWO 1. Optimist WSV De Ank. Dit boek is van:

CWO 1. Optimist WSV De Ank. Dit boek is van: CWO 1 Optimist WSV De Ank Dit boek is van: 1 Inhoud Wat moet je eigenlijk leren?... 3 Theorie:... 3 Praktijk... 3 Deel 1 Theorie Schiemanswerk... 5 Zeiltermen... 9 Onderdelen... 11 Veiligheid... 12 Reglementen...

Nadere informatie

YSCO Diploma zeilen NASAF 1 Criteria + Theorie

YSCO Diploma zeilen NASAF 1 Criteria + Theorie YSCO Diploma zeilen NASAF 1 Criteria + Theorie Chris Koppenaal 2012 Youth Sailing Curacao Organisation Diploma zeilen In dit document is te vinden wat voor kennis en kunde er nodig is om te slagen voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave hoofdstuk 3 Zwaardboot

Inhoudsopgave hoofdstuk 3 Zwaardboot Inhoudsopgave hoofdstuk 3 Zwaardboot Handboek Opleidingen 2011 Hoofdstuk 3 3.0 Algemeen diploma Zwaardboot... 2 3.1 Richtlijnen voor toetsing... 3 3.2 Boot en uitrusting... 4 3.3 Diploma Zwaardboot eenmans/tweemans

Nadere informatie

H5 Commando s & Manoeuvres

H5 Commando s & Manoeuvres 5.1 Voor het afvaren Voordat je daadwerkelijk afvaart, moet je ervoor zorgen dat je alle belangrijke spullen aan boord hebt. Daarnaast moet je ervoor zorgen dat de boot gehoosd en schoon is, zodat je veilig

Nadere informatie

YSCO Diploma zeilen NASAF 1 & 2 eisen NASAF 1 Oefen Theorie

YSCO Diploma zeilen NASAF 1 & 2 eisen NASAF 1 Oefen Theorie NASAF eisen & NASAF 1 theorie YSCO Diploma zeilen NASAF 1 & 2 eisen + NASAF 1 Oefen Theorie Chris Koppenaal 2011 Youth Sailing Curacao Organisation Diploma zeilen In dit document is te vinden wat voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave hoofdstuk 2 Jeugdzeilen

Inhoudsopgave hoofdstuk 2 Jeugdzeilen Inhoudsopgave hoofdstuk 2 Jeugdzeilen 2.0 Algemeen diploma Jeugdzeilen 3 2.1 Richtlijnen voor toetsing 4 2.2 Boot en uitrusting 5 2.2.1 Boot en uitrusting Jeugdzeilen I en II mans 5 2.2.2 Boot en uitrusting

Nadere informatie

Handboek Optimist zeilen. Van...

Handboek Optimist zeilen. Van... Handboek Optimist zeilen Van... Hee Dolfijn! Voor je ligt jouw boekje over het zeilen in de Oppi s bij Christofoor Zwolle. Als je dit boekje helemaal uit hebt, en alles kunt, wat hier in staat, kun je

Nadere informatie

Kielboot zeilen - Basistheorie Overstag Manoeuvre

Kielboot zeilen - Basistheorie Overstag Manoeuvre Kielboot zeilen - Basistheorie Overstag Manoeuvre In deze les wordt de overstag manoeuvre uitgelegd. Dit is een manoeuvre waarbij de zeilen naar de andere boeg worden verplaatst. Tijdens de overstag manoeuvre

Nadere informatie

Inhoudsopgave hoofdstuk 3 Zwaardboot

Inhoudsopgave hoofdstuk 3 Zwaardboot Inhoudsopgave hoofdstuk 3 Zwaardboot Inhoudsopgave hoofdstuk 3 Zwaardboot... 1 3.0 Algemeen diploma Zwaardboot... 2 3.1 Richtlijnen voor toetsing... 3 3.2 Boot en uitrusting... 4 3.3 Diploma Zwaardboot

Nadere informatie

CWO 1 Instructiemateriaal

CWO 1 Instructiemateriaal CWO 1 Instructiemateriaal Week 1: Technisch inzicht Minimaal 15 onderdelen van de lelievlet kunnen invullen. Bootonderdelen Lelievlet 1.klauwval 2.vaantje 3.piekeval 4.gaffeldraad 5.marllijn 6.gaffel 7.tophoek

Nadere informatie

Dit examen bestaat uit 35 multiple choice vragen. Je bent geslaagd als je: 25 van de 35 vragen goed hebt

Dit examen bestaat uit 35 multiple choice vragen. Je bent geslaagd als je: 25 van de 35 vragen goed hebt Dit examen bestaat uit 35 multiple choice vragen. Je bent geslaagd als je: 25 van de 35 vragen goed hebt Dit oefenexamen lijkt erg op het echte examen. Als je wilt weten of je alles goed hebt begrepen

Nadere informatie

Naam: Telefoon: Naam groep:

Naam: Telefoon: Naam groep: Naam: Telefoon: Naam groep: Welkom aan boord! Dit theorieboekje hoort bij de lessen voor de kennismakingscursus en de CWO-1 cursus. Het meeste dat erin staat wordt in de les nog eens uitgelegd en natuurlijk

Nadere informatie

Dit boekje is van: ...

Dit boekje is van: ... Dit boekje is van:... Boekje kwijt? Je kan hem ook terugvinden op onze website! www.scoutingwestvoorne.nl Speltakken > Zeeverkenners > CWO Zeilen Aftekenlijst voor het CWO 2 Diploma Praktijk Eisen: CWO

Nadere informatie

Naam :... Hoofdstuk 1: Zorg goed voor jezelf Hoofdstuk 2: De Optimist Hoofdstuk 3: De Optimist vaarklaar

Naam :... Hoofdstuk 1: Zorg goed voor jezelf Hoofdstuk 2: De Optimist Hoofdstuk 3: De Optimist vaarklaar Naam :......... Hoofdstuk 1: Zorg goed voor jezelf Hoofdstuk 2: De Optimist Hoofdstuk 3: De Optimist vaarklaar maken Hoofdstuk 4: De Optimist opruimen Hoofdstuk 5: Sturen en peddelen Hoofdstuk 6: Wind

Nadere informatie

RS-Feva. Handleiding. RACING MANUAL (Part 2)

RS-Feva. Handleiding. RACING MANUAL (Part 2) RS-Feva Handleiding RACING MANUAL (Part 2) Datum: 8 oktober 2009 Alle foto s (behalve foto s 4-8 en A en B) en tekst zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen NIET gebruikt of gepubliceerd worden zonder

Nadere informatie

Insigne Zeilen CWO Kielboot I

Insigne Zeilen CWO Kielboot I Insigne Zeilen CWO Kielboot I Zeeverkenners 1 Scouting Loevestein Insigne Zeilen (rood) CWO Kielboot I Het CWO-diploma Kielboot I is bedoeld voor personen die blijk hebben gegeven de volgende onderdelen

Nadere informatie

Examen CWO kielboot I

Examen CWO kielboot I Examen CWO kielboot I Werkgroep CWO-examenvragen Nautische commissie waterwerk Scouting Nederland Legenda afbeeldingen Wind Wit licht Stroom Geel licht Koers Blauw licht Klein zeilschip Groen licht Klein

Nadere informatie

Bij meer wind en hogere golven, mast meer naar achteren zetten. Bij weinig wind en geen golven meer naar voren (maximaal rechtop.)

Bij meer wind en hogere golven, mast meer naar achteren zetten. Bij weinig wind en geen golven meer naar voren (maximaal rechtop.) Trimtips Dart 18 Uit het Dart infoboekje: 1. Optuigen en Trimmen 1.1 Trampoline en hangbanden Wanneer de trampoline gemonteerd is, is het raadzaam er even een paar keer over heen te open. Je ziet dan dat

Nadere informatie

Eisen Insigne zeiler (groen) CWO-Kb-II

Eisen Insigne zeiler (groen) CWO-Kb-II Eisen Insigne zeiler (groen) CWO-Kb-II Eisen praktijk 1. Het schip zeilklaar en nachtklaar maken Controle inventaris. Eventueel schip schoon/droog maken. Zonodig sluitingen controleren. Fok aanslaan: val

Nadere informatie

Dit boekje is van: ...

Dit boekje is van: ... Dit boekje is van:... Aftekenlijst voor het CWO 1 Diploma Praktijk Eisen: CWO 1 Lelievlet zeilklaar maken en aftuigen Lelievlet compleet opdoeken Afmeren op eigen ligplaats Korte afstand wrikken, (bij

Nadere informatie

Naam: Geboorte datum: Adres: Postcode: Datum: Instructeur/trise:

Naam: Geboorte datum: Adres: Postcode: Datum: Instructeur/trise: Naam: Geboorte datum: Adres: Postcode: Datum: Instructeur/trise: De Windroos Bootonderdelen Schiemanswerk: 8-knoop schootsteek platte knoop mastworp paalsteek Halve steek slipsteek met daarop een halve

Nadere informatie

Examen CWO kielboot II

Examen CWO kielboot II Examen CWO kielboot II Werkgroep CWO-examenvragen Nautische commissie waterwerk Scouting Nederland Legenda afbeeldingen Wind Wit licht Stroom Geel licht Koers Blauw licht Klein zeilschip Groen licht Klein

Nadere informatie

WV het Bovenwater. Theorie CWO 1. Naam: Groep:

WV het Bovenwater. Theorie CWO 1. Naam: Groep: WV het Bovenwater Theorie CWO 1 Naam: Groep: Inhoudsopgave {TOC \O "1-3" \H \Z \U} 1 Zeiltheorie Er is een ding heel belangrijk bij het zeilen, dat is je boot. Je boot heeft heel veel onderdelen en jij

Nadere informatie

Halzen. met. Clipper Stad Amsterdam

Halzen. met. Clipper Stad Amsterdam Halzen met Clipper Stad Amsterdam Hier weer een klein theorie lesje manoeuvreren onder zeil met Clipper Stad Amsterdam. Als je het vorige stukje dat ik had geschreven hebt gelezen, dan weet je dat we het

Nadere informatie

Naam :... Theorie optimisten 3 DWSV 1

Naam :... Theorie optimisten 3 DWSV 1 Naam :.......... Hoofdstuk 1: Boeien ronden Hoofdstuk 2: Gijpen in een parcours Hoofdstuk 3: Wedstrijdregels en wedstrijd oefenen Hoofdstuk 4: Voorrangsregels Hoofdstuk 5: Zeilen voor gevorderden Hoofdstuk

Nadere informatie

RS-Feva. Handleiding. RACING MANUAL (Part I)

RS-Feva. Handleiding. RACING MANUAL (Part I) RS-Feva Handleiding RACING MANUAL (Part I) Datum: 8 oktober 2009 Alle foto s (behalve foto s 4-8 en A en B) en tekst zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen NIET gebruikt of gepubliceerd worden zonder

Nadere informatie

10 (wedstrijd) TIPS VOOR PATINZEILERS

10 (wedstrijd) TIPS VOOR PATINZEILERS 10 (wedstrijd) TIPS VOOR PATINZEILERS 05 AUG 2007 NORTH SEA PATIN SAILORS BEACHCLUB DE WINDHAAN 1 1/ koers- of snelheidsschema: (figuur 1) onderling verband tussen windrichting, koers en snelheid voorbeeld

Nadere informatie

Leidraad Jeugdzeilen

Leidraad Jeugdzeilen Leidraad Jeugdzeilen Jeugdzeilen Bij de CWO (Commissie Watersport Opleidingen) spreekt men van Jeugdzeilen als het personen betreft van maximaal 15 jaar. Jeugdzeilen eenmans I voor de beginnende zeiler

Nadere informatie

Theorie Eisen Kielboot 1

Theorie Eisen Kielboot 1 Theorie Eisen Kielboot 1 Theorie Eisen Kielboot 1 1 - Schiemanswerk De volgende knopen en steken kennen en op verzoek kunnen leggen: achtknoop, twee halve steken waarvan de eerste slippend, paalsteek,

Nadere informatie

Dit examen bestaat uit 35 multiple choice vragen. Je bent geslaagd als je: 25 van de 35 vragen goed hebt

Dit examen bestaat uit 35 multiple choice vragen. Je bent geslaagd als je: 25 van de 35 vragen goed hebt Dit examen bestaat uit 35 multiple choice vragen. Je bent geslaagd als je: 25 van de 35 vragen goed hebt Dit oefenexamen lijkt erg op het echte examen. Als je wilt weten of je alles goed hebt begrepen

Nadere informatie

CWO II Theorie. 1. Schiemanswerk. 2. Zeiltermen. Op deze pagina vind je de theorie van CWO II KB. Het is een aanvulling op de theorie CWO I.

CWO II Theorie. 1. Schiemanswerk. 2. Zeiltermen. Op deze pagina vind je de theorie van CWO II KB. Het is een aanvulling op de theorie CWO I. CWO II Theorie Op deze pagina vind je de theorie van CWO II KB. Het is een aanvulling op de theorie CWO I. 1. Schiemanswerk Mastworp (met slipsteek als borg) Met deze knoop leg je een boot vast aan een

Nadere informatie

WSV De Maas Venlo. (Wedstrijd)regels voor zeilers: (uitleg van de gebruikte zeiltermen, zie bjilage 1)

WSV De Maas Venlo. (Wedstrijd)regels voor zeilers: (uitleg van de gebruikte zeiltermen, zie bjilage 1) (Wedstrijd)regels voor zeilers: (uitleg van de gebruikte zeiltermen, zie bjilage 1) Bij het (wedstrijd)zeilen hebben we een aantal voorrangsregels en "wedstrijdafspraken", waaraan elke deelnemer zich zal

Nadere informatie

Zeil instructies voor de Texelstroom

Zeil instructies voor de Texelstroom Zeil instructies voor de Texelstroom Alvorens men mee gaat zeilen is het aan te bevelen om de termen die gebezigd worden te leren zodat men snel de handelingen kan leren. Let erop dat alle handelingen

Nadere informatie

Als het Holtus eiland met zijn onafscheidelijke Ome Jan eens kon praten, wat zou het n verzameling worden van spetterend jeugdplezier en spannende

Als het Holtus eiland met zijn onafscheidelijke Ome Jan eens kon praten, wat zou het n verzameling worden van spetterend jeugdplezier en spannende Als het Holtus eiland met zijn onafscheidelijke Ome Jan eens kon praten, wat zou het n verzameling worden van spetterend jeugdplezier en spannende avonturen van zo velen in den lande. MOGE HET ZO BLIJVEN!

Nadere informatie

Handleiding Max Fun 25.

Handleiding Max Fun 25. Handleiding Max Fun 25. Deze handleiding is opgezet om snel de Max Fun 25 te leren kennen, en is gericht aan zowel beginnende en min-of-meer ervaren Max Fun zeilers. Het zou zonde zijn om elke keer opnieuw

Nadere informatie

RS-Feva. Handleiding. RACING MANUAL (Part 3)

RS-Feva. Handleiding. RACING MANUAL (Part 3) RS-Feva Handleiding RACING MANUAL (Part 3) Datum: 8 oktober 2009 Alle foto s (behalve foto s 4-8 en A en B) en tekst zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen NIET gebruikt of gepubliceerd worden zonder

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE THEORIE-EISEN Kielboot I, II en III

TOELICHTING OP DE THEORIE-EISEN Kielboot I, II en III TOELCHTNG OP DE THEORE-ESEN Kielboot, en (Bron: Handboek Opleidingen 2013, deel 3: Aan boord instructie) 1. Schiemanswerk De volgende knopen en steken kennen en op verzoek kunnen leggen: achtknoop, twee

Nadere informatie

Inhoudsopgave hoofdstuk 5 Kielboot...1. 5.0 Algemeen diploma Kielboot... 2. 5.1 Richtlijnen voor toetsing... 3. 5.2 Schip en uitrusting...

Inhoudsopgave hoofdstuk 5 Kielboot...1. 5.0 Algemeen diploma Kielboot... 2. 5.1 Richtlijnen voor toetsing... 3. 5.2 Schip en uitrusting... Inhoudsopgave hoofdstuk 5 Kielboot Handboek Opleidingen 2005 Hoofdstuk 5 Inhoudsopgave hoofdstuk 5 Kielboot...1 5.0 Algemeen diploma Kielboot... 2 5.1 Richtlijnen voor toetsing... 3 5.2 Schip en uitrusting...

Nadere informatie

HANDBOEK. JEUGDZEILEN CATAMARAN Alles wat je moet weten, van beginner tot gevorderde

HANDBOEK. JEUGDZEILEN CATAMARAN Alles wat je moet weten, van beginner tot gevorderde HANDBOEK JEUGDZEILEN CATAMARAN Alles wat je moet weten, van beginner tot gevorderde Versie 2013 "Catamaranvaren is rock & rollen op het water" WELKOM BIJ HET JEUGDZEILEN Sinds 2008 heeft Catclub Zeeland

Nadere informatie

Koppels en krachten. Hoe werkt mijn cat?

Koppels en krachten. Hoe werkt mijn cat? Koppels en krachten Hoe werkt mijn cat? Wie ben ik? Naam: Tom Broekhuijsen Zeilervaring: Polyvalk, FJ, Laser, Hobie 16 Instructie op: EHZ, ZOL, Morra Opleiding: lucht- en ruimtevaarttechniek Waarschuwing

Nadere informatie

YSCO Diploma zeilen NASAF 2 Criteria + Theorie

YSCO Diploma zeilen NASAF 2 Criteria + Theorie YSCO Diploma zeilen NASAF 2 Criteria + Theorie Chris Koppenaal 2012 Youth Sailing Curacao Organisation Diploma zeilen In dit document is te vinden wat voor kennis en kunde er nodig is om te slagen voor

Nadere informatie

Deel 1: Jeugdinstructie 1.3 Jeugdzeilen catamaran

Deel 1: Jeugdinstructie 1.3 Jeugdzeilen catamaran 1.3 Jeugdzeilen catamaran Inhoud 1.3.1 Algemeen diploma Jeugdzeilen...2 1.3.2 Richtlijnen voor toetsing...3 1.3.3 Boot en uitrusting...4 1.3.4 Diploma Jeugdzeilen Catamaran I...5 1.3.4.1 Eisen Praktijk...5

Nadere informatie

Les 5: Voorrangsregels Watersportvereniging Monnickendam

Les 5: Voorrangsregels Watersportvereniging Monnickendam Les 5: Voorrangsregels Watersportvereniging Monnickendam Binnenvaartpolitieregelement (BPR) REGELEMENT TER VOORKOMING VAN AANVARING OF AANDRIJVING OP DE OPENBARE WATEREN Net als op straat zijn er ook op

Nadere informatie

Deel 1: Jeugdinstructie 1.2 Jeugdzeilen tweemans

Deel 1: Jeugdinstructie 1.2 Jeugdzeilen tweemans 1.2 Jeugdzeilen tweemans Inhoud 1.2.1 Algemeen diploma Jeugdzeilen...2 1.2.2 Richtlijnen voor toetsing...3 1.2.3 Boot en uitrusting...4 1.2.4 Diploma Jeugdzeilen Tweemans I...5 1.2.4.1 Eisen Praktijk...5

Nadere informatie

Deel 3: Aan boord instructie 3.1 Kielboot

Deel 3: Aan boord instructie 3.1 Kielboot 3.1 Kielboot Inhoud 3.1.1 Algemeen diploma Kielboot... 2 3.1.2 Richtlijnen voor toetsing... 3 3.1.3 Boot en uitrusting... 4 3.1.4 Diploma Kielboot I... 5 3.1.4.2 Eisen Theorie... 5 3.1.4.3 Toelichting

Nadere informatie

Welkom. De zeilinstructeurs van Wavie

Welkom. De zeilinstructeurs van Wavie Theorie Kielboot Inhoudsopgave Welkom: blz. 3 Veiligheid: blz. 4 Onderdelen van een boot: blz. 5 Windrichting: blz. 6 en 7 Schiemanswerk: blz. 8 en 9 Terminologie: blz. 10 Reglementen: blz.11 t/m 14 2

Nadere informatie

DEELINSIGNE VI ZEILEN

DEELINSIGNE VI ZEILEN HANDBOEK TRAINING NAUTISCHE VAARDIGHEDEN DEELINSIGNE VI ZEILEN BREVET VAN ROERGANGER STILSTAAND WATER - STROMEND WATER ZEILEN - ROEIEN Commissariaat Zeescouts VVKSM INHOUDSTABEL DEELINSIGNE 6 ZEILEN INHOUDSTABEL

Nadere informatie

Technieken in het optimist zeilen. Zoals wij deze graag aanleren op de KWVL.

Technieken in het optimist zeilen. Zoals wij deze graag aanleren op de KWVL. Technieken in het optimist zeilen. Zoals wij deze graag aanleren op de KWVL. 1 Inhoudsopgave Inleiding. 2 4 kernpunten binnen de zeiltechniek.. 4 Houding in de boot 5 Hangen 7 Sturen met de joystick. 9

Nadere informatie

Kielboot insigne eisen CWO handboek opleidingen 2007 en NTR 1999

Kielboot insigne eisen CWO handboek opleidingen 2007 en NTR 1999 Bronnen CWO opleidingenboek Hoofdstuk 5 CWO Kielboot januari 2007 Nautisch technische richtlijnen Scouting Nederland Inhoudsopgave 5.0 Algemeen CWO Diploma kielboot...2 5.1 Richtlijnen voor toetsing 5.1.1

Nadere informatie

Kielboot (versie 2012)

Kielboot (versie 2012) Eisen Kielboot Kielboot (versie 2012) 1 Betreft de eisen zoals beschreven in het Handboek Opleidingen 2011 van de CWO. Hoofdstuk 5 gaat over de eisen voor Kielboot opgesteld in januari 2011. Bij deze uitgave

Nadere informatie

INSTRUCTIEBOEKJE LICHTMATROOS ZV CANISIUS NIJMEGEN INHOUD

INSTRUCTIEBOEKJE LICHTMATROOS ZV CANISIUS NIJMEGEN INHOUD INHOUD INHOUD BLZ. 01 VOORWOORD BLZ. 02 DE WINDROOS BLZ. 03 ONDERDELEN VAN DE LELIEVLET BLZ. 04 BEDIENING VAN DE FOK BLZ. 08 KNOPEN EN STEKEN BLZ. 10 ROEICOMMANDO S BLZ. 14 AFMEREN BLZ. 16 HET FORNUIS

Nadere informatie

WSB CLUBAVOND LEER GIJPEN OP NIVEAU

WSB CLUBAVOND LEER GIJPEN OP NIVEAU WSB CLUBAVOND LEER GIJPEN OP NIVEAU WWW.WINDSURFINGBERKENDONK.NL PRAKTIJK EN THEORIE LES Lesonderwerp: Gijpen Doestelling: Aan het einde van beide lessen kan je de gijp op een hoger niveau uitvoeren. UITGANGSTELLING

Nadere informatie

Lesprogramma CWO I praktijk WSB Helmond

Lesprogramma CWO I praktijk WSB Helmond Lesprogramma CWO I praktijk WSB Helmond zaterdag 21 juni 1 CWO I 10.00 uur / 12.30 uur Oever: Op- en aftuigen blz. 4 Dragen van board en tuig blz. 7 Simulator: Basis- en vaarhouding blz. 8 Overstag blz.

Nadere informatie

CWO KB 1 Instructie boek Zeeverkennersgroep De Argonauten

CWO KB 1 Instructie boek Zeeverkennersgroep De Argonauten Zeeverkennersgroep De Argonauten 1. Voorwoord Het CWO Kielboot 1 insigne is het eerste zeilinsigne dat je bij scouting kan behalen. Het is een zeil-insigne waarmee je kunt aantonen dat je de basisvaardigheden

Nadere informatie

Instructieboekje Roei-insigne

Instructieboekje Roei-insigne Instructieboekje Roeiinsigne Scouting Willem de Zwijger, Delft Zeeverkenners 2005, Fons Huijs Het roeiinsigne Het roeiinsigne is een nautisch vaardigheidsinsigne dat we afgeven aan zeeverkenners die hebben

Nadere informatie

Inhoudsopgave hoofdstuk 5 Kielboot

Inhoudsopgave hoofdstuk 5 Kielboot Inhoudsopgave hoofdstuk 5 Kielboot Handboek Opleidingen 2011 Hoofdstuk 5 5.0 Algemeen diploma Kielboot... 2 5.1 Richtlijnen voor toetsing... 3 5.2 Boot en uitrusting... 4 5.3 Diploma Kielboot I... 5 5.3.1

Nadere informatie

Een dwarsgetuigdschip vaart prima met de wind mee.maar veel minder goed met halve wind of aan de wind.

Een dwarsgetuigdschip vaart prima met de wind mee.maar veel minder goed met halve wind of aan de wind. 1 2 3 Lateraalpunt:het middelpunt van de dwarskrachten die onder water ontstaan. Het lateraalpunt valt ongeveer in de kiel (of het zwaard) en noemen we punt L. Zie het boek van Hoefnagels, pagina 309.

Nadere informatie

Instructie. Roeien. Sturen. Omslaan-avond. Theorie-avond

Instructie. Roeien. Sturen. Omslaan-avond. Theorie-avond Instructie Laat de leerling een extra set droge roei- dan wel burgerkleding en schoenen bij zich hebben. Laat de bril afzetten of vastmaken met een touwtje. Het traject van de opleiding tot het Sc 2 niveau

Nadere informatie

WELKOM BIJ DE JEUGDZEILOPLEIDING VAN DE WSV HOORN (WSV

WELKOM BIJ DE JEUGDZEILOPLEIDING VAN DE WSV HOORN (WSV WELKOM BIJ DE JEUGDZEILOPLEIDING VAN DE WSV HOORN (WSV =Watersport Vereniging) Een beginnende zeiler of iemand die voor het eerst gaat varen heeft meestal geen idee wat hem of haar te wachten staat. Welke

Nadere informatie

Ter ondersteuning van die boek zijn er ook diverse CWO instructiespellen & oefenexamens gemaakt die te vinden zijn op: www.cwowestland.

Ter ondersteuning van die boek zijn er ook diverse CWO instructiespellen & oefenexamens gemaakt die te vinden zijn op: www.cwowestland. Woord vooraf Dit boekje is geschreven voor kielboot I als aanvulling op het cursusmateriaal van de Kleine admiraliteit t Westland. Dit boekje kan gebruikt worden om de jongsten zeeverkenners kennis te

Nadere informatie

1.1.1 ALGEMEEN DIPLOMA JEUGDZEILEN RICHTLIJNEN VOOR TOETSING BOOT EN UITRUSTING... 4

1.1.1 ALGEMEEN DIPLOMA JEUGDZEILEN RICHTLIJNEN VOOR TOETSING BOOT EN UITRUSTING... 4 1.1 Jeugdzeilen Eenmans DEEL1: JEUGDINSTRUCTIE 1.1 JEUGDZEILEN EENMANS 1.1.1 ALGEMEEN DIPLOMA JEUGDZEILEN... 2 1.1.2 RICHTLIJNEN VOOR TOETSING... 3 1.1.3 BOOT EN UITRUSTING... 4 1.1.4 DIPLOMA JEUGDZEILEN

Nadere informatie

Deel 1: Jeugdinstructie 1.1 Jeugdzeilen eenmans

Deel 1: Jeugdinstructie 1.1 Jeugdzeilen eenmans 1.1 Jeugdzeilen eenmans Inhoud 1.1.1 Algemeen diploma Jeugdzeilen... 2 1.1.2 Richtlijnen voor toetsing... 3 1.1.3 Boot en uitrusting... 4 1.1.4 Diploma Jeugdzeilen Eenmans I... 5 1.1.4.1 Eisen Praktijk...

Nadere informatie

Wedstrijdzeilen voor dummies

Wedstrijdzeilen voor dummies Wedstrijdzeilen voor dummies De start De startlijn ligt altijd dwars (90graden) op de wind. Het is de bedoeling dat je tegen de wind in start. Je zult dus aan de wind over de startlijn moeten varen. De

Nadere informatie

De startgids voor wedstrijdzeilen

De startgids voor wedstrijdzeilen De startgids voor wedstrijdzeilen (gecopieerd van OCN club NL) De start is één van de meest belangrijke en mogelijk één van de meest frustrerende onderdelen van het wedstrijdzeilen.het lijkt erop dat bepaalde

Nadere informatie

Deel 1: Jeugdinstructie 1.4 Jeugdzeilen kielboot

Deel 1: Jeugdinstructie 1.4 Jeugdzeilen kielboot 1.4 Jeugdzeilen kielboot Inhoud 1.4.1 Algemeen diploma Jeugdzeilen...2 1.4.2 Richtlijnen voor toetsing...3 1.4.3 Boot en uitrusting jeugdzeilen kielboot...4 1.4.4 Diploma Jeugdzeilen Kielboot I...5 1.4.4.2

Nadere informatie

Handleiding Internationale Surf- en Zeilpas

Handleiding Internationale Surf- en Zeilpas Vlaamse Yachting Federatie Zuiderlaan 13 9000 Gent T 09 243 11 20 F 09 243 11 39 info@vyf.be - www.vyf.be Handleiding Internationale Surf- en Zeilpas deel zeilen 1-mansboten en meermansboten 13/05/2003

Nadere informatie

BINNENVAART POLITIE REGELEMENT (BPR)

BINNENVAART POLITIE REGELEMENT (BPR) BINNENVAART POLITIE REGELEMENT (BPR) Theorie eisen reglementen (BPR) voor CWOIII Kennis van de volgende artikelen en de uitwijkbepalingen in de betreffende situaties kunnen toepassen: Art. 1.01 i Definitie

Nadere informatie

Roeicommando s. Bij de commando s worden de volgende termen gebruikt:

Roeicommando s. Bij de commando s worden de volgende termen gebruikt: Roeicommando s In de roeisport is het gebruik van commando s nodig om de boot bestuurbaar en hanteerbaar te houden. Op het water zijn de roeiers de motor van de boot. Zij moeten samenwerken om vooruit

Nadere informatie

Frederik.Vermeulen@kotnet.org

Frederik.Vermeulen@kotnet.org Frederik.Vermeulen@kotnet.org Wat is trim? Trim is het afstellen van een boot zodanig dat optimale aëro- en hydrodynamische krachten worden opgewekt. 1 Loef-lijtrim Wat? Het afstellen van de koersstabiliteit

Nadere informatie

1 In de figuur moet je aangeven welke termen/namen er bij de verschillende nummers horen. Welke combinatie is goed?

1 In de figuur moet je aangeven welke termen/namen er bij de verschillende nummers horen. Welke combinatie is goed? Nautisch Inzicht 1 In de figuur moet je aangeven welke termen/namen er bij de verschillende nummers horen. Welke combinatie is goed? a) de hoge wal, loef- en lijzijde; b) de lage wal, lij- en loefzijde;

Nadere informatie

Zeilen met een punter

Zeilen met een punter Zeilen met een punter Op ze en volgen 5 bladzijn staat hoe je echt kunt zeilen met een originele Gieterse zeilpunter. Op ze tekening staan belangrijkste onrlen van zeilpunter: tophoek roer spriet spriet

Nadere informatie

Theorie optimisten 1 DWSV 1. Naam :...

Theorie optimisten 1 DWSV 1. Naam :... Theorie optimisten 1 DWSV 1 Naam :......... een plattegrond van de foppenplas. Als je op het plaatje klikt zie je een luchtfoto. Theorie optimisten 1 DWSV 2 Hoofdstuk 1: Zorg goed voor jezelf Hoofdstuk

Nadere informatie

Instructie. Roeien. Sturen. Omslaan-avond. Theorie-avond

Instructie. Roeien. Sturen. Omslaan-avond. Theorie-avond Instructie Laat de leerling een extra set droge roei- dan wel burgerkleding en schoenen bij zich hebben. Laat de bril afzetten of vastmaken met een touwtje. Het traject van de opleiding tot het Sc 2 niveau

Nadere informatie

Wedstrijdzeilen GESCHIEDENIS 3 VOOR DE WEDSTRIJD 3 TRIMMEN VAN DE ZEILEN 4 DE WEDSTRIJDBAAN 7 DE START 8 HET TACTIEK VAN HET STARTEN 10

Wedstrijdzeilen GESCHIEDENIS 3 VOOR DE WEDSTRIJD 3 TRIMMEN VAN DE ZEILEN 4 DE WEDSTRIJDBAAN 7 DE START 8 HET TACTIEK VAN HET STARTEN 10 INHOUDSOPGAVE GESCHIEDENIS 3 VOOR DE WEDSTRIJD 3 TRIMMEN VAN DE ZEILEN 4 DE WEDSTRIJDBAAN 7 DE START 8 HET TACTIEK VAN HET STARTEN 10 REGLEMENTEN 13 VOORRANGSREGELS ALGEMEEN 14 VOORRANGSREGELS BIJ DE START

Nadere informatie

Deel 2: Afstandsinstructie 2.3 Catamaran

Deel 2: Afstandsinstructie 2.3 Catamaran 2.3 Catamaran Inhoud 2.3.1 Algemeen diploma Catamaran... 2 2.3.2 Richtlijnen voor toetsing... 3 2.3.3 Boot en uitrusting... 4 2.3.4 Diploma Catamaran I... 5 2.3.4.2 Eisen Theorie... 5 2.3.4.3 Toelichting

Nadere informatie

Hoe stel ik mijn mm boot af vooral de zeilen dat is het belangrijkste en waar zeil ik mee

Hoe stel ik mijn mm boot af vooral de zeilen dat is het belangrijkste en waar zeil ik mee Wedstrijd MM klasse 28 juni Hoe stel ik mijn mm boot af vooral de zeilen dat is het belangrijkste en waar zeil ik mee De ROMP: Deze is voor iedereen gelijk het onderhoud gewoon zorgen dat hij schoon is

Nadere informatie

Werkstuk door een scholier 3547 woorden 27 maart keer beoordeeld

Werkstuk door een scholier 3547 woorden 27 maart keer beoordeeld Werkstuk door een scholier 3547 woorden 27 maart 2004 7 387 keer beoordeeld Vak LO Inhoud -voorwoord -inleiding -hoofdstukken 1. De geschiedenis van de zeilkunst 2. Een zeilboot en de onderdelen 3. Soorten

Nadere informatie

De bovenboei. In dit artikel wil ik op een paar punten ingaan die mij na aan het hart liggen binnen de Splash en Flash klasse.

De bovenboei. In dit artikel wil ik op een paar punten ingaan die mij na aan het hart liggen binnen de Splash en Flash klasse. De bovenboei Ter illustratie zijn een paar video beelden van de bovenboei tijden wedstrijden in Sneek. zin is niet af 1892 Dit past en mag NIET! In dit artikel wil ik op een paar punten ingaan die mij

Nadere informatie

Krachten. Hoe en waarom zeilt een zeilboot? Bert Stals, 1 februari 2019

Krachten. Hoe en waarom zeilt een zeilboot? Bert Stals, 1 februari 2019 Krachten Hoe en waarom zeilt een zeilboot? Bert Stals, 1 februari 2019 Programma Krachten en krachten combineren Waarom gaan we niet steeds harder (tegenkrachten aan het werk) Momenten (krachten en armen)

Nadere informatie

Zeilwoordenlijst voor waterscouting. De belangrijke vreemde woorden en begrippen voor de beginnende bemanningsleden.

Zeilwoordenlijst voor waterscouting. De belangrijke vreemde woorden en begrippen voor de beginnende bemanningsleden. Zeilwoordenlijst voor waterscouting. De belangrijke vreemde woorden en begrippen voor de beginnende bemanningsleden. A Aanliggen: Zeilstand waarbij de wind de welving van het zeil goed kan volgen. Aanslaan:

Nadere informatie

Examen CWO roeien III

Examen CWO roeien III Examen CWO roeien III Werkgroep CWO-examenvragen Nautische commissie waterwerk Scouting Nederland Legenda afbeeldingen Wind Wit licht Stroom Geel licht Koers Blauw licht Klein zeilschip Groen licht Klein

Nadere informatie

Leskaart CWO 2 Zeezeilen

Leskaart CWO 2 Zeezeilen Naam Cursist: Naam Instructeur: Datum: TKN: j/n Marifoon: j/n Marcom: A/B RR&P: j/n Leskaart CWO 2 Zeezeilen Het CWO-diploma Zeezeilen li is bestemd voor personen van 16 jaar of ouder, die blijk hebben

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing gennaker Liberté

Gebruiksaanwijzing gennaker Liberté Gebruiksaanwijzing gennaker Liberté In dit document is de Nederlandse gebruiksaanwijzing van de leverancier en de Engelse gebruiksaanwijzing van de zeilmaker voor de gennaker op de Liberté opgenomen. Wanneer

Nadere informatie

Instructieboekje Zeilinsigne

Instructieboekje Zeilinsigne Instructieboekje Zeilinsigne Scouting Willem de Zwijger, Delft Zeeverkenners 2005, Fons Huijs Het zeilinsigne Het zeilinsigne is een nautisch vaardigheidsinsigne dat we afgeven aan zeeverkenners die hebben

Nadere informatie

Instructiemateriaal voor het diploma CWO Roeiboot 1/2 Met bijbehorend insigne roeien Wilhelminagroep Zeeverkenners

Instructiemateriaal voor het diploma CWO Roeiboot 1/2 Met bijbehorend insigne roeien Wilhelminagroep Zeeverkenners Instructiemateriaal voor het diploma CWO Roeiboot 1/2 Met bijbehorend insigne roeien Roeicommando s Commando s worden altijd in twee woorden gezegd. Het eerste woord geeft een soort waarschuwing, zo iets

Nadere informatie

Examen CWO kielboot III

Examen CWO kielboot III Examen CWO kielboot III Werkgroep CWO-examenvragen Nautische commissie waterwerk Scouting Nederland Legenda afbeeldingen Wind Wit licht Stroom Geel licht Koers Blauw licht Klein zeilschip Groen licht Klein

Nadere informatie

Insigne Roeien CWO Roeien I II

Insigne Roeien CWO Roeien I II Insigne Roeien CWO Roeien I II Zeeverkenners 1 Scouting Loevestein Insigne Roeien Het insigne roeien (CWO-diploma Roeien I/II) wordt uitgereikt aan personen die de volgende onderdelen onder gunstige omstandigheden

Nadere informatie

De regels van het Wedstrijdzeilen een korte uitleg

De regels van het Wedstrijdzeilen een korte uitleg De regels van het Wedstrijdzeilen een korte uitleg Stefan Kruijswijk Navigator/Tacticus van de Xavante Disclaimer: Ik ben sinds 2000 navigator/tacticus op de Xavante, maar heb geen speciale licentie. Ik

Nadere informatie

R W B Gl Gr. Dit examen bestaat uit 40 multiple choice vragen. Je bent geslaagd als je: 28 van de 40 vragen goed hebt

R W B Gl Gr. Dit examen bestaat uit 40 multiple choice vragen. Je bent geslaagd als je: 28 van de 40 vragen goed hebt Dit examen bestaat uit 40 multiple choice vragen. Je bent geslaagd als je: 28 van de 40 vragen goed hebt Dit oefenexamen lijkt erg op het echte examen. Als je wilt weten of je alles goed hebt begrepen

Nadere informatie

De roeier die het dichtst bij de stuurman zit. Tevens de roeier die het tempo aangeeft

De roeier die het dichtst bij de stuurman zit. Tevens de roeier die het tempo aangeeft Dit is een kort overzicht van de belangrijkste begrippen en commando s die tijdens de introductiecursus van ISALA aan de orde komen. Dus geen compleet overzicht... er zijn er nog veel meer! Als je besluit

Nadere informatie

Hoe moeten de roeiers instappen?

Hoe moeten de roeiers instappen? Hoe moeten de roeiers instappen? Schuif de boot iets van het vlot af. Houdt met de vlothand het vlot en de rigger vast. Zet het rolbankje halverwege de slidings. Het instapcommando is: instappen gelijk;

Nadere informatie

Egmondse Zeehelden. Jeugdzeilen Catclub Egmond

Egmondse Zeehelden. Jeugdzeilen Catclub Egmond Egmondse Zeehelden Jeugdzeilen Catclub Egmond INHOUDSOPGAVE Welkom bij het Jeugdzeilen. 3 De cursus. 4 Afspraken en regels. 4 De ouders/verzorgers. 5. Deel 1: Beginnend zeiler. 5 Onderdelen cursus. 6 Onderdelen

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding 4. Bijlagen 133 I EHBO 134 II Knopen, steken, takelingen en de oogsplits 136 III Een open kielboot tot in detail 138.

INHOUD. Inleiding 4. Bijlagen 133 I EHBO 134 II Knopen, steken, takelingen en de oogsplits 136 III Een open kielboot tot in detail 138. INHOUD Inleiding 4 Deel 1 Meezeilen 5 Welkom aan boord 6 Meezeilen 12 De wind in de zeilen 16 Sturen met de zeilen 20 Aan het roer 22 Op aanvaringskoers? 24 Deel 2 De boot langs de wal 27 De boot zeilklaar

Nadere informatie

Het ROEIEN en de vaarregels

Het ROEIEN en de vaarregels Het ROEIEN en de vaarregels Net als op de openbare weg gelden op het openbare water verkeersregels. En dus ook varend met de roeiboten van de K.W.V.L. moeten we ons daar aan houden. Veel van de regelgeving

Nadere informatie