Samenvatting Natuurkunde Warmte

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting Natuurkunde Warmte"

Transcriptie

1 Samenvatting Natuurkunde Warmte Samenvatting door een scholier 2231 woorden 16 oktober keer beoordeeld Vak Natuurkunde Samenvatting warmte 1 Effecten van verwarmen: - temperatuurverhoging - volumevergroting Schatten van temperatuur: Is heel onnauwkeurig. Meten van temperatuur: Mbv een thermometer. Eenheid van temperatuur is: graad Celsius (oc). Thermometer: Instrument om de temperatuur te meten. Meet in graden Celsius. Dichtheid: Geeft aan hoe dicht materiaal op elkaar zit. Ofwel: De hoeveelheid massa per volume-eenheid. bv. g/l of kg/m3 of g/ml. Dichtheidverandering: Door verwarmen wordt de dichtheid altijd kleiner. Pagina 1 van 16

2 (Het materiaal zit minder dicht op elkaar) Want: Door verwarmen wordt het volume groter. Maar de massa blijft gelijk. Berekenen van de dichtheid: dichtheid = massa : volume. bv. g/ml = g : ml kg/m3 = kg : m3 (massa = dichtheid x volume.) (volume = massa : dichtheid.) Massa: De hoeveelheid materiaal/stof waaruit een voorwerp of portie bestaat. Geef je aan in gram of kilogram. Massa kan alleen veranderen door er iets bij te doen of af te halen. Volume: De hoeveelheid ruimte dat een voorwerp of portie inneemt. Geef je aan in ml, L, m3, dm3. Druk: In een afgesloten ruimte met flexibele wanden blijft de druk gelijk (1 bar). Voorbeelden van flexibele wand: plastic zak, omgekeerde maatcilinder. Samenvatting warmte 2 Effekten van verwarmen (van vaste stoffen en vloeistoffen): - temperatuurverhoging - volumevergroting Dichtheidverandering: Bij vaste stoffen en vloeistoffen wordt de dichtheid kleiner door verwarmen. Slimmigheidjes bij volumemeting: Pagina 2 van 16

3 - bol en ring (bol zet uit, past niet meer door ring) - erlenmeyer met buis (vloeistof stijgt in dunne buis) Brander: (Schrijf het stukje "werken met een gasbrander" op blz 7 / 8 over) Samenvatting Warmte 3 Uitzetting: volumevergroting.(langer worden, als het een staaf is) Twee verschillende materialen zetten op een verschillende manier uit. Inkrimpen: volumeverkleining.(korter worden) Vloeistofthermometer: Geeft de temperatuur aan doordat een vloeistof uitzet bij verwarmen. ('erlenmeyer met buis' methode ) Gasthermometer: Geeft de temperatuur aan doordat een gas uitzet bij verwarmen. ('omgekeerde maatcilinder met lucht' methode) IJken: Het streepjes zetten met de juiste getallen erbij (bv de temperatuur). Je maakt dan van een apparaat of opstelling een meetinstrument. Bimetaal: Twee verschillende metalen die op elkaar vast zitten. Door het verschil in uitzetten van de twee soorten materialen zal een bimetaal altijd krom worden. Het materiaal dat het meest uitzet, zit altijd in de 'buitenbocht'. Toepassingen van bimetalen: Om de gastoevoer in een kachel af te sluiten (beveiliging van de waakvlam). Of als onderdeel in een elektrische schakelaar. Thermokoppel: Twee in elkaar gedraaide draden die een klein electrisch stroompje afgeven. Dit stroompje kun je gebruiken om een apparaat aan of uit te schakelen. Of om temperaturen mee te meten. Pagina 3 van 16

4 Gas dat (door een kleine opening) stroomt maakt een sissend geluid. Samenvatting Warmte 4 Effekten van verwarmen: - Temperatuurverhoging - Volumevergroting (bij flexibele ruimtes) - Drukverhoging (bij vaste ruimtes) (-dichtheidverkleining als het volume groter wordt) Meer, minder of evenveel: Bij verwarmen geldt: Als het volume meer wordt, dan blijft de massa evenveel maar wordt de dichtheid minder. Samenvatting Warmte 5 Manieren van verwarmen, warmte Manieren van verwarmen: -Mbv een blokje messing, warmte uit heet water naar koud water overbrengen. -Mbv een brander -Mbv een fohn -Via de handen Temperatuurverandering: Door mbv een blokje messing, warmte uit heet water te halen wordt dit hete water kouder (temperatuur wordt lager). Wordt daarna het verwarmde blokje in koud water gehangen, dan stijgt de temperatuur van het koude water (wordt warmer). Warmte als bedenksel: Als heet water koud wordt, dan verdwijnt er "iets" uit dit hete water. Dit "iets" hebben natuur-/scheikundigen warmte genoemd. Warmte is dus "iets" dat van heet water naar koud water gaat. Extrapoleren: Het doortrekken van een grafiek. Pagina 4 van 16

5 Je kunt 'warmte' niet vervangen door de termen warm of koud. Warm of koud geven alleen een toestand aan. Het is warm of het is koud Samenvatting Warmte 6 Geleiding van warmte Warmte: "Iets" dat ervoor zorgt dat de temperatuur stijgt als je dit "iets" toevoert. Of dat de temperatuur daalt als je dit "iets" weghaalt. Geleiding van warmte: -Bij warmtegeleiding verplaatst de warmte zich door het materiaal heen. Bv van de binnenkant van een pan naar de buitenkant. Of van de ene kant van een staaf naar de andere kant van die staaf. -Alleen maar als er een temperatuurverschil is. -Altijd van een plek met hoge temperatuur naar een plek met lage temperatuur. Geleider: Is de stof/materiaal waarmee de warmte zich kan verplaatsen. Zonder geleider blijft de warmte op dezelfde plek. Een goede geleider zorgt ervoor dat warmte snel van de ene plek naar een andere plek kan. Isolator: Is een slechte geleider. Wordt gemaakt van materiaal dat de warmte slecht geleidt. Voorbeelden van isolators: -Koelbox, isolatiemateriaal is piepschuim. -thermoskan/thermosfles, isolatie is meestal vacuum. -Houten huis, hout is een slechte geleider. -Stilstaande lucht, want gassen zijn ook slechte geleiders. Vacuum = gasloos, dus geen geleidend materiaal en dus geen geleiding. Samenvatting Warmte 7 Stroming van warmte, behoud van warmte. Pagina 5 van 16

6 Geleiding van warmte: Warmte verplaatst zich door het materiaal heen. (bv van door de wand van een braadpan) Stroming van warmte: Warmte gaat met het materiaal mee naar een andere plek. (Bv hete lucht. De warmte stijgt samen met de lucht op.) Joule (J): Is de eenheid van warmte. (J) Er is 4,2 J warmte nodig om 1 gram water 1oC te verwarmen. (4,2 J/goC) Behoud van warmte: Alle warmte dat uit warm water verdwijnt gaat naar het koude water. De warmte blijft binnen het 'systeem'. We gaan ervan uit dat er geen warmte naar de 'omgeving' gaat. Dus: Als 100 Joule warmte uit warm water verdwijnt, dan gaan die 100 Joule naar het koude water. Het systeem: (Zorg voor een tekening van een bekerglas dat in een ander bekerglas staat, beide gevuld met water. Dit is dan een systeem.) De plaats waarbinnen de warmte zich verplaatst. Bv: De warme en koude bekerglazen. De omgeving: Is meestal de lucht om het systeem heen. Samenvatting Warmte 8 Soortelijke warmte (schrijf de volgende symbolen voorin je samenvattingen schrift) Pagina 6 van 16

7 Symbolen die gebruikt worden bij warmte Q = hoeveelheid warmte, aantal Joule (eenheid Joule) m = massa (g, kg) T = temperatuur (eenheid oc) Tv = temperatuurverschil Tb = begintemperatuur Te = eindtemperatuur sw = soortelijke warmte (eenheid J/goC) C = warmtecapaciteit (eenheid J/oC) Q = m. Tv. sw Warmtecapaciteit (J/oC): Het aantal Joule dat een voorwerp per oc opneemt (temperatuurstijging) of afstaat (temperatuurdaling). Berekening warmtecapaciteit: Aantal joule (opgenomen of afgestaan) : temperatuurverschil = aantal joule per graad. Q : Tv = J/oC. Soortelijke warmte (J/goC): Het aantal Joule dat een stof/materiaal per oc en per gram opneemt(temperatuurstijging) of afstaat (temperatuurdaling). Berekening soortelijke warmte: Aantal joule (opgenomen of afgestaan) : (massa stof x temperatuurverschil) = aantal joule per gram en per oc. Q : (Tv x m) = J/goC Joulemeter: (Maak een tekening) Geisoleerde bak om warmteproefjes mee uit te voeren. Heel belangrijk Pagina 7 van 16

8 De methode om de warmtecapaciteit en de soortelijke warmte uit te rekenen. 1 Berekenen hoeveel warmte er in het water is gaan zitten (Q) (mbv 4,2 J/goC) 2 Waar komt die warmte vandaan? (warmtebehoud binnen het systeem) 3 Hoeveel graden is het voorwerp afgekoeld en hoe groot is de massa van het voorwerp? (Tv en m) 4 Q delen door Tv en m = soortelijke warmte Q:(Tv.m)= J/goC Q delen door Tv = warmtecapaciteit Q:Tv = J/oC Samenvatting praktikum 9 Effecten van verwarmen 4 Koken en smelten zijn effecten van verwarmen. Koken: Bij koken ontstaat dampvorming (belletjes) in de hele vloeistof. De vloeistof gaat dan over in de gas/damp vorm. Bij water is dit 100 oc Bij alcohol is dit 78 oc. Kooktemperatuur / condensatietemperatuur: Is een stofkenmerk. Kooktemperatuur en condensatietemperatuur zijn hetzelfde. Koken is de overgang van vloeistof naar gas/damp vorm. Condenseren is de overgang van gas/damp vorm naar vloeistof. Smelten: Overgang van vast naar vloeistof vorm. Reflux-opstelling: (maak een tekening) Vloeistof (condens) stroomt weer terug in de kolf. Destillatie-opstelling: Pagina 8 van 16

9 (maak een tekening) Vloeistof (condens) stroomt uit de opstelling. Residu: Dat wat achterblijft nadat alle vloeistof uit de kolf is verdampt(gedestilleerd). (Bv de witte aanslag op de kolf). Destillaat: De vloeistof welke is opgevangen tijdens het destilleren. Een voorbeeld is: gedestilleerd water. In gedestilleerd water zit geen kalk meer. Kc-papier / dc-korrels: Zijn indicatoren. Kc papier voor water. Dc korrels voor alcohol. Spuitfles: Fles waarin op school gedestilleerd water wordt bewaard. Samenvatting W10 Koken,verdampen, smelten Koken: Tijdens het koken ontstaat damp. De damp stijgt op, maar condenseert weer doordat de damp afkoelt.(condens vorming). Condens en damp lossen uiteindelijk op in de lucht. Condenseren: Overgang van damp naar vloeistof. Je krijgt dan condensvorming. Gebeurt op dezelfde temperatuur als het koken. Condens: Pagina 9 van 16

10 De druppels vloeistof die je krijgt tijdens het condenseren. Condens vindt je boven een kokende vloeistof maar ook tegen koude oppervlaktes. Verdampen: Vloeistoffen kunnen damp worden zonder dat de stof kookt. Verdampen kun je versnellen door de vloeistof in beweging te zetten. (blazen, wind). Smelttemperatuur: De temperatuur die een stof heeft tijdens smelten. Bij ijs 0 oc. Samenvatting W11 Stollen, stoltemperatuur, stolpunt Stollen: Overgaan van vloeistof naar vast. Om een stof te laten stollen moet de omgeving van die stof een temperatuur hebben die lager ligt dan het stolpunt van die stof. (Het koudmakend mengsel bv.) Stoltemperatuur, stolpunt: Temperatuur waarbij de stof overgaat van vloeistof naar vast. Stolpunt en stoltemperatuur zijn hetzelfde. Je kunt het smelt/stolpunt van ijs verlagen door het toevoegen van zout. Smelttemperatuur, smeltpunt: Temperatuur waarbij de stof overgaat van vast naar vloeibaar. Tijdens stollen en smelten verandert de massa niet. Tijdens stollen en smelten verandert de temperatuur niet. Stofkenmerk: Pagina 10 van 16

11 Smeltpunt / stolpunt is een stofkenmerk. (Tabel 3) Je kunt een stof herkennen aan het smelt-/stolpunt. Samenvatting W12 Verdwijnen en ontstaan van warmte Q = m x Tv x sw Verdwijnen van warmte tijdens het smelten: De warmte die nodig is om ijswater (van 0 oc) op te warmen tot de eindtemperatuur, is kleiner dan de warmte die vrij komt als "warm" water afkoelt tot die eindtemperatuur. Het verschil van die warmte is gebruikt om het ijsblokje te laten smelten. Je kunt dit niet meer uitrekenen omdat tijdens het smelten de temperatuur niet veranderd. (Tv = 0 oc.) De warmte die verdwijnt tijdens het smelten noemt men de smeltwarmte. Smeltwarmte is aantal joule per gram verdwenen warmte. (J/g) Smeltwarmte is een stofkenmerk. Tabel 4. Ontstaan van warmte tijdens het stollen: De warmte die vrij komt bij het stollen van bv. kaarsvet kun je niet uitrekenen m.b.v. de formule Q = m x Tv x sw. Ook tijdens het stollen veranderd de temperatuur niet. Tv = 0 oc. De koelvloeistof wordt dus steeds warmer terwijl er volgens de berekening geen warmte uit het kaarsvet komt. Er lijkt dus warmte te ontstaan tijdens het stollen van een stof. De warmte die per gram stof vrijkomt tijdens het stollen is gelijk (=) aan de warmte die nodig is om diezelfde gram stof te laten smelten. Samenvatting W13 Stoffen in verschillende vormen Vormen van een stof: Pagina 11 van 16

12 - vaste vorm - vloeibare vorm - gasvorm (- opgeloste vorm) Oplossen: Het mengen van een vloeistof met een of meer andere stoffen. Oplossing, oplosmiddel, opgeloste stoffen: Een oplossing is een doorzichtig mengsel. Een oplossing bestaat uit: -het oplosmiddel (een stof in vloeibare vorm) en -de opgeloste stof ( een andere stof). Suspensie: Een vloeistof waarin korreltjes zweven. Residu: Dat wat achterblijft na het indampen of destilleren Scheidingstechnieken: - indampen - destilleren Tijdens indampen en destilleren laat je het oplosmiddel verdampen. Bij indampen gaat het om het residu. (Dat wat achterblijft.) Bij destilleren gaat het om het destillaat. (Dat wat je opvangt uit de koeler. Samenvatting W14 Verdampen, condenseren, warmtebehoud Verdwijnen van warmte bij verdamping, Ontstaan van warmte bij condenseren: (tabel 6) Zie samenvatting W12 over ontstaan en verdwijnen van warmte bij stollen en smelten. Pagina 12 van 16

13 Dit ontstaan en verdwijnen gebeurt niet alleen bij stollen en smelten, maar ook tijdens het verdampen en condenseren. De hoeveelheid warmte die nodig is om 1 gram stof te laten verdampen, is dezelfde hoeveelheid warmte die vrij komt als 1 gram van die stof condenseert. -Bij verdampen is warmte nodig. Ook als de stof niet kookt. -Tijdens verdampen is er geen warmtebehoud. Warmte verdwijnt uit het systeem samen met de damp. -Hoe hoger de druk in een ruimte wordt, des te hoger het kookpunt van een stof wordt. -Door een vloeistof in beweging te brengen gaat het verdampen sneller. In een koelkast wordt de warmte uit het voedsel eerst door het laten verdampen van de koelvloeistof, "weggezogen". Daarna wordt de druk verhoogt door een compressor. Hierdoor stijgt het kookpunt van de (koelvloeistof)damp tot boven kamertemperatuur. De (koelvloeistof)damp gaat dan condenseren. De warmte die eerst in het voedsel zat wordt nu afgegeven aan de omgeving. (Aan de lucht die aan de achterzijde van de koelkast zit.) Samenvatting W15 Verwarmen en afkoelen, kwaliteit van warmte Scheidingstechnieken: -Scheitrechter (maak een tekening met de werking erbij) -Indampen -Destilleren -Refluxen Emulsie: Twee of meer vloeistoffen die door elkaar zitten, maar niet in elkaar oplossen. Kwaliteit van warmte: Pagina 13 van 16

14 De kwaliteit wordt aangegeven in oc. Hoe hoger de temperatuur, hoe groter de kwaliteit. Voorbeeld van kwaliteit: Om 1 gram ether tijdens koken te laten verdampen is 377 Joule aan warmte nodig. Met een kwaliteit van 35 oc. Als een emmer water (10 liter) afkoelt van 34 oc naar 33 oc, komt er (Q=mxTvxsw=10000 x 1 x 4,2) Joule warmte vrij. De ether verdampt niet, omdat de kwaliteit van de warmte uit het water (33 oc) te laag is om de ether te laten koken. Samenvatting W16 Absolute temperatuur Kwaliteitsafname van warmte: Als twee stoffen van verschillende temperatuur bij elkaar worden gedaan, zal de 'warme' stof in temperatuur dalen en de 'koude' stof in temperatuur stijgen. Totdat de twee stoffen dezelfde temperatuur hebben. Hierna worden allebei de stoffen 'kouder'. Ofwel, de kwaliteit van de aanwezige warmte wordt minder. De temperatuur zakt. Extrapoleren: Het doortrekken van een grafieklijn. Zoals de grafieken waarin volume en temperatuur tegen elkaar uitgezet zijn. Absolute temperatuur: Absolute nulpunt: De temperatuur die rekening houdt met het feit dat als de kwaliteit van warmte 0 (nul) geworden is, dan ook de temperatuur 0 graden moet zijn. De eenheid van absolute temperatuur is Kelvin (K). Kelvin begint te rekenen vanaf 0 K. 0 K is het absolute nulpunt. Pagina 14 van 16

15 Als de kwaliteit van de warmte hoger wordt, dan stijgt ook de absolute temperatuur. (in K). Omrekenen: Kelvin Celcius Een rechtevenredig verband tussen volume en absolute temp.: Hoe hoger de temperatuur hoe groter het volume van een portie gas wordt. Formule voor uitrekenen volume of temperatuur: Tbegin = Teind Vbegin Veind Altijd in absolute temperatuur rekenen. Kelvin dus. De gegevens die je hebt invullen. Daarna kruislings vermenigvuldigen. Sublimeren: Overgaan van vaste toestand in gasvorm (tijdens verwarmen). De vaste stof verdampt. Samenvatting W17 Meer over gassen Sublimatie en rijping: Sublimatie: van vast naar gasvorm Rijping: van gasvorm naar vaste vorm Gas en damp: Overeenkomst: Beiden zijn de gasvorm van een stof. (bv waterdamp, stikstofgas) Verschil: Gas indien het kookpunt lager dan 0 oc ligt (stikstof gas -196 oc) Damp als het kookpunt hoger is dan 0 oc. (waterdamp 100 oc) Volumepercentage: Pagina 15 van 16

16 Hoeveel % dat een gas deel is van een mengsel. Bv.: Mengsel dat bestaat uit 2 liter zuurstof en 3 liter helium en 5 liter stikstof. 100% = 10 liter ( ) 2 liter = 2 : 10 = 0,2 x 100% = 20 % (volumepercentage). 3 liter = 3 : 10 = 0,3 x 100% = 30 % (volumepercentage). 5 liter = 5 : 10 = 0,5 x 100% = 50 % (volumepercentage). Indikatoren: Koolzuurgas> helder kalkwater (wordt troebel) Ammoniak> rood lakmoespapier (wordt blauw) zoutzuurgas> blauw lakmoespapier (wordt rood) Zoutzuur"stof": Is een gas. De stof zoutzuurgas wordt opgelost in water. Het vormt dan zoutzuur. Ammoniak: Is een gas. Lost op in water. (Is hydrofiel) Vormt dan ammonia. Hydrofiel: Lost goed op in water. Hydrofoob: Lost slecht op in water. Paraffine: Soort vloeibaar kaarsvet. Wordt gebruikt om hydrofiele gassen op te kunnen slaan in prikflessen. (Hydrofiele gassen lossen niet op in paraffine) Pagina 16 van 16

Samenvatting NaSk Hoofdstuk 6: Stoffen en Moleculen

Samenvatting NaSk Hoofdstuk 6: Stoffen en Moleculen Samenvatting NaSk Hoofdstuk 6: Stoffen en Mol Samenvatting door een scholier 1296 woorden 9 november 2017 7,6 34 keer beoordeeld Vak Methode NaSk Natuur/scheikunde overal Paragraaf 6.1: stoffen herkennen

Nadere informatie

Fasen: de die toestanden waarin je water (en veel andere stoffen) kunt tegenkomen.

Fasen: de die toestanden waarin je water (en veel andere stoffen) kunt tegenkomen. Samenvatting door een scholier 873 woorden 2 maart 2016 7,6 37 keer beoordeeld Vak Methode NaSk Nova Hoofdstuk 3 1. fasen en fase-overgangen Water komt voor als: - vaste stof (ijs) - vloeistof (vloeibaar

Nadere informatie

Samenvatting NaSk Hoofdstuk 3 en 4

Samenvatting NaSk Hoofdstuk 3 en 4 Samenvatting NaSk Hoofdstuk 3 en 4 Samenvatting door een scholier 1712 woorden 7 februari 2012 5,3 38 keer beoordeeld Vak Methode NaSk Nova 1 Kristalstructuur is een vorm die een vaste stof heft zoals:

Nadere informatie

10 Materie en warmte. Onderwerpen. 3.2 Temperatuur en warmte.

10 Materie en warmte. Onderwerpen. 3.2 Temperatuur en warmte. 1 Materie en warmte Onderwerpen - Temperatuur en warmte. - Verschillende temperatuurschalen - Berekening hoeveelheid warmte t.o.v. bepaalde temperatuur. - Thermische geleidbaarheid van een stof. - Warmteweerstand

Nadere informatie

Theorie: Temperatuur meten (Herhaling klas 2)

Theorie: Temperatuur meten (Herhaling klas 2) heorie: emperatuur meten (Herhaling klas 2) Objectief meten Bij het meten van een grootheid mag je meting niet afhangen van toevallige omstandigheden. De temperatuur die je ervaart als je een ruimte binnenkomt,

Nadere informatie

Thema 2 Materiaal uit de natuur

Thema 2 Materiaal uit de natuur Naut samenvatting groep 6 Mijn Malmberg Thema 2 Materiaal uit de natuur Samenvatting Drie maal water Water kan veranderen van ijs in waterdamp. En waterdamp en ijs kunnen weer veranderen in water. Water

Nadere informatie

1 Warmteleer. 3 Om m kg water T 0 C op te warmen heb je m T 4180 J nodig. 4180 4 Het symbool staat voor verandering.

1 Warmteleer. 3 Om m kg water T 0 C op te warmen heb je m T 4180 J nodig. 4180 4 Het symbool staat voor verandering. 1 Warmteleer. 1 De soortelijke warmte is de warmte die je moet toevoeren om 1 kg van een stof 1 0 C op te warmen. Deze warmte moet je ook weer afvoeren om 1 kg van die stof 1 0 C af te koelen. 2 Om 2 kg

Nadere informatie

Samenvatting Scheikunde Hoofdstuk 1 Scheikunde 3 havo

Samenvatting Scheikunde Hoofdstuk 1 Scheikunde 3 havo Samenvatting Scheikunde Hoofdstuk 1 Scheikunde 3 havo Samenvatting door een scholier 1366 woorden 12 november 2012 6,2 17 keer beoordeeld Vak Methode Scheikunde Chemie overal 1.1 Bij scheikunde hou je

Nadere informatie

Oefenvragen Hoofdstuk 2 Scheidingsmethoden antwoorden

Oefenvragen Hoofdstuk 2 Scheidingsmethoden antwoorden Oefenvragen Hoofdstuk 2 Scheidingsmethoden antwoorden Vraag 1 Zet een kruisje in de tabel bij de juiste scheidingsmethode(n). Er kan meer dan één antwoord per stelling goed zijn. De component met de grootste

Nadere informatie

Samenvatting Scheikunde Hoofdstuk 2

Samenvatting Scheikunde Hoofdstuk 2 Samenvatting Scheikunde Hoofdstuk 2 Samenvatting door S. 580 woorden 27 januari 2014 5,5 3 keer beoordeeld Vak Methode Scheikunde Chemie overal Samenvatting Rep Hfst. 2 Water is bijzonder, dat komt door

Nadere informatie

Klimaatbeheersing (2)

Klimaatbeheersing (2) Klimaatbeheersing (2) E. Gernaat (ISBN 978-90-808907-6-3) 1 Natuurkundige begrippen 1.1 Warmte () Warmte is een vorm van energie welke tussen twee lichamen met een verschillende temperatuur kan worden

Nadere informatie

Klimaatbeheersing (2)

Klimaatbeheersing (2) Klimaatbeheersing (2) E. Gernaat (ISBN 978-90-808907-6-3) Uitgave 2016 1 Natuurkundige begrippen 1.1 Warmte () Warmte is een vorm van energie welke tussen twee lichamen met een verschillende temperatuur

Nadere informatie

Opgave 1 Een ideaal gas is een gas waarvan de moleculen elkaar niet aantrekken en bovendien als puntmassa s opgevat kunnen worden.

Opgave 1 Een ideaal gas is een gas waarvan de moleculen elkaar niet aantrekken en bovendien als puntmassa s opgevat kunnen worden. Uitwerkingen Een ideaal gas is een gas waarvan de moleculen elkaar niet aantrekken en bovendien als puntmassa s opgevat kunnen worden. Opmerking: in een ideaal gas hebben de moleculen wel een massa. Alleen

Nadere informatie

Naam: Klas: REPETITIE STOFFEN EN MOLECULEN VWO (versie A)

Naam: Klas: REPETITIE STOFFEN EN MOLECULEN VWO (versie A) Naam: Klas: REPETITIE STOFFEN EN MOLECULEN VWO (versie A) OPGAVE 1 In de figuur hiernaast zijn de zes faseovergangen genummerd. Geef de namen van deze faseovergangen. 1: 2: 3: 4: 5: 6: OPGAVE 2 Geef de

Nadere informatie

THEORIE UIT EXPERIMENTEN

THEORIE UIT EXPERIMENTEN THEORIE UIT EXPERIMENTEN HAVO/VWO SCIENCE WARMTE MODULE 9 Inhoud: Practicum 1 Practicum 2 Practicum 3 Practicum 4 Practicum 5 Index Warmte en temperatuur Nog meer warmte(effecten) Koken, verdampen, condenseren

Nadere informatie

Samenvatting Natuurkunde Hoofdstuk 3

Samenvatting Natuurkunde Hoofdstuk 3 Samenvatting Natuurkunde Hoofdstuk 3 Samenvatting door een scholier 2821 woorden 5 februari 2011 6,3 57 keer beoordeeld Vak Methode Natuurkunde Nova Samenvatting hoofdstuk 3 1 t/m 5 + 7 1 - Water komt

Nadere informatie

Droogijs. IJskappen Antarctica smelten ongelooflijk snel Bron: www. metrotime.be

Droogijs. IJskappen Antarctica smelten ongelooflijk snel Bron: www. metrotime.be IJskappen Antarctica smelten ongelooflijk snel Bron: www. metrotime.be De 3D pen laat kinderen veilig 3D objecten tekenen Door middel van LED dioden aan het uiteinde van de pen zal de inkt direct stollen,

Nadere informatie

Naam: Klas: Versie A REPETITIE GASSEN EN DAMPEN 3 VWO

Naam: Klas: Versie A REPETITIE GASSEN EN DAMPEN 3 VWO Naam: Klas: Versie A REPETITIE GASSEN EN DAMPEN 3 VWO Bij deze toets hoort een blad met enige gegevens van stoffen. OPGAVE 1 Twee Maagdenburger halve bollen zijn tegen elkaar gezet en de lucht tussen de

Nadere informatie

H7 werken met stoffen

H7 werken met stoffen H7 werken met stoffen Stofeigenschappen Faseovergangen Veilig werken met stoffen Chemische reacties Stoffen Zuivere stoffen mengsels legeringen één soort moleculen opgebouwd uit een aantal verschillende

Nadere informatie

Samenvatting Scheikunde Hoofdstuk 1 + 2

Samenvatting Scheikunde Hoofdstuk 1 + 2 Samenvatting Scheikunde Hoofdstuk 1 + 2 Samenvatting door K. 1077 woorden 22 maart 2016 6,1 9 keer beoordeeld Vak Scheikunde Impact 3 vwo Scheikunde hoofdstuk 1 + 2 Paragraaf 1: Stoffen bijv. Glas en hout,

Nadere informatie

Uitwerkingen Basischemie hoofdstuk 1

Uitwerkingen Basischemie hoofdstuk 1 Uitwerkingen Basischemie hoofdstuk 1 Opgave 1.1 Opgave 1.2 Opgave 1.3 Opgave 1.4 Stofeigenschappen en zintuigen Noem 4 stofeigenschappen die je met je zintuigen kunt waarnemen? Fysische constanten a. Methaan

Nadere informatie

Samenvatting Scheikunde Hoofdstuk 1.1 t/m 1.4

Samenvatting Scheikunde Hoofdstuk 1.1 t/m 1.4 Samenvatting Scheikunde Hoofdstuk 1.1 t/m 1.4 Samenvatting door een scholier 1714 woorden 3 oktober 2010 6 10 keer beoordeeld Vak Methode Scheikunde Pulsar chemie 1.1 Scheikunde Bron 1 scheikunde Door

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Stoffen en materialen. Gemaakt als toevoeging op methode Natuurkunde Overal

Hoofdstuk 7 Stoffen en materialen. Gemaakt als toevoeging op methode Natuurkunde Overal Hoofdstuk 7 Stoffen en materialen Gemaakt als toevoeging op methode Natuurkunde Overal 7.1 Fasen en dichtheid Een stukje scheikunde 1. Intermoleculaire ruimte 2. Hogere temperatuur, hogere snelheid 3.

Nadere informatie

Samenvatting NaSk H3 water en lucht + H4 warmte

Samenvatting NaSk H3 water en lucht + H4 warmte Samenvatting NaSk H3 war en lucht + H4 warm Samenvatting door een scholier 1059 woorden 30 mei 2017 9,6 2 keer beoordeeld Vak NaSk H3 war en lucht + H4 warm H3 1. Fasen en faseovergangen De faseovergangen

Nadere informatie

Samenvatting Natuurkunde Verwarmen en isoleren (Newton)

Samenvatting Natuurkunde Verwarmen en isoleren (Newton) Samenvatting Natuurkunde Verwarmen en isoleren (Newton) Samenvatting door een scholier 1404 woorden 25 augustus 2003 5,4 75 keer beoordeeld Vak Natuurkunde Verwarmen en isoleren Warmte en energie 2.1 Energievraag

Nadere informatie

Een glas water uit de ijskast en met ijsklontjes wordt op tafel gezet. De buitenkant wordt nat. Waarom?

Een glas water uit de ijskast en met ijsklontjes wordt op tafel gezet. De buitenkant wordt nat. Waarom? Docentversie (24/05/2012) Natte Glazen Benodigdheden -glazen -ijsklontjes -koud water in kan of thermos of plastic flessen -maatbeker -weegschaal Een glas water uit de ijskast en met ijsklontjes wordt

Nadere informatie

Samenvatting Natuurkunde Hoofdstuk 4

Samenvatting Natuurkunde Hoofdstuk 4 Samenvatting Natuurkunde Hoofdstuk 4 Samenvatting door een scholier 1700 woorden 17 januari 2010 6,6 24 keer beoordeeld Vak Methode Natuurkunde Nova 1 Warmtebronnen en brandstoffen. Warmtebronnen thuis

Nadere informatie

Bereken de verhouding massa van het water van het mengsel bij t = 0 s. massa van het ijs

Bereken de verhouding massa van het water van het mengsel bij t = 0 s. massa van het ijs jaar: 1989 nummer: 30 Een geïsoleerd vat bevat een water -ijs mengsel bij 0 C (273 K). Dit mengsel wordt langzaam verwarmd door een ondergedompelde weerstand die vanaf t = 0 s zorgt voor een constante

Nadere informatie

Samenvatting Natuurkunde hoofdstuk 4

Samenvatting Natuurkunde hoofdstuk 4 Samenvatting Natuurkunde hoofdstuk 4 Samenvatting door Jel 1075 woorden 17 maart 2018 8 3 keer beoordeeld Vak Methode Natuurkunde Nova 1 Warmtebronnen en brandstoffen. Warmtebronnen thuis en op school.

Nadere informatie

Oefentoets warmte. 2. Welk materiaal zou erg geschikt zijn om een pan van te maken?

Oefentoets warmte. 2. Welk materiaal zou erg geschikt zijn om een pan van te maken? Oefentoets warmte 1. Bij het koken van een ei wordt warmte overgedragen. Geef in een tekening aan hoe de warmte stroomt. Neem in je tekening de volgende dingen op: gasfornuis, pan, water, ei, handvat van

Nadere informatie

i-q s m Ze geeft de warmtehoeveelheid aan die nodig is om de eenheidsmassa van de stofte doen smelten.

i-q s m Ze geeft de warmtehoeveelheid aan die nodig is om de eenheidsmassa van de stofte doen smelten. De meeste stoffen kunnen in de drie volgende fasen voorkomen: vaste fase, vloeibare fase en gasvormige fase. Deze drie fasen noemt men de aggregatietoestanden van de stof. Of een bepaalde stof vast, vloeibaar

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Scheikunde is overal. J.A.W. Faes (2019)

Hoofdstuk 1. Scheikunde is overal. J.A.W. Faes (2019) Hoofdstuk 1 Scheikunde is overal J.A.W. Faes (2019) Hoofdstuk 1 Scheikunde is overal Paragrafen 1.1 Stofeigenschappen 1.2 Veiligheid 1.3 Faseveranderingen Practica Experiment 1 Hoe werkt de gasbrander?

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Stoffen en materialen. Gemaakt als toevoeging op methode Natuurkunde Overal

Hoofdstuk 7 Stoffen en materialen. Gemaakt als toevoeging op methode Natuurkunde Overal Hoofdstuk 7 Stoffen en materialen Gemaakt als toevoeging op methode Natuurkunde Overal 7.1 Fasen en dichtheid Een stukje scheikunde 1. Intermoleculaire ruimte 2. Hogere temperatuur, hogere snelheid 3.

Nadere informatie

Warmte. Hoofdstuk 2. Vaak zetten we Chemische energie om in Warmte

Warmte. Hoofdstuk 2. Vaak zetten we Chemische energie om in Warmte Warmte Hoofdstuk 2 Warmte is Energie Vaak zetten we Chemische energie om in Warmte Brandstoffen verbranden: Brandstof Zuurstof voldoende hoge temperatuur (ontbrandingstemperatuur) 1 Grootheid Symbool Eenheid

Nadere informatie

H4 weer totaal.notebook. December 13, 2013. dec 4 20:10. dec 12 10:50. dec 12 11:03. dec 15 15:01. Luchtdruk. Het Weer (hoofdstuk 4)

H4 weer totaal.notebook. December 13, 2013. dec 4 20:10. dec 12 10:50. dec 12 11:03. dec 15 15:01. Luchtdruk. Het Weer (hoofdstuk 4) Het Weer (hoofdstuk 4) Luchtdruk Om te begrijpen wat voor weer het is en ook wat voor weer er komt zijn een paar dingen belangrijk Luchtdruk windsnelheid en windrichting temperatuur luchtvochtigheid dec

Nadere informatie

3.0 Stof 2 www.natuurkundecompact.nl

3.0 Stof 2 www.natuurkundecompact.nl 3.0 Stof 2 www.natuurkundecompact.nl 3.1 a Water doen koken b Paraffine doen stollen 3.3 Kristal maken 3.4 a Uitzetten en krimpen (demonstratie) b Thermometer ijken 1 3.1 a Water doen koken www.natuurkundecompact.nl

Nadere informatie

Hoofdstuk 4: Dampen 4.1 AGGREGATIETOESTANDEN SMELTEN EN STOLLEN SMELTPUNT. Figuur 4.1: Smelten zuivere stof

Hoofdstuk 4: Dampen 4.1 AGGREGATIETOESTANDEN SMELTEN EN STOLLEN SMELTPUNT. Figuur 4.1: Smelten zuivere stof Hoofdstuk 4: Dampen 4.1 AGGREGATIETOESTANDEN 4.1.1 SMELTEN EN STOLLEN SMELTPUNT Wanneer we een zuivere vaste stof (figuur 4.1) verwarmen zal de temperatuur ervan stijgen. Na enige tijd wordt de vaste stof

Nadere informatie

Water is een heel bekend begrip. De bekende molecuul formule voor water is uiteraard H2O, de stof heeft

Water is een heel bekend begrip. De bekende molecuul formule voor water is uiteraard H2O, de stof heeft Werkstuk door een scholier 996 woorden 14 mei 2003 5 152 keer beoordeeld Vak Scheikunde Inhoudsopgave Wat is waterstof? Wat is water? Wat is filtreren? Wat is destilleren? Drie fasen van water. Wat is

Nadere informatie

2 Van 1 liter vloeistof wordt door koken 1000 liter damp gemaakt.

2 Van 1 liter vloeistof wordt door koken 1000 liter damp gemaakt. Domein D: Warmteleer Subdomein: Gas en vloeistof 1 niet expliciet genoemd in eindtermen, moet er een groep vragen gemaakt worden waarin die algemene zaken zijn vervat? zie ook mededelingen voor eindexamendocenten.

Nadere informatie

THEORIE UIT EXPERIMENTEN

THEORIE UIT EXPERIMENTEN THEORIE UIT EXPERIMENTEN HAVO/VWO NATUUR- EN SCHEIKUNDE WARMTE MACRO/MICRO MODULE W Inhoud: Practicum 1 Practicum 2 Practicum 3 Practicum 4 Index Stoffen in verschillende vormen Macro - micro Absolute

Nadere informatie

Samenvatting natuurkunde Recht evenredig verband =als de ene grootheid 2x zo groot wordt, is dat met de andere grootheid ook zo.

Samenvatting natuurkunde Recht evenredig verband =als de ene grootheid 2x zo groot wordt, is dat met de andere grootheid ook zo. Samenvatting door K. 577 woorden 10 december 2012 7,8 4 keer beoordeeld Vak Methode Natuurkunde Nieuwe natuurkunde Samenvatting natuurkunde 1.1-1.7 1.1 Weersgrootheden Recht evenredig verband =als de ene

Nadere informatie

5, waar gaat dit hoofdstuk over? 1.2 stoffen bij elkaar: wat kan er gebeuren? Samenvatting door een scholier 1438 woorden 31 maart 2010

5, waar gaat dit hoofdstuk over? 1.2 stoffen bij elkaar: wat kan er gebeuren? Samenvatting door een scholier 1438 woorden 31 maart 2010 Samenvatting door een scholier 1438 woorden 31 maart 2010 5,6 15 keer beoordeeld Vak Scheikunde Scheikunde Hoofdstuk 1 stoffen bij elkaar 1.1 waar gaat dit hoofdstuk over? Als je 2 stoffen bij elkaar doet

Nadere informatie

Basisscheikunde voor het hbo ISBN e druk Uitgeverij Syntax media Hoofdstuk 1 Stoffen bladzijde 1

Basisscheikunde voor het hbo ISBN e druk Uitgeverij Syntax media Hoofdstuk 1 Stoffen bladzijde 1 Hoofdstuk 1 Stoffen bladzijde 1 Opgave 1 Hoe groot zijn de smelt- en kookpunten van onderstaande stoffen (zoek op)? smeltpunt kookpunt (sublimatiepunt) a 195 K (-78 O C); 240 K (-33 O C) b 159 K (-114

Nadere informatie

Samenvatting hoofdstuk 2

Samenvatting hoofdstuk 2 temperatuur in o Scheikunde hemie op school Samenvatting hoofdstuk 2 De bouw van stoffen Samenvatting hoofdstuk 2 Er zijn verschillende eigenschappen waaraan je een stof kunt herkennen. We noemen deze

Nadere informatie

Practicum Joule meter Afsluitend practicum elektra voor mavo 3

Practicum Joule meter Afsluitend practicum elektra voor mavo 3 Proefbeschrijving van het practicum Practicum Joule meter Afsluitend practicum elektra voor mavo 3 Remco de Jong Inhoud Practicum Elektra. Het rendement van een Joule-meter.... 2 Doel van de proef:...

Nadere informatie

7.1 Het deeltjesmodel

7.1 Het deeltjesmodel Samenvatting door Mira 1711 woorden 24 juni 2017 10 3 keer beoordeeld Vak NaSk 7.1 Het deeltjesmodel Een model van een stof Elke stof heeft zijn eigen soort moleculen. Aangezien je niet kunt zien hoe een

Nadere informatie

Samenvatting Scheikunde Hoofdstuk 1, 2, 3

Samenvatting Scheikunde Hoofdstuk 1, 2, 3 Samenvatting Scheikunde Hoofdstuk 1, 2, 3 4 Samenvatting door Syb 1176 woorden 4 keer beoordeeld 4 maart 2018 Vak Scheikunde Methode Chemie overal Scheikunde H1/H2/H3 Samenvatting PARAGRAAF 1.1 Een stof

Nadere informatie

Scheidingsmethoden methode principe voorbeeld. destilleren verschil in kookpunt wijn whiskey. filtreren verschil in deeltjesgrootte koffie

Scheidingsmethoden methode principe voorbeeld. destilleren verschil in kookpunt wijn whiskey. filtreren verschil in deeltjesgrootte koffie 1.2 Twee of meer atoomsoorten samen vormen een molecuul : bouwsteen die bestaat uit twee of meer atomen Atoom : bouwsteen van een molecuul Stoffen Zuivere stoffen Elementen: stoffen waarvan de bouwstenen

Nadere informatie

De temperatuur van de materie is een maat voor de gemiddelde snelheid van de materiedeeltjes en dus de inwendige kinetische energie.

De temperatuur van de materie is een maat voor de gemiddelde snelheid van de materiedeeltjes en dus de inwendige kinetische energie. Hoofdstuk 6: Warmte 6.1 Inwendige energie en warmte 6.1.1 Deeltjesmodel De materiedeeltjes van elk voorwerp hebben een thermische beweging. Hierdoor bezitten voorwerpen inwendige kinetische energie. De

Nadere informatie

Benodigdheden bekerglas, dompelaar (aan te sluiten op lichtnet), thermometer, stopwatch

Benodigdheden bekerglas, dompelaar (aan te sluiten op lichtnet), thermometer, stopwatch Naam: Klas: Practicum soortelijke warmte van water Benodigdheden bekerglas, dompelaar (aan te sluiten op lichtnet), thermometer, stopwatch Doel van de proef Het bepalen van de soortelijke warmte van water

Nadere informatie

Samenvatting Natuurkunde Hoofdstuk 3: energie en warmte

Samenvatting Natuurkunde Hoofdstuk 3: energie en warmte Samenvatting Natuurkunde Hoofdstuk 3: energie en warmte Samenvatting door E. 1500 woorden 6 maart 2014 5,7 16 keer beoordeeld Vak Methode Natuurkunde Systematische natuurkunde Energie en warmte 3.1 warmte

Nadere informatie

Natuurscheikunde H1 Par1 nieuwe stoffen nieuwe materialen

Natuurscheikunde H1 Par1 nieuwe stoffen nieuwe materialen Samenvatting door een scholier 1368 woorden 3 november 2004 6 217 keer beoordeeld Vak Methode Scheikunde Nova Natuurscheikunde H1 Par1 nieuwe stoffen nieuwe materialen Natuurlijke materialen: Hout (bak)steen

Nadere informatie

Opstel Nederlands Warmte

Opstel Nederlands Warmte Opstel Nederlands Warmte Opstel door een scholier 2111 woorden 22 april 2018 7 3 keer beoordeeld Vak Nederlands Opdracht: Practicum Titel project: Warm houden https://www.scholieren.com/verslag/opstel-nederlands-warmte

Nadere informatie

Samenvatting Scheikunde Hoofdstuk 2 stoffen en reacties

Samenvatting Scheikunde Hoofdstuk 2 stoffen en reacties Samenvatting Scheikunde Hoofdstuk 2 stoffen en reacties Samenvatting door F. 1622 woorden 22 mei 2015 6,1 40 keer beoordeeld Vak Methode Scheikunde Nova Paragraaf 1 Gloeien, smelten en verdampen Als je

Nadere informatie

Het smelten van tin is géén reactie.

Het smelten van tin is géén reactie. 3 Reacties Reacties herkennen (3.1 en 3.2 ) Een chemische reactie is een gebeurtenis waarbij stoffen verdwijnen en nieuwe stoffen ontstaan. Bij een reactie verdwijnen de beginstoffen. Er ontstaan nieuwe

Nadere informatie

Samenvatting Natuurkunde Hoofdstuk 1 t/m 3

Samenvatting Natuurkunde Hoofdstuk 1 t/m 3 Samenvatting Natuurkunde Hoofdstuk 1 t/m 3 Samenvatting door C. 2009 woorden 16 januari 2014 7,2 6 keer beoordeeld Vak Natuurkunde Hoofdstuk 1 Elektriciteit 1.1 Er bestaan twee soorten elektrische lading

Nadere informatie

3 niet expliciet genoemd in eindtermen Verklaar het verschijnsel diffusie met de moleculaire theorie.

3 niet expliciet genoemd in eindtermen Verklaar het verschijnsel diffusie met de moleculaire theorie. Domein D: Warmteleer Subdomein: Gas en vloeistof 1 niet expliciet genoemd in eindtermen, moet er een groep vragen gemaakt worden waarin die algemene zaken zijn vervat? zie ook mededelingen voor eindexamendocenten.

Nadere informatie

4VMBO H2 warmte samenvatting.notebook September 02, Warmte. Hoofdstuk 2. samenvatting. Vaak zetten we Chemische energie om in Warmte

4VMBO H2 warmte samenvatting.notebook September 02, Warmte. Hoofdstuk 2. samenvatting. Vaak zetten we Chemische energie om in Warmte Warmte Hoofdstuk 2 samenvatting Warmte is Energie Vaak zetten we Chemische energie om in Warmte Brandstoffen verbranden: Brandstof Zuurstof voldoende hoge temperatuur (ontbrandingstemperatuur) Iedere brandstof

Nadere informatie

Water? Hoezo water? Water! Hoezo water? Donderdag 24 mei 2018 WILDLANDS Adventure Zoo Emmen

Water? Hoezo water? Water! Hoezo water? Donderdag 24 mei 2018 WILDLANDS Adventure Zoo Emmen Hoezo water? Disclosure Relatie Organisatie Financiële bijdrage : Geen Raden van Advies : Geen Overige : Geen 2 Inhoud Water? Algemene eigenschappen Chemische eigenschappen Fysische eigenschappen Water?

Nadere informatie

Massa Volume en Dichtheid. Over Betuwe College 2011 Pagina 1

Massa Volume en Dichtheid. Over Betuwe College 2011 Pagina 1 Massa Volume en Dichtheid Over Betuwe College 2011 Pagina 1 Inhoudsopgave 1 Het volume... 3 1.1 Het volume berekenen.... 3 1.2 Volume 2... 5 1.3 Symbolen en omrekenen... 5 2 Massa... 6 3 Dichtheid... 7

Nadere informatie

Methode: Chemie. Verslag van de proeven opdracht 6, 19, 45, 70 van Hoofdstuk 3, Chemische reacties

Methode: Chemie. Verslag van de proeven opdracht 6, 19, 45, 70 van Hoofdstuk 3, Chemische reacties Proef door een scholier 1870 woorden 20 december 2005 5 23 keer beoordeeld Vak Scheikunde Methode: Chemie. Verslag van de proeven opdracht 6, 19, 45, 70 van Hoofdstuk 3, Chemische reacties Calcium (Ca)

Nadere informatie

b Dikke shampoo komt moeilijk uit het flesje en verspreidt zich niet goed in je haar.

b Dikke shampoo komt moeilijk uit het flesje en verspreidt zich niet goed in je haar. 2 Voor de spiegel Activiteiten 2A 1 a Als het zout oplost, verdwijnt de vaste stof en ontstaat een (heldere) oplossing. b Dikke shampoo komt moeilijk uit het flesje en verspreidt zich niet goed in je haar.

Nadere informatie

FYSICA DM THEORIE SAMENVATTING

FYSICA DM THEORIE SAMENVATTING FYSICA DM THEORIE SAMENVATTING Elementen - Elementen kunnen op 3 manieren voorkomen: - Vast - Vloeibaar - Gasvormig Water & Warmte - Warmte overdracht op 3 manieren - Geleiding direct contact / toepassing

Nadere informatie

5.7. Boekverslag door S woorden 26 oktober keer beoordeeld. Scheikunde

5.7. Boekverslag door S woorden 26 oktober keer beoordeeld. Scheikunde Boekverslag door S. 1928 woorden 26 oktober 2009 5.7 45 keer beoordeeld Vak Methode Scheikunde Nova Scheikunde H1: 1.1 OUDE MATERIALEN: Natuurlijke materialen: materialen die je in de omgeving/ in de natuur

Nadere informatie

Naam: Klas: PROEFWERK WARMTE HAVO

Naam: Klas: PROEFWERK WARMTE HAVO Naam: Klas: PROEFWERK WARMTE HAVO Opgave 1 Kees wil kaarsvet in een reageerbuis voorzichtig smelten. Hij houdt de reageerbuis daarom niet direct in de vlam, maar verwarmt de buis met kaarsvet in een stalen

Nadere informatie

Deel 1 : Mechanica. 2 de jaar 2 de graad (2uur) Inhoudstafel. - a -

Deel 1 : Mechanica. 2 de jaar 2 de graad (2uur) Inhoudstafel. - a - - a - Deel 1 : Mechanica Hoofdstuk 1: Hoofdstuk 2: Hoodstuk 3: Hoodstuk 4: Inleiding grootheden en eenheden Gebruik voorvoegsels... Wetenschappelijke notatie... Lengtematen, oppervlaktematen en inhoudsmaten...

Nadere informatie

Samenvatting Scheikunde Hoofdstuk 1 en 2

Samenvatting Scheikunde Hoofdstuk 1 en 2 Samenvatting Scheikunde Hoofdstuk 1 en 2 Samenvatting door een scholier 918 woorden 13 januari 2005 6,3 193 keer beoordeeld Vak Methode Scheikunde Chemie overal Hoofdstuk 1 1.2: De bouw van een atoom.

Nadere informatie

Biologisch afbreekbaar: materialen die door de natuur afgebroken kunnen worden. Normaal plastic is niet biologisch afbreekbaar.

Biologisch afbreekbaar: materialen die door de natuur afgebroken kunnen worden. Normaal plastic is niet biologisch afbreekbaar. Samenvatting door een scholier 1450 woorden 14 januari 2019 10 1 keer beoordeeld Vak Methode Scheikunde Nova Paragraaf 1 Natuurlijke materialen: materialen die in de omgeving worden aangetroffen (b.v.

Nadere informatie

8.1. Antwoorden door een scholier 1081 woorden 3 maart keer beoordeeld. Scheikunde 2.1 AFVAL

8.1. Antwoorden door een scholier 1081 woorden 3 maart keer beoordeeld. Scheikunde 2.1 AFVAL Antwoorden door een scholier 1081 woorden 3 maart 2005 8.1 128 keer beoordeeld Vak Methode Scheikunde Pulsar chemie 2.1 AFVAL 1. a. metaal, papier, plastic, hout b. GFT en papierbak 2. bron 1 3. a. het

Nadere informatie

versie ter inzage Printed in the Netherlands Second Printing,

versie ter inzage Printed in the Netherlands Second Printing, Copyright 2019 by Stephan P. Dinkgreve All rights reserved. This book or any portion thereof may not be reproduced or used in any manner whatsoever without the express written permission of the publisher

Nadere informatie

Samenvatting Scheikunde Scheikunde Chemie overal H1 3 vwo

Samenvatting Scheikunde Scheikunde Chemie overal H1 3 vwo Samenvatting Scheikunde Scheikunde Chemie overal H1 3 vwo Samenvatting door een scholier 1193 woorden 30 oktober 2012 5,8 23 keer beoordeeld Vak Methode Scheikunde Chemie overal Samenvatting Scheikunde

Nadere informatie

( ) -grafiek. blijkt dat de richtingscoëfficiënt: θ 1

( ) -grafiek. blijkt dat de richtingscoëfficiënt: θ 1 QUARK_4-Thema-07/8-warmte, warmtecapaciteit Blz. 2 THEMA 8: warmtecapaciteit 1 Warmtecapaciteit van een voorwerp Definitie van warmtecapaciteit De grootte van de temperatuursverandering θis recht evenredig

Nadere informatie

Opgave 1 Afdaling. Opgave 2 Fietser

Opgave 1 Afdaling. Opgave 2 Fietser Opgave 1 Afdaling Een skiër daalt een 1500 m lange helling af, het hoogteverschil is 300 m. De massa van de skiër, inclusief de uitrusting, is 86 kg. De wrijvingskracht met de sneeuw is gemiddeld 4,5%

Nadere informatie

De diverse somsoorten bij Fysica

De diverse somsoorten bij Fysica De diverse somsoorten bij Fysica 1 liter zout water weegt 1,03 kilo 1 liter zoet water weegt 1,00 kilo 1 meter zout water levert 0,1 bar druk op 1 meter zoet water levert 0,097 bar druk op Belangrijk:

Nadere informatie

Kun je elke stof vloeibaar maken?

Kun je elke stof vloeibaar maken? Antwoorden bij de bundel natuurkunde nova hoofdstuk 3 water en lucht. Schrijf zo veel mogelijk vormen van water op die je kent. regen vloeibaar ijzel vast sneeuw vast ijs vast mist vloeibaar waterdamp

Nadere informatie

De massadichtheid, dichtheid of soortelijke massa van een stof is de massa die aanwezig is in een bepaald

De massadichtheid, dichtheid of soortelijke massa van een stof is de massa die aanwezig is in een bepaald Hieronder wordt uitgelegd wat massadichtheid betekent. De massadichtheid, dichtheid of soortelijke massa van een stof is de massa die aanwezig is in een bepaald volume. De massadichtheid is dus bijvoorbeeld

Nadere informatie

Een stof heeft altijd stofeigenschappen. Door hier gebruik van te maken, kun je stoffen makkelijk scheiden.

Een stof heeft altijd stofeigenschappen. Door hier gebruik van te maken, kun je stoffen makkelijk scheiden. Stoffen scheiden Schrijf bij elke proef steeds je waarnemingen in je schrift. Bij het doen van experimenten is het belangrijk dat je goed opschrijft wat je hebt gedaan, zodat andere mensen jouw experiment

Nadere informatie

Temperatuur. Verklaring voor het verschijnsel. Bij de verbranding van het aardgas ontstaat waterdamp. Deze condenseert bij het koude glas.

Temperatuur. Verklaring voor het verschijnsel. Bij de verbranding van het aardgas ontstaat waterdamp. Deze condenseert bij het koude glas. Practicum water verwarmen Schenk koud leidingwater in een bekerglas (voor 70% vullen). Verhit het water met een teclubrander. Houd de temperatuur van het water in de gaten met een thermometer. Noteer alle

Nadere informatie

Scheidingsmethoden en mengsels

Scheidingsmethoden en mengsels Je speelt dit spel door het blokje met het opgavenummer te leggen op het vakje met het juiste antwoordnummer. Het blokje leg je met het opgavenummer naar boven zodat je dat blijft zien. 1 Hoe heet de scheidingsmethode

Nadere informatie

T2: Verbranden en Ontleden, De snelheid van een reactie en Verbindingen en elementen

T2: Verbranden en Ontleden, De snelheid van een reactie en Verbindingen en elementen T2: Verbranden en Ontleden, De snelheid van een reactie en Verbindingen en elementen 2008 Voorbeeld toets dinsdag 29 februari 60 minuten NASK 2, 2(3) VMBO-TGK, DEEL B. H5: VERBRANDEN EN ONTLEDEN 3(4) VMBO-TGK,

Nadere informatie

Jaarplan. Quark 4.2. 4 Quark 4.2 Handleiding. TSO-BTW/VT TSO-TeWe. ASO-Wet

Jaarplan. Quark 4.2. 4 Quark 4.2 Handleiding. TSO-BTW/VT TSO-TeWe. ASO-Wet Jaarplan TSO-BTW/VT TSO-TeWe ASO-Wet Fysica TWEEDE GRAAD ASO VVKSO BRUSSEL D/2012/7841/009 4de jaar, 2u/week JAARPLAN Vul de donkergrijze kolommen in en je hebt een jaarplan; vul de andere ook in en je

Nadere informatie

Naamgeving en reactievergelijkingen

Naamgeving en reactievergelijkingen Je speelt dit spel door het blokje met het opgavenummer te leggen op het vakje met het juiste antwoordnummer. Het blokje leg je met het opgavenummer naar boven zodat je dat blijft zien. 1 Wat is de formule

Nadere informatie

Uitwerkingen. T2: Verbranden en Ontleden, De snelheid van een reactie en Verbindingen en elementen

Uitwerkingen. T2: Verbranden en Ontleden, De snelheid van een reactie en Verbindingen en elementen Uitwerkingen T2: Verbranden en Ontleden, De snelheid van een reactie en Verbindingen en elementen 2008 Voorbeeld toets dinsdag 29 februari 60 minuten NASK 2, 2(3) VMBO-TGK, DEEL B. H5: VERBRANDEN EN ONTLEDEN

Nadere informatie

En wat nu als je voorwerpen hebt die niet even groot zijn?

En wat nu als je voorwerpen hebt die niet even groot zijn? Dichtheid Als je van een stalen tentharing en een aluminium tentharing wilt weten welke de grootte massa heeft heb je een balans nodig. Vaak kun je het antwoord ook te weten komen door te voelen welk voorwerp

Nadere informatie

HEREXAMEN EIND MULO tevens IIe ZITTING STAATSEXAMEN EIND MULO 2009

HEREXAMEN EIND MULO tevens IIe ZITTING STAATSEXAMEN EIND MULO 2009 MNSTERE VAN ONDERWJS EN VOLKSONTWKKELNG EXAMENBUREAU HEREXAMEN END MULO tevens e ZTTNG STAATSEXAMEN END MULO 2009 VAK : NATUURKUNDE DATUM : VRJDAG 07 AUGUSTUS 2009 TJD : 7.30 9.30 UUR DEZE TAAK BESTAAT

Nadere informatie

aluminium 2,7 0,9 660 400 2450 0,024 ijzer 7,9 0,45 1540 270 0,012

aluminium 2,7 0,9 660 400 2450 0,024 ijzer 7,9 0,45 1540 270 0,012 MINISTERIE VN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING EXMENUREU UNIFORM EINDEXMEN MULO tevens TOELTINGSEXMEN VWO/HVO/NTIN 011 VK : NTUURKUNDE DTUM : WOENSDG 06 JULI 011 TIJD : 09.45 11.5 UUR (Mulo III kandidaten)

Nadere informatie

Opgave 2 Het volume van een voorwerp geeft aan hoeveel ruimte dit voorwerp inneemt.

Opgave 2 Het volume van een voorwerp geeft aan hoeveel ruimte dit voorwerp inneemt. Uitwerkingen 1 Opgave 1 De massa van een voorwerp geeft aan hoe zwaar dit voorwerp is. Opgave 2 Het volume van een voorwerp geeft aan hoeveel ruimte dit voorwerp inneemt. Opgave De dichtheid van een stof

Nadere informatie

Temperatuur. Verklaring voor het verschijnsel. Bij de verbranding van het aardgas ontstaat waterdamp. Deze condenseert bij het koude glas.

Temperatuur. Verklaring voor het verschijnsel. Bij de verbranding van het aardgas ontstaat waterdamp. Deze condenseert bij het koude glas. Practicum water verwarmen Schenk koud leidingwater in een bekerglas (voor 70% vullen). Verhit het water met een teclubrander. Houd de temperatuur van het water in de gaten met een thermometer. Noteer alle

Nadere informatie

De diverse somsoorten bij Fysica

De diverse somsoorten bij Fysica De diverse somsoorten bij Fysica 1 liter zout water weegt 1,03 kilo 1 liter zoet water weegt 1,00 kilo 1 meter zout water levert 0,1 bar druk op 1 meter zoet water levert 0,097 bar druk op Belangrijk:

Nadere informatie

Proef : We onderzoeken de warmte die nodig is als we de massa stof veranderen, een andere temperatuurstijging willen of een andere soort stof nemen.

Proef : We onderzoeken de warmte die nodig is als we de massa stof veranderen, een andere temperatuurstijging willen of een andere soort stof nemen. - 153- D. Warmte uitwisseling en temperatuurstijging. Warmen we een beker water op, dan merken we dat er warmte aan toegevoegd werd door de temperatuurstijging. We spreken van merkbare warmte, door het

Nadere informatie

Meten is weten, dat geldt ook voor het vakgebied natuurkunde. Om te meten gebruik je hulpmiddelen, zoals timers, thermometers, linialen en sensoren.

Meten is weten, dat geldt ook voor het vakgebied natuurkunde. Om te meten gebruik je hulpmiddelen, zoals timers, thermometers, linialen en sensoren. 1 Meten en verwerken 1.1 Meten Meten is weten, dat geldt ook voor het vakgebied natuurkunde. Om te meten gebruik je hulpmiddelen, zoals timers, thermometers, linialen en sensoren. Grootheden/eenheden Een

Nadere informatie

Antwoorden deel 1. Scheikunde Chemie overal

Antwoorden deel 1. Scheikunde Chemie overal Antwoorden deel 1 Scheikunde Chemie overal Huiswerk 2. a. Zuivere berglucht is scheikundig gezien geen zuivere stof omdat er in lucht verschillende moleculen zitten (zuurstof, stikstof enz.) b. Niet vervuild

Nadere informatie

7,8. Samenvatting door een scholier 1815 woorden 30 november keer beoordeeld

7,8. Samenvatting door een scholier 1815 woorden 30 november keer beoordeeld Samenvatting door een scholier 1815 woorden 30 november 2016 7,8 90 keer beoordeeld Vak Methode NaSk Nova Hoofdstuk 3 Paragraaf 1 Water komt voor als: - vaste stof (ijs) - vloeistof (vloeibaar water) -

Nadere informatie

Antwoorden hoofdstuk 3

Antwoorden hoofdstuk 3 Antwoorden hoofdstuk 3 1. Drie voorbeelden van een verbinding zijn water, een zout en bijvoorbeeld ammoniak. 2. Kaliumbromide een zuivere stof omdat kalium en broom in een verbinding zitten. 3. Hier vind

Nadere informatie

STOFFEN EN MOLECULEN. Bijlage: Moleculen en atomen

STOFFEN EN MOLECULEN. Bijlage: Moleculen en atomen STOFFEN EN MOLECULEN 1 De drie fasen van een stof 2 Moleculen in de drie fasen 3 Uitzetten en krimpen, Celsiusschaal 4 Het absolute nulpunt 5 Warmte-effecten bij faseveranderingen 6 Cohesie en adhesie

Nadere informatie

Toelatingsexamen Fysica leerstof uit de 2de graad SO

Toelatingsexamen Fysica leerstof uit de 2de graad SO Toelatingsexamen Fysica leerstof uit de 2de graad SO 1. Hydrostatica 1.1. Hydrostatische druk Begrip druk (algemeen) De druk p op een oppervlak is de verhouding van de grootte F van de kracht tot de grootte

Nadere informatie

Antwoorden deel 1. Scheikunde Chemie overal

Antwoorden deel 1. Scheikunde Chemie overal Antwoorden deel 1 Scheikunde Chemie overal Huiswerk 2. a. Zuivere berglucht is scheikundig gezien geen zuivere stof omdat er in lucht verschillende moleculen zitten (zuurstof, stikstof enz.) b. Niet vervuild

Nadere informatie

LEERWERKBOEK IMPULS 2. L. De Valck J.M. Gantois M. Jespers F. Peeters. Plantyn

LEERWERKBOEK IMPULS 2. L. De Valck J.M. Gantois M. Jespers F. Peeters. Plantyn LEERWERKBOEK IMPULS 2 L. De Valck J.M. Gantois M. Jespers F. Peeters 2u Plantyn Ten geleide Impuls 2 leerwerkboek 2 u is bedoeld voor het tweede jaar van de tweede graad ASO met 2 wekelijkse lestijden.

Nadere informatie

Wa W rm r t m e Inlage

Wa W rm r t m e Inlage Inlage Proef 1 nattigheid - 1 Erlenmeyer (nr. 10) - 1 Rubberen stop (nr. 18) - Heet water Doe wat heet water in de erlenmeyer. Doe de stop erop en kijk wat er gebeurt. Kun je dit beschrijven? Proef 2 Frisse

Nadere informatie